Da Gunnar blev gift i flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Gunnar blev gift i 1963. flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby."

Transkript

1 Boliger. Gunnar byggede nyt stuehus kort efter overtagelsen af vort fødehjem 1955 Da Gunnar blev gift i flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby. Huset, som Mathilde og Morten boede i til mor døde 1968 og far året efter kom på plejehjem i Rindum efter et fald på trappen til Gunnars hus, hvorved ham brækkede hoften. Far var glad for at være på plejehjemmet, hvor han fik nye venner. Han nåede at blive 80 år i 1972, men havde da en lungebetændelse og blev så svag, at han døde et halvt år senere. Vores boliger Som fortalt i starten af mine barndomserindringer boede vi hjemme i et gammelt stuehus, der kun havde opvarmning i stuerne med kakkelovn, og i køkkenet var det komfuret, som varmede. Der skulle tændes op hver dag. Måske holdtes ilden ved lige i kakkelovnen om natten en del af vinteren. Det stuehus var måske 100 år gammelt og uden støbt sokkel. Der var en indgang til forgang på sydsiden af huset, men den brugte vi næsten ikke og døren var så dårlig, at den næsten ikke tålte at blive åbnet. Til højre for den, i østenden af huset var soveværelset i hele husets brede. Til venstre for gangen i sydsiden den pæne stue, som vi ikke brugte i det daglige. Der stod en divan under vinduerne, et spisebord med 4 stole og i hjørnet mellem køkken og gang et dækketøjsskab med 2 døre og små ruder foroven deri. Fra denne stue var en dør til det lille køkken i nordsiden, hvor der også var et lille spisekammer øst for køkkenet. Der var bænk langs en del af nordvæggen og et bord,

2 hvor vi lige kunne sidde 4-5 personer. Fra køkkenet var der adgang til baggangen med gruekedel og indgang i hjørnet mellem stuehus og stald. Når man stod på gruekedlen, kunne man åbne loftslemmen og hæve sig i armene op på loftet, hvor det var spændende at undersøge nogle gamle gemte sager. Fra denne baggang kunne man også komme til dagligstuen i sydsiden. Her stod et ovalt bord og under vinduet en puf, en stofbetrukket kasse, på hvis låg man kunne sidde, ved vest væggen en lille sofa og dertil et par stole. Det sidste rum mod vest var et karlekammer, som senere blev vores (min brors og mit) værelse, hvor der var 2 senge og et lille bord. Fra baggangen var der udgang mod vest og også direkte adgang til stalden, hvor der først var 5 svinestier og nogle murede kummer til svinefoder og et vandbassin, som vandet blev pumpet ind i fra håndpumpen i gården lige uden for bagindgangen, som i det daglige var den mest brugte indgang. Efter svinestierne var der en dør ud til møddingen og derefter i vestsiden nogle kalve- og et par kviebåse, mens der i østsiden var båse til køer. Foran køerne var en rendeformet glaseret krybbe, som vandet kunne ledes hen i, og den havde en hældning mod nord, hvor et hul gennem muren gjorde det muligt at tømme overskydende vand ud, så krybben også kunne bruges til kraftfoder og roer, som i begyndelsen blev hakket i stykker med en spade, senere fik vi en roerenser og - rasper roehuset. Lering 1926 med Morten, Mathilde, hendes far Knud og stedmor Elise. På kostaldsloftet af træ, som nogle steder var så råddent, at der var risiko for at træde igennem, blev opbevaret hø, som blev forket ind gennem en luge midt på vest siden, hvor taget var hævet som til en kvist. Når høet skulle bruges, blev det smidt ned i stalden gennem en lem midt i stalden, og man kunne krybe op gennem lemmen, når man stod på svinestiens murede væg, der var ca. 1 ½ m høj, og hvorpå der var ophængt en roerasper, så kalve og grise kunne få findelte roer. Man kunne også komme op på loftet ad en stige i laden. Stigen blev også brugt, når vi i den anden side af laden skulle op på loftet over hestestalden, hvor de havreneg, som skulle blive til hakkelse, blev opbevaret. Ved porten i vest enden af laden mellem stalddøren og døren til hestestalden var der 1-2 meter bred plads, hvor vi om vinteren havde det tærskede løse halm stablet op, så der ikke var langt at bære med det, når kreaturerne skulle fodres.

3 Lering Morten står foran huset Nord for stalden lå en stor lade, som far havde fået bygget sidst i 1920-erne. I vest enden af den var der hestestald, tørvehus og et wc, som vi næsten ikke brugte, men vi besørgede i grebningen bag køerne eller hestene. Ved siden af hestestalden var et roehus, hvor roerne kunne smides ind gennem et vindue på nordsiden af laden. Disse rum havde hvælvvingeloft. Efter roehuset var der en kartoffelkælder, som kun gik halv ind i ladens bredde fra køreloen og havde træloft i rækhøjde, så der kunne ligge nogle redskaber derpå. Ved siden deraf stod kværnen. Ovenpå hestestalden stod hakkelsemaskinen, hvorfra hakkelsen kunne hældes ned i en kasse lige ved stalddøren. Foruden det rum, gulv, hvor kværnen tog lidt plads, var der to gulve, hvor vores indhøstede korn blev anbragt. Ud for gulv 2 stod tærskemaskinen og deroverfor var der ud i gården en lille udbygning til petroleumsmotoren. Kraftoverførelsen skete med aksler og remme, men til hakkelsemaskinen med snoretræk. I øst enden af laden var et hønsehus og et maskinhus, hvor selvbinderen stod undtagen i høsttiden. I hønsehuset har jeg som barn tilbragt mange hyggelige timer med at se på høns og duer. Når en høne blev skruk og ikke skulle have lov at ruge, blev den puttet i en sæk og hængt op på væggen i laden et par dage uden mad og drikke. Så var hormonbalancen forandret og snart efter lagde den æg igen. Nu forekommer det mig som dyrplageri, men sådan gjorde man bare, og far var bestemt ellers god ved dyrene. På en stolpe i sydsiden af laden hang et sæt hårdtøj, som blev brugt, når leen skulle gøres særlig skarp. Det arbejde gjorde vores nabo Kresten, idet han lå på en sæk fyldt med hø og førte lebladet hen over den lille anbolt, som var slået fast i jorden, og med den specielle hammer bankede leens æg ud. Ellers blev leen skærpet på slibestenen, som stod ved siden af motorhuset. I sommeren 1953 byggede min bror og jeg et maskin- og hønsehus vest for ejendommen.

4 Mit hjem, som det så ud I pladserne havde jeg værelser af skiftende standard. Det dårligste var nok hos Niels Madsen med halm under underdynen og det bedste hos Hans Jensen, hvor jeg delte værelse med en søn på loftet af stuehuset. Gulvet i karlekamrene både derhjemme og hos Niels Madsen var snavset, fordi man jo kom ind med sit arbejdstøj og skiftede, så for at undgå at de pæne bukser blev beskidte af at røre ved gulvet, stod jeg op i sengen og tog dem på. Gunnar Kongsgaard og Kaj på højskoleværelse På højskolen delte jeg værelse med en anden elev, og som soldat lærte man at sove stykker i samme rum. Der var det en trosprøve at bøje knæ ved sengen og bede sin aftenbøn. Men jeg mødte aldrig andet end respekt for min holdning og tro. Da jeg kom til Rønde Kursus, boede jeg på en elevgang med mange værelser det første år, andet år over forstanderens lejlighed, og de 2 sidste år i et værelse i en villa i Rønde med kakkelovn eller petroleumsovn, som vi selv anskaffede, fordi den var billigere at fyre i end kakkelovnen. I Aarhus lejede jeg et værelse i en lejlighed hos en familie, som boede tæt ved seminariet på Louis Hammerichsvej, men der boede jeg kun nogle måneder, til jeg flyttede hen til Bente og Peder Gram på Aalesundsvej.

5 Huset på Aalesundsvej Hos dem blev vi også boende en tid som nygifte, men det var ikke helt uden gnidninger, og vi fik tilbudt en lille lejlighed ovenpå i en ældre villa på Stavangergade ikke langt derfra. Huset i Stavangergade Der boede vi i ca. 2 år, indtil vi 1959 var færdige på seminariet og fik stilling i Klokkerholm, hvor et nyopført parcelhus på ca. 100 kvadratmeter stod til vores rådighed på Rosenvænget. Det var meget behageligt med oliefyr, korkbelægning på gulvene og store lyse rum. Omkring huset fik vi anlagt en dejlig have.

6 Huset i Klokkerholm Sne til taget i Klokkerholm 1959 Det hus vi i 1966 fik stillet i udsigt som lejebolig i Billund var af ca. samme standard og lidt større, men ikke ledig før nogle måneder senere, så vi flyttede de første 4 måneder ind i lejligheden i den gamle hvide skolebygning, hvorfra den mangeårige førstelærer lige var flyttet. Der var ingen luksus, med rotter under gulvene og en irriterende støj fra biltrafikken på Vejlevej, især om morgenen i regnvejr. I den gamle skolebygning fra 1890 var der et klasselokale i en del af bygningen og en lejlighed, og da det kun var midlertidigt, at vi skulle bo der, blev legligheden ikke renoveret. Vi skulle bo i et hus på Bogfinkevej 10, hvor kæmneren boede, mens han selv var ved at få bygget hus. Den nye skole, som var bygget først i 1960 erne lå lige ved den gamle.

7 Billund skole Bjarke og Kurt i skolegården 1966 Det var dejligt til jul at flytte til huset på Bogfinkevej nr. 10, hvor der også var en god have og plads til mine dræghøns og senere også duer. Det hus var vi så godt tilfredse med, at vi prøvede på at købe det i 1968, men så måtte kommunen ikke sælge flere af sine ejendomme på det tidspunkt.

8 Bogfinkevej I 1970 købte vi en grund i Søndermarken, hvor et stort område lige var udstykket. Nogle af vore bedste venner, Bodil og Jørgen Bruhn havde købt grund der, og de opfordrede os til at købe ved siden af, hvilket vi heldigvis så gjorde, selv om vi ikke var parate til at bygge, men jeg gik i gang med at anlægge haven på en stubmark, hvor jeg fandt ud af placeringen af et kommende hus, tog mulden af på det sted og fordelte den over det øvrige, som blev gravet og delvis tilplantet og afskærmet, så den tunge trafik med byggematerialer ikke gik hen over grunden. En mulighed for at få råd til at bygge bød sig, da Ingrid 1971 søgte og fik en ledig stilling på Skjoldbjerg Skole. Vi tegnede så selv et grundrids, og fik en genbo, arkitekt Peder Fisker, til at lave en arbejdstegning, som byggefirmaet Kaaberbøl og Pedersen, nabo, gav tilbud ud fra. Det resulterede i et ønskehus til kr. Før håndværkerne begyndte i efteråret 1971, havde jeg selv udgravet og opmuret en lille kælder, som blev en af de gode funktioner ved det hus, vi flyttede ind i februar Vi bestemte lige før murerne skulle have bygget skorsten, at der skulle opvarmes med elektricitet, hvilket vi aldrig har fortrudt. Vi fik en behagelig, økonomisk og renlig opvarmning uden vedligeholdelsesomkostninger. Søndermarksvej I 1981 forbedrede vi huset med en mekanisk udluftning ved varmeveksler op varmegenvinding til varmt vand, hvilket gjorde indeklimaet meget bedre, idet al fugtighed kunne skaffes ud uden unødig varmetab. Dette anlæg kostede ca kr., men skulle spare lige så meget i varme, som forrentningen udgør. I 1982 blev anlægget forbedret med en varmeflade i indsugningskanalen. Denne varmeveksler kørte fint til 2012, hvor motorerne gik i stå, og vi valgt at købe et ny anlæg til de gamle rørinstallationer.

9 I 1981 købte vi også en hundehvalp efter Torbens ønske. En Labrador krydsning som vi blev meget glade for. Torben med hvalpen Charly Torben, Charly og Kaj fik vi mulighed for at overbygge vores terrasse i hele længden langs sydsiden af huset for kr., og det gav os en behagelig udvidelse af opholdsarealet i nogle måneder både forår og efterår. Og der kan hentes meget varme ind i det øvrige hus fra det rum. Også når vi har gæster i sommerperioden, er havestuen meget anvendelig, og hver dag hele året rundt glæder jeg mig over mange planter derude. En tid (indtil 1987) var det også hundens opholdsplads med fri udgang til hundegården.

10 Uden for havestuen 2001 Ole Lund, Torben, Anne, Kaj, Louise og Birthe Både det gamle træværk og den nye dør var 2002 så medtaget, at vi besluttede at forny den facade med nyt og dertil med støbt fundament. Den nye havestue blev indviet 2003 med bl.a. kusine Gerda og moster Stinne på besøg.

11 Grundplan over huset Søndermarksvej 411 Haven var anlagt året før og blev ikke ødelagt af byggeriet.

12

13 Redskabsrummet bag garagen var indrettet til høns og duer og et gammelt staldvindue indmuret, så der kunne åbnes til dyrenes ud- og indgang. Kaj med høns og duer 1990 Det oprindelige sorte asbesttag malede jeg rødt ca og ca blev det suppleret med et rødt ståltag ovenpå asbesttaget. Haven var anlagt 1970 og blev ikke ødelagt af byggeriet.

14 Her er også sat hundehegn hele vejen rundt om haven, så huden og om vinteren også hønsene kunne gå i hele haven Frø til kornvalmuer og cikorier er hjembragt fra en lejrskoletur i Fuglsø på Mols. Høns i haven

15 Drivhuset har vi megen glæde af. I 2008 fik vi omlagt vores fliser både i indkørsel og på de 3 sider af huset, så vi genbrugte de gamle fortovsfliser og fik nye små fliser ind imellem.

16

17

18 I 2011 fik vi solceller på taget.

19 Og vi fik fældet et par store træer

20

21 2012 energi besparende renovering af døre og vinduer

22 Mine forældres hjem Min farfar Laurids Feddersen Schmidt boede flere steder i Jerne og nogle år ( ) på en gård i Andrup, Skads sogn, hvor Anton, Marie, Søren og Kristian er født.

23 Gården i Andrup 1989 med kusine Doris foran (Maries datter) Ejendommen Tourupvej 1, Jerne sogn set fra sydvest 1912

24 Min far Morten sidder i grøften sammen med sin søster Marie foran deres hjem på Tourupvej 1, Jerne sogn. Fars lille halvsøster Tea står bag Marie, og halvbror Mads ude på vejen. Bror Søren holder hestene og farfar Laurids med sin anden kone Kirstine står foran huset. Laurids Feddersen Schmidt havde overtaget ejendommen efter sin første svigermor, Ane Marie Jensen i Købesum 4000 kr. De havde den ejendom til 1930, da de flyttede til en villa i Jerne, hvor Thea og hendes mand boede sammen med Kirstine efter at Laurids var død Tourupvej 1, Jerne 1989 med Doris og Kaj. Uden for cykelstien er et autoværn og derefter den gamle hovedvej Esbjerg-Kolding.

25 Doris var gift med Earl, som under fotograferingen af Doris og Kaj sagde: Om hundrede 100 kommer vores efterkommer her og siger: Her var Doris kort før hun døde. - Doris døde 1/ Tourupvej 1, 2006, Kaj sammen med Alison, et barnebarn af Doris.

26 Min mors forældre boede på en går i Rindum lige nord for amtsgården ved Holstebrovej. Mathildes hjem i Rindum 1910 Knud, Mathilde, Maja, Lise, Kristian og Peder Samme sted 1912 Lise, Maja, Mathilde, Knud og Peder

27 Vore biler. Det efterår vi kom til Klokkerholm fik vi brug for en bil, og da vi tjente mange penge uden at være hårdt spændt for økonomisk, og fordi vore forældre havde hjulpet os under uddannelsen, kunne vi også få råd til at købe bil. En annonce ang. en lille brugt varevogn satte os i forbindelse med en forhandler i Flauenskjold, som solgte nye Prinz, og det blev så denne lille bil, som vi købte for knap kr. og havde til vores fulde tilfredshed i 2 år. Månedslønnen var på ca kr. dengang, så den var ikke billig i forhold til priserne her sidst i 80erne. Barnevognen med Bjarke i den lille Prinz og med Lis i Asaa Den første bil fik vi ødelagt ved et sammensted efter 2 år. Det skete lige nord for Aalborg, hvor en forankørende pludselig bremsede op, og vi nåede at stanse en meter bag ham, men den bil bag os

28 nåede det ikke og skubbede os frem imod bilen foran, så vores lille Prinz kom i klemme mellem dem og så ikke godt ud. Bjarke var med i barnevognen, som var sat ind ved siden af førerpladsen, idet højre stol let kunne tages ud. Heldigvis tog vi ingen skade, og vi kunne ringe til svigerfar, som kom og hentede os. Vi fik igen en lille, lyseblå Prinz II, som vi havde i 2 år, hvorefter vi udskiftede til en lidt større, lysegrøn Prinz III, der 2 år senere, 1966 blev ødelagt, da Ingrid med Bjarke og Allan var på vej fra Kraghede til Klokkerholm i glat føre skred ud foran en modkørende Mercedes. Ved dette uheld fik Ingrid en flænge i panden og blev slemt klemt af sikkerhedsselen, men samme sele redede hende fra alvorlig skade, så siden har vi været absolutte tilhængere af sikkerhedsseler. Drengene tog ingen skade. Når sikkerhedsseler nedsætter risikoen og dermed omkostningerne ved bilkørsel, synes jeg også det er helt rimeligt, at brugen af selerne er lovbefalet. Ingrid med Bjarke og Prinz 3 Prins 3 og Bjarke i Klokkerholm Endnu en gang skiftede vi til samme mærke, denne gang en gul Prinz III, som kostede ca kr. og den havde vi, da vi senere samme år flyttede til Billund. Da vi ventede det tredje barn, syntes vi, at vi skulle have en større bil, en combi, og da Toyota havde et fint tilbud i en ny Crown til kr., blev det denne store van i lyseblå udgave, vi købte 1968 og havde i 10 år til gennemgående tilfredshed. Da var en månedslønnen steget til ca kr. Vi fik kun kr. for den 2 år gamle Prinz, så jeg følte, som hver gang jeg handlede bil, at jeg blev lidt snydt. Far lånte os imidlertid de penge, som udgjorde prisforskellen, så det var ikke vanskeligt at klare økonomien i det. Han var på det tidspunkt blevet alene og havde ikke stort

29 pengebehov, havde for resten aldrig haft det, men glædede sig over at kunne hjælpe os, så det blev en slags arveforskud. Min bror havde også overtaget fødegården på meget fordelagtige vilkår. På camping tur med Toyota 1971 I 1972, da vi havde bygget hus, købte vi desuden en lille, brugt Autobianca til kr., så jeg kunne køre børnene i børnehave, når Ingrid kørte på arbejde i den anden. Autobianca og Toyota Da den ikke kunne mere, købte vi en brugt, grøn Fiat 127, som vi havde sammen med Toyotaen til l978, da vi skiftede dem begge ud til en rød Simca Den kostede kr. og havde kørt km. Det var en dejlig bil, men noget dyr i vedligeholdelse.

30 del år, efter at motoren ikke kunne mere. Den lille Bianca malede jeg rød. Den var legebil en Simca 1300 ved Bodils og Jørgens sommerhus og i carporten med Torben Rusten blev 1985 så slem, at vi opgav den op købte en brugt, grøn Mazda 323, som også kostede kr., men havde kørt godt km. Den gik så godt, at da vi ødelagde den ved at køre i grøften i glat føre forår l986 uden at komme til skade, besluttede vi at købe en helt ny, rød Mazda 323 til kr. men en fuld månedsløn var nu også ca kr., så forholdsvis er bilerne blevet både billigere op bedre.

31 Bjarke har fotograferet Masda 323, da han sammen med Gitte, Lia og Torben var ved Vesterhavet. Den røde Mazda havde vi til 1994, da vi købte en 3 dørs rød Ford Escort 1.3, som vi kørte km. i på 4 år og var så glad for, at da Escort skulle gå ud af produktion, bestilte vi en ny med 1.6 l motor og 5 døre. På rundtur med Anker og Bjarke i Vendsyssel i den røde Escort. Den grå Escort i carporten Det er en fordel med den lidt større motorkraft og bagdørene, når vi ofte har passagerer med. Vi kunne på det tidspunkt kun få en grå, men da den også som den første af vore biler har metallak, er

32 den også den letteste at holde ren. Vi har 2003 snart kørt km. i den og kan beholde den i mange år, skønt jeg somme tider har lyst til at få en større bil. Den større bil købte vi i En lidt brugt Ford Focus stationcar, som havde kørt km og kostede kr. Den har vi endnu i 2014 og er stadig godt tilfreds med, så det bliver den bil vi kommer til at have i længst tid. Vi kører nu kun nogle få tusinder km om året. Ford Focus stationcar står i baggrunden under ophold i Sæby søbad, hvor Ingrids søskende i en årrække samles en weekend midt på sommeren. Fra venstre Anny, Kjeld, Lis, Bent og Kim

33 Ingrid på vej ind i lejligheden, hvor vi boede sammen med Anny og Kjerld

34 Min bror Gunnar købte ca en gammel tysk bil, Adler Derefter havde han nogle år en folkevogn, før han købte en Ford Taunus 17, som var en meget flot bil, og som de brugte til den var helt opslidt og stod som vrag på ejendommen. Den næste bil var en mindre russisk, som han også havde i mange år. Hans første traktor står jeg op på her Gunnars traktor ca. 1955

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Min barndom og ungdom i Hee, som jeg husker den. Af Kaj Schmidt

Min barndom og ungdom i Hee, som jeg husker den. Af Kaj Schmidt Min barndom og ungdom i Hee, som jeg husker den. Af Kaj Schmidt 2005 Inspireret af læsning af nogle barndomserindringer i "Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede, 1620-1720, v/ Axel Steensberg,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2).

Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2). Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2). I 1800-årene var de fleste husmænd meget fattige, og mange af dem flyttede

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

HOLBERGKVARTERET. oldfuxvej 6 PARCELHUS. bygget 1939

HOLBERGKVARTERET. oldfuxvej 6 PARCELHUS. bygget 1939 HOLBERGKVARTERET oldfuxvej 6 PARCELHUS bygget 1939 1 Jeg vil forskønne, forbedre og bevare... Jeg har netop renoveret dette smukke parcelhus fra 1939 samt anlagt haven. Godt hjulpet af svigerfar og Google

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret).

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). 360 Egen lejlighed i Kolding: Efter tre uger havde jeg så en adresse, mit personnummer og en

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Vognmand Jens Aage Jensen

Vognmand Jens Aage Jensen Vognmand Jens Aage Jensen Højlyngen 11, Simested 9620 Aalestrup TLF: 98649055 Tekst fra gamlelastbiler`s hjemmeside Vognmand Jens Aage er født d. 28 februar 1922. Han er søn af Ane Marie og Marius Jensen,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken 8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bondehuset bag bakken SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bolig sommerserie Living 9 Rikke Koks Andreassen er kommet i Kikhavn, siden hun var barn.»området betyder

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

En sådan bemærkning går selvfølgelig ikke upåagtet hen. Vera blev prompte inviteret til at deltage i bogprojektet.

En sådan bemærkning går selvfølgelig ikke upåagtet hen. Vera blev prompte inviteret til at deltage i bogprojektet. Ludvigsgave - Friisenfeldt Folkehold, daglejere og løsarbejdere foreviget i fotos Beretning ved Vera Wöhliche, datter af Hans og Jelva Wöhliche karl og malkepige Hans og Jelva Wöhliche flyttede i 1947

Læs mere

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP OMKRING 1918 Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting.- Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Kong Vinter og Madam Tø

Kong Vinter og Madam Tø Jeg kan næsten ikke vente, til jeg kommer i skole i dag. Jeg er så spændt på at høre resten af historien om Ole, Onkel Rimfrost og Kong Vinter, ja, også om hende Madam Tø. Men fru Andersen siger, at før

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Fasaner Det ringer på, og nede foran døren står en mand, der præsenterer sig som Richard. Hans tøj er vådt, det har regnet i flere timer, en opblødt avis ligger på trappestenen. Han undskylder, at han

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Appelsinhuset af Bent Hojsholt, april 2015

Appelsinhuset af Bent Hojsholt, april 2015 Appelsinhuset af Bent Hojsholt, april 2015 Dette unikke sted udlejes normalt fra marts til og med november. Til max. 2 personer i min. 1 uge. Huset er på 38 m2. Lille stue, soveværelse, køkken og bad.

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere