DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik ville give sig selv en fin gave til sin 18 års fødselsdag, den 18. november 2008, og opsøgte derfor i oktober 2008 Manfred Mogensen, som boede i nærheden, for at høre, om Manfred ville overdrage sin VW 1303 fra 1974 mod at få Ulriks næsten nye racercykel i bytte og et pengebeløb oveni. Ulrik fortalte om baggrunden at han ville give sig selv en fin gave til sin 18 års fødselsdag og Manfred sagde, at det var en god idé, men at Ulrik hellere måtte sende ham et konkret tilbud. Ulrik sendte herefter fredag den 31. oktober 2008 sålydende brev til Manfred, som modtog brevet dagen efter:»kære Manfred. Tak for snakken. Jeg vil som sagt gerne bytte min racercykel for din VW Jeg anslår, at min cykel er kr. værd (nypris: kr.), og at din Folkevogn er kr. værd, så jeg vil give kr. oveni, som jeg kan betale den 15. december Du kan tænke over det til den 14. november. Med venlig hilsen Ulrik«. Ulrik havde erhvervet racercyklen i foråret 2008 for kr., som han havde tjent som avisbud efter sit 15. år. Manfred, der var bortrejst i første halvdel af november, svarede i et brev, som Ulrik modtog den 14. november, at han accepterede Ulriks tilbud. Ulrik og Manfred udvekslede herefter racercykel og Folkevogn dagen efter, lørdag den 15. november. I den forbindelse aftalte de, at Manfred skulle udarbejde et gældsbevis på restbeløbet på de kr., som Ulrik skyldte Manfred i henhold til aftalen. Ulrik skulle herefter underskrive gældsbeviset, når han fyldte 18 år. Onsdag den 19. november gik Manfred over med gældsbeviset til Ulrik, som han dog ikke traf hjemme. Ulriks moder, Vera, erklærede at ville sørge for, at Ulrik skrev gældsbeviset under, så snart han kom hjem:»jeg har jo altid sat en ære i at lære 1

2 knægten, at en aftale er en aftale det lærte hans fader desværre aldrig«. Hun tilføjede, at det var»meget bedre med en fin, gammel Folkevogn end en dum cykel«. Onsdag den 26. november bestod Ulrik køreprøven i første forsøg. Da han kom glædesstrålende hjem med sit nyerhvervede kørekort, måtte han til sin store skuffelse konstatere, at Folkevognen, der havde været forsvarligt aflåst, var blevet stjålet. Folkevognen, der kun var ansvarsforsikret, blev aldrig fundet igen. Torsdag den 27. november havde Manfred mistet tålmodigheden og opsøgte Ulrik for at få gældsbeviset tilbage i underskrevet stand. Ulrik fortalte Manfred, at Folkevognen var blevet stjålet, og nægtede at skrive under på gældsbeviset. Ulrik forlangte tværtimod at få racercyklen igen, idet han gjorde gældende, at aftalen var ugyldig. Dagen efter henvendte Manfred sig til sin advokat for at få oplyst, hvorledes hans retsstilling var. Han spurgte herunder bl.a. advokaten, (1) om aftalen var ugyldig pga. umyndighed, når Ulrik jo først skulle betale de kr., efter at han var blevet myndig, (2) om Ulrik ikke havde accepteret gældsbeviset ved at forholde sig passiv, (3) om gældsbeviset ikke kunne anses for godkendt af værgen Vera, (4) om Ulrik ikke skulle erstatte Folkevognen, som jo havde været i hans varetægt, (5) og om Manfred i det mindste ikke kunne beholde racercyklen»til fuld og endelig afgørelse«. Hvad skal advokaten svare? 2

3 Løsningseksempel til opgave nr. 1 Da Manfred stiller advokaten 5 konkrete spørgsmål, kan opgavebesvarelsen med fordel struktureres med udgangspunkt i disse: Ad (1). Er aftalen mellem Ulrik og Manfred ugyldig? Aftalen mellem Ulrik og Manfred er behæftet med en ugyldighedsgrund, idet den umyndige Ulrik ikke gyldigt kan påtage sig en gældsforpligtelse, jf. VML 1, stk. 2. Dette gælder naturligvis også, selv om gældsforpligtelsen først skal indfries, efter at Ulrik er blevet myndig. Derimod kan Ulrik godt bytte sin cykel væk, idet den er købt for selverhvervede midler efter hans 15. år, jf. VML 42, stk. 1, nr. 1. (Rådighed over selverhverv giver ikke nogen adgang til gældsstiftelse, jf. VML 42, stk. 2, 2. pkt). Da der foreligger én samlet aftale, vil enhver af parterne som udgangspunkt kunne gøre gældende, at aftalen skal tilsidesættes som ugyldig, og at hver part skal tilbagelevere, hvad han har modtaget, jf. VML 45, jf. dog nedenfor under pkt. 5. Bestemmelsen i VML 44, stk. 2, om, at den myndige medkontrahent skal afvente værgens godkendelse, er irrelevant her, hvor det er aftalt, at han skal afvente, at Ulrik bliver myndig. Efter denne dato kan medkontrahenten Manfred gøre ugyldighed gældende, hvis Ulrik ikke skriver gældsbeviset under. Ad (2). Er gældsbeviset godkendt af Ulrik ved passivitet? Ulrik kan gøre gældende, at aftalen er ugyldig som følge af umyndighed, medmindre han efterfølgende som myndig har ratihaberet (godkendt) aftalen. Hovedreglen er, at man ikke forpligtes ved at forholde sig passiv. Ulrik forpligtes ikke ved at forholde sig passiv over for det gældsbevis, Manfred har overgivet til Vera. I en situation som den foreliggende må der utvivlsomt kræves et udtrykkeligt løfte fra Ulrik som myndig dvs. en underskrift på gældsbeviset for at anse ham for bundet. Ad (3). Er gældsbeviset tiltrådt af Vera som værge? Efter at Ulrik er fyldt 18 år, er han ikke længere undergivet Veras værgemål. Vera kan derfor ikke godkende noget på Ulriks vegne. Det har ingen betydning, at Vera som værge formentlig ville have godkendt Ulriks aftale med Manfred (hvilket hun dog ikke kunne have gjort inden for rammerne af værgemålsbekendtgørelsens 7). Der må lægges vægt på det formelle: Værgens samtykke blev ikke indhentet, og aftalen var derfor ugyldig som anført ovenfor under pkt. 1. Ad (4). Skal Ulrik erstatte den stjålne Folkevogn? Hvis tilbagelevering af ydelsen ikke er mulig, er den umyndige Ulrik som hovedregel kun ansvarlig, i det omfang det modtagne skønnes at være kommet ham til nytte, jf. VML 45, stk. 1, 2. pkt. Ulrik er derfor ikke erstatningsansvarlig over for Manfred efter reglerne om umyndiges ansvar ved ugyldige aftaler. Ulrik er heller ikke ansvarlig efter almindelige erstatningsregler, allerede fordi han ikke har handlet culpøst, idet Folkevognen var»forsvarligt aflåst«. 3

4 Ad (5). Kan Manfred beholde racercyklen? Ulrik og Manfred kunne gyldigt have byttet Folkevogn og racercyklen lige over. Det er Ulriks gældsstiftelse i forbindelse med det blandede køb og bytte, der er behæftet med en ugyldighedsgrund. Hvis Manfred erklærer at ville beholde racercyklen og ikke rejse krav mod Ulrik, er der ikke nogen grund til at give Ulrik medhold i en påstand om, at hele aftalen skal tilsidesættes som ugyldig. Hvis Ulrik havde betalt kr. i stedet for at give cyklen i bytte, ville Manfred kunne have påberåbt sig pengereglen og erklæret sig tilfreds med det modtagne. Det gør ingen forskel, at de kr. er blevet betalt med cyklen i stedet, idet Ulrik gyldigt kunne råde over denne. Konklusion: Ulrik kan gøre ugyldighed gældende, således at han ikke anses forpligtet ved sin gældsstiftelse. Manfred har derfor intet krav mod Ulrik. Manfred kan derimod beholde den cykel, Ulrik har givet i bytte, idet Ulrik kunne råde over denne som sit selverhverv. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udg. (2006) s. 140 ff., s. 145 og s. 148 ff. 4

5 Opgave nr. 2 Mikkel Madsen boede på landet sammen med sin kæreste Kamilla Karlsen. Kamilla skulle fra den 4. til den 7. august 2008 på kursus og ville komme hjem med toget torsdag den 7. august kl. ca Kamilla, der ejede en Toyota, vidste, at det kunne være problematisk at nå bussen hjem fra banegården så sent på aftenen. Mikkel havde ikke mulighed for at hente hende, idet han skulle møde på arbejde samme aften kl. 22. Kamilla fik i stedet overtalt Mikkel til at parkere Toyotaen ved banegården på vej til arbejde. Torsdag den 7. august kl. 21 kørte Mikkel mod byen i Kamillas bil. Mikkel ville efter parkering af bilen cykle videre på arbejde, og han havde derfor medbragt sin cykel, som var forsvarligt fastspændt bag på bilen. På landevejen mod byen så Mikkel pludselig en modkørende overhalende bil, der med høj hastighed kom imod ham. For at undgå et frontalt sammenstød var det nødvendigt for Mikkel at foretage en undvigemanøvre. Ved sin ellers helt forsvarlige undvigemanøvre kom han ud i rabatten og mistede herved herredømmet over bilen, som fortsatte over en græsplæne og først standsede, da den påkørte nogle møbler, som tilhørte Aksel Andersen. Aksel havde samme dags morgen placeret møblerne på sin terrasse uden for stuen, mens han afhøvlede stuegulvet. Aksel, der var i færd med at flytte møblerne tilbage, nåede at springe til side og undgik herved at blive ramt af bilen. Den modkørende bilist forsvandt og kunne ikke senere findes. Kamillas bil fik ved påkørslen af møblerne en skade, som det kostede kr. at udbedre. Kamillas bil var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Helsikring med en selvrisiko på kaskoforsikringen på kr. De skader, som Aksels møbler fik ved påkørslen, beløb sig til kr. Aksels samlede indbo, herunder de beskadigede møbler, var omfattet af en forsikring, som han havde tegnet i forsikringsselskabet Totalsikring med en forsikringssum på kr. Værdien af Aksels samlede indbo udgjorde kr. Mikkels cykel, der var spændt bag på bilen, fik ved uheldet en skade, som det kostede 800 kr. at udbedre. Hvorledes er den forsikrings- og erstatningsretlige stilling? 5

6 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på Kamillas bil ( kr.) 1.1. Den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) kr. dækkes umiddelbart af Kamillas kaskoforsikring i forsikringsselskabet Helsikring. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Det kan først og fremmest overvejes, om Mikkel er objektivt ansvarlig for skaden, jf. DL Ifølge opgaveteksten har Kamilla»overtalt«Mikkel til at parkere bilen i nærheden af banegården. Mikkel har derfor ikke (på skadestidspunktet) lånt bilen udelukkende i egen interesse, hvorfor han ikke er objektivt ansvarlig for skaden (Lærebogen s. 124). Spørgsmålet er dernæst, om Mikkel har forvoldt skaden ved culpøs adfærd. Ifølge opgaveteksten var det»nødvendigt«for»at undgå et frontalt sammenstød«at foretage en undvigemanøvre. Under hensyntagen til formålet med Mikkels (»helt forsvarlige«) handling kan det ikke antages, at han har handlet culpøst (Lærebogen s. 53 f.). Den modkørende overhalende bilist er som den»egentlige«skadevolder (se eksemplet i Lærebogen s. 54) selvsagt ansvarlig for skaden, men forsvandt efter uheldet. Da der således ikke er en (kendt) ansvarlig skadevolder, placeres tabet endeligt hos forsikringsselskabet Helsikring Selvrisikoen (5.000 kr.) Jf. ovenfor pkt. 1.1 er der ikke nogen (kendt) ansvarlig skadevolder, hvorfor Kamilla selv må bære tabet. (Da der udelukkende er tale om tingsskade, kan tabet heller ikke dækkes hos Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) (Lærebogen s. 171, note 1)). 2. Skaden på Aksels møbler ( kr.) Den forsikring, som Aksel har tegnet i forsikringsselskabet Totalsikring, giver ikke fuld dækning for tabet, eftersom forsikringssummen ( kr.) er mindre end værdien af det samlede indbo ( kr.). Da Aksel således er underforsikret, hæfter forsikringsselskabet Totalsikring kun efter forholdet mellem forsikringssummen og indboets værdi, jf. FAL 40. Forsikringsselskabet Totalsikring hæfter derfor med kr./ kr., det vil sige med 1/2 af tabet på kr. svarende til kr. (Lærebogen s. 13, 18 og 401) Den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) Skaden dækkes umiddelbart af Aksels forsikring i forsikringsselskabet Totalsikring. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Kamilla er som ejer/långiver i ejerens interesse ansvarlig for skaden på objektivt grundlag, jf. FL 101, stk. 1, og 104, stk. 1 (Lærebogen s. 179 ff. og 187), og ifølge afgørelsen U V kan der ikke indfortolkes et»nødretsforbehold«i FL 101 (Lærebogen s. 53 f. og 173). (Mikkel, der ikke har handlet culpøst, jf. ovenfor pkt. 1.1, er ikke som fører af bilen ansvarlig for skaden, jf. FL 104, stk. 2 6

7 (Lærebogen s. 180)). Totalsikring har derfor regres til Kamillas ansvarsforsikringsselskab Helsikring, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 21, nr. 1, og FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 192 ff. og 410 f.) Den ikke-forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) Som anført ovenfor pkt. 2.1 er Kamilla ansvarlig for skaden på objektivt grundlag, jf. FL 101, stk. 1, og 104, stk. 1 (Lærebogen s. 179 ff. og 187), og hendes ansvarsforsikringsselskab Helsikring hæfter umiddelbart over for Aksel, jf. FL 108, stk. 1 (Lærebogen s. 192 ff.). 3. Skaden på Mikkels cykel Skaden på cyklen er ikke dækket af en tingsforsikring. Spørgsmålet er, om Mikkel kan kræve sit tab dækket af bilens ansvarsforsikringsselskab Helsikring. Uanset at skaden på den transporterede cykel skyldes et færdselsuheld, omfatter det objektive ansvar i FL 101, stk. 1 som på skadestidspunktet bæres af Kamilla (jf. pkt. 2.1 ovenfor) ikke skade på førerens ting (dvs. Mikkels cykel), ligesom Kamilla selvsagt heller ikke er ansvarlig efter culpareglen (Lærebogen s. 178). Mikkel må derfor selv bære sit tab.»lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udg. (2007). 7

8 Opgave nr. 3 Landmand Karl Karlsen og maskinforhandler Søren Sivertsen indgik tirsdag den 30. september 2008 aftale om Karlsens køb af et stk. Atlas Traktor, model»sonnenschein«. Købesummen blev aftalt til kr. kontant, hvilket var mere end Sivertsens normale pris på kr. kontant (svarende til værdien). Aftalen om merprisen skyldtes, at der ikke kunne skaffes traktorer nok af den pågældende type til at tilfredsstille den øjeblikkelige efterspørgsel. Sivertsen havde dog så gode forbindelser til den tyske producent af det eksklusive mærke, at han regnede med at kunne skaffe én ekstra. Karlsen og Sivertsen aftalte, at Karlsen skulle hente traktoren, så snart Sivertsen havde skaffet den hjem, hvilket forventedes at kunne ske inden for en måneds tid. Onsdag den 29. oktober om eftermiddagen underrettede Sivertsen telefonisk Karlsen om, at han havde fået»karlsens traktor«hjem, at traktoren havde stelnummer ATSS , og at den var klargjort og indregistreret. Karlsen sagde, at han ville hente traktoren snarest, men ikke kunne garantere, at han kunne nå frem, inden Sivertsen lukkede forretningen. Karlsen bad derfor Sivertsen om at parkere traktoren ude på vejen uden for det indhegnede areal foran Sivertsens forretning og at lade nøglen sidde i tændingslåsen. Da Sivertsen havde gjort dette, underrettede han straks telefonisk Karlsen herom. Ved lukketid gav Sivertsen en af sine mekanikere besked på at flytte traktoren en smule, så den ikke stod i vejen for ind- og udkørsel gennem porten i hegnet. Mekanikeren havde det meste af onsdagen gået og skottet til den flotte traktor, og da han først sad i den, kunne han ikke dy sig han måtte tage sig en prøvetur. På en tur rundt i det industriområde, som omgav Sivertsens forretning, snittede mekanikeren en bygning med traktoren, der fik en ridse i lakken langs hele den ene side. Torsdag den 30. oktober kl ankom Karlsen til Sivertsens forretningsadresse, hvor han blev underrettet om det passerede. To uafhængige autolakerere vurderede endnu samme dag samstemmende, at de ridsede dele kunne lakeres på få dage, og at traktoren herefter ville fremstå fuldstændig som ny. De var også enige om, at lakeringen ville koste kr. 8

9 Karlsen meddelte herefter Sivertsen, at han ikke ville hæve købet, idet han ikke igen ville vente på at få et eksemplar af den eftertragtede traktor. Karlsen krævede i stedet det størst mulige beløb fra Sivertsen i anledning af skaden, som Karlsen dog ikke havde tænkt sig at lade udbedre. Sivertsen bestred, at Karlsen kunne kræve noget i anledning af mekanikerens»fuldstændig vanvittige handlinger«. Karlsen og Sivertsen aftalte, at Karlsen skulle indbetale den aftalte købesum for traktoren på kr. på en spærret konto, og at de herefter ville søge deres retsstilling afklaret ved en retssag. Der anmodes om en stillingtagen til retsstillingen imellem Karlsen og Sivertsen. 9

10 Løsningseksempel til opgave nr. 3 Risiko og ansvar Aftalen af 30. september angår et genuskøb, jf. KBL 3, som har karakter af et civilkøb, jf. KBL 4 e.c. Se Lærebogen s. 33 ff. og s. 37 f. Ved telefonsamtalen mellem Karlsen og Sivertsen er det klart, at én bestemt traktor på Karlsens anmodning skal udskilles til Karlsen, der får underretning om udskillelsen. Herefter er Sivertsens genusforpligtelse blevet koncentreret, således at købeaftalen den 29. oktober ændrer karakter og bliver et specieskøb. Se Lærebogen s. 35 f. Om Karlsen overhovedet kan afkræve Sivertsen noget i anledning af skaden, afhænger i første række af, hvem der bærer risikoen for salgsgenstanden. Da der den 29. oktober er tale om et specieskøb, hvor salgsgenstanden skal hentes af køberen, hvor tiden er inde, da den ifølge aftalen kan hentes, og hvor genstanden holdes rede, bærer Karlsen som køber risikoen iht. KBL 17, stk. 2. Som udgangspunkt kan Karlsen derfor ikke rejse noget krav imod Sivertsen. Se Lærebogen s. 65 f. KBL 17, stk. 2, indebærer, at Karlsen bærer risikoen for hændelige skader på traktoren. Skaden på traktoren har imidlertid ikke karakter af en risikobegivenhed i KBL 17, stk. 2 s forstand, da skaden er forvoldt uagtsomt af en af Sivertsens ansatte. Karlsen erhverver dermed misligholdelsesbeføjelser over for Sivertsen i anledning af skaden på traktoren. Da Karlsen ikke vil hæve, er de beføjelser, Karlsen kan gøre gældende, krav om (1) erstatning, jf. KBL 42, stk. 2, eller (2) forholdsmæssigt afslag i købesummen, jf. KBL 42, stk. 1. Er Karlsen berettiget til begge typer af krav, kan han gøre dét af de to krav gældende, som vil indbringe ham det største beløb. Sivertsen hæfter som sælger for sine ansattes culpøse handlinger (jf. også DL ). Da der er tale om erstatning i kontrakt, omfatter hæftelsen også den ansattes abnorme handlinger, når de dog blot har en forbindelse til den ansattes hverv eller opgave. Se Lærebogen s. 91 og s. 132 samt uddybende Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udg. (2007) s. 121 f. med yderligere henvisninger. Erstatning Som nævnt ovenfor er Sivertsen erstatningsansvarlig i henhold til KBL 42, stk. 2, og Karlsen kan kræve erstatning for sin positive opfyldelsesinteresse, dvs. kræve at blive stillet økonomisk, som om aftalen var blevet rigtigt opfyldt fra Sivertsens side, altså som om Sivertsen havde leveret en mangelfri traktor. Uden mangel ville traktoren have været kr. mere værd, idet det oplyses, at udbedring vil koste kr. Karlsen kan således afkræve Sivertsen kr. i erstatning. Se Lærebogen s Forholdsmæssigt afslag Som nævnt ovenfor hæfter Sivertsen for den skade, mekanikeren har forvoldt. Karlsen kan i stedet for erstatning kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, jf. KBL 42, stk. 1. I betegnelsen»forholdsmæssigt«ligger, at afslaget skal stå i samme forhold til købesummen, som manglen står i forhold til varens værdi uden mangel. Det fremgår af opgaveteksten, at værdien af det købte i mangelfri stand er kr. Ved afhentningen er traktoren behæftet med en mangel, som det vil koste kr. at udbedre. Traktorens værdi er altså nedsat med ⅛. Afslaget udgør herefter ⅛ af 10

11 købesummen på kr. eller kr. Se Lærebogen s Afslagsløsningen er dermed mest fordelagtig for Karlsen. Konklusion De kr. på den spærrede konto skal fordeles med til Sivertsen som købesum for traktoren og kr. til Karlsen som forholdsmæssigt afslag.»lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udg. (2004). 11

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 I 1991 blev Trine og Ib gift. Umiddelbart forinden havde de oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet.

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14726 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34881995 Kinnerup Autokommission A/S Grindstedvej 2 9310 Vodskov Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1.

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold:

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave 1 Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Fremtidig arv skal være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14419 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx som indehaver af ophørte xxxx xxx. xx (CVR-nr. xxxxxxxx)

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 265/03 afsagt den ********************************* REJSEMÅL: Luxor, Ægypten. 20.2. 6.3. 2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 23.048 kr. Manglende erstatning for

Læs mere

RETTEVEJLEDNING VIDEREGÅENDE FORMUERET VINTER 2009/2010

RETTEVEJLEDNING VIDEREGÅENDE FORMUERET VINTER 2009/2010 RETTEVEJLEDNING VIDEREGÅENDE FORMUERET VINTER 2009/2010 Den følgende rettevejledning er en skematisk gennemgang af besvarelsen af hver enkelt opgave, men prætenderer ikke at være en udtømmende angivelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birgitte Bøllehuus v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede havde påtaget

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Refusion af 1.300 kr. til køb af billetter, indtil Ungdomskort blev leveret.

Refusion af 1.300 kr. til køb af billetter, indtil Ungdomskort blev leveret. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0087 Klageren: XX 4420 Regstrup Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Refusion af 1.300 kr. til køb

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2008 Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsjura Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! I bedømmelsen af besvarelsen vægter OPGAVE 1 med 2/3 og

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads.

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Holmbladsgade 76 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 8. september 2010.

Læs mere

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 Anders Andersen driver en meget velrenommeret fødevarevirksomhed fra Odense, der bl.a. har specialiseret sig i fremstilling og salg af fødevarer.

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere