DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik ville give sig selv en fin gave til sin 18 års fødselsdag, den 18. november 2008, og opsøgte derfor i oktober 2008 Manfred Mogensen, som boede i nærheden, for at høre, om Manfred ville overdrage sin VW 1303 fra 1974 mod at få Ulriks næsten nye racercykel i bytte og et pengebeløb oveni. Ulrik fortalte om baggrunden at han ville give sig selv en fin gave til sin 18 års fødselsdag og Manfred sagde, at det var en god idé, men at Ulrik hellere måtte sende ham et konkret tilbud. Ulrik sendte herefter fredag den 31. oktober 2008 sålydende brev til Manfred, som modtog brevet dagen efter:»kære Manfred. Tak for snakken. Jeg vil som sagt gerne bytte min racercykel for din VW Jeg anslår, at min cykel er kr. værd (nypris: kr.), og at din Folkevogn er kr. værd, så jeg vil give kr. oveni, som jeg kan betale den 15. december Du kan tænke over det til den 14. november. Med venlig hilsen Ulrik«. Ulrik havde erhvervet racercyklen i foråret 2008 for kr., som han havde tjent som avisbud efter sit 15. år. Manfred, der var bortrejst i første halvdel af november, svarede i et brev, som Ulrik modtog den 14. november, at han accepterede Ulriks tilbud. Ulrik og Manfred udvekslede herefter racercykel og Folkevogn dagen efter, lørdag den 15. november. I den forbindelse aftalte de, at Manfred skulle udarbejde et gældsbevis på restbeløbet på de kr., som Ulrik skyldte Manfred i henhold til aftalen. Ulrik skulle herefter underskrive gældsbeviset, når han fyldte 18 år. Onsdag den 19. november gik Manfred over med gældsbeviset til Ulrik, som han dog ikke traf hjemme. Ulriks moder, Vera, erklærede at ville sørge for, at Ulrik skrev gældsbeviset under, så snart han kom hjem:»jeg har jo altid sat en ære i at lære 1

2 knægten, at en aftale er en aftale det lærte hans fader desværre aldrig«. Hun tilføjede, at det var»meget bedre med en fin, gammel Folkevogn end en dum cykel«. Onsdag den 26. november bestod Ulrik køreprøven i første forsøg. Da han kom glædesstrålende hjem med sit nyerhvervede kørekort, måtte han til sin store skuffelse konstatere, at Folkevognen, der havde været forsvarligt aflåst, var blevet stjålet. Folkevognen, der kun var ansvarsforsikret, blev aldrig fundet igen. Torsdag den 27. november havde Manfred mistet tålmodigheden og opsøgte Ulrik for at få gældsbeviset tilbage i underskrevet stand. Ulrik fortalte Manfred, at Folkevognen var blevet stjålet, og nægtede at skrive under på gældsbeviset. Ulrik forlangte tværtimod at få racercyklen igen, idet han gjorde gældende, at aftalen var ugyldig. Dagen efter henvendte Manfred sig til sin advokat for at få oplyst, hvorledes hans retsstilling var. Han spurgte herunder bl.a. advokaten, (1) om aftalen var ugyldig pga. umyndighed, når Ulrik jo først skulle betale de kr., efter at han var blevet myndig, (2) om Ulrik ikke havde accepteret gældsbeviset ved at forholde sig passiv, (3) om gældsbeviset ikke kunne anses for godkendt af værgen Vera, (4) om Ulrik ikke skulle erstatte Folkevognen, som jo havde været i hans varetægt, (5) og om Manfred i det mindste ikke kunne beholde racercyklen»til fuld og endelig afgørelse«. Hvad skal advokaten svare? 2

3 Løsningseksempel til opgave nr. 1 Da Manfred stiller advokaten 5 konkrete spørgsmål, kan opgavebesvarelsen med fordel struktureres med udgangspunkt i disse: Ad (1). Er aftalen mellem Ulrik og Manfred ugyldig? Aftalen mellem Ulrik og Manfred er behæftet med en ugyldighedsgrund, idet den umyndige Ulrik ikke gyldigt kan påtage sig en gældsforpligtelse, jf. VML 1, stk. 2. Dette gælder naturligvis også, selv om gældsforpligtelsen først skal indfries, efter at Ulrik er blevet myndig. Derimod kan Ulrik godt bytte sin cykel væk, idet den er købt for selverhvervede midler efter hans 15. år, jf. VML 42, stk. 1, nr. 1. (Rådighed over selverhverv giver ikke nogen adgang til gældsstiftelse, jf. VML 42, stk. 2, 2. pkt). Da der foreligger én samlet aftale, vil enhver af parterne som udgangspunkt kunne gøre gældende, at aftalen skal tilsidesættes som ugyldig, og at hver part skal tilbagelevere, hvad han har modtaget, jf. VML 45, jf. dog nedenfor under pkt. 5. Bestemmelsen i VML 44, stk. 2, om, at den myndige medkontrahent skal afvente værgens godkendelse, er irrelevant her, hvor det er aftalt, at han skal afvente, at Ulrik bliver myndig. Efter denne dato kan medkontrahenten Manfred gøre ugyldighed gældende, hvis Ulrik ikke skriver gældsbeviset under. Ad (2). Er gældsbeviset godkendt af Ulrik ved passivitet? Ulrik kan gøre gældende, at aftalen er ugyldig som følge af umyndighed, medmindre han efterfølgende som myndig har ratihaberet (godkendt) aftalen. Hovedreglen er, at man ikke forpligtes ved at forholde sig passiv. Ulrik forpligtes ikke ved at forholde sig passiv over for det gældsbevis, Manfred har overgivet til Vera. I en situation som den foreliggende må der utvivlsomt kræves et udtrykkeligt løfte fra Ulrik som myndig dvs. en underskrift på gældsbeviset for at anse ham for bundet. Ad (3). Er gældsbeviset tiltrådt af Vera som værge? Efter at Ulrik er fyldt 18 år, er han ikke længere undergivet Veras værgemål. Vera kan derfor ikke godkende noget på Ulriks vegne. Det har ingen betydning, at Vera som værge formentlig ville have godkendt Ulriks aftale med Manfred (hvilket hun dog ikke kunne have gjort inden for rammerne af værgemålsbekendtgørelsens 7). Der må lægges vægt på det formelle: Værgens samtykke blev ikke indhentet, og aftalen var derfor ugyldig som anført ovenfor under pkt. 1. Ad (4). Skal Ulrik erstatte den stjålne Folkevogn? Hvis tilbagelevering af ydelsen ikke er mulig, er den umyndige Ulrik som hovedregel kun ansvarlig, i det omfang det modtagne skønnes at være kommet ham til nytte, jf. VML 45, stk. 1, 2. pkt. Ulrik er derfor ikke erstatningsansvarlig over for Manfred efter reglerne om umyndiges ansvar ved ugyldige aftaler. Ulrik er heller ikke ansvarlig efter almindelige erstatningsregler, allerede fordi han ikke har handlet culpøst, idet Folkevognen var»forsvarligt aflåst«. 3

4 Ad (5). Kan Manfred beholde racercyklen? Ulrik og Manfred kunne gyldigt have byttet Folkevogn og racercyklen lige over. Det er Ulriks gældsstiftelse i forbindelse med det blandede køb og bytte, der er behæftet med en ugyldighedsgrund. Hvis Manfred erklærer at ville beholde racercyklen og ikke rejse krav mod Ulrik, er der ikke nogen grund til at give Ulrik medhold i en påstand om, at hele aftalen skal tilsidesættes som ugyldig. Hvis Ulrik havde betalt kr. i stedet for at give cyklen i bytte, ville Manfred kunne have påberåbt sig pengereglen og erklæret sig tilfreds med det modtagne. Det gør ingen forskel, at de kr. er blevet betalt med cyklen i stedet, idet Ulrik gyldigt kunne råde over denne. Konklusion: Ulrik kan gøre ugyldighed gældende, således at han ikke anses forpligtet ved sin gældsstiftelse. Manfred har derfor intet krav mod Ulrik. Manfred kan derimod beholde den cykel, Ulrik har givet i bytte, idet Ulrik kunne råde over denne som sit selverhverv. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udg. (2006) s. 140 ff., s. 145 og s. 148 ff. 4

5 Opgave nr. 2 Mikkel Madsen boede på landet sammen med sin kæreste Kamilla Karlsen. Kamilla skulle fra den 4. til den 7. august 2008 på kursus og ville komme hjem med toget torsdag den 7. august kl. ca Kamilla, der ejede en Toyota, vidste, at det kunne være problematisk at nå bussen hjem fra banegården så sent på aftenen. Mikkel havde ikke mulighed for at hente hende, idet han skulle møde på arbejde samme aften kl. 22. Kamilla fik i stedet overtalt Mikkel til at parkere Toyotaen ved banegården på vej til arbejde. Torsdag den 7. august kl. 21 kørte Mikkel mod byen i Kamillas bil. Mikkel ville efter parkering af bilen cykle videre på arbejde, og han havde derfor medbragt sin cykel, som var forsvarligt fastspændt bag på bilen. På landevejen mod byen så Mikkel pludselig en modkørende overhalende bil, der med høj hastighed kom imod ham. For at undgå et frontalt sammenstød var det nødvendigt for Mikkel at foretage en undvigemanøvre. Ved sin ellers helt forsvarlige undvigemanøvre kom han ud i rabatten og mistede herved herredømmet over bilen, som fortsatte over en græsplæne og først standsede, da den påkørte nogle møbler, som tilhørte Aksel Andersen. Aksel havde samme dags morgen placeret møblerne på sin terrasse uden for stuen, mens han afhøvlede stuegulvet. Aksel, der var i færd med at flytte møblerne tilbage, nåede at springe til side og undgik herved at blive ramt af bilen. Den modkørende bilist forsvandt og kunne ikke senere findes. Kamillas bil fik ved påkørslen af møblerne en skade, som det kostede kr. at udbedre. Kamillas bil var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Helsikring med en selvrisiko på kaskoforsikringen på kr. De skader, som Aksels møbler fik ved påkørslen, beløb sig til kr. Aksels samlede indbo, herunder de beskadigede møbler, var omfattet af en forsikring, som han havde tegnet i forsikringsselskabet Totalsikring med en forsikringssum på kr. Værdien af Aksels samlede indbo udgjorde kr. Mikkels cykel, der var spændt bag på bilen, fik ved uheldet en skade, som det kostede 800 kr. at udbedre. Hvorledes er den forsikrings- og erstatningsretlige stilling? 5

6 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på Kamillas bil ( kr.) 1.1. Den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) kr. dækkes umiddelbart af Kamillas kaskoforsikring i forsikringsselskabet Helsikring. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Det kan først og fremmest overvejes, om Mikkel er objektivt ansvarlig for skaden, jf. DL Ifølge opgaveteksten har Kamilla»overtalt«Mikkel til at parkere bilen i nærheden af banegården. Mikkel har derfor ikke (på skadestidspunktet) lånt bilen udelukkende i egen interesse, hvorfor han ikke er objektivt ansvarlig for skaden (Lærebogen s. 124). Spørgsmålet er dernæst, om Mikkel har forvoldt skaden ved culpøs adfærd. Ifølge opgaveteksten var det»nødvendigt«for»at undgå et frontalt sammenstød«at foretage en undvigemanøvre. Under hensyntagen til formålet med Mikkels (»helt forsvarlige«) handling kan det ikke antages, at han har handlet culpøst (Lærebogen s. 53 f.). Den modkørende overhalende bilist er som den»egentlige«skadevolder (se eksemplet i Lærebogen s. 54) selvsagt ansvarlig for skaden, men forsvandt efter uheldet. Da der således ikke er en (kendt) ansvarlig skadevolder, placeres tabet endeligt hos forsikringsselskabet Helsikring Selvrisikoen (5.000 kr.) Jf. ovenfor pkt. 1.1 er der ikke nogen (kendt) ansvarlig skadevolder, hvorfor Kamilla selv må bære tabet. (Da der udelukkende er tale om tingsskade, kan tabet heller ikke dækkes hos Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) (Lærebogen s. 171, note 1)). 2. Skaden på Aksels møbler ( kr.) Den forsikring, som Aksel har tegnet i forsikringsselskabet Totalsikring, giver ikke fuld dækning for tabet, eftersom forsikringssummen ( kr.) er mindre end værdien af det samlede indbo ( kr.). Da Aksel således er underforsikret, hæfter forsikringsselskabet Totalsikring kun efter forholdet mellem forsikringssummen og indboets værdi, jf. FAL 40. Forsikringsselskabet Totalsikring hæfter derfor med kr./ kr., det vil sige med 1/2 af tabet på kr. svarende til kr. (Lærebogen s. 13, 18 og 401) Den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) Skaden dækkes umiddelbart af Aksels forsikring i forsikringsselskabet Totalsikring. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Kamilla er som ejer/långiver i ejerens interesse ansvarlig for skaden på objektivt grundlag, jf. FL 101, stk. 1, og 104, stk. 1 (Lærebogen s. 179 ff. og 187), og ifølge afgørelsen U V kan der ikke indfortolkes et»nødretsforbehold«i FL 101 (Lærebogen s. 53 f. og 173). (Mikkel, der ikke har handlet culpøst, jf. ovenfor pkt. 1.1, er ikke som fører af bilen ansvarlig for skaden, jf. FL 104, stk. 2 6

7 (Lærebogen s. 180)). Totalsikring har derfor regres til Kamillas ansvarsforsikringsselskab Helsikring, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 21, nr. 1, og FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 192 ff. og 410 f.) Den ikke-forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) Som anført ovenfor pkt. 2.1 er Kamilla ansvarlig for skaden på objektivt grundlag, jf. FL 101, stk. 1, og 104, stk. 1 (Lærebogen s. 179 ff. og 187), og hendes ansvarsforsikringsselskab Helsikring hæfter umiddelbart over for Aksel, jf. FL 108, stk. 1 (Lærebogen s. 192 ff.). 3. Skaden på Mikkels cykel Skaden på cyklen er ikke dækket af en tingsforsikring. Spørgsmålet er, om Mikkel kan kræve sit tab dækket af bilens ansvarsforsikringsselskab Helsikring. Uanset at skaden på den transporterede cykel skyldes et færdselsuheld, omfatter det objektive ansvar i FL 101, stk. 1 som på skadestidspunktet bæres af Kamilla (jf. pkt. 2.1 ovenfor) ikke skade på førerens ting (dvs. Mikkels cykel), ligesom Kamilla selvsagt heller ikke er ansvarlig efter culpareglen (Lærebogen s. 178). Mikkel må derfor selv bære sit tab.»lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udg. (2007). 7

8 Opgave nr. 3 Landmand Karl Karlsen og maskinforhandler Søren Sivertsen indgik tirsdag den 30. september 2008 aftale om Karlsens køb af et stk. Atlas Traktor, model»sonnenschein«. Købesummen blev aftalt til kr. kontant, hvilket var mere end Sivertsens normale pris på kr. kontant (svarende til værdien). Aftalen om merprisen skyldtes, at der ikke kunne skaffes traktorer nok af den pågældende type til at tilfredsstille den øjeblikkelige efterspørgsel. Sivertsen havde dog så gode forbindelser til den tyske producent af det eksklusive mærke, at han regnede med at kunne skaffe én ekstra. Karlsen og Sivertsen aftalte, at Karlsen skulle hente traktoren, så snart Sivertsen havde skaffet den hjem, hvilket forventedes at kunne ske inden for en måneds tid. Onsdag den 29. oktober om eftermiddagen underrettede Sivertsen telefonisk Karlsen om, at han havde fået»karlsens traktor«hjem, at traktoren havde stelnummer ATSS , og at den var klargjort og indregistreret. Karlsen sagde, at han ville hente traktoren snarest, men ikke kunne garantere, at han kunne nå frem, inden Sivertsen lukkede forretningen. Karlsen bad derfor Sivertsen om at parkere traktoren ude på vejen uden for det indhegnede areal foran Sivertsens forretning og at lade nøglen sidde i tændingslåsen. Da Sivertsen havde gjort dette, underrettede han straks telefonisk Karlsen herom. Ved lukketid gav Sivertsen en af sine mekanikere besked på at flytte traktoren en smule, så den ikke stod i vejen for ind- og udkørsel gennem porten i hegnet. Mekanikeren havde det meste af onsdagen gået og skottet til den flotte traktor, og da han først sad i den, kunne han ikke dy sig han måtte tage sig en prøvetur. På en tur rundt i det industriområde, som omgav Sivertsens forretning, snittede mekanikeren en bygning med traktoren, der fik en ridse i lakken langs hele den ene side. Torsdag den 30. oktober kl ankom Karlsen til Sivertsens forretningsadresse, hvor han blev underrettet om det passerede. To uafhængige autolakerere vurderede endnu samme dag samstemmende, at de ridsede dele kunne lakeres på få dage, og at traktoren herefter ville fremstå fuldstændig som ny. De var også enige om, at lakeringen ville koste kr. 8

9 Karlsen meddelte herefter Sivertsen, at han ikke ville hæve købet, idet han ikke igen ville vente på at få et eksemplar af den eftertragtede traktor. Karlsen krævede i stedet det størst mulige beløb fra Sivertsen i anledning af skaden, som Karlsen dog ikke havde tænkt sig at lade udbedre. Sivertsen bestred, at Karlsen kunne kræve noget i anledning af mekanikerens»fuldstændig vanvittige handlinger«. Karlsen og Sivertsen aftalte, at Karlsen skulle indbetale den aftalte købesum for traktoren på kr. på en spærret konto, og at de herefter ville søge deres retsstilling afklaret ved en retssag. Der anmodes om en stillingtagen til retsstillingen imellem Karlsen og Sivertsen. 9

10 Løsningseksempel til opgave nr. 3 Risiko og ansvar Aftalen af 30. september angår et genuskøb, jf. KBL 3, som har karakter af et civilkøb, jf. KBL 4 e.c. Se Lærebogen s. 33 ff. og s. 37 f. Ved telefonsamtalen mellem Karlsen og Sivertsen er det klart, at én bestemt traktor på Karlsens anmodning skal udskilles til Karlsen, der får underretning om udskillelsen. Herefter er Sivertsens genusforpligtelse blevet koncentreret, således at købeaftalen den 29. oktober ændrer karakter og bliver et specieskøb. Se Lærebogen s. 35 f. Om Karlsen overhovedet kan afkræve Sivertsen noget i anledning af skaden, afhænger i første række af, hvem der bærer risikoen for salgsgenstanden. Da der den 29. oktober er tale om et specieskøb, hvor salgsgenstanden skal hentes af køberen, hvor tiden er inde, da den ifølge aftalen kan hentes, og hvor genstanden holdes rede, bærer Karlsen som køber risikoen iht. KBL 17, stk. 2. Som udgangspunkt kan Karlsen derfor ikke rejse noget krav imod Sivertsen. Se Lærebogen s. 65 f. KBL 17, stk. 2, indebærer, at Karlsen bærer risikoen for hændelige skader på traktoren. Skaden på traktoren har imidlertid ikke karakter af en risikobegivenhed i KBL 17, stk. 2 s forstand, da skaden er forvoldt uagtsomt af en af Sivertsens ansatte. Karlsen erhverver dermed misligholdelsesbeføjelser over for Sivertsen i anledning af skaden på traktoren. Da Karlsen ikke vil hæve, er de beføjelser, Karlsen kan gøre gældende, krav om (1) erstatning, jf. KBL 42, stk. 2, eller (2) forholdsmæssigt afslag i købesummen, jf. KBL 42, stk. 1. Er Karlsen berettiget til begge typer af krav, kan han gøre dét af de to krav gældende, som vil indbringe ham det største beløb. Sivertsen hæfter som sælger for sine ansattes culpøse handlinger (jf. også DL ). Da der er tale om erstatning i kontrakt, omfatter hæftelsen også den ansattes abnorme handlinger, når de dog blot har en forbindelse til den ansattes hverv eller opgave. Se Lærebogen s. 91 og s. 132 samt uddybende Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udg. (2007) s. 121 f. med yderligere henvisninger. Erstatning Som nævnt ovenfor er Sivertsen erstatningsansvarlig i henhold til KBL 42, stk. 2, og Karlsen kan kræve erstatning for sin positive opfyldelsesinteresse, dvs. kræve at blive stillet økonomisk, som om aftalen var blevet rigtigt opfyldt fra Sivertsens side, altså som om Sivertsen havde leveret en mangelfri traktor. Uden mangel ville traktoren have været kr. mere værd, idet det oplyses, at udbedring vil koste kr. Karlsen kan således afkræve Sivertsen kr. i erstatning. Se Lærebogen s Forholdsmæssigt afslag Som nævnt ovenfor hæfter Sivertsen for den skade, mekanikeren har forvoldt. Karlsen kan i stedet for erstatning kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, jf. KBL 42, stk. 1. I betegnelsen»forholdsmæssigt«ligger, at afslaget skal stå i samme forhold til købesummen, som manglen står i forhold til varens værdi uden mangel. Det fremgår af opgaveteksten, at værdien af det købte i mangelfri stand er kr. Ved afhentningen er traktoren behæftet med en mangel, som det vil koste kr. at udbedre. Traktorens værdi er altså nedsat med ⅛. Afslaget udgør herefter ⅛ af 10

11 købesummen på kr. eller kr. Se Lærebogen s Afslagsløsningen er dermed mest fordelagtig for Karlsen. Konklusion De kr. på den spærrede konto skal fordeles med til Sivertsen som købesum for traktoren og kr. til Karlsen som forholdsmæssigt afslag.»lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udg. (2004). 11

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 Anders Andersen driver en meget velrenommeret fødevarevirksomhed fra Odense, der bl.a. har specialiseret sig i fremstilling og salg af fødevarer.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 I 1997 flyttede Helle Hansen ind hos Morten Madsen i dennes ejerlejlighed. Året efter blev de gift. Helle havde været gift før og havde en datter, Lene,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13177 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 32 21 78 26 MB Classic/Slangerup Auto Import v/jesper Fyhr Jensen Raasigvangen 1 3550 Slangerup Klagen vedrører: Køb

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere