EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb"

Transkript

1 EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

2 Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan modellen gøre en forskel for kursister og virksomheder? Hvordan ser GVU/AMU modellen til at se ud? Hvordan ækvivaleres AMU-mål med EUD-området? Kontorspecialet Administration på GVU/AMU i forhold til det ny EVU kontorspeciale - tid, opbygning - Hvilke erfaringer har vi fået, og hvordan kan de bruges fremover?

3 GVU/AMU Hvad får kursisten ud af det? Kursisten får: Et kort og relevant forløb i forhold til egen erfaring og viden Klart definerede kompetencer Større helhedsforståelse og overblik Større fleksibilitet og innovativ tankegang i løsning af de daglige opgaver Udvikler sig fagligt og personligt på kortest mulig tid Kursisten får både kursusbeviser for alle gennemførte AMU moduler i GVU-uddannelsen og uddannelsesbeviset

4 Hvilke fordele får virksomheden gennem GVU/AMU? En uddannelse som via sin praksisnærhed kan give virksomhederne direkte fordele i form af kompetente og engagerede medarbejdere En arbejdsstyrke med en stærkere kompetenceplatform til at møde arbejdsmarkedets krav og muligheder Uddannelsen tilpasses på fleksibel vis til medarbejderens jobsituation og virksomhedens behov Virksomheden kan komme i betragtning af VEU-godtgørelse, mens kursisten er under uddannelse

5 Tidslinje over et GVU/AMU-forløb: Såfremt kursisten ikke har merit/godskrivning i noget fag, vil et forløb blive sammensat på følgende måde: Grundfag skal være afsluttet inden kursisten starter på bundne specialefag. Grundfag 5 uger 3 ugers bundne specialefag og 1 uges opbygning af projektrapporten 12 uger 15 dages valgfrie specialefag Projektskrivningsperiode ½ times eksamen Ca. 2 mdr.

6 GVU-/AMU forløb: Kontorspecialet Administration. Undervisning 1 uge pr. måned RKV/GVU - plan Merkantile grundfag niveauer i forhold til GVU Engelsk D, AMU 1 uge 2. fremmedsprog E, AMU 1 uge Salg/service D, AMU 1 uger Erhvervsøkonom E, AMU 1 uge IT niveau C, AMU 1 uge I alt 5 uger Bundne specialefag Adm. Styring, AMU 1 uge IT, AMU 2 dage Personlig kom./samarb./effektivitet1 uge Case baseret modul, AMU 3 dage Opbygning af fagprøven, AMU 1 uge I alt 3 uger + 1 skriveuge. Valgfri specialefag 3 uger Web design AMU 1 uge Regnskab/MS C5 grund AMU 2 dg. Projektstyring + udvidet Word, AMU 1 uge Effektivitet, lovgivning og sagsbehandling AMU 1uge Videregående IT AMU 1uge Avanceret IT AMU 1uge Forberedelse til Fagprøven AMU 1uge Eksamen

7 Oversigt over det bundne specialefag baseret på AMU Modul varighed AMU-kurser i hvert modul Administrativ styring 1 uge 45985: Mål og strategi for den administrative medarbejder 45984: Organisationens strukturelle opbygning 45990: Kvalitetsstyring af den adm. funktion Kommunikation, samarbejde og effektivitet 1 uge 47297:Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 45983: Samarbejde i grupper i virksomheden 45986: Arbejdsplanlægning i den administrative funktion

8 De bundne specialefag: Relevante EUD Målpinde numre hentet fra 10413: Den administrative medarbejder, der relaterer sig til AMU-målet. Ekspert 3 uger 1. Med udgangspunkt i virksomhedens mål og strategier kan eleven tage ansvar for egen rolle i virksomheden og kan evaluere og vurdere egen indsats med særligt henblik på kommunikation, kvalitetssikring og tilrettelæggelse af arbejdsprocesser*. Eleven forholder sig kritisk analyserende til den administrative funktion i forhold til virksomheders forskellige funktioner som f.eks. salg, indkøb, HR m.m. 3 Eleven har kendskab til virksomheders struktur og opbygning, herunder f.eks. vision og mission, mål, strategi, ide og organisationsteori og eleven kan vurdere og begrunde, hvordan en administrativ arbejdsopgave skal tilrettelægges på baggrund af en given vision, strategi, arbejdsmarkedsmæssige vilkår mv : Mål og Strategier for administrative medarbejdere: 2 dage Deltageren kan i samarbejde med kollegaer og ledelsen bidrage til at nedbryde organisationens overordnede mål til handlingsorienterede delmål for det administrative område og udlede konsekvenserne heraf i forhold til egen funktion og opgaveløsning. Deltageren kan gennem kendskab til virksomhedens overordnede mål medvirke til at fastlægge strategier for målopfyldelse for administrative medarbejderes funktioner, f.eks. virksomhedens aktuelle service- og kvalitetsmål. *Det der fremgår med rødt i EUD målpinde opfyldes i et af de underliggende AMU-mål. Vejledning til lærere Kursisten får forståelse for, hvorledes påvirkninger i den eksterne omverden influerer på den interne situation i virksomheden. Kursisten kan udarbejde en SWOT-analyse, forstå og kommentere væsentlige elementer i denne i forhold til virksomhedens drift/administration. Kursisten kan med kendskab til virksomhedens struktur og opbygning forholde sig til, hvordan virksomheden løbende skaber sammenhæng mellem ide, vision, mål og politikker og hvilke opgaver, der varetages på det strategiske, taktiske og operative niveau. Kursisten kan vurdere og begrunde hvordan en administrativ arbejdsopgave skal tilrettelægges i forhold til virksomhedens strategi og udstukne mål for området samt arbejdsmarkedsmæssige vilkår. Med udgangspunkt i ovennævnte kan kursisten tage ansvar for, evaluere og vurdere egen indsats i forhold til de udstukne mål for arbejdsområdet. Der arbejdes bl.a. med cases i dette modul.

9 Del af bundet specialefag EUD- mål AMU mål Vejledning til lærer 3 Eleven har kendskab til virksomheders struktur og opbygning, herunder f.eks. vision og mission, mål, strategi, ide og organisationsteori, og eleven kan vurdere og begrunde, hvordan en administrativ arbejdsopgave skal tilrettelægges på baggrund af en given vision, strategi, arbejdsmarkedsmæssige vilkår mv. som f.eks. salg, indkøb, HR mv :Organisationens strukturelle opbygning: 1 dag Deltageren kan medvirke til, i samarbejde med kollegaer og ledelsen, at designe og tilpasse organisationens struktur i overensstemmelse med organisationens mål og strategier, med speciel henblik på virksomhedens administrative funktion, herunder egen jobfunktion. Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved forskellige organisationstyper og sammenholde denne viden med egen organisations mål og strategier. Kursisten får kendskab til udviklingen fra de klassiske organisationsformer til og med de moderne organisationsformer. Kursisten trænes i kritisk at kunne forholde sig til stærke og svage side ved en valgt organisationsform. Kursisten kan vurdere fordele og ulemper ved den valgte organisationsform i egen virksomhed set i forhold til virksomhedens mål og strategier. Kursisten kan medvirke til i samarbejde med ledelse og kollega, at designe og tilpasse organisationens struktur i overensstemmelse med mål og strategier og med fokus på de administrative funktioner. Kursisten får indblik i krav/forventninger til lederens og medarbejderens rolle i forhold til de forskellige organisationstyper. Der arbejdes bl.a. med cases i dette modul

10 EUV uddannelse for voksne 25+ med min. 2 års praktikerfaring RKV/GVU-plan Grundforløb 20 uger Grundforløb Obligatoriske 20 uger: fag på C-niveau Merit Merit mulighed Studiekompetencegivende EUX-forløb, 1 år Fag på A og B niveau, Eksamensprojekt, + studiekompetence Hovedforløb 2 år Praktik, skoleforløb, fagprøve Merit for praktikforløb Ved optagelse på EUX Business: skal man have bestået dansk C, engelsk C og samfundsfag C samt karakteren 02 i matematik i 9/10 klasse.!

11 Hvad kan UFFA udviklingsarbejdet bidrage med fremover? Større kendskab til uddannelseskrav på tværs af EUD/AMU, letter fremover samarbejdet med den nye EUV uddannelse Udarbejdelse af kompetencecentret et samarbejde mellem det EUD systemet og kursusafdelingen/amu-fag Vigtigheden af et solidt back up system i forhold til målgruppen + 25 år/2 års erhvervserfaring Erfaringspædagogik godt redskab i undervisningen til målgruppen Fokus på tværfaglig uddannelse i udvalgte områder af et fag (Eks. Detail og kontor: Front og back up personalets opgaver).

12 Tiltag til at fremme gennemførelse af GVU/AMU forløbet frem til 31. juli 15: Kursisten: Udbygget RKV kursisten er som oftest ikke særlig bevidst om egne kompetencer fagligt/menneskeligt Grundige informationsmøder Spørgeskema til kursisterne efter første modul Udarbejdet undervisningsmateriale til modulerne DiSC-profiler benyttes i undervisningen Ledige kan skrive fagprøve fra selvfundet virksomhed Fokus på personlig coaching i forbindelse med fagprøveskrivning Gennemgående større behov for personlig og individuel opfølgning/coaching undervejs

13 Tiltag til at fremme gennemførelsen af GVU-forløbet frem til 31. juli 15: Undervisere: Lærermøder ved hver uddannelses start Skemaer over hele uddannelsesforløbet med præcisering af AMU-mål /EUD-mål og undervisningsindhold, således at pensum bliver nået Udarbejdet undervisningsmateriale til modulerne Et lærerteam, der samles omkring en klasse og arbejder sammen om klassen

14 Anvendelse af erfaringspædagogik: I jobsituationen at afprøve den teori, der har været arbejdet med i undervisningen. Gennem refleksion at kommentere på skrift, hvordan den nye viden er afprøvet. Mundtligt oplæg for de øvrige kursister af 15 minutters varighed. Herved systematiseres erfaringerne og bliver til ny viden.

15 Samlæsning af detail og kontor på grundfag i eksempelvis faget Salg og Service Kontor E-learning Detail Økonomi, Adm. opgaver i Markedsføring i forbindelse med tema /event. arbejdsgange løsning løsning Økonomi, Markedsføring tema/event Løsninger sammenflettes og relateres til virkeligheden

16

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Større faglig bredde Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Fagligt fundament Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere