Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel!"

Transkript

1 Notat til program gruppe 3 Den Eksperimenterende Organisation nye ledelses og organisationsformer. Feltbesøg i London nov./dec Arbejdstitel; Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel! Opsamlet og udarbejdet af Anne-Mette Krifa 1. Baggrund Studieturen var opbygget efter Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratoriets Internationale studieturs koncept omkring bæredygtige studieturer med; 1. Briefingsmøde inden studieturen med det formål at forberede og informere deltagerne om forholdene i det pågældende land og skabe medansvar ifht besøgene 2. Selve studieturen, tilrettelagt som et felt besøg med indbygget fordybelses debat workshop i forhold til delindsatserne (Innovationsbaseret ledelse, Relations baseret ledelse og Udforskende ledelse) under indsatsen 3. Debriefing møde efterfølgende - med det formål, at deltagerne præsenterede deres pointer og indtryk fra besøgene og hvilke tiltag de forventede at tage med hjem til egen praksis. På baggrund af hvilket dette notat er udarbejdet. 2. Formål med turen I den Internationale arbejdsgruppe bestående af Afdelingsleder Rasmus Frimodt (NCE PH Metropol), Internationale koordinator Vibeke Holtum (TEC) og undertegnede, var der indsamlet erfaringer i forhold til temaet International ledelsestendenser ". Vi havde blandt andet undersøgt mulighederne for en studietur/ledelses camp til Harvard USA, men da dette lå uden for programmets ramme, blev det skrinlagt på trods af mange relevante kontakter og et super relevant set-up. Det skulle dog vise sig, at et af de øvrige studiebesøg havde inspireret i den grad og skabet et netværk, som gjort, at en eksklusiv ledelses camp kunne komme i stand med ledere fra College i UK og ledergruppen i DK. Da målgruppen for studieturen var styregruppe, niveau 2 ledere og programgrupper i projektet, blev det foreslået og efterfølgende besluttet, at studieturen med fordel kunne gennemføres sammen med ledere fra Next Eud projektet. Der var tale om sammenfald af ledere, tale om fælles interesse og en mulighed for at netværke på tværs af projekterne muliggjort af rammerne for selve studieturen. Det skulle vise sig at skabe en rigtig god synergi effekt og meget inspirerende. De 20 deltagere fra partnerinstitutionerne i Uddannelseslaboratoriet (SoSu C, TEC, CPh West, Metropol, KEA), projektrepræsentanter og partnerdeltager fra Next EUD (TEC, Sopu og Cph West) havde sat sig det mål, at undersøge og indgå i dialog med ledelsesgruppen i UK om:

2 "Hvordan og hvilke ledelsesgreb der skal til for strategisk at vende en organisation fra at være curriculum dreven til at blive kompetence og arbejdsmarkedskompetence dreven med fokus på innovative og entreprenante kompetencer. Hvilke ledelses incitamenter virker og hvad er do and don'ts?". 3. Program for turen Programmet var tilrettelagt over en weekend for at udnytte den sparsomme ledelsestid og tage hensyn til de meget bookede kalendere. Det betød at gruppe ankom sent lørdag, havde workshop og network søndag og studiebesøg med tæt dialog i ledelses workshops mandag på College. Valget faldt på det UK baserede netværk af Gazelle colleges (http://www.gazellecolleges.com), som bevidst og strategisk gennem de seneste 5 år har arbejdet med innovations kompetencer og entrepreneurskab: Formålet for felt besøget blev derfor; Hvordan arbejdes der strategisk med at udvikle innovative kompetencer? Og hvordan omsættes dette og Hvordan "udvikler man" organisationen til at arbejde entreprenant? 4. Program for turen 29/11 Lørdag; Check in hotel 30/11 Søndag; workshop på hotellet, formål at kvalificere de tre delindsatser Innovationsbaseret ledelse, Relations baseret ledelse og Udforskende ledelse udviklet i regi af Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, program 3 "Nye ledelses- og organiseringsformer", som resultat af gennemførte eksperimenter ; networking 1/12 Mandag; Fælles afgang kl 7.30 Barking & Dagenham London kl Præsentation af organisiationsudvikling fim Gazelle Konceptet De strategiske udfordringer på B&D Præsentation af organisations- og ledelsesudvikling ved UDDX og Next EUD Ledelsdialogrunder udveksling af erfaringer Contact; Anne Vessey, Corporate Communications & Digital Marketing Manager Rush Green Campus, Dagenham Rd, Romford, Essex RM7 0XU 4. Opsamling fra turen og pointer til ny praksis Generelt for Gazelle colleges er; de er organiseret og medlemmer af et netværk med ca. 20 andre colleges, der sammen kan betragtes som en uddannelsesklynge med sammen profil, fælles initiativer og aktiviteter på tværs af institutionerne for studerende og for personale. Fælles kompetenceudviklingsaktiviteter og markedsføringsaktiviteter

3 Fokus på udvikling af et entreprenant mind-set og uddannelseskulturkultur. De arbejder ud fra en T-shaped kompetence model, hvor Den horisontale del af T et illustrerer evnen til at tænke på tværs af fag og brancher, se helheder og de personlige kompetencer. Den vertikale del af T et illustrerer den faglige dybde. Nedenfor fremgår studietursdeltagernes hovedpointer, som er resultatet af briefing- og debriefing møderne. 1. Studerende som omdrejningspunkt 2. Fysisk indretning (brugen af symboler og synlighed) 3. Kommunikation & ledelse 1. Studerende som omdrejningspunkt I alle aktiviteter og opgaver som bliver løst i regi af colleges, bliver de studerene indtænkt. For eksempel er både bygning og logo udviklet / designet af elever. De studerende og deres tilfredshed er omdrejningspunktet for al aktivitet og ikke medarbejdernes ønsker og interesser. Der tænkes hele tiden at skabe merværdi for de studerende. Det er en forretning og kunden er de studerende Det er endvidere selvskrevet at alle direktører er ansvarlige for en del af kerne- ydelsen, således at der er direkte "link" mellem direktion og studerende. For eksempel er det sådan, i forbindelse med de studerendes udarbejdelse og fremlæggelser af forretning planer, at det er økonomidirektøren /økonomi, som er ansvarlige for info og coaching og feedback til de studerende på dette fagområde område. Stærke fortællinger om hvordan uddannelse gør en forskel og om hvordan det er vejen til succes, vækst og udvikling, er fysisk synligt over det hele. Med de studerende og deres evne til skabe job eller blive ansat som slutmål er al undervisning tilrettelag ud fra følgende principper Renewing curriculum by designing backwards den traditionelle måde at tænke curriculum på er vendt på hovedet. Curriculum er et minimusmål, mens det, de studerende skal kunne i en kommende praksis, blive det centrale fokus. Den kommende praksis danner grundlag for hvad uddannelsen skal indeholde og hvordan den skal sammensættes. Emploability bliver I denne forbindelse et central begreb. Fokus bliver hvordan gør vi de studerende klar til ansættelse i en given praksis og i mindre grad om de har opnået specifikke kompetencemål. Projektbased learning bliver derfor en væsentlig del af den måde man tænker uddannelse på. Uddannelsen er ikke opdelt i traditionelle fag, men de enkelte fag skal berige og kvalificere de projekter der skal løses. IDEO/ design thinking colleges baserer sig på IDEO s kreative og metodiske tilgange til ideudvikling 2. Fysisk indretning (brugen af symboler og synlighed) Meget bevidst har man arbejdet med den fysisk indretning, fysisk synlige symboler og udtryk som understøtter læringen i forskellige typer af rum.

4 De fysiske rum afspejler endvidere tydeligt fagligheden og den pædagogiske praksis som er fremherskende. Denne synliggørelse er igen med til at understøtte fagene og give status. Foto ovenfor er pitchen (også designet af studerende) hvor forretningsplaner kan fremlægges for advisory board. Foto til højre; her er der for eksem- pel tale om, at man har indrettet en "Crime Scene", hvor flere fag skal arbejder sammen om et fælles problem. Man har også indrette en catwalk, hvor man igen kan sætte flere fagligheder i spil. Der er ligeledes bevidst blevet arbejdet med en åben Campus strategi i forhold til lokalområdet. Colleget ses som et betydningsfuld driver for udvikling og vækst i lokal området og der er et tæt samarbejde med lokale aktører og myndigheder. Blandt andet er biblioteket åbent for alle og det lokale bibliotek er blevet rykke ind i regi af Colleges. Der er ligeledes en åben restaurant, hvor de studerende "arbejder". 3. Kommunikation & ledelse Forudsætningerne for at "drive" colleges har gennem de seneste 5 år ændret sig radikalt fra at være godt 95% statsfinansieret til i 2020 at skulle være 50% statsfinansieret. Det kalder på strategiske nye måder at tænke på for at sikre det fremtidige finansieringsgrundlaget. Et tættere samarbejde med virksomheder, involvering af andre aktører og alternative finansierings og fodside ansøgninger har været måder at imødegå dette på. For eksempel ved at lave firmaaftaler ifht certificeringscentre på Campus som indtjeningsmulighed. De studerende får samtidig mulighed for en opdateret og praksisnær undervisning på fx produktionsmaskiner og deres arbejdsmarkedskompetencer øges på den måde markant. For at ændre hele forretningsgrundlagt og vende organisationen har det være 100% afgørende at vision og mission har været synlig. Der har været tale om en strategisk tydelighed og insisteren samt ikke mindst bevidst strategisk ledelse arbejde gennem de seneste 5 år. Det har og er i B&D tilfældes båret af en meget karakteristisk direktør Cathy Walsh, som blandt andet er meget aktiv i Londons Region Advisory Board, hvor hun sidder med som rådgivende og beslutningstager. Hun er beskrevet på hjemmesiden Student success rates rise by 18% Cathy Walsh OBE has been leading Barking & Dagenham College (BDC) since September 2008 and during this time the College has increased its annual turnover by 17% and student success rates by 18%. Partnership working: locally, regionally, nationally With the largest volume of apprenticeship trainees of any London college, the College works in partnership with national, regional and local businesses to train their workforces and to match talent to their vacancies/skills shortage area. Transformation Cathy has led a cultural transformation across the organisation with students and businesses at the centre. Staff roles are tailored to strengths and top team performances are driven by the College's aspirational value set.

5 OBE Cathy was awarded with an OBE for services to further education in the 2014 Queen's Birthday Honours List. Kilde; To eksempel på deres kommunikation og stærke fortællinger fra hjemmesiden og plakat fra campus om hvad uddannelsen kan skabe af resultater "A Truly Great College, Passionate About Success This is an exciting time for our area of East London. At Barking & Dagenham College (BDC) and at the Technical Skills Academy in Barking Town Centre, you will benefit from the very best in education and skills training to make sure that you, or the young person in your family, are ready to take advantage of job opportunities." 4. T-shape bæredygtighed Som tidligere beskrevet er grundtankegangen på Gazelle colleges at holde fokus på den studerendes slutkompetencer ud fra en T modellen. Vigtighed af fordybelse omkring fagligheden den horisontale søjle, men endnu mere vigtig de vertikale kompetencer, de mere personlige og interpersonelle kompetencer, såsom samarbejdsevne og den entreprenante tilgang ( fra jobtager til jobmager) mm.. Man støtter og arbejder endvidere med den studerende helt til de er selvforsørgende i en eller anden grad afhængig af deres kompetencer, evner og talenter og kontakten slutter altså ikke ved endt studieforløb / klasse / kursus.

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Copenhagen Business School, CBS Vejleder: Morten Knudsen December 2012 Anslag 107884 Content

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere