1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel... 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16"

Transkript

1 1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel Lønarter - generelt Faste lønarter Variable lønarter Variable lønarter - korrektioner Variable lønarter - saldi Saldilønarter for feriepenge Stillingskategorioversigt Stillingskategorioversigt for TJM og TJL Stillingskategorioversigt for overenskomstansatte, time- og honorarlønnede Stillingskategorioversigt for stiftspersonale Stillingskategorioversigt for undervisningsinstitutioner Alle stillingskategorier sorteret efter navn Alle stillingskategorier sorteret efter kategori Stiftslønarter Faste stiftslønarter Variable stiftslønarter Variable korrektionslønarter for stifter og Kirkemusikskoler Variable saldilønarter for stifter og kirkemusikskoler Stiftslønrammer Tabeller og koder - generelt September 2012 Side 1

2 1. Tabeller og koder - generelt Denne vejledning er tænkt som et opslagsværk, som den lønansvarlige kan benytte, når de enkelte blanketter skal udfyldes med lønarter og andre koder. Der er i Vejledning til FLØS - Menighedsråd beskrevet felter på blanketterne, som den lønansvarlige skal udfylde med forskellige koder. Værdien af disse koder bliver fastlagt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke, enten på baggrund af nogle allerede eksisterende tal i form af bl.a. kommune- og sognekoder, som Ministeriet har fået af Danmarks Statistik, eller i form af fratrædelseskoder, som alene fastlægges af Ministeriet. Hvis der sker ændringer i koderne, vil stiftet sende nye tabeller til menighedsrådet, både som en opdatering af dette kapitel og som opdatering af relevante sider i vejledningen. Indlæggelsen af disse forskellige koder i FLØS sker som enkeltstående tabeller. På de følgende sider gennemgås samtlige tabeller, som menighedsrådet har adgang til i FLØS, inkl. koder og standardbetegnelser, der beskriver disse. Bortset fra "store" tabeller som lønarter og stillingskategorier, er koderne endvidere indarbejdet på de relevante steder i vejledningen, således at der bliver færrest mulige opslag. I visse situationer er det nødvendigt at få en forklaring på, hvornår, hvordan og i hvilken forbindelse en kode skal/kan anvendes. Her tænkes på anvendelsen af koder i specielt to tabeller: Stillingskategori og Lønarter. For at lette fremfindingen af korrekte koder, er der til disse to tabeller udarbejdet en uddybende beskrivelse af den enkelte kode og standardbetegnelsen. Tabeller og koder - generelt September 2012 Side 2

3 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering. Der skelnes mellem sygefravær, orlov og feriefravær. Sygefravær: FLØS optæller det antal dage, den enkelte medarbejder har sygefravær. Når en medarbejder har været syg i 90 dage inden for de seneste 12 måneder, udskrives en meddelelse på anmærkningslisten. Det fremgår af beskrivelsen, hvordan den enkelte kode indgår i lønberegningen. Det er en forudsætning for at bruge fraværskoderne, at menighedsrådet er tilmeldt FLØS s fraværsregistrering (Blanket FL01). Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. Feriefravær: FLØS optæller løbende de feriedage, medarbejderen optjener. Hvis brugeren ønsker kontrol med restferiedagene, er det vigtigt at registrere feriedagene løbende og månedsvis, dvs. at antal altid skal indberettes. Grundlaget for beregning af feriepenge relateres til den i indtastningen angivne periode. Bemærk, at hvis ferien er afholdt over et månedsskifte, skal der rapporteres 2 fraværsregistreringer; en for hver måned. Det er en forudsætning for at bruge fraværskoderne, at menighedsrådet er tilmeldt fraværsregistrering (Blanket FL01). Det er vigtigt, at den kode, der skrives på blanketten, er den rigtige. Dette sikrer den lønansvarlige sig ved at læse beskrivelserne til de koder, der eventuelt kan være tale om, og ud fra disse vælge den rigtige kode for den ansattes fravær. Fraværskoder September 2012 Side 3

4 FRAVÆRSKODETABEL Kode Beskrivelse 180 Barns 1. og 2. sygedag Bruges når den ansatte er fraværende på grund af barns første eller anden sygedag. Der vil blive beregnet løn i henhold til den ansattes stillingskategori. Bemærk: Til denne fraværskode skal der ikke udfyldes Varighed på blanketten. 160 Sygdom efter arbejdsskade Bruges når den ansatte er fraværende (syg), som følge af en arbejdsskade. Der vil blive foretaget lønberegning i henhold til den ansattes stillingskategori. Bemærk: Til denne fraværskode skal der ikke udfyldes Varighed på blanketten. 140 Sygdom m/egen dagpengesats Bruges hvis f.eks. en timelønnet ansat starter sit ansættelsesforhold med at være syg. Systemet kan derfor ikke beregne eventuel dagpengesats. Koden giver mulighed for, at den lønansvarlige selv indberetter den sats, den ansatte skal have i løn i forbindelse med sygdomsperioden. Systemet foretager ikke træk i lønnen. På sygefraværslisten vil fraværet fremgå med antal kalenderdage i perioden. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i sygeperioden 120 Sygdom med dagpengesats Bruges når timelønnede ansatte skal have dagpenge i en sygdomsperiode. Der foretages derfor ikke træk i lønnen - men der sker udbetaling af dagpenge. På syge/fraværslisten vil fraværet fremgå med antal kalenderdage i perioden. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i sygdomsperioden. 100 Sygdom med løn Bruges når den ansatte er syg, og skal have foretaget lønberegning i henhold til sin stillingskategori uden træk i lønnen. Bemærk: Til denne fraværskode skal der ikke udfyldes Varighed på blanketten. 101 Sygdom med løn timer Bruges når den ansatte er syg, og skal have foretaget lønberegning i henhold til sin stillingskategori uden træk i lønnen. Bemærk: For denne fraværskode skal der indberettes i timer Fraværskoder September 2012 Side 4

5 Kode Beskrivelse 110 Sygdom u/løn m/dagpenge Bruges når den ansatte ikke skal have foretaget almindelig lønberegning i en sygdomsperiode, men skal have udbetalt dagpenge i stedet. Der foretages automatisk fradrag i lønnen for det indberettede antal fraværsdage, og der udbetales dagpenge i stedet. På syge/fraværslisten vil fraværet fremgå med antal kalenderdage i periode. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i sygeperioden. NB: Beregningen sker ud fra en 5/6 dages uge. 130 Sygdom uden løn Bruges når den månedslønnede ansatte ikke skal have beregnet løn i en sygdomsperiode. Der sker derfor træk i lønnen for fraværsperioden. På syge/fraværslisten vil fraværet fremgå med antal kalenderdage i periode. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i sygeperioden. Fraværskoder September 2012 Side 5

6 Ved brug af de følgende koder vedrørende feriefravær ( ) foretager systemet automatisk reduktion i den ferieberettigede løn, med et beløb svarende til det registrerede antal afholdte feriedage/ferietimer. Kode Beskrivelse 201 Ferie med løn Bruges til alle ansatte, der optjener ferie med løn. Der vil automatisk blive reduceret i lønnen for manglende restferiedage til afholdelse. Endvidere kontrolleres der for kvoteændringer mellem optjeningsperioden og ferieafholdelsesperioden for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i ferieperioden. NB: 5/6 arbejdsdage pr. uge. 202 Ferie uden løn Bruges når den ansatte ikke skal have beregnet løn i en ferieperiode. Der sker derfor træk i den faste løn for fraværsperioden. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i ferieperioden. NB: 5/6 arbejdsdage pr. uge. Restferiedage nedskrives ikke. 203 Ferietimer m/løn Bruges når den ansatte holder ferie, og skal have foretaget lønberegning i henhold til sin stillingskategori uden ændringer. Varighed udfyldes med antal arbejdstimer i ferieperioden. NB: 5/6 arbejdsdage pr. uge. 204 Ferietimer u/løn Bruges når den ansatte ikke skal have beregnet løn i en ferieperiode. Der sker derfor træk i lønnen for fraværsperioden. Varighed udfyldes med antal arbejdstimer i ferieperioden. NB: 5/6 arbejdsdage pr. uge. 230 Feriedage uden lønreduktion Koden reducerer i restferiedage. Der foretages ingen lønreduktion. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage. NB: 5/6 arbejdsdage pr. uge. 240 Feriefridage/timer (lukket pr ) Bruges til at angive, at en ansat har afholdt særlig feriefridag/timer. Varighed udfyldes med det antal særlige feriefridage/timer, der er afholdt. Antal indberettes i timer. 250 Særlige feriedage Bruges til registrering af afholdte særlige feriedage. Varighed udfyldes med antal dage FLØS nedskriver det optjente antal. Fraværskoder September 2012 Side 6

7 I henhold til Ferielov/ Statens Ferieaftale kan en medarbejder ikke afholde flere særlige feriedage end der er opsparet ret til. Det har hidtil været muligt at indberette særlige feriedage, som medarbejderen ikke havde opsparet retten til at afholde. Indberettede brugeren flere dage end medarbejderen havde opsparet ret til, blev medarbejderen trukket i løn for de mange afholdte dage. MLS/ FLØS er nu ændret, så de dage der indberettes som særlige feriedage, og som medarbejderen ikke har opsparet ret til, stemples i fraværsregistreringen som anvendt, men lønkørslen foretager ikke nogen beregning på dagene. Der vil af samme årsag ikke længere blive foretaget træk i medarbejderens løn ved forkert indberetning. Det vil blive dokumenteret på anmærkningslisten. Kode Beskrivelse 301 Tjenestefri m/løn Bruges til at angive, at en ansat har tjenestefri med løn. Lønarten bruges til bl.a. friweekend og kurser. Til denne fraværskode skal der udfyldes Varighed på blanketten. NB: 5/6 dages arbejdsuge. 302 Tjenestefri u/løn Bruges til at angive, at en ansat har tjenestefri uden løn. Systemet vil automatisk foretage træk i lønnen for den pågældende periode. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i tjenestefrihedsperioden. NB: 6 dages arbejdsuge. Bemærk, at der løntrækkes for hele perioden som er indrapporteret. Fraværskoder September 2012 Side 7

8 Følgende koder bruges på blanket FL05: Kode Beskrivelse 170 Barselsorlov m/løn Bruges når den ansatte har barselsorlov med fuld løn. Der vil blive beregnet løn i henhold til den ansattes stillingskategori. 171 Barselsorlov u/løn Bruges når den ansatte skal have barselsorlov uden løn. Der vil ikke blive beregnet løn til den ansatte i perioden. 172 Barselsorlov u/løn med pension Bruges når den ansatte skal have barselsorlov uden løn. Der vil ikke blive beregnet løn til den ansatte i perioden. Der beregnes pension i forhold til eksisterende ansættelsesforhold. Fraværsregistreringen kan ikke foretages med tilbagevirkende kraft. Der kan ikke efterreguleres. Der optjenes feriedage 173 Barselsorlov u/løn Bruges når den ansatte skal have barselsorlov uden løn. Der vil ikke blive beregnet løn til den ansatte i perioden. Der vil blive trukket for boligbidrag m.m. 401 Orlov m/løn / omsorgsdage Bruges til at angive, at en ansat har orlov. Der vil blive beregnet løn til den ansatte i henhold til dennes stillingskategori. Så længe lønkørselsperioderne ligger inden for orlovsperioden, vil der blive udskrevet advis om dette på Anmærkningslisten. 402 Orlov u/løn Bruges til at angive, at en ansat har orlov. Der vil ikke blive beregnet løn til vedkommende i perioden. Så længe lønkørselsperioderne ligger inden for orlovsperioden, vil der blive udskrevet advis om dette på Anmærkningslisten. 410 Orlov u/ løn med feriedage Bruges til at angive, at en ansat har orlov med ret til optjening af feriedage. Der vil ikke blive beregnet løn til vedkommende i perioden. Der vil blive trukket for boligbidrag m.m. Så længe lønkørselsperioderne ligger inden for orlovsperioden, vil der blive udskrevet advis om dette på Anmærkningslisten. Fraværsregistreringen kan ikke foretages med tilbagevirkende kraft. Fraværskoder September 2012 Side 8

9 Kode Beskrivelse 450 Studieorlov præster Der vil blive trukket Gruppeliv, Bolig-varmebidrag, Kontingent Præsteforening og TJM Låneforening. Der beregnes ingen pension i perioden. Orlovsydelsen indberettes på fast lønart Fraværskoder September 2012 Side 9

10 I marts og juni release 2008 er fraværsstatistik til Danmarks Statistik implementeret. I den forbindelse er der oprettet en række nye fraværskoder som fremadrettet skal benyttes. Denne information vil gennemgå de nye fraværskoder og tilhørende faste lønarter som nu kan benyttes i systemet. Gennemgang af punkterne fraværskoder juni Fraværskode 420 Plejeorlov: Fraværskode 420: Plejeorlov Fast lønart 1205 Reduktion plejevederlag Fraværskode 420 Plejeorlov kan benyttes når en medarbejder, der efter 119 i lov om social service får bevilliget plejevederlag i forbindelse med pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Medarbejderen i samme periode har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn Når fraværskode 420 Plejeorlov anvendes skal der angives antal dage (weekend og helligdage skal fratrækkes) så det er aktuelle antal dage som står i antalsfeltet. Systemet beregner antal dage ud fra 7 dages uge. Ved anvendelse af fraværskode 420 Plejeorlov skal der samtidig oprettes fast lønart 1205 med det beløb som medarbejderen modtager i plejevederlag fra kommunen (beløbet skal være det beløb som der bliver udbetalt for perioden). Eksempel: Medarbejderen får kr ,00 i plejevederlag pr. måned, medarbejderen har orlov i 14 dage. Ved indberetning af lønart 1205 skal beløbet være kr ,00 da systemet ikke beregner ud fra antallet af orlovsdage. Beløbet som indtastes i plejevederlag bliver modregnet i medarbejderens løn før skat. Ændres refusionsbeløbet i en periode skal dette registreres over 2 lønperioder, da systemet ikke kan håndtere 2 forskellige beløb i samme lønperiode. Dvs. at indberettes lønart 1205 to gange i samme lønperiode, med 2 forskellige beløb, vil systemet benytte det sidst indtastede beløb til begge beregninger. Lønarten bliver reguleret i forhold til arbejdstidsbrøk. Lønart 1205 reducerer ikke i pensionsgrundlaget. Fraværskoder September 2012 Side 10

11 Fraværskode 195 Plejeorlov Barn: Fraværskode195: Plejeorlov Barn Fast lønart 1200 Plejeorlov Barn Fraværskode 195 Pleje Orlov Barn kan benyttes når en medarbejder, der efter 26 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel har ret til dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn under 18 år. Medarbejderen har i samme periode har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn. Når fraværskode 195 Plejeorlov Barn anvendes skal der angives antal arbejdsdage i antalsfeltet. (Systemet beregner antal dage ud fra 7 dages uge). Ved anvendelse af fraværskode 195 Plejeorlov Barn skal der samtidig oprettes fast lønart 1200 hvor det angives hvor mange procent medarbejderen er på orlov. Lønarten bliver reguleret i forhold til arbejdstidsbrøk. Lønart 1200 reducerer ikke i pensionsgrundlaget. Hvis en medarbejder skifter fra at have 30 % orlov til at have 50 % orlov skal dette registreres i 2 lønperioder, da systemet ikke kan beregne 2 forskellige orlovs satser i samme periode. Beregningen vil ske ud fra den sidst indtastede procentsats. Eksempel: Medarbejderen har orlov i juni og juli måned. Medarbejderen aftalt med arbejdsgiver at han fra 1. juli til 15. juni 50 % orlov og i den resterende periode har 30 % orlov. Ved indberetning af lønart 1200 skal de første 15 dages indberettes i lønperiode juni og den resterende orlovsperiode skal indberettes i den/de efterfølgende lønperioder Fraværskoder September 2012 Side 11

12 Fraværskode 260 Omsorgsdage Fraværskode 260 Omsorgsdage Fraværskode 260 Omsorgsdage kan benyttes når en medarbejder, har brug for at blive hjemme hos et barn. Medarbejderen har ret til 2 omsorgsdage i hvert kalenderår til og med det kalenderår hvori barnet fylder 7 år (i alt 16 dage). Antallet af omsorgsdage nedskrives ikke selvom medarbejderen ansættes/fratrædes midt i et kalenderår. Medarbejderen kan ikke få økonomisk kompensation for omsorgsdagene i forbindelse med fratrædelse inden afholdelse af alle dagene. Dagene kan ikke overføres til ny arbejdsgiver. Omsorgsdagene kan ikke overføres fra et kalenderår til andet. Retten til omsorgsdage gælder medarbejdere der er biologiske forældre, adoptivforældre eller er indehavere af forældremyndigheden som barnet har ophold hos. Ved ophold forstås at barnet har adresse hos eller har regelmæssig samkvem med medarbejderen. Fraværskode 260 Omsorgsdage reducerer ikke i pensionsgrundlaget. Fraværskode 190 Orlov hospital barn u/14 år Fraværskode 190 Orlov hospital barn u/14 år Fraværskode 190 Orlov hospital barn u/14 år kan benyttes når en medarbejder, har brug for at blive hos et sygt barn. Medarbejderen har ret til tjenestefrihed med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med medarbejderens hospitalsindlæggelse sammen med egne børn under 14 år. Dette gælder også hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Er begge forældrene er omfattet af aftalen kan tjenestefrihedsperioden med løn højst udgøre 5 dage for begge forældre tilsammen. Medarbejderen kan ikke få økonomisk kompensation for orloven i forbindelse med fratrædelse inden afholdelse af alle dagene. Fraværskode 190 Orlov hospital barn u/14 år reducerer ikke i pensionsgrundlaget. Fraværskoder September 2012 Side 12

13 3. Fratrædelseskoder Fratrædelseskodetabellen indeholder koder og beskrivelser for forskellige typer af fratrædelse. Fratrædelseskoderne skal bruges, når en ansat af én eller anden grund ophører med at være ansat under menighedsrådet. Fratrædelseskoderne skal bruges, når feltet fratrædelseskode under ansættelsesforhold skal udfyldes på blanket FL02. Herunder følger koder og beskrivelser til "Fratrædelseskoder": 1 Fratræden af tjm. efter mere end 6 mdr. s sygdom Ved brug af koden beregnes der 1,5 % ferietillæg af den ferieberettigede løn for indeværende og sidste år indtil 1. maj. Bemærk: Denne kode bruges kun til tjenestemænd. 3 Overgår til anden stilling uden for folkekirken. Ved brug af koden afregnes 12,5 % feriegodtgørelse af restferien til FerieKonto. Gemte feriedage afregnes med 12,5 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet og udbetales sammen med lønnen.særlige feriedage udbetales automatisk, indeværende år (år 0) sidste år (år -1) og forrige år (år -2) særlige feriedage vedr. tidligere år skal manuelt nulstilles ved fratræden. Bemærk: At denne kode ligeledes bruges, når honorar- og timelønnede overgår til pension, samt når en medarbejder går på efterløn. 4 Fratræden ved dødsfald Ved brug af koden afregnes 12,5 % af restferien. Beløbet udbetales sammen med lønnen. (Koden kræver, at det efterfølgende datofelt udfyldes med den sidste i måneden for at undgå reduktion af lønnen i dødsmåneden). 6 Fratræden til pension. Ved brug af koden afregnes gemte feriedage med 12,5 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Gode feriedage afregnes med 12,5 % feriegodtgørelse. Alle beløb udbetales sammen med lønnen. 7 Forlader arbejdsmarkedet ved flytning til udlandet Ved brug af koden afregnes gemte feriedage med 12,5 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Gode feriedage afregnes med 12,5 % feriegodtgørelse. Alle beløb udbetales sammen med lønnen. Fratrædelseskoder September 2012 Side 13

14 4. IP-koder Under Øvrige ansættelsesoplysninger på blanket FL02 skal der i visse tilfælde udfyldes kodeværdier for følgende indholdsnumre: Indhold holdnummer Beskrivelse 0010 Anciennitetsoptællingskode Skal altid udfyldes for Gravermedhjælpere - Stillingskategori 1038 og Kodeværdien kan være: 1. for halv anciennitet 2. for fuld anciennitet 0015 Arbejdsstedskode Udfyldes af hensyn til Told- & Skatteregionen, som i visse tilfælde har udstedt en arbejdsstedsfortegnelse Konstitutionskode Koden skal udfyldes med 1, hvis medarbejderen er konstitueret. Bemærk, at koden undertrykker en eventuel pensionsberegning Sæsonarbejder Koden skal udfyldes med 1, og startdato lig med ansættelses startdato. Bemærk, at koden undertrykker en eventuel seniorbonusberegning og nulstiller eventuel saldo for opsparet seniorbonus. Skal medarbejderen have seniorbonus, beregnes det manuelt og udbetales det via lønart 2388 Seniorbonus udbetaling u.kontrol Ændrer medarbejderen status fra sæsonarbejder til fastløn/timeløn, tilføjes slutdato i ansættelsesoplysninger og optjening af seniorbonus vil fremover ske automatisk Normtime antal Skal kun udfyldes for medarbejdere, som ikke har fast timetal, altså hvor arbejdstidsbrøks tæller er 0. Koden skal udfyldes med det gennemsnitlige, ugentlige timetal - uden decimaler. IP-koder September 2012 Side 14

15 I forbindelse med indberetning til Forhandlingsstatistik er der med startdato oprettet følgende nye IP-koder til Indholdstype 1110 Statusindikator : 124 Dagpenge / arbejdsløshedsforsikring 125 Kontanthjælp / starthjælp 126 Begrænsning / afklar. arbejdsevne 127 Førtidspension med begrænset arbejdsevne 128 Begrænsning i arbejdsevne U / ført.p. Flex 1 / Begrænsning i arbejdsevne U / ført.p. Flex 2 / Handicappede i erhverv 131 Integrations - og oplæringsstillinger IP-koder September 2012 Side 15

16 5. Opslagstabel Opslagstabellen oprettes og vedligeholdes af Ministeriet for Ligestilling og kirke. Opslagstabellen indeholder bl.a. koder og beskrivelser for gældende lønrammer. Menighedsrådet skal bruge disse koder ved udfyldelse af feltet "Lønramme" på blanket FL02 ved registrering af andre ansatte end tjenestemænd og tjenestemandslignende personale. Den kode, som den lønansvarlige vælger ud fra beskrivelserne, henviser i FLØS-systemet til gældende lønramme/løntrin, således at den ansatte får løn efter de korrekte tabeller. Når der sker ændringer i disse koder - eller i beskrivelserne - vil menighedsrådet få tilsendt disse nye oplysninger, således at der altid vil være overensstemmelse mellem de oplysninger, menighedsrådet har, og de oplysninger (tabeller), som stiftet har. Nedenstående følger en gennemgang af de koder og beskrivelser, der er relevante for kassereren, når blanket FL-02 skal udfyldes. Bemærk: Det er kun medarbejdere, der er ansat i henhold til en lønramme, der skal have indberettet kode i dette felt - f.eks. HK- eller SID-ansatte. Opslagstabeller og beskrivelser for institutioner i Folkekirken: Kode FÆLLES Betegnelse LR TIL VARIABEL I.H.T. INT. SKALAT. GAGEL-01 GAGEL-02 GAGRP-01 GARTNERIELEVER OVER 17 ÅR GARTNERIELEVER OVER 25 ÅR GARTNERIARBEJDERE GAGRP-02 GARTNERE GRAVE-03 GRAVER LR 9 GRAVE-06 GRAVER LR GRAVE-07 GRAVER LR 19 GRAVE-08 GRAVER LR 20 GRAVE-09 GRAVER LR 21 GRAVE-10 GRAVER LR 10 GRAVE-11 GRAVER LR 22 GRAVE-12 GRAVE-13 GRAVER LR 12 GRAVER LR 23 GRMH-01 GRAVERMEDHJÆLP ØVRIGE LAND (udgået ) GRMH-02 GRAVERMEDHJÆLP HOVEDST. INGEN INGEN LØNRAMME GRMH-05 GRAVERMEDHJÆLP UDEN GARTNERISK UDDANNELSE GRMH-06 GRAVERMDHJ. MED GARTNERISK UDD.NY LØN KATEKET KATEKETER LR 13 KIRKG-08 KIRKGL ASS LR 24 KIRKG-09 KIRKGL ASS LR KIRKG-11 KIRKGL ASS LR 29 KIRKG-13 KIRKGL ASS 32 KIRKG-17 KIRKEGÅRDSLEDER 27 KIRKG-18 KIRKEGÅRDSLEDER 34 KIRKG-19 KIRKGL ASS 25 KIRKG-20 KIRKEGÅRDSLEDER LR 35 Opslagstabel September 2012 Side 16

17 KIRKG-21 KIRKGL ASS LR 30 KIRKG-36 KIRKEGÅRDSLEDER LR 36 KIRTJ-04 KIRKETJENER LR 9 KIRTJ-05 KIRKETJENER LR 10 KIRTJ-06 KIRKETJENER LR 12 KIRTJ-07 KIRKETJENER LR 14 KIRTJ-08 KIRKETJENER LR 18 KIRTJ-09 KIRKETJENER 21 KIRTJ-10 KIRKETJENER 22 KONELEV KONELEG KONTORELEVER UNDER 18 ÅR KONTORELEVER OVER 18 ÅR KONELEF KONTORELEVER OVER 25 ÅR KONELEH KONTORELEVER OVER 25 ÅR M/UDVIDET PRAKTIKOPHOLD KORDE-01 KORDEGN LR 9-13 KORDE-02 KORDEGN 9-15 KORDE-03 KORDEGN LR KORDE-04 KORDEGN KORDE-05 KORDEGN KORDE-06 KORDEGN KORDE-07 KORDEGN KORDE-08 KORDEGN KORDE-09 KORDEGN KORDE-10 KORDEGN LR 16 KORDE-11 KORDEGN LR 21 KORDE-12 KORDEGN LR 24 KORDE-13 KORDEGN LR 29 KORDE-14 KORDEGN LR 20 KORDE-15 KORDE-16 KORDE-17 LR 27 KORDEGN LR 22 KORDEGN LR 25 KORDEGN LR 30 LØNRAMME 27 LOGRP-01 LØNGRUPPE 1 LOGRP-02 LØNGRUPPE 2 LOGRP-03 LØNGRUPPE 3 LOGRP-04 LØNGRUPPE 4 (udgået pr. 1. oktober 2006) ORGAN-02 ORGANIST LR ORGAN-03 ORGANIST LR ORGAN-04 ORGANIST ORGAN-05 ORGANIST LR 34 ORGAN-06 ORGANIST LR 35 ORGAN-07 ORGANIST ORGAN-08 ORGANIST LR ORGAN-09 ORGANIST LR 36 ORGAN-10 ORGANIST LR ORGAN-11 ORGANIST LR ORGAN-12 ORGANIST LR ORGAN-13 ORGAN-14 ORGANIST LR 19 ORGANIST LR 20 PO-BASIS PO-organist OK RENGØRIN RENGØRINGSASSISTENT SOG-MH01 Sognemedhjælper LR 8 SOG-MH02 Sognemedhjælper LR SOG-MH03 Sognemedhjælper SOG-MH04 Sognemedhjælper UNG-GAG Gartneriarbejder 15, 16, 17 år ( ) Opslagstabel September 2012 Side 17

18 UNG-GRMH Gravermedhjælper 15, 16, 17 år ( ) Opslagstabel September 2012 Side 18

19 Lønarter - generelt Denne tabel indeholder beskrivelser af alle de enkelte lønarter, som menighedsrådet kan komme ud for. Når der sker ændringer i de lønarter, som menighedsrådet bruger, vil menighedsrådet automatisk modtage oplysninger om disse ændringer. Koderne til de enkelte lønarter skal bruges på blanket FL03 og blanket FL04. På blanketterne er der i feltet "Lønart" plads til de enkelte lønarter på fire cifre. I det efterfølgende felt "Betegnelse" kan man overskrive standardteksten med det antal felter, der er plads til. Hvis der ikke er plads til hele teksten, udfyldes den så teksten bliver så sigende som muligt. Der kan indberettes flere medarbejdere ad gangen på disse blanketter. Lønarter anvendes enten som et fast månedligt tillæg/fradrag eller som et variabelt tillæg/fradrag, dvs. som en engangsforeteelse. De følgende lønartskoder vil være opdelt, således at det for hver type vil fremgå, om lønarten skal bruges enten som en fast månedlig lønart eller som en variabel lønart. Lønarter bruges også til at korrigere fejl opstået som følge af forkerte indrapporteringer fra menighedsrådet, eller tastefejl i stiftet. Hertil skal den lønansvarlige bruge blanket FL04. Blanket FL04 bruges også til at indberette saldi i forbindelse med opstarten. En lønartstabel indeholder som standard lønartskoder med tilhørende betegnelser. Standardbetegnelserne er den lønansvarliges indgangsnøgle til en korrekt lønartskode, og lønartstabellen er derfor sorteret i alfabetisk orden. Bemærk dog, at lønarter, der udelukkende anvendes af Københavns Stift, Århus Stift og Pastoralseminaret er at finde under hhv. Kbh., Århus og Past. Lønarter vedrørende vikarer findes under Vikar. Det kan være vanskeligt alene ud fra standardbetegnelsen at vælge en korrekt lønartskode. Der er derfor til hver enkelt lønart knyttet en supplerende tekst for at lette fremfindingen af lønarter, og for at give et indblik i, hvad brugen af den enkelte lønart medfører. Bemærk at lønarter, der indgår i feriepengegrundlaget, også indgår i S/H-grundlaget med mindre andet fremgår af lønartens forklarende tekst. Det vil af den supplerende tekst fremgå, om der er mulighed for at overskrive standardbetegnelsen. I praksis vil det sige, at visse lønarter giver den lønansvarlige mulighed for at få en mere sigende tekst ud på lønspecifikationen. Dette vil være godt i situationer, hvor lønartens beregningsmåde skal bruges på en medarbejder, men hvor standardteksten er uhensigtsmæssig at få udskrevet på lønspecifikationen. Bagerst er der endvidere en oversigt over henholdsvis faste og variable lønarter, sorteret i nummerorden. Lønarter - generelt September 2012 Side 19

20 I afsnittet betyder Indgår i hhv.: AM-bidrag Lønarten indgår i grundlaget for beregning af AM-bidraget. A-indkomst Lønarten indgår i grundlaget for beregning af A-indkomst Off.træk Lønarten indgår i grundlaget for beregning af offentlige træk Dagløn Lønarten indgår i grundlaget for beregning af dagløn (eksempelvis ved ferie, sygdom m.m.). Beløbs ATP Lønarten indgår i grundlaget for beregning af beløbs bestemt ATP Time ATP Lønarten indgår i grundlaget for beregning af time bestemt ATP Ferieberettiget løn Lønarten indgår i grundlaget for beregning af ferieberettiget løn Arbejdstidsreduktion Lønarten indgår i grundlaget for beregning af arbejdstidsreduktion Skæv fratrædelse Lønarten indgår i grundlaget for beregning af skæv fratrædelse, dvs. fratrædelse i en måned og ikke ved udgangen af en måned. Lønarten kan efterreguleres Særlig pension Lønarten indgår i grundlaget for beregning af særlig pension. Pensionsberegning Lønarten indgår i grundlaget for beregning af pension. Timeløn Lønarten indgår i grundlaget for beregning af timeløn. Lønarter - generelt September 2012 Side 20

21 Lønarterne er grupperet, således at alt afhængig af hvilken kode, der bruges, vil den indgå i beregningerne i henhold til nedenstående: Månedsløn fast A-indkomst, feriepenge, dagpenge Variabel løn A-indkomst, feriepenge, dagpenge Løntillæg A-indkomst, feriepenge, dagpenge Ferie A-indkomst Løn tillæg/fradrag A-indkomst Fradrag (pension) A-indkomst koderne er ikke anvendt Fradrag, tvungne før skat Skatteberegning Offentlige træk Tillæg/fradrag, diverse efter træk Diverse (bruges internt i FLØS-systemet) A conto løn Diverse (bruges internt i FLØS-systemet) Lønarter - generelt September 2012 Side 21

22 7. Faste lønarter Disse faste lønarter, der enten er faste tillæg eller faste fradrag, bruges kun på blanket FL03. Bemærk alle faste lønarter skal have periode med start den 1. i måneden. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: AC-pension DOKS, Ny aftale (Oprettet pr ) Lønart Bruges til at håndtere pension for DOKS-organister OK i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning / organisationsaftale. Skæv fratrædelse AC DOKS-pens. konv. til løn ved 70 år (Oprettet pr ) Lønart Bruges til at konvertere pensionen til løn for DOKS-organister OK. Feltet 1 = Løn skal udfyldes med 1 Samtidig stoppes fast lønart 5364 AM-bidrag A-Indkomst Skæv fratrædelse ATP-timer, faste Lønart Bruges til at indrapportere et fast månedligt ATP timetal. Dette timetal indgår sammen med øvrige indrapporterede timer i ATP beregningen. Beløb udfyldes med de ønskede ekstra timer. Time-ATP ATP-timer, faste Lønart Bruges til kirkefunktionærer på stillingskategori rådighedsløn. ATP-timer, faste (B-sats) Lønart Bruges til kirkefunktionærer på stillingskategori rådighedsløn. ATP-timer, faste (C-sats) Lønart Bruges til kirkefunktionærer på stillingskategori rådighedsløn. ATP-timer, faste (E-sats) Lønart Bruges til kirkefunktionærer på stillingskategori rådighedsløn. ATP-timer, faste (F-sats) Lønart Bruges til kirkefunktionærer på stillingskategori rådighedsløn. Befordring månedsbeløb skattepligtig (Må kun anvendes til Præster) Lønart Bruges til at udbetale skattepligtig befordringsgodtgørelse. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Boligbidrag, præster Lønart Bruges når den ansatte har bolig til rådighed og skal betale et beløb for dette. Beløb udfyldes med det månedlige faste træk samt reg.nr + konto.nr. skal udfyldes. Lønarten reduceres med den ansattes arbejdsdage i forhold til lønperiodens arbejdsdage. Skæv fratrædelse 7. Faste lønarter September 2012 Side 22

23 Boligbidrag, Kirkefunktionærer (gældende fra 1. juni 2006) Lønart Bruges når den ansatte har bolig til rådighed og skal betale et beløb for dette. Beløb udfyldes med det månedlige faste træk. Lønarten reduceres med den ansattes arbejdsdage i forhold til lønperiodens arbejdsdage. Skæv fratrædelse Boligtilskud månedlig Lønart Bruges til at udbetale det faste månedlige boligtilskud. Beløb udfyldes med det månedlige beløb. Lønarten reduceres med den ansattes arbejdsdage i forhold til lønperiodens arbejdsdage. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Diverse tillæg Lønart Bruges til at udbetale et fast tillæg EFTER skat. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales hver måned. Skæv fratrædelse Døvepræstetillæg, Lønart Døvepræstetillæg er ikke pensionsgivende. Årligt afrundet grundbeløb niveau. ATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Efterindtægt til dødsbo Lønart Bruges til udbetaling af efterindtægt, hvor der ikke beregnes AM-bidrag. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales hver måned. Off.Træk Efterindtægt til efterladte Lønart Bruges til udbetaling af efterindtægt, hvor der skal beregnes AM-bidrag. Beløb udfyldes med det månedlige beløb til udbetaling. Fagligt kontingent graver Lønart Bruges til at trække fagforeningskontingent. Beløb udfyldes med det beløb, der skal trækkes hver måned. Fri telefon Lønart 5470 Bruges til medarbejdere som er omfattet af reglerne om fri telefon. Indberettes til eindkomst i felt 13 og i felt 20. Der indberettes ikke noget beløb på lønarten som beregner et månedligt beskatningsbeløb på kr. 208,33. AM-bidrag A-Indkomst Ferieberet.løn 7. Faste lønarter September 2012 Side 23

24 Funktionstillæg, ej pensionsgivende, Sognemedhjælpere Lønart Bruges til udbetaling af funktionstillæg til sognemedhjælpere. Funktionstillægget er ikke pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Funktionstillæg pensionsgivende, Sognemedhjælpere Lønart Bruges til udbetaling af funktionstillæg til sognemedhjælpere. Funktionstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Funktionstillæg, timeløn - Gartnere & Gartneriarbejdere, Gravermedhjælpere Lønart Bruges til udbetaling af Funktionstillæg til timelønnede. Funktionstillægget indberettes som årligt afrundede grundbeløb pr Skal anvendes sammen med variabel. lønart 3150 Time Funk.tillæg pens.givende Time Funk.tillæg Ej.pens.givende Funktionstillæg pensionsgivende 1 (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af funktionstillæg til DOKS-organister og PO-organister i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning/organisationsaftale. Funktionstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Funktionstillæg pensionsgivende 2 (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af funktionstillæg til DOKS-organister og PO-organister i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning/organisationsaftale. Funktionstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Funktionstillæg pensionsgivende 3 (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af funktionstillæg til DOKS-organister og PO-organister i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning/organisationsaftale. Funktionstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning 7. Faste lønarter September 2012 Side 24

25 Funktionstillæg pensionsgivende 4 (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af funktionstillæg til DOKS-organister og PO-organister i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning/organisationsaftale. Funktionstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Funktionstillæg pensionsgivende 5 (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af funktionstillæg til DOKS-organister og PO-organister i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning/organisationsaftale. Funktionstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Færøtillæg, pensionsgivende, præster Lønart Bruges til at udbetale pensionsgivende tillæg til præster, som arbejder på Færøerne. Færøtillæg udfyldes med det årlige aftalte beløb. BeløbsATP Ferieberet.løn Arb.tidsreduktion Skævfratrædelse Pensionsberegning Gruppeliv Lønart Bruges til at håndtere gruppeliv under hensyntagen til alder. Betingelserne for gruppeliv skal være opfyldt, før denne indrapportering må foretages. 15 og 70-års grænse håndteres automatisk. Sats udfyldes med 1. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Interval Løngruppe 1 - Kordegn OK (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af fast månedsløn til Kordegne i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse og Interval-løn. Se vejledning / organisationsaftale. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes løncirkulære. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Timeløn Pensionsberegning Interval Løngruppe 2 - Kordegn OK (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af fast månedsløn til Kordegne i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse og Interval-løn. Se vejledning / organisationsaftale. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes løncirkulære. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Timeløn Pensionsberegning 7. Faste lønarter September 2012 Side 25

26 Interval Løngruppe 3 - Kordegn OK (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af fast månedsløn til Kordegne i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse og Interval-løn. Se vejledning / organisationsaftale. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes løncirkulære. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Timeløn Pensionsberegning Interval Løngruppe 1 - Sognemedhjælper OK (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af fast månedsløn til Sognemedhjælpere i.f.m. overgang til overenskomstansættelse og Interval-løn. Se vejledning / organisationsaftale. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes løncirkulære. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Timeløn Pensionsberegning Interval Løngruppe 2 - Sognemedhjælper OK (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af fast månedsløn til Sognemedhjælpere i.f.m. overgang til overenskomstansættelse og Interval-løn. Se vejledning / organisationsaftale. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes løncirkulære. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Timeløn Pensionsberegning Intervalløn Kirketjener (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af fast månedsløn til Kirketjenere i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse og Interval-løn. Se vejledning / organisationsaftale. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes løncirkulære. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Timeløn Pensionsberegning Interval Løngruppe 1 - Graver OK (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af fast månedsløn til Gravere i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse og Interval-løn. Se vejledning / organisationsaftale. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes løncirkulære. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Timeløn Pensionsberegning 7. Faste lønarter September 2012 Side 26

27 Interval Løngruppe 2 - Graver OK (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af fast månedsløn til Gravere i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse og Interval-løn. Se vejledning / organisationsaftale. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes løncirkulære. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Timeløn Pensionsberegning Intervalløn Kirkemusiker (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af fast månedsløn til Kirkemusikere i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse og Interval-løn. Se vejledning / organisationsaftale. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes løncirkulære. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Timeløn Pensionsberegning Kapital-/ ratepension procent Lønart Bruges til at foretage månedlige træk til kapitalpension. Overstiger beløbet max-grænsen for kapitalpension, vil det overskydende beløb automatisk blive benævnt ratepension på lønspecifikationen. Pct. udfyldes med den procent, hvormed trækket skal foretages. Reg-nr. og Konto/policenummer udfyldes også. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Kapital/ratepension beløb Lønart Bruges for at foretage træk til kapitalpension. Overstiger beløbet maxgrænsen for kapitalpension, vil det overskydende beløb automatisk blive benævnt ratepension på lønspecifikationen. Beløb udfyldes med det månedlige beløb. Reg-nr. og Konto/policenummer udfyldes også. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Kapitalpension beløb Lønart Bruges til at foretage træk af et beløb til kapitalpension. Beløb udfyldes med det månedlige beløb. Reg.nr. og Konto/policenummer udfyldes også. Der checkes automatisk mod max-grænse for kapitalpension. Hvis grænsen nås, stoppes for yderligere træk. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Kapitalpension procent Lønart Bruges til at foretage træk på grundlag af periodens A-indkomst. Pct. udfyldes med den procent, hvormed trækket skal foretages. Reg.nr. og Konto/policenummer udfyldes også. Der checkes automatisk mod maxgrænse for kapitalpension. Hvis grænsen nås, stoppes for yderligere træk. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Kasserer/formandsløn u/feriepenge Lønart Bruges til at udbetale en fast løn hver måned til kasserer, som er medlem af menighedsrådet. Beløb udfyldes med beløb pr. måned. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Skævfratrædelse 7. Faste lønarter September 2012 Side 27

28 Kassererløn m/feriepenge Lønart Bruges til at udbetale en fast løn hver måned til kasserere, som ikke er medlem af menighedsrådet. Beløb udfyldes med beløb pr. måned. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Kassererløn u. FP proc.reg. Lønart Bruges til at udbetale en fast løn hver måned til kasserer, som er medlem af menighedsrådet. Feltet skal udfyldes med årligt afrundet grundbeløn pr. 31/3-12 niveau. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Skævfratrædelse Kontaktperson honorar Lønart Bruges til at udbetale et fast honorar hver måned til kontaktperson, som er medlem af menighedsrådet. Beløbet er ikke feriepengeberettiget Beløb udfyldes med beløb pr. måned. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Skævfratrædelse Kontaktperson honorar proc.reg. Lønart Bruges til at udbetale et fast honorar hver måned til kontaktperson, som er medlem af menighedsrådet. Beløbet er ikke feriepengeberettiget Feltet skal udfyldes med årligt afrundet grundbeløb pr. 31/3-12 niveau. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Skævfratrædelse Kbh. Grundhonorar (55 tjenester) Lønart Anvendes af Københavns Stift til aflønning af faste kormedlemmer. Beløb skal ikke udfyldes. Der anvendes en fast sats, som procentreguleres. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Kbh. Rådighedstillæg kor Lønart Anvendes til udbetaling af rådighedstillæg til faste korsangere ved kirkerne i Københavns Stift. Beløb skal ikke udfyldes. Der anvendes en fast sats, som procentreguleres. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Kbh. Udokumenterede udgifter Lønart Bruges til udbetaling af udokumenterede udgifter til kirkeværge ved kirkerne i Københavns Stift. Beløb skal ikke udfyldes. Der anvendes en fast sats, som procentreguleres. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Kirkebylærer Lønart Bruges til at udbetale en fast løn hver måned. Beløb udfyldes med beløb pr. måned. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse 7. Faste lønarter September 2012 Side 28

29 Kirkebylærer m/pct. og komp. Lønart Lønarten bruges til at udbetale en fast ydelse hver måned. Systemet foretager automatisk procent-regulering. Beløb udfyldes med det afrundede grundbeløb pr Pct. udfyldes med kode for arbejdstidskompensation: KODE PCT ,00 BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Kirkebylærer m/procentreg. Lønart Bruges til at udbetale en fast ydelse hver måned. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes Løncirkulære. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Kirkeværge m/feriepenge Lønart Bruges til at udbetale en fast løn hver måned til kirkeværge, der er ikke medlem af menighedsrådet. Beløb udfyldes med beløb pr. måned. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Kirkeværgeløn u/feriepenge Lønart Bruges til at udbetale en fast ydelse hver måned til kirkeværge, der er medlem af menighedsrådet. Beløb udfyldes med beløb pr. måned. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Skævfratrædelse Kirkeværgeløn u/feriepenge proc.reg. Lønart Bruges til at udbetale en fast ydelse hver måned til kirkeværge, der er medlem af menighedsrådet. Årligt afrundet grundbeløb skal udfyldes pr. 31/3-12 niveau. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Skævfratrædelse Konsulenttillæg pensionsgivende Lønart Bruges til at udbetale DNK-konsulenttillæg til kordegne. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr Bemærk at lønarten reduceres med kvote/arbejdstidsbrøk og den ansattes arbejdsdage i forhold til lønperiodens arbejdsdage. BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Kontorholdsgodtgørelse, Kvartal Lønart Bruges til udbetaling af godtgørelse for at stille egne lokaler til rådighed. Beløb udfyldes med den kvartalsvise godtgørelse, den ansatte skal have udbetalt. Beløbet er skattepligtigt og udbetales i sidste ordinære lønkørsel i kvartalet. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk 7. Faste lønarter September 2012 Side 29

30 Kontorholdsgodtgørelse, Måned Lønart Bruges til udbetaling af godtgørelse for at stille egne lokaler til rådighed. Beløb udfyldes med den månedlige godtgørelse. Beløbet er skattepligtigt. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Kvalifikationstillæg Lønart Bruges til at udbetale kvalifikationstillæg. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes Løncirkulære. Lønarten er kun pensionsgivende for medarbejdere under AC-området oprettet med fast lønart 5353 Pension Magisterforening 5354 AC-pension Ny aftale 5356 Pension Stiftskontorchef BeløbsATP Ferieberet.løn Arb.tidsreduktion Skævfratrædelse Pensionsberegning Kvalifikationstillæg, (Sognemedhjælpere) Lønart Bruges til udbetaling af kvalifikationsstillæg til sognemedhjælpere, jf. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes Løncirkulære. Kvalifikationstillægget er ikke pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Kvalifikationstillæg HK. Pensionsgivende Lønart Bruges til at udbetale særligt pensionsgivende tillæg til HK-ansatte. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Beløbet bliver procentreguleret i henhold til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes Løncirkulære. Tillægget er personligt. BeløbsATP Ferieberet.løn Arb.tidsreduktion Skævfratrædelse Pensionsberegning Kvalifikationstillæg pensionsgivende Lønart Bruges til udbetaling af kvalifikationstillæg til sognemedhjælpere, jf. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes Løncirkulære.Kvalifikationstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Kvalifikationstillæg, timeløn - Gartnere & Gartneriarbejdere, Gravermedhjælpere Lønart Bruges til udbetaling af kvalifikationstillæg til timelønnede. Kvalifikationstillægget indberettes som årligt afrundede grundbeløb pr Skal anvendes sammen med variabel lønart 3130 Time kval.tillæg pens.givende Time kval.tillæg Ej pens.givende 7. Faste lønarter September 2012 Side 30

31 Kvalifikationstillæg pensionsgivende 1 (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af kvalifikationstillæg til DOKS-organister og POorganister i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning/organisationsaftale. Kvalifikationstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Kvalifikationstillæg pensionsgivende 2 (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af kvalifikationstillæg til DOKS-organister og POorganister i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning/organisationsaftale. Kvalifikationstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Kvalifikationstillæg pensionsgivende 3 (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af kvalifikationstillæg til DOKS-organister og POorganister i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning/organisationsaftale. Kvalifikationstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Kvalifikationstillæg pensionsgivende 4 (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af kvalifikationstillæg til DOKS-organister og POorganister i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning/organisationsaftale. Kvalifikationstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning Kvalifikationstillæg pensionsgivende 5 (Oprettet pr ) Lønart Bruges til udbetaling af kvalifikationstillæg til DOKS-organister og POorganister i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse. Se vejledning/organisationsaftale. Kvalifikationstillægget er pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Pensionsberegning 7. Faste lønarter September 2012 Side 31

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 6. Lønarter - generelt... 19 7. Faste lønarter... 22 8. Variable lønarter...

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 9. 4. IP-koder... 10. 5. Opslagstabel... 11

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 9. 4. IP-koder... 10. 5. Opslagstabel... 11 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 9 4. IP-koder... 10 5. Opslagstabel... 11 6. Lønarter g enerelt... 14 7. Faste lønarter... 17 8. Variable lønarter... 37

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 Lønarter - generelt... 18 7. Faste lønarter... 21 8. Variable lønarter... 49

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

7. Faste lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

7. Faste lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 7. Faste lønarter Disse faste lønarter, der enten er faste tillæg eller faste fradrag, bruges kun på blanket FL03. Bemærk alle faste lønarter skal have periode med start den 1. i måneden. Beskrivelse,

Læs mere

13. Stiftslønarter... 81

13. Stiftslønarter... 81 13. Stiftslønarter I dette kapitel beskrives en række lønarter, som kun må anvendes af stifter og kirkemusikskoler. Lønarterne indeholder: 13. Stiftslønarter... 81 13.1 Faste stiftslønarter...82 13.2 Variable

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system...

Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system... Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system...9 2 Faste forløb i FLØS...11 2.1 En måneds FLØS-aktiviteter...12 2.1.1 Blanketter...13

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 8. Variable lønarter Disse variable lønarter, der enten er variable tillæg eller variable fradrag, bruges kun på blanket FL04. Bemærk, at på samtlige variable lønarter kan standardbetegnelsen overskrives.

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007 . Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten andrager herefter pr. 1. april

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

FLØS NYT OKTOBER 2008

FLØS NYT OKTOBER 2008 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT OKTOBER 2008 Hermed fremsendes oktober måneds information om FLØS. 1. Ingen procentregulering pr. 1. oktober 2008 Opmærksomheden henledes på,

Læs mere

AKKO og afgangsårsager

AKKO og afgangsårsager AKKO og afgangsårsager Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke AKKO er og afgangsårsager der findes - hvad de bruges til og hvad forskellen er. Indhold 1. Forskellen på AKKO og afgangsårsager...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11 Brug SLS-guiden Side 1 af 11 I denne vejledning får du at vide, hvordan du kan bruge SLS-guiden til at fremsøge oplysninger, som kan hjælpe dig med at indberette til lønsystemet Indhold 1. Muligheder i

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 6. Lønarter - generelt... 18 7. Faste lønarter... 21 8. Variable lønarter...

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener. Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte Kirketjenere. Samme organisationsaftale

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 20. november 2014 (LG 12/14, 2.)

Løninformation nr. 22 af 20. november 2014 (LG 12/14, 2.) Løninformation nr. 22 af 20. november 2014 (LG 12/14, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 12/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. november 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel... 11

1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel... 11 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 9 4. IP-koder... 10 5. Opslagstabel... 11 6. Lønarter - generelt... 14 7. Faste lønarter... 17 8. Variable lønarter...

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Temamøde for kontaktpersoner

Temamøde for kontaktpersoner Temamøde for kontaktpersoner Ansættelsesvilkår, overenskomster og planlægning af arbejdstid Den 19. marts 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken, Herning Dagsorden Orientering om ansættelsesvilkår, overenskomster

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0010011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385

Læs mere

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vi åbner for afslutning af ferieåret 11/12 d. 1. maj 2012 og arbejdet skal være færdigt fredag d. 29. juni 2012. Så nærmer vi os tiden, hvor vi skifter fra

Læs mere

Stamoplysninger Personnummer Fornavn Efternavn Adresse

Stamoplysninger Personnummer Fornavn Efternavn Adresse Satser for: 2013 Satser mv. Opdateret dato iflg. Højeste fleksydelse pr. år kr. 189.516,00 18-12-2012 17, stk.1 Bundfradrag pr år kr. 14.400,00 18-12-2012 18, stk. 10 Kvartalsvis bidrag (7xmaks. Dagpengesats)

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.)

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 02/10, 1. lønkørsel. Indhold Dette dokument indeholder følgende

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.04.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner Dette er en sammenskrivning af de enslydende

Læs mere