Præsentation af SAM:BO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af SAM:BO"

Transkript

1 Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus, Birthe Mette Pedersen Direktør for sundhed og omsorg, Esbjerg kommune, Arne Nikolajsen Formand for PLO Syddanmark, Birgitte Ries Møller Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 101 Offentligt

2 Formål Redskab til understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Understøtter kvalitet og patientsikkerhed Medvirker til at optimere arbejdsgangene Sikrer rette data til rette sted på rette tid.

3 Grundprincipper i SAM:BO Sammenhængende borger-/patientforløb Indsatsen tilpasses efter behovet Udskrivningen begynder ved indlæggelsen Sammenhæng og fleksibilitet gennem dialog Borgeren/patienten og evt. pårørende inddrages

4 Indlæggelses- og udskrivningsforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Forløbsoversigter: Indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse Ambulante patientforløb Behandlingsforløb under 48 timer Behandlingsforløb over 48 timer Indsatsen efter udskrivning Skadestueforløb

5 Fælles retningslinjer for udskrivningsplanlægning Retningslinjer for planlægning og dialog: Dialog mellem sygehus og kommune straks fra indlæggelsen Opnå sammenfald mellem færdigbehandlingstidspunkt og udskrivningstidspunkt. Færdigbehandlingstidspunkt afgøres af den ansvarlige sygehuslæge Udskrivningstidspunktet besluttes i dialog mellem sygehuset og kommunen. De 22 kommuner og Region Syddanmark

6 Organisering omkring SAM:BO

7 Kvalitetsmonitorering af SAM:BO aftalen Fælles regional model Fokus på indholdet af den sendte information Audit på indlæggelsesrapporter og forløbsplaner Alle kommuner og udvalgte relevante sygehusafdelinger fra hver sygehusenhed På forløb mellem en given sygehusafdeling og de primære aftager kommuner Dataindsamling januar-februar 2015 Lokale auditmøder med evt. iværksættelse af kvalitetsforbedrende initiativer Evt. tværgående problemstillinger løftes til regionalt niveau.

8 Det gode ved SAMBO.. SAMBO medvirker til målrettet, effektivt og omkostningsbevidst, at understøtte det sammenhængende behandlings- og plejeforløb på tværs af sektorerne. Ved at: Sikre at relevante data om borgeren/patienten er tilgængelige hos de rigtige parter på rette tid og sted på tværs af sektorer. Skabe kontinuitet og koordinering, så arbejdsgange kan optimeres. Understøtte kvaliteten i behandlingsforløbene (dokumentation). Forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Skabe tryghed for borgeren i form af entydighed og sammenhæng i forløbet.

9 Eksempel på et patientforløb

10 Fremtiden

11 PLO og FMK (Fælles Medicinkort) PLO inviterede for nyligt topledelserne i Danske Regioner, KL og Sundhedsministeriet til et møde om status og fremtid for FMK. Mødet blev holdt 28. oktober, og mødet drøftede konsekvenserne af Rigsrevisionens beretning samt status for FMK i kommunerne, på sygehusene og i almen praksis. Parterne drøftede, hvordan vi kan bistå hinanden, så vi kan få bragt et grundlæggende godt projekt på ret kurs. På mødet 28. oktober blev PLO inviteret til fremover at deltage i bestyrelsen i det Nationale Sundheds-It, som har det overordnede ansvar for FMK, hvilket vi naturligvis kvitterede positivt for.

12 Ajourføring af FMK De praktiserende læger kan være kommunerne behjælpelige med at ajourføre FMK, hvis der er uoverensstemmelser mellem borgernes eksisterende medicinlister i kommunen og FMK Afventer forhandling mellem KL og Danske Regioner i denne forbindelse. Indtil der foreligger en konkret aftale med KL, er de praktiserende læger alene forpligtet til at besvare kommunens spørgsmål i relation til konkret tvivl om ordinationer, fx ved diskrepans mellem kommunens egen medicinliste og FMK.

13 Epikriser I PLO Syddanmark har efterlyst, at epikriser bliver mere målrettet almen praksis. Der er flere ting i gang for, at epikriserne bliver et godt redskab for almen praksis ifm. opfølgning på sygehusindlæggelse: en revideret retningslinje for epikriser, bl.a. med ændret rækkefølge af informationerne, så de for praksissektoren vigtigste informationer bliver vist først praksiskonsulenter og sygehusafdelinger gennemfører i november måned en elektronisk audit af henvisninger og epikriser (indlagte patienter) Der er kvalitetsmål for rettidighed i udsendelse af epikriser (senest 3 hverdage efter udskrivelse). Sygehusledelsen får en oversigt hver måned.

14 Epikriser II Konkret: så er forudsætningerne for den gode epikrise efter PLO Syddanmarks opfattelse bl.a., at: Konklusion og opgaver, som sygehuset ønsker varetaget, fremgår indledningsvist. Der indføres kvittering for modtagelse, evt. ved at sygehus kan se, epikrisen er åbnet, dvs. man sikrer sektorovergangen. Epikrisen sendes så hurtigt som muligt, evt. med konkrete frister alt efter diagnose.

15 Fælles Praksiskonsulentordning - En løftestang for øget samarbejde I Region Syddanmark er der Fælles Praksiskonsulentordning (Fælles PKO) Fælles PKO understøtter øget samarbejde på tværs af sektorer Her indgår kommunerne sammen med sygehuse og repræsentanter fra almen praksis

16 Praksiskonsulentordningen 22 kommuner Praksiskonsulent (0-2) Ledelsesreference Sekretariat 5 Sygehusenheder Praksiskons./koordinator Sygehusledelse Sekretariat Regional PKO-gruppe 1 PKO-repr. fra kommunerne 1 PKO-repr. fra hver sygehusenhed Sekretariat Forankret i DAK/SU-almen praksis/praksisafd. Kontaktinformation for PKO findes på Visinfosyd på sundhed.dk

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Indledning og formål Region Sjælland har gennemført et kvalitetsudviklingsprojekt,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere