Kubik til Windows Side 1 KW PLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kubik til Windows Side 1 KW PLAN"

Transkript

1 Kubik til Windows Side 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning Installation af KUBIK Første start af KUBIK Generel information Pristabeller Vælg Pristabel Vælg Løntabel Enhed og omregningsfaktorer Ændring af tabelstørrelse Sletning af pris-eller løntabel Kundekartotek Målelister Opret ny måleliste Vælg allerede oprettet liste Beskrivelse af måleliste Kubikmeter-lister Rummeter-lister Inddatering af målelister Rummeterlister: Beregning med målekortet Inddatering af medarbejdere i målelister Flytning af linier mellem målelister Beregning af vedmasse udfra stikprøvemålinger Udskift kvaliteter Opstilling af stokke i nummerorden Arkivering og sletning af målelister Import af måledata fra skovningsmaskine Udskrift af måleliste og sammendrag Udskrift af måleliste og sammendrag Afrunding af vedmasse til 2 decimaler...26 KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

2 5. Send eller modtag måleliste pr. diskette eller Fakturering Fakturering i KUBIK Fakturering via Concorde C Rapporter, Vedmasseregnskab Oversigter over målelister Vedmasseregnskab Opstilling af vedmasseregnskab fra flere databaser Lønberegning Overførsel af lønberegning til LØN til Windows Kontrol af KUBIK s database tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

3 Kubik til Windows Side 3 I. Indledning KUBIK til Windows anvendes til at - udskrive målelister og sammendrag for kubikmeter-effekter og rummeter-effekter. - opstille faktura-kladde eller endelig faktura - udarbejde hugst-statistik og afdelingsvis vedmasse-opgørelse - beregne akkordløn for skovning og udkørsel. Lønberegningen kan overføres til programmet LØN, der anvendes til at udskrive den samlede lønseddel. (Kræver rapportmodul) Kubikmeter-effekter og rummeter-effekter inddateres og gemmes i målelister. Når en måleliste oprettes bestemmes det om den skal indeholde kubikmeter-effekter eller rummeter-effekter. En måleliste kan ikke indeholde begge dele. For at KUBIK skal kunne beregne et sammendrag for en måleliste, skal der tilknyttes en pristabel til listen. Det er pristabellen, der indeholder oplysninger om inddeling i kvalitetsklasser og dimensionsklasser. Pristabellen angives i målelistens beskrivelse. Beskrivelsen af målelisten indeholder desuden oplysninger om distrikt, skovpart, afdeling, kunde, træart, effektbetegnelse, løntabel, dato, hugstmetode, fastmassetal og en eventuel tekst. Det er udfra oplysningerne i målelisternes beskrivelse, at KUBIK udarbejder oversigter over målelisterne og opstiller hugststatistik. Beskrivelsen gælder hele målelisten. Derfor kan der kun være én træart i én måleliste. Hvis man ønsker at inddatere flere træarter i samme liste, må arten f.eks. angives som bl.løv, og der kan så skelnes mellem de forskellige arter via kvaliteten, hvis der er forskellige priser for de forskellige arter, eller arten kan angives i bemærkningsfeltet for hver stok. Det er vigtigt at huske at KUBIK gemmer alle vedmasseoplysninger i målelisterne. Hvis man sletter en måleliste, så indgår den ikke mere i hugststatistikken og i afdelings-regnskabet. Målelister, der ikke anvendes mere, skal derfor arkiveres og ikke slettes. Det er kun arkiverede målelister der kan slettes. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

4 Side 4 Kubik til Windows 2. Installation af KUBIK KUBIK består af programmet KUBIK og en ACCESS database, hvor alle oplysninger om målelister gemmes. Ved installationen af KUBIK oprettes en mappe med navn WINKUBIK på harddiskens C-drev, medmindre man angiver en anden installationsmappe. Desuden oprettes en genvej til KUBIK på skrivebordet og i startmenuen, under programmer. Når KUBIK installeres, bliver der samtidig installeret en forbindelse til KUBIK s database. Database-forbindelsen - eller Database-driveren - hedder DAO. KUBIK installeres ved at indsætte installations CD en i CD-ROM drevet og derefter starte SETUP, der ligger på CD en. SETUP opretter mappen C:\WINKUBIK (medmindre man angiver en anden mappe) og kopierer program og database til mappen. KUBIK er nu klar til brug Første start af KUBIK KUBIK kan nu startes, f.eks. ved at dobbeltklikke på genvejen på skrivebordet til KUBIK. Først ses en dialogboks, der viser versionsnummeret på programmet. Tryk OK eller tast retur for at fortsætte. Øverst i Vinduet ses en menu-bjælke med valgmulighederne Kubik, Rapport, Se og Hjælp. Ved at vælge menupunktet Kubik, ses følgende underpunkter til menuen: tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

5 Kubik til Windows Side 5 I de følgende afsnit i dette kapitel gennemgås Generelt, Pristabeller og Kundekartotek. Disse afsnit bør gennemlæses inden man begynder at oprette målelister. Inden målelister kan oprettes er der nogle vigtige oplysninger i Generel Information der skal være indtastet. Det er også nødvendigt at oprette pristabeller, for at kunne beregne sammendrag i målelisterne. I Kundekartoteket inddateres kunders kontonummre, adresser og momskoder. Adressen skrives på målelisten, når der udskrives på printer Generel information Generelt anvendes til følgende: 1) Gemme egen adresse 2) Definere minimum- og maksimum-værdier for længde og diameter ved indtastning 3) Informere KUBIK om hvor målelisternes data gemmes og KUBIK s database befinder sig. 4) Informere om hvilken nummerserie der skal anvendes når målelisterne gemmes, og når der faktureres via regnskabssystemet Concorde C5. 5) Informere KUBIK om hvor Concorde C5 er installeret på harddisken. 6) Vælge mellem automatisk nummering af faktura/faktura-kladde. Når menupunkt Generel Information vælges, ses en undermenu med følgende punkter: KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

6 Side 6 Kubik til Windows Ved at vælge Generelt ses dialogboksen der er vist herunder. Øverst i dialogboksen skrives egen adresse. Egen adresse skrives øverst på målelisterne når de udskrives. Eventuelle grænser for længde og diameter skrives i felterne under adressen. Grænserne gælder både for inddatering af kubikmeter-lister og rummeter-lister. I feltet Sti til datafiler skal man skrive, hvor KUBIK skal gemme filerne som indeholder de enkelte målelister. KUBIK gemmer generel information, prislister, kundekartotek, målelistebeskrivelser, sammendrag m.v. i én database, mens de enkelte stokke eller stakke i målelisterne gemmes i separate filer. Det er placeringen af disse filer som bestemmes i feltet Sti til datafiler. I feltet Database angives hvilken database KUBIK anvender. Hvis dette felt ændres, skal KUBIK lukkes og genstartes. Dette felt bør kun ændres i samråd med KW-PLAN. Ændring er nødvendig hvis KUBIK anvendes i et flerbruger-miljø. I feltet Nummerserie skrives hvilket forbogstav eller -ord, der sættes i starten af navnet på datafilerne. Datafilerne nummereres fortløbende, og har endelsen.kub. Datafilerne vil hedde A1.KUB, A2.KUB, A3.KUB osv. hvis der er skrevet A i feltet Nummerserie. Det er datafilernes fornavne der anvendes som ordrenumre, hvis der faktureres i regnskabssystemet CONCORDE C5. I feltet Concorde bibl. skrives regnskabssystemets bibliotek. Det er i dette bibliotek at informationen om fakturering via CONCORDE bliver placeret. Hvis man ønsker at skrive endelig faktura i KUBIK, så skal der ikke skrives noget i dette felt. Hvis feltet Næste fakturanr. skrives det fakturanummer der skrives på næste faktura. Dette felt anvendes kun hvis der IKKE faktureres via Concorde. tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

7 Kubik til Windows Side Pristabeller Oplysning om kvalitets-betegnelser, diameterklasser og priser for de forskellige træarter og effekter skrives i pristabellerne. En pristabel gemmes under et navn, således at den senere kan knyttes til en måleliste. Når menupunktet Pristabeller vælges, så ses et tomt vindue med navnet Tabeller. Desuden ændres menu-bjælken, så man nu ser menupunkterne Kubik, Tabeller, Se, Vindue og Hjælp. Når menupunktet Tabeller vælges, så ses følgende menupunkter. Vælg Pristabel Vælg Løntabel Enhed og omregningsfaktorer Ændring at tabelstørrelse Vælg Pristabel Med funktionen Vælg Pristabel oprettes eller rettes pristabeller, der anvendes til definition af kvaliteter, diameterklasser og priser. KUBIK henter information om kvalitetsbetegnelser i pristabellen, når målelisterne inddateres, og kvaliteter og diameterklasser anvendes, når der opstilles sammendrag. Priserne bruges ved opstilling af fakturakladde, og ved overførsel af fakturakladden til CONCORDE regnskabssystem. Klik her for at se alle prislister. Hvis en ny prisliste skal oprettes, så skrives navnet på listen i det øverste felt. Når der trykkes OK, eller fokus flyttes fra feltet med tabulator-tasten, så spørger KUBIK om listen skal oprettes. Hvis der svares JA, så ses en dialogboks, hvor man oplyser om antal kvalitets- og diameterklasser. Antallet af klasser kan ændres efter tabellen er oprettet. Inddatering i tabellen foretages i et inddaterings-felt. Hvis feltet ikke er synligt når pristabellen åbnes, kaldes det frem ved at taste på Retur-tasten, eller ved at trykke på højre musetast. Feltet kan flyttes med Retur-tasten, Tabulator-tasten og Pil-Op og Pil-Ned. Hvis man skal flytte et felt tilbage tastes Skift-Retur eller Skift-Tabulator. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

8 Side 8 Kubik til Windows Når man inddaterer diameterklasser, så er det kun den mindste diameter, der skal indtastes. Den største diameter i intervallet vil blive beregnet som den mindste diameter i den efterfølgende klasse minus én. Inddaterings-feltet I øverste række skrives navnene på kvaliteterne. En kvalitets-betegnelse skal begynde med et bogstav. I målelisten kan man godt skrive 2AB, hvilket fortolkes som 2 x A og 1 x B. Derfor kan kvalitets-betegnelsen ikke begynde med et tal. Hvis man har defineret kvaliteterne A, B og AB, så vil KUBIK altid søge efter den længste kvalitets-betegnelse først. Kvaliteten AABB vil blive fortolket som én del A, én del AB og én del B Vælg Løntabel Med funktionen Vælg Løntabel oprettes eller rettes tabeller, der anvendes til lønberegning. Oprettelse og Inddatering af løntabeller foretages på samme måde som ved pristabeller. VIGTIGT: I løntabellerne har rækken med kvalitets-betegnelser en anden betydning end i pristabellerne. Lønsatserne i den første kolonne anvendes altid til beregning af skovnings-løn, og lønsatserne i den anden kolonne anvendes til beregning af udkørsels-løn. Hvis der er skrevet kbm eller m3 i kvalitetsbetegnelsen, så bliver rummeter i rummeter-lister omregnet til kubikmeter, ved hjælp af det fastmassetal, der er angivet i målelisten for den enkelte stak, inden der ganges med lønsatsen Enhed og omregningsfaktorer KUBIK kan omregne fra handelsmasse til cylindermasse ved faktureringen. Ligeledes kan der omregnes fra kubikmeter til rummeter, fra kubikmeter til ton, eller fra rummeter til ton. Omregningen foretages hvis der er angivet en tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

9 Kubik til Windows Side 9 enhed og omregningsfaktorer. Bemærk at omregningsfaktorerne ikke har noget at gøre med fastmassetallet, som angives i målelistens beskrivelse. Når menupunktet Enhed og omregningsfaktorer vælges, ses dialogboksen nedenfor. Enheden angives i listboksen foroven til venstre. Man kan vælge en af værdierne Cylinder, Kbm, Rm eller Ton. Hvis man angiver enheden Cylinder, ganges målelistens volumen med 1,06 på fakturaen. Herved kan handelsopmålt tømmer afregnes efter prislisten for maskinopmålt tømmer. Vælges enheden Kbm, Rm eller Ton, skal tilsvarende omregningsfaktorer angives i felterne til højre. Når de ønskede værdier er indtastet, trykkes OK og dialogboksen lukkes. Omregningsfaktorerne ses nu under pristabellen Ændring af tabelstørrelse Selvom en tabel allerede er oprettet, så kan det godt lade sig gøre at ændre antallet af kvalitets- og diameterklasser. Ændringen foretages med funktionen Ændring af tabelstørrelse. Funktionen kan kun kaldes, når der er valgt en tabel. Når funktionen kaldes ses denne dialogboks: I de to felter antal kvaliteter og antal diameterklasser skrives det ønskede antal kvalitets- og diameterklasser. Vær opmærksom på at data vil forsvinde i de kvalitets- og diameterklasser der fjernes, hvis man gør en tabel mindre. Hvis tabellen senere gøres større vil kvaliteter, diametre og priser være nulstillet i de klasser der tilføjes. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

10 Side 10 Kubik til Windows Hvis der allerede er opstillet sammendrag ved hjælp af en pristabel, når pristabellens størrelse ændres, så bliver der beregnet nye sammendrag for alle de målelister, der er knyttet til tabellen. En sådan ændring kan derfor godt tage lidt tid, hvis tabellen er anvendt i mange målelister Sletning af pris-eller løntabel En pris- eller løntabel slettes ved at vælge menupunkt Vælg pristabel eller Vælg løntabel. I dialogboksen vælges den tabel der skal slettes, og der trykkes på knappen Slet tabel. Hvis tabellen anvendes i en måleliste, kan den ikke slettes. Ved at åbne tabellen kan man se hvilke målelister tabellen er knyttet til Kundekartotek Kundekartoteket indeholder følgende oplysninger om kunderne: Kundens navn Kundens kontonummer i regnskabssystemet Momskode Adresse Telefon Desuden kan der skrives bemærkninger vedr. betalingsbetingelser. Disse anvendes dog ikke af KUBIK, hvis der faktureres via Concorde C5 regnskabssystem. Når menupunktet Kundekartotek under menupunkt KUBIK vælges, så ses denne dialogboks: tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

11 Kubik til Windows Side 11 En ny kunde oprettes ved at skrive navnet i feltet Kunde. Når fokus flyttes fra feltet, så vil KUBIK spørge om kunden skal oprettes. Hvis man svarer Ja, så vil kunden blive oprettet. Hvis man svarer Nej, og der var valgt en kunde, så vil KUBIK spørge om den valgte kundes navn skal rettes. Hvis man har foretaget rettelser i en kundes data og disse ikke ønskes gemt, så trykkes på Annuller. Alle rettelser siden sidste tryk på Gem eller Luk vil blive annulleret. Bemærk: man kan ikke annulere rettelser i kundens navn. Til gengæld vises en advarsel før kundens navn rettes. Til hver kunde kan knyttes oplysning om valutaenhed og valutakurs. Den angivne enhed skrives på fakturakladden eller fakturaen. Hvis der er angivet en valutakurs, foretages der omregning fra priserne i pristabellen, der antages at være i danske kroner. Der divideres med den angivne valutakurs. I eksemplet ovenfor er euro angivet som valuta, og kursen er 7,42 i forhold til kronen (1 euro koster 7,42 kr). Hvis man har inddateret priser i en pristabel i den fremmede valuta, og den pågældende pristabel anvendes på en bestemt kunde, kan man angive en valutaenhed og skrive kurs KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

12 Side 12 Kubik til Windows 3. Målelister 3.1. Opret ny måleliste Målelister oprettes ved at vælge menupunktet Opret eller Vælg måleliste under menupunkt Kubik. Når Opret eller Vælg måleliste er valgt ses dialogboksen herunder. I det øverste felt skrives navnet på målelisten, og når der trykkes på Opret eller Vælg (eller RETUR), vil KUBIK spørge om listen skal oprettes. tryk her for at se alle målelister (Hvis listen allerede eksisterer, vil den blive valgt. Man kan derfor ikke have to lister med samme navn). Inden en ny liste oprettes, vil man blive spurgt om listen skal være en kubikmeter-liste eller en rummeter-liste: tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

13 Kubik til Windows Side 13 Hvis man får valgt en forkert type måleliste, er det muligt at ændre listetype, såfremt der endnu ikke er inddateret i listen. Listetypen ændres ved at vælge Redigér liste -> Skift listetype. Når der er inddateret i listen, kan listetypen ikke ændres fra en kubikmeter-liste til en rummeter-liste, eller omvendt Vælg allerede oprettet liste Allerede oprettede målelister vælges med samme funktion som beskrevet ovenfor. Hvis man har oprettet mange målelister, så kan udvælgelsen af den liste man skal rette gøres nemmere, ved at vælge blandt et udvalg af de oprettede lister. I felterne i gruppen Vælg blandt et udvalg af lister kan man anføre distrikt, kunde, træart, ikke-solgte lister, kubik-lister, rummeterlister, samt skrive en dato-afgrænsning. Når man trykker på knappen Se udvalg af lister, så vil kun de lister, hvor liste-beskrivelsen svarer til de angivne værdier, blive vist i listen over oprettede målelister. Filtret fjernes ved at trykke på Vis Alle Beskrivelse af måleliste Inden man begynder at inddatere en måleliste, bør man foretage en beskrivelse af målelisten. Listebeskrivelsen består af en række oplysninger, og kan virke omstændig at udfylde. Man kan inddatere målelister uden at have foretaget en beskrivelse af listen, og for at beregne sammendraget behøver man kun at have knyttet en pristabel til listen. Det må alligevel anbefales, at alle oplysningerne i listebeskrivelsen udfyldes, da man ellers kun vil få begrænset udbytte af KUBIK s søgefaciliteter og sammendrag. Listebeskrivelsen foretages i en dialogboks, som kaldes under menupunkt Måleliste og derefter Beskrivelse af Måleliste. Dialogboksen ser således ud: KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

14 Side 14 Kubik til Windows Dialogboksen indeholder følgende felter: Navn Solgt Distrikt Skovpart Afdeling Kunde I dette felt kan man ændre målelistens navn. Når listen er solgt, eller reserveret til en køber, kan det markeres ved at afkrydse dette felt. Der er ingen sammenhæng med dette felt og fakturering. Her skrives distriktsnavnet. Et nyt distrikt oprettes ved at skrive navnet i dette felt. Når fokus flyttes fra feltet, vil KUBIK spørge om distriktet skal oprettes. Oplysningen om distrikt anvendes i filteret i dialogboksen Vælg Måleliste, i vedmasseberegning og i lønberegning. Her skrives skovpartens navn. Feltet behøver ikke udfyldes. Det anvendes kun i målelistens hoved, hvor skovpartens navn skrives foran afdeling. En skovpart oprettes som ovenfor. Her skrives afdeling og litra. Afdeling og litra anvendes i målelistens hoved. Hvis feltet ikke er udfyldt skrives afdeling 0 i hovedet, med mindre der er angivet afdelingsnumre nede i listen. Dette felt viser en liste over kunder inddateret i kundekartoteket. Det er nødvendigt at der er knyttet en kunde til målelisten, for at beregne og udskrive en fakturakladde. Det er kundens kontonummer der identificerer kunden i CONCORDE regnskabssystem. tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

15 Kubik til Windows Side 15 Prisliste Prislisten bestemmer hvilke kvaliteter der kan anvendes i målelisten. Ligeledes bestemmer prislisten de diameterklasser, der anvendes ved opstilling af sammendraget. Sammendraget kan derfor ikke beregnes, hvis der ikke er knyttet en pristabel til målelisten. Vigtigt: Hvis der ikke er angivet en pristabel, og derfor ikke kan beregnes et sammendrag, så indgår listens vedmasser ikke i vedmasseregnskabet. KUBIK advarer herom, når vedmasseregnskabet opstilles. Løntabel Træart Effekt Fastmassetal Dato Hugstmetode Tekst Løntabellen anvendes til lønberegning. Træarten angives i målelistens hoved, og anvendes ved beregning og udskrift af vedmasseregnskabet. En ny træart oprettes ved at skrive træarten i dette felt. Når fokus flyttes fra feltet, vil KUBIK spørge om træarten skal oprettes, hvis den ikke allerede er oprettet. Effektnavnet skrives i målelistens hoved, og anvendes i vedmasseregnskabet. Nye effekter oprettes på samme måde som distrikt, skovpart og træart. Fastmassetallet anvendes i vedmasseregnskabet, og ved lønberegning, hvis rummeter-effekter aflønnes efter kubikmeter-satser. Datoen skrives i målelistens hoved, og anvendes til datoafgrænsning i vedmasseregnskabet, i lønberegningen, og ved sletning af målelister. Datoen kan også anvendes som filter i dialogboksen Vælg Måleliste. Hugstmetoden anvendes i vedmasseregnskabet. I dette felt kan der skrives en tekst, som udskrives i målelistens hoved. Når listebeskrivelsen er foretaget trykkes OK, og et uddrag af oplysningerne ses i målelistens hoved. Man kan kalde listebeskrivelsen på et senere tidspunkt, og ændre i den. Bemærk at også målelistens navn kan ændres. Hvis man foretager ændringer i datoen, skal man være opmærksom på, at dette vil ændre vedmassesammendrag og lønberegning, som normalt beregnes med periode-afgrænsning Kubikmeter-lister En kubik-liste indeholder følgende kolonner Nummer Længde KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

16 Side 16 Kubik til Windows Diameter Kvalitet Volumen Bemærkning (eventuelt) Rækkefølgen i kolonnerne kan ikke ændres. Denne mulighed vil blive tilføjet i senere versioner af KUBIK. Vedmassen i kubikmeter-lister udregnes som (diameter/200)^2 * PI * længde. Op- eller nedrunding til 2 decimaler foretages kun på udskriftstidspunktet. Herved undgås at afrundingsfejl ophobes, når der anvendes delte kvaliteter Rummeter-lister En rummeter-liste indeholder følgende kolonner: Nummer Længde Højde Bredde Diameter Kvalitet Vrag Fastmasse Rummeter Netto m 3 Bemærkning (eventuelt) Volumen i rummeter-lister udregnes som Længde x Højde x Bredde. Netto m 3 beregnes som Volumen x Fastmasse Vrag. Diameter anvendes kun til opslag i pris- og løntabeller Inddatering af målelister Inddatering af opmålingsdata foretages direkte i målelisten. Når en ny liste påbegyndes tastes RETUR for at oprette den første linie, og for at åbne inddateringsfeltet. Hver gang der tastes RETUR, vil inddateringsfeltet flyttes til næste kolonne. Når inddateringsfeltet flyttes, er tallet i feltet farvet mørkt, hvilket betyder at tallet overskrives, når der tastes. tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

17 Kubik til Windows Side 17 Oversættelse af nummeriske taster til kvaliteter inddateringsfeltet åbnes ved at taste RETUR Når inddateringsfeltet er i kvalitets-kolonnen i sidste linie i målelisten, vil der blive oprettet en ny linie, når der tastes RETUR. Man kan indsætte linier i målelisten med INDSÆT-tasten (INSERT-tasten), ligesom linier kan slettes med SLET-tasten (DELETE-tasten). Hvis bemærkningskolonnen er synlig, flyttes inddateringsfeltet fra kvalitetskolonnen til bemærknings-kolonnen, og der oprettes først en ny linie når bemærknings-kolonnen forlades. Bemærkningskolonnen gøres synlig, ved at vælge menupunktet "Inddatering i bemærkning-kolonne" under menupunktet "Redigér liste". Ved at holde SKIFT-tasten nede, når der tastes RETUR, vil inddateringsfeltet bevæge sig baglæns. Tabulatur-tasten har samme funktion som RETUR-tasten. Når en ny linie oprettes, og det er sidste linie i listen, vil stok- eller kævlenummeret tælles én op. Hvis der skrives + i nummer-kolonnen, vil det fortolkes som foregående linies nummer plus én. Hvis der skrives * i nummerkolonnen, vil det fortolkes som gentagelse af foregående linies nummer. Hvis man skal inddatere mange stokke med samme længde, kan man vælge at KUBIK gentager længden når man indsætter en ny linie. Det gøres ved at vælge Gentag længde i ny linie under menupunkt Redigér liste. Kvalitet Inddatering af kvaliteter kan gøres med det numeriske tastatur. Når inddateringsfeltet er i kvalitetskolonnen, vil 1 blive fortolket som a, 2 som KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

18 Side 18 Kubik til Windows b, 3 som c osv. Hvis der er angivet en pristabel i listebeskrivelsen, vil 1 blive fortolket som den første kvalitet, 2 som den anden kvalitet, osv. Kvaliteterne vises øverst i målelistens vindue, med angivelse af de numeriske taster. Kvaliteter kan sættes sammen, hvis man f.eks. skriver 12 i kvalitetskolonnen vil det blive fortolket som ab, og 112 vil blive fortolket som aab, altså 2 trediedele a og 1 trediedel b. Kvaliteter kan godt bestå af mere end én karakter. Kubik vil altid søge efter den længste kvalitetsbetegnelse først, jvf. side Fejl! Ukendt argument for parameter.. Kubiklister I kubikmeter-lister kan der kun inddateres i vedmasse-kolonnen hvis menupunkt Inddatering i vedmasse-kolonne under Redigér liste vælges. Når menupunktet er valgt, markeres det med et. Når der inddateres i vedmassekolonnen, ændres stokkens længde som følge af den ændrede vedmasse. Dette bør kun anvendes i forbindelse med inddatering af beholdninger. Rummeterlister Inddatering af rummeter-lister svarer til inddatering af kubikmeter-lister, med nogle få undtagelser. I en rummeter-liste bruges diameterkolonnen ikke til volumen-beregning, men alene til opslag i pris- og løntabeller. I en rummeter-liste kan man skrive i rummeter-kolonnen. Når man gør det, bliver stakkens længde omregnet. Man kan herved afrunde rummeter til hele tal. Hvis man inddaterer forskellige fastmassetal for hver stak, beregner KUBIK et gennemsnitligt fastmassetal for hele målelisten, når listen gemmes eller lukkes. Det gennemsnitlige fastmassetal anvendes ved opstilling af hugststatistik og afdelingsvist vedmasseregnskab. Vrag fratrækkes ikke i vedmasseregnskabet og afdelingsregnskabet. Fastmassen for den enkelte stak kan beregnes med målekortet, jvf. næste afsnit. Den aktive linie Den linie man inddaterer i er den aktive linie (linien er i fokus). Teksten i den aktive linie er rød, mens teksten i alle øvrige linier er sort. Ved at pege på en linie med musen, og klikke på venstre musetast, gøres linien aktiv. Inddateringsfeltet flyttes samtidig til den ny aktive linie. Man kan også flytte fokus til den følgende eller foregående linie med piletasterne. Flere sider Hvis målelisten er på flere sider, kan man bladre til følgende eller foregående sider med tasterne SideOp (PgUp) og SideNed (PgDn). Når man bladrer til følgende sider, bliver den første linie på siden til den aktive linie, og når man bladrer til foregående sider, bliver den sidste linie på siden den aktive linie. Ved tryk på tasterne Home eller End bliver hhv. første eller sidste stok i målelisten listen aktiv. tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

19 Kubik til Windows Side 19 Luk inddateringsfelt Med escape-tasten lukkes inddateringsfeltet. Selvom inddateringsfeltet er lukket er der en aktiv linie. Fokus flyttes på samme måde som når inddateringsfeltet er åbent. Inddateringsfeltet åbnes igen ved at taste RETUR. Gem liste Når listen skal gemmes, vælges menupunkt Gem måleliste under menupunkt KUBIK, eller der trykkes på diskette-symbolet i værktøjsbjælken. Listen bliver også gemt når målelistens vindue lukkes, eller når en ny måleliste vælges Rummeterlister: Beregning med målekortet I en rummeterliste kan man inddatere fastmasse og vrag direkte, eller man kan beregne rummeter, fastmasse og vrag ved hjælp af målekortet. Målekortet kaldes for den aktive stak ved at trykke CTRL+K, eller ved at vælge menupunkt Inddatering i målekort under menu Redigér liste. I den højre kolonne under Fastmasse% indtastes alle de faktorer, der bestemmer fastmasseprocenten. I de enkelte felter kan man taste ALT+PIL NED for at se de enkelte valgmuligheder. Man bevæger sig rundt i det store skema med piletasterne. Tabulatortasten flytter fokus mellem det store skema og de øvrige inddateringsfelter. Hvis man taster RETUR fortolkes det som et tryk på OK knappen. I stedet for at trykke på OK kan man taste ALT+O, ligesom man kan taste ALT+A for at annullere beregning med målekortet. Der kan ikke inddateres i de gule felter. Alle de oplysninger, der inddateres i målekortet, bliver gemt i målelisten. Oplysningerne kan derfor kaldes frem igen, og der kan foretages eventuelle rettelser. Udskriv målekort KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

20 Side 20 Kubik til Windows Man udskriver målekortene for en måleliste ved at vælge menupunkt Målekort, Rummetereffekter under menu Rapport. Bemærk: Man skal inddatere såvel længde som højdemål selvom målekortet kaldes, efter inddatering af længde og højde i målelisten. Længde og højde fra målekortet overskriver oplysningerne i målelisten Inddatering af medarbejdere i målelister Man kan indsætte linier med medarbejdere i målelisterne. Linierne anvendes til lønberegning. En medarbejder-linie kan indeholde navn på den eller dem der har skovet, eller den/dem der har foretaget udkørsel. En medarbejderlinie indsættes ved at vælge menupunkt Editér og derefter Indsæt Skovet af eller Indsæt Udkørt af. Når man indsætter en medarbejder-linie, så vil alle de følgende stokke/kævler/stakke opfattes som skovet af pågældende medarbejder. Hvis der indsættes to eller flere medarbejder-linier umiddelbart efter hinanden, så bliver vedmassen delt mellem pågældende medarbejdere. Skovnings- og udkørsels-medarbejder-linier er helt uafhængige af hinanden. Fordeling sker kun mellem linier med samme medarbejder-type. Vigtigt: Skriv altid skovnings-medarbejder-linier efter hinanden og udkørsels-medarbejer-linier efter hinanden Flytning af linier mellem målelister Man kommer tit ud for at skulle flytte stokke/kævler fra én måleliste til en anden. Det gøres ved at anvende en buffer, hvori linierne opsamles. Det er vigtigt at huske, at linierne ikke kopieres men flyttes fra/til bufferen. Flytning af linier foretages ved at markere linierne og flytte dem til bufferen. Derefter går man til den måleliste, hvor linierne skal indsættes. Man vælger den linie efter hvilken linierne skal indsættes, og flytter dem fra bufferen og til målelisten. Linier kan markeres på flere måder: 1) Man kan vælge menupunkt Editér og derefter Markér stok/stak 2) Man kan taste CTRL-M når linien er aktiv. 3) Man kan dobbeltklikke på en linie med venstre musetast. 4) Man kan trykke venstre musetast ned, og holde den nede, mens musen trækkes hen over de linier der skal markeres. 5) Flere stokke/stakke i en måleliste kan markeres ved at vælge menupunkt Editér og derefter Markér flere stokke/stakke. 6) Flere stokke/stakke kan markeres ved at taste CTRL-F. Når funktionen "Markér flere stokke/stakke" vælges, ses denne dialogboks: tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

21 Kubik til Windows Side 21 Det der skrives i feltet "Kvalitet" skal passe eksakt med den kvalitet, der er angivet, før stokken markeres. Hvis man ønsker at markere alle stokke med kvalitet A og AB, skal man derfor først markere alle stokke med kvalitet A og derefter alle stokke med kvalitet AB. Når der markeres efter bemærkning, er det derimod tilstrækkeligt, at stokkens bemærkning indeholder den tekststreng der er skrevet i feltet "Bemærkning". Ved at afkrydse feltet "Fjern markering" fjernes markeringen på de udvalgte stokke. Når en linie allerede er markeret, og en markerings-funktion udføres, så vil markeringen blive fjernet i den pågældende linie. Hvis man f.eks. skal markere alle linier i en måleliste pånær 3 linier, så kan man markere de 3 linier der ikke skal markeres, og derefter markere alle linier med CTRL-A. Herved bliver markeringen på de markerede linier fjernet, og de ikkemarkerede linier bliver markeret. Hvis man flytter linier til bufferen, og der i forvejen er linier i bufferen, så viser KUBIK en dialogboks med antallet af linier, der allerede er i bufferen. Når linier indsættes i en liste fra bufferen, så er det alle linier i bufferen der indsættes i listen. VIGTIGT: Når man forlader KUBIK vil linier, der stadig er i bufferen, blive fjernet. Hvis man flytter linier fra en liste til bufferen, og derefter forlader programmet, så vil listen blive gemt uden de linier der er i bufferen, og linierne i bufferen bliver slettet Beregning af vedmasse udfra stikprøvemålinger Hvis man foretager opmåling af et mindre antal stokke, og vil beregne vedmassen ved gennemsnit af de målte stokke gange totalt antal, så gøres det på følgende måde: 1) De opmålte stokke inddateres 2) De opmålte stokke markeres 3) Menupunktet Beregn Gennemsnit af markerede stokke vælges. Dialogboksen nedenfor ses 4) Det totale antal stokke skrives i feltet Skriv Antal og der trykkes OK. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

22 Side 22 Kubik til Windows KUBIK beregner den gennemsnitlige vedmasse og diameter, og herefter beregnes den gennemsnitlige længde. I målelisten skrives antallet foran længden adskilt af et x-tegn. VIGTIGT: De markerede stokke SLETTES når der trykkes OK i denne dialogboks, og sletningen kan IKKE fortrydes Udskift kvaliteter Man kan udskifte en kvalitet på alle stokke i én arbejdsgang ved at kalde dialogboksen Skift kvalitet. I feltet udskift kvalitet skrives kvaliteten der skal udskiftes, og i feltet Til kvalitet skrives den kvalitet der skal ændres til. Bemærk at det er den samlede kvalitetsbetegnelse der skrives i felterne. Hvis man skriver A i Udskift kvalitet og B i Til kvalitet, så er det kun effekter med kvalitet A der får udskiftet kvaliteten til B. Effekter med kvalitet AB er uændret Opstilling af stokke i nummerorden Når en måleliste er inddateret, så kan stokkene ordnes i nummerorden ved at vælge menupunkt Redigér liste og derefter Ordne liste efter stoknummer. Inden listen ordnes, skal menupunktet bekræftes, da man ikke kan gen-kalde den ikke-ordnede liste. Hvis der er inddateret afdelingsnumre eller medarbejdere i målelisten, så ordnes der kun i nummerorden indenfor den enkelte afdeling eller indenfor den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere Arkivering og sletning af målelister Når alle målelister er lukket kan man finde menupunktet Arkiv, Målelister under menupunktet Kubik. Denne dialogboks ses når menupunktet vælges: tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

23 Kubik til Windows Side 23 Man kan markere én eller flere lister i det øverste felt, og arkivere dem ved at trykke på knappen Arkivér Lister. Når målelisterne er arkiveret kan de ikke ses når man vælger målelister. Arkiverede lister indgår stadig i vedmassesammendraget. Ved at afkrydse feltet Vis arkiverede lister ses navnene på de lister, der er arkiveret. Arkiverede målelister kan flyttes tilbage blandt de aktive lister. Hvis man ønsker at arkivere alle solgte lister, kan man markere alle de lister, der er registreret som solgte, ved at trykke på knappen Markér solgte lister. Når listerne er markeret trykkes på Arkivér lister for at arkivere dem. Målelister kan kun slettes når de er arkiveret. Sletning foretages ved at anføre datoer i felterne Dato afgrænsning og derefter trykke på knappen Slet Lister. Hvis man trykker på Vis Lister får man de lister at se, der udvælges i arkivet med den angivne datoafgrænsning Import af måledata fra skovningsmaskine KUBIK kan importere data opmålt af forskellige skovningsmaskiner. Data importeres i KUBIK på følgende måde: Eventuelle åbne målelister og rapporter lukkes. Disketten med opmålingsdata anbringes i A-drevet eller dataenhed fra maskine tilsluttes PC en. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere