LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN"

Transkript

1 LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN

2

3 lærlingeguiden / SIDE 3 Hej lærling V elkommen som lærling i Blik og RørUngdom. Når man er i lære har man ofte mange spørgsmål til sin uddannelse samt de løn- og arbejdsforhold, som gælder for lærlinge. I Blik og RørUngdom har vi derfor lavet en guide til lærlinge, så du kan finde ud af, hvilke regler du arbejder under. Noget er lovgivning, mens andet er beskrevet i overenskomsterne. Overenskomsterne er aftalt mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne, og den beskriver, hvad du skal have i løn, tillæg, pension m.v. Hvis du har spørgsmål, som ikke besvares i denne folder, kan du finde flere oplysninger på dk eller ved at kontakte den lokale kreds i Blik- og Rørarbejderforbundet. Find kontaktoplysningerne på bagsiden af denne guide. Vi håber, du får glæde af guiden. Venlig hilsen Blik og RørUngdom

4 SIDE 4 / lærlingeguiden ER DU START Er du startet i lære i VVS-branchen eller som skorstensfejer, bør du være medlem i Blik og RørUngdom. Det er nemlig Blik- og Rørarbejderforbundet, der forhandler overenskomsterne og indholdet på uddannelserne på områderne. Et medlemskab af Blik og RørUngdom giver dig 6 indlysende fordele: FAGFORENINGEN HJÆLPER DIG, HVIS DU FÅR PROBLEMER PÅ DIN ARBEJDSPLADS Hvis du bliver uberettiget fyret, eller din arbejdsplads går konkurs, er det godt at have en kompetent fagforening i ryggen. Det samme gælder, hvis du ikke får den løn, som du har krav på. Får du en arbejdsskade, kan Blik- og Rørarbejderforbundet også hjælpe dig. GRATIS A-KASSE 3. UDDANNELSE Alle med en elevplads eller en læreplads skal have en uddannelseskontrakt. Vi hjælper dig med at tjekke, om din kontrakt er i orden. Og hvis du mister din læreplads, hjælper vi dig videre. Når du har afsluttet din uddannelse kan vi også hjælpe dig videre i dit arbejdsliv, hvis du ønsker efteruddannelse eller ønsker at læse videre. Som medlem i Blik og RørUngdom kan du ansøge om gratis medlemskab i Byggefagenes A-kasse. Så er du sikret dagpenge, når læretiden slutter, eller hvis dit læreforhold ophæves.

5 ET i lære? lærlingeguiden / SIDE 5 4. ATTRAKTIVE RABATTER OG FORSIKRINGER Som medlem af Blik og RørUngdom får du adgang til en lang række attraktive medlemstilbud. For eksempel er dit medlemskort også et rabatkort til en lang række butikker og oplevelser, og du har desuden mulighed for at leje sommerhuse og ferieboliger gennem Blik- og Rørarbejderforbundet. Du kan også spare mange penge på forsikringer. Som medlem af Blik og RørUngdom kan du tegne en billig indboforsikring. Du kan også få en billig fritidsulykkesforsikring og rabat hos forsikringsselskabet ALKA. 6. FAGLIGT FÆLLESSKAB Som medlem af Blik og RørUngdom bliver du en del af et fagligt fællesskab af ligesindede kolleger i hele landet. Både lokalt og på landsplan afholdes en række kurser og spændende arrangementer, som du får adgang til. Her kan du møde andre lærlinge, og selv om alle kurser og arrangementer handler om dig og dit fag, er der også tid til socialt samvær og hygge. 5. BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET FORHANDLER GODE LØN- OG ARBEJDSFORHOLD I Blik- og Rørarbejderforbundet har du indflydelse på dine løn- og arbejdsforhold. Når overenskomsten skal fornyes, er det Blik- og Rørarbejderforbundet, som forhandler dine løn- og arbejdsforhold med arbejdsgiverne.

6 SIDE 6 / lærlingeguiden BESTEMMELSER FOR LÆRLINGE A rbejdsmarkedet består af fagforeningerne, som repræsenterer arbejderne, og arbejdsgiverorganisationerne, som repræsenterer arbejdsgiverne. Det er de organisationer, der forhandler spillereglerne på arbejdsmarkedet, de såkaldte overenskomster. I overenskomsten står alt, hvad der vedrører os på arbejdspladsen, og både ansatte og arbejdsgivere er forpligtet til at følge de fælles regler. Denne guide indeholder et udvalg af de mange regler for lærlinge i VVS-branchen og på skorstensfejerområdet. Dog har du mulighed for at forhandle bedre individuelle forhold på din arbejdsplads.

7 UDDANNELSESAFTALE lærlingeguiden / SIDE 7 Når du er påbegyndt en uddannelse, skal du have indgået en uddannelsesaftale. Det er et stykke papir, som er dit bevis på, at du har en læreplads, og arbejdsgivers bevis på, at han har en lærling. Denne aftale kan ikke ophæves, uden at én af parterne (dig eller virksomheden) misligholder aftalen i væsentlig grad, eller at du underskriver en ophævelse af aftalen. SKRIV DERFOR ALDRIG UNDER PÅ NOGET, som kan have indvirkning på din uddannelse, uden at du har været i kontakt med din lokale fagforening. PRØVETID De første 3 måneder, du er i lære, er prøvetid. Her kan både du og din mester ophæve uddannelsesaftalen uden at begrunde det. Eventuelle skoleperioder tæller ikke med. Hvis du får for lidt i løn, kan Blik- og Rørarbejderforbundet hjælpe dig til at få de penge, du har til gode. Gem dine lønsedler. De er nødvendige for at kunne dokumentere, at arbejdsgiveren ikke har overholdt sine forpligtelser. OPHOLD PÅ SKOLEHJEM Til indkvarterede elever ydes godtgørelse af befordringsudgifter til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekends, påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelser er opfyldt. Hvis valget af skole medfører udgifter til skolehjem, betales disse ligeledes af arbejdsgiveren. FASTSÆTTELSE AF LØNTRIN I LÆRETIDEN Længden af din uddannelse og tidspunktet for uddannelsens afslutning er afgørende for, hvornår du skifter løntrin. Har du fået overført merit eller startet i lære efter grundforløbet på teknisk skole, er det også afgørende for, hvor hurtigt du skifter fra løntrin 1 til løntrin 2. Afhængig af længden på din uddannelse, gælder løntrin 2, 3 og 4 som udgangspunkt for et helt år ad gangen. Er du i tvivl om hvilket løn du skal have, er du altid velkommen til at kontakte din lokale fagforening, så vil de hjælpe dig. Se de aktuelle løntrin for lærlinge på side 13 til 18.

8 SIDE 8 / lærlingeguiden BESTEMMELSER FOR LÆRLINGE PENSION Det er overenskomsten, som fastsætter reglerne for pension til lærlinge. På VVS-området er det således kun lærlinge, som er fyldt 20 år ved læretidens start, som har en pensionsordning. På skorstensfejerområdet får alle lærlinge indbetalt en del af deres løn til pension. Som del af pensionsordningen er lærlingen også omfattet af en række forsikringer og en sundhedsordning. Sundhedsordningen giver fx adgang til behandling hos en kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller en massør. SYGDOM Alle lærlinge har fuld løn under sygdom. KONKURS Hvis din virksomhed bliver ramt af konkurs, så kontakt din lokale kreds i Blik- og Rørarbejderforbundet. De hjælper dig, og kører en sag, hvis der er tale om manglende løn. De vil også hjælpe dig videre med enten læreplads eller skolepraktik, så du kan gøre din uddannelse færdig. FRIHED For lærlinge på VVS-uddannelsen er 1. maj en hel betalt fridag. For både VVS- og skorstensfejerlærlinge er Grundlovsdag, 5. juni, en hel betalt søgnehelligdag. VVS-Elever gives den fornødne frihed med løn til deltagelse i session. KONTINGENT I BLIK OG RØRUNGDOM I Blik og RørUngdom får elever og lærlinge fagforening for 140 kroner om måneden. Derudover kan der ansøges om graftis A-kasse. Hvis du er voksenlærling, er reglerne mere indviklede. Kontakt Blik- og Rørarbejderforbundet for mere information.

9 lærlingeguiden / SIDE 9 FIND HELE DIN OVERENSKOMST PÅ OVERENSKOMST

10 SIDE 10 / lærlingeguiden FERIEREGLER A lle lærlinge er omfattet af Ferieloven. Ferieloven sikrer alle lønmodtagere ferie i 25 hverdage (5-dages uge) inden for et ferieår, som går fra 1. maj og frem til 30. april i det efterfølgende år. Ifølge Ferieloven skal du holde 15 dages ferie i sammenhæng i perioden fra 1. maj og 30. september. Hvis du er startet i lære i perioden 1. januar til og med 30. juni, har du ret til 25 dages ferie i det ferieår, der starter 1. maj samme år. Hvis du starter i lære i perioden 1. juli til 31. december, og virksomheden holder kollektiv ferielukket fra 1. oktober til 30. april, har du ret til 5 dages ferie med løn under ferielukningen.

11 lærlingeguiden / SIDE 11 OPTJENING AF FERIE For alle lærlinge gælder Ferielovens regler: Som det fremgår af nedenstående boks, optjenes retten til ferie inden for et kalenderår. Den opsparede ferie afholdes i det efterfølgende ferieår. Ferieåret går fra den 1. maj til den 30. april. FERIEFRIDAGE Ferieloven sikrer lærlinge mindst 25 dages ferie om året. Derudover sikrer din overenskomst yderligere 5 betalte feriefridage til lærlinge i VVS- og skorstensfejerbranchen. Som lærling optjener du retten til feriefridage efter samme regler som i ferielovens 7. Det betyder, at lærlinge, der er ansat inden 1. juli, har ret til 5 feriefridage i indeværende ferieår. Er ansættelsesforholdet påbegyndt 1. juli eller senere, har lærlingen krav på 5 feriefridage i det efterfølgende ferieår. ER DU I TVIVL OM REGLERNE, KAN HELE FERIELOVEN LÆSES PÅ?WWW.RETSINFORMATION.DK

12 GRATIS A-KASSE FOR LÆRLINGE Der er 3 gode grunde til at være medlem af en a-kasse i læretiden: Du får dagpenge fra 1. ledige dag, hvis du har været medlem i mindst 1 år. Du får også dagpenge, hvis du afbryder din uddannelse. Er du selv skyld i, at du bliver arbejdsløs, får du dog først dagpenge efter 3 uger. Meld dig ind nu. Venter du, til din uddannelse er afsluttet, kan du først få dagpenge efter en måned. DET SIGER REGLERNE OM GRATIS A-KASSE: Din erhvervsuddannelse skal tage mindst 18 måneder Du må ikke tjene mere end elevlønnen Du skal være fyldt 18 år, mens samtidig være under 30 år

13 lærlingeguiden / SIDE 13 LØN VVS-LÆRLINGE Mindsteløn pr. time for lærlinge som VVS er, VVS- og blikkenslager, VVS- og energispecialist samt Ventilationstekniker: 1. marts marts marts 2016 Trin 1 60,60 kr. 61,75 kr. 62,90 kr. Trin 2 69,85 kr. 71,20 kr. 72,55 kr. Trin 3 88,05 kr. 89,70 kr. 91,40 kr. Trin 4 100,20 kr. 102,10 kr. 104,05 kr. Mindsteløn pr. time for lærlinge som rustfast industrimontørlærlinge: 1. marts marts marts 2016 Trin 1 64,20 kr. 65,40 kr. 66,65 kr. Trin 2 72,80 kr. 74,20 kr. 75,60 kr. Trin 3 78,20 kr. 79,70 kr. 81,20 kr. Trin 4 90,45 kr. 92,15 kr. 93,90 kr. Trin 5 110,75 kr. 112,85 kr. 115,00 kr. Ved læretidens start indplaceres VVSlærlinge på trin 1. Som udgangspunkt vil lærlinge efter knap 1 års læretid på det pågældende løntrin, rykkes op til næste løntrin. Lærlinge, der inden ansættelsen har gennemgået grundforløbet, oprykkes til trin 2 efter ca. et halvt år. Lærlinge, som har fået afkortet uddannelsen med merit, vil få merit-perioden fratrukket ved uddannelsens start. Herefter oprykkes lærlingene til næste trin, hvert år indtil sluttrin.

14 SIDE 14 / lærlingeguiden LØN TIL VOKSENLÆRLINGE Mindstelønnen pr. time til voksenlærlinge på VVSuddannelsen er fra og med begyndelsen af den lønperiode, hvori nedenstående startdatoer indgår: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts ,15 kr. 111,80 kr. 113,60 kr OVERTIDSBETALING TIL LÆRLINGE Når lærlinge over 18 år udfører overarbejde betales med følgende tillæg pr. time: Første og anden time i forlængelse af almindelig arbejdsdag: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts ,75 kr. 37,35 kr. 38,00 kr For tredje time og de efterfølgende timers overarbejde, samt fra første time ved overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid på fridage, lørdage, søndage og helligdage betales pr. time Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts ,30 kr. 81,60 kr. 83,00 kr. Lærlinge under 18 år må ikke arbejde over.

15 lærlingeguiden / SIDE 15 SMUDSTILLÆG Overenskomstens smudstillæg for svende gælder også for alle lærlinge. Smudstillæg pr. time er: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts ,85 kr. 9,00 kr. 9,15 kr LÆRLINGE PÅ AKKORD Der betales mindst for 3 timer pr. dag SMUDSTILLÆG Smudstillæg udbetales i forbindelse med reparation, udskiftning eller rensning af: Ledninger i jord. Oliefyr og olieledninger. Kedler. Beholdere. Installationer i skunkrum og kravlekældre. Spildevandsledninger. Gennemløbsbrønde. Kloakker. Urinals og klosetskåle. Nedtagning af rør i gamle kedelrum. Nedtagning af gamle afløbsrør. Arbejde i udgravninger i jord, undtaget dog støbte kanaler. Arbejde i brønde. Når lærlinge, der aflønnes efter lærlingesatserne, deltager i akkordarbejde, fastsættes deres timeløn for udbetaling og overskudsandel efter den på akkordaftalesedlen aftalte udbetaling til svendene efter følgende regler: 1. læreår = 0,3 x svendenes udbetaling 2. læreår = 0,4 x svendenes udbetaling 3. læreår = 0,5 x svendenes udbetaling 4. læreår = 0,7 x svendenes udbetaling Lærlingen skal dog altid minimum have udbetalt timeløn iht. lærlingesatsen. Når voksenlærlinge benyttes i svendens akkord, skal der forud for akkordens begyndelse træffes aftale om svendens betaling for lærlingen.

16 SIDE 16 / lærlingeguiden OPSPARINGSKONTO FOR VVS-LÆRLINGE Lærlinge opsparer en del af deres ferieberettigede løn på en særlig konto. Den særlige konto administreres og udbetales efter samme principper for det SH-tillæg, som gælder for svende og voksenlærlinge. Den særlige opsparing for lærlinge under VVS-overenskomsten udgør: Pr. 1. marts ,4 % Pr. 1. marts ,8 % Pr. 1. marts ,1 % For lærlinge under overenskomsten med Arbejdsgiverne indbetales til en Fritvalgskonto efter samme principper som svende og voksenlærlinge. Satserne for indbetaling til Fritvalgskontoen for lærlinge er: Pr. 1. marts ,8 % Pr. 1. marts ,5 % Pr. 1. marts ,5 %

17 lærlingeguiden / SIDE 17 SKORSTENSFEJERLÆRLINGE Ugelønnen for lærlinge i skorstensfejerbranchen er mindst: Lærling års 2255,28 kr. 2300,39 kr. 2346,39 kr. 2. års 3007,04 kr. 3067,18 kr. 3128,53 kr. 3. års 3758,80 kr. 3833,98 kr. 3910,66 kr. 4. års 4510,56 kr. 4600,77 kr. 4692,79 kr. Voksenlæring 1. års 5036,79 kr. 5137,53 kr. 5240,28 kr. 2. års 5111,97 kr. 5214,21 kr. 5318,49 kr. 3. års 5187,15 kr. 5290,89 kr. 5396,71 kr. 4. års 5262,32 kr. 5367,57 kr. 5474,92 kr. PROVINSEN Svendeløn 6942,58 kr. 7081,43 kr. 7223,06 kr. Lærling års 2082,77 kr. 2124,43 kr. 2166,92 kr. 2. års 2777,03 kr. 2832,57 kr. 2889,22 kr. 3. års 3471,29 kr. 3540,72 kr. 3611,53 kr. 4. års 4165,55 kr. 4248,86 kr. 4333,84 kr. Voksenlæring 1. års 4651,53 kr. 4744,56 kr. 4839,45 kr. 2. års 4720,95 kr. 4815,37 kr. 4911,68 kr. 3. års 4790,38 kr. 4886,19 kr. 4983,91 kr. 4. års 4859,81 kr. 4957,00 kr. 5056,14 kr.

18 SIDE 18 / lærlingeguiden Overarbejde Ved overarbejde umiddelbart efter normal arbejdstids ophør betales følgende tillæg til den til enhver tid gældende timeløn: time tillægges lønnen 50 procent. Ved efterfølgende timer og på arbejde på en lørdag samt søn- og helledigdage er tillægget 100 procent. Ved overarbejde betales tillægget altid for mindst 2 timers arbejde. Lærlinge under 18 år må ikke arbejde over. Ved ferieårets afslutning udbetales eventuelt indestående på feriefridagskontoen ved første lønudbetaling i maj. Det skal fremgå af lønsedlen, hvor mange kroner der er opsparet, udbetalt og restbeløb. Feriefridage Skorstensfejerlærlinge er sikret 5 feriefridage til afholdelse i ferieåret perioden fra 1. maj til 30. april. Til afholdelse af feriefridage optjenes 2,5 procent af lønnen (A-indkomst), som udbetales som forskudsbeløb på henholdsvis: 1. og 2. års lærlinge 500 kr. 3. og 4. lærlinge 700 kr. 1. og 2. års voksenlærlinge 700 kr. 3. og 4. voksenlærlinge 900 kr.

19 lærlingeguiden / SIDE 19 Arbejdstøj Komplet sæt arbejdstøj til lærlinge udleveres af arbejdsgiveren ved ansættelsens start, dog senest ved prøvetidens udløb. Sikkerhedsmæssigt udstyr og personlige værnemidler udleveres under samme betingelser som firmaets øvrige ansatte. Reglerne for arbejdstøj er beskrevet i Overenskomsten mellem Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet 5 stk. 4 punkt 2. FIND HELE DIN OVERENSKOMST PÅ OVERENSKOMST

20 SIDE 20 / lærlingeguiden Har du tjek på din lønseddel? T jek din lønseddel og gem den i fem år, før du smider den ud. Lønsedlen er den eneste dokumentation, du har, hvis der skulle opstå problemer med fx at få udbetalt løn for overarbejde, feriepenge og pension. Husk også at gemme din lønseddel, hvis du modtager den elektronisk. Du skal reagere, lige så snart du opdager fejl eller mangler på din lønseddel. Kontakt den lønansvarlige på din arbejdsplads, hvis ikke din lønseddel opfylder kravene. Du er selv ansvarlig for at holde øje med din egen lønseddel, men du kan altid få hjælp eller vejledning af din tillidsrepræsentant eller i din fagforening. Acceptér aldrig en lønseddel med fejl eller mangler. HUSK AT GEMME DINE LØNSEDLER! Er du i tvivl om du får den rigtige løn? Du kan altid få lavet et løntjek i din OK-fagforening. Kontakt din lokale OK-fagforening for yderligere oplysninger.

21 lærlingeguiden / SIDE 21 Din uddannelse H vad enten du er i lære på VVSuddannelsen eller er i lære som skorstensfejer, er det vigtigt at kende indholdet og målene for uddannelse. Det er en god hjælp, så du undervejs i dit uddannelsesforløb kommer til at beskæftige dig med så mange forskellige ting som muligt, og derved bliver klar til livet som udlært svend. Det er Blik- og Rørarbejderforbundet, der sammen med arbejdsgiverne, tilrettelægger og udvikler din faglige uddannelse. Det er også de samme organisationer, som udpeger censorer til at bedømme opgaverne til svendeprøven. For lærlinge under VVS-uddannelsen kan du finde alle informationer på hjemmesiden for det fælles uddannelsessekretariat, som Blik- og Rørarbejderforbundet har lavet i fællesskab med arbejdsgiverne i Tekniq. Som skorstensfejere findes alle relevante oplysninger på Uddannelsesguiden.dk

22 SIDE 22 / lærlingeguiden Find alle informationer om uddannelsernes mål, indhold og opbygning på: VVS-uddannelsen: Skorstensfejeruddannelsen: Skolepraktik I Blik og RørUngdom kæmper vi for, at alle elever og lærlinge gennemgår deres uddannelse i en virksomhed. Alligevel er der nogle, som må gennemføre deres uddannelse som skolepraktik. Du kan komme i skolepraktik (SKP), hvis du ikke har en uddannelsesaftale efter grundforløbet, eller uforskyldt har fået ophævet din uddannelsesaftale. Det samme gælder, hvis du efter afslutning af en kort uddannelsesaftale ikke fortsætter i samme virksomhed eller ikke finder nyt uddannelsessted. Som SKP-elev betragtes du ikke som lønmodtager. Det har en række konsekvenser, blandt andet er du ikke omfattet af reglerne om løn- og arbejdsforhold i overenskomsten. Derudover er du som SKP-elev ikke omfattet af Ferieloven samt loven, der giver ret til orlov og dagpenge i forbindelse med barsel. Som SKP-elev er du berettiget til en skolepraktikydelse. Denne ydelse er afhængig af din alder ikke hvor langt du eventuelt er nået i uddannelsen. Ydelsen er væsentlig lavere end normal lærlingeløn, den er skattepligtig, men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag.

23 lærlingeguiden / SIDE 23 Find mere information om skolepraktik på: skolepraktik i erhvervsuddannelserne

24 SIDE 24 / lærlingeguiden Praktik i Udlandet E t praktikophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan. Som lærling på en erhvervsuddannelse kan du vælge mellem praktik via PIU-ordningen eller blive udstationeret i udlandet. PIU-ordning PIU-ordning er en mulighed for at tage enten hele eller dele af din praktik på hovedforløbet i udlandet, hvis du ikke har en dansk uddannelsesaftale. Dine skoleophold foregår stadig i Danmark, og du afslutter uddannelsen på normal vis med dansk svendeprøve. Du kan få økonomisk støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til udsendelsen. Kravene er at:

25 lærlingeguiden / SIDE 25 Du har en ansættelseskontrakt til et lønnet job som trainee, apprentice eller lignende inden for dit fag normalt for en periode på 3-12 måneder. Der, med hjælp fra den internationale koordinator på skolen, er indsendt en forhåndsgodkendelse af merit for opholdet til AUB. Derefter vil du være berettiget til AUB s tilskud til rejse, husleje (50%), løngodtgørelse under skoleophold osv. Udstationering En udstationering varer normalt 3-6 måneder som tæller med i din samlede læretid, og du fortsætter med din danske praktik og skoleopholdene efter hjemkomsten. For at blive udstationeret kræver det at: Du har en dansk uddannelsesaftale. Din mester er med på at lade dig udstationere. Der kan findes et egnet praktiksted i udlandet. Skolens internationale koordinator hjælper med papirarbejdet i første omgang en skriftlig aftale mellem de tre parter og et oprettelsesskema til AUB. Din mester får refunderet rejseomkostningerne og en del af lønforskellen under udstationeringen. Hun/ han skal dog lægge pengene ud og kan derefter få langt de fleste udgifter refunderet hos AUB. Visse mindre udgifter skal du selv dække. FÅ MERE INFORMATION OM MULIGHEDERNE FOR PRAKTIK I UDLANDET PÅ DIT LOKALE UDDANNELSESSTED.

26 SIDE 26 / lærlingeguiden ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED I løbet af din uddannelse får du en bred viden om arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at du bruger den viden, du har fået om arbejdsmiljø i din dagligdag og siger fra, hvis du føler, at arbejdssituationen ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden. Det er dit helbred, og også dine kammeraters helbred, det går ud over. En dygtig håndværker ved, hvordan jobbet skal udføres, og kan planlægge det ikke mindst uden at komme til skade. Stil krav til dine arbejdsopgaver. PAS PÅ DIG SELV OG DINE KAMMERATER! Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg (BAR-BA) har udgivet en lille vejledning, der hedder Sig fra Sig stop og den opfordrer til, at man ikke må tage chancer. Blik- og Rørarbejderforbundet er med i BAR-BA og i udgivelsen af vejledningen, og det er arbejdsgiverne også så der er enighed. SE SIG FRA SIG STOP PÅ

27 lærlingeguiden / SIDE 27 HVIS UHELDET ER UDE! Skulle du være uheldig at komme til skade, mens du er i lære eller i praktik, er der nogle ting, du skal være opmærksom på: HVAD ER EN ARBEJDSSKADE/ARBEJDSULYKKE? Arbejdsskader er en fælles betegnelse for arbejdsulykker (en pludselig opstået hændelse) og arbejdsbetingede lidelser (påvirkning over længere tid). HVORNÅR SKAL EN ARBEJDSULYKKE ANMELDES? En arbejdsulykke skal anmeldes inden 9 dage efter første fraværsdag. En ulykke kan anmeldes inden for et år efter skaden er sket, eller du bliver opmærksom på skaden. Selv en mindre skade kan give gener senere. Derfor bør enhver ulykke altid anmeldes. HVEM SKAL ANMELDE ULYKKEN? Som udgangspunkt er det altid din arbejdsgiver, som har pligt til at anmelde en ulykke, hvis du kommer til skade på jobbet. Også når du er på skole. Er du SKPelev, er det skolens ansvar, at ulykken bliver anmeldt. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakt din fagforening for hjælp. INFORMATION TIL DIG DER ER I LÆRE ELLER I PRAKTIK Hvad nu, hvis ingen vil anmelde din ulykke? Kontakt din lokale fagforening. Så hjælper vi dig med anmeldelsen. HVORDAN VED DU OM DIN ULYKKE ER ANMELDT? Når en skade bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen (ASK), vil du i løbet af en uge modtage en bekræftelse på anmeldelsen. Den vil enten komme fra ASK eller fra et forsikringsselskab. Modtager du henvendelse fra et forsikringsselskab, skal du kontakte Blik- og Rørarbejderforbundet, inden du svarer. Er du i tvivl, om din sag er anmeldt, eller har du spørgsmål, kan du kontakte din lokale fagforening. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Ifølge Arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren sørge for personlige værnemidler til sine ansatte. Det gælder også lærlinge, og derfor skal du have udleveret sikkerhedssko og alle nødvendige værnemidler fra første arbejdsdag.

28 SIDE 28 / lærlingeguiden TJEKLISTE FOR LÆRLINGE Har du styr på de basale ting? Sæt et V i boksen ud for de ting, du har helt styr på. Min kontrakt/uddannelsesaftale er underskrevet af både arbejdsgiver og jeg. Jeg har styr på, hvad det er for en overenskomst, der gælder for mig. Jeg er medlem af Blik og RørUngdom. Min løn og alle tillæg fremgår af min lønseddel. Jeg får indbetalt til min pensionskonto. Jeg kan se saldoen på min Opsparings- eller Fritvalgskonto. Jeg ved, hvem der er valgt som tillidsrepræsentant i virksomheden Jeg ved, hvem der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden. Jeg ved, hvem der er min kontaktperson i fagforeningen. Jeg gemmer alle mine lønsedler.

29 lærlingeguiden / SIDE 29 Blik og RørUngdom - Stærk når du skal bruge det! Som medlem af Blik og RørUngdom har du en stærk fagforening bag dig, hvis du skulle få brug for det. I Blik og RørUngdom får du mere indflydelse på dine uddannelsesforhold, men du får også et socialt fællesskab og et netværk, der rækker langt ud over læretiden. Og så er du velkommen til at deltage i de lokale arrangementer, sommerdysten og til Blik og RørUngdoms årsmøde, hvor lærlinge fra hele landet mødes et væld af faglige og sociale aktiviteter. LÆS MERE OM BLIK OG RØRUNGDOM PÅ UNGDOM

30 SIDE 30 / lærlingeguiden KONTAKT DIN LOKALE FAGFORENING, NÅR DU HAR BEHOV FOR VEJLEDNING OG HJÆLP KREDS NORDMIDTJYLLAND Aalborg Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf Viborg Lundborgvej Viborg Tlf Aarhus Sonnesgade Århus C Tlf KREDS SYDJYLLAND-FYN Middelfart Valmuevej Middelfart Tlf KREDS SJÆLLAND-BORNHOLM Roskilde Grønnegade Roskilde Tlf Næstved Åderupvej Næstved Tlf Bornholm Fabriksvej Rønne Tlf KREDS KØBENHAVN Byggefagenes Hus Lygten København NV Tlf

31 lærlingeguiden / SIDE 31

32 Blik- og Rørarbejderforbundet, Nyropsgade 14, 1602 København V,

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent. Hej lærling! JULI 2015. Industri

Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent. Hej lærling! JULI 2015. Industri Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent Hej lærling! JULI 2015 Hej lærling! Din lokale 3F-afdeling Vi vil gerne hjælpe dig godt igennem din erhvervsuddannelse, og derfor

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til pædagogisk assistent. Det er en spændende erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov for faglærte medarbejdere

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper Elevguide Ernæringsassistent Ernæringshjælper Kære elev Du er i gang med at blive mester i mad og sundhed. Som kommende ernæringsassistent eller ernæringshjælper har du stor indflydelse på menneskers sundhed

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2016 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Quick guide. til grønne elever 2008-2010. indflydelse. voksenlærlinge. ferieregler. tvistighedsnævnet. skolehjem. lønninger. prøvetid.

Quick guide. til grønne elever 2008-2010. indflydelse. voksenlærlinge. ferieregler. tvistighedsnævnet. skolehjem. lønninger. prøvetid. til grønne elever 2008-2010 voksenlærlinge indflydelse tvistighedsnævnet ferieregler prøvetid løntilskud overenskomst lønninger transportgodtgørelse skolehjem nyttige links praktikhåndbog overarbejde fridage

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre?

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? MANGLER ELEV? DU EN 04 Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? 05 Prøvetid Hvad nu hvis... Hvilke muligheder har parterne for ændringer

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Jakob Sølvhøj Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt, når

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere Pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Mogens Bech Madsen Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt,

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Gode råd når du ansætter. lærlinge

Gode råd når du ansætter. lærlinge Gode råd når du lærlinge 1 2 3 4 REKRUTTERING Rekruttering af lærlinge 5 Nu skal der indgås uddannelsesaftale Ansættelsessamtaler Vælg den rigtige lærling Gode råd når du lærlinge Virksomhedens ansvar

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Au pairer har også ret til ferie

Au pairer har også ret til ferie Arbejdsdirektoratet Juli 2008 Au pairer har også ret til ferie Til værtsfamilien INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING TO FORSKELLIGE FERIEMODELLER...2 2. FERIELOVENS REGLER GÆLDER SOM HOVEDREGEL...2 3. FORSKELLE

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ DIT NYE FÆLLESSKAB DET ER MIN OPGAVE AT SØRGE FOR, AT DU OG DINE KOLLEGER FØLER JER HJEMME OG FÅR ET GODT ARBEJDSLIV I ALLIANCE+ Hjerteligt

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere