Certus International A/S - Nørregade 19,1 - DK-6100 Haderslev - Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certus International A/S - Nørregade 19,1 - DK-6100 Haderslev - Tlf. +45 70 25 01 08 - certus@certus-forsikring.dk - www.certus-forsikring."

Transkript

1

2 Ulykkesforsikring døgnet rundt, jorden rundt

3 Certus ulykkesforsikring: Udvidet døgnet rundt ulykkesforsikring uden fareklasser, med hensyn til dit arbejde Gælder 24 timer i døgnet, 365 dage om året i hele verden for alle typer af ulykker på arbejde, i fritiden, ved dyrkning af sport....m.m.

4 Om Certus: Vi hedder Certus International Sportspartner og er et dansk firma med speciale i forsikringer. Vi har specialiseret os i at finde de bedste forsikringer på det internationale marked og bringe dem til Danmark til eksklusive priser. Hos Certus International Sportspartner ønsker vi at give dig den bedste forsikring til den bedste pris, og samtidig give dig et medlemskab med udgangspunkt i din sport. Første skridt på vejen er opnået med vores eksklusive ulykkesforsikring, der dækker 24 timer i døgnet, 365 dage om året i hele verden og det gælder både på dit arbejde, i fritiden og når du dyrker sport. Forsikringen som vi tilbyder, er en udvidet døgnet rundt ulykkesforsikring uden fareklasser, med hensyn til dit arbejde og stadig til den bedste pris. Ud over selve forsikringen ønsker vi løbende at udvide rækken af medlemsfordele, der er relevante for dig.

5 Forsikringsselskabet bag Certus: QBE Insurance Europe London Stiftedes 1886 i Townsville (Australia). Et af de 15 vigtigste forsikringsselskaber i verden. Omsætning i 2008: EUR 5.6 billioner Egenkapital 2008: EUR billioner Ansatte: (år 2009) Rated: A+ Produktlinjer i Europa: Luftfart, Ansvar, Bil, Ejendom, Ulykke, Syge, Rejse og specielle personforsikringer med høje risici Fokusering på gruppeløsninger og forsikringer for organisationer og forbund

6 Hvorfor tegne en ulykkesforsikring: Ulykker kommer for det meste uden varsel Vi har alle en ting tilfælles: Vi har det godt, når vi er sunde og raske. Så længe vi har det godt tænker vi ikke over at en eventuel ulykke kan give konsekvenser. "Jeg har det godt, hvad kan der ske for mig" er en naturlig måde at tænke på. Men desværre kan uventede hændelser ske i løbet af et sekund og kan forandre hele livet.

7 Hvorfor tegne en ulykkesforsikring: En ulykke kan gøre, at du pludselig bliver nødt til at acceptere... Et stort indtægtstab, da du ikke længere kan udføre dit job, som du har gjort tidligere. At du måske skal betale for personlig pleje og hjælp i dit hjem. At du er nødt til at ombygge dit hus, lejlighed eller bil, for at tilpasse dig den nye situation e.l. og oven i dette kommer dine normale daglige udgifter og det at få hverdagen til at fungere. Så er det godt at vide, at der er nogen der tager sig af det økonomiske, så du kan koncentrere dig om vigtigere ting.

8 Hvorfor Certus: Vi leverer fremtidens definition af en ulykke Vi dækker mange nye typer af ulykke Vi har et ekstra højt erstatningsniveau i tilfælde af alvorlig invaliditet Vi dækker mange flere risici uden ekstra præmie

9 Definitionen på en ulykke: Almindelig definition: En tilfældig, af forsikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse af dette til følge. Certus definition: I Certus betingelser står der...bare helt enkelt: En enkelt og ikke forventet hændelse, som sker til en konstaterbar tid og sted, og som resulterer i en utilsigtet beskadigelse eller skade på forsikrede person.... gælder også som følge af forhøjet kraftanstrengelse eller forgiftning

10 Ekstra højt erstatningsniveau...igennem en forbedret méngradtabel Ved tab eller funktionsudygtighed af...

11 Erstatningseksempel: Basisbeløb DKK Erstatning ved 100% invaliditet DKK Tab af eller funktionsudygtighed i et øje Uden forbedret méngradtabel og progression DKK Certus erstatning DKK Tab af hørelsen på et øre Uden forbedret méngradtabel og progression DKK Certus erstatning DKK Tab af eller funktionsudygtighed i en fod Uden forbedret méngradtabel og progression DKK Certus erstatning DKK

12 Risikotillæg nej tak Hos Certus er de fleste sportstyper dækket uden præmietillæg

13 Tillægsdækning uden ekstra præmie Dækker ved forhøjet kraftanstrengelse Dækker ved forgiftning forårsaget af gas, damp, syre etc. Dækker ved drukning, kvælning og ihjelfrysning inkluderet inkluderet inkluderet Dækker infektionssygdomme, forårsaget af Hudbeskadigelse som skyldes dyrebid. inkluderet Dækker søge og redningsudgifter op til DKK Dækker sygetransport også i hjemlandet op til DKK Dækker kosmetiske operationer og tandskader op til DKK Dækker straksydelser i forbindelse med alvorlige skader op til DKK

14 Prisliste Professionelle Voksen invaliditetsdækning Forsikringssum Pris Stempelafgift kr kr 2.000,00 kr 58,00 kr kr 4.000,00 kr 116,00 kr kr 6.000,00 kr 174,00 kr kr 8.000,00 kr 232,00 kr kr ,00 kr 290,00 kr kr ,00 kr 348,00 Bemærk: Professionelle = Kryds i kontrakt ved "Håndbold som fuldtidsbeskæftigelse" eller bruttoløn/ydelser over kr DKK pr. år. Prisliste Øvrige håndboldspillere og andre voksne Præmie Invaliditet Voksen invaliditetsdækning Basissum Ved 100% invaliditet Pris Stempelafgift kr kr kr 620,00 kr 78,30 kr kr kr 1.040,00 kr 130,50 kr kr kr 1.555,00 kr 195,75 kr kr kr 2.075,00 kr 261,00 Bemærk: Tegnes forsikringen for Øvrige håndboldspillere og andre voksne med reference til Håndbold Spiller Foreningen, opnår man 9 % i rabat i forhold til prisen i ovenstående tabel.

15 Prisliste Børn og unge (under 18 år) Barn invaliditetsdækning inkl. kr dødsfaldsdækning Basissum Ved 100% invaliditet Pris Stempelafgift kr kr kr 245,00 kr 34,30 kr kr kr 405,00 kr 56,70 kr kr kr 602,00 kr 84,28 Bemærk: Tegnes forsikringen for Børn og unge (under 18 år) med reference til Håndbold Spiller Foreningen, opnår man 9 % i rabat i forhold til prisen i ovenstående tabel. Præmie Dødsfaldsdækning Dødsfaldsdækning voksen Dødsfaldsdækning Pris kr kr 95,00 kr kr 155,00 kr kr 310,00 kr kr 620,00 Bemærk: Tegnes dødsfaldsdækningen med reference til Håndbold Spiller Foreningen, opnår man 9 % i rabat i forhold til prisen i ovenstående tabel.

16 Overblik Udvidet døgnet rundt ulykkesforsikring også på arbejdet Gælder 24 timer i døgnet alle årets dage over hele verden Skadeserstatning fra 1 % Dækker også ved forhøjet kraftanstrengelse og forgiftning Ekstra højt erstatningsniveau forbedret méngradtabel Progressiv invaliditetstabel Gratis opsigelse af eksisterende ulykkesforsikring Skadeservice, telefon:

17 15 Hvad dækker forsikringen? 1. Forsikringen giver dækning for ulykker, der rammer de forsikrede personer, mens kontrakten er gyldig. 2. Forsikringen dækker ulykker over hele verden i døgnets 24 timer. 3. Ved ulykkestilfælde forstås en enkelt, pludselig og ikke forventet hændelse, som sker til en konstaterbar tid og sted, og som resulterer i en utilsigtet beskadigelse eller skade på den forsikrede person. 4. Det betragtes også som ulykkestilfælde, hvis muskler, sener, ledbånd eller kapsler forvrides, forstrækkes eller springer i arme og ben eller i rygsøjlen, som følge af forhøjet kraftanstrengelse (inkl. mave-, bug-, eller underlivsbrud). Diskusprolaps er også forsikret, såfremt det skyldes en ulykke, der er i overensstemmelse med disse betingelser. 5. Forgiftning forårsaget af gasser, dampe, støvskyer, syre el.lign., der pludselig opstår regnes også for en pludselig hændelse, hvis den forsikrede person har været under påvirkning i flere timer. 6. Ulykker forårsaget af stråling, såfremt de ikke er forårsaget af regelmæssig omgang med stråleapparater. 16, stk. 8 er dog en undtagelse. 7. Som ulykkestilfælde forstås også udbrud af infektionssygdomme, forårsaget af hudbeskadigelse igennem bid af dyr. 8. Drukning, kvælning og ihjelfrysning betragtes også som ulykke i overensstemmelse med disse betingelser. Komplette dækninger og undtagelser findes i betingelser V-DK-QBE

18 16 Hvad dækker forsikringen ikke? 1. Ulykker som følge af ånds- eller bevidsthedsforstyrrelse, slagtilfælde, epileptiske anfald eller andre krampeanfald, som rammer hele den forsikrede persons krop. 2. Forsikringen dækker dog, hvis disse forstyrrelser eller anfald er forårsaget af et ulykkestilfælde, der er omfattet af denne forsikring. 3. Forsikringen dækker ikke, hvis den forsikrede er fører af et motorkøretøj og har en promille på over 0,5. 4. Forsikringen dækker ikke ulykker, hvor forsikrede har været pilot i et luftfartøj (også ved sportsflyvning), såfremt en tilladelse er påkrævet, herunder faldskærmsudspring. 18 Hvilke personer dækker forsikringen ikke? 1. Selvom der betales præmie dækker forsikringen ikke personer, der er varigt syge (herunder også sindssyge) i et sådant omfang, at de er afhængige af andres hjælp for at kunne klare sig i hverdagen. 2. Følgende erhverv kan ikke forsikres og er heller ikke forsikret, selvom der betales præmie: Militærpersonale som er aktiv i krigs- og kriseområder, sprængstofeksperter, eftersøgningsog rydningspersonale, besætningsmedlemmer på alle typer af flyvemaskiner og cirkusartister, stuntmen, dyretæmmere, bodyguards og personer som arbejder med kernekraftrisiko. 3. Følgende hovederhvervsaktiviteter skal forespørges hos forsikringsselskabet, om dækning er muligt: Professionelle sportsfolk, professionelle dykkere, besætning på boreplatformer, erhvervsfisker og brobygningsarbejdere. Komplette dækninger og undtagelser findes i betingelser V-DK-QBE

19 19 Forsikringens dækningsomfang De ydelser, der kan aftales mod præmiebetaling, bliver beskrevet i det følgende: 1. Dødsfaldsdækning Hvis ulykken fører til døden inden for et år, er der krav på den forsikrede dødsfaldsdækning. 2. Invaliditetserstatning En forudsætning for dækning er, at a) den forsikrede person som følge af ulykken får varig beskadigelse af den legemlige eller åndelige ydeevne (invaliditet). b) invaliditeten er opstået inden for et år efter ulykken og at den inden for 24 måneder efter ulykken er dokumenteret ved lægeerklæring og anmeldt over for QBE eller Baltic Finance af forsikringstageren. Forsikringssummen og méngraden danner grundlag for beregningen af invaliditetserstatningen. Arbejdsskadestyrelsens méntabel er udvidet på følgende måde. Ved tab af eller ingen funktionsdygtighed i de legemsdele og sanseorganer, der er nævnt nedenfor er det kun denne méngradtabel, der gælder. En arm 80 % En hånd 75 % En tommelfinger 30 % En pegefinger 20 % En anden finger 10 % Alle fingre på en hånd 70 % Et ben 80 % En fod 70 % En storetå 15 % En anden tå 5 % Et øje 60 % Hørelse på det ene øre 40 % Lugtesans 10 % Smagssans 10 % Stemmen 50 % 1. Ved delvis tab eller tab af funktionsevnen hos dele af kroppen fastsættes den dertil svarende procentsats. 2. Rammer ulykken legemsdele eller sanseorganer, der ikke er beskrevet under 19 stk. 5, fastsættes méngraden efter i hvilket omfang den normale legemlige eller åndelige ydeevne er blevet beskadiget. I den forbindelse er det kun medicinske vurderinger, der tages i betragtning. 3. Rammer ulykken flere legemlige eller åndelige funktioner, lægges méngraderne for hver enkelt funktion sammen. En méngrad højere end 100% kommer dog ikke i betragtning. 4. Hvis ulykken rammer en legemlig eller åndelig funktion, som allerede var varigt beskadiget inden ulykken, fratrækkes den tidligere méngrad i henhold til 19, stk 2, 6. Komplette dækninger og undtagelser findes i betingelser V-DK-QBE Invaliditetstabel Komplette dækninger og undtagelser findes i betingelser V-DK-QBE

20 Progressiv invaliditetstabel Hvis en ulykke i henhold til 19, stk. 2 fører til invaliditetserstatning, udvides den samlede méngrad progressivt i henhold til nedenstående tabel: Invaliditetstabel 225% Komplette dækninger og undtagelser findes i betingelser V-DK-QBE

21 Ekstraerstatninger 1. Bjergningsomkostninger Hvis den forsikrede har været ude for en ulykke, der falder ind under kontrakten, udbetaler forsikringsselskabet en erstatning i henhold til pkt. a-e som er begrænset til det beløb, der er nævnt under 19, stk. 4, 3: a) Refusion af omkostninger i forbindelse med eftersøgning, redning eller bjergning, hvis tjenesten udføres af offentlige- eller privatretlige redningsorganisationer, såfremt der sædvanligvis opkræves betaling eller gebyrer for ydelsen. Disse omkostninger erstattes også, hvis ulykken var umiddelbart truende eller, hvis man efter omstændighederne formodede, at der ville ske en ulykke. b) Refusion af omkostninger til at transportere den tilskadekomne person til sygehuset eller en specialklinik, hvis det efter lægens anordning er medicinsk nødvendigt. c) Erstatning af ekstraudgifter i forbindelse med, at den tilskadekomne skal vende hjem til sin faste bopæl, såfremt disse ekstraudgifter er anordnet af lægen eller de er uundgåelige i henhold til ulykkestilfældet. d) Sker ulykken i udlandet dækkes ekstraudgifter til hjemrejse eller indkvartering for børn under 18 år eller den forsikrede persons partner, som er rejst med. e) Fører ulykken til døden i Danmark dækkes udgifterne til transport til afdødes seneste, faste bopæl. Fører ulykken til døden i udlandet dækkes udgifterne til en begravelse i udlandet eller til transport til afdødes seneste, faste bopæl. Forsikringsselskabet overtager omkostningerne, såfremt der ikke er en anden organisation, der overtager udgifterne og dækker behandlingen (f.eks. Falcks redningstjeneste). Hvis en anden organisation kun dækker omkostningerne delvist, erstatter forsikringsselskabet det resterende beløb. Forsikringssummen beløber sig til ,- kr. 2. Dækning af omkostninger i forbindelse med hjemtransport. Hvis den forsikrede person har været ude for et uheld, der falder ind under kontraktens ulykkesdefinition, og vedkommende har været indlagt på et hospital på ulykkesstedet i 14 dage, der ikke er i nærheden af personens hjemsted, erstatter forsikringsselskabet omkostningerne i forbindelse med hjemtransport til et sygehus i forsikredes hjemby eller et sygehus i nærheden erstatningen er max kr. Forsikringsselskabet overtager omkostningerne, såfremt der ikke er en anden organisation, der overtager udgifterne og dækker behandlingen (f.eks. Falcks redningstjeneste). Hvis en anden organisation kun dækker omkostningerne delvis, erstatter forsikringsselskabet det resterende beløb. Komplette dækninger og undtagelser findes i betingelser V-DK-QBE

22 3. Dækning af omkostninger i forbindelse med handicap Hvis den forsikrede persons méngrad medfører et handicap i dagligdagen, hvor den forsikrede er afhængig af bestemte investeringer, afholder forsikringsselskabet udgifterne i henhold til fastsatte maksimumbeløb. I forbindelse med et handicap dækkes følgende omkostninger: a) ombygning af forsikredes faste bopæl, så stedet bliver handicapvenligt. b) indflytning i et handicapvenligt hus eller en handicapvenlig lejlighed. c) udrustning af forsikredes egen personbil, så den bliver handicapvenlig. d) omkostninger i forbindelse med omskoling Forsikringsselskabet yder højst støtte med et beløb op til ,- kr. i op til 5 år efter ulykkestidspunktet, og alle omkostninger skal kunne dokumenteres fra forsikredes side. 4. Kosmetiske operationer og tandskadedækning Hvis den forsikrede person rammes af en ulykke og det som følge deraf er nødvendigt for den forsikrede person at få foretaget en kosmetisk operation efter den afsluttede medicinske behandling erstatter forsikringsselskabet følgende: a) udgifter til lægehonorar b) øvrige udgifter ved kosmetiske operationer c) udgifter til ophold og forplejning i klinikken, den højeste erstatning er ,-kr. Der ydes kun erstatning i det omfang udgiften ikke erstattes, refunderes eller dækkes fra anden side. Der er kun dækning for udgifter til tandbehandling, når det drejer sig om tab eller beskadigelse af tænder og implantater, broer, stifttænder, som er en fast bestanddel af det naturlige bid. Der er ikke dækning for udgifter til tandbehandling ved skader på aftagelige proteser eller delproteser, selvom de beskadiges, mens de er i munden. Tandskader, der er opstået ved sammenbidning, tygning eller spisning dækkes ikke Forsikringssummen for kosmetiske operationer og tandskader er samlet begrænset til ,- kr. pr. ulykkestilfælde. 5. Straksydelse ved alvorlige skader. 1. Hvis ulykken medfører, at den forsikrede person får en af de følgende beskadigelser, udbetales der straks en engangsydelse, såfremt ulykken ikke medfører døden inden for 48 timer: dobbeltsidig lammelse efter beskadigelse af rygmarven, amputation af en arm, et ben, en fod eller en hånd, 2.- eller 3.- grads forbrænding af mere end 30% af kroppen, hvis forsikrede bliver blind på begge øjne, vævsskader i to indre organer, brud på to lange rørknogler to forskellige steder, en kombination af mindst to af de følgende skader: a) vævsskader i et indre organ b) brud på en lang rørknogle c) bækkenbrud d) hvis rygraden er brækket 2. Erstatningen udgør 10% af grundbeløbet, dog max ,- kr. Komplette dækninger og undtagelser findes i betingelser V-DK-QBE

Vilkår Ulykkesforsikring Certus

Vilkår Ulykkesforsikring Certus Vilkår Ulykkesforsikring Certus Indhold Indhold...1 Forsikringsvilkår Certus Ulykkesforsikring...2 1 Oplysning og viljeserklæring...2 2 Retsforhold...3 3 Hvornår begynder og hvornår ophører forsikringsdækningen?...3

Læs mere

Ulykkesforsikring. - døgnet rundt, jorden rundt. Indhold: Side 2: Om Certus International Sportspartner. Side 3: Certus ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring. - døgnet rundt, jorden rundt. Indhold: Side 2: Om Certus International Sportspartner. Side 3: Certus ulykkesforsikring Ulykkesforsikring - døgnet rundt, jorden rundt Indhold: Side 2: Om Certus International Sportspartner Side 3: Certus ulykkesforsikring Side 4: Fareklasser Side 5: Ekstra højt erstatningsniveau / forbedret

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen HK heltidsulykke Kr. 37.50 pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen Vigtigt for alle medlemmer LÆS HER! Den 1. januar 2007 er der sket ændringer i lovgivningen,

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring. Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude 2012 Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring Dansk El-Forbund har indgået aftale med Alka om kollektiv ulykkesforsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav Betingelser og vilkår 2014/2015 Denne police er gyldig for forsikringstager fra den 1. marts 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015 Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere