EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK"

Transkript

1 En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense

2 Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer i matematik Inden man går i gang med at teste/evaluere elever, er det en god idé at gøre sig klart hvilket mål, der er med evalueringen. EVALUERINGSTYPER: Summativ evaluering Anvendes ved afslutningen af et undervisningsforløb Målet er:! At få et billede af elevens matematiske formåen på det givne tidspunkt! At få klarlagt om den tilsigtede videnstilegnelse har fundet sted Der gives ikke handleanvisninger Formativ evaluering Kan anvendes før, under og efter et undervisningsforløb Målet er:! At afdække elevens læringspotentialer! At afdække elevens muligheder for faglig udvikling Der kan gives handleanvisninger HVORNÅR BRUGES DE FORSKELLIGE TYPER EVALUERING? Summativ evaluering! Hvis eleven skal testes med henblik på at dokumentere et behov for ressourcer! Hvad eleven kan i forhold til de for klassetrinnet opstillede mål Formativ evaluering! Hvis eleven skal evalueres med henblik på fremtidige tiltag

3

4 HVILKE MATERIALER SKAL JEG VÆLGE? Det er vigtigt at opstille et mål for evalueringen/testningen. Til de to forskellige former for evaluering kan anvendes det samme eller forskellige evaluerings/testmaterialer, men man får ikke fyldestgørende oplysninger om elevernes formåen ved blot at se på, om facit er rigtigt eller forkert. Det er nødvendigt at følge læringsprocessen for at få et indblik i elevens tankegang Eksempler på formål? At få et øjebliksbillede af klassens niveau At få et redskab, som kan danne grundlag for den fortsatte undervisning At få et billede af enkelte elevers aktuelle standpunkt og udviklingsmuligheder Hvilke muligheder? Læreren får fokus på en elevgruppes vanskeligheder Læreren kan korrigere dele af sin undervisning Elever med vanskeligheder kan findes og eventuelle støtteforanstaltninger kan iværksættes

5 TESTMATERIALER Titel: Rummelighed i matematik Forfatter: Olav Lunde Forlag: Malling Beck 2002 Passer til: Elever på klassetrin evt. ældre. Hensigten er: At kortlægningen fører til en helhedsdiagnose: Hvad eleven mestrer og ikke mestrer inden for matematik, hvordan eleven tænker, når opgaver løses, elevens læringsforudsætninger, elevens ledsagevanskeligheder (f.eks. koncentration) og elevens læringspotentiale. Læreren vurderer elevens læringspotentiale. Konklusion: En formativ kortlægning til specialundervisningen. Én elev testes ad gangen. Materialet består af en oversigtskortlægning og efterfølgende kortlægning af et eller flere områder. Titel: Matematik for mig Forfatter: Michael Wahl Andersen Forlag: Alinea 2002 Passer til: Elever på klassetrin evt. ældre. Hensigten er: At læreren finder frem til elevens styrker og svagheder samt mængden af støtte. Der ønskes anlagt et helhedsperspektiv på elevens vanskeligheder. Læreren vurderer elevens læringspotentiale. Konklusion: Materialet er en bearbejdning af Olav Lundes materiale Rummelighed i matematik. Udover tests består dette materiale også af en række hæfter med forskelligt indhold, som vælges med baggrund i kortlægningen. En formativ kortlægning til specialundervisningen. Én elev testes ad gangen.

6 Titel: Matematikevaluering klasse Forfatter: Michael Wahl Andersen og Kristine Jess Forlag: Alinea Passer til: klassetrin Hensigten er: En løbende formativ evaluering i klassen, hvor der lægges vægt på forståelsen af den enkelte elevs arbejds- og tankeprocesser. Formålet er at kunne støtte elevens læreprocesser i den efterfølgende undervisning. Læreren vurderer elevens viden og kunnen ud fra deres handlemønstre. Konklusion: Opgaverne lægger op til, at eleverne skal vise, hvordan de løser opgaven ikke kun resultatet. Der er mulighed for individuelle tilpasninger via systemets cd-rom. Kan bruges til at indfange matematikvanskeligheder både for hele klassen og for den enkelte elev. Titel: Trinmål i matematik evaluering efter 3. og 6. Forfatter: Michael Wahl Andersen og Michael Poulsen Forlag: Alinea 2002 og 2004 Passer til: 3. og 6. klassetrin. Opgaverne er formuleret med baggrund i delmål for 3. og 6. klasse fra Klare Mål (2001). Kan anvendes uafhængigt af bogsystem. Hensigten er: At give matematiklæreren et billede af klassens og den enkelte elevs standpunkt efter det pågældende trin. Konklusion: En summativ evaluering med henblik på den almindelige undervisning og ikke til specialundervisning.

7 Titel: Mig og matematik 1, 2 og 3 Forfatter: Lena Lønne og Morten Schmidt Forlag: Malling Beck Passer til: 1., 2. og 3. klassetrin, materialet er bygget op om to tests til hver årgang en ved skoleårets start og en ved slutningen. Hensigten er: At vurdere elevens faglige formåen og matematiske udvikling. Materialet er tænkt anvendt formativt i klassen med henblik på tilrettelæggelse af undervisning for den enkelte elev. Materialet henvender sig til lærer, elev og forældre. Læreren vurderer elevens faglige formåen og matematiske udvikling. I materialet er indbygget elevselvvurdering. Konklusion: Tests i dette materiale giver ikke altid mulighed for indblik i løsningsprocessen, hvorfor materialet får karakter af både at være summativt og formativt. Titel: Tjek og træn 4 og 5 Forfatter: Kirsten Tønnesen Forlag: Malling Beck 2006, 2008 Passer til: 4. og 5. klassetrin, men materialet kan anvendes på andre klassetrin og i specialklasser, da testen ikke signalerer klassetrin. Hensigten er: Materialet består af både en test og en træningsdel. Træningsmaterialet arbejder med 3 niveauer, som layoutmæssigt ser ens ud. Læreren placerer eleverne på niveauer efter en grundig og differentieret fortest. Konklusion: Formativ evaluering, hvor eleverne skal have mulighed for at være aktive og kunne løse sine opgaver samt have mulighed for at deltage i klassens arbejde.

8 Titel: MG (Matematik grundlæggende) og FG (Færdigheder grundlæggende) Forfatter: Kim Foss Hansen Forlag: Dansk Psykologisk Forlag 2002 Passer til: 0. klassetrin til og med 10. klassetrin (MG), 4. klassetrin til og med 10. klassetrin (FG og MG). Hensigten er: At skaffe overblik over, hvordan eleven behersker de forskellige dele af prøvens indhold. Læreren får et udtryk for elevens samlede standpunkt i matematik vurderet efter den målestok, som er lagt ind i prøven, dvs. eleverne klassificeres på en skala fra C0 til C10 (C5 er middel). Materialet er en intern diagnosticerende prøve og den kan bruges uafhængigt af lærebogssystem. Konklusion: En score på C0-C2 tyder på alvorlige indlæringsvanskeligheder. Der lægges op til at testen kan bruges formativt i den almindelige undervisning, men der er ikke fokus på processen, så her er mere tale om en summativ evaluering. Ved tilkøb kan læreren indtaste elevernes resultater i et webprogram, der ligeledes analyserer klassens samlede standpunkt. Titel: MI Matematik Individuelt. Vurdering af 31 discipliner Forfatter: Kim Foss Hansen Forlag: Dansk Psykologisk Forlag 2005 Passer til: Uddybende testning fra 0. klassetrin til og med 10. klassetrin. MI prøverne er koblet til MG/FG prøverne, således at man kan gå fra MG/FG til MI og starte på det niveau, som eleven havde vanskeligheder med i MG/FG. Hensigten er: Prøverne giver forslag til en dybdegående samtale mellem lærer og elev. Samtalen er konstrueret, så man bevæger sig fra kan ikke over kan endnu ikke til kan. Læreren vurderer elevens behov ud fra samtalen. Konklusion: Materialet kan bruges ved planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der tilgodeser elever med særlige behov inden for én eller flere discipliner.

9 Titel: Matprøverne klasse Forfatter: Poul Erik Jensen m.fl. Forlag: Dansk Psykologisk Forlag 2007 Passer til: 1. klassetrin til og med 9. klassetrin. Hensigten er: En diagnostisk afdækning af matematikfærdigheder. Læreren får et udtryk for elevens samlede standpunkt i matematik vurderet efter den målestok, som er lagt ind i prøven, dvs. eleven klassificeres på en skala fra C0 til C10. Materialet kan anvendes uafhængigt af lærebogssystem og er udfærdiget i forhold til trinmål i Fælles Mål. Konklusion: En score på C0-C2 tyder på alvorlige indlæringsvanskeligheder. Testen bruges i den almindelige undervisning og resultaterne scores manuelt. Ved tilkøb kan læreren indtaste elevernes resultater i et webprogram, der ligeledes laver individuelle elevplaner og analyser af klassens samlede standpunkt. Kan bruges til planlægning af individuelle læringsforløb og til skole-hjemsamtaler. Titel: Matematikscreening I, II og III Forfatter: Björn Adler Forlag: Kognitivt centrum Passer til: Elever i aldersgrupperne 7-9 år, år, år og voksne. Hensigten er: Materialet kan bruges som et redskab til undersøgelse af matematikvanskeligheder, set i lyset af de bagvedliggende kognitive processer, en elev kan have vanskeligheder med. Materialet kan ikke anvendes til gruppetest. Læreren vurderer elevens læringspotentiale. Konklusion: Et materiale, der fokuserer på begrebet dyskalkuli til brug i specialundervisningen. Til materialet hører Kognitiv Træning i Matematik (www.dyskalkyli.nu) RELATEREDE TITLER: Titel: Elevens alsidige personlige udvikling et dialogredskab Forlag: Dansk Psykologisk Forlag 2007 Titel: Forlag: Målcirkler Dafolo

10 MATEMATIK I HVERDAGEN Matematik er nødvendigt både i dagligdagen, og for at børnene kan forberede sig til en videregående uddannelse. Man støder på matematik i mange sammenhænge hver dag, f.eks. når man dyrker eller ser sport, når man handler, når man laver mad, og når man skal rejse fra et sted til et andet. Matematik kan læres og anvendes i andre sammenhænge end i matematiktimerne. I mange uddannelser lægger man stor vægt på matematik. Det er ikke blevet mindre aktuelt i et moderne teknologisk samfund i voldsom udvikling. I et demokratisk samfund er matematikken ofte nødvendig for at forstå og skaffe sig overblik over politiske beslutninger, f.eks. i forbindelse med en kommunes regnskab og budget. Matematik er vigtigt for at få indflydelse og kunne tage stilling. I vore dage er der stor opmærksomhed om internationale, sammenlignende undersøgelser, der også omfatter test i matematik. Opfattelsen af, hvad der er god matematikundervisning varierer imidlertid meget fra land til land. Derfor kan resultaterne fra Danmark kun sammenlignes med undersøgelser i lande, der har samme udgangspunkt for matematikundervisningen, som vi har. Grafisk tilrettelæggelse og dtp: University College Lillebælt, Center for Undervisningsmidler i Odense. 04/2009 Center for Undervisningsmidler Karlavej Odense N. Tlf Læreruddannelsen i Odense Middelfartvej Odense V. Tlf

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Derfor har vi MATEMATIK i skolen Tekst af Lone Anesen og Mette Hjelmborg AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

skolekatalog pædagogiske prøver 2013

skolekatalog pædagogiske prøver 2013 skolekatalog pædagogiske prøver 2013 skolekatalog pædagogiske prøver 2013 Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotografier Mikkel Mortensen/Yellows ApS samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ApS

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

fra Hogrefe Psykologisk Forlag

fra Hogrefe Psykologisk Forlag skolekatalog fra Hogrefe Psykologisk Forlag Læsning Stavning Matematik Nat 205 Natur/Teknik Træningsmaterialer Sociale kompetencer Udvikling Læsning Stavning Matematik Natu INDHOLD Indhold Hogrefe Psykologisk

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere