NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden"

Transkript

1 Forside: NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Lørdag d. 5. april 2003 kl Grønnegades Kaserne, bygn. 10, Næstved 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning 3. Regnskab Holdturnering 2000/ Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 15. marts 2003) 6. Kontingentfastsættelse 7. Valg 1 formand er på valg 3 bestyrelsemedlemmer er på valg 2 Bestyrelsessuppleanter skal nyvælges 2 revisorer er på valg 1 Revisorsuppleant er på valg 2 Turneringskomitémedlemmer er på valg 2 Turneringskomitésuppleanter er på valg 8. Eventuelt Side 2: Som det ses på forsiden indkaldes til hovedkredsens ordinære delegeretmøde lørdag d. 5. april i Næstved Skakklubs lokaler på Grønnegades kaserne. Vedr. punkt 5 Bestyrelsen stiller forslag om ændring af holdturneringen. Fra sæsonen 2003/04 skal B-rækken og C-rækken gennemføres med 4-mands-hold. Der spilles med 8 mands-hold i M og A-rækken. Side 1 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

2 Der skal være 2 B-rækker med hver 8 hold. Vinderen af en B-række får mulighed for at deltage i A-rækken med et 8-mands-hold. En vinder af en C-række har ret til at spille i B-rækken næste sæson. Der rykker så mange af de lavestplacerede hold ud af B-rækken, som der er oprykkere fra C-rækkerne. Der er fri tilmelding i C-rækken. Forslaget er ikke endeligt færdigbehandlet i bestyrelsen, men vil snarest blive tilsendt klubberne samt offentliggjort på Vedr. punkt 6 Bestyrelsen stiller forslag om følgende kontingentforhøjelse gældende fra 1. juli 2003: Senior fra 44 kr. til 66 kr. Pensionist fra 32 kr til 48 kr. Junior fra 32 kr. til 48 kr. Børn fra 12 kr. til 24 kr. Baggrunden for forslaget er bortfaldet af det økonmiske tilskud fra Vestsjælland og Storstrøms Amter. Hovedkredsen mangler således et beløb i størrelsesordnen kr. i forhold til sidste år. Grundlæggende kan vi skaffe balance ved at hæve kontingentet eller sænke udgifterne. I forbindelse med regnskabet ønsker bestyrelsen derfor en drøftelse på delegeretmødet af den fremtidige økonomi. Er der ting vi skal prioritere anderledes? Er der områder, som vi skal spare på? Når regnskabet er færdigrevideret bliver det tilsendt klubformændene samt offentliggjort på Vedr. punkt 7 Valg: Formanden Niels Steen Larsen er på valg. Bestyrelsesmedlemmerne Leif Jensen, Frank Hartmann og Kurt Lundberg er på valg. Alle 4 modtager gerne genvalg. Nyvalg af et bestyrelsesmedlem: Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en periode af foreløbigt ét år, da Henrik Stampe ønsker at udtræde af bestyrelsen. Nyvalg af to bestyrelsessuppleanter: Da Poul Møller Petersen er indtrådt i bestyrelsen og 2.-suppleant Sigurd Søllner ikke ønsker genvalg, skal der vælges to nye suppleanter. Valg af to revisorer: På valg er Bruno Sørensen, Dianalund og Søren Dyberg Larsen. Valg af en revisorsuppleant: På valg er Henrik Knudsen, Næstved Valg af 2 turneringskomitémedlemmer: På valg er Henrik Knudsen, Næstved og Poul-Erik Nielsen, Haslev Valg af 2 suppleanter til TK: På valg er Morten Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen, Nyk. Sj. Niels Steen Larsen Side 3 og 8: Redaktionen har haft en samtale med Svend-Erik Wehlast formand for Faxe Skakklub, der i år modtager initiativpræmien fra DSU. - Svend-Erik, Faxe Skakklub er jo en af hovedkredsens yngre klubber. Hvordan startede I egentlig? I virkeligheden havde jeg overhovede ikke tanke for skak, før vores vicevært kom og spurgte, om ikke det var en ide at gå med over på Hylleholt skole, hvor de var ved at starte en skakklub.bruno fra Dianalund havde på daværende tidspunkt holdt to møder for intereserede, det første anonceret via den lokale avis. Det måtte åbenbart havde været nogle gode møder, for efter jeg gik med over på skolen, sad der ca stykker. Der var nogle, som havde deres egne brætter og brikker med. Jeg mener også at kunne huske 2 stk Side 2 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

3 ure. Da dette havde stået på i ca.3 mdr. var der nogen, som foreslog vi oprettede en rigtig skakklub. Da jeg åbenbart var en af dem, som kæftede mest op, synes man jeg var et oplagt emne til formand. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvilke hjælp det havde været, hvis 2. Hovedkreds havde haft et depot, hvorfra vi kunne have lånt materiel. Jeg tænker her på, hvis nogle af de gamle klubber tilkendegav, de havde noget gammelt og slidt materiel, kunne dette samles sammen, når situationen krævede det. - I er jo efterhånden blevet en stor skakklub? Hvad er der sket? I dag er klubben ifølge styrkelisten på 23. Hvis du lover ikke at bringe det videre, så er vi faktisk over 30, men jeg ser ingen grund til at tvinge nogen ind i DSU, før de selv vil. Dog betaler alle kontingent til klubben. At vi er nået op på det antal, som vi i øvrigt var i starten af 90-erne, skyldes flere faktorer. St.Heddinge har foreløbig nedlagt sig selv et år. Her har vi fået 5 spillere. Så er jeg måske også lidt slem til at ringe og bede om grund for udeblivelse af længere varighed. Som gammel forsikringsmand har man vel stadig bibeholdt lidt af talegaverne. For 5 år siden slettede vi de faste skemaer med den skal møde den og gik over til, er du mødt op før kl eller har ringet og sagt, du kommer, så får du en modspiller. Du kan højest blive oversidder en gang på en sæ son. Dette gav selvfølgelig en del problemer i starten, men nu kører det på skinner. Spilletiden er blevet sat til 1½ time. Det giver også mulighed for noget socialt for dem som ikke skal tidligt op næste dag. Sideløbende kører vi ½- times partier for alle, hvilke giver flere muligheder, afhængig af hvem der møder op. Jeg kan fortælle, vi i snit sidder fra 16 til 22 spillere pr.aften. - Der tales tit om, at det er svært at være skakorganisator i Danmark. Hvordan oplever du det? Hvis du mener i forhold til lokalområdet, oplever jeg, at det er forholdsvis nemt, hvis ellers tiden er til det. Det bedste ved det hele, er det store nætværk man får opbygget. - Er der interesse for ungdomsskak i jeres område, og hvordan organiserer I det? Interessen er faktisk alt for stor, ja det lyder jo åndsvagt. Men hvem skal køre det. Jeg prøvede i efteråret sammen med Bjarne Pedersen at starte op med 20 børn fra kl. på det, de kalder Hyllen under SFO. Hvad skete efter 3-uger? Så blev Bjarne arbejdsramt, og jeg stod alene tilbage.senere er jeg bleve ringet op fra andre af kommunens SFO er, om ikke vi kunne gøre noget tilsvarende hos dem. En måske sjov episode var da en af pædagogerne spurgte om, hvad vi ville gøre, hvis der blev problemer med et af børnene. Så svarede jeg: Så får du ham tilbage! Vi prøver nu, Theodor Gisli og jeg selv at tilbyde børn og voksne undervisning onsdag eller torsdag aften fra kl til Jeg er meget spændt på, hvordan det falder ud. - I har egne lokaler hvordan får I råd til det? Egne lokaler fik vi efter 4år. Årsagen var simpelhen den, at vi var trætte af altid at skulle tage hensyn til pedel og oprydning. I Fakse har vi den ordning, at klubber med lejet lokaler får et tilskud på 65 % af huslejen. Sammen med sponsorering via ophæng af plakater i klubben dækkes huslejen, og da vi samtidig er momsregistrerede, passede det fint med, at lokalerne lå i en erhvervsejendom. At vi blev momsregistreret, skyldes, at vi i en periode kørte banko på et lokalt spisested. Egne lokaler giver selvfølgelig en frihed, som jeg godt kunne unde langt flere klubber. Det er jo blandt andet derfor, vi kan køre EMT om dagen, hvilket vi selv synes er faldet godt ud. - I er tit i avisen. På det seneste har vi fået en journalist i klubben fra Dagbladet en kvinde for øvrigt, som jeg hvis godt tør sige, skriver nogle gode artikler om os. Ellers bruger vi ikke så meget avisen, som vi egentlig burde. Vi har overvejet at få en månedlig 2-trækker i den lokale avis og har før haft ugentlige opgaver. Jeg kan nævne, at når der var præmier, kom der gerne besvarelser. - Hvis du skulle give dansk skak et godt råd, hvad skulle det så være? Jeg vil nødig komme med gode råd til andre. Men jeg kan jo se, at by-størrelse og klub-størrelse ikke altid hænger sammen. Side 3 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

4 Side 9 og 10: Af Svend Dyberg Larsen Hvad er en kamplederuddannelse? Det er en uddannelse, der sætter en skakspiller i stand til at virke som kampleder i en holdkamp. Uddannelsen består af 4 lektioner med tilhørende opgaver, der udelukkende drejer sig om FIDEs regler. Uddannelsen afsluttes med en prøve. Vi kender godt reglerne, vil de fleste skakspillere sige. Det er sikkert rigtigt, men skulle vi ikke lige lade det komme an på en prøve. Her kommer ti spørgsmål, hvor man for alle spørgsmåls vedkommende kan finde svarene i FIDEs regler (kapitel 3 i Skakhåndbogen de findes også på DSUs hjemmeside). Svarene kommer i slutningen af artiklen. 1. Må man tilbyde remis på et hvilket som helst tidspunkt under partiet? 2. Er det rigtigt, at begge spillere skal underskrive begge noteringslister med resultatet påført, når partiet er slut? 3. En spiller forlader spillelokalet, mens han er i trækket. Må han det? 4. Er det rigtigt, at sort bestemmer, ved hvilken side af brættet uret skal stå? 5. Må man notere et træk på noteringslisten, før det er udført? 6. Er det rigtigt, at remistilbud skal markeres på noteringslisten? 7. En spiller har skubbet sin noteringsliste ind under brættet, så det kun er de seneste 2-3 træk, der kan ses. Må han det? 8. En spiller foretager for tredje gang i partiet et ulovligt træk. Hvilke konsekvenser får det? 9. Er det rigtigt, at spilleren skal standse sit ur med samme hånd, som han udfører sit træk med? 10. Begge spillere er i tidnød. Hvid flytter dronningen og sætter sort mat, men lige da han har sluppet dronningen, falder hans vinge. Han når altså ikke at stoppe sit ur. Hvad er resultatet af partiet? I erkendelse af at mange klubber mangler kvalificerede kampledere uden nødvendigvis at mangle turneringsledere har Dansk Skak Union i efteråret 2002 iværksat den kamplederuddannelse, som jeg har omtalt oven for. I mangel af en kamplederuddannelse har man tidligere set sig nødsaget til at gennemføre turneringslederuddannelsen på 8 lektioner, der kan synes lidt overvældende og som indeholder en del stof, som en kampleder ikke umiddelbart har behov for (rundelægning, beregning af forventet score, udregning af nyt ratingtal m.m.) Det er der så nu rådet bod på. Kamplederuddannelsen er i øvrigt omtalt i Skakbladet nr. 10 fra Det er mig, der forestår uddannelsen, og den kan gennemføres via mails, men den kan naturligvis også gennemføres ved traditionel postbesørgelse, hvis kursisten ønsker det. Hver af de fire lektioner består af et kursusmateriale på 3-4 A4-sider og 4-5 forholdsvis enkle opgaver. Gennemlæsningen af kursusmaterialet og løsning af opgaverne vil for hver lektion tage en halv time til tre kvarter. Her er så svarene på de spørgsmål, der er stillet ovenfor. Tallet i parentes henviser til reglementspunktet i kapitel 3 i Skakhåndbogen (FIDEs regler). 1. Nej. Man må kun tilbyde remis efter at have udført et træk, og før man standser sit ur (9.1). 2. Ja (8.7). 3. Nej, ikke uden kamplederens tilladelse (12.4). Side 4 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

5 4. Nej. Kamplederen bestemmer, hvor skakuret skal stå (6.4). 5. Nej. Noteringslisten må kun bruges til at notere trækkene, tidsforbruget, remistilbud og oplysninger om eventuelle krav (12.2). 6. Ja. (9.1 og tillæg E). 7. Nej. Noteringslisten skal være synlig for kamplederen (8.2). 8. Kamplederen skal erklære partiet tabt for den pågældende spiller (de to første gangen skal modstanderen tillægges to ekstra minutter) (7.4). 9. Ja. (6.8) 10. Hvid vinder, idet partiet straks afsluttes, når en spiller sætter sin modstanders konge mat. Det er derfor uden betydning, at hvid ikke nåede at få standset sit ur. (5.1). Hånden på hjertet. Det var vist ikke alle spillere, der kunne svare rigtigt på alle ti spørgsmål. Jeg vil endda vove den påstand, at dette også kan have omfattet enkelte spillere med turneringslederlicens. Det var måske en ide at tage kamplederuddannelsen også selv om man egentlig ikke har tænkt sig at skulle virke som kampleder. En sådan uddannelse vil under alle omstændigheder bidrage til at give et større kendskab til skakreglerne og for spillere med en lidt gammel turneringslederlicens kunne den bruges som en passende efteruddannelse. Tilmelding til kamplederuddannelsen kan ske til mig på adressen Svend Dyberg Larsen, Birkevænget Slagelse - eller mail: Side 11: Af Jens Engelstoft Da jeg har fået flere opfordringer til at kommentere mit parti i holdturneringen mod Vordingborg, følger her et eksempel på afstraffelse af bonderov, altså How not to play chess selvom jeg tabte, synes jeg det afsluttende dronningoffer fortjener offentliggørelse: Hvid: Jens Hjort, Vordingborg Sort: Jens Engelstoft, Næstved A-række 1 3. runde 1 e4, e6 2. d4,d5 3. Sc3, Lb4 4. e5, c5 5 Ld2, cxd4 6. Sb5(!), Lxd2+ Her skulle jeg selvfølgelig forhindre springerskakken med Le7 7. Dxd2, Sc6 Dermed første bonderov 8. Sd6+, Kf8 9. f4, Se7 10. Sf3, Db6 Hvid overvejede 0-0-0, men vælger klogelig den korte 11. Ld3, Dxb2 et overmodigt 2. bonderov , Dc3 håber på afbytning, men 13. Df2, Sb4 for at uskadeliggøre Ld3. I stedet skulle udviklingen fortsættes 14. Tad1, Sec6 15. f5!, exf5 (bondegevinst nr. 3) 16. Sg5!, Sxe5 (nr. 4) 17.Sxc8, Sbxd3 18. Txd3, Sxd3 (kvalitetsgevinst) men! 19. Dxf5, - Se5 Springeren dækker jo matten og hvis DxS, så De3+ med afbytning og gevinst 20. Dxf7+!! Hovsa D- offer med mat i 4. Det havde jeg overset! SxD 21. Txf7+, Ke8 22. Sd6+, Kd8 23. Se6++ mat flot afslutning. Hvid: Per Lindkvist, Møn 1 Sort: Carsten Nielsen, Maribo 1 A-række 1, 4. runde 1.d2-d4 Sg8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.a2-a3 b7-b6 4.Sb1 c3 Lc8-b7 5.Sg1 f3 d7-d6 6.Dd1 c2 c7-c5 7.Lc1 f4 Lb7xf3 8.e2xf3 c5xd4 9.Sc3-e4 e6-e5 10.Lf4- g5 Lf8-e7 11.f3-f4 Sb8-d7 12.Lf1 d3 Dd8-c7 13.Se4xf6+ Le7xf Ta8-c8 15.b2-b3 b6-b5 16.Ta1 c1 b5xc4 17.Ld3xh7 Lf6xg5 18.f4xg5 d6- Side 5 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

6 d5 19.b3xc4 d5xc4 20.Dc2-f5 Sd7-f8 21.Tf1 e1 Th8xh7 22.Te1xe5+ Ke8-d8 23.Te5-d5+ Kd8-e7 24.Tc1 e1+ Sf8-e6 25.Df5xh7 Dc7-f4 26.Dh7xg7 d4-d3 27.Td5-d4 Df4-f5 28.g2-g4 Df5-c5 29.Td4-e4 Tc8-c6 30.g5-g6 d3-d2 31.Dg7xf7+ Ke7-d8 32.Df7-f6+ Kd8-c7 33.Df6-f7+ Kc7-d8 34.Te1 d1 Dc5-g5 35.Df7-f5 c4-c3 36.Te4xe6 Dg5xf5 37.Te6xc6 Kd8-d7 38.g4xf5 Kd7xc6 39.g6-g7 c3-c2 40.Td1 f1 d2- d1d 41.g7-g8D Dd1xf1+ 42.Kg1xf1 c2-c1d+ 43.Kf1 g2 Dc1xa3 44.f5-f6 Da3-d6 45.f6-f7 Dd6-d5+ 46.f2-f3 Dd5-d2+ 47.Kg2-g3 Dd2-d6+ 48.Kg3-h3 Dd6-d7+ 49.Kh3-g3 Dd7-d6+ 50.f3-f4 Dd6-d3+ 51.Kg3-h4 Dd3-e3 52.Dg8-e Side 12: Hæderstegn Dansk Skak Unions hæderstegn tildeles Svend Dyberg Larsen, Slagelse Skakklub. Svend har i mange år været en markant personlighed i såvel Slagelse Skakklub som i 2. Hovedkreds. Svend har haft mange tillidserhverv. I en periode var han således formand i sin klub. Senere valgtes han ind i hovedkredsens bestyrelse, hvor han som sekretær og senere holdturneringsleder med sin sikre og altid kompetente optræden nød stor respekt. Det blev således til 17 år i bestyrelsen for 2. Hovedkreds, indtil han i 2002 valgte at træde tilbage. Men det organisatoriske har Svend dog ikke helt droppet, idet han i dag fungerer som leder af Dansk Skak Unions turneringslederuddannelse. Der er ingen tvivl om, at der er blevet mere tid til at spille skak i Slagelse Skakklub, som i øvrigt bliver 100 år i Mon ikke Svend er involveret i de kommede festligheder Side 14: Pokalturneringen 2003 I år finder pokalturneringen for 2. HK sted søndag d. 11. maj. Hovedkredsens bestyrelse søger en arrangør af stævnet. Interesserede kan henvende sig til Niels Steen Larsen for nærmere oplysninger inden 5. april. Regnskab : Dansk Skak Union - 2. Hovedkreds Regnskab for 2002 og budget 2003 Regnskab Budget Budget Indtægter: Klubkontingent , Ktg. enkeltmedlemmer 2.520, Holdturnering 9.975, Pokalturnering EMT-turnering Renter 4.947, Tilskud Storstrøms amt , Tilskud Roskilde amt 2.600, Tilskud Vestsjællands amt , I alt indtægter , Side 6 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

7 Udgifter: Ktg.-DSU , Holdturnering , Pokalturnering EMT-turnering 2.500, Sidste Nyt , Bestyrelsesmøder 4.355, Junioraktiviteter , Kørselstilskud m.v , Porto og telefon 4.307, Papir og tryksager 1.576, Inventar og EDB 4.803, PR 500, IT Diverse 1.483, I alt udgifter , Overskud , I alt , Saldo primo , Overskud , Saldo ultimo , Andel til 2. hovedkreds af indbetalt kontingent udgør kr ,00 Sorø, den 1. februar 2003 Frank Hartmann kasserer (sign.) Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i orden. Beholdning er forevist og afstemt. Sorø, den 6. marts Bruno Sørensen revisor (sign.) Søren Dyberg Larsen revisor (sign.) Side 7 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden damhusskakklub.dk juni 2011, årgang 2, nr. 4 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon 44

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

Indhold i dette blad. Julefrokost

Indhold i dette blad. Julefrokost Indhold i dette blad. Indhold i dette blad. Julefrokost 2. Samba! 3. Samba! (fortsat) 3. 4. holdet i Grenå 4. Hurtigskakturnering II v/.samba (turneringstabel) 5. Pæn start af 2. holdet 6. Interview med

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Allerød Skakklub. Kvalibørven Nr. 2. Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Jep Det er sponsortid. Se de foreløbige informationer i bladet.

Allerød Skakklub. Kvalibørven Nr. 2. Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Jep Det er sponsortid. Se de foreløbige informationer i bladet. Allerød Skakklub Kvalibørven Nr. 2 Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Jep Det er sponsortid. Se de foreløbige informationer i bladet Foreningernes Dag Efterårs EMT (ASK Nordkalotten) Så er eksperimentet med

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004 2004 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM 2004 Mandag den 23. august 2004 Kasimdzhanov kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 6, 2004. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk Skak Union

Læs mere

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang April 2015 Nr. 6 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5 2009 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union WGM Tania Sachdev Mandag den 22. juni 2009 K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge kakbladet ISSN 0037-6043 105. årgang, nr.

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

B. REYMON'D. JØRGENSEN ApS. Gas Vand Varme Sanitet Solsikkevej 11 6100 Haderslev Tlf. 74 52 52 79 \ Danskundervisning. .dk. for udlændinge.

B. REYMON'D. JØRGENSEN ApS. Gas Vand Varme Sanitet Solsikkevej 11 6100 Haderslev Tlf. 74 52 52 79 \ Danskundervisning. .dk. for udlændinge. JØRGEN Indehaver BOSAC)( rri Bike Shop Sønderbro 7 6 Haderslev Fri Bike Shop ni: +457452754 inlo6@lribil

Læs mere

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned Klubblad August 2011 AALBORG SKAKFORENING AF 1889 Så prøver vi med et klubblad igen! Du sidder nu og læser i Aalborg Skakforenings klubblad for august 2011. Det er næsten uendeligt længe siden, der sidst

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere