Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272"

Transkript

1 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen... 5 Elbiler... 7 Parkeringsskader... 8 Mobilitet og teknologiske hjælpemidler Afsluttende bemærkninger Side 1 af 13

3 Trafik og bil 2012 Baggrund og analyseproblem Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant at se, om der sker ændringer i medlemmernes kørselsmønstre. En stigning i antallet af kørte erhvervskilometer kan indikere vækst i virksomhederne, eller at sælgerne får større distrikter m.m. Ud over en generel måling af medlemmernes kørselsmønster, dækker undersøgelsen også medlemmernes holdninger til trafikadfærd. I år har vi belyst følgende områder: Skattereform Elbiler Parkeringsskader Mobilitet og teknologiske hjælpemidler Metode og validitet Undersøgelsen er gennemført som en online spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er sendt til personer i Business Danmarks medlemspanel. Invitationer blev sendt ud den 29. juni 2012, og der blev sendt en påmindelsesmail den 10. juli til paneldeltagere, der ikke havde reageret på invitationsmailen. Undersøgelsens svarprocent fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1. Svarprocent Antal Procent Bruttoliste Fejl/kan ikke leveres 15 0,7 Nettoliste ,3 Ej besvaret ,2 Ønsker ikke at deltage 52 2,4 Ufuldstændige besvarelser 21 1,0 Gennemførte interviews ,3 Dækningsgraden i forhold til hele foreningen er på 3,5 %. Datamaterialet er repræsentativt i forhold til foreningssammensætningen, når vi ser på objektive karakteristika som køn og geografi. Kigger man derimod på alder, er datamaterialet skævvredet, hvilket har medført en vægtning. Denne ses i nedenstående tabel. Tabel 2. Vægtning af datamaterialet Alder I populationen I stikprøven Vægt år 5,7 3,0 1, år 26,9 20,3 1, år 37,8 39,8 0, år 23,4 30,0 0,78 61 år eller derover 6,2 6,9 0,90 Side 2 af 13

4 Da undersøgelsen er målrettet erhvervsbilister, skal man minimum køre erhvervskilometer pr. år for at deltage i undersøgelsen. Endvidere har vi frasorteret respondenter på 65 år og derover. Efter validering og rensning af datasættet har vi 740 brugbare besvarelser. Medlemmernes kørselsmønstre og biler I nedenstående tabel fremgår medlemmernes årlige erhvervs- og privatkilometer i de seneste tre år. Tabel 3. Antal årlige kørte kilometer (gennemsnit) Antal kørte erhvervskilometer Antal kørte privatkilometer Antal kørte kilometer i alt Forskellen i antallet af kørte kilometer ligger indenfor den statistiske usikkerhed, og vi kan derfor ikke umiddelbart konkludere, at der er sket et fald. Der bliver kørt færrest erhvervskilometer i København ( km.) og flest i Sydøstjylland ( km.) Vi har også belyst, hvilken bil man bruger til erhvervskørslen. Tabel 4. Egen bil eller firmabil Egen bil, som jeg stiller til rådighed 37,2 % 42,6 % 44,2 % Firmabil med privat råderet 48,3 % 42,0 % 39,1 % Firmabil uden privat råderet 14,5 % 15,4 % 16,7 % Det ses, at der er sket et fald i antallet af sælgere, der stiller egen bil til rådighed. Tilsvarende er firmabil med privatråderet blevet mere populært. Sælgere med firmabil kører markant flere erhvervskilometer end sælgere, der stiller egen bil til rådighed for erhvervskørsel. Sælgere i egen bil kører i gennemsnit årlige erhvervskilometer, mens sælgere i firmabil i snit kører over erhvervskilometer. Der kan ikke observeres nogen signifikant forskel på antallet af kørte private kilometer i forhold til, om man har firmabil eller egen bil. Vi har endvidere spurgt medlemmerne, om hvilken størrelse bil de kører i. Resultatet fremgår nedenfor: Tabel 5. Bilmodel Privatbil Firmabil Lille model 8,0 % 7,5 % 7,6 % 1,3 % 2,4 % 1,9 % Lille mellemklasse model 23,0 % 24,6 % 26,2 % 24,2 % 17,0 % 24,7 % Større mellemklasse model 52,4 % 52,8 % 52,4 % 61,0 % 67,4 % 60,4 % Stor model 16,6 % 15,1 % 13,9 % 13,4 % 13,2 % 13,1 % Side 3 af 13

5 Figur 1. Brændstof ,4% 73,2% 26,8% 6,6% Benzin Diesel Hybridbil/elbil Firmabil Privatbil Ovenstående diagram viser, at langt de fleste sælgere foretrækker at køre i dieselbiler. Sælgere i dieselbiler kører markant flere erhvervskilometer end sælgere i benzinbiler. Sælgere, der stiller egen dieselbil til rådighed for erhvervskørsel, kører også markant flere privatkilometer end sælgere, der stiller benzindrevet bil til rådighed for erhvervskørsel. Vi kan over tid observere en svag stigning i bilernes brændstoføkonomi (km/l). Dette ses især under firmabilerne. Dette kan skyldes, at der konstant udvikles på teknologien, der gør, at biler kører længere på literen. Tabel 6. Brændstoføkonomi Ifølge producenten Ifølge egen opfattelse Egen bil 17,4 km/l 15,8 km/l 16,1 km/l 16,0 km/l Firmabil 18,0 km/l 15,6 km/l 15,5 km/l 15,0 km/l Respondenter i firmabiler har oplevet en større stigning i antal km/l. Det formoder vi hænger sammen med, at flere firmabiler går fra benzin til diesel. Undersøgelsen har også belyst, om erhvervsbilerne bliver købt som nye, brugte eller bliver leaset. Tabel 7. Anskaffelse af erhvervsbil Privatbil Firmabil Købt som ny 51,8 % 52,5 % 53,7 % 26,2 % 29,2 % 33,8 % Købt som brugt 44,5 % 43,0 % 43,2 % 7,8 % 9,6 % 9,2 % Leaset 3,7 % 4,5 % 3,1 % 66,0 % 61,2 % 56,9 % Side 4 af 13

6 Både for privat- og firmabiler ser det ud til, at der blive solgt færre nye biler. Tendensen ses allerede at være begyndt i 2010 eller før, og kan skyldes finanskrisen, som har været over os i nogle år. Årets temaer Udover at belyse medlemmernes kørselsmønstre har vi også spurgt ind til, hvordan medlemmerne vil reagere på skattereformens øgede udgifter til personer med firmabil. Vi har også undersøgt, hvor langt en elbil skal kunne køre på literen før, at folk finder den interessant. Derefter kommer et afsnit, der omhandler parkeringsskader. Dette års temaer afsluttes med et afsnit om mobilitet og teknologiske hjælpemidler. Her kigges på brugen af videokonferencer, Skype og lignende. Skattereformen Regeringen har netop indgået en skattereform med Venstre og de Konservative. Alt efter om firmabilen afskaffes midt eller sidst i skatteåret, øger regeringens skattereform den årlige udgift til en ny fri firmabil med kr. for en topbeskattet sælger med en bil til kr. Figur 2. Vil det få konsekvenser for dit valg af den bil, som du bruger på jobbet? ,2% ,8% Nej, jeg betaler ekstraudgiften Ja, jeg vil ikke betale mere end i dag Hele 58,2 % vil prøve at finde en måde, hvorpå de kan nedsætte deres udgifter. Nedenstående diagram viser, om respondenterne tror, at arbejdsgiverne vil øge lønnen for at kompensere for de øgede udgifter. Side 5 af 13

7 Figur 3. Finder du det sandsynligt, at din arbejdsgiver vil kompensere dig lønmæssigt for de øgede udgifter til firmabil? ,2% 1 6,8% Ja Nej Figur 3 viser tydeligt, at folk forventer, at de nye udgifter rammer dem selv. Nedenstående diagram prøver at kortlægge, hvordan firmabilisterne kan reducere de udgifter, de har i forbindelse med deres firmabil. Figur 4. Der er mange måder, firmabilister kan reducere deres udgifter på. Hvilke af nedenstående alternativer får skattereformen dig til at overveje seriøst? 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 34,3% 27,9% 24,0% 23,8% 18,0% 13,5% 7,9% 3,8% En tredjedel overvejer seriøst at anskaffe sig en billigere bil i samme bilklasse, som den de har i forvejen, mens en fjerdedel overvejer at gå en bilklasse ned. Kun 13,5 % Side 6 af 13

8 overvejer at vælge en to-personers bil med papegøjeplader. Alternativt tænker 27,9 % på at anskaffe sig en nyere brugt bil. Elbiler Udstødningsgasser fra benzin- og dieseldrevne biler er et problem over hele Danmark, og især i storbyerne. I disse grønne tider arbejder man konstant på at finde alternativer til denne form for forurening. Det bedste bud indtil videre er elbiler. Disse har dog en ulempe, når det kommer til, hvor lang tid elbilens batteri kan holde strøm. Med den nuværende teknologi kan en elbil køre cirka 150 km på en opladning, hvilket gør, at mange ikke gider besværet ved elbiler. Vi har i denne undersøgelse spurgt ind til, hvor langt en elbil skal kunne køre på en opladning, for at det kunne være en interessant investering. Spørgsmålet er todelt. Der spørges både til erhvervs- og privatkørsel. Figur 5. Hvor langt skal en el-bil kunne køre på en opladning, før den kunne være interessant for dig at bruge som jobbil? 45,0% 4 38,3% 35,0% 3 25,0% 2 19,3% 18,8% 15,0% 11,8% 11,8% 1 5,0% km km km km 901 km og over Det ses, at lidt over halvdelen af de adspurgtes behov, ville blive dækket af en elbil, der kan køre 500 km på en opladning. Cirka hver femte finder først elbiler interessante som jobbil, hvis de kan køre mellem 501 og 700 km på en opladning. Side 7 af 13

9 Figur 6. Hvor langt skal en el-bil kunne køre på en opladning, før den kunne være interessant for dig at bruge som privatbil? Her menes privatkørsel og ikke erhvervskørsel. 4 35,0% 37,4% 34,6% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 10,5% 5,4% 12,1% km km km km 901 km og over Det ses, at tre ud af fire ville finde elbiler interessante som privatbil, hvis de kan køre op til 500 km på en opladning. Det tyder på, at folk har et mindre behov, når elbilen skal bruges som privatbil. Dette stemmer fint overens med tabel 3, som viste at respondenterne kører mange flere erhvervskilometer end privatkilometer. Tages gennemsnittet over alle besvarelser, bliver elbiler interessante som privatbil, hvis de kan køre 480 km på en opladning. For elbiler til erhvervskørsel er gennemsnittet helt oppe på 557 km på en opladning. Parkeringsskader I denne del af undersøgelsen sættes fokus på parkeringsskader. Især situationer, hvor skadevolder er kørt sin vej uden at give sig til kende. Derudover spørges til, om skaden blev meldt til forsikringsselskabet. Side 8 af 13

10 Figur 7. Har du oplevet at få en parkeringsskade/-bule på din bil, hvor skadevolder er kørt sin vej uden at give sig til kende? 5 45,0% 4 45,6% 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 24,1% 30,3% Ja, en gang Ja, flere gange Nej Det ses, at cirka 70 % af respondenterne har prøvet at få en parkeringsskade, hvor skadevolder er smuttet fra regningen. 45,6 % har prøvet det flere gange, hvilket må betragtes, som en stor procentdel af respondenterne. Figur 8. Har du indenfor det seneste år fået en parkeringsskade/-bule på din bil, hvor skadevolder er kørt sin vej uden at give sig til kende? ,6% 4 32,7% ,6% 1 Ja, en gang Ja, flere gange Nej Side 9 af 13

11 Hvis man spørger ind til parkeringsskader inden for det sidste år, er næsten halvdelen havnet i den ubehagelige situation, at skadevolder er kørt uden at give sig til kende. Figur 9. Anmeldte du den seneste skade til dit forsikringsselskab? ,7% ,6% 2 1 Ja Nej, det kunne ikke svare sig pga. selvrisiko og evt. præmiestigning 0,7% Jeg har ingen kaskoforsikring For næsten 3 ud af 4 personer, har det ikke kunne betale sig at melde skaden grundet selvrisiko og evt. præmiestigning. Denne situation kan skadevolder også stå i, og dette kan være grunden til, at personen ikke giver sig til kende. Vi har også spurgt, om man selv har forvoldt en skade på en anden bil indenfor det seneste år, og har forladt stedet uden at give sig til kende. Resultatet fremgår af søjlediagrammet på næste side. Side 10 af 13

12 Figur 10. Har du selv i det seneste år forvoldt en skade på en anden bil og kørt fra stedet uden at give dig til kende? ,6% ,3% 0,1% Ja, en gang Ja, flere gange Nej Til trods for, at rigtig mange har oplevet at få en parkeringsskade, så er det de færreste der tilkendegiver, at de selv har været skadevolder, og undladt at give sig til kende. Svaret skal selvfølgelig tages med det forbehold, at der er tale om et moralsk spørgsmål, hvor nogle af respondenterne måske svarer det, der er moralsk korrekt. Selv om der er tale om en anonym undersøgelse, kan det ikke afvises, at enkelte svarer modsat af de faktiske omstændigheder. Mobilitet og teknologiske hjælpemidler I denne del af undersøgelsen kigges på brugen af teknologiske hjælpemidler. Ved hjælp af Skype, videokonferencer eller lignende, vil sælgerne kunne spare meget tid på landvejene. Alle virksomheder snakker om besparelser og effektivisering, så her vil vi undersøge, om sælgerne allerede benytter sig af teknologien, eller om der er effektiviseringsmuligheder. Side 11 af 13

13 Figur 11. Bruger du videokonferencer, Skype, eller webpræsentationer, så du sparer køreturen ud til kunden? ,3% ,5% 11,2% Det ses, at næsten 70 % svarer, at de aldrig bruger videokonferencer, Skype, eller webpræsentationer. Samtidig bruger kun 5 % af respondenterne videokonferencer, Skype, eller webpræsentationer ofte eller I hele tiden. 4,1% 0,9% Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte I hele tiden Figur 12. Er videokonferencer, Skype, eller webpræsentationer noget, som du forventer at øge anvendelsen af i det kommende år? ,9% ,1% Ja Nej Side 12 af 13

14 Som det ses af ovenstående, forventer hver tredje, at teknologiske hjælpemidler i det kommende år bliver mere brugt. Der er dog en klar sammenhæng mellem den nuværende brug, og forventninger til fremtidig brug. Blandt de respondenter, der i dag aldrig bruger de teknologiske hjælpemidler, er det hele 80 % der tilkendegiver, at de heller ikke regner med at bruge videokonferencer, Skype m.m. indenfor de næste år. Vi har også spurgt, hvor mange km om ugen respondenterne i gennemsnit sparer ved videokonferencer, Skype, eller webpræsentationer. Her skal det nævnes, at vi kun har spurgt dem, der bruger de teknologiske hjælpemidler en gang imellem eller mere. Det viser sig, at respondenterne i gennemsnit sparer 343 km ugentligt. Det tyder på, at der er store udviklingsmuligheder indenfor teknologiske hjælpemidler, især taget i betragtning, at over 80 % af respondenterne næsten ikke benytter sig af mulighederne. Afsluttende bemærkninger Umiddelbart kan der ikke konstateres nogen ændring i antallet af årlige kørte kilometer. Indenfor de seneste tre år ser det ud til, at flere jobbilister vælger at få firmabil med privat råderet. Det kan være et resultat af de favorable leasingvilkår. Skattereformen medfører, at det bliver dyrere at være firmabilsbilist. Lidt over halvdelen af respondenterne siger, at den større udgift får konsekvenser i forhold til valg af bil. Undersøgelsen viser, at de fleste vil overveje at skifte til en billigere model i samme bilklasse. El-biler er ikke udpræget blandt sælgerne. En af de store forhindringer er den beskedne aktionsradius, som el-biler har. Før sælgerne ville overveje en el-bil som jobbil, skal aktionsradiussen være på niveau med deres nuværende jobbil. Over halvdelen har oplevet at få en parkeringsskade, hvor skadesforvolder har kørt sin vej uden at give sig til kende. I kun en fjerdedel af sagerne, blev skaden meldt til forsikringsselskabet. Til gengæld er sælgerne tilsyneladende selv bedre til at undgå at lave parkeringsskader, og hvis de laver en skade, giver de fleste sig til kende. 70 % bruger ikke de teknologiske hjælpemidler, såsom videokonferencer, for at spare turen til kunderne. Dog forventer 35 %, at man fremover vil bruge de teknologiske hjælpemidler i højere grad. Side 13 af 13

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere