Dimittendevaluering Hold: Erg510

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendevaluering Hold: Erg510"

Transkript

1 Dimittendevaluering Hold: Erg510 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 13 Antal delvise besvarelser: 2 Antal inviterede respondenter (pr. ): 21 Besvarelsesprocent inkl. delvise besvarelser: 71,4 % Udførelsestidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrundsoplysninger Hvad er dit køn? Hvad er din alder? Arbejds- og ansættelsesspørgsmål Har du søgt arbejde indenfor ergoterapiområdet? Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Hvor har du søgt arbejde indenfor ergoterapi? (Der kan sættes flere krydsere) Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? (der kan sættes flere krydsere) Hvor mange ansøgninger har du sendt? Har du fået arbejde indenfor ergoterapi? I hvilket geografiske område har du fået ansættelse? Indenfor hvilket arbejdsområde er du ansat? (der kan sættes flere krydsere) Er der noget ergoterapeutuddannelsen kan gøre for at forbedre dine jobmuligheder? Uddannelsens læringsudbytte/læringsmål Har der i uddannelsen været tydelige læringsmål for, hvilken viden, færdigheder og kompetencer der skal opnås som professionsbachelor i ergoterapi? Uddyb herunder hvad der har gjort det tydeligt og hvad der manglede at tydeliggøre! Har der i de enkelte moduler været tydeligere læringsmål? Undervisning og læringsformer: I hvilket omfang har du oplevet at - a) Der har været anvendt varierende undervisningsformer igennem uddannelsen I hvilket omfang har du oplevet at - b) Opgavebaseret læring har bidraget til anvendelse af teori I hvilket omfang har du oplevet at - c) Problembaseret projektarbejde har bidraget til kobling mellem teori og praksis I hvilket omfang har du oplevet at - d) Der har været progression i undervisningen og der er bygget ovenpå det der er lært tidligere i studiet Har kravene generelt i uddannelsen været for små, passende eller for høje for at nå de ønskede læringsudbytte Uddyb hvad der har medvirket til at kravene har været for store eller små I hvilket omfang har du oplevet at b) Der er inddraget eksempler fra praksis i undervisningen? c) Teorien er anvendt på praksissituationer i den kliniske undervisning? d) At der har været mulighed for at indgå i udviklingsarbejde, pr. arbejde m.v. udover undervisningen Uddybende kommentarer til spørgsmål I hvilket omfang har du oplevet at - a) de interne undervisere er kompetente således, at kompetencerne til ergoterapeut kan opnås? I hvilket omfang har du oplevet at - b) den personlige kontakt til underviserne har haft betydning for din gennemførsel af studiet? Bedømmelseskriterier ved prøver Har der på uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver? Uddyb hvor at bedømmelseskriterierne ikke har været tydelige Studiemiljøet Hvilken betydning har studiemiljøet på uddannelsen haft for din gennemførsel af studiet? b) Studiemiljøet på holdet Uddybning til spørgsmål a) Hvilke forhold har haft positiv betydning? Uddybning til spørgsmål b) Hvilke forhold har haft negativ betydning? Uddybning til spørgsmål c)hvad kan forbedres? Studievejledning Hvor mange gange har du igennem uddannelsen modtaget studievejledning? Har du i dialogen med studievejlederen følt dig forstået i forhold til den problemstilling du kom med? Hvilket udbytte har du opnået ved brug af studievejledningen? Har du anvendt studentervejledning i løbet af din uddannelse Hvis du tænker tilbage på dit studie. Hvad tænker du at studentervejledning kan anvendes til? Kompetencer som professionsbachelor i ergoterapi

3 8.1 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at bestride arbejdet som ergoterapeut? Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - a) Jeg kan selvstændigt udføre opgaver indenfor ergoterapi Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - b) Jeg kan planlægge og udføre ergoterapeutisk intervention som muliggør aktivitet og deltagelse Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - c) Jeg har et tilstrækkeligt teoretisk grundlag til at udføre ergoterapi Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - d) Jeg kan udvælge og anvende professionens teori ved udførsel af ergoterapi Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - e) Jeg kan udføre opgaver af kompleks art Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - f) Jeg kan skriftligt formidle ergoterapeutisk arbejde Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - g) Jeg kan mundtligt formidle ergoterapeutisk arbejde Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - h) Jeg ser mig i stand til at påtage mig et leder job indenfor ergoterapi Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - i) Jeg har indsigt i egen formåen i forhold til udførsel af ergoterapi Kommentar til Spørgsmål Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - a) Jeg er i stand til at reflektere over faglige tiltag indenfor ergoterapi Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - b) Jeg kan reflektere over aktiviteters indflydelse på menneskers sundhed og livskvalitet Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - c) Jeg kan målrette den ergoterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - e) Jeg kan begrunde mine faglige handlinger og løsninger Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - f) Jeg kan arbejde innovativt og udvikle nye løsninger i arbejdet med forskellige målgrupper Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - g) Jeg kan tilpasse mig nye situationer og være kreativ i problemløsninger Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - h) Jeg kan identificere etiske dilemmaer og anvende etiske retningslinjer Kommentar til Spørgsmål Spørgsmål rettet mod samarbejdet med borgere, pårørende, kollegaer og andre professioner. - a) Jeg kan udvise situationsfornemmelse (f.eks. ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg m.v.) Spørgsmål rettet mod samarbejdet med borgere, pårørende, kollegaer og andre professioner. - b) Jeg kan indgå i nye arbejdsrelationer, partnerskaber ved løsning af den ergoterapifaglige opgave Spørgsmål rettet mod samarbejdet med borgere, pårørende, kollegaer og andre professioner. - c) Jeg kan, i samarbejde med klienter/pt vurdere, løse og forebygge aktivitetsproblemer Spørgsmål rettet mod samarbejdet med borgere, pårørende, kollegaer og andre professioner. - e) Jeg er god til at kommunikere med klienter/pt Spørgsmål rettet mod samarbejdet med borgere, pårørende, kollegaer og andre professioner. - f) Jeg kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper Kommentar til Spørgsmål Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - a) Jeg kan evaluere eget ergoterapeutiske arbejde Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - b) Jeg kan dokumentere virkningen af ergoterapi Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - c) Jeg kan arbejde med kvalitetsudvikling indenfor ergoterapi Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - e) Jeg kan indgå i udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads.(projektarbejde) Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - f) Jeg kan indgå i forskningsarbejde på min fremtidige arbejdsplads

4 8.8 Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - g) Jeg kan analysere videnskabelige undersøgelser Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - h) Jeg kan læse videnskabelige artikler Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - i) Jeg kan søge ny viden via databaser Kommentar til Spørgsmål Videreuddannelse Har du opnået kompetencer på uddannelsen, som gør dig parat til at starte på en videreuddannelse? Har du overvejet at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Hvilke(n) af nedenstående uddannelse har du overvejet? Afsluttende bemærkninger a) Hvad har medvirket til du har gennemført uddannelsen? b) Hvad anser du for de største styrker ved uddannelsen? c) Hvad har du manglet mest på uddannelsen?

5 1.0 Baggrundsoplysninger. 1.1 Hvad er dit køn? Mand 2 13,3% Kvinde 13 86,7% I alt ,0% 5

6 1.2 Hvad er din alder? ,0% ,7% ,7% ,3% ,7% ,7% over ,0% I alt ,0% 6

7 2.0 Arbejds- og ansættelsesspørgsmål 2.1 Har du søgt arbejde indenfor ergoterapiområdet? Ja 10 66,7% Nej 5 33,3% I alt ,0% 7

8 2.2 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Jeg vil vente til jeg har mit eksamensbevis 1 20,0% Jeg går på barsel 2 40,0% Jeg ønsker ikke at bruge min uddannelse 0 0,0% Jeg ønsker en "sabbat" periode 0 0,0% Jeg vil påbegynde videreuddannelse 1 20,0% Jeg vil påbegynde anden uddannelse 0 0,0% Andet 1 20,0% I alt 5 100,0% 8

9 2.3 Hvor har du søgt arbejde indenfor ergoterapi? (Der kan sættes flere krydsere) Fyn 8 80,0% Sjælland 1 10,0% Sønderjylland 3 30,0% Midtjylland 5 50,0% Nordjylland 0 0,0% Andet sted 0 0,0% I alt ,0% 9

10 2.4 Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? (der kan sættes flere krydsere) Jeg var i klinisk undervisning det pågældende sted 4 40,0% Det ligger i nærheden af min bopæl 7 70,0% Jeg er interesseret i arbejdsområdet 9 90,0% Jeg har været vikar indenfor området 1 10,0% Jeg kender nogen der arbejder indenfor området 0 0,0% Andet 1 10,0% I alt ,0% Andet bare at få et job 10

11 2.5 Hvor mange ansøgninger har du sendt? ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7 0 0,0% 8 0 0,0% 9 0 0,0% 10 og derover 0 0,0% I alt ,0% 11

12 2.6 Har du fået arbejde indenfor ergoterapi? Ja 1 10,0% Nej 9 90,0% I alt ,0% 12

13 2.7 I hvilket geografiske område har du fået ansættelse? Fyn 0 0,0% Sjælland 0 0,0% Sønderjylland 0 0,0% Midtjylland 0 0,0% Nordjylland 0 0,0% Andet sted 1 100,0% I alt 1 100,0% 13

14 2.8 Indenfor hvilket arbejdsområde er du ansat? (der kan sættes flere krydsere) Psykiatri 0 0,0% Socialpsykiatrien 0 0,0% Somatisk 0 0,0% Børn 0 0,0% Arbejdsmiljø 0 0,0% Sundhedsfremme 0 0,0% Forebyggelse 0 0,0% Sagsbehandling 0 0,0% Rehabilitering 1 100,0% Hjælpemidler 0 0,0% Undervisning 0 0,0% Andet 0 0,0% I alt 1 100,0% 14

15 2.9 Er der noget ergoterapeutuddannelsen kan gøre for at forbedre dine jobmuligheder? Kunne godt tænke mig at der var mulighed for at blive AMPS kalibreret i løbet af uddannelsen, tror bestemt det kunne styke muligheden for job. måske flere praktikker, så man får flere kontakt personer i praksis. Ikke som Danmark er i dag. Det kan jeg ikke lige komme på.. Måske erfaring fra praksis Måske større tilknytning til projekter, der sker ude i praksis evt. Kommunen eller regionen. Ved ikke Evt. workshop hvor "klassekammerater" giver feedback til hinanden og på den måde bevidstgør om kompetencer - også i forhold til jobansøgning. Udfordringen er at placere workshop en på et tidspunkt, hvor vi ikke er i tidspres mht. bachelor og alligevel sidst på uddannelsen - så det opleves relevant Det ved jeg ikke Give os lidt undervisning i hvordan man søge job og hvordan man laver et godt CV. Jeg ville gerne have haft mere anatomi/fysiologi, da fx ergoterapeutarbejdet indenfor hjælpemiddelområdet kræver en masse viden omkring underekstremiteterne. Det ville også øge chancerne for at få fx konsulentarbejde med undervisning i forflytninger eller øge chancerne for andet arbejdet, hvor en fys. er lidt foran på point. Ruste os lidt bedre med et mere dybdegående jobansøgningskursus hvor vi kan blive mere specifikke på vores faglige og personlige kompetencer Nej. Føler de har polstret os grundigt. Det eneste er der mangler en længerevarende praktik, der ville kunne give mere erfaring Ved ikke Nej - jeg synes der er en god kontakt til praksis igennem opgaveskrivningsforløb og klinisk undervisning. Så det er med at holde disse kontakter ved lige... Langt mere praktik i længere perioder. 15

16 3.0 Uddannelsens læringsudbytte/læringsmål. 3.1 Har der i uddannelsen været tydelige læringsmål for, hvilken viden, færdigheder og kompetencer der skal opnås som professionsbachelor i ergoterapi? Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 5 33,3% I høj grad 8 53,3% I meget høj grad 2 13,3% I alt ,0% 16

17 3.2 Uddyb herunder hvad der har gjort det tydeligt og hvad der manglede at tydeliggøre! Det står beskrevet i modulbeskrivelsen hvad vi skal have opnået efter et endt modul. det har været tydligt, da der til hvert modul har været en meget præcis og klar modulbeskrivelse. desuden har det hjulpet meget med en lektions undervisning til info om modulet og uddybelse af læringsudbytte/læringsmål. der hvor vores læringsudbytte/læringsmål har været mindre tydlige, har været når to eller flere underviser ikke selv har været enig i hvordan udnytte/målene skulle forståedes. dette har klassen desværre oplevet et par gange. man alt i alt har de været meget tydlige gennem hele udd. Beskrivelserne af læringsmålene beskrevet i modulbeskrivelsne har været præcise og klare. Dog har vi manglet at disse læringsmål blev efterfulgt i undervisningen. De kunne ind imellem være formuleret på en måde så de var svære at forstå Det har til tid været uoverskueligt at skulle forholde sig til alle læringsmål. Formuleringen af læringsmålene har til tider være svære at forstå og forholde sig til. Jeg synes,at det til tider har været for nemt at komme igennem studiet. Modulbeskrivelsen har ret tydeligt beskrevet læringsmål. Men der er ikke blevet fulgt op på personlige læringsmål - så det er meget op til den enkelte studerende at prioritere reflektion og progression. Studievejlederne er super gode til personlige "krise" indsatser - men der er ikke så stort fokus på studievaner og fagligt læringsudbytte. Evt. synliggøre et tilbud om en studiesamtale i løbet af modul 7,8,10,11 - På de sidste moduler er det svært at indhente fagligt stof + ændre studievaner - hvis holdningen :"det går jo nok, uden at læse" ikke er blevet udfordret. Det var bare skrevet på en kringlet måde Modulbeskrivelserne samt undervisningen har gjort læringsmålene tydeligere. Man skulle måske overveje hvornår de forskellige undervisningstimer blev lagt, da jeg godt kunne have brugt noget af undervisningen før, man gik igang med en opgave. Synes det har været fint. de fleste modulbeskrivelser har været meget tydelige. modul 12 var for mig dybt utydelig og var svært at komme igennem Uenighed mellem lærerne om hvordan læringsmål skulle forstås har været generelt. Det står på skrift I skal gøre mere ud af at formulere mål/ udbytter så os studerende forstår dem og det hvad vi skal! Særligt dem fra M9 og M12! Modulbeskrivelsernes læringsmålsopsætning. Dog er der mange fejl og mange uforståelige vendinger i disse. 17

18 3.3 Har der i de enkelte moduler været tydeligere læringsmål? Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 9 60,0% I høj grad 6 40,0% I meget høj grad 0 0,0% I alt ,0% 18

19 4.0 Undervisning og læringsformer: 4.1 I hvilket omfang har du oplevet at - a) Der har været anvendt varierende undervisningsformer igennem uddannelsen. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 2 13,3% I nogen grad 8 53,3% I høj grad 5 33,3% I meget høj grad 0 0,0% I alt ,0% 19

20 4.1 I hvilket omfang har du oplevet at - b) Opgavebaseret læring har bidraget til anvendelse af teori. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 5 33,3% I høj grad 8 53,3% I meget høj grad 2 13,3% I alt ,0% 20

21 4.1 I hvilket omfang har du oplevet at - c) Problembaseret projektarbejde har bidraget til kobling mellem teori og praksis. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 1 6,7% I nogen grad 3 20,0% I høj grad 6 40,0% I meget høj grad 5 33,3% I alt ,0% 21

22 4.1 I hvilket omfang har du oplevet at - d) Der har været progression i undervisningen og der er bygget ovenpå det der er lært tidligere i studiet. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 3 20,0% I høj grad 11 73,3% I meget høj grad 1 6,7% I alt ,0% 22

23 4.2 Har kravene generelt i uddannelsen været for små, passende eller for høje for at nå de ønskede læringsudbytte Alt for små 0 0,0% For små 1 6,7% Tilpas 14 93,3% For høje 0 0,0% Alt for høje 0 0,0% I alt ,0% 23

24 4.3 Uddyb hvad der har medvirket til at kravene har været for store eller små Det har været for nemt. Gruppearbejde er en god ting til at lære at samarbejde, men jeg synes der mangler noget selvstændigt arbejde. 24

25 4.4 I hvilket omfang har du oplevet at - a) Undervisningen har været differentieret i forhold til dine behov? Alt for lidt 0 0,0% For lidt 2 13,3% Tilpas 13 86,7% For meget 0 0,0% Alt for meget 0 0,0% I alt ,0% 25

26 b) Der er inddraget eksempler fra praksis i undervisningen? Alt for lidt 0 0,0% For lidt 9 60,0% Tilpas 5 33,3% For meget 0 0,0% Alt for meget 1 6,7% I alt ,0% 26

27 c) Teorien er anvendt på praksissituationer i den kliniske undervisning? Alt for lidt 1 6,7% For lidt 6 40,0% Tilpas 7 46,7% For meget 0 0,0% Alt for meget 1 6,7% I alt ,0% 27

28 d) At der har været mulighed for at indgå i udviklingsarbejde, pr. arbejde m.v. udover undervisningen. Alt for lidt 0 0,0% For lidt 3 20,0% Tilpas 11 73,3% For meget 0 0,0% Alt for meget 1 6,7% I alt ,0% 28

29 4.5 Uddybende kommentarer til spørgsmål 4.4 Jeg husker tingene bedst ved at få eksempler fra praksis, så det kunne jeg godt have brugt meget mere af! Og så gerne nye eksempler fra praksis, da praksis jo ændre sig hele tiden. ang. spørgsmål b) har det kommet meget an på hvilke underviser man har haft. nogle underviser bruger ofte eks. hvor der er andre underviser som faktisk slet ikke inddrager nogle eks. Jeg kan godt lide eksemplar fra praksis da det er den måde jeg forstår det sagte bedst derfor kan der aldrig blive for mange af eksemplar i undervisning efter min smag. Jeg har ind imellem haft svært ved at påføre teorien i praksis selvstændigt, hvilket jeg gerne ville have været bedre til. Undervisning over video, var ikke tilpasset den studerendes behov. Kunne måske gøres andreledes. Der har ofte været inddraget eksempler fra praksis, rigtigt godt for forståelsen. Har helt klart haft muligheder for at deltage i udviklingsarbejde, det er lærrigt úndervisningen har ofte været præget af alt for meget teori, først ude i praksis har det lykkedes mig at få koblet tingene Jeg forstår ikke første spørgsmål. 29

30 4.6 I hvilket omfang har du oplevet at - a) de interne undervisere er kompetente således, at kompetencerne til ergoterapeut kan opnås? Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 4 26,7% I høj grad 9 60,0% I meget høj grad 2 13,3% I alt ,0% 30

31 4.6 I hvilket omfang har du oplevet at - b) den personlige kontakt til underviserne har haft betydning for din gennemførsel af studiet? Slet ikke 1 6,7% I mindre grad 1 6,7% I nogen grad 6 40,0% I høj grad 5 33,3% I meget høj grad 2 13,3% I alt ,0% 31

32 5.0 Bedømmelseskriterier ved prøver 5.1 Har der på uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver? Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 7 46,7% I høj grad 6 40,0% I meget høj grad 2 13,3% I alt ,0% 32

33 5.2 Uddyb hvor at bedømmelseskriterierne ikke har været tydelige. f.eks. i forhold til de oplæg vi skal lave i modul 10 og 11. ingen Lærerne er bestemt ikke ens i måden på hvad de ønsker at vi kan, og derfor bedømmes der meget forskelligt!!!! Generelt tænker jeg at formuleringer kan være svære at forstå fuldt ud, har ind imellem kun forstået dem delvist I de skriftlige opgaver. Måske har jeg kunne læse mig til det, men er alligevel i tvivl. Og "please" kan der ikke gives feedback efter de skriftlige opgaver. Man ved jo ikke, hvad man har gjort forkert eller rigtigt, hvordan skal man så lærer af sine fejl??? Jeg kan i princippet lave den samme fejl mange gange, fordi ingen fortæller mig, hvad fejlen er. Ved det ikke. Jeg svarede i høj grad. ved gruppeeksamen er det uklart om det er gruppens interne dynamik som skal sikre lige taletid til alle - eller om det er lærerens opgave at sikre et fair bedømmelsegrundlag. For os studerende er det en svær situation at balancere mellem fairness og at vise egen forståelse. Igen er de nogle gange er skrevet lidt kronglet ved ikke. Ved godt I skal bruge en masse fagord fra staten men gør dem nu meget mere lige til i stedet for at pakke dem ind i fine ord.? Uenighed omkring læringsmål fra lærerne, der har gjort det vanskeligt at forberede sig til eksaminer. Ved ikke Igen handler det om hvordan de er formuleret. Nogle gange synes jeg ikke helt det var til at forstå dem! Men svært at huske præcis hvor! Formuleringen af kriterierne gør det svært at forstå hvad der menes og derfor er de ikke tydelige. 33

34 6.0 Studiemiljøet. 6.1 Hvilken betydning har studiemiljøet på uddannelsen haft for din gennemførsel af studiet? - a) Studiemiljøet på Blangstedgaardsvej Meget negativ betydning 0 0,0% Negativ betydning 1 6,7% Ingen betydning 4 26,7% Positiv betydning 8 53,3% Meget positiv betydning 2 13,3% I alt ,0% 34

35 b) Studiemiljøet på holdet Meget negativ betydning 0 0,0% Negativ betydning 0 0,0% Ingen betydning 2 13,3% Positiv betydning 10 66,7% Meget positiv betydning 3 20,0% I alt ,0% 35

36 6.2 Uddybning til spørgsmål a) Hvilke forhold har haft positiv betydning? Syntes det nære studiemiljø på Blangstedgaardsvej er super godt, der er hyggeligt og god atmosfære. Meget bedre ift. f.eks. uni!!! opbakning og sammenhold ved både gruppe og enkel arbejde. Sammenholdet i klassen Det gode sammenhold i klassen samt den gode mad i kantinen studiemiljøet på Blangstedgaardsvej har overordnet været okay, men det er holdet og de venner man har fået der, der har været positivt. Lærere, med-studerende Rummelighed og hygge på holdet. Lærernes engagement og faglige niveau. Studievejledernes nære kontakt og opfølgning... God kontakt til dem i klassen har haft en positiv betydning. Derfor synes jeg at det er godt, at man bruger så meget tid i starten på at lære hinanden at kende. Sammenholdet. Gruppearbejde og fælles spisning hvor vi har lært hindanden bedre at kende. Omgivelserne er behagelige at være i. Særligt i undervisningslokalerne. Super lækker mad i kantinen ;-) Muligheden for storskærme i Grupperum og Grupperum hvor man kan "lukke døren". 36

37 6.2 Uddybning til spørgsmål b) Hvilke forhold har haft negativ betydning? Slet ikke nok grupperum! Når man arbejder i de "åbne" grupperum er det lig med masser af støj og larm= svært ved at koncentrere sig. at der hurtigt blev dannet grupperinger i min klasse. så grupperne ofte blev de samme. Dårlige forhold i forhold til gruppearbejde!ingen grupperum at finde.. At vi som studerende er blevet bedt om at forlade lokalet fordi andre har booket det og vi har ikke haft mulighed for at se bookingen nogen steder. Larmen i de lokaler som er ved siden af biblioteket da de er åbne, samt gruppe rum, hvor der er dårlig udluftning. Jeg har ikke været specielt engageret i sociale arrangement på studiet, hvilket har gjort man mest har kontakt til sine medstuderende i klasse. De fysiske rammer har været okay, bortset antallet og muligheden for brug af grupperum Omgivelserne måske.. Kamp om for få grupperum på skolen Gruppearbejde i "åbne" miljøer hæmmer koncentration.. Jeg synes personligt der har været for meget gruppearbejde, hvor jeg blandt andet godt kunne have tænkt mig mere undervisning i stedet for. For lidt tværfagligt med fysserne Ved manglende ansvar og medvirken i gruppearbejde For lidt grupperum At der aldrig er lukkede grupperum nok. Særligt her til BA. De åbne grupperum ved biblioteket kan efter min mening ikke bruges da man hele tiden forstyrres og bliver ukoncentreret! Der er alt for meget larm i kantinen. Der er ikke tilstrækkeligt med Grupperum når der primært arbejdes i grupper på alle uddannelserne. 37

38 6.2 Uddybning til spørgsmål c)hvad kan forbedres? Flere grupperum! Mulighed for at se om grupperum er blevet bookede samme dag som man arbejder der. Har igennem BA oplevet at blive smidt ud fra grupperum mange gange, fordi de pludselig var bookede. Det er rigtig frustrerende, så der må være en måde hvorpå man kan forbedre dette. at en underviser danne grupperne. ikke kun i starten af udd. Flere grupperum! Lokalerne hvor vi sidder og laver gruppe arbejde i både rammerne for at kunne booke dem samt indretningen. Man bør måske overveje at lave en anden bookingsordning for grupperum. Min gruppe og jeg er mange gange i løbet at studiet blevet smidt ud fra et grupperum fordi nogle eksterne eller lærer havde booket det, uden det stod på skemaet. Måske man kunne lave nogle flere tværfaglige arrangementer, for at ryste folk sammen. Mangler måske lidt flere arrangementer, på tværs af årgangene indenfor ergoterapi fagene. Omgivelserne måske.. Høj prioritering af flere grupperum Flere grupperum At man måske selv vælger hvem man vil arbejde i gruppe med. Mere tværfagligt med fysserne tydelige hvor vigtig det er at tage ansvar og tage del i den fælles proces, da det er en selvvalgt voksenuddannelse Larmende kantine Flere lukkede grupperum og anden akustik i kantinen. Evt. mulighed for studerende at booke et Grupperum. Fx til bachelorforløbet. 38

39 7.0 Studievejledning. 7.1 Hvor mange gange har du igennem uddannelsen modtaget studievejledning? 0 gange 6 42,9% 1-4 gane 8 57,1% 4-8 gange 0 0,0% 8- og derover 0 0,0% I alt ,0% 39

40 7.2 Har du i dialogen med studievejlederen følt dig forstået i forhold til den problemstilling du kom med? Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 1 12,5% I høj grad 4 50,0% I meget høj grad 3 37,5% I alt 8 100,0% 40

41 7.3 Hvilket udbytte har du opnået ved brug af studievejledningen? har fået hjælp Støtte og vejledning grundet personlige årsager Fik styr på det jeg ville vide og havde en god snak om hvad jeg kunne gøre på studiet. Akut hjælp Vejledning om muligheder for at komme videre. At blive "set" og kaldt ved navn - også efterfølgende ved tilfældig kontakt på gangen. Snak ang. Barsel Har fået svar på mine spørgsmål :) en smule ro på min tvivl Blevet mere rustet til at fx gennemføre en BA parallelt med at få en lille ny baby. Studievejlederne er altid så søde og giver gode råd og erfaringer fra dem selv og andre videre! 41

42 7.4 Har du anvendt studentervejledning i løbet af din uddannelse Ja 2 14,3% Nej 12 85,7% I alt ,0% 42

43 7.5 Hvis du tænker tilbage på dit studie. Hvad tænker du at studentervejledning kan anvendes til? måske til at få gode råd fra nogen som har været modulet igennem. til at hjælpe og vejlede elever Personlige problemer gennem studiet Tvivl i forbindelse med om jeg har valgt det rigtige studie, problemer i klassen internt samt havde overvejet at få vejledning ift. eksamens angst, men jeg søgte ikke vejledningen alligevel, da jeg klarede mig uden, Råd og vejledning til hvordan man kommer igennem læsestoffet. Forskellige måder at læse på. Valg af praktik steder, fordele og ulemper i ens valg At studentervejledere kunne dele deres erfaringer med studiet.? Hvis der er noegt man er i tvivl om, omkring sit studie samt hjælp til forskellige ting omkring studiet. Spørgsmål ang. studiet. Jeg kunne ha brugt det mht at få redskaber til at håndtere hele den stresssituation det har været for mig at gå på studiet alle 31/2 år. Til både sociale og faglige problemstillinger / sparring på disse områder Vejledning i fht. skolens muligheder og den studerendes rettigheder, samt muligheder for den enkelte studerende gennemførelse af studiet. 43

44 8.0 Kompetencer som professionsbachelor i ergoterapi. 8.1 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at bestride arbejdet som ergoterapeut? Ikke kompetent 2 14,3% Mindre kompetent 2 14,3% Kompetent 10 71,4% Meget kompetent 0 0,0% I alt ,0% 44

45 8.2 Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - a) Jeg kan selvstændigt udføre opgaver indenfor ergoterapi Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 2 14,3% I nogen grad 5 35,7% I høj grad 6 42,9% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 45

46 8.2 Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - b) Jeg kan planlægge og udføre ergoterapeutisk intervention som muliggør aktivitet og deltagelse Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 7 50,0% I høj grad 5 35,7% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 46

47 8.2 Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - c) Jeg har et tilstrækkeligt teoretisk grundlag til at udføre ergoterapi Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 4 28,6% I høj grad 8 57,1% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 47

48 8.2 Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - d) Jeg kan udvælge og anvende professionens teori ved udførsel af ergoterapi. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 7 50,0% I høj grad 5 35,7% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 48

49 8.2 Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - e) Jeg kan udføre opgaver af kompleks art. Slet ikke 1 7,1% I mindre grad 2 14,3% I nogen grad 7 50,0% I høj grad 3 21,4% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 49

50 8.2 Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - f) Jeg kan skriftligt formidle ergoterapeutisk arbejde. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 2 14,3% I nogen grad 5 35,7% I høj grad 4 28,6% I meget høj grad 3 21,4% I alt ,0% 50

51 8.2 Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - g) Jeg kan mundtligt formidle ergoterapeutisk arbejde. Slet ikke 1 7,1% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 6 42,9% I høj grad 4 28,6% I meget høj grad 2 14,3% I alt ,0% 51

52 8.2 Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - h) Jeg ser mig i stand til at påtage mig et leder job indenfor ergoterapi Slet ikke 5 35,7% I mindre grad 5 35,7% I nogen grad 2 14,3% I høj grad 2 14,3% I meget høj grad 0 0,0% I alt ,0% 52

53 8.2 Spørgsmål til at kunne udføre, formidle og lede ergoterapi. - i) Jeg har indsigt i egen formåen i forhold til udførsel af ergoterapi. Slet ikke 1 7,1% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 5 35,7% I høj grad 5 35,7% I meget høj grad 2 14,3% I alt ,0% 53

54 8.3 Kommentar til Spørgsmål 8.2 Syntes generelt at jeg har et godt beredskab ift. at udføre ergoterapi, men mangler den erfaring som jeg ikke kan opnå igennem studiet. ingen Niks Føler mig godt ruste til skulle være ergoterapeut, har teorien med mig, men skal nu ud og lærer det i dybden i praksis. Mest teoretisk viden - har prøvet få ting i klinisk undervisning - men har ikke erfaring som tæller ved ansættelse. Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang efter min barsel. Aldrig har jeg være mere sikker på at dette er min rette hylde :-) :-) Jeg føler mig ikke rustet til arbejdsmarkedet og til at kunne varetage en stilling som ergoterapeut. 54

55 8.4 Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - a) Jeg er i stand til at reflektere over faglige tiltag indenfor ergoterapi Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 3 21,4% I høj grad 8 57,1% I meget høj grad 2 14,3% I alt ,0% 55

56 8.4 Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - b) Jeg kan reflektere over aktiviteters indflydelse på menneskers sundhed og livskvalitet. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 3 21,4% I høj grad 7 50,0% I meget høj grad 4 28,6% I alt ,0% 56

57 8.4 Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - c) Jeg kan målrette den ergoterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 7 50,0% I høj grad 6 42,9% I meget høj grad 0 0,0% I alt ,0% 57

58 8.4 Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - e) Jeg kan begrunde mine faglige handlinger og løsninger. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 3 21,4% I nogen grad 4 28,6% I høj grad 5 35,7% I meget høj grad 2 14,3% I alt ,0% 58

59 8.4 Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - f) Jeg kan arbejde innovativt og udvikle nye løsninger i arbejdet med forskellige målgrupper Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 3 21,4% I nogen grad 4 28,6% I høj grad 5 35,7% I meget høj grad 2 14,3% I alt ,0% 59

60 8.4 Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - g) Jeg kan tilpasse mig nye situationer og være kreativ i problemløsninger. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 2 14,3% I nogen grad 2 14,3% I høj grad 7 50,0% I meget høj grad 3 21,4% I alt ,0% 60

61 8.4 Spørgsmål til at kunne vurdere, begrunde og udvikle tiltag professionelt i forhold til pt. klienter, borgere m.v. - h) Jeg kan identificere etiske dilemmaer og anvende etiske retningslinjer Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 4 28,6% I høj grad 6 42,9% I meget høj grad 3 21,4% I alt ,0% 61

62 8.5 Kommentar til Spørgsmål 8.4. ingen Har arbejdet med velfærdsinnovation udover studiet.. 62

63 8.6 Spørgsmål rettet mod samarbejdet med borgere, pårørende, kollegaer og andre professioner. - a) Jeg kan udvise situationsfornemmelse (f.eks. ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg m.v.) Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 3 21,4% I høj grad 5 35,7% I meget høj grad 6 42,9% I alt ,0% 63

64 8.6 Spørgsmål rettet mod samarbejdet med borgere, pårørende, kollegaer og andre professioner. - b) Jeg kan indgå i nye arbejdsrelationer, partnerskaber ved løsning af den ergoterapifaglige opgave Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 3 21,4% I høj grad 7 50,0% I meget høj grad 3 21,4% I alt ,0% 64

65 8.6 Spørgsmål rettet mod samarbejdet med borgere, pårørende, kollegaer og andre professioner. - c) Jeg kan, i samarbejde med klienter/pt vurdere, løse og forebygge aktivitetsproblemer Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 4 28,6% I høj grad 8 57,1% I meget høj grad 2 14,3% I alt ,0% 65

66 8.6 Spørgsmål rettet mod samarbejdet med borgere, pårørende, kollegaer og andre professioner. - e) Jeg er god til at kommunikere med klienter/pt. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 3 21,4% I høj grad 5 35,7% I meget høj grad 6 42,9% I alt ,0% 66

67 8.6 Spørgsmål rettet mod samarbejdet med borgere, pårørende, kollegaer og andre professioner. - f) Jeg kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 2 14,3% I nogen grad 2 14,3% I høj grad 6 42,9% I meget høj grad 4 28,6% I alt ,0% 67

68 8.7 Kommentar til Spørgsmål 8.6 Syntes generelt at alt vores gruppearbejde har medført at jeg er i stand til at samarbejde med mange forskellige parter. Endvidere syntes jeg også at jeg har opnået gode kommunikative kompetencer igennem studiet! ingen. "Ved løsning af den ergoterapifaglige opgave" så er jeg usikker. Jeg ved ikke om jeg kan, jeg tvivler på jeg har erfaring nok til at udtale mig om det. 68

69 8.8 Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - a) Jeg kan evaluere eget ergoterapeutiske arbejde Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 6 42,9% I høj grad 7 50,0% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 69

70 8.8 Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - b) Jeg kan dokumentere virkningen af ergoterapi Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 2 14,3% I nogen grad 6 42,9% I høj grad 5 35,7% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 70

71 8.8 Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - c) Jeg kan arbejde med kvalitetsudvikling indenfor ergoterapi Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 2 14,3% I nogen grad 6 42,9% I høj grad 5 35,7% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 71

72 8.8 Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - e) Jeg kan indgå i udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads.(projektarbejde) Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 2 14,3% I nogen grad 4 28,6% I høj grad 6 42,9% I meget høj grad 2 14,3% I alt ,0% 72

73 8.8 Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - f) Jeg kan indgå i forskningsarbejde på min fremtidige arbejdsplads. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 3 21,4% I nogen grad 3 21,4% I høj grad 7 50,0% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 73

74 8.8 Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - g) Jeg kan analysere videnskabelige undersøgelser. Slet ikke 1 7,1% I mindre grad 3 21,4% I nogen grad 5 35,7% I høj grad 4 28,6% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 74

75 8.8 Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - h) Jeg kan læse videnskabelige artikler Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 7 50,0% I høj grad 4 28,6% I meget høj grad 2 14,3% I alt ,0% 75

76 8.8 Spørgsmål om til evaluering, dokumentation og udvikling af ergoterapi - i) Jeg kan søge ny viden via databaser. Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 1 7,1% I nogen grad 7 50,0% I høj grad 5 35,7% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 76

77 8.9 Kommentar til Spørgsmål 8.8 Jeg syntes at undevisningen omkring videnskabelige artikler er meget "tung", måske der kan være andre måder at arbejde med det på. Evt. indføre det på de tidlige moduler, så man får en mere naturlig måde at gå til det. Jeg syntes det kræver tid at lærer, så hvis man havde mere fokus på det fra start, kunne det måske lette. ingen. 77

78 9.0 Videreuddannelse 9.1 Har du opnået kompetencer på uddannelsen, som gør dig parat til at starte på en videreuddannelse? Slet ikke 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% I nogen grad 9 64,3% I høj grad 4 28,6% I meget høj grad 1 7,1% I alt ,0% 78

79 9.2 Har du overvejet at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Ja, indenfor et år 2 14,3% Ja, indenfor 2-5 år 2 14,3% Ja, men ikke hvornår 6 42,9% Nej 4 28,6% I alt ,0% 79

80 9.3 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse har du overvejet? Diplomuddannelse 0 0,0% Masteruddannelse 2 20,0% Kandidatuddannelse 9 90,0% Anden videreuddannelse 1 10,0% I alt ,0% 80

81 10.0 Afsluttende bemærkninger a) Hvad har medvirket til du har gennemført uddannelsen? Hårdt arbejde og glæden ved at kunne medvirke til at ændre andres liv gode og motiverede underviser. støtte fra familie og venner. gode klasse kammerater. nogle rigtig gode praktikker. et godt gå på mod og troen på mig selv. Min egen vilje, stædighed og lyst Motivation fra lærer og medstuderende samt egen evne og vilje Nye venskaber i klasse. Arbejdet med mennesker. Praktikperioderne. Vilje. At jeg har følt mig godt tilpas Holdets sammenhold Interesse for faget Økonomisk støtte Stædighed Min familie, vennerne i klassen samt underviserne. min egen vilje. Min egen store interesse og flair for faget og spændende og interessant undervisning - både teoretisk og klinisk Studiekammerater 81

82 b) Hvad anser du for de største styrker ved uddannelsen? Den er super relevant i dagens Danmark gode praktikker. gode underviser. gode tværfaglige muligheder. Klinisk Undervisning Sammenholdet i klassen samt vekslingen mellem undervisning på skolen og klinisk undervisning Bredden,praktik og teori koblet, kompetente undervisere At få indput til selvreflektion og personlig udvikling - fremprovokeret via dynamik i gruppearbejde og klinisk undervisning,. Kontakten/hjælpen fra underviserne. den går bredt over hele det holistiske menneske syn Det tætte samarbejde med både lærere og medstuderende At vi får meget viden med os på mange felter Gruppearbejdet 82

83 c) Hvad har du manglet mest på uddannelsen? Syntes det var frustrerende at man de første mange moduler hele tiden fik kendskab til nye metoder og redskaber uden egentlig at bruge det. Det er først når man når omkring modul 6/7 at man faktisk begynder at kæde det sammen og bruge det. meget meget praksis. og inddragelse af eks. fra praksis i undervisningen. At lærerne havde en fælles ide om hvordan undervisningen skal foregå, samt prøverne! Bedre lokaler til gruppearbejde Feedback på mit skriftlige arbejde Jeg har manglet noget mere praktisk afprøvning, med det vi har lært Mere praktisk anvendelse af metoder Praksiserfaring, kobling mellem teori og praksis Mere personlig rådgivning iforhold til hvordan det går for os på uddannelsen. mere praktik Mere praktik Mere spændende valgfag. Et klart mål for hvad jeg skal kunne når jeg skal have et job som ergoterapeut. 83

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 78,9% 1.0 Baggrundsoplysninger...6 1.1

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut.

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Ansvarlig for Evalueringen Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse 1.0 Hvor mange ansættelser har du haft

Læs mere

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011.

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. 1. Indledning Rapporten sammenligner evalueringerne foretaget på hold E04B december 2009, hold E05A august

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af et praktisk forløb i en virksomhed og et parallelt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse: Sygeplejerskeudd i Vejle Hold: 2014 B og M2 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder): Nabil Karas Dato (stud_puls tilbagemelding): 18.12.14 Udviklingsplan

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Har undervisning og studieaktiviteter i de enkelte LG-moduler støttet dig i at opnå et udbytte svarende til kompetencemålene?

Har undervisning og studieaktiviteter i de enkelte LG-moduler støttet dig i at opnå et udbytte svarende til kompetencemålene? 1 Læreruddannelsen UCL. Undervisningsevaluering. Fagevaluering LG, hovedområde: almen dannelse: KLM Fagevaluering 2014 114 studerende har besvaret spørgeskemaet. Alle fra årgang 2013. Uddannelsessted:

Læs mere

Noter vidensdeling 28.10.2014. Kort sagt af deltagerne:

Noter vidensdeling 28.10.2014. Kort sagt af deltagerne: Noter vidensdeling 28.10.2014 Kort sagt af deltagerne: 1. Vi skal kende den unge så godt som muligt, så vi bedre kan sende dem i rette tilbud Tag den unge med på råd, og forbered den unge på eks. Uddannelseskrav

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Relationwise Oversigt Excelpræsentation NAVN Studieevaluering, PS forår 2013 PUBLICERET 26-05-2013 09:29:31 BESKRIVELSE. Påbegyndt 14 Afsluttede 14

Relationwise Oversigt Excelpræsentation NAVN Studieevaluering, PS forår 2013 PUBLICERET 26-05-2013 09:29:31 BESKRIVELSE. Påbegyndt 14 Afsluttede 14 Relationwise Oversigt Excelpræsentation NAVN Studieevaluering, PS forår 23 FORFATTER Erling Andersen PUBLICERET 26-5-23 9:29:3 BESKRIVELSE Påbegyndt 4 Afsluttede 4 Hvordan vil du karakterisere dit samlede

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Modul Kommunikation og ledelse, E13

Modul Kommunikation og ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Aalborg Kommune Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E12v Senest revideret 02-08-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid)

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Modul 5 TværSund Forår 2014 1 Eftersyn på Tværs 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Alle studerende læser alle aviser Hver avis (alle grupper) har derudover særlig fokus

Læs mere

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING DCUM anbefaler elevinddragende undervisning, fordi medansvar og tillid kan øge motivation, trivsel og læring. På Skolecenter Jetsmark har de gode erfaringer med elevinddragelse

Læs mere

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde)

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Skabelon til faggruppens evalueringsrapport. Oktober 2012 Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) Faggruppe: Psykologi

Læs mere

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392)

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392) Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013 Skolerapport - samlet Svarprocent: 68 % (266/392) Baggrundsoplysninger 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn 3. Alder

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus

STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus STORE FORVENTNINGER Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 Indhold Velkommen... 3 Vores værdier... 4 Din studiestart... 5 At studere hos os... 6 Støtte til dig under

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011.

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Generelt opleves, at målgruppen har ændret sig de sidste år. Eleverne er blevet yngre og en del af dem, har personlige problemer at slås

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen

2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen 2009 2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen Ergoterapeut uddannelsen Odense E04B Evaluering udarbejdet af Anette Judithe Madsen Udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup UCL 01-01-2009 BESVARELSESPROCET:

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen eller indekseringen har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Karina Ethelberg Bach Jensen Ergoterapeut og klinisk underviser Tlf.: 96606102 20/9-2010 4/10-2011

Karina Ethelberg Bach Jensen Ergoterapeut og klinisk underviser Tlf.: 96606102 20/9-2010 4/10-2011 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F.

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. Indhold Indledning... 3 Velkommen til Pædagoguddannelsen med speciale i ridning.... 3 Optagelseskrav... 3 Optagelseskrav for

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2012 i VIA, (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012). Det er en forudsætning for succesfuld bevilling, at projekterne

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Udarbejdet af: Niels Henrik Kolmos Anne Cecilie Andersen Chris Tollak Olesen Kia Madsen Pernille Pedersen (Borgerrepræsentanter)

Læs mere