Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 28 Indhold Sikkerhed. Bortskaffelse Oplysninger om emballagen..... Bortskaffelse af gamle køle-fryseskabe.. Fjernelse af transportbeskyttelsen..... Opstilling Opstillingssted..... Køle-fryseskabet behøver luft.... Justering af køle-fryseskabet....

3 . El-tilslutning Omhængsling af dørene.... Justering af dørene... Beskrivelse af køle-fryseskabet... Før ibrugtagning..... Ibrugtagning - indstilling af temperaturen.... Afbrydelse af køle-fryseskabet... Indvendigt udstyr Pladehylder/gitterhylder.... Variabel inderside på døren.

4 Frysevaresymboler/frysekalender. Korrekt opbevaring Nedfrysning.... Dybfrostvarer... Tilberedning af isterninger Afrimning Køleskabet afrimes automatisk... Afrimning af fryseskabet...

5 Rengøring og vedligeholdelse.... Råd om energibesparelse... Afhjælpning af fejl.... Udskiftning af el-pære..... Service Lyde under driften.... Bestemmelser, normer, direktiver Fagtermer Sikkerhed Vore køle-fryseprodukter lever op til de almindeligt anerkendte regler om teknisk sikkerhed samt lovgivningen om produktsikkerhed. Alligevel vil vi gerne gøre Dem fortrolig med følgende oplysninger vedrørende sikkerheden: Hensigtsmæssig anvendelse Ì Køle-fryseskabet er beregnet til anvendelse i husholdningen. Det egner sig til afkøling,

6 nedfrysning og dybfrysning af fødevarer samt tilberedning af is. beskadiget køle-fryseskab må under ingen omstændigheder tilsluttes! Kontakt leverandøren i tilfælde af skader. Ì Sørg ved transport og opstilling af skabet for, at ingen dele af kølemiddelkredsløbet bliver beskadiget. Sikkerhed for børn Ì Emballagedele (fx folie, skumplast) kan være farlige for børn. Risiko for kvælning! Emballagemateriale skal holdes uden for børns rækkevidde. Ì Udtjente køle-fryseskabe bør gøres uanvendelige før bortskaffelsen. Træk stikket ud, skær ledningen over og sørg for at fjerne eller destruere eventuelle smæk- eller skydelåse. Herved forhindrer De, at legende børn spærres inde i skabet (risiko for kvælning!) eller udsættes for andre livstruende situationer. Ì Børn kan ofte ikke se de faremomenter, som omgangen med husholdningsmaskiner indebærer. Hold derfor det nødvendige opsyn og lad ikke børn lege med køle-fryseskabet. Den daglige brug Ì Beholdere med brændbare gasser eller væsker kan blive utætte, når de påvirkes med kulde. Risiko for eksplosion! Opbevar aldrig beholdere med brændbare stoffer som fx spraydåser, lighter-påfyldningspatroner etc. i køle-fryseskabet. Ì Flasker og dåser må ikke anbringes i fryseskabet. De kan springe, når indholdet fryser til is - og sågar eksplodere, hvis indholdet er kulsyreholdigt! Læg aldrig sodavand, saft, øl, vin, champagne etc. ind i fryseskabet. Undtagelse: Spiritus med høj alkoholprocent kan opbevares i fryseskabet. Ì Tag ikke is og isterninger i munden direkte fra fryseskabet. Meget kold is kan fryse sig fast på læberne eller tungen og give sår. 30 Ì Ì Der må ikke anvendes elektrisk udstyr (fx elektriske ismaskiner, røremaskiner etc.) i køle-fryseskabet. Ì Før rengøring skal køle-fryseskabet principielt afbrydes, og stikket skal trækkes ud eller den pågældende sikring i boligen afbrydes eller drejes ud. Ì Hold altid i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af kontakten. Ì Hvis der opstår en fejl i køle-fryseskabet, skal De først slå efter i denne brugsanvisning under "Afhjælpning af fejl". Hvis oplysningerne dér ikke bringer Dem videre, skal De ikke selv foretage Dem yderligere. Ì Køle-fryseskabet må kun repareres af fagfolk. En ukorrekt gennemført reparation kan indebære stor risiko for brugeren. Kontakt Deres forhandler eller vores serviceafdeling, såfremt en reparation bliver nødvendig. OBS! Hvis der lægges frosne varer oven på apparatet kan det medføre, at der dannes kondensvand som følge af kulde i pladens hulrum. I dette hulrum er der anbragt elektroniske komponenter. Drypper der kondensvand på disse komponenter, vil en kortslutning kunne ødelægge apparatet. Der må derfor ikke lægges frosne varer oven på apparatet. Bortskaffelse Oplysninger om emballagen Samtlige anvendte materialer er miljøvenlige! De kan uden risiko deponeres eller brændes på en affaldsforbrændingsanstalt! Om materialerne: Plastmaterialerne kan også genbruges og er mærket som følger: >PE< for polyethylen, fx det udvendige dække og poserne indvendigt; >PS< for skum-polystyrol, fx polstringsdelene, principielt fri for CFC. Kartondelene fremstilles af genbrugspapir og bør atter indleveres til genbrug. Bortskaffelse af gamle køle-fryseskabe Af hensyn til miljøet skal køle-fryseskabe bortskaffes som specialaffald, både Deres hidtidige og det, De lige har købt - når det en dag er udtjent.

7 Advarsel! Udtjente køle-fryseskabe bør gøres uanvendelige før bortskaffelsen. Træk stikket ud, skær ledningen over og sørg for at fjerne eller destruere eventuelle smækeller skydelåse. Herved forhindrer De, at legende børn spærres inde i skabet (risiko for kvælning!) eller udsættes for andre livstruende situationer. Bortskaffelsesoplysninger: Køle-fryseskabet må ikke bortskaffes som almindeligt affald eller som storskrald. Kølemiddelkredsløbet, og især varmeveksleren på skabets bagside, må ikke beskadiges. Oplysninger om afhentningstidspunkter eller opsamlingssteder fås hos de lokale myndigheder. 31 Fjernelse af transportbeskyttelsen Køle-fryseskabet og dele af det indvendige udstyr er transportbeskyttet. Før skabet tages i brug, skal De derfor fjerne al tape og folie samt alle emballage- og polstringsdele. Råd: Eventuelle klæbrige rester kan fjernes med rensebenzin. Opstilling Opstillingssted Opstil køle-fryseskabet i et godt ventileret og tørt rum. Omgivelsernes temperatur har indflydelse på strømforbruget. Derfor bør køle-fryseskabet ikke udsættes for direkte sollys; ikke placeres ved siden af radiatorer, komfurer eller andre varmekilder; kun placeres på et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den klimaklasse, som skabet er konstrueret til. Den pågældende klimaklasse ses af typeskiltet, som findes til venstre inde i skabet. Nedenstående tabel viser, hvilke omgivelsestemperaturer der gælder for de forskellige klimaklasser. Klimaklasse SN N ST T med omgivelsestemperaturer på +10 til +32 C +16 til +32 C +18 til +38 C +18 til +43 C Hvis det er umuligt at undgå opstilling ved siden af en varmekilde, skal følgende minimumssideafstande overholdes: Til el-komfurer 3 cm, til olie- og kulkomfurer 30 cm. Hvis disse afstande ikke kan overholdes, er det nødvendigt at opstille en varmebeskyttelsesplade mellem komfur og køle-fryseskab. Hvis skabet står ved siden af et andet køle- eller fryseskab, kræves der en sideafstand på 5 cm, således at der ikke dannes kondensvand på de udvendige sider. 32 Køle-fryseskabet behøver luft Der tilføres luft fortil under døren, og der udluftes opad langs bagbeklædningen (billede 1/A). Foroslash;leskabsdøren nederst til venstre. Husk underlagsskiverne. Ì Det midterste dørhængsel skrues fast. Ì Fryseskabsdøren indsættes i det midterste dørhængsel. Ì Det nederste dørhængsel indsættes i fryseskabsdøren nederst til venstre. Husk underlagsskiverne. Ì Det nederste dørhængsel skrues fast. Ì Om nødvendigt justeres dørene (se afsnittet "Justering af dørene"). Ì Sokkelafdækningen sættes på igen. 37 Justering af dørene Om nødvendigt kan De justere dørene ved at forskyde det pågældende dørhængsel (billede 9). Billede 9 38 Beskrivelse af køle-fryseskabet Billede Termostat og nstille høje kølevarer på pladehylden nedenunder. Billede 12 Køleskabe med pladehylder af plastic Ì Der skal altid skydes en hylde ind i de nederste føringer over frugt- og grøntsagsskufferne. øvrige pladehylder kan justeres i højden: Ì Træk hylden så langt ud, at den kan vippes op eller ned og tages ud. i køleskabet man finder de bedst egnede temperaturer til forskellige kategorier af fødevarer, illustreres i placeringseksemplet på billede 15. Billede 15 Råd: Fødevarer bør altid dækkes til eller pakkes ind, før de anbringes i køleskabet, således at man undgår udtørring og overføring af lugt eller smag til andre kølevarer. Følgende former for emballering er velegnede: Lufttætte poser og lufttæt folie af polyethylen Plasticbeholdere med låg Specielle hætter af plastic med elastikindlæg Aluminiumsfolie 44 Nedfrysning Vigtigt! øverste. kun indpakkede dybfrostvarer, således at disse ikke bliver tørre, mister smagen eller afgiver smag til andre dybfrostvarer. Vær opmærksom på opbevaringstid og holdbarhedsdato for dybfrostvarer. Råd: Anbring så vidt muligt dybfrostvarerne adskilt efter type i de forskellige skuffer. indholdet af skufferne ved at placere mærkaterne over de pågældende frysevaresymboler (se afsnittet "Frysevaresymboler/frysekalender"). Herved får De et bedre overblik, og De undgår at have døren åben længe, hvilket sparer strøm. Tilberedning af isterninger Ì Fyld isterningbakken 3/4 op med koldt vand og sæt den i en skuffe. Ì De færdige isterninger fås let ud ved, at bakken vrides let eller holdes ind under rindende vand i kort tid. Advarsel! Hvis isterningbakken er frosset fast, må den under ingen omstændigheder forsøges løsnet med spidse eller skarpe genstande. Brug enden af en ske eller lignende. Afrimning Køleskabet afrimes automatisk Der dannes rim på køleskabets bagvæg, når kompressoren kører, mens der til gengæld sker fuldautomatisk afrimning, når kompressoren står stille. Smeltevandet opsamles i afløbsrenden på køleskabets bagvæg og føres gennem afløbshullet til opsamlingsskålen ved kompressoren, hvor det fordamper. Afrimning af fryseskabet Under driften og ved åbning af døren aflejers fugtighed i fryseskabet i form af rim. Denne rim skal af og til fjernes med den vedlagte plastskraber. Der må under ingen omstændigheder anvendes metalgenstande til dette formål. 46 Kraftig rimdannelse i fryseskabet øger energiforbruget. Derfor bør der gennemføres afrimning, når rimlaget har en tykkelse på ca. 4 mm - dog mindst én gang om året. Et velegnet tidspunkt at afrime fryseskabet på vil altid være, når det er tomt eller kun indeholder få fødevarer. Advarsel! Der må ikke anvendes elektriske varmeapparater eller andre mekaniske eller kunstige hjælpemidler for at få afrimningsprocessen til at gå hurtigere - dog med undtagelse af hjælpemidler anbefalet i denne brugsanvisning.

8 Forsigtig! Tag dybfrostvarerne ud, pak dem ind i flere lag avispapir og opbevar dem tildækket på et køligt sted. Lad fryseskabsdøren stå åben. Ì Plastskraberen sættes ind i spalten under smeltevandsafløbsrenden som smeltevandsafløb, og opsamlingsskålen stilles nedenunder (billede 16). Billede 16 Ì Når rimbelægningen er helt væk, skal fryseskabet og det indvendige udstyr rengøres grundigt (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse"). Råd: De kan få afrimningsprocessen til at gå hurtigere ved at stille en skål med varmt vand ind i fryseskabet og lukke døren. Fjern desuden løsnede isstykker allerede, inden fryseskabet er helt afrimet. 47 Rengøring og vedligeholdelse Af hensyn til hygiejnen bør køle-fryseskabets indre samt det indvendige udstyr rengøres regelmæssigt. Advarsel! Køle-fryseskabet må ikke være tilsluttet til strømforsyningsnettet under rengøringen. Fare for elektrisk stød! Anvend aldrig skuremidler ved rengøringen. Ì Tag køle- og dybfrostvarerne ud. Pak dybfrostvarerne ind i flere lag avispapir. kan eventuelt tilsættes lidt almindeligt opvaskemiddel. Vask efter med rent vand og tør af, indtil alt er tørt. Ì Kontrollér smeltevandsafløbshullet på køleskabets bagvæg (billede 17). Hvis hullet er tilstoppet, skal det renses med den vedlagte rensepind. Ì Start køle-fryseskabet igen, når alt er tørt. 48 Billede 17 Ì Én gang om året skal også kondensatoren på skabets bagside rengøres med en blød børste eller med en støvsuger. Bemærk: Støvaflejringer på kondensatoren reducerer køleydelsen og øger energiforbruget. Råd om energibesparelse Ì Opstil ikke køle-fryseskabet i nærheden af komfurer, radiatorer eller andre varmekilder. Hvis omgivelsestemperaturen er høj, kører kompressoren hyppigere og i længere tid. Ì Sørg for god ventilering og udluftning af køle-fryseskabet. Ventilationsåbningerne må aldrig være tildækket. Ì Lad varme retter køle af, før De stiller dem ind i køle-fryseskabet. Ì Læg dybfrostvarer til optøning i køleskabet. På denne måde udnyttes kulden fra disse varer til afkøling af fødevarerne i køleskabet. Ì Hold ikke dørene åbne længere end højst nødvendigt. Ì Undgå at indstille en koldere temperatur end nødvendigt. Ì Sørg for, at kondensatoren på skabets bagside altid er ren. Afhjælpning af fejl Ved forstyrrelser i driften er der muligvis kun tale om små fejl, som De selv kan afhjælpe ud fra nedenstående anvisninger. Undlad selv at foretage Dem yderligere, såfremt nedenstående oplysninger ikke bringer Dem videre i det konkrete tilfælde. Advarsel! Køle-fryseskabet må kun repareres af fagfolk. En ukorrekt gennemført reparation kan indebære stor risiko for brugeren. Kontakt Deres forhandler eller vores serviceafdeling, såfremt en reparation bliver nødvendig. Fejl Køle-fryseskabet virker ikke Mulige årsager / afhjælpning Skabet er ikke tændt. Netstikket er ikke sat i eller sidder løst. Stikkontakten er defekt. Kontrollér dette (fx ved at tilslutte en bordlampe). Fejl på strømforsyningsnettet skal afhjælpes af en elektriker. Temperaturen er ikke indstillet korrekt (se afsnittet "Ibrugtagning - indstilling af temperaturen"). Dørene har været åbnet i længere tid, eller der er lagt større mængder friske fødevarer til nedfrysning inden for det sidste døgn. Drej for en tid termostaten til en koldere indstilling - og husk at dreje den tilbage senere! Skabet står ved siden af en varmekilde (se afsnittet "Opstillingssted"). Utilstrækkelig køle-fryseskabstemperatur 49 Fejl Køle-fryseskabet køler for kraftigt Mulige årsager / afhjælpning Der er indstillet en for kold temperatur. Drej termostaten til en varmere indstilling. Dette er normalt, der er ikke tale om nogen fejl. KomEfter tænding eller efter en pressoren starter efter kort tid. C). Samtidigt trækkes den opvarmede dørtætning i form med hånden, således at den igen slutter tæt. Smeltevandsafløbshullet er tilstoppet. Rens afløbshullet (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse"). Skabet står muligvis ikke lige. Efterindstil om nødvendigt justeringsfødderne. Dele af det indvendige udstyr (grøntsagsskuffer, dørhylder, pladehylder) er ikke placeret korrekt. Kontrollér dette. Skabet er i berøring med væggen eller med andre genstande. Ryk i givet fald skabet lidt væk. Fare for elektrisk stød! V, maks. 15 W, fatning E 14 Billede 18 Service Hvis De i tilfælde af en fejl ikke kan finde hjælp i denne brugsanvisning, bedes De kontakte Deres forhandler eller vores serviceafdeling. For at spare unødig tid og penge bør De oplyse følgende data om Deres køle-fryseskab: Modelbetegnelse Produktnummer.. Serienummer.... Disse oplysninger findes på typeskiltet til venstre inde i køle-fryseskabet, og vi anbefaler, at De skriver dem ned på denne side, så De har dem lige ved hånden. Bemærk: Garantiperioden omfatter ikke gratis eftersyn af køle-fryseskabet, såfremt dette viser sig at være ubegrundet. 51 Lyde under driften Følgende lyde er karakteristiske for køle-fryseskabe: Klikken Summen Klukken/rislen Der høres altid en klikken, når kompressoren slår til eller fra. Der høres en summen, når kompressoren er i gang. Når der strømmer kølemiddel ind i tynde rør, høres en klukkende/rislende lyd. Også efter afbrydelse af kompressoren høres denne lyd kortvarigt. Ved skabe med no_frost-udstyr frembringes der luftstrømme af en ventilator. Herved opstår der en let susen. Susen Bestemmelser, normer, direktiver Kølefryseskabet er beregnet til anvendelse i husholdningen og fremstillet i henhold til de gældende normer for produkter af denne type.

9 Powered by TCPDF ( Kølemiddelkredsløbet er kontrolleret for tæthed. Dette køle-fryseskab opfylder følgende EF-direktiver: 73/23/EØF af lavspændingsdirektiv 89/336/EØF af (inklusive ændringsdirektiv 92/31/EØF) - EMV-direktiv 52 Fagtermer Kølemiddel Væsker, der kan anvendes til kuldefrembringelse, kaldes for kølemidler. De har et relativt lavt kogepunkt, så lavt, at varmen fra de fødevarer, der opbevares i køle-fryseskabet, kan bringe kølemidlet til kogning/fordampning. Kølemiddelkredsløb Lukket kredsløbssystem, som indeholder kølemidlet. Kølemiddelkredsløbets væsentlige bestanddele er fordamper, kompressor, kondensator samt rørledninger. Fordamper I fordamperen fordamper kølemidlet. Som alle væsker behøver kølemidlet varme for at kunne fordampe. Denne varme tages fra køle-fryseskabets indre, som derved afkøles. Fordamperen er derfor placeret inde i skabet eller umiddelbart bag den indvendige væg omsvøbt af skumplast, således at den ikke er synlig. Kompressor Kompressoren ser ud som en lille tønde. Den drives af en indbygget elektromotor og er placeret forneden på køle-fryseskabets bagside. Kompressoren har til opgave at trække kølemiddel i dampform ud af fordamperen og komprimere dette for så at føre det videre til kondensatoren. Kondensator Kondensatoren er som regel formet som et gitter. I kondensatoren gøres det af kompressoren komprimerede kølemiddel flydende. Derved frigives der varme, som via kondensatorens overflade afledes til den omgivende luft. Kondensatoren er derfor placeret udvendigt på køle-fryseskabet, normalt på bagsiden. 53 AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg Copyright by AEG AUS ERFAHRUNG GUT H / ET / 97.

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ZI9235 http://da.yourpdfguides.com/dref/608507

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ZI9235 http://da.yourpdfguides.com/dref/608507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ZI9235 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB3941 http://da.yourpdfguides.com/dref/623740

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB3941 http://da.yourpdfguides.com/dref/623740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO2590DT6 http://da.yourpdfguides.com/dref/609797

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO2590DT6 http://da.yourpdfguides.com/dref/609797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX SANTO2590DT6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF223W

KØLE/FRYSESKAB KF223W KØLE/FRYSESKAB KF223W HN 8163 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ER1643T http://da.yourpdfguides.com/dref/632836

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ER1643T http://da.yourpdfguides.com/dref/632836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ER1643T i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA DA Brugsanvisning Køleskab ZBA32050SA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 4 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 5 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGSANVISNING FØR APPARATET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF SKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD KEND DERES FRYSER VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING SERVICE 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG Dette

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Før De tager Deres nye fryseskab i brug

Før De tager Deres nye fryseskab i brug Fryseskab Bemærk! I dette skab er der anvendt isobutan (R600a) som kølemiddel, så derfor skal følgende overholdes og respekteres: Service på selve systemet må kun udføres af en autoriseret montør. Ventilationsristene

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG RZ80FBBB http://da.yourpdfguides.com/dref/3377692

Din brugermanual SAMSUNG RZ80FBBB http://da.yourpdfguides.com/dref/3377692 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTHT50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugermanual NFS 165 A+

Brugermanual NFS 165 A+ Brugermanual NFS 165 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Din brugermanual BALAY 3KIB4850 http://da.yourpdfguides.com/dref/3655149

Din brugermanual BALAY 3KIB4850 http://da.yourpdfguides.com/dref/3655149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere