NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden"

Transkript

1 Forside: NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Lørdag d. 5. april 2003 kl Grønnegades Kaserne, bygn. 10, Næstved 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning 3. Regnskab Holdturnering 2000/ Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 15. marts 2003) 6. Kontingentfastsættelse 7. Valg 1 formand er på valg 3 bestyrelsemedlemmer er på valg 2 Bestyrelsessuppleanter skal nyvælges 2 revisorer er på valg 1 Revisorsuppleant er på valg 2 Turneringskomitémedlemmer er på valg 2 Turneringskomitésuppleanter er på valg 8. Eventuelt Side 2: Som det ses på forsiden indkaldes til hovedkredsens ordinære delegeretmøde lørdag d. 5. april i Næstved Skakklubs lokaler på Grønnegades kaserne. Vedr. punkt 5 Bestyrelsen stiller forslag om ændring af holdturneringen. Fra sæsonen 2003/04 skal B-rækken og C-rækken gennemføres med 4-mands-hold. Der spilles med 8 mands-hold i M og A-rækken. Side 1 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

2 Der skal være 2 B-rækker med hver 8 hold. Vinderen af en B-række får mulighed for at deltage i A-rækken med et 8-mands-hold. En vinder af en C-række har ret til at spille i B-rækken næste sæson. Der rykker så mange af de lavestplacerede hold ud af B-rækken, som der er oprykkere fra C-rækkerne. Der er fri tilmelding i C-rækken. Forslaget er ikke endeligt færdigbehandlet i bestyrelsen, men vil snarest blive tilsendt klubberne samt offentliggjort på Vedr. punkt 6 Bestyrelsen stiller forslag om følgende kontingentforhøjelse gældende fra 1. juli 2003: Senior fra 44 kr. til 66 kr. Pensionist fra 32 kr til 48 kr. Junior fra 32 kr. til 48 kr. Børn fra 12 kr. til 24 kr. Baggrunden for forslaget er bortfaldet af det økonmiske tilskud fra Vestsjælland og Storstrøms Amter. Hovedkredsen mangler således et beløb i størrelsesordnen kr. i forhold til sidste år. Grundlæggende kan vi skaffe balance ved at hæve kontingentet eller sænke udgifterne. I forbindelse med regnskabet ønsker bestyrelsen derfor en drøftelse på delegeretmødet af den fremtidige økonomi. Er der ting vi skal prioritere anderledes? Er der områder, som vi skal spare på? Når regnskabet er færdigrevideret bliver det tilsendt klubformændene samt offentliggjort på Vedr. punkt 7 Valg: Formanden Niels Steen Larsen er på valg. Bestyrelsesmedlemmerne Leif Jensen, Frank Hartmann og Kurt Lundberg er på valg. Alle 4 modtager gerne genvalg. Nyvalg af et bestyrelsesmedlem: Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en periode af foreløbigt ét år, da Henrik Stampe ønsker at udtræde af bestyrelsen. Nyvalg af to bestyrelsessuppleanter: Da Poul Møller Petersen er indtrådt i bestyrelsen og 2.-suppleant Sigurd Søllner ikke ønsker genvalg, skal der vælges to nye suppleanter. Valg af to revisorer: På valg er Bruno Sørensen, Dianalund og Søren Dyberg Larsen. Valg af en revisorsuppleant: På valg er Henrik Knudsen, Næstved Valg af 2 turneringskomitémedlemmer: På valg er Henrik Knudsen, Næstved og Poul-Erik Nielsen, Haslev Valg af 2 suppleanter til TK: På valg er Morten Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen, Nyk. Sj. Niels Steen Larsen Side 3 og 8: Redaktionen har haft en samtale med Svend-Erik Wehlast formand for Faxe Skakklub, der i år modtager initiativpræmien fra DSU. - Svend-Erik, Faxe Skakklub er jo en af hovedkredsens yngre klubber. Hvordan startede I egentlig? I virkeligheden havde jeg overhovede ikke tanke for skak, før vores vicevært kom og spurgte, om ikke det var en ide at gå med over på Hylleholt skole, hvor de var ved at starte en skakklub.bruno fra Dianalund havde på daværende tidspunkt holdt to møder for intereserede, det første anonceret via den lokale avis. Det måtte åbenbart havde været nogle gode møder, for efter jeg gik med over på skolen, sad der ca stykker. Der var nogle, som havde deres egne brætter og brikker med. Jeg mener også at kunne huske 2 stk Side 2 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

3 ure. Da dette havde stået på i ca.3 mdr. var der nogen, som foreslog vi oprettede en rigtig skakklub. Da jeg åbenbart var en af dem, som kæftede mest op, synes man jeg var et oplagt emne til formand. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvilke hjælp det havde været, hvis 2. Hovedkreds havde haft et depot, hvorfra vi kunne have lånt materiel. Jeg tænker her på, hvis nogle af de gamle klubber tilkendegav, de havde noget gammelt og slidt materiel, kunne dette samles sammen, når situationen krævede det. - I er jo efterhånden blevet en stor skakklub? Hvad er der sket? I dag er klubben ifølge styrkelisten på 23. Hvis du lover ikke at bringe det videre, så er vi faktisk over 30, men jeg ser ingen grund til at tvinge nogen ind i DSU, før de selv vil. Dog betaler alle kontingent til klubben. At vi er nået op på det antal, som vi i øvrigt var i starten af 90-erne, skyldes flere faktorer. St.Heddinge har foreløbig nedlagt sig selv et år. Her har vi fået 5 spillere. Så er jeg måske også lidt slem til at ringe og bede om grund for udeblivelse af længere varighed. Som gammel forsikringsmand har man vel stadig bibeholdt lidt af talegaverne. For 5 år siden slettede vi de faste skemaer med den skal møde den og gik over til, er du mødt op før kl eller har ringet og sagt, du kommer, så får du en modspiller. Du kan højest blive oversidder en gang på en sæ son. Dette gav selvfølgelig en del problemer i starten, men nu kører det på skinner. Spilletiden er blevet sat til 1½ time. Det giver også mulighed for noget socialt for dem som ikke skal tidligt op næste dag. Sideløbende kører vi ½- times partier for alle, hvilke giver flere muligheder, afhængig af hvem der møder op. Jeg kan fortælle, vi i snit sidder fra 16 til 22 spillere pr.aften. - Der tales tit om, at det er svært at være skakorganisator i Danmark. Hvordan oplever du det? Hvis du mener i forhold til lokalområdet, oplever jeg, at det er forholdsvis nemt, hvis ellers tiden er til det. Det bedste ved det hele, er det store nætværk man får opbygget. - Er der interesse for ungdomsskak i jeres område, og hvordan organiserer I det? Interessen er faktisk alt for stor, ja det lyder jo åndsvagt. Men hvem skal køre det. Jeg prøvede i efteråret sammen med Bjarne Pedersen at starte op med 20 børn fra kl. på det, de kalder Hyllen under SFO. Hvad skete efter 3-uger? Så blev Bjarne arbejdsramt, og jeg stod alene tilbage.senere er jeg bleve ringet op fra andre af kommunens SFO er, om ikke vi kunne gøre noget tilsvarende hos dem. En måske sjov episode var da en af pædagogerne spurgte om, hvad vi ville gøre, hvis der blev problemer med et af børnene. Så svarede jeg: Så får du ham tilbage! Vi prøver nu, Theodor Gisli og jeg selv at tilbyde børn og voksne undervisning onsdag eller torsdag aften fra kl til Jeg er meget spændt på, hvordan det falder ud. - I har egne lokaler hvordan får I råd til det? Egne lokaler fik vi efter 4år. Årsagen var simpelhen den, at vi var trætte af altid at skulle tage hensyn til pedel og oprydning. I Fakse har vi den ordning, at klubber med lejet lokaler får et tilskud på 65 % af huslejen. Sammen med sponsorering via ophæng af plakater i klubben dækkes huslejen, og da vi samtidig er momsregistrerede, passede det fint med, at lokalerne lå i en erhvervsejendom. At vi blev momsregistreret, skyldes, at vi i en periode kørte banko på et lokalt spisested. Egne lokaler giver selvfølgelig en frihed, som jeg godt kunne unde langt flere klubber. Det er jo blandt andet derfor, vi kan køre EMT om dagen, hvilket vi selv synes er faldet godt ud. - I er tit i avisen. På det seneste har vi fået en journalist i klubben fra Dagbladet en kvinde for øvrigt, som jeg hvis godt tør sige, skriver nogle gode artikler om os. Ellers bruger vi ikke så meget avisen, som vi egentlig burde. Vi har overvejet at få en månedlig 2-trækker i den lokale avis og har før haft ugentlige opgaver. Jeg kan nævne, at når der var præmier, kom der gerne besvarelser. - Hvis du skulle give dansk skak et godt råd, hvad skulle det så være? Jeg vil nødig komme med gode råd til andre. Men jeg kan jo se, at by-størrelse og klub-størrelse ikke altid hænger sammen. Side 3 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

4 Side 9 og 10: Af Svend Dyberg Larsen Hvad er en kamplederuddannelse? Det er en uddannelse, der sætter en skakspiller i stand til at virke som kampleder i en holdkamp. Uddannelsen består af 4 lektioner med tilhørende opgaver, der udelukkende drejer sig om FIDEs regler. Uddannelsen afsluttes med en prøve. Vi kender godt reglerne, vil de fleste skakspillere sige. Det er sikkert rigtigt, men skulle vi ikke lige lade det komme an på en prøve. Her kommer ti spørgsmål, hvor man for alle spørgsmåls vedkommende kan finde svarene i FIDEs regler (kapitel 3 i Skakhåndbogen de findes også på DSUs hjemmeside). Svarene kommer i slutningen af artiklen. 1. Må man tilbyde remis på et hvilket som helst tidspunkt under partiet? 2. Er det rigtigt, at begge spillere skal underskrive begge noteringslister med resultatet påført, når partiet er slut? 3. En spiller forlader spillelokalet, mens han er i trækket. Må han det? 4. Er det rigtigt, at sort bestemmer, ved hvilken side af brættet uret skal stå? 5. Må man notere et træk på noteringslisten, før det er udført? 6. Er det rigtigt, at remistilbud skal markeres på noteringslisten? 7. En spiller har skubbet sin noteringsliste ind under brættet, så det kun er de seneste 2-3 træk, der kan ses. Må han det? 8. En spiller foretager for tredje gang i partiet et ulovligt træk. Hvilke konsekvenser får det? 9. Er det rigtigt, at spilleren skal standse sit ur med samme hånd, som han udfører sit træk med? 10. Begge spillere er i tidnød. Hvid flytter dronningen og sætter sort mat, men lige da han har sluppet dronningen, falder hans vinge. Han når altså ikke at stoppe sit ur. Hvad er resultatet af partiet? I erkendelse af at mange klubber mangler kvalificerede kampledere uden nødvendigvis at mangle turneringsledere har Dansk Skak Union i efteråret 2002 iværksat den kamplederuddannelse, som jeg har omtalt oven for. I mangel af en kamplederuddannelse har man tidligere set sig nødsaget til at gennemføre turneringslederuddannelsen på 8 lektioner, der kan synes lidt overvældende og som indeholder en del stof, som en kampleder ikke umiddelbart har behov for (rundelægning, beregning af forventet score, udregning af nyt ratingtal m.m.) Det er der så nu rådet bod på. Kamplederuddannelsen er i øvrigt omtalt i Skakbladet nr. 10 fra Det er mig, der forestår uddannelsen, og den kan gennemføres via mails, men den kan naturligvis også gennemføres ved traditionel postbesørgelse, hvis kursisten ønsker det. Hver af de fire lektioner består af et kursusmateriale på 3-4 A4-sider og 4-5 forholdsvis enkle opgaver. Gennemlæsningen af kursusmaterialet og løsning af opgaverne vil for hver lektion tage en halv time til tre kvarter. Her er så svarene på de spørgsmål, der er stillet ovenfor. Tallet i parentes henviser til reglementspunktet i kapitel 3 i Skakhåndbogen (FIDEs regler). 1. Nej. Man må kun tilbyde remis efter at have udført et træk, og før man standser sit ur (9.1). 2. Ja (8.7). 3. Nej, ikke uden kamplederens tilladelse (12.4). Side 4 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

5 4. Nej. Kamplederen bestemmer, hvor skakuret skal stå (6.4). 5. Nej. Noteringslisten må kun bruges til at notere trækkene, tidsforbruget, remistilbud og oplysninger om eventuelle krav (12.2). 6. Ja. (9.1 og tillæg E). 7. Nej. Noteringslisten skal være synlig for kamplederen (8.2). 8. Kamplederen skal erklære partiet tabt for den pågældende spiller (de to første gangen skal modstanderen tillægges to ekstra minutter) (7.4). 9. Ja. (6.8) 10. Hvid vinder, idet partiet straks afsluttes, når en spiller sætter sin modstanders konge mat. Det er derfor uden betydning, at hvid ikke nåede at få standset sit ur. (5.1). Hånden på hjertet. Det var vist ikke alle spillere, der kunne svare rigtigt på alle ti spørgsmål. Jeg vil endda vove den påstand, at dette også kan have omfattet enkelte spillere med turneringslederlicens. Det var måske en ide at tage kamplederuddannelsen også selv om man egentlig ikke har tænkt sig at skulle virke som kampleder. En sådan uddannelse vil under alle omstændigheder bidrage til at give et større kendskab til skakreglerne og for spillere med en lidt gammel turneringslederlicens kunne den bruges som en passende efteruddannelse. Tilmelding til kamplederuddannelsen kan ske til mig på adressen Svend Dyberg Larsen, Birkevænget Slagelse - eller mail: Side 11: Af Jens Engelstoft Da jeg har fået flere opfordringer til at kommentere mit parti i holdturneringen mod Vordingborg, følger her et eksempel på afstraffelse af bonderov, altså How not to play chess selvom jeg tabte, synes jeg det afsluttende dronningoffer fortjener offentliggørelse: Hvid: Jens Hjort, Vordingborg Sort: Jens Engelstoft, Næstved A-række 1 3. runde 1 e4, e6 2. d4,d5 3. Sc3, Lb4 4. e5, c5 5 Ld2, cxd4 6. Sb5(!), Lxd2+ Her skulle jeg selvfølgelig forhindre springerskakken med Le7 7. Dxd2, Sc6 Dermed første bonderov 8. Sd6+, Kf8 9. f4, Se7 10. Sf3, Db6 Hvid overvejede 0-0-0, men vælger klogelig den korte 11. Ld3, Dxb2 et overmodigt 2. bonderov , Dc3 håber på afbytning, men 13. Df2, Sb4 for at uskadeliggøre Ld3. I stedet skulle udviklingen fortsættes 14. Tad1, Sec6 15. f5!, exf5 (bondegevinst nr. 3) 16. Sg5!, Sxe5 (nr. 4) 17.Sxc8, Sbxd3 18. Txd3, Sxd3 (kvalitetsgevinst) men! 19. Dxf5, - Se5 Springeren dækker jo matten og hvis DxS, så De3+ med afbytning og gevinst 20. Dxf7+!! Hovsa D- offer med mat i 4. Det havde jeg overset! SxD 21. Txf7+, Ke8 22. Sd6+, Kd8 23. Se6++ mat flot afslutning. Hvid: Per Lindkvist, Møn 1 Sort: Carsten Nielsen, Maribo 1 A-række 1, 4. runde 1.d2-d4 Sg8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.a2-a3 b7-b6 4.Sb1 c3 Lc8-b7 5.Sg1 f3 d7-d6 6.Dd1 c2 c7-c5 7.Lc1 f4 Lb7xf3 8.e2xf3 c5xd4 9.Sc3-e4 e6-e5 10.Lf4- g5 Lf8-e7 11.f3-f4 Sb8-d7 12.Lf1 d3 Dd8-c7 13.Se4xf6+ Le7xf Ta8-c8 15.b2-b3 b6-b5 16.Ta1 c1 b5xc4 17.Ld3xh7 Lf6xg5 18.f4xg5 d6- Side 5 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

6 d5 19.b3xc4 d5xc4 20.Dc2-f5 Sd7-f8 21.Tf1 e1 Th8xh7 22.Te1xe5+ Ke8-d8 23.Te5-d5+ Kd8-e7 24.Tc1 e1+ Sf8-e6 25.Df5xh7 Dc7-f4 26.Dh7xg7 d4-d3 27.Td5-d4 Df4-f5 28.g2-g4 Df5-c5 29.Td4-e4 Tc8-c6 30.g5-g6 d3-d2 31.Dg7xf7+ Ke7-d8 32.Df7-f6+ Kd8-c7 33.Df6-f7+ Kc7-d8 34.Te1 d1 Dc5-g5 35.Df7-f5 c4-c3 36.Te4xe6 Dg5xf5 37.Te6xc6 Kd8-d7 38.g4xf5 Kd7xc6 39.g6-g7 c3-c2 40.Td1 f1 d2- d1d 41.g7-g8D Dd1xf1+ 42.Kg1xf1 c2-c1d+ 43.Kf1 g2 Dc1xa3 44.f5-f6 Da3-d6 45.f6-f7 Dd6-d5+ 46.f2-f3 Dd5-d2+ 47.Kg2-g3 Dd2-d6+ 48.Kg3-h3 Dd6-d7+ 49.Kh3-g3 Dd7-d6+ 50.f3-f4 Dd6-d3+ 51.Kg3-h4 Dd3-e3 52.Dg8-e Side 12: Hæderstegn Dansk Skak Unions hæderstegn tildeles Svend Dyberg Larsen, Slagelse Skakklub. Svend har i mange år været en markant personlighed i såvel Slagelse Skakklub som i 2. Hovedkreds. Svend har haft mange tillidserhverv. I en periode var han således formand i sin klub. Senere valgtes han ind i hovedkredsens bestyrelse, hvor han som sekretær og senere holdturneringsleder med sin sikre og altid kompetente optræden nød stor respekt. Det blev således til 17 år i bestyrelsen for 2. Hovedkreds, indtil han i 2002 valgte at træde tilbage. Men det organisatoriske har Svend dog ikke helt droppet, idet han i dag fungerer som leder af Dansk Skak Unions turneringslederuddannelse. Der er ingen tvivl om, at der er blevet mere tid til at spille skak i Slagelse Skakklub, som i øvrigt bliver 100 år i Mon ikke Svend er involveret i de kommede festligheder Side 14: Pokalturneringen 2003 I år finder pokalturneringen for 2. HK sted søndag d. 11. maj. Hovedkredsens bestyrelse søger en arrangør af stævnet. Interesserede kan henvende sig til Niels Steen Larsen for nærmere oplysninger inden 5. april. Regnskab : Dansk Skak Union - 2. Hovedkreds Regnskab for 2002 og budget 2003 Regnskab Budget Budget Indtægter: Klubkontingent , Ktg. enkeltmedlemmer 2.520, Holdturnering 9.975, Pokalturnering EMT-turnering Renter 4.947, Tilskud Storstrøms amt , Tilskud Roskilde amt 2.600, Tilskud Vestsjællands amt , I alt indtægter , Side 6 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

7 Udgifter: Ktg.-DSU , Holdturnering , Pokalturnering EMT-turnering 2.500, Sidste Nyt , Bestyrelsesmøder 4.355, Junioraktiviteter , Kørselstilskud m.v , Porto og telefon 4.307, Papir og tryksager 1.576, Inventar og EDB 4.803, PR 500, IT Diverse 1.483, I alt udgifter , Overskud , I alt , Saldo primo , Overskud , Saldo ultimo , Andel til 2. hovedkreds af indbetalt kontingent udgør kr ,00 Sorø, den 1. februar 2003 Frank Hartmann kasserer (sign.) Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i orden. Beholdning er forevist og afstemt. Sorø, den 6. marts Bruno Sørensen revisor (sign.) Søren Dyberg Larsen revisor (sign.) Side 7 af 7. Redaktør: Niels Steen Larsen

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag 1. Navn og formål Unionens navn er Københavns Skak Union [KSU], der optager klubber hjemmehørende i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt i Københavns Amt. Unionen danner 1. hovedkreds af Dansk Skak

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning ved Morten F. Jensen Aflæggelse af regnskab ved Knud Åge Fønss Turneringslederens

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 27. marts 2010 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti!

Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti! Nr. 2 Septe tember 28 Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti! Side 2 September 28 Indholdsfortegnelse Divisionsturneringskamplan for Furesø 2 Redaktørens Ord 2 Turneringtabel for Monradturneringen

Læs mere

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1)

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1) DANSK SKAK UNION 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 40, lørdag d. 29. marts 2008, kl. 9.30 Sorø Hallen, 4180 Sorø Til stede: Jens Lundberg (JL), Leif Jensen (LJ), Morten Frank Jensen (MFJ), Poul Møller

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 26.april 2016 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

Referat af delegeretmøde 01/04/2006 1

Referat af delegeretmøde 01/04/2006 1 Der blev afholdt delegeretmøde i 2. hovedkreds lørdag den 1. april i Tølløse. Af hovedkredsens 28 klubber deltog 13 klubber, hvilket gav et samlet stemmeantal på 48. Mødet havde følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER 3. SKAKSPILLETS REGLEMENT 3-1 3.1. FIDE s regler for skak... 3-1 3.1.1. Forord.... 3-1 3.2. Grundlæggende Spilleregler... 3-2 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål... 3-2 3.2.2. 2. Brikkernes udgangsstilling

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold PROGRAM november 2010 Danmarksturneringen for hold 2010/2011 2 Danmarksturneringen for hold 2010-2011 (8hk) Velkommen til 8. HK holdturneringen 2010-2011. Så er startskuddet til en ny sæson gået. Vi har

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang.

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang. Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold. Derefter fordeles de øvrige tilmeldte hold, og det tilstræbes at alle hold får mindst 6 kampe. Tilmelding af hold og opdatering af

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 16. april 2011 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (), Formand Per Rasmussen (), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (), Kasserer. Niels Kløve (), Kartoteksfører.

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Junior Grand Prix stillingen

Junior Grand Prix stillingen side 2 side 11 Junior Grand Prix stillingen 1 Gitte Nielsen, Tingsted 156 2 Christian Lykke, Holbæk 156 3 Mads Kj. Hansen, Næst. 105 4 Søren Jensen, Forlev 98 5 Oksana Vowk, Næstved 64 6 Henrik Christensen,

Læs mere

godkendt af dirigent, Erik Carlsen, den 12.april 2014

godkendt af dirigent, Erik Carlsen, den 12.april 2014 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 12. april 2014 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Tilstede: 15 klubber, 41 stemmer, 23 deltagere Peter

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Vedtægter for RegionsGolf Øst

Vedtægter for RegionsGolf Øst Vedtægter for RegionsGolf Øst af RegionsGolf Danmark u00d8st 1 / 6 1. 01 - Navn og område... 3 2. 02 - Formål... 3 3. 03 - Deltagende klubber... 3 4. 04 - Turneringens afvikling... 4 5. 05 - Ledelse...

Læs mere