1.okt.2012 v4. Indledning. 1:Galvanisk. korrosion. Udstyr. Fremstilling. af elektroder. længde. Hul er boret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.okt.2012 v4. Indledning. 1:Galvanisk. korrosion. Udstyr. Fremstilling. af elektroder. længde. Hul er boret"

Transkript

1 Test af korrosionsegenskaber af udviklede kølemidler fraa Aqua Tech Vandbehandling Afrapportering af aktiviteter i projekt under forsknings og o innovationsstyrelsen Udvikling af kølemiddel med forbedrede korrosionsbeskyttende egenskaber 1.okt.2012 v4 B.Malmgren Hansen Indledning Begrænsning af korrosion i køleanlæg med glucol/vandblandinger er en vigtig for at begrænse driftsomkostningerne til vedligehold/udskiftningg af rør i køleanlæg. Der tilsættes normalt en korrosionsinhibitor, men effekten af denne har betydning for levetiden af anlægget.. Aqua Tech Vandbehandling har i nærværende projekt arbejdet med udvikling af nye midler til at beskytte køleanlæg. Anlæg findes som åbne anlæg med adgang til luft via ekspansionsbeholder og lukkede anlæg uden mulighed for ilttilførsel. De forskellige midler er derfor testet i ved 2 ekstremer henholdsvis i luftatmosfære og i kvælstofatmosfære. Der er udført 2 typer af test med forskellige kølemidler leveret af Aqua Tech T 1:Galvanisk korrosion 2:Polarisationstest Udstyr Electrokemisk måleudstyr af typen Princeton Applied Research PARSTAT 2273 Termostateret målekammer med modelektrode, sølv/sølvkloridd ref. elektrode med membranfritte til særlig lav afgivelse af reference elektrolyt og adgangshuller til testelektrode, luft/kvælstoftilførsel og temperaturmåling. Fremstilling af elektroder Fe Der er fremstillet jern elektroder fra stål 37 stænger som er skåret ud aff stænger i ø10 mm i 1 cm længde Hul er boret til eksisterende test stand og elektroder er slebet Frit areal ca. 4 cm 2 1

2 Figur 1 Fe elektroder Cu Der er fremstillet prøveelektroder af Cuu rør (hård type) ved at lodde en ledning på og lakere med benzinfast lak på indersidenn af rør og hen over loddested. Arealet af den ikke lakerede del af den ydre cylinder er ca. 4 cm 2 Al Der er fremstillet prøveelektroder af Al rør AW60600 ved at fastklemme en ledning på og lakere med benzinfast lak på indersidenn af rør og hen over klemsted. Arealet af den ikkee lakerede del af den ydre cylinder er ca. 4 cm 2 Figur 2 Cu og Al elektroder 2

3 Galvanisk korrosion Der er udført forsøg med galvanisk korrosion med Teknologisk Instituts elektrokemiske udstyr i ZRA mode (nul modstand amperometri) som er en særlig målemetode hvor strømmen mellem to elektroder eksempelviss jern og kobber kan måles uden at påvirke systemet med enn ohms belastning. Herved måles den faktiske korrosionsstrøm. Målingen er i de fleste forsøg foretaget i sekunder (20 minutter) hvor spænding og strøm er nogenlunde stabiliseret. s Endvidere er udført ekstra forsøg med testtid på 2 3 timer. Der er foretaget kobling af Jern mod kobber (hvor jern vil blive oxideret), Jern mod aluminium (hvor aluminium vil blive oxideret) og kobber mod aluminium (hvor aluminiumm vil blive oxideret) idet kobber er mere ædel end jern som er mere ædel end aluminium som det ses af potentialerne for reaktionerne nedenfor i spændingsrækken. Cu=Cu 2+ +2e, E=0,33V Fe=Fe 2+ +2e, E= 0,44V Al=Al 3+ +3e, E= 1,66V Figur 3 Test af galvanisk korrosion Ledningsevnen af nogle saltblandinger og de 2 midler Glad Long Life og Supreme Protection er vist i Tabel 1 Tabel 1 ledningsevner Emne 5e 4M NaCl 0,01M NaCl Glad long life 35/65 Supreme prot. 35/65 us/cm 25 C 63,3 1172,2 990,2 27,5 3

4 Der er udført kontrol af om test elektroderne har god elektrisk forbindelse. Således er der indenn og efter hvert forsøg målt impedans. Ved impedansmålingen kan sess om der er god g elektriskk kontakt. Et multimeter er endvidere blevet anvendt til at konstatere om alumniumselektroden har god elektrisk forbindelse da der er benyttet en klem samling. Der er ikke konstateret væsentlige ændringer før/efterr forsøgene i impedans/modstand. I et tilfælde blev en afkopling af elektrisk forbindelse i en Al elektrode dog afsløret ved modstandsmåling inden et forsøg hvorefterr forbindelsen blev forbedret. Inden test er ventet i 15 minutter under tilførsel af luft eller kvælstof hvilket sikrer at systemet er i nogenlunde ligevægt. Forsøgene er udført ved ca 21ºC. 4

5 Polarisationstest Ved en polarisationstest testes en elektrode ad gangen. Der benyttes enn modelektrode og en reference elektrode. Der benyttes en særlig Ag/AgCl reference elektrode som ikke afgiver nævneværdige mængder elektrolyt til testvæsken. (testen her er en variant af ASTM G5 94) I testen måles det åbne potential overfor reference elektroden og der påtrykkes derefter en spænding på 250 mv til mv med given fastsat scan hastighed så der herved trækkes strøm. Der er anvendt en lidt hurtigere scanhastighed på 1mV/s end i korrosions standarder. Den lidt højere hastighed giver brugbare resultater til sammenligning men kan ikke direkte sammenlignes med typisk anvendte hastigheder til test af korrosion på 0,166 mv/ /s. Inden alle korrosionstest blev Fe cylindre og Cu/ /Al rør afsprittede, tørrede og slebet t med korn 600 samt derefter genafsprittet for at sikre rene elektrodeoverflader. Ved test måles først det åbne potential i ca. 15 minutter for at væske skal nå i ligevægt. Dernæst køres en impedansmåling hvorfra elektrolytmodstanden mellem referenceelektrode og testelektrode bestemmes. Hernæst køres polarisationstesten og endelig enn afsluttendee impedanstest for at sikre at elektrodeforbindelsernee er intakte. 5

6 Forsøg I Tabel 2 er vist en oversigt over alle forsøg medd test af galvanisk korrosion. Tabel 2 test med galvanisk korrosion Forsøg Medium Fe Cu Al Luft 1 supreme prot. Fe1 Cu1 N2 ca 200 ml/min, N2 3cmm sænket bobl. 2 supreme prot. 3 Glad longlife Fe1 Fe1 Al1 Al1 N2 ca 200 ml/min N2 3cm sænket bobl. N2 ca 200 ml/min N2 3cm sænket bobl. 4 Glad longlife 5 Glad longlife Fe1 Fe2 Cu1 Cu1 N2 ca 200 ml/min N2 3cm sænket bobl. N2 ca 200 ml/min N2 3cm sænket bobl. 6 Glad longlife Fe2 Al1 N2 ca 200 ml/min N2 3cm sænket bobl. 7 Glad longlife 8 Glad longlife M NaCl Fe2 Fe2 Fe2 Cu1 Cu1 Cu1 N2 ca 200 ml/min N2 3cm sænket bobl. N2 ca 200 ml/min N2 3cm sænket bobl. N2 ca 200 ml/min N2 3cm sænket bobl M NaCl Fe2 Al1 N2 ca 200 ml/min N2 3cm sænket bobl. 43 supreme prot. Fe Cu Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 44 supreme prot. Fe Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 45 supreme prot. Cu Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 46 Glad longlife Fe Cu Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 47 Glad longlife Fe Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 48 Glad longlife Cu Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 49 MPG 35 u inhib Fe Cu Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 50 MPG 35 u inhib Fe Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 51 MPG 35 u inhib Cu Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 52 High prop gluc Fe Cu Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 53 High prop gluc Fe Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 54 High prop gluc Cu Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 55 5e 4 M NaCl Fe Cu Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 56 5e 4 M NaCl Fe Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 57 5e 4 M NaCl Cu Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 58 supreme prot. Fe Cu Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 59 supreme prot. Fe Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 60 supreme prot. Cu Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 61 supreme prot. 60C Fe Cu Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 62 supreme prot. 60C Fe Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 63 supreme prot. 60C Cu Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 64 Glad longlife 60C Fe Cu Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 65 Glad longlife 60C Fe Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 66 Glad longlife 60C Cu Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 67 Glad longlife Fe Cu Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 68 Glad longlife Fe Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 69 Glad longlife Cu Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 71 Supreme prot. 72 Glad Longlife Fe Fe Al Al Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. Air 200 ml/ min Luft 3 cm sænket s bobl. 73 Supreme prot. 74 Glad Longlife Cu Cu Al Al Air 200 ml/ min varierendee beluftning under forsøg Air 200 ml/ min varierendee beluftning under forsøg 75 Supreme prot. 76 Glad Longlife Fe Fe Al Al Air 200 ml/ min omrøring, luft 1 cm over væske Air 200 ml/ min omrøring, luft 1 cm over væske 77 Supreme prot. 78 Glad Longlife Cu Cu Al Al Air 200 ml/ min omrøring, luft 1 cm over væske Air 200 ml/ min omrøring, luft 1 cm over væske 79 Supreme prot. 80 Glad Longlife Fe Fe Cu Cu Air 200 ml/ min omrøring, luft 1 cm over væske Air 200 ml/ min omrøring, luft 1 cm over væske I Tabel 3 er vist en oversigt over alle forsøg medd polarisationstest 6

7 Tabel 3 Polarisationstest Forsøg Medium arbejsel. gastilsætning R el. 11 5e 4M NaCl 12 5e 4M NaCl 13 Glad longlife 35/65 14 Glad longlife 35/65 15 Glad longlife 35/65 16 Sup. prot 35/65 MPG 17 Sup. prot 35/65 18 Sup. prot 35/65 19 Sup. prot 35/65 20 Sup. prot 35/65 21 Sup. prot 35/65 22 Glad longlife 35/65 23 Glad longlife 35/ e 4M NaCl 25 5e 4M NaCl 26 5e 4M NaCl 27 5e 4M NaCl 28 Glad longlife 35/65 kont 29 Glad longlife 35/65 kont 30 Glad longlife 35/65 kont Fe Cu 3 Fe 3 Cu 3 Al 3 Fe 3 Cu 3 Al 3 Al 3 Al 1 Fe 4 Fe 4 Al 3 Al 3 Fe 4 Cu Al Fe Cu Al N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min N2 ca. 200 ml/min dårlig forb rep Sup. prot. 35/65 ("supreme") Fe Sup. prot. 35/65 33 Sup. prot. 35/65 Cu Al Sup. prot. 35/65 ("supreme") Fe Sup. prot. 35/65 36 Sup. prot. 35/65 37 High prot propylen gl. 38 High prot propylen gl. 39 High prot propylen gl. 40 MPG 35/65 u.inhib 41 MPG 35/65 u.inhib 42 MPG 35/65 u.inhib Cu Al Fe Cu Al Fe Cu Al OCP mv Tabellen viser den målte elektrolytmodstand bestemt udfra impedansmåling (realdelen af impedancen ved frekvenser fra ca Hz), samt det åbne potential OCP. 7

8 Figur 4 Impedanmåling for test 11.Elektrolytmodstandenn mellem ref.el og testelektroder kan bestemmes til ca ohm ved 1000 Hz. Polarisationsforsøg med kvælstoftilførsel (forsøg 11 24) På nedenstående kurver er vist tafelkurver for test med Fe, Cu og Al. Kurverne viser log af den absolutte værdi af strømmen på x aksen og potentialet påå y aksen (det åbne potential er fratrukket) Hvis kurven er forskudt mod højre er der således en højere korrosionsstrøm for et givet potential 8

9 Figur 5 Polarisationsest Fe i kvælstof Figuren viser en høj korrosionsstrøm for 5*10 4M NaCl (med efter følgende brunsværtning af stål) mens der var en lavere korrosionsstrøm for Glad long life og Supreme protection og ingenn brunfarvning af prøverne som følge af rust. Figur 6 Polarisationstest Fe ekstra 9

10 Figuren er en repetition med en anden Fe klods. Her er de 2 midler nogenlunde enss Figur 7 Polarisationstest Cu kvælstof Figuen viser en god korrosionsbeskyttelse af begge midler for Cu i forhold til 5e 4M NaCl 10

11 Figur 8 Polarisationstest Al Figuren viser en lidt bedre beskyttelse over for Al af supreme protectionn end glad long life Figur 9 Polarisationstest Al ekstra Figuren er en ekstra test for aluminium. Der sess en lidt bedre beskyttelse overfor corrosion af All af Supremee protection end af Glad Long Life Galvanisk korrosion med kvælstoftilførsel (forsøg 1 10): Forsøgene er udført i kvælstofatmosfære (anaerobt) ved at tilføre en lille strøm af kvælstof i toppen af målekammeret. 5e 4M NaCl benyttes til sammenligning af korrosion i væske uden inhibitor med supreme protection mens 0,01M NaCl benyttes til sammenligning af korrosion uden inhibitor med Glad long life. Forsøgene viser korrosionsstrømme på under 1 ua ved opkobling af Fe mod m Cu for Glad long life og supreme protection hvor test i 0,01M NaCl viserr en strøm på ca. 25 ua. 11

12 Polarisationsforsøg med lufttilførsel (forsøg 25 42) Nedenfor er vist polarisationkurver (tafelkurver) for jern, kobber og aluminium af Supreme Protection sammenlignet med 1e 4 M NaCl og Glad Longlife. Figur 10 Polarisationstest Fe, luft 12

13 Figur 11 Polarisationstest Cu,luft Figur 12 Polarisationstest Al,,luft 13

14 Af figurernee ses at Supreme protection viser de laveste strømme for givne potentialer, dernæst følger en ren saltvæske med 5e 4M NaCl men Glad long life ligger på et højere gennemsnitligtt niveau men med pulserende strømme. På de næste figurer er to andre midler fra Aqua tech (MPG 35/65 uden inhibitor i og High Protection propylene glucol) sammenlignet med Supreme protection Figur 13 Polarisationstest Fe,luft 14

15 Figur 14 Polarisationstest Cu,luft Figur 15 Polarisationstest Al,,luft Figurerne viser sammenlignelige korrosionsstrømme for jern men lavere strømme for supreme protection ved aluminium og kobber. 15

16 Galvanisk korrosion med lufttilførsel (forsøg 43 57): I figurerne nedenfor er vist resultater af galvaniske korrosionsforsøg Udover Supreme Protection, Glad Longlife er vist data for andre test kølemidler (MPG 35/65 uden inhibitor og high propylen glucol). Figur 16 galvanisk korrosion Fe vs Cu 1200 sek. Figur 17 galvanisk korrosion Fe vs Al 1200 sek. s 16

17 Figur 18 galvanisk korrosion Cu vs Al 1200 sek. s Figurerne viser en bedree beskyttelsee mod galvanisk korrosion for alle additiver end korrosion ved lav ledningsevne 5e 4M NaCl (Det svarer ca. til 5 10% af ledningsevnen i postevand). Supreme protection viser den laveste korrosion ved jern mod kobber og kobber mod aluminium. Ved V jern modd aluminiumm er Supreme protection lidt bedre end glad longlife. For jern mod kobber err korrosionsstrømmen mere end en faktor 11 lavere med Glad Longlife og en faktor 34 med Supreme Protection end vedd korrosion i 5e 4M saltvand. 17

18 Strestest af kølemidler Der er foretaget en kort stress test over 22 dagee for at lave en kort vurdering af holdbarheden af Supreme Protection overfor referencen Glad Longlife Tests blev udført i 1 l PE beholdere som blev fyldt med 700 ml væske med tætlukket prop og placeret i varmeskab ved 60ºC. Der blev gennembobleg et 400 ml luft over 2 min 5 gange i løbet af perioden. Derr var kun et lille væsketab i testperioden udmålt bedømt ud fra f påfyldningsmærke (<3 mm/100 mm=3%). Figur 19 test i PE beholdere Ledningsevnen er ændret en anelsee hvilket delvis kan skyldes fordampning og usikkerhed på målingen idet målingen er foretaget på 60ºC væsker efter brugg (for supreme protection er usikkerheden +/ 1 us/cm og der kan være væsken vil være en anelse påvirket af salt fra referenceele ektroden i målingen) mens ændringen for Glad long Life er inden for det mulige tab ved fordampning. Tabel 4 ledningsevne Væske Supreme Protection Supreme Protection varmebeh. 60ºC Glad Long Life Glad Long Life varmebeh. 60ºC Ledningsevne us/ /cm Der er efterfølgende kørt galvaniske korrosionstests af midlerne (test 58 69). Se Figur 20 til Figur 22 18

19 Figur 20 galvanisk korrosion Fe vs Cu 1200 sek. Figur 21 galvanisk korrosion Fe vs Al 1200 sek. s 19

20 Figur 22 galvanisk korrosion Cu vs Al 1200 sek. s Figurerne viser at Supreme Protection er bedre end Glad Longlife ved Jern mod kobber (2 3 gange lavere korrosionsstrøm) mens effekten ved Cu mod Al varierer mellem forsøgsdage. Hvis man sammenligner individuellee forsøgsdage er supremee protection i alle tests bedre end Glad long life ved beskyttelse af kobber mod aluminium. For jern mod aluminiumm varierer billedet ligeledes mellem forskellige forsøgsdage mens sammenligning af test på individuelle forsøgsdage viser at supreme protection er bedre i alle a tests bedre end Glad long life ved beskyttelse af kobber mod aluminium. Der kan ikke observeress en øget korrosion ved de 3 ugers behandling med luft ved 60C hvilket tyder på at korrosionsbeskyttelsesmidlerne ikke er mærkbart nedbrudt. Det skal bemærkes at opholdstiden i et køleanlæg af kølemidlerne er megett længere (år). 20

21 Galvanisk korrosion med lufttilførsel over længere tid (forsøg 71 80): På Figur 23 er vist galvanisk korrosions test for Supreme protect og referencen Glad long life ved jern mod kobber. Der ses en lavere korrosionsstrøm for Supreme protect end referencen På Figur 24 er en tilsvarende kurve vist for Cu vs. Al. Supreme Protect viser bedre egenskaber de første 20 min. Men Glad long Lifes korrosionsstrøm er dog på vej ned i slutningen af kurven. For at undersøge effekten over lidt længere tid er der kørt forsøg over 2 32 timer (opp til 180 min). Figur 23 polarisationstest 61/64 Fe vs Cu 60ºC 21

22 Figur 24 polarisationstest 63/66 Cu vs Al 60ºC På Figur 25 er vist et forsøg over 3 timer med Fee mod Al. Ved 1200 sek aflæses a ca 3 ma/cm2 for Glad Long Life og 1 ma/cm2 for supreme protection hvilket er sammenligneligt med resultaterr på Figur 21. Figur 25 polarisationstest 71/72 Fe vs Al. Forsøget er kørtt med omrøring og luft 1 cm over o væske Strømkurverne er fittet til en eksponentielt aftagende function y =a exp( b*t) +c på Figur

23 Figur 26 fit af test 71 (supreme prot.) /72(Glad long life) Fe vs Al I selve fittett fratrækkes konstanten c som svarer til korrosionsstrømmenn ved uendelig tid Fit Supremee protect ua/cm2= 0, e Fit Glad Longlife ua/cm2= 0,66+ 0,8 e 0, t e 0, t Korrosionsstrømmene efter uendelig tid er således bestemtt til 0,31 ua/cm 2 for supreme protectt og 0,66 ua/cm 2 for Glad Long Life. Forhold mellem galvaniske korrosionsstrømme Glad Long life/supreme Protect: 2,1 Fra 1200 sekunder til sekunder er forholdet mellem korrosionsstrømmene ca. 2,4 2,8 dvs at en relativ sammenligning ved 1200 sekunder ser udd til at give nogenlunde samme s resultat som en ekstrapolation til uendelig efter 3 timer. Forholdene mellem korrosionsstrømme af jern mod aluminium for samme forsøgsdag giver for de 4 gennemførte forsøg mellem 1,4 6 gange mindree korrosionsstrøm for Supreme Protection i forhold til Glad long life (se Tabel 5) Tabel 5 Forhold korrosionsstrømme ved jern mod aluminium ved 1200 sekunder. Forsøg Korrosionsstrøm 1200 s Gladd long life/supreme protection 8/6 12 1, 4 4/7 12 5, 9 4/ C 1, 6 6/9 12 (langtids) 2, 4 23

24 Selve strømniveauerne varierer mellem forsøgsdagene hvilket kan skyldes forskelle i selve forsøgsbetingelserne herunder forskel i temperatur +/ 2 grader, beluftning over væske eller lidt nedsænket, samt med/uden omrøring. På Figur 27 er vist et forsøg over 2 timer med Cuu mod Al. Ved 1200 sek aflæses a ca 5 ua/cm 2 for Glad Long Life og 1 ua/cm 2 for supreme protection hvilkett kan sammenlignes med Figur 22. Figur 27 polarisationstest 7t/ /78 Cu vs Al. Forsøget F er kørtt med omrøring og luft 1 cm over o væske Strømkurverne er fittet til en eksponentielt aftagende function y =a exp( b*t) +c på Figur

25 Figur 28 Fit af test 77/78 Cu vs Al I selve fittett fratrækkes konstanten c som svarer til korrosionsstrømmenn ved uendelig tid Fit Supremee protect ua/cm 2 = 0, e 0, Fit Glad Longlife ua/cm 2 = 1,85+ 4, t 07675e 0, t Forholdet mellem korrosionsstrømme for Glad Long life/supreme Protect: 9,7 Fra 1200 sekunder til 7200 sekunder er forholdet mellem korrosionsstrømmene ca. 5 8,5 dvs at en relativ sammenligning ved 1200 sekunder ikke ser ud til at overestimere forholdet mellem korrosionsstrømme i forhold en ekstrapolation til uendelig efter 2 timer. Forholdene mellem korrosionsstrømme af kobber mod aluminium for samme forsøgsdag giver for f de 4 gennemførte forsøg mellem 2,5 7 gange mindree korrosionsstrøm for supreme protection i forhold til Glad long life Tabel 6 Forhold korrosionsstrømme ved kobber mod aluminium ved 1200 sekunder. Forsøg Korrosionsstrøm 1200 s Gladd long life/supreme protection 8/6 12 2, 5 4/ / C 2, 8 6/9 12 (langtids) 5 Selve strømniveauerne varierer mellem forsøgsdagene hvilket kan skyldes forskelle i selve forsøgsbetingelserne herunder forskel i temperatur +/ 2 grader, beluftning over væske eller lidt nedsænket, samt med/uden omrøring. 25

26 På Figur 29 er vist et forsøg over 2,5 timer med Fe mod Cu. Ved 1200 sek aflæses enn lav korrosionsstrøm på ca. 0,14 ua/ /cm2 for Glad Long Life og 0,12 ua/cm2 for Supreme Protection hvilket er sammenligneligt med resultater på Figur 20 (dog lidt lavere for Glad long life). Efter ca s ender Supreme Protection med en ca. 2 gange lavere korrosionsstrøm end Glad long life. Figur 29 polarisationstest 79/80 Fe vs Cu. Forsøget F er kørt med omrøring og luft 1 cm over o væske Strømkurverne er fittet til en eksponentielt aftagende function y =a exp( b*t) +c på Figur 30. Figur 30 Fit af test 79/80 Fe vs Cu 26

27 I selve fittett fratrækkes konstanten c som svarer til korrosionsstrømmenn ved uendelig tid Fit Supremee protect ua/cm 2 = 0, Fit Glad Longlife ua/cm 2 = 0, ,091009e 0,0 9e 0, t t Korrosionsstrømmene efter uendelig tid er således bestemtt til 0,0415 ua/cm 2 for supreme protect og 0,0805 ua/cm 2 for Glad Long Life. Forhold mellem galvaniske korrosionsstrømme Glad Long life/supreme Protect: 1,944 Fra 1200 sekunder til 9000 sekunder er stiger forholdet mellem korrosionsstrømmene dvs at en relativ sammenligning ved 1200 sekunder ikke ser ud til at overestimere forholdet mellem korrosionsstrømme i forhold en ekstrapolation til uendelig efter 2,5 timer. Forholdene mellem korrosionsstrømme af kobber mod aluminium for samme forsøgsdag giver for f de 4 gennemførte forsøg mellem 2 3 gange mindre korrosionsstrøm for Supreme Protection i forhold til Glad long life. Korrosionsstrømmene er dog generelt lave. Tabel 7 Forhold korrosionsstrømme ved jern mod kobberr ved 1200 sekunder Forsøg Korrosionsstrøm 1200 s Gladd long life/supreme protection 8/6 12 3, 0 4/7 12 3, 1 4/ C 3, (langtids) 2 Selve strømniveauerne varierer lidt mellem forsøgsdagene hvilket kan skyldes forskelle i selve forsøgsbetingelserne herunder forskel i temperatur +/ 2 grader, beluftning over væske eller lidt nedsænket, samt med/uden omrøring. 27

28 Konklusion Det i projektet udviklede kølemiddel Supreme Protection fra firmaet Aqua Tech Vandbehandling udviser forbedrede egenskaber med henblik på en lav galvanisk korrosion i forhold til et referencemiddel som Glad Long life. Under forhold med adgang til luft svarende til et delvist åbent anlæg med ekspansionsbeholder er den galvaniske korrosionsrate sænket med følgendee omtrentligee faktorer jern mod kobber jern mod aluminium kobber mod aluminium 2,5 gange (2 3,2) 2 gange (1,4 6) 4 gange (2,5 7) Bestemmelsen af galvanisk korrosionsrate er udført ved ZRA eksperimenter med en varighed på ca 20 min suppleret med længere forsøg på op til 3 timer per forsøg Den Lave ledningsevne i kølemidlet vurderes at give en særlig ekstra beskyttelse da galvaniske korrosionsstrømme kræver at der er ledningsevne i systemet for at kunne forløbe. En 3 ugers test med regelmæssig lufttilførsel ved gennembobling ved 60ºC viser ikkee nogen målbar negativ ændring i korrosionsegenskaberne af hverken Supreme Protection eller Glad Long Life. 28

Materialer og korrosion - offshore

Materialer og korrosion - offshore Materialer og korrosion - offshore FMV Temadag 28. januar 2010 Anne Dorthe Hede andh@teknologisk.dk tlf.: 7220 2235 Seniorkonsulent Korrosion & Metallurgi Center for Materialeprøvning, Teknologisk Institut

Læs mere

Spændingsrækken angiver metallers (og hydrogens) villighed til at afgive elektroner.

Spændingsrækken angiver metallers (og hydrogens) villighed til at afgive elektroner. Galvanisk Tæring Rent vand kan ikke lede elektrisk strøm, men det kan saltvand. Hvis man anbringer to forskellige metaller i saltvand, vil der gå en svag elektrisk strøm. Det er groft sagt efter samme

Læs mere

Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål.

Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål. Labøvelse 2, fysik 2 Uge 47, Kalle, Max og Henriette Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål. 1. Vi har to forskellige størrelser: a: en skive

Læs mere

Katodisk beskyttelse - design

Katodisk beskyttelse - design Katodisk beskyttelse - design Ruth Sørensen, MSc, PhD, Seniorspecialist, COWI A/S rso@cowi.dk 1 Katodisk beskyttelse - design Princip Historik Design, grundlag/parametre Design, anodesystem Eksempler og

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Kort om Eksponentielle Sammenhænge

Kort om Eksponentielle Sammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Eksponentielle Sammenhænge 2011 Karsten Juul Dette hæfte indeholder bl.a. mange småspørgsmål der gør det nemmere for elever at arbejde effektivt på at få kendskab til emnet.

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien

Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien Temadag Alternative materialer til procesudstyr i fødevareindustrien 19. Maj 2010 Anne Deacon Juhl www.anodizingworld.com AluConsult Startet

Læs mere

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm)

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm) Generelt Til måling af ph, redox og temperatur leveres elektroder og tilbehør. ne fremstilles efter de mest moderne metoder, så krav til teknologi, kvalitet og nøjagtighed opfyldes. Til elektroderne leveres

Læs mere

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen Louise Regitze Skotte Andersen Fysikrapport. Morten Stoklund Larsen - Lærer K l a s s e 1. 4 G r u p p e m e d l e m m e r : N i k i F r i b e r t A n d r e a s D a h l 2 2-0 5-2 0 0 8 2 Indhold Indledning...

Læs mere

DE FIRE ELEMENTER GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN. Lær om grundstofferne. hydrogen, kulstof og jern

DE FIRE ELEMENTER GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN. Lær om grundstofferne. hydrogen, kulstof og jern GOD TIL NATURFAG Elevark DE FIRE ELEMENTER Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN Lær om grundstofferne oxygen, hydrogen, kulstof og jern Udviklet af Morten Margolinsky 2012 Redaktion: Erland

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Styrkeudvikling og kloridindtrængning i moderne betontyper gælder modenhedsfunktionen?

Styrkeudvikling og kloridindtrængning i moderne betontyper gælder modenhedsfunktionen? Styrkeudvikling og kloridindtrængning i moderne betontyper gælder modenhedsfunktionen? Martin Kaasgaard Teknologisk Institut Baggrund modenhedsfunktionen Modenhedsfunktionen anvendes til at relatere hærdeprocessen

Læs mere

Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder

Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder Dette design, TABAQ, tilhører Bjørn Johannesen, Bredkær 11, bjohannesen@post.cybercity.dk, 20 Hvidovre og er udviklet med simulering software,

Læs mere

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion AvantGuard Redefinering af anti-korrosion Tre metoder til at beskytte mod korrosion Jern er det mest udbredte konstruktionsmateriale i verden. Desværre reagerer jern spontant, når det udsættes for atmosfæriske

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

Teknologi & kommunikation

Teknologi & kommunikation Grundlæggende Side af NV Elektrotekniske grundbegreber Version.0 Spænding, strøm og modstand Elektricitet: dannet af det græske ord elektron, hvilket betyder rav, idet man tidligere iagttog gnidningselektricitet

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m.

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m. DANSK FJERNVARME Glykol systemer korrosion m.m. OVERSIGT Korrosion Betingelser for korrosion Korrosionsformer Glycol Nedbrydning Inhibitorer Analyser Hvad analyseres der for Tolkning af analyser VANDKVALITETSKRAV

Læs mere

Driftsmanual vandkvalitet

Driftsmanual vandkvalitet Driftsmanual vandkvalitet Til kedler af aluminium Til installatøren Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 720 642

Læs mere

Introduktion til emnet Katodisk beskyttelse

Introduktion til emnet Katodisk beskyttelse Introduktion til emnet Katodisk beskyttelse Udarbejdet af Curt Christensen FORCE Technology Korrosion af metal i havvand Neddyppes et metalstang i havvand, så vil nogle af metalatomerne i overfladen gå

Læs mere

Elektrokemiske ikke-destruktive undersøgelsemetoder

Elektrokemiske ikke-destruktive undersøgelsemetoder Betonreparationsdagen 2008 Elektrokemiske ikke-destruktive undersøgelsemetoder Peter Vagn Nygaard, FORCE Technology e-mail: pvn@force.dk Konstruktionsbeton Universielt byggemateriale - Universielt korrosionproblem

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI Generelt vedr. efterfølgende indlimning af armering (post-installeret. Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA i henhold til EOTA TR023 giver mulighed for indlimning af armering og design i henhold til EC 2.

Læs mere

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ledningsevne Ledende opløsninger Termer, teori Måleteknikker Valg af sensor udfordringer

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Transienter og RC-kredsløb

Transienter og RC-kredsløb Transienter og RC-kredsløb Fysik 6 Elektrodynamiske bølger Joachim Mortensen, Edin Ikanovic, Daniel Lawther 4. december 2008 (genafleveret 4. januar 2009) 1. Formål med eksperimentet og den teoretiske

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Tømiddelgruppen Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Agenda Baggrund Forskning Viden Praksis SIDE 2 SIDE 3 www.vejregler.dk Oversigt Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 Vejregel for Tømidler, sand

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

Naturens byggeklodser

Naturens byggeklodser Naturens byggeklodser - Undersøgelse af materialers egenskaber Børnenes Universitet på DTU 2014 Workshopansvarlige: Christian Damsgaard og Louise Haaning Materialers egenskaber Materialers atomare opbygning

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx111-KEM/A-18052011 nsdag den 18. maj 2011 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

35 W122 Kobber spray 400 ML

35 W122 Kobber spray 400 ML Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer. Det indeholder ingen silikone, og lægger et usynligt lag. Det beskytter mod korrosion, fugtighed, benzin,

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

DEN ENESTE DETALJE, VI IKKE HAR TAGET HØJDE FOR, ER VEJRET

DEN ENESTE DETALJE, VI IKKE HAR TAGET HØJDE FOR, ER VEJRET DEN ENESTE DETALJE, VI IKKE HAR TAGET HØJDE FOR, ER VEJRET Kvalitet über alles Kvalitet über alles INGEN KOMPROMISER. KUN DET BEDSTE. I HVER DETALJE. RÖSLE NO.1 KUGLEGRILL er solid tysk kvalitet, når den

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Elektrokul A/S. Kemikalier

Elektrokul A/S. Kemikalier Elektrokul A/S Kemikalier Deioniseringsmiddel MB46LT MB46 LT og MB9 er deioniseringsmidler i høj kvalitet til direkte rengøring af procesvand, som indeholder spor af jern eller en anden metallegering.

Læs mere

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse:

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et metal er kendetegnet ved, at nogle af metallets elektroner danner en elektrongas. Her er en række udsagn om, hvad et

Læs mere

Alkalisk elektrolyse til energilagring Restricted Siemens AG All rights reserved

Alkalisk elektrolyse til energilagring Restricted Siemens AG All rights reserved EnergiForsk 2013, Juni 2013, Carsten Vandel Nielsen, Siemens A/S Alkalisk elektrolyse til energilagring Paradigmeskift Udfordringen er net-stabilitet Stor skala VE Uforudsigelig produktion Vind Solfarme

Læs mere

Sandsynlighedsregning: endeligt udfaldsrum (repetition)

Sandsynlighedsregning: endeligt udfaldsrum (repetition) Program: 1. Repetition: sandsynlighedsregning 2. Sandsynlighedsregning fortsat: stokastisk variabel, sandsynlighedsfunktion/tæthed, fordelingsfunktion. 1/16 Sandsynlighedsregning: endeligt udfaldsrum (repetition)

Læs mere

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Perfektion i alle detaljer Perfektion i alle detaljer > Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Vaskemaskiner E Sidros W7 og E Sidros W9 > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor

Læs mere

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul STØTTET AF VTU -FONDEN OG MILJØMINISTERIETS PULJE FOR GRØN TEKNOL OGI Blødgøring af drikkevand Juni 2016 Henrik Juul Fordele og ulemper Fordele Næsten halvering af sæbeforbrug Reduceret fosforbelastning

Læs mere

AM (Additiv Manufacturing) af speciallegeringer til offshore

AM (Additiv Manufacturing) af speciallegeringer til offshore AM (Additiv Manufacturing) af speciallegeringer til offshore Søren Mark Teknologisk Institut - Center for Metal- og Overfladeteknologi Prøveemner leveret af Produktudvikling, TI (Jeppe Skinnerup Byskov)

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet

Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet SMÅ FORSØG Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet Strøm og lys En lysdiode lyser med energien fra et batteri. Det let at få en almindelig rød lysdiode til at lyse med et 4,5 Volts

Læs mere

Lodning. Dette er tin i stand til. Blyet er ansvarlig for den mekaniske stabilitet i forbindelsen, og for at man kan få loddetin til at flyde.

Lodning. Dette er tin i stand til. Blyet er ansvarlig for den mekaniske stabilitet i forbindelsen, og for at man kan få loddetin til at flyde. Tin har været kendt i mere end 4000 år. under 450 Grader kaldes blødlod, over 450 hårdlod. Loddetin til tagrender og elektronik er en legering af bly og tin. Loddetin klæber ikke til overfladerne, der

Læs mere

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led.

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Fasedrejning Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

AvantGuard. redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. redefinering af anti-korrosion AvantGuard redefinering af anti-korrosion AvantGuard redefinering af anti-korrosion Hempel introducerer AvantGuard, en helt ny innovativ korrosionsbeskyttende teknologi, baseret på aktiveret zink, som

Læs mere

Xcellent Air. by Better Bed Comfort

Xcellent Air. by Better Bed Comfort Xcellent Air by Better Bed Comfort Xcellent Air Xcellent Airtube system Åndbar Xcellent Air Luften cirkulerer frit og kontinuerligt gennem de lodrette luftkanaler. Alle detaljer er skræddersyede til det

Læs mere

Professionelle tagrendeløsninger

Professionelle tagrendeløsninger Professionelle tagrendeløsninger FAKTA Dansk produceret NG PRO RAIN OM NG ZINK NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter

Læs mere

Måling på udåndingensluften (lærervejledning)

Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Sammendrag Jo mere musklerne skal arbejde, jo mere energi skal der frigøres i forbindelse med muskelcellernes respiration - og jo mere ilt forbruges der og

Læs mere

DRIKKEVANDSKØLERE MED GRØN SAMVITTIGHED OG SUND ØKONOMI

DRIKKEVANDSKØLERE MED GRØN SAMVITTIGHED OG SUND ØKONOMI Glæden ved iskoldt drikkevand DRIKKEVANDSKØLERE MED GRØN SAMVITTIGHED OG SUND ØKONOMI HVILKE OVERVEJELSER SKAL MAN GØRE SIG... ØKONOMI - KVALITET - BÆREDYGTIGHED ØKONOMI: For KUVATEK er økonomi et spørgsmål

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Design af en Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder

Design af en Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder Design af en Transmission Line fuldtone højttaler med Tang Band enheder Dette design tilhører Bjørn Johannesen, Bredkær 11, bjohannesen@post.cybercity.dk, 20 Hvidovre og er udviklet med simulering software,

Læs mere

ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN

ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN 32 5 ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN Af DORTHE BOMHOLDT RAVNSBÆK POSTDOC, PH.D. VED MIT, BOSTON, USA. MODTAGET STØTTE TIL PROJEKTET NOVEL NANO- MATERIAL FOR IMPROVED LITHIUM BATTERIES Selvom genopladelige

Læs mere

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse Plantekuvøse Gå til forside: Klik HER Beskrivelse af dyrkningsmetoder og resultater I virkeligheden er det kun få af årets måneder, at vi har tomater, agurker, peberfrugte osv. i vores drivhuse. Juli og

Læs mere

Indledning 2. 1 Lysets energi undersøgt med lysdioder (LED) 2 1.1 Udstyr... 3 1.2 Udførelse... 3

Indledning 2. 1 Lysets energi undersøgt med lysdioder (LED) 2 1.1 Udstyr... 3 1.2 Udførelse... 3 Solceller og Spektre Øvelsesvejledning til brug i Nanoteket Udarbejdet i Nanoteket, Institut for Fysik, DTU Rettelser sendes til Ole.Trinhammer@fysik.dtu.dk August 2012 Indhold Formål 2 Indledning 2 1

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af:

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af: Manual Installation og kalibrering af: ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Elektrisk strøm! Risiko for elektrisk chok! Kun trænet eller instruerede personer bør udføre de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Design of Experiments

Design of Experiments Design of Experiments -den moderne 128. beretning Gitte Nomanni Holm Arla Foods Hvem er jeg og hvor i Arla sidder jeg Gitte Nomanni Holm Siden 2008 uddannet levnedsmiddelsingeniør med speciale i Proces

Læs mere

GRUNDFOS Selektiv laser melting (SLM)

GRUNDFOS Selektiv laser melting (SLM) GRUNDFOS Selektiv laser melting (SLM) Selektiv laser melting (SLM) Hvad er SLM Maskine opbygning (Concept Laser) SLM processen Hybrid part Materialer Reparation af kerne 2 eksempler med Avanceret kølekanaler

Læs mere

HELIOS Skitsefremlæggelse 25.11.2015

HELIOS Skitsefremlæggelse 25.11.2015 Udsmykning Emil Salto HELIOS Skitsefremlæggelse 25.11.2015 Den kunstneriske intention har været, at skabe et performativt værk, der distillerer bygningens indhold og vender det udad i en abstrakt og egenskabende

Læs mere

Slibning af værktøjer til træindustrien

Slibning af værktøjer til træindustrien Slibning af værktøjer til træindustrien Stållegeringer Stållegeringer, der anvendes i træindustrien: VS = værktøjsstål CV = krom-vanadiumstål HSS = hurtigstål HSSE = højlegeret hurtigstål HM = hårdmetal

Læs mere

Dryp dyser til individuel montage

Dryp dyser til individuel montage Dryp dyser til individuel montage 1015-04 dryp med luge til inspektion, med filter og bagudvendt dryp. Ydelse 4 l/t. Hul til montage Ø 3,6 mm 1115-02 dryp selvkompenserende dryp, kan åbnes. Ydelse 2 l/t

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Analyse og overvågning af fjernvarmevand Hvorfor analyser? Overblik over parametre Prøvetagning Analyseprogrammer Overvågning og tolkning Temadag om vandbehandling og korrosion Karsten Thomsen, Biomass

Læs mere

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner Kære Greenkeeper! Alle kan sikkert

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG

VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG Eksempler på print: Printplader er beregnet til at fastholde komponenter og skabe permanente forbindelser mellem dem. En printplade består af en plade af glasfiber, belagt med

Læs mere

Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet

Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet SMÅ FORSØG OG OPGAVER Lineal-lyd 1 Lineal-lyd 2 En lineal holdes med den ene hånd fast ud over en bordkant. Med den anden anslås linealen. Det sker ved

Læs mere

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm)

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm) TEKNISKE DETALJER ALSTER Farve Type Vvs-nr. Mål (H&B) (mm) C/C mål (mm) Vægt (kg) Ydelse W (dt60) (watt) DESIGN-SERIEN Central/fjernvarme AL-10-W AL-10-WS AL-10-C AL-10-CS 3325.3 3325.352 3325.354 3325.356

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Musik og bølger

Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Musik og bølger Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Musik og bølger Formål Hovedformålet med denne øvelse er at studere det fysiske begreb stående bølger, som er vigtigt for at forstå forskellige musikinstrumenters

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

Optimal ernæring og mangelsygdomme i Nordmannsgran II. Delrapport B: Udbringning af flydende gødning

Optimal ernæring og mangelsygdomme i Nordmannsgran II. Delrapport B: Udbringning af flydende gødning Delrapport for PAF projekt 25-14 Optimal ernæring og mangelsygdomme i Nordmannsgran II Delrapport B: Udbringning af flydende gødning Paul Christensen, PC-Consult 27 Forord Denne delrapport omtaler dele

Læs mere

Delprøven uden hlælpemidler

Delprøven uden hlælpemidler Matematik B - Juni 2014 Af hensyn til CAS-programmet er der anvendt punktum som decimaltegn. Delprøven uden hlælpemidler Opgave 1 AB=8, A1B=12, AC=10 Opgave 2 Hvor y er salget af øko. fødevarer i mio.

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

DESITEK A/S. Jordingsanlæg i praksis. Denne publikation beskriver de lovmæssige krav til udførelsen af et jordingsanlæg.

DESITEK A/S. Jordingsanlæg i praksis. Denne publikation beskriver de lovmæssige krav til udførelsen af et jordingsanlæg. DESITEK A/S Jordingsanlæg i praksis Denne publikation beskriver de lovmæssige krav til udførelsen af et jordingsanlæg. www.desitek.dk JORDINGSANLÆG I PRAKSIS Denne publikation omhandler flg. områder: Hvordan

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer Kompositmaterialet EVCOT er et vævsarmeret hærdeplastmateriale med høj mekanisk styrke og formstabilitet, selv når det er

Læs mere

Hold 6 Tirsdag. Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe) Dato for aflevering: 29.

Hold 6 Tirsdag. Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe) Dato for aflevering: 29. ELA journal: Øvelse 3 Grundlæggende Op. Amp. Koblinger. Dato for øvelse:. nov. 00 & 9. nov. 00 Hold 6 Tirsdag Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe)

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

BETONCOVERMETER OG HALVCELLE ELCOMETER MODEL 331 2

BETONCOVERMETER OG HALVCELLE ELCOMETER MODEL 331 2 STRENOMETER INFORMATION BETONCOVERMETER OG HALVCELLE ELCOMETER MODEL 331 2 BESKRIVELSE Covermeter Et covermeter, eller armeringsjernpejler, er et instrument, der måler tykkelsen på et betonlag som ligger

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Gulvvaskemaskiner. Vispa 35 E-B-BS

Gulvvaskemaskiner. Vispa 35 E-B-BS Gulvvaskemaskiner -B-BS Den revolutionerende gulvvaskemaskine til en enkelt arbejdsgang. Rengøring, aftørring og desinficering i en arbejdsgang. Ideel til små arealer. Med 35 cm arbejdsbredde -B-BS Automatisk

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service DK Allround-beskyttelse for opvarmningsvand SorbOx Installation Funktion Drift Service SorbOx er det revolutionære vandfilter til energieffektive varmesystemer. Det rummer 4 funktioner i et apparat: -

Læs mere

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. Kompositmaterialet EVCOT er et vævsarmeret hærdeplastmateriale med høj mekanisk

Læs mere

25282 Hæve/Sænke skammel Design synsvinkel: Bruger synsvinkel: Produktion, konstruktion: Andre overvejelser:

25282 Hæve/Sænke skammel Design synsvinkel: Bruger synsvinkel: Produktion, konstruktion: Andre overvejelser: Hæve/Sænke skammel. Vi har valgt at tage fat i den problemstilling, som hedder Faldulykker i hjemmet. Langt de fleste ulykker sker i og omkring hjemmet. Stød og slagskader pga. fald, er på toppen af listen

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere