Ansogning om stotte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansogning om stotte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune"

Transkript

1 t es 2Z WZ FREDERCAKOMMUNE Ansogning om stotte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansognincien sendes til: Fredericia Kommune leidre- og Handicap Radhuset, Gothersgade Fredericia Den ansogende forenings navn og adresse: ict ea/ , 1 (7 / faff-ale C fi-ee:/t',/ scl.),---, Th tee,se,s- i, e 3'3 i a"- 7 '''' ō Bankkonto: Reg.nr.: et`57,9% Konto: k /76o CVR eller CPR som kontoen er registreret pa: 22 o Ansogningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerarligt) ansoges der om midler 1 gang om aret for aktiviteter i det kommende Til pulje 3 (nyt projekt) ansoges der om midler 2 gauge om aret for aktiviteter i det kommende ar: Og for aktiviteter i indevrende Til Pulje 4 (akutte) til saerlige formal eller "akutte" ansogninger i lobet of aret

2 1 Generelle oplysninger: 1. Den frivillige forening / 6ci. geerg s //cferne c: 1-pecie,. c/c.. organisations navn Niel. crivi,262/efrz..) 2. Kontaktperson: Navn: i://eintic 4 (5-;-h/n fait Adresse:.,76 Th ie_ese",.5 vy 33 Postnr./ By 7:!) 0 0 Awe. eler-/cfex. Telefon:,5/ / Schi-AtWfri-V6i/1-2- di 3. Beskrivelse of malgruppen for det frivillige sociale arbejde der udfiares i Fredericia Kommune Herunder en nmrmere redegarelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke?.29 `1'3.den-, en. Ve- de A7-e "c.`0_ -'.%7474., k b zie,we, cbfr14 eh fie/ ha, /7.7c9 leve /7c)Set-z, o'er- kotile3.-i;=e4t., 17, fri,e.e...ety4eié og ek,../ Zue, %a, 47/-e za. L',/- /Y e - A u,r), de- aig,-.7 e,zie /Pa' 42-/7 ca t /4- am a 62-Z (Se 17-7ea, r--e eziev& Jo/0, 4. Aktivitetens formal?,fit iy9z er--4ed-2c6ze e21e"?,0,7_ /,4- e ryte-e-lele- "fr7 a 4. Zeti.e Z.//e 6 pa' der-1 Z'a kii-telec_47.2/0e1, 2

3 S es ZZ WZ6L Z1. 5. Hvilken frivillin indsats udfores der? Herunder hvor mange frivilige indgar i aktiviteten? 6. Er indsatsen tidsbegrmnset eller er der tale om et mngerevarende evt. kontinuerligt projekt? Hvordan vil man sikre den okonomiske drift, nar projektperioden er udlobet? De,-- 4' cra 7 ee-e4 a 44(1, i 4tic,-- 7 der. 64.s/oi. /.e.es. itik el- J 4.ein i :vec..i Der a'e Zia ye,r j, i vig,, - e, 0 ei /he tvz e, fri. 7144, Er- 411,a/4 e; 40?Yea A,,,. 1 -,../ ;441.,,, t/ Lt. cea a.2/43-et..,r, / brofri crete fai (-we- r 9c. a rah Melt e a/7. n fr.,..sue e e e be,/ v 11 0)-- c5" //et ejec-t-)fs44/2/pc, / / )4r r/s,v e(e 67 0 h...9,2 o 174 cs. /(7/ /c'(,:5" / /71/4/a)1:oc.2tv ele-,-j.5 es's, e-okya GU r Skal man vmre medlem? Ja Nej Er der brugerbetalirig? Ja Nej 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten reftet mod? X] k 1 over Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? )etihaf va 2,eze Ars ce lfy ye w PAe."--zy.e2 e,tai k Cele--Z244:27 G/-e 10. Overslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Der sages tilskud til: Bilag vedr. specifikation of indtmgter og udgifterne vedmgges ansogningen. projekt kr. 9 oco, daglig drift kr. anskaffelser kr. lokaleleje kursusaktivitet andet form61 kr. kr. kr. Der sages om i alt kr. 90 DO 3

4 Foreningens vedtmgter samt senest qodkendt regnskab og budget skal vedlmqqes. Fredericia d., `.!0Q Underskrift: ---)14e& Gi//ctil/ akers.z-.t 6 frz f nrre 1/7 e rr?h Q 17i Prt e r / e, ifja 4<iciet4 //,o// f, 4

5 92S ZZ WZ6L O1 O L 9O ZL: Sct. Georgs Gilderne i Fredericia den, 20. januar 2012 DELREGNSKAB FOR HUMANT/ER UDVALGS AKTVTETER 2011 (Kun aktiviteter understottet af Hjmpefondsudvalget) Fredericia Kommune Hjwipefondsudvalget 8.000, ,55 UDGFTER Sommertur til "Gnisten" 3.443,55 Blomster 250,00 Madpakker, ostesnitter og frugt 1.980,00 Porto, print, til og div. 350,00 Kager og tilbehor til bal 226,00 Drikkevarer, kaffe, braid og div. 637,55 Jul for demente og panarende ,00 Transport 950,00 Smorrebrod 6.009,00 Leje af Nord Bo 362,00 Musik 1.000,00 Blomster og servietter 314,00 Smakager 105,00 Kaffe, drikkevarer og kager 1.064,00 Papir, tryk og porto 260,00 Diverse 125, , ,55 Fredericia, den 2. februar 2012 Jarn Kristensen Kasserer i Hjwipefondsudvalget Ovenstaende regnskab har jeg revideret, bilag kontrollere. Der er ingen bemwrkninger. Det skal anfores, at kontrolle udgor e vis regnskab for Humanitwr Udvalg. t Poul Wienberg Revisor i 2. Sct. Georgs Gilde i Fredericia

6 A O o O CO iv l/1 CO 8 j SCT. GEORGS GLDERNE FREDERCA Regler for Sct. Georgs Gildernes Himlnefond i Fredericia. 1. Formal: Fondens formal er pa lokalt, nationalt og internationalt plan at yde stotte til aktuelle sociale og humanitare opgaver. Sa lmnge Handicaplejren for voksne kan godkendes under den nuvmrende form, har nodvendige midler hertil fortrinsret. 2. Administrationi Savel indsamling til som uddeling af Fondens midler skal administreres af Hjmlpefondudvalget. Hjmlpefondudvalget bestar af 1 valgt medlem fra hvert glide og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretmr. Udvalget kan med bindende virkning tegne Fonden. Fondens midler anbringes i, et eller flere lokale pengeinstitutter bedst muligt som likvide midler. 3. Regnskab: Regnskabsperioden er kalenderaret. Regnskab udarbejdes af kassereren og forelmgges pa de respektive gildeting til godkendelse. Det fremlagte regnskab skal vmre revideret i henhold til Fmllesradets forretningsorden pkt.9, revision. 4. Andringeri Andringer i disse regler kan ske ved skriftligt stillede forslag, der tilgar Fmllesradet i sa god tid, at disse kan na rettidig udsendelse semen med indvarsling til de respektive gildeting. Andringer kan kun ske ved enighed i Fmllesradet i henhold til pkt. 4a i Fmllesradets forretningsorden. Samtidig med disse reglers vedtagelse suspenderes tidligere vedtagne regler for Hjmlpefonden. Vedtaget pa Stadsgildemodet d. 30. april ir4-1 j16(ja 4111 /gae:/rpr, 701.e e-e 4-t,21.4" X14.4/4L641 Ar

7 O o. O 0 Sct. Georgs Gilderne i Fredericia inviterede den 7. juni hjemmeboende demente og deres párorende ry pa udflugt til spejderhuset Gnisten i Erritso.Efter ankomsten ki. 10 fik man formiddagskaffe. Derefter blev deltagerne inddelt i hold, hvorefter man gik pa stisystemet og fandt royale sporgsmál ophxngt Tangs ruten.kl. NJ 12 spiste man madpakker ved spejderhuset, hvorefter der var mulighed for at lave popcorn og skumfiduser vi co over bal, kaste med bolde efter tomme daser eller prove at kaste med redningsreb.k1. 14,30 var der eftermidd- C agskaffe og afslutning, hvor deltagerne takkede for en dejlig dag. Sct. Georgs gilderne Fredericia b Lund/Carry Hansen

8 6 11S Z Z WZ6L ZL Julefesten for de demente. Ruderne duggede og julesangene gjaldede hojt og mere rent end normalt ved julefrokoster, da Det Humanitwre Udvalg havde inviteret hjemmeboende demente og deres parorende til julekomsammen i spejderhytten "Gnisten" pa Hejmosevej. Gmsteme ankom kl. 10 den 8. december. Der blev serveret kaffe og rundstykker med efterfolgende frokost med sild, 01, en lille en, flxskesteg og andet godt. Der var naturligvis ogsa en mandel i risalamanden, alt sammen akkompagneret af musikerne Stampe og Eigil. Efter amerikansk lotteri og anden underholdning sluttede festen med kaffe og wbleskiver ved 15 tiden. Det var abenbart rygtedes, at Sct. Georgs Gilderne havde haft en vellykket tur til Kringsminde, - sa da der blev inviteret til julefest, fyldtes lokalerne i spejderhytten til bristepunktet. Der var kommet 35 gxster. Fmllles blevet dement. Nar venner og bekendte bliver ordentlig orienteret, bliver man meget bedre modtaget af alle." Den besked kunne her ga videre til andre parorende. Sadan noget er vigtigt, fortalte sygeplejerske nga Mogensen. Det er vigtigt at de hjemmeboende demente modes. Her kan de slappe of og fole sig ligevxrdige, og de parorende kan lxre af hinanden. Diagnosen Alzheimers er sywr at leve med. Derfor er en sammenkomst som i dag meget vigtig, sagde nga Mogensen. Til slut blev forsamlingen spurgt om de onskede at komme med neeste ar. Hojt og tydeligt blev der rabt JA, og sa blev der klappet som afslutning. Efterfolgende har demenskonsulenter skrevet, at de allerede fra morgenstunden dagen efter modtog opkald og mails fra parorende med tak for en dejlig oplevelse. Jeg spurgte Here af de parorende, hvad sadan noget betod for dem. "Det betyder rigtig meget," var svarene nwsten enslydende. En papegede: "Det er vigtigt at fortwlle andre, nar ens mand er Det Humanitxre Udvalg havde lagt sig i selen, for at det skulle blive vellykket. Det blev en god dag for alle ogsa for udvalget og de ovrige hj 1pere. Heine Schmidt Klip fra Vejlegildernes blad Vadestedet: Lisbeth Trap-Hansen har efter rigtig mange ar onsket at blive aflost fra posten som redaktor af Vadestedet. stedet indtrxder Agnes Jacobsen, 2. Gilde, Vejle.

9 0 6S Z Z WZ / Z1. gp!japaid 000L mr el> cra to aunumwm g! 3PaPaii c:, 0 '4 ei (f) --1 () "V - 1:D1 G) ft) 8' O fa. 7). (C) CA (r) L.., 4- co G-.) 4 ai

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) I. 117 l 17036 L OLOZ90 17 I. FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B 3 FUNDRAISING JDE PR 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere