Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER"

Transkript

1 Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer på alle tidspunkter af rejsen. I reservater og Nationalparker tilrådes, at der udvises omhu og forsigtighed. Du er trods alt i de naturlige omgivelser for vilde dyr. For at få det maksimale udbytte af din rejse vil dine oplevelser forbedres, hvis du udviser positiv nysgerrighed og aktiv deltagelse. På grund af karakteren af eventyrrejse, er kundens reservationer accepteret under forståelse af de mulige risici, der er forbundet med vandreture, trekking, camping og eller kørsel gennem Nationalparker eller lignende og de i Afrika på ethvert givet tidspunkt gældende vilkår. Vi anbefaler, at du tager dig tid til at læse de betingelser, hvorunder Rickshaw International A/S opererer og formidler sin service som Rejsearrangør. Din betaling til selskabet bekræfter accept af disse vilkår og betingelser. A. GENERELT B. AFTALE 1.0 TRANSPORT De køretøjer Rickshaw benytter, er designet til at modstå det barske terræn, du lejlighedsvist vil opleve under din safari / rejse. Det er kun på din specifikke anmodning, at et køretøj med aircondition vil blive stillet til rådighed, hvilket vil fremgå af dit rejsedokument. 2.0 Teamleader Hvis din rejsegruppe er på over fem (5) personer, anbefaler Rickshaw International A/S, at I sammen udpeger en enkelt person, der vil agere Teamleder for gruppen. På den måde er der skabt grundlag for effektiv kommunikation i de krav og ønsker, I som gruppe stiller til os, mens I er på safari. For at undgå misforståelser henleder vi opmærksomheden på, at vores rejseledere og chauffører udelukkende vil agere på og handle efter de oplysninger, de modtager fra Gruppens Teamleder. 3.0 Diæt Det skal bemærkes, at Rickshaw International A/S ikke kan holdes ansvarlig for specielle diæter / kostvaner med mindre dette udtrykkeligt fremgår af din reservation / rejsedokument. Rickshaw International A/S vil være ansvarlig for måltider / spisetider i henhold til det program, der er aftalt imellem parterne. 4.0 Bagage Rickshaw International A/S anbefaler, at bagage per person begrænses til et minimum. Undgå unødig bagage. På udvalgte ture er max. grænse fastsat til 20 kg bagage per person, ligesom blød rejsetaske anbefales. 5.0 Indgåelse En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og Rickshaw International A/S er indgået og bindende for begge parter, når kunden har indbetalt depositum, som anført under pkt I forbindelse med aftalens indgåelse fremsender Rickshaw International A/S en faktura til kunden med angivelse rejsens pris og betalingsbetingelser, herunder det beløb der skal betales i depositum, som anført under pkt. 6.1.

2 5.1 Rejsedokumenter Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og rejsebureauet, herunder ændringer i pakkerejsen, foregår på den af kunden oplyste postadresse eller e- mailadresse. Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Rickshaw International A/S kan kontakte kunden både før og under rejsen. Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest fjorten (14) dage før afrejse skal kunden straks kontakte Rickshaw International A/S. Såfremt kunden har opgivet en adresse, skal kunden forinden tjekke spamfiltret. Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for Rickshaw International A/S, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. C. PRIS OG BETALING 6.0 Pris Rejsens pris er en såkaldt totalpris, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og/eller tillæg mv. På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. Hvis intet andet er anført, er rejsens pris pr. person baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, herunder en medrejsendes sygdom. Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen. Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt den datoen for den fastsatte kurs. 6.1 Depositum Ved aftalens indgåelse, som anført under pkt. 5.0 og pkt. 5.1 indbetaler kunden et depositum, der svarer til 20% af rejsens pris, dog minimum Kr Depositum skal indbetales og være til disposition senest fire dage efter fakturadato og indbetales: A. Kontant ved henvendelse til Rickshaws International A/S, Østre Kanalgade 16st., 9000 Aalborg. B. Indbetalt i Jutlander Bank, Reg. No konto No Visse typer af rejser kan have andre betalingsbetingelser, hvilket vil blive oplyst før tilmelding. 6.2 Restbeløb Med mindre andet er skriftligt aftalt imellem parterne skal restbeløbet være indbetalt og registreret på den af Rickshaw International A/S angivne konto i Jutlander Bank senest halvfems (90) dage før afrejse. Såfremt fristen for indbetaling af hhv. depositum og restbeløb ikke er overholdt som anført, bortfalder nærværende aftale. Bestilles rejsen senere end 90 dage før afrejse indbetales det fulde beløb på den af Rickshaw International A/S angivne konto i Jutlander Bank

3 D. PRODUKTET 7.0 Forsikring 7.1 Rejseforsikring Rickshaw International A/S anbefaler at du altid har en gyldig rejseforsikring, som dækker sygdom, medicinsk behandling, hospitalsophold og hjemtransport, hvis dette skulle være påkrævet. Det gule og blå sygesikringskort dækker ikke under rejser i Afrika. Rickshaw International A/S kan ikke holdes dækningsansvarlig i tilfælde af, at der ikke er tegnet forsikring, som anført. Rickshaw Tours & Travel A/S samarbejder med Gouda Forsikring, og vi assisterer gerne med at tegne omtalte forsikringer. 7.2 Afbestillings Forsikring. Vi anbefaler, at du køber en afbestillingsforsikring, som dækker de omkostninger, der måtte opstå ved annullering af rejsearrangementet, som følge af akut opstået sygdom. Rickshaw Tours & Travel A/S samarbejder med Gouda Forsikring, og vi assisterer gerne med at tegne omtalte forsikringer. E. KUNDENS GENERELLE PLIGTER 8.0 Pas & Visum 8.1 Oplysninger om deltagere Det er kundens ansvar at sørge for at Rickshaw International A/S har modtaget oplysninger om alle navne, som de fremgår af passet. Er forkerte eller mangelfulde navne oplyst ved reservationen, vil det ofte ikke være muligt at ændre dette. I visse tilfælde må reservationen annulleres og en ny foretages, hvorfor den oprindelige pris ikke kan garanteres. Forkerte navne kan også give problemer ved check in i lufthavnen. Rickshaw International A/S beregner sig et gebyr på Kr. 300,- / person i tilfælde af, at ændring er påkrævet iht. gældende regler og under forudsætning af, at dette er muligt hos vore leverandører. Ligeledes vil kunden være ansvarlig for betaling af de gebyrer, som flyselskaberne beregner sig ved evt. ændring af billet, efter at denne er udstedt. Annullering af flybilletter vil være på de vilkår og betingelser, der er gældende for den udstedte flybillet og som anført af luftfartselskaberne. 8.2 Oplysninger om pas, visum og vaccinationer Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. (Se afsnit om vaccinationer) Rickshaw International A/S oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte Rickshaw International A/S for yderligere information om disse regler.

4 Rickshaw International A/S oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre Rickshaw International A/S opmærksom herpå, således at kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet og I visse lande er der krav om forskellige former for gyldig vaccination. Sådanne krav skal dokumenteres ved fremvisning af International Gult Vaccinationskort. Information i relation til ovennævnte kan indhentes hos Rickshaw International A/S 9.0 Deltagerantal Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, vil dette fremgå af bureauets udbudsmateriale. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås, kan Rickshaw International A/S ansvarsfrit aflyse rejsen. Kunden får i sådanne tilfælde alle indbetalte beløb refunderet Navne på rejsedokumenter Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til Rickshaw International A/S, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde Rickshaw International A/S ansvarligt. (Se pkt. 8.0) Rettidigt fremmøde Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis kunden ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse. Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter. Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsebureauet, repræsentanter for denne eller rejsebureauets underleverandører. Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsebureauets kontrol.

5 12.0 Ordensbestemmelser Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc. Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af rejsebureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris Manglende efterlevelse Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod Rickshaw International A/S, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører. F. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE 14.0 Afbestilling Ved afbestilling af din rejse 90 dage inden rejsen påbegyndes refunderes det aftalte fakturabeløb, hvis dette er indbetalt - dog minus beløbet, der er betalt som depositum, se hertil pkt Ved afbestilling imellem 89 og 61 dage før rejsen påbegyndes refunderes 50 % af det aftalte fakturabeløb dog minus beløbet, der er betalt i depositum, se hertil pkt. 6.1 Ved afbestilling 60 dage før rejsens påbegyndelse mistes hele det indbetalte beløb. Visse typer af rejser og rejseydelser kan være behæftet med strengere annulleringsregler, som vil blive oplyst før rejsen bekræftes. Andet Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. For at kunden kan afbestille vederlagsfrit skal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan kunden ikke afbestille vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, se ovenfor Ændringer 15.1 Overdragelse af pakkerejsen Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på DKK 300,-. Meddelelse om overdragelse skal ske til Rickshaw International A/S senest 60 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsebureauet, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennem- førelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

6 Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af Rickshaw International A/S, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af kundens rejsedokumenter. I den forbindelse henledes kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt ( non refundable -billetter). Det vil fremgå af kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen en sådan type flybillet, vil prisen for flybilletten gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling. Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen Generelt om afbestilling / ændring Alle annulleringer / afbestillinger / ændringer skal fremsendes skriftligt til Rickshaw International A/S og modtagelse heraf skal bekræftes skriftligt af Rickshaw International A/S 16.0 Prisændringer Rickshaw International A/S forbeholder sig ret til at foretage ændring i prisen på en pakkerejse, såfremt dette sker mere end 20 dage før afrejsen og kun hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofpriser, flyskatter og valutakurser. Regneeksempel: Beløb i DKK Aftalt pris Ændring I Ændring Beregning Ny pris Brændstoftillæg Skatter / afgifter mv Valuta kurs 5,0 til 5,5 ( : 5,0) x 5, Kunden vil modtage meddelelse om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er blevet kendt. Prisen kan max. forhøjes med 10 % af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Disse regler følger lov om pakkerejser. G. MANGLER OG REKLAMATIONER Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsebureauet, eventuelt bureauets repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis Rickshaw International A/S repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter kundens opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal kunden reklamere direkte over for bureauet. Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsebureauets medarbejdere og/eller underleverandører på stedet f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen. Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod bureauet.

7 17.0 Rickshaw International A/S, ansvar Alle oplysninger om safari, datoer, ruter og detaljer i rejseplanen er givet i god tro og på grundlag af de oplysninger, som er tilgængelige for os på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Hvis Rickshaw International A/S må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres kunden hurtigst muligt herom samt oplyses om dennes rettigheder. Hvis ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses uden at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheder: - - kunden kan hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller kunden kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt Rickshaw International A/S uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette Kunden skal underrette Rickshaw International A/S om sit valg inden rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget af kunden. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Rickshaw International A/S derimod tilbagebetale kunden prisforskellen. Rickshaw International A/S ansvar er begrænset til det erstatningsansvar, vore leverandører har i henhold til gældende konventioner og forordninger, herunder Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartloven. H. JURA 18.1 Reklamationer efter rejsens afslutning: Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe- godtgørelse - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsebureauet - skal inden for en periode på fire (4) uger efter rejsens afslutning fremsættes over for Rickshaw International A/S. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod bureauet gældende Værneting og lovvalg: Kan enighed om et erstatningskrav og/eller beløb ikke opnås ved klage til rejsebureauet eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Rickshaw International A/S er - som følge af medlemsskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter. Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret. EMC/2015/02/17

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Reference nummer: 115946 Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Grupperejse til Paris - uge 27 2015 Hej Henrik. Tak for din henvendelse til BENNS. Hermed

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

Rotary New Orleans 19. 27. maj 2011

Rotary New Orleans 19. 27. maj 2011 Introduktion til er noget helt for sig selv. Byen har endnu ikke helt slettet sporene efter orkanen Katrinas hærgen i 2005, og mindet om vandmasserne, der dræbte omkring 1.700 mennesker og gjorde 80 procent

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen Rejsebetingelser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning, jf. lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og bekendtgørelse om pakkerejser, suppleret af Langleys egne bestemmelser

Læs mere

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog.

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog. Ansvar for rejsens gennemførelse Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB og Flybillet.dk er formidler af flybilletter, hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer. Vi sælger

Læs mere

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog.

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog. Salgsbetingelser Ansvar for rejsens gennemførelse Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB og Travelstart.dk er formidler af flybilletter, hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer.

Læs mere

Mexico City - Aztekernes rige

Mexico City - Aztekernes rige Mexico City - Aztekernes rige Kulturrundrejse til Mexico City, Azteker højlandet og den gamle koloniby Taxco, 9 dage/ 7 nætter med dansk rejseleder Afrejse 20. februar 2010 Rejsen er arrangeret i samarbejde

Læs mere

Det pragtfulde Portugal med Gefion

Det pragtfulde Portugal med Gefion Rejs med hjerte, hjerne & holdning Det pragtfulde Portugal med Gefion Dato 21-09-2015 Varighed 8 dage Pris 7.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Det pragtfulde Portugal med Gefion Rejs langsomt på

Læs mere

Opera og ballet i Prag

Opera og ballet i Prag Opera og ballet i Prag Spændende opera og balletrejse til Centraleuropas mest charmerende hovedstad 4 dage Afrejse d. 08/06/2012 Albatros Travel Tøndergade 16 DK1752 København V Telefon +45 36 98 98 98

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Kejserbyen og Den Kinesiske Mur

Kejserbyen og Den Kinesiske Mur Kejserbyen og Den Kinesiske Mur Overdådig kulturrejse til Beijing og omegn med overnatning ved Den kinesiske Mur - med dansk rejseleder, 9 dage Albatros Travel Tøndergade 16 1752 København V Telefon 36

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. Incredible India med Folkeskolen. Dato 06-02-2015 Varighed 9 dage Pris 9.998, Afrejse København Rejseleder Dansk

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. Incredible India med Folkeskolen. Dato 06-02-2015 Varighed 9 dage Pris 9.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Rejs med hjerte, hjerne & holdning Incredible India med Folkeskolen Dato 06-02-2015 Varighed 9 dage Pris 9.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Amber Fort, Jaipur Incredible India med Folkeskolen Farverige

Læs mere

Safarirejse til Sharkati

Safarirejse til Sharkati Safarirejse til Sharkati Drømmer du om en unik, indholdsmættet og tryg safari langt fra de overrendte turistområder? Vil du have kompetente og engagerede danske rejseledere? Kan du lide håndlavede rejser

Læs mere

Prisliste Florida. Prislisten er gyldig til september 2015

Prisliste Florida. Prislisten er gyldig til september 2015 Prisliste Florida Prislisten er gyldig til september 201 Nr. 6, 24. april 201 Indhold Storbyer, strand og forlystelser...side. 3 Florida - det gode liv...side. 4 Florida rundt med The Keys...side. Florida

Læs mere