EU-harmoniseret forbrugerprisindeks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-harmoniseret forbrugerprisindeks"

Transkript

1 FPI, HICP og NPI

2 Nettoprisindekset (NPI) Lov om beregning af et nettoprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks En række EU forordninger Forbrugerprisindekset Ingen direkte lovkrav

3 Lov om beregning af et nettoprisindeks: - beregnes månedligt inden udgangen af næste måned - detailpriser fratrukket afgifter og tillagt tilskud - husleje måles ved boligudgifter (husleje fratrukket individuel boligstøtte) - offentliggøres med én decimal - lovpligtigt for forretninger mv. at deltage

4 Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser: I 1995 etableredes ved en rådsforordning retsgrundlaget for en harmoniseret metodologi for udarbejdelse af forbrugerprisindeks i medlemsstaterne. - HICP baseres på varer og tjenester i det enkelte lands økonomiske territorium - månedlig og senest ved udgangen af næste måned - Laspeyres-type indeks p tq La 0 p0q 0 p t I0:t = = p0q 0 p0q 0 p 0 - bestemmelser om finansiering af det ekstra arbejde, som medlemsstaterne får pålagt. = w 0 p p t 0

5 1749/96 af 9. september 1996 vedrørende oprindelige foranstaltninger for Rådets forordning (EF) nr. 2494/95: behandling af varer og tjenesteydelser, som har fået økonomisk betydning omfatter alle produkttyper med en vægt på mindst en tusindedel af udgifterne formlerne vedrørende basisaggregaterne det aritmetiske gennemsnit af prisrelationer kan ikke anvendes, medmindre det kan påvises, at det ikke får indflydelse på sammenligneligheden: i p t = i p0 i 1 ( pt ) i ( p0 ) J I 0: t = 1 n minimumsstandarder for kvalitetsjustering eksplicitte kvalitetsjusteringer skal foretages, når det er muligt en prisændring bør ikke udelukkende tilskrives kvalitetsændringer, hvis ikke der er belæg for det stikprøveudtagning stikprøven skal være tilstrækkelig repræsentativ for produkterne, når deres prisvariabilitet tages i betragtning manglende prisobservationer den seneste observation kan kun overføres for to måneder 1 n klassifikation (den dengang foreløbige udgave af den internationale COICOPklassifikation) og det niveau i delindeksene, som skal beregnes (opdeling af COICOPgrupper). n I D 0:t = 1 n 1 n p p i t i 0 = i i ( p t p 0 ) p i 0 p i 0

6 2214/96 Regler for indberetning af HICP-data til Eurostat hvilke delindeks skal leveres 2454/97 Rådets forordning (EF) nr. 1687/98 Minimumsstandarder for kvaliteten af vægte til HICP vægtene skal referere til en periode, som ligger højst syv år forud for indeksåret. Hvert år undersøges det, om der er sket store ændringer, og om nødvendigt foretages udvalgte justeringer. Udvidede dækningen af produkter i HICP til at omfatte visse varer og tjenesteydelser, som hidtil ikke havde været inkluderet (f.eks. COICOP Lægebehandling ) og til at omfatte visse andre produkter, som kun delvist havde været inkluderet (f.eks. COICOP 04.4 Andre tjenesteydelser i forbindelse med boligen )

7 Rådets forordning (EF) nr. 1688/98 Præciserede den geografiske dækning og populationen. HICP omfatter husholdningernes indkøb inden for et lands område, uanset om der er tale om residente eller ikke-residente forbrugere. Alle dele af befolkningen er i princippet dækket, herunder yderpunkterne i indkomstfordelingen og de institutionelle enheder 2646/98 Fastlagde behandlingen af tariffer (f.eks. elektricitets- og telefontakster) samt regler for behandling af ændringer i tariffer.

8 1617/ /1999 Rådets forordning (EF) nr. 2166/1999 Minimumsstandarder for behandling af forsikring. Bruttoforsikringspræmierne anvendes som prisindikator, men til vægtene anvendes forsikringsgebyret. En ny klassifikation (COICOP/HICPklassifikationen) i overensstemmelse med den endelige udgave af FN s COICOP-klassifikation. Minimumsstandarder for behandling af priser inden for sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring. De priser, som skal inkluderes i HICP er de priser, som husholdningerne har betalt med fradrag af refusioner fra offentlige organer, sociale myndigheder eller andre non-profitinstitutioner.

9 2601/ / /2001 Regler vedrørende tidspunktet for indførelse af køberpriser for varer og tjenesteydelser priserne for varer inkluderes i HICP, når priserne observeres, mens priserne for tjenesteydelser medregnes for den måned, hvori forbruget af tjenesteydelsen kan påbegyndes Standarder for behandling af prisreduktioner med bestemmelser om, hvornår der i HICP skal tages højde for prisreduktioner og andre incitamenter (kan tilskrives det individuelle produkt, er tilgængeligt for alle) Minimumsstandarder for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi f.eks. betalinger for finansielle tjenester og tjenester i forbindelse med advokatvirksomhed

10 1921/ /2005 Minimumsstandarder for revisionsprocedurer f.eks. i forbindelse med nye eller forbedrede oplysninger eller ændringer af reglerne for udarbejdelse af HICP. HICP kan revideres efter bestemte procedureregler. Overgang til ny referenceperiode 2005=100 Rådets forordning Nr. (EF) nr. 701/2006 Prisindsamling over mindst én arbejdsuge tæt på midten af måneden For energi og friske fødevarer over mere end én uge

11 1334/2007 Åbner for muligheden for klassifikation af kvalitetskorrektionsmetoder 330/2009 Regler for behandlingen af sæsonvarer 1114/2010 Årlig vægtopdatering Primær kilde til vægte skal være Nationalregnskabet

12 Forordninger på vej: - Ejerboliger (OOH og HPI) - HICP-CT (?) - En samle-forordning (?)

13 Hvad kan DST selv bestemme (HICP)? - Arbejdsmetoder - Stikprøvens præcise udseende - Kvalitetskorrektionsmetoder Alle metoder, der kan vises at give indeks, der ikke afviger mere 0,1 pct. point på den gennemsnitlige årsstigning i forhold til de i forordningerne angivne metoder, kan i princippet anvendes.

14 Igangværende arbejde med FPI/HICP Compliance monitoring: Eurostats overordnede bedømmelse er, at det danske HICP er broadly comparable to the HICPs of other EU countries og, at the reliability of the HICP, in terms of precision and representativeness, appears generally adequate. Ordlyden af denne bedømmelse svarer ganske nøjagtigt til ordlyden i compliance monitoring rapporter for andre EUlande.

15 Igangværende arbejde med FPI/HICP Compliance monitoring: Mulig betydning for den beregnede årlige stigning i HICP : - Udbredt brug af spørgeskemaer

16 Igangværende arbejde med FPI/HICP Compliance monitoring: Vurderes uden væsentlig betydning for den beregnede årlige stigning i HICP (udsnit): - prisindsamlinger, der ikke er månedlige - dækningen af markedssegmenter - brugte biler - energi indsamles hyppigere - dækningen af telekommunikation

17 Igangværende arbejde med FPI/HICP Prisindeks for ejerboliger til HICP (OOH og HPI): - Spørgsmål?

18 Igangværende arbejde med FPI/HICP Ny metode for nye biler: Results for the total population with weights and time dummies: Model: Total 2007 Root MSE R-Square Dependent Mean Adj R-Sq Coeff Var P a r a m e te r E s t im a t e s V a r ia b le D F P a r a m e t e r E s t im a t e S t a n d a r d E r r o r t V a lu e P r > t I n te r c e p t < T o t a l w e ig h t o f c a r < E n g in e V o lu m e < H o r s e p o w e r < G a s o lin e < N o A ir b a g s < E S P <

19 Igangværende arbejde med FPI/HICP Ny metode for nye biler:

20 Igangværende arbejde med FPI/HICP Stregkodedata: Butiksnr Dato Stregkode Antal_solgte Beløb_incl_moms Beskrivelse Enhed Antal_pr_enhed Varenummer ,05 MAKRELFILET I TOMAT GR ,5 FAMILIE JOURNALEN STK LA RED 100, HB STK SMAGFULD HK.OKSEKD12-16% 500G GR ,75 BANAN, C.R. STK ,38 RD MERRILD NR. 103 GR HJEMMET STK SMAGFULD KYL. BRYSTFILET 1800G GR BLOMKL, DK. STK ,5 DANM LK MINIM LK LTR RIBERHUS ML 45+ GR GOLDEN DELICIOUS, IT. STK ,5 DANM LK LETM LK LTR URTEKRAM FULDKORNSRUGBRD GR

Prissammenligning mellem Grønland og Danmark

Prissammenligning mellem Grønland og Danmark ecember 2014 Prissammenligning mellem rønland og anmark Baggrund På foranledning af rønlands Statistik blev det i foråret 2014 aftalt, at der i samarbejde mellem rønlandsk Statistik og anmarks Statistik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.5.2009 KOM(2009) 25 endelig/2 CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 21 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 12. oktober 2010 Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1. Baggrund og formål..2 1.2. Det samlede projekt..2 1.3. Afrapportering...3

Læs mere

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Resumé I dette notat beskrives en række vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når dankortomsætningen sammenlignes med detailomsætningsindekset.

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3

Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 ISBN: 87-91363-05-5 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Analysens baggrund... 4 3. Metode...

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012

Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012 Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012 Indledning 1. Rammerne for SPPI a. EU lovgivning: Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 b. Deflatorer til nationalregnskabet

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal Del 2 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2011, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark 1 Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark Kim Abildgren og Mark Strøm Kristoffersen, Økonomisk Afdeling, Nicolai Møller Andersen, Betalingsformidlingskontoret, og Andreas

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere