MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning"

Transkript

1 MP3-afspiller MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning

2 i INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...1 Oplysning om regulativer: FCC stk Vigtige sikkerhedsanvisninger...4 Oversigt over afspilleren...6 Knapper og kontroller...7 Tilslutning til en computer...8 Systemkrav...8 Installation af driver til windows 98 SE...8 Tilslutning af afspilleren til computeren...9 Sådan overføres filer til afspilleren...9 Sådan kobles afspilleren fra computeren...9 Opladning af batteriet...10 Grundlæggende betjening...11 Sådan tænder og slukker du afspilleren Sådan justerer du lydstyrken Sådan nulstiller du afspilleren Sådan låser du afspillerens knapper op...12 Sådan åbner du hovedmenuen...12 Musik...13 Afspilning af musikfiler...13

3 ii Display...14 Menuen Musik...14 Synkron visning af sangtekster...17 FM radio...18 Afspilning af FM Radio...18 Display...19 Menuen FM radio...19 Diktafonoptagelse og -afspilning...23 Diktafonoptagelse...23 Valg af optagekvalitet...24 Menuen Voice/ diktafon...24 Foto...25 Afspilning af billedfiler...25 Menuen Photo/ foto...26 Video...26 Afspilning af videofiler...26 E-bog...27 Gem og indlæs bogmærke...28 Filhåndtering...30 Gennemse filer/ sletning af fil...30 Opsætning af afspilleren...31

4 iii Punkter i menuen Setup/ opsætning...32 Opsætning af ur...33 Opsætning af strømsparefunktioner...33 Justering af lysstyrke...34 Systemværktøj...34 Sådan konverteres videofiler til formatet MTV...35 Fejlfinding...37 Specifikationer...38

5 1 Introduktion Tak fordi du valgte at købe denne MP3-afspiller. Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening. Læs venligst hele vejledningen grundigt, inden du tager afspilleren i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. Denne vejledning hjælper dig til at få et overblik over afspilleren, så du kan udnytte dens funktionalitet fuldt ud. Vi har gjort vort bedste for at lave en komplet og nøjagtig brugsvejledning. Der tages dog forbehold for evt. fejl og mangler, som kan have sneget sig ind. Vi påtager os intet ansvar for skader eller datatab opstået som følge af fejlbetjening. Ret til ændring i vejledningens tekst forbeholdes, da modellen undergår stadig produktudvikling. Varemærker og -navne i denne betjeningsvejledning tilhører de respektive selskaber og organisationer.

6 2 Oplysning om regulativer: FCC stk. 15 Denne afspiller overholder reglerne i FCC stk. 15. Betjening sker på følgende to betingelser: (1) Afspilleren må ikke forårsage skadelig indstråling og (2) Afspilleren må kunne håndtere udefra kommende interferens, inkl. interferens, der kan medføre uønsket indflydelse på dens drift. Bemærk: Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for et Klasse B digitalt apparat i henhold til reglerne i FCC kapitel 15. Disse grænseværdier er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod generende interferens fra elektronisk udstyr, der anvendes i private hjem. Denne afspiller danner, anvender og kan afgive radiofrekvensenergi og kan, hvis den ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, forstyrre radiokommunikation eller -modtagelse. Under specielle forhold kan udstyret dog, trods korrekt installation, vise sig at forstyrre modtagelse af radio- eller TV-signaler. Hvis denne afspiller griber forstyrrende ind i modtagelse af radio- eller TV-signaler, og dette kan konstateres ved at tænde og slukke for afspilleren, bør en eller flere af nedenstående forholdsregler forsøges med henblik på at fjerne forstyrrelsen: Drej eller flyt antennen. Skab større afstand mellem det påvirkede udstyr og afspilleren. Forbind det påvirkede udstyr til en anden stikkontakt end den, der anvendes til afspilleren. Kontakt forhandleren eller en faguddannet Radio/TV reparatør.

7 3 ADVARSEL: PRODUCENTEN PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR INTERFERENS I RADIO ELLER TV OPSTÅET PÅ GRUND AF ÆNDRINGER ELLER INDGREB I DENNE AFSPILLER, OG SÅDANNE ÆNDRINGER ELLER INDGREB VIL MEDFØRE, AT GARANTIEN PÅ APPARATET BORTFALDER.

8 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følg altid disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger, når du anvender din afspiller. Derved nedsættes risikoen for personeller tingskade. Undlad at åbne eller ændre afspilleren og forsøg aldrig selv at reparere den. Overlad alt service- og reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Undlad at kaste afspilleren på ilden, når den engang er slidt op. Det indbyggede batteri kan eksplodere. Undlad at berøre det indbyggede batteri med bare hænder, hvis det begynder at lække. Sker dette, bør du kontakte service, da der kan befinde sig batterivæske inde i afspilleren. Hvis du eller dine klæder har været i kontakt med batterivæske, skal du skylle grundigt med vand. Hvis du får batterivæske i øjnene, må du ikke gnubbe, men i stedet skylle grundigt med vand og kontakte en læge eller skadestuen. Hold afspilleren væk fra direkte sollys og andre varmekilder. Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så du undgår funktionssvigt. Undlad at anvende afspilleren på ekstremt tørre steder af hensyn til risikoen for statisk elektricitet. Undlad at udsætte afspilleren for hårde stød eller slag, undgå at tabe den og lad den ikke komme i kontakt med magneter. Placér USB-kablet på en sådan måde, at mennesker eller husdyr ikke kan komme til at snuble i det eller trække kablet ud ved et uheld, når de færdes i området. Fjern USB-kablet fra PC'en, når du ikke skal anvende afspilleren i længere tid. Rengør udelukkende afspilleren med en tør klud. Sørg for, at afspilleren er slukket, inden du rengør den. Anvend aldrig flydende rengøringsmidler. Sørg for at tage back-up af dine filer. Denver påtager sig intet ansvar for datatab, som skyldes fejlbetjening eller andre forhold. Brug af øretelefoner ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen kan beskadige din hørelse. Maksimal udgangseffekt 150mV 4

9 5 Sikkerhed og øretelefoner Undlad at anvende øretelefoner, når du fører et motorkøretøj eller kører på cykel. Det er ikke blot farligt, det er også imod loven. Undgå ulykker ved aldrig at skrue for højt op for lyden i øretelefonerne, når du færdes til fods. Undlad at anvende øretelefoner med lydstyrken på højt niveau i længere tid ad gangen, da en sådan adfærd kan medføre høreskader.

10 6 Oversigt over afspilleren 1,8" TFT farvedisplay 128 x 160 Indbygget genopladeligt lithiumbatteri Afspilleren kan anvendes også når den er forbundet til computeren Understøtter afspilning af MP3, WMA og WAV musikfiler Understøtter adskillige equalizereffekter (EQ) og 3D lydeffekter Understøtter visning af titel, kunstner og album for musikfiler (ID3 tag) Synkron visning af sangtekster under afspilning Understøtter visning af billedfiler i formaterne JPEG og BMP Understøtter videofiler i det konverterede videoformat MTV (konverteringsværktøj medfølger) Understøtter visning af E-bog i formatet TXT FM og diktafonoptagelse Filhåndtering/ stifinder USB 2.0 højhastigheds filoverførsel

11 7 Knapper og kontroller 1. [ ] Tryk og hold inde for at tænde/ slukke afspilleren; Åbner/ lukker de respektive funktionsmenuer 2. Display 3. [ ] Venstre/ Forrige/ Tilbage. Tryk og hold inde for at spole tilbage 4. [V+] Lydstyrke op; Pil op 5. [ ] Afspil/ Pause/ OK; Tryk og hold inde for at åbne hovedmenuen; Tryk og hold inde for at låse afspillerens knapper op 6. [ ] Højre/ Næste/ Fremad; Tryk og hold inde for at spole frem 7. [V-] Lydstyrke ned; Pil ned 8. Reset, nulstilling 9. Mikrofon 10. Stik til øretelefoner 11. Tilslutning for Mini USB

12 8 Tilslutning til en computer Systemkrav Din PC skal opfylde følgende systemkrav: Pentium 200MHz eller højere Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista 120MB fri plads på harddisken USB-terminal CD-ROM drev Installation af driver til windows 98 SE Hvis din PC kører Windows ME/2000/XP/Vista, er det ikke nødvendigt at installere en driver. Hvis din PC kører Windows 98 SE, skal du installere den driver, der ligger på den medfølgende CD, før du forbinder afspilleren til din PC. 1. Læg installations-cd'en i CD-ROM drevet. 2. Kør programmet USB Disk Win98 Driver Version xxx.exe, der ligger på den medfølgende CD. 3. Følg instruktionerne i programvinduet for at gennemføre installationen. 4. Genstart computeren. Bemærk: MP3-afspilleren må IKKE være tilsluttet PC'en, mens du installerer driveren.

13 9 Tilslutning af afspilleren til computeren Du kan overføre filer direkte fra PC'en til afspilleren ved hjælp af det medfølgende USB-datakabel. 1. Sørg for, at computeren er tændt, inden du går i gang. 2. Forbind det medfølgende datakabels mini USB-stik til mini USB-terminalen på afspilleren og forbind kablets USB-stik til en fri USB-terminal på din computer. 3. Når MP3-afspilleren er forbundet til computeren, oprettes en Flytbar enhed i Denne computer. Sådan overføres filer til afspilleren 1. Åben Windows Stifinder eller Denne computer. Flytbar enhed vises. 2. Træk og slip de ønskede filer fra computeren til den Flytbare enhed. Bemærk: Fjern aldrig USB-kablet, mens der overføres filer mellem afspiller og PC. Hvis du gør det, kan både afspiller og filer tage skade. Sådan kobles afspilleren fra computeren Når du er færdig med at overføre filer, skal du frakoble afspilleren på følgende måde: 1 Venstreklik på ikonet på proceslinjen. 2 Vælg afspilleren (den flytbare enhed) og klik på Stop i pop-up vinduet. 3 Når meddelelsen Sikker fjernelse af hardware vises, kan du fjerne afspilleren.

14 10 Opladning af batteriet Batteriet i afspilleren oplades automatisk, når afspilleren er forbundet til computeren. Dog kun hvis computeren er tændt. Afspillerens batteri er omkring 80% opladet efter 2 timers opladning og fuldt opladet efter 4 timer. Hvis du oplader afspilleren, mens du samtidig overfører filer til den, kan det tage længere tid. Afspillerens batteri-indikator viser batteri-status på følgende måde: Fuld Trekvart fuld Halvt fuld Lav Tom Vigtigt: Anbefalet temperatur ved opladning af batteriet er fra 0 o til 35 o C. Sørg for at lade afspilleren helt op, inden du tager den i brug første gang, eller hvis du ikke har brugt den i længere tid. Oplad omgående afspilleren, når ikonet for Lavt batteri-niveau vises på displayet. Undlad at overoplade eller aflade afspilleren. Hvis du overoplader og aflader, vil det nedsætte batteriets levetid. Batteriet aflades helt, hvis du ikke anvender afspilleren i lang tid (over 3 måneder). Undgå at batteriet aflades helt ved at oplade den som minimum hver 3. måned og hold så vidt muligt batteriet på over 50%. Hvis du ikke skal anvende afspilleren i længere tid, bør du opbevare den ved en temperatur på 23±5 o C og en relativ luftfugtighed på 65±20%, således at batterilevetiden nedsættes mindst muligt.

15 11 Grundlæggende betjening Sådan tænder og slukker du afspilleren Kontrollér, at batteriet har tilstrækkeligt med strøm og at øretelefonerne er korrekt tilsluttet. Tryk på knappen [ ] og hold den inde, når du vil tænde afspilleren. Tryk på knappen [ ] og hold den inde, når du vil slukke afspilleren. Bemærk: Hvis det er første gang, du tænder afspilleren, hvis afspilleren er blevet nulstillet, eller hvis du har gendannet standardindstillingerne, skal du vælge sprog til skærmdisplayet ved at trykke på knappen [V+] eller [V-] og dernæst trykke på knappen [ ] for at bekræfte. Mens afspilleren er forbundet til computeren, kan du også trykke på knappen [ ] og holde den inde, hvis du vil tænde afspilleren. Sådan justerer du lydstyrken Tryk på knappen [V+] hvis du vil skrue op for lyden under afspilning. Tryk på knappen [V-] hvis du vil skrue ned for lyden under afspilning. Sådan nulstiller du afspilleren Hvis afspilleren af en eller anden grund svigter, skal du tage en metalgenstand, f.eks. en papirclips, og trykke knappen i RESET-hullet ind for at nulstille afspillerens system.

16 12 Sådan låser du afspillerens knapper op Alle knapper på afspilleren låser, hvis du ikke anvender den i et stykke tid (du kan indstille tidsrummet under punktet Time i menuen Setup). Denne funktion forhindrer, at du ved et uheld kommer til at trykke på afspillerens knapper, mens du lytter til MP3 eller er på farten. Tryk på knappen [ ] og hold den inde, når du vil låse afspilleren op. Sådan åbner du hovedmenuen 1. Tryk på knappen [ ] og hold den inde under standby eller afspilning, hvis du vil åbne hovedmenuen. 2. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at vælge: MUSIC, PHOTO, VIDEO, FM RADIO, VOICE (diktafon), E-BOOK, FILE BROWSE (filhåndtering) og SETUP (opsætning). 3. Tryk dernæst på knappen [ ] for at åbne den ønskede undermenu. Punkter i Beskrivelse Punkter i Beskrivelse hovedmenuen hovedmenuen MUSIC Afspilning af musik. VOICE Diktafonoptagelse og afspilning. PHOTO Afspilning af billedfiler. E-BOOK Afspilning af E-bog. VIDEO Afspilning af video. FILE BROWSE Oversigt over alle filer i afspilleren; Sletning af filer. FM RADIO Afspilning af FM; Optagelse af FM. SETUP Opsætning af afspilleren.

17 13 Musik Afspilning af musikfiler Kontrollér, at der er nok strøm på batteriet og at øretelefonerne er korrekt forbundet til afspilleren. 1. Åben hovedmenuen med langt tryk på 2. Vælg MUSIC med [V+]/[V-], dernæst [ ]. [ ] Under afspilning af musik kan du: Pause/ Genoptage afspilningen: Tryk på knappen [ ] for at pause afspilningen. Tryk på knappen [ ] igen, når du vil genoptage afspilningen. Springe over musikfiler: Tryk på knappen [ ] eller [ ] for at springe til næste eller foregående musikfil. Søge: Tryk på knappen [ ] og hold den inde, hvis du vil spole hurtigt tilbage indenfor en musikfil. Tryk på knappen [ ] og hold den inde, hvis du vil spole hurtigt fremad indenfor en musikfil.

18 14 Justere lydstyrken: Tryk på knappen [V+] eller [V-], når du vil skrue op eller ned for lyden. Åbne menuen musik: Tryk på knappen [ ] for at åbne menuen musik og tryk på knappen igen, når du vil lukke menuen. Display 1. Modus/ Filnavn/ ID3 tag 6. Tastelås 2. Afspilningsoversigt 7. Forløben tid/ Samlet tid 3. Filnr./ Samlet antal filer 8. Gentagefunktion 4. Sangtekst 9. Volumen-niveau 5. Ur 10. Batteri-status Menuen Musik Tryk på knappen [ ] under afspilning af musik, hvis du vil kalde menuen musik frem på displayet. Her kan du vælge indstillinger for vilkårlig afspilning, gentagefunktion, equalizer, klassifikation, afspilningshastighed, 3D effekter, filhåndtering samt lukke menuen. 1. Tryk på knappen [ ] eller [ ] for at vælge blandt All Songs (alle musikfiler), Repeat Mode (gentagefunktion), Equalizer, Classification, Play rate (afspilningshastighed), 3D, ACL og Back (afslut). 2. Tryk på knappen [ ] for at åbne. 3. Tryk på knappen [ ], når du vil afslutte og vende tilbage til afspilning af musik.

19 15 All songs: Her kan du vælge vilkårlig afspilning eller vælge en musikfil fra afspilningslisten. Vælg indstillingen Shuffle all og tryk dernæst på knappen [ ] for at afspille alle musikfiler i vilkårlig rækkefølge. Vælg Playlist og tryk på knappen [ ], brug knapperne [V+] eller [V-] for at vælge musikfil eller mappe og tryk på knappen [ ] eller [ ] for at afspille musikfilen eller åbne mappen. Repeat Mode: Her kan du vælge gentagefunktion. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at vælge mellem funktionerne: No repeat (ingen), Repeat One (gentag én), Repeat All (gentag alle), Folder Normal (mappe, filrækkefølge), Folder All Repeat (gentag alle mapper) og Folder Shuffle All (mappe, vilkårlig). Tryk dernæst på knappen [ ] for at bekræfte eller tryk på knappen [ ] for at vende tilbage til foregående skærmbillede. a) No Repeat: Afspiller alle musikfiler i filrækkefølge én gang. b) Repeat One: Gentager den aktuelle eller markerede musikfil. c) Repeat All: Gentager alle musikfiler. d) Folder Normal: Afspiller alle musikfiler i den aktuelle mappe én gang i filrækkefølge. e) Folder All Repeat: Gentager alle musikfiler i den aktuelle mappe. f) Folder Shuffle All: Afspiller alle musikfiler i den aktuelle mappe i vilkårlig rækkefølge. Equalizer: Her kan du vælge equalizer for afspilningen. Brug knapperne [V+] eller [V-] til at vælge mellem indstillingerne: Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz, Bass og Custom EQ (brugerdefineret). Tryk dernæst på knappen [ ] for at bekræfte, eller tryk på knappen [ ] for at vende tilbage til foregående skærmbillede. Hvis du vil oprette en brugerdefineret EQ:

20 16 a) Vælg Custom EQ og tryk dernæst på knappen [ ]. b) Tryk på knappen [ ] eller [ ] for at skifte mellem bjælkerne. c) Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at justere værdien for de enkelte bjælker. d) Tryk på knappen [ ] for at bekræfte og afslutte. Classification: Du kan klassificere musikfiler efter genre, kunstner, album og titel. Hvis det er første gang, du klassificerer din musiksamling, skal du vælge Classification og dernæst vælge Yes. Tryk herefter på knappen [ ] for at opfriske klassificeringen. Når klassificeringen er gennemført, kan du med knapperne [V+] eller [V-] vælge blandt genre, kunstner, album eller titel og dernæst trykke på knappen [ ]. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at vælge en musikfil og tryk dernæst på knappen [ ] for at afspille filen. Play rate: Her fastsættes afspilningshastigheden. Tryk på knapperne [V+] eller [V-] for at vælge blandt indstillingerne: 1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X, 0.80X. Tryk dernæst på knappen [ ] for at bekræfte, eller tryk på knappen [ ] for at vende tilbage til foregående skærmbillede. 3D: Her vælger du, om 3D effekt skal være slået til. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg indstillingen Off eller On. Tryk dernæst på knappen [ ] for at bekræfte, eller tryk på knappen [ ] for at vende tilbage til foregående skærmbillede. ACL: Her vælger du, om ACL effekt skal være slået til. Use Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg indstillingen Off eller On. Tryk dernæst på knappen [ ] for at bekræfte, eller tryk på knappen [ ] for at vende tilbage til foregående skærmbillede.

21 17 Back: Lukker menuen og vender tilbage til afspilning af musik. Bemærk: Afspilningshastighed kan ikke ændres ved afspilning af filer i formatet WMA. Synkron visning af sangtekster Denne afspiller kan vise sangtekster samtidig med afspilning af musikfiler. Afspilleren kan udelukkende vise lyrik-filer i formatet LRC. Hvis du f.eks. vil vise sangteksten til en musikfil med filnavnet love music. Mp3 : 1. Hent den tilsvarende fil med sangteksten og filendelsen.lrc fra internettet. 2. Omdøb filen med sangteksten. Sørg for, at filen med sangteksten har samme navn som musikfilen, i dette tilfælde skal filen altså hedde love music.lrc. 3. Kopiér begge filer til samme mappe på afspilleren. 4. Sangteksten vises på displayet synkront med afspilningen af musikfilen.

22 18 FM radio Afspilning af FM Radio Vigtigt: Øretelefonerne skal altid være afspilleren, da kablet til øretelefonerne fungerer som antenne for afspillerens radio. 1. Åben hovedmenuen med langt tryk på 2. Vælg FM RADIO med [V+]/[V-], dernæst [ ]. [ ]. Mens du lytter til FM radio kan du: Justere lydstyrken: Tryk på knappen [V+] eller [V-], når du vil skrue op eller ned for lyden. Åbne menuen FM radio: Tryk på knappen [ ] for at åbne menuen FM radio. Tryk på knappen igen, når du vil lukke menuen. Slukke afspilleren: Tryk på knappen [ ] og hold den inde, når du vil slukke afspilleren.

23 19 Display 1. Aktuel frekvens 2. MONO eller STEREO 3. Frekvensindikator 4. Ur 5. Tastelås 6. FM bånd 7. Aktuel kanal 8. Volumen-niveau 9. Batteri-status Menuen FM radio Tryk på knappen [ ] under afspilning af FM, hvis du vil åbne menuen FM radio. 1. Tryk på knappen [ ] eller [ ] og vælg den ønskede funktion blandt Auto Scan (autosøgning), Manual scan (manuel søgning), Band (bånd), Save Station (gem station), Del Station (slet station), Record (optagelse) og Back (afslut). 2. Tryk på knappen [ ] for at åbne.

24 20 Autosøgning Tryk på knappen [ ] eller [ ] og vælg punktet Auto Scan. Tryk dernæst på knappen [ ] for at begynde søgningen. MP3-afspilleren søger automatisk efter de radiostationer, der går kraftigst igennem, og gemmer dem på de 20 faste programpladser (CH01-CH20). Når søgningen er gennemført, skifter afspilleren automatisk til afspilning af den først fundne station. Tryk på knappen [ ] eller [ ] for at vælge station. Manual søgning Tryk på knappen [ ] eller [ ] og vælg punktet Manual scan. Tryk dernæst på knappen [ ] for at søge manuelt efter en radiostation. Tryk på knappen [ ] eller [ ] for at ændre frekvensen manuelt (fin-indstilling). Bånd Hvis du rejser i udlandet, kan du skifte FM bånd og søge efter de lokale radiostationer. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at vælge FM bånd blandt mulighederne USA ( ), Europa ( ) eller Japan ( ) og tryk dernæst på knappen [ ] for at bekræfte. Bemærk: Når du vender tilbage til afspilning af FM radio efter at have skiftet FM bånd, søger afspilleren automatisk efter alle tilgængelige radiostationer i det valgte område og gemmer dem på de 20 faste programpladser.

25 21 Gem station Hvis du vil gemme en station, du har fundet manuelt, skal du trykke på knappen [V+] eller [V-] og vælge Yes. Tryk dernæst på knappen [ ] for at gemme stationen. Slet station Hvis du vil slette en station, skal du trykke på knappen [V+] eller [V-], vælge Yes eller No og dernæst trykke på knappen [ ] for at bekræfte. Optagelse Tryk på knappen [ ] eller [ ], vælg punktet Record og tryk dernæst på knappen [ ]], når du vil starte en optagelse fra en FM station. Tryk på knappen [ ], hvis du vil pause optagelsen. Tryk på knappen [ ] igen, når du vil fortsætte optagelsen. Tryk på knappen [ ] for at gemme optagelsen og vende tilbage til FM radio modus.

26 22 Bemærk: Optagelsen gemmes i formatet WAV i mappen FM i MP3-afspilleren (format: FM WAV, FM WAV), og du kan nu lytte til dem ved at åbne dem i Voice/ Diktafonmodus. FM-optagelsen standser automatisk i det øjeblik, afspillerens hukommelse er fuld, eller hvis der ikke længere er strøm nok på afspillerens batteri. Data, der allerede er optaget, gemmes automatisk i afspillerens hukommelse. Det er ikke muligt at justere lydstyrken under optagelse. Afslut Når du vil afslutte og vende tilbage til afspilning af FM Radio, skal du trykke på knappen [ ] eller [ ] og vælge punktet Back. Tryk dernæst på knappen [ ] for at bekræfte.

27 23 Diktafonoptagelse og -afspilning Diktafonoptagelse 1. Åben hovedmenuen med 2. Vælg VOICE med [V+]/[V-], langt tryk på [ ]. dernæst [ ]. Under diktafonoptagelse kan du: Pause/ Genoptage optagelsen: Tryk på knappen [ ], hvis du vil pause optagelsen. Tryk på knappen [ ] igen, når du vil genoptage. Gemme optagelsen: Tryk på knappen [ ] for at gemme optagelsen og vende tilbage til diktafonmodus. Bemærk: Optagelsen gemmes i formatet WAV i mappen VOICE i MP3-afspilleren (format: MIC00001.WAV, MIC00002.WAV). Diktafonoptagelsen standser automatisk i det øjeblik, afspillerens hukommelse er fuld, eller hvis der ikke længere er strøm nok på afspillerens batteri. Data, der allerede er optaget, gemmes automatisk i afspillerens hukommelse.

28 24 Valg af optagekvalitet Før du begynder en optagelse kan du vælge optagekvalitet. 1. Tryk på knappen [ ] og hold den inde for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk på knappen [V+] eller [V-], vælg punktet SETUP og tryk dernæst på knappen [ ]. Menuen SETUP, opsætning, vises på displayet. 3. Tryk på knappen [ ] eller [ ] og vælg punktet Record Setting. Tryk dernæst på knappen [ ]. Indstillingerne for optagekvalitet vises på displayet. Emne Pladskrav Kvalitet Long Time Bruger mindst hukommelse Normal optagekvalitet Normal Quality Bruger middel hukommelse God optagekvalitet High Quality Bruger mest hukommelse Bedste optagekvalitet 4. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at vælge optagekvalitet; Long Time, Normal Quality eller High Quality. 5. Tryk på knappen [ ] for at bekræfte. Menuen Voice/ diktafon Tryk på knappen [ ] under standby og mens diktafonmodus er valgt, hvis du vil åbne menuen Voice/ diktafon. 1. Tryk på knappen [ ] eller [ ] for at vælge mellem punkterne Record (optagelse), Playlist (afspilningsliste) og Back (afslut). 2. Tryk på knappen [ ] for at åbne menupunktet. 3. Tryk på knappen [ ] for at lukke menuen.

29 25 Record: Starter en optagelse. Tryk på knappen [ ] eller [ ] og vælg punktet Record. Tryk dernæst på knappen [ ] for at begynde optagelsen. Playlist: Valg af diktafonfil til afspilning. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg den ønskede diktafonfil. Tryk dernæst på knappen [ ] for at afspille filen. Back: Afslutter og vender tilbage til diktafonmodus. Bemærk: Valg af fil, søgning efter fil samt afspilning udføres i diktafonmodus på samme måde som ved afspilning af musik. Foto Afspilning af billedfiler 1. Tryk på knappen [ ] og hold den inde for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg punktet PHOTO. Tryk dernæst på knappen [ ]. Listen over billedfiler vises på displayet. 3. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at vælge en mappe eller en billedfil og tryk på knappen [ ] for at åbne mappen eller afspille den markerede billedfil. 4. Tryk på knappen [ ] for at vende tilbage til foregående skærmbillede. Under afspilning af billedfiler kan du: Springe over en billedfil: Tryk på knappen [ ] eller [ ], hvis du vil springe til næste eller foregående billedfil. Åbne menuen Photo/ foto: Tryk på knappen [ ] for at åbne undermenuen Photo. Slukke afspilleren: Tryk på knappen [ ] og hold den inde, hvis du vil slukke afspilleren.

30 26 Menuen Photo/ foto Tryk på knappen [ ] under afspilning af billedfiler, hvis du vil åbne undermenuen photo. 1. Tryk på knappen [ ] eller [ ] og vælg blandt punkterne Slide Show, Manual Scan (manuel søgning) og Back (afslut). 2. Tryk på knappen [ ] for at bekræfte. Slide Show: Alle billedfiler i afspilleren vises som slideshow. Manuel søgning: Hvis du vil bladre manuelt i dine billedfiler, skal du vælge punktet Manual Scan. Første billedfil vises på skærmen. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at afspille forrige eller næste billedfil. Video Afspilning af videofiler 1. Tryk på knappen [ ] og hold den inde for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg punktet VIDEO. Tryk dernæst på knappen [ ]. Listen over videofiler vises på displayet. 3. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at vælge mappe eller videofil, tryk på knappen [ ] for at åbne mappen eller afspille den markerede videofil. 4. Tryk på knappen [ ] for at vende tilbage til foregående skærmbillede.

31 27 Under afspilning af video kan du: Pause/ genoptage afspilningen: Tryk på knappen [ ] for at pause afspilningen. Tryk på knappen [ ] igen, når du vil genoptage afspilningen. Springe over en video: Tryk på knappen [ ] eller [ ], hvis du vil springe til næste eller foregående videofil. Søge: Tryk på knappen [ ] og hold den inde, hvis du vil spole hurtigt tilbage i en video; Tryk på knappen [ ] og hold den inde, hvis du vil spole hurtigt fremad i en video. Justere lydstyrken: Tryk på knappen [V+] eller [V-], når du vil skrue op eller ned for lyden. Afslutte: Tryk på knappen [ ], hvis du vil gå tilbage til listen over videofiler. Slukke afspilleren: Tryk på knappen [ ] og hold den inde, hvis du vil slukke afspilleren. E-bog Denne afspiller understøtter visning af filer i formatet TXT. Andre formater skal først gemmes i formatet TXT, inden de overføres til afspilleren for afspilning. 1. Tryk på knappen [ ] og hold den inde for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg punktet E-BOOK. Tryk dernæst på knappen [ ]. Listen over E-bøger vises på displayet. 3. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at vælge mappe eller fil og tryk dernæst på knappen [ ] for at åbne mappen eller vise den markerede fil. 4. Tryk på knappen [ ] for at vende tilbage til foregående skærmbillede.

32 28 Under afspilning af E-bog kan du: Bladre automatisk: Tryk på knappen [ ], hvis du vil sætte afspilleren til automatisk at skifte side hvert 6. sekund. Side op/ ned: Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at gå en side op eller ned. Søge hurtigt frem/ tilbage Tryk på knappen [V+] eller [V-] og hold den inde, hvis du vil spole i teksten. Afslutte: Tryk på knappen [ ], hvis du vil gå tilbage til foregående display. Åbne menuen E-Bog: Tryk på knappen [ ] for at åbne menuen E-Book. Tryk på knappen [ ] eller [ ] for at vælge en procentsats og tryk dernæst på knappen [ ], Afspilleren går nu til den side i E-bogen, der omtrentligt svarer til den valgte procentsats. Slukke afspilleren: Tryk på knappen [ ] og hold den inde, hvis du vil slukke afspilleren. Gem og indlæs bogmærke Med denne funktion kan du markere den side i bogen, du er kommet til, og nemt finde siden igen, når du vil læse videre. Tryk på knappen [ ] og hold den inde under læsning af E-bog, hvis du vil åbne bogmærkelisten Bookmark List. Gem bogmærke: 1. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg punktet New Bookmark. Tryk dernæst på knappen [ ]. Save Bookmark vises på displayet. 2. Tryk på knappen [ ] for at bekræfte. Der vises et pop-up vindue, hvor du skal vælge Yes eller No. 3. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg Yes (Gem bogmærke) eller No (tilbage til foregående skærmbillede). 4. Tryk på knappen [ ] for at afslutte.

33 29 Indlæs bogmærke: 1. Tryk på knappen [ ] mens du står i bogmærkelisten Bookmark List. 2. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg punktet Load Bookmark. 3. Tryk på knappen [ ] for at bekræfte. Afspilleren går nu direkte til den bogmærkede side i bogen. Slet bogmærke: 1. Tryk på knappen [ ] mens du står i bogmærkelisten Bookmark List. 2. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg punktet Delete Bookmark. 3. Tryk på knappen [ ] for at bekræfte. Der vises et pop-up vindue, hvor du skal vælge Yes eller No. 4. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg Yes (Slet bogmærke) eller No (tilbage til foregående skærmbillede). 5. Tryk på knappen [ ] for at afslutte. Bemærk: Mens listen over E-bøger vises på displayet kan du også trykke på knappen [ ] for at åbne bogmærkelisten Bookmark List. Du kan dog kun indlæse eller slette bogmærker herfra.

34 30 Filhåndtering Gennemse filer/ sletning af fil 1. Tryk på knappen [ ] og hold den inde for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk på knappen [V+] eller [V-], vælg punktet FILE BROWSE og tryk på knappen [ ]. Fillisten vises på displayet. 3. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at navigere mellem filer og mapper. Hvis du vil åbne en mappe, skal du markere mappen og trykke på knappen [ ]. 4. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at markere en fil og tryk dernæst på knappen [ ], hvorefter dialogboksen DELETE vises på displayet. 5. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg Yes eller No. Tryk dernæst på knappen [ ] for at bekræfte. 6. Tryk på knappen [ ] for at vende tilbage til foregående skærmbillede.

35 31 Opsætning af afspilleren I menuen Setup kan du konfigurere din MP3-afspiller med de indstillinger, du foretrækker. 1. Tryk på knappen [ ] fra standby eller afspilning og hold den inde for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg punktet SETUP. Tryk på knappen [ ]. Menuen opsætning vises på displayet. 3. Tryk på knappen [ ] eller [ ] og markér det ønskede punkt i menuen. 4. Tryk dernæst på knappen [ ] for at åbne undermenuen. 5. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at indsætte værdien for punktet. 6. Tryk på knappen [ ] for at bekræfte, eller tryk på knappen [ ] for at afslutte uden at bekræfte.

36 32 Punkter i menuen Setup/ opsætning Menupunkter Beskrivelse Time Her indstilles afspillerens ur og tidszone. Power Her indsættes det tidsrum, der skal forløbe inden afspilleren automatisk lukker ned, hvis den ikke anvendes. Du kan vælge mellem følgende intervaller: 15 Minutter, 30 Minutter, 60 Minutter, 90 Minutter, 120 Minutter, Close/ fra. Language Her vælges sproget til afspillerens display. Display Setting Her vælges lysstyrke og tidsinterval for displayets baggrundsbelysning. For baggrundslys kan du vælge mellem følgende intervaller: 15 Sekunder, 30 Sekunder, 1 Minut og Close/ fra. Record Setting Her vælges optagekvalitet for diktafon- eller FM-optagelse. Sys Tools Her kan du slette en fil, formattere afspilleren, nulstille afspilleren, finde afspillerens systemoplysninger, opdatere afspilningslister og sortere filer. Hold Time Her vælger du, hvor længe der skal gå inden låsen automatisk aktiveres, hvis afspilleren ikke betjenes. Du kan vælge mellem følgende intervaller: 10 Sekunder, 30 Sekunder, 1 Minut, 3 Minutter, 5 Minutter, Off/ fra Back Lukker menuen opsætning og vender tilbage til hovedmenuen.

37 33 Opsætning af ur Adjust: Her skal du indsætte det aktuelle klokkeslet. Tryk på knappen [ ] eller [ ] for at skifte mellem indtastningsfelterne. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at indsætte dato og tidspunkt. Tryk på knappen [ ] for at bekræfte og lukke. Time Zone: Her kan du ændre tidszone. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at vælge tidszone. Tryk på knappen [ ] for at bekræfte og lukke. Opsætning af strømsparefunktioner Auto off: Her vælger du, hvor længe afspilleren skal forblive tændt, hvis den ikke er i brug. Afspilleren lukker automatisk ned efter det valgte tidsrum. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg tidsrum. Tryk på knappen [ ] for at bekræfte. Always on Tryk på knappen [V+] eller [V-], vælg Yes eller No og tryk på [ ] for at bekræfte. Yes: Afspilleren forbliver tændt under afspilning. Afspilleren slukker dog automatisk fra standby, hvis den ikke betjenes indenfor det valgte tidsrum. No: Afspilleren slukker automatisk, hvis den ikke betjenes indenfor det valgte tidsrum.

38 34 Justering af lysstyrke 1. Tryk på knappen [ ] eller [ ] og vælg punktet Display setting i menuen SETUP. Tryk dernæst på knappen [ ] for at bekræfte. 2. Tryk på knappen [V+] eller [V-] og vælg punktet Brightness. Tryk på knappen [ ] for at åbne. 3. Tryk på knappen [V+] eller [V-] for at justere lysstyrken og tryk dernæst på knappen [ ] for at bekræfte eller tryk på knappen [ ] for at lukke. Systemværktøj Delete: Hvis du vil slette en fil i afspilleren. Format: Hvis du vil formattere afspilleren hurtigt og fuldstændigt. Når du formatterer afspilleren, slettes alle data, der er gemt i afspillerens hukommelse. Reset: Hvis du vil nulstille afspilleren til de oprindelige standardindstillinger. System info: Her kan du se oplysninger om fri plads i afspillerens hukommelse og få oplyst afspillerens firmware version. Refresh: Her kan du opdatere afspillerens afspilningslister. File Sort: Her kan du sortere alle filer i afspilleren. Bemærk: Sørg for altid at tage back-up af vigtige filer, inden du formatterer afspilleren. En slettet fil kan ikke gendannes.

39 35 Sådan konverteres videofiler til formatet MTV Denne afspiller understøtter afspilning af videofiler i formatet MTV. Andre formater (AVI, WMV, MEPG1, Quick Time, MPEG2, RealMedia, MPEG4, 3GP) skal konverteres til formatet MTV, inden de kan afspilles. På den medfølgende CD finder du programmet MTVVideo Converter, der kan konvertere de nævnte andre formater til formatet MTV. 1. Læg den medfølgende CD i din computers CD-ROM drev. 2. Dobbeltklik på filen Video Conveter.exe i mappen MTVVideoConverter, der ligger på CD'en. Vinduet Video Converter vises på skærmen. Video Converter Dialogboksen Åbn

40 36 3. Klik på Input Video og vælg dernæst den fil, du vil konvertere, i dialogboksen Åbn. Bemærk: Hvis du vil vælge en fil i formatet MP4, skal du vælge Alle filer (*.*) i Filtypeboksen, således at du kan finde dine MP4-filer i dialogboksen Åbn. 4. Klik på Output Video og vælg den mappe, hvor du vil gemme den konverterede videofil. 5. Klik på Advanced Settings, avancerede indstillinger. Vælg værdien 160x128 under punktet Output Frame Size og vælg MTV under punktet Output Format. 6. Klik på Start Conversion for at begynde konverteringen. 7. Hvis du har brug for yderligere anvisninger, kan du klikke på Help. Bemærk: For at dine videofiler skal kunne afspilles i afspilleren, skal du vælge en opløsning på 160x128 eller mindre under punktet Output Frame Size (under advanced settings). Ellers vil meddelelsen Device Not Support, ej understøttet, vises på displayet, når du forsøger at afspille videofilen. Du skal have den relevante codec pakke installeret på PC'en, inden du kører programmet Video Converter.exe. Har du ikke det, vil systemet vise meddelelsen Load Video Failed!, kunne ikke indlæse video, når du forsøger at konvertere videofiler. Klik på OK og følg vejledningen for at downloade og installere codecs fra hjemmesiderne.

41 Fejlfinding Hvis du har problemer med din afspiller, så prøv at se, om løsningen findes i listen herunder, inden du kontakter service. Afspilleren vil ikke tænde Batteriet kan være løbet tør. Genoplad batteriet. Der kan ikke overføres filer til afspilleren Kontrollér, om driveren er korrekt installeret på computeren. Kontrollér forbindelsen mellem afspilleren og PC'en. Der er ingen lyd i øretelefonerne Kontrollér, om volumen skulle være indstillet til 0. Tjek at øretelefonerne er korrekt tilsluttet. Kontrollér om musikfilens filformat understøttes af afspilleren. Det er ikke muligt at foretage en optagelse Kontrollér, om der er nok fri hukommelse og nok strøm på batteriet. LCD displayet viser ikke korrekte tegn Kontrollér, at du har valgt den korrekte sprogindstilling. Knapperne reagerer ikke på tryk Knapperne kan være låst. Tryk på knappen [ ] og hold den inde for at deaktivere låsen. Tryk knappen i bunden af reset-hullet ind med f.eks. spidsen af en kuglepen for at nulstille afspilleren. Dårlig modtagelse af FM Kontrollér, om øretelefonerne er tilsluttet. Ledningen til øretelefonerne fungerer som antenne. Justér afspillerens og øretelefonernes placering. Sluk for evt. elektriske apparater i nærheden. Elektriske apparater kan forårsage interferens i afspilleren, så lyden forringes. 37

42 38 Specifikationer Audioformater MP3/WMA/WAV Ydre mål 82 x 41 x 8,4 mm Billedformater JPEG/BMP Vægt 26,3 gr. Videoformat MTV Frekvensgang 20Hz~20KHz MP3 bitrate 8Kbps ~320Kbps Strømkrav 20mA (Afspilning af Mp3, display slukket) WMA bitrate 5Kbps ~320Kbps Strømkrav 50mA (Afspilning af video) Signal-/Støjforhold 80db (30K filter) Opbevaring Luftfugtighed <90%, Normal temperatur Dynamisk område >80db(1KHz) Drift Luftfugtighed <85%,-10~40 Forvrængning <0,2% Optageformat WAV EQ Normal/Pop/Rock/Classic/Jazz/Bass/Custom EQ/3D Batteri 178mAh, op til 9 timers afspilning af musik eller 3 timers afspilning af video Videoformater, der AVI(*.avi), WMV(*.wmv, *.asf), MPEG1(*.mpg), QuickTime(*.mov, *.qt), MPEG2(*.vob), kan konverteres til Real Media(*.rm, *.rmvb, ), MPEG4, 3GP(*.3gp) afspilning

43 39 Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

44 40 DENVER ALLE RETTIGHEDER RESERVERET COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold Forholdsregler...... 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Features. 4 Oversigt over knapper og kontroller. 5 Grundlæggende betjening.. 6 Hovedmenuens ikoner og betjening via menuen..

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter formaterne MP3, WMA og WAV. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet og tiltalende ydre gør den

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual Tak for at du har købt en EnVivio 4GB MP4 afspiller. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden du tager afspilleren i brug Indhold Indhold 1 Kapitel

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter adskillige formater, som f.eks. MP1, MP2, MP3, WMA, WAV o.s.v. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug Oversigt over funktioner Raffineret design Ligger godt i hånden. Understøtter mange filformater Denne afspiller understøtter formaterne MP3, WMA, WAV etc. Driverfri USB-nøgle Hold styr på filerne på din

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

2 Indholdsfortegnelse

2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 3 Menuen Record... 26 Sådan begynder og slutter du en optagelse... 26 Indstillinger for optagelse... 26 Sådan finder du de indspillede filer... 27 Avancerede funktioner... 28 Equalizer...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. DANISH DANSK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Betjeningsvejledning V1.1

Betjeningsvejledning V1.1 Betjeningsvejledning V1.1 Indhold Bemærk...2 Systemets mindstekrav...2 Knapper og kontroller...3 Indholdet i pakken...3 Sådan forbindes afspilleren til en PC...4 Tænd / Sluk...4 Menu-ikoner...4 Menufunktioner...5

Læs mere

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder.

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder. DKBAF560_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. MP4 afspiller

Brugermanual. MP4 afspiller Brugermanual MP4 afspiller INDHOLD Brugermanual... 1 FORORD... 3 FUNKTIONER... 3 KEND AFSPILLEREN... 5 KNAP FUNKTIONER... 5 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER... 6 Tænd/sluk... 6 HOVEDMENUEN... 7 MUSIK... 8 Tilføj

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning.

Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning. Hovedfunktion 4.3 TFT skærm, opløsning 480*272 Understøtter APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV etc. musikafspilning. Understøtter TF-kort, kapacitet understøtter 128MB~8GB Understøtter MPEG-4 (AVI), RM, RMVB,

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL

MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Introduktion... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Systemkrav...

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Indholdsfortegnelse Introduktion Bemærkning vedr. copyright 1 Sikkerhedsinformation 2 Forholdsregler 2 I pakken findes 3 Kend din bærbare MP3-afspiller 4 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 5 Sådan

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Læ s omhyggeligt denne vejledning helt igennem, inden du tilslutter, betjener eller justerer dette produkt. 1 Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1)

Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1) Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1) 2 Om vejledningerne Med afspilleren følger en Quick Start Guide og denne Brugervejledning i PDFformat.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

FORORD Læs denne manual igennem inden afspilleren tages I brug. Al information i denne manual kan skifte uden varsel pga. tekniske grunde.

FORORD Læs denne manual igennem inden afspilleren tages I brug. Al information i denne manual kan skifte uden varsel pga. tekniske grunde. Manual 1 INDHOLD Manual... 1 FUNKTIONER... 3 KEND AFSPILLEREN... 5 KNAPPE FUNKTINOER... 5 BASE FUNKTIONER... 6 Tænd/sluk... 6 HOVEDMENUEN... 7 MUSIK... 8 Tilføj musik til favoritliste... 8 Musik afspilningsindstillinger...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Menuen. Home Indeks. Brugervejledning NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F. 2010 Sony Corporation 4-185-045-31(1)

Indholdsfortegnelse. Menuen. Home Indeks. Brugervejledning NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F. 2010 Sony Corporation 4-185-045-31(1) Brugervejledning NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F 2010 Sony Corporation 4-185-045-31(1) Bemærkning Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det land/område, hvor du har købt afspilleren.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-70031

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-70031 MID-7119CM BOXCHIP A13 方 案 丹 麦 标 准 说 明 书,70g 书 纸,135x102mm, 钉 装 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-70031 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD DK TRUST WIRELESS KEYBOARD Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Oversigt over funktioner OBS:

Oversigt over funktioner OBS: Indhold Oversigt over funktioner ---------------------------------------------------------------------------- 1 OBS -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere