Kubik til Windows Side 1 KW PLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kubik til Windows Side 1 KW PLAN"

Transkript

1 Kubik til Windows Side 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning Installation af KUBIK Første start af KUBIK Generel information Pristabeller Vælg Pristabel Vælg Løntabel Enhed og omregningsfaktorer Ændring af tabelstørrelse Sletning af pris-eller løntabel Kundekartotek Målelister Opret ny måleliste Vælg allerede oprettet liste Beskrivelse af måleliste Kubikmeter-lister Rummeter-lister Inddatering af målelister Rummeterlister: Beregning med målekortet Inddatering af medarbejdere i målelister Flytning af linier mellem målelister Beregning af vedmasse udfra stikprøvemålinger Udskift kvaliteter Opstilling af stokke i nummerorden Arkivering og sletning af målelister Import af måledata fra skovningsmaskine Udskrift af måleliste og sammendrag Udskrift af måleliste og sammendrag Afrunding af vedmasse til 2 decimaler...26 KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

2 5. Send eller modtag måleliste pr. diskette eller Fakturering Fakturering i KUBIK Fakturering via Concorde C Rapporter, Vedmasseregnskab Oversigter over målelister Vedmasseregnskab Opstilling af vedmasseregnskab fra flere databaser Lønberegning Overførsel af lønberegning til LØN til Windows Kontrol af KUBIK s database tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

3 Kubik til Windows Side 3 I. Indledning KUBIK til Windows anvendes til at - udskrive målelister og sammendrag for kubikmeter-effekter og rummeter-effekter. - opstille faktura-kladde eller endelig faktura - udarbejde hugst-statistik og afdelingsvis vedmasse-opgørelse - beregne akkordløn for skovning og udkørsel. Lønberegningen kan overføres til programmet LØN, der anvendes til at udskrive den samlede lønseddel. (Kræver rapportmodul) Kubikmeter-effekter og rummeter-effekter inddateres og gemmes i målelister. Når en måleliste oprettes bestemmes det om den skal indeholde kubikmeter-effekter eller rummeter-effekter. En måleliste kan ikke indeholde begge dele. For at KUBIK skal kunne beregne et sammendrag for en måleliste, skal der tilknyttes en pristabel til listen. Det er pristabellen, der indeholder oplysninger om inddeling i kvalitetsklasser og dimensionsklasser. Pristabellen angives i målelistens beskrivelse. Beskrivelsen af målelisten indeholder desuden oplysninger om distrikt, skovpart, afdeling, kunde, træart, effektbetegnelse, løntabel, dato, hugstmetode, fastmassetal og en eventuel tekst. Det er udfra oplysningerne i målelisternes beskrivelse, at KUBIK udarbejder oversigter over målelisterne og opstiller hugststatistik. Beskrivelsen gælder hele målelisten. Derfor kan der kun være én træart i én måleliste. Hvis man ønsker at inddatere flere træarter i samme liste, må arten f.eks. angives som bl.løv, og der kan så skelnes mellem de forskellige arter via kvaliteten, hvis der er forskellige priser for de forskellige arter, eller arten kan angives i bemærkningsfeltet for hver stok. Det er vigtigt at huske at KUBIK gemmer alle vedmasseoplysninger i målelisterne. Hvis man sletter en måleliste, så indgår den ikke mere i hugststatistikken og i afdelings-regnskabet. Målelister, der ikke anvendes mere, skal derfor arkiveres og ikke slettes. Det er kun arkiverede målelister der kan slettes. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

4 Side 4 Kubik til Windows 2. Installation af KUBIK KUBIK består af programmet KUBIK og en ACCESS database, hvor alle oplysninger om målelister gemmes. Ved installationen af KUBIK oprettes en mappe med navn WINKUBIK på harddiskens C-drev, medmindre man angiver en anden installationsmappe. Desuden oprettes en genvej til KUBIK på skrivebordet og i startmenuen, under programmer. Når KUBIK installeres, bliver der samtidig installeret en forbindelse til KUBIK s database. Database-forbindelsen - eller Database-driveren - hedder DAO. KUBIK installeres ved at indsætte installations CD en i CD-ROM drevet og derefter starte SETUP, der ligger på CD en. SETUP opretter mappen C:\WINKUBIK (medmindre man angiver en anden mappe) og kopierer program og database til mappen. KUBIK er nu klar til brug Første start af KUBIK KUBIK kan nu startes, f.eks. ved at dobbeltklikke på genvejen på skrivebordet til KUBIK. Først ses en dialogboks, der viser versionsnummeret på programmet. Tryk OK eller tast retur for at fortsætte. Øverst i Vinduet ses en menu-bjælke med valgmulighederne Kubik, Rapport, Se og Hjælp. Ved at vælge menupunktet Kubik, ses følgende underpunkter til menuen: tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

5 Kubik til Windows Side 5 I de følgende afsnit i dette kapitel gennemgås Generelt, Pristabeller og Kundekartotek. Disse afsnit bør gennemlæses inden man begynder at oprette målelister. Inden målelister kan oprettes er der nogle vigtige oplysninger i Generel Information der skal være indtastet. Det er også nødvendigt at oprette pristabeller, for at kunne beregne sammendrag i målelisterne. I Kundekartoteket inddateres kunders kontonummre, adresser og momskoder. Adressen skrives på målelisten, når der udskrives på printer Generel information Generelt anvendes til følgende: 1) Gemme egen adresse 2) Definere minimum- og maksimum-værdier for længde og diameter ved indtastning 3) Informere KUBIK om hvor målelisternes data gemmes og KUBIK s database befinder sig. 4) Informere om hvilken nummerserie der skal anvendes når målelisterne gemmes, og når der faktureres via regnskabssystemet Concorde C5. 5) Informere KUBIK om hvor Concorde C5 er installeret på harddisken. 6) Vælge mellem automatisk nummering af faktura/faktura-kladde. Når menupunkt Generel Information vælges, ses en undermenu med følgende punkter: KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

6 Side 6 Kubik til Windows Ved at vælge Generelt ses dialogboksen der er vist herunder. Øverst i dialogboksen skrives egen adresse. Egen adresse skrives øverst på målelisterne når de udskrives. Eventuelle grænser for længde og diameter skrives i felterne under adressen. Grænserne gælder både for inddatering af kubikmeter-lister og rummeter-lister. I feltet Sti til datafiler skal man skrive, hvor KUBIK skal gemme filerne som indeholder de enkelte målelister. KUBIK gemmer generel information, prislister, kundekartotek, målelistebeskrivelser, sammendrag m.v. i én database, mens de enkelte stokke eller stakke i målelisterne gemmes i separate filer. Det er placeringen af disse filer som bestemmes i feltet Sti til datafiler. I feltet Database angives hvilken database KUBIK anvender. Hvis dette felt ændres, skal KUBIK lukkes og genstartes. Dette felt bør kun ændres i samråd med KW-PLAN. Ændring er nødvendig hvis KUBIK anvendes i et flerbruger-miljø. I feltet Nummerserie skrives hvilket forbogstav eller -ord, der sættes i starten af navnet på datafilerne. Datafilerne nummereres fortløbende, og har endelsen.kub. Datafilerne vil hedde A1.KUB, A2.KUB, A3.KUB osv. hvis der er skrevet A i feltet Nummerserie. Det er datafilernes fornavne der anvendes som ordrenumre, hvis der faktureres i regnskabssystemet CONCORDE C5. I feltet Concorde bibl. skrives regnskabssystemets bibliotek. Det er i dette bibliotek at informationen om fakturering via CONCORDE bliver placeret. Hvis man ønsker at skrive endelig faktura i KUBIK, så skal der ikke skrives noget i dette felt. Hvis feltet Næste fakturanr. skrives det fakturanummer der skrives på næste faktura. Dette felt anvendes kun hvis der IKKE faktureres via Concorde. tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

7 Kubik til Windows Side Pristabeller Oplysning om kvalitets-betegnelser, diameterklasser og priser for de forskellige træarter og effekter skrives i pristabellerne. En pristabel gemmes under et navn, således at den senere kan knyttes til en måleliste. Når menupunktet Pristabeller vælges, så ses et tomt vindue med navnet Tabeller. Desuden ændres menu-bjælken, så man nu ser menupunkterne Kubik, Tabeller, Se, Vindue og Hjælp. Når menupunktet Tabeller vælges, så ses følgende menupunkter. Vælg Pristabel Vælg Løntabel Enhed og omregningsfaktorer Ændring at tabelstørrelse Vælg Pristabel Med funktionen Vælg Pristabel oprettes eller rettes pristabeller, der anvendes til definition af kvaliteter, diameterklasser og priser. KUBIK henter information om kvalitetsbetegnelser i pristabellen, når målelisterne inddateres, og kvaliteter og diameterklasser anvendes, når der opstilles sammendrag. Priserne bruges ved opstilling af fakturakladde, og ved overførsel af fakturakladden til CONCORDE regnskabssystem. Klik her for at se alle prislister. Hvis en ny prisliste skal oprettes, så skrives navnet på listen i det øverste felt. Når der trykkes OK, eller fokus flyttes fra feltet med tabulator-tasten, så spørger KUBIK om listen skal oprettes. Hvis der svares JA, så ses en dialogboks, hvor man oplyser om antal kvalitets- og diameterklasser. Antallet af klasser kan ændres efter tabellen er oprettet. Inddatering i tabellen foretages i et inddaterings-felt. Hvis feltet ikke er synligt når pristabellen åbnes, kaldes det frem ved at taste på Retur-tasten, eller ved at trykke på højre musetast. Feltet kan flyttes med Retur-tasten, Tabulator-tasten og Pil-Op og Pil-Ned. Hvis man skal flytte et felt tilbage tastes Skift-Retur eller Skift-Tabulator. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

8 Side 8 Kubik til Windows Når man inddaterer diameterklasser, så er det kun den mindste diameter, der skal indtastes. Den største diameter i intervallet vil blive beregnet som den mindste diameter i den efterfølgende klasse minus én. Inddaterings-feltet I øverste række skrives navnene på kvaliteterne. En kvalitets-betegnelse skal begynde med et bogstav. I målelisten kan man godt skrive 2AB, hvilket fortolkes som 2 x A og 1 x B. Derfor kan kvalitets-betegnelsen ikke begynde med et tal. Hvis man har defineret kvaliteterne A, B og AB, så vil KUBIK altid søge efter den længste kvalitets-betegnelse først. Kvaliteten AABB vil blive fortolket som én del A, én del AB og én del B Vælg Løntabel Med funktionen Vælg Løntabel oprettes eller rettes tabeller, der anvendes til lønberegning. Oprettelse og Inddatering af løntabeller foretages på samme måde som ved pristabeller. VIGTIGT: I løntabellerne har rækken med kvalitets-betegnelser en anden betydning end i pristabellerne. Lønsatserne i den første kolonne anvendes altid til beregning af skovnings-løn, og lønsatserne i den anden kolonne anvendes til beregning af udkørsels-løn. Hvis der er skrevet kbm eller m3 i kvalitetsbetegnelsen, så bliver rummeter i rummeter-lister omregnet til kubikmeter, ved hjælp af det fastmassetal, der er angivet i målelisten for den enkelte stak, inden der ganges med lønsatsen Enhed og omregningsfaktorer KUBIK kan omregne fra handelsmasse til cylindermasse ved faktureringen. Ligeledes kan der omregnes fra kubikmeter til rummeter, fra kubikmeter til ton, eller fra rummeter til ton. Omregningen foretages hvis der er angivet en tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

9 Kubik til Windows Side 9 enhed og omregningsfaktorer. Bemærk at omregningsfaktorerne ikke har noget at gøre med fastmassetallet, som angives i målelistens beskrivelse. Når menupunktet Enhed og omregningsfaktorer vælges, ses dialogboksen nedenfor. Enheden angives i listboksen foroven til venstre. Man kan vælge en af værdierne Cylinder, Kbm, Rm eller Ton. Hvis man angiver enheden Cylinder, ganges målelistens volumen med 1,06 på fakturaen. Herved kan handelsopmålt tømmer afregnes efter prislisten for maskinopmålt tømmer. Vælges enheden Kbm, Rm eller Ton, skal tilsvarende omregningsfaktorer angives i felterne til højre. Når de ønskede værdier er indtastet, trykkes OK og dialogboksen lukkes. Omregningsfaktorerne ses nu under pristabellen Ændring af tabelstørrelse Selvom en tabel allerede er oprettet, så kan det godt lade sig gøre at ændre antallet af kvalitets- og diameterklasser. Ændringen foretages med funktionen Ændring af tabelstørrelse. Funktionen kan kun kaldes, når der er valgt en tabel. Når funktionen kaldes ses denne dialogboks: I de to felter antal kvaliteter og antal diameterklasser skrives det ønskede antal kvalitets- og diameterklasser. Vær opmærksom på at data vil forsvinde i de kvalitets- og diameterklasser der fjernes, hvis man gør en tabel mindre. Hvis tabellen senere gøres større vil kvaliteter, diametre og priser være nulstillet i de klasser der tilføjes. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

10 Side 10 Kubik til Windows Hvis der allerede er opstillet sammendrag ved hjælp af en pristabel, når pristabellens størrelse ændres, så bliver der beregnet nye sammendrag for alle de målelister, der er knyttet til tabellen. En sådan ændring kan derfor godt tage lidt tid, hvis tabellen er anvendt i mange målelister Sletning af pris-eller løntabel En pris- eller løntabel slettes ved at vælge menupunkt Vælg pristabel eller Vælg løntabel. I dialogboksen vælges den tabel der skal slettes, og der trykkes på knappen Slet tabel. Hvis tabellen anvendes i en måleliste, kan den ikke slettes. Ved at åbne tabellen kan man se hvilke målelister tabellen er knyttet til Kundekartotek Kundekartoteket indeholder følgende oplysninger om kunderne: Kundens navn Kundens kontonummer i regnskabssystemet Momskode Adresse Telefon Desuden kan der skrives bemærkninger vedr. betalingsbetingelser. Disse anvendes dog ikke af KUBIK, hvis der faktureres via Concorde C5 regnskabssystem. Når menupunktet Kundekartotek under menupunkt KUBIK vælges, så ses denne dialogboks: tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

11 Kubik til Windows Side 11 En ny kunde oprettes ved at skrive navnet i feltet Kunde. Når fokus flyttes fra feltet, så vil KUBIK spørge om kunden skal oprettes. Hvis man svarer Ja, så vil kunden blive oprettet. Hvis man svarer Nej, og der var valgt en kunde, så vil KUBIK spørge om den valgte kundes navn skal rettes. Hvis man har foretaget rettelser i en kundes data og disse ikke ønskes gemt, så trykkes på Annuller. Alle rettelser siden sidste tryk på Gem eller Luk vil blive annulleret. Bemærk: man kan ikke annulere rettelser i kundens navn. Til gengæld vises en advarsel før kundens navn rettes. Til hver kunde kan knyttes oplysning om valutaenhed og valutakurs. Den angivne enhed skrives på fakturakladden eller fakturaen. Hvis der er angivet en valutakurs, foretages der omregning fra priserne i pristabellen, der antages at være i danske kroner. Der divideres med den angivne valutakurs. I eksemplet ovenfor er euro angivet som valuta, og kursen er 7,42 i forhold til kronen (1 euro koster 7,42 kr). Hvis man har inddateret priser i en pristabel i den fremmede valuta, og den pågældende pristabel anvendes på en bestemt kunde, kan man angive en valutaenhed og skrive kurs KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

12 Side 12 Kubik til Windows 3. Målelister 3.1. Opret ny måleliste Målelister oprettes ved at vælge menupunktet Opret eller Vælg måleliste under menupunkt Kubik. Når Opret eller Vælg måleliste er valgt ses dialogboksen herunder. I det øverste felt skrives navnet på målelisten, og når der trykkes på Opret eller Vælg (eller RETUR), vil KUBIK spørge om listen skal oprettes. tryk her for at se alle målelister (Hvis listen allerede eksisterer, vil den blive valgt. Man kan derfor ikke have to lister med samme navn). Inden en ny liste oprettes, vil man blive spurgt om listen skal være en kubikmeter-liste eller en rummeter-liste: tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

13 Kubik til Windows Side 13 Hvis man får valgt en forkert type måleliste, er det muligt at ændre listetype, såfremt der endnu ikke er inddateret i listen. Listetypen ændres ved at vælge Redigér liste -> Skift listetype. Når der er inddateret i listen, kan listetypen ikke ændres fra en kubikmeter-liste til en rummeter-liste, eller omvendt Vælg allerede oprettet liste Allerede oprettede målelister vælges med samme funktion som beskrevet ovenfor. Hvis man har oprettet mange målelister, så kan udvælgelsen af den liste man skal rette gøres nemmere, ved at vælge blandt et udvalg af de oprettede lister. I felterne i gruppen Vælg blandt et udvalg af lister kan man anføre distrikt, kunde, træart, ikke-solgte lister, kubik-lister, rummeterlister, samt skrive en dato-afgrænsning. Når man trykker på knappen Se udvalg af lister, så vil kun de lister, hvor liste-beskrivelsen svarer til de angivne værdier, blive vist i listen over oprettede målelister. Filtret fjernes ved at trykke på Vis Alle Beskrivelse af måleliste Inden man begynder at inddatere en måleliste, bør man foretage en beskrivelse af målelisten. Listebeskrivelsen består af en række oplysninger, og kan virke omstændig at udfylde. Man kan inddatere målelister uden at have foretaget en beskrivelse af listen, og for at beregne sammendraget behøver man kun at have knyttet en pristabel til listen. Det må alligevel anbefales, at alle oplysningerne i listebeskrivelsen udfyldes, da man ellers kun vil få begrænset udbytte af KUBIK s søgefaciliteter og sammendrag. Listebeskrivelsen foretages i en dialogboks, som kaldes under menupunkt Måleliste og derefter Beskrivelse af Måleliste. Dialogboksen ser således ud: KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

14 Side 14 Kubik til Windows Dialogboksen indeholder følgende felter: Navn Solgt Distrikt Skovpart Afdeling Kunde I dette felt kan man ændre målelistens navn. Når listen er solgt, eller reserveret til en køber, kan det markeres ved at afkrydse dette felt. Der er ingen sammenhæng med dette felt og fakturering. Her skrives distriktsnavnet. Et nyt distrikt oprettes ved at skrive navnet i dette felt. Når fokus flyttes fra feltet, vil KUBIK spørge om distriktet skal oprettes. Oplysningen om distrikt anvendes i filteret i dialogboksen Vælg Måleliste, i vedmasseberegning og i lønberegning. Her skrives skovpartens navn. Feltet behøver ikke udfyldes. Det anvendes kun i målelistens hoved, hvor skovpartens navn skrives foran afdeling. En skovpart oprettes som ovenfor. Her skrives afdeling og litra. Afdeling og litra anvendes i målelistens hoved. Hvis feltet ikke er udfyldt skrives afdeling 0 i hovedet, med mindre der er angivet afdelingsnumre nede i listen. Dette felt viser en liste over kunder inddateret i kundekartoteket. Det er nødvendigt at der er knyttet en kunde til målelisten, for at beregne og udskrive en fakturakladde. Det er kundens kontonummer der identificerer kunden i CONCORDE regnskabssystem. tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

15 Kubik til Windows Side 15 Prisliste Prislisten bestemmer hvilke kvaliteter der kan anvendes i målelisten. Ligeledes bestemmer prislisten de diameterklasser, der anvendes ved opstilling af sammendraget. Sammendraget kan derfor ikke beregnes, hvis der ikke er knyttet en pristabel til målelisten. Vigtigt: Hvis der ikke er angivet en pristabel, og derfor ikke kan beregnes et sammendrag, så indgår listens vedmasser ikke i vedmasseregnskabet. KUBIK advarer herom, når vedmasseregnskabet opstilles. Løntabel Træart Effekt Fastmassetal Dato Hugstmetode Tekst Løntabellen anvendes til lønberegning. Træarten angives i målelistens hoved, og anvendes ved beregning og udskrift af vedmasseregnskabet. En ny træart oprettes ved at skrive træarten i dette felt. Når fokus flyttes fra feltet, vil KUBIK spørge om træarten skal oprettes, hvis den ikke allerede er oprettet. Effektnavnet skrives i målelistens hoved, og anvendes i vedmasseregnskabet. Nye effekter oprettes på samme måde som distrikt, skovpart og træart. Fastmassetallet anvendes i vedmasseregnskabet, og ved lønberegning, hvis rummeter-effekter aflønnes efter kubikmeter-satser. Datoen skrives i målelistens hoved, og anvendes til datoafgrænsning i vedmasseregnskabet, i lønberegningen, og ved sletning af målelister. Datoen kan også anvendes som filter i dialogboksen Vælg Måleliste. Hugstmetoden anvendes i vedmasseregnskabet. I dette felt kan der skrives en tekst, som udskrives i målelistens hoved. Når listebeskrivelsen er foretaget trykkes OK, og et uddrag af oplysningerne ses i målelistens hoved. Man kan kalde listebeskrivelsen på et senere tidspunkt, og ændre i den. Bemærk at også målelistens navn kan ændres. Hvis man foretager ændringer i datoen, skal man være opmærksom på, at dette vil ændre vedmassesammendrag og lønberegning, som normalt beregnes med periode-afgrænsning Kubikmeter-lister En kubik-liste indeholder følgende kolonner Nummer Længde KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

16 Side 16 Kubik til Windows Diameter Kvalitet Volumen Bemærkning (eventuelt) Rækkefølgen i kolonnerne kan ikke ændres. Denne mulighed vil blive tilføjet i senere versioner af KUBIK. Vedmassen i kubikmeter-lister udregnes som (diameter/200)^2 * PI * længde. Op- eller nedrunding til 2 decimaler foretages kun på udskriftstidspunktet. Herved undgås at afrundingsfejl ophobes, når der anvendes delte kvaliteter Rummeter-lister En rummeter-liste indeholder følgende kolonner: Nummer Længde Højde Bredde Diameter Kvalitet Vrag Fastmasse Rummeter Netto m 3 Bemærkning (eventuelt) Volumen i rummeter-lister udregnes som Længde x Højde x Bredde. Netto m 3 beregnes som Volumen x Fastmasse Vrag. Diameter anvendes kun til opslag i pris- og løntabeller Inddatering af målelister Inddatering af opmålingsdata foretages direkte i målelisten. Når en ny liste påbegyndes tastes RETUR for at oprette den første linie, og for at åbne inddateringsfeltet. Hver gang der tastes RETUR, vil inddateringsfeltet flyttes til næste kolonne. Når inddateringsfeltet flyttes, er tallet i feltet farvet mørkt, hvilket betyder at tallet overskrives, når der tastes. tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

17 Kubik til Windows Side 17 Oversættelse af nummeriske taster til kvaliteter inddateringsfeltet åbnes ved at taste RETUR Når inddateringsfeltet er i kvalitets-kolonnen i sidste linie i målelisten, vil der blive oprettet en ny linie, når der tastes RETUR. Man kan indsætte linier i målelisten med INDSÆT-tasten (INSERT-tasten), ligesom linier kan slettes med SLET-tasten (DELETE-tasten). Hvis bemærkningskolonnen er synlig, flyttes inddateringsfeltet fra kvalitetskolonnen til bemærknings-kolonnen, og der oprettes først en ny linie når bemærknings-kolonnen forlades. Bemærkningskolonnen gøres synlig, ved at vælge menupunktet "Inddatering i bemærkning-kolonne" under menupunktet "Redigér liste". Ved at holde SKIFT-tasten nede, når der tastes RETUR, vil inddateringsfeltet bevæge sig baglæns. Tabulatur-tasten har samme funktion som RETUR-tasten. Når en ny linie oprettes, og det er sidste linie i listen, vil stok- eller kævlenummeret tælles én op. Hvis der skrives + i nummer-kolonnen, vil det fortolkes som foregående linies nummer plus én. Hvis der skrives * i nummerkolonnen, vil det fortolkes som gentagelse af foregående linies nummer. Hvis man skal inddatere mange stokke med samme længde, kan man vælge at KUBIK gentager længden når man indsætter en ny linie. Det gøres ved at vælge Gentag længde i ny linie under menupunkt Redigér liste. Kvalitet Inddatering af kvaliteter kan gøres med det numeriske tastatur. Når inddateringsfeltet er i kvalitetskolonnen, vil 1 blive fortolket som a, 2 som KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

18 Side 18 Kubik til Windows b, 3 som c osv. Hvis der er angivet en pristabel i listebeskrivelsen, vil 1 blive fortolket som den første kvalitet, 2 som den anden kvalitet, osv. Kvaliteterne vises øverst i målelistens vindue, med angivelse af de numeriske taster. Kvaliteter kan sættes sammen, hvis man f.eks. skriver 12 i kvalitetskolonnen vil det blive fortolket som ab, og 112 vil blive fortolket som aab, altså 2 trediedele a og 1 trediedel b. Kvaliteter kan godt bestå af mere end én karakter. Kubik vil altid søge efter den længste kvalitetsbetegnelse først, jvf. side Fejl! Ukendt argument for parameter.. Kubiklister I kubikmeter-lister kan der kun inddateres i vedmasse-kolonnen hvis menupunkt Inddatering i vedmasse-kolonne under Redigér liste vælges. Når menupunktet er valgt, markeres det med et. Når der inddateres i vedmassekolonnen, ændres stokkens længde som følge af den ændrede vedmasse. Dette bør kun anvendes i forbindelse med inddatering af beholdninger. Rummeterlister Inddatering af rummeter-lister svarer til inddatering af kubikmeter-lister, med nogle få undtagelser. I en rummeter-liste bruges diameterkolonnen ikke til volumen-beregning, men alene til opslag i pris- og løntabeller. I en rummeter-liste kan man skrive i rummeter-kolonnen. Når man gør det, bliver stakkens længde omregnet. Man kan herved afrunde rummeter til hele tal. Hvis man inddaterer forskellige fastmassetal for hver stak, beregner KUBIK et gennemsnitligt fastmassetal for hele målelisten, når listen gemmes eller lukkes. Det gennemsnitlige fastmassetal anvendes ved opstilling af hugststatistik og afdelingsvist vedmasseregnskab. Vrag fratrækkes ikke i vedmasseregnskabet og afdelingsregnskabet. Fastmassen for den enkelte stak kan beregnes med målekortet, jvf. næste afsnit. Den aktive linie Den linie man inddaterer i er den aktive linie (linien er i fokus). Teksten i den aktive linie er rød, mens teksten i alle øvrige linier er sort. Ved at pege på en linie med musen, og klikke på venstre musetast, gøres linien aktiv. Inddateringsfeltet flyttes samtidig til den ny aktive linie. Man kan også flytte fokus til den følgende eller foregående linie med piletasterne. Flere sider Hvis målelisten er på flere sider, kan man bladre til følgende eller foregående sider med tasterne SideOp (PgUp) og SideNed (PgDn). Når man bladrer til følgende sider, bliver den første linie på siden til den aktive linie, og når man bladrer til foregående sider, bliver den sidste linie på siden den aktive linie. Ved tryk på tasterne Home eller End bliver hhv. første eller sidste stok i målelisten listen aktiv. tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

19 Kubik til Windows Side 19 Luk inddateringsfelt Med escape-tasten lukkes inddateringsfeltet. Selvom inddateringsfeltet er lukket er der en aktiv linie. Fokus flyttes på samme måde som når inddateringsfeltet er åbent. Inddateringsfeltet åbnes igen ved at taste RETUR. Gem liste Når listen skal gemmes, vælges menupunkt Gem måleliste under menupunkt KUBIK, eller der trykkes på diskette-symbolet i værktøjsbjælken. Listen bliver også gemt når målelistens vindue lukkes, eller når en ny måleliste vælges Rummeterlister: Beregning med målekortet I en rummeterliste kan man inddatere fastmasse og vrag direkte, eller man kan beregne rummeter, fastmasse og vrag ved hjælp af målekortet. Målekortet kaldes for den aktive stak ved at trykke CTRL+K, eller ved at vælge menupunkt Inddatering i målekort under menu Redigér liste. I den højre kolonne under Fastmasse% indtastes alle de faktorer, der bestemmer fastmasseprocenten. I de enkelte felter kan man taste ALT+PIL NED for at se de enkelte valgmuligheder. Man bevæger sig rundt i det store skema med piletasterne. Tabulatortasten flytter fokus mellem det store skema og de øvrige inddateringsfelter. Hvis man taster RETUR fortolkes det som et tryk på OK knappen. I stedet for at trykke på OK kan man taste ALT+O, ligesom man kan taste ALT+A for at annullere beregning med målekortet. Der kan ikke inddateres i de gule felter. Alle de oplysninger, der inddateres i målekortet, bliver gemt i målelisten. Oplysningerne kan derfor kaldes frem igen, og der kan foretages eventuelle rettelser. Udskriv målekort KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

20 Side 20 Kubik til Windows Man udskriver målekortene for en måleliste ved at vælge menupunkt Målekort, Rummetereffekter under menu Rapport. Bemærk: Man skal inddatere såvel længde som højdemål selvom målekortet kaldes, efter inddatering af længde og højde i målelisten. Længde og højde fra målekortet overskriver oplysningerne i målelisten Inddatering af medarbejdere i målelister Man kan indsætte linier med medarbejdere i målelisterne. Linierne anvendes til lønberegning. En medarbejder-linie kan indeholde navn på den eller dem der har skovet, eller den/dem der har foretaget udkørsel. En medarbejderlinie indsættes ved at vælge menupunkt Editér og derefter Indsæt Skovet af eller Indsæt Udkørt af. Når man indsætter en medarbejder-linie, så vil alle de følgende stokke/kævler/stakke opfattes som skovet af pågældende medarbejder. Hvis der indsættes to eller flere medarbejder-linier umiddelbart efter hinanden, så bliver vedmassen delt mellem pågældende medarbejdere. Skovnings- og udkørsels-medarbejder-linier er helt uafhængige af hinanden. Fordeling sker kun mellem linier med samme medarbejder-type. Vigtigt: Skriv altid skovnings-medarbejder-linier efter hinanden og udkørsels-medarbejer-linier efter hinanden Flytning af linier mellem målelister Man kommer tit ud for at skulle flytte stokke/kævler fra én måleliste til en anden. Det gøres ved at anvende en buffer, hvori linierne opsamles. Det er vigtigt at huske, at linierne ikke kopieres men flyttes fra/til bufferen. Flytning af linier foretages ved at markere linierne og flytte dem til bufferen. Derefter går man til den måleliste, hvor linierne skal indsættes. Man vælger den linie efter hvilken linierne skal indsættes, og flytter dem fra bufferen og til målelisten. Linier kan markeres på flere måder: 1) Man kan vælge menupunkt Editér og derefter Markér stok/stak 2) Man kan taste CTRL-M når linien er aktiv. 3) Man kan dobbeltklikke på en linie med venstre musetast. 4) Man kan trykke venstre musetast ned, og holde den nede, mens musen trækkes hen over de linier der skal markeres. 5) Flere stokke/stakke i en måleliste kan markeres ved at vælge menupunkt Editér og derefter Markér flere stokke/stakke. 6) Flere stokke/stakke kan markeres ved at taste CTRL-F. Når funktionen "Markér flere stokke/stakke" vælges, ses denne dialogboks: tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

21 Kubik til Windows Side 21 Det der skrives i feltet "Kvalitet" skal passe eksakt med den kvalitet, der er angivet, før stokken markeres. Hvis man ønsker at markere alle stokke med kvalitet A og AB, skal man derfor først markere alle stokke med kvalitet A og derefter alle stokke med kvalitet AB. Når der markeres efter bemærkning, er det derimod tilstrækkeligt, at stokkens bemærkning indeholder den tekststreng der er skrevet i feltet "Bemærkning". Ved at afkrydse feltet "Fjern markering" fjernes markeringen på de udvalgte stokke. Når en linie allerede er markeret, og en markerings-funktion udføres, så vil markeringen blive fjernet i den pågældende linie. Hvis man f.eks. skal markere alle linier i en måleliste pånær 3 linier, så kan man markere de 3 linier der ikke skal markeres, og derefter markere alle linier med CTRL-A. Herved bliver markeringen på de markerede linier fjernet, og de ikkemarkerede linier bliver markeret. Hvis man flytter linier til bufferen, og der i forvejen er linier i bufferen, så viser KUBIK en dialogboks med antallet af linier, der allerede er i bufferen. Når linier indsættes i en liste fra bufferen, så er det alle linier i bufferen der indsættes i listen. VIGTIGT: Når man forlader KUBIK vil linier, der stadig er i bufferen, blive fjernet. Hvis man flytter linier fra en liste til bufferen, og derefter forlader programmet, så vil listen blive gemt uden de linier der er i bufferen, og linierne i bufferen bliver slettet Beregning af vedmasse udfra stikprøvemålinger Hvis man foretager opmåling af et mindre antal stokke, og vil beregne vedmassen ved gennemsnit af de målte stokke gange totalt antal, så gøres det på følgende måde: 1) De opmålte stokke inddateres 2) De opmålte stokke markeres 3) Menupunktet Beregn Gennemsnit af markerede stokke vælges. Dialogboksen nedenfor ses 4) Det totale antal stokke skrives i feltet Skriv Antal og der trykkes OK. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

22 Side 22 Kubik til Windows KUBIK beregner den gennemsnitlige vedmasse og diameter, og herefter beregnes den gennemsnitlige længde. I målelisten skrives antallet foran længden adskilt af et x-tegn. VIGTIGT: De markerede stokke SLETTES når der trykkes OK i denne dialogboks, og sletningen kan IKKE fortrydes Udskift kvaliteter Man kan udskifte en kvalitet på alle stokke i én arbejdsgang ved at kalde dialogboksen Skift kvalitet. I feltet udskift kvalitet skrives kvaliteten der skal udskiftes, og i feltet Til kvalitet skrives den kvalitet der skal ændres til. Bemærk at det er den samlede kvalitetsbetegnelse der skrives i felterne. Hvis man skriver A i Udskift kvalitet og B i Til kvalitet, så er det kun effekter med kvalitet A der får udskiftet kvaliteten til B. Effekter med kvalitet AB er uændret Opstilling af stokke i nummerorden Når en måleliste er inddateret, så kan stokkene ordnes i nummerorden ved at vælge menupunkt Redigér liste og derefter Ordne liste efter stoknummer. Inden listen ordnes, skal menupunktet bekræftes, da man ikke kan gen-kalde den ikke-ordnede liste. Hvis der er inddateret afdelingsnumre eller medarbejdere i målelisten, så ordnes der kun i nummerorden indenfor den enkelte afdeling eller indenfor den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere Arkivering og sletning af målelister Når alle målelister er lukket kan man finde menupunktet Arkiv, Målelister under menupunktet Kubik. Denne dialogboks ses når menupunktet vælges: tlf Ordrupvej 80 KW PLAN fax St. Merløse

23 Kubik til Windows Side 23 Man kan markere én eller flere lister i det øverste felt, og arkivere dem ved at trykke på knappen Arkivér Lister. Når målelisterne er arkiveret kan de ikke ses når man vælger målelister. Arkiverede lister indgår stadig i vedmassesammendraget. Ved at afkrydse feltet Vis arkiverede lister ses navnene på de lister, der er arkiveret. Arkiverede målelister kan flyttes tilbage blandt de aktive lister. Hvis man ønsker at arkivere alle solgte lister, kan man markere alle de lister, der er registreret som solgte, ved at trykke på knappen Markér solgte lister. Når listerne er markeret trykkes på Arkivér lister for at arkivere dem. Målelister kan kun slettes når de er arkiveret. Sletning foretages ved at anføre datoer i felterne Dato afgrænsning og derefter trykke på knappen Slet Lister. Hvis man trykker på Vis Lister får man de lister at se, der udvælges i arkivet med den angivne datoafgrænsning Import af måledata fra skovningsmaskine KUBIK kan importere data opmålt af forskellige skovningsmaskiner. Data importeres i KUBIK på følgende måde: Eventuelle åbne målelister og rapporter lukkes. Disketten med opmålingsdata anbringes i A-drevet eller dataenhed fra maskine tilsluttes PC en. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Nyhus Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Finn Heidelberg DTP: Jes Nyhus Korrektur: Jens Lyng Tryk: Nørhaven

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere