Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger med faner og flag, deltog i højtideligheden ved Istedløven i København på 158-års dagen for det berømte slag på Isted Hede - danmarkshistoriens største slag. På mindedagen blev der lagt kranse og blomster, og som repræsentant for Københavns Kommandant var mødt major Jesper Gram fra Den Kongelige Livgarde. Efter kranselægningen var Tøjhusmuseets direktør, Ole L. Frantzen, vært med en forfriskning i den østlige gavl af den monumentale museumsbygning. Efter begivenhederne på Christians Brygge havde De Allieredes Danske Vaabenfæller og Brigadeforeningen arrangeret frokost i Københavns Marineforenings hyggelige Marinestue på Nyholm, hvortil godt 30 tilmeldte sejlede med havnebus. Det blev nogle dejlige timer under de pommerske fyrrebjælker i den historiske bygning fra 1700-talle Vestre Takkeladshus Øst. Svend Knudsen / Søren Konradsen Side 1 af 9 sider

2 Medlemshvervning på Fyn I weekenden juli blev der på ny gennemført en hverveindsats for nye medlemmer til soldaterforeningerne på Ørbæk Marked. Projektleder var Landsrådets præsidiemedlem Leif Christensen, der fik hjælp af et antal soldaterkammerater, og de kunne i år opstille et i Landsrådet nyindkøbt telt (der i øvrigt vil kunne anvendes ved tilsvarende arrangementer i andre dele af landet). Initiativet endte på ny med en succes. Det blev over weekenden tegnet 23 nye medlemmer fordelt på 12 soldaterforeninger. Resultatet viser nok en gang, at det giver et udbytte at skabe sådanne aktiviteter på udvalgte steder. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på og på landsforeningernes egne hjemmesider August 25. august Danske Soldaterforeningers Landsraad Møde i Formandsrådet i Fredericia 26. august DSM Koordinerende ledergruppe Ledermøde i Marineforeningen, København 30. august Militærpolitiforeningen i Danmark Jubilarstævne på Aalborg Kaserner September 6. sept. Danske Dragonforeninger Jubilarstævne på Holstebro Kaserne 6. sept. Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne på Høveltegård 10. sept. Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Nymindegab 12. sept. Hærens Tekniske Korps Soldaterforening Generalforsamling på Haderslev Kaserne 13. sept. Intendanturforeningen Landsstyrelsesmøde i Oksbøl 13. sept. Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne på Ryes Kaserne, Fredericia 20. sept. DANILOG/Sjæl.Trænreg.Soldaterforening Jubilarstævne på Vordingborg Kaserne 20. sept. Sjællandske Livreg. Soldaterforening Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 20. sept. Danske Gardehusarforeninger Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 27. sept. Dronningens Livreg. Soldaterforening Jubilarstævne på Nr. Uttrup Kaserne Møde i Formandsrådet Der er indkaldt til møde i Landsrådets Formandsråd mandag 25. august 2008 kl på Ryes Kaserne i Fredericia. Mødet holdes i Bygning 13, lokale 121. Indkaldelse og dagsorden er sammen med en skrivelse fra Landsrådets præsident udsendt til landsforeningerne ultimo juni, og som det fremgår af dette materiale vil mødets hovedtema være status og fremtid for soldaterforeningsbevægelsen. Landsrådets nye præsident har ret hurtigt efter sin tiltrædelse påpeget som sin umiddelbare oplevelse, at det er præsidiet, der sætter opgaverne for præsidiet, og det er ikke godt nok, mener han. Indspillet bør komme fra soldaterforeningerne bag Landsrådet. Hertil kommer en påkrævet debat om opgaverne for soldaterforeningerne. Der er således lagt op til et møde omkring en milepæl i Formandsrådet, og det henstilles, at præsidenterne og landsformændene for landsforeningerne i rigt mål tilmelder sig mødet. Husk tilmeldingsfrist: fredag 15. august gerne via Andre nyheder Jan Brun Andersen nu også præsident for garderforeningerne Generalmajor Jan Brun Andersen, der i april blev valgt til præsident for Danske Soldaterforeningers Landsraad, blev på De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde i København i juni også valgt til præsident for Garderforeningerne. Han afløser her generalmajor Gustav Grüner. Side 2 af 9 sider

3 Postkort fra Danmark hylder den danske indsats i Afghanistan Af Nicholas Lundgård, presseofficer i Forsvarskommandoen Som udsendt soldat er der altid mindst tre ting, som man glæder sig til et godt måltid mad, feltunderholdningen og post fra Danmark. De danske styrker i Afghanistan har netop modtaget en stor sending post hjemmefra, som var noget ud over det sædvanlige nemlig postkort fra borgere i hele Danmark, som ønskede at sige tak for den indsats, soldaterne gør hernede. Politisk kampagne med et ædelt formål Det er partiet Venstre, som har søsat en kampagne, hvor befolkningen i Danmark kan anerkende den indsats, som danske soldater yder i verdens mange brændpunkter. Alle, som har ønsket at sige tak for indsatsen til soldaterne, har via partiets hjemmeside kunnet sende en elektronisk hilsen eller har kunnet skrive et til lejligheden produceret postkort, som Venstre så har formidlet ned til soldaterne i Afghanistan. Den danske kampgruppe i Helmand har netop modtaget de mange hundrede postkort og s fra Danmark, der er fyldt med hilsner, lykønskninger og tak fra den danske befolkning. En stor tak til alle, som yder en indsats for demokrati og frihed til Afghanistan. Det som er naturligt i Danmark, sætter I jeres liv ind for i jeres tjeneste. Gid I lykkes med forehavendet og kommer sikkert hjem er en typisk hilsen fra Danmark. Pokalskydning på 200 meter Fællesskydeudvalget for Soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrene har netop udsendt proportioner med tilhørende styringsmateriale til efterårets 200- meter konkurrenceskydning. Pokalskydningen afholdes i august/september, og skydekort, deltagerlister m.v. skal være Fællesskydeudvalget i hænde senest 1. oktober Den udsatte pokal vindes af den af de 2 organisationer, der opnår det højeste sammenlagte pointtal for sine 50 bedste skytter. God fornøjelse! Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration se mailadresser nedenfor. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Side 3 af 9 sider

4 Nyhedsbrev August 2008 (Som bilag 1: pressemeddelelse) Folk & Forsvar ændrer sin regionale struktur Efter projektgruppearbejde og forslag fra bestyrelsen besluttede repræsentantskabet på sit møde den 17. maj 2008, at Folk & Forsvars hidtidige amtskredse med virkning fra 1. januar 2009 ændres til 11 nye lokalområder. Baggrund for projektet I foråret 2007 nedsatte bestyrelsen en projektgruppe, der fik til opgave at fremkomme med oplæg til ændring af Folk & Forsvars regionale struktur efter amternes nedlæggelse den 31. december 2006 og dermed afløsning af Folk & Forsvars hidtidige 15 amtskredse. I projektgruppens opgave lå den forudsætning, at en ændret regional struktur i videst mulige omgang måtte tilgodese en styrket profilering og synlighed af Folk & Forsvar lokalt. I november 2007 præsenterede projektgruppen et notat som debatoplæg. Notatet indeholdt dels en analyse af den regionale status i dag med meget uens medlemsgrundlag i vore hidtidige amtskredse, dels overvejelser og argumentationer for og imod en struktur med udgangspunkt i henholdsvis totalforsvarsregionerne, storvalgkredsene og politikredsopdelingen. Notatet indeholdt endvidere den vurdering, at en inddeling analog med de nye regioner ikke ville tilgodese Folk & Forsvars forudsætninger. Tilsvarende måtte projektgruppen indse, at en opdeling analog med den kommunale struktur i øjeblikket ville være urealistisk at gennemføre. Endelig var det projektgruppens anbefaling, at en fremtidig regional opdeling for genkendelighedens skyld og af administrative årsager måtte være sammenfaldende med en inddeling, der også er kendt i andre sammenhænge i det offentlige Danmark. Projektgruppen konkluderede, at Folk & Forsvars regionale struktur bliver sammenfaldende med den nye politikredsinddeling med de tillempninger, som umiddelbart måtte være tilrådelige. Bestyrelsens forarbejde har været tilrettelagt i et samarbejde med de nuværende amtskredsbestyrelser, dels på et formandsmøde i januar 2008, dels ved en efterfølgende iværksat høringsrunde i amtsbestyrelserne. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at følge projektgruppens anbefaling om en politikredsmodel Repræsentantskabsmødet godkendte etableringen af 11 nye lokalområder i Folk & Forsvar. Her forrest Beredskabsforbundets delegerede dog med en tilpasning i forhold til politikredsmodellen at samle medlemmer i det storkøbenhavnske område i ét lokalområde Hovedstadsområdet. Bestyrelsens indstilling fik som nævnt Repræsentantskabets opbakning. Det er herefter bestyrelsens plan i løbet af 2008 at gennemføre forarbejdet til den nye struktur med henblik på iværksættelse pr. 1. januar Side 4 af 9 sider

5 I 7 af de 11 lokalområder er de geografiske ændringer så markante, at der bør afvikles stiftende generalforsamlinger med henblik på at udfinde lokalområdets fremtidige bestyrelse. Disse generalforsamlinger vil blive afviklet i oktober-november Folk & Forsvars nye lokalområder Lokalområder Kommuner i området 1 Nordjylland Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg 2 Midt- og Vestjylland Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg 3 Østjylland Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus 4 Sydøstjylland Billund, Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Skanderborg og Vejle 5 Syd- og Sønderjylland Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa 6 Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø 7 Sydsjælland og Lolland-Falster Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg 8 Midt- og Vestsjælland Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns 9 Nordsjælland Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal 10 Hovedstadsområdet Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk 11 Bornholm Bornholms Regionskommune Side 5 af 9 sider

6 Velkommen til den nye forsvarschef Fredag 1. august tiltræder Forsvarets hidtidige stabschef, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen som ny chef for Forsvaret, og fra samme dag er han udnævnt til admiral. Tim Sloth Jørgensen er 56 år og har gjort alsidig tjeneste i Forsvaret og i Forsvarsministeriet, og han har været sektions- og afdelingschef i Forsvarskommandoen, chef for SOK og siden 2002 Forsvarets stabschef. Ved sin udnævnelse udmeldte Tim Sloth Jørgensen, at det for ham er et ønskejob at lede en organisation med spændende opgaver og engagerede og dygtige medarbejdere her netop på et spændende tidspunkt i Forsvarets udvikling, og han erklærede sig stolt over og glad for at få lov til at lede denne helt specielle organisation. Også fra Folk & Forsvar skal der lyde et velkommen i stolen og held og lykke i denne overordentlig vigtige funktion. Vi glæder os til et fortsat godt og inspirerende samarbejde med den nye forsvarschef. 450 soldater er tilfredse med at gøre en forskel! af informationschef Claus Arboe-Rasmussen Juli har været rigtig agurketid for medierne. Derfor var det guf, da de modtog den protest, som cirka ti anonyme soldater fra Fenris-kompagniet i Afghanistan sendte af sted til de danske medier - de spilder deres tid og keder sig, fordi der ikke er nogen kamp, de kan deltage i, lød det fra de utilfredse soldater. Argumentationen skulle forstås som, at de danske soldater nu havde brugt to måneder og tyve dage til at olde vagt ud af deres seks måneders udsendelsestid. Det er ikke noget at sætte kampsoldater til. Nødråbet blev hørt af sommertrætte politikere på Christiansborg, der var rystede og ville undersøge sagen, og deres reaktion på nyheden kom på mediernes forsider. Dementiet blev væk! Desværre kom dementiet ikke på de samme avisforsider. Det blev vel næppe nævnt i ret mange medier. Talsmanden for konstabelgruppen i Fenris kompagniet, Benjamin Pedersen udtalte sig ved navns nævnelse på vegne af de andre ikke utilfredse 120 mand i Fenris kompagniet. Han gjorde det vel også på vegne af Livgardens Odin kompagni og Stabskompagniet, så stemmen blev faktisk ført for 450 soldater uden synderlig medieopmærksomhed. Konstabel Benjamin Pedersen sendte sit dementi ud over Ritzaus, men sommertrætte journalister kunne ikke se den positive nyhed, at 450 soldater både var stolte over og glade for, at de gør en forskel for Danmark i Afghanistan. Benjamin Pedersen skrev således: Artiklerne har primært vakt irritation hos os hernede, fordi de giver de pårørende hjemme i Danmark det billede, at det er ligegyldige opgaver, vi udfører. Det er det bestemt ikke. Men hvis de pårørende får det billede, bliver det meget sværere for dem at forstå, hvorfor vi sætter livet på spil. Det handler også om, at pårørende til dræbte soldater ikke skal tro, at soldaterne er døde forgæves. For det er de absolut ikke. Det dementi var faktisk en rigtig god nyhed her i mediernes agurketid. Side 6 af 9 sider

7 Nyt fra omverdenen Styrk Danmarks sikkerhedspolitik - Vi skylder vores soldater, deres familier og skatteborgerne, at vi i fremtiden udarbejder en strategi, der indeholder en forenet indsats for opnåelse af realistiske mål, inden vi vælger at sende vores soldater i krig. Dette er hovedbudskabet i en kronik i Berlingske Tidende, som major i Flyvevåbnet Jacob Barfoed skrev den 24. juli Udfordringerne i det 21. århundrede kræver en langt mere samtænkt og koordineret sikkerhedspolitisk indsats på tværs af ministerierne, IGOer, NGOer og den private sektor, end der finder sted i Danmark i dag. Danmark har derfor behov for at styrke det sikkerhedspolitiske område med en sikkerhedspolitisk rådgiver som leder af en ny afdeling under Statsministeriet, som kan rådgive statsministeren samt koordinere og orkestrere regeringens sikkerhedspolitik. Rådgiveren bør være en upolitisk embedsmand kun derved sikres i længden den nødvendige kontinuitet samt kvaliteten og dybden i rådgivningen. Alternativet til denne styrkelse af dansk sikkerhedspolitik er i bedste fald spredte taktiske succeser, der ikke bidrager effektivt til varige sikkerhedspolitiske resultater. I værste fald bliver det en ideologisk symbolpolitik, der spilder skatteborgernes penge og soldaternes liv til ingen verdens nytte, skrev major Jacob Barfoed. SHIRBRIG bør afvikles Multinational Stand-by High Readiness Brigade (SHIRBRIG) blev oprettet i 1996 og var tænkt som en indsatsbrigade på højt beredskab, som kunne anvendes til FN indsatser. Siden har såvel FN s krav og behov som medlemslandenes muligheder for at afse styrker ændret sig markant, og organisationens rolle synes udspillet. Danmark har derfor sammen med Sverige, Norge og Finland besluttet at anbefale, at der træffes beslutning om at afvikle SHIRBRIG. Skulle der ikke kunne opnås enighed om det, er de nordiske medlemslande enige om under alle omstændigheder at udtræde af samarbejdet. Det er den fælles opfattelse blandt de nordiske medlemslande, at landenes fortsatte støtte til FN bedre kan ydes via andre fora. Blandt aktuelle danske bidrag til FN kan nævnes, at Forsvaret i foråret ledsagede skibe chartret af FN s Fødevareprogram til Somalia med nødhjælp, samt at der p.t. er dansk deltagelse i den maritime del af FN s mission i Libanon. Herudover bidrager Danmark til en række FN observatørmissioner. Samlet set har Forsvaret aktuelt ca. 150 personer udsendt i FN tjeneste. Mindelunden takkede nej til tilskud Fonden bag Mindelunden i København vil ikke modtage økonomiske tilskud fra politiske partier og har på denne baggrund sagt nej-tak til en pengegave fra Dansk Folkeparti. Mindelunden er hvert år samlingsstedet for mange tusinde besøgende, der mindes dræbte frihedskæmpere fra den tyske besættelse. Dansk Folkepartis hovedbestyrelse havde besluttet at donere kr ,00 fra salg af julemærker. Beløbet skulle overrækkes på partiets landsmøde i efteråret til hjælpefonden bag den årlige mindehøjtidelighed den 4. maj og var øremærket til et nyt højttaleranlæg, men bestyrelsen bag fonden har med det udgangspunkt, at man ikke vil relateres til nogen form for partipolitik, afslået at modtage gaven. FORSVARSFORLIG 2009 i fokus... Folk & Forsvar besluttede ved udarbejdelsen af handleplanen for indsatsområder , at der tidligt i 2008 skulle iværksættes forarbejder med henblik på at støtte op om forberedelserne til et nyt forsvarsforlig i Handleplanen for 2008 indeholder således emneområderne Forsvarsforlig 2009, Forsvarskommissionen og værnepligtens fastholdelse. Forarbejdet blev iværksat i starten af 2008 i en særlig projektgruppe. Gruppen refererer til bestyrelsen og støttes af eksperter på enkeltområder, - herunder medlemmer af Folk & Forsvars nye Advisory Board. Projektgruppens leder er bestyrelsesmedlem, oberst Karl Erik Nielsen, - Status og udmeldinger omkring hele emneområdet vil løbende blive fulgt op på Folk & Forsvars hjemmeside, efterhånden som processen skrider frem. Har du indlæg eller kommentarer i forsvarsdebatten, så skriv gerne til Side 7 af 9 sider

8 Koncerter i Kastellet Onsdag 6. august 2008 kl Kastelskoncert v/ Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen Onsdag 13. august 2008 kl Kastelskoncert v/ Den Kongelige Livgardes Musikkorps Onsdag 20. august 2008 kl Kastelskoncert v/hjemmeværnets Musikkorps København Onsdag 27. august 2008 kl Kastelskoncert v/ Prinsens Musikkorps Set i pressen Furesø Kommune siger nej-tak til Værløse Furesø Kommune vil ikke modtage den nedlagte Flyvestation Værløse. Overdragelsen skulle finde sted den 1. oktober, men et flertal i byrådet lader sig ikke friste. Det skyldes, at Fredningsnævnet er på vej med en kendelse, der forhindrer kommunens planer om byggeri i området. Flyvestation Værløse var i 2005 tænkt som et plaster på såret til den nye kommune. Den oprindelige Værløse Kommune skulle dengang overtales til en sammenlægning med den gældsplagede Farum Kommune. Ritzau Målet må være flere civile til Afghanistan Den nye forsvarschef, admiral Tim Sloth Jørgensen mener, at private firmaer og ansatte i ministerier og styrelser må være aktive i genopbygningsarbejdet i den afghanske helmandprovins, for at den militære indsats har et formål. Det skriver Politiken. Reelt er det i dag et stort sort hul et slags missing link mellem de militære operationer og det klassiske udviklingsarbejde. Derfor er det nødvendigt med samtænkning af krudt, kugler, skoler og udvikling. Flere eksperter bakker op om ideen, men formanden for Forsvarsudvalget, Christian Thoning (V), understreger, at ingen skal tvinges til Afghanistan. De soldater, vi har sendt derned, indgår en kontrakt af frivillighedens vej, og det samme må gælde her, mener han. udsender ved hvert månedsskifte sit elektroniske nyhedsbrev med informationer, referater, synspunkter m.v. Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret, kontaktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle medlemmer, abonnenter m.fl. Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Forsvars officielle holdninger og synspunkter. Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Redaktionen afsluttet Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Side 8 af 9 sider

9 Bilag 1 til nyhedsbrev august 2008 Vi støtter Forsvarschefen Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen: Folk & Forsvar bakker fuldt op om forsvarschefen, admiral Tim Sloth Jørgensens udtalelser vedrørende en samlet dansk indsats i Afghanistan. Folk & Forsvar har i organisationens vision fremhævet vigtigheden af, at den enkelte føler sit medansvar for at løfte samfundets opgaver. I vores udsendte pressemeddelelse i forbindelse med Forsvarskommissionens opstart fremhæver vi vigtigheden af sammentænkning af den militære og civile indsats, hvilket også var hovedtemaet på vores sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg 17. maj i år. Forsvarschefens forslag om, at danske virksomheder med deres faglige ekspertise støtter genopbygningen af Afghanistan, vil være et meget vigtigt fremskridt. Den militære indsats har været værdifuld, og samtidig har CIMIC bidraget på bedste vis og opnået meget flotte resultater. Men Afghanistan skal stå på egne ben, når vi forlader det. Derfor skal hele landet fra statsadministration, infrastruktur og virksomheder opbygges i en sådan grad, at landets evne til fortsat selvstændig udvikling er mulig. Danske virksomheders bidrag til denne opbygning vil være meget vigtig. Danmark gør i forhold til vores størrelse i forvejen en stor indsats i Afghanistan og det har desværre også medført faldne soldater. Succes i den enkelte mission måles alene på den tilstand, landet er i, når vi som nation i en international organisation forlader det. Folk & Forsvar støtter, at dansk indsats i Afghanistan og eventuel kommende missioner kræver en endnu større civil indsats. Folk & Forsvar finder, at danske erhvervsvirksomheder allerede på mange områder bidrager ved at stille personale til rådighed og derved generelt bakker missionerne op. Samtidig finder Folk & Forsvar, at en lang række virksomheder har en faglig ekspertise, der vil være særdeles værdifuld i opbygningen af Afghanistan, og som bør stilles til rådighed for, at vi som nation har ydet en samlet og fuldbyrdet indsats. Pressemeddelelsen er udsendt Side 9 af 9 sider

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference]

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference] Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS AD & ADFS opsætning til VITAS Version 1.7 Dato 19. februar 2015 Reference [Reference] Forfatter Benjamin Andersen Kontrakt nr. [Contract] Klassificering

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Status pr. 1.maj `13 No: 49 renovationsvogne på Biogas/gas Sv: 71 renovationsvogne på Biogas/gas Dk: 12 renovationsvogne El/Diesel-hybrid RenoNorden i Danmark

Læs mere

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån Denne vejledning finder anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetninger Realkreditinstitutter skal elektronisk indberette

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2014, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere