Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning."

Transkript

1 Nummer 49- Februar 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 10 Side 11 Side 12 Side 16 Side 16 Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Regnskab. Fælles holdturnering for 4. og 5. HK Sønderjysk EMT. Holdturneringen. SydGrandPrix. Partier. Kalender. Skoleskaksspillere finder matten.

2 Nyt fra Sønderjydsk skak Nummer 49 Side 2 Forretningsudvalget (FU) i 4. hovedkreds. Formand: Frede Andersen Koldingvej 6 Gabøl 6500 Vojens Kasserer: Jens Carl Pedersen Kogsvej Tønder telf.: Mail: Sekretær: Søren Krabbenhøft Bakkedraget Brørup Tlf.: mobil: Juniorleder: Hansjørgen Clausen Æblehaven Egernsund eller Herman Petersen Rylevænget Ribe Tlf.: Hovedkreds hjemmeside: Holdturneringsleder: Kai C. Bjørnskov Birkevej Haderslev Tlf.: Redaktion Helge Andersen Solvang Kruså Webmaster Peder Pharsen Seminarievej 69A 6760 Ribe Fra anekdoternes verden. Følgende lille anekdote har jeg fundet i Bondefangeren: Skønheden kommer indefra Og så var der den om skakspilleren, som havde vundet en pris for det bedste parti i turneringen, og skyndte sig hen på telegrafstationen (ja, det var dengang ) for at sende et telegram hjem til sin familie, stolt forkyndende at han havde vundet skønhedspræmien. Damen ved skranken betragtede ham lettere forundret, og da han var gået igen vendte hun sig om mod sin kollega med bemærkningen: Så gad jeg nok vide, hvordan de andre deltagere har set ud!

3 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 3 Generalforsamling Den 21. februar blev der afholdt generalforsamling. Dette nummer udkommer til generalforsamlingen, så referatet må du vente med til næste nummer af bladet. På de næste sider bringes formandens beretning og det godkendte regnskab. Regnskabet bringes uden uddybende noter. Hvis du skal have noget uddybet, så spørg din formand, da noterne udleveres på mødet. Her bringes en forkortet udgave af dagsordenen. Hele dagsordenen med underpunkter kan ses i forrige nummer af bladet. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Budget for Aktiviteter for Turneringer A. SEMT a b B. Holdturnering C. Pokalturnering D. SGP E. Junior Hold DM 7. Indkomne forslag 8. Valg til bestyrelse 9. Fastsættelse af kontingent 10. Hæderstegn og Initiativpris. 11. Eventuelt Formandens beretning. Medlemssituationen: Medlemstallet styrtdykker og er nu nede på 255 medlemmer, hvilket betyder at vi i 2008 har mistet 52 medlemmer. Det er først og fremmest vore seniorspillere der trækker sig de tegner sig for 33, hvilket er det største fald i de sidste 10 år. I 2002 var jeg optimist, der havde været en stigende tendens i 3 år og medlemstallet var over de 400, om det var daværende formand der var årsagen kan vi heldigvis ikke vide, men en ting er sikker en dynamisk formand er et must. Det betyder at der ikke er noget punkt på dagsordenen der har højere prioritet. Medlemskampagnen: Der er ikke registreret nogen stigning i medlemstallet som kan tilskrives kampagnen, det betyder dog ikke at den har været uden virkning, men den har ikke været så effektiv at den er synlig. Det er derfor af afgørende betydning, at den intensiveres og måske gøres mere målrettet, her tænker jeg på tiltag der rettes mod bestemte aldersgrupper eller faggrupper. Vi skal gøre os mere synlige i skolerne og i seniorklubber. Begge steder er der masser af folk at søge kontakt med, men det er en stor opgave, at lave akkvisitionsmateriale der fanger opmærksomheden med det samme og gør det ikke det er forsøget i realiteten mislykket. Vojens havde en medlemstilgang efter et simultanarrangement på ikke mindre end 8%, det kan også skrives som 1 medlem. Grunden til at jeg nævner det, er at det nye medlem er handicappet og at vi viste ham stor opmærksomhed ved arrangementet, jeg er overbevist om, at det har gjort udslaget han følte at vi gerne ville have ham med -.

4 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 4 Turneringsaktivitet: Det eneste der er at bemærke til punktet er, at ser man bort fra SEMT er vore turneringer særdeles velbesøgte, det betyder at medlemmerne er godt tilfredse med den måde vi arrangerer vore turneringer på, hvilket givet er med til at mindske medlemstilbagegangen. Sønderjysk Enkeltmands Turnering: Her har vi i mange år kunnet se en kraftig tilbagegang i deltagerantallet. Jeg var temmelig sikker på, at ved at lade de store klubber stå som arrangør ville vi få en kraftig forøgelse af deltagerantallet. Men som vi kan se på det igangværende, er det ikke tilfældet, her er der endda lavet en veteran klasse, der er 4 deltagere, som valgte veteran i stedet for basis og mester. Altså ingen forøgelse. Det bliver måske bedre i 2010, hvor det er Tønders tur, de har jo oplyst at de vil lade den være en del af byturneringen, som jo er rimeligt besøgt og kunne deltagerantallet øges med en snes så er det meget flot af en SEMT at være. Det er altså også her nødvendigt med nytænkning. Jeg har selv gået og puslet med tanken om at integrere den i holdturneringen, men det er foreløbig blevet ved tanken. Man kunne også kopiere systemet fra SGP, med mindre point-tal, og i princippet lade alle medlemmer deltage SEMT, hvor de så optjente point i alle de EMT er de deltog i. Afslutningen kunne så arrangeres som et stævne med partier mellem de spillere der havde ens point, og afsluttes med præmieoverrækkelse. Juniortiltag: Her er der ikke umiddelbart noget at klage over Hansjørgen kører området særdeles effektivt, så så længe han har posten vil vore juniorer blive pacet på bedste vis. Der har været afholdt kursus for juniorledere, men desværre var tilslutningen alt for ringe. Det er man jo nød til at tage til efterretning og håbe på at det betyder at der intet behov er. At det så i virkeligheden er et udtryk for at de frivillige ledere har nok andet at se til er den anden side af sagen. Fusion med 5. Hk. Fusionsudvalget der består af Kaj Bjørnskov som formand, Niels Falsig, samt 2 Fu-medlemmer Jens Carl Petersen og Frede A. Andersen. Udvalgets klare og fælles holdning var og forblev, at man ikke ser nogen fordel ved en fusion. På et efterfølgende møde hvor formanden Jean Mikkelsen deltog enedes man om at indlede et fuldt samarbejde om holdturneringen for 4. og 5. Hovedkreds. På samme møde var der ligeledes enighed om at en udvidelse af SGP til at dække begge kredse også var en mulighed, der ikke ville være problematisk. Alt under forudsætning af de respektive generalforsamlingers godkendelse. Forretningsudvalget: I forretningsudvalget er vi kommet i den situation at holdturneringslederen inviteres til vore møder, men uden stemmeret. Det finder jeg ikke holdbart, da holdturneringen jo er et af vore kerneprodukter. Jeg finder det derfor nødvendigt enten at udvide eller reducer medlemstallet med 1 medlem. Frede A. Andersen

5 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 5

6 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 6 Forslag til turneringsstruktur for fælles holdturnering mellem 4. og 5. hovedkredse. Et udvalg har prøvet at lave en fælles holdturnering for 4. og 5. hovedkredse. Vi har de senere år haft problemer med at fylde M-rækken op, mens vi i år har haft for mange hold i A-rækken. Forslaget, som har været til afstemning på hovedkredsmødet beskrives kort på denne side. Hvis du skal have det uddybet, så må du gå til din klubformand. Bemærkninger: Hold der rykker ned fra M-klasse 2 deles i 2 hold, og placeres i A-klasserne. Hver A-klasse består af 6 hold, hver med 4 spillere. De spiller alle mod alle 5 runder, og derefter er der 2 runder slutspil for de bedste. Da rækkerne under mesterklasserne fordeles geografisk, kan et hold godt skifte række fra år til år. Klasserne under A-klassen spiller 7 runder alle mod alle med 4-mandshold. Vinderen rykker op, og antallet af nedrykkere afhænger af antallet af nedrykkere fra A- klassen. Betænkningstiden i mesterklasserne bliver 2 timer til 40 træk, og derefter en time til resten det er ½ time mere end vi har i dag. Betænkningstiden i de øvrige klasser bliver 2 timer til hele partiet. Klubber med hold i mesterklassen kan forvente længere køreture, da de 2 klasser ikke er delt efter geografi, men efter styrke. De øvrige hold kan forvente omtrent samme transportafstand. Under B-klasserne vil der kunne laves C- rækker. Der arbejdes på at få SydGrandPrix til at dække både 4. og 5. hovedkredse. 2. division. Da vi fortsat er 2 hovedkredse, regner man med, at der stadig er 2 oprykkere fra Mesterrækken. Mester 1 8 hold med hver 8 spillere. 7 runder alle mod alle. Der skal være 2 oprykkere sandsynligvis en fra hver hovedkreds. Det betyder, at den ene oprykker godt kan findes i mester 2. Nedrykkere er bestemt af det antal hold, som rykker ud af divisionen. Mester 2 8 hold med hver 8 spillere. 7 runder alle mod alle. Vinderen rykker op i mester 1 Nedrykkere er bestemt af det antal hold, som rykker ud af mester 1 Hvis oprykkeren til divisionen findes her, suspenderes bedst placerede nedrykker.. Slutspil (om oprykning fra A-klasserne.) Der spilles med 8-mandshold. 6. runde: Bedst placerede A-klasse vinder mod bedste A-klasse toer. De 2 andre A- klassevindere mødes. 7. runde: De 2 vindere fra 6. runde mødes. Vinderen rykker op i M-rækken. Det tilstræbes at slutspillet spilles på neutral grund af hensyn til transportafstande. A-klasse Øst B-klasse Øst A-klasse Syd B-klasse Syd A-klasse Vest B-klasse Vest

7 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 7 Sønderjysk EMT Det Sønderjyske mesterskab spilles i år i Haderslev. Den spilles i år i weekenden 3 søndage med 2 runder og en lørdag. Sidste år blev den spillet på hverdagsaftener i Åbenrå. Sidste år deltog 36 spillere, mens der i år kun er 23 med. Det kunne tyde på, at folk hellere vil spille til hverdag. Haderslev stiller med næsten halvdelen af spillerne heraf 5 af de 8 i mesterklassen. I mesterklassen deltager 2 spillere fra klubber uden for hovedkredsen. Gråsten deltager med 5 spillere. 4 klubber har 1-2 mand med i turneringen. Store klubber, som Tønder og Ribe, deltager ikke. Der er på nuværende tidspunkt afviklet 4 af 7 runder. I mesterklassen lagde ratingfavoritten Lars Hansen fra SK 68 ud med 2½, men tabte i 4. runde til Allan S. Hermannsen. På hovedkredsens hjemmeside skriver Claus Mogensen: Allan Hermansen i 4. runde havde held med et giftigt angrebsoffer (som i efteranalyserne viste sig at være ukorrekt), hvor Lars i det afgørende øjeblik satte sin dame på et forkert felt, hvorved partiet skiftede fra gevinst til tab. Skak er svært! Dermed blev han overhalet af den forsvarende mester Kai Bjørnskov og Christian Nors Andersen, begge fra Haderslev. Stillingen efter 4 runder: 1. Kai Bjørnskov, Haderslev 3 1. Christian Nors Andersen, Had Lars Hansen, SK 68 2½ 4. Hans Nørgaard Paulsen, Sprin Allan Hye, Haderslev 2 4. Allan S. Hermannsen, Hader Gert C. Jöhnk; Haderslev 1 8. Hans Valdemar Hansen, Løgum.½ Det skal bemærkes, at de 3 øverste stadig mangler alle indbyrdes opgør. Det nye tiltag er en veteranklasse. Her deltagere 4 spillere. De spiller 2 gange mod hver. Jeg forventer, at ratingfavoritten Godtfred Sloth Jensen vinder. Det er kun 2 år siden han vandt det sønderjyske mesterskab. 4. rundes overraskelse var, at Uwe Hansen besejrede Godtfred Sloth Jensen i et vanskeligt parti. Stillingen efter 4 af 6 runder: 1. Godtfred Sloth Jensen, Åbenrå 2 + u 1. Broder Petersen, Alssund 2 + u 3. Uwe Hansen, Åbenrå 1½ 3. Erik Asmund, Gråsten 1½ Børge Schrøder, Haderslev er ifølge ratingtallet storfavorit i basisgruppen. Han har mere en 150 ratingpoint mere end nummer 2. Børge har lagt pænt ud, og hvis han vinder det udsatte parti, så kommer han på en delt 1. plads. Der er 11 spillere med i basisgruppen. Stillingen efter 4 af 7 runder: 1. Morten Jessen, Vojens 3½ 2. Jeppe Christensen, Haderslev 3 3. Børge Schrøder, Haderslev 2½ + u 4. Jesper Callesen, Gråsten 2 + 2u 5. Hansjørgen Clausen, Gråsten 2 5. Bobby Christiansen, Gråsten 2 5. Carl Ø. Jensen, Haderslev 2 8. Jørn Bertelsen, Gråsten 1½ + u 9. Curt Bruhn, Haderslev 1½ 10. Sascha Garcia, Haderslev Knud H. Trans 1 Der har været afbud til alle runderne. Afbud er specielt generende for modstanderne i turneringer med dobbeltrunder. Man har afsat dagen til skak, og man har måske endda arrangeret fælleskørsel i klubberne for at få flere med.

8 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 8 Alle kan selvfølgelig blive syge, og så er det selvfølgelig helt i orden med afbud. Men hvis man ved tilmeldingen ved, at der er et par runder man ikke kan spille, så synes jeg, at man bør overveje sin tilmelding. Partier fra Sønderjysk EMT Lars Hansen har en speciel stil. I partiet fra første runde spiller han dog rimeligt almindelig, indtil han som en slange pludselig slår til. Lars Hansen Hans Valdemar Hansen 1.e4 c5 2.d3 c6 3.g3 g6 4. g2 g7 5.f4 d6 6. f3 e ge7 8.c e3 b6 10. a3 d5 11.e5 f5 12. f2 b7 13. c2 c8 14. e1 c7 15.d4 cxd4 16.cxd4 a5 31. xg3+ h8 32. g7# 27. h1 d3 28. g1 og sort opgav. 1 0 I 2. runde spillede Lars et spændende parti mod Allan. Allan Hye Lars Hansen 1.d4 g6 2.e4 g7 3. c3 c6 4. c4 d6 5. f3 e6 6. ge2 b5 7. b3 a5 8.a3 a6 9.d5 cxd5 10.exd5 e5 11. e4 h6 12.g4 f g3 xe4 14. xe g5 h5 16. g1 d7 17. e3 e7 18. d2 b7 19. d3 fc8 20.a4 b4 21.c3 bxc3 22. xc3 Efter originalt og aggressivt åbningsspil fra begge parter er sort ved at få en lille fordel c5 23. xc5 xc5 Hvid har et par svage bønder, og kongen står usikkert. 24. e4 ac8 25. d1 a6 26. g3 b7 27. c2? 17.g4 Spillet skifter fuldstændig karakter. Fra roligt spil til et farligt kongeangreb e7 18. h4 d7 19.b3 fc8 20. e3 h6 21. h3 c3 22. d2 a6 Efter et par garderingstræk kommer næste bølge. 23.f5 gxf5 24.gxf5 xf5 25. xf5 exf xf3 26. xg7 xh3 27. h5 xh4 28. f f6 h xf6 27.exf6 h7 28. e7 d6 29. xf5+ g8 30. g2+ g3 Nu kommer det til at koste materiale e4 28. a2 d3 29. b3 [ 29. gxd3 exd3 30. xd3 xc3+ 31.bxc3 b4 er også klart tabt.] xb3 30. xb3 xc3+ 31.bxc3 xc3 32. a2 c2 33. d2? [ 33. b1 e f1 a6 35. g2 c4 36. a3 b4 Taber også, men havde holdt længere.] xd2 34. xd2 c2+ og hvid opgav. 0 1

9 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 9 I basisgruppen mødtes Morten og Curt i 2. runde. Efter et par små fejl går det pludselig stærkt. Morten Jesssen Curt Bruhn 1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 xd5 4. c3 d8 5. f3 b4 6.a3 xc3+ 7.bxc3 f6 8. g e3 h6 10. h4 c6 11. d3 e7 12. xf6 gxf d7 14. e1 c6 15.e4 f5? d7 12. h2 h6 13. e3 Det kan godt være svært at finde en aktiv plan i stillingen, men dette træk kan næppe være det bedste h7 14. d5 d8 15.c3 Hvid gør klar til fremstød i centrum, hvilket også er en god ide xd5 16. xd5 e7 17. b3 g6 18.d4 g5 19. xg5 xg5 20. xg5 hxg5 21. h5 f4 22. xg5 b5 23.dxe5 dxe5 24. ad1 e8 25.g3 bxa4 Umiddelbart står hvid godt, da sorts usle dobbeltbonde ikke ser ud til at være meget værd. 16. e5! Hvid udnytter på smukkeste vis sorts åbne kongestilling d6 [ xe4 Fjerner en angrebsbrik og holder lidt længere, selv om det stadig taber ved korrekt spil. 17. xe4 fxe4 18. g4+ h8 19. h5 g7 20. xe4] 17. h5 g7 18. e3 g8? En fejl i en håbløs stilling. 19. xf7+ h8 20. h3 og sort opgav. 1 0 Der er også masser af underholdning i veteranklassen. Godtfred Sloth Jensen Uwe Hansen 1.e4 e5 2. c3 c5 3. f3 c6 4. c4 f6 5.d3 a6 6. g5 e d6 8.h3 e6 9. e a3 b8 11.a4 Det var 2 træk i træk med samme bonde. 26. d5 [ 26. c4 c6 27.gxf4 xc4 28. g1 g6 29. f5 c6 Med uklart spil. 30. d8] xd5 27. xd5 xb2 Så blev vejen ryddet for bonden. 28. xe5 c6 29. e3 a3 30. g1 Kongen på bundlinien giver sort et tempo senere i spillet, men det er jo heller ikke sjovt at have kongen i samme hvide diagonal, som sorts dronning d8 31. d5 db8 32. ed1 b1 33. g2 [ 33. d8+ xd8 34. xb1 a2 35. a1 b5 36. c1 e2 37. f1 c2 38. c1 xc1 39. xc1 b8 40. g2 b1 og sort vinder.] 33...a2 34. d8+ xd8 35. xd8+ h7 36. f4 f6 37. xc7 a1 og hvid opgav. 0 1

10 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 10 Holdturneringen. Efter 5 runder i 2. division tegner det meget spændende. 3 point skiller nummer 4 fra nummer 8 og nummer 4 er kun 1½ point fra en nedrykningsplads. Desværre er alle hovedkredsens hold placeret i denne gruppe. Værst ser det ud for Bov, som mangler at møde 2 af rækkens tophold, men de klarede 4-4 mod topholdet fra Skanderborg i sidste runde, så der er håb endnu. Bovs og Ribes placeringer i den nederste halvdel overasker mig ikke. Jeg havde også forventet, at Ribe ville ligge bedst af de 2 hold. Haderslevs placering i bunden overrasker mig en del. Det er også tæt i toppen 1½ point skiller de 3 øverste. Stillingen efter 5 kampe: 1. Skanderborg 24½ 2. Herning 23½ 3. Viby Springeren Ribe 18½ 6. Haderslev Bov 17½ 8. Centrum 16 I mesterrækken har nedrykkerne fra Tønder lagt sig i spidsen efter 4 runder. Nummer 2 og 3 Åbenrå og Gråsten bødes i sidste runde, mens Tønder møder Haderslev 2. Der er ingen overraskelse i toppen, men det overrasker mig, at Haderslev ligger sidst. Stillingen inden sidste runde: 1. Tønder 15½ 2. Åbenrå 13½ 6 MP 3. Gråsten 13½ 5 MP 4. Fribonde 11½ 5. Alssund 9½ 6. Haderselv 2 8½ I A-rækken har Vejen lagt sig i spidsen. Resten af holdene ligger utroligt tæt. Vejen har kun vundet 2 kampe de har spillet resten uafgjort. Alle andre hold har både prøvet at vinde og tabe. Det er svært at få et overblik over rækken, da der spilles med oversidder. Der er spillet 6 runder, og der mangler således stadig 3. Stilling * = 6 kampe resten 5 kampe: 1. Vejen Ribe 2 (*) 11½ 8 MP 3. Åbenrå 2 11½ 6 MP 4. Tønder 2 10½ 6 MP 5. Løgumkloster 10½ 5 MP 6. Gråsten 2 (*) 10½ 4 MP 7. Alssund 2 9½ 5 MP 7. Bov2 9½ 5 MP 9. Vamdrup (*) 9½ 2 MP B-rækken er den eneste række i hovedkredsen med det optimale antal på 8 hold. Efter første runde, hvor Ribe 3 spillede 2-2 mod Vojens, har holdet kun sat 1 point til i 4 runder. Ribe fører således rækken. Tættest på kommer de 2 hold, som Ribe endnu ikke har mødt Bov 3 og Gråsten 3. Stillingen efter 5 runder: 1. Ribe Bov Gråsten 3 14½ 4. Vojens Tønder Haderslev 3 5½ 7. Ribe 4 4½ 8. Oversø-Frørup 2½ Der er en udsat/ikke indberettet kamp. Det er kampen mellem Oversø-Frørup og Vojens. En storsejr til Vojens vil sende holdet op på 2. pladsen i rækken. Der er ikke spillet i D-rækken siden sidste blad.

11 11Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 11 SydGrandPrix Der er nu afviklet 5 af de i alt 7 runder i turneringen. De 2 manglende runder er i Haderslev den 21/3 og Gråstan/Alssund den 25/4. De 2 ekstra runder har skabt mere klarhed i nogle klasser, mens det i andre klasser er blevet endnu sværere at pege på en vinder. Turneringen må siges at være en kæmpe succes, da 108 spillere har deltaget 1 eller flere gange. I mesterklassen pegede jeg i sidste nummer på Lars Wilton, som et godt bud på titlen. Han var ikke med i Vojens, men vandt turneringen i Ribe. Lars har 3 førstepladser og 1 andenplads og da kun de 4 bedste resultater tæller med er han næsten sikker på titlen. Den eneste spiller, som kan nå op er Svend Erik Kramer. Hvis han vinder de 2 sidste runder, kommer han komme a point med Lars og vinder på reglen om at bedstplacerede ved sidste stævne vinder. Stillingen i toppen: 1. Lars Wilton, Ribe Svend Erik Kramer, Bov Jimmy Andersen, Ribe 36 I 1. klasse lignede Bent Bojsen en sikker vinder sidste gang jeg omtalte turneringen. I mellemtiden har Christian Karstensen vundet 1 i Vojens og blevet nummer 3 i Ribe. Både Bent og Christian har efter 5 runder 2 første- og en tredjeplads. Jan Rosenberg er den eneste, som kan true de 2 førende. Det vil undre mig meget, hvis de 3 spillere ikke fordeler de 3 første pladser mellem sig. Stillingen i toppen: 1. Bent Bojsen, Gråsten Christian Karstensen, Tønder Jan Rosenberg, Ribe 38 Jørgen Clausen havde med 2 førstepladser lagt sig i spidsen af 2. klasse, men da han kun har fået 1 point siden, har han afgivet førstepladsen til Manfred Thomsen. Manfred har fået en første- og en delt førsteplads i de sidste runder. Jørgen kan stadig nå at vinde gruppen. Stillingen i toppen: 1. Manfred Thomsen, Fribonde Jørgen Clausen, Gråsten Sascha Thomsen, Fribonde 35 I 3. klasse er der mange, som kan vinde. Ingen spiller i denne gruppe har prøvet at vinde mere end 1 gang. Jeg nævner de 3 i toppen, men det kan sagtens blive en spiller udenfor denne top, som vinder samlet. Stillingen i toppen: 1. Erik Asmund, Gråsten Morten Jessen, Vojens Palle Gejl Jørgensen, Vojens 37 I 4. klasse er der heller ingenting der er afgjort. Lige uden for top 3 ligger Peter Jordt fra Tønder. Han har kun deltaget 2 gange, men han har vundet begge gange. Stillingen i toppen: 1. Jesper Kallesen, Vojens Troels Bergnæs, Tønder Ken Gejl Jørgensen, Vojens 37 Skoleskaksgruppen er den med flest deltagere 28 spillere har været med. Halvdelen har kun deltaget i et stævne, mens 4 spillere fra Vojens har været med hver gang. Kristine Gejl Jørgensen er den eneste, som har vundet 2 turneringer. Stillingen i toppen: 1. Kristine Gejl Jørgensen, Vojens David Gutschenreiter, FSK Lasse Andresen, Vojens 36 Omtale af de enkelte stævner og den samlede stilling for alle kan findes på hovedkredsens eller Tønders hjemmeside.

12 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 12 Partier fra Slotsturneringen. I sidste nummer af bladet var der referat og et enkelt parti fra Slotsturneringen. Her bringes 2 partier mere begge er kommenteret af Svend Erik Kramer. Hans Ole Hansen (Aabenraa) Broder Petersen (Alssund) 1.d4 d5 2.c4 c6 3. c3 a6 4.c5? at fastlægge bønderne, så modstanderen kan sprænge dem er naturligvis en strategisk fejl 4...e5! sådan Broder griber straks chancen 5. f3 exd4 6. xd4 d7 7. a4 b5? Ups, har Broder glemt, at der kan slås en passant? 8.cxb6! gf6 9. g5 c5 10. xf6 xf6 11. e5+?! fristende, men efter [ 11. xc5! xb6 12. d3 og hvid har bare en bonde mere med pæn fordel ] e6?! [ e7 12.e3 xe5 13. xe5 d6 14. c6 0 0 var bedre, nu får hvid atter en gylden mulighed] 12.e3? [ 12. g5! var trækket d7 13. xe6 fxe6 14.b7! xb7 15. xe6+ e med sund hvid merbonde] d7 13. c7 c4 14.b7?! Mere smart end godt b c3 b8 16. xd8+ xd8? [ xd xc3 18.bxc3 xb7³] xc3 18.bxc3 b8² 19. d4?! xb7 20. xe6 fxe6 21. e f3 fb8 23.g3 c5 [ e5! 24. e2 b d2 8b e1 d xd3 cxd3 + var endnu stærkere, men alt vinder jo i en sådan stilling] 24. xd5?? Desperation [ 24. d2 b e1 d xd3 cxd3 holdt lidt længere] b John Kristoffersen (Gråsten) Broder Petersen (Alssund) 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 ge7 Bent Larsens gamle spillemåde mod spansk, men som i dag er gået helt af mode g6 5.c3 g7 6.d4 exd4 7.cxd4 a6?! 7...d5 8.exd5 xd5 9. e1+ e6 10. g5 d6 11. c3 0 0² er den gængse teori 8. c c3 b5 10. b3 d6 11.h3 a5 12. g5 h6 13. e3 c6 14. d2 e6? Broder er en modig mand, men dette forhastede træk, burde nu være straffet 15.f4? 15. xe6! fxe6 16.b4? ( 16. g4! f6 17.e5 f5 ( 17...dxe5

13 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side dxe5 f5 19. ad1+-) 18.exd6 xd6 19. de4+-) c4 17. xc4 bxc4 18. e2 d5 19.e5 a5 20.bxa5 xa5 21.g4 f7 22. d2 a8 23. fb1 c8 24. b2 e d7? Sort revancherer den hvide fejl, her havde xb3 16. xb3 b4 17. e2 a5µ med sort fordel været meget bedre 16. xe6 fxe6?! Der skal slås med dronningen her, de sorte kongebønder bliver nu alt for svage xe6 17. e1 f5 18.e5 b4 er fint for sort 17.b4?? c4? Et parti med mange fejl, de opstående stillinger har åbenbart givet de 2 ellers rutinerede spillere store problemer, med at finde de rigtige træk og dermed den rigtige plan - det bølger noget frem og tilbage [ 17...c5! 18.bxa5 ( 18.bxc5 dxc5 19. e2 ad8 +) 18...cxd4 +] 18. xc4 bxc4 19. e2 d5? igen var 19...c5! nærliggende, med klar sort fordel 20.e5 20.e5 a5 21.bxa5 xa5 22.g4! og hvid har udlignet f7 23. d2 a7 24. fb1 c8 25. b2 b6 26. ab1 f8?? En ren officer gives væk, og det fører direkte til tab, men det tjener Broder til ære, at han også offentliggør et tabsparti! 27. xb6 c7 28. b2 a3 29. b8+ f7 30. b6 c5 31. xa7 cxa b7+ xb7 33. xb7+ f8 34.dxc5 xc5 35. xc5+ xc5 36. f2 d4 37. e2 d3 38. c3 g5 39. e3 gxf xf4 1 0 Erik Asmund, Gråsten Brian Lundgaard, Vejen 1.e4 e5 2. c4 f6 3. f3 c6 4. c3 e d4 exd4 7. xd4 xd4 8. xd4 d6 9. e3 g4 10. d2 Hvis man vil give sin løber for springeren, så kan man lige så godt spille 10. h xe3 11. xe3 c6 12.a4 c7 13. ab1 a5 14. d3 f6 15. e2 e8 16. d2 g6 17. h1 17.f4 b h1 b4 19.c3 xa4 20.f5 Presset på sorts kongestilling kompencerer for den ofrede bonde d5 18.exd5 cxd5 19.c3 d7 20.b3 ac8 21.c4 d4 Er bonden en magtfaktor eller en svaghed? 21...dxc4 22. xc4 c6³ 22. g3 c6 23. be1 b6 24. e4 g7 25. g1 Jeg forstår ikke at kongen først går til h1 uden grund, og bagefter returnerer til g1 uden grund cd8 26.f4 d7 27. b1 27. g3 Hvids største chance må være at spille et velforberedt f f5 28. g3 xe1 29. xe1 xb1 30. xb1 e8 31.f5 e3 32. e1 Partier fra holdturneringen. Følgende parti har jeg fundet på Vejens hjemmeside. Det var specielt kombinationen ved sorts 38. træk, som fangede min opmærksomhed. Partiet er spillet først på året i en holdkamp i A-rækken mellem Vejen og Gråsten. xb3 33. e8+ f8 34. h6 Det ser rigtig farligt ud, men det er det ikke. c b f2 c5 Ville være en mere præcis trækfølge. 35. e4? Erik har fortalt mig, at flere

14 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side 14 gråstenspillere var overbeviste om, at han vandt nu. [35.h4 Dette træk ville give sort mere at tænke over og sort er på vej i tidnød xg3 36.f6 d h2 xg h3 ( 38. xg2?? c f2 xe8 40. d2 e4+-) g xg3 g f3 f1+= b f2 xf g3 b h4 h xe4+ Dette træk ville give sort hele pointet. Brian sagde senere følgende: "Jeg gik lige hjem og i seng. Og i det øjeblik, hvor mit hovede rørte puden, vidste jeg, hvordan jeg skulle have vundet. Og så var jeg lysvågen og kunne ikke falde i søvn før efter I stillingen før mit Dh5+ var der to mulige afviklinger. Det, jeg spillede, og så 38. Dxe4+. Jeg havde under fem minutter tilbage og valgte det, der ikke syntes at kræve beregning. Desværre var det det andet, som vandt. I fortsættelsen var der en evigskak, som jeg ikke havde set. Jeg har ikke haft det på brættet, men jeg er helt sikker på, at 38. Dxe4+ ville have vundet. Sådan er skak også. " 39. xe4 xh6 40. xd4 b4 og sort vinder let. 39. xh5 gxh5 40. f6+ g7 41. xh5+ g8 42. f6+ Der er evig skak. ½ ½ Vejen vandt alligevel opgøret 3-1 Følgende parti er spillet, da Gråsten besøgte Tønder. Det fra i mesterrækken. Niels Falsig, Tønder Jørgen Clausen, Gråsten 1.d4 d5 2. f3 f6 3.c4 e6 4. g5 bd7 5. c3 e7 6.e c2 c6 8.c5?! På grund af den manglende udvikling kommer hvid hurtigt i klemme på dronningefløjen - det er den manglende forbindelse mellem tårnene, som giver problemer. 8...h6 9. h4 b6 Den tematiske oprulning begynder. 10.b4 a5 Hvis der havde været forbindelse kunne hvid have spillet a e5 11.b5 bxc5 12.bxc6 b8 13. b5 og hvid holder vist skindet på næsen b xe5 12.dxe5 d7 13. xe7 xe7 14. a4 axb4 og sort kommer ud ag det hele med en bonde mere. 12.b5 c8 13.bxc6 xc6 14. xc6 xc6 15. b5 c8 16.c6 b8 17. xf6 gxf6 18. a4 b e2 xc6! Helt godt set af Jørgen - der går alligevel 6 træk inden officeren er i hus igen. 20. xc6 b5 21.a3 e7

15 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Side b2 22. hc1 bxa4 23. xa4 Herefter vil remis ikke være et usandsynligt resultat b6 23. hc1 c7 24. d3 fc8 25. b2 xc6 26. xc6 xc6 27. b1 a6 28. xb5 xa3 29. b8+ f8 30. d8 c f3 xd3 32. xf6 xf xf2 xb1 34.g4 a4 35. d8 a3 36.g5 f e2 xg5 0 1 Trods nederlaget i partiet vandt Tønder 4-2. I sæsonens første kamp var Alssund på besøg. På bræt 5 gav de 2 meget rutinerede hinanden følgende kamp. Begge optrådte som reserver på deres hold. Broder Petersen, Alssund Kaj Elkjær Larsen, Tønder 1.c4 f6 2.d4 e6 3. c3 b4 4.a3 xc3+ 5.bxc3 c5 6.f4 a5 7. d2 e4 8.e3 cxd4 9.cxd4 xd2 10. xd2 xd xd2 b6 12. e2 b7 13. f3 xf3 14. xf d5 c8 16. hc1 f6 17. c3 a6 18. ac1 c5 19. e2 e c2 c5 21. d2 xd2 22. xd2 ac8 23.e4 f7 24. d3 d6 25. b1 a5 26. c3 e5 27.f5 cc5 28. b5 axb5 29.cxb5 xc xc3 ½ ½ Erik Holm Petersen, Alssund Jens Chr. Lund, Tønder 1.e4 g6 2.d4 g7 3. c3 c6 4. f3 d5 5.e5 g4 6. e2 e e7 8. g d2 c5 10. f4 xf3 11. xf3 cxd4 12. b5 12. xd4 bc6 13. h4 xe5 er heller ikke godt for hvid bc6 13. f6 b6 14.a4 a6 15. d6 ad8 16. ab1 c7 17. xg7 xg7 18.h4 Hvids eneste chance er selvfølgelig at håbe på et eller andet på kongefløjen, men Jens har fuldstændig styr på det g8 19.h5 xe5 Nu er det igen høsttid. 20. xe5 xd6 21. xd4 e5 22. g4 f5 23. g5 f6 24. xf6 xf6 25.hxg6 hxg6 26. fd1 e4 27. e2 d4 28. d2 g7 29. bd1 fd6 30.g3 c6 31. f1 e5 32. g2 f3 33. e2 h8 Truer med mat. Læg mærke til hvor få muligheder hvid har for bevægelse. 34.g4 f6 35. g3 e5 Helt roligt - hvids bevægelsesmuligheder begrænses hele tiden. 36. g2? En fejl, men stillingen er håbløs f4# 0 1 Det er sjældent, at man får lov til at sætte mat med en bonde. Matchen endte 5½-½ til Tønder.

16 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 49 Kalender. Søndag den 22. feb. Division. Tirsdag den 24. feb. Alssunds åbne EMT (5) Uge 10 Holdkampe i A-B rækkerne. Lørdag den 28. feb Sønderjysk EMT 7. runde. Tirsdag den 3. mar. Holdkampe i A-rækken Søndag den 8. mar. Division og mesterrække. Tirsdag den 10. mar. Alssunds åbne EMT (6) Lørdag den 14. mar. Holdkampe Stævne i Haderslev i D-rækken. Mandag den 16. mar. Holdkampe A-rækken. Lørdag den 21. mar. SydGrandPrix i Haderslev 6. runde Tirsdag den 24. mar. Alssunds åbne EMT (7) Torsdag den 26. mar Trekantsturnering i Gråsten. Tirsdag den 31. mar. Trekantsturnering i Alssund Torsdag den 2. apr. Trekantsturnering i Åbenrå Tirsdag den 7. apr. Påskelyn tilmelding mandag den 6. Tirsdag den 21. apr. Løgumkloster by 1. tilmelding senest 14./4. Lørdag den 25. apr. SydGrandPrix i Gråsten/Sønderborg 7. runde. Tirsdag den 28. apr. Løgumkloster by 2. Tirsdag den 5. maj Løgumkloster by 3. Tirsdag den 12. maj Løgumkloster by 4. Tirsdag den 19. maj Løgumkloster by 5. Her er et par eksempler fra Sønderjysk EMT i Skoleskak den 1/ De unge trækker og sætter mat begge diagrammer er fra C-klassen.. Peter Jordt, Tønder Emil Holt, Haderslev Sort trækker og gør mat i 2 træk. XABCDEFGHY k+( 7+-zp-+-+p' 6p & 5sN-+-vll+-% 4-+N+-zp-zP$ 3+PzP-tr-zP-# 2P+-mK-+R+" ! xabcdefghy Daniel Gammelgaard, Haderslev Jacob Lindberg, Aabenraa Sort trækker og gør mat i 1 XABCDEFGHY 8-+-tr-+k+( 7zppzp-+pzp-' zp& 5+-+p+-+P% 4-+n+-wq-+$ 3+-zP-trP+-# 2P+P+-+Q+" 1+-mK-+R+R! xabcdefghy

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

Nummer 38- December 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser Lidt fra formanden

Nummer 38- December 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser Lidt fra formanden Nummer 38- December 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 12 Side 13 Side 14 Vigtige adresser Lidt fra formanden FU-møde Debat om holdturneringen Holdturneringen

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

Nummer 45- februar 2008 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 45- februar 2008 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 45- februar 2008 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser. Side 3 Ekstraordinær generalforsamling. Side 3 Generalforsamling. Side 4 Formandens beretning. Side 8 Medlemskampagne. Side

Læs mere

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak Nummer 37- august 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 11 Side 11 Side 12 Vigtige adresser Ny sæson Fin hjemmeside, men Holdturnering Flensborg

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Nummer 50- April 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - referat. Holdturneringen. Indbydelse til ungdoms DM.

Nummer 50- April 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - referat. Holdturneringen. Indbydelse til ungdoms DM. Nummer 50- April 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 7 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 28 Side 28 Vigtige adresser. Generalforsamling - referat.

Læs mere

Nummer 55- August 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering

Nummer 55- August 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering Nummer 55- August 2010 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 12 Side 13 Side 15 Vigtige adresser. Temadag SGP Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 61- Februar 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 11 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Vigtige

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 2 SPRINGEREN Aug. 2012 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere

Læs mere

Nummer 42- april 2007 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 42- april 2007 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 42- april 2007 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Formanden gør status Side 4 Sønderjysk EMT 2007 Side 5 Generalforsamlingen Side 11 SydGrandPrix Side 15 Holdskak Side

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Nummer 57- Februar 2011 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - dagsorden. Formandens beretning.

Nummer 57- Februar 2011 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - dagsorden. Formandens beretning. Nummer 57- Februar 2011 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 14 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Vigtige adresser. Generalforsamling - dagsorden. Formandens

Læs mere

Nummer 44- januar 2008 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 44- januar 2008 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 44- januar 2008 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser. Side 3 Formandens første år. Side 4 Trekantturneringen. Side 4 Slotsturneringen. Side 5 Indbydelser. Side 6 Indbydelse SEMT

Læs mere

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 139 maj 2012 34. årg.

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 139 maj 2012 34. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 139 maj 2012 34. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Tlf.: 2273 0489 e-mail: skak@sbrh.dk Skaknyt udgives af Tønder Skakklub og udkommer

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Gafler. Kvindetræning 25/ ved Rasmus Jørgensen

Gafler. Kvindetræning 25/ ved Rasmus Jørgensen Gafler Kvindetræning 25/11-2015 ved Rasmus Jørgensen Gafler er et af de vigtigste taktiske værktøjer, og selvom de opstår hyppigt, bliver de tit overset, også på højeste niveau. Der er forskellige definitioner

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Nummer 46- april 2008 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamlingsreferater. Trekantsturneringen. Kommentar om fusion fra 5 HK

Nummer 46- april 2008 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamlingsreferater. Trekantsturneringen. Kommentar om fusion fra 5 HK Nummer 46- april 2008 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 8 Side 9 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 15 Side 16 Vigtige adresser. Generalforsamlingsreferater. Trekantsturneringen.

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

Redaktion. Forretningsudvalget (FU) i 4. hovedkreds. Helge Andersen Solvang 14 6340 Kruså 74 67 87 03 E-mail: hegili@post.tele.dk

Redaktion. Forretningsudvalget (FU) i 4. hovedkreds. Helge Andersen Solvang 14 6340 Kruså 74 67 87 03 E-mail: hegili@post.tele.dk Nyt fra Sønderjydsk skak Nummer 30 Side 2 Forretningsudvalget (FU) i 4. hovedkreds. Formand: Hansjørgen Clausen Æblehaven 5 6320 Egernsund 74 44 22 98 E,mail: majbritclausen@mail.dk Kasserer: Frede Andersen

Læs mere

Nummer 48- December 2008 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til Generalforsamling. Fra fusionsudvalget. Medlemskampagne.

Nummer 48- December 2008 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til Generalforsamling. Fra fusionsudvalget. Medlemskampagne. Nummer 48- December 2008 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 9 Side 10 Side 11 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Vigtige adresser. Dagsorden til

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Nummer 53- Februar 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen Formandens beretning

Nummer 53- Februar 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen Formandens beretning Nummer 53- Februar 2010 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 16 Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Klassiske mesterpartier

Klassiske mesterpartier Klassiske mesterpartier 1 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Philidor. 9 Kapitel 2:

Læs mere

DSU 8. Hovedkreds. 8. Hovedkredsmesterskab Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

DSU 8. Hovedkreds. 8. Hovedkredsmesterskab Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. DSU 8. Hovedkreds 8. Hovedkredsmesterskab 17.10.2005 2 16.10.2005 22.10.2005 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum www.8-hk.dk Spilletid 1. Søndag 16. oktober 12 00-16 00 2. Mandag 17. oktober 17 00-21

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned Klubblad August 2011 AALBORG SKAKFORENING AF 1889 Så prøver vi med et klubblad igen! Du sidder nu og læser i Aalborg Skakforenings klubblad for august 2011. Det er næsten uendeligt længe siden, der sidst

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

- holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16. Nr. 1

- holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16. Nr. 1 - holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16 Nr. 1 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 49. årgang.nr. 1, august 2015 Haderslev Skakklub mandag

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Nummer 58- April 2011 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser.

Nummer 58- April 2011 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Nummer 58- April 2011 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 9 Side 12 Side 15 Side 16 Side 16 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Vigtige adresser. FU-møde. Generalforsamling - referat.

Læs mere

Nummer 52- November 2009 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 52- November 2009 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 52- November 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 5 Side 7 Side 9 Side 11 Side 14 Side 14 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Vigtige adresser.

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Før-skoleskak Undervisningsbog

Før-skoleskak Undervisningsbog Før-skoleskak Undervisningsbog Dansk Skoleskak - leg og læring Før-skoleskak - undervisningsbog Dansk Skoleskak 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN: 978-87-87800-88-4 Udgiver Dansk Skoleskak - Skoleskak.dk Før-skoleskak

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

SYDGRANDPRIX Mesterklassen. GP-points: Sum af 4 bedste. Tøn Kold Ribe Voj Esbj Vejle Grås

SYDGRANDPRIX Mesterklassen. GP-points: Sum af 4 bedste. Tøn Kold Ribe Voj Esbj Vejle Grås SYDGRANDPRIX 2009-10 GP-points: 26.09 24.10 14.11 28.12 23.01 27.02 24.04 Navn: Mesterklassen Klub: Rating sæson start 1900 Tøn Kold Ribe Voj Esbj Vejle Grås Gunnar Pedersen Esbjerg 2171 M 17 - - - 17-8

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang.

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang. RØDOVRE SKAK KLUB Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang. BACK ON THE STREET! Freden er forbi venner~efter et par sæsoner med diverse vattede redaktører, der,når bølgerne gik iøjs~,kun udsendte 1-2 numre årligt,har

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Holdturneringen 4. og 5. HK

Holdturneringen 4. og 5. HK Holdturneringen 4. og 5. HK Program for sæson 2010-2011 Indholdsfortegnelse Fra turneringslederen side 4 Turneringsreglement side 5 Klubfortegnelse side 9 Rundeskemaer side 22 Styrkelisten side 27 1 Forretningsudvalg

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 142 december 2012 34. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 142 december 2012 34. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 142 december 2012 34. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf.: 2273 0489 e-mail: skak@sbrh.dk Tlf.: 7472 3015 e-mail:

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

Nummer 51- August 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Svar på debatoplæg. Referat fra FU-møde.

Nummer 51- August 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Svar på debatoplæg. Referat fra FU-møde. Nummer 51- August 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 17 Side 17 Side 18 Side 20 Vigtige adresser. Debatoplæg. Svar på debatoplæg.

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 154 januar årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 154 januar årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 154 januar 2016 38. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Nummer 66- April 2013 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 66- April 2013 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 66- April 2013 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser. Side 3 Referat fra generalforsamlingen Side 7 Tilbageblik år 2000 Side 8 Holdskak Side 11 SGP-finale i Sønderborg Side 11 Påskelyn

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Nummer 64- December 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 64- December 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 64- December 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 9 Side 11 Side 12 Side 16 Side 16 Side 20 Vigtige adresser. Mindeord for Godtfred Sloth Jensen Mindeord for Frede A. Andersen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere