Udvikling i 3. kvartal Værdi Værdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi"

Transkript

1 DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX C20* 483,69 499,93 16,24 3,36% 13,24% MSCI World* 8.829, ,36-240,64-2,73% 2,28% MSCI USA* 7.825, ,46-236,21-3,02% 0,34% MSCI Europa* , ,70-392,24-3,37% 3,88% MSCI Japan* , , ,88-5,93% -6,37% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Renteudvikling i Danmark Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 Refi-renten 4,25 4,25 0,00 1,06% 3,06% Cibor 1 år rente 4,71 4,89 0,18 1,20% 3,41% 4% STAT ,46 4,42-0,04 1,14% 2,45% 5% STAT ,60 4,34-0,26 2,48% 0,63% 7% STAT ,73 4,61-0,12 2,39% -3,14% 4% NYK ,27 5,2-0,07 1,93% -0,72% EFFAS 1-5** 2,00% 1,77% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Værdi Værdi Valutakurser Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 USD/DKK 5,51 5,26-0,25-4,54% -7,07% EUR/DKK 7,44 7,45 0,01 0,13% -0,13% JPY/DKK 0,0447 0,0456 0,0009 2,01% -4,00% Udviklingen på de finansielle markeder i 3. kvartal 2007 Aktiemarkedet Der har i 3. kvartal været uro på såvel aktiemarkedet som de finansielle markeder. Den amerikanske Sub Prime krise (se kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 for uddybning), viste sig at blive mere omfattende end forventet. Flere pengeinstitutter verden over meldte ud, at de havde tab på direkte investeringer i Sub Prime obligationer/fonde, eller at deres aktivitetsniveau var blevet kraftigt indskrænket. Det skabte stor usikkerhed på pengemarkedet (det marked, hvor pengeinstitutterne låner/udlåner likviditet til hinanden), idet mange markedsdeltagere blev nervøse for, om det pengeinstitut de udlånte til, nu også var solidt? Pengemarkedsrenterne skød i vejret, fordi pengeinstitutterne krævede en større risikopræmie for at handle med hinanden. Situationen blev ikke bedre af, at der kom run på Northern Rock. Mange kunder ønskede at hæve deres indskud, da det blev kendt, at selskabet havde alvorlige finansielle problemer. For at berolige pengemarkedet måtte både ECB, BoE og Fed stille store beløb til rådighed for pengeinstitutsektoren. Den amerikanske centralbank besluttede tillige at nedsætte diskontoen med 0,5% point og senere indskudsrenten (Fed Funds), der ligeledes blev nedsat med 0,5% point.

2 DANSK De alvorlige problemer i det finansielle system påvirkede aktiemarkederne negativt. Fra medio juli til medio august faldt det danske OMX C20 indeks med ca. 12% til indeks 453. Efter centralbankernes tiltag, formåede OMX C20 indekset, at genvinde det meste af det tabte. OMX C20 sluttede kvartalet omkring indeks 500, svarende til en fremgang på ca. 2% i 3. kvartal De udenlandske aktiemarkeder, nævnt i skemaet på side 1, formåede også at genvinde en stor del af det tabte, men samlet set oplevede de fleste udenlandske aktiemarkeder (målt i danske kroner) et fald på omkring 3% i 3. kvartal Den amerikanske dollar faldt i 3. kvartal med hele 4,54% over for danske kroner. Uden denne valutakursændring, ville de amerikanske aktier være steget med omkring 1,5%. Ud fra bevægelserne på aktiemarkederne kan det konkluderes, at investorerne forventer, at den finansielle krise løses med hjælp fra centralbankerne. Obligationsmarkedet Den europæiske centralbank har som følge af den finansielle krise ændret sin retorik, idet man skal bruge flere data og analyser for at vurdere de langsigtede virkninger af den finansielle krise. Banken har med andre ord sat renteforhøjelser på stand-by. De signaler banken har sendt, kunne tyde på, at renten bliver holdt fast i længere tid end hidtil forventet. Det har i kombination med den overraskende store rentenedsættelse i USA medført, at de mellemlange- og lange renter er faldet i såvel USA som i Europa. Det har givet positive afkast på obligationsmarkedet i 3. kvartal Benchmarkafkastet EFFAS 1-5 er således steget med 2,0% i løbet af 3. kvartal. Det fremgår af skemaet på side 1, at Cibor 1 års renten faktisk er steget i 3. kvartal 2007 til nu 4,89%. selvom ECB og Nationalbanken har udskudt renteforhøjelser på ubestemt tid. Cibor 1 års renten er den rente, der betales på pengemarkedet for 1 års indskud. Refi-renten (Nationalbankens dag til dag rente) er til sammenligning kun 4,25%. Med meldingerne om at renteforhøjelser er udskudt på ubestemt tid, skulle det normalt forventes, at forskellen mellem Refi-renten og 1 års Cibor ville være relativ lille. Forskellen er pr imidlertid på 0,63% point. Denne store forskel er efter vores vurdering udtryk for, at der fortsat er betydelig usikkerhed i det finansielle system. Den finansielle krise på pengemarkedet er derfor langt fra slut endnu. Valutamarkedet Krisen på det amerikanske Sub Prime marked og de efterfølgende rentenedsættelser påvirkede værdien af den amerikanske dollar, der faldt med 4,54% over for danske kroner i løbet af 3. kvartal Den japanske yen har udviklet sig modsat, og blev styrket med 2,0% over for danske kroner. Styrkelsen af den japanske yen kan sandsynligvis henføres til, at den stigende uro på de finansielle markeder har fået flere investorer til at indfri deres lån i yen, idet risikoen ved carry trades (lån i lavrentelande og placering i højrentelande) er steget betydeligt. Den økonomiske udvikling i 3. kvartal 2007 Europa Der har ikke været store vækst- eller inflationsmæssige overraskelser i økonomien i Euroland i løbet af 3. kvartal Væksten forventes at have været på ca. 2,5% p.a., og de seneste inflationstal fra august viser en stigning i forbrugerpriser på 2,1% og en stigning i kerneinflationen på 1,9%. Den økonomiske udvikling i Europa i 3. kvartal 2007 er således forløbet stort set som forventet. USA Modsat i Europa har væksten i USA ikke været stabil. Udsvingene i den amerikanske vækst har været store. I 1. kvartal 2007 blev der målt en lidt skuffende vækst på ca. 0,7% p.a., så steg væksten markant i 2. kvartal til omkring 3,8% p.a., hvorefter væksten vurderes at være faldet tilbage til et lidt skuffende niveau omkring de 2,5% i 3. kvartal

3 DANSK Inflationen har fortsat den faldende tendens. Således viser inflationstallene fra august en stigning i forbrugerpriserne på 2,0%, og en kerneinflation på 2,1%. Den amerikanske centralbank har tidligere udtalt, at de sigter efter en kerneinflation på max. 2,0%. Det ser ud til, at væksten i den amerikanske økonomi har været lidt skuffende i 3. kvartal, medens inflationen har udviklet sig fornuftigt. Japan Væksten i den japanske økonomi blev kun 1,6% p.a. i 2. kvartal 2007 mod forventet ca. 2,5% p.a. I 3. kvartal 2007 forventes en større vækst, men der er skabt større usikkerhed om styrken af den økonomiske vækst. Det kan være det første tegn på, at væksten i Japan er ved at tabe momentum. Inflationen holder sig stadig beskedent positiv. Efter en skuffende vækst i 2. kvartal 2007, forventes den japanske økonomi at have genvundet styrke i løbet af 3. kvartal 2007, men usikkerheden omkring den er steget. Inflationen er fortsat ikke noget problem i Japan. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 3. kvartal 2007 Væksten i Europa synes at have stabiliseret sig på et niveau omkring 2,5% p.a. og inflationen holder sig også relativ stabil omkring 2,0%. I USA har væksten været en smule skuffende, medens inflationen har overrasket til den positive side. Væksten i den japanske økonomi vurderes at være steget igen i 3. kvartal, men styrken af væksten er noget usikker. Det er vores vurdering, at den økonomiske vækst i Europa virker robust, medens væksten i USA og Japan skuffer noget. Den positive nyhed er, at inflationen synes under kontrol i alle regioner. Forventninger Økonomiske nøgletal 2006r 2007e 2008e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 3,30% 3,20% 2,40% 2,50% 3,00% 2,40% Euroland 2,80% 2,10% 2,60% 2,10% 2,20% 2,10% Japan 2,20% 0,20% 2,30% 0,00% 1,90% 0,40% Danmark 3,20% 1,90% 2,10% 1,70% 1,80% 2,00% kilde: e Bank Økonomi Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvilken effekt den finansielle krise vil få på verdensøkonomien, idet krisen endnu ikke er slut jf. den fortsat høje pengemarkedsrente (se afsnit Obligationsmarkedet på side 2). De fremadrettede indikatorer, såsom indkøbschefernes forventninger (ISM) for både USA og Euroland, den tyske investortillid (ZEW), samt den japanske TANKAN rapport har det tilfælles, at de tegner et billede af en økonomi, der fortsat vil vokse, men med en lidt lavere vækstrate. Væksten i verdensøkonomien synes at tabe lidt af sin styrke. OECD har i deres seneste vækstprognose nedjusteret deres forventninger til væksten i såvel USA som i Europa, medens vækstforventningerne (indtil videre) er fastholdt i Japan. 3

4 DANSK Som udgangspunkt er det også vores vurdering, at den økonomiske vækst generelt ser ud til at aftage en kende, men usikkerheden omkring væksten er blevet forøget. Det samme gælder for væksten i de enkelte regioner. Umiddelbart virker den europæiske vækst robust, medens usikkerheden omkring væksten i både Japan og USA er noget større. Denne vurdering kan også være på vej til at ændre sig. Inflationen synes under kontrol, men efter vores vurdering er det for tidligt at begrave inflationen som et tema. Vi er umiddelbart af den holdning, at verdensøkonomien forventes at vokse i et lidt lavere tempo end tidligere, men der vil stadig være tale om en rimelig vækst. Inflationen virker også umiddelbart til at være under kontrol. MEN, med fare for at gentage os selv i forhold til kvartalsrapporterne for både 1. og 2. kvartal 2007, bliver der stadig flere forhold som gør, at usikkerheden omkring prognosen bliver større. Råvarepriserne fortsætter med at stige Vi har flere gange vist grafen for råvarepriserne, CRB Raw Materials. Grafen viser (se side 5), at råvarepriserne fortsat stiger. Stigningerne vil på et tidspunkt enten resultere i en stigning i inflationen eller accept af lavere overskudsgrad i virksomhederne, idet virksomhederne ikke over længere tid forventes at kunne foretage rationaliseringer i samme omfang, som stigningen i råvarepriserne påvirker produktionsomkostningerne. Fald i dollar og yen rammer de europæiske virksomheder Som det fremgår af nedenstående graf, er den japanske yen siden 1. januar 2006 faldet med knap 15% og den amerikanske dollar (se grafen på side 6) med knap 17% over for danske kroner (og euro). Europæiske virksomheder har derfor fået forringet deres konkurrenceevne over for såvel amerikanske som japanske virksomheder. Kina har i høj grad valgt at lade deres valuta følge den amerikanske dollar, hvorfor europæiske virksomheders konkurrenceevne også er blevet forringet over for kinesiske virksomheder. For at modvirke valutakursændringerne har flere europæiske virksomheder flyttet dele af deres produktion til specielt dollarrelaterede lande, bl.a. ved at etablere produktion i Kina. Dette er med til at modvirke effekten af valutakursændringerne, men det kan stadig ikke kompensere fuldt ud. Der er således risiko for, at væksten i Europa kan blive negativt påvirket af den markante svækkelse af såvel yen som dollar.

5 DANSK JPY/DKK 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 30/12/05 30/01/06 28/02/06 30/03/06 30/04/06 30/05/06 30/06/06 30/07/06 30/08/06 30/09/06 30/10/06 30/11/06 30/12/06 30/01/07 28/02/07 30/03/07 30/04/07 30/05/07 30/06/07 30/07/07 30/08/07 USD/DKK 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 30/12/05 30/01/06 28/02/06 30/03/06 30/04/06 30/05/06 30/06/06 30/07/06 30/08/06 30/09/06 30/10/06 30/11/06 30/12/06 30/01/07 28/02/07 30/03/07 30/04/07 30/05/07 30/06/07 30/07/07 30/08/07 Risikable nye lånetyper og nye økonomiske sammenhænge udgør en trussel for økonomien I kvartalsrapporten for 2. kvartal 2007 beskrev vi udførligt risikoen for, at de nye lånetyper (bl.a. Sub Prime lån) kan blive en trussel for den økonomiske vækst. Denne risiko er i høj grad blevet illustreret ved den finansielle krise, der stadig eksisterer, specielt på pengemarkedet. Hvorvidt krisen kan få større følgevirkninger, er det vanskeligt at vurdere, idet krisen langt fra er overstået. I de senere år er der udviklet mange produkter og opstået mange investeringsfonde, som kombinerer den forventede udvikling på flere aktivtyper med hinanden. Som et eksempel på dette kan nævnes Carry Trades, hvor man forsøger at udnytte en lav rente i et land til at optage lån der, hvorefter midlerne investeres i et aktiv, der forventes at give et større afkast. Det kan f.eks. være i aktier, i råvarer eller i obligationer i et Højrenteland. I dette eksempel er der sammenhæng mellem valuta,- aktie-, obligations-, og råvaremarkedet. Kombinationen af de enkelte aktivtyper er blevet

6 DANSK foretaget direkte af bankerne, som ofte har sammensat et produkt til deres kunder, men det er i høj grad også blevet foretaget af Hedge Fonde, der lever af at spekulere i sammenhænge/ubalancer i de finansielle markeder. Den kapital, der samlet set er investeret i Hedge Fonde, er betydelig. I Berlingske Tidende d. 5. oktober 2007 henvises der til en undersøgelse fra Hedge Fund Research, som viser, at den samlede investerede kapital i Hedge Fonde verden over er steget fra 39 mia. dollar i 1990 til 491 mia. dollar i år 2000 og til mia. dollar pr , hvoraf alene de 281 mia. dollar er investeret i løbet af 1. halvår Det er voldsomme indskud i fonde, som foretager spekulationsforretninger. Og der er ingen tvivl om, at en stor andel er investeret i netop de Hedge Fonde, der som forretningspolitik har at spekulere i forskellige aktivtyper. Hvad betyder dette så i praksis? Det første der kan konkluderes er, at sammenhængene på de finansielle markeder er blevet mere komplekse og integrerede. Det har vi set eksempler på i løbet af Den japanske yen er blevet styrket kraftigt i perioder, hvor der har været stor usikkerhed. Dette skyldes, at der i perioder med stor usikkerhed, har været en tendens til, at fonde/investorer har lukket deres positioner i Carry Trades og den japanske yen har netop været en populær lånevaluta, da renten der er meget lav. Når der sker så fundamentale ændringer i investeringsmønstrene på de finansielle markeder, skal der passes ekstra på. Mange produkter tager udgangspunkt i historiske erfaringer, både hvad angår afkast og risiko. Men nu er sammenhængene blevet ændret radikalt. Det stiller spørgsmålstegn ved, om de historiske erfaringer er repræsentative for den fremtidige udvikling? Vi er af den opfattelse, at effekten af de historiske sammenhænge på de finansielle markeder i mange tilfælde kan være ændret radikalt. Det betyder, at indtræffer der en større begivenhed/katastrofe på et af de finansielle markeder (f.eks. Højrenteobligationer), kan det risikere at påvirke de andre finansielle markeder (aktie-, valuta og råvaremarkedet) i samme retning. Det vil i givet fald være en overraskelse ud fra tidligere historiske forventninger. Vi kan konkludere, at sammenhængene på de finansielle markeder er blevet mere komplekse og mere integrerede i de senere år. Derfor skal der udvises ekstra påpasselighed, når fonde/produkter, der udelukkende bygger deres afkast- og risikostyring på historiske sammenhænge, vurderes. Der kan meget vel ligge en ubehagelig overraskelse gemt her, både for den enkelte investor og for den generelle økonomiske vækst i verden. Konklusion - Hvordan påvirker ovenstående vores syn på investeringsstrategien? Som tidligere beskrevet forventer vi en lidt aftagende vækst i verdensøkonomien, der dog fortsat vil befinde sig på et rimeligt niveau. Usikkerheden omkring væksten i de enkelte regioner er det imidlertid blevet vanskeligere at forholde sig til, hvorfor det synes aktuelt, at fordele investeringerne mere ligeligt mellem de enkelte regioner. Den stigende usikkerhed betyder, at vi fortsat fraråder investeringer i de mest risikable områder, såsom Emerging Markets og Højrentelande. Endvidere tilrådes der ekstra varsomhed ved overvejelser om investering i produkter/fonde, der udelukkende baserer deres koncept på spekulation ud fra historiske sammenhænge. Aktier Som det fremgår af grafen på side 8, synes de amerikanske aktier p.t. at være meget billige. Men går man bag om tallene, kan billedet dog ændre sig noget. Ifølge grafen forventes de amerikanske selskaber at præstere en indtjeningsfremgang på 11% i 2008 mod en forventet fremgang i 2007på 8%. Med forventning om en aftagende økonomisk vækst i verdensøkonomien, virker det meget optimistisk. Det er vores vurdering, at analytikerne kommer til at nedjustere deres indtjeningsforventninger. Rente på den 10 årige amerikanske statsobligation, som bruges i sammenligningsgrundlaget i grafen, faldt i løbet 6

7 DANSK af 3. kvartal. Det gør, alt andet lige, aktier relativt mere interessante end obligationer. Vi er noget usikre på, hvorvidt rentefaldet i den 10 årige rente er holdbart, medmindre økonomien forværres. Vi er grundlæggende af den vurdering, at aktierne på nuværende tidspunkt er fair prisfastsat, men risikoen for skuffelser er forøget. Vi forventer forsat, at aktiemarkedet (MSCI WORLD) vil give et afkast på mellem -15% til +5% i Derfor anbefaler vi en neutral til svag undervægt i aktier, og primært med investering i større aktier på de veletablerede kapitalmarkeder. 160 S&P500, 12M Forward Comparative Yield Ratio Mean Obligationer Både den europæiske og amerikanske centralbank er usikre omkring følgevirkningerne af den finansielle krise. Det er vi også. Risikoen for negative overraskelser i økonomien er steget. Inflationen synes under kontrol, men stigende råvarepriser udgøre en latent inflationsrisiko. Renteudviklingen er derfor blevet endnu mere uforudsigelig. Derfor anbefaler vi en kombination af korte og mellemlange obligationer for private midler, medens selskabs- og pensionsmidler herudover kan placeres i højt forrentede obligationer. 12. oktober 2007 Formue- & Investeringspleje A/S Julen 2007: vanen tro holder vi kontoret lukket mellem jul og nytår. Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Formue- & Investeringspleje A/S,. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 7

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter 4. kvartal 2014 har været endnu et kvartal, hvor den økonomiske vækst i verdensøkonomien samlet set er foregået i et behersket tempo. Der er dog

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, indikerer, at

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter De fleste udviklede økonomier fik en lidt lavere økonomisk vækst i både 2. og 3. kvartal 2016 sammenlignet med de samme kvartaler året før, mens

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere