Bevidsthedsmedicin set gennem lægejournalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevidsthedsmedicin set gennem lægejournalen"

Transkript

1

2 Bevidsthedsmedicin set gennem lægejournalen

3 Af samme forfatter Måling af livskvalitet (1995) Livskvalitet At erobre livets mening og blive rask igen (1995) Arbejdslivskvalitet At blive værdifuld for sig selv og sin omverden (1996) Livsfilosofi der helbreder Historier om en ny lægevidenskab (1999) Undervisningsmateriale Livet er dit. Tag det brug det skab det. Lærervejledning, opgavehæfte og elevbog samt programmet QOL Statistik analyse (1997) Værktøjer og spørgeskemaer Arbejdslivskvalitet Et værktøj til medarbejdere og ledere (1996) Inspirationsværktøj til bedre livskvalitet (1997) Spørgeskema om arbejdslivskvalitet og helbred Personlig Profil (1998) Forskningsrapporter Livskvalitet i Danmark (1995) Livskvalitet hos årige (1996) Livskvalitet og omstændigheder tidligt i livet (1997) Livskvalitet og naturbrug (1998) Om holistisk medicinsk behandling Livskvalitet som medicin brochuresamling fra Forskningsklinik for Holistisk Medicin (2001)

4 Søren Ventegodt Bevidsthedsmedicin set gennem lægejournalen Livskvalitetsforlaget

5 Bevidsthedsmedicin set gennem lægejournalen 1. udgave, 1. oplag 2003 Søren Ventegodt og Livskvalitetsforlaget, 2003 Omslag: Kitte Fensted, Omslagsfoto: Kitte Fensted Tilrettelæggelse og sats: Livskvalitetsforlaget Sat med Palatino 11 (brødtekst) og Arial (rubrikker) Tryk: Phønix A/S Papir: Munken Pure 90 gram ISBN: Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Livskvalitetsforlaget Forskningscenter for Livskvalitet Teglgårdstræde 4, 1452 Kbh. K Tlf Fax ALLE LIDELSER BØR UDREDES. Selv om forbedring af livskvalitet efter forfatterens mening ofte vil være den bedste og mest effektive vej til forebyggelse og behandling af sygdom, må en indsats for forbedring af livskvaliteten opfattes som et supplement til den almindelige lægebehandling og ikke som en erstatning for denne. Forfatteren opfordrer alle, der lider eller mistænker, at de lider af en sygdom til at søge en komplet udredning for denne sygdom hos lægen og derefter tage stilling til hvilken behandling, der er ønskværdig for den pågældende lidelse på baggrund af de foreliggende erfaringer med de forskellige behandlingstilbud. Flere videnskabelige undersøgelser peger på, at patienter, der arbejder målrettet med at forbedre livskvaliteten, som regel ikke følger den almindelige statistik for overlevelse m.m.; sådanne patienter er blevet betegnet som exceptionelle. DEN HOLISTISKE BEHANDLER. Intervention, der alene forbedrer helbredet gennem forbedring af livskvaliteten, kan efter forfatterens mening ikke betragtes som arbejde, der er forbeholdt læger. Selv om jeg i denne bog for det meste kalder behandleren for læge, udelukker dette ikke, at en holistisk behandlerfunktion kan varetages af personer, som ikke har en medicinsk uddannelse. ANONYMISERING. Bogens journaler er anonymiserede. Der er altid ændret på så mange faktorer som nødvendigt, uden at indhold og mening tabes. Alder, beskæftigelse, familiesituation, arbejdssted, uddannelse, kendetegn som hårfarve og højde etc. er normalt ændret. Selv om alle journaler er sande patienthistorier, henfører bogens journaler derfor ikke til nogen bestemt person, bortset fra i de tilfælde hvor dette eksplicit fremgår. Når det drejer sig om en patients uændrede journal eller egen beretning, er vedkommende altid blevet spurgt og har givet sin tilladelse til brug af patientjournalen eller patientdagbogen i bogen.

6 Indhold Forord 9 1. Lægejournalens historier om helbredelse 13 Lægen og vores helbred 13 Lægejournalen 15 Hvad tjener lægejournalen til? 16 Lægelatin og jævnt dansk 18 Min kliniske praksis 20 Fra biomedicin til bevidsthedsmedicin Klassisk lægekunst: Lægens hænder på patientens krop 25 Fysiske skader 26 Smerter i bevægeapparatet 30 Infektioner 35 Ødemer og allergi 38 Psykiske og sociale problemer 42 Seksuelle problemer og smerter ved samleje Biomedicin: Naturvidenskaben tages til hjælp 49 Lungebetændelse og penicillin 51 Andre infektioner 53 Vitamin- og mineraltilskud 57 Forstyrrelser i immunsystemet 59 Forstoppelse, sukkersyge, forhøjet blodtryk m.m. 62 Prævention og blødningsforstyrrelser Når biomedicinen ikke slår til 70 Kroniske lidelser 71 Overvægt 74 Når smerterne bliver ved 76 Kræften tager hver tredje 80 Hjerteproblemer 81 Psykiatriske lidelser 83 Vanskelige medicinske tilstande 87 Sumpet eksistens 88 Alderdom 91 Sociale problemer forklædt som sygdom 95

7 5. En lægevidenskab baseret på bevidstheden 104 En holistisk procesteori 106 Værktøjer 110 Biomedicin og bevidsthedsmedicin sammenlignet 120 Mennesket mellem stof og ånd Støtte til personlig udvikling 125 Sund livsstil og god livskvalitet 127 Dit barns trivsel 131 Livskvalitet for unge Kærlighed og afhængighed 144 Problemer i sex og samliv 144 En holistisk gynækologisk undersøgelse 152 Ufrivillig barnløshed og personlig udvikling 167 Afhængighed: Når vi flygter fra livssmerten Fysiske helbredsproblemer 182 Forhøjet blodtryk 182 Tinnitus 185 At udvikle sig fra astma, allergi og eksem 189 Kroniske infektioner og autoimmune sygdomme 194 En mulig kur mod hiv og aids? Alvorlig fysisk sygdom 204 Kroniske smerter i bevægeapparatet 204 Piskesmæld, fibromyalgi og kronisk træthed 210 Kroniske smerter i indre organer 224 At åbne sit hjerte ved hjerte-kar-sygdomme 227 Livskvalitet og kræft Eksistensen i krise 242 Holistisk traumebehandling: spontan tidslinjeterapi 243 Livskriser og eksistentielle problemer er gaver 251 Udbrændthed 262 Holistisk rehabilitering Psykiske lidelser: Mærk, erkend, giv slip 271 Behandling med livskvalitet 277 Selvmordsønsker 279 Depression og mani de affektive lidelser 279 Skizofreniform psykose 283 Vrangforestillinger 285 Angst At gribe formålet med sit liv 290 Livsformålsteorien 290

8 Livsformålet kan genfindes og vores helbred følger med op 298 En patient med tinnitus og 18 andre lidelser 302 Fysisk sygdom skyldes, at vi undertrykker os selv 318 Spontan remission af svulst via arbejde med livsformål 320 Sklerose Terapi efter livsformålsteorien 328 Nedsat social funktionsevne 339 Vil du dø her på min briks? 342 Psykiske lidelser helbredes gennem bevidsthed om livsformålet En misbrugt ung piges kamp for kærlighed 357 Lægejournalen om Anna 358 Patientdagbogen Når bevidsthed ikke er nok 404 Patientmodstand mod at udvikle bevidstheden 405 Modstand i familie og netværk mod at vågne op 409 Problemer i forhold til samfundet Kærlighed at leve sin sociale utopi 419 Oplevelser om fællesskab og omsorg 422 Kursusdeltagernes oplevelser 423 En sindssyg ung kvinde helbredes gennem respekt 425 Mit arbejde med mig selv 439 Appendiks 447 Livsformålsteorien 447 Milepæle for Forskningscenter for Livskvalitet 449 Samarbejde vedr. behandling og forskning 450 Holistiske terapiformer 451 Efteruddannelse til holistisk behandler 453 Forskningscenter for Livskvalitet: Ressourcer 454 Livskvalitetsbogladen 454 Livskvalitetsforlaget 455 Klinik for Holistisk Medicin bliv patient hos os 456 ABLE Kursuscenter til erhverv 457 Institut for Livskvalitet Kursuscenteret 458 Anbefalet litteratur 460 Stikordsregister Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

9

10 Forord Bevidsthedsmedicin er mit ord for en type lægebehandling, der foregår direkte gennem patientens bevidsthed. Dette i modsætning til den moderne biomedicinske lægebehandling, som for det meste foregår med lægemidler, der griber ind i kroppens kemi. Jeg er overbevist om, at vi alle har ubegrænsede skjulte ressourcer for heling og helbredelse, som kan kaldes frem, når vi får den nødvendige opmærksomhed, respekt og omsorg. Måske er berøring, kærlighed og nærvær i det lange løb mere effektivt end selv de bedste piller. Måske spiller de valg, som vi træffer bevidst eller ubevidst i vores hverdag, en afgørende rolle for, om vi er friske eller sløje, sunde eller syge. Vores oplevelser, beslutninger, forventninger og følelser påvirker måske sygdom og sundhed langt mere, end vi klassisk har antaget. Dét handler bevidsthedsmedicinen om. I denne bog bruger jeg en lang række sygehistorier til at fortælle om tre slags lægevidenskab. Først klassisk lægekunst, hvor lægen primært arbejder med sine hænder. Dernæst fortæller jeg, hvordan den moderne biomediciner udretter små mirakler med sin biokemi. Så vender jeg mig mod bogens hovedemne, nemlig bevidsthedsmedicinen: hvad betyder det for helbredet at forbedre livskvaliteten? At lære sig selv og sit livsformål bedre at kende? At finde mennesker at leve sammen med, i kærlighed og gensidig respekt? Mine sygehistorier handler hovedsageligt om patienter, der trods traditionel lægebehandling og ofte også trods alternativ behandling forbliver kronisk syge. Mit ønske er at vise læseren, hvordan bevidsthedsmedicinen

11 SØREN VENTEGODT ved at støtte den personlige vækst kan hjælpe patienter med at tage fat på sygdomstilstande, der hidtil har været uden for vores terapeutiske rækkevidde: kroniske smerter, leddegigt, kræft, dårligt hjerte, psykoser, demens m.m. Sygdom og lidelser i krop og sind er, set fra mit perspektiv, oftest symptomer på fejl i vores grundlæggende livsholdning. Der er naturligvis også sygdomme og lidelser, der har andre årsager, fx rent genetiske sygdomme som muskelsvind, og de rent traumatiske sygdomme som fx ulykkesforvoldte fysiske skader, men dem har jeg sjældent mødt i min praksis. De rammer nogle få procent af befolkningen og samles op af de store sygehuses specialafdelinger. De mere almindelige lidelser, som jeg har fundet og studeret hos mine patienter og andre mennesker omkring mig, har måske haft skjulte genetiske og traumatiske elementer. Men først og fremmest synes de fleste menneskers lidelser at skyldes, at de ikke forstår sig selv, livet eller samspillet med andre. Det ser ud, som om syge mennesker generelt ikke får levet deres bestemmelse ud. I stedet undertrykker og svigter de sig selv. Dybt i vores eksistens rummer vi store skjulte ressourcer, der passende kan beskrives med ord som visdom, livsglæde og livsenergi. Når vi finder disse ressourcer frem i os selv og tager dem mere i brug, forvandles vi langsomt fra at være utilfredse, triste og syge til at være langt mere levende, sunde og glade. Bevidsthedsmedicin handler om forbedring af livskvaliteten gennem personlig udvikling. Især amerikansk forskning tyder på, at overlevelsen ved kræft og hjerte-kar-sygdomme kan bedres dramatisk ved sådan en målrettet forbedring af livet. Også autoimmune sygdomme som fx juvenil diabetes (type 1) kan formentlig tackles, hvis man tager fat på at bearbejde patientens indre konflikter, allerede når de første symptomer viser sig. Som det fremgår, er jeg fuld af tiltro til bevidsthedsmedicinen, og det er mit håb, at sygehistorierne i denne bog, som er fra min egen praksis, vil bringe den tiltro videre til læseren. Mit grundlæggende livsperspektiv er, at når først vi mennesker fatter, hvilket mysterium vi selv er, og hvilke skabende energier vi rummer, samt hvor forbundne vi er med universet omkring os, erkender vi også vores frihed til at omskabe os selv som gode eller onde, raske eller syge, stærke eller svage. 10

12 FORORD Det betyder naturligvis ikke, at vores liv bliver problemfrit; tværtimod. Vi er skabt til at ville noget, og når man vil noget, får man altid problemer. Det gode liv er intenst og levende på godt og ondt. Den intense smerte ved at ville og gøre må balanceres af den intense glæde ved at være til, være levende og være bevidst. Dette er den store livskunst, som den holistiske behandler må dele med sine patienter. Bogen afsluttes med nogle usædvanlige sygehistorier, hvor bl.a. Anna og Helena, der begge er voldsomst skadede på sjælen, hjælpes på vej i kraft af omsorg og kærlighed. Forskere og tænkere som Antonovsky, Frankl, Maslow og Jung har peget på kærligheden som en unik vej til sammenhæng i livet, og dermed til biologisk orden og øget sundhed; sygehistorierne synes at støtte denne idé. Anerkendelser Den foreliggende bog præsenterer den udvikling, som min tænkning, forskning og kliniske praksis har gennemgået i årene , mens jeg har været leder af først Forskningscenter for Livskvalitet og nu også Forskningsklinik for Holistisk Medicin. Denne udvikling havde ikke været mulig uden inspiration, hjælp og støtte fra lærere og fagfæller, og min taknemmelighed går især til afdøde professor, dr.med. Bengt Zachau-Christiansen, speciallæge Dorte Loldrup Poulsen og lektor Jørgen Hilden, uden hvis hjælp livskvalitetsprojektet aldrig var blevet realiseret. En særlig tak retter jeg til min tutorlæge i almen praksis, James Rex Essam, og min supervisor i samtaleterapi, praktiserende læge Annette Stærke; disse to lærte mig kærligheden til den praktiske side af lægefaget. Stor tak til mine egne terapeuter, bodynamic-terapeut Sonja Fich, gestaltterapeut Birgitte Reich, Rosenpædagog Dorrit Langsted Olsen og min coach i ledelse, studierektor Niels Jørgen Andersen, for deres forbilledlige omsorg og opmærksomhed og dybe respekt for medmennesket. Uden meget betydelig økonomisk støtte var det heller aldrig lykkedes, og mange fonde har da også støttet projektet gennem årene. Den generøse finansielle igangsætter var Apotekerfonden af 1991, og den foreløbige kulmination med forskningscenter og klinik i Sundhedshuset, Teglgårdstræde 11

13 SØREN VENTEGODT 4-8, foruden en årrækkes støtte til fortsat forskning, skyldes IMK Almene Fond. Herudover har en lang række organisationer, firmaer og private støttet projektet, og jeg bringer alle især de patienter der har villet lade mig bruge deres historier her i bogen min hjerteligste tak. Søren Ventegodt Rørvig Strand, februar

14 1 Lægejournalens historier om helbredelse Lægen og vores helbred I vort rige samfund har omtrent hvert andet menneske en kronisk sygdom dvs. en sygdom, der ikke forsvinder trods moderne lægebehandling. Hver femte har kroniske smerter, hver ottende har et vægtproblem, hver tiende et alkoholproblem. Rygsmerter, slid- og leddegigt, migræne, astma, allergi, depression, forhøjet blodtryk, tilbagevendende infektioner, personlighedsforstyrrelser... listen over danskernes kroniske lidelser er lang. Ud fra dette står det klart, at den herskende biomedicin, hvor næsten alt søges behandlet med farmaka, langtfra er tilstrækkelig. Den biomedicinske behandling er det rigtige valg ved mange akutte lidelser og problemer, men er helt åbenbart ikke tilstrækkeligt ved kronisk sygdom for så var sygdommen jo ikke kronisk. Biomedicinsk behandling hjælper heller ikke meget på livskriser, udbrændthed, social fobi, nedsat seksuel lyst, angst, aldersbetinget forfald, demens osv., som så mange mennesker plages af i vores tid. Hvad er problemet med biomedicinen? Så længe man ikke fejler noget særligt, men alene har forskellige helbredsgener og symptomer, såsom milde smerter, lidt allergi, lettere depressioner eller søvnproblemer, kan man jo blive godt hjulpet af pillerne. Dem kan alle nemt tage, og de er i mange tilfælde effektive mod det, som plager os; og det er jo i udgangspunktet udmærket.

15 SØREN VENTEGODT Vanskelighederne med biomedicinen kommer senere. Når vi først bliver rigtig syge, hvad de fleste mennesker jo desværre gør med tiden, slår biomedicinerens piller normalt ikke til længere. Når man først bliver rigtig syg, bliver man derfor ofte kronisk syg. Og hvad hjælper så lægen og al hans fine molekylærmedicin, dvs. medicinalindustriens specialdesignede molekyler, dokumenteret med forskning til milliarder, hvis medicinen ikke kan gøre os raske igen, når vi først rigtig har brug for den? Der har vi et af biomedicinens store problemer. Forklaringen på biomedicinens utilstrækkelighed kunne være, at mange af vores helbredsproblemer blot er symptomer på dårlig livskvalitet og den ufuldkomne livsførelse, som halvdelen af os lever med: et utilfredsstillende parforhold uden dyb kærlighed, et arbejde uden rigtig mening, et fritidsliv uden ægte interesser og et familieliv uden virkeligt samvær. Det er bl.a. en sådan livsførelse, der med tiden gør os syge, som jeg hævder i denne bog. På et tidspunkt må vi altså selv tage mere ansvar for vores eget liv, hvis vi fortsat skal holde os raske. Her kan lægen hjælpe med til at støtte, inspirere og bevidstgøre patienten om hans eller hendes muligheder og skjulte ressourcer og potentialer. Til det formål har lægen brug for en udvidet form for lægevidenskab, der supplerer vores værdifulde viden om biokemi med viden om psykosomatik og bevidsthed. En sådan ny bevidsthedsmedicin må være helhedsorienteret, altså holistisk. Holistisk vil sige, at der tages udgangspunkt i patientens sjæl og bevidsthed hans eller hendes opfattelse af livet og verden samt, i særdeleshed, i hans eller hendes ofte store, skjulte ressourcer. Netop vejledningen af patienten i at tage ansvar for sit eget liv og mobilisere sit selvhelbredende potentiale er en af bevidsthedsmedicinens vigtigste opgaver. Vores bevidsthed er det måske mest karakteristiske træk ved vores helhed, og bevidstgørelse er nøglen til bedre eksistentielle valg, personligt ansvar og dermed forbedring af livet. At patienten skal tage større ansvar for sit eget helbred, betyder ikke nødvendigvis, at der bliver mindre arbejde til lægerne. Der er mere end nogensinde brug for dygtige læger, der kan deres kram: at hjælpe folk til at blive raske. Som højtuddannet og højtudviklet ekspert i menneskers sundhed, liv og trivsel har lægen en afgørende vigtig rolle at spille i samfundet. Lægen kan støtte sine patienter i deres målbevidste arbejde med at finde en 14

16 1. LÆGEJOURNALENS HISTORIER fornuftig mening med tilværelsen og give den indhold. Denne personlige udvikling kan give patienten sin sundhed, lykke og funktionsevne tilbage. Hvordan en læge kan arbejde med disse ting, kan illustreres gennem lægejournalen og de historier om sygdom og helbredelse, som den fortæller. Lægejournalen Lægen taler med patienterne. Samtalen er afgørende vigtig, og den gode samtale, hvor to mennesker mødes, er forudsætningen for det samarbejde, som det er at støtte patienten i at blive rask. Konsultationen er ofte fyldt med ord, og jo mere vægt man lægger på bevidstgørelse og erkendelse, des mere ordrig bliver den. Essensen af behandlingen de vigtigste ord, procedurer, medicin-ordinationer etc. skriver lægen ind i lægejournalen. En samtale, der ville fylde mange sider, koncentreres typisk til 3-5 linjer. Lægejournalen er et af lægens vigtigste arbejdsredskaber, og lægen er ved lov forpligtet til at føre journalen. Det kaldes ofte at føre ordnede optegnelser over behandlingerne. Lægejournalen er lægens hukommelse, og alle læger fører journaler over hver konsultation. Sproget er oftest meget komprimeret, og journalen myldrer med forkortelser og svær latin, der er nødvendig af hensyn til den ekstreme præcision, som den videnskabeligt uddannede læges finder så vigtig. Patienten har en lovsikret ret til at kigge lægen over skulderen (selv om de færreste beder om det). Det betyder, at lægen tænker over, hvad han skriver. Journalen indfanger essensen af behandlingen og rummer derfor ofte en rigtig god og meningsmættet tekst. Lægejournalen er derfor også en glimrende nøgle til forståelse af lægens praksis, om det så er den klassiske lægekunst, biomedicinen eller en bevidsthedsmedicinsk tilgang. Det er i sagens natur sjældent, at lægejournaler lægges frem for offentligheden det er jo ofte yderst private historier om folks liv og skæbne. Dog er det almindeligt, at sygehistorier, som den behandlende læge finder fagligt interessante, fordi de fx er eksemplariske, overraskende, ekstreme eller blot sjældne, offentliggøres i anonymiseret form som kasuistik i fx Ugeskrift for Læger, således at andre læger kan lære af dem. Dette kræver normalt ikke tilladelse fra patienten. Når jeg i denne bog illustrerer lægegerningen gennem sygehistorier taget fra min egen praksis, har jeg i overensstemmelse med almindelig frem- 15

17 SØREN VENTEGODT gangsmåde ændret de forhold, der ville gøre en bestemt patient genkendelig: navn, alder, hjemby, beskæftigelse, særligt genkendelige aspekter af deres historier men jeg har selvfølgelig ikke ændret noget, der har med selve sygehistorien at gøre. I nogle lange cases med så mange detaljer, at end ikke en omfattende anonymisering ville kunne sløre personens identitet for dem, der er meget tæt på vedkommende, har jeg indhentet patientens tilladelse til denne offentliggørelse. Ud over den allerede nævnte anonymisering har jeg ikke rettet i mine journaler selvfølgelig heller ikke i de tilfælde, hvor jeg nu, med større erfaring, ville have behandlet patienten anderledes end i mine første dage som reservelæge i almen praksis. Mange af de journaler, jeg lægger frem i denne bog, ligner sandsynligvis de journaler, som enhver alment praktiserende læge dagligt skriver. Derudover rummer de som oftest iagttagelser om patientens hele situation, sindstilstand og eventuelle vilje til at tale om disse emner. Som bogen skrider frem, bliver historierne fra journalerne stadig mere usædvanlige, i takt med at de omtalte helbredsproblemer bliver mere vanskelige, dybtgående og eksistentielle. I bogens sidste kapitler kommer nogle sygehistorier, der for mig er rene eventyr om kraft og læring. Hvad tjener lægejournalen til? Lægejournalen har forskellige formål. De omfatter: A. Refleksion 1. At holde styr på fakta. Lægen ved altid, hvad han har gjort og tænkt, så ingen patient behandles tilfældigt eller lemfældigt. Vigtige ting glemmes ikke. Behandlingen får kontinuitet. 2. At give overblik. Lægen får et vigtigt overblik, når han eller hun nedfælder det væsentlige om en patient og om behandlingen. 3. At invitere til analyse af årsager. Mange gange tænker man som læge ikke over, at isolerede symptomer kan være beslægtede. De kan føre hinanden med sig, eller som det meget ofte er tilfældet de kan have en fælles, dybere årsag, som man med fordel kan kigge efter, når man reflekterer over patientens situation med udgangspunkt i journalen. 16

18 1. LÆGEJOURNALENS HISTORIER 4. At støtte forskning og læring. Grundige journaler er et unikt værktøj til at lære. Når man som læge noterer sig, hvad man gør og ikke gør i hver situation, kan man efterfølgende se, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Enhver læge må jo gøre sine egne erfaringer og prøve sig frem trods al verdens lærdom, og lægen har således et obligatorisk, kvalitativt forskningsprojekt med lægejournalen i centrum. 5. At gøre det let at opdage fejl: Evt. fejl kan ofte opdages, før patienten kommer galt af sted, når det væsentlige vedr. behandlingen, fx medicindosis, er noteret, og journalen læses ved den følgende konsultation. B. Kommunikation 6. Kommunikation med patienten: Jeg giver meget ofte min patient et print af journalen, så han eller hun kan huske sine opgaver og øvelser og hjemme kan reflektere videre over, hvad årsagen til sygdommen kan være, og hvad der skal til fra patientens side for at blive rask. C. Dokumentation og sikkerhed 7. At give dokumentation og patientsikkerhed: Lægejournalen giver patienten en anden vigtig sikkerhed mod, at der begås fejl, idet patienten efter dansk lov har ret til at få sin journal udleveret og tage den med til en anden læge, der så kan fortsætte behandlingen og evt. påtale uregelmæssigheder. 8. At tjene til lægens forsvar: Lægen kan få brug for at dokumentere, hvad han har foretaget sig, fx hvis en patient skulle finde anledning til at klage. D. Selvdisciplin 9. At opmuntre til disciplin: Den gode journal er hudløst ærlig, redelig, sober, kort og præcis. At skrive de tre linjer efter hver behandling tvinger lægen til at gøre sig lidt mere umage, til at være lidt mere flittig og omhyggelig, end en travl dag i lægepraksis ellers indbyder til. 17

19 SØREN VENTEGODT Lægelatin og jævnt dansk Lægejournalen indeholder som minimum følgende oplysninger: Dags dato, lægens navn, patientens navn og CPR-nummer, problemet samt dets behandling. Her er et eksempel på lægejournal: Læge Søren Ventegodt; Patient Ann Larsen CPR : Lungebetændelse, Rp. # penicillin. De fleste alment praktiserende læger fører meget korte journaler, når konsultationen er lige ud ad landevejen. Bag den nævnte konsultation ligger der måske en længere historie, som lægen aldrig skriver ned, men som kunne lyde sådan her: Patienten er en midaldrende kvinde med et lidt forpjusket udsende. Hun er akut medtaget, men ikke kronisk syg, så der er masser af ressourcer til at blive rask på. Hun har høj feber, 39,8 C, og tydelig påvirkning af lungerne. Jeg bruger stetoskopet og hører knaselyde som tegn på væske i lungerne. Hun hoster også og er syg på den for lungebetændelse så karakteristiske måde; det startede i øvrigt normalt etc., så jeg kan godt forsvare at give hende penicillin her. Jeg giver en middelstor dosis, og tabletten skal tages 3 gange dagligt i 7 dage i træk. Det er meget at skrive ned. Lægen har da heldigvis også forkortelser og præcise, knappe fagudtryk til sin rådighed, og de er af historiske grunde ofte på latin. Det giver journaler, der er ulæselige for andre end sundhedsfagligt uddannede, så dem skal vi ikke trækkes med i denne bog. Men for at illustrere viser jeg her en typisk lægejournal skrevet over denne konsultation: Læge Søren Ventegodt; Ann Larsen CPR ; Feber 39,8 C, St. p: Kreptition, /Pneumoni/ Rp. # Tbl. Penicillin IE x 3 i 7 dage. For den interesserede kan vi oversætte teksten ord for ord: St. p betyder Stetoskopia pulmonum, lungestetoskopi, dvs. lytten på lungerne med stetoskopet. 18

20 1. LÆGEJOURNALENS HISTORIER Kreptition er små knasende lyde fra væskefyldte blærer (alveolerne) i lungevævet. Pneumoni betyder lungebetændelse. Rp. betyder recipe, egentlig: Modtag! lægelatin for Ordination. # står for i Guds nåde og skyldes, at lægen fra gammel tid har anerkendt, at det ikke er ham selv, men Gud eller ånden, der har helbredende kraft. Tbl. er forkortelse for tablet. IE betyder internationale enheder x 3 betyder tre gange dagligt, morgen middag og aften. // Disse skrå streger sætter jeg omkring min diagnose. I hele denne bog har jeg bearbejdet sygehistorierne fra lægejournalen, så de fremstår på letforståeligt dansk uden lægelatin og uigennemskuelige forkortelser. Jeg har dog søgt at bibeholde den knappe form for at gengive lidt af den oplevelse, læger sidder med, når de ud fra en journal skal tolke et måske langt og kompliceret sygdomsforløb. Dertil har jeg givet hver historie en sammenfattende overskrift en sådan findes ikke i lægejournalen. Vi tager et eksempel: Pige, 2 år Tredje børnesygdom Røde knopper over hele kroppen, hævet i ansigtet efter en periode af 3 dages feber og 1 dag feberfri. Har hostet lidt. Objektivt: Sammenvoksende rødt udslæt over kroppen og ansigt samt lår. Lungestetoskopi: intet abnormt /3. børnesygdom/ Ses an. Ses an betyder, at man ikke behandler, men fx bare beroliger moderen ved at sige, at alt er præcis, som det skal være, og at hun må komme igen, hvis sygdommen ikke går over af sig selv i løbet af 7 dage. Udtrykket Objektivt : i journalen betyder dét, som lægen kan se, i modsætning til subjektive symptomer, som kun patienten oplever. På et hospital vil lægerne vil typisk skrive en anden slags journal, der kan fylde en hel side. Ved indlæggelse på hospital gennemgås hele kroppen systematisk, og der suppleres med oplysninger om mentale, sociale, arbejdsmæssige, økonomiske og livsstilsmæssige forhold. Dette gør man 19

21 SØREN VENTEGODT for ikke at overse vigtige ting, der i værste fald kan koste patienten livet fx under en narkose. En speciallæge vil typisk skrive en halv side, hvor blodprøvesvar osv. diskuteres. Den gode lægejournal rummer netop det væsentlige. Spørgsmålet er så, hvad der er væsentligt. Det afhænger af ens perspektiv på lægearbejdet, dvs. det paradigme man arbejder indenfor. I et psykosomatisk paradigme vil man skrive noget om patientens eksistentielle tilstand, fx: Er midt i ægteskabelig krise, meget stresset på arbejde, i øvrigt traumatisk baggrund med ulykkelig opvækst hos alenemor. Så vil man kunne forstå både hvorfor patienten er sårbar, og hvorfor fx en lungebetændelse kommer netop nu. Jo mere eksistentielt interesseret man er, desto længere bliver journalen ofte. Mine journaler medtager ofte den slag ting, og de er derfor lange praksis-journaler. For en erfaren kollega fra et biomedicinsk paradigme kan mine notater tage sig noget hjælpeløse ud. Sandheden er da også, at jeg prøver mig en hel del frem, når jeg behandler, så der er grund til at lave ekstra grundige journaler. Ofte forsøger jeg mig med helt nye og utraditionelle kure, ligesom jeg giver mine patienter øvelser, der involverer patientens hele liv og bevidsthed. Dertil kommer, at jeg efter mange år med filosofisk og teoretisk arbejde endnu har meget at lære som kliniker, og at jeg også af den grund har brug for udførlige notater. Min kliniske praksis De sygehistorier, jeg bringer her i bogen, stammer dels fra mit arbejde som reservelæge i almen praksis, dels fra to års arbejde i min egen holistiske klinik, hvor jeg samarbejder med en række alternative behandlere. Det er vældig praktisk for mig, at jeg kan sende en patient til 5 x kropsterapi eller psykoterapi, fx hvis jeg bliver utålmodig og føler, at der sker for lidt i min egen behandling af patienten. Mange gange kan jeg først komme igennem med en holistisk behandling af en fysisk eller psykisk lidelse, når patienten har arbejdet nogle måneder med sig selv på den måde. Min klinik, hvor jeg arbejder som læge to dage om ugen, ligger ud til gaden i latinerkvarteret, og alle kan komme ind, få en tid og blive behandlet. Nogle patienter kommer henvist fra deres forsikringsselskab; enkelte får 20

22 1. LÆGEJOURNALENS HISTORIER behandlingen her betalt af kommunen. Jeg får mest patienter, der finder vores hjemmeside eller på anden måde fx fra foredrag kender til mit virke; disse er normalt allerede fra starten indstillet på at arbejde med sig selv, dvs. være opmærksomme og gøre sig umage for at forbedre livet. Så mine patienter er ikke helt repræsentative for befolkningen, men heller ikke specielle på nogen iøjnefaldende måde. I almen praksis var mine patienter normale borgere, fraset dem der gik hos mig, netop fordi de var interesserede i personlig udvikling. Mine sessioner tager ofte 30 min.; den første session hvor jeg lægger behandlingsplan ofte 60 min. Af en velhaver kræver jeg 600 kr. for en time og 300 kr. for en konsultation; studerende og unge under 25 år slipper med det halve. Dette er meget privilegerede forhold at arbejde under; til sammenligning har en almindelig praktiserende læge under sygesikringen 12½ minut til en konsultation. Man kan indvende, at jeg benytter mig af, at folk er indstillet på at betale mere for at komme hos mig, men dette er ikke den fulde sandhed. Da jeg sad i almen praksis, fik jeg også som det var mit mål tid til sammen med patienten at kigge på de eksistentielle forhold. Bevidstgørelse er ikke, som det ofte fejlagtigt antages, et spørgsmål om tid, men et spørgsmål om intention. Det at involvere patienten i sin egen helbredelse og udvikling tager ikke længere tid. Tværtimod er det min erfaring, at det kan lette presset på lægen og dæmpe patientens ofte for store forventninger om frelse og føre ansvaret tilbage til patienten. Det tager mig ofte kun 10 minutter at finde og fokusere på et psykosomatisk problem i terapien; nogle gange er jeg mindre ambitiøs og beder fx blot patienten om til næste gang at tænke over mulige årsager til en sygdom; det er overraskende virkningsfuldt, og så tager det kun et minut. Når det er sagt, er 30 eller 60 minutters intensiv samtale om livet ofte godt givet ud: Mange af mine patienter hjælpes godt af en enkelt lang session, der således i virkeligheden kan spare megen tid på sigt! Jeg har gennem de sidste fire år behandlet omkring 400 patienter i almen praksis og ca. 250 patienter i min egen forskningsklinik. Dertil kommer patienter behandlet i de 12 måneder i den periode, jeg var hospitalslæge. Jeg har yderligere arbejdet med 300 personer i intensive personlige udviklingsforløb, især på mine lange sommerkurser. Det er min vurdering fra bl.a. de skriftlige tilbagemeldinger, at 70% af mine patienter og kursister i denne 21

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

holistisk rehabilitering efter traumer og chok Livskvalitet efter krænkelser

holistisk rehabilitering efter traumer og chok Livskvalitet efter krænkelser holistisk rehabilitering efter traumer og chok Livskvalitet efter krænkelser 21 Intens følelsesmæssig smerte kan give sår på sjælen Begivenheder, der overvælder os følelsesmæssigt, HOLISTISK REHABILITERING

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Behandlingssystemerne. Introduktion til Holistisk lægearbejde

Behandlingssystemerne. Introduktion til Holistisk lægearbejde Introduktion til Holistisk lægearbejde Livskvalitetssamtalen Rosenmetoden Holistisk kropsterapi Holistisk psykoterapi Holistisk akupunktur/akupressur Heling gennem perspektivskifte Behandlingssystemerne

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

73669 E24-5 11/01/02 10:08 Side 1 24 Udbrændt i jobbet?

73669 E24-5 11/01/02 10:08 Side 1 24 Udbrændt i jobbet? Udbrændt i jobbet? 24 Hvordan kan det være, at et job eller en beskæftigelse, man har interesseret sig brændende for for år tilbage, kan ende med at være en pestilens? En fuldstændig uinteressant pligt,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne Intensiv støtte til din personlige udvikling Accelereret udviklingsforløb Over 6 måneder Kun 14.000 kr. inklusive materialer og selvhjælpsprogram (2001/2002,

Læs mere

At elske hinanden, nyde hinanden, og komplettere hinanden. Problemer i sex og samliv. opmærksomt, respektfuldt og omsorgsfuldt

At elske hinanden, nyde hinanden, og komplettere hinanden. Problemer i sex og samliv. opmærksomt, respektfuldt og omsorgsfuldt At elske hinanden, nyde hinanden, og komplettere hinanden Problemer i sex og samliv opmærksomt, respektfuldt og omsorgsfuldt 9 Kærligheden er en kunst At elske hinanden og leve sammen er en stor kunst.

Læs mere

Psykiske lidelser. Depression: forsænket stemningsleje (unipolær depression: major depression og minor depression)

Psykiske lidelser. Depression: forsænket stemningsleje (unipolær depression: major depression og minor depression) Depression: forsænket stemningsleje (unipolær depression: major depression og minor depression) Psykose: manglende realitetstestning (grænsepsykose, skizofreni hos unge, produktiv psykose) Psykiske lidelser

Læs mere

Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed

Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed En strategi for behandling af de nye sygdomme 17 De senere år er der kommet en EN STRATEGI FOR BEHANDLING række nye sygdomme, der mistænkes for at AF SYGDOMME være

Læs mere

Trimning af immunsystemet. ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion

Trimning af immunsystemet. ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion Trimning af immunsystemet ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion ved gentagne infektioner for eksempel i hals, lunger eller underliv ved autoimmune sygdomme som Type 1 diabetes,

Læs mere

Livskvalitet og kræft. bedre livskvalitet holistisk forebyggelse holistisk behandling. ved cancer med Livskvalitetspakken

Livskvalitet og kræft. bedre livskvalitet holistisk forebyggelse holistisk behandling. ved cancer med Livskvalitetspakken Livskvalitet og kræft 20 bedre livskvalitet holistisk forebyggelse holistisk behandling ved cancer med Livskvalitetspakken BEDRE LIVSKVALITET HOLISTISK FOREBYGGELSE Kræft er en sygdom som hver tredje dansker

Læs mere

når livssmerten bliver åbenbar udviklingsstøtte og psykisk førstehjælp ved midtvejskriser, spirituelle kriser mm. Livskriser

når livssmerten bliver åbenbar udviklingsstøtte og psykisk førstehjælp ved midtvejskriser, spirituelle kriser mm. Livskriser når livssmerten bliver åbenbar udviklingsstøtte og psykisk førstehjælp ved midtvejskriser, spirituelle kriser mm. Livskriser 22 Når livet gør ondt Hvad gør man, når livet gør ondt? Hvad gør NÅR LIVSSMERTEN

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Livs-genopretning Holistisk rehabilitering

Livs-genopretning Holistisk rehabilitering Livs-genopretning Holistisk rehabilitering få et nyt og bedre liv genoplivning (revitalisering) tag skæbnen i egen hånd på afgrundens rand og retur hvis dit liv er kørt helt af sporet og al fremtid ser

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET Mænd er jo så dårlige til at gå til lægen og til at handle på symptomer. Jeg tror på, at der er flere mænd, der lider af HS, end man egentlig regner med.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen...

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ondt i ryggen... Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ny viden om rygsmerter Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen. Der har de senere år nærmest været en revolution i den måde, man

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk SPØRG HVIS DU ER I TVIVL Fødder er forskellige fra person til person, og derfor

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I KNÆET

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I KNÆET ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

Livskvalitet og dit hjerte Hjertepakken

Livskvalitet og dit hjerte Hjertepakken Livskvalitet og dit hjerte Hjertepakken 19 livskvalitetsforbedring ved holistisk forebyggelse af behandling af dårligt hjerte (hjerte-kar-sygdom) Dårligt hjerte en folkesygdom LIVSKVALITETS FORBEDRING

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Robusthed.dk - almen praksis. Om Tanker

Robusthed.dk - almen praksis. Om Tanker - almen praksis Om Tanker Om Tanker er en model med fire moduler fra - til samtaler med patienter i almen praksis. De fire moduler kan anvendes fleksibelt 1-2 samtaler pr modul - op til et forløb med 6

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Kære medlem, patient og familie

Kære medlem, patient og familie Har du cystenyrer? Kære medlem, patient og familie Har du fået diagnosen cystenyrer? Så kan Nyreforeningen hjælpe! Vi arbejder for at skabe gode vilkår, støtte og bedre livskvalitet for både patienter

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hvad kan du opnå med fysioterapi?

Hvad kan du opnå med fysioterapi? Hvad kan du opnå med fysioterapi? Kontrol over smerte med positive tanker Bedst mulige funktion og øget livskvalitet Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Fysioterapi PTF5 Psykoeducation Dansk Ark

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere