TEKNIK OG MILJØ UDVALGET Vand Vandforsyning Vandafgift, pr. m3 6,38 6,38 Grundvandssikring 0,00 0,28 Grøn afgift 6,53 6,25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK OG MILJØ UDVALGET Vand Vandforsyning Vandafgift, pr. m3 6,38 6,38 Grundvandssikring 0,00 0,28 Grøn afgift 6,53 6,25"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ UDVALGET Vand Vandforsyning Vandafgift, pr. m3 6,38 6,38 Grundvandssikring 0,00 0,28 Grøn afgift 6,53 6,25 Faste afgifter, målere til og med 15 m 3 /h 444,00 444,00 > 15 m 3 /h samt flangemåler 5.704, ,00 Salg af målere Bimåler til fritagelse af vandafledningsafgift 700,00 700,00 Frostsprængt almindelig måler 700,00 700,00 Andre ydelser Måleraflæsning 250,00 250,00 Afbrydelse af vandtilførsel 500,00 500,00 Åbne for vandtilførsel 500,00 500,00 Arbejdstime, driftsmedarbejder 380,00 385,00 Papirfaktura 31,25 40,00 Andre ydelser oplyses ved henvendelse Sprinkleranlæg uden måler - fast afgift: Ø 90 mm stikledning 1.526, ,00 Ø 110 mm stikledning 2.290, ,00 Ø 160 mm stikledning 4.580, ,00 Ø200 mm stikledning 6.107, ,00 Tilslutningsafgifter: Anlægsbidrag / enhed: Enfamiliehuse , ,00 Rækkehuse, lejligheder, sommerhuse, ældrebolig , ,00 Institutioner, kollegier, kontor- og forretningsejendomme, virksomheder, landbrugsejendomme, kolonihaver og andet fastsættes anlægsbidraget efter et anslået årsforbrug, som reguleres på grundlag af et konstateret årsforbrug 2 år efter færdigmelding. Forbrug: m , , m , , m , , m , ,00 > m 3 fastsættes efter forhandling med vandforsyningen Stikledninger Stikledningsbidrag til og med 50 m`s længde: Ø mm Pe- ledning 4.584, ,00 Ø 50 mm Pe- ledning 5.516, ,00 Ø 63 mm Pe- ledning 8.027, ,00 Ø 90 mm Pe- ledning , ,00 Ø 110 mm Pe- ledning , ,00 Ø 160 mm Pe- ledning , ,00 Ø 200 mm Pe- ledning , ,00 Samlet tilslutningsbidrag for parcelhus med 32 mm Pe-ledning (anlægsbidrag + stikledningsbedrag) , ,00 Spildevand Kloakforsyning Vandafledningsafgift, pr. m3 (Trin 1) 35,90 35,90 Rabat for storforbrugende virksomheder (Trappemodellen) - Rabat i % m3/år 0% 0% m3/år 8% 12% m3/år 24% 36% Tømningsafgift (septictanke) pr. tømning 685,00 685,00 Tillæg for 1 forgæves kørsel 525,00 525,00 Tilllg for 2 forgæves kørsler 825,00 825,00 Tilæg for tømning uden for tur, når ordinær tømning bortfalder 225,00 225,00 Tillæg for tømning uden for tur, udover ordinær tømning 750,00 750,00 Behandlingsafgift for spildevand fra samletank pr. m3 8,70 8,70 Særbidrag for særligt forurenet spildevand Jf. særlig beregning Jf. særlig beregning Side 1

2 Tilslutningsbidrag kloakforsyning Boliger Normalbidrag pr. boligenhed , ,00 Erhverv Pr. påbegyndt 800 m , ,00 Renovation Renovationsgebyret er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr. Det faste gebyr Gebyret dækker de faste omkostninger, der er forbundet med driften af anlæg til behandling af affald. Det drejer sig om containerpladser, miljøstationer, anlæg til behandling af olie- og kemikalieaffald, administration m.m. Det faste gebyr for parcelhuse, etageboliger, kollegieværelser/enkeltværelser og sommerhuse pålignes i henhold til registrerede oplysninger om ejendommen i BBR (antal enheder og anvendelseskoden). Genbrugsgebyr Gebyret dækker de omkostninger, der er forbundet med indsamling, sortering og genanvendelse af papir/pap/aviser/plastfolie og flasker/glas/plastdunke/dåser/småt metal. Genbrugsgebyret for blandet bolig/erhverv og for institutioner dækker et sæt beholdere til de to affaldsblandinger. Yderligere materiel koster et gebyr pr. sæt. Tømningsgebyr Gebyret dækker Sønderborg Forsynings udgifter til indsamling af restaffald og batteriposer. Beløbet afhænger af: Størrelsen og antal affaldsbeholdere. Der skal betales for mindst 140 l beholder pr. ejendom med beboelse eller sommerhus. Tømningshyppighed for faste tømninger er for helårsboliger og sommerhuse hver 14. dag. Ved problemadresser, hvor Sønderborg Kommune eller Sønderborg Forsyning har vurderet, at der ikke kan være beholdere, stilles sække til rådighed med tømning på ugebasis. Gebyr for 2 eller 3 ugentlige tømninger er 4 eller 6 gange tømningsgebyret. Ved ringeordning er der tale om tømninger uden for rute, senest efterfølgende arbejdsdag (f.eks. Boligforeninger m.fl. der får et akut problem og grundejere der ønsker at bestille ekstra tømning). Ekstratømninger i form af ringeordning bestilles på eller tlf Generelt Ved kortvarig brug af beholdere betales opstilling, hjemtagning, rengøring og ekspeditionsomkostninger efter regning. Det kan ikke forventes, at Sønderborg Forsyning i alle tilfælde kan stille beholdere til rådighed til kortvarigt brug. Undtagelser Fritagelse for tømningsgebyr kan kun ske såfremt man er bortrejst til udlandet i minimum 1 år og boligen er ubeboet. Ansøgning skal ske til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen). Eller såfremt en ejendom er nedrevet. Kopi af opdaterede BBR-oplysninger skal sendes til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen). Fritagelse for fast gebyr kan kun ske såfremt en ejendom er nedrevet. Kopi af opdaterede BBRoplysninger skal sendes til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen). Fritagelse for genbrugs gebyr kan kun ske såfremt man er bortrejst til udlandet i minimum 1 år og boligen er ubeboet. Ansøgning skal ske til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen). Eller såfremt en ejendom er nedrevet. Kopi af opdaterede BBR-oplysninger skal sendes til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen). Husholdningsaffald Fast gebyr, afhængig af kundegruppe: Parcelhuse 833,00 855,00 Etageboliger 584,00 599,00 Kollegieværelser/enkeltværelser 418,00 428,00 Sommerhuse 500,00 513,00 Genbrugsbidrag, afhængig af kundegruppe: Parcelhuse 304,00 310,00 Etageboliger 212,00 217,00 Sommerhuse 182,00 186,00 Kollegier/værelser 152,00 155,00 Erhvervsaffald Erhvervsaffaldsgebyret er opdelt i et administrationsgebyr, affaldsgebyr og tømningsgebyr. Administrationsgebyr Gebyret dækker de faste omkostninger, nemlig administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkret anvisning om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning. Side 2

3 Affaldsgebyr Gebyret dækker de omkostninger Sønderborg Forsyning har i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af det affald virksomheder afleverer på containerpladserne nævnt i 11.2 i regulativ for erhvervsaffald. Opkrævningen af affaldsgebyr baseres på den afleverede affaldsmængde og art. Tømningsgebyr Gebyret dækker Sønderborg Forsynings udgifter til indsamling af husholdslignende affald fra erhverv, visse typer farligt affald og genbrugsordningen ved blandet bolig og erhverv. Beløbet afhænger af: Størrelse og antal affaldsbeholdere. Erhvervsaffald Administrationsgebyr Erhverv 600,00 580,00 Affaldsgebyr (incl. driftsomkostninger): Affald til genbrug pr. ton 250,00 250,00 Affald til forbrænding pr. ton 800,00 700,00 Affald til deponi pr. ton 1.400, ,00 Affald til selvsortering pr. ton 1.400, ,00 Hård plast på Nørrekobbel pr. ton 0,00 100,00 Hård PVC på Nørrekobbel pr. ton 0, ,00 Haveaffald til kompostering pr. ton 0,00 170,00 Eternitaffald med aflæsning pr. ton 0, ,00 Farligt affald max 200 kg. Årligt pr. kg. 20,00 15,00 Tømningsgebyr erhverv Genbrugsordning blandet bolig/erhverv / institutioner 304,00 310,00 Serviceordning farlig affald 2.000, ,00 Farligt affald fra institutioner hentes 2 gange årligt 750,00 750,00 Fælles for husholdnings- og erhvervsaffald Tømningsgebyr - Faste tømninger: Beholdertype: *110 liters sæk 820,00 793, liters beholder 532,00 518, liters beholder 596,00 570, liters beholder 658,00 622, liters beholder 852,00 789, liters beholder 1.120, , liters beholder 1.380, , liter midicontainer 8.938, , liter midicontainer , , liter midicontainer , , liter midicontainer , liter underground 8.680, , liter underground , ,00 Komprimatorcontainer - Afregnes efter vægt/individuelle aftale Tillægsgebyr for ugetømning sommerhus 140 liters beholder 532,00 706, liters beholder 536,00 770, liters beholder 539,00 773, liters beholder 552,00 786, liters beholder 565,00 800, liters beholder 578,00 814,00 Der skal betales for mindst 140 l beholder pr. ejendom med beboelse samt fritids- og sommerhuse. *) Valg af sække som beholdertype kun muligt for problemadresser, der er defineret i regulativet. Tømningsgebyr - Ringeordning (pr. tømning): Beholdertype: Ekstra tømning, alle beholdertyper 200,00 200, liter underground 550,00 550, liter underground 550,00 550,00 Ekstra ydelser: Rød ekstrasæk (købes særskilt) 20,00 20,00 Levering af container 180,00 180,00 Ombytning/hjemtagning af beholdere 260,00 260,00 Hjemtagning eller levering af maxi/vip 500,00 500,00 Adm.gebyr for midlertidig afmelding af beholdere 140,00 140,00 Lås på container 808,00 808,00 Containerpladser Oprydning i forbindelse med ikke korrekt afleveret affald (kr/time) 400,00 400,00 Side 3

4 Deponi Behandlingsgebyr kr/ton 500,00 525,00 Fejlsorteret affald kr/ton 900,00 925,00 Eternit i kr./ton 700,00 725,00 Deponiafgift kr/ton 475,00 475,00 PCB-holdigt 700,00 725,00 Ren jord 60,00 60,00 Klasse 2 jord kr/ton 95,00 95,00 Kraftvarmeværk - Sønderborg Behandlingsgebyr pr. ton (inkl. afgifter) 250,00 375,00 Dækningsbidrag til afgift pr. ton 250,00 0,00 Fejlsorteret affald pr. ton 500,00 500,00 Ovenstående takster er ekskl. moms. Byggesagsgebyrer Afregnes efter forbrugt tid med en fast timetakst. Timetaksten udgør 713,00 713,00 Der henvises til "Sønderborg kommunes gebyrvedtægt byggesagsgebyr - gældende fra 1. januar 2015" Skorstensfejning For skorstensfejning betales: Første skorsten indtil 10 m højde 98,53 99,86 Efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten* 77,20 78,24 Skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere 3,49 3,54 Rensning af centralkedler 224,96 228,00 Rensning af brændeovne 112,44 113,96 For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50 %, fra kw forhøjes med 100 % og fra 232 kw forhøjes med 150% For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne om tillæg efter fyrets størrelse. For rensning af røgrør og røgkanaler jf. 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 betales for rør og kanaler med indtil: 35 x 35 cm indvendigt mål for første meter 52,12 52,82 For efterfølgende påbegyndt meter 25,43 25,77 For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter 103,93 105,33 For efterfølgende påbegyndt meter 52,12 52,82 For kanaler, der kun renses ved, at skortensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. For brandpræventivt syn herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten betales uanset antallet af skorstene på en ejendom. 98,53 99,86 For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn, samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales også hvis kun én af delene udskiftes 373,50 378,54 Påtegning af prøvningsattest 102,46 103,84 *) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, jfr. Arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Der skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster. **) Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forståes som en selvstændig bygning med egen postadresse. Sodposer Side 4

5 Når skorstensfejeren selv indkøber sodposer tillægges taksten 1 %. Dersom skorstensfejeren både skal købe poser og sikre korrekt miljømæssig bortskaffelse tillægges taksten i alt 3 %. Sodposer skal indkøbes af skorstensfejeren. Ja Ja Gebyr og tillæg til gebyr for skorstensfejerens kontrolmåling af oliefyr Gebyr for udførelse af skorstensfejerens kontrolmåling 183,71 186,20 Tillæg til gebyr for udf. af kontrolm. af blåflammebrænder 111,86 113,37 Tillæg til gebyr for udf. af kontrolm. på oliefyringsanlæg med en indfyret effekt på mere end 120kW: Anlæg på mellem 120 og 300 kw 90,89 92,12 Anlæg på mere end 300 kw 120,40 122,03 Færger, havne og lystbådehavne Hardeshøj-Ballebro Færgefart Voksen - enkelt 20,00 20,00 Barn - enkelt 5,00 5,00 Voksen gruppe - enkelt 15,00 15,00 Lille Trailer - enkelt 30,00 30,00 Bil med fører - enkelt 50,00 50,00 Bil med fører - dagsbillet 75,00 75,00 Personbil inkl. max. 9 pers. - enkelt 70,00 70,00 Personbil inkl. max. 9 pers. - dagsbillet 100,00 100,00 Motorcykel/knallert - enkelt 30,00 30,00 Cykel inkl. Voksen - enkelt 20,00 20,00 Cykel inkl. voksen gruppe - enkelt 15,00 15,00 Cykel inkl. barn - enkelt 5,00 5,00 Traktor u. redskab - enkelt 60,00 60,00 Varevogn over 3500 kg., minibus uden passagerer til over 9 personer og lastbil under 7 m. - enkelt 60,00 60,00 Varevogn over 3500 kg., minibus til over 9 personer og lastbil under 7 m. - enkelt inkl. op til 9 pass. 80,00 80,00 Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil over 7 m. og under 10 m. - enkelt 105,00 105,00 Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil m - enkelt 150,00 150,00 Autocamper - enkelt 60,00 60,00 Autocamper - enkelt med op til 9 pass. 80,00 80,00 Campingvogn el. stor trailer - enkelt 50,00 50,00 Bus inkl. pass. - enkelt 400,00 400,00 Ekstra bredde/længde over 18 m tillæg - enkelt 50,00 50,00 Rabatkort (ikke for tunge køretøjer) Pendler kort enheder 1.040, ,00 Rabat kort 1-2 års gyldighed enheder 720,00 720,00 Rabat kort 2-2 års gyldighed enheder 530,00 530,00 Ovenstående takster er inkl. moms. Sønderborg Lufthavn, Takstregulativ Startafgifter Luftfartøjer til og med 1999 kg 86,00 87,00 Årskort til luftfartøjer til og med 1999 kg Luftfartøjer 2000 kg og derover, pr. påbegyndt 1000 kg 42,00 42,00 mindste afgift 187,00 189,00 Skole- og øvelsesflyvning fuld pris for den første start, efterfølgende starter under den pågældende flyvning ydes nedsættelse på 70% 70% Passagerafgift For afrejsende passager 111,00 112,00 For rundflyvningspassager 10,00 10,00 Transitpassager 41,00 41,00 Security afgift 17,00 17,00 Luftfartøjer med MTOM på under 2000 kg betaler ikke passagerafgift, samt børn under 2 år. Opholdsafgifter Fastbelægning: Betales for hver påbegyndt 24 timers periode ud over de første 6 timer en opholdsafgift pr. påbegyndt 1000 kg af MTOM 21,00 8,50 Minimumspris pr. døgn 75,00 76,00 Græsbelægning: Betales for hver påbegyndt 24 timers periode ud over de første 72 timer en opholdsafgift pr. påbegyndt 1000 kg MTOM 21,00 8,50 Side 5

6 Åbningsafgift Åbning af lufthavnen uden for normal åbningstid Der beregnes for min. 3 timer medmindre åbningen sker i tislutningen til den normale åbningstid om aftenen (max 1 time efter). Luftfartøjer som ikke kræver brandberedskab (1. apr okt.): Pr. påbegyndt time 1.017, ,00 Søn-og helligdagstillæg 509,00 514,00 Luftfartøjer som ikke kræver brandberedskab (15. okt marts): Pr. påbegyndt time 2.137, ,00 Søn-og helligdagstillæg 509,00 514,00 Luftfartøjer som kræver brandberedskab (1. apr okt.): Pr. påbegyndt time 1.629, ,00 Søn-og helligdagstillæg 1.017, ,00 Luftfartøjer som kræver brandberedskab (15. okt marts): Pr. påbegyndt time 2.748, ,00 Søn-og helligdagstillæg 1.017, ,00 Andre bestemmelser Ved manglende kontant afregning tillægges administrationsgebyr 57,00 58,00 Benyttelse af materiel mv. i Sønderborg Havn Alle serviceopgaver som reserveringer/trosseføring vil blive udført til timepris Godsoplagring (midlertidig udlejning af havnearealer) Arealleje pr. m 2 pr. påbegyndt uge 4,30 4,40 Slæbebåd Udlejning med fører - pr. påbegyndt time 1.200, ,00 evt. overarbejdstillæg 750,00 765,00 Salg af ferskvand Afgift pr. t 45,00 45,00 dog minimum pr. leverance 450,00 450,00 evt. overtidsbetaling pr. time 750,00 765,00 Udkaldetillæg (i forbindelse med overarbejde) 750,00 765,00 Salg af elektricitet Normal el-pris + evt. tilslutningstillæg på 60,00 60,00 Leje af elstik 240 volt til Kulturnat mm. Pr. påbegyndt døgn 16,00 16,00 Husbåde Afgift pr. år , ,00 Skibs- og vareafgifter mv.: Kajplads til MHV , ,00 Skibsafgifter a. Enten skibsafgift for hvert anløb 3,55 3,60 b. eller skibsafgift som månedsafgift 21,00 21,00 dog såfremt skibet godkendes som rutefartøj 12,00 12,00 Passager afgift pr. person 12,00 12,00 Passagerskibsafgifter Enkeltanløb - pr. BRT 11,00 11,00 Oplægningsafgifter Afgift pr. 14 dage - pr. BRT 11,00 11,00 Statsskibe (ikke off. besøg) pr. døgn 430,00 440,00 Hardeshøj Dampskibsbro Gæstesejlere 96,00 96,00 Skibe over 12 m længde 250,00 250,00 Sæsonpladser - Fiskekuttere og turbåde 3.000, ,00 Øvrige havne: Gæsteliggepladsafgifter: Gl. havn / Verdens Ende, Sønderborg Tidsrum kl (dagstakst) Bådstørrelse 0-12 m 10 kr. pr. person 10 kr. pr. voksen m 10 kr. pr. person 10 kr. pr. voksen m 10 kr. pr. person 10 kr. pr. voksen m 10 kr. pr. person 10 kr. pr. voksen Side 6

7 Lejrskoleskibe under 30 m 10 kr. pr. person 10 kr. pr. person over 30 m 10 kr. pr. person 10 kr. pr. person Skibe over 50 m 10 kr. pr. person 10 kr. pr. person Tidsrum kl (alm.takst pr. overnatning) 0-8m 92,00 92, m 120,00 128, m 144,00 148, m 192,00 196, m 245,00 245,00 Lejrskoleskibe under 30 m 343,00 350,00 over 30 m 368,00 368,00 Skibe over 50 m 624,00 624,00 Ts-Frihavn 3 døgn for fartøjer der ikke drives kommerciel TS Fartøjer betaler forbrugsafg. Pr. person/døgn 16,00 16,00 Gråsten Havn TS-Frihavn : Som i Sønderborg Havn Augustenborg Havn TS-Frihavn : Som i Sønderborg Havn Sæsonliggepladser: Gl. havn / Verdens Ende, Sønderborg A-pladser 3.120, ,00 B-pladser 1.900, ,00 C-pladser 750,00 765,00 Jollepladser, indersiden af broerne 750,00 765,00 Kongebroen, inderhavn 5.000, ,00 Større fatøjer ved kaj 6.060, ,00 Bådpladser ved Nørre Havnegade 1.600, ,00 Egernsund Havn Både med bredde under 1,5 m og dybde under 0,5 m indtil (pr. sæson) Jolleplads 560,00 560,00 Både med bredde på 1,5 m og derover eller en dybdegang på 0,5 m og derover, indtil (pr. sæson) 6,59 m = 21 fod 1.360, ,00 Liggeplads ved bro for vinteren 2015 forhandles 2016 forhandles Liggeplads ved ikke renoverede broer, som vedligeholdes af bådejere 2015 forhandles 2016 forhandles Gråsten Havn Plads ved anløbsbro i pæle 4.300, ,00 Plads ved anløbsbro langs med 8.700, ,00 Jolle pladser 1.400, ,00 Ovenstående takster er ekskl. moms. Parkeringsfond Bidrag til parkeringsfond i Sønderborg midtby Tilladt bebyggelsesprocent for ejendommen er mindre end 110: P-plads på terræn: Anlægsudgift , ,00 Grundpris (tillægspris for jord) , ,00 Samlet parkeringsfondbidrag , ,00 Tilladt bebyggelsesprocent for ejendommen er 110 eller mere: P-plads i parkeringshus: Anlægsudgift , ,00 Grundpris (tillægspris for jord) , ,00 Samlet parkeringsfondbidrag , ,00 Da de etablerede p-pladser bliver offentlige vil bidraget til P-fonden reduceres til det halve i Sønderborg midtby: P-plads på terræn: , ,00 P-plads i parkeringshus , ,00 Bidrag til parkeringsfond i Augustenborg midtby, Gråsten midtby og Nordborg midtby P-plads på terræn: Anlægsudgift , ,00 Grundpris (tillægspris for jord) , ,00 Samlet parkeringsfondbidrag , ,00 Da de etablerede p-pladser bliver offentlige vil bidraget til P-fonden reduceres reduceres til det halve i Augustenborg midtby, Side 7

8 Gråsten midtby og Nordborg midtby: P-plads på terræn , ,00 Øvrige TMU Parkeringsafgift 510,00 510,00 Takst for parkering i Sønderborg By 0,00 Rottebekæmpelse (gennemsnitstakst) Promille af ejendomsværdien (opkr. over ejend.skattebilletten) 0,055 0,055 Jordflytningsgebyr Opkrævning pr. ejendom (opkr. over ejend.skattebilletten) 11,00 11,00 Tekniske Kort - Geodata Priser for datalevering: Startgebyr i henhold til kommunens normale takster 193,00 195,50 Dertil medgået tid inkl. maskintid mv. pr. time 578,00 585,50 Retningslinier for udarbejdelse af plot: Efter medgået tid med tillæg af materialepriser Torvehandel: Torveplads én dag 40,00 0,00 Torveplads én dag ugentlig i et halvt år 1.000,00 0,00 Torveplads to dage ugentlig i et halvt år 2.000,00 0,00 BØRNE OG UDDANNELSESUDVALGET Pasningsområdet og kulturelle tilbud Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje: 0-32 timer, pr. md , , timer, pr. md , , års institutioner pr. md. Vuggestuepladser (0-2,8 årige) 2.997, ,00 Børnehavepladser (2,9-5 årige) - heltidspladser 1.789, ,00 Deltidspladser (2,9-5 årige) - 28 timer 984, , års børnehaver pr. md. 2-2,8 årige børn - heltidspladser 2.319, ,00 2,9-5 årige børn - heltidspladser 1.789, ,00 2,9-5 årige børn - deltidspladser - 28 timer 984, ,00 Der er skolefritidsordning for 0. til 2. klasse og klubtilbud for 3. til 6. klasse. Skolefritidsordningen pr. md. Heldagsplads (kl ) 1.824, ,00 Morgenpasning (kl ) 1.004, ,00 Skolefritidsklubber pr. md. (fra 1. skoledag til 30. juni) Eftermiddagsklub 972,00 982,00 Børn i 3. klasse: Morgenpasning 516,00 521,00 Feriepasning for indmeldte børn pr. dag 108,00 109,00 Bem.: Alle takster vedr. dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordning er beregnet ud fra betaling i 11 mdr., idet juli md. er fritaget for betaling, bortset fra klubtilbud og aftenklubber, hvor der opkræves for åbningsmånederne. Private pasningsordninger efter dagtilbudslovens 80 max. pr. md. - tilskud til forældre, der vælger privat pasning Børn 0-2,8 år Op til 19 timer 55% 2.968, ,00 Fra 20 til 32 timer 66% 3.561, ,00 Fra 33 til 48 timer 100% 5.396, ,00 Børn 2,9-5 år Op til 19 timer 55% 1.971, ,00 Fra 20 til 32 timer 66% 2.365, ,00 Fra 33 til 48 timer 100% 3.583, ,00 Privatinstitutioner 21 - tilskud pr. barn 0-2,8 år Driftstilskud 6.989, ,00 Administrationstilskud 196,00 197,00 Bygningstilskud 549,00 419,00 2,9-5 år Driftstilskud 4.479, ,00 Administrationstilskud 125,00 128,00 Bygningstilskud 237,00 304,00 Side 8

9 KULTUR, BORGER OG FRITIDSUDVALGET Musikskolen (taksterne fastsættes for et skoleår) Undervisning på instrumenter Soloundervisning (30 min. I 37 uger) 4.650, ,00 Soloundervisning (25 min. I 37 uger) 3.870, ,00 Soloundervisning (22,5 min. I 37 uger) 3.700,00 Nedlagt Soloundervisning (20 min. I 37 uger) 3.100, ,00 Duoundervisning (sæson 37 uger) 2.325, ,00 MusikAkademiet (sæson 35 uger) 5.360, ,00 Junior MA 4.760, ,00 Junior MA bifag 1.380, ,00 Holdundervisning (sæson 22 uger) 990,00 990,00 Babyrytmik for de 0 årige (sæson 11 uger) 495,00 500,00 Rytmik for de 1-2, 3-4 og 5-6 årige (sæson 22 uger) 990,00 990,00 Vokalisterne - voksenkor (sæson 30 uger) 790,00 800,00 Ind i Musikken hold (22 uger) 1.200, ,00 Instrumentalhold (22 uger) 1.380, ,00 Klaverlab 2.325, ,00 Sommermusikskole 600,00 Leje af instrument (pr. sæson) 1.080, ,00 Danseakademiet (musik og dans) (taksterne fastsættes for et skoleår) Børn og unge (1 gang pr. uge) 2.630, ,00 Ballet - eliteelever (2 gange pr. uge) 3.800, ,00 Ballet + instrument (3-4 gange pr. uge) 5.000, ,00 Billedskolen (taksterne fastsættes for et skoleår) 780,00 800,00 Als Performance Akademy (taksterne fastsættes for et skoleår) Als performance akademy 4.640, ,00 Junior APA 1.200, ,00 Bem.: ovenstående takster vedr. musikskolen, danseakademiet og billedskolen er årlige beløb Humlehøj-Hallens svømmehal Entre børn 17,00 17,00 Børn under 2 år Gratis Gratis Entre voksne 35,00 35,00 Rabat børn (10 stk.) 140,00 140,00 Rabat voksne (10 stk.) 290,00 290,00 Folkebiblioteker Gebyrer ved for sent afleverede materialer Fra 1. dag efter lånetidens ophør Børn (0-15 år) 0,00 0,00 Voksne 20,00 20,00 Fra 15 dage efter lånetidens ophør Børn (0-15 år) 20,00 20,00 Voksne 50,00 50,00 Fra 42 dage efter lånetidens ophør Børn (0-15 år) 50,00 50,00 Voksne 200,00 200,00 Leje af Sønderborg Teater Ikke kommercielle arrangementer i perioden aug.-april Teatersalen (pr. arrangement) 5.350, ,00 Foyer (pr. arrangement) 560,00 560,00 En øveaften 1.390, ,00 Større kommercielle arrangementer i perioden aug.-april Teatersalen (pr. arrangement) , ,00 Foyer (pr. arrangement) 1.170, ,00 En øveaften 1.390, ,00 Leje af Koncertsalen Alsion Leje af koncertsalen , ,00 Leje af koncertsalen, samt ekstra sceneafdækning/scenepodier , ,00 Leje af mobilscene Leje af hovedscene 8.500, ,00 Leje af hovedscenen med højtaler portal 9.500, ,00 Leje af storscene 9.500, ,00 Leje af storscene med højtaler portal , ,00 Leje af hovedscene med sidetårne , ,00 Side 9

10 Leje af kommunale lokaler Takstene gælder for aktiviteter/arrangementer, der ligger ud over foreningernes primære aktivitet. Ikke-kommmercielle arrangementer pr. time: Leje af aula 0,00 0,00 Leje af gymnastiksal/speciallokale 0,00 0,00 Leje af kommunal hal 0,00 0,00 Leje af undervisningslokale 0,00 0,00 Leje af svømmehal (uden for timetildeling) 0,00 0,00 Disponering pr. time 0,00 0,00 Pedelbistand 250,00 250,00 Rengøring 250,00 250,00 Borde/stole stationære 0,00 0,00 Borde pr. stk. 10,00 10,00 Stole pr. stk. 5,00 5,00 Lukning 0,00 0,00 Renovation 0,00 0,00 Scene Aftales Aftales Kommercielle arrangementer pr. time: Leje af aula 165,00 165,00 Leje af gymnastiksal/speciallokale 165,00 165,00 Leje af kommunal hal 400,00 400,00 Leje af undervisningslokale 120,00 120,00 Leje af svømmehal (uden for timetildeling) 1.109, ,00 Disponering pr. time 150,00 150,00 Pedelbistand 250,00 250,00 Rengøring 250,00 250,00 Borde/stole stationære* 0,00 0,00 Borde pr. stk. 10,00 10,00 Stole pr. stk. 5,00 5,00 Lukning 250,00 250,00 Renovation Listepris Listepris Scene Aftales Aftales Som kommercielt arrangement regnes arrangementer/aktiviteter, der medfører indtægter for arrangøren i form af entré, salg eller anden indtægt. Til kommercielle arrangementer henregnes endvidere virksomheders og lignendes leje af lokalerne. Arrangører af ikke-kommercielle arrangementer kan selv påtage sig rengøringsopgaven. Dette aftales med servicelederen. Overnatning i kommunale lokaler Overnatning på skoler og kommunale haller - pr. nat 15,00 15,00 Bad i forbindelse med overnatning - pr. person 15,00 15,00 Takster for benyttelse af kommunale haller til stormøder og specielle arrangementer. Leje af Humlehøj-, Kløverhallen, Høruphallerne og Ahlmannsparken 900,00 900,00 (Leje af øvrige kommunale haller aftales med skolen) (Øvrige haller i kommunen aftales med den pågældende hal) Leje af kommunale udendørsanlæg Takstene gælder for aktiviteter/arrangementer, der ligger ud over foreningernes primære aktivitet. Benyttelse af kommunale idrætsanlæg af ikke godkendte foreninger, privat skoler, efterskole gymnasier samt øvrigt uddannelsesinstitutioner Priserne er inkl. benyttelse af omklædningsfaciliteter Evt. opkridtning afregnes særskilt. Alsia Express Park pr. time Atletikbane 200,00 200,00 Opvisningsbane 175,00 175,00 Atletikbane og opvisningsbane 300,00 300,00 Lysbane 175,00 175,00 Vinterbane 175,00 175,00 Hele anlægget 500,00 500,00 Kunstgræsbaner Frøs, Linak og Årsbjerg Arena pr. time 600,00 600,00 Lys 100,00 100,00 Øvrige baneanlæg Pr. bane 175,00 175,00 Leje af ringriderpladser Der opkræves ingen leje, når lejer er en lokal forening Sønderborg : For mindre arrangementer der kun omfatter en del af pladsen betales pr. arrangement 2.700, ,00 for leje over en længere periode betales pr. 3 døgn 900,00 900,00 For større kommercielle arrangementer er grundlejen for hele lejeperioden , ,00 - derudover opkræves der pr. solgt billet op til solgte billetter 5,00 5,00 - derudover opkræves der pr. solgt billet over solgte billetter 10,00 10,00 Side 10

11 Gråsten: Pladsleje pr. arrangement 1.500, ,00 Nordborg, Luffes plads Pladsleje pr. arrangement 1.500, ,00 Broager: Pladsleje pr. arrangement 1.500, ,00 Webbook: Booking, der ikke benyttes 50,00 50,00 SENIORUDVALGET På Plejecentrene Fuldkost pr. måned (lovbestemt) 3.425, ,00 Vask af personlig beklædning og leje af linned pr. måned 351,00 0,00 Vask af personlig beklædning og eget linned pr. måned 66,00 66,00 Vask af personlig beklædning og eget linned afregnes individuelt efter forbrug (priser pr. vaks udgør 3, 4 eller 5 kr. afhængig af type vaks) individuel individuel Rengørings- og toiletartikler pr. måned 156,00 156,00 Diverse udgifter til blomster, underholdning, kontingenter m.v. pr. måned 95,00 95,00 Aflastningsophold pr. dag inkl. kost, tøjvask og hygiejneartikler 123,00 123,00 Dagcentrene Daglig transport tur/retur 48,00 60,00 Daglig transport enkelt 24,00 30,00 Max. betaling pr. måned 380,00 476,00 Forplejning, formiddagsplads 62,00 62,00 Forplejning, eftermiddagsplads 15,00 15,00 Forplejning, heldagsplads 77,00 77,00 Madservice Borgeren betaling for hovedret pr. portion (lovbestemt) 50,00 51,00 Borgeren betaling for biret pr. portion 14,00 14,00 Priser i forbindelse med frit leverandørvalg, ekskl. moms: Praktisk bistand, dagtimer, pr. time 342,00 Udgår som følge af udbud Personlig bistand, dagtimer, pr. time 385,00 Udgår som følge af udbud Personlig bistand, ubekvemme tid, pr. time 470,00 Udgår som følge af udbud Madservice, hovedret, pr. portion 51,00 52,00 Madservice, biret, pr. portion 14,00 14,00 Madservice, samlet, pr. portion 65,00 66,00 SUNDHEDSUDVALGET Genoptræning efter serviceloven Daglig transport tur/retur 48,00 48,00 Daglig transport enkelt 24,00 24,00 Max. betaling pr. måned 380,00 380,00 Egenbetaling omsorgstandpleje, max. 485,00 490,00 Egenbetaling specialtandlæge, max , ,00 Øvrige Aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven - efter forvaltningsloven - betaling for afskrift eller fotokopi (ingen betaling for første eksemplar) - for den første side 10,00 10,00 - pr. påbegyndt følgende side 1,00 1,00 - efter offentlighedsloven - ikke betaling første gang, når dokumentet er udleveret til en person, hvis forhold er omtalt i en sag, uden at denne er part - ikke betaling hvis beløbet er mindre end 25 kr. - for den første side 10,00 10,00 - pr. påbegyndt følgende side 1,00 1,00 Folkeregister (Borgerservice) Fastsættes af staten Pas (18-65 år) 600,00 600,00 Pas (under 18 år) 115,00 115,00 Pas (over 65 år) 350,00 350,00 Fingeraftryk (nyt fra 2012) 26,00* 26,00* Folkeregisteroplysning 75,00 75,00 Cpr.-nummerbevis 75,00 75,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Adresseoplysninger 75,00 75,00 Side 11

12 Kørekørt (teori- og praktisk prøve til alm. Kørekort) 600,00 600,00 Vielser udenlandske 500,00 500,00 Sygesikringsbevis - Sundhedskort 190,00 195,00 Navneændring 510,00 510,00 Foto til pas eller kørekort 110,00 110,00 Bøder efter CPR-lovens 57 (nyt fra 2012) 1. Ikke rettidigt anmeldelse af flytning 57, ,00 600,00 2. Manglende anmeldelse af opgivet flytning 57, ,00 600,00 3. Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen 57, 3 600,00 600,00 4. Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 57, , ,00 5. I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde 1.000, ,00 Taxinævn Syd Påtegning af toldattest 159,00* 160,00* Behandling af ansøgning 464,00 Udstedelse af tilladelse eller godkendelse 1.528,00 Trafikbøger Fremstillingspris + 26 kr. - Fremstillingspris + 26 kr. - p.t. 89 kr.* p.t. 89 kr.* Udlevering af tilladelsesnummerplade 69,00 Førerkort 113,00* 114,00* * Taksterne fastsættes i bekendtgørelse om Taxikørsel m.v. Inkasso/gebyr m.v. Civilretlige krav 1. rykker 100,00 100,00 Civilretlige krav 2. rykker 100,00 100,00 Krav med udpantningsret 1. rykker 250,00 250,00 Krav med udpantningsret 2. rykker 250,00 250,00 Støttesagsgebyr: Kommunal gebyr for støttesagsbehandling 2,5 promille af anskaffelsessummen eksl. Gebyrer - ifølge skema B 2,5 promille af anskaffelsessummen eksl. Gebyrer - ifølge skema B Side 12

TEKNIK OG MILJØ UDVALGET Vand Vandforsyning Vandafgift, pr. m3 6,38 6,38 T&M Grøn afgift 6,13 6,53 T&M

TEKNIK OG MILJØ UDVALGET Vand Vandforsyning Vandafgift, pr. m3 6,38 6,38 T&M Grøn afgift 6,13 6,53 T&M TEKNIK OG MILJØ UDVALGET Vand Vandforsyning Vandafgift, pr. m3 6,38 6,38 T&M Grøn afgift 6,13 6,53 T&M Faste afgifter, målere til og med 15 m 3 /h 444,00 444,00 T&M > 15 m 3 /h samt flangemåler 5.704,00

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler Affald - private Renovationsprisen er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr. Fast gebyr Parcelhuse 700,00 875,00 Etageboliger 490,00 612,50 Kollegieværelser/enkeltværelser 350,00

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016 Bilag 1 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 22. august 2016 Tlf. dir.: 4477 0164 E-mail: tha2@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets område Side 1 Renovation Beløbene er inkl.

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt 14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:

Læs mere

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 527 535 Entrébaserede

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016

Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016 Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016 I det reviderede takstbilag er for alle udvalgsområder angivet takster for både 2015 og 2016 Derudover er taktbilaget revideret for BY's

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ UDVALGET Vand Vandforsyning Vandafgift, pr. m3 6,38 6,38 T&M Grundvandssikring 0,28 0,28 T&M Grøn afgift 6,25 6,25 T&M

TEKNIK OG MILJØ UDVALGET Vand Vandforsyning Vandafgift, pr. m3 6,38 6,38 T&M Grundvandssikring 0,28 0,28 T&M Grøn afgift 6,25 6,25 T&M TEKNIK OG MILJØ UDVALGET Vand Vandforsyning Vandafgift, pr. m3 6,38 6,38 T&M Grundvandssikring 0,28 0,28 T&M Grøn afgift 6,25 6,25 T&M Faste afgifter, målere til og med 15 m 3 /h 444,00 444,00 T&M > 15

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

TEKNIK & MILJØUDVALGET

TEKNIK & MILJØUDVALGET 1 TEKNIK & MILJØUDVALGET TAKSTBLAD 2016 Dagrenovation (ekskl. moms) Dagrenovation - restaffald Tømningspriser 14 dages tømning: Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad) 880,00 880,00 Enkelt restaffaldsstativ

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-2015

Takstkatalog budget 2012-2015 Takstkatalog -2015 Takstkatalog -2015 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner* Dagpleje, heltid 2.687,00 2.899,00 Dagpleje, deltid 1.923,00 2.074,00 Vuggestue, int. Institutioner,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Social...

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2012 2011

TAKSTOVERSIGT 2012 2011 TAKSTOVERSIGT BØRN OG UNGE Børnehave Fultidsbørnehave (50 timer) pr. mdr. i 11 mdr. 1.581,00 1.529,00 Deltidsbørnehave (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr. 1.186,00 1.147,00 Deltidsbørnehave (25 timer) pr.

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010 Taksthæfte SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord *) 12,30 12,15 0 / 00 Dækningsafgift

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Forslag til gebyrer og takster 2016

Forslag til gebyrer og takster 2016 Forslag til gebyrer og takster 2016 FORSYNING Øvrige gebyrer - samt administrative gebyrer Rykker 100,00 100,00 100,00 Ejerskifte/flyttere 125,00 125,00 125,00 Kontrolaflæsning 500,00 500,00 500,00 Utidig

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 910,00 910,00 x Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-385,00-385,00 x Sommertillæg for

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER

Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER BEREDSKAB Kommunale takster og gebyrer, som er frie 2015 2016 Redningsberedskab Gebyr for udrykning til blinde alarmer - fastsættes i december 2015 5.125,00 Afventer BYGGESAGSGEBYRER Kommunale takster

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse. Sydthy Svømmebad. Der pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien Promille 0,035 0,035. Muldvarpe og mosegrise:

Skadedyrsbekæmpelse. Sydthy Svømmebad. Der pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien Promille 0,035 0,035. Muldvarpe og mosegrise: TAKSTOVERSIGT 2016 Taksterne for 2016 er foreløbige, da ændringer som følge af sommerens lov- og cirkulæreprogram endnu ikke er indregnede. herudover kan der inden buddgetvedtagelsen komme nye pris- og

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7 TAKSTBLAD 2014 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 3 Tømningsordning for septiktanke... 4 Renovation... 5 Renovation... 6 Renovation, erhverv... 7 Gebyrer... 8 Varme Driftsbidrag: Priser

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område Takster Teknisk område Havnen (ekskl. moms) Leje af nedhus, pr. måned 180,00 176,00 Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev 3.540,00 3.514,00 Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev 1.775,00 1.757,00 Gæstebåde

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2009

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2009 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2009 Børnepasning: Daginstitutioner og dagpleje: Fuld tid 1.545,00 1.642,00 25 timer 945,00 Udgår 35 timer 1.193,00 1.422,00 Småbørnspladser

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Kommunale takster 2015 2016

Kommunale takster 2015 2016 121 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 94,00 95,00 Voksen, dobbelt 188,00 190,00 Pensionist/barn, enkelt 47,00 48,00 Pensionist/barn, dobbelt 94,00 95,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 800,00 807,00

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 RENOVATIONSAFGIFT FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsafgiften er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år inkl. moms Enfamiliebiliger total (100

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... 118 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... Taksten ikke udmeldt endnu.

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

3. udgave marts 2011. Prisoversigt

3. udgave marts 2011. Prisoversigt Prisoversigt 2011 Fjernvarme Forbrugsbidrag: (1/6-2010 - 31/12-10 219,00 kr. pr MWh) kr. pr. MWh 338,00 398,00 Afkølingsbidrag: kr. pr.(mwh x C) 3,38 3,98 Der betales et tillægsbidrag på 1% af forbruget

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen)

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag 2017 Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 14.09.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Mio. kr. Skive

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

- 1 - Sidst vedtagne takst

- 1 - Sidst vedtagne takst TAKSTOVERSIGTSSKEMA - 1 - Sektor: 4.70 Kultur og Borgerservice Sidst vedtagne takst Takstforslag for 2015 Aarhus Svømmestadion Voksne 45 45 Børn og pensionister 25 25 Rabatkort, voksne (12 bade) 450 450

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2014 2015 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Teknisk udvalg Takst Gældende Takst for 1. april 2003 fra dato 2004 Kontonummer/takst vedrørende kr. kr.

Teknisk udvalg Takst Gældende Takst for 1. april 2003 fra dato 2004 Kontonummer/takst vedrørende kr. kr. 00.28.22 SKOVE OG NATUROMRÅDER Salg af brænde i 1 meter stykker ekskl. moms 1. kl. brænde (eg, bøg, ahorn og ask) pr. rm... 225,00 01.01.2002 Uændret 2. kl. brænde (gran, fyr, el og birk) pr. rm... 150,00

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år Takster/gebyrer er incl. Moms 2016 2017 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 7,19 9,84 Forbrug over 50.000 m³ årligt pr. m³ 3,50 4,78 pr. år pr. år Statsafgift for vand pr. m³ 7,33

Læs mere

Randers Kommune. Takstoversigt 2016. Basisbudget 2016-19

Randers Kommune. Takstoversigt 2016. Basisbudget 2016-19 Randers Kommune Takstoversigt Basisbudget -19 Borgerservice Diverse takster Rykkergebyrer Fordringer med udpantningsret Restancer under 500 kr., 1. rykker 250,00 250,00 Restancer under 500 kr., efterflg.

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie) , ,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie) , ,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2017 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie)... 1.031,00 1.001,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 649,00 630,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsoplysninger og - attester Ejendomsoplysninger 400 --- 410 --- Byggesagsgebyrer Indbetaling til Parkeringsfond Mindstegebyr for tilladelser og anmeldelsessager undtaget landbrugsdrift og avlsbygninger

Læs mere

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014 Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31

Læs mere

Takstblad til budget 2012

Takstblad til budget 2012 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Takstblad til budget 2012 Spildevand: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,00 4,00 4,80

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,00 4,00 4,80 1 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 322,49 322,49 318,04 - Anmeldevirksomheder... 322,49

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort Takster Økonomiudvalget Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug 286,28 Prisen reguleres omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 5. december 2014 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Indhold. Holbæk Forsyning A/S 19-10-2010 Takster 2011 1/6. Bestyrelsesmødet den 26. oktober 2010, Punkt 3, bilag 3.3.

Indhold. Holbæk Forsyning A/S 19-10-2010 Takster 2011 1/6. Bestyrelsesmødet den 26. oktober 2010, Punkt 3, bilag 3.3. 19-10-2010 Takster 2011 1/6 Bestyrelsesmødet den 26. oktober 2010, Punkt 3, bilag 3.3 Beslutningspunkt HOLBÆK FORSYNING - TAKSTER 2011 Indhold Takstblad for 2011 Holbæk Vand A/S Takstblad for 2011 St.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395,00 1.425,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175,00 1.200,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2008 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 731,00 Qn 6 973,00 Qn 10 1.947,00

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr. Budget -21 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til er i samt oversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder er rettet mod borgere og virksomheder. ne er fastsat i overensstemmelse med

Læs mere

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 52,00 52,00 Lægeskift 165,00 155,00 Køreprøve og kørekort 580,00 580,00 Fornyelse af kørekort

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Takster i 2014 Bilag 4

Takster i 2014 Bilag 4 100 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere