Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per )

2 Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen dækker ikke 5. Forsikringsbeløb 6. Regres efter færdselsloven Kaskoforsikring 7. Hvad dækker forsikringen? 7.1. Brandforsikring alene 7.2. Del-kaskoforsikring 7.3. Fuld kaskoforsikring Hvilke skader dækker forsikringen? Retshjælpsforsikring Redningsforsikring i udlandet Friskadeforsikring Fælles undtagelser Andre grunde til, at forsikringen ikke dækker Fælles betingelser for ansvars- og kaskoforsikringerne 8. Sådan opgør vi en skade 9. Fra hvornår dækker forsikringen? 10.1 Betaling af præmien Præmietrin bonus Deres selvrisiko 11. Hvis faren bliver større 12. Når de skal anmelde en skade 13. Hvis bilen bliver solgt (skifter ejer i det hele taget) 14. Indeksregulering af præmien 15. Kaskoforsikringens varighed og opsigelse 16. Ankenævn hvis du ikke er tilfreds med os 17. Love og vedtægter

3 Forsikringens omfang 1 Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringen dækker forsikringstageren. Den dækker også enhver anden, som lovligt bruger bilen. Hvis bilen får ny ejer, dækker forsikringen den nye ejer i tre uger efter ejerskiftet. Det gælder dog ikke, hvis den nye ejer er dækket af en anden forsikring. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har bilen til reparation, service, transport og salg eller lignende. Det gælder dog ikke, hvis der sker skader, mens der arbejdes på bilen. Eller hvis der køres med bilen og det ikke sker i forsikringstagers interesse. 2 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grøn kort ordningen. For lastbiler over 4 tons totalvægt dækker forsikringen dog kun uden for Danmark, når forsikringstager har truffet aftale med Sønderjysk Forsikring om det.

4 Ansvarsforsikring 3 Hvad dækker forsikringen? 3.1 Forsikringen dækker den sikredes ansvar for at betale erstatning, hvis der sker skade, når bilen bliver brugt. Skade på forsikringstager dækkes også, når forsikringstager ikke selv har kørt bilen. Hvis det står på policen, dækker forsikringen også ansvar for skade, som er sket, når forsikringstager har koblet et påhæng, f.eks. en campingvogn, til bilen. Dog kun hvis tilkoblingen følger forskrifterne. 3.2 Forsikringen dækker også skade eller ansvar for skade, som er sket under nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb og under rallies (dog ikke baneløb se punkt c neden for). Men kun; - hvis der køres i Danmark. - hvis Justitsministeriets tilladelse er i orden, når en sådan tilladelse er påkrævet. - hvis reglerne for løbet er overholdt. Forsikringen dækker dog ikke skade eller ansvar for skade; a) hvis forsikringstager ikke har rettet sig efter Justitsministeriets regler om udlejning af bil uden fører. b) som sker under kap- og væddeløbskørsel eller under træningen. c) som sker ved kørsel på en bane eller et andet område, som er afspærret til løbet. 4 Forsikringen dækker ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke: a) Skade på forsikringstagers eller brugers ting. - Krig, oprør og borgerlige uroligheder. - Jordskælv eller andre naturkatastrofer. - Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 5 Forsikringsbeløb Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, som er bestemt i færdselsloven. Forsikringstager kan aftale højere beløb med Sønderjysk Forsikring og så skal det stå på policen. Ved kørsel i udlandet dækker forsikringen med de beløb, som det er bestemt af landets lovgivning. Dog mindst med de beløb, der gælder i Danmark. Det gælder dog kun lande, som Danmark har grønt kort eller anden aftale med. I andre lande gælder de samme beløb som i Danmark. Forsikringstager kan dog få udbetalt mere end dækningsbeløbene fx hvis et erstatningsspørgsmål skal afgøres og Sønderjysk Forsikring har accepteret omkostningerne. Eller hvis forsikringstager bliver dømt til at betale en erstatning som er dækket af forsikringen og forsikringstager skal betale renter af erstatningen. 6 Regres efter Færdselsloven Justitsministeriet har bestemt, at Sønderjysk Forsikring har pligt til at gøre regres mod den, der har ansvaret for skaden (efter Færdselslovens 104), hvis han eller hun har gjort det med vilje. Hvis skaden skyldes grov hensynsløshed, kan Sønderjysk Forsikring have regres i et større eller mindre omfang. Det afhænger af omstændighederne og rettens afgørelse. Sønderjysk Forsikring har pligt til at gøre regres, hvis skaden er sket, mens bilen var udlejet uden fører til personbefordring, og det er sket i strid med Justitsministeriets bestemmelser. b) Skade på førerens person eller ting. c) Skade på et køretøj, som er koblet til bilen. d) Skade på dyr eller ting, der bliver transporteret i eller på det køretøj, som er koblet til. e) Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Ansvarsforsikringen dækker heller ikke ansvar for skade på transporteret gods, når kørslen sker mod betaling. Og heller ikke, hvis der er tegnet en anden forsikring for kørsel i udlandet. Forsikringens dækker ikke skade, som er sket som følge af:

5 Kaskoforsikring 7 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker skader på forsikringstagers bil og også alt ekstra tilbehør, som er fastmonteret på bilen. Tilbehør, som er afmonteret, er dog også dækket, hvis det kun bruges til den forsikrede bil. Forsikringstager kan dog højst få kr. pr. forsikringsbegivenhed til erstatning af musikanlæg inkl. bånd og CD er. Det skal stå på policen, hvis biltelefoner, walkie-talkies og andet sender/modtagermateriel er dækket af forsikringen. 7.1 Brandforsikring alene hvis det står på policen. Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker skader ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. Hvis der sker et mekanisk uheld i motoren på grund af eksplosion i cylindre, regner Sønderjysk Forsikring det ikke som skade ved eksplosion. Det er ligegyldigt, om eksplosionerne er regelmæssige eller ej. 7.2 Del-kaskoforsikring hvis det står på policen. Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker skader på bilen: a) Ved brand se punkt 7.1. b) Ved tyveri og røveri c) Hvis der styrter noget ned på bilen d) Hvis alene bilens glas beskadiges dog ikke hvis vinduesviskerne har ridset i glasset, eller hvis skaden er sket ved brug af isskraber. Forsikringen er ikke udvidet med redningsforsikring i udlandet eller retshjælpsforsikring. 7.3 Fuld kaskoforsikring hvis det står på policen Hvilke skader dækker forsikringen? Kaskoforsikringen dækker enhver skade på forsikringstagers bil og også tab af bilen ved tyveri eller røveri. Dog bortset fra skader nævnt under punkt og Retshjælpsforsikring En sådan forsikring har sine egne forsikringsbetingelser hvis forsikringstager ønsker det kan disse fremsendes. Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringstager har tegnet fuld kaskoforsikring. Forsikringen dækker med indtil kr ,-. Der er en selvrisiko på 10 % af de samlede omkostninger (dog mindst kr ,-) Redningsforsikring i udlandet Forsikringen dækker kun, hvis forsikringstager har tegnet fuld kaskoforsikring. Forsikringen gælder for personbiler, vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3 tons. Hvis formålet med rejsen er godstransport er varebiler og lastbiler ikke dækket Friskadeforsikring Hvis det står på policen, at der er tegnet friskade, skal forsikringstager ikke flyttes til et dyrere præmietrin; a) Ved brand se punkt 7 b) Ved tyveri og røveri c) Ved skade, som kun går ud over forsikringstagers bils glas d) Hvis noget styrter ned på bilen e) Ved seriehærværk (det vil sige, at mere end 4 biler er ødelagt samtidig) hærværket skal være meldt til politiet. 7.4 Fælles undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) Skader, der alene opstår i bilens mekaniske dele (fx motor, transmission og styretøj), og som også begrænser sig til de mekaniske dele. Skade af denne art er dog omfattet af kaskoforsikringen, hvis den sker ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag eller tyveri. Eller hvis skaden sker under transport på et andet køretøj eller ved hjælp af et andet køretøj. b) Skader på bilen eller dele af bilen, som sker, når der arbejdes på den (og som ikke skyldes brand). Skader, der sker under kørsel, er dog dækket, hvis kørslen er i forsikringstagers interesse. c) Skader, der skyldes klimaet (fx tæring, rust og frostsprængning). Eller som skyldes slid, stenslag i lak, ridser og lign. d) Skader, som giver os ret eller pligt til at gøre regres under ansvarsforsikringen. e) Skader, som skyldes fabrikations- eller konstruktionsfejl. Dog dækkes skader på bilen under kørselsuheld. f) Skader, der ikke er eller ville være dækket af ansvarsforsikringen Andre grunde til, at forsikringen ikke dækker: a) Når skaden sker med vilje eller ved grov uagtsomhed. b) Når skaden skyldes, at bilen var i en sådan uorden, at det var uforsvarligt at køre i den (fx nedslidte dæk).

6 c) Når skaden skyldes, at bilens fører var så påvirket af spiritus, at han eller hun ikke kunne køre forsvarligt, jf. Forsikringsaftaleloven 20 og Færdselsloven 53, stk. 1 og 2. d) Når skaden skyldes, at bilens fører ikke kunne køre forsvarligt af andre grunde fx på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- eller medikamentmisbrug eller indtagelse af euforiserende stoffer. e) Når skaden sker, mens bilen bliver kørt af en person uden kørekort medmindre det ikke skyldes manglende kørefærdighed. f) Når skaden sker på et tidspunkt, hvor forsikringstager er bagefter med betaling af forsikringspræmien. Forsikringstager er dog dækket af forsikringen, hvis skaden sker, mens en anden end forsikringstager selv eller bilens faste bruger kørte bilen. Forsikringen dækker dog alligevel ikke, hvis forsikringstager eller den faste bruger vidste, at føreren af bilen ikke burde køre på grund af de ting, som er nævnt under punkt Heller ikke hvis forsikringstager burde have vidst det (grov uagtsomhed). Sønderjysk Forsikring kan kræve pengene tilbage, hvis vi har betalt for en skade, som forsikringen normalt ikke ville dække.

7 Fællesbetingelser for ansvar- og kaskoforsikringerne 8 Sådan opgøres en kaskoskade Sønderjysk Forsikring kan enten lade bilen reparere, eller kan erstatte skaden med et kontant beløb. 8.1 Reparation: Ved reparation skal forsikringstager have sat bilen i samme stand som før skaden Forsikringstager må kun træffe aftale om erstatning eller om reparation, hvis Sønderjysk Forsikring har givet accept herom. Dette gælder ikke mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med bilen Sønderjysk Forsikring har ret til at bestemme, hvor bilen skal repareres. Sønderjysk Forsikring erstatter ikke ekstra udgifter på grund af, at reparationen er sket uden for normal arbejdstid. Ej heller erstattes ikke et eventuelt fald i bilens handelsværdi, fordi den er blevet repareret Hvis bilen er blevet bedre, fordi det har været nødvendigt at udskifte slidte eller tærede dele, skal forsikringstager selv betale dette Hvis skaden er sket, efter at bilen var overladt til en reparatør, skal reparationer, som sker på hans værksted, erstattes til nettopriser. Det gælder dog kun, hvis reparatøren ikke kan dokumentere, at han var uden skyld i skaden. Skader, som reparatøren normalt får lavet på et andet værksted, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler Sønderjysk Forsikring betaler kontant erstatning, hvis udgifterne til reparation er større end bilens handelsværdi inden skaden. 8.2 Kontant erstatning: Overstiger reparationsudgifterne bilens handelsværdi bestemmes erstatningen til det beløb, som forsikringstager skulle give kontant for en bil af samme fabrikat, type, alder og i samme stand (se dog punkt 8.3.) Såfremt bilen efter tyveri ikke kommer til veje inden 4 uger efter, at Sønderjysk Forsikring har modtaget skadesanmeldelse, eller tyveriet er meldt til politiet, ydes også kontant erstatning. 8.3 Nyværdi erstatning: Hvis bilen er registreret til privat personkørsel, har forsikringstager ret til en erstatning, der svarer til prisen på en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang. Men det forudsætter dog: a) At skaden er sket inden for det første år efter at bilen blev registreret som ny. b) At bilen var fabriksny, da forsikringen blev tegnet. c) At omkostningerne til at reparere bilen er blevet beregnet til at være større end 50 % af bilens nyværdi på det tidspunkt, da skaden skete. 8.4 Transportomkostninger: Hvis det er nødvendigt at transportere bilen på grund af skaden, betaler forsikringen for transporten til den nærmeste reparatør. Hvis bilen kommer til veje efter tyveri eller røveri, betaler Sønderjysk Forsikring også for nødvendig transport til bilens hjemsted Disse transportomkostninger bliver ikke dækket, hvis forsikringstager får dem dækket af en anden forsikring, abonnement eller lignende. 8.5 Merværdiafgift: Sønderjysk Forsikring betaler merværdiafgiften (lov nr. 102 af med senere ændringer) Hvis bilen ejes af en momsregistreret virksomhed gælder dog: a) Hvis beløbet kan medtegnes i den indgående merværdiafgift, skal virksomheden betale merværdiafgiften. Sønderjysk Forsikring ligger beløbet ud for forsikringstager og sender en opgørelse. Betales skaden kontant trækkes merværdiafgiften fra i beløbet. 9 Fra hvornår dækker forsikringen? 9.1 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor Sønderjysk Forsikring får en underskreven begæring fra forsikringstager. Medmindre forsikringstager ønsker, at forsikringen skal gælde fra en senere dato. 9.2 Hvis Sønderjysk Forsikring ikke ønsker at kaskoforsikre forsikringstagers bil, giver selskabet orientering herom til forsikringstager. Dækningen ophører tre dage efter, at meddelelsen er kommet til forsikringstagers adresse. 10 Præmien 10.1 Betaling af præmien: Den første præmie forfalder til betaling på det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft. Det står på policen, hvornår senere præmier forfalder Forsikringstager får sendt opkrævning til den betalingsadresse, som der blevet oplyst til Sønderjysk Forsikring Giroindbetalingskort eller anden meddelelse om at præmien er forfalden, regnes for et påkrav, dvs. en opfordring til at betale.

8 Hvis forsikringstager ikke betaler præmien efter første påkrav, fremsender Sønderjysk Forsikring påmindelse med beskrivelse af retsvirkning ved ikke at betale inden udløbet af den tidsfrist, som er nævnt i brevet. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav Såfremt der skal rykkes for betaling opkræver Sønderjysk Forsikring gebyr herfor Forsikringstager har som pligt straks at oplyse Sønderjysk Forsikring herom, såfremt betalingsadressen ændres For ansvarsforsikringer (der er lovpligtige) er der særlige regler for at anmelde manglende betaling til Centralregistret for Motorkøretøjer, som kan tage skridt til at få nummerpladerne fjernet. Der er også regler for registrering af dårlige betalere Præmietrin bonus: Præmien fremgår af skalaen og reglerne nedenfor den reguleres, hvis der sker skader. Præmietrin 0 = 200 % af trin 3. Præmietrin 1 = 150 % af trin 3. Præmietrin 2 = 120 % af trin 3. Præmietrin 3 = 100 % af trin 3. Præmietrin 4 = 90 % af trin 3. Præmietrin 5 = 80 % af trin 3. Præmietrin 6 = 70 % af trin 3. Præmietrin 7 = 60 % af trin 3. Præmietrin 8 = 50 % af trin 3. Præmietrin 9 = 40 % af trin 3. Præmietrin 10 = 30 % af trin 3. Præmietrin 11 = 30 % af trin 3. * * Superelitebilist ved personbiler og vare- og lastbiler under kg Når en ny forsikring starter, gælder præmietrin 3. Hvis forsikringstager eller bilens faste bruger er under 23 år, når forsikringen træder i kraft, startes der på trin For hvert fulde forsikringsår uden skader, rykker forsikringstager frem til nærmeste lavere præmietrin For hver skade rykker forsikringstager to præmietrin tilbage i forhold til det præmietrin, forsikringstager var på, da skaden skete Ved en skade forstås en forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for Sønderjysk Forsikring. Enten direkte eller indirekte fordi Sønderjysk Forsikring skal betale andre krav For personbiler samt vare- og lastvogne indtil kg. gælder følgende: Når forsikringstager har kørt i tre år uden skader på trin 10 flyttes denne til trin 11. Hvis der sker skade på trin 11, forbliver forsikringstager på samme bonustrin uden at forsikringen bliver dyrere For disse skader har forsikringstager ikke bonustab: 10.3 Selvrisiko: b) Skader, der sker, mens bilen er på værksted, servicestation og lign. c) Hvis ansvaret for skaden falder bort efter Erstatningsansvarsloven 19. d) Skader, der alene er dækket efter reglerne om redningsforsikring i udlandet (punkt ) e) Hvis en ny ejer har lavet skaden (se punkt 13.) Selvrisikoen står noteret på policen. Selvrisikoen gælder kaskoforsikringen (hvis ikke andet er nævnt på policen) I disse tilfælde gælder en særlig selvrisiko: a) Ved skader, som er forvoldt af unge under 23 år, er der en ekstra selvrisiko på 100 % af den selvrisiko, som står på policen. b) Ved skader, som er forvoldt i beruset tilstand, er der en ekstra selvrisiko på 100 % af den selvrisiko, som står på policen. Dette gælder, hvis vores pligt til at dække skaden ikke er bortfaldet se reglerne i punkt Hvis der er selvrisiko på forsikringen og Sønderjysk Forsikring har betalt en regning for forsikringstager, har selskabet ret til at bede forsikringstager betale udlægget straks. Forsikringstager kan ikke nægte at betale, selv om en anden helt eller delvis har ansvaret for skaden. 11 Hvis faren bliver større 11.1 Forsikringen er tegnet ud fra de oplysninger, forsikringstager har givet. Forsikringstager skal derfor straks give Sønderjysk Forsikring besked, hvis forholdene ændres. Sønderjysk Forsikring bestemmer derefter, om forsikringen kan fortsætte på de hidtidige vilkår Som eksempler på forandring i risikoen kan nævnes: a) Forsikringstager eller bruger ændrer adresse (registreringsadressen)

9 b) Bilens vægt, indretning, udstyr eller det, den bruges til, ændrer sig Hvis forsikringstager ikke giver meddelelse om risikoforandring, er der sket en fareforøgelse. Og hvis der sker en skade, bliver erstatningen afgjort efter Forsikringsaftaleloven. 12 Når forsikringstager skal anmelde en skade 12.1 Forsikringstager skal omgående informere os, hvis der sker en skade eller et uheld, som kan medføre erstatning. Forsikringstager skal give Sønderjysk Forsikring så fyldige oplysninger som muligt Hvis bilen bliver stjålet, eller der bliver stjålet fra bilen, skal forsikringstager omgående melde dette til politiet. 13 Hvis bilen skifter ejer 13.1 Hvis forsikringstager sælger eller afmelder bilen, stiller Sønderjysk Forsikring forsikringen i bero i 2 år fra salgs- eller afmeldingsdato. Forsikringstager skal straks informere Sønderjysk Forsikring, hvis denne sælger bilen Forsikringstager skal give Sønderjysk Forsikring besked, hvis denne eller en af de sikrede flytter uden for Sønderjyllands Amt. Hvis det sker har Sønderjysk Forsikring ret til at opsige forsikringen med virkning fra næste forfaldsdato. 16 Ankenævn 16.1 Hvis der opstår uenighed mellem forsikringstager og selskabet om forsikringen, og hvis problemet ikke kan løses kan forsikringstager klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Telefon Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, og der skal betales et mindre gebyr. Forsikringstager kan få klageskemaet og et girokort til gebyret hos selskabet, i Ankenævnets sekretariat eller hos Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K. Telefon Love og vedtægter 17.1 Desuden gælder lov om forsikringsaftaler og Sønderjysk Forsikrings vedtægter for forsikringen Hvis forsikringstager køber en ny bil, viderefører Sønderjysk Forsikring forsikringen med forsikringstagers rettigheder med hensyn til præmietrin. Det forudsætter, at forsikringsforholdet bliver genoptaget indenfor 2 år Den ny ejer er dækket af forsikringen i 3 uger med mindre der er tegnet en anden forsikring. 14 Indeksregulering 14.1 Præmien bliver indeksreguleret efter det reguleringstal, som Danmarks Statistik offentliggør for oktober kvartal. 15 Kaskoforsikringens varighed og opsigelse 15.1 Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode. Den fortsætter, til den bliver sagt op af forsikringstager eller Sønderjysk Forsikring med mindst 3 måneders varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Forsikringen skal siges op skriftligt Hver gang forsikringstager har anmeldt en skade har både denne og Sønderjysk Forsikring ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. Sønderjysk Forsikring har endvidere ret til at stramme betingelserne. Det gælder i 14 dage efter at erstatning er blevet udbetalt eller at skaden er blevet afvist Sønderjysk Forsikring har ret til at opsige forsikringen med et varsel på 14 dage, hvis forsikringstager ikke vedligeholder bilen forsvarligt, eller hvis Sønderjysk Forsikrings repræsentant bliver nægtet adgang til at besigtige bilen.

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 444 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-03 September 2013. Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-03 September 2013. Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser version 01-03 September 2013 Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010716 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere