Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervshåndbogen Klimaledelse"

Transkript

1 Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtrykaf GrønomsllingviaTCO? af RikkeDreyer,FormandforForumforBæredyggeIndkøb,og PeterAlbækFanth,Miljø ogklimamedarbejder,ski Januar2014

2 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.4 Grøn omstilling via TCO? Af Formand for Forum for Bæredygtige Indkøb Rikke Dreyer, SKI Miljø- og klimamedarbejder Peter Albæk Fanth, SKI Indhold Tænk hvis indkøbsbudgettet og miljø- og klimaregnskabet spillede positivt sammen? Tænk, hvis indkøbschefen og miljøchefen talte samme sprog? Det kan de meget vel komme til, hvis fokus flyttes fra anskaffelsesomkostninger til totalomkostningerne ved at anskaffe, anvende og bortskaffe en given vare; varens såkaldte Total Cost of Ownership (TCO). Denne artikel fortæller om SKIs erfaringer med TCO og hvordan udvikling af TCO-området i SKI har været med til at støtte en grøn omstilling samt om det arbejde, Forum For Bæredygtige Indkøb har lavet med at indsamle cases og gode råd til at arbejde med TCO. 1. Total Cost of Ownership (TCO) 2. Hvorfor er TCO aktuelt og relevant? 3. SKI tilbudsevaluerer på TCO-pris 4. TCO-arbejdsgruppen i Forum for Bæredygtige Indkøb 5. Udfordringer på vejen mod TCO 6. Gode Råd til arbejdet med TCO 7. TCO og LCC 8. TCO og grøn omstilling 9. Læs mere Totalomkostninger Langsigtet vurdering 1. Total Cost of Ownership (TCO) Total Cost of Ownership kaldes på dansk totalomkostninger og forkortes TCO. TCO handler om at beregne de udgifter, der for ejerne samlet set er forbundet med at anskaffe, eje og bortskaffe en given vare. I praksis betyder TCO at der på anskaffelsestidspunktet foretages en langsigtet vurdering af indkøbets økonomiske konsekvenser for virksomheden eller organisationen. TCO udvider således fokus fra udelukkende at fokusere på anskaffelsesprisen til også at omfatte de udgifter, som anskaffelsen koster i produktets levetid. Kapitel Side 1/12. Januar 2014

3 Miljøhensyn følger med Når indkøbsvalg baseres på de totale omkostninger vil miljøhensyn ofte følge med af sig selv også selv om det kun er økonomien, der tages i betragtning. Omvendt kan det blive en dyr fornøjelse kun at gå efter de varer, som er billige i anskaffelsespris. Anskaffelsesprisen udgør nemlig ofte kun toppen af isbjerget. Og der kan gemme sig store udgifter til fx drift, service, vedligeholdelse og bortskaffelse. Det gælder fx ved indkøb af energiforbrugende produkter som IT-udstyr, storkøkkensudstyr og biler. TCO bygger bro TCO-pris vil synliggøre ressource forbrug Regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb 2. Hvorfor er TCO aktuelt og relevant? I en tid med økonomisk krise og heraf afledt behov for at nedbringe udgifterne i såvel offentlige som private virksomheder - og hvor vi samtidig har konkrete mål og forpligtelser til bl.a. at reducere udledningen af drivhusgasser - er TCO en oplagt mulighed for at bygge bro mellem de krav, der er til indkøbsfunktionen om at nedbringe de økonomiske omkostninger og til miljø/bæredygtighedsfunktionen om fx at reducere udledningen af drivhusgasser. Indkøb efter TCO-pris fremfor anskaffelsespris giver derfor ofte en konkurrencemæssig fordel til de mest energieffektive produkter, som måske nok er dyrere at anskaffe, men som set over hele produktets levetid er det billigste valg. Valg af energieffektive produkter med en lav TCO-pris vil resultere i besparelser både i virksomhedens økonomiske regnskab og klimaregnskabet. Inden for offentlige indkøb er TCO yderligere aktualiseret af, at regeringen i oktober 2013 offentliggjorde en strategi for intelligent offentligt indkøb, hvor TCO står som et af de centrale elementer. Strategien bygger på syv strategiske principper, hvor det ene handler om TCO og er formuleret således: Overvej altid at inddrage totalomkostninger ved indkøb for at sikre lave totaløkonomiske omkostninger i brugsperioden. Nyt EU udbudsdirektiv på vej SKI og TCO Derudover er EU på vej med nyt udbudsdirektiv, hvor mulighederne for at evaluere tilbud på TCO-prisen er skrevet ind som en selvstændig artikel. EU s begrundelse for dette er blandt andet, at offentlige indkøb skal bidrage til at opfylde EU s 2020 klimamål. 3. SKI tilbudsevaluerer på TCO-pris Når SKI prisevaluerer tilbud på computere, skærme, kopi/printprodukter og AV-udstyr sker det med udgangspunkt i TCO-prisen. I TCO-prisen for computere og skærme indgår tre års elregning. TCO-prisen for kopi- og printprodukter omfatter fem års elregning, klikpriser og serviceudkald. I udbud af AV-udstyr udgøres TCO-prisen af fem års elregning og en lampeudskiftning. Kapitel Side 2/12. Januar 2014

4 Tre-års elregning med i evaluering af tilbud på it-udstyr Eksempelvis udbød SKI i 2012 en treårig forpligtende eneleverandørrammeaftale med et smalt sortiment af stationære pc er, bærbare computere og skærme. 40 kommuner forpligtede sig med aftalen til at købe for ca. 340 mio. kr. over tre år. TCO-beregningerne var en vigtig del af tilbudsevalueringen, og betød at leverandørerne skulle indregne strømforbrug for computerne i den samlede pris for de tilbudte produkter. SKI har derfor tildelt på totalpris (= anskaffelsespris + 3 års elregning). Energistyrelsens krav skal være overholdt Store besparelser på elregningen Fremmer energieffektive produkter AV-udstyrs TCO-pris TCO-beregnere SKI s erfaringer Det var et mindstekrav i udbuddet, at de tilbudte produkter skulle overholde kravene i Energistyrelsens indkøbsvejledning. På den måde blev det sikret, at konkurrencen om at have den laveste TCO-pris fandt sted blandt de mest energieffektive produkter i markedet. Beregningerne viser, at kommunerne med den forpligtende computeraftale samlet opnår en besparelse på elregningen på 11 mio. kr. og derved samtidig mindsker CO2 udledningen med tons CO2 til gavn for miljøet. Det svarer til 500 husstandes elforbrug i 3 år. Dette er opnået alene ved at lade tre års elregning indgå som en TCO-pris i evalueringen af tilbuddene. Leverandørne skulle ikke kun konkurrere på tilbudsprisen. Det var nødvendigt for dem at byde ind med energieffektive computere, hvis ordren skulle i hus. Resultatet blev, at de mest energieffektive computere også blev budt ind med laveste pris en win-win situation for både kommunerne og miljøet. Der foreligger endnu ikke resultater fra det udbud af AV-udstyr hvor evaluering foretages på TCO-pris. Men de foranalyser, som SKI har gennemført, peger på, at en billig projektor med et højt strømforbrug kan være dyrere at eje set over en femårig periode end en dyrere model med et lavere strømforbrug. Det var på den baggrund, det blev besluttet at lade energiforbruget indgår som en TCO-pris i tilbudsevalueringen af AV-udstyr. På SKI s hjemmeside finder man de beregnere, som SKI har benyttet til at beregne TCO-prisen. Der hører en vejledning til beregnerne, og det anbefales, at man læser denne, inden man benytter beregnerne i eget udbud. SKI s erfaringer viser, at indkøbsvalg baseret på TCO-beregninger i hvert fald giver mening på de områder, hvor der udover produktets anskaffelsespris også er en væsentlig løbende udgift ved at eje og anvende produktet eller ved at skaffe sig af med det, når det er udtjent. Kapitel Side 3/12. Januar 2014

5 Udvidelse af TCO-beregningen Beslutning om evt. TCO evaluering ved alle udbud Det er stadig en mindre del af SKI s aftaler, der ledsages af TCO-beregninger, men SKI er meget opmærksomme på, hvilke aftaler hvor det er relevant at inddrage TCO. SKI forventer derfor, at andelen stiger i de kommende år. Det er SKI s klare intention at udvide TCO-betragtningen til andet end det strømforbrugende aspekt af varerne. Hvorfor f.eks. ikke indregne logistikomkostninger, holdbarhed mv. i vurderingen af de laveste totalomkostninger? Derfor kobles SKI s TCO-medarbejder på alle relevante udbud fra begyndelsen for at afdække, hvilke TCO faktorer der kunne inddrages. Når TCO tænkes ind fra starten af udbuddet, er der tid til at afdække barrierer og udfordringer bl.a. via dialog med kunder og leverandører. Det giver et godt grundlagt for at beslutte, om der i det enkelte udbud skal tilbudsevalueres på TCO-pris. SKI s arbejde med TCO og de konkrete og positive resultater, der er opnået har givet genklang i den offentlige indkøbsverden og har bidraget til, at TCO har fået en så fremtrædende plads i regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb. Ovennævnte case omkring TCO-pris ved computer udbud er konkret nævnt i strategien som eksempel på de positive fordele der kan opnås ved TCO. TCO arbejdsgruppe Indsamling af TCO cases Fokus på energiforbrug i produkternes levetid Erfaringer fra FFBI 4. TCO-arbejdsgruppen i Forum for Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb, et initiativ under Miljøministeriet, nedsatte i 2013 en TCO-arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra en række private virksomheder samt kommunale-, regionale- og statslige institutioner. Arbejdsgruppens mål har dels været at indsamle viden og erfaringer om TCO og dels at formidle hvordan TCO kan anvendes i praksis. Arbejdet har resulteret i 10 gode råd og en case samling bestående af seks konkrete eksempler på, hvordan TCO har været anvendt i praksis. Resultatet er offentliggjort på De seks cases spænder bredt fra anlæggelse af en skøjtebane, over valg af professionelt storkøkkensudstyr til indkøb af bleer, computere og frysere, som man bl.a. bruger i laboratorier. Fællesnævneren for de fleste af disse cases er, at energiforbruget i produkternes levetid udgør en betydelig økonomisk post på det efterfølgende driftsbudget, og at der derfor blev opnået væsentlige besparelser på de totale omkostninger, fordi der i forbindelse med anskaffelsen blev tilbudsevalueret på TCO-prisen fremfor blot på anskaffelsesprisen. Erfaringerne fra arbejdsgruppens case arbejde viser, at det er muligt at inddrage TCO i de offentlige indkøb, og at det giver god mening, fordi der er gevinster at hente for både miljøet og pengepungen. Kapitel Side 4/12. Januar 2014

6 Gruppens arbejde har samtidig afdækket en række udfordringer på vejen mod indkøb efter TCO-pris inden for det offentlige. Silotankegang og kassetænkning Manglende branchestandarder Etårige budgetrammer Det som gruppen bl.a. er stødt på er den såkaldte silotankegang eller kassetænkning, som betyder, at der er en opdeling mellem anskaffelsesbudgettet og driftsbudgettet i mange organisationer. Den person der er ansvarlig for anskaffelsesbudgettet har ingen interesse i at betale for en eventuel højere anskaffelsespris, når det er driftsbudgettet, der får glæden af besparelsen. Hvis der ikke er sammenhæng mellem de to budgetter, vil der oftest være modvilje mod at gennemføre et TCO indkøb. Det kan være op ad bakke for den driftsansvarlige at overbevise dem der er ansvarlige for af holde anskaffelsesbudgettet i ro om, at det er bedre at anskaffe de dyrere men mere energieffektive varer. Manglende branchestandarder for måling og beregning af TCO-prisen er en anden af de barrierer arbejdsgruppen er stødt på. Etårige budgetrammer harmonerer heller ikke altid med TCOtankegangen, fordi TCO kræver langsigtede investeringer og tværgående samarbejder. TCO kræver involvering af brugere og medarbejdere på tværs af organisationen. Erfaringer viser, at den største effekt af TCO opnås, når der er opbakning fra alle, der bliver berørt af indkøbet ikke mindst dem, der skal bruge produkterne; fx køre bilen mest muligt energieffektivt. Derfor er det vigtigt at inddrage og involvere alle relevante parter. På baggrund af de identificerede barrierer har arbejdsgruppen udviklet 10 gode råd til at arbejde med TCO. Dem kan du læse mere om længere nede. Opdelt drift- og indkøbsbudget 5. Udfordringer på vejen mod TCO Forandringer er nødvendige. Tag fx storkøkkenområdet. Her er omkostninger til energiforbrug og driften af køkkenet typisk adskilt. Når der bevilges nyt storkøkkensudstyr, vil der derfor ofte være fokus på at få mest muligt udstyr billigst muligt, uden skelen til produkternes energiforbrug. Energiforbruget er typisk ikke er en del af køkkenbudgettet. Dette er isoleret set en fornuftig disposition - at købe ind til laveste pris, men for de fleste storkøkkensudstyrsprodukter vil udgifterne i produktets levetid til el- og vandforbrug oftest overstige indkøbsprisen for det billigste produkt. Det vil derfor oftest kunne svare sig at købe dyre produkter med et markant lavere energi- og vandforbrug. Dette er kun muligt, hvis der kigges på totaløkonomien. Det er derfor vigtigt at silotankegangen overvindes, så vi kan få flere langsigtede intelligente indkøb. Kapitel Side 5/12. Januar 2014

7 Brugeradfærd En ting er, at man i en tilbudsevaluering har valgt det produkt eller den løsning som har den bedste TCO-pris. Noget andet er at sikre, at man høster det fulde potentiale af den forventede gevinst. Dette kræver nemlig ofte, at man har brugerne med sig. Hvis kopimaskinens energisparefunktioner slås fra eller bilen køres hårdt, så er det ikke sandsynligt, at de forventede besparelser opnås. Nogle gange kræver det endda ændrede arbejdsgange og processer for at høste besparelserne. En af de cases som Forum for Bæredygtige Indkøb har indsamlet er en case om bleer til personer med inkontinens. Casen viser, at der kan spares penge ved at indkøbe dyrere bleer, som holder længere, og dermed ikke skal skiftes så tit. Her opnås besparelserne kun, hvis der ændres i personalerutinerne omkring bleskrift, hvilket kræver opbakning fra de berørte medarbejdere og brugere. Odense Kommune har i et udbud af inkontinensbleer opnået en bedre og billigere opgaveløsning samlet set ved, at der i udbuddet ud over pris er taget højde for udgifter forbundet med brugsperioden eksempelvis bleernes holdbarhed, uddannelse af personale og borgere samt ergonomiske forhold. Udbuddet har medført, at Odense Kommune køber lidt dyrere bleer af en højere kvalitet og samtidig opnår en besparelse på 1½ mio. kr. som følge af mindre brug af produktet, mindre tøjvask, mindre skiftning og vask af de ældre. Kilde: Odense Kommune Beregning af TCO-pris Der findes ikke en præcis definition af, hvad en TCO-pris indbefatter. Men i den ideelle verden omfatter den alle de udgifter, som ejeren af produktet har til at anskaffe, eje og bortskaffe produktet. Det kan fx dreje sig om følgende: Anskaffelsespris Transaktionsomkostninger, dvs. alt det, som det koster at anskaffe en vare fx indkøberens tid, fakturering, opstilling og implementering etc. Driftsomkostninger, fx udgifter til el, vand og forbrugsstoffer Service og vedlighed, fx udgifter til regelmæssigt servicetjek og udgifter til rengøring m.m. Bortskaffelse, dvs. hvad det koster at komme af med det udtjente produkt eller hvis det sælges, hvilken salgsværdi produktet har fx en bil? SKI fokus på TCOudgifter af betydning for miljø og klima I SKI s arbejde med TCO samt det arbejde, som er lavet i TCO arbejdsgruppen under Forum for Bæredygtige Indkøb har vi indtil videre valgt alene at se på de TCO-udgifter, som samtidig har betydning for miljø og klimabelastningen, fx udgifter til el- og vandforbrug samt ved køb af engangsartikler med fokus på det samlede materialeforbrug. Kapitel Side 6/12. Januar 2014

8 Afklaring før beregning Branchestandarder fx EnergyStar For at kunne beregne disse driftsudgifter, skal der være taget stilling til en række faktorer. Hvis det fx drejer sig om at beregne elforbruget i et el forbrugende produkts levetid, skal der være en standard for måling af produktets energiforbrug og forbrugsmønstret være kendt eller der skal kunne foretages antagelser om forbrugsmønsteret. For en lang række el forbrugende produkter findes der i dag branchestandarder, som er udbredt og anvendt i den pågældende branche. Dette gælder fx IT-udstyr hvor Energy Star anvendes som målestandard. Inden for andre typer af el forbrugende produkter, som fx ovne til professionelt brug findes der ikke en standard, som er bredt anerkendt og anvendt i branchen. Dette gør det vanskeligt at beregne en TCO-pris, som kan anvendes til at træffe indkøbsvalg. I Energistyrelsens indkøbsvejledning som findes på - findes information om standarder til måling af energiforbrug, som er bredt anvendt. På internettet kan du også finde standarder og værktøjer til måling og til beregning af TCO. Vi anbefaler, at du forhører dig hos relevante leverandører i branchen om hvorvidt de pågældende standarder er bredt anvendt inden du fx bruger dem i et udbud. Intelligent offentlige indkøb kræver fokus på TCO Hvis det offentlige Danmark i endnu højere grad end i dag skal købe intelligent ind jf. regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb, kræver det, at der fokuseres på TCO i forbindelse med indkøb af varer. Totalomkostningsprincipperne skal gives det nødvendige ledelsesmæssige og politiske fokus, så de nødvendige forandringer sikres. 6. Gode råd til arbejdet med TCO 10 gode råd Forum for Bæredygtige indkøb og SKI har udviklet 10 gode råd til TCO her er nogle af dem: Opbakning Udvælgelse Skab opbakning i organisationen Det er vigtigt, at der skabes opbakning internt i organisationen for arbejdet med TCO. Hvis du har brug for gode argumenter for, hvorfor I skal arbejde med TCO, kan du hente inspiration og finde cases, der dokumenterer de positive effekter for økonomi, klima og miljø på Pluk de lavt hængende frugter først Start med på de områder hvor det er relativt let at beregne totalomkostninger, dvs. hvor der findes værktøjer og metoder, eller start hvor der er store økonomiske besparelser at høste. Det kunne fx være i forbindelse med indkøb af biler og IT-udstyr. Kapitel Side 7/12. Januar 2014

9 Involvering Realisering Synliggørelse Involvér relevante personer Det er vigtigt fra starten af at få involveret de rette personer i organisationen. Fx dem, der bliver berørt af de konsekvenser, der kan være ved at vælge efter TCO-priser Realiser TCO-gevinsten Det er vigtigt, at der afsættes den nødvendige tid til at implementere aftalen og til kontraktstyring. Fx er det vigtigt, at brugerne forstår aftalen og er motiverede for at anvende den som forventet, ellers risikerer man ikke at høste den forventede TCO-gevinst. Motivationen kan fx komme ved at synliggøre, hvad hele organisationen opnår ved at tænke og handle på nye måder. Synliggør resultaterne Synliggør resultaterne af Jeres arbejde med TCO, så det klart fremstår, hvad resultatet samlet set er for hele organisationen. Beregn og vis hvordan I har sparet miljøet og pengepungen ved at have fokus på totalomkostninger, ikke kun anskaffelsesprisen. Dette kan også være med til at skabe yderligere opbakning til, at I skal arbejde med TCO. Du kan finde alle rådene på Forskellen på TCO og LCC? 7. TCO og LCC Denne artikel sætter kun fokus på TCO og må ikke forveksles med LCC. Totalomkostninger, på engelsk Total Cost of Ownership (TCO), dækker over de udgifter, som det koster ejeren at anskaffe, eje og bortskaffe et produkt. Livscyklusomkostninger ved et produkt, på engelsk Life Cycle Cost (LCC), dækker over omkostninger i hele produktets værdikæde. De omkostninger, der skal medregnes, omfatter ikke kun direkte økonomiske udgifter for produktets ejer, men også eksterne miljø- og klimaomkostninger, hvis disse kan værdisættes og verificeres, fx omkostninger forbundet med udledning af drivhusgasser under produktion, distribution, brug og bortanskaffelse af produktet. TCO Faktorer Faktorer der kan have indflydelse på TCO er anskaffelsespris, transaktionsomkostninger (det som det koster at anskaffe en vare), levetid, driftsudgifter til el, vand og varme, udgifter til forbrugsprodukter (fx støvsugerposer), vedligeholdelsesudgifter såsom serviceeftersyn og reparationer, videresalgspris, bortskaffelsespris, arbejdsløn (hvor varen ændre på arbejdsprocedure), licens/abonnement betaling, forsikring, skatter og afgifter samt oplæring/træning af bruger i anvendelse af det nye produkt. Kapitel Side 8/12. Januar 2014

10 Faktorerne er enkeltvis kun relevant i TCO sammenhæng, hvis det vurderes, at omkostningen er forskellige for de tilbudte produkter, fx giver det ikke mening at fokusere på driftsudgifter til el, hvis elforbruget, for de forventede tilbudte produkter, stort set er ens. TCO og LCC i det nye udbudsdirektiv Eksternaliteterne inddrages Livscyklus omkostninger EU er i gang med at modernisere udbudsreglerne for at skabe bedre rammer for effektive offentlige indkøb. Set med et grønt fokus, er det nye udbudsdirektivs artikel 67 om Life-Cycle Costing særligt interessant. Her i beskrives muligheden for at anvende totalomkostninger i tilbudsevalueringen, samt - men ikke mindst- muligheden for at inddrage omkostninger til såkaldte miljømæssige eksternaliteter knyttet til produktet, forudsat at den pengemæssige værdi kan bestemmes og verificeres, fx de samfundsmæssige udgifter der følger med udledning af drivhusgasser. Til forskel fra de omkostninger der indregnes i TCO kan der i LCC indregnes de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med produktet. Livscyklusomkostninger består af 3 faser: Før brug: Udvinding af råstoffer, transport og produktion Under brug: Driftsomkostninger, service og vedligehold Efter Brug: Bortskaffelse eller videresalg De omkostninger, der skal medregnes omfatter ikke kun direkte økonomiske udgifter for produktets ejer, men også eksterne miljøomkostninger, hvis disse kan værdisættes og verificeres, fx omkostninger forbundet med udledning af drivhusgasser. Et skridt mod grøn omstilling 8. TCO og grøn omstilling Brug af totalomkostninger i offentlige udbud er et afgørende skridt i retning af grønnere og mere omkostningseffektive indkøb. Et produkt, der købes billigt i dag, kan ende med at blive meget dyrt i morgen, hvis produktets totalomkostninger ikke indregnes. Ved at se på besparelserne i brugsfasen som typisk stammer fra lavere energiforbrug, lavere vandforbrug, længere levetid, færre udgifter til service og vedligeholdelse samt frigørelse af arbejdstid tegner der sig et andet omkostningsbillede end ved at se udelukkende på anskaffelsesprisen. Et produkt kan også blive dyrere på længere sigt, hvis kvaliteten ikke er tilstrækkelig og fx fører til ekstra afledte omkostninger, fordi produktet holder i kortere tid. Dette skal også indgå i vurderingen af totalomkostningerne. Kapitel Side 9/12. Januar 2014

11 Komplekse TCOberegninger kan afhjælpes med branchestandarder Tværoffentligt og tværsektorielt samarbejde om TCO Udvikling af TCO metoder og standarder i 2014 Udbudsretslig vejledning Det offentlige er i gang! Samarbejde med leverandørerne Regeringens strategi Forum for Bæredygtige Indkøb Strategien for intelligent offentligt indkøb anerkender at totalomkostningsberegninger er komplekse, og kræver brancheanerkendte standarder og målemetoder. Derfor igangsættes der med strategien en række initiativer, der kan fremme TCO-princippet, herunder skal der udarbejdes metoder for totalomkostningsberegninger og sikre, at metoderne udbredes. Der etableres et bredt tværoffentligt og tværsektorielt samarbejde med blandt andet erhvervsorganisationer, KL, Danske Regioner, SKI mv. med det formål at udvikle og implementere nationale metoder og standarder til beregning af totalomkostninger og sikre at disse er afstemt med markedet. Initiativerne skal sikre, at der kommer øget fokus på TCO og grøn omstilling i offentligt indkøb. Et bredt tværoffentligt samarbejde igangsættes primo 2014, med det formål at udvikle og implementere TCO metoder og standarder, der er afstemt med markedet. Det er ligeledes regeringens hensigt at udarbejde en vejledning, der belyser hvordan TCO udbudsretslig kan inddrages i tilbudsevalueringen. Det offentlige er i gang. Vi er startet med de små skridt og de lavt hængende frugter, men ambitionerne er store, og totalomkostnings tankegange er på vej ind i de offentlige indkøb. Private virksomheder må forberede sig på at deres tilbud ikke kun vil blive evalueret på prisen, men på de samledes omkostninger, det koster for ejeren at anskaffe, eje og bortskaffe produktet på den korte bane. På den lange bane er der fra EU s side lagt op til, at også indirekte samfundsmæssige omkostninger i form af miljømæssige eksternaliteter skal prissættes og indregnes i offentlige tilbud. Samtidig kan leverandørerne selv have gavn af at bruge de værktøjer som allerede er blevet udviklet og dem der udvikles fremadrettet i deres egne indkøb. 9. Læs mere Regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb kan hentes på Finansministeriets hjemmeside Forum for Bæredygtige Indkøb er et initiativ under Miljøministeriet, som arbejder for at fremme bæredygtige indkøb i offentlige og private virksomheder gennem videndeling og netværksdannelse. Forummet er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb. Medlemsskab er gratis. Læs mere på hjemmesiden Kapitel Side 10/12. Januar 2014

12 Indkøbsvejledning SKI Energistyrelsens indkøbsvejledning 2013 er tilgængelig på SKI Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S er en central indkøbsorganisation, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor og etablerer såkaldte rammeaftaler på en række vare- og tjenesteydelsesområder. SKI s TCO-værktøjer er frit tilgængelige på SKI s hjemmeside hvor du også kan læse mere om SKI s arbejde med grønne indkøb og samfundsansvar. Om forfatteren: Formand for Forum for Bæredygtige Indkøb Rikke Dreyer Rikke er chefkonsulent for samfundsansvar i SKI og desuden formand for Forum for Bæredygtige Indkøb. Rikke er uddannet civilingeniør i Tidligere ansættelser: Miljømedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, underviser på Den Grafiske Højskole, projektleder hos Salomon & Roussell A/S (i dag Schultz Grafisk) med ansvar for at indføre miljøledelsessystemer (EMAS og ISO 14001). Hos SKI varetager Rikke bl.a. følgende arbejdsopgaver: Løbende udvikling af SKI's CSR strategi Krav til miljø, klima, sundhed, etik og social ansvarlighed i SKI's udbud Dialog, råd og vejledning til kunder, leverandører, NGOere og pressen om CSR samt om bæredygtige indkøb via SKI's rammeaftaler Ansvarlig for SKI's netværksgruppe for kommuner, regioner og statsinstitutioner, der arbejder med bæredygtige indkøb Udvikling og vedligeholdelse af samt rapportering om status for SKI's CSR-arbejde i virksomhedens årsregnskab. Miljø- og klimamedarbejder Peter Albæk Fanth Peter er uddannet stærkstrømsingeniør og har siden 2006 primært beskæftiget sig med udarbejdelse, styring og implementering af entreprenør- og materialeudbud hos DONG Energy. Ansat i SKI 1. juni 2013 som miljø- og klimamedarbejder med særligt fokus på totalomkostninger. Det er Peters ansvar at videreudvikle og implementere totalomkostningsprincipperne i SKI s udbud til glæde for miljøet, samfundet og SKI samt bidrage til generelt øget fokus på TCO, som en måde at fremme grønt intelligent offentligt indkøb. Kapitel Side 11/12. Januar 2014

13 Kapitel Side 12/12. Januar 2014

14 Erhvervshåndbogen Klimaledelse Klimaledelseshåndbogenerenerhvervshåndbog,reetmodmellemledereogtopledereidanskerhvervslivogdetoentlige.Bogenindeholderenbredvieafforslaglogeksemplerpå,hvordanstat, regionerogkommunersamtprivatevirksomhederkanarbejdemedklimaledelsesomennyogvigg ledelsesdisciplin. ErhvervshåndbogenudgivesafForlagetAndersensomabonnementogopdateres4gangeårligtmed nyearkler.dukanbesllehåndbogensometårligtabonnementlentendentryktepublikaon (3480kr.)ellerlinternetversionen(2980kr.)ellerlbeggedele(3980kr.)vedatsendeenmaill: Redaktører: EvaBornRasmussen Håndbogsredaktør ForlagetAndersen (Ansvarshavende) Uaængigklima og ledelsesrådgiver T: Hans-MarnFriisMøller Direktør KalundborgForsyning Medredaktør Januar2014 SigurdBunkLauritsen Chefrådgiver Water&Energy,Grontmij Medredaktør Januar2014

15 Erhvervshåndbogen Klimaledelse Forfaere(udvalg): AnneGadegaardLarsen ProgrammeDirector,CorporateSustainability NovoNordiskA/S BirgieKofodOlsen CSRChef TRYG CarlEmilLarsen Direktør DANVADanskVandogSpildevandsforening ChrisanErikKampmann AssociateProfessor Dept.ofInnovaonandOrganizaonalEconomics,CBS ChrisanKeldsen ExecuveAssistant/Compliance&CSRManager AirGreenland ChuaSoonGuan AssociateChiefExecuve PUB Singaporesvandstyrelse ClausSgPedersen HeadofSustainabilityDevelopment Novozymes ConnieHedegaard EU'sKlimakommissær Europakommissionen DavidJhirad Professor JohnsHopkinsUniversity,USA GertSchou Regionrådsmedlem RegionMidtjylland GöranWilke Indehaver exergi HeleneAlbinusSøgaard BAscient.pol.,KU MedlemafOMSTILLINGNU HelleKathrineAndersen Konsulent,cand.scient. DANVADanskVandogSpildevandsforening HelleZinnerHenriksen Lektor CBS HenrikKarlsen Direktør 5i IverHøjNielsen Kommunikaonsogpresseansvarlig StateofGreen JanRasmussen Projektchef KøbenhavnsKommune JereySaunders Fremdsforsker InstuetforFremdsforskning JensAndersen Energi&Miljøchef GreenMobilityA/S JensHvass ArkitektPh.D. Freelance JensLaCour Kampagnelederforklimakommuner DanmarksNaturfredningsforening JesperMunksgaard Seniorkonsulent,cand.polit,Ph.D. Norenergi JohanPeterPaludan Tidl.Direktør InstuetforFremdsforskning JohnFinnichPedersen Kommunikaonsdirektør SiemensA/S JørgenAbildgaard Klimachef CenterforMiljø/CO2neutraltKøbenhavn2025 JørgenMadsClausen Direktør DanfossA/S KasperLarsen CFO KLSGrafiskHusA/S KirstenBrøchnerMortensen Direktør BrøchnerHotels KurtEmilEriksen SeniorPolicalAdvisor,CSR&PublicAairs VELUXA/S LarsBonde Koncerndirektør Tryg LisaPilgaard ExecuveCommunicaonAdvisor DanfossA/S LoeBøjer ChefForretningsudvikling&Miljø KøbenhavnsEnergi MadsØvlisen Formand RådetforSamfundsansvar MagdalenaAKMuir Eksternlektor AarhusUniversitet MaleneØstergaard CSR&EnvironmentDirector DanfossA/S MeeBisgaardTronhus EnvironmentalanalystCSR LEGOSystemA/S MichaelGoodsite Professor AarhusUniversitet MikaelJentsch TekniskDirektør TeknikogMiljøforvaltningen,FrederikshavnKommune NielsBentJohansen Cheonsulent HOFOR,HovedstadsområdetsForsyningsselskab NielsJørgenAagaard Forskningschef,Byggeriogsundhed StatensByggeforskningsinstut,SBi OleDamm Direktør EnervisionA/S PeterIngwersen KreaveDirector DAY PeterKarnøe Professor AalborgUniversity,Copenhagen PeterMøllgaard Instutleder,Ph.d.,cand.polit. CBS PeterRathje Direktør ProjectZero StephenJ.Toope PresidentandViceChancellor TheUniversityofBrishColumbia,Canada SusseGeorg Professor AalborgUniversity,Copenhagen SørenDyckMadsen Klimaogenergimedarbejder DetØkologiskeRåd ThomasFærgeman Direktør Concito ThomasØster BusinessDevelopmentDirektør ArrivaSkandinavienA/S ThorbjørnSørensen TeknikogMiljødirektør MiddelfartKommune TorbenGlarNielsen Eldivisionsdirektør Energinet.dk TorbenValdbjørnRasmussen Seniorforsker,civilingeniør,Ph.D. StatensByggeforskningsinstut(SBi)

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 1 TCO ved udbud Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt?

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb. Den 27. Januar 2015

Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb. Den 27. Januar 2015 Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb Den 27. Januar 2015 Hvorfor totalomkostninger? Ved Michel Schilling, vicedirektør i Miljøstyrelsen TCO-værktøjer i offentlige indkøb Iben Kinch Sohn, Miljøstyrelsen

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Køleskabe og fryseskabe 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing,

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Selvbetjeningsmaskiner. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Selvbetjeningsmaskiner. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Selvbetjeningsmaskiner 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1)

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) TCO/LCC KONFERENCE ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 09:15-09:45 Åbning af konferencen JUC og Kammeradvokaten Forventninger til TCO Claudio Romanini

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

22. + 23. april 2015. Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE

22. + 23. april 2015. Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE 22. + 23. april 2015 Totalomkostninger i udbud Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE BRUGSPERIODE ANSKAFFELSE A ANSKAFFELSE

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Industri Lagerhal TCO RAPPORT

Industri Lagerhal TCO RAPPORT Industri Lagerhal TCO RAPPORT jbh / 05-05-2015 Indholdsfortegnelse Total Cost of Ownership... 3 Total resultat for projekt - Graf / Projekt: Industri Lagerhal... 4 Total resultat for projekt - Tabel /

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Hvem er jeg? Jesper Nørgaard M.Sc. 2011 fra AAU (Indeklima og Energi) Videnskabelig assistent AAU 2011

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

INDENDØRS OG UDENDØRS BE- LYSNING

INDENDØRS OG UDENDØRS BE- LYSNING INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: 16. juni 2015 At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software 7. marts 2014 1 Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software Jørgen-Ib Hansen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler 02.02 (maj 2014) SKI Infodage 2014 7. marts 2014 3 Udfordringer ved de

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN bubosurvey 2013 INFO OM BUBOSURVEY 2013 28 RESPONDENTER INSPIRERET AF SKI S KOMMUNALE NETVÆRKSKONFERENCE 2008 UDSENDT TIL HOVEDPARTEN AF INDKØBSCHEFERNE I KOMMUNER, REGIONER OG ENKELTE ANDRE OFFENTLIGE

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere