IT-erhvervene i tal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-erhvervene i tal 2009"

Transkript

1 IT-erhvervene i tal 2009

2 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Publikationen har siden 2007 været sikre en løbende opdatering af vidensgrundlaget for den regionale klyngeindsats på IKT-området. Hensigten med publikationen er at monitorere IKT-erhvervets udvikling bl.a. mht. beskæftigelse, omsætning, værditilvækst og specialisering. Udviklingen følges og sammenlignes med IKTmiljøer i andre byer og regioner i Danmark. Sammen med andre aktiviteter, som f.eks. surveys, benchmarking og analyser, er IT-erhvervene i tal med til at muliggøre en systematisk måling af klyngens attraktivitet og konkurrencedygtighed i forhold til andre IKT miljøer på nationalt og internationalt plan. BrainsBusiness - ICT North Denmark er et privat/offentligt partnerskab, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Det overordnede mål for BrainsBusiness - ICT North Denmark er at bidrage til, at den nordjyske IKT-klynge anerkendes som en af de mest attraktive og konkurrencedygtige IKT-klynger i Europa. I forlængelse af dette overordnede mål arbejdes der konkret med at: Skabe kendskab til og accept af den nordjyske IKT-klynges styrker på regionalt, nationalt og internationalt plan. Skabe et vindermiljø på IKT-området i Nordjylland, baseret på en kritisk masse af viden, kompetencer og unikke rammebetingelser, som kan tiltrække arbejdskraft, investeringer og nye virksomheder til klyngen. Styrke samarbejdet, relationerne og tilliden imellem virksomhederne og vidensmiljøerne i IKT-klyngen - og dermed skabe betingelserne for hurtigere vidensbaseret vækst og global konkurrencedygtighed. Partnerskabet er baseret på ICTNORCOM - Business Forum, som er netværket for det nordjyske IKTerhverv, Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Aalborg Samarbejdet. Samarbejdet finansieres bl.a. af EU's Regionalfond og af finansiering fra de 5 partnerorganisationer. Strategisk ramme BrainsBusiness har udviklet en regional strategisk ramme med udgangspunkt i de områder, hvor det nordjyske IKT-miljø står stærkt. Styrken er kombinationen af unik teknologisk viden og stærke kommercielle anvendelsesmuligheder. De 4 kerneteknologier er områder med en stærk vidensbase i Nordjylland og stærke miljøer på Aalborg Universitet. De 6 kommercielle fokusområder tager udgangspunkt i anvendelse af IKT og er områder med forretningspotentiale og virksomhedsmasse i regionen.

3 IT erhvervene i Nordjylland kort fortalt... IT erhvervene får stadig større betydning for den private sektors økonomi i Region Nordjylland. Det gælder især Aalborg Kommune, hvor IT erhvervene er stærkt koncentreret både i forhold til arbejdsstedernes geografiske lokalisering, beskæftigelse, omsætning og værditilvækst. IT erhvervenes omsætning og værditilvækst viste pæne stigninger den seneste periode. Aalborg ligger på en flot 1. plads, når man ser på IT erhvervenes værditilvækst som andel af den samlede værditilvækst i den private sektor. Aalborg er rykket forbi Århus set i forhold til året før Aalborg ligger også nummer 1, når man ser på IT erhvervenes værditilvækst pr. ansat. Aalborg er her rykket forbi Købehavn set i forhold til året før Set i forhold til 2 år tidligere steg den gennemsnitlige værditilvækst pr. ansat med ca kr. i Aalborg Kommune. I Region Nordjylland steg den gennemsnitlige værditilvækst pr. ansat med ca kr. Region Nordjylland beskæftigede personer - samlet arbejdsmængde svarende til fuldtidsbeskæftigede. Set i forhold til ultimo 2005 steg antallet af IT jobs med 555 jobs. Men den samlede arbejdsmængde er steget med 430 årsværk. Omsætning på 15,6 mia. kr. - stigning på 0,8 mia. kr. i forhold til ultimo 2005 Værditilvækst på 9,4 mia. kr. - stigning på knap 1,7 mia. kr. i forhold til ultimo IT arbejdssteder - 38 flere end ultimo Aalborg Kommune beskæftigede personer - samlet arbejdsmængde svarende til fuldtidsbeskæftigede. Set i forhold til ultimo 2005 steg antallet af IT jobs med 542 jobs. Men den samlede arbejdsmængde er steget med 523 årsværk. Omsætning på 11,8 mia. kr. - stigning på knap 1,2 mia. kr. i forhold til ultimo 2005 Værditilvækst på 7,6 mia. kr. - stigning på 1,5 mia. kr. i forhold til ultimo IT arbejdssteder - 24 flere end ultimo IT erhvervene - NACE, rev 1.1/DB03 IT-industri: NACE, rev Fremstilling af kontormaskiner 3002 Fremstilling af computere og andet it- udstyr 3130 Fremstilling af isolerede ledninger og kabler 3210 Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv Fremstilling af telemateriel 3230 Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv Fremstilling af navigationsudstyr, måle- og kontrolapparater 3330 Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg IT-engroshandel DB Engroshandel med radio og tv Engroshandel med computere og it-udstyr Engroshandel med telekommunikationsudstyr Engroshandel med elektroniske komponenter Engroshandel med el-installationsmateriel Telekommunikation NACE, rev Telekommunikation IT-konsulentvirksomhed NACE, rev Udlejning af computere, it-udstyr og kontormøbler 7210 Konsulentvirksomhed vedr. hardware 7221 Udvikling af standardsoftware 7222 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 7230 Databehandling 7240 Databaseværter og -formidlere 7250 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr 7260 Anden virksomhed I forbindelse med it-servicevirksomhed

4 Beskæftigelsen inden for IT erhvervene I Region Nordjylland er der personer beskæftiget indenfor IT erhvervene - dette svarer til 3,8 pct. af den samlede beskæftigelse. I Aalborg findes 8,2 pct. af den samlede beskæftigelse inden for IT erhvervene. Set i forhold til 2 år tidligere er antallet af IT-job steget med 555 job i Region Nordjylland, mens den samlede arbejdsmængde er steget med 430 fuldtidsbeskæftigede. IT-beskæftigelsen som andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor, ultimo 2007 Århus; 9,2 Region Hovedstaden; 9,0 København; 8,7 Aalborg; 8,2 Odense; 5,5 Hele landet; 5,2 Region Midtjylland; 4,6 Region Nordjylland; 3,8 Region Syddanmark; 2,7 Region Sjælland; 2,1 Randers; 1,7 Esbjerg; 1,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Job inden for IT erhvervene Der er personer beskæftiget inden for IT erhvervene i Region Nordjylland ultimo 2007 ud af i alt beskæftigede, hvilket svarer til en andel på 3,8 pct. Dette placerer regionen højere end Region Syddanmark og Region Sjælland, men lavere end landsgennemsnittet på 5,2 pct., Region Midtjylland samt Region Hovedstaden. Derimod udgør beskæftigelsen indenfor IT erhvervene en større del i Aalborg, idet 8,2 pct. af de beskæftigede i den private sektor er ansat inden for IT erhvervene. Aalborg overgås således kun af København, Region Hovedstaden og Århus. IT-beskæftigelsen i Region Nordjylland er stærkt koncentreret i Aalborg, idet næsten 3 ud af 4 IT-job findes her.

5 Antal beskæftigede inden for IT erhvervene efter branche Ultimo 2007 Tele- IT- IT- IT-arbejdssteder IT-engros- kommuni- konsulent- erhvervene Privat i % af den IT-industri handel kation virksomhed i alt sektor private sektor Hele landet ,2 Region Nordjylland ,8 Region Hovedstaden ,0 Region Sjælland ,1 Region Syddanmark ,7 Region Midtjylland ,6 Aalborg ,2 København ,7 Odense ,5 Esbjerg ,2 Randers ,7 Århus ,2 Udvikling i antal beskæftigede inden for IT erhvervene ultimo ,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Beskæftigelsen inden for IT erhvervene I gennemsnit er der 13 ansatte pr. IT-arbejdssted i Region Nordjylland. IT-konsulentvirksomheder er generelt mindre arbejdssteder end de øvrige IT-brancher. I gennemsnit har IT-konsulentvirksomheder 9 ansatte, mens der gennemsnitlig er 23 og 35 ansatte pr. arbejdssted inden for henholdsvis IT-industri og Telekommunikation. IT-engroshandel har i gennemsnit 15 ansatte. Knap halvdelen af IT-jobbene i Region Nordjylland og i hele landet findes inden for IT-konsulentvirksomhed. De personer, der er beskæftigede inden for IT erhvervene i Region Nordjylland ultimo 2007, svarer til en samlet arbejdsmængde på fuldtidsbeskæftigede personer. Set i forhold til 2 år tidligere er antallet af IT-job steget med 555 job, mens den samlede arbejdsmængde er steget med 430 fuldtidsbeskæftigede.

6 IT erhvervenes omsætning IT erhvervene i Region Nordjylland har en omsætning på 15,6 mia. kr. ultimo 2007, hvilket svarer til 5,9 pct. af Region Nordjyllands samlede omsætning. IT erhvervene i Aalborg Kommune har en omsætning på 11,8 mia. kr. ultimo 2007, hvilket svarer til 10,7 pct. af den samlede omsætning i Aalborg Kommune. I Region Nordjylland steg IT erhvervenes omsætning med 0,2 mia. kr., mens IT erhvervenes omsætning i Aalborg Kommune steg med 0,8 mia. kr. set i forhold til året før. IT erhvervenes omsætning som andel af den samlede omsætning i den private sektor, ultimo 2007 Region Hovedstaden; 11,1 Aalborg; 10,7 Århus; 10,1 København; 8,6 Odense; 8,0 Hele landet; 7,2 Region Nordjylland; 5,9 Region Midtjylland; 5,7 Region Syddanmark; 3,7 Region Sjælland; 3,2 Randers; 2,2 Esbjerg; 0,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 IT erhvervenes omsætning IT erhvervene i Region Nordjylland har en omsætning på 15,6 mia. kr. ultimo Det svarer til, at 5,9 pct. af den samlede omsætning i den private sektor i Region Nordjylland stammer fra IT erhvervene. Til sammenligning udgør IT erhvervenes omsætning 7,2 pct. af den samlede omsætning i den private sektor i hele landet, mens Aalborg med 10,7 pct. IT-omsætning er placeret bag Region Hovedstaden. Set i forhold til 2 år tidligere er Aalborg rykket forbi København og Århus fra en 4. plads til 2. pladsen.

7 Samlede omsætning inden for IT erhvervene (mia. kr.) Ultimo 2007 IT-industri & IT- IT- IT-omsætning Telekom- IT-engros- konsulent- erhvervene Privat i % af den munikation handel virksomhed i alt sektor private sektor Hele landet 72,5 78,1 67,9 218, ,6 7,2 Region Nordjylland 7,3 4,5 3,9 15,6 266,6 5,9 Region Hovedstaden 36,9 49,5 47,7 134, ,8 11,1 Region Sjælland 3,9 3,2 1,8 8,9 282,5 3,2 Region Syddanmark 8,2 11,1 4,1 23,4 625,1 3,7 Region Midtjylland 16,3 9,8 10,5 36,5 644,6 5,7 Aalborg 5,9 3,1 2,9 11,8 110,5 10,7 København 15,2 7,2 18,0 40,4 470,9 8,6 Odense 3,2 1,9 1,6 6,7 83,8 8,0 Esbjerg 0,4 0,1 0,2 0,6 78,3 0,8 Randers 0,2 0,5 0,3 1,0 42,8 2,2 Århus 5,5 5,9 6,3 17,7 174,6 10,1 Note: IT-industri og Telekommunikation er slået sammen pga. diskretionshensyn. Udviklingen i omsætning inden for IT erhvervene ultimo ,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0%

8 IT erhvervenes værditilvækst I Region Nordjylland er værditilvæksten inden for IT erhvervene 9,4 mia. kr. ultimo En stigning på knap 1,7 mia. kr. i forhold til 2 år tidligere. I Aalborg Kommune er værditilvæksten inden for IT erhvervene 7,6 mia. kr. En stigning på 1,5 mia. kr. i forhold til 2 år tidligere. IT erhvervenes værditilvækst pr. ansat er 1,33 mio. kr. i Region Nordjylland ultimo I Aalborg Kommune er værditilvæksten pr. IT-ansat højere - 1,44 mio. kr. IT erhvervenes værditilvækst som andel af den samlede værditilvækst i den private sektor, ultimo 2007 Aalborg; 18,1 Århus; 14,9 Odense; 11,5 Region Hovedstaden; 11,1 Region Nordjylland; 9,0 Hele landet; 8,5 København; 8,4 Region Midtjylland; 8,2 Region Syddanmark; 4,1 Region Sjælland; 3,6 Randers; 3,2 Esbjerg; 0,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 IT erhvervenes værditilvækst IT erhvervene i Region Nordjylland har en værditilvækst på 9,4 mia. kr. ultimo Set i forhold til 2 år tidligere er det en stigning på knap 1,7 mia. kr. Når IT erhvervenes værditilvækst betragtes i forhold til de enkelte geografiske områders samlede værditilvækst, er Region Nordjylland med 9 pct. placeret over landsgennemsnittet på 8,5 pct. Aalborg ligger med 18,1 pct. på en flot 1. plads - Aalborg er dermed rykket forbi Århus i forhold til året før. Ser man på IT erhvervenes værditilvækst pr. ansat, ligger Aalborg Kommune nummer 1, mens Region Nordjylland er placeret over Region Hovedstaden og gennemsnittet for hele landet. Set i forhold til året før steg den gennemsnitlige værditilvækst pr. ansat med ca kr. i Aalborg Kommune. I Region Nordjylland steg den gennemsnitlige værditilvækst pr. ansat med ca kr.

9 Gennemsnitlig værditilvækst (1.000 kr.) pr. ansat, ultimo 2007 Aalborg; 1435 København; 1343 Region Nordjylland; 1331 Region Hovedstaden; 1310 Hele landet; 1243 Odense; 1221 Århus; 1205 Randers; 1188 Region Sjælland; 1165 Region Midtjylland; 1111 Region Syddanmark; 1078 Esbjerg; Udvikling i IT-erhvervenes værditilvækst ultimo ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0%

10 IT erhvervenes arbejdssteder Der er 647 arbejdssteder inden for IT erhvervene i Region Nordjylland, hvilket udgør 2,1 pct. af samtlige arbejdssteder i den private sektor. Aalborg er med 4,1 pct. placeret over landsgennemsnittet, mens arbejdsstederne inden for IT erhvervene udgør de største andele i Hovedstadsområdet og Århus. IT-konsulentvirksomhed er den branche, der udgør størstedelen af IT-arbejdsstederne i Region Nordjylland - 68 pct. Der ses et tilsvarende billede for hele landet. IT erhvervenes andel af arbejdsstederne i den private sektor, ultimo 2007 Region Hovedstaden; 6,3 København; 6,2 Århus; 5,8 Aalborg; 4,1 Odense; 4,0 Hele landet; 3,6 Region Midtjylland; 2,8 Region Sjælland; 2,6 Randers; 2,3 Region Syddanmark; 2,2 Region Nordjylland; 2,1 Esbjerg; 1,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 IT-arbejdsstederne efter branche, ultimo 2007 Region Nordjylland Hele landet ITkonsulent -virksomhed 68% IT-industri 7% IT-engroshandel 18% Telekommunikation 7% ITkonsulent -virksomhed 75% IT-industri 6% IT-engroshandel 14% Telekommunikation 5%

11 Antal arbejdssteder inden for IT erhvervene efter branche Ultimo 2007 Tele- IT- IT- IT-arbejdssteder IT-engros- kommuni- konsulent- erhvervene Privat i % af den IT-industri handel kation virksomhed i alt sektor private sektor Hele landet ,6 Region Nordjylland ,1 Region Hovedstaden ,3 Region Sjælland ,6 Region Syddanmark ,2 Region Midtjylland ,8 Aalborg ,1 København ,2 Odense ,0 Esbjerg ,7 Randers ,3 Århus ,8 Udviklingen i antal arbejdssteder inden for IT erhvervene ultimo ,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% Arbejdssteder inden for IT erhvervene Der findes 647 arbejdssteder inden for IT erhvervene i Region Nordjylland ultimo 2007, hvilket svarer til 2,1 pct. af samtlige arbejdssteder i den private sektor. Region Nordjylland ligger således under landsgennemsnittet på 3,6 pct., og ligger ligeledes under de øvrige 4 regioner. Region Hovedstaden har den største andel IT-arbejdssteder - 6,3 pct. I Aalborg findes 4,1 pct. af arbejdsstederne i den private sektor inden for IT erhvervene. IT-arbejdsstederne i Region Nordjylland er koncentreret i Aalborg Kommune, hvor mere end halvdelen er placeret. Set i forhold til 2 år tidligere er der 38 flere IT-arbejdssteder i Region Nordjylland og 24 flere IT-arbejdssteder i Aalborg.

12 IT-erhvervene i alt IT-konsulentvirksomhed IT-engroshandel IT-industri & Telekommunikation IT-erhvervene i alt IT-konsulentvirksomhed Telekommunikation IT-engroshandel IT-industri IT erhvervenes specialisering Region Nordjylland har en højere specialisering inden for IT erhvervene i alt end Region Sjælland og Region Syddanmark. Region Hovedstaden har den højeste specialisering inden for IT erhvervene i alt. Region Hovedstaden er det område, der er mest specialiseret inden for IT erhvervene målt på beskæftigelse (spec. på 172). Aalborg er det område, der er mest specialiseret inden for IT erhvervene målt på værditilvækst (spec. på 214). Det gælder IT-industri & Telekommunikation, hvor specialiseringen er på 297. Specialisering i den private sektor målt på beskæftigelse og værditilvækst, ultimo 2007 Ultimo 2007 Beskæftigelse Værditilvækst Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Aalborg København Odense Esbjerg Randers Århus Note: IT-industri og Telekommunikation er slået sammen pga. diskretionshensyn. Specialisering Et specialiseret erhvervsområde er karakteriseret ved at fylde meget i en region sammenlignet med, hvad det fylder på landsplan. Når et erhvervsområde er overrepræsenteret i regionen, er det tegn på, at regionen har opbygget særlige forudsætninger, som gør det attraktivt at være placeret i regionen. Der kan eksempelvis være let adgang til underleverandører eller specialiseret arbejdskraft. Der kan også være gode muligheder for at udveksle viden og kompetence med andre relaterede virksomheder samt videns- og uddannelsesinstitutioner. Overrepræsentation af nogle erhvervsområder modsvares naturligvis af underrepræsentation af andre erhvervsområder. Underrepræsentation af et erhvervsområde betyder ikke nødvendigvis, at en region står svagt på det pågældende område. Det indikerer blot, at andre egne af landet står stærkere. IT erhvervene er overrepræsenteret i en region, hvis specialiseringen er på over 100. Omvendt er IT erhvervene underrepræsenteret, hvis specialiseringen er på under 100.

13 Bilag Udvikling i jobs inden for IT-erhvervene (ultimo året) Udvikling i IT-erhvervenes fuldtidsbeskæftigelse (ultimo året) Job Ændring antal pct. Fuldtidsbeskæftigelse Ændring antal pct. Hele landet ,7% Region Nordjylland ,1% Region Hovedstaden ,4% Region Sjælland ,4% Region Syddanmark ,5% Region Midtjylland ,2% Aalborg ,7% København ,5% Odense ,9% Esbjerg ,8% Randers ,3% Århus ,8% Hele landet ,2% Region Nordjylland ,4% Region Hovedstaden ,0% Region Sjælland ,0% Region Syddanmark ,6% Region Midtjylland ,2% Aalborg ,0% København ,7% Odense ,9% Esbjerg ,5% Randers ,1% Århus ,0% Udvikling i IT-erhvervenes omsætning (1.000 kr.) Udvikling i IT-erhvervenes værditilvækst (1.000 kr.) Omsætning Ændring antal pct. Værditilvækst Ændring antal pct. Hele landet ,2% Region Nordjylland ,4% Region Hovedstaden ,1% Region Sjælland ,3% Region Syddanmark ,2% Region Midtjylland ,4% Aalborg ,2% København ,4% Odense ,0% Esbjerg ,2% Randers ,9% Århus ,6% Hele landet ,9% Region Nordjylland ,3% Region Hovedstaden ,2% Region Sjælland ,1% Region Syddanmark ,5% Region Midtjylland ,5% Aalborg ,5% København ,4% Odense ,1% Esbjerg ,3% Randers ,3% Århus ,0% Udvikling i arbejdssteder inden for IT-erhvervene (ultimo året) Samlede værditilvækst inden for IT erhvervene (mia. kr.) Ændring Arbejdssteder antal pct. Hele landet ,9% Region Nordjylland ,2% Region Hovedstaden ,0% Region Sjælland ,9% Region Syddanmark ,0% Region Midtjylland ,5% Aalborg ,5% København ,1% Odense ,2% Esbjerg ,3% Randers ,9% Århus ,0% IT-industri & IT- IT- IT-værditilvækst Telekom- IT-engros- konsulent- erhvervene Privat i % af den Ultimo 2007 munikation handel virksomhed i alt sektor private sektor Hele landet 43,9 20,3 54,9 119, ,3 8,5 Region Nordjylland 4,7 1,5 3,3 9,4 105,4 9,0 Region Hovedstaden 22,0 12,9 38,7 73,6 665,9 11,1 Region Sjælland 2,1 0,8 1,3 4,3 119,5 3,6 Region Syddanmark 5,5 2,2 3,1 10,9 262,4 4,1 Region Midtjylland 9,6 2,7 8,4 20,8 255,0 8,2 Aalborg 3,9 1,2 2,6 7,6 41,7 18,1 København 10,2 1,4 14,0 25,6 304,7 8,4 Odense 2,3 0,6 1,3 4,2 36,3 11,5 Esbjerg 0,3 0,0 0,1 0,4 43,7 0,9 Randers 0,1 0,2 0,2 0,5 15,6 3,2 Århus 4,2 1,7 5,2 11,1 74,5 14,9

14 Vidste du, at... omkring personer er direkte beskæftiget med IKT-erhverv i Nordjylland? Vidste du, at... Aalborg Universitet er den forskningsinstitution i Danmark, der investerer mest i IKT-forskning? Vidste du, at... antallet af ansatte i IKT-erhvervet i Aalborg er fordoblet på 10 år? Kontakt: Lars Horsholt Jensen BrainsBusiness - ICT North Denmark Telefon: Web: Adresse: Boulevarden Aalborg Danmark

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene Beskæftigelsen i IT-erhvervene 67 5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene 5.1 Indledning IT-erhvervenes voksende økonomiske betydning medfører også en stigende beskæftigelse inden for erhvervene, især inden

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Oktober 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Selvom antallet af beskæftigede

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Bag om tallene 123. Bag om tallene. Metodebeskrivelse og tabelbilag

Bag om tallene 123. Bag om tallene. Metodebeskrivelse og tabelbilag Bag om tallene 123 Bag om tallene Metodebeskrivelse og tabelbilag 124 Bag om tallene 2. IT-erhvervene Talmaterialet til belysning af IT-erhvervene og deres strukturudvikling er baseret på Firmastatistikken,

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Midtvejsevaluering 2012 Satsning 2. Globale styrkepositioner

Midtvejsevaluering 2012 Satsning 2. Globale styrkepositioner Midtvejsevaluering 2012 Satsning 2. Globale styrkepositioner Erhvervsplan 2010-2014 Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Den erhvervsvenlige kommune Mål Globale styrkepositioner Øget innovation

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

2.523 1.967 766 975 1.828. 34 22 9 13 22 Hele landet 2.475 8.059 31.378

2.523 1.967 766 975 1.828. 34 22 9 13 22 Hele landet 2.475 8.059 31.378 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct.

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct. November 2010 2008 Stadig større boligudbud end sidste år 61.002 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af november 2010. Udbuddet fordelte sig med 41.101 parcel- og rækkehuse, 9.741

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

Maj 2016. steget med 0,7 pct.

Maj 2016. steget med 0,7 pct. Maj 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2016 var der på landsplan 59.082 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.776 parcel- og rækkehuse, 7.137 ejerlejligheder

Læs mere

9. It-produkter. 9.1 Introduktion

9. It-produkter. 9.1 Introduktion It-produkter 149 9. It-produkter 9.1 Introduktion It-produkter er et vigtigt grundlag for analyser It-produkter består af varer tjenesteydelser It-produkter kan betegnes som det primære element, der binder

Læs mere

6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer

6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer IT-stillinger og -kompetencer 87 6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer 6.1 Indledning IT-kvalifikationer: en indikator på IT-parathed og -udviklingspotentiale IT-kompetencer kan erhverves på

Læs mere

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af marts 2016 var der på landsplan 57.438 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.797 parcel- og rækkehuse, 6.973 ejerlejligheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Vækstvirksomheder. - tal & fakta. Glenda Napier Analysechef 28. april, 2009

Vækstvirksomheder. - tal & fakta. Glenda Napier Analysechef 28. april, 2009 Vækstvirksomheder - tal & fakta Glenda Napier Analysechef 28. april, 29 Præsentation > FORA vækstprojekt > Vækstvirksomheder? > Vækstvirksomheders DNA? Hvad er vækstvirksomheder? Vækstvirksomheder er alle

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. April 2014 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2014 var der på landsplan 62.759 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 41.959 parcel- og rækkehuse, 7.692 ejerlejligheder

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Danmark har for få vækstvirksomheder

Danmark har for få vækstvirksomheder D Indsigt Nummer 2 22. januar 28 Danmark har for få vækstvirksomheder Af Udviklingsdirektør Anders Hoffmann, FORA, ah@ebst.dk, Økonom Ditte Rude Petersen, FORA, dpe@ebst.dk, og Chef for MMV & Entrepreneurship

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Januar 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af januar 2015 var der på landsplan 54.531 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.463 parcel- og rækkehuse, 6.151 ejerlejligheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Landets erhvervsskoler har store problemer med kvaliteten. Det viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af virksomhedernes

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion It-erhvervene 133 8. It-erhvervene 8.1 Introduktion It-erhvervene vigtig i informationssamfundet 8.2 It-erhvervenes struktur 8.3 Økonomisk udvikling 8.4 Beskæftigelse 8.5 Forskning og udvikling It-erhvervene

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

April 2015. faldet med 1,9 pct.

April 2015. faldet med 1,9 pct. April 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2015 var der på landsplan 57.974 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.861 parcel- og rækkehuse, 6.430 ejerlejligheder

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere