ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT RUNDETAARN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN Aarsrapport_12_2.2.indd 1 Å rsrapport R undetaarn 12/03/

2 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 2 12/03/

3 Indhold Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse & forbedringer PR & markedsføring Observatoriet Udstillinger Koncerter Aktiviteter Andre begivenheder i Rundetaarn 2012 Engagement udenfor tårnet Ansatte i 2012 Forside og bagside: Rundetaarns nye billetluge 2012 Årsrapport Rundetaarn Aarsrapport_12_2.2.indd 3 12/03/

4 Forord Året 2012 havde vi i Rundetaarn regnet med skulle være konsolideringens år. Hvad var mere nærliggende efter et rekordår som 2011? Men sådan skulle det ikke være. Der kom endnu flere besøgende i 2012, og vi var så heldige at få flere arrangementer af meget forskellig slags. Alt i alt har vi haft et særdeles aktivt og begivenhedsrigt år. Tårnets personale alene kan ikke tage æren for besøgstallets stigning. Der er klare tegn på, at økonomisk krise er proportional med øgede kulturelle aktiviteter, og mange andre kulturinstitutioner har også oplevet fremgang. Men ikke alle. Interessen for Rundetaarn er i fortsat stigning. Rundetaarn i sig selv skal have sin del af æren, men også det, der foregår i tårnet, har betydning. Ombygningerne, som vi gennemførte i , har tilføjet nye oplevelser. Vi har fornyet vores hjemmeside, opgraderet vores sociale medier og meget mere. Det signalerer, at vi ikke er en gammel træt bygning, men en aktivt, levende og engageret institution. Vi har mange spændende udstillinger, koncerter og arrangementer, som nyder stor opmærksomhed. Popularitet kan kaste endnu flere arrangementer af sig - men vi tager bestemt ikke alle arrangementer ind. Vi har faktisk tilladt os at sige nej til en del i det forløbne år. Dels fordi vi nåede grænsen for, hvad vi kunne overkomme, men også fordi der var forespørgsler om en del arrangementer, som vi skønnede ikke var forenelige med tårnets ånd. Store dyre events af kommerciel art med medfølgende reklameindslag vurderes meget nøje. Det kunne være fristende at give lods og tage imod store beløb fra firmaer, som ønskede at benytte Rundetaarn til deres event og som reklamesøjle. Men vi er i den heldige situation, at vi har råd til at sige nej. Det kan vi kun tillade os, da vi er en 100 procent selvfinansieret institution uden krav fra en ejerkreds, der vil have udbytte af en investering. Rundetaarn skal bevare sin ånd og sin tiltrækning for alle mennesker. Jesper Vang Hansen Direktør 02 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 4 12/03/

5 Er der grænser for, hvor mange og hvor meget man kan proppe ind i et gammelt rundt tårn fra 1642? Åbenbart ikke i forhold til besøgende! 2012 blev et nyt publikumsrekordår. I betragtning af at Købmagergade i det meste af 2012 lignede en byggeplads, så synes jeg, at det er lidt af en bedrift med endnu en rekord. Vi er meget glade for, at det gamle tårn i befolkningens øjne stadig er et sted, man bare skal besøge. Tårnet drives helt og holdent af entreindtægten. Tårnet får ikke som mange mennesker ellers tror nogen form for statsstøtte. Derfor er det her på sin plads at sige tak til de fonde, der vælger at støtte udstillerne økonomisk, så de kan gennemføre deres udstilling her i tårnet var også året, hvor de anderledes arrangementer fik et rigtig godt fodfæste. De arrangementer er noget, vi vil bygge videre på inden for de rammer, tårnet kan, men også vil tilbyde. I tårnet er der aldrig en stille dag på kontoret. Det ved om nogen tårnets medarbejdere. De viser som altid et stort engagement. Vi er meget glade for den store indsats, I dagligt lægger for dagen for at gøre et besøg til en god oplevelse for de folk, der kommer i tårnet. Det skal I have tak for. Vi tager hul på 2013 fulde af optimisme. Vi har ikke grund til andet. Lene Ruby Formand for Rundetaarns bestyrelse 2012 Årsrapport Rundetaarn 03 Aarsrapport_12_2.2.indd 5 12/03/

6 Fak ta om Rundeta arn Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, der ikke modtager økonomisk støtte fra stat eller kommune. Rundetaarn er en del af Trinitatis Kirke og ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Trinitatis Sogns Menighedsråd vælger tre, og Københavns Stiftsøvrighed vælger to medlemmer, hvoraf den ene vælges efter indstilling fra Nationalmuseet. Den daglige ledelse varetages af direktøren. Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre, valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, var i 2012 Lene Ruby (formand), Nanna Kamp Frelsen og kirkeværge Søren Frølunde. Dernæst direktør Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og Karin Lorentzen, valgt af Stiftsøvrigheden. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt fem møder i 2012, hvor alle overordnede spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter er behandlet. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarns regnskaber revideres af revisionsfirmaet PWC ved Stine Grothen. Personale og den daglige drift Rundetaarns faste stab består af ni ansatte, som hver især varetager en vigtig del af organisationen med hver sin funktion. Dertil kommer assistenter, der er studerende på forskellige studieretninger, samt en gruppe amatørastronomer, der passer Observatoriet. I alt har der i 2012 været 49 på lønningslisten Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi og budgetstyring. Han er koordinator på koncertområdet og har den overordnede kontakt til tår- nets udstillere. Han er desuden systemansvarlig for IT-serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, kirkens administration, kirke og studentermenighed. I årets løb har han produceret en række YouTube-film om udstillingerne og særarrangementerne. Jeanette Bursche leder den daglige administration og de timeansatte medarbejdere - herunder vagtplanlægningen og det interne kommunikationsmedie Taarnnettet. Hun forestår lønregnskaberne og er regnskabsansvarlig for den daglige omsætning. Irina Lauritzen står for sær- og firmaarrangementer samt tårnets egne store arrangementer Valentinsaften, Loppemarked og Halloween. Udstillingernes opbygning har tårnets håndværker Jeppe Sørensen ansvaret for. Henrik Greve er ansvarlig for tårnets drift og vedligeholdelse. Jeppe og Henrik supplerer hinanden med de meget varierede opgaver, der er påkrævet for at få materiel, installationer og maskiner til at fungere. Observator og webmaster Erling Poulsen har ansvar for observatoriet og dets drift og står for omvisninger i tårnet. Derudover er han den tekniske ansvarlige for Rundetaarns hjemmeside og er webredaktør på alle sider vedrørende observatoriet. Lotte Ladegaard Zeuthen er ansvarlig for PR og markedsføring af tårnet, dets udstillinger og særarrangementer. Desuden er Lotte webredaktør af hjemmesiden, Facebook og ansvarlig for nyhedsbrevene. 04 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 6 12/03/

7 Rasmus Kvist er tårnets grafiker og assisterer hovedsagelig Lotte Zeuthen. Siri Charluck varetager styringen og driften af tårnets butik, café og topkiosk. Hun er også ansvarlig for lagerstyringen. Siri har desuden fungeret som stedfortræder for Jeanette Bursche, der har været på barsel i Hver tirsdag holdes stabsmøde, hvor aktuelle problemer og kommende arrangementer gennemgås. Tårnets personalegruppe består endvidere af en stor gruppe timeansatte studentermedhjælpere, som varetager billetsalg, reception og butikssalg. De timeansatte assisterer desuden også ved opsætning af nye udstillinger samt ved afvikling af særarrangementer og koncerter. En gang om måneden holdes møde med de timeansatte, hvor den kommende måneds vagtplan fastlægges. Observatoriets åbning i vinterhalvåret, samt enkelte søndage over sommeren, passes af en gruppe amatørastronomer, hvoraf mange har været tilknyttet i årevis. nuværende og tidligere ansatte sammen til en festlig aften på toppen. I oktober holdt den fastansatte stab et halvårsmøde som opfølgning på året, der gik, samt forberedelse til det kommende års mange aktiviteter. Disse møder afholdes gerne to gange årligt, da de giver anledning til at drøfte større projekter og opgaver, som staben skal samarbejde omkring. Dette møde havde især fokus på næste års udstillinger, som forventes at bringe rigtig mange aktiviteter til tårnet. Herunder en udstilling udviklet af stabsgruppen selv om Købmagergades liv og levned i anledningen af gadens 40 år som gågade. Mødet afsluttedes med en god frokost, som også skulle markere direktørens 60års fødselsdag. I november samledes personalegruppen af studentermedhjælpere og stab desuden om en intern rundvisning ved tårnets observator Erling Poulsen. Megen viden om tårnets historie skal hver dag formidles til de nysgerrige turister, og det er derfor relevant at hele personalegruppen er i stand til at give et kvalificeret svar på tiltale. Personalegruppens interne kommunikation sker via intranetsiden Taarn-net. Her samles alle informationer om tårnets forhold med debatforum, afstemninger, mødereferater, vagtplaner, aktuel løn m.m. Alle væsentlige oplysninger kan hentes af alle, når og hvor som helst, bare man er i nærheden af en computer. I 2012 havde personalet flere anledninger til at samles og markere mærkedage: Hvert år fejrer vi internt tårnets fødselsdag den 7. juli efter lukketid på platformen. I 2012 var det 375 år siden grundstenen til Rundetaarn blev nedlagt, og den runde dag bragte mange 2012 Årsrapport Rundetaarn 05 Aarsrapport_12_2.2.indd 7 12/03/

8 Besøgstal For andet år i træk blev det et rekordår med gæster i Rundetaarn flere end sidste år! Der har været et stigende besøg siden 2006: Besøgstallet for perioden 2010, 2011 og 2012: Der har været stigninger i alle måneder, dog mest i forårets måneder. I 5 måneder har Rundetaarn haft et rekordbesøg. En nærmere analyse afslører, at det er det voksne publikum (16 år og derover), der er steget. Børn fra 0-15 år er det samme som i Fordelingen mellem børn og voksne er nu på henholdsvis 24 % og 76 %. Siden 2006 er voksenbesøget steget fra 70,5 %. Vi kan derimod ikke sige, om det er det danske eller det udenlandske publikum, der tæller mest i besøgstilvæksten. Tidligere undersøgelser viser, at der er en ligelig fordeling mellem det danske og udenlandske besøg. Mit gæt er, at der er fremgang over hele linjen, men med en lille overvægt blandt de uden- 06 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 8 12/03/

9 landske gæster. Antagelsen bygges på det stigende antal besøg på Copenhagen Card, der fortrinsvis er udenlandske brugere. Antallet af gæster med Copenhagen Card var i 2012 i alt personer, hvilket er 6,6 % af det totale besøg eller 0,7 % mere end Tidligere har vi sagt, at vejret spiller ind mht. besøgstallet. Med det øgede aktivitetsniveau spiller vejret en mindre rolle jo flere målbevidste besøgende vi får. Ekstremt vejr har betydning, men over en længere periode med skiftende vejrlig udjævnes forskellene. Økonomi Rundetaarns økonomi hviler 100 procent på indtægter fra tårnets brugere, primært fra tårnets gæster, der betaler entré ved indgangen. Desuden har Rundetaarn større eller mindre indtægter fra udstillere, koncertarrangører, firmaer, der lejer sig ind i mødelokalerne, fra butikken og caféen. Tårnet skal bære alle udgifter til egne aktiviteter, lønninger, vedligeholdelse og nyindretninger. Det fine besøgstal for 2012 afspejles direkte i økonomien. Selv om der har været særdeles udgiftstunge vedligeholdelsesopgaver, kan Rundetaarn præstere et overskud på kr. Overskuddet henlægges til reservekapital til senere store vedligeholdelsesopgaver eller til tider, hvor besøget ikke når det forventede mål. Årets indtægter: Indtægter Rundetaarns indtægter Årets udgifter: Butik, cafe og firmaarrangementer Udgifter Finansielle indtægter Løn, administration og drift Udgifter Vedligeholdelsesudgifter g og firmaarrangementer, butik nyanskaffelser og cafe (u.moms) 2012 Årsrapport Rundetaarn 07 Aarsrapport_12_2.2.indd 9 12/03/

10 Entreindtægterne er vokset mere end ½ mio. kr. i 2012, men også indtægterne fra kiosk, cafe og firmaarrangementer er vokset. De finansielle indtægter stammer primært fra en kapital, der forvaltes af Københavns Stiftsmidler. Indtægterne herfra indgår i en bunden kapital, der ved årets slutning udgør 4 mio. kr. Udgifterne til løn, administration og drift er faldet fra 2011 til 2012, hvilket skyldes bogføring af feriepengeforpligtelser til fastansatte i regnskabsåret 2011, samt at der i 2012 ingen udgifter var til ekstraordinære projekter og egne udstillinger. Stigning i vedligeholdelsesudgifterne skyldes primært den nye billetluge, men også de ekstra vedligeholdelsesarbejder, der blev gennemført i Cafe, butik og firmaarrangementer udgør 17,5 % af Rundetaarns samlede indtægter, som indgår i den momspligtige regnskabsdel. Følgelig er således 17,5 % af den fælles administrations-, vedligeholdelses og driftsudgift udgiftsført i dette regnskab. Øvrige indtægter er momsfrie, hvilket bevirker, at for de tilsvarende 82,5 % af fællesudgifterne er momsbelagte, som en udgift for Rundetaarn. De fleste ressourcer går til udstillingssalens aktiviteter. Det er her, de fleste lønkroner er bundet. Udstillingernes omkostninger er svære at gøre op, men sikkert er det, at det gebyr, som pålægges udstillerne på kr., kun dækker en lille del af udgifterne. Observatoriets drift giver underskud, men da det er Rundetaarns oprindelige formål, skal vi leve med denne skævhed. Derimod tilstræbes at udgifter og indtægter til koncerter, café, butik og firmaarrangementer hviler i sig selv, hvilket de gør i For alle aktiviteter gælder det, at man ikke kan værdisætte præstige, opmærksomhed og reklameværdi for de forskellige aktiviteter, men på den lange bane er disse aktiviteter vigtige for fremtiden. Foruden egne aktiviteter, har Rundetaarn været vært for 7 udstillinger og 30 koncerter, som ikke indgår ikke i Rundetaarns regnskaber. De er selvstændige arrangementer, som har en ekstern finansiering med støtte fra fonde, sponsor eller andre. It & kommunikation Tårnets (og kirkens) server bliver udskiftet hver fjerde år. Dette skete den 5. og 6. januar, hvilket bevirkede, at Rundetaarn blev nødt til at holde helt lukket. Med serverens udskiftning blev styresystem opgraderet til Small Business Server 2011, og vores regnskabssystem blev opgraderet fra C5 ordinær til Microsoft Dynamics C5. IT-teknologien er avanceret og fortræffelig, men udskiftninger sker aldrig uden følgeproblemer. Dette hændte også for Rundetaarn. Først i slutningen af måneden kom alt på plads. 08 Rundetaarn Årsrapport 2012 Modsatte side: Sålbænkene i Rundetaarns vinduer udskiftes Aarsrapport_12_2.2.indd 10 12/03/

11 Vedligeholdelse & forbedringer Januar er den mest stille måned med færrest antal gæster, derfor er det også måneden for indvendige vedligeholdelser. Malerhuset Steen Nielsen sørgede for kalkning i Sneglegangen, og i salen blev loftet malet, og væggene blev limfarvet, hvor det var nødvendigt. Rengøringsrum, toiletter og entréen til salen og træværk blev malet. Alt i alt en lidt større omgang end normalt, også fordi der var ekstraordinære arbejder som følge af vandskader fra den voldsomme regn den 2. juli og fra frostsprængninger. Vintrene 2009 og 2010 var særdeles kolde, og den var hård ved ringerloftets ventilation og klimastyringsanlæg. Depotrum og loftet i de underliggende kontorer blev ramt hele to gange af ledningssprængninger. Som følge heraf blev det besluttet at bygge et stort skab omkring anlægget på Ringerloftet. Tøm- rerfirmaet N.A. Nielsen færdiggjorde arbejdet på fire dage i slutningen af måneden og nåede at færdiggøre den beskyttende skal, inden frosten satte ind for alvor. Uheldigvis skete en fejl med en termostat, således at el-sikringen af varmerørene ikke fungerede. Atter vandgennemtrængning til underetagen, men denne gang heldigvis i arbejdstiden, således at skaderne blev minimale! Vores arkitekt Søren Munk Mikkelsen står bag tårnets helt nye og moderne billetluge til afløsning af den gamle fra Opgaven blev udført med firmaet Bruno Hansen Furniture A/S i Sorø som hovedentreprenør. Opgaven var speciel, da alle linjer var skæve og skulle tilpasses på stedet. Selve opstillingen af lugen begyndte medio februar og varede 13 dage. Tilretninger tog længere tid. Først omkring medio februar var billetlugen 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 11 Å rsrapport R undetaarn 09 12/03/

12 klar til at blive taget i brug. I næsten en måned måtte vi sætte vores lid til, at tårnets gæster gik op og betalte entréen i Bibliotekssalen, hvor vi havde indrettet en midlertidig billettering. Billetlugen har over tusind små LED-kilder, som reguleres automatisk efter behov. Denne tekniske finesse blev først implementeret i juni måned, hvormed billetlugen hermed kunne erklæres for færdig. I løbet af 2011 havde vi fire falske brandalarmer og dermed unødige udrykninger af brandvæsenet. I februar lod vi firmaet Siemens udskifte samtlige branddetektorer i tårn og kirke. En kostelig affære, der dog ikke løste problemet. I 2013 må brandcentralen udskiftes til ny teknologi for at spare Brandvæsenet for unødvendige ture i Rundetaarn. Det er straks sjovere, at brandmændene kommer frivilligt på øvelse i Rundetaarn med iltmasker og beskyttelsesbriller! Bibliotekssalens kontor og møderum blev i februar forsynet med nye LED-armaturer samt nye hæve sænkeborde. Med det stigende antal firma- og særarrangementer havde vi tilbagevendende problemer med lydsystemet i Bibliotekssalen. Det skulle opsættes hver gang, det skulle bruges. I september fik vi løst problemet. Henrik Hansen fra firmaet Absolut Gruppen udtænkte og opsatte faste højttalere og et godt funktionelt lydsystem, der nemt lader sig betjene af alle, uanset teknisk kunnen. I oktober/november sørgede Murerfirmaet Watson for, at alle tårnets sålbænke blev oppudset, en opgave der tog otte arbejdsdage for to mand og to dyre lifte. Liften fra mureropgaven kom på ekstraarbejde, da tårnets flagstang blev udskiftet med en glasfiberstang. På den gamle flagstang var der konstateret råd, og vi frygtede, den ikke længere kunne holde i kraftig blæsevejr. I 2013 skal det gamle sikkerhedsgitter males, og derfor måtte smeden udskifte jernbånd, der var angrebet af rust. I hele gitterets længde blev stabiliseringsbåndet udskiftet med et i rustfrit stål, der blev skruet på de gamle gitterstager. Arbejdet var planlagt til 2013, men opgaven blev udført før tid. Købmagergades renovering spærrede for indgangen ved flere lejligheder, men omkring juni var det færdigt, og adgangsforholdene er forbedrede, således at man nu uhindret kan køre ind med for eksempel kørestol eller tårnets elbil. Opførelsen af Rundetaarns nye billetluge 10 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 12 12/03/

13 PR & markedsføring Rundetaarn.dk I maj måned blev Rundetaarns nye hjemmeside lanceret med et design, der lufter tårnets mange arrangementer allerede på forsiden. Her formidler vi også små korte historier, der fortæller om sjove ting og sager fra tårnets samling. Der er også blevet plads til at vise aktuelle videoer, som Jesper Vang Hansen producerer til tårnets YouTube-kanal. Hjemmesidens design skal afspejle et tårn, som både rummer nutiden og noget af al den historie, der gemmer sig bag de tykke mure. Der er stadig flest besøg på siderne om astronomi, men blandt de dansktalende er der også mange, som kigger på vores kalender med kommende arrangementer i tårnet. Antallet af besøgende, som tilgår rundetaarn.dk fra smartphones og tablets, er vokset med 119 procent i løber af året, og derfor er det perfekt, at hjemmesiden kan tilpasse sig flere forskellige platforme med responsive design. Rundetaarn på Facebook Fra rundetaarn.dk er der også link til tårnets Facebookside, hvor vi både fortæller om tårnets arrangementer og uploader fotos fra dagligdagen i tårnet. Strategisk er det en platform, som vi bruger til den mere uformelle formidling. Vi skriver både på dansk og engelsk, da vi har en del udenlandske fans, som vi ønsker at fastholde, så de kan sprede kendskabet til tårnet i udlandet og medvirke til den virale markedsføring af tårnet. Facebooks statistikker viser, at det er fotos af udsigten og lignende, der er mest populære på siden. Debatmødet med Torre Nørretranders og Søren Hermansen d. 28. februar i Rundetaarns bibliotekssal var et præmieeksempel på, hvad de sociale medier kan betyde for markedsføringen af et arrangement. Mødet trak fulde huse, men der var ikke blevet brugt en eneste annoncekrone på arrangementet. Derimod havde både Rundetaarn og arrangørerne annonceret mødet på deres facebooksider og linket til Rundetaarns billetbutik, hvor man kunne købe billet til arrangementet. Det fungerede perfekt, og størstedelen af billetterne blev solgt via den digitale butik. I januar 2012 havde siden 557 venner, d. 25.januar 2013 var vi oppe på 810, hvoraf den største procentdel kommer fra Danmark/København og er kvinder mellem 25 og 44 år. Videokonkurrence 2012 Hen over sommeren arrangerede vi en videokonkurrence på tårnets Facebook side. Klog af skade fra konkurrencen i 2010, som blev kørt på YouTube, købte vi et konkurrence modul på Facebook, hvor det ikke er muligt at snyde med stemmerne. Det smarte er, at det kun er administrator, som kan se, hvor mange stemmer hver video har fået, og at modulet registrerer din stemme, så det kun er muligt at stemme en gang. Der blev indsendt links til fem videoer ikke meget - I 2010 var der 12 videoer med i konkurrencen. Videokonkurrencen blev vundet af The Round Tower like no other. Formålet med konkurrencen var at få mere trafik på Facebook og at udbrede kendskabet til Rundetaarn. I de to måneder konkurrencen kørte, fortæller statistikken på Facebook os, at antallet af nye fans på vores side steg mere end normalt, set på en tre måneders periode, og at den samlede rækkevidde på ugebasis steg i perioden om Årsrapport Rundetaarn Aarsrapport_12_2.2.indd 13 12/03/

14 kring afgørelsen først i september. Det vil med andre ord sige, at opslagene vedrørende konkurrencen har vakt opsigt på Facebook, og at det sandsynligvis har medvirket til at generere flere fans på siden. Når konkurrencevideoerne bliver uploadet på YouTube, fungerer de også som en reklamesøjle for tårnet. En af videoerne fra konkurrencen 2010 er for eksempel blevet set af mere end Se vinderen her: og sæbekasseløb Vi er altid glade for at lægge tårn til diverse optagelser til turist film og lignende, hvis vi kan se en markedsføringsfordel for tårnet. Og vi vil hellere end gerne medvirke i seriøse produktioner om Danmark og dets historie. Men vi siger ofte nej til firmaer, der ønsker at filme i forbindelse med markedsføring af et produkt, med mindre vi kan se en meget stor fordel i at medvirke. Det var tilfældet med Carlsberg Sport, der i februar fik tilladelse til at lave optagelser med Michael Toft til en konkurrence på Carlsberg Sport s facebookside, som på det tidspunkt havde over fans. Vi siger heller ikke nej til sæbekasseløb, når afsenderen er DR s børnekanal Ramasjang. DR s filmhold optog løbet i Sneglegangen, hvor der var lagt høballer ud, så ingen kom til skade. Rundetaarn står model til lidt af hvert. I august blev vi udsat for en bass flash: En gruppe musikere bar deres kontrabasser hele vejen op til udsigtsplatformen og spillede Tre små kinesere som en lille reklame for European biennial double bass convention BASS2012 COPENHAGEN 12 F odboldfreestyle Se videoen her: Aarsrapport_12_2.2.indd 14 R undetaarn Å rsrapport /03/

15 Holger Bech Nielsen, Ib Michael og Bille August Den 15. januar sendte Radio 24syv (Kendt/Ukendt) en time lang udsendelse med fysiker Holger Bech Nielsen og forfatteren Ib Michael, der debatterede og filosoferede udi astrofysik og alt muligt andet i Observatoriet. Som barn tog Ib Michael med onkel Rudolf til observatoriet i Rundetårn i København og så for første gang i sit liv månen og jupiter gennem et kikkertøje. Siden da har han været dybt fascineret af universet, Niels Bohr og ikke mindst højenergifysiker Holger Bech Nielsen, som han har bygget en romanfigur op omkring, skriver Radio 24syv i præsentationen af programmet. Og det er jo en fantastisk historie, som støtter op om markedsføringen af tårnet som andet og meget mere end et udkigstårn. Vi er også glade, når film og tv-folk henvender sig for producere mere traditionelle indslag om tårnet, hvor det netop er udsigten, der spiller en rolle. Bille August var for eksempel forbi med et filmhold, der skulle bruge nogle skud ud over den gamle bydel til en film om skagensmaleren Marie Krøyer, og Produktionsskolen i Nordsjælland havde også brug for den gode udsigt til en film om København. Hvem besøger tårnet Valentinsaften? Det har selvfølgelig også en stor betydning, at tårnets egne arrangementer tiltrækker sig mediernes opmærksomhed. Det var tilfældet med udstillingen Spor af lys, der både er blevet anmeldt og filmet til programmet Smagsdommerne, og Valentinsaften, som fik stor opmærksomhed i dagspressen, radio og TV. I forbindelse med Valentinsaften uddelte vi spørgeskemaer til gæsterne, der gav os følgende oplysninger: Det ser ud som om, arrangementet tiltrækker voksne gæster i alle aldre. 52 procent af respondenterne var i aldersgruppen år, 26 procent var år. Noget tyder også på, at vi holder, hvad vi lover, når vi markedsfører arrangementet som romantisk, og at det er en god idé at krydre oplevelsen med stjernekig i Observatoriet. Konceptet fungerer efter hensigten. Når vi udsender pressemeddelelse på Valentinsaften, skal vi sende bredt ud, da målgruppen er bred, og det derfor er meget forskelligt, hvor de søger og ser informationer om arrangementet. Det viser spørgeskemaerne med al tydelighed. Det er også vigtigt med markedsføring i tårnet og via plakaterne ude i byen. De unge er alle førstegangsbrugere, hvorimod flere af de ældre har været her før. Så tekst og billede skal både appellere til traditionen og førstegangsbesøget, når vi markedsfører arrangementet. Køb billet til Rundetaarn på Tivoli Hotel I 2011 inviterede vi concierges fra Les Clef s d Or ind til en omvisning i tårnet. Det var en stor succes, og via small talk med receptionisterne blev vi klogere på, hvordan vi i højere grad kan kommunikere til turisterne ude på hotellerne. I 2012 indgik vi et samarbejde med visitboxtours.dk, der promoverer og sælger billetter til seværdigheder i København direkte ude på byens hoteller. Udover at det nu er muligt at købe billet til tårnet ved skranken i hotellets reception, er vi også repræsenteret på en ipad skærm og et bykort i forbindelse med salget, og, vigtigst af alt, receptionisterne bliver mindet om tårnets eksistens, når de anbefaler attraktioner til deres gæster. Vi har dog kun solgt fem billetter via visitboxtours i 2012, men vi går ud fra, at salgstallet vil stige markant i Årsrapport Rundetaarn 13 Aarsrapport_12_2.2.indd 15 12/03/

16 Venuspassagen Foto: AP 14 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 16 12/03/

17 OBSER- VATORIET I 2012 har Observatoriet haft åbent 39 aftener fra og syv sommersøndage fra Der var to særåbninger: Kulturnatten 12. oktober og Venuspassagen d. 6. juni, årets astronomiske begivenhed. Her var Observatoriet bemandet fra kl til 7.00, og der kom over hundrede besøgende. Ud over en flot solopgang over Sverige kunne gæsterne følge planetens vej over solskiven. Næste Venuspassage kan ses fra Rundetaarn i Udover Observatoriets faste åbningstider sommer og vinter, bliver stedet også vist frem i forbindelse med observator Erling Poulsens omvisninger, som han tilpasser målgruppen, der kan være alt lige fra børnehavebørn til kemiingeniører. Og selvom vejret ikke er til stjernekig, er der altid noget spændende at fortælle om Europas ældste fungerende observatorium. Der var 73 skolehold og 26 voksengrupper på besøg i Observatoriet i Derudover havde Erling Poulsen 21 omvisninger i forbindelse med firmaarrangementer. Arrangementskoordinator Irina Lauritzen har sammensat forskellige pakker, der udover leje af lokale og bespisning, også kan indeholde en skattejagt i tårnet eller et glas champagne og stjernekig i Observatoriet. Begge arrangementspakker er meget populære, og firmaerne er glade for at kunne supplere deres møder med lidt kulturelt input Årsrapport Rundetaarn 15 Aarsrapport_12_2.2.indd 17 12/03/

18 Udstillinger Bestyrelsen har i løbet af året taget stilling til 25 ansøgninger og valgte ni ud til udstilling i Der er flest ansøgninger indenfor kunst og kunsthåndværk, men vi tilstræber at sammensætte udstillingsprogrammet så varieret som muligt. Rundetaarns opgave er at yde den bedst mulige støtte for udstillerne i form af hjælp ved planlægningen, opstilling, markedsføring med mere. Udstillingsgebyret på kr. betales af udstiller til Rundetaarn og kompenserer på denne måde for en del af tårnets udstillingsudgifter. Næsten alle udstillere søger støtte fra fonde og sponsorer, og det er en glæde, at udstillingerne, trods krise i samfundet, støttes rundhåndet af en række fonde. Det hænder, at udstillere, af økonomiske årsager, må opgive at gennemføre deres udstillingsprojekt, og det skete også i 2012, hvor en planlagt udstilling blev aflyst og en anden udsat til følgende år. Så det endte med, at Bibliotekssalen viste syv udstillinger med i alt 95 deltagende kunstnere. Alle var arrangeret af kunstnerne selv eller i samarbejde med en lokal organisation. Spor af Lys 16 Aarsrapport_12_2.2.indd 18 R undetaarn Å rsrapport /03/

19 Spor af Lys 28. januar 11. marts Tekstiludstilling med videoinstallationer af væver Grethe Sørensen og fotograf Bo Hovgaard. Udstillingens meget store vægtæpper var fremstillet med digital jacquardvævningsteknik. Der blev udgivet et katalog - Spor af Lys - med forord af Vibeke Vestby. Åbningstale ved direktør for Danmarks Designmuseum Anne Louise Sommer. Udstillingen blev præsenteret af DR2 - Smagsdommerne d. 23. februar 2012 Udstillingen blev støttet af Augustinus Fonden, Dalhoff Larsens Fond, Danish Craft, Nationalbankens Jubilæumsfond, Statens Kunstfond, Statens Værksteder for Kunst, Tage Vanggaard og Hustrus Fond. Deltagere: Grethe Sørensen og Bo Hovgaard. Under en sort sol 24. marts 13. maj 2012 Destination Sydvestjylland arrangerede en kunstudstilling med 18 kunstnere fra kommunerne Varde, Fanø, Esbjerg, Vejen og Tønder. Stedets turistorganisationer benyttede lejligheden til at præsentere landsdelens attraktioner og seværdigheder. I 1½ måned blev Rundetaarn et vindue ud til Vadehavsområdets kunst- og kulturliv. Udstillingens kurator var kunsthistoriker Lone Schloo Erhardsen. Udstillingen blev åbnet af HKH Prins Joachim. I løbet af udstillingsperioden blev der afholdt forskellige arrangementer: 24. marts var aftenen reserveret til Det elektroniske musikkollektiv SBED.MAP.KFV. DV.AJKH, der bød på elektronisk musik. Kollektivet udstillede desuden en lydinstallation, der hed Lydens Legeme. 28. april: Lyrigrafologier i form af musik og digte inspireret af Vestjysk natur ved Kristian Nøhr og Per Ottesen. 5. maj blev publikum budt på smagsprøver fra Sønderjylland af Johanne s i Tønder. 9. maj stod Varde museum for et pressearrangement med Bjarke Ingels tegnestue, der præsenterede et projekt til et nyt museum i Blåvand. Udstillingen blev støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. Der blev udgivet et katalog -Under en sort sol - med tekst af Lone Schloo Erhardsen. Kataloget blev også udgivet på engelsk. Deltagere: Lis Andersen, Pernille Bejer, Anette Bendixen, Cecilie Bendixen, Lars Bollerslev, Sten Børsting, Else Pia Martinsen Erz, Adam Gabriel, Bibi Hansen, Jørn Houborg, Hanne Knudsdatter, Niels Kongsbak, Margit Enggaard Poulsen, Kate Skjerning, Jørgen Printz Steinicke, Ole Videbæk, Lars Waldemar og Kirsten Winther Johannsen Årsrapport Rundetaarn 17 Aarsrapport_12_2.2.indd 19 12/03/

20 Mikrokometiske undersøgelser 19. maj 1. juli En udstilling med billedkunstner Hellen Lassen og keramiker Helle Hove. Foruden malerier på væggene vistes håndmalede bøger og skriftruller, porcelæn og et tolv meter langt sandtæppe, der blev skabt i løbet af udstillingsperioden. Udstillingen blev støttet af Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond samt Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk. Deltagere: Hellen Lassen og Helle Hove Havet 7. juli 26. august Sammenslutningen ACAB s 10-års jubilæumsudstilling med 47 kunstnere og kunsthåndværkere fra Bornholm. Udstillingen satte fokus på det bornholmske kunsthåndværk i dag. I forbindelse med udstillingen blev der udgivet et 152 siders katalog - Kunsthåndværk på nethinden - med forord af Bodil Busk Laursen. Udstillingen blev støttet af: LAG-Bornholm/Det Europæiske Fællesskab/Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bornholms Vækstforum, Bornholms Brand, Toyota-Fonden, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Sparekassen Bornholms Fond, Beck Pack Systems A/S, Bornholms Tidendes Fond, Hasle Refractories A/S, Færgen og Bornholmerbussen. Udstillingskoordinator: Ditte Marie Lund assisteret af Siri Hindkjaer Buric. Deltagere: Ann-Charlotte Ohlsson, Anne Mette Hjortshøj, Anne Stougaard, Bodil Brandt, Charlotte Thorup, Ejnar Paulsen, Else Linde, Eva Brandt, Gerd Hiort Petersen, Hans Munck Andersen, Heidi Bach Hentze, Helle Lund-Hansen, Helle Vilsen Hutchinson, Jesper Nielsen, Karina Bautz Jensen, Kumiko Kimbara Asti, Lene Fensholt, Lenny Goldenberg, Louise Kragh Hansen, Melon Warnes, Pernille Stougaard, Peter Hiort Petersen, Rikard Palmquist, Simon Lund Koefoed, Vibeke Berland, Annelise Kofoed- Hansen, Annette Pihl Nielsen, Bente Hammer, Karen Dam, Kattarina Yxhufvud, Lone Bedsted, Susanne Glerup Lov, Timmi Kromann, Bjørn Thurmann, Hans-Henning Pedersen, Tyge Axel Holm, Elinor Andersson, Elsebeth Belgsting, Maibritt Jønsson & Pete Hunner, Pernille Bastrup, Pernille Bülow, Svend Holst-Pedersen, Kaori Juzu, Nina Schrøder, Per Suntum, Evelyn Noval, Henrik Vensild, Lise Elvang. 18 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 20 12/03/

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21 24 26 30 31 Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

ARTS & CRAFTS ASSOCIATION BORNHOLM

ARTS & CRAFTS ASSOCIATION BORNHOLM ARTS & CRAFTS ASSOCIATION BORNHOLM KUNSTHÅNDVÆRK 2016 2017 Kunsthåndværk i særklasse Siden 2002 har de dygtigste professionelle kunsthåndværkere fundet sammen i ACAB,. ACAB er en censureret forening, hvor

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Statens Kunstråd Møde nr. 28 Mødedato: 9. oktober 2013 Deltagere: Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Fra

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Officialsliste Version

Officialsliste Version Dato: Fredag d. 2. november 2012 Afsnit 1 Stævnestart: 17.00 møde: 16.00-16.45 Overdommer(e) Søren Mikkelsen Speaker(e) Preben Larsen Sekretariat Gitte Nielsen Anette Rasmussen 12 STO Bo Nedergaard 12

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN 20 8500 GRENAA VORES CAFE BANE 7 VIL VÆRE ÅBEN UNDER HELE STÆVNET DER SERVERES

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Klubben har siden sidst fået 5 aktive medlemmer og 1 passivt medlem. VMJK byder velkommen til:

Klubben har siden sidst fået 5 aktive medlemmer og 1 passivt medlem. VMJK byder velkommen til: Så begynder udstillingen i Plantorama 2015 1 Så er efteråret på sit højeste, med gode varme dage og de regnfulde. Så er det jo godt vi har vores model bane hobby, som vi kan hygge os med indendørs. I klubben

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere