Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole Med nærværende indstilling foreslås en forbedring af de fysiske rammer på Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole med en teknisk modernisering i form af installation af ventilationsanlæg mm. Arbejdstilsynet har udstedt påbud om en forbedring af indeklimaet og påbuddene skal senest være opfyldt henholdsvis 15. august 2011 på Viby Skole og 1. december 2011 på Sabro-Korsvejskolen. Der er i skolernes undervisningslokaler konstateret dårligt luftskifte, høje temperaturer og ved åbning af døre og vinduer opstår støj og træk. Center for Indeklima og Energi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har undersøgt sammenhæng mellem luftkvalitet, temperatur og elevernes præstationer, og forsøg har vist, at et godt indeklima forbedrer effekten af undervisningen. Grøndalsvej Viby J M5/2011/ Sagsnummer M5/2011/01018 Sagsbehandler Dorte Alber Telefon Direkte telefon E-post E-post direkte Den tekniske modernisering sker ved etablering af ventilationsanlæg m.m. 2. Beslutningspunkter At 1) Der meddeles anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen. At 2) Der meddeles anlægsbevilling på 4,1 mio. kr til teknisk modernisering af Viby Skole. At 3) Anlægsbevillingen finansieres ved frigørelse af rådig- Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole

2 hedsbeløb på 10,1 mio. kr. fra akkumuleret overskud fra bygningsvedligeholdelse. 3. Baggrund Til grund for et godt lærings- og arbejdsmiljø ligger et godt indeklima. Dette er bla. undersøgt og bekræftet af Center for Indeklima og Energi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som har påvist en positiv sammenhæng mellem luftkvalitet, temperatur og elevernes præstationer. Det bekræfter, at et godt indeklima er vigtigt for elevernes indlæring, og i øvrigt også for personalets trivsel. To eksperimenter fra DTU har vist, at hvis rumtemperaturen i et klasseværelse blev reduceret fra cirka 25 til 20 grader forbedredes elevernes præstationer med op til 10 procent. Eksperimenterne blev udført sent om sommeren. I tre andre eksperimenter udført både sent om sommeren og i vinteren fordoblede forskerne tilførslen af frisk luft ved at bruge det eksisterende mekaniske ventilationssystem, og her var effekten endnu større end ved nedsættelsen af temperaturen. Ved at løfte ventilationsniveauet af klasselokaler til samme niveau som kravene for kontorer, kan man forvente en forbedring af præstationer på op til 15 procent i lokaler der i forvejen har dårligt luftskifte eller høje temperaturer. 3.1 Teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen Arbejdstilsynet har givet påbud på Sabro-Korsvejskolen om at forbedre indeklimaet i en række undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur. Påbuddet skal være opfyldt senest 1. december Ved besøg på skolen i maj og august 2010 blev der i konstateret høje temperaturer og tung luft. Temperaturer er blevet målt i et antal dage i august 2010 og lå i intervallet grader. Personale oplever indeklimaet, som værende dårligt og bliver trætte under ophold i lokalerne. Arbejdstilsynet anfører som begrundelse for påbuddet, at indeklimaet ikke er tilfredsstillende, og kan give anledning til hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Det er deres vurdering, at udluftning gennem vinduer og døre i en stor del af året giver anledning til kulde og træk og giver gener under undervisningen. Side 2 af 6

3 3.2 Teknisk modernisering af Viby skole Arbejdstilsynet har givet påbud på Viby Skole om at forbedre indeklimaet i undervisningslokaler mht til luftkvalitet og temperatur samt sikre, at der ikke er unødig støj og træk i lokalerne. Påbuddet skal være opfyldt senest 15. august Ved besøg på skolen i juni og september 2010 konstaterede Arbejdstilsynet tung luft og høje temperaturer. Personalet gav overfor Arbejdstilsynet udtryk for, at det er nødvendigt at foretage udluftning i lokalerne på grund af indestængt luft. Temperaturer er ofte høje og vurderes til at være årsag til hovedpine og koncentrationsbesvær. Arbejdstilsynet angiver som begrundelse for påbuddet, at luftskiftet ikke er tilstrækkeligt i undervisningslokalerne, hvilket betyder, at luften bliver varm og tung. Dette kan føre til træthed, hovedpine og dårlig koncentrationsevne blandt personale og elever. Udluftning med åbning af døre og vinduer giver uforholdsmæssig megen støj under undervisningen og kulde og træk. I forlængelse af påbuddene har skolerne, rådgivere og forvaltningen foretaget analyser af eksisterende forhold og eventuelle sammenhænge med andre tiltag/mulige projekter på skolerne, udviklet løsninger til imødekommelse af påbuddene, undersøgt finansieringsmuligheder m.m. 4. Den forventede effekt Den tekniske modernisering af skolerne vil give elever og personale et forbedret fysisk lærings- og arbejdsmiljø. Der vil opnås et øget udbytte af den pædagogiske indsats samt øget trivsel ved forbedring af luftkvaliteten gennem reduktion af temperatur og CO2 niveauet. Som også påpeget af Århus Lærerforening har undersøgelser af indeklimaet i danske folkeskoler fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) viser, at indlæringsevnen øges med 10-15% når CO2 indholdet sænkes i lokalerne. 5. De planlagte ydelser Sabro-Korsvejskolen Med henblik på forbedring af luftkvalitet og temperatur i undervisningslokaler foreslås følgende byggearbejder udført på skolen. Side 3 af 6

4 Der etableres ventilationssystemer i de 3 ældre bygninger og skolens eksisterende styringsanlæg opdateres og udbygges. Byggearbejderne skal af hensyn til afvikling af undervisningen opdeles i 3 etaper. Alle tre etaper forventes at kunne være afsluttet i slutningen af Arbejdstilsynet har imødekommet skolens anmodning om fristudsættelse fra 15. august 2011 til 1. december Viby Skole På Viby skole foreslås følgende byggearbejder i den ældre del af skolen: Der etableres et ventilationsanlæg med indblæsning, udsugning og varmegenvinding. Anlægget placeres i bygningens tagrum og kanaler føres frem over loftet. Ved installation af ventilationsanlæg øges CO2 udledningen med et øget elforbrug og varmetab. Ved udskiftning af nuværende energikrævende belysning til lavenergi systemer sker en reduktion af elforbruget. Samlet set vil der ske en øgning af CO2 udledningen. 6. Organisering af indsatsen Projektet er udviklet i et samarbejde mellem forvaltningen, skolerne, sikkerhedsrepræsentanter og rådgivere. De tekniske moderniseringer indebærer en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø ved etablering af ventilationsanlæg m.m. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1. Konsekvenser for anlægsressourcer Anslåede byggearbejder er baseret på overslag fra rådgivere og erfaringer fra tilsvarende projekter på øvrige skoler Sabro-Korsvejskolen Anlægsudgifter i mio. kr I alt Håndværkerudgifter 5,6 5,6 Rådgiverhonorar 0,4 0,4 Samlet anslået finansieringsbehov 6,0 6,0 Side 4 af 6

5 Viby Skole Anlægsudgifter i mio. kr I alt Håndværkerudgifter 3,8 3,8 Rådgiverhonorar 0,3 0,3 Samlet anslået finansieringsbehov 4,1 4,1 Finansiering i mio. kr I alt Anlægsbevillingen finansieres ved frigørelse 10,1 10,1 af rådighedsbeløb på KB på 10,1 mio. kr. fra akkumuleret overskud fra bygningsvedligeholdelse I alt 10,1 10,1 Med hensyn til finansiering er der ikke afsat budgetmidler til ovennævnte anlægsarbejder på Viby Skole og Sabro-Korsvejskolen, hvorfor det har været nødvendigt at pege på de i forbindelse med Regnskab 2010 hensatte midler til vedligeholdelse. Midlerne er blandt andet hensat til vedligeholdelse på lejemål, hvor der er givet huslejenedsættelser mod et øget fremtidigt krav om, at Aarhus Kommune overtager en større del af vedligeholdelsen. Ved anlægsprioriteringen i 2012 vil Børn og Unge sende forslag frem omkring stillingtagen til den fremtidige finansiering af udgifter til indeklimaforbedringer herunder AT-påbud. Konsekvenser for driftsressourcer Projekterne medfører en forøgelse af elforbruget, som finansieres indenfor skolernes samlede energibudget. Konsekvenser for CO2 udledning Sabro-Korsvejskolen Viby Skole Ialt Årlig merudledning af CO2 8,7 ton 8,8 ton 17,5 ton Side 5 af 6

6 Merudledningen af CO2 skyldes et øget elforbrug ved etablering af ventilationsanlæg. Jacob Bundsgaard Johansen / Nils Petersen Bilag Bilag 1: T (vedlagt originalsag/-elektronisk) Bilag 2: AB (vedlagt originalsag/-elektronisk) Bilag 3: AB (vedlagt originalsag/-elektronisk) Side 6 af 6

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven Kirsebærhaven 63A 8520 Lystrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. december 2013 Til den 18. december

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere