KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er"

Transkript

1 KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER Vejledning til rådgivere om ETF er

2 2 Vejledning til rådgivere om ETF er

3 Børshandlede fonde (ETF er) revolutionerer investorernes og rådgivernes porteføljeforvaltning. ETF er er effektive, omkostningseffektive og gennemsigtige og giver mulighed for at begrænse risici. Disse fordele er årsagen til ETF ernes popularitet blandt nogle af verdens mest krævende investorer lige fra banker og pensionskasser til offentlige myndigheder og professionelle kapitalforvaltere. ETF er anvendes nu af et stigende antal finansielle rådgivere. SÅDAN BRUGER DU DENNE VEJLEDNING Denne vejledning er tænkt som et referenceværktøj for rådgivere. Den giver generel information om ETF er, hvad du skal se efter, når du vælger ETF er og alle de investeringsbegrundelser, du kan bruge over for dine kunder. Hvert enkelt afsnit kan læses for sig selv. Denne vejledning indeholder den information, du behøver for at forstå ETF erne og fordelene ved dem, og hvordan de kan bruges i de porteføljer, du skaber for dine kunder. 1

4 Indholdsfortegnelse 1Hvad er en ETF? 3 2Sammenligning af ETF er og investeringsforeninger 7 3Vælg den rette ETF 11 4Hvorfor ETF er 23 ishares - verdens førende ETF-udbyder ishares er verdens største ETF-udbyder med mere end USD 998 mia. under forvaltning 1. ishares banede vejen for at gøre ETF er tilgængelige for alle typer investorer og arbejder ihærdigt på at hjælpe rådgivere med at få det bedste ud af ETF er. Med mere end 720 ETF er noteret på børser over hele verden og en markedsandel på over 38% har ishares i de seneste 15 år banet vejen for ETF er som en bedre investeringsmetode. ishares har i dag mere end 140 ETF er noteret på London Stock Exchange 2. 1 Tallene er fra ultimo juli Kilde: BlackRock Investment Institute ETP Research, Bloomberg. 2 Kilde: BlackRock, juli

5 Hvad er en ETF? 3

6 Hvad er en ETF? En ETF er en børshandlet fond. Målet med en ETF er at følge udviklingen i et specifikt indeks (fx FTSE 100) og levere det samme afkast til investorerne som indekset minus gebyrer. For at levere det samme afkast som indekset forvalter EFT-udbyderen en fond, der enten replikerer beholdningen i indekset (også kaldet en fysisk replikeret ETF), eller replikerer udviklingen i indekset ved at anvende en syntetisk swapstruktur (også kaldet en derivat-replikeret ETF. Se afsnit 3 for yderligere oplysninger). På samme måde som et investeringsselskab giver en ETFinvestering investorerne adgang til en portefølje af virksomheder (aktier), obligationer og andre aktivtyper (fx råvarer eller ejendom). En ETF købes og sælges på en børs ligesom en aktie. EFT er giver således investorerne det bedste af alle verdener investeringsselskabets spredning kombineret med aktiens omsættelighed. Der findes ETF er, der følger de fleste større aktie-, obligations- og råvareindeks samt andre aktivklasser (fx ejendom), hvilket giver investorerne adgang til mange markeder. Der findes også branchebaserede ETF er, der giver adgang til specifikke brancher. ETF er er derfor hurtigt ved at blive en af de vigtigste og mest effektive investeringsværktøjer inden for porteføljeforvaltning. ETF er er investeringer, der følger indeks og tilbyder dine kunder gode fordele i en let tilgængelig pakke. ETF er er investeringer, der følger indeks og tilbyder dine kunder gode fordele i en let tilgængelig pakke. INVESTERINGS- FORENING BØRS- HANDLEDE FONDE (ishares) AKTIE 4

7 ETF er er blevet vigtige porteføljebyggesten og tilbyder diversificering, gennemsigtighed og likviditet til en lavere pris end traditionelle investeringsforeninger. Den stigende popularitet viser, at investorerne værdsætter ETF ernes konsekvente fordele: Likviditet ETF er er børsnoterede og kan handles på alle tidspunkter, når børsen er åben. En ETF er lige så likvid som de underliggende værdipapirer. Omkostningseffektivitet Med ETF er opnår man en omkostningseffektiv spredning af sin markedseksponering. Fleksibilitet Der er plads til ETF er i både taktisk og strategisk aktivallokering. Intradag-handel: det er lige så let at købe som at sælge. Fordele ved ETF er for rådgivere Diversificering På fondsniveau: hele indekset kan købes i en enkelt handel. På porteføljeniveau: ETF er dækker hele spektret af aktivklasser, herunder aktier, obligationer, råvarer, investeringstemaer osv. Gennemsigtighed Fondens investeringsmål. Daglig offentliggørelse af de underliggende værdipapirer. De samlede eksplicitte omkostninger (TER). Kilde: BlackRock, juli

8 6

9 Sammenligning af ETF er og investeringsforeninger 7

10 Sammenligning af ETF er og investeringsforeninger Mange rådgivere vælger de traditionelle investeringsforeningers investeringsstruktur. ETF er samler mange af fordelene ved både investeringsforeninger og aktier. Nogle karakteristika adskiller dog ETF er fra investeringsforeningerne. Nedenstående tabel viser en sammenligning af ETF er med traditionelle aktive investeringsforeninger og investeringsforeninger, der følger indeks. ETF er Aktive foreninger Foreninger, der følger indeks Struktur Åben for nye investorer Åben for nye investorer Åben for nye investorer Investeringsformål Replikere et indeks Klare sig bedre end et indeks Replikere et indeks Handel Intradag i LSE's åbningstid En gang om dagen eller mindre En gang om dagen eller mindre Tilgængelighed Kursfastsættelse Via en mægler eller wrapplatform Prisfastsættes tæt på NAV og konstant, når markedet er åbent Via fondsforvalter eller fondssupermarkeder Prisfastsættes dagligt tæt på NAV Via fondsforvalter eller fondssupermarkeder Prisfastsættes dagligt tæt på NAV Omkostningsnøgletal TER 3 LP og andre omkostninger LP og andre omkostninger Kursspænd Ja Ja (hvis ikke single priced ) Ja (hvis ikke single priced ) Behandling af udbytte Uddeles eller akkumuleres Uddeles eller akkumuleres Uddeles eller akkumuleres Gennemsigtighed Høj Lav Lav Minimumsinvestering Nej Ja Ja Exit/strafgebyrer Nej Nogle gange Nogle gange Tracking error Lav Høj Lav Afkastudsving Lav Høj Lav Forvalterudvælgelsesrisiko Nej Ja Nej 3 De samlede omkostninger (TER). 4 Ledelsesprovision (LP). Andre omkostninger omfatter gebyrer til administration, depot, licens og andre gebyrer. 8

11 Med lavere gebyrer og konsekvente markedsafkast kombineret med fuld gennemsigtighed kan ETF er udgøre et fordelagtigt alternativ til traditionelle investeringsforeninger. ETF-gebyrer er typisk lavere end gebyrene i traditionelle investeringsforeninger. Den samlede årlige omkostning ved at eje en ETF kaldes TER (Total Expense Ratio) og kan udgøre mellem 0,05% af den forvaltede kapital. Hovedpunkter for rådgivere ETF er giver en høj grad af gennemsigtighed, da de fleste udbydere dagligt offentliggør deres beholdninger på hjemmesiden. Aktivt forvaltede fonde opkræver højere gebyrer for muligheden men ikke sikkerheden for at klare sig bedre end markedet. Produkter som ETF er, der følger et indeks, er designet til at skabe konsekvente benchmarkafkast. Kilde: BlackRock, juli

12

13 3Vælg den rette ETF 11

14 Stil de rigtige spørgsmål Med den hurtige vækst i ETF-markedet i de senere år er det vigtigere end nogensinde at forstå, hvordan man differentierer mellem produkter, der umiddelbart synes ens. Ved at stille de rigtige spørgsmål er du bedre rustet til at vælge den rigtige ETF til dine kunder. I det følgende afsnit ser vi nærmere på disse fire vigtige spørgsmål: Hvad er mit benhcmark? Hvordan følger ETF er deres benchmark? Hvilke omkostninger skal påregnes? Hvor erfaren er ETF-udbyderen? Ved at stille de rigtige spørgsmål om ETF er er rådgivere godt klædt på til at kunne levere de bedste porteføljeløsninger til deres kunder. Forstå indekset En ETF er designet således, at den følger et indeks; det er derfor af afgørende betydning at forstå det indeks, som den valgte ETF følger. En lang række indeks kan adskille sig markant med hensyn til investeringstype og -strategi. Det er derfor vigtigt at kunne vurdere sammensætningen, formålet, udviklingen og risiciene for hvert enkelt indeks. HVAD ER MIT BENCHMARK? De følgende indeks er vigtige indeks på tværs af aktie- og obligationsmarkeder: TYPER AF AKTIEINDEKS Totalmarkedsindeks fx MSCI World Branchespecifikke indeks fx EURO STOXX Banks Regions-/landespecifikke indeks fx MSCI Europe, FTSE 100 Størrelsesindeks fx FTSE 250, EURO STOXX Small Strategiindeks fx EURO STOXX Total Market Value/ Growth Large TYPER AF OBLIGATIONSINDEKS Samlede indeks fx Barclays Euro Aggregate Statsobligationsindeks fx FTSE UK Gilts All Stock Virksomhedsobligationsindeks fx Markit iboxx Liquid Corporates Asset-backed indeks fx Markit iboxx Euro Covered Bond Inflationsindekserede indeks fx Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index Kilde: BlackRock. 12

15 Kend dit indeks et eksempel MSCI AC World og MSCI World er to kendte internationale aktieindeks. Ifølge MSCI s indeksmetodologi står AC for alle lande (all countries). MSCI AC World dækker industri- og udviklingslande, mens MSCI World kun dækker de udviklede områder i MSCI AC World. MSCI AC World er nok det mest globale aktieindeks i øjeblikket. Det dækker ca. 85% af markedsværdien af det globale aktiemarked og indeholder mere end værdipapirer fra 46 lande. På den anden side dækker MSCI World kun 23 industrilande og omfatter ca værdipapirer. Da MSCI AC World også omfatter udviklingsmarkeder, er det et mere diversificeret indeks end MSCI World og anvendes i stort omfang af investeringseksperter til at vurdere de globale aktiemarkeder. Investorer, der søger global eksponering kan opnå eksponering til hovedparten af den globale aktiemarkedsværdi ved at kombinere ishares MSCI World UCITS ETF (Dist) og ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist). Som illustreret i nedenstående figur kan MSCI World også replikeres ved hjælp af et større udvalg af ishares. MSCI AC World er nok det mest globale aktieindeks i øjeblikket. ishares MSCI WORLD UCITS ETF (Dist) ishares MSCI EUROPE UCITS ETF (Dist) ishares MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF ishares MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF ishares MSCI JAPAN UCITS ETF (Dist) ishares MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Dist) Kilde: BlackRock, juli

16 Hvordan ETF er følger deres benchmark ETF-udbydere kan anvende en lang række teknikker for at følge et indeks gennem en praktisk tilgang kan ishares ETF er anvende den bedste metode til at levere præcise markedsafkast. ETF-forvaltere anvender i store træk tre teknikker til at levere indeksafkast. ishares ETF er anvender alle tre teknikker afhængigt af, hvilken teknik, vi tror, er den mest effektive for den pågældende fond. Både fysisk replikerede og derivatreplikerede teknikker har styrker og svagheder med hensyn til at kunne levere indeksafkast. I det følgende afsnit gives en oversigt over de forskellige strukturer. FYSISK REPLIKEREDE ETF ER Replikering af indeksafkast ved at bruge kontant -markedet til at købe alle, eller prøver på alle, værdipapirer i den underliggende benchmark kaldes fysisk replikering. Der findes to former for fysisk replikering: fuld indeksreplikering og sampling-replikering. FYSISK ETF Fuld indeksreplikering Sampling-replikering HVORDAN REPLIKERER ETF'EN SIT INDEKS? DERIVAT- REPLIKERET ETF Én modpart, eksponering uden sikkerhed Flere modparter, eksponering uden sikkerhed Én modpart, eksponering med ekstra sikkerhed* * I denne sammenhæng betyder ekstra sikkerhed, at den samlede markedsværdi af modtaget sikkerhedsstillelse overstiger den samlede modpartseksponering. Kilde: BlackRock. 14

17 Fuld indeksreplikering Fuld indeksreplikering opnås ved at købe alle de underliggende værdipapirer, som indekset er baseret på. For eksempel indeholder ishares Core FTSE 100 UCITS ETF alle de 101 aktier, der indgår i FTSE 100 Index i overensstemmelse med deres vægtning i indekset. Der er tre primære fordele ved at bruge fuld replikering til at konstruere fysisk replikerede ETF er: Fuld gennemsigtighed af den underliggende beholdning. optimeringsreplikeringsteknikker. Disse ETF er køber kun en undergruppe af indekskomponenterne, hvilket har den fordel, at det reducerer administrations- og transaktionsomkostningerne. Disse fordele skaber dog risiko for en højere grad af tracking error, da ETF en ikke indeholder alle de samme værdipapirer som sit benchmark. Som med alle fysiske ETF er, hvad enten der anvendes fuld replikering eller sampling, giver de fuld gennemsigtighed over den underliggende beholdning og lav modpartsrisiko. Som nedenstående skærmprint fra viser, kan investorerne dagligt se hver enkelt EFT s underliggende beholdning ved at bruge søgeværktøjet for fondene eller siden med fondens beholdninger. Kunder og rådgivere kan også bruge den enkelte fonds nøglefakta-side på for at finde vigtig benchmark-information og oplysninger om prisfastsættelse, udvikling og udbytte. Lav tracking-forskel (forskellen mellem afkastet på indekset og på fonden, der følger indekset). Lav modpartsrisiko (risikoen for, at den anden aftalepartner ikke indfrier sine forpligtelser eller misligholder ). ishares Core FTSE 100 UCITS ETF (ISF) INVESTERINGSMÅL ishares Core FTSE 100 UCITS ETF er en børshandlet fond (ETF), hvis formål er at følge afkastet for FTSE 100-indekset så tæt som muligt. ETF en investerer i fysiske værdipapirer. FTSE 100-indekset giver eksponering til de 100 største britiske aktier ved fuld markedsværdi. Indekset vægtes efter free-float markedsværdi. ishares ETF er er fonde, der administreres af BlackRock. De er transparente, omkostningseffektive, likvide produkter, der handles på børser som almindelige værdipapirer. ishares ETF er tilbyder fleksibel og nem adgang til en bred række af markeder og aktivklasser. Viktig information: Värdet av din investering och intäkterna från den kommer att variera och det initiala investeringsbeloppet kan inte garanteras. Sampling-replikering Sampling-replikering forklares lettest ved at anvende et meget bredt indeks som fx MSCI World Indeks, der omfatter mere end aktier fra 23 lande. Tiden, besværet og udgifterne ved at udføre alle de transaktioner, der kræves ved fuld replikering, kan være en ulempe for porteføljen. KORT FORTALT Aktivklasse Aktier Basisvaluta GBP Oprettelsesdato 27/Apr/2000 Udlånsudbytte for værdipapirer i 0.03% Benchmark-indeks FTSE 100 Index TM Samlet omkostningsgrad i 0.07% Udlodningsfrekvens i Kvartalsvis Hjemsted Irland Metodologi i Replikation ISIN Bloomberg Ticker Fondsadministrator Udstedende virksomhed Administrator Depositar Udbyttestatus IE ISF LN BlackRock Asset Management Ireland Limited ishares plc State Street Fund Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited Ausschüttung ETF-porteføljeforvaltere anvender derfor nogle gange sampling - eller Produktstruktur Rebalanceringsfrekvens Investeringsinstitut i Physisch Kvartalsvis Ja Kilde: BlackRock, juli

18 DERIVAT-REPLIKEREDE ETF ER Udover den fysiske replikeringsmetode til at konstruere ETF er er der i de senere år opstået en anden metode. Denne metode kaldes normalt derivat-replikering og er baseret på anvendelse af en swap-aftale mellem en investeringsbank og en fondsudbyder. Det følgende eksempel viser, hvordan en derivat-replikeret ETF replikerer sit benchmark. Figuren viser, hvordan indeksudviklingen kan matches ved hjælp af en total return swap. I eksemplet har fonden selv en kurv af aktier, hvor værdien stiger fra GBP 100 til GBP 105 i en given periode. Det tilsvarende totalafkastindeks stiger fra GBP 100 to GBP 107. Betalingerne som følger heraf - GBP 5 (swap-ben I) og GBP 7 (swap-ben II) fra hhv. ETF en og swap-modparten udlignes. ETF en modtager netto GBP 2, således at NAV bliver GBP 107. Swapmodparten betaler differencen på GBP 2, som typisk skaffes ved at investere i værdipapirer eller derivater, der følger indeksudviklingen, og kurssikre evt. åbne positioner fra swappen. Udvikling i aktiekurv: stigning fra GBP 100 til 105 ishares Ben II: modtager GBP 7 GBP -5 + GBP 7 = GBP +2 ETF'ENS NAV: GBP GBP 2 = GBP 107 Samlet indeksafkast: stigning fra GBP 100 til GBP 107 Kilde: BlackRock. Kun et eksempel. ETF en har en kurv af aktier fastsat af swapmodparten og indgår en aftale om at udveksle afkastet på denne kurv mod afkastet på det relevante indeks. Ben I: betaler GBP 5 Swapmodpart Det er vigtig at bemærke, at kurven af aktier ikke indeholder alle værdipapirerne i indekset. Den indeholder i stedet et udvalg af likvide aktier, mens swappen producerer indeksafkastet. Det, at de er i stand til at strukturere en fond, der sigter mod at replikere afkastet i benchmarkindekset uden at eje de underliggende værdipapirer, gør visse ETF er i stand til at overholde UCITS IIIreglerne om spredning og aktivtype. Ved derivat-replikerede ETF er påtager den investeringsbank, som ETF-udbyderen har indgået swap-aftalen med, sig at følge indekset. Derivat-replikerede ETF er giver en række fordele, herunder præcis tracking af benchmark før gebyrer og adgang til en række markeder og eksponeringer, der er vanskelige at gengive ved hjælp af fysisk replikering. 16

19 Disse områder kan omfatte råvarer, særlige udviklingsmarkeder og pengemarkedsindeks. Det er værd at bemærke, at modpartsrisici kan være et element i derivat-replikerede ETF er; UCITS III-reglerne begrænser dog denne risiko til 10% pr. modpart. Det er ishares strategi at tilbyde fysisk replikerede ETF er, når indeksets underliggende aktiver kan handles og holdes effektivt i fonden. For aktivklasser/eksponeringer, for hvilke det er umuligt at oprette en fysisk replikeret ETF, som opfylder UCITS-kravene (dvs. future-baserede råvareeksponeringer), anvender ishares en derivat-replikeret teknik. Omtrent 100 % af de ETF er*, som ishares aktuelt tilbyder, er fysisk replikerede. Hvad er en swap? En swap er en aftale mellem to parter (den ene er typisk en investeringsbank) om at bytte pengestrømme. Swaps er individuelt skræddersyede kontrakter (også omtalt som Over- The-Counter eller OTC ) og kan være baseret på hvilke som helst betingelser aftalt af de to parter. Swaps baseret på renter og valuta har eksisteret i mere end 30 år. Et konstant stigende antal instrumenter bliver inkluderet, fx inflation, kredit, aktiemarkedsafkast og råvarer. En swap indebærer normalt en udveksling af en på forhånd fastsat pengestrøm mod variable pengestrømme, der afhænger af den fremtidige udvikling i en variabel som fx udviklingen i aktiemarkedet. * 100 % af vores britisk registrerede fonde er fysiske pr. 31. juli BlackRock Investment Institute ETP Research, Bloomberg, 31. juli

20 For yderligere oplysninger om swap-baserede ETF er se venligst vores hjemmeside, og vores ETP Due Diligence Guide. Tabellen viser en sammenligning af fysiske og swap-baserede ETF er. Fysiske ETF er Swap-baserede ETF er (én modpart) Børsnoteret Ja Ja Ja Swap-baserede ETF er (flere modparter) Holder underliggende indekspapirer Ja Nej Nej Swap-modpartsrisiko Nej Ja Ja, spredt på flere modparter Gebyrer Lav Lav Lav 18

21 Overvej de samlede omkostninger Når investorerne evaluerer en EFT s omkostningseffektivitet, bør de tage de samlede omkostninger ved ejerskab (Total Cost of Ownership, TCO) i betragtning. Denne tilgang tager højde for både de eksplicitte og implicitte omkostninger samt yderligere indtægtskilder, fx EFT ens indtægter i forbindelse med værdipapirudlån. TCO beregnes ved at lægge alle omkostningerne ved ETF en sammen og trække alle indtægterne i samme periode fra. Det gælder både interne og eksterne omkostninger (se nedenstående figur). TCO: INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER Interne faktorer omfatter både fondens omkostninger og indtægter modtaget af fonden i samme periode. Disse interne faktorer omfatter TER, rebalanceringsomkostninger og eventuelle indtægter fra værdipapirudlån. Total Expense Ratio (TER) er de samlede omkostninger ved at eje en ETF-investering i et år. TER omfatter alle årlige omkostninger i forbindelse med forvaltningen af fonden. Eksterne faktorer er omkostninger til investoren, der fratrækkes på købs- og salgstidspunktet og omfatter handels- eller oprettelses- /indfrielsesomkostninger samt børsmæglersalærer og skatter. Handelsomkostninger afspejles i kursspændet, når ETF en købes i det sekundære marked (dvs. som børshandel eller OTC). På samme måde som det er vigtigt at overveje risikoen og det forventede afkast, er det vigtigt for enhver investeringsbeslutning at forstå de samlede omkostninger ved ejerskab. INTERNE FAKTORER Fysisk replikerede fonde De samlede omkostninger (TER) Rebalanceringsomkostninger Indtægter fra værdipapirudlån Derivat-replikerede fonde De samlede omkostninger (TER) Swapspænd Indtægter fra værdipapirudlån EKSTERNE FAKTORER Handelsspænd + Etablerings- = /indløsningsomkostninger Børsmæglersalærer Skat SAMLEDE OMKOSTNINGER VED EJERSKAB 19

22 INTERNE OMKOSTNINGER De samlede omkostninger (TER) TER omfatter alle omkostninger til drift og forvaltning af ETF en og alle omkostninger til obligatorisk dokumentation, juridisk bistand, revisionsbistand samt forvaltning og licenser. TER kan udgøre 0,05%-1,00% af den forvaltede kapital. Rebalancering af det underliggende indeks Indeksudbydere som FTSE, Standard & Poor s, MSCI og Dow Jones rebalancerer deres benchmark enten månedligt, kvartalsvist eller halvårligt. Disse ændringer kan afspejle en indeksudbyders sikkerhedskriterier, selskabsbegivenheder osv. Hvis et indeks rebalanceres bør ETFforvalterne straks foretage tilsvarende ændringer i deres porteføljer, og den deraf følgende tilgang og afgang af værdipapirer resulterer i handelsomkostninger. Værdipapirudlån Værdipapirudlån er en etableret praksis i kapitalforvaltningsbranchen. Det giver fonde mulighed for at skabe ekstraindtægter med lav risiko ved at udlåne aktiver i en periode til en tredjepart. Tredjeparten betaler et gebyr for at låne værdipapiret og stiller sikkerhed med en større værdi end lånet til rådighed. ETF-forvaltere og mange forvaltere af indeksfonde skaber ekstraindtægter på værdipapirudlånsmarkedet og sender afkastet videre til fonden. Værdipapirudlånsmarkedet er et meget stort og veletableret OTCmarked med en udlånskapacitet på mere end USD 15,2 biljoona globalt, og mere end USD 1,9 biljoona er i gennemsnit udlånt dagligt 5. ishares-etf ernes værdipapirudlån er baseret på en kvantitativ tilgang til generering af indtægter og risikostyring; begge områder drager fordel af vores kompetence, erfaring, avancerede teknologi, størrelse og position som en af verdens største kapitalforvaltere. ishares sikrer aktiv risikostyring ved at: Udvælge kapitalstærke låntagere. Altid at modtage større sikkerhed end værdien af lånet. Altid at modtage sikkerheden før ishares ETF er drager fordel af et førende vædipapirudlånsprogram, der understøttes af stærke risikostyringsrammer. lånet udleveres. Værdiansætte lån og sikkerhed dagligt til markedsværdi. Investere i egne systemer, der muliggør fuldautomatisk håndtering (STP, Straight-Through Processing) af transaktionerne i forbindelse med lån og sikkerhed. Sørge for juridisk og skatteteknisk ekspertise for at understøtte alle aspekter af udlånsprogrammet. Erstatte tab i forbindelse med låntagers misligholdelse 5. 5 Kilde: Markit, Marts BlackRocks erstatning sikrer opfyldelse af låntagers forpligtelser i henhold til udlånsaftalen. Erstatningen dækker ikke risici i forbindelse med geninvestering af kontant sikkerhed. Erstatningsordningen kan ændres, i nogle tilfælde uden varsel. 20

23 EKSTERNE OMKOSTNINGER Handelsomkostninger købs- og salgsomkostninger Handelsomkostningerne for en ETF er typisk afspejlet i kursspændet. Spændet er typisk lavere for større fonde, der forvalter flere aktiver, og fonde med høje daglige handelsvolumener. Jo mere likvide de underliggende værdipapirer er, desto lavere er spændet. Da ETF er købes og sælges som almindelige aktier gennem wrapplatforme og mæglere, skal der betales mæglerprovision. Jo kortere investorens investeringshorisont er, jo vigtigere bliver omkostningerne til kursspænd og mæglerprovision. Nedenstående eksempel viser effekten af implicitte omkostninger og yderligere indtjening på ETF ernes samlede omkostningsstruktur. Effekten ses tydeligst i resultatforskellen (resultatforskelle over 12 måneder) mellem ETF en, og det indeks den følger. Ved første øjekast ser ETF 2 ud til at være en billigere mulighed, da den har en TER på 0,15% sammenlignet med 0,25% for ETF 1. Men når rebalanceringsomkostninger og de yderligere indtægter (inkluderet i fondenes resultatforskelle) og handelsomkostninger tages med i beregningerne, ser de samlede omkostninger forbundet med ETF erne anderledes ud. Kompetente investorer og deres rådgivere bør således have et holistisk syn på de samlede omkostninger ved ejerskab, herunder omkostninger der ligger ud over TER, og medtage effekten af muligheden for at skabe ekstraindtægter i beslutningsgrundlaget. For yderligere oplysninger om værdipapirudlån henviser vi til vores dedikerede afsnit om værdipapirudlån på vores hjemmeside. Resultatforskelle over 12 måneder Handelsomkostninger Total Cost of Ownership (TCO) 7 ETF 1 (TER 0,25%) -0,10% 0,04% 0,14% ETF 2 (TER 0,15%) -0,15% 0,07% 0,22% Kilde: BlackRock. 7 En positiv TCO betyder omkostninger. 21

24 Vurder udbyderen Erfaring tæller. Størrelse, omfang, ekspertise og engagement kan variere meget mellem ETF-udbydere, og disse forskelle kan have indflydelse på afkastet. Rådgivere bør vurdere en ETF-udbyders: Stordrift for at kunne minimere omkostningerne og styre markedspåvirkningen. Tidligere opnåede resultater med forvaltning af indeksporteføljer, minimering af tracking error og handelsomkostninger. Engagement med hensyn til at yde støtte og ressourcer til investorer, mellemhandlere og markedsdeltagere. Engagement i produktudvikling. Målt på forvaltede aktiver er ishares verdens største udbyder af ETF er 8. Viden om opbygningen af og metodikken i indeks. Udbydere bør have omfattende erfaring med at forvalte indeksinvesteringer, dokumenterede kompetencer inden for porteføljeforvaltning og dedikerede researchteams. 8 Tallene er fra ultimo juli Kilde: BlackRock Investment Institute ETP Research, Bloomberg. 22

25 Hvorfor ETF er 23

26 Begrundelser HVORFOR ETF ER? ETF er tilbyder gennemsigtig, billig og likvid adgang til en lang række markeder og aktivklasser. En ETF er en investeringsforening, der handles på børsen, og følger forskellige indeks på tværs af en lang række aktivklasser, markeder og brancher. Fondselementet betyder, at en ETF er en åben (open-ended), kollektiv investeringsenhed, der samler penge i en pulje for at investere dem i de underliggende aktiver i de indeks, der skal følges. Samtidig betyder børsnoteringen, at ETF er kan købes og sælges lige så let og effektivt som enhver guldrandet aktie på aktiemarkedet. For de fleste større indeks findes der en ishares-etf, der tilbyder nem, præcis og omkostningseffektiv eksponering. ETF er er velegnede til almindelige opsparingsordninger, selvadministrerede pensionsopsparinger og offshore-obligationer. HVORFOR ISHARES? ishares har banet vejen for at gøre ETF er tilgængelige for alle typer af investorer. Med mere end 720 ETF er noteret på børser over hele verden og en global markedsandel på over 38% 8 har ishares i de seneste 15 år banet vejen for ETF er som en bedre investeringsmetode. I Storbritannien har ishares mere end 140 fonde noteret på London Stock Exchange og dominerer konstant de top-10 mest handlede fonde på aktieog obligationsområdet 8. ishares stræber efter at yde den bedste service til og uddannelse af rådgivere af ETF er. HVORFOR INDEKSERING? En indeksfond er udformet til at følge markedet og forvaltes derfor ikke aktivt, hvilket resulterer i generelt lavere omkostninger. Indeksering giver den bedste spredning samt billigere adgang til markedet og kan derfor bidrage til den løbende omkostnings- og risikostyring. HVORFOR KOMBINERE INDEKSINVESTERINGER OG AKTIVE INVESTERINGER? Aktive investeringer giver mulighed, men ikke garanti, for at opnå et afkast over benchmark. Mens nogle faktisk klarer sig bedre end deres benchmark, kan det være vanskeligt at finde en langsigtet konsistens i afkastet. Ved i forbindelse med indeksering at fastholde kernen af sin investering sikrer man markedsafkast, hvilket giver mere tid til at vælge de bedste aktive forvaltere til at generere bedre afkast end benchmark. Kombinationen af aktive fonde og indeksforvaltning giver en optimal tilgang til at maksimere afkastet, samtidig med at der er styr på risiko og omkostninger. CASE: BLANDING AF AKTIVE INVESTERINGER OG INDEKS- INVESTERINGER Blandingen af indeksinvesteringer og aktive investeringer har et klart mål: at give investorerne mulighed for at opnå afkast, der er bedre end benchmark med aktivt forvaltede investeringer, mens indeksinvesteringer giver mulighed for bedre styring af risiko, omkostninger og skat. Valget mellem indeksinvesteringer og aktive investeringer er ikke udelukkende baseret på afkast, men også på investorens risikovillighed. Indeksfonde er udformet til at følge et indeks og giver mulighed for at følge en aktivallokeringsmodel tæt. Aktive fonde medfører en risiko i forhold til aktivallokering, fordi de stræber efter at klare sig bedre. 8 Källa: BlackRock, juli

27 For at aktive forvaltere kan slå deres benchmarkindeks, skal de eje en række værdipapirer, der adskiller sig fra benchmark, og denne forskel øger porteføljens risiko. Nedenstående figur belyser fordelene og ulemperne ved udelukkende at anvende aktive investeringer, indeksinvesteringer eller blandede strategier. NYTTIGE VÆRKTØJER På vores hjemmeside, findes en række værktøjer, der kan hjælpe dig med at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger: AKTIVE INVESTERINGER INDEKS- INVESTERINGER BLANDING AF AKTIVE INVESTERINGER OG INDEKSIN- VESTERING Fordele Mulighed for større afkast end benchmark Ulemper Mulighed for mindre afkast end benchmark Mulig eksponering til investeringer, der ligger uden for retningslinjerne for aktivallokeringen Generelt højere gebyrer og skatter Fordele Er tro mod retningslinjerne for aktivallokeringen gennem afkast, der søger at følge et benchmark Generelt lavere omkostninger og skat Ulemper Ingen mulighed for større afkast end benchmark Fordele Mulighed for at fastholde afkastmål og samtidig være tro mod aktivallokeringsmål Generelt lavere omkostninger og skat Mulighed for bedre at kontrollere tilsigtet eksponering og måle effekten af aktiv forvaltning Eksponering til områder, hvor det er svært at udvælge forvaltere Videreudvikle rebalanceringsstrategi ved at allokere mellem indeksinvesteringer og aktive investeringer Ulemper Mere tidskrævende at gennemføre Kursudviklingsfigur denne hjælper dig med at måle alle ishares ETF ers historiske udvikling, og hvor tæt de har fulgt deres valgte indeks over tid. Indeksafkastfigur denne sammenligner indeksafkast for mere end 150 indeks på tværs af forskellige aktivklasser over hele verden, fra den seneste dags afkast til de seneste fem års afkast. Produktsøgningsværktøj med dette dynamiske søgeværktøj kan man foretage en filtreret søgning i ishares ETF er på baggrund af en række kriterier som fx type af aktivklasse og handelsvaluta. Søgeværktøjet hjælper også med at sammenligne forskellige ishares ETF er, således at man kan vælge den fond, der passer bedst til kundens investeringsbehov. 25

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE

VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE Introduktion Værdipapirudlån er en veletableret praksis, hvor ETF er foretager kortsigtede lån

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE

VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE Kun for investorer i Danmark VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE Introduktion Værdipapirudlån er en veletableret praksis, hvor ETF er foretager kortsigtede lån af aktier eller obligationer

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Version 2, den INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLD OG AFGRÆNSNING...

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND A-USD 31 AUGUST 2015

PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND A-USD 31 AUGUST 2015 PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND AUSD Tilgang og stil Fonden forvaltes ud fra en teammetode, der har til formål gennem aktivklasse og allokeringsvalget at tilføre værdi set i forhold til et sammensat

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Ordrer- og ordreudførelsespolitik

Yderligere information investeringsservice. Ordrer- og ordreudførelsespolitik Yderligere information investeringsservice Ordrer- og ordreudførelsespolitik Indledning I Yderligere Informationer om Investeringsservice giver DEGIRO den detaljerede fortolkning af de kontraktuelle aftaler,

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

ishares V Public Limited Company

ishares V Public Limited Company ishares V Public Limited Company (Et investeringsinstitut med variabel kapital, der er stiftet med begrænset hæftelse og med adskilt ansvar mellem sine afdelinger i henhold til irsk lov med registreringsnummer

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere