Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning."

Transkript

1 Nummer 49- Februar 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 10 Side 11 Side 12 Side 16 Side 16 Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Regnskab. Fælles holdturnering for 4. og 5. HK Sønderjysk EMT. Holdturneringen. SydGrandPrix. Partier. Kalender. Skoleskaksspillere finder matten.

2 Nyt fra Sønderjydsk skak Nummer 49 Side 2 Forretningsudvalget (FU) i 4. hovedkreds. Formand: Frede Andersen Koldingvej 6 Gabøl 6500 Vojens Kasserer: Jens Carl Pedersen Kogsvej Tønder telf.: Mail: Sekretær: Søren Krabbenhøft Bakkedraget Brørup Tlf.: mobil: Juniorleder: Hansjørgen Clausen Æblehaven Egernsund eller Herman Petersen Rylevænget Ribe Tlf.: Hovedkreds hjemmeside: Holdturneringsleder: Kai C. Bjørnskov Birkevej Haderslev Tlf.: Redaktion Helge Andersen Solvang Kruså Webmaster Peder Pharsen Seminarievej 69A 6760 Ribe Fra anekdoternes verden. Følgende lille anekdote har jeg fundet i Bondefangeren: Skønheden kommer indefra Og så var der den om skakspilleren, som havde vundet en pris for det bedste parti i turneringen, og skyndte sig hen på telegrafstationen (ja, det var dengang ) for at sende et telegram hjem til sin familie, stolt forkyndende at han havde vundet skønhedspræmien. Damen ved skranken betragtede ham lettere forundret, og da han var gået igen vendte hun sig om mod sin kollega med bemærkningen: Så gad jeg nok vide, hvordan de andre deltagere har set ud!

3 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 3 Generalforsamling Den 21. februar blev der afholdt generalforsamling. Dette nummer udkommer til generalforsamlingen, så referatet må du vente med til næste nummer af bladet. På de næste sider bringes formandens beretning og det godkendte regnskab. Regnskabet bringes uden uddybende noter. Hvis du skal have noget uddybet, så spørg din formand, da noterne udleveres på mødet. Her bringes en forkortet udgave af dagsordenen. Hele dagsordenen med underpunkter kan ses i forrige nummer af bladet. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Budget for Aktiviteter for Turneringer A. SEMT a b B. Holdturnering C. Pokalturnering D. SGP E. Junior Hold DM 7. Indkomne forslag 8. Valg til bestyrelse 9. Fastsættelse af kontingent 10. Hæderstegn og Initiativpris. 11. Eventuelt Formandens beretning. Medlemssituationen: Medlemstallet styrtdykker og er nu nede på 255 medlemmer, hvilket betyder at vi i 2008 har mistet 52 medlemmer. Det er først og fremmest vore seniorspillere der trækker sig de tegner sig for 33, hvilket er det største fald i de sidste 10 år. I 2002 var jeg optimist, der havde været en stigende tendens i 3 år og medlemstallet var over de 400, om det var daværende formand der var årsagen kan vi heldigvis ikke vide, men en ting er sikker en dynamisk formand er et must. Det betyder at der ikke er noget punkt på dagsordenen der har højere prioritet. Medlemskampagnen: Der er ikke registreret nogen stigning i medlemstallet som kan tilskrives kampagnen, det betyder dog ikke at den har været uden virkning, men den har ikke været så effektiv at den er synlig. Det er derfor af afgørende betydning, at den intensiveres og måske gøres mere målrettet, her tænker jeg på tiltag der rettes mod bestemte aldersgrupper eller faggrupper. Vi skal gøre os mere synlige i skolerne og i seniorklubber. Begge steder er der masser af folk at søge kontakt med, men det er en stor opgave, at lave akkvisitionsmateriale der fanger opmærksomheden med det samme og gør det ikke det er forsøget i realiteten mislykket. Vojens havde en medlemstilgang efter et simultanarrangement på ikke mindre end 8%, det kan også skrives som 1 medlem. Grunden til at jeg nævner det, er at det nye medlem er handicappet og at vi viste ham stor opmærksomhed ved arrangementet, jeg er overbevist om, at det har gjort udslaget han følte at vi gerne ville have ham med -.

4 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 4 Turneringsaktivitet: Det eneste der er at bemærke til punktet er, at ser man bort fra SEMT er vore turneringer særdeles velbesøgte, det betyder at medlemmerne er godt tilfredse med den måde vi arrangerer vore turneringer på, hvilket givet er med til at mindske medlemstilbagegangen. Sønderjysk Enkeltmands Turnering: Her har vi i mange år kunnet se en kraftig tilbagegang i deltagerantallet. Jeg var temmelig sikker på, at ved at lade de store klubber stå som arrangør ville vi få en kraftig forøgelse af deltagerantallet. Men som vi kan se på det igangværende, er det ikke tilfældet, her er der endda lavet en veteran klasse, der er 4 deltagere, som valgte veteran i stedet for basis og mester. Altså ingen forøgelse. Det bliver måske bedre i 2010, hvor det er Tønders tur, de har jo oplyst at de vil lade den være en del af byturneringen, som jo er rimeligt besøgt og kunne deltagerantallet øges med en snes så er det meget flot af en SEMT at være. Det er altså også her nødvendigt med nytænkning. Jeg har selv gået og puslet med tanken om at integrere den i holdturneringen, men det er foreløbig blevet ved tanken. Man kunne også kopiere systemet fra SGP, med mindre point-tal, og i princippet lade alle medlemmer deltage SEMT, hvor de så optjente point i alle de EMT er de deltog i. Afslutningen kunne så arrangeres som et stævne med partier mellem de spillere der havde ens point, og afsluttes med præmieoverrækkelse. Juniortiltag: Her er der ikke umiddelbart noget at klage over Hansjørgen kører området særdeles effektivt, så så længe han har posten vil vore juniorer blive pacet på bedste vis. Der har været afholdt kursus for juniorledere, men desværre var tilslutningen alt for ringe. Det er man jo nød til at tage til efterretning og håbe på at det betyder at der intet behov er. At det så i virkeligheden er et udtryk for at de frivillige ledere har nok andet at se til er den anden side af sagen. Fusion med 5. Hk. Fusionsudvalget der består af Kaj Bjørnskov som formand, Niels Falsig, samt 2 Fu-medlemmer Jens Carl Petersen og Frede A. Andersen. Udvalgets klare og fælles holdning var og forblev, at man ikke ser nogen fordel ved en fusion. På et efterfølgende møde hvor formanden Jean Mikkelsen deltog enedes man om at indlede et fuldt samarbejde om holdturneringen for 4. og 5. Hovedkreds. På samme møde var der ligeledes enighed om at en udvidelse af SGP til at dække begge kredse også var en mulighed, der ikke ville være problematisk. Alt under forudsætning af de respektive generalforsamlingers godkendelse. Forretningsudvalget: I forretningsudvalget er vi kommet i den situation at holdturneringslederen inviteres til vore møder, men uden stemmeret. Det finder jeg ikke holdbart, da holdturneringen jo er et af vore kerneprodukter. Jeg finder det derfor nødvendigt enten at udvide eller reducer medlemstallet med 1 medlem. Frede A. Andersen

5 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 5

6 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 6 Forslag til turneringsstruktur for fælles holdturnering mellem 4. og 5. hovedkredse. Et udvalg har prøvet at lave en fælles holdturnering for 4. og 5. hovedkredse. Vi har de senere år haft problemer med at fylde M-rækken op, mens vi i år har haft for mange hold i A-rækken. Forslaget, som har været til afstemning på hovedkredsmødet beskrives kort på denne side. Hvis du skal have det uddybet, så må du gå til din klubformand. Bemærkninger: Hold der rykker ned fra M-klasse 2 deles i 2 hold, og placeres i A-klasserne. Hver A-klasse består af 6 hold, hver med 4 spillere. De spiller alle mod alle 5 runder, og derefter er der 2 runder slutspil for de bedste. Da rækkerne under mesterklasserne fordeles geografisk, kan et hold godt skifte række fra år til år. Klasserne under A-klassen spiller 7 runder alle mod alle med 4-mandshold. Vinderen rykker op, og antallet af nedrykkere afhænger af antallet af nedrykkere fra A- klassen. Betænkningstiden i mesterklasserne bliver 2 timer til 40 træk, og derefter en time til resten det er ½ time mere end vi har i dag. Betænkningstiden i de øvrige klasser bliver 2 timer til hele partiet. Klubber med hold i mesterklassen kan forvente længere køreture, da de 2 klasser ikke er delt efter geografi, men efter styrke. De øvrige hold kan forvente omtrent samme transportafstand. Under B-klasserne vil der kunne laves C- rækker. Der arbejdes på at få SydGrandPrix til at dække både 4. og 5. hovedkredse. 2. division. Da vi fortsat er 2 hovedkredse, regner man med, at der stadig er 2 oprykkere fra Mesterrækken. Mester 1 8 hold med hver 8 spillere. 7 runder alle mod alle. Der skal være 2 oprykkere sandsynligvis en fra hver hovedkreds. Det betyder, at den ene oprykker godt kan findes i mester 2. Nedrykkere er bestemt af det antal hold, som rykker ud af divisionen. Mester 2 8 hold med hver 8 spillere. 7 runder alle mod alle. Vinderen rykker op i mester 1 Nedrykkere er bestemt af det antal hold, som rykker ud af mester 1 Hvis oprykkeren til divisionen findes her, suspenderes bedst placerede nedrykker.. Slutspil (om oprykning fra A-klasserne.) Der spilles med 8-mandshold. 6. runde: Bedst placerede A-klasse vinder mod bedste A-klasse toer. De 2 andre A- klassevindere mødes. 7. runde: De 2 vindere fra 6. runde mødes. Vinderen rykker op i M-rækken. Det tilstræbes at slutspillet spilles på neutral grund af hensyn til transportafstande. A-klasse Øst B-klasse Øst A-klasse Syd B-klasse Syd A-klasse Vest B-klasse Vest

7 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 7 Sønderjysk EMT Det Sønderjyske mesterskab spilles i år i Haderslev. Den spilles i år i weekenden 3 søndage med 2 runder og en lørdag. Sidste år blev den spillet på hverdagsaftener i Åbenrå. Sidste år deltog 36 spillere, mens der i år kun er 23 med. Det kunne tyde på, at folk hellere vil spille til hverdag. Haderslev stiller med næsten halvdelen af spillerne heraf 5 af de 8 i mesterklassen. I mesterklassen deltager 2 spillere fra klubber uden for hovedkredsen. Gråsten deltager med 5 spillere. 4 klubber har 1-2 mand med i turneringen. Store klubber, som Tønder og Ribe, deltager ikke. Der er på nuværende tidspunkt afviklet 4 af 7 runder. I mesterklassen lagde ratingfavoritten Lars Hansen fra SK 68 ud med 2½, men tabte i 4. runde til Allan S. Hermannsen. På hovedkredsens hjemmeside skriver Claus Mogensen: Allan Hermansen i 4. runde havde held med et giftigt angrebsoffer (som i efteranalyserne viste sig at være ukorrekt), hvor Lars i det afgørende øjeblik satte sin dame på et forkert felt, hvorved partiet skiftede fra gevinst til tab. Skak er svært! Dermed blev han overhalet af den forsvarende mester Kai Bjørnskov og Christian Nors Andersen, begge fra Haderslev. Stillingen efter 4 runder: 1. Kai Bjørnskov, Haderslev 3 1. Christian Nors Andersen, Had Lars Hansen, SK 68 2½ 4. Hans Nørgaard Paulsen, Sprin Allan Hye, Haderslev 2 4. Allan S. Hermannsen, Hader Gert C. Jöhnk; Haderslev 1 8. Hans Valdemar Hansen, Løgum.½ Det skal bemærkes, at de 3 øverste stadig mangler alle indbyrdes opgør. Det nye tiltag er en veteranklasse. Her deltagere 4 spillere. De spiller 2 gange mod hver. Jeg forventer, at ratingfavoritten Godtfred Sloth Jensen vinder. Det er kun 2 år siden han vandt det sønderjyske mesterskab. 4. rundes overraskelse var, at Uwe Hansen besejrede Godtfred Sloth Jensen i et vanskeligt parti. Stillingen efter 4 af 6 runder: 1. Godtfred Sloth Jensen, Åbenrå 2 + u 1. Broder Petersen, Alssund 2 + u 3. Uwe Hansen, Åbenrå 1½ 3. Erik Asmund, Gråsten 1½ Børge Schrøder, Haderslev er ifølge ratingtallet storfavorit i basisgruppen. Han har mere en 150 ratingpoint mere end nummer 2. Børge har lagt pænt ud, og hvis han vinder det udsatte parti, så kommer han på en delt 1. plads. Der er 11 spillere med i basisgruppen. Stillingen efter 4 af 7 runder: 1. Morten Jessen, Vojens 3½ 2. Jeppe Christensen, Haderslev 3 3. Børge Schrøder, Haderslev 2½ + u 4. Jesper Callesen, Gråsten 2 + 2u 5. Hansjørgen Clausen, Gråsten 2 5. Bobby Christiansen, Gråsten 2 5. Carl Ø. Jensen, Haderslev 2 8. Jørn Bertelsen, Gråsten 1½ + u 9. Curt Bruhn, Haderslev 1½ 10. Sascha Garcia, Haderslev Knud H. Trans 1 Der har været afbud til alle runderne. Afbud er specielt generende for modstanderne i turneringer med dobbeltrunder. Man har afsat dagen til skak, og man har måske endda arrangeret fælleskørsel i klubberne for at få flere med.

8 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 8 Alle kan selvfølgelig blive syge, og så er det selvfølgelig helt i orden med afbud. Men hvis man ved tilmeldingen ved, at der er et par runder man ikke kan spille, så synes jeg, at man bør overveje sin tilmelding. Partier fra Sønderjysk EMT Lars Hansen har en speciel stil. I partiet fra første runde spiller han dog rimeligt almindelig, indtil han som en slange pludselig slår til. Lars Hansen Hans Valdemar Hansen 1.e4 c5 2.d3 c6 3.g3 g6 4. g2 g7 5.f4 d6 6. f3 e ge7 8.c e3 b6 10. a3 d5 11.e5 f5 12. f2 b7 13. c2 c8 14. e1 c7 15.d4 cxd4 16.cxd4 a5 31. xg3+ h8 32. g7# 27. h1 d3 28. g1 og sort opgav. 1 0 I 2. runde spillede Lars et spændende parti mod Allan. Allan Hye Lars Hansen 1.d4 g6 2.e4 g7 3. c3 c6 4. c4 d6 5. f3 e6 6. ge2 b5 7. b3 a5 8.a3 a6 9.d5 cxd5 10.exd5 e5 11. e4 h6 12.g4 f g3 xe4 14. xe g5 h5 16. g1 d7 17. e3 e7 18. d2 b7 19. d3 fc8 20.a4 b4 21.c3 bxc3 22. xc3 Efter originalt og aggressivt åbningsspil fra begge parter er sort ved at få en lille fordel c5 23. xc5 xc5 Hvid har et par svage bønder, og kongen står usikkert. 24. e4 ac8 25. d1 a6 26. g3 b7 27. c2? 17.g4 Spillet skifter fuldstændig karakter. Fra roligt spil til et farligt kongeangreb e7 18. h4 d7 19.b3 fc8 20. e3 h6 21. h3 c3 22. d2 a6 Efter et par garderingstræk kommer næste bølge. 23.f5 gxf5 24.gxf5 xf5 25. xf5 exf xf3 26. xg7 xh3 27. h5 xh4 28. f f6 h xf6 27.exf6 h7 28. e7 d6 29. xf5+ g8 30. g2+ g3 Nu kommer det til at koste materiale e4 28. a2 d3 29. b3 [ 29. gxd3 exd3 30. xd3 xc3+ 31.bxc3 b4 er også klart tabt.] xb3 30. xb3 xc3+ 31.bxc3 xc3 32. a2 c2 33. d2? [ 33. b1 e f1 a6 35. g2 c4 36. a3 b4 Taber også, men havde holdt længere.] xd2 34. xd2 c2+ og hvid opgav. 0 1

9 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 9 I basisgruppen mødtes Morten og Curt i 2. runde. Efter et par små fejl går det pludselig stærkt. Morten Jesssen Curt Bruhn 1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 xd5 4. c3 d8 5. f3 b4 6.a3 xc3+ 7.bxc3 f6 8. g e3 h6 10. h4 c6 11. d3 e7 12. xf6 gxf d7 14. e1 c6 15.e4 f5? d7 12. h2 h6 13. e3 Det kan godt være svært at finde en aktiv plan i stillingen, men dette træk kan næppe være det bedste h7 14. d5 d8 15.c3 Hvid gør klar til fremstød i centrum, hvilket også er en god ide xd5 16. xd5 e7 17. b3 g6 18.d4 g5 19. xg5 xg5 20. xg5 hxg5 21. h5 f4 22. xg5 b5 23.dxe5 dxe5 24. ad1 e8 25.g3 bxa4 Umiddelbart står hvid godt, da sorts usle dobbeltbonde ikke ser ud til at være meget værd. 16. e5! Hvid udnytter på smukkeste vis sorts åbne kongestilling d6 [ xe4 Fjerner en angrebsbrik og holder lidt længere, selv om det stadig taber ved korrekt spil. 17. xe4 fxe4 18. g4+ h8 19. h5 g7 20. xe4] 17. h5 g7 18. e3 g8? En fejl i en håbløs stilling. 19. xf7+ h8 20. h3 og sort opgav. 1 0 Der er også masser af underholdning i veteranklassen. Godtfred Sloth Jensen Uwe Hansen 1.e4 e5 2. c3 c5 3. f3 c6 4. c4 f6 5.d3 a6 6. g5 e d6 8.h3 e6 9. e a3 b8 11.a4 Det var 2 træk i træk med samme bonde. 26. d5 [ 26. c4 c6 27.gxf4 xc4 28. g1 g6 29. f5 c6 Med uklart spil. 30. d8] xd5 27. xd5 xb2 Så blev vejen ryddet for bonden. 28. xe5 c6 29. e3 a3 30. g1 Kongen på bundlinien giver sort et tempo senere i spillet, men det er jo heller ikke sjovt at have kongen i samme hvide diagonal, som sorts dronning d8 31. d5 db8 32. ed1 b1 33. g2 [ 33. d8+ xd8 34. xb1 a2 35. a1 b5 36. c1 e2 37. f1 c2 38. c1 xc1 39. xc1 b8 40. g2 b1 og sort vinder.] 33...a2 34. d8+ xd8 35. xd8+ h7 36. f4 f6 37. xc7 a1 og hvid opgav. 0 1

10 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 10 Holdturneringen. Efter 5 runder i 2. division tegner det meget spændende. 3 point skiller nummer 4 fra nummer 8 og nummer 4 er kun 1½ point fra en nedrykningsplads. Desværre er alle hovedkredsens hold placeret i denne gruppe. Værst ser det ud for Bov, som mangler at møde 2 af rækkens tophold, men de klarede 4-4 mod topholdet fra Skanderborg i sidste runde, så der er håb endnu. Bovs og Ribes placeringer i den nederste halvdel overasker mig ikke. Jeg havde også forventet, at Ribe ville ligge bedst af de 2 hold. Haderslevs placering i bunden overrasker mig en del. Det er også tæt i toppen 1½ point skiller de 3 øverste. Stillingen efter 5 kampe: 1. Skanderborg 24½ 2. Herning 23½ 3. Viby Springeren Ribe 18½ 6. Haderslev Bov 17½ 8. Centrum 16 I mesterrækken har nedrykkerne fra Tønder lagt sig i spidsen efter 4 runder. Nummer 2 og 3 Åbenrå og Gråsten bødes i sidste runde, mens Tønder møder Haderslev 2. Der er ingen overraskelse i toppen, men det overrasker mig, at Haderslev ligger sidst. Stillingen inden sidste runde: 1. Tønder 15½ 2. Åbenrå 13½ 6 MP 3. Gråsten 13½ 5 MP 4. Fribonde 11½ 5. Alssund 9½ 6. Haderselv 2 8½ I A-rækken har Vejen lagt sig i spidsen. Resten af holdene ligger utroligt tæt. Vejen har kun vundet 2 kampe de har spillet resten uafgjort. Alle andre hold har både prøvet at vinde og tabe. Det er svært at få et overblik over rækken, da der spilles med oversidder. Der er spillet 6 runder, og der mangler således stadig 3. Stilling * = 6 kampe resten 5 kampe: 1. Vejen Ribe 2 (*) 11½ 8 MP 3. Åbenrå 2 11½ 6 MP 4. Tønder 2 10½ 6 MP 5. Løgumkloster 10½ 5 MP 6. Gråsten 2 (*) 10½ 4 MP 7. Alssund 2 9½ 5 MP 7. Bov2 9½ 5 MP 9. Vamdrup (*) 9½ 2 MP B-rækken er den eneste række i hovedkredsen med det optimale antal på 8 hold. Efter første runde, hvor Ribe 3 spillede 2-2 mod Vojens, har holdet kun sat 1 point til i 4 runder. Ribe fører således rækken. Tættest på kommer de 2 hold, som Ribe endnu ikke har mødt Bov 3 og Gråsten 3. Stillingen efter 5 runder: 1. Ribe Bov Gråsten 3 14½ 4. Vojens Tønder Haderslev 3 5½ 7. Ribe 4 4½ 8. Oversø-Frørup 2½ Der er en udsat/ikke indberettet kamp. Det er kampen mellem Oversø-Frørup og Vojens. En storsejr til Vojens vil sende holdet op på 2. pladsen i rækken. Der er ikke spillet i D-rækken siden sidste blad.

11 11Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 11 SydGrandPrix Der er nu afviklet 5 af de i alt 7 runder i turneringen. De 2 manglende runder er i Haderslev den 21/3 og Gråstan/Alssund den 25/4. De 2 ekstra runder har skabt mere klarhed i nogle klasser, mens det i andre klasser er blevet endnu sværere at pege på en vinder. Turneringen må siges at være en kæmpe succes, da 108 spillere har deltaget 1 eller flere gange. I mesterklassen pegede jeg i sidste nummer på Lars Wilton, som et godt bud på titlen. Han var ikke med i Vojens, men vandt turneringen i Ribe. Lars har 3 førstepladser og 1 andenplads og da kun de 4 bedste resultater tæller med er han næsten sikker på titlen. Den eneste spiller, som kan nå op er Svend Erik Kramer. Hvis han vinder de 2 sidste runder, kommer han komme a point med Lars og vinder på reglen om at bedstplacerede ved sidste stævne vinder. Stillingen i toppen: 1. Lars Wilton, Ribe Svend Erik Kramer, Bov Jimmy Andersen, Ribe 36 I 1. klasse lignede Bent Bojsen en sikker vinder sidste gang jeg omtalte turneringen. I mellemtiden har Christian Karstensen vundet 1 i Vojens og blevet nummer 3 i Ribe. Både Bent og Christian har efter 5 runder 2 første- og en tredjeplads. Jan Rosenberg er den eneste, som kan true de 2 førende. Det vil undre mig meget, hvis de 3 spillere ikke fordeler de 3 første pladser mellem sig. Stillingen i toppen: 1. Bent Bojsen, Gråsten Christian Karstensen, Tønder Jan Rosenberg, Ribe 38 Jørgen Clausen havde med 2 førstepladser lagt sig i spidsen af 2. klasse, men da han kun har fået 1 point siden, har han afgivet førstepladsen til Manfred Thomsen. Manfred har fået en første- og en delt førsteplads i de sidste runder. Jørgen kan stadig nå at vinde gruppen. Stillingen i toppen: 1. Manfred Thomsen, Fribonde Jørgen Clausen, Gråsten Sascha Thomsen, Fribonde 35 I 3. klasse er der mange, som kan vinde. Ingen spiller i denne gruppe har prøvet at vinde mere end 1 gang. Jeg nævner de 3 i toppen, men det kan sagtens blive en spiller udenfor denne top, som vinder samlet. Stillingen i toppen: 1. Erik Asmund, Gråsten Morten Jessen, Vojens Palle Gejl Jørgensen, Vojens 37 I 4. klasse er der heller ingenting der er afgjort. Lige uden for top 3 ligger Peter Jordt fra Tønder. Han har kun deltaget 2 gange, men han har vundet begge gange. Stillingen i toppen: 1. Jesper Kallesen, Vojens Troels Bergnæs, Tønder Ken Gejl Jørgensen, Vojens 37 Skoleskaksgruppen er den med flest deltagere 28 spillere har været med. Halvdelen har kun deltaget i et stævne, mens 4 spillere fra Vojens har været med hver gang. Kristine Gejl Jørgensen er den eneste, som har vundet 2 turneringer. Stillingen i toppen: 1. Kristine Gejl Jørgensen, Vojens David Gutschenreiter, FSK Lasse Andresen, Vojens 36 Omtale af de enkelte stævner og den samlede stilling for alle kan findes på hovedkredsens eller Tønders hjemmeside.

12 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 12 Partier fra Slotsturneringen. I sidste nummer af bladet var der referat og et enkelt parti fra Slotsturneringen. Her bringes 2 partier mere begge er kommenteret af Svend Erik Kramer. Hans Ole Hansen (Aabenraa) Broder Petersen (Alssund) 1.d4 d5 2.c4 c6 3. c3 a6 4.c5? at fastlægge bønderne, så modstanderen kan sprænge dem er naturligvis en strategisk fejl 4...e5! sådan Broder griber straks chancen 5. f3 exd4 6. xd4 d7 7. a4 b5? Ups, har Broder glemt, at der kan slås en passant? 8.cxb6! gf6 9. g5 c5 10. xf6 xf6 11. e5+?! fristende, men efter [ 11. xc5! xb6 12. d3 og hvid har bare en bonde mere med pæn fordel ] e6?! [ e7 12.e3 xe5 13. xe5 d6 14. c6 0 0 var bedre, nu får hvid atter en gylden mulighed] 12.e3? [ 12. g5! var trækket d7 13. xe6 fxe6 14.b7! xb7 15. xe6+ e med sund hvid merbonde] d7 13. c7 c4 14.b7?! Mere smart end godt b c3 b8 16. xd8+ xd8? [ xd xc3 18.bxc3 xb7³] xc3 18.bxc3 b8² 19. d4?! xb7 20. xe6 fxe6 21. e f3 fb8 23.g3 c5 [ e5! 24. e2 b d2 8b e1 d xd3 cxd3 + var endnu stærkere, men alt vinder jo i en sådan stilling] 24. xd5?? Desperation [ 24. d2 b e1 d xd3 cxd3 holdt lidt længere] b John Kristoffersen (Gråsten) Broder Petersen (Alssund) 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 ge7 Bent Larsens gamle spillemåde mod spansk, men som i dag er gået helt af mode g6 5.c3 g7 6.d4 exd4 7.cxd4 a6?! 7...d5 8.exd5 xd5 9. e1+ e6 10. g5 d6 11. c3 0 0² er den gængse teori 8. c c3 b5 10. b3 d6 11.h3 a5 12. g5 h6 13. e3 c6 14. d2 e6? Broder er en modig mand, men dette forhastede træk, burde nu være straffet 15.f4? 15. xe6! fxe6 16.b4? ( 16. g4! f6 17.e5 f5 ( 17...dxe5

13 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side dxe5 f5 19. ad1+-) 18.exd6 xd6 19. de4+-) c4 17. xc4 bxc4 18. e2 d5 19.e5 a5 20.bxa5 xa5 21.g4 f7 22. d2 a8 23. fb1 c8 24. b2 e d7? Sort revancherer den hvide fejl, her havde xb3 16. xb3 b4 17. e2 a5µ med sort fordel været meget bedre 16. xe6 fxe6?! Der skal slås med dronningen her, de sorte kongebønder bliver nu alt for svage xe6 17. e1 f5 18.e5 b4 er fint for sort 17.b4?? c4? Et parti med mange fejl, de opstående stillinger har åbenbart givet de 2 ellers rutinerede spillere store problemer, med at finde de rigtige træk og dermed den rigtige plan - det bølger noget frem og tilbage [ 17...c5! 18.bxa5 ( 18.bxc5 dxc5 19. e2 ad8 +) 18...cxd4 +] 18. xc4 bxc4 19. e2 d5? igen var 19...c5! nærliggende, med klar sort fordel 20.e5 20.e5 a5 21.bxa5 xa5 22.g4! og hvid har udlignet f7 23. d2 a7 24. fb1 c8 25. b2 b6 26. ab1 f8?? En ren officer gives væk, og det fører direkte til tab, men det tjener Broder til ære, at han også offentliggør et tabsparti! 27. xb6 c7 28. b2 a3 29. b8+ f7 30. b6 c5 31. xa7 cxa b7+ xb7 33. xb7+ f8 34.dxc5 xc5 35. xc5+ xc5 36. f2 d4 37. e2 d3 38. c3 g5 39. e3 gxf xf4 1 0 Erik Asmund, Gråsten Brian Lundgaard, Vejen 1.e4 e5 2. c4 f6 3. f3 c6 4. c3 e d4 exd4 7. xd4 xd4 8. xd4 d6 9. e3 g4 10. d2 Hvis man vil give sin løber for springeren, så kan man lige så godt spille 10. h xe3 11. xe3 c6 12.a4 c7 13. ab1 a5 14. d3 f6 15. e2 e8 16. d2 g6 17. h1 17.f4 b h1 b4 19.c3 xa4 20.f5 Presset på sorts kongestilling kompencerer for den ofrede bonde d5 18.exd5 cxd5 19.c3 d7 20.b3 ac8 21.c4 d4 Er bonden en magtfaktor eller en svaghed? 21...dxc4 22. xc4 c6³ 22. g3 c6 23. be1 b6 24. e4 g7 25. g1 Jeg forstår ikke at kongen først går til h1 uden grund, og bagefter returnerer til g1 uden grund cd8 26.f4 d7 27. b1 27. g3 Hvids største chance må være at spille et velforberedt f f5 28. g3 xe1 29. xe1 xb1 30. xb1 e8 31.f5 e3 32. e1 Partier fra holdturneringen. Følgende parti har jeg fundet på Vejens hjemmeside. Det var specielt kombinationen ved sorts 38. træk, som fangede min opmærksomhed. Partiet er spillet først på året i en holdkamp i A-rækken mellem Vejen og Gråsten. xb3 33. e8+ f8 34. h6 Det ser rigtig farligt ud, men det er det ikke. c b f2 c5 Ville være en mere præcis trækfølge. 35. e4? Erik har fortalt mig, at flere

14 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 14 gråstenspillere var overbeviste om, at han vandt nu. [35.h4 Dette træk ville give sort mere at tænke over og sort er på vej i tidnød xg3 36.f6 d h2 xg h3 ( 38. xg2?? c f2 xe8 40. d2 e4+-) g xg3 g f3 f1+= b f2 xf g3 b h4 h xe4+ Dette træk ville give sort hele pointet. Brian sagde senere følgende: "Jeg gik lige hjem og i seng. Og i det øjeblik, hvor mit hovede rørte puden, vidste jeg, hvordan jeg skulle have vundet. Og så var jeg lysvågen og kunne ikke falde i søvn før efter I stillingen før mit Dh5+ var der to mulige afviklinger. Det, jeg spillede, og så 38. Dxe4+. Jeg havde under fem minutter tilbage og valgte det, der ikke syntes at kræve beregning. Desværre var det det andet, som vandt. I fortsættelsen var der en evigskak, som jeg ikke havde set. Jeg har ikke haft det på brættet, men jeg er helt sikker på, at 38. Dxe4+ ville have vundet. Sådan er skak også. " 39. xe4 xh6 40. xd4 b4 og sort vinder let. 39. xh5 gxh5 40. f6+ g7 41. xh5+ g8 42. f6+ Der er evig skak. ½ ½ Vejen vandt alligevel opgøret 3-1 Følgende parti er spillet, da Gråsten besøgte Tønder. Det fra i mesterrækken. Niels Falsig, Tønder Jørgen Clausen, Gråsten 1.d4 d5 2. f3 f6 3.c4 e6 4. g5 bd7 5. c3 e7 6.e c2 c6 8.c5?! På grund af den manglende udvikling kommer hvid hurtigt i klemme på dronningefløjen - det er den manglende forbindelse mellem tårnene, som giver problemer. 8...h6 9. h4 b6 Den tematiske oprulning begynder. 10.b4 a5 Hvis der havde været forbindelse kunne hvid have spillet a e5 11.b5 bxc5 12.bxc6 b8 13. b5 og hvid holder vist skindet på næsen b xe5 12.dxe5 d7 13. xe7 xe7 14. a4 axb4 og sort kommer ud ag det hele med en bonde mere. 12.b5 c8 13.bxc6 xc6 14. xc6 xc6 15. b5 c8 16.c6 b8 17. xf6 gxf6 18. a4 b e2 xc6! Helt godt set af Jørgen - der går alligevel 6 træk inden officeren er i hus igen. 20. xc6 b5 21.a3 e7

15 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side b2 22. hc1 bxa4 23. xa4 Herefter vil remis ikke være et usandsynligt resultat b6 23. hc1 c7 24. d3 fc8 25. b2 xc6 26. xc6 xc6 27. b1 a6 28. xb5 xa3 29. b8+ f8 30. d8 c f3 xd3 32. xf6 xf xf2 xb1 34.g4 a4 35. d8 a3 36.g5 f e2 xg5 0 1 Trods nederlaget i partiet vandt Tønder 4-2. I sæsonens første kamp var Alssund på besøg. På bræt 5 gav de 2 meget rutinerede hinanden følgende kamp. Begge optrådte som reserver på deres hold. Broder Petersen, Alssund Kaj Elkjær Larsen, Tønder 1.c4 f6 2.d4 e6 3. c3 b4 4.a3 xc3+ 5.bxc3 c5 6.f4 a5 7. d2 e4 8.e3 cxd4 9.cxd4 xd2 10. xd2 xd xd2 b6 12. e2 b7 13. f3 xf3 14. xf d5 c8 16. hc1 f6 17. c3 a6 18. ac1 c5 19. e2 e c2 c5 21. d2 xd2 22. xd2 ac8 23.e4 f7 24. d3 d6 25. b1 a5 26. c3 e5 27.f5 cc5 28. b5 axb5 29.cxb5 xc xc3 ½ ½ Erik Holm Petersen, Alssund Jens Chr. Lund, Tønder 1.e4 g6 2.d4 g7 3. c3 c6 4. f3 d5 5.e5 g4 6. e2 e e7 8. g d2 c5 10. f4 xf3 11. xf3 cxd4 12. b5 12. xd4 bc6 13. h4 xe5 er heller ikke godt for hvid bc6 13. f6 b6 14.a4 a6 15. d6 ad8 16. ab1 c7 17. xg7 xg7 18.h4 Hvids eneste chance er selvfølgelig at håbe på et eller andet på kongefløjen, men Jens har fuldstændig styr på det g8 19.h5 xe5 Nu er det igen høsttid. 20. xe5 xd6 21. xd4 e5 22. g4 f5 23. g5 f6 24. xf6 xf6 25.hxg6 hxg6 26. fd1 e4 27. e2 d4 28. d2 g7 29. bd1 fd6 30.g3 c6 31. f1 e5 32. g2 f3 33. e2 h8 Truer med mat. Læg mærke til hvor få muligheder hvid har for bevægelse. 34.g4 f6 35. g3 e5 Helt roligt - hvids bevægelsesmuligheder begrænses hele tiden. 36. g2? En fejl, men stillingen er håbløs f4# 0 1 Det er sjældent, at man får lov til at sætte mat med en bonde. Matchen endte 5½-½ til Tønder.

16 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Kalender. Søndag den 22. feb. Division. Tirsdag den 24. feb. Alssunds åbne EMT (5) Uge 10 Holdkampe i A-B rækkerne. Lørdag den 28. feb Sønderjysk EMT 7. runde. Tirsdag den 3. mar. Holdkampe i A-rækken Søndag den 8. mar. Division og mesterrække. Tirsdag den 10. mar. Alssunds åbne EMT (6) Lørdag den 14. mar. Holdkampe Stævne i Haderslev i D-rækken. Mandag den 16. mar. Holdkampe A-rækken. Lørdag den 21. mar. SydGrandPrix i Haderslev 6. runde Tirsdag den 24. mar. Alssunds åbne EMT (7) Torsdag den 26. mar Trekantsturnering i Gråsten. Tirsdag den 31. mar. Trekantsturnering i Alssund Torsdag den 2. apr. Trekantsturnering i Åbenrå Tirsdag den 7. apr. Påskelyn tilmelding mandag den 6. Tirsdag den 21. apr. Løgumkloster by 1. tilmelding senest 14./4. Lørdag den 25. apr. SydGrandPrix i Gråsten/Sønderborg 7. runde. Tirsdag den 28. apr. Løgumkloster by 2. Tirsdag den 5. maj Løgumkloster by 3. Tirsdag den 12. maj Løgumkloster by 4. Tirsdag den 19. maj Løgumkloster by 5. Her er et par eksempler fra Sønderjysk EMT i Skoleskak den 1/ De unge trækker og sætter mat begge diagrammer er fra C-klassen.. Peter Jordt, Tønder Emil Holt, Haderslev Sort trækker og gør mat i 2 træk. XABCDEFGHY k+( 7+-zp-+-+p' 6p & 5sN-+-vll+-% 4-+N+-zp-zP$ 3+PzP-tr-zP-# 2P+-mK-+R+" ! xabcdefghy Daniel Gammelgaard, Haderslev Jacob Lindberg, Aabenraa Sort trækker og gør mat i 1 XABCDEFGHY 8-+-tr-+k+( 7zppzp-+pzp-' zp& 5+-+p+-+P% 4-+n+-wq-+$ 3+-zP-trP+-# 2P+P+-+Q+" 1+-mK-+R+R! xabcdefghy

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak Nummer 37- august 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 11 Side 11 Side 12 Vigtige adresser Ny sæson Fin hjemmeside, men Holdturnering Flensborg

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Nummer 55- August 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering

Nummer 55- August 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering Nummer 55- August 2010 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 12 Side 13 Side 15 Vigtige adresser. Temadag SGP Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 61- Februar 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 11 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Vigtige

Læs mere

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 2 SPRINGEREN Aug. 2012 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned Klubblad August 2011 AALBORG SKAKFORENING AF 1889 Så prøver vi med et klubblad igen! Du sidder nu og læser i Aalborg Skakforenings klubblad for august 2011. Det er næsten uendeligt længe siden, der sidst

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

- holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16. Nr. 1

- holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16. Nr. 1 - holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16 Nr. 1 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 49. årgang.nr. 1, august 2015 Haderslev Skakklub mandag

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Nummer 64- December 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 64- December 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 64- December 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 9 Side 11 Side 12 Side 16 Side 16 Side 20 Vigtige adresser. Mindeord for Godtfred Sloth Jensen Mindeord for Frede A. Andersen

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Klubfortegnelse 4. HK

Klubfortegnelse 4. HK Klubfortegnelse 4. HK Skakklubben Alssund Spillested: Menighedshuset, Østergade 1, Sønderborg Formand: Karsten Fyhn Adresse: Ahlmannsvej 50, 1. th., 6400 Sønderborg Telefon: 74 49 02 24 ; email: kfyhn@vikingskak.dk

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

S K A K N Y T. December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold:

S K A K N Y T. December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold: S K A K N Y T November Nr.126 December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 Side 4-5 Side 6-13 Side 15-17 Side 18 Side 19 Side 20-21 Side 22 Side 23 Side 24 : Indkaldelse: GENERALFORSAMLING

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Opsamling fra 4. Hovedkreds Lederudviklingseftermiddag på VUC i Haderslev, den 15.09.2012, kl. 13-17.

Opsamling fra 4. Hovedkreds Lederudviklingseftermiddag på VUC i Haderslev, den 15.09.2012, kl. 13-17. Lederudvikling 15.09.2012 Opsamling fra 4. Hovedkreds Lederudviklingseftermiddag på VUC i Haderslev, den 15.09.2012, kl. 13-17. DELTAGERE: Christian Karstensen, Tønder - Jens Carl Pedersen, Tønder - Hansjørgen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens Redaktionelt

bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens Redaktionelt Redaktionelt Jeg er glad for interessen for at levere indlæg til klubbladet. Men det betyder ikke at jeg gerne vil have mange flere. Bl.a. kunne det være interessant hvis I vil kommentere nogle af jeres

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

- holder fast, hvor andre slipper...

- holder fast, hvor andre slipper... BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 48. årgang...nr. 8 marts 2015 Haderslev Skakklub...mandag kl. 18.45 Spillested:...VUC Sønderjylland, Christian den X s vej 39, 6100 Haderslev Hjemmeside:...http://www.haderslev-skakklub.dk/

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr.2 Juni 2013. Skak på hjernen?

TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr.2 Juni 2013. Skak på hjernen? TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr.2 Juni 2013 Skak på hjernen? Så læs dette sommernummer af Taktik! EM, Kreta, Kandidatklassen og meget andet Nyhed: Hagens træningstips Taktik! Udgivet af Skakklubben

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

BONDEFANGEREN. XABCDEFGHY 8rsn-+kvlr+( 7zpp+-+p+p' 3+LsNQ+-vLl# 2PzPP+-wq-zP" xabcdefghy. - holder fast, hvor andre slipper...

BONDEFANGEREN. XABCDEFGHY 8rsn-+kvlr+( 7zpp+-+p+p' 3+LsNQ+-vLl# 2PzPP+-wq-zP xabcdefghy. - holder fast, hvor andre slipper... BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 44. årgang... nr. 6, januar 2011 Haderslev Skakklub..... mandag kl. 19.00 Spillested:... VUC Sønderjylland, Christiansfeldvej 31D, 6100 Haderslev De kunne

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 Alm. oplysninger Spilledage Mesterrækken spiller søndage kl. 12.00 på de anførte datoer. De øvrige rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

RO-O-OKADEN. Første blad i 2007. Da redaktøren jo som bekendt er deporteret kan han ikke følge med i hvad der foregår derhjemme,

RO-O-OKADEN. Første blad i 2007. Da redaktøren jo som bekendt er deporteret kan han ikke følge med i hvad der foregår derhjemme, RO-O-OKADEN Første blad i 2007. Da redaktøren jo som bekendt er deporteret kan han ikke følge med i hvad der foregår derhjemme, så de fleste nyheder på denne side har han selv fundet på! Man så ikke meget

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41

TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 1 marts 2014 Årg. 49 Jan Løfberg udgiver storværk om Bent Larsen TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej 11 2500 Valby www.k41.dk Redaktion Bjarne Eiholt

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15 Nr.9 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 48. årgang... nr. 9, april 2015 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:.. VUC Syd,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere