REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71"

Transkript

1 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter Olsen, Steen Nicolaisen (begge under pkt. 1) og Lars J. Knudsen Afbud: Ingen Referent: Lars J. Knudsen Dato: 22. juni 2011 Tidspunkt: Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C Dagsorden: Ved mail af den 15. juni 2011 fra formanden, er følgende dagsorden rundsendt: Godkendelse af referat fra møde nr. 70. Fremlæggelse af revisionsprotokoller 1. Formanden og administrationen: Meddelelser: Mødet i Them. Personalesituationen netop nu. C5 netop nu. A70 og Tommerup. Voldgiftsagen netop nu. Andet ved LK Repræsentantskabsmødet i september. Forslag om at nedsætte kontingentet med 145,-. Forslag om lukning af det analoge signal pr Bilag Forslag om, at sekretærudvalget ændres til et kommunikationsudvalg og, at FU samtidig nedlægges. AS Diskussion af den fremtidige placering af TV2: Pakke 1, fordi alle ønsker at modtage kanalen, og den er en public service kanal, eller i pakke 2, da den fra 2012 bliver kommerciel. Forslag til ny personalepolitik i Glentevejs Antennelaug. Dokument med forklaring og forslag er vedhæftet. 2. Økonomiudvalget: Status for regnskab og likviditetsstyring 3. Teknologiudvalget: Status for brug af investeringen i Forhandlingsudvalget: Status for forhandlinger 2011 Status for ekspansion 5. Strategiarbejdet Status for strategiarbejdet Fremlæggelse af foreløbig strategiplan 6. Evt. meddelelser til medlemmerne 7. Næste mødedatoer Planlagte bestyrelsesmøder: 22.6., 4.8., 22.9., , , 8.12., 19.1., 9.2. Repræsentantskabsmøder: 8.9., Generalforsamling: Evt. Side 1 af i alt 5 sider

2 Ad. Punktet: Godkendelse af referat nr. 70 Referat nr. 70 blev tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer ved underskrift, og er efterfølgende placeret i Dropbox. Ad. Punktet: Fremlæggelse af revisionsprotokoller. Revisionsprotokollat fra PwC vedrørende regnskabsåret 2010 blev tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer ved underskrift. EFTERSKRIFT: Det underskrevne revisionsprotokollat er den 23. juni 2011 scannet og mailet til alle bestyrelsesmedlemmer. Ad. 1. Formanden og administrationen, meddelelser Søren Skaarup informerede om et informationsmøde i Them, den 7. juni, arrangeret af FDAs region 2. I mødet deltog Them-Salten Antenneforening, Bryrup Antenneforening, Nr. Snede Antenneforening, Brædstrup Antenneforening og Skanderborg Antenneforening. Fra Glenten deltog Søren Skaarup, Carsten Jørgensen og Lars J. Knudsen. På mødet informerede Sørens Skaarup om de medlemsmuligheder m.m., der er i Glenten. Der blev vist interesse, især fra Them-Salten Antenneforening. Lars J. Knudsen informerede om: Personalesituationen Der er indgået en ansættelsesaftale med Charlotte Jung på 1½ måned i stedet for få og dyre vikartimer fra fx Adecco. Charlotte har arbejdet hos bl.a. Canal Digital. Norriq og implementering af C5 Der har været afholdt 2 møder med Norriqs ledelse, 3 møder med Norriqs projektleder, og daglige møder med Norriqs programmør, dels for at få overblik over situationen, og dels for at sende et signal til Norriq om, at implementeringen af C5 bliver fulgt tæt af Glenten. Der sker daglige evalueringer om status, og grundlaget for korrekt fakturering er bragt i orden. Ubesvarede mails er nedbragt fra 411 til 78 fra onsdag til søndag aften (de 78 handler ikke om betaling) Der bliver kørt ordre på fakturaer søndag aften til en værdi af 18.2 mio. kr. og der er sket gennemgang af alle fakturatal mandag, tirsdag og onsdag, på den måde, at det er kontrolleret om tallene ser fornuftige ud. Hvis de ikke gør det, så bliver fakturaen tage ud og rettet. Der bliver sendt en datafil til Nets (PBS) torsdag/fredag. Interne (kritiske) revisorer Der har været afholdt møde med Peter Pætau og Nielsen Gertsen den 30. maj De interne (kritiske) revisorer har tiltrådt ansvars- og kompetencefordeling mellem ekstern og intern revision. Der mangler endnu accept fra ekstern revision PwC. Der er aftalt møde den 5. juli 2011 med Interne (kritiske) revisorer. Ekstern revision Der har været afholdt møde med PwC den 31. maj 2011 om den revisionspåtegning, som ligger til underskrift hos bestyrelsen. Bestyrelsen er informeret ved mail af den 10/ om revisionspåtegningen. Der er aftalt et opfølgningsmøde med PwC i september/oktober måned Det er meddelt PwC, at kontoplan skal revideres, så den kommer til at omfatte hovedkonti med underkonti Der er aftalt møde med PwC den Møde den 23. juni om Glentens skattemæssige forhold. Side 2 af i alt 5 sider

3 Informationsmøde med Gislev AF den 8. juni Peter Olsen og Lars J. Knudsen har afholdt informationsmøde med bestyrelsen fra Gislev Antenneforening,. På mødet blev der informeret om hvilke muligheder der er for medlemskab af Glenten. Gislev Antenneforenings internetaftale udløber den 31/ muligvis Der er uenighed mellem Gislev AF og Dansk Kabel TV om udløbstidspunktet. TV-aftale med YouSee udløber den 31/ Glentens materiale blev udleveret til bestyrelsen. Kontakt til Gudme Fællesantenne Lars J. Knudsen informerede om kontakten og bevæggrundene herfor. Bestyrelsesformanden vender evt. tilbage til Glenten. Møde med Canal Digital om service og internet Der afholdes møde med Canal Digital den 24/ for at drøfte den dårlige service Canal Digital leverer og drøftelse af smidig overdragelse af internet m.m. Repræsentantskabsmødet i september Lars J. Knudsen oplyste, at der nu er reserveret lokaler bådet til repræsentantskabsmødet den 8. september 2011 og den 15. februar Derudover er der nu reserveret lokaler til generalforsamlingen den 16. februar Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. Forslag om at nedsætte kontingentet med 145,-. Sammen med dagsordenen, var rundsendt oplæg til nedsættelse af kontingentet. Forslaget blev drøftet indgående og længe. Argumentet for at nedsætte kontingent er at lægge sig på niveau med eller lige under de kommercielle udbydere. Efter endt drøftelse, besluttede bestyrelsen, at nedsætte kontingentet med kr. 145,- under forudsætning af, at der fortsat kan afsættes i størrelsesorden 7 mio. kr. til investeringer i antenneanlægget. Forslag om lukning af det analoge signal pr Sammen med dagsordenen var rundsendt forslag til lukning af det analoge signal pr. den 1. april Forslag om, at sekretærudvalget ændres til et kommunikationsudvalg og, at FU samtidig nedlægges v/andré Schneider Diskussion af den fremtidige placering af TV2: Pakke 1, fordi alle ønsker at modtage kanalen, og den er en public service kanal, eller i pakke 2, da den fra 2012 bliver kommerciel. Forslag til ny personalepolitik i Glentevejs Antennelaug. Dokument med forklaring og forslag er vedhæftet. Sammen med dagsordenen var rundsendt forslag til ny personalepolitik. Af hensyn til den fremskredne tid, enedes bestyrelsen om, at der fremsendes eventuelle kommentarer til Lars J. Knudsen inden mandag, den 27. juni Ad. 2. Økonomiudvalget Side 3 af i alt 5 sider

4 Ad. 3. Teknologiudvalget: Af hensyn til Steen Nicolaisen og Peter Olsen, blev punktet drøftet som punkt nr. 2. Peter Olsen fremlagede oversigtskort over Odense indre by og over Hjallelse-området med tomrør- og fiberfremføring tegnet ind. Begge oversigtskort er vedlagt dette referat, som bilag 1. Formålet med oversigtkort er at give bestyrelsen overblik over forslag til placering af fiberfremføringsrør (Hjallelse) og over forslag til fiberfremføring (indre by). Formålet med forslag til tomrør- og fiberfremføringen er, at sikre en teknisk forsvarlig fremtid for anlægget. Bestyrelsen besluttede, at - Tildele projektet i Hjallelse et beløb stort kr ,- - Projektet i Odense indre by ikke bevilges penge førend der foreligger et færdigt oplæg til projektstyring og til tidsmæssig- og økonomisk styring af projektet. - Der ikke bevilges yderligere før end der foreligger en revideret investeringsplan for alle projekter, og henstillede samtidigt, at styring på økonomi og tid prioriteres. Ad. 4. Forhandlingsudvalget: Ad. 5. Strategiarbejdet Det blev dog aftalt, at Strategiudvalget fremlægger en foreløbig strategiplan på det kommende bestyrelsesmøde den 4. august Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne Ad. 7. Næste mødedatoer Ad. 8. Eventuelt Forslag til kontrakt for bestyrelsesmedlemmer/medarbejdere for bruttolønsordningen blev drøftet. Det blev aftalt, at Lars J. Knudsen - Retter morarente til intern rente, - Afklarer hvilke muligheder bestyrelsesmedlemmet/medarbejderen har ved kontraktens udløb for så vidt angår køb af multimediet, og - Fremsender endelig kontrakt til de bestyrelsesmedlemmer, der har valgt at tiltræde ordningen. Mødet slut kl o O o - Odense, den 30. juni 2011 Lars J. Knudsen, referent Side 4 af i alt 5 sider

5 Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden: Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse. Side 5 af i alt 5 sider

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere