KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er"

Transkript

1 KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER Vejledning til rådgivere om ETF er

2 2 Vejledning til rådgivere om ETF er

3 Børshandlede fonde (ETF er) revolutionerer investorernes og rådgivernes porteføljeforvaltning. ETF er er effektive, omkostningseffektive og gennemsigtige og giver mulighed for at begrænse risici. Disse fordele er årsagen til ETF ernes popularitet blandt nogle af verdens mest krævende investorer lige fra banker og pensionskasser til offentlige myndigheder og professionelle kapitalforvaltere. ETF er anvendes nu af et stigende antal finansielle rådgivere. SÅDAN BRUGER DU DENNE VEJLEDNING Denne vejledning er tænkt som et referenceværktøj for rådgivere. Den giver generel information om ETF er, hvad du skal se efter, når du vælger ETF er og alle de investeringsbegrundelser, du kan bruge over for dine kunder. Hvert enkelt afsnit kan læses for sig selv. Denne vejledning indeholder den information, du behøver for at forstå ETF erne og fordelene ved dem, og hvordan de kan bruges i de porteføljer, du skaber for dine kunder. 1

4 Indholdsfortegnelse 1Hvad er en ETF? 3 2Sammenligning af ETF er og investeringsforeninger 7 3Vælg den rette ETF 11 4Hvorfor ETF er 23 ishares - verdens førende ETF-udbyder ishares er verdens største ETF-udbyder med mere end USD 998 mia. under forvaltning 1. ishares banede vejen for at gøre ETF er tilgængelige for alle typer investorer og arbejder ihærdigt på at hjælpe rådgivere med at få det bedste ud af ETF er. Med mere end 720 ETF er noteret på børser over hele verden og en markedsandel på over 38% har ishares i de seneste 15 år banet vejen for ETF er som en bedre investeringsmetode. ishares har i dag mere end 140 ETF er noteret på London Stock Exchange 2. 1 Tallene er fra ultimo juli Kilde: BlackRock Investment Institute ETP Research, Bloomberg. 2 Kilde: BlackRock, juli

5 Hvad er en ETF? 3

6 Hvad er en ETF? En ETF er en børshandlet fond. Målet med en ETF er at følge udviklingen i et specifikt indeks (fx FTSE 100) og levere det samme afkast til investorerne som indekset minus gebyrer. For at levere det samme afkast som indekset forvalter EFT-udbyderen en fond, der enten replikerer beholdningen i indekset (også kaldet en fysisk replikeret ETF), eller replikerer udviklingen i indekset ved at anvende en syntetisk swapstruktur (også kaldet en derivat-replikeret ETF. Se afsnit 3 for yderligere oplysninger). På samme måde som et investeringsselskab giver en ETFinvestering investorerne adgang til en portefølje af virksomheder (aktier), obligationer og andre aktivtyper (fx råvarer eller ejendom). En ETF købes og sælges på en børs ligesom en aktie. EFT er giver således investorerne det bedste af alle verdener investeringsselskabets spredning kombineret med aktiens omsættelighed. Der findes ETF er, der følger de fleste større aktie-, obligations- og råvareindeks samt andre aktivklasser (fx ejendom), hvilket giver investorerne adgang til mange markeder. Der findes også branchebaserede ETF er, der giver adgang til specifikke brancher. ETF er er derfor hurtigt ved at blive en af de vigtigste og mest effektive investeringsværktøjer inden for porteføljeforvaltning. ETF er er investeringer, der følger indeks og tilbyder dine kunder gode fordele i en let tilgængelig pakke. ETF er er investeringer, der følger indeks og tilbyder dine kunder gode fordele i en let tilgængelig pakke. INVESTERINGS- FORENING BØRS- HANDLEDE FONDE (ishares) AKTIE 4

7 ETF er er blevet vigtige porteføljebyggesten og tilbyder diversificering, gennemsigtighed og likviditet til en lavere pris end traditionelle investeringsforeninger. Den stigende popularitet viser, at investorerne værdsætter ETF ernes konsekvente fordele: Likviditet ETF er er børsnoterede og kan handles på alle tidspunkter, når børsen er åben. En ETF er lige så likvid som de underliggende værdipapirer. Omkostningseffektivitet Med ETF er opnår man en omkostningseffektiv spredning af sin markedseksponering. Fleksibilitet Der er plads til ETF er i både taktisk og strategisk aktivallokering. Intradag-handel: det er lige så let at købe som at sælge. Fordele ved ETF er for rådgivere Diversificering På fondsniveau: hele indekset kan købes i en enkelt handel. På porteføljeniveau: ETF er dækker hele spektret af aktivklasser, herunder aktier, obligationer, råvarer, investeringstemaer osv. Gennemsigtighed Fondens investeringsmål. Daglig offentliggørelse af de underliggende værdipapirer. De samlede eksplicitte omkostninger (TER). Kilde: BlackRock, juli

8 6

9 Sammenligning af ETF er og investeringsforeninger 7

10 Sammenligning af ETF er og investeringsforeninger Mange rådgivere vælger de traditionelle investeringsforeningers investeringsstruktur. ETF er samler mange af fordelene ved både investeringsforeninger og aktier. Nogle karakteristika adskiller dog ETF er fra investeringsforeningerne. Nedenstående tabel viser en sammenligning af ETF er med traditionelle aktive investeringsforeninger og investeringsforeninger, der følger indeks. ETF er Aktive foreninger Foreninger, der følger indeks Struktur Åben for nye investorer Åben for nye investorer Åben for nye investorer Investeringsformål Replikere et indeks Klare sig bedre end et indeks Replikere et indeks Handel Intradag i LSE's åbningstid En gang om dagen eller mindre En gang om dagen eller mindre Tilgængelighed Kursfastsættelse Via en mægler eller wrapplatform Prisfastsættes tæt på NAV og konstant, når markedet er åbent Via fondsforvalter eller fondssupermarkeder Prisfastsættes dagligt tæt på NAV Via fondsforvalter eller fondssupermarkeder Prisfastsættes dagligt tæt på NAV Omkostningsnøgletal TER 3 LP og andre omkostninger LP og andre omkostninger Kursspænd Ja Ja (hvis ikke single priced ) Ja (hvis ikke single priced ) Behandling af udbytte Uddeles eller akkumuleres Uddeles eller akkumuleres Uddeles eller akkumuleres Gennemsigtighed Høj Lav Lav Minimumsinvestering Nej Ja Ja Exit/strafgebyrer Nej Nogle gange Nogle gange Tracking error Lav Høj Lav Afkastudsving Lav Høj Lav Forvalterudvælgelsesrisiko Nej Ja Nej 3 De samlede omkostninger (TER). 4 Ledelsesprovision (LP). Andre omkostninger omfatter gebyrer til administration, depot, licens og andre gebyrer. 8

11 Med lavere gebyrer og konsekvente markedsafkast kombineret med fuld gennemsigtighed kan ETF er udgøre et fordelagtigt alternativ til traditionelle investeringsforeninger. ETF-gebyrer er typisk lavere end gebyrene i traditionelle investeringsforeninger. Den samlede årlige omkostning ved at eje en ETF kaldes TER (Total Expense Ratio) og kan udgøre mellem 0,05% af den forvaltede kapital. Hovedpunkter for rådgivere ETF er giver en høj grad af gennemsigtighed, da de fleste udbydere dagligt offentliggør deres beholdninger på hjemmesiden. Aktivt forvaltede fonde opkræver højere gebyrer for muligheden men ikke sikkerheden for at klare sig bedre end markedet. Produkter som ETF er, der følger et indeks, er designet til at skabe konsekvente benchmarkafkast. Kilde: BlackRock, juli

12

13 3Vælg den rette ETF 11

14 Stil de rigtige spørgsmål Med den hurtige vækst i ETF-markedet i de senere år er det vigtigere end nogensinde at forstå, hvordan man differentierer mellem produkter, der umiddelbart synes ens. Ved at stille de rigtige spørgsmål er du bedre rustet til at vælge den rigtige ETF til dine kunder. I det følgende afsnit ser vi nærmere på disse fire vigtige spørgsmål: Hvad er mit benhcmark? Hvordan følger ETF er deres benchmark? Hvilke omkostninger skal påregnes? Hvor erfaren er ETF-udbyderen? Ved at stille de rigtige spørgsmål om ETF er er rådgivere godt klædt på til at kunne levere de bedste porteføljeløsninger til deres kunder. Forstå indekset En ETF er designet således, at den følger et indeks; det er derfor af afgørende betydning at forstå det indeks, som den valgte ETF følger. En lang række indeks kan adskille sig markant med hensyn til investeringstype og -strategi. Det er derfor vigtigt at kunne vurdere sammensætningen, formålet, udviklingen og risiciene for hvert enkelt indeks. HVAD ER MIT BENCHMARK? De følgende indeks er vigtige indeks på tværs af aktie- og obligationsmarkeder: TYPER AF AKTIEINDEKS Totalmarkedsindeks fx MSCI World Branchespecifikke indeks fx EURO STOXX Banks Regions-/landespecifikke indeks fx MSCI Europe, FTSE 100 Størrelsesindeks fx FTSE 250, EURO STOXX Small Strategiindeks fx EURO STOXX Total Market Value/ Growth Large TYPER AF OBLIGATIONSINDEKS Samlede indeks fx Barclays Euro Aggregate Statsobligationsindeks fx FTSE UK Gilts All Stock Virksomhedsobligationsindeks fx Markit iboxx Liquid Corporates Asset-backed indeks fx Markit iboxx Euro Covered Bond Inflationsindekserede indeks fx Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index Kilde: BlackRock. 12

15 Kend dit indeks et eksempel MSCI AC World og MSCI World er to kendte internationale aktieindeks. Ifølge MSCI s indeksmetodologi står AC for alle lande (all countries). MSCI AC World dækker industri- og udviklingslande, mens MSCI World kun dækker de udviklede områder i MSCI AC World. MSCI AC World er nok det mest globale aktieindeks i øjeblikket. Det dækker ca. 85% af markedsværdien af det globale aktiemarked og indeholder mere end værdipapirer fra 46 lande. På den anden side dækker MSCI World kun 23 industrilande og omfatter ca værdipapirer. Da MSCI AC World også omfatter udviklingsmarkeder, er det et mere diversificeret indeks end MSCI World og anvendes i stort omfang af investeringseksperter til at vurdere de globale aktiemarkeder. Investorer, der søger global eksponering kan opnå eksponering til hovedparten af den globale aktiemarkedsværdi ved at kombinere ishares MSCI World UCITS ETF (Dist) og ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist). Som illustreret i nedenstående figur kan MSCI World også replikeres ved hjælp af et større udvalg af ishares. MSCI AC World er nok det mest globale aktieindeks i øjeblikket. ishares MSCI WORLD UCITS ETF (Dist) ishares MSCI EUROPE UCITS ETF (Dist) ishares MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF ishares MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF ishares MSCI JAPAN UCITS ETF (Dist) ishares MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Dist) Kilde: BlackRock, juli

16 Hvordan ETF er følger deres benchmark ETF-udbydere kan anvende en lang række teknikker for at følge et indeks gennem en praktisk tilgang kan ishares ETF er anvende den bedste metode til at levere præcise markedsafkast. ETF-forvaltere anvender i store træk tre teknikker til at levere indeksafkast. ishares ETF er anvender alle tre teknikker afhængigt af, hvilken teknik, vi tror, er den mest effektive for den pågældende fond. Både fysisk replikerede og derivatreplikerede teknikker har styrker og svagheder med hensyn til at kunne levere indeksafkast. I det følgende afsnit gives en oversigt over de forskellige strukturer. FYSISK REPLIKEREDE ETF ER Replikering af indeksafkast ved at bruge kontant -markedet til at købe alle, eller prøver på alle, værdipapirer i den underliggende benchmark kaldes fysisk replikering. Der findes to former for fysisk replikering: fuld indeksreplikering og sampling-replikering. FYSISK ETF Fuld indeksreplikering Sampling-replikering HVORDAN REPLIKERER ETF'EN SIT INDEKS? DERIVAT- REPLIKERET ETF Én modpart, eksponering uden sikkerhed Flere modparter, eksponering uden sikkerhed Én modpart, eksponering med ekstra sikkerhed* * I denne sammenhæng betyder ekstra sikkerhed, at den samlede markedsværdi af modtaget sikkerhedsstillelse overstiger den samlede modpartseksponering. Kilde: BlackRock. 14

17 Fuld indeksreplikering Fuld indeksreplikering opnås ved at købe alle de underliggende værdipapirer, som indekset er baseret på. For eksempel indeholder ishares Core FTSE 100 UCITS ETF alle de 101 aktier, der indgår i FTSE 100 Index i overensstemmelse med deres vægtning i indekset. Der er tre primære fordele ved at bruge fuld replikering til at konstruere fysisk replikerede ETF er: Fuld gennemsigtighed af den underliggende beholdning. optimeringsreplikeringsteknikker. Disse ETF er køber kun en undergruppe af indekskomponenterne, hvilket har den fordel, at det reducerer administrations- og transaktionsomkostningerne. Disse fordele skaber dog risiko for en højere grad af tracking error, da ETF en ikke indeholder alle de samme værdipapirer som sit benchmark. Som med alle fysiske ETF er, hvad enten der anvendes fuld replikering eller sampling, giver de fuld gennemsigtighed over den underliggende beholdning og lav modpartsrisiko. Som nedenstående skærmprint fra viser, kan investorerne dagligt se hver enkelt EFT s underliggende beholdning ved at bruge søgeværktøjet for fondene eller siden med fondens beholdninger. Kunder og rådgivere kan også bruge den enkelte fonds nøglefakta-side på for at finde vigtig benchmark-information og oplysninger om prisfastsættelse, udvikling og udbytte. Lav tracking-forskel (forskellen mellem afkastet på indekset og på fonden, der følger indekset). Lav modpartsrisiko (risikoen for, at den anden aftalepartner ikke indfrier sine forpligtelser eller misligholder ). ishares Core FTSE 100 UCITS ETF (ISF) INVESTERINGSMÅL ishares Core FTSE 100 UCITS ETF er en børshandlet fond (ETF), hvis formål er at følge afkastet for FTSE 100-indekset så tæt som muligt. ETF en investerer i fysiske værdipapirer. FTSE 100-indekset giver eksponering til de 100 største britiske aktier ved fuld markedsværdi. Indekset vægtes efter free-float markedsværdi. ishares ETF er er fonde, der administreres af BlackRock. De er transparente, omkostningseffektive, likvide produkter, der handles på børser som almindelige værdipapirer. ishares ETF er tilbyder fleksibel og nem adgang til en bred række af markeder og aktivklasser. Viktig information: Värdet av din investering och intäkterna från den kommer att variera och det initiala investeringsbeloppet kan inte garanteras. Sampling-replikering Sampling-replikering forklares lettest ved at anvende et meget bredt indeks som fx MSCI World Indeks, der omfatter mere end aktier fra 23 lande. Tiden, besværet og udgifterne ved at udføre alle de transaktioner, der kræves ved fuld replikering, kan være en ulempe for porteføljen. KORT FORTALT Aktivklasse Aktier Basisvaluta GBP Oprettelsesdato 27/Apr/2000 Udlånsudbytte for værdipapirer i 0.03% Benchmark-indeks FTSE 100 Index TM Samlet omkostningsgrad i 0.07% Udlodningsfrekvens i Kvartalsvis Hjemsted Irland Metodologi i Replikation ISIN Bloomberg Ticker Fondsadministrator Udstedende virksomhed Administrator Depositar Udbyttestatus IE ISF LN BlackRock Asset Management Ireland Limited ishares plc State Street Fund Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited Ausschüttung ETF-porteføljeforvaltere anvender derfor nogle gange sampling - eller Produktstruktur Rebalanceringsfrekvens Investeringsinstitut i Physisch Kvartalsvis Ja Kilde: BlackRock, juli

18 DERIVAT-REPLIKEREDE ETF ER Udover den fysiske replikeringsmetode til at konstruere ETF er er der i de senere år opstået en anden metode. Denne metode kaldes normalt derivat-replikering og er baseret på anvendelse af en swap-aftale mellem en investeringsbank og en fondsudbyder. Det følgende eksempel viser, hvordan en derivat-replikeret ETF replikerer sit benchmark. Figuren viser, hvordan indeksudviklingen kan matches ved hjælp af en total return swap. I eksemplet har fonden selv en kurv af aktier, hvor værdien stiger fra GBP 100 til GBP 105 i en given periode. Det tilsvarende totalafkastindeks stiger fra GBP 100 to GBP 107. Betalingerne som følger heraf - GBP 5 (swap-ben I) og GBP 7 (swap-ben II) fra hhv. ETF en og swap-modparten udlignes. ETF en modtager netto GBP 2, således at NAV bliver GBP 107. Swapmodparten betaler differencen på GBP 2, som typisk skaffes ved at investere i værdipapirer eller derivater, der følger indeksudviklingen, og kurssikre evt. åbne positioner fra swappen. Udvikling i aktiekurv: stigning fra GBP 100 til 105 ishares Ben II: modtager GBP 7 GBP -5 + GBP 7 = GBP +2 ETF'ENS NAV: GBP GBP 2 = GBP 107 Samlet indeksafkast: stigning fra GBP 100 til GBP 107 Kilde: BlackRock. Kun et eksempel. ETF en har en kurv af aktier fastsat af swapmodparten og indgår en aftale om at udveksle afkastet på denne kurv mod afkastet på det relevante indeks. Ben I: betaler GBP 5 Swapmodpart Det er vigtig at bemærke, at kurven af aktier ikke indeholder alle værdipapirerne i indekset. Den indeholder i stedet et udvalg af likvide aktier, mens swappen producerer indeksafkastet. Det, at de er i stand til at strukturere en fond, der sigter mod at replikere afkastet i benchmarkindekset uden at eje de underliggende værdipapirer, gør visse ETF er i stand til at overholde UCITS IIIreglerne om spredning og aktivtype. Ved derivat-replikerede ETF er påtager den investeringsbank, som ETF-udbyderen har indgået swap-aftalen med, sig at følge indekset. Derivat-replikerede ETF er giver en række fordele, herunder præcis tracking af benchmark før gebyrer og adgang til en række markeder og eksponeringer, der er vanskelige at gengive ved hjælp af fysisk replikering. 16

19 Disse områder kan omfatte råvarer, særlige udviklingsmarkeder og pengemarkedsindeks. Det er værd at bemærke, at modpartsrisici kan være et element i derivat-replikerede ETF er; UCITS III-reglerne begrænser dog denne risiko til 10% pr. modpart. Det er ishares strategi at tilbyde fysisk replikerede ETF er, når indeksets underliggende aktiver kan handles og holdes effektivt i fonden. For aktivklasser/eksponeringer, for hvilke det er umuligt at oprette en fysisk replikeret ETF, som opfylder UCITS-kravene (dvs. future-baserede råvareeksponeringer), anvender ishares en derivat-replikeret teknik. Omtrent 100 % af de ETF er*, som ishares aktuelt tilbyder, er fysisk replikerede. Hvad er en swap? En swap er en aftale mellem to parter (den ene er typisk en investeringsbank) om at bytte pengestrømme. Swaps er individuelt skræddersyede kontrakter (også omtalt som Over- The-Counter eller OTC ) og kan være baseret på hvilke som helst betingelser aftalt af de to parter. Swaps baseret på renter og valuta har eksisteret i mere end 30 år. Et konstant stigende antal instrumenter bliver inkluderet, fx inflation, kredit, aktiemarkedsafkast og råvarer. En swap indebærer normalt en udveksling af en på forhånd fastsat pengestrøm mod variable pengestrømme, der afhænger af den fremtidige udvikling i en variabel som fx udviklingen i aktiemarkedet. * 100 % af vores britisk registrerede fonde er fysiske pr. 31. juli BlackRock Investment Institute ETP Research, Bloomberg, 31. juli

20 For yderligere oplysninger om swap-baserede ETF er se venligst vores hjemmeside, og vores ETP Due Diligence Guide. Tabellen viser en sammenligning af fysiske og swap-baserede ETF er. Fysiske ETF er Swap-baserede ETF er (én modpart) Børsnoteret Ja Ja Ja Swap-baserede ETF er (flere modparter) Holder underliggende indekspapirer Ja Nej Nej Swap-modpartsrisiko Nej Ja Ja, spredt på flere modparter Gebyrer Lav Lav Lav 18

21 Overvej de samlede omkostninger Når investorerne evaluerer en EFT s omkostningseffektivitet, bør de tage de samlede omkostninger ved ejerskab (Total Cost of Ownership, TCO) i betragtning. Denne tilgang tager højde for både de eksplicitte og implicitte omkostninger samt yderligere indtægtskilder, fx EFT ens indtægter i forbindelse med værdipapirudlån. TCO beregnes ved at lægge alle omkostningerne ved ETF en sammen og trække alle indtægterne i samme periode fra. Det gælder både interne og eksterne omkostninger (se nedenstående figur). TCO: INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER Interne faktorer omfatter både fondens omkostninger og indtægter modtaget af fonden i samme periode. Disse interne faktorer omfatter TER, rebalanceringsomkostninger og eventuelle indtægter fra værdipapirudlån. Total Expense Ratio (TER) er de samlede omkostninger ved at eje en ETF-investering i et år. TER omfatter alle årlige omkostninger i forbindelse med forvaltningen af fonden. Eksterne faktorer er omkostninger til investoren, der fratrækkes på købs- og salgstidspunktet og omfatter handels- eller oprettelses- /indfrielsesomkostninger samt børsmæglersalærer og skatter. Handelsomkostninger afspejles i kursspændet, når ETF en købes i det sekundære marked (dvs. som børshandel eller OTC). På samme måde som det er vigtigt at overveje risikoen og det forventede afkast, er det vigtigt for enhver investeringsbeslutning at forstå de samlede omkostninger ved ejerskab. INTERNE FAKTORER Fysisk replikerede fonde De samlede omkostninger (TER) Rebalanceringsomkostninger Indtægter fra værdipapirudlån Derivat-replikerede fonde De samlede omkostninger (TER) Swapspænd Indtægter fra værdipapirudlån EKSTERNE FAKTORER Handelsspænd + Etablerings- = /indløsningsomkostninger Børsmæglersalærer Skat SAMLEDE OMKOSTNINGER VED EJERSKAB 19

22 INTERNE OMKOSTNINGER De samlede omkostninger (TER) TER omfatter alle omkostninger til drift og forvaltning af ETF en og alle omkostninger til obligatorisk dokumentation, juridisk bistand, revisionsbistand samt forvaltning og licenser. TER kan udgøre 0,05%-1,00% af den forvaltede kapital. Rebalancering af det underliggende indeks Indeksudbydere som FTSE, Standard & Poor s, MSCI og Dow Jones rebalancerer deres benchmark enten månedligt, kvartalsvist eller halvårligt. Disse ændringer kan afspejle en indeksudbyders sikkerhedskriterier, selskabsbegivenheder osv. Hvis et indeks rebalanceres bør ETFforvalterne straks foretage tilsvarende ændringer i deres porteføljer, og den deraf følgende tilgang og afgang af værdipapirer resulterer i handelsomkostninger. Værdipapirudlån Værdipapirudlån er en etableret praksis i kapitalforvaltningsbranchen. Det giver fonde mulighed for at skabe ekstraindtægter med lav risiko ved at udlåne aktiver i en periode til en tredjepart. Tredjeparten betaler et gebyr for at låne værdipapiret og stiller sikkerhed med en større værdi end lånet til rådighed. ETF-forvaltere og mange forvaltere af indeksfonde skaber ekstraindtægter på værdipapirudlånsmarkedet og sender afkastet videre til fonden. Værdipapirudlånsmarkedet er et meget stort og veletableret OTCmarked med en udlånskapacitet på mere end USD 15,2 biljoona globalt, og mere end USD 1,9 biljoona er i gennemsnit udlånt dagligt 5. ishares-etf ernes værdipapirudlån er baseret på en kvantitativ tilgang til generering af indtægter og risikostyring; begge områder drager fordel af vores kompetence, erfaring, avancerede teknologi, størrelse og position som en af verdens største kapitalforvaltere. ishares sikrer aktiv risikostyring ved at: Udvælge kapitalstærke låntagere. Altid at modtage større sikkerhed end værdien af lånet. Altid at modtage sikkerheden før ishares ETF er drager fordel af et førende vædipapirudlånsprogram, der understøttes af stærke risikostyringsrammer. lånet udleveres. Værdiansætte lån og sikkerhed dagligt til markedsværdi. Investere i egne systemer, der muliggør fuldautomatisk håndtering (STP, Straight-Through Processing) af transaktionerne i forbindelse med lån og sikkerhed. Sørge for juridisk og skatteteknisk ekspertise for at understøtte alle aspekter af udlånsprogrammet. Erstatte tab i forbindelse med låntagers misligholdelse 5. 5 Kilde: Markit, Marts BlackRocks erstatning sikrer opfyldelse af låntagers forpligtelser i henhold til udlånsaftalen. Erstatningen dækker ikke risici i forbindelse med geninvestering af kontant sikkerhed. Erstatningsordningen kan ændres, i nogle tilfælde uden varsel. 20

23 EKSTERNE OMKOSTNINGER Handelsomkostninger købs- og salgsomkostninger Handelsomkostningerne for en ETF er typisk afspejlet i kursspændet. Spændet er typisk lavere for større fonde, der forvalter flere aktiver, og fonde med høje daglige handelsvolumener. Jo mere likvide de underliggende værdipapirer er, desto lavere er spændet. Da ETF er købes og sælges som almindelige aktier gennem wrapplatforme og mæglere, skal der betales mæglerprovision. Jo kortere investorens investeringshorisont er, jo vigtigere bliver omkostningerne til kursspænd og mæglerprovision. Nedenstående eksempel viser effekten af implicitte omkostninger og yderligere indtjening på ETF ernes samlede omkostningsstruktur. Effekten ses tydeligst i resultatforskellen (resultatforskelle over 12 måneder) mellem ETF en, og det indeks den følger. Ved første øjekast ser ETF 2 ud til at være en billigere mulighed, da den har en TER på 0,15% sammenlignet med 0,25% for ETF 1. Men når rebalanceringsomkostninger og de yderligere indtægter (inkluderet i fondenes resultatforskelle) og handelsomkostninger tages med i beregningerne, ser de samlede omkostninger forbundet med ETF erne anderledes ud. Kompetente investorer og deres rådgivere bør således have et holistisk syn på de samlede omkostninger ved ejerskab, herunder omkostninger der ligger ud over TER, og medtage effekten af muligheden for at skabe ekstraindtægter i beslutningsgrundlaget. For yderligere oplysninger om værdipapirudlån henviser vi til vores dedikerede afsnit om værdipapirudlån på vores hjemmeside. Resultatforskelle over 12 måneder Handelsomkostninger Total Cost of Ownership (TCO) 7 ETF 1 (TER 0,25%) -0,10% 0,04% 0,14% ETF 2 (TER 0,15%) -0,15% 0,07% 0,22% Kilde: BlackRock. 7 En positiv TCO betyder omkostninger. 21

24 Vurder udbyderen Erfaring tæller. Størrelse, omfang, ekspertise og engagement kan variere meget mellem ETF-udbydere, og disse forskelle kan have indflydelse på afkastet. Rådgivere bør vurdere en ETF-udbyders: Stordrift for at kunne minimere omkostningerne og styre markedspåvirkningen. Tidligere opnåede resultater med forvaltning af indeksporteføljer, minimering af tracking error og handelsomkostninger. Engagement med hensyn til at yde støtte og ressourcer til investorer, mellemhandlere og markedsdeltagere. Engagement i produktudvikling. Målt på forvaltede aktiver er ishares verdens største udbyder af ETF er 8. Viden om opbygningen af og metodikken i indeks. Udbydere bør have omfattende erfaring med at forvalte indeksinvesteringer, dokumenterede kompetencer inden for porteføljeforvaltning og dedikerede researchteams. 8 Tallene er fra ultimo juli Kilde: BlackRock Investment Institute ETP Research, Bloomberg. 22

25 Hvorfor ETF er 23

26 Begrundelser HVORFOR ETF ER? ETF er tilbyder gennemsigtig, billig og likvid adgang til en lang række markeder og aktivklasser. En ETF er en investeringsforening, der handles på børsen, og følger forskellige indeks på tværs af en lang række aktivklasser, markeder og brancher. Fondselementet betyder, at en ETF er en åben (open-ended), kollektiv investeringsenhed, der samler penge i en pulje for at investere dem i de underliggende aktiver i de indeks, der skal følges. Samtidig betyder børsnoteringen, at ETF er kan købes og sælges lige så let og effektivt som enhver guldrandet aktie på aktiemarkedet. For de fleste større indeks findes der en ishares-etf, der tilbyder nem, præcis og omkostningseffektiv eksponering. ETF er er velegnede til almindelige opsparingsordninger, selvadministrerede pensionsopsparinger og offshore-obligationer. HVORFOR ISHARES? ishares har banet vejen for at gøre ETF er tilgængelige for alle typer af investorer. Med mere end 720 ETF er noteret på børser over hele verden og en global markedsandel på over 38% 8 har ishares i de seneste 15 år banet vejen for ETF er som en bedre investeringsmetode. I Storbritannien har ishares mere end 140 fonde noteret på London Stock Exchange og dominerer konstant de top-10 mest handlede fonde på aktieog obligationsområdet 8. ishares stræber efter at yde den bedste service til og uddannelse af rådgivere af ETF er. HVORFOR INDEKSERING? En indeksfond er udformet til at følge markedet og forvaltes derfor ikke aktivt, hvilket resulterer i generelt lavere omkostninger. Indeksering giver den bedste spredning samt billigere adgang til markedet og kan derfor bidrage til den løbende omkostnings- og risikostyring. HVORFOR KOMBINERE INDEKSINVESTERINGER OG AKTIVE INVESTERINGER? Aktive investeringer giver mulighed, men ikke garanti, for at opnå et afkast over benchmark. Mens nogle faktisk klarer sig bedre end deres benchmark, kan det være vanskeligt at finde en langsigtet konsistens i afkastet. Ved i forbindelse med indeksering at fastholde kernen af sin investering sikrer man markedsafkast, hvilket giver mere tid til at vælge de bedste aktive forvaltere til at generere bedre afkast end benchmark. Kombinationen af aktive fonde og indeksforvaltning giver en optimal tilgang til at maksimere afkastet, samtidig med at der er styr på risiko og omkostninger. CASE: BLANDING AF AKTIVE INVESTERINGER OG INDEKS- INVESTERINGER Blandingen af indeksinvesteringer og aktive investeringer har et klart mål: at give investorerne mulighed for at opnå afkast, der er bedre end benchmark med aktivt forvaltede investeringer, mens indeksinvesteringer giver mulighed for bedre styring af risiko, omkostninger og skat. Valget mellem indeksinvesteringer og aktive investeringer er ikke udelukkende baseret på afkast, men også på investorens risikovillighed. Indeksfonde er udformet til at følge et indeks og giver mulighed for at følge en aktivallokeringsmodel tæt. Aktive fonde medfører en risiko i forhold til aktivallokering, fordi de stræber efter at klare sig bedre. 8 Källa: BlackRock, juli

27 For at aktive forvaltere kan slå deres benchmarkindeks, skal de eje en række værdipapirer, der adskiller sig fra benchmark, og denne forskel øger porteføljens risiko. Nedenstående figur belyser fordelene og ulemperne ved udelukkende at anvende aktive investeringer, indeksinvesteringer eller blandede strategier. NYTTIGE VÆRKTØJER På vores hjemmeside, findes en række værktøjer, der kan hjælpe dig med at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger: AKTIVE INVESTERINGER INDEKS- INVESTERINGER BLANDING AF AKTIVE INVESTERINGER OG INDEKSIN- VESTERING Fordele Mulighed for større afkast end benchmark Ulemper Mulighed for mindre afkast end benchmark Mulig eksponering til investeringer, der ligger uden for retningslinjerne for aktivallokeringen Generelt højere gebyrer og skatter Fordele Er tro mod retningslinjerne for aktivallokeringen gennem afkast, der søger at følge et benchmark Generelt lavere omkostninger og skat Ulemper Ingen mulighed for større afkast end benchmark Fordele Mulighed for at fastholde afkastmål og samtidig være tro mod aktivallokeringsmål Generelt lavere omkostninger og skat Mulighed for bedre at kontrollere tilsigtet eksponering og måle effekten af aktiv forvaltning Eksponering til områder, hvor det er svært at udvælge forvaltere Videreudvikle rebalanceringsstrategi ved at allokere mellem indeksinvesteringer og aktive investeringer Ulemper Mere tidskrævende at gennemføre Kursudviklingsfigur denne hjælper dig med at måle alle ishares ETF ers historiske udvikling, og hvor tæt de har fulgt deres valgte indeks over tid. Indeksafkastfigur denne sammenligner indeksafkast for mere end 150 indeks på tværs af forskellige aktivklasser over hele verden, fra den seneste dags afkast til de seneste fem års afkast. Produktsøgningsværktøj med dette dynamiske søgeværktøj kan man foretage en filtreret søgning i ishares ETF er på baggrund af en række kriterier som fx type af aktivklasse og handelsvaluta. Søgeværktøjet hjælper også med at sammenligne forskellige ishares ETF er, således at man kan vælge den fond, der passer bedst til kundens investeringsbehov. 25

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Uafhængig vurdering. Aktieklasses risk/reward-profil

Uafhængig vurdering. Aktieklasses risk/reward-profil Tilgang og stil Dhananjay anvender en grundlæggende bottomupaktieudvælgelse og fokuserer på at identificere højkvalitetsselskaber med bæredygtige vækstudsigter, der handles til attraktive værdiansættelser.

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

PASSIV INVESTERING I AKTIEINDEKS

PASSIV INVESTERING I AKTIEINDEKS PASSIV INVESTERING I AKTIEINDEKS En efter skat analyse af investeringsalternativer for en dansk privatperson på frie midler Passive investing in equity index Kandidatafhandling af: Mikkel Nyboe Rasmussen

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere