Autotaks kalkulationssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autotaks kalkulationssystem"

Transkript

1 Autotaks kalkulationssystem Journal nr.3: /aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. I forbindelse med behandlingen af et anmeldt kalkulationssystem til kalkulation af lakarbejder har Konkurrencestyrelsen valgt at foretage en vurdering af Autotaks. 2. Autotaks er et edb-kalkulationssystem, der bruges af forsikringsselskabers taksatorer og autoværksteder til hjælp til kalkulation af priser på reparation og lakering af forsikringsdækkede autoskader. 3. Autotaks indeholder for næsten alle bilmodeller blandt andet data om deres reservedele, fabrikstider for udskiftning heraf, lakeringstider for hver karosseridel, reservedelspriser og lakpriser/lakforbrug. De vejledende reservedelspriser er de samme, som de danske bilimportører udsender til deres forhandlere/værksteder. 4. Alle disse data er vejledende og er meget lette at ændre i systemet. Autotaks data og opbygning stammer fra det schweiziske Audatex system, hvortil F&P (forsikringselskabernes og pensionskassernes erhvervsorganisation) har fået licens. Systemet anvendes i 20 andre lande. 5. F&P formidler Autotaks videre til hhv. forsikringsselskaber og værksteder uden vederlag. F&P ændrer ikke i systemets data inden det videreformidles, ligesom F&P ikke håndhæver brugen af Autotaks og systemernes normeringer. 6. Autotaks har et underliggende system, hvori det enkelte forsikringsselskab og det enkelte autoværksted skal fastlægge en timepris og andre særlige aftaler, f.eks. reservedelsrabatter. Systemet støtter dermed muligheden for at fravige systemets normeringer, og tvinger parterne til at aftale en individuel timepris. Disse forhandlinger tager udgangspunkt i skadens omfang og parternes forhandlingsstyrke. 7. Autotaks vurderes ikke at udgøre en konkurrencebegrænsning som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Systemet har hverken til formål eller til følge af begrænse konkurrencen. Systemet fremmer parternes kommunikation når reparationsprisen på en bil skal forhandles, og øger forsikringsselskabernes indsigt i reparationens omfang. Systemet lægger endvidere op til, at parterne selv skal indgå underliggende individuelle aftaler, hvorved en samordning undgås. Afgørelse 8. Det meddeles F&P, at deres formidling af Autotaks kalkulationssystemet, herunder AT-lak, ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

2 Sagsfremstilling Sagens anledning 9. På rådsmødet den 16. december 1998 behandlede Konkurrencerådet henholdsvis autolakerernes kalkulationssystem, FAI euro LAK og skadeopgørelsessystemerne, Autotaks og AT-lak (Autotaks systemerne). 10. Rådet fandt, at Autotaks systemerne bl.a. indeholdt prisnormeringer, som begrænsede autoværkstedernes mulighed for at fastsætte deres priser i forbindelse med udførelsen af autoskadearbejde for forsikringsselskaberne. Rådet påbød derfor aftalerne ophævet i henhold til konkurrencelovens 6, stk Konkurrencerådet fandt, at FAI euro LAK s vejledende satser for materialeforbrug og tidsforbrug kunne udgøre en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Rådet fandt ikke, at aftalen havde en konkurrencebegrænsning til formål, men fandt derimod, at følgen af aftalen udgjorde en konkurrencebegrænsning, da normeringerne i systemet medførte en vis ensartethed i lakerernes kalkulation af lakarbejde. Rådet vurderede dog, at det anmeldte system kunne leve op til betingelserne for en individuel fritagelse som oplistet i konkurrencelovens 8, stk. 1, jf. stk Den individuelle fritagelse af FAI euro LAK systemet udløb den 1. maj 2001, og FAI (Foreningen af Auto- og Industrilakerere) har på den baggrund ansøgt om en fornyet fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 4. I forbindelse hermed har FAI gjort Konkurrencestyrelsen opmærksom på, at Autotaks systemerne ligner FAI euro LAK systemet meget. 13. Konkurrencestyrelsen har på den baggrund valgt at foretage en vurdering af Autotaks systemerne i forbindelse med vurderingen af FAI euro LAK systemet. Markedsbeskrivelse 14. Der blev i 2000 anmeldt cirka motorkøretøjsskader til forsikringsselskaberne i Danmark. På den baggrund blev der udbetalt cirka 7.590,7 mio. kr. i erstatning til forsikringstagerne Forsikringsskader på biler bliver repareret på et forsikringsselskabs regning med et autoværksted som hovedentreprenør. Visse arbejder som f.eks. lakering, bliver typisk udført i underentrepriser hos specielle lakeringsværksteder. Forsikringstageren vælger som hovedregel selv, hvilket værksted, der skal udføre reparationen ("det frie værkstedsvalg"). 16. På grund af det høje pris- og afgiftsniveau er den altovervejende del af bilerne i Danmark kaskoforsikrede, ca. 90 pct. af bilparken er fuldt kaskoforsikret mens det tilsvarende tal for mellemeuropæiske lande er pct. 17. Hovedparten af skadede biler repareres for et forsikringsselskabs regning, hvoraf ca. 80 pct. af reparationerne opgøres ved brug af Autotaks systemerne.

3 18. Der findes i Danmark ca autoværksteder. Heraf har de ca erhvervet Autotaks systemerne, og ca værksteder er meget aktive brugere af systemet. 19. Autotaks, herunder AT-lak, anvendes når forsikringsselskab og autoværksted skal fastsætte prisen for reparation og lakarbejde af en skadet bil. Systemet hjælper taksatoren fra det givne forsikringsselskab med at vurdere, hvor lang tid en given skade tager at udrette, hvad reservedelen ca. koster, hvor meget lak, der skal bruges til lakeringen osv. På baggrund heraf kan værkstedet og taksatoren starte forhandlingerne og fastsætte de enkelte variable i systemerne efter den konkrete sag og parternes forhandlingsstyrke. Parterne Forsikring og Pension (F&P) 20. Forsikring og Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. F&P blev dannet i 1997 under navnet Rådet for Dansk Forsikring og Pension. Det skete gennem en sammenlægning af Assurandør-Societetet og Arbejdsmarkedspensionsrådet (AMPR). Den 1. januar 1999 blev navnet ændret til Forsikring og Pension. 21. Hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark er medlem af F&P. I 2001 var der 203 medlemmer fordelt på 94 koncerner, administrationsfællesskaber, agenturer eller enkeltselskaber samt to informationsmedlemmer. 22. F&P har licens til Autotaks systemerne i Danmark 2. F&P formidler systemet til en række organisationer i Danmark, hvorved Autotaks systemerne anvendes i stort set hele autoreparationsbranchen. 23. F&P har oplyst, at de ikke tager betaling for formidlingen af Autotaks systemerne. Årsagen hertil er, at systemet er et kommunikationsmedie mellem det enkelte forsikringsselskab og værksted. Har begge parter ikke systemet, vil det medføre, at forsikringsselskabet er nødt til at sende en taksator ud til værkstedet, når bilens skade skal takseres. Dette vil i længden koste forsikringsselskaberne mere end det, der kunne inddrives på salg af Autotaks systemerne. Autobranchens brugere af Autotaks systemerne 24. Dansk Automobilforhandler Forening (D.A.F) får Autotaks systemerne af F&P og videreformidler systemerne til sine medlemmer, der er autoriserede autoforhandlere og autoriserede autoværksteder. 25. D.A.F. er bilbranchens største brancheorganisation. D.A.F havde i medlemsvirksomheder, der repræsenterer 41 bilmærker og 1109 forhandlere af nye biler. D.A.F s medlemmer omsatte i 1999 for i alt 49,9 mia. kr. Omsætningen dækker over salg af nybiler, brugte biler, reservedele og reparationer. 26. F&P formidler også Autotaks systemerne til en lang række andre organisationer og selskaber i autobranchen:

4 Centralforeningen af Autoreparatører (CAD), hvis medlemmer er de ikke autoriserede autoværksteder, Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark (S.K.A.D), hvis medlemmer er ikke autoriserede karrosseribyggere og autooprettere og SMC-Data, Volvo Bilia / Volrat, Datamann A/S, D.A.O., ADP Dealer Service Denmark, Cykelhandlerkæden, T-Systems, RST Helios, Automester og AutoPartner. Autotaks kalkulationssystemet 27. Autotaks bygger på det internationale skadesopgørelsessystem Audatex med visse tilpasninger (dansk sprog, danske bilmodeller mv.). 28. Audatex kalkulationssystemet er oprindeligt udviklet af en række tyske taksatororganisationer, der også har udviklet kalkulationssystemet Eurotax, på baggrund af hvilket FAI euro LAK er udviklet Audatex systemet ejes i dag af Audatex AG i Schweiz, der formidler licensaftaler til brugere i 20 andre lande 4, herunder F&P, der på baggrund af en bestyrelsesbeslutning i F&P, har haft rettighederne i Danmark siden Selskabet Audatex GmbH i Tyskland varetager systemets datavedligeholdelse og bearbejdning af data for nye bilmodeller. 30. Audatex indeholder som udgangspunkt en bildatabase, fabrikstider, reservedelsdata, lakeringstider, et kalkulationsprogram, PC-grafik og en del hjælpeprogrammer. Den danske udgave Autotaks er ændret på nogle punkter, for eksempel er sproget ændret til dansk. For det andet indeholder Autotaks kun de bilmodeller, der kan købes i Danmark. Endelig indeholder Autotaks de danske reservedelspriser, gennemsnitlige danske lakindkøbspriser, danske fotos og dansk kommunikation. 31. Når et forsikringsselskab bruger Autotaks lægger selskabet selv oplysninger ind i en dertil indrettet del af systemet på baggrund af forsikringsselskabets individuelle aftaler med autoværkstedet. Denne del indeholder de værkstedstimepriser og andre specielle aftaler, som det pågældende forsikringsselskab har med de enkelte værksteder, se også bilag Alle de data, som Autotaks indeholder herunder både de, der ligger i det grundlæggende system og dem, der som udgangspunkt forhandles individuelt mellem værksted og forsikringsselskab bl.a. værkstedstimeprisen, kan meget let ændres i forbindelse med takseringen af en skade. Dette betyder, at bl.a. reservedelspriserne kan ændres, hvis f.eks. forsikringsselskabet får rabat på reservedele, eller der anvendes en brugt reservedel. 33. Autotaks systemet bliver anvendt af 51 forsikringsselskaber (ca. 350 taksatorer) og cirka 1700 værksteder. I 2000 blev der foretaget kalkulationer. 34. De enkelte elementer i Autotaks gennemgås nedenfor. Beregning af arbejdstid 35. De indeholdte fabrikstider i Autotaks omfatter hovedsagelig tid til udskiftningsarbejde. Herudover kan der forekomme arbejde i forbindelse med opretning og reparation af skadede dele,

5 hvor tidsforbruget ikke er fastsat i Autotaks. Dette tidsforbrug aftales fra skade til skade mellem taksator og værksted. Reservedels- og materialebetalingen 36. Autotaks systemet indeholder data om reservedele til samtlige modeller for hvert af de 22 bilmærker og 245 bilmodeller, herunder oplysninger og vejledende udsalgspriser, der er givet af de pågældende producenter eller importører. 37. Ved brug af uoriginale reservedele anvendes det pågældende værksteds normale priser, medens prisen aftales konkret mellem taksator og værksted ved brug af brugte reservedele. 38. For hvert bilmærke er der endvidere angivet en række yderligere omkostninger. Omkostningerne til hjælpematerialer (ilt, gas, CO2, tin, tvist etc.) og miljøomkostninger er fastsat som en procentdel af arbejdstidsbetalingen. Omkostninger til småmaterialer (clips, skiver, skruer etc.) er fastsat som en procentdel af reservedelsbeløbet. Timepriser 39. Disse er ikke fastlagt i Autotaks systemet. 40. Autotaks systemet er indrettet med et underliggende system, jf. punkt 31 hvor hvert forsikringsselskab og hvert værksted kan gå ind og lave individuelle aftaler for deres samarbejde, se også bilag 1. I dette underliggende system kan aftaler om timepriser, materiale rabatter, brugtdelsaftaler, tidsforbrug osv. indtastes. 41. I praksis fungerer systemet således, at når en forsikringstager henvender sig til et værksted og oplyser hvilket forsikringsselskab, denne er forsikret hos, vil værkstedet taste dette i et dertil indrettet felt i Autotaks. Forhandlingen med taksatoren om den pågældende skadespris vil herefter foregå med udgangspunkt i den relevante aftale mellem netop disse to parter. 42. I Autotaks systemet ligger en selvstændig lak-del, AT-lak, der beskrives nedenfor. AT-lak 43. Som nævnt ovenfor indeholder Autotaks også en lak del, AT-lak. AT-lak og FAI euro LAK, der anvendes af autolakererne, er som udgangspunkt et og samme system, idet alle normeringer og data i systemerne stammer fra de samme selskaber (Eurotax og AZT). 44. AT-lak indeholder oplysninger om bilmærker- og modeller med angivelse af arbejdsbeskrivelser og behandlingsmønstre. Systemet angiver det gennemsnitlige tidsforbrug for de forskellige arbejdsopgaver og det gennemsnitlige materialeforbrug. Systemet indeholder ligeledes oplysninger om de gennemsnitlige materialepriser 45. FAI euro LAK anvendes af lakeringsværkstederne på alt lakeringsarbejde på biler. AT-lak finder derimod anvendelse på forholdet mellem forsikringsselskabet og det autoværksted, der har den skadede bil til reparation, og ikke direkte i forholdet mellem autoværkstedet og det lakeringsværksted, der udfører lakeringsarbejdet i underentreprise for autoværkstedet.

6 46. De enkelte elementer i AT-lak systemet gennemgås nedenfor. 5 Beregning af arbejdstid 47. AT-lak angiver en normeret gennemsnitstid (inkl. starttid) for de enkelte arbejdsopgaver. Gennemsnitstiden er fastsat af det tyskeforskningsinstitut AZT på basis af en række tidsstudier. Beregning af materialebetaling 48. AT-lak indeholder en normering af det gennemsnitlige materialeforbrug ved de forskellige arbejdsopgaver. Materialeforbruget er fastsat af AZT på basis af arealopmålinger og behandlingsmønstre for hver enkelt arbejdsopgave. 49. Systemet indeholder endvidere en angivelse af materialepriser. Det drejer sig om priserne på de forskellige typer lak, der anvendes samt priser på en række hjælpematerialer. AZT har fastsat priserne som et vægtet gennemsnit af de fire største leverandørers salgspriser. 50. AT-lak systemet foretager på basis af disse priser og materialeforbruget automatisk en beregning af den samlede materialebetaling, idet der i systemet er mulighed for at indtaste et materialeindeks til beregning af en materialeavance. 51. Systemet har som udgangspunkt et materialeindeks på 100, svarende til den gennemsnitlige materialepris dvs. en avance på 0 pct. Det er herefter op det det enkelte værksted at fastsætte en gennemsnitlige materialeavance, som det må forventes, at autolakereren (der udfører lakarbejdet i underentreprise) vil forlange. Dette sker i praksis ved at ændre materialeindekset. Sættes indekset til f.eks. 120, kalkulerer systemet med en gennemsnitlig materialeavance på 20 pct. Miljøtillæg 52. Herudover indeholder AT-lak et miljøtillæg, der beregnes som en procentdel af den samlede materialepris. Det er op til det enkelte værksted at fastsætte denne procentdel. Timepriser og avancer 53. AT-lak systemet indeholder ingen vejledende timepriser og ingen vejledende avancer. Disse skal aftales separat mellem det enkelte værksted og det enkelte forsikringsselskab. 54. Samlet set kan der hentes normeringer for arbejdstid. materialeomkostninger og materialeforbrug i AT-lak systemet. Hertil skal der lægges materialeavance, timeløn og miljøtillæg. Vurdering 55. Autotakssystemet har ikke været anmeldt til Konkurrencestyrelsen i dets nuværende form. Styrelsen har ex officio taget systemet op til vurdering i forbindelse med vurderingen af det anmeldte FAI euro LAK system. 56. Forsikringsselskaberne og autoværkstederne driver erhvervsvirksomhed, hvorfor Autotaks systemernes anvendelse i Danmark er omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk. 1.

7 57. Medlemmerne af F&P og autoreparationsbranchens brugere af Autotaks systemerne har tilsammen en omsætning, der langt overstiger 1 mia. kr. Allerede af den grund, kan det fastslås, at aftalerne ikke er undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, som følge af bagatelreglerne i lovens 7. Det relevante marked Det relevante produktmarked 58. Forsikringsskader på biler bliver udbedret på forsikringsselskabets regning med et autoværksted som hovedentreprenør. Visse skader som f.eks. lakskader - kan blive udført i underentrepriser hos selvstændige lakeringsværksteder. 59. Autotaks, herunder AT-lak, anvendes dog kun som hjælp til beregning af den pris, som autoværkstedet kan tage af forsikringsselskabet. Dette inkluderer såvel prisen for reparationsarbejdet som lakarbejdet, hvad enten lakeringen foretages af værkstedet selv eller af en selvstændig lakerer. 60. Autotakssystemet indeholder data om de fleste gængse bilmærker og -modeller. Systemet omfatter både vare- og personbiler. 61. Det relevante produktmarked i sagen fastlægges som enhver form for autoskadearbejde, herunder plade- og lakeringsarbejde på person- last og varebiler. 62. På trods af, at lak-, karosseri,- plade- og reparationsarbejder som regel ikke er substituerbare ydelser - men snarere er komplementære - foretages der ikke en separat opdeling af disse ydelser, da Autotaks systemerne indeholder alle disse ydelser, og da det ikke har betydning for sagens udfald i øvrigt. Det relevante geografiske marked 63. Som tidligere nævnt er langt størstedelen af autoreparationerne i Danmark forsikringsdækkede. I henhold til det frie værkstedsvalg, som næsten alle forsikringsselskaber tilbyder deres kunder, vil en forbruger som regel køre til det nærmeste/mest belejlige autoreparationsværksted. Autoreparationsværkstedet vil herefter af tidsmæssige årsager også oftest vælge en lakerer i nærheden af værkstedet. 64. Det er klart, at forbrugere i det omfang de selv skal betale skaden vil være mere kritiske med hvilket værksted de vælger. Således må det antages, at denne kundegruppe vil være tilbøjelig til at køre lidt længere efter et værksted, der til gengæld er billigere. Statistikken tyder imidlertid på, at mængden af forbrugere, der krydser grænsen i denne anledning ligger på et minimum. 65. Danmarks Statistik opgør normalt kun im- og eksport af varer, ikke af serviceydelser. Konkurrencestyrelsen har imidlertid fået foretaget specialkørsler, hvoraf fremgår, at såvel eksport som import af reparations- og lakeringsydelser udgør en meget lille procentdel af det samlede indenlandske salg Det relevante geografiske marked afgrænses herefter til Danmark.

8 Konkurrencelovens 6, stk Audatex systemet, som danner grundlag for Autotaks systemerne, ejes af det schweiziske selskab Audatex AG, der formidler licenser til interesserede virksomheder i hele verden. Audatex AG har siden 1990 solgt en licens til systemet til F&P, der i overensstemmelse med licensen tilpasser systemet til danske forhold, men i øvrigt ikke ændrer ved systemets normerede satser. 68. Ved vurderingen af Autotaks systemerne må indgå, at de leveres fra en tredjemand, der ikke nødvendigvis har sammenfaldende interesser med systemets brugere, forsikringsselskaberne og autoværkstederne. 69. F&Ps formidling af Autotaks til autobranchens organisationer og værksteder er vertikale aftaler, da forsikringsselskaberne er kunder hos værkstederne, når forsikringsdækkede biler skal repareres/lakeres. Beslutningen i F&P om, at erhverve licensen til Autotaks, er imidlertid en horisontal branchevedtagelse. 70. Det forhold, at der er indgået en aftale mellem to brancheforeninger, der hvad aftalen angår, befinder sig i hvert sit omsætningsled er ifølge F&P - ikke udtryk for, at der er truffet en vedtagelse om at binde medlemmerne i de respektive brancheforeninger til at anvende Autotaks systemerne. 71. Nedenfor vurderes det, om Autotaks systemerne har til formål eller til følge, at begrænse konkurrencen mellem autoværksteder i Danmark, som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2. Konkurrencebegrænsning 72. Det må vurderes, at Autotaks systemerne ikke har til formål at begrænse konkurrencen mellem autoværksteder. Systemerne indeholder ikke åbenbare konkurrencebegrænsninger og er hverken et redskab til at samordne priser eller avancer. Autotaks systemerne kan derimod anvendes til fakturering, idet aftaleparterne efter forhandlingen i den konkrete skadesag indtaster de aftalte variable og den aftalte timepris og dermed automatisk får en komplet faktura, indeholdende alle de nødvendige oplysninger. 73. Audatex kalkulationssystemet (hvoraf Autotaks udspringer) er oprindeligt udviklet af en række tyske taksatororganisationer og vedligeholdes med opdateringer af data fra bilfabrikkerne og målinger og tidsstudier fra forskningsinstitutter. Dataene i systemet er efter det oplyste ikke udarbejdet med henblik på at enten fastsætte et prisniveau eller øge hhv. sænke priserne på reparationsarbejder. Dataene dækker kun målelige faktorer, hvortil F&P har lagt de vejledende reservedelspriser. 74. Disse vejledende reservedelspriser er de samme vejledende videresalgspriser, som hver enkelt bilimportør giver til sine forhandlere/autoriserede værksteder. De vejledende videresalgspriser kan for de fleste bilmærkers vedkommende hentes på bilmærkernes hjemmesider, hvorfor Autotaks systemets formidling heraf ikke udgør en udveksling af kommercielt følsomme oplysninger. Systemets dataformidling kan derfor ses som et hjælpemiddel til en hurtigere skadeopgørelse sammenstillet med de prisvejledninger, som findes i det vertikale forhold mellem importør og forhandler/værksted.

9 75. Endvidere skal det tillægges vægt, at alle faktorer i systemet er meget lette at ændre, ligesom systemet på ingen måde tilskynder til konkurrencebegrænsende adfærd i forbindelse med anvendelsen af Autotaks systemerne. 76. Inde i Autotaks har det enkelte forsikringsselskab en database, hvor selskabets aftaler med de enkelte værksteder ligger. Et værksteds timepriser og anvendelse af de normerede variable er således afhængige af, hvilket forsikringsselskab det kontraherer med. Ligeledes er de betingelser et forsikringsselskab opnår hos værkstederne afhængige af, hvilket værksted forbrugeren har valgt at køre sin bil ind på. 77. Systemet lægger altså op til, at timepriserne der ofte udgør en betydelig del af den samlede regning - og anvendelsen af de normerede faktorer i systemet aftales individuelt mellem det enkelte værksted og det enkelte forsikringsselskab. Specielt om AT-lak 78. Vedrørende anvendelsen af AT-lak gør de ovennævnte forhold sig ligeledes gældende. AT-lak normerer tidsforbrug, materialeforbrug og materialeomkostninger, men indeholder ingen vejledende timepriser og ingen avancer på materialernes indkøbspriser. 79. Det skal endvidere bemærkes, at når forsikringsselskabet og værkstedet forhandler prisen på lakeringsarbejdet har det i praksis virkninger for tredjemand, lakereren, idet lakarbejdet udføres i underentreprise af denne. Underentrepriseaftalen mellem værkstedet og autolakereren er dog stadig en separat aftale, der skal forhandles mellem disse to parter. Har autoværkstedet således forlangt et for lille beløb af forsikringsselskabet for arbejdet, risikerer værkstedet at måtte betale lakereren en højere pris for arbejdet. 80. Det forhold, at autoværkstedet forhandler lakpriser med forsikringsselskabet, har en vis lighed med byggebranchens entreprenøraftaler, hvor der ligeledes i den samlede entreprisesum, skal være plads til hhv. el-arbejde, murer-arbejde osv. 81. Samlet må det vurderes, at AT-lak hverken har til formål eller til følge af begrænse konkurrencen, da aftalen ikke er udtryk for en normering af priserne for lakarbejde. AT-lak er i lighed med det øvrige Autotakssystem udelukkende et hjælpemiddel til at beregne omkostningerne ved et arbejde, hvortil der skal lægges en timepris samt en avancepct. Konklusion 82. F&Ps formidling af Autotaks systemet, herunder AT-lak systemet til F&Ps medlemmer og til autoreparationsbranchen er, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke en konkurrencebegrænsning som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 2, hvorfor der ikke er grundlag for at udstede et påbud i medfør af konkurrencelovens 6, stk Jf. Forsikringsoplysningens hjemmeside, 2 På lakdelen deler F&P licensretten med FAI, der formidler FAI euro LAK kalkulationssystemet 3 Jf. rådsnotat vedr. FAI euro LAK kalkulationssystemet, der er forelægges for rådet parallelt med

10 dette notat. 4 Heriblandt alle EU medlemsstater med undtagelse af Sverige, Finland og Italien, der anvender et lignende system, udviklet af en anden virksomhed end Audatex AG. 5 For god ordens skyld gøres opmærksom på, at elementerne er sammenfaldende med elementerne beskrevet i FAI euro LAK notatet, der forelægges for rådet parallelt med denne sag. 6 Procenttallene ligger mellem 0 og 1,15 pct.

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Autolakerernes kalkulationssystem

Autolakerernes kalkulationssystem Autolakerernes kalkulationssystem Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-32/jec 1. Resumé Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) har den 22. april 1998 anmeldt et kalkulationssystem for autolakeringsarbejde,

Læs mere

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-209/jec 1. Resumé Automobilforsikringsselskabernes Fællesråd (AF) har den 26. juni 1998 anmeldt et aftalekompleks

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Retningslinjer for forsikringsselskaber og autoværksteder ved forsikringsskader på biler

Retningslinjer for forsikringsselskaber og autoværksteder ved forsikringsskader på biler Retningslinjer for forsikringsselskaber og autoværksteder ved forsikringsskader på biler Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Li Reparationslakering K3 L Overfladelakering K2

Li Reparationslakering K3 L Overfladelakering K2 9. 5. INTRODUKTION Dette værktøj er udarbejdet af FAI som en hjælp til alle de der arbejder med at opgøre lakeringsskader, såvel i Autotaks, som i FAI euro LAK. AT-lak/FAI euro LAK beregner arbejdstider

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtbilkatalog

Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtbilkatalog 1 af 6 07-08-2012 13:39 Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtbilkatalog Jnr.: 2:8032-22/kb Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF) har ved anmeldelse

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære

Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære 1 af 6 07-08-2012 13:30 Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære Jnr.: 2:802-24/kb Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Konkurrencerådet har fået henvist en klage fra EU-Kommissionen til

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Opel Danmarks rabatsystem

Opel Danmarks rabatsystem Opel Danmarks rabatsystem Journal nr.3:1120-0289-14/doindustri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af konkurrenceforholdene på autoområdet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser

Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser OSSIER OM REPARATIONSGRÆNSEN Færre totalskader - flere arbejdspladser Ændring af reparationsgrænsen har ved to lejligheder, senest i

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

AT-lak / FAI euro LAK systembeskrivelse. Oplag 11/0

AT-lak / FAI euro LAK systembeskrivelse. Oplag 11/0 AT-lak / FAI euro LAK systembeskrivelse Oplag 11/0 Udgivet 04.09.2012 FORORD... 2 AREALET... 2 MATERIALEINDE... 2 LAKERING MED SPECIALEFFEKTLAKKER... 2 UDSPRØJTNING FOR OPTIMAL FARVETILPASNING... 2 BORTSKAFFELSE

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. CampTaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Caravan- og trailerreparatører

Vejledning ver. 1/0. CampTaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Caravan- og trailerreparatører Den 29. juli 2011 Vejledning ver. 1/0 til CampTaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Caravan- og trailerreparatører INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Danhostels maksimalprissystem

Danhostels maksimalprissystem Danhostels maksimalprissystem Journal nr. 4/0120-0289-0033/TUK/MEM Rådsmøde den 29. november 2006 Resumé 1. I maj 2006 henvendte Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, bedre kendt som Danhostel, sig til

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Guidelines til anvendelse af. brugte dele i skadesreparation

Guidelines til anvendelse af. brugte dele i skadesreparation Guidelines til anvendelse af brugte dele i skadesreparation Følgende organisationer har tilsluttet sig disse guidelines Alle forsikringsbranchens auto-taksatorkorps AutoBranchen Danmark Bilbranchen DI

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

E I L N P. kort beskrivelse. Udgave 02/2011 autotaks. EILNP indeholder forklaringer til de fleste funktioner i autotaks

E I L N P. kort beskrivelse. Udgave 02/2011 autotaks. EILNP indeholder forklaringer til de fleste funktioner i autotaks autotaks kort beskrivelse EILNP indeholder forklaringer til de fleste funktioner i autotaks Autotaks er betegnelsen for F&P's skadesopgørelsessystem. Autotaks anvendes til opgørelse af person-/varebiler

Læs mere