41 sygedage ikke nok til opsigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "41 sygedage ikke nok til opsigelse"

Transkript

1 41 sygedage ikke nok til opsigelse 41 sygedage på 14 måneder var ikke nok til at opsige en medarbejder. Det afgjorde Afskedigelsesnævnet i en sag, hvor virksomheden påstod, at sygefraværet satte produktionen i stå. Virksomheden blev dømt til at betale kr. i godtgørelse til medarbejderen. Sygemeldt efter arbejdsskade Dommeren i Afskedigelsesnævnet lagde særlig vægt på, at medarbejderens sygefravær til dels skyldtes en arbejdsskade. Hvis man trak de sygedage fra, der skyldtes arbejdsskaden, var hans sygefravær ikke højere end gennemsnittet på virksomheden. Virksomheden mente, at medarbejderens fravær klart oversteg gennemsnittet, hvis man så bort fra langtidssygemeldte medarbejdere. Læs mere: Sygefravær - DI's guide Sygemeldte var en nøgleperson Virksomheden begrundede afskedigelsen med, at medarbejderens høje fravær gjorde det umuligt at planlægge produktionen, fordi han var den eneste på virksomheden, der kunne udføre malerarbejde. Dommeren lagde vægt på, at virksomheden under sagen ikke kunne vise konkrete eksempler på, at medarbejderens sygefravær havde haft afgørende betydning for produktionen. Desuden påpegede dommeren, at virksomheden selv havde påtaget sig en risiko for forsinkelser ved at gøre medarbejderen eneansvarlig for malerarbejde. Fælles udmelding var ingen advarsel Virksomheden havde før opsigelsen af medarbejderen holdt medarbejdermøder, hvor de sagde, at sygefraværet generelt skulle ned. De havde dog aldrig givet den opsagte medarbejder en personlig påtale eller advarsel. Dommeren afgjorde, at opsigelsen var usaglig og dømte virksomheden til at betale medarbejderen kr. i godtgørelse. Advarsel kunne have ændret sagen Det kunne måske have ændret sagens udfald, hvis virksomheden havde givet medarbejderen en advarsel for højt sygefravær, inden de opsagde ham. Advarsler for sygefravær er dog altid en individuel vurdering. Derfor er det en god idé at kontakte DI, hvis I overvejer at advare eller opsige en sygemeldt medarbejder. Advarsel - læs mere og hent eksempel her Mere viden Opsigelser - læs mere og hent skabeloner her Sygefravær - læs mere her Advarsel - hent eksempel her Hovedaftalen Medarbejderen fik en godtgørelse for usaglig opsigelse efter reglerne i Hovedaftalens 4, stk. 3. Hovedaftalen - hent den her Side 1

2 Ny værktøjskasse om sygefravær Industriens brancearbejdsmiljøråd står bag ny værktøjskasse om sygefravær. Formålet med værktøjskassen er, at give alle parter i virksomheden værktøjer til at forebygge og håndtere fravær. Fravær findes på alle arbejdspladser. Og selv om årsager og omfang kan være meget forskellige, er der ofte store gevinster at hente ved at arbejde systematisk med forebyggelse af fravær. Fx kan sygdom være en meget privat sag. Men det betyder ikke, at man ikke bør arbejde med fravær. Dertil er omkostningerne for høje, både for den enkelte medarbejder, for virksomhederne og for samfundet som helhed. Gevinster ved en målrettet indsats Alle kan have fordel af en målrettet indsats mod fravær. Det gælder såvel for den fraværende, som for kollegerne og virksomheden. Yderligere gevinster af et målrettet, konstruktiv arbejde med forebyggelse af fravær er et godt arbejdsmiljø, højere produktivitet og bedre kvalitet, som i sidste ende er til glæde for både virksomhed og medarbejdere. Det handler langt hen ad vejen om at se på muligheder frem for begrænsninger. Ideer og konkrete redskaber I denne værktøjskasse findes ideer til, hvordan ledere og medarbejdere i fællesskab kan tilrettelægge indsatsen. Værktøjskassen indeholder en række gode råd til både ledere, medarbejdere, arbejdsmiljøorganisation og tillidsrepræsentanter om, hvordan de hver især kan bidrage til arbejdet omkring fravær. Til den praktiske fraværshåndtering, er der konkrete råd - lige fra modtagelsen af første fraværsmelding til gennemførelse af fraværssamtaler og opfølgning efter fraværet. Værktøjskassen kan både læses som helhed og bruges som opslagsværktøj i det daglige arbejde med fravær. Download værktøjskassen her DI's guide til sygefravær Her finder du oplysninger om forebyggelse af sygefravær, hvad man gør, når medarbejderen er syg og hjælp til at få medarbejderen tilbage i job.du kan vælge mellem de tre faser Forebyggelse, Under sygefravær og Tilbage til arbejde og de forskellige emner herunder. Se guide her Fakta om sygefravær Hver dag melder danskere sig syge. Det koster årligt samfundet 37 milliarder kroner. Værnefodtøjspriser 2011 I Industriens Overenskomst er der nu indgået aftale mellem DI og CO-industri om et sæt af listepriser for værnefodtøj gældende fra 1. marts Listepriser per 1. marts 2011 Priserne reguleres årligt per 1. marts og er inklusive moms. Listepris I (Træsko): kr. 375 Listepris I dækker indkøb af værnetræsko. Værnetræsko opfylder kravene til beskyttelse af Side 2

3 fødderne på den traditionelle industrivirksomhed. Det indebærer arbejde på plant gulv uden usikker fodstøtte. Listepris II (sko): kr. 600 Listepris II dækker indkøb af værnesko. Værnesko anvendes ved arbejde, der kræver beskyttelse af fødderne, og når det er påkrævet, at fodtøjet sidder ordentligt fast på foden. Det er typisk ved stilladsarbejde, på lastvognsværksteder eller ved arbejde i skiftende niveauer. Listepris III (Støvler): kr. 695 Listepris III dækker værnestøvler. Den type anvendes ved arbejde, som kræver beskyttelse af fødderne og samtidig ankelstøtte. Typisk i forbindelse med arbejde, hvor undergrunden eller færdselsvejene er ujævne og med stor risiko for at vride om på foden. Læs mere om værnefodtøj her Praktikpladspræmie: underskriv aftale max. 3 måneder før start For at kunne få praktikpladspræmie og bonus på op til kr. må uddannelsesaftalen med en elev eller lærling ikke være underskrevet mere end 3 måneder før, uddannelsesforholdet starter. Den senest vedtagne præmieringsordning til virksomheder, der uddanner elever og lærlinge i en erhvervsuddannelse, gælder for de uddannelsesaftaler, der er indgået efter den 15. november Virksomheden skal imidlertid være opmærksom på følgende betingelser for at kunne søge præmie og bonus for uddannelsesaftaler: Der må højst gå 3 måneder fra elev og virksomhed hra skrevet under på uddannelsesaftalen, til uddannelsen faktisk påbegyndes. I modsat fald vil virksomheden ikke kunne søge eller modtage præmie og bonus. Det er altså ikke muligt at få praktikpladspræmie, hvis aftalen f.eks. er underskrevet fem måneder før aftaleperioden faktisk starter. Præmie og bonus Virksomheden kan få op til kr. i praktikpladspræmie. Den er opdelt i hhv. en præmie og bonus. Præmien udgør i alt op til kr., og der kan søges kr. for hver 30 dage i praktik, som ligger i prøvetiden. Bemærk at eventuelle skoleperioder i prøvetiden ikke indgår i opgørelsen af de 30 dage. Efter gennemført prøvetid kan virksomheden dermed få udbetalt en samlet en præmie på kr. Bonus udgør i alt op til kr., afhængig af uddannelsesaftalens varighed. Opgørelse af, hvornår den enkelte bonus kan udbetales, sker med udgangspunkt i afsluttet prøvetid. 90 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få udbetalt en bonus på kr. 180 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få yderligere kr. 270 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få yderligere en bonus på kr. Den fjerde og sidste bonus på kr. kan virksomheden søge efter 630 dage. Både præmie og bonus udbetales efter ansøgning til AER. Ikke til voksenelever med tilskud Side 3

4 Elever og lærlinge, der er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse, er også omfattet af præmieringsordningen, hvis virksomheden ikke samtidig modtager løntilskud til eleven fra Jobcenter. Det vil sige det tilskud på 30 kr. i timen, som virksomheden kan få i op til to år, hvis de indgår uddannelsesaftale med en elev over 25 år, og hvor uddannelsen er på den pågældende beskæftigelsesregions positivliste. Hvis virksomheden opfylder betingelserne for at modtage både praktikpladspræmie og tilskud fra Jobcenter, står det virksomheden frit for at vælge mellem de to tilskud. Uddannelsesaftale for en erhvervsuddannelse Præmieordningen gælder for uddannelsesaftaler, der indgås for en erhvervsuddannelse. En uddannelsesaftale, der omfatter praktik i virksomheden og skoleperioder. AER - ansøgning Det er AER - Arbejdsgivernes Elevrefusion - der administrerer præmieordningen. Du kan læse mere her og finde ansøgningsskemaet. Jernbaneoverenskomst erne - ændringer pr. 1. marts 2011 Den 1. marts 2011 sker der en række ændringer i satserne med videre i overenskomsterne på JA s område, herunder Hoved- og Tillægsoverenskomst med DJ og overenskomst med 3F. Personale beskæftiget med fremføring - Overenskomst mellem DIO I (JA) og Dansk Jernbaneforbund Løn ( 4) Basislønnen forhøjes pr 1. marts 2011 med kr. 2,25 pr. time, jf. overenskomstens bilag 1 om løn. Tillæg ( 6) Forskudt tid forhøjes til kr. 26,42 pr. 1. marts Tillæg for manglende varsel forhøjes til kr. 33,02 pr. 1. marts Produktionstillæg m.v. ( 7) Lokomotivførere m.fl. (stk. 1) Pr. 1. marts 2011 udgør tillægget fortsat kr ,48 pr. måned. Togpersonale/praktikindøvere/toginstrukt ører (Stk. 2) Pr. 1. marts 2011 udgør tillægget fortsat kr ,08 pr. måned. Metrostewarder/Supervisorer (Stk. 3) Pr. 1. marts 2011 udgør tillægget fortsat kr ,21 pr. måned. Særligt tillæg (Stk. 5) Pr. 1. marts 2011 udgør tillægget fortsat kr ,48 pr. måned. Forældreorlov ( 17, stk. 4a) Side 4

5 De øvrige betingelser, der er knyttet til forældreorlov, fortsætter uændrede. Tillægsoverenskomst mellem DIO I (JA) og Dansk Jernbaneforbund for banearbejde og banevedligeholdelse Løn ( 4, stk. 1). Den normale timeløn ændres pr. 1. marts 2011 til kr. 119,98. Til den i 4, stk. 1 anførte normalløn ydes efter 4, stk. 2 et tillæg, der aftales lokalt mellem virksomheden og medarbejderne. Tillægget fastsættes under hensyn til den pågældendes kvalifikationer, anciennitet samt arbejdets karakter. Forskudt tid ( 6, stk. 1) Betaling for forskudt tid ændres pr. 1. marts 2011 til kr. 38,43 pr. time. Rådighedsvagt ( 6, stk. 4) Minimumsatsen ændres pr. 1. marts 2011 til kr. 19,88 pr. time. Velfærdsforanstaltninger ( 6, stk. 5) Satsen ændres pr. 1. marts 2011 til kr. 6,20 pr. time. Forældreorlov ( 17, stk. 4a) De øvrige betingelser, der er knyttet til forældreorlov, fortsætter uændrede. Ufaglært personale - Overenskomst mellem DIO I (JA) og 3F for ikke-faglærte arbejdere under trafik-, depot- og baneafdelingen ved jernbanerne Timeløn ( 2) Den gældende timeløn er med virkning fra den lønningsuge, hvori 1. marts 2011 falder, kr. 123,83. Anciennitetstillæg ( 6) Pr. 1. marts 2011 udgør satserne: Efter 1 år pr. måned kr ,11 Efter 3 år pr. måned kr ,42 Efter 5 år pr. måned kr ,75 Efter 1 år pr. time kr. 6,35 Efter 3 år pr. time kr. 7,30 Efter 5 år pr. time kr. 8,30 Ubekvemme arbejdstider ( 9) Satsen i stk. 1 udgør: Pr. 1. marts 2011 kr. 48,92 Satsen i stk. 2 udgør: Pr. 1. marts 2011 kr. 26,42 For arbejde på delt vagt udgør satsen fortsat: kr. 57,37 Rådighedstjeneste ( 9, stk. 3) Pr. 1. marts 2011 udgør tillægget henholdsvis kr. 21,95 og kr. 33,09. Mødetillæg ( 12) Pr. 1. marts 2011 udgør tillægget fortsat kr. 68,75 pr. dag. Forældreorlov ( 27, stk. 3a) De øvrige betingelser, der er knyttet til forældreorlov, fortsætter uændrede. Side 5

6 Modregning i ikke-overenskomstmæssige tillæg Normaltimelønnen og tillægssatserne Lønsatserne i ovennævnte overenskomster er udtryk for den aflønning, der i overenskomstperioden er aftalt mellem overenskomstparterne. Satserne kan derfor ikke fraviges i nedadgående retning hverken individuelt eller kollektivt og hverken ensidigt varslet af arbejdsgiveren eller aftalt mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Personlige tillæg og andre ikkeoverenskomstmæssige tillæg Har lønmodtagere imidlertid opnået tillæg til lønnen ud over den løn og de satser, der fremgår direkte af overenskomsten, melder spørgsmålet sig, om der kan ske modregning i sådanne tillæg. Spørgsmålet er omgærdet af nogen usikkerhed, men en gennemgang af den litteratur, der findes om emnet og en sammenfatning af de afgørelser mv., der har været om spørgsmålet, fører til, at retsstillingen efter DI's bedste bedømmelse kan sammenfattes til følgende: Der skal gennemføres regulering af normallønssatsen og tillægssatserne i overenskomsten, således som overenskomsten foreskriver pr. 1. marts På normallønsområdet er det almindelige udgangspunkt, at der kan foretages modregning i personlige tillæg og andre ikkeoverenskomstmæssige tillæg for stigningen i normaltimelønnen og stigningerne i overenskomstens tillægsbetalinger. Det er imidlertid ikke altid helt enkelt at afgøre, om et tillæg har karakter af at være overenskomstmæssigt eller ej. Det vil som oftest bero på en konkret vurdering. DI skal derfor anbefale, at virksomheder, der måtte ønske at gøre brug af muligheden, forinden tager kontakt til DI. Opmærksomheden henledes endelig på, at muligheden for modregning ikke er til stede, hvis virksomhederne ved lokalaftale, ved individuel aftale eller ved ensidig tilkendegivelse fra arbejdsgiverens side eller på anden måde helt eller delvist har afskåret sig herfra. Som altovervejende hovedregel vil sådanne aftaler kunne bringes til ophør med et passende varsel. Øvrige overenskomstområder med relevans for JA s medlemmer Transportoverenskomsten mellem DIO I og Dansk Metal for ATL, TA, AKT, JA og ATD 3. Forskudt tid Med virkning fra den 1. marts 2011 udgør forskudttidstillægget: Fra kl kl Fra kl kl kr. 22,85 pr. time kr. 37,75 pr. time Ved arbejde på forskudt arbejdstid, der påbegyndes kl eller derefter, betales indtil kl kr. 44,75 4. Timelønninger Med virkning fra 1. marts 2011 udgør normaltimelønnen kr. 108,45 pr. time. 5. Overarbejde Stk. 1-3 Med virkning fra 1. marts 2011 korrigeres alle tillæg for overarbejde på følgende vis: Kr. 35,05 ændres til kr. 35,75 Kr. 54,25 ændres til kr. 55,35 Kr. 98,85 ændres til kr. 100,85 Kr. 66,85 ændres til kr. 68,20 Stk. 4 Side 6

7 Med virkning fra 1. marts 2011 ændres kr. 25,35 til kr. 26, Arbejde i holddrift Med virkning fra 1. marts 2011 udgør holddriftstillægget kr. 35,40 pr. time. Tillæg for arbejde på søn- og helligdage samt fra lørdag kl til mandag morgen kl udgør pr. 1. marts 2011 kr. 74,75 pr. time. Tillæg for betaling af forskydning af vagtlistefridage udgør pr. 1. marts 2011 kr. 21,45 pr. time. 12. Barselsrelateret orlov mv. Stk. 3a De øvrige betingelser, der er knyttet til forældreorlov, fortsætter uændrede. 27. Lærlinge/elever Mindstebetalingssatserne for lærlinge og elever udgør pr. 1. marts 2011: Sats Periode - år pr. time , , , ,90 5 over 4 106,00 Bilag 4 punkt 9 Med virkning fra 1. marts 2011 beregnes sygeferiepengesatsen på baggrund af en daglønssats på kr. 923,52. OBS! Det bemærkes hertil, at satsen i selve overenskomsten ikke er korrekt, men at det er ovenstående sats, der skal benyttes. Landsoverenskomst for kontor og lager mellem DIO II og HK Privat samt HK Handel I overenskomstens 4 Løn er lønfastsættelsen efter overenskomsten beskrevet således: Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. Medarbejderen kan bede om en samtale, hvor vurderingen forelægges. Det er således den enkelte virksomheds afgørelse på baggrund af den nævnte vurdering om der skal ske regulering og i givet fald, hvor meget reguleringen i det konkrete tilfælde skal udgøre. 5.I.b Pension - anciennitetskravet Med virkning fra 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 6 måneder til 3 måneder. 6. Unge under 18 år Minimallønnen pr. måned udgør pr. 1. marts 2011 kr ,00 7. Elever e. Mindstebetalingssatser Minimallønnen pr. måned udgør pr. 1. marts 2011: 1. år kr ,00 2. år kr ,00 3. år kr ,00 4. år kr ,00 Side 7

8 q. Forsikringsydelser Elever, der ikke allerede er omfattet af arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har med virkning fra 1. marts 2011 krav på følgende forsikringsydelser: Invalidepension: kr årligt Invalidesum: kr Forsikring ved kritisk sygdom: kr Dødsfaldssum: kr Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter virksomhedens valg. Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. r. Erhvervsgrunduddannelseselever (EGU) Minimallønnen pr. måned udgør pr. 1. marts 2011 kr , d. Forældreorlov De øvrige betingelser, der er knyttet til forældreorlov, fortsætter uændrede. Tiltrædelsesoverenskomst for laboratorieområdet (se overenskomstens side 61) 2.1. Laborantpraktikanter Mindstebetalingssatsen pr. måned udgør pr. 1. marts 2011 kr ,00, forhøjelse for praktikanter kr ,00, i alt kr ,00. Med virkning fra 1. marts 2011 udgør mindstebetalingssatsen for KVU ere med forudgående elevuddannelse indenfor handelsog kontorområdet pr. måned kr ,00. Med virkning fra 1. marts 2011 udgør mindstebetalingssatsen for KVU ere uden forudgående elevuddannelse indenfor handelsog kontorområdet pr. måned kr ,00. Det bemærkes for god ordens skyld, at HK overenskomsten kun er gældende for de virksomheder, der har tiltrådt overenskomsten. Fakta om personalejura Fakta Om udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af Fakta Om. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til Fakta Om. Jernbane- overenskomsterne Pr. 1. marts 2011 sker en række ændringer i jernbane- overenskomsterne. Download relevante overenskomster gratis i Di's shop Jernbaneoverenskomst med 3F Overenskomst med Dansk Jernbane-forbund Tillægsoverenskomst for banearbejde og banevedligeholdelse Transport- og Logistikoverenskomst Protokollat om løn- og arbejdsforhold for KVUstuderende (kortere videregående uddannelsesstuderende) (se overenskomstens side 69) Side 8

9 Service-, Tilsynsfunktionær- og Gartneroverenskomsten ændringer pr 1. og 15. marts 2011 Den 1. og 15. marts 2011 sker der en række ændringer i satserne mv. i Serviceoverenskomsten, Gartneroverenskomsten og Tilsynsfunktionæroverenskomsten Du kan her læse om ændringerne i følgende overenskomster: 1. Serviceoverenskomsten mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet. 2. Nyt fra Servicebranchens Uddannelsesfond. 3. Tilsynsfunktionæroverenskomsten mellem DI Overenskomst II (SBA) og Landssammenslutningen Faglig Puls under Serviceforbundet. 4. Gartneroverenskomsten DI Overenskomst II (SBA) og 3F Fagligt Fælles Forbund. Alle de anførte ændringer refererer til overenskomsterne for Serviceoverenskomsten mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet. 4. Grundtimeløn pr. 15. marts 2011 stiger grundtimelønnen med kr. 2,25 til kr. 96,82 5. Normaltimeløn pr. 15. marts 2011 stiger normaltimelønnen med kr. 2,25 til kr. 112,28 6. Præstationsløn pr. 15. marts 2011 stiger præstationslønnen med kr. 2,25 til kr. 125,86 7, stk. 2 om aften- og nattillæg ændres med følgende forhøjelser: pr. 15. marts 2011 forhøjes aftentillæg kl med kr. 0,65 til kr. 13,24 pr. 15. marts 2011 forhøjes nattillæg kl med kr. 0,70 til kr. 17,24 16 Sygedagpenge og barsel For medarbejdere, der begynder forældreorlov den 19 Pension Med virkning fra 15. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 år til 2 måneder. Dvs. at medarbejdere, der er fyldt 20 år og som har 2 måneders anciennitet i virksomheden, opnår ret til pension. Ved 2 måneders anciennitet forstås i denne henseende to fulde aflønningsmåneder. Medarbejdere har stadig ret til pension fra 1. dag, hvis de kan dokumentere, at de tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension. 2. Nyt fra Servicebranchens Uddannelsesfond Side 9

10 Der blev den 19. januar 2011 afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde i Servicebranchens Uddannelsesfond. Bestyrelsen besluttede blandt andet følgende: Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse) og Statens Voksenuddannelse (SVU) Bestyrelsen besluttede, at Servicebranchens Uddannelsesfond fortsat skal supplere VEUgodtgørelse og SVU op til fuld løn. Det offentliges nedsættelse af disse satser, som træder i kraft i løbet af 2011, dækkes således af fonden. Maksimum antal dage, der kan udbetales tilskud fra Servicebranchens Uddannelsesfond Bestyrelsen besluttede at hæve antallet af dage, hvor der kan søges tilskud fra fonden fra maksimum 10 dage til maksimum 20 dage. Der kan således maksimum ydes tilskud for 20 dage indenfor 12 måneder. Denne beslutning evalueres løbende af bestyrelsen Krav til medarbejdernes anciennitet for at opnå tilskud fra Servicebranchens Uddannelsesfond ændres Bestyrelsen besluttede, at pr. 15. marts 2011 kan der opnås tilskud til uddannelse af medarbejdere, når medarbejderne har opnået 2 måneders anciennitet i virksomheden. Anciennitetskravet er således i overensstemmelse med ændringerne om opnåelse af ret til pension i Serviceoverenskomsten. 3. Tilsynsfunktionæroverenskomsten mellem DI Overenskomst II (SBA) og Landssammenslutningen Faglig Puls under Serviceforbundet 6. Præstationsløn pr. 15. marts 2011 stiger præstationslønnen med kr. 2,25 til kr. 125,86 7, stk. 2 om aften- og nattillæg ændres med følgende forhøjelser: pr. 15. marts 2011 forhøjes aftentillæg kl med kr. 0,65 til kr. 13,24. pr. 15. marts 2011 forhøjes nattillæg kl med kr. 0,70 til kr. 17,24 10 Sygdom, arbejdsskade, barsel og børnefridage For medarbejdere, der begynder forældreorlov den 14 Pension Med virkning fra 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 år til 2 måneder. Dvs. at medarbejdere, der er fyldt 20 år og som har 2 måneders anciennitet i virksomheden opnår ret til pension. Ved 2 måneders anciennitet forstås i denne henseende to fulde aflønningsmåneder. Medarbejdere har stadig ret til pension fra 1. dag, hvis de kan dokumentere, at de tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension. Gartneroverenskomsten DI Overenskomst II (SBA) og 3F Fagligt Fælles Forbund. 3 Lønninger Stk. 1. Faglærte gartnere, faglærte skovarbejdere og blomsterbindere Lønsatserne er: Indtil 1 års ansættelse Pr. 15. marts 2011 kr. 133,60 pr. time Side 10

11 Med 1 års ansættelse Pr. 15. marts 2011 kr. 138,60 pr. time Stk. 2. Tillærte Lønsatserne er: Indtil 1 års ansættelse Pr. 15. marts 2011 kr. 123,60 pr. time Med 1 års ansættelse Pr. 15. marts 2011 kr. 128,60 pr. time Stk. 3. pr. 15. marts 2011 forhøjes anciennitettillægget med kr. 0,45 til kr. 3,45 4 Tillæg pr. 15. marts 2011 forhøjes aftentillæg kl med kr. 0,73 til kr. 37,09 pr. 15. marts 2011 forhøjes nattillæg kl med kr. 1,45 til kr. 74,16 12 Barsel- og fædreorlov For medarbejdere, der begynder forældreorlov den Fakta om personalejura Fakta Om udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af Fakta Om. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til Fakta Om. Service- overenskomsterne den 1. og 15. marts sker en række ændringer i serviceoverenskomsterne. Download dem gratis i Di's shop. Serviceoverenskomsten Gartneroverenskomsten Tilsynsfunktionær- overenskomsten ATD overenskomsten ændringer 1. marts 2011 Den 1. marts 2011 sker der en række ændringer i satserne mv. i Landsoverenskomsten for Taxikørsel mellem DI overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund. Ændringer pr. 1. marts 2011 Alle de anførte ændringer refererer til de trykte overenskomster De nævnte forhøjelser af satser får, med mindre andet fremgår, virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2011 falder. Ændringer i overenskomsten 4 stk. 1. Garantibetalingen Garantibetalingen på dagvagter udgør pr. den 1. marts 2011: Kr. 121,40 pr. time Garantibetalingen på aften-/nattevagter, lørdage og søn- og helligdage udgør pr. den 1. marts 2011: Kr. 124,80 Side 11

12 4 stk. 5 Anciennitetstillæg Som noget helt nyt i ATD overenskomsten, blev der ved seneste overenskomstfornyelse aftalt et anciennitetstillæg, der ydes til alle medarbejdere der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i minimum 6 måneder. Anciennitetstillægget udgør med virkning fra den 1. marts 2011: Kr. 0,50 pr. time 11 Forældreorlov alt 11 uger med fuld løn, dog maksimalt 130 kr. pr. time. Moderen og faderen har ret til 4 uger De øvrige betingelser, der er knyttet til forældreorlov, fortsætter uændrede Fakta om personalejura Fakta Om udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af Fakta Om. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til Fakta Om. ATD-/Taxaoverenskomsten Overenskomst indgået mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. Overenskomsten er gældende for taxikørsel. Download overenskomsten gratis i Di's shop ATD-/Taxaoverenskomsten ATV overenskomsten ændringer 1. marts 2011 Den 1. marts 2011 sker der en række ændringer i satserne med videre i ATV- (tidligere TA) overenskomsten. Virkning fra 1. marts 2011 Alle de anførte ændringer refererer til de trykte overenskomster De nævnte forhøjelser af satser får, med mindre andet fremgår, virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2011 falder. Ændringer i overenskomsten 4 stk. 3. Normallønninger Med virkning fra den 1. marts 2011 udgør lønnen: Timelønnen er Ugelønnen er Månedslønnen er 5 stk. 1 Overarbejde kr. 126,85 kr ,45 kr ,86 Med virkning fra den 1. marts 2011 udgør tillægget for arbejde: 1. og 2 time kr. 30,95 2. kr. 44,85 Side 12

13 3. Derefter og fridage 81,25 kr. For arbejde i tidsrummet kl til kl ydes der følgende: Forskudttidstillæg pr. arbejdstime: 30,95 kr. 23. Forældreorlov 5 stk. 2 tidsrummet kl til kl Overarbejde i tidsrummet kl til kl , skal altid betales med Pr. 1. marts 2011 Kr. 81,25 i tillæg pr. time 6 stk. 1 Døgnbetaling Pr. 1. marts 2011 udgør døgnbetalingen følgende: Døgnbetaling kr ,00 Faglærte kr ,00 7 Anciennitet Til timelønnede chauffører, betales anciennitetstillæg pr. normaltime fra 1. marts 2011: Efter 9 mdr. pr. time alt 11 uger med fuld løn, dog maksimalt 135 kr. pr. time. Moderen og faderen har ret til 4 uger De øvrige betingelser, der er knyttet til forældreorlov, fortsætter uændrede. Overenskomst for Taxichauffører mellem DI overenskomst I og ATV og 3F Transport 5, stk. 2 Mindstebetaling, ved provision Den 1. marts 2011 udgør mindstebetalingen pr. time: Mindstebetaling 113,95 kr. 5, stk. 6 Anciennitetstillæg Den 1. marts 2011 udgør anciennitetstillægget pr. time: Efter 3 år pr. time Efter 5 år pr. time 6,85 kr. 7,35 kr. Anciennitetstillæg 6, stk. 1 Timeløn Timelønnet udgør pr. den 1. marts 2011: 6,85 kr. 7,90 kr. Timeløn pr. time 118, 95 kr. 8, stk. 1 Handicaptillæg Fra den 1. marts 2011 betales der i handicaptillæg pr. time: Handicaptillæg 4,81 kr. 6, stk. 5 Anciennitetstillæg Den 1. marts 2011 udgør anciennitetstillægget pr. time: Anciennitetstillæg 6,85 kr. 8, stk. 2 Forskudttidstillæg Side 13

14 Landsoverenskomst for Busstewardesser mellem DI overenskomst I (ATV) og 3F transport Følgende satser stiger pr. den 1. marts 2011 for Busstewardesser: 5 stk. 2 Aflønning Stewardessen aflønnes med 20% af eget salg (omsætning) under turen. Stewardessen er dog garanteret en mindsteløn, pr. fulde døgn under turen. Pr. 1. marts 2011 stiger satsen til følgende: Garantibetaling kr. 788,50 Resterende timer kr. 32,10 Overenskomst for andre mellem DI overenskomst I (ATV) og 3F Transport Følgende satser stiger pr. 1. marts 2011 for andre: 1 stk. 1 Timeløn Timelønnen udgør pr. 1. marts 2011: Pr. time Kr. 117,25 1 stk. 3 Handicaptillæg Pr. time kr. 7,00 Fakta om personalejura Fakta Om udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af Fakta Om. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til Fakta Om. ATV-Overenskomsten Overenskomstfornyelsen medførte en række ændringer i Overenskomsterne for Turistbuschauffører, Taxichauffører, Busstewardesser, Ungarbejdere og andre indgået mellem DI Overenskomst I (TA) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. Nogle af dem med virkning fra 1. marts Download ATV-overenskomsten (tidligere TA) gratis i Di's shop ATV- (TA) overenskomsten Landsoverenskomsten for Rutebilkørsel ændringer pr. 1. marts 2011 Pr. 1. marts 2011 og senere sker en række ændringer i satser med videre, i landsoverenskomsten for rutebilskørsel. Landsoverenskomsten for Rutebilkørsel mellem AKT og 3F 2 Timeløn Pr. 1. marts 2011 udgør grundtimelønnen kr. 119,62 Specialtillæg Specialtillægget udgør fortsat i alt kr.1,19. Chauffør/garagearbejder tillæg Tillægget udgør fortsat i alt kr. 4,95. Faglært tillæg Udbetales til medarbejdere, som er i besiddelse af et erhvervsuddannelsesbevis til rutebil- eller Side 14

15 buschauffør. Tillægget udgør forsat i alt kr. 4,00 pr. time. Diverse tillæg 3 Anciennitetstillæg Der sker ingen regulering af eksisterende satser, men pr. 1. marts 2011 indtræder der to nye anciennitetstrin: Efter 7 år kr. 8,13 pr. time Efter 9 år kr. 8,67 pr. time 5, stk. 1 Aftentillæg For arbejde ml. kl forhøjes tillægget pr. 1. marts 2011 til kr. 19,46 pr. time 5, stk. 1 Nattillæg For arbejde ml. kl forhøjes tillægget pr. 1. marts 2011 til kr. 22,58 pr. time. 5, stk. 6 Delt tjeneste Beløbet for delt tjeneste forhøjes pr. 1. marts 2011 til kr.69,37 pr. arbejdsdag. 6 Pension Præmiebetaling Bidraget udgør fortsat i alt 12,00 %, heraf betaler lønmodtager 4,00 % og arbejdsgiver 8,00 %. Hvor der er indgået aftale om bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en sådan ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag. Tillægsoverenskomsten 2 Løn i henhold til lønblad Timelønnen forhøjes indenfor hvert af de enkelte stedtillægsområder pr. 1. marts Chauffør/garagearbejder tillæg Tillægget udgør fortsat kr. 4,95 Faglært tillæg Tillægget udgør fortsat kr. 4,00 5 stk. 1 Forskudttidstillæg For arbejde ml. kl forhøjes tillægget pr. 1. marts 2011 til kr. 22,75 pr. time. 5 stk. 6 Delt tjeneste Betaling for delt tjeneste forhøjes pr. 1. marts 2011 til kr. 69,37 pr. arbejdsdag. Både Lands- og Tillægsoverenskomsten, herunder lærlingeoverenskomst 10 Landsgrænseoverskridende rutekørsel Satserne vedrørende Grænseoverskridende kørsel reguleres således at døgnbetaling pr. fulde 24 timers blok, pr. 1.marts 2011 forhøjes til 1.502,00 kr. 19, stk. 3 a. Forældreorlov De øvrige betingelser, der er knyttet til forældreorlov, fortsætter uændrede Lærlingeoverenskomst transport 8. Lønforhold Timesatserne udgør pr. 1. marts 2011: EUD-lærlinge: I det sidste år af lærekontraktperioden betales kr. 83,62. Side 15

16 I det næstsidste år af lærekontraktperioden betales kr. 74,20. I det tredjesidste år af lærekontraktperioden betales kr. 65,77 EGU-elever aflønnes med kr. 57,79. 15, stk. 2. Forsikringsordning til lærlinge Med virkning fra den 1. marts 2011 træder forsikringsordning for lærlinge i kraft. Ordningen omfatter lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt forsikrings- eller pensionsordning, og indeholder følgende forsikringsydelser: Invalidepension: kr pr. år Invalidesum: kr Forsikring ved kritisk sygdom: kr Dødsfaldssum: kr Sundhedsordning DI og 3F Transport har aftalt, at forsikringsdækningen sker via PensionDanmark. Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. Modregning i ikke-overenskomstmæssige tillæg Normaltimelønnen og tillægssatserne Overenskomstens lønsatser er udtryk for den aflønning, der i overenskomstperioden er aftalt mellem overenskomstparterne. Satserne kan derfor ikke fraviges i nedadgående retning hverken individuelt eller kollektivt og hverken ensidigt varslet af arbejdsgiveren eller aftalt mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Personlige tillæg og andre ikkeoverenskomstmæssige tillæg Har lønmodtagere imidlertid opnået tillæg til lønnen ud over den løn og de satser, der fremgår direkte af overenskomsten, melder spørgsmålet sig, om der kan ske modregning i sådanne tillæg. Spørgsmålet er omgærdet af nogen usikkerhed, men en gennemgang af den litteratur, der findes om emnet og en sammenfatning af de afgørelser mv., der har været om spørgsmålet, fører til, at retsstillingen efter DI's bedste bedømmelse kan sammenfattes til følgende: Der skal gennemføres regulering af normallønssatsen og tillægssatserne i overenskomsten, således som overenskomsten foreskriver pr. 1. marts På normallønsområdet er det almindelige udgangspunkt, at der kan foretages modregning i personlige tillæg og andre ikkeoverenskomstmæssige tillæg for stigningen i normaltimelønnen og stigningerne i overenskomstens tillægsbetalinger. Det er imidlertid ikke altid helt enkelt at afgøre, om et tillæg har karakter af at være overenskomstmæssigt eller ej. Det vil som oftest bero på en konkret vurdering. DI skal derfor anbefale, at virksomheder, der måtte ønske at gøre brug af muligheden, forinden tager kontakt til DI. Opmærksomheden henledes endelig på, at muligheden for modregning ikke er til stede, hvis virksomhederne ved lokalaftale, ved individuel aftale eller ved ensidig tilkendegivelse fra arbejdsgiverens side eller på anden måde helt eller delvist har afskåret sig herfra. Som altovervejende hovedregel vil sådanne aftaler kunne bringes til ophør med et passende varsel. Modregning omtalt i Landsoverenskomsten Modregning i ikke-overenskomstmæssige tillæg, personlige tillæg og lignende er direkte omtalt i Landsoverenskomstens 2, stk. 10 Øvrige overenskomstområder med relevans for AKT s medlemmer Side 16

17 Transportoverenskomsten mellem DIO I og Dansk Metal for ATL, TA, AKT, JA og ATD 3. Forskudt tid Med virkning fra den 1. marts 2011 udgør forskudttidstillægget: Fra kl kl Fra kl kl kr. 22,85 pr. time kr. 37,75 pr. time Ved arbejde på forskudt arbejdstid, der påbegyndes kl eller derefter, betales indtil kl kr. 44,75 4. Timelønninger Med virkning fra 1. marts 2011 udgør normaltimelønnen kr. 108,45 pr. time. 5. Overarbejde Stk. 1-3 Med virkning fra 1. marts 2011 korrigeres alle tillæg for overarbejde på følgende vis: Kr. 35,05 ændres til kr. 35,75 Kr. 54,25 ændres til kr. 55,35 Kr. 98,85 ændres til kr. 100,85 Kr. 66,85 ændres til kr. 68,20 Stk. 4 Med virkning fra 1. marts 2011 ændres kr. 25,35 til kr. 26, Arbejde i holddrift Med virkning fra 1. marts 2011 udgør holddriftstillægget kr. 35,40 pr. time. Tillæg for arbejde på søn- og helligdage samt fra lørdag kl til mandag morgen kl udgør pr. 1. marts 2011 kr. 74,75 pr. time. Tillæg for betaling af forskydning af vagtlistefridage udgør pr. 1. marts 2011 kr. 21,45 pr. time. 12. Barselsrelateret orlov mv Stk. 3a De øvrige betingelser, der er knyttet til forældreorlov, fortsætter uændrede. 27. Lærlinge/elever Mindstebetalingssatserne for lærlinge og elever udgør pr. 1. marts 2011: Sats Periode - år pr. time , , , ,90 5 over 4 106,00 Bilag 4 punkt 9 Med virkning fra 1. marts 2011 beregnes sygeferiepengesatsen på baggrund af en daglønssats på kr. 923,52. OBS! Det bemærkes hertil, at satsen i selve overenskomsten ikke er korrekt, men at det er ovenstående sats, der skal benyttes. Landsoverenskomst for kontor og lager mellem DIO II og HK Privat samt HK Handel Side 17

18 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem DIO II og HK Privat samt HK Handel I overenskomstens 4 Løn er lønfastsættelsen efter overenskomsten beskrevet således: Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. Medarbejderen kan bede om en samtale, hvor vurderingen forelægges. Det er således den enkelte virksomheds afgørelse på baggrund af den nævnte vurdering om der skal ske regulering og i givet fald, hvor meget reguleringen i det konkrete tilfælde skal udgøre. 5.I.b Pension - anciennitetskravet Med virkning fra 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 6 måneder til 3 måneder. 6. Unge under 18 år Minimallønnen pr. måned udgør pr. 1. marts 2011 kr ,00 7. Elever e. Mindstebetalingssatser Minimallønnen pr. måned udgør pr. 1. marts 2011: 1. år kr ,00 2. år kr ,00 3. år kr ,00 4. år kr ,00 q. Forsikringsydelser Elever, der ikke allerede er omfattet af arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har med virkning fra 1. marts 2011 krav på følgende forsikringsydelser: Invalidepension: kr årligt Invalidesum: kr Forsikring ved kritisk sygdom: kr Dødsfaldssum: kr Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter virksomhedens valg. Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. r. Erhvervsgrunduddannelseselever (EGU) Minimallønnen pr. måned udgør pr. 1. marts 2011 kr , d. Forældreorlov De øvrige betingelser, der er knyttet til forældreorlov, fortsætter uændrede. Tiltrædelsesoverenskomst for laboratorieområdet (se overenskomstens side 61) 2.1. Laborantpraktikanter Mindstebetalingssatsen pr. måned udgør pr. 1. marts 2011 kr ,00, forhøjelse for praktikanter kr ,00, i alt kr ,00. Protokollat om løn- og arbejdsforhold for KVUstuderende (kortere videregående uddannelsesstuderende) (se overenskomstens side 69) Side 18

19 Med virkning fra 1. marts 2011 udgør mindstebetalingssatsen for KVU ere med forudgående elevuddannelse indenfor handelsog kontorområdet pr. måned kr ,00. Med virkning fra 1. marts 2011 udgør mindstebetalingssatsen for KVU ere uden forudgående elevuddannelse indenfor handelsog kontorområdet pr. måned kr ,00. Det bemærkes for god ordens skyld, at HK overenskomsten kun er gældende for de virksomheder, der har tiltrådt Fakta om personalejura Fakta Om udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af Fakta Om. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til Fakta Om. Landsoverenskomst for rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Indgået mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F, Transportgruppen Overenskomst for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen. Download overenskomsten gratis i Di's shop Landsoverenskomst for rutebilkørsel Side 19

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer der sker i 2009 i JA s overenskomster samt øvrige relevante overenskomster. Personale beskæftiget

Læs mere

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster:

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Overenskomstændringer 1. marts og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Alle de anførte ændringer refererer til de trykte overenskomster 2007-2010.

Læs mere

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen ATL-overenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2011 Den 1. marts 2011 sker der en række ændringer i satserne mv. i ATL-overenskomsten, og øvrige landsdækkende overenskomster for henholdsvis faglærte og kontor/lager.

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Den indledende tekst Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F finder anvendelse, medmindre der afkrydses i felterne Caféoverenskomst

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST MARTS 2018 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST MARTS 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Oversigt pr. 1. marts 2014

Oversigt pr. 1. marts 2014 Område Industri Transport Lager Bygge- og anlæg Grønne område Service (toneangivende overenskomst) (Industriens Overenskomst, DI Overenskomst I og CO-Industri) (Transportoverensk omsten, DTL-A og 3F) (Lageroverenskoms

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere Fællesoverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst marts 2013 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund TransporTgruppen Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Slagter overenskomst

Slagter overenskomst 3.56.0 2012/2014 Slagter overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Denne overenskomst er gældende for slagtermestre, butiksslagtersvende, butiksslagterelever

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper Elevguide Ernæringsassistent Ernæringshjælper Kære elev Du er i gang med at blive mester i mad og sundhed. Som kommende ernæringsassistent eller ernæringshjælper har du stor indflydelse på menneskers sundhed

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere