Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/ / DA EA363000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/ / DA Systemhåndbog

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige henvisninger Systembeskrivelse To former for mellemkredsforbindelse Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsenhed Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed... Tekniske data og målskitser CE-mærkning, UL-godkendelse og typebetegnelse Generelle tekniske data MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A Option netdrosler type ND Projektering Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsenhed Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed Valg af bremsemodstand BW.../ BW...-T / BW...-P Installation (MDR60A070/750) Installationsanvisninger EMC-korrekt installation UL-korrekt installation Koblingsdiagrammer... 6 Idrifttagning (MDR60A070/0750) Vurdering af klarsignal Parameterindstilling P52_ "Net-fra-kontrol"... 7 Drift og service (MDR60A070/0750) Reset Driftsegenskaber SEW-elektronikservice Introduktion (MDR60A ) Leveringsomfang Retlige bestemmelser... Sikkerhedsanvisninger (MDR60A ) Generelle sikkerhedsanvisninger Personer, der er ansvarlige for sikkerheden Korrekt anvendelse Sikkerhedsanvisningernes udformning Restfarer Generelle anvisninger Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

4 10 Tekniske data (MDR60A ) Generelle tekniske data Dimensioneringsdata Strømbelastningsevne Sikringer og ledningstværsnit Installation (MDR60A ) Mekanisk installation Anvisninger til elektrisk installation Elektrisk tilslutning Installation i et CE-typisk drivstationssystem Idrifttagning (MDR60A ) Første tilkobling Klarsignal Konfiguration (MDR60A ) Vigtige anvisninger vedr. konfigurationen Drift og service (MDR60A ) Reset Driftsvisninger Vedligeholdelse Ændringsindeks Ændringer i forhold til den tidligere version Indeks Adressefortegnelse... 8 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

5 Vigtige henvisninger 1 Systemhåndbog 1 Vigtige henvisninger Sikkerhedsog advarselshenvisninger Følg altid nedenstående sikkerheds- og advarselshenvisninger! Alvorlig risiko på grund af stød. Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. 1 2 Truende fare. Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Fare. Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation. Mulige følger: Beskadigelse af apparatet og omgivelserne. Anvendelsestip og nyttige informationer. Overholdelsen af driftsvejledning er en forudsætning for fejlfri drift og en forudsætning for, at evt. garantikrav kan gøres gældende. De bedes derfor læse driftsvejledningen, inden De tager produktet i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige serviceanvisninger; Den skal derfor opbevares i nærheden af produktet Korrekt anvendelse MOVIDRIVE er apparater til anvendelse i større eller mindre industrielle anlæg til drift af vekselstrøms asynkronmotorer med kortslutningsrotor eller permanentmagnetiserede vekselstrøms synkronmotorer. Disse motorer skal være egnede til drift med frekvensomformere, og der må ikke tilsluttes andre belastninger til apparaterne. MOVIDRIVE er apparater, der er beregnet til stationær installation i kontaktskabe. Overhold alle angivelser vedrørende tekniske data og de tilladte betingelser på anvendelsesstedet. Idrifttagning (påbegyndelse af bestemmelsesmæssig drift) må først finde sted, når det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EMC-direktiv 8/6/EØF, og når det er fastslået, at slutproduktet er i overensstemmelse med maskindirektivet 8/7/EØF (jfr. EN 6020) Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 5

6 1 Vigtige henvisninger Anvendelsesmiljø Følgende er forbudt, hvis produktet ikke udtrykkeligt er beregnet til det: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer Anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødpåvirkninger, der overskrider kravet i EN Sikkerhedsfunktioner Frekvensomformerne MOVIDRIVE MDX60/61B må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden overordnede sikkerhedssystemer. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskin- og personsikkerhed. Vi henviser til oplysningerne om sikkerhedsanvendelser i følgende publikationer: Sikker udkobling af MOVIDRIVE MDX60B/61B Påbud Sikker udkobling af MOVIDRIVE MDX60B/61B Applikationer Bortskaffelse De gældende bestemmelser skal overholdes: Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med beskaffenhed og gældende forskrifter, f.eks. som: Elektronikaffald (printplader) Kunststof (kabinet) Stålplader Kobber osv. 6 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

7 Systembeskrivelse To former for mellemkredsforbindelse 2 2 Systembeskrivelse De typer af mellemkredsforbindelse med eller uden nettilbageføring, som er beskrevet i denne dokumentation, gælder for: MOVIDRIVE MD_60A MOVIDRIVE MDX60B/61B MOVIDRIVE compact MOVITRAC 07 (MC07A055-5A ) MOVITRAC B (MC07B055-5A ) I de følgende kapitler anføres kun frekvensomformer MOVIDRIVE MDX60B/61B. MOVIDRIVE -frekvensomformerne kan forbindes med hinanden via jævnspændingsmellemkredsen eller med en nettilbageføringsenhed. På den måde kan omformerne udveksle generatorisk energi med hinanden. Derved omdannes der mindre elektrisk energi til varme via bremsemodstandene. Ud over energibesparelsen skal der totalt bruges færre bremsemodstande. Det er som regel kun den største omformer i systemet, der skal udstyres med en bremsemodstand. 2.1 To former for mellemkredsforbindelse Principielt skelnes der mellem to former for mellemkredsforbindelse: 1. Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsenhed. 2. Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed MOVIDRIVE MDR60A Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 7

8 2 Systembeskrivelse Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsenhed 2.2 Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsenhed Uden nettilbageføringsenhed må der kun forbindes to MOVIDRIVE - frekvensomformere med hinanden via mellemkredsen. De kan etablere mellemkredsforbindelsen uden nettilbageføringsenhed efter følgende koblingsprincipper ( efterfølgende figur): Koblingsprincip A: Begge omformere tilsluttes til forsyningsnettet. Koblingsprincip B: Kun den ene af de to omformere tilsluttes til forsyningsnettet. x AC V x AC V ND... ND... ND... NF... A NF... NF... B BW... BW AXX 8 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

9 Systembeskrivelse Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed 2 2. Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed x AC V 1 2 Option netdrossel ND.. Option netfilter NF Option nettilbageføringsenhed MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDX60B/61B...-5_ MOVIDRIVE MDX60B/61B...-5_ MOVIDRIVE MDX60B/61B...-5_ 8 10 Mellemkreds Option Bremsemodstand Option Udgangsdrossel Option Udgangsfilter BDA 22 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

10 2 Systembeskrivelse Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed Med nettilbageføringsenhed MOVIDRIVE MDR60A må der gerne forbindes mere end to MOVIDRIVE -frekvensomformere via mellemkredsen. Det tilladte antal omformere beregne på baggrund af projekteringsoplysningerne. Nettilbageføringsenheden MOVIDRIVE MDR60A kan ved generatorisk arbejdende MOVIDRIVE -frekvensomformere anvendes som alternativ til bremsemodstande. En forudsætning for dette er et stabilt forsyningsnet. Nettilbageføringsenhed MOVIDRIVE MDR60A forsyner jævnspændingsmellemkredsen for frekvensomformerne MOVIDRIVE med motorisk energi fra nettet og tilbagefører generatorisk energi fra jævnspændingsmellemkredsen til nettet. Dette sker via en netensretter for den motoriske energi og en omformer for den generatoriske energi. Nettilbageføringsenheden MOVIDRIVE MDR60A har brug for hjælpespænding eller styresignaler. Når MOVIDRIVE MDR60A er driftsklar, indikeres dette ved et klarsignal og en klarsignalvisning. For nettilbageføringsenhederne MOVIDRIVE MDR60A070/0750 (størrelse og ) kan De med klemme X: (spærre) spærre nettilbageføringsenheden. Spærringen må kun ske, når det er sikret, at alle tilsluttede drev er standset, dvs. at de ikke kan levere nogen generatorenergi tilbage til nettet. Tag hensyn til følgende henvisninger ved sekvensstyringen af anlægget: MOVIDRIVE MDR60A070/0750 (størrelse og ) melder også i spærret tilstand driftstilstanden "Klar". MOVIDRIVE MDR60A120 (størrelse 6) melder også i spærret tilstand driftstilstanden "Fejl". Ved spærring af omformeren i tomgang producerer MOVIDRIVE MDR60A mindre tab, og arbejder med lavere netreaktion. Nettilbageføringsenhedens egenskaber sammenlignet med omformeren med bremsemodstand Energibalance: Generatorisk energi tilbageføres til nettet og omformes ikke til tabt varme. Installationsbesparelse ved flere omformere (net- og bremsemodstandstilslutninger). Til reguleret standsning - også ved netforstyrrelser - kræves der dog en bremsemodstand. Besparelser i forbindelse med plads i kontaktskab og ventilatoreffekt, hvis bremsemodstanden hidtil har været monteret i kontaktskabet. Beskyttelses- og overvågningsfunktioner Overvågning og beskyttelse mod termisk overbelastning. Registrering af netudfald inden for en nethalvaksel. Beskyttelse mod overspænding. 10 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

11 Tekniske data og målskitser CE-mærkning, UL-godkendelse og typebetegnelse kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser.1 CE-mærkning, UL-godkendelse og typebetegnelse CE-mærkning Lavspændingsdirektivet Nettilbageføringsenhederne MOVIDRIVE MDR60A opfylder forskrifterne i lavspændingsdirektiv 7/2/EØF. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Nettilbageføringsenhederne MOVIDRIVE er som komponenter beregnet til montering i maskiner og anlæg. De opfylder EMC-produktstandarden EN "Omdrejningsvariable elektriske drivstationer". Ved overholdelse af installationsanvisningerne er de aktuelle forudsætninger for CE-mærkning for hele maskinen/anlægget, som er udstyret med disse omformere, opfyldt på basis af EMC-direktiv 8/6/EØF. CE-mærket på typeskiltet står for overensstemmelse med lavspændingsdirektivet 7/2/EØF og med EMC-direktivet 8/6/EØF. Efter ønske udsteder vi en kopi af overensstemmelseserklæringen herom UL-godkendelse C U L U L Apparaterne MOVIDRIVE MDR60A og MDR60A er UL- og cul-godkendte. cul er ligeberettiget med CSA-godkendelsen. MOVIDRIVE MDR60A er ikke UL- eller cul-godkendt Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 11

12 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser CE-mærkning, UL-godkendelse og typebetegnelse Eksempel Typebetegnelse MDR60 A Udførelse 00 = Standard Tilslutningstype = -faset Støjdæmpning på netsiden 0 = Ingen støjdæmpning Tilslutningsspænding 5 = AC V Anbefalet omformertilslutningseffekt 070 = 7 kw Version A Typeserie og generation MDR = nettilbageføringsenhed Fig. 1: Nettilbageføringsenhed MOVIDRIVE MDR60A 5512AXX 12 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

13 Tekniske data og målskitser Generelle tekniske data kva i P f n Hz.2 Generelle tekniske data MOVIDRIVE MDR60A (byggestørrelse ) (byggestørrelse ) (byggestørrelse 6) Støjimmunitet Opfylder EN Opfylder EN og EN Interferensemission ved korrekt EMC-installation Omgivelsestemperatur ϑ U Derating omgivelsestemperatur Klimaklasse Opbevaringstemperatur 1) ϑ L Køletype (DIN 51751) Kapslingsklasse byggestørrelse EN 6052 byggestørrelse (NEMA1) Opfylder EN : med netfilter NF (størrelse ) med netfilter NF (størrelse ) 0 C C I N -reduktion: % I N pr. K til maks. 60 C EN , klasse K Opfylder EN med netfilter NF C C I N -reduktion: % I N pr. K til maks. 55 C 25 C C (EN , klasse K) 25 C C (EN , klasse K) Fremmedkøling (temperaturreguleret ventilator, reaktionstærskel 50 C) IP20 IP00 (effekttilslutninger) IP10 (effekttilslutninger) med monteret plexiglasafskærmning, der medfølger som standard med monteret krympeslange (medfølger ikke ved levering) Fremmedkøling (temperaturreguleret ventilator, reaktionstærskel 5 C) Driftsmåde Konstant drift (EN og 1-) Overspændingskategori III iht. IEC (VDE ) Forureningsklasse 2 iht. IEC (VDE ) Opstillingshøjde Ved h 1000 m ingen begrænsninger. Ved h 1000 m gælder følgende begrænsninger: h 1000 m: Ingen begrænsninger Fra 1000 m til maks. 000 m: Fra 1000 m til maks. 000 m: I N -reduktion: 0,5 % pr. 100 m I N -Reduktion med 1 % pr. 100 m Fra 2000 m til maks. 000 m: U N -Reduktion med AC 6 V pr. 100 m Over 2000 m kun overspændingsklasse 2, til overspændingsklasse er ekstra foranstaltninger påkrævet. Overspændingsklasser iht. DIN VDE ) Ved langtidsopbevaring tilsluttes apparatet til netspænding hvert andet år i mindst 5 min., da apparatets levetid ellers forkortes. IP Mindste afstand (EN ) I henhold til EN skal afstanden mellem en effekttilslutningsklemme og en forhindring, som tråden efter udgang fra effekttilslutningsklemmen er rettet mod, mindst svare til den i nedenstående tabel fastlagte værdi. Ledningstværsnit [mm 2 ] Mindste afstand [mm] Tråde pr. tilslutningsklemme Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 1

14 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A (byggestørrelse ) Sagsnummer INDGANG Tilslutningsspænding U net AC 80 V 10 %... AC 500 V +10 % Netfrekvens f net 50 Hz Hz ±5 % Tilslutningsmærkeeffekt P N 7 kw Netmærkestrøm I net AC 66 A (ved U net = AC 00 V) MELLEMKREDS Udgangsskineffekt S A 50 kva (ved U net = AC V) Mellemkredsspænding U ZK DC 560 V V Mellemkredsmærkestrøm I ZK DC 70 A Maks. mellemkredsstrøm I ZK_maks DC 105 A GENERELT Effekttab ved P N P Vmaks 50 W Køleluftbehov 180 m /h Tilslutning af effektklemmerne X1, X2 Kombiskrue M6 Tilladt tilspændingsmoment Tilladt ledningstværsnit,5 Nm 25 mm 2 Tilslutning af elektronikklemmer X Tilladt ledningstværsnit: 1 kore pr. klemme: 0, ,5 mm 2 (AWG ) 2 korer pr. klemme: 0, mm 2 (AWG ) Vægt 16 kg Mål b h d mm Netdrossel (altid nødvendig) ND085-01, L N = 0,1 mh, sagsnummer Netfilter (option) NF085-50, sagsnummer til MOVIDRIVE MDX60B/61B...-5_ Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

15 Tekniske data og målskitser MOVIDRIVE MDR60A kva i P f n Hz Måltegning For at opnå ordentlig køling skal der være mindst 100 mm fri plads ovenover og nedenunder. Der kræves ingen fri plads til siden, apparaterne kan placeres direkte ved siden af hinanden Fig. 2: Måltegning MDR60A størrelse, mål i mm 5260BXX Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 15

16 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A (byggestørrelse ) Sagsnummer INDGANG Tilslutningsspænding U net AC 80 V 10 %... AC 500 V +10 % Netfrekvens f net 50 Hz Hz ±5 % Tilslutningsmærkeeffekt P N 75 kw Netmærkestrøm I net AC 117 A (ved U net = AC 00 V) MELLEMKREDS Udgangsskineffekt S A 0 kva (ved U net = AC V) Mellemkredsspænding U ZK DC 560 V V Mellemkredsmærkestrøm I ZK DC 11 A Maks. mellemkredsstrøm I ZK_maks DC 212 A GENERELT Effekttab ved P N P Vmaks 1700 W Køleluftbehov 60 m /h Tilslutning af effektklemmerne X1, X2 Forbindelsesbolt M10 Tilladt tilspændingsmoment Tilladt ledningstværsnit 1 Nm 70 mm 2 Tilslutning af elektronikklemmer X Tilladt ledningstværsnit: 1 kore pr. klemme: 0, ,5 mm 2 (AWG ) 2 korer pr. klemme: 0, mm 2 (AWG ) Vægt 2 kg Mål b h d mm Netdrossel (altid nødvendig) ND200-00, L N = 0,0 mh, sagsnummer Netfilter (option) NF150-50, sagsnummer til MOVIDRIVE MDX60B/61B...-5_ Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

17 Tekniske data og målskitser MOVIDRIVE MDR60A kva i P f n Hz Måltegning For at opnå ordentlig køling skal der være mindst 100 mm fri plads ovenover og nedenunder. Der kræves ingen fri plads til siden, apparaterne kan placeres direkte ved siden af hinanden. Montér ikke temeperaturfølsomme komponenter (f.eks. relæer eller sikringer) op til 00 mm over apparatet Fig. : Måltegning MDR60A størrelse, mål i mm 5261BXX Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 17

18 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A (byggestørrelse 6) Sagsnummer INDGANG Tilslutningsspænding U net AC 80 V 10 %... AC 500 V +10 % Netfrekvens f net 0 Hz Hz ±10 % Tilslutningsmærkeeffekt P N 12 kw Netmærkestrøm I net AC 260 A (ved U net = AC 00 V) MELLEMKREDS Udgangsskineffekt S A 17 kva (ved U net = AC V) Mellemkredsspænding U ZK DC 560 V V Mellemkredsmærkestrøm I ZK DC 0 A Maks. mellemkredsstrøm I ZK_maks DC 10 A GENERELT Effekttab ved P N P Vmaks W Køleluftbehov 700 m /h Tilslutning af effektklemmerne L1, L2, L Forbindelsesbolt M10 Tilslutning af mellemkredstilslutning ±UG Tilladt ledningstværsnit/tilspændingsmoment: 150 mm 2 (nettilslutning) / 0 Nm 1) 185 mm 2 (mellemkredstilslutning) / 2 Nm 1) Tilslutning af elektronikklemmer X2 Tilladt ledningstværsnit: 0,8... mm 2 (AWG18... AWG12) Vægt 0 kg Mål b h d mm Netdrossel allerede monteret Netfilter (option) NF00-50, sagsnummer til MOVIDRIVE MDX61B...-5_ ) OBS! Overfør ikke tilspændingsmomentet direkte til klemmerne L1, L2, L og ±UG, men optag det med en anden skruenøgle. 18 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

19 Tekniske data og målskitser MOVIDRIVE MDR60A kva i P f n Hz Måltegning For at opnå ordentlig køling skal der være mindst 100 mm fri plads ovenover og nedenunder. Der kræves ingen fri plads til siden, apparaterne kan placeres direkte ved siden af hinanden. Montér ikke temeperaturfølsomme komponenter (f.eks. relæer eller sikringer) op til 00 mm over apparatet Fig. : Måltegning MDR60A størrelse 6, mål i mm 5282BXX Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 1

20 kva i P f n Hz Tekniske data og målskitser Option netdrosler type ND...6 Option netdrosler type ND.. Til forøgelse af overspændingsbeskyttelsen. Til begrænsning af ladestrømmen ved flere parallelkoblede omformere på indgangssiden og fælles netkontaktorer (netdroslernes mærkestrøm = Summen af omformerstrømme). Netdrosseltype ND ) ND ) ND ) ND ) ND ) ND ) ND ) Sagsnummer Nom. spænding U N AC 80 V -10 %... AC 500 V +10 %, 50/60 Hz Nom. strøm 2) I N AC 20 A AC 0 A AC 5 A AC 85 A AC 150 A AC 200 A AC 00 A Tabt effekt ved I N P V 10 W 0 W 15 W 25 W 65 W 100 W 280 W Induktivitet L N 0,1 mh 0,2 mh 0,1 mh 0,1 mh 0,1 mh 0,0 mh 0,05 mh Omgivelsestemperatur ϑ U C Kapslingsklasse IP 00 (EN 6052) Tilslutninger / Tilspændingsmoment Rækkeklemmer Rækkeklemmer mm 2 (AWG12) 2,5 mm mm 2 (AWG1... AWG8) Rækkeklemmer 10 mm 2 (AWG8) Rækkeklemmer 5 mm 2 (AWG2) Bolt M10 PE: Bolt M8 Tilspændingsmoment 0,6... 0,8 Nm maks. 2,5 Nm,2...,7 Nm Bolt M10: 10 Nm PE: 6 Nm Bolt M12 PE: 2 M10 Bolt M12: 15,5 Nm PE: 10 Nm 1) Godkendt iht. UL/cUL i forbindelse med frekvensomformerne MOVIDRIVE. SEW-EURODRIVE stiller gerne information til rådighed. 2) Tilsluttes der mere end en MOVIDRIVE til en netdrossel, må summen af netmærkestrømme for de tilsluttede apparater ikke overskride mærkestrømmen for netdroslerne! [1] [1] C c a A c b B Fig. 5: Måltegning netdrossel ND020.../ ND00.. / ND5.. / ND AXX (1) Plads til rækkeklemmer Monteringsposition vilkårlig 20 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

21 Tekniske data og målskitser Option netdrosler type ND.. kva i P f n Hz 1 2 C 5 c c 6 a A b B 7 Fig. 6: Måltegning ND150.. / ND200.. / ND AXX 8 Alle mål i mm: Netdrosseltype Hoveddimensioner Fastgørelsesmål Hulmål Vægt A B C a b c kg ND ,5 ND00-02 ND ,5 ND ND ND ND Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 21

22 Projektering Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsenhed Projektering.1 Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsenhed Uden nettilbageføringsenhed MOVIDRIVE MDR60A må kun to MOVIDRIVE - frekvensomformere forbindes med hinanden via mellemkredsen. De kan etablere mellemkredsforbindelsen uden nettilbageføringsenhed iht. følgende koblingsprincipper: Koblingsprincip A: Begge omformere tilsluttes til forsyningsnettet. Koblingsprincip B: Kun den ene af de to omformere tilsluttes til forsyningsnettet. Koblingsprincip A Efter koblingsprincip A tilsluttes begge omformere via en fælles netkontaktor og fælles sikring på netsiden til strømforsyningsnettet. Følgende omformerkombinationer er tilladt iht. koblingsprincip A: 1. MOVIDRIVE 2. MOVIDRIVE valgfrit: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A- Med MOVIDRIVE typestørrelse 1 (0015-5A A-) er mellemkredsforbindelsen i koblingsprincip A ikke tilladt! 22 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

23 Projektering Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsenhed Projekteringsanvisninger Vær opmærksom på følgende projekteringsanvisninger: Begge MOVIDRIVE -frekvensomformere skal være forsynet med en passende netdrossel ND... Nedenstående tabel viser hvilken netdrosselspole, der passer til hvilken omformer: Størrelse MOVIDRIVE Netdrosseltype Sagsnummer A A- ND A A- ND ND / ND ND ND / ND ND Hvis de to omformere ikke skal sikres med en fælles sikring, men derimod ved hjælp af separate sikringer, skal begge sikringer afbryde alle poler og bryde samtidigt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan den ene af de to omformere blive ødelagt. Den største MOVIDRIVE skal være forsynet med en tilstrækkelig stor bremsemodstand. Med hensyn til valget af den rette bremsemodstand henvises til systemmanualen MOVIDRIVE MDX60B/61B. Mellemkredsen fører høj jævnspænding (op til 00 V). Det er derfor vigtigt, at der til den høje spænding i mellemkredsforbindelsen anvendes et egnet kabel med snoede ledere. Vi anbefaler, at der til mellemkredsforbindelsen anvendes konfektionerede kabler fra SEW-EURODRIVE ( "Konfektionerede kabler til mellemkredsforbindelsen" side 1). Længden af mellemkredsforbindelsen må højest være på 2 m. I henhold til VDE 0100 del 0 er der ved en tværsnitsreduktion ved en ledningslængde på op til m ikke behov for en afsikring, når kortslutningsfaren reduceres til et minimum og ledningen ikke trækkes i nærheden af brændbare materialer. Med hensyn til en eventuel sikring af mellemkredsen eller motortilledningerne, skal De overholde de gældende nationale og anlægsspecifikke bestemmelser Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 2

24 Projektering Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsenhed Koblingsprincip B Efter koblingsprincip B er det kun den ene af de to omformere, nemlig den største, der tilsluttes til strømforsyningsnettet. Følgende omformerkombinationer er tilladt iht. koblingsprincip B: 1. MOVIDRIVE 2. MOVIDRIVE valgfrit: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Projekteringsanvisninger Vær opmærksom på følgende projekteringsanvisninger: MOVIDRIVE -feltomformere skal være forsynet med en passende netdrossel ND... Nedenstående tabel viser hvilken netdrosselspole, der passer til hvilken omformer: Størrelse MOVIDRIVE Netdrosseltype Sagsnummer A A- ND A A- ND ND / ND ND ND / ND ND Den største MOVIDRIVE skal være forsynet med en tilstrækkelig stor bremsemodstand. Med hensyn til valget af den rette bremsemodstand henvises til systemmanualen MOVIDRIVE MDX60B/61B ( kapitlet "Projektering"). Mellemkredsen fører høj jævnspænding (op til 00 V). Det er derfor vigtigt, at der til den høje spænding i mellemkredsforbindelsen anvendes et egnet kabel med snoede ledere. Vi anbefaler, at der til mellemkredsforbindelsen anvendes konfektionerede kabler fra SEW-EURODRIVE ( "Konfektionerede kabler til mellemkredsforbindelsen" side 1). 2 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

25 Projektering Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsenhed Eksempel Længden af mellemkredsforbindelsen må højest være på 2 m. I henhold til VDE 0100 del 0 er der ved en tværsnitsreduktion ved en ledningslængde på op til m ikke behov for en afsikring, når kortslutningsfaren reduceres til et minimum og ledningen ikke trækkes i nærheden af brændbare materialer. Med hensyn til en eventuel sikring af mellemkredsen eller motortilledningerne, skal De overholde de gældende nationale anlægsspecifikke bestemmelser. Summen af maksimalstrømmene skal være mindre end eller lig med maksimalstrømmen (= 150 % I N ) fra den første MOVIDRIVE. Summen af de konstante udgangsstrømme skal være mindre end eller lig den konstante udgangsstrøm (VFC: 125 % I N ; CFC og SERVO: 100 % I N ) fra den første MOVIDRIVE. Det maksimalt mulige klemmetværsnit på den mindste frekvensomformer vælges som ledningstværsnit. Nedenstående tabel viser tværsnittene og tilspændingsmomenterne for apparatklemmerne på effektdelene i MOVIDRIVE -frekvensomformerne: MOVIDRIVE Størrelse 0 1 2S 1) Klemrække,der kan adskilles mm 2 (AWG12) terminalrør DIN ) Størrelse 2S (0055/0075): gælder kun for MOVIDRIVE B Rækkeklemme mm 2 (AWG12) terminalrør DIN , 0075, 0110 En MOVIDRIVE MDX61B0220 og en MOVIDRIVE MDX61B0110 forbindes med hinanden via mellemkredsen. Tværsnittet for apparatklemmerne til den mindre omformer er på 6 mm 2. Der skal altså anvendes en ledning med 6 mm 2 ledningstværsnit og krympekabelsko. 2 Kombiskrue M med klembøjle mm 2 (AWG12) terminalrør DIN mm 2 (AWG10) kabelsko DIN 62 0,6 Nm 0,6 Nm 1,5 Nm MOVIDRIVE Størrelse 5 6 Ledningstværsnit og tilspændingsmomenter for mellemkredsforbindelsen Ledningstværsnit Tilspændingsmoment Ledningstværsnit Tilspændingsmoment Kombi-skrue M6 ned skive maks. 25 mm 2 (AWG) krympe-kabelsko DIN 62 Bolt M10 med møtrik maks. 70 mm 2 (AWG2/0) preskabelsko DIN 625 Bolt M12 med møtrik maks. 150 mm 2 (AWG5/0) preskabelsko DIN 625,5 Nm 1 Nm 20 Nm Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 25

26 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed.2 Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed Der må gerne forbindes mere end to MOVIDRIVE -feltomformere med hinanden via mellemkredsen. Det tilladte antal omformere afhænger af summen af omformerudgangseffekterne og et særligt pointsystem. Projekteringsanvisninger Vær opmærksom på følgende projekteringsanvisninger: Mellemkredsforbindelsen med nettilbagefødningsenhed er kun mulig med MOVIDRIVE MDX60B/61B med AC 00/500-V-tilslutningsspænding (...-5_). MOVIDRIVE MDX60B/61B med AC 20-V-tilslutningsspænding må ikke anvendes. Det er kun tilbageføringsenheden, der må tilsluttes til strømforsyningsnettet. De omformere, der er tilsluttet via en mellemkreds, må ikke tilsluttes direkte til netspændingen. SEW-EURODRIVE anbefaler, at den effektmæssigt største omformer forsynes med en bremsemodstand. Vær ved valg af den rigtige bremsemodstand opmærksom på projekteringsanvisningerne i kapitlet "Valg af bremsemodstand BW.../BW...-T". Tilslut omformerne i en stjerne til nettilbageføringsenheden. Brug en skinneunderfordeler, hvis nettilbageføringsenhedens mellemkredsklemmer ikke er tilstrækkelige. Mellemkredsen fører høj jævnspænding (op til 00 V). Anvend derfor et egnet kabel med snoede ledere til mellemkredsforbindelsen. Vi anbefaler, at der til mellemkredsforbindelsen anvendes konfektionerede kabler fra SEW-EURODRIVE ( "Konfektionerede kabler til mellemkredsforbindelsen" side 1). Længden af mellemkredsforbindelsen må højest være 5 m. Sørg for, at længden er så kort som mulig. Med hensyn til en eventuel sikring af mellemkredsen eller motortilledningerne, skal De overholde de gældende nationale og anlægsspecifikke bestemmelser. Der må ikke forbindes mere end seks MOVIDRIVE -frekvensomformere i typestørrelse til 6 via mellemkredsen. Udgangseffekten for samtlige tilsluttede omformere må ikke overskride 150 % af nettilbageføringsenhedens mærkeeffekt. Mærkeeffekten for alle tilsluttede omformere må ikke overskride 200 % af nettilbageføringsenhedens mærkeeffekt. Der må iht. et pointsystem kun tilsluttes et bestemt antal point til en nettilbageføringsenhed, nemlig: Maksimalt 12 point til en MOVIDRIVE MDR60A070 Maksimalt 5 point til en MOVIDRIVE MDR60A0750 Maksimalt 5 point til en MOVIDRIVE MDR60A120 MOVIDRIVE -frekvensomformerne har - afhængigt af deres typestørrelse - fået tildelt et bestemt antal point, nemlig: Typestørrelse 0 (0005-5A A) 1 point Typestørrelse 1 (0015-5A A) 1 point Typestørrelse 2, 2S (0055-5A A) 2 point Typestørrelse ( ) point Typestørrelse ( ) 8 point Typestørrelse 5 ( ) 15 point Typestørrelse 6 ( ) 27 point 26 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

27 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed Eksempel Pointudregning Henvisninger ved anvendelse af dæmpningsmodul DCD12A Til en nettilbageføringsenhed MOVIDRIVE MDR60A070 skal der tilsluttes følgende MOVIDRIVE -frekvensomformere: 6 MOVIDRIVE MDX61B000 (typestørrelse 1) 6 1 = 6 point 1 MOVIDRIVE MDX61B0075 (størrelse 2, 2S) 1 2 = 2 point 1 MOVIDRIVE MDX61B0150 (typestørrelse ) 1 = point Sum = 12 point Maks. tilladt = 12 point Det maksimalt tilladte antal point er ikke overskredet, dvs. kombinationen er tilladt. Mærkeeffekten for nettilbageføringsenheden MOVIDRIVE MDR60A070 ligger på P N = 7 kw. Summen af udgangseffekter fra de tilsluttede omformere må ikke overstige 150 % P N = 55,5 kw. Vær ved anvendelse af dæmpningsmodulet DCD12A opmærksom på følgende henvisninger: MOVIDRIVE MDR60A070/0750: Anvendelsen af dæmpningsmodulet DCD12A er afhængig af hardwarestatus [1] på statusetiketten på nettilbageføringsenheden ( følgende billede) [1] Fig. 7: Eksempel: Hardwarestatus [1] på statusetiketten (MDR60A070/750) 57225AXX 12 1 MOVIDRIVE MDR60A120: Anvendelsen af dæmpningsmodulet DCD12A er afhængig af de sidste tre cifre [1] i serienummeret på typeskiltet på nettilbageføringsenheden ( følgende billede) D-7666 Bruchsal Netzrückspeisung MOVIDRIVE Made in Germany Typ MDR60A Sach.Nr Serien Nr DCV Eingang/Input Ausgang/Output U= *80V...500V +/-10% U= VDC f= 50/60Hz If= 05A AC (00V) I= 0ADC T= C P= 185kW Fig. 8: Eksempel: Serienummer MDR60A120 [1] 57251AXX Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 27

28 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed Forbindes mere end seks MOVIDRIVE -feltomformere af størrelse 0 (0005-5A A), størrelse 1 (0015-5A A) samt størrelse 2 og 2S (0055-5A A) via mellemkredsen, er anvendelse af DCD12A obligatorisk i følgende tilfælde: Hardwarestatus Serienummer (sidste tre cifre) MDR60A070/ (fra 10/2005) - MDR60A (fra 10/2005) I alle andre tilfælde anbefales ikke anvendelse af dæmpningsmodul DCD12A fra SEW-EURODRIVE, da funktionaliteten af DCD12A allerede er integreret i nettilbagefødningsenhederne. Ved ældre anlæg kan et allerede monteret dæmpningsmodul DCD12A fortsat bruges ved en udskiftning af et apparat, og skal altså ikke afmonteres. Tilslutningsdiagram DCD12A Sagsnummer for optionen DCD12A: U Z +U Z DCD12A X1: 1 2 X: 7 8 L1 L2 L -U Z +U Z PE MOVIDRIVE A A U V W +R -R PE X2: X: AXX Til MOVIDRIVE -frekvensomformer størrelse til 6 ( ) må der ikke tilsluttes dæmpningsmodul DCD12A. 28 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

29 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed Netforudsætninger Undersøgelse af u K -værdierne Nettilbageføringsenheden skal være forsynet med en netdrossel. Til MDR60A070 netdrossel ND Til MDR60A0750 netdrossel ND I MDR60A120 er netdrossel allerede monteret. For at sikre en fejlfri drift af MOVIDRIVE MDR60A070/0750 må den relative kortslutningsspænding u K ved apparattilslutningen ikke overskride følgende værdier: Nom. netspænding U net AC 00 V < 6,0 % AC 60 V < 5,2 % AC 500 V <,8 % Hvis der ikke foreligger nøjagtige data til beregning af u K -værdien, skal disse findes ved måling. For at finde frem til den effektive samlede induktivitet L G, skal induktiviteten for netdrossel L ND lægges sammen med induktiviteten for den foreliggende nettilslutning (L net, fase fase). Den effektive u K -værdi beregnes herefter ud fra følgende formel: u K = (L G 2π f net I net ) / U net = (L net + 1,6 L ND ) k For de forskellige nettyper indsættes følgende k-faktor: Tilladt relativ kortslutningsspænding u K Hvis u K -værdierne ikke overholdes, må MOVIDRIVE MDR60A ikke anvendes. u K = Tilladt relativ kortslutningsspænding [%] L G = Effektiv, samlet induktivitet [H] f net = Netfrekvens [Hz] U Net = Nom. netspænding [V] I Net = Nom. netstrøm [A] L Net = Induktivitet for den foreliggende nettilslutning [H] L ND =Netdroslens induktivitet [H] k = Faktor [H 1 ] U net = AC 00 V, f net = 50 Hz U Netz = AC 60 V, f net = 60 Hz U net = AC 500 V, f net = 50 Hz k = 15,2 H 1 k = 166 H 1 k = 127, H 1 Induktiviteten for den foreliggende nettilslutning kan måles eller findes via data for højspændingstransformeren og kablet mellem transformer og nettilslutning for MDR. L net = L transf + L kabel Induktiviteten for kablet (L Kabel ) er næsten 0,7 µh/m. Via dataene for højspændingstransformeren ( typeskilt) beregnes den effektive induktivitet for højspændingstransformeren iht. følgende formel: L transf = (u KT U 2 net ) / (2π f net S T ) = (U KT /S T ) k 2 L Trafo = Effektiv induktivitet for højspændingstransformatoren [H] S T = Skineffekt for højspændingstransformatoren [VA] ( typeskilt) u KT = Kortslutningsspænding for højspændingstransformatoren [V] ( typeskilt) k 2 = U 2 net / (2π f net ) Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 2

30 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed For de forskellige nettyper indsættes følgende k 2 -faktor: U net = AC 00 V, f net = 50 Hz U net = AC 60 V, f net = 60 Hz U net = AC 500 V, f net = 50 Hz k 2 = 50 V 2 s k 2 = 561 V 2 s k 2 = 75 V 2 s Eksempel: U net = AC 00 V, f net = 50 Hz, S T = 250 kva, u KT = % L kabel = 0,07 mh (100 m), L ND = 0,0 mh (ND200-00) L trafo = [0,0/( VA)] 50 V 2 s = 0,08 mh u K = (0,08 10 H + 0,07 10 H + 0,08 10 H) 15,2 H 1 = 0,01 =,1 % Resultat: u K -værdien på,1 % er tilladt, MOVIDRIVE MDR60A må aktiveres. Ved dimensioneringen af forsyningsnettets forsyningseffekt skal der tages hensyn til den i følgende tabel anførte nødvendige effektandel for nettilbageføringsenhed MOVIDRIVE MDR60A. Hvis der f.eks. er MOVIDRIVE MDR60A 070 i drift samtidig, er den nødvendige effektandel 0 kva. MOVIDRIVE MDR60A070 MDR60A0750 MDR60A120 Nødvendig effektandel 110 kva 180 kva 100 kva Netsikringer og nettilledning Principielt gælder nationale og anlægsspecifikke bestemmelser for sikring og valg af ledningstværsnittet. Ledningsbeskyttelsestyper i klasserne gl, gg: Nom. sikringsspænding nom. netspænding De nom. sikringsstrømme skal afhængigt af omformerudnyttelsen være konstrueret til 100 % af de nom. omformerstrømme. Ledningsbeskyttelseskontakt med karakteristika B, C: Ledningsbeskyttelseskontakt-mærkespænding netmærkespænding Ledningsbeskyttelseskontakt-mærkestrømmene skal ligge 10 % over omformermærkestrømmen. Mellemkredsforbindelse og mellemkredssikringer Mellemkredsforbindelse: Ledningslængden må højest være 5 meter. Hvis følgende betingelser er opfyldt, er det ikke nødvendigt at montere en sikring i mellemkredsen: Mellemkredsforbindelsen er beskyttet af den netsikring, som er installeret foran nettilbageføringsenheden. De skal her være opmærksom på, at der i mellemkredsen løber en strøm på det 1,25-dobbelte af netstrømmen. Det er derfor bedst, at mellemkredsforbindelsen svarer til de tilsluttede omformeres maksimalt tilladte klemmetværsnit ( "Ledningstværsnit på mellemkredsforbindelsen" side 25). Ledningslængden udgør maks. m, kortslutningsfaren er reduceret til et minimum, og ledningen er ikke ført i nærheden af brændbare materialer. Længden på mellemkredsforbindelsen bør under alle omstændigheder være så kort som muligt. 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

31 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsenhed Konfektionerede kabler til mellemkredsforbindelsen Sikring Mellemkredssikringer F25... F26: Mellemkredssikringen skal dimensioneres, så den beskytter ledningen i mellemkredsforbindelsen. De skal således installere en sikring i hver ledning, +U Z og -U Z. Sikringerne skal kunne adskille DC 500 V. De skal være opmærksom på, at der i mellemkredsen løber en strøm på det 1,25-dobbelte af netstrømmen. SEW-EURODRIVE anbefaler, at nedenstående kabelsæt anvendes til mellemkredsforbindelsen. Disse ledningssæt er konstrueret til de aktuelle spændinger og er desuden farvekodede. Dette er nødvendigt, da forkert poltilslutning og jord-/kortslutning kan medføre, at de tilsluttede omformere bliver ødelagt. Ledningerne begrænser med deres længde mellemkredsforbindelsen til den tilladte længde på fem meter; kunden kan selv afkorte ledningerne, hvis der skal tilsluttes flere omformere. Kabelskoene, som skal anvendes til tilslutning til nettilbageføringsenheden og én omformer, er vedlagt kabelsættet. Hvis der skal tilsluttes yderligere omformere, skal der anvendes almindelige kabelsko. Disse omformere skal tilsluttes til nettilbageføringsenheden i en stjerne. Kabelsættype DCP12A DCP1A DCP15A DCP16A Sagsnummer For tilslutning af MOVIDRIVE Kabelsættene består af følgende dele: DCP12A DCP1A DCP15A DCP16A 1 stk. PVC-ledning H07V-K Farve sort, mm 2 (AWG12), l = 5 m 1 stk. PVC-ledning H07V-K Farve rød, mm 2 (AWG12), l = 5 m 2 stk. ringkabelsko DIN stk. ringkabelsko DIN terminalrør DIN 6228 E stk. ringkabelsko DIN stk. ringkabelsko DIN stk. PVC-ledning H07V-K Farve sort, 25 mm 2 (AWG), l = 5 m 1 stk. PVC-ledning H07V-K Farve rød, 25 mm 2 (AWG), l = 5 m stk. ringkabelsko DIN stk. preskabelsko DIN stk. PVC-ledning H07V-K Farve sort, 50 mm 2 (AWG1/0), l = 5 m 1 stk. PVC-ledning H07V-K Farve rød, 50 mm 2 (AWG1/0), l = 5 m stk. preskabelsko DIN stk. PVC-ledning H07V-K Farve sort, 150 mm 2 (AWG5/0), l = 5 m 2 stk. krympeslange, farve rød, til farvemæssig adskillelse af PVC-ledningerne 2 stk. preskabelsko DIN stk. preskabelsko DIN Ved sikring af ledningstværsnittene skal de nationale og anlægsspecifikke forskrifter samt - ved behov - forskrifterne for UL-korrekt installation overholdes. Hvis der anvendes konfektionerede kabelsæt foreslår SEW-EURODRIVE følgende sikringer: Sikring 1) 2 stk. preskabelsko DIN stk. preskabelsko DIN Kabelsættype DCP12A DCP1A DCP15A DCP16A 0 A 80 A 160 A 15 A 1) Ved 25 C omgivelsestemperatur; AC-00-V-nom. netspænding; Mellemkredsstrøm 100 % omformerbelastning Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 1

32 Projektering Valg af bremsemodstand BW.../ BW...-T / BW...-P. Valg af bremsemodstand BW.../ BW...-T / BW...-P Høj spænding Tilledningerne til bremsemodstanden leder høj jævnspænding (ca. 00 V). Bremsemodstandsledningerne skal være egnet til den høje jævnspænding. Ledningslængde Oplysningerne i dette kapitel gælder for bremsemodstandene BW... / BW...-T og BW...-P. Den maksimalt tilladte ledningslængde mellem MOVIDRIVE og bremsemodstanden er på 100 m. Parallelkobling Ved nogle omformer-modstands-kombinationer skal to bremsemodstande kobles parallelt. I så fald skal brydestrømmen indstilles på den dobbelte værdi af tabelværdien I F på bimetalrelæet. Peakbremsekraft På grund af mellemkredsspændingen og modstandsværdien kan peakbremsekraften være mindre end bremsemodstandens belastningsevne. Peakbremsekraften beregnes på følgende måde: P max = U2 DC R 52AXX U DC er den maksimalt tilladte mellemkredsspænding, den er ved MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_ (AC 00/500-V-omformere) U DC = DC 70V Nedenstående tabel angiver, hvilke peakbremsekræfter der er mulige ved de forskellige modstandsværdier. Peakbremsekraft Modstandsværdi MDX60/61B...-5_ (AC 00/500-V-omformere) 100 Ω, kw 72 Ω 1,0 kw 68 Ω 1,8 kw 7 Ω 20,0 kw Ω 2,0 kw 27 Ω,8 kw 18 Ω 52,2 kw 15 Ω 62,7 kw 12 Ω 78, kw Ω (2 BW018 parallel) 10 kw 7,5 Ω (2 BW15 parallel) 125 kw 6 Ω 156 kw Ω (2 BW106/206 parallel) 1 kw 2 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

33 Projektering Valg af bremsemodstand BW.../ BW...-T / BW...-P Tildeling til AC 00/500-V-apparater (...-5_) Bremsemodstand type BW... BW00- P52B BW BW BW BW BW168 BW268 Sagsnummer X Bremsemodstand type BW...-T BW T BW168-T BW268-T Sagsnummer Belastningsevne 100% ED ved 50% ED 1) 25 % ED 12 % ED 6 % ED 0,10 kw 0,15 kw 0,2 kw 0, kw 0,7 kw 0,5 kw 0,60 kw 0,8 kw 1,11 kw 2,00 kw 0,6 kw 1,1 kw 1, kw,6 kw 5,7 kw 1) ED = tilkoblingstid for bremsemodstanden, i forhold til en cyklus-tid T D 120 sek. 0,2 kw 0,1 kw 0,2 kw 0,58 kw 1,00 kw 0,5 kw 0,60 kw 0,8 kw 1,11 kw 2,00 kw 0,8 kw 1, kw 2,6 kw,8 kw 7,6 kw 1,2 kw 2,2 kw,8 kw 7,2 kw 11 kw Generatorisk effektbegrænsning for omformeren skal overholdes! (= 150 % af den anbefalede motoreffekt tekniske data) Modstandsværdi R BW 0 Ω ±5 % 100 Ω ±10 % 72 Ω ±10 % 68 Ω ±10 % Brydestrøm (fra F16) I F - 0,8 A RMS 2, A RMS 0,6 A RMS 1 A RMS, A RMS,2 A RMS Type Tilslutninger / Tilspændingsmoment PTC Kabel Flad byggeform Kabel Trådmodstand på keramikrør Keramikklemmer 2,5 mm 2 (AWG1) 0,5 Nm Flad byggeform Kabel Kapslingsklasse IP20 IP5 IP20 (i monteret stand) IP5 Omgivelsestemperatur ϑ U C Afkølingstype KS = egenkøling til MOVIDRIVE Bremsemodstand type BW... BW17 BW27 BW7 BW0-012 Sagsnummer ) ED = tilkoblingstid for bremsemodstanden, i forhold til en cyklus-tid T D 120 sek. 2) Fysisk effektbegrænsning på grund af mellemkredsspænding og modstandsværdi. Trådmodstand på keramikrør Keramikklemmer 2,5 mm 2 (AWG1) 0,5 Nm IP20 (i monteret stand) Bremsemodstand type BW...-T BW17-T BW27-T BW7-T BW0-012-T BW0-026-T BW0-050-T Sagsnummer Belastningsevne 100% ED 1,2 kw 2,0 kw,0 kw 1,2 kw 2,6 kw 5,0 kw ved 50% ED 1) 25 % ED 12 % ED 6 % ED 2,2 kw,8 kw 7,2 kw 11 kw,6 kw 6, kw 12 kw 1 kw 2) 7,2 kw 12,8 kw 20 kw 2) 20 kw 2) 2,1 kw,8 kw 7,2 kw 11, kw,7 kw 8, kw 15,6 kw 2,0 kw 2) 8,5 kw 15,0 kw 2,0 kw 2) 2,0 kw 2) Generatorisk effektbegrænsning for omformeren skal overholdes! (= 150 % af den anbefalede motoreffekt tekniske data) Modstandsværdi R BW 7 Ω ±10 % Ω ±10 % Brydestrøm (fra F16) I F 5 A RMS 6,5 A RMS,2 A RMS 5,5 A RMS 8,1 A RMS 11, A RMS Type Tilslutninger / Tilspændingsmoment Kapslingsklasse Trådmodstand på keramikrør Keramikklemmer 2,5 mm 2 (AWG1) / 0,5 Nm BW7-T: Keramikklemmer 10 mm 2 (AWG8) / 1,6 Nm IP20 (i monteret stand) Omgivelsestemperatur ϑ U C Afkølingstype KS = egenkøling til MOVIDRIVE 0055/ Stålgittermodstand Bolt M8 / 6 Nm Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

34 Projektering Valg af bremsemodstand BW.../ BW...-T / BW...-P Bremsemodstand type BW... BW Sagsnummer Bremsemodstand type BW...-T/-P BW P BW T BW T BW15-T Sagsnummer Belastningsevne 100% ED 1,5 kw,5 kw 7,5 kw 16 kw ved 50% ED 1) 25 % ED 12 % ED 6 % ED 2,5 kw,5 kw 6,7 kw 11, kw 5, kw 10,5 kw 15,7 kw 26,6 kw 12,7 kw 22,5 kw,7 kw 52,2 kw 2) 27,2 kw 8 kw 62,7 kw 2) 62,7 kw 2) Generatorisk effektbegrænsning for omformeren skal overholdes! (= 150 % af den anbefalede motoreffekt tekniske data) Modstandsværdi R BW 18 Ω ±10 % 15 Ω ±10 % Brydestrøm (fra F16) I F,1 A RMS 1, A RMS 20, A RMS 2,6 A RMS Type Tilslutninger / Tilspændingsmoment Trådmodstand på keramikrør BW : Keramikklemmer 2,5 mm 2 (AWG1) / 0,5 Nm BW P: Klemme 2,5 mm 2 (AWG1) / 1 Nm Stålgittermodstand Bolt M8 / 6 Nm Kapslingsklasse IP20 (i monteret stand) Omgivelsestemperatur ϑ U C Afkølingstype KS = egenkøling til MOVIDRIVE 0150/0220 og 2 parallelt ved 070/050 ) ) ED = tilkoblingstid for bremsemodstanden, i forhold til en cyklus-tid T D 120 sek. 2) Fysisk effektbegrænsning på grund af mellemkredsspænding og modstandsværdi. ) Ved parallelkobling fordobles belastningsevne og brydestrøm. Bremsemodstand type BW...- BW Sagsnummer Bremsemodstand type BW...-T/-P BW P BW T BW T BW106-T BW206-T Sagsnummer Belastningsevne 100% ED 2,5 kw 5,0 kw 10 kw 1,5 kw 18 kw ved 50% ED 1) 25 % ED 12 % ED 6 % ED,2 kw 7,5 kw 11,2 kw 1,0 kw 8,5 kw 15,0 kw 22,5 kw 8,0 kw 17 kw 0 kw 5 kw 76 kw 2 kw 0 kw 61 kw 102 kw 0,6 kw 5 kw 81 kw 16,8 kw Generatorisk effektbegrænsning for omformeren skal overholdes! (= 150 % af den anbefalede motoreffekt tekniske data) Modstandsværdi R BW 12 Ω ±10 % 6 Ω ±10 % Brydestrøm (fra F16) I F 1, A RMS 20, A RMS 28,8 A RMS 7, A RMS 5,7 A RMS Type Stålgittermodstand Tilslutninger / Tilspændingsmoment Kapslingsklasse Keramikklemmer 2,5 mm 2 (AWG1) / 0,5 Nm BW P: Klemmer mm 2 (AWG12) / Nm IP20 (i monteret stand) Omgivelsestemperatur ϑ U C Afkølingstype KS = egenkøling til MOVIDRIVE 000 1) ED = tilkoblingstid for bremsemodstanden, i forhold til en cyklus-tid T D 120 sek. 2) Ved parallelkobling fordobles belastningsevne og brydestrøm. Bolt M8 / 6 Nm og 2 parallelt ved 000/1100/120 2) Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring

35 Projektering Valg af bremsemodstand BW.../ BW...-T / BW...-P Eksempel Reoltransportkøretøj med drev Kun løfte- og køredrev kan køre samtidigt Nødstoprampe 1 sekund Køredrev: MOVIDRIVE MDX61B , P mot = 0 kw Løftedrev: MOVIDRIVE MDX61B , P mot = 5 kw Teleskopdrev: MOVIDRIVE MDX61B , P mot = 2,2 kw Samtidighedsfaktoren for acceleration og forsinkelse kan være forskellig. Afhængigt af anvendelsen accelererer alle drev ikke nødvendigvis på samme tid (motorisk drift). Samtidig bremsning (generatorisk drift) skal overholdes for alle drev, der kører samtidigt. Kontrol af tilladelsen til apparatkombinationen for MDR60A0750 Der er ikke behov for det maksimalt tilladte antal på seks omformere. Kontroller begrænsningen ved hjælp af summen af pointene (omformer-tilslutningseffekt/ omformerkombinationer). 1 MDX61B = point 1 MDX61B = 8 point 1 MDX61B = 1 point Dette giver i alt 1 point. Der må tilsluttes 5 point til MDR60A0750. Det er altså tilladt at tilslutte disse tre omformere til nettilbageføringsenheden Kontrol af den motoriske belastningsgrænse Kontrol af den generatoriske belastningsgrænse Σ P maks. mot = (P køre + P løfte ) 150 % P MDR 150 % Σ P maks. mot = 112,5 kw 112,5 kw tilladt Maksimal samtidig generatorisk peakbremsekraft: P maks. gen = (P køre + P løfte ) 150 % x η P maks. gen = (0 kw + 5 kw) 150 % 0,85 P MDR 150 % tilladt 1 sekund stoprampe svarer til 0,8% ED (tilkoblingstid) for en bremsemodstand. (ED = stoprampe / cyklus-tid = 1 s /120 s = 0,008) Iht. tildelingstabellen giver det følgende kombinationsmulighed: BW106, belastningsevne ved 1% ED: 120 kw alternativt: 2 BW parallel, belastningsevne ved 1 % ED: sammen 100 kw Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring 5

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V GM A/A Tilslutning V via sikkerhedstransformer. N L AC V N L AC V GM A For adskillelse fra nettet anvendes en kontakt med min. mm kontaktåbning. GM A GM A GM A GM A Paralleldrift af flere motorer mulig.

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

SEZ91.6 SEZ91.PU-K4. Interfaces. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

SEZ91.6 SEZ91.PU-K4. Interfaces. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 5 143 Interfaces Interfaces mellem fasesnitregulator og manøvreorgan Indgang : DC... 2 Phs (fasesnit) Indgang : Signal fra PU-K4 / RDN2 / RDE2 : To arbejdsområder for magnetventiler og spjældmotorer Udgang

Læs mere

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering 24A Ventilmotor 24A Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 5... 8 Moment 2 Nm Nominel spænding AC/DC 24 V Styring: On-off (-leder) eller 3-punkt (2-leder) ekniske data Elektriske data Nominel spænding

Læs mere

Systemhåndbog MOVITRAC B

Systemhåndbog MOVITRAC B Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Systemhåndbog MOVITRAC B Udgave 09/2011 16964896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Systembeskrivelse MOVITRAC B... 6 1.1

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer Acti 9 Hovedkatalog 0 Automatsikringer Valg af beskyttelsesenheder til kredsløb Kortslutningsudløsere kan: - beskytte imod ildebrand, der kan forårsages af et fejlbehæftet elektrisk kredsløb (kortslutning,

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

EMO T. Aktuatorer Termoelektrisk aktuator med høj ydeevne

EMO T. Aktuatorer Termoelektrisk aktuator med høj ydeevne EMO T Aktuatorer Termoelektrisk aktuator med høj ydeevne IMI TA / eguleringsventiler / EMO T EMO T Anvendes sammen med TBV-C eller tilsvarende ON/OFF reguleringsventiler, den højtydende EMO T aktuator

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 04/2007 11559497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 er en hurtigt drejende spjældmotor til anvendelse i punkt-udsugningsanlæg. HMO 4 er forsynet med elektroniske endestop og er beskyttet mod overbelastning.

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

OEM STA219 STA719. Termiske motorer. Siemens Building Technologies HVAC Products. til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE...

OEM STA219 STA719. Termiske motorer. Siemens Building Technologies HVAC Products. til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE... OEM Termiske motorer til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE... STA219 STA719 STA219 Driftsspænding AC 230 V, styresignal on/off STA719 Driftsspænding AC/DC 24 V, styresignal on/off eller

Læs mere

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF)

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF) Signalkontakter ON/OFF signalkontakter (OF) c standardudstyr: 4 OF pr. : v standard: 47076 v lavniveau: 47077 for v v til drawout version: 33098. c OF kontakterne angiver hovedkontakternes position c de

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Kommunikationscentral

Kommunikationscentral 2 529 Kommunikationscentral OCI600 for kommunikation mellem en PC-betjeningsstation og et varmeanlæg Anvendelse Brugere I varmeanlæg, som indeholder en eller flere LPB-(Local Process Bus) kompatible Landis

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

APPLICATION SHEET Juli

APPLICATION SHEET Juli Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 2. Anvendelse - Data 3. Valg af produkt og dimensionering 4. Motovario løsning 1. Beskrivelse Skærmene til cricketbaner er en del af det nødvendige udstyr til cricketspillet.

Læs mere

84.02. 2 CO 16 A kontaktudgange Digital Timer 2 i 1 : to helt uafhængige og programmerbare kanaler i et enkel produkt. Forbindelses diagram

84.02. 2 CO 16 A kontaktudgange Digital Timer 2 i 1 : to helt uafhængige og programmerbare kanaler i et enkel produkt. Forbindelses diagram 84 84 Multi-funktion SMART-timer -- 1 CO (16 A) + 1 CO (16 A) 2 i 1: to uafhængige kontaktudgange To spændingsvarianter: 12 24 V AC/DC samt 110 240 V AC/DC To programmerings modes: Smart mode via smartphone

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) da Vigtige henvisninger Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Tilsigtet anvendelse 1 2. Sikkerhedsanvisninger 1 3. Juridiske bestemmelser 2 4. Leveringsomfang 2 5. Funktionsbeskrivelse 2 6. Produktbeskrivelse

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT).

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Termostater, Type KP KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). En KP termostat kan sluttes direkte til énfasede vekselstrømsmotorer

Læs mere

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program JUMO GmbH & Co. KG Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Tyskland Postadresse: 36035 Fulda, Tyskland Telefon: +49 661 6003-0 Telefax: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

K8AB-AS. Typenummerets opbygning. Enkeltfaset strømrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-AS. Typenummerets opbygning. Enkeltfaset strømrelæ. Forklaring til typenummer Enkeltfaset strømrelæ K8AB-AS Ideelt til strømovervågning af industrielle varmelegemer og motorer. Overvågning af overstrømme eller understrømme. Manuel reset og automatisk reset understøttes af ét relæ.

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark Typeblad 404391 Side 1/7 JUMO MAERA F27 Niveausonde Anvendelse Niveau og volumemåling i 1 Vand og spildevands industri Brønde og overfladevand Boringer Aggressive medier (f.eks galvaniseringsbade, syrer)

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan

S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan Et af de mest kompakte design på markedet Modstandsdygtig i barske miljøer Nem og hurtig installation industrial.omron.dk 2 S8VK strømforsyninger

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Lastadskillere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Lastadskillere Acti 9 Hovedkatalog 01 Lastadskillere Lokal kontrol isw-omskiftere DB1818 PB10566-40 Indikation af positionskontakt Egnethed til industriel isolering ifølge IEC/EN 60947-3-standarden. Det grønne felt garanterer

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B Udgave 02/2008 16602099 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger... 5 1.1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface Version 5 Styring komfortventilation WUF 110 / 121 / 150 otorinterface 6.05 WUF 121 WUF 110 WUF 150 Anvendelsesområde motorinterfacet muliggør 230V AC drift med ±24V DC vinduesmotorer interfacet har en

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere