Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervshåndbogen Klimaledelse"

Transkript

1 Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtrykaf GrønomsllingviaTCO? af RikkeDreyer,FormandforForumforBæredyggeIndkøb,og PeterAlbækFanth,Miljø ogklimamedarbejder,ski Januar2014

2 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.4 Grøn omstilling via TCO? Af Formand for Forum for Bæredygtige Indkøb Rikke Dreyer, SKI Miljø- og klimamedarbejder Peter Albæk Fanth, SKI Indhold Tænk hvis indkøbsbudgettet og miljø- og klimaregnskabet spillede positivt sammen? Tænk, hvis indkøbschefen og miljøchefen talte samme sprog? Det kan de meget vel komme til, hvis fokus flyttes fra anskaffelsesomkostninger til totalomkostningerne ved at anskaffe, anvende og bortskaffe en given vare; varens såkaldte Total Cost of Ownership (TCO). Denne artikel fortæller om SKIs erfaringer med TCO og hvordan udvikling af TCO-området i SKI har været med til at støtte en grøn omstilling samt om det arbejde, Forum For Bæredygtige Indkøb har lavet med at indsamle cases og gode råd til at arbejde med TCO. 1. Total Cost of Ownership (TCO) 2. Hvorfor er TCO aktuelt og relevant? 3. SKI tilbudsevaluerer på TCO-pris 4. TCO-arbejdsgruppen i Forum for Bæredygtige Indkøb 5. Udfordringer på vejen mod TCO 6. Gode Råd til arbejdet med TCO 7. TCO og LCC 8. TCO og grøn omstilling 9. Læs mere Totalomkostninger Langsigtet vurdering 1. Total Cost of Ownership (TCO) Total Cost of Ownership kaldes på dansk totalomkostninger og forkortes TCO. TCO handler om at beregne de udgifter, der for ejerne samlet set er forbundet med at anskaffe, eje og bortskaffe en given vare. I praksis betyder TCO at der på anskaffelsestidspunktet foretages en langsigtet vurdering af indkøbets økonomiske konsekvenser for virksomheden eller organisationen. TCO udvider således fokus fra udelukkende at fokusere på anskaffelsesprisen til også at omfatte de udgifter, som anskaffelsen koster i produktets levetid. Kapitel Side 1/12. Januar 2014

3 Miljøhensyn følger med Når indkøbsvalg baseres på de totale omkostninger vil miljøhensyn ofte følge med af sig selv også selv om det kun er økonomien, der tages i betragtning. Omvendt kan det blive en dyr fornøjelse kun at gå efter de varer, som er billige i anskaffelsespris. Anskaffelsesprisen udgør nemlig ofte kun toppen af isbjerget. Og der kan gemme sig store udgifter til fx drift, service, vedligeholdelse og bortskaffelse. Det gælder fx ved indkøb af energiforbrugende produkter som IT-udstyr, storkøkkensudstyr og biler. TCO bygger bro TCO-pris vil synliggøre ressource forbrug Regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb 2. Hvorfor er TCO aktuelt og relevant? I en tid med økonomisk krise og heraf afledt behov for at nedbringe udgifterne i såvel offentlige som private virksomheder - og hvor vi samtidig har konkrete mål og forpligtelser til bl.a. at reducere udledningen af drivhusgasser - er TCO en oplagt mulighed for at bygge bro mellem de krav, der er til indkøbsfunktionen om at nedbringe de økonomiske omkostninger og til miljø/bæredygtighedsfunktionen om fx at reducere udledningen af drivhusgasser. Indkøb efter TCO-pris fremfor anskaffelsespris giver derfor ofte en konkurrencemæssig fordel til de mest energieffektive produkter, som måske nok er dyrere at anskaffe, men som set over hele produktets levetid er det billigste valg. Valg af energieffektive produkter med en lav TCO-pris vil resultere i besparelser både i virksomhedens økonomiske regnskab og klimaregnskabet. Inden for offentlige indkøb er TCO yderligere aktualiseret af, at regeringen i oktober 2013 offentliggjorde en strategi for intelligent offentligt indkøb, hvor TCO står som et af de centrale elementer. Strategien bygger på syv strategiske principper, hvor det ene handler om TCO og er formuleret således: Overvej altid at inddrage totalomkostninger ved indkøb for at sikre lave totaløkonomiske omkostninger i brugsperioden. Nyt EU udbudsdirektiv på vej SKI og TCO Derudover er EU på vej med nyt udbudsdirektiv, hvor mulighederne for at evaluere tilbud på TCO-prisen er skrevet ind som en selvstændig artikel. EU s begrundelse for dette er blandt andet, at offentlige indkøb skal bidrage til at opfylde EU s 2020 klimamål. 3. SKI tilbudsevaluerer på TCO-pris Når SKI prisevaluerer tilbud på computere, skærme, kopi/printprodukter og AV-udstyr sker det med udgangspunkt i TCO-prisen. I TCO-prisen for computere og skærme indgår tre års elregning. TCO-prisen for kopi- og printprodukter omfatter fem års elregning, klikpriser og serviceudkald. I udbud af AV-udstyr udgøres TCO-prisen af fem års elregning og en lampeudskiftning. Kapitel Side 2/12. Januar 2014

4 Tre-års elregning med i evaluering af tilbud på it-udstyr Eksempelvis udbød SKI i 2012 en treårig forpligtende eneleverandørrammeaftale med et smalt sortiment af stationære pc er, bærbare computere og skærme. 40 kommuner forpligtede sig med aftalen til at købe for ca. 340 mio. kr. over tre år. TCO-beregningerne var en vigtig del af tilbudsevalueringen, og betød at leverandørerne skulle indregne strømforbrug for computerne i den samlede pris for de tilbudte produkter. SKI har derfor tildelt på totalpris (= anskaffelsespris + 3 års elregning). Energistyrelsens krav skal være overholdt Store besparelser på elregningen Fremmer energieffektive produkter AV-udstyrs TCO-pris TCO-beregnere SKI s erfaringer Det var et mindstekrav i udbuddet, at de tilbudte produkter skulle overholde kravene i Energistyrelsens indkøbsvejledning. På den måde blev det sikret, at konkurrencen om at have den laveste TCO-pris fandt sted blandt de mest energieffektive produkter i markedet. Beregningerne viser, at kommunerne med den forpligtende computeraftale samlet opnår en besparelse på elregningen på 11 mio. kr. og derved samtidig mindsker CO2 udledningen med tons CO2 til gavn for miljøet. Det svarer til 500 husstandes elforbrug i 3 år. Dette er opnået alene ved at lade tre års elregning indgå som en TCO-pris i evalueringen af tilbuddene. Leverandørne skulle ikke kun konkurrere på tilbudsprisen. Det var nødvendigt for dem at byde ind med energieffektive computere, hvis ordren skulle i hus. Resultatet blev, at de mest energieffektive computere også blev budt ind med laveste pris en win-win situation for både kommunerne og miljøet. Der foreligger endnu ikke resultater fra det udbud af AV-udstyr hvor evaluering foretages på TCO-pris. Men de foranalyser, som SKI har gennemført, peger på, at en billig projektor med et højt strømforbrug kan være dyrere at eje set over en femårig periode end en dyrere model med et lavere strømforbrug. Det var på den baggrund, det blev besluttet at lade energiforbruget indgår som en TCO-pris i tilbudsevalueringen af AV-udstyr. På SKI s hjemmeside finder man de beregnere, som SKI har benyttet til at beregne TCO-prisen. Der hører en vejledning til beregnerne, og det anbefales, at man læser denne, inden man benytter beregnerne i eget udbud. SKI s erfaringer viser, at indkøbsvalg baseret på TCO-beregninger i hvert fald giver mening på de områder, hvor der udover produktets anskaffelsespris også er en væsentlig løbende udgift ved at eje og anvende produktet eller ved at skaffe sig af med det, når det er udtjent. Kapitel Side 3/12. Januar 2014

5 Udvidelse af TCO-beregningen Beslutning om evt. TCO evaluering ved alle udbud Det er stadig en mindre del af SKI s aftaler, der ledsages af TCO-beregninger, men SKI er meget opmærksomme på, hvilke aftaler hvor det er relevant at inddrage TCO. SKI forventer derfor, at andelen stiger i de kommende år. Det er SKI s klare intention at udvide TCO-betragtningen til andet end det strømforbrugende aspekt af varerne. Hvorfor f.eks. ikke indregne logistikomkostninger, holdbarhed mv. i vurderingen af de laveste totalomkostninger? Derfor kobles SKI s TCO-medarbejder på alle relevante udbud fra begyndelsen for at afdække, hvilke TCO faktorer der kunne inddrages. Når TCO tænkes ind fra starten af udbuddet, er der tid til at afdække barrierer og udfordringer bl.a. via dialog med kunder og leverandører. Det giver et godt grundlagt for at beslutte, om der i det enkelte udbud skal tilbudsevalueres på TCO-pris. SKI s arbejde med TCO og de konkrete og positive resultater, der er opnået har givet genklang i den offentlige indkøbsverden og har bidraget til, at TCO har fået en så fremtrædende plads i regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb. Ovennævnte case omkring TCO-pris ved computer udbud er konkret nævnt i strategien som eksempel på de positive fordele der kan opnås ved TCO. TCO arbejdsgruppe Indsamling af TCO cases Fokus på energiforbrug i produkternes levetid Erfaringer fra FFBI 4. TCO-arbejdsgruppen i Forum for Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb, et initiativ under Miljøministeriet, nedsatte i 2013 en TCO-arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra en række private virksomheder samt kommunale-, regionale- og statslige institutioner. Arbejdsgruppens mål har dels været at indsamle viden og erfaringer om TCO og dels at formidle hvordan TCO kan anvendes i praksis. Arbejdet har resulteret i 10 gode råd og en case samling bestående af seks konkrete eksempler på, hvordan TCO har været anvendt i praksis. Resultatet er offentliggjort på De seks cases spænder bredt fra anlæggelse af en skøjtebane, over valg af professionelt storkøkkensudstyr til indkøb af bleer, computere og frysere, som man bl.a. bruger i laboratorier. Fællesnævneren for de fleste af disse cases er, at energiforbruget i produkternes levetid udgør en betydelig økonomisk post på det efterfølgende driftsbudget, og at der derfor blev opnået væsentlige besparelser på de totale omkostninger, fordi der i forbindelse med anskaffelsen blev tilbudsevalueret på TCO-prisen fremfor blot på anskaffelsesprisen. Erfaringerne fra arbejdsgruppens case arbejde viser, at det er muligt at inddrage TCO i de offentlige indkøb, og at det giver god mening, fordi der er gevinster at hente for både miljøet og pengepungen. Kapitel Side 4/12. Januar 2014

6 Gruppens arbejde har samtidig afdækket en række udfordringer på vejen mod indkøb efter TCO-pris inden for det offentlige. Silotankegang og kassetænkning Manglende branchestandarder Etårige budgetrammer Det som gruppen bl.a. er stødt på er den såkaldte silotankegang eller kassetænkning, som betyder, at der er en opdeling mellem anskaffelsesbudgettet og driftsbudgettet i mange organisationer. Den person der er ansvarlig for anskaffelsesbudgettet har ingen interesse i at betale for en eventuel højere anskaffelsespris, når det er driftsbudgettet, der får glæden af besparelsen. Hvis der ikke er sammenhæng mellem de to budgetter, vil der oftest være modvilje mod at gennemføre et TCO indkøb. Det kan være op ad bakke for den driftsansvarlige at overbevise dem der er ansvarlige for af holde anskaffelsesbudgettet i ro om, at det er bedre at anskaffe de dyrere men mere energieffektive varer. Manglende branchestandarder for måling og beregning af TCO-prisen er en anden af de barrierer arbejdsgruppen er stødt på. Etårige budgetrammer harmonerer heller ikke altid med TCOtankegangen, fordi TCO kræver langsigtede investeringer og tværgående samarbejder. TCO kræver involvering af brugere og medarbejdere på tværs af organisationen. Erfaringer viser, at den største effekt af TCO opnås, når der er opbakning fra alle, der bliver berørt af indkøbet ikke mindst dem, der skal bruge produkterne; fx køre bilen mest muligt energieffektivt. Derfor er det vigtigt at inddrage og involvere alle relevante parter. På baggrund af de identificerede barrierer har arbejdsgruppen udviklet 10 gode råd til at arbejde med TCO. Dem kan du læse mere om længere nede. Opdelt drift- og indkøbsbudget 5. Udfordringer på vejen mod TCO Forandringer er nødvendige. Tag fx storkøkkenområdet. Her er omkostninger til energiforbrug og driften af køkkenet typisk adskilt. Når der bevilges nyt storkøkkensudstyr, vil der derfor ofte være fokus på at få mest muligt udstyr billigst muligt, uden skelen til produkternes energiforbrug. Energiforbruget er typisk ikke er en del af køkkenbudgettet. Dette er isoleret set en fornuftig disposition - at købe ind til laveste pris, men for de fleste storkøkkensudstyrsprodukter vil udgifterne i produktets levetid til el- og vandforbrug oftest overstige indkøbsprisen for det billigste produkt. Det vil derfor oftest kunne svare sig at købe dyre produkter med et markant lavere energi- og vandforbrug. Dette er kun muligt, hvis der kigges på totaløkonomien. Det er derfor vigtigt at silotankegangen overvindes, så vi kan få flere langsigtede intelligente indkøb. Kapitel Side 5/12. Januar 2014

7 Brugeradfærd En ting er, at man i en tilbudsevaluering har valgt det produkt eller den løsning som har den bedste TCO-pris. Noget andet er at sikre, at man høster det fulde potentiale af den forventede gevinst. Dette kræver nemlig ofte, at man har brugerne med sig. Hvis kopimaskinens energisparefunktioner slås fra eller bilen køres hårdt, så er det ikke sandsynligt, at de forventede besparelser opnås. Nogle gange kræver det endda ændrede arbejdsgange og processer for at høste besparelserne. En af de cases som Forum for Bæredygtige Indkøb har indsamlet er en case om bleer til personer med inkontinens. Casen viser, at der kan spares penge ved at indkøbe dyrere bleer, som holder længere, og dermed ikke skal skiftes så tit. Her opnås besparelserne kun, hvis der ændres i personalerutinerne omkring bleskrift, hvilket kræver opbakning fra de berørte medarbejdere og brugere. Odense Kommune har i et udbud af inkontinensbleer opnået en bedre og billigere opgaveløsning samlet set ved, at der i udbuddet ud over pris er taget højde for udgifter forbundet med brugsperioden eksempelvis bleernes holdbarhed, uddannelse af personale og borgere samt ergonomiske forhold. Udbuddet har medført, at Odense Kommune køber lidt dyrere bleer af en højere kvalitet og samtidig opnår en besparelse på 1½ mio. kr. som følge af mindre brug af produktet, mindre tøjvask, mindre skiftning og vask af de ældre. Kilde: Odense Kommune Beregning af TCO-pris Der findes ikke en præcis definition af, hvad en TCO-pris indbefatter. Men i den ideelle verden omfatter den alle de udgifter, som ejeren af produktet har til at anskaffe, eje og bortskaffe produktet. Det kan fx dreje sig om følgende: Anskaffelsespris Transaktionsomkostninger, dvs. alt det, som det koster at anskaffe en vare fx indkøberens tid, fakturering, opstilling og implementering etc. Driftsomkostninger, fx udgifter til el, vand og forbrugsstoffer Service og vedlighed, fx udgifter til regelmæssigt servicetjek og udgifter til rengøring m.m. Bortskaffelse, dvs. hvad det koster at komme af med det udtjente produkt eller hvis det sælges, hvilken salgsværdi produktet har fx en bil? SKI fokus på TCOudgifter af betydning for miljø og klima I SKI s arbejde med TCO samt det arbejde, som er lavet i TCO arbejdsgruppen under Forum for Bæredygtige Indkøb har vi indtil videre valgt alene at se på de TCO-udgifter, som samtidig har betydning for miljø og klimabelastningen, fx udgifter til el- og vandforbrug samt ved køb af engangsartikler med fokus på det samlede materialeforbrug. Kapitel Side 6/12. Januar 2014

8 Afklaring før beregning Branchestandarder fx EnergyStar For at kunne beregne disse driftsudgifter, skal der være taget stilling til en række faktorer. Hvis det fx drejer sig om at beregne elforbruget i et el forbrugende produkts levetid, skal der være en standard for måling af produktets energiforbrug og forbrugsmønstret være kendt eller der skal kunne foretages antagelser om forbrugsmønsteret. For en lang række el forbrugende produkter findes der i dag branchestandarder, som er udbredt og anvendt i den pågældende branche. Dette gælder fx IT-udstyr hvor Energy Star anvendes som målestandard. Inden for andre typer af el forbrugende produkter, som fx ovne til professionelt brug findes der ikke en standard, som er bredt anerkendt og anvendt i branchen. Dette gør det vanskeligt at beregne en TCO-pris, som kan anvendes til at træffe indkøbsvalg. I Energistyrelsens indkøbsvejledning som findes på - findes information om standarder til måling af energiforbrug, som er bredt anvendt. På internettet kan du også finde standarder og værktøjer til måling og til beregning af TCO. Vi anbefaler, at du forhører dig hos relevante leverandører i branchen om hvorvidt de pågældende standarder er bredt anvendt inden du fx bruger dem i et udbud. Intelligent offentlige indkøb kræver fokus på TCO Hvis det offentlige Danmark i endnu højere grad end i dag skal købe intelligent ind jf. regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb, kræver det, at der fokuseres på TCO i forbindelse med indkøb af varer. Totalomkostningsprincipperne skal gives det nødvendige ledelsesmæssige og politiske fokus, så de nødvendige forandringer sikres. 6. Gode råd til arbejdet med TCO 10 gode råd Forum for Bæredygtige indkøb og SKI har udviklet 10 gode råd til TCO her er nogle af dem: Opbakning Udvælgelse Skab opbakning i organisationen Det er vigtigt, at der skabes opbakning internt i organisationen for arbejdet med TCO. Hvis du har brug for gode argumenter for, hvorfor I skal arbejde med TCO, kan du hente inspiration og finde cases, der dokumenterer de positive effekter for økonomi, klima og miljø på Pluk de lavt hængende frugter først Start med på de områder hvor det er relativt let at beregne totalomkostninger, dvs. hvor der findes værktøjer og metoder, eller start hvor der er store økonomiske besparelser at høste. Det kunne fx være i forbindelse med indkøb af biler og IT-udstyr. Kapitel Side 7/12. Januar 2014

9 Involvering Realisering Synliggørelse Involvér relevante personer Det er vigtigt fra starten af at få involveret de rette personer i organisationen. Fx dem, der bliver berørt af de konsekvenser, der kan være ved at vælge efter TCO-priser Realiser TCO-gevinsten Det er vigtigt, at der afsættes den nødvendige tid til at implementere aftalen og til kontraktstyring. Fx er det vigtigt, at brugerne forstår aftalen og er motiverede for at anvende den som forventet, ellers risikerer man ikke at høste den forventede TCO-gevinst. Motivationen kan fx komme ved at synliggøre, hvad hele organisationen opnår ved at tænke og handle på nye måder. Synliggør resultaterne Synliggør resultaterne af Jeres arbejde med TCO, så det klart fremstår, hvad resultatet samlet set er for hele organisationen. Beregn og vis hvordan I har sparet miljøet og pengepungen ved at have fokus på totalomkostninger, ikke kun anskaffelsesprisen. Dette kan også være med til at skabe yderligere opbakning til, at I skal arbejde med TCO. Du kan finde alle rådene på Forskellen på TCO og LCC? 7. TCO og LCC Denne artikel sætter kun fokus på TCO og må ikke forveksles med LCC. Totalomkostninger, på engelsk Total Cost of Ownership (TCO), dækker over de udgifter, som det koster ejeren at anskaffe, eje og bortskaffe et produkt. Livscyklusomkostninger ved et produkt, på engelsk Life Cycle Cost (LCC), dækker over omkostninger i hele produktets værdikæde. De omkostninger, der skal medregnes, omfatter ikke kun direkte økonomiske udgifter for produktets ejer, men også eksterne miljø- og klimaomkostninger, hvis disse kan værdisættes og verificeres, fx omkostninger forbundet med udledning af drivhusgasser under produktion, distribution, brug og bortanskaffelse af produktet. TCO Faktorer Faktorer der kan have indflydelse på TCO er anskaffelsespris, transaktionsomkostninger (det som det koster at anskaffe en vare), levetid, driftsudgifter til el, vand og varme, udgifter til forbrugsprodukter (fx støvsugerposer), vedligeholdelsesudgifter såsom serviceeftersyn og reparationer, videresalgspris, bortskaffelsespris, arbejdsløn (hvor varen ændre på arbejdsprocedure), licens/abonnement betaling, forsikring, skatter og afgifter samt oplæring/træning af bruger i anvendelse af det nye produkt. Kapitel Side 8/12. Januar 2014

10 Faktorerne er enkeltvis kun relevant i TCO sammenhæng, hvis det vurderes, at omkostningen er forskellige for de tilbudte produkter, fx giver det ikke mening at fokusere på driftsudgifter til el, hvis elforbruget, for de forventede tilbudte produkter, stort set er ens. TCO og LCC i det nye udbudsdirektiv Eksternaliteterne inddrages Livscyklus omkostninger EU er i gang med at modernisere udbudsreglerne for at skabe bedre rammer for effektive offentlige indkøb. Set med et grønt fokus, er det nye udbudsdirektivs artikel 67 om Life-Cycle Costing særligt interessant. Her i beskrives muligheden for at anvende totalomkostninger i tilbudsevalueringen, samt - men ikke mindst- muligheden for at inddrage omkostninger til såkaldte miljømæssige eksternaliteter knyttet til produktet, forudsat at den pengemæssige værdi kan bestemmes og verificeres, fx de samfundsmæssige udgifter der følger med udledning af drivhusgasser. Til forskel fra de omkostninger der indregnes i TCO kan der i LCC indregnes de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med produktet. Livscyklusomkostninger består af 3 faser: Før brug: Udvinding af råstoffer, transport og produktion Under brug: Driftsomkostninger, service og vedligehold Efter Brug: Bortskaffelse eller videresalg De omkostninger, der skal medregnes omfatter ikke kun direkte økonomiske udgifter for produktets ejer, men også eksterne miljøomkostninger, hvis disse kan værdisættes og verificeres, fx omkostninger forbundet med udledning af drivhusgasser. Et skridt mod grøn omstilling 8. TCO og grøn omstilling Brug af totalomkostninger i offentlige udbud er et afgørende skridt i retning af grønnere og mere omkostningseffektive indkøb. Et produkt, der købes billigt i dag, kan ende med at blive meget dyrt i morgen, hvis produktets totalomkostninger ikke indregnes. Ved at se på besparelserne i brugsfasen som typisk stammer fra lavere energiforbrug, lavere vandforbrug, længere levetid, færre udgifter til service og vedligeholdelse samt frigørelse af arbejdstid tegner der sig et andet omkostningsbillede end ved at se udelukkende på anskaffelsesprisen. Et produkt kan også blive dyrere på længere sigt, hvis kvaliteten ikke er tilstrækkelig og fx fører til ekstra afledte omkostninger, fordi produktet holder i kortere tid. Dette skal også indgå i vurderingen af totalomkostningerne. Kapitel Side 9/12. Januar 2014

11 Komplekse TCOberegninger kan afhjælpes med branchestandarder Tværoffentligt og tværsektorielt samarbejde om TCO Udvikling af TCO metoder og standarder i 2014 Udbudsretslig vejledning Det offentlige er i gang! Samarbejde med leverandørerne Regeringens strategi Forum for Bæredygtige Indkøb Strategien for intelligent offentligt indkøb anerkender at totalomkostningsberegninger er komplekse, og kræver brancheanerkendte standarder og målemetoder. Derfor igangsættes der med strategien en række initiativer, der kan fremme TCO-princippet, herunder skal der udarbejdes metoder for totalomkostningsberegninger og sikre, at metoderne udbredes. Der etableres et bredt tværoffentligt og tværsektorielt samarbejde med blandt andet erhvervsorganisationer, KL, Danske Regioner, SKI mv. med det formål at udvikle og implementere nationale metoder og standarder til beregning af totalomkostninger og sikre at disse er afstemt med markedet. Initiativerne skal sikre, at der kommer øget fokus på TCO og grøn omstilling i offentligt indkøb. Et bredt tværoffentligt samarbejde igangsættes primo 2014, med det formål at udvikle og implementere TCO metoder og standarder, der er afstemt med markedet. Det er ligeledes regeringens hensigt at udarbejde en vejledning, der belyser hvordan TCO udbudsretslig kan inddrages i tilbudsevalueringen. Det offentlige er i gang. Vi er startet med de små skridt og de lavt hængende frugter, men ambitionerne er store, og totalomkostnings tankegange er på vej ind i de offentlige indkøb. Private virksomheder må forberede sig på at deres tilbud ikke kun vil blive evalueret på prisen, men på de samledes omkostninger, det koster for ejeren at anskaffe, eje og bortskaffe produktet på den korte bane. På den lange bane er der fra EU s side lagt op til, at også indirekte samfundsmæssige omkostninger i form af miljømæssige eksternaliteter skal prissættes og indregnes i offentlige tilbud. Samtidig kan leverandørerne selv have gavn af at bruge de værktøjer som allerede er blevet udviklet og dem der udvikles fremadrettet i deres egne indkøb. 9. Læs mere Regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb kan hentes på Finansministeriets hjemmeside Forum for Bæredygtige Indkøb er et initiativ under Miljøministeriet, som arbejder for at fremme bæredygtige indkøb i offentlige og private virksomheder gennem videndeling og netværksdannelse. Forummet er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb. Medlemsskab er gratis. Læs mere på hjemmesiden Kapitel Side 10/12. Januar 2014

12 Indkøbsvejledning SKI Energistyrelsens indkøbsvejledning 2013 er tilgængelig på SKI Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S er en central indkøbsorganisation, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor og etablerer såkaldte rammeaftaler på en række vare- og tjenesteydelsesområder. SKI s TCO-værktøjer er frit tilgængelige på SKI s hjemmeside hvor du også kan læse mere om SKI s arbejde med grønne indkøb og samfundsansvar. Om forfatteren: Formand for Forum for Bæredygtige Indkøb Rikke Dreyer Rikke er chefkonsulent for samfundsansvar i SKI og desuden formand for Forum for Bæredygtige Indkøb. Rikke er uddannet civilingeniør i Tidligere ansættelser: Miljømedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, underviser på Den Grafiske Højskole, projektleder hos Salomon & Roussell A/S (i dag Schultz Grafisk) med ansvar for at indføre miljøledelsessystemer (EMAS og ISO 14001). Hos SKI varetager Rikke bl.a. følgende arbejdsopgaver: Løbende udvikling af SKI's CSR strategi Krav til miljø, klima, sundhed, etik og social ansvarlighed i SKI's udbud Dialog, råd og vejledning til kunder, leverandører, NGOere og pressen om CSR samt om bæredygtige indkøb via SKI's rammeaftaler Ansvarlig for SKI's netværksgruppe for kommuner, regioner og statsinstitutioner, der arbejder med bæredygtige indkøb Udvikling og vedligeholdelse af samt rapportering om status for SKI's CSR-arbejde i virksomhedens årsregnskab. Miljø- og klimamedarbejder Peter Albæk Fanth Peter er uddannet stærkstrømsingeniør og har siden 2006 primært beskæftiget sig med udarbejdelse, styring og implementering af entreprenør- og materialeudbud hos DONG Energy. Ansat i SKI 1. juni 2013 som miljø- og klimamedarbejder med særligt fokus på totalomkostninger. Det er Peters ansvar at videreudvikle og implementere totalomkostningsprincipperne i SKI s udbud til glæde for miljøet, samfundet og SKI samt bidrage til generelt øget fokus på TCO, som en måde at fremme grønt intelligent offentligt indkøb. Kapitel Side 11/12. Januar 2014

13 Kapitel Side 12/12. Januar 2014

14 Erhvervshåndbogen Klimaledelse Klimaledelseshåndbogenerenerhvervshåndbog,reetmodmellemledereogtopledereidanskerhvervslivogdetoentlige.Bogenindeholderenbredvieafforslaglogeksemplerpå,hvordanstat, regionerogkommunersamtprivatevirksomhederkanarbejdemedklimaledelsesomennyogvigg ledelsesdisciplin. ErhvervshåndbogenudgivesafForlagetAndersensomabonnementogopdateres4gangeårligtmed nyearkler.dukanbesllehåndbogensometårligtabonnementlentendentryktepublikaon (3480kr.)ellerlinternetversionen(2980kr.)ellerlbeggedele(3980kr.)vedatsendeenmaill: Redaktører: EvaBornRasmussen Håndbogsredaktør ForlagetAndersen (Ansvarshavende) Uaængigklima og ledelsesrådgiver T: Hans-MarnFriisMøller Direktør KalundborgForsyning Medredaktør Januar2014 SigurdBunkLauritsen Chefrådgiver Water&Energy,Grontmij Medredaktør Januar2014

15 Erhvervshåndbogen Klimaledelse Forfaere(udvalg): AnneGadegaardLarsen ProgrammeDirector,CorporateSustainability NovoNordiskA/S BirgieKofodOlsen CSRChef TRYG CarlEmilLarsen Direktør DANVADanskVandogSpildevandsforening ChrisanErikKampmann AssociateProfessor Dept.ofInnovaonandOrganizaonalEconomics,CBS ChrisanKeldsen ExecuveAssistant/Compliance&CSRManager AirGreenland ChuaSoonGuan AssociateChiefExecuve PUB Singaporesvandstyrelse ClausSgPedersen HeadofSustainabilityDevelopment Novozymes ConnieHedegaard EU'sKlimakommissær Europakommissionen DavidJhirad Professor JohnsHopkinsUniversity,USA GertSchou Regionrådsmedlem RegionMidtjylland GöranWilke Indehaver exergi HeleneAlbinusSøgaard BAscient.pol.,KU MedlemafOMSTILLINGNU HelleKathrineAndersen Konsulent,cand.scient. DANVADanskVandogSpildevandsforening HelleZinnerHenriksen Lektor CBS HenrikKarlsen Direktør 5i IverHøjNielsen Kommunikaonsogpresseansvarlig StateofGreen JanRasmussen Projektchef KøbenhavnsKommune JereySaunders Fremdsforsker InstuetforFremdsforskning JensAndersen Energi&Miljøchef GreenMobilityA/S JensHvass ArkitektPh.D. Freelance JensLaCour Kampagnelederforklimakommuner DanmarksNaturfredningsforening JesperMunksgaard Seniorkonsulent,cand.polit,Ph.D. Norenergi JohanPeterPaludan Tidl.Direktør InstuetforFremdsforskning JohnFinnichPedersen Kommunikaonsdirektør SiemensA/S JørgenAbildgaard Klimachef CenterforMiljø/CO2neutraltKøbenhavn2025 JørgenMadsClausen Direktør DanfossA/S KasperLarsen CFO KLSGrafiskHusA/S KirstenBrøchnerMortensen Direktør BrøchnerHotels KurtEmilEriksen SeniorPolicalAdvisor,CSR&PublicAairs VELUXA/S LarsBonde Koncerndirektør Tryg LisaPilgaard ExecuveCommunicaonAdvisor DanfossA/S LoeBøjer ChefForretningsudvikling&Miljø KøbenhavnsEnergi MadsØvlisen Formand RådetforSamfundsansvar MagdalenaAKMuir Eksternlektor AarhusUniversitet MaleneØstergaard CSR&EnvironmentDirector DanfossA/S MeeBisgaardTronhus EnvironmentalanalystCSR LEGOSystemA/S MichaelGoodsite Professor AarhusUniversitet MikaelJentsch TekniskDirektør TeknikogMiljøforvaltningen,FrederikshavnKommune NielsBentJohansen Cheonsulent HOFOR,HovedstadsområdetsForsyningsselskab NielsJørgenAagaard Forskningschef,Byggeriogsundhed StatensByggeforskningsinstut,SBi OleDamm Direktør EnervisionA/S PeterIngwersen KreaveDirector DAY PeterKarnøe Professor AalborgUniversity,Copenhagen PeterMøllgaard Instutleder,Ph.d.,cand.polit. CBS PeterRathje Direktør ProjectZero StephenJ.Toope PresidentandViceChancellor TheUniversityofBrishColumbia,Canada SusseGeorg Professor AalborgUniversity,Copenhagen SørenDyckMadsen Klimaogenergimedarbejder DetØkologiskeRåd ThomasFærgeman Direktør Concito ThomasØster BusinessDevelopmentDirektør ArrivaSkandinavienA/S ThorbjørnSørensen TeknikogMiljødirektør MiddelfartKommune TorbenGlarNielsen Eldivisionsdirektør Energinet.dk TorbenValdbjørnRasmussen Seniorforsker,civilingeniør,Ph.D. StatensByggeforskningsinstut(SBi)

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 1 TCO ved udbud Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt?

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger 12. marts 2015 2 Det totaløkonomiske perspektiv Sandie Nøhr Nielsen Udbudsjurist & TCO-ansvarlig Livscyklusomkostninger

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 11-09-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb. Den 27. Januar 2015

Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb. Den 27. Januar 2015 Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb Den 27. Januar 2015 Hvorfor totalomkostninger? Ved Michel Schilling, vicedirektør i Miljøstyrelsen TCO-værktøjer i offentlige indkøb Iben Kinch Sohn, Miljøstyrelsen

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 21-06-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1)

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) TCO/LCC KONFERENCE ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 09:15-09:45 Åbning af konferencen JUC og Kammeradvokaten Forventninger til TCO Claudio Romanini

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Totalomkostninger. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Totalomkostninger. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Totalomkostninger Praktisk vejledning til offentlige indkøbere November 2016 Totalomkostninger Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Selvbetjeningsmaskiner. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Selvbetjeningsmaskiner. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Selvbetjeningsmaskiner 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Køleskabe og fryseskabe 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

TILTAG TIL ØGET RESSOURCE-EFFEKTIVITET. Bjørn Bauer, PlanMiljø

TILTAG TIL ØGET RESSOURCE-EFFEKTIVITET. Bjørn Bauer, PlanMiljø TILTAG TIL ØGET RESSOURCE-EFFEKTIVITET Bjørn Bauer, PlanMiljø NY REGULERING er der et behov? Mange virksomheder vil gerne, særligt, hvis det giver udbytte Men markedet kan ikke selv Begrænsning af risici

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Lyskilder og belysningssystemer. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Lyskilder og belysningssystemer. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Lyskilder og belysningssystemer 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private

Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private v/afdelingschef Rasmus Lund Kongsgaard, SKI 23. oktober 2012 Tak for ordet Kort om SKI s rolle Hvordan arbejder vi med kunder og leverandører

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Flere veje til Rom Anskaffelseskonferansen 2015, Oslo

Flere veje til Rom Anskaffelseskonferansen 2015, Oslo 5. november 2015 Michael Fibiger Flere veje til Rom Anskaffelseskonferansen 2015, Oslo AFSNITS- ELLER PRÆSENTATIONSTITEL >INDSÆT >SIDEHOVED & SIDEFOD, SIDENR SLÅS TIL OG FRA HER Emner 1. Definition, principper

Læs mere

Udvalget for socialøkonomiske virksomheders anbefalinger til regeringen

Udvalget for socialøkonomiske virksomheders anbefalinger til regeringen Udvalget for socialøkonomiske virksomheders anbefalinger til regeringen Samfundsansvarlige indkøb FOPS - Hvor samfundsansvarlig har man lov at være? Ved Sigrid Dahlerup, chefkonsulent København 25-09-2013

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing,

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge Klimakompasset 18. jan. 10 Udarbejd en klimastrategi og tjen penge www.klimakompasset.dk Fortsat fokus på klima? Fremtidig lovgivning eksempelvis kvotesystem 2013 Reducerer energiforbrug Efterspørgsel

Læs mere

BEDRE UDBUD OG TILBUD

BEDRE UDBUD OG TILBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD Vandhuset, 28. januar 2016 V/ Kaj Stjernholm Stjernholm A/S Agenda: Generelt Hvad har vi gjort for at forsøge at møde påvirke forstå markedet! Gode eksempler - Herning Vand / Blue

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. UPS-udstyr. 1 Miljø- og Fødevareministeriet

Vejledning til. indkøbere. UPS-udstyr. 1 Miljø- og Fødevareministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere UPS-udstyr 1 Miljø- og Fødevareministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 25. januar 2018 SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 2 3 Når indkøb er mere end bare pris 25. januar 2018 Signe Lynggaard Madsen Man kan spå om alt undtaget om fremtiden

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger Tildeling og livscyklusomkostninger 1 Tildeling og livscyklusomkostninger Pris Tildeling til det økonomisk mest fordelagtige tilbud - 161 Omkostninger alle former for omkostninger, herunder priser og livscyklusomkostninger

Læs mere

Industri Lagerhal TCO RAPPORT

Industri Lagerhal TCO RAPPORT Industri Lagerhal TCO RAPPORT jbh / 05-05-2015 Indholdsfortegnelse Total Cost of Ownership... 3 Total resultat for projekt - Graf / Projekt: Industri Lagerhal... 4 Total resultat for projekt - Tabel /

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi

Udarbejd en klimastrategi Klimastrategi Udarbejd en klimastrategi Denne vejledning er en hjælp til at udarbejde en klimastrategi for din virksomhed Overordnet består strategien af 3 punkter: 1 Status Hvor er vi? 2 Mål Hvor vil

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

22. + 23. april 2015. Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE

22. + 23. april 2015. Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE 22. + 23. april 2015 Totalomkostninger i udbud Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE BRUGSPERIODE ANSKAFFELSE A ANSKAFFELSE

Læs mere