DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik ville give sig selv en fin gave til sin 18 års fødselsdag, den 18. november 2008, og opsøgte derfor i oktober 2008 Manfred Mogensen, som boede i nærheden, for at høre, om Manfred ville overdrage sin VW 1303 fra 1974 mod at få Ulriks næsten nye racercykel i bytte og et pengebeløb oveni. Ulrik fortalte om baggrunden at han ville give sig selv en fin gave til sin 18 års fødselsdag og Manfred sagde, at det var en god idé, men at Ulrik hellere måtte sende ham et konkret tilbud. Ulrik sendte herefter fredag den 31. oktober 2008 sålydende brev til Manfred, som modtog brevet dagen efter:»kære Manfred. Tak for snakken. Jeg vil som sagt gerne bytte min racercykel for din VW Jeg anslår, at min cykel er kr. værd (nypris: kr.), og at din Folkevogn er kr. værd, så jeg vil give kr. oveni, som jeg kan betale den 15. december Du kan tænke over det til den 14. november. Med venlig hilsen Ulrik«. Ulrik havde erhvervet racercyklen i foråret 2008 for kr., som han havde tjent som avisbud efter sit 15. år. Manfred, der var bortrejst i første halvdel af november, svarede i et brev, som Ulrik modtog den 14. november, at han accepterede Ulriks tilbud. Ulrik og Manfred udvekslede herefter racercykel og Folkevogn dagen efter, lørdag den 15. november. I den forbindelse aftalte de, at Manfred skulle udarbejde et gældsbevis på restbeløbet på de kr., som Ulrik skyldte Manfred i henhold til aftalen. Ulrik skulle herefter underskrive gældsbeviset, når han fyldte 18 år. Onsdag den 19. november gik Manfred over med gældsbeviset til Ulrik, som han dog ikke traf hjemme. Ulriks moder, Vera, erklærede at ville sørge for, at Ulrik skrev gældsbeviset under, så snart han kom hjem:»jeg har jo altid sat en ære i at lære 1

2 knægten, at en aftale er en aftale det lærte hans fader desværre aldrig«. Hun tilføjede, at det var»meget bedre med en fin, gammel Folkevogn end en dum cykel«. Onsdag den 26. november bestod Ulrik køreprøven i første forsøg. Da han kom glædesstrålende hjem med sit nyerhvervede kørekort, måtte han til sin store skuffelse konstatere, at Folkevognen, der havde været forsvarligt aflåst, var blevet stjålet. Folkevognen, der kun var ansvarsforsikret, blev aldrig fundet igen. Torsdag den 27. november havde Manfred mistet tålmodigheden og opsøgte Ulrik for at få gældsbeviset tilbage i underskrevet stand. Ulrik fortalte Manfred, at Folkevognen var blevet stjålet, og nægtede at skrive under på gældsbeviset. Ulrik forlangte tværtimod at få racercyklen igen, idet han gjorde gældende, at aftalen var ugyldig. Dagen efter henvendte Manfred sig til sin advokat for at få oplyst, hvorledes hans retsstilling var. Han spurgte herunder bl.a. advokaten, (1) om aftalen var ugyldig pga. umyndighed, når Ulrik jo først skulle betale de kr., efter at han var blevet myndig, (2) om Ulrik ikke havde accepteret gældsbeviset ved at forholde sig passiv, (3) om gældsbeviset ikke kunne anses for godkendt af værgen Vera, (4) om Ulrik ikke skulle erstatte Folkevognen, som jo havde været i hans varetægt, (5) og om Manfred i det mindste ikke kunne beholde racercyklen»til fuld og endelig afgørelse«. Hvad skal advokaten svare? 2

3 Løsningseksempel til opgave nr. 1 Da Manfred stiller advokaten 5 konkrete spørgsmål, kan opgavebesvarelsen med fordel struktureres med udgangspunkt i disse: Ad (1). Er aftalen mellem Ulrik og Manfred ugyldig? Aftalen mellem Ulrik og Manfred er behæftet med en ugyldighedsgrund, idet den umyndige Ulrik ikke gyldigt kan påtage sig en gældsforpligtelse, jf. VML 1, stk. 2. Dette gælder naturligvis også, selv om gældsforpligtelsen først skal indfries, efter at Ulrik er blevet myndig. Derimod kan Ulrik godt bytte sin cykel væk, idet den er købt for selverhvervede midler efter hans 15. år, jf. VML 42, stk. 1, nr. 1. (Rådighed over selverhverv giver ikke nogen adgang til gældsstiftelse, jf. VML 42, stk. 2, 2. pkt). Da der foreligger én samlet aftale, vil enhver af parterne som udgangspunkt kunne gøre gældende, at aftalen skal tilsidesættes som ugyldig, og at hver part skal tilbagelevere, hvad han har modtaget, jf. VML 45, jf. dog nedenfor under pkt. 5. Bestemmelsen i VML 44, stk. 2, om, at den myndige medkontrahent skal afvente værgens godkendelse, er irrelevant her, hvor det er aftalt, at han skal afvente, at Ulrik bliver myndig. Efter denne dato kan medkontrahenten Manfred gøre ugyldighed gældende, hvis Ulrik ikke skriver gældsbeviset under. Ad (2). Er gældsbeviset godkendt af Ulrik ved passivitet? Ulrik kan gøre gældende, at aftalen er ugyldig som følge af umyndighed, medmindre han efterfølgende som myndig har ratihaberet (godkendt) aftalen. Hovedreglen er, at man ikke forpligtes ved at forholde sig passiv. Ulrik forpligtes ikke ved at forholde sig passiv over for det gældsbevis, Manfred har overgivet til Vera. I en situation som den foreliggende må der utvivlsomt kræves et udtrykkeligt løfte fra Ulrik som myndig dvs. en underskrift på gældsbeviset for at anse ham for bundet. Ad (3). Er gældsbeviset tiltrådt af Vera som værge? Efter at Ulrik er fyldt 18 år, er han ikke længere undergivet Veras værgemål. Vera kan derfor ikke godkende noget på Ulriks vegne. Det har ingen betydning, at Vera som værge formentlig ville have godkendt Ulriks aftale med Manfred (hvilket hun dog ikke kunne have gjort inden for rammerne af værgemålsbekendtgørelsens 7). Der må lægges vægt på det formelle: Værgens samtykke blev ikke indhentet, og aftalen var derfor ugyldig som anført ovenfor under pkt. 1. Ad (4). Skal Ulrik erstatte den stjålne Folkevogn? Hvis tilbagelevering af ydelsen ikke er mulig, er den umyndige Ulrik som hovedregel kun ansvarlig, i det omfang det modtagne skønnes at være kommet ham til nytte, jf. VML 45, stk. 1, 2. pkt. Ulrik er derfor ikke erstatningsansvarlig over for Manfred efter reglerne om umyndiges ansvar ved ugyldige aftaler. Ulrik er heller ikke ansvarlig efter almindelige erstatningsregler, allerede fordi han ikke har handlet culpøst, idet Folkevognen var»forsvarligt aflåst«. 3

4 Ad (5). Kan Manfred beholde racercyklen? Ulrik og Manfred kunne gyldigt have byttet Folkevogn og racercyklen lige over. Det er Ulriks gældsstiftelse i forbindelse med det blandede køb og bytte, der er behæftet med en ugyldighedsgrund. Hvis Manfred erklærer at ville beholde racercyklen og ikke rejse krav mod Ulrik, er der ikke nogen grund til at give Ulrik medhold i en påstand om, at hele aftalen skal tilsidesættes som ugyldig. Hvis Ulrik havde betalt kr. i stedet for at give cyklen i bytte, ville Manfred kunne have påberåbt sig pengereglen og erklæret sig tilfreds med det modtagne. Det gør ingen forskel, at de kr. er blevet betalt med cyklen i stedet, idet Ulrik gyldigt kunne råde over denne. Konklusion: Ulrik kan gøre ugyldighed gældende, således at han ikke anses forpligtet ved sin gældsstiftelse. Manfred har derfor intet krav mod Ulrik. Manfred kan derimod beholde den cykel, Ulrik har givet i bytte, idet Ulrik kunne råde over denne som sit selverhverv. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udg. (2006) s. 140 ff., s. 145 og s. 148 ff. 4

5 Opgave nr. 2 Mikkel Madsen boede på landet sammen med sin kæreste Kamilla Karlsen. Kamilla skulle fra den 4. til den 7. august 2008 på kursus og ville komme hjem med toget torsdag den 7. august kl. ca Kamilla, der ejede en Toyota, vidste, at det kunne være problematisk at nå bussen hjem fra banegården så sent på aftenen. Mikkel havde ikke mulighed for at hente hende, idet han skulle møde på arbejde samme aften kl. 22. Kamilla fik i stedet overtalt Mikkel til at parkere Toyotaen ved banegården på vej til arbejde. Torsdag den 7. august kl. 21 kørte Mikkel mod byen i Kamillas bil. Mikkel ville efter parkering af bilen cykle videre på arbejde, og han havde derfor medbragt sin cykel, som var forsvarligt fastspændt bag på bilen. På landevejen mod byen så Mikkel pludselig en modkørende overhalende bil, der med høj hastighed kom imod ham. For at undgå et frontalt sammenstød var det nødvendigt for Mikkel at foretage en undvigemanøvre. Ved sin ellers helt forsvarlige undvigemanøvre kom han ud i rabatten og mistede herved herredømmet over bilen, som fortsatte over en græsplæne og først standsede, da den påkørte nogle møbler, som tilhørte Aksel Andersen. Aksel havde samme dags morgen placeret møblerne på sin terrasse uden for stuen, mens han afhøvlede stuegulvet. Aksel, der var i færd med at flytte møblerne tilbage, nåede at springe til side og undgik herved at blive ramt af bilen. Den modkørende bilist forsvandt og kunne ikke senere findes. Kamillas bil fik ved påkørslen af møblerne en skade, som det kostede kr. at udbedre. Kamillas bil var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Helsikring med en selvrisiko på kaskoforsikringen på kr. De skader, som Aksels møbler fik ved påkørslen, beløb sig til kr. Aksels samlede indbo, herunder de beskadigede møbler, var omfattet af en forsikring, som han havde tegnet i forsikringsselskabet Totalsikring med en forsikringssum på kr. Værdien af Aksels samlede indbo udgjorde kr. Mikkels cykel, der var spændt bag på bilen, fik ved uheldet en skade, som det kostede 800 kr. at udbedre. Hvorledes er den forsikrings- og erstatningsretlige stilling? 5

6 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på Kamillas bil ( kr.) 1.1. Den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) kr. dækkes umiddelbart af Kamillas kaskoforsikring i forsikringsselskabet Helsikring. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Det kan først og fremmest overvejes, om Mikkel er objektivt ansvarlig for skaden, jf. DL Ifølge opgaveteksten har Kamilla»overtalt«Mikkel til at parkere bilen i nærheden af banegården. Mikkel har derfor ikke (på skadestidspunktet) lånt bilen udelukkende i egen interesse, hvorfor han ikke er objektivt ansvarlig for skaden (Lærebogen s. 124). Spørgsmålet er dernæst, om Mikkel har forvoldt skaden ved culpøs adfærd. Ifølge opgaveteksten var det»nødvendigt«for»at undgå et frontalt sammenstød«at foretage en undvigemanøvre. Under hensyntagen til formålet med Mikkels (»helt forsvarlige«) handling kan det ikke antages, at han har handlet culpøst (Lærebogen s. 53 f.). Den modkørende overhalende bilist er som den»egentlige«skadevolder (se eksemplet i Lærebogen s. 54) selvsagt ansvarlig for skaden, men forsvandt efter uheldet. Da der således ikke er en (kendt) ansvarlig skadevolder, placeres tabet endeligt hos forsikringsselskabet Helsikring Selvrisikoen (5.000 kr.) Jf. ovenfor pkt. 1.1 er der ikke nogen (kendt) ansvarlig skadevolder, hvorfor Kamilla selv må bære tabet. (Da der udelukkende er tale om tingsskade, kan tabet heller ikke dækkes hos Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) (Lærebogen s. 171, note 1)). 2. Skaden på Aksels møbler ( kr.) Den forsikring, som Aksel har tegnet i forsikringsselskabet Totalsikring, giver ikke fuld dækning for tabet, eftersom forsikringssummen ( kr.) er mindre end værdien af det samlede indbo ( kr.). Da Aksel således er underforsikret, hæfter forsikringsselskabet Totalsikring kun efter forholdet mellem forsikringssummen og indboets værdi, jf. FAL 40. Forsikringsselskabet Totalsikring hæfter derfor med kr./ kr., det vil sige med 1/2 af tabet på kr. svarende til kr. (Lærebogen s. 13, 18 og 401) Den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) Skaden dækkes umiddelbart af Aksels forsikring i forsikringsselskabet Totalsikring. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Kamilla er som ejer/långiver i ejerens interesse ansvarlig for skaden på objektivt grundlag, jf. FL 101, stk. 1, og 104, stk. 1 (Lærebogen s. 179 ff. og 187), og ifølge afgørelsen U V kan der ikke indfortolkes et»nødretsforbehold«i FL 101 (Lærebogen s. 53 f. og 173). (Mikkel, der ikke har handlet culpøst, jf. ovenfor pkt. 1.1, er ikke som fører af bilen ansvarlig for skaden, jf. FL 104, stk. 2 6

7 (Lærebogen s. 180)). Totalsikring har derfor regres til Kamillas ansvarsforsikringsselskab Helsikring, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 21, nr. 1, og FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 192 ff. og 410 f.) Den ikke-forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) Som anført ovenfor pkt. 2.1 er Kamilla ansvarlig for skaden på objektivt grundlag, jf. FL 101, stk. 1, og 104, stk. 1 (Lærebogen s. 179 ff. og 187), og hendes ansvarsforsikringsselskab Helsikring hæfter umiddelbart over for Aksel, jf. FL 108, stk. 1 (Lærebogen s. 192 ff.). 3. Skaden på Mikkels cykel Skaden på cyklen er ikke dækket af en tingsforsikring. Spørgsmålet er, om Mikkel kan kræve sit tab dækket af bilens ansvarsforsikringsselskab Helsikring. Uanset at skaden på den transporterede cykel skyldes et færdselsuheld, omfatter det objektive ansvar i FL 101, stk. 1 som på skadestidspunktet bæres af Kamilla (jf. pkt. 2.1 ovenfor) ikke skade på førerens ting (dvs. Mikkels cykel), ligesom Kamilla selvsagt heller ikke er ansvarlig efter culpareglen (Lærebogen s. 178). Mikkel må derfor selv bære sit tab.»lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udg. (2007). 7

8 Opgave nr. 3 Landmand Karl Karlsen og maskinforhandler Søren Sivertsen indgik tirsdag den 30. september 2008 aftale om Karlsens køb af et stk. Atlas Traktor, model»sonnenschein«. Købesummen blev aftalt til kr. kontant, hvilket var mere end Sivertsens normale pris på kr. kontant (svarende til værdien). Aftalen om merprisen skyldtes, at der ikke kunne skaffes traktorer nok af den pågældende type til at tilfredsstille den øjeblikkelige efterspørgsel. Sivertsen havde dog så gode forbindelser til den tyske producent af det eksklusive mærke, at han regnede med at kunne skaffe én ekstra. Karlsen og Sivertsen aftalte, at Karlsen skulle hente traktoren, så snart Sivertsen havde skaffet den hjem, hvilket forventedes at kunne ske inden for en måneds tid. Onsdag den 29. oktober om eftermiddagen underrettede Sivertsen telefonisk Karlsen om, at han havde fået»karlsens traktor«hjem, at traktoren havde stelnummer ATSS , og at den var klargjort og indregistreret. Karlsen sagde, at han ville hente traktoren snarest, men ikke kunne garantere, at han kunne nå frem, inden Sivertsen lukkede forretningen. Karlsen bad derfor Sivertsen om at parkere traktoren ude på vejen uden for det indhegnede areal foran Sivertsens forretning og at lade nøglen sidde i tændingslåsen. Da Sivertsen havde gjort dette, underrettede han straks telefonisk Karlsen herom. Ved lukketid gav Sivertsen en af sine mekanikere besked på at flytte traktoren en smule, så den ikke stod i vejen for ind- og udkørsel gennem porten i hegnet. Mekanikeren havde det meste af onsdagen gået og skottet til den flotte traktor, og da han først sad i den, kunne han ikke dy sig han måtte tage sig en prøvetur. På en tur rundt i det industriområde, som omgav Sivertsens forretning, snittede mekanikeren en bygning med traktoren, der fik en ridse i lakken langs hele den ene side. Torsdag den 30. oktober kl ankom Karlsen til Sivertsens forretningsadresse, hvor han blev underrettet om det passerede. To uafhængige autolakerere vurderede endnu samme dag samstemmende, at de ridsede dele kunne lakeres på få dage, og at traktoren herefter ville fremstå fuldstændig som ny. De var også enige om, at lakeringen ville koste kr. 8

9 Karlsen meddelte herefter Sivertsen, at han ikke ville hæve købet, idet han ikke igen ville vente på at få et eksemplar af den eftertragtede traktor. Karlsen krævede i stedet det størst mulige beløb fra Sivertsen i anledning af skaden, som Karlsen dog ikke havde tænkt sig at lade udbedre. Sivertsen bestred, at Karlsen kunne kræve noget i anledning af mekanikerens»fuldstændig vanvittige handlinger«. Karlsen og Sivertsen aftalte, at Karlsen skulle indbetale den aftalte købesum for traktoren på kr. på en spærret konto, og at de herefter ville søge deres retsstilling afklaret ved en retssag. Der anmodes om en stillingtagen til retsstillingen imellem Karlsen og Sivertsen. 9

10 Løsningseksempel til opgave nr. 3 Risiko og ansvar Aftalen af 30. september angår et genuskøb, jf. KBL 3, som har karakter af et civilkøb, jf. KBL 4 e.c. Se Lærebogen s. 33 ff. og s. 37 f. Ved telefonsamtalen mellem Karlsen og Sivertsen er det klart, at én bestemt traktor på Karlsens anmodning skal udskilles til Karlsen, der får underretning om udskillelsen. Herefter er Sivertsens genusforpligtelse blevet koncentreret, således at købeaftalen den 29. oktober ændrer karakter og bliver et specieskøb. Se Lærebogen s. 35 f. Om Karlsen overhovedet kan afkræve Sivertsen noget i anledning af skaden, afhænger i første række af, hvem der bærer risikoen for salgsgenstanden. Da der den 29. oktober er tale om et specieskøb, hvor salgsgenstanden skal hentes af køberen, hvor tiden er inde, da den ifølge aftalen kan hentes, og hvor genstanden holdes rede, bærer Karlsen som køber risikoen iht. KBL 17, stk. 2. Som udgangspunkt kan Karlsen derfor ikke rejse noget krav imod Sivertsen. Se Lærebogen s. 65 f. KBL 17, stk. 2, indebærer, at Karlsen bærer risikoen for hændelige skader på traktoren. Skaden på traktoren har imidlertid ikke karakter af en risikobegivenhed i KBL 17, stk. 2 s forstand, da skaden er forvoldt uagtsomt af en af Sivertsens ansatte. Karlsen erhverver dermed misligholdelsesbeføjelser over for Sivertsen i anledning af skaden på traktoren. Da Karlsen ikke vil hæve, er de beføjelser, Karlsen kan gøre gældende, krav om (1) erstatning, jf. KBL 42, stk. 2, eller (2) forholdsmæssigt afslag i købesummen, jf. KBL 42, stk. 1. Er Karlsen berettiget til begge typer af krav, kan han gøre dét af de to krav gældende, som vil indbringe ham det største beløb. Sivertsen hæfter som sælger for sine ansattes culpøse handlinger (jf. også DL ). Da der er tale om erstatning i kontrakt, omfatter hæftelsen også den ansattes abnorme handlinger, når de dog blot har en forbindelse til den ansattes hverv eller opgave. Se Lærebogen s. 91 og s. 132 samt uddybende Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udg. (2007) s. 121 f. med yderligere henvisninger. Erstatning Som nævnt ovenfor er Sivertsen erstatningsansvarlig i henhold til KBL 42, stk. 2, og Karlsen kan kræve erstatning for sin positive opfyldelsesinteresse, dvs. kræve at blive stillet økonomisk, som om aftalen var blevet rigtigt opfyldt fra Sivertsens side, altså som om Sivertsen havde leveret en mangelfri traktor. Uden mangel ville traktoren have været kr. mere værd, idet det oplyses, at udbedring vil koste kr. Karlsen kan således afkræve Sivertsen kr. i erstatning. Se Lærebogen s Forholdsmæssigt afslag Som nævnt ovenfor hæfter Sivertsen for den skade, mekanikeren har forvoldt. Karlsen kan i stedet for erstatning kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, jf. KBL 42, stk. 1. I betegnelsen»forholdsmæssigt«ligger, at afslaget skal stå i samme forhold til købesummen, som manglen står i forhold til varens værdi uden mangel. Det fremgår af opgaveteksten, at værdien af det købte i mangelfri stand er kr. Ved afhentningen er traktoren behæftet med en mangel, som det vil koste kr. at udbedre. Traktorens værdi er altså nedsat med ⅛. Afslaget udgør herefter ⅛ af 10

11 købesummen på kr. eller kr. Se Lærebogen s Afslagsløsningen er dermed mest fordelagtig for Karlsen. Konklusion De kr. på den spærrede konto skal fordeles med til Sivertsen som købesum for traktoren og kr. til Karlsen som forholdsmæssigt afslag.»lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udg. (2004). 11

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet Cand.Merc.Jur Juridiske Institut Forfatter: Mads Neumann Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet i relation til prisfastsættelse, undersøgelse af faktiske forhold og andre urigtige oplysninger Handelshøjskolen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 439/2008 (2. afdeling) Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen (advokat Anders Rynkebjerg for begge) mod Jyske Finans A/S (advokat Tom Uglsø Jensen) og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere