Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG"

Transkript

1 Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

2 Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej Kalundborg CVR-nr.: P-nr.: Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er registreret under CVR nr. tilhørende Pilot anlægget beliggende på: Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktpersoner: Fabrikschef Bjørk Paamand Mail: Mobil: Branche og listepunkt Inbicon er omfattet listepunkt: D 101: "Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer (i)", i Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed nr af d. 13. december Hovedaktivitet Fremstilling af bioethanol, baseret på nonfood - biomasse, samt håndtering af biprodukterne C5 melasse og lignin. Miljøgodkendelse Den 29. september 2008 fik anlægget en miljøgodkendelse. Den 27. april 2009 fik Inbicon en tillægsgodkendelse, omhandlende tørring af lignin. Inbicon har en spildevandstilladelse dateret 9. september 2009, som gælder i 3 år. Vilkår i udledningstilladelse er under revision i samarbejde med Kalundborg Kommune. Miljøgodkendelser Miljøgodkendelse af Inbicon Spildevandstilladelse Tekniske Anlægsdata Tekniske hoveddata Produktion Ethanol, maks. kg/ton halm 143,00 Lignin, maks kg/ton halm 433,00 C5 melasse, maks kg/ton halm 370,00 Idriftsat kg/ton halm 2010 Materialeforbrug Halm (biamasse), maks ton/time 4,00 Biomasse, maks ton/time 4,00 Beskrivelse af anlægget Inbicon er et demonstrationsanlæg til fremstilling af bioethanol baseret på hvedehalm med en kapacitet på 4 tons biomasse/time. Anlægget består af et antal enhedsoperationer, der kan være i drift uafhængigt af hinanden og de anvendes derfor separat eller sammen afhængigt af driftsforholdene. Fremstilling af bioethanol består af følgende procestrin: 1. Mekanisk behandling af biomassen 2. Termisk behandling af biomassen. Dette for at gøre cellulosen tilgængelig 3. Biologisk behandling, der omfatter enzymbehandling og fermentering 4. Termisk behandling, destillation af ethanol samt separation 1. Mekanisk behandling af biomassen Biomassen (hvedehalm) snittes til en passende strålængde inden den blæses over i en befugtningstank. Halmen befugtes med væske, enten vand eller med væske fra andre procestrin. 2. Termisk behandling Den termiske behandling starter med at den befugtede halm transporteres til forbehandlingsreaktoren, hvor halmen koges under tryk ved o C, hvorved hemicellulosen frigives og cellulosen gøres tilgængelig for enzymatisk behandling. Efter denne behandling ledes halmen gennem en hydrocyklon, hvori biomassen udskilles inden den fortsætter til en sibåndspresse, hvor den presses. En del af den fraseparerede væske recirkuleres til at vaske Side 2 af 5

3 sibåndene med, mens den resterende del opsamles i tanke for senere inddampning til C5 melasse. 3. Biologisk behandling Efter sibåndspressen bliver biomassen pumpet over i enzymtanke, hvor der tilsættes enzymer som neddeler cellulosen. Efterfølgende ledes massen over i fermenteringstanke, hvor gær tilsættes og selve ethanol produktionen går i gang. 4. Termisk behandling I den termiske behandling ledes væsken gennem vakuumdestillationskolonner, hvorved væsken adskilles i to fraktioner: et alkoholholdigt kondensat og et restprodukt. Efter passage af kolonnerne opnås en alkoholkoncentration i kondensatet på ca. 96 %. Herefter ledes væsken igennem et molekylært filter, hvorved koncentrationen lever op til specifikationerne. Restprodukt fra destillationsanlægget pumpes til en dekanter, hvor væske og faststof adskilles. Faststofdelen er lignin, som tørres og presses til biopiller. I 2011 er ligning kørt til af DONG's biofyrede varmeværker. En del af væskefasen pumpes til inddampningen hvor den op koncentreres fra 4-10 % tørstof til % tørstof. Den afdrevne væske (kondensat) genbruges til forbehandlingen af halmen, se procestrin 1. Den inddampede rest, C5 melasse, opsamles i beholdere og bliver pt. kørt til bioforgasning. C5 melasse er i hele 2011 kørt til bioforgasning. Det var et mål for 2011 at C5 melasse skulle sælges som foderingrediens til kvæg. Dette mål arbejdes der videre med i Væsentligste miljøforhold Demonstrationsanlægget er ikke et trimmet anlæg, da teknologien er ny. I 2010 og 2011 gjaldt det om at få erfaring med processerne og få produktionen til at køre kontinuerlig. I slutningen af 2011 var dette mål nået. På baggrund af erfaringer med anlægget, vurderes følgende forhold på nuværende tidspunkt at være de væsentligste: Støv Der kan forekomme støv fra halmen ved transport og aflæsning samt ved op rivning og snitning af halm. For at forhindre støv i omgivelserne: Halm bliver opbevaret i en lade. Transporter til fabrikken bliver leveret med net, for at forebygge halmflugt. Lastbil bliver grundigt støvsuget inden den forlader halmladen. Alle afkast har påsat filtre og luften filtreres inden det ledes over tag. Støj Alt støjende udstyr er placeret i procesbygningen. Arbejdsprocesser, som kan give anledning til støj f.eks. aflæsning af biomasse foregår indendørs og derved giver driften af anlægget ikke anledning til væsentlig støj i omgivelserne. Affaldsproduktion og håndtering Normal drift af anlægget medfører begrænsede mængder affald. Der er et laboratorium på fabrikken, som har laboratorieaffald. Alt affald bliver kildesorteret og afhentet af STENA Miljø for videre behandling. Restproduktet fra processen bliver som tidligere nævnt lavet til ligninpiller, som genanvendes på et biokraftværk, og C5 melasse, som bliver anvendt på et biogasanlæg. Der kan forekomme flere rester af væsker fra produktionen i tilfælde af ikke planlagte stop i produktionen. Ofte er det væsker med højt COD indhold, hvorfor væsker opsamles og køres til bioforgasning. I tilfælde af udskiftning eller ombygning af udstyr, vil der være jern og metal, som sendes til genanvendelse. Dette i samarbejde med STENA Miljø. Lugt Når halmen koges dannes der lugte. Derfor er der udsugning på alle procestrin, og den afledte luft ledes igennem en RTO (Regenerativ Termisk Oxidizer), hvorved alle stoffer og eventuelle lugte brændes af inden den ledes ud igennem et 23 meter højt afkast. Side 3 af 5

4 Spildevand Al spildevand fra procesbygningen ledes via en wastetank, videre til Kalundborg Kommunes rensningsanlæg i en separat ledning. Kommune har opstillet krav til spildevandet, bl.a. ph og temperatur, hvorfor vandet justeres til acceptabel ph og temperatur. Der er etableret opkant rundt om de udvendige fermentortanke og rundt om destillationen. Begge områder har opsamlingsbrønde, hvorved et eventuelt udslip fra processerne bliver opsamlet. Er der udslip bliver udslippet opsamlet og ledt til fabrikkens egen wastetank eller opsuget med slamsuger og kørt til godkendt og egnet modtaget. Står der regnvand i opsamlingskarrene og brønde bliver spildevandet ledt til et opsamlingsbassin, som er Asnæsværkets reservoir. Sanitært spildevand ledes i en separat ledning til Asnæsværkets eget behandlingsanlæg, hvorefter det ledes til kommunalt rensningsanlæg. Al spildevand bliver derfor opsamlet og ledt til lokalt rensningsanlæg. Væsentlige forurenende stoffer Det vurderes, at driften ikke giver anledning til væsentlige forbrug, affald eller udledning til luft, vand og jord af forurenende stoffer jf. bilag 2 i Bekendtgørelsen nr. 210 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger af 03/ Miljøberetning Vores vision Inbicon vil være førende i verden inden for udviklingen af bæredygtige biomasseraffinaderier, der er kendetegnet ved vores unikke forbehandlingsteknologier og systemer til integration af forskellige energiformer. Vores forretningsfilosofi Vi vil fortsat forbedre vores forbehandlingskoncepter, der er baseret på enzymatisk nedbrydning af biomasse og affald, vise teknologiernes praktiske anvendelse på et kommercielt plan, og indgå i partnerskaber med investorer, udviklere og andre bioethanolproducenter med henblik på at planlægge og opbygge cellulosebaseret bioethanolproduktion i hele verden. Vi vil også tilstræbe at samarbejde med andre teknologiudviklere, hvis koncepter vi vil integrere i vores, for på den måde at gøre ethanol til et teknisk og kommercielt alternativ til oliebaserede brændsler i hele verden. Vores tekniske filosofi Inbicon vil tilstræbe at opnå maksimal synergi, værdi og effektivitet i biomasseanvendelsen ved at: integrere processen i produktionen af elektricitet og ved samproduktion mellem landbrugs-, affalds- og energisektoren integrere stivelsesbaserede processer i processer for hele afgrøder udnytte den biologiske del af affald genbruge og inddampe vand for at undgå udledning af spildevand sikre en effektiv og enkel proces sikre en fleksibel proces med fokus på de produkter, der har den højeste værdi. Miljømål og resultater Der har i 2011 ikke været opsat specifikke miljømål, men der har været fokus på at få driften til at køre stabilt. Ved stabil kørsel udnyttes ressourcerne optimalt, da antallet af opstarter reduceres. Vilkårsoverskridelser og miljøuheld I 2011 var der en vilkårsoverskridelse. Det var anlæggets RTO har været ude af drift i en periode. Myndigheder blev orientereret og fejl blev lokaliseret og afhjulpet. Miljømål 2011 og frem Som beskrevet i regnskabet for 2010, er det er planen at etablere et spildevandsanlæg inden udgangen af Dette mål er til revision, idet driften i 2012 er ændret fra kontinuerlig drift, til kampagnekørsel. Derfor skal Inbicon i 2012 arbejde på en optimalt løsning på spildevandsområdet. Der arbejdes løbende på at benytte restprodukter i produktionen til andre formål, men da dette er under udvikling og Inbicon er et demonstrations/testanlæg, er der ikke opsat specifikke mål herfor. Side 4 af 5

5 Klager og henvendelser Der er i 2011 ikke modtaget klager eller henvendelser i forbindelse med drift af anlægget. Procedure for håndtering af klager og henvendelser Alle klager vedrørende miljø registreres i en database i miljøledelsessystemet. Medarbejderen, der modtager klagen, har ansvaret for, at den bliver registreret, og at ledelsen informeres. Ledelsen er ansvarlig for, at der gennemføres en efterfølgende behandling af klagen. Afvigelser i forhold til forrige grønne regnskab I 2010 indeholdt regnskabet tillige oplysninger til miljømyndighederne vedr. de opstillede vilkår i miljøgodkendelse. Disse oplysninger er udeladt i 2011 og sendt direkte til miljømyndighederne. Data Forbrugsdata er opgivet som indeks, og er opgivet direkte på Virk.dk Side 5 af 5

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2011 01.03.2012 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3 Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter nr. M127/001-0164 BAT-katalog Ole Vinther Frederiksen, Rovesta Miljø I/S William

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd April

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere