Da Gunnar blev gift i flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Gunnar blev gift i 1963. flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby."

Transkript

1 Boliger. Gunnar byggede nyt stuehus kort efter overtagelsen af vort fødehjem 1955 Da Gunnar blev gift i flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby. Huset, som Mathilde og Morten boede i til mor døde 1968 og far året efter kom på plejehjem i Rindum efter et fald på trappen til Gunnars hus, hvorved ham brækkede hoften. Far var glad for at være på plejehjemmet, hvor han fik nye venner. Han nåede at blive 80 år i 1972, men havde da en lungebetændelse og blev så svag, at han døde et halvt år senere. Vores boliger Som fortalt i starten af mine barndomserindringer boede vi hjemme i et gammelt stuehus, der kun havde opvarmning i stuerne med kakkelovn, og i køkkenet var det komfuret, som varmede. Der skulle tændes op hver dag. Måske holdtes ilden ved lige i kakkelovnen om natten en del af vinteren. Det stuehus var måske 100 år gammelt og uden støbt sokkel. Der var en indgang til forgang på sydsiden af huset, men den brugte vi næsten ikke og døren var så dårlig, at den næsten ikke tålte at blive åbnet. Til højre for den, i østenden af huset var soveværelset i hele husets brede. Til venstre for gangen i sydsiden den pæne stue, som vi ikke brugte i det daglige. Der stod en divan under vinduerne, et spisebord med 4 stole og i hjørnet mellem køkken og gang et dækketøjsskab med 2 døre og små ruder foroven deri. Fra denne stue var en dør til det lille køkken i nordsiden, hvor der også var et lille spisekammer øst for køkkenet. Der var bænk langs en del af nordvæggen og et bord,

2 hvor vi lige kunne sidde 4-5 personer. Fra køkkenet var der adgang til baggangen med gruekedel og indgang i hjørnet mellem stuehus og stald. Når man stod på gruekedlen, kunne man åbne loftslemmen og hæve sig i armene op på loftet, hvor det var spændende at undersøge nogle gamle gemte sager. Fra denne baggang kunne man også komme til dagligstuen i sydsiden. Her stod et ovalt bord og under vinduet en puf, en stofbetrukket kasse, på hvis låg man kunne sidde, ved vest væggen en lille sofa og dertil et par stole. Det sidste rum mod vest var et karlekammer, som senere blev vores (min brors og mit) værelse, hvor der var 2 senge og et lille bord. Fra baggangen var der udgang mod vest og også direkte adgang til stalden, hvor der først var 5 svinestier og nogle murede kummer til svinefoder og et vandbassin, som vandet blev pumpet ind i fra håndpumpen i gården lige uden for bagindgangen, som i det daglige var den mest brugte indgang. Efter svinestierne var der en dør ud til møddingen og derefter i vestsiden nogle kalve- og et par kviebåse, mens der i østsiden var båse til køer. Foran køerne var en rendeformet glaseret krybbe, som vandet kunne ledes hen i, og den havde en hældning mod nord, hvor et hul gennem muren gjorde det muligt at tømme overskydende vand ud, så krybben også kunne bruges til kraftfoder og roer, som i begyndelsen blev hakket i stykker med en spade, senere fik vi en roerenser og - rasper roehuset. Lering 1926 med Morten, Mathilde, hendes far Knud og stedmor Elise. På kostaldsloftet af træ, som nogle steder var så råddent, at der var risiko for at træde igennem, blev opbevaret hø, som blev forket ind gennem en luge midt på vest siden, hvor taget var hævet som til en kvist. Når høet skulle bruges, blev det smidt ned i stalden gennem en lem midt i stalden, og man kunne krybe op gennem lemmen, når man stod på svinestiens murede væg, der var ca. 1 ½ m høj, og hvorpå der var ophængt en roerasper, så kalve og grise kunne få findelte roer. Man kunne også komme op på loftet ad en stige i laden. Stigen blev også brugt, når vi i den anden side af laden skulle op på loftet over hestestalden, hvor de havreneg, som skulle blive til hakkelse, blev opbevaret. Ved porten i vest enden af laden mellem stalddøren og døren til hestestalden var der 1-2 meter bred plads, hvor vi om vinteren havde det tærskede løse halm stablet op, så der ikke var langt at bære med det, når kreaturerne skulle fodres.

3 Lering Morten står foran huset Nord for stalden lå en stor lade, som far havde fået bygget sidst i 1920-erne. I vest enden af den var der hestestald, tørvehus og et wc, som vi næsten ikke brugte, men vi besørgede i grebningen bag køerne eller hestene. Ved siden af hestestalden var et roehus, hvor roerne kunne smides ind gennem et vindue på nordsiden af laden. Disse rum havde hvælvvingeloft. Efter roehuset var der en kartoffelkælder, som kun gik halv ind i ladens bredde fra køreloen og havde træloft i rækhøjde, så der kunne ligge nogle redskaber derpå. Ved siden deraf stod kværnen. Ovenpå hestestalden stod hakkelsemaskinen, hvorfra hakkelsen kunne hældes ned i en kasse lige ved stalddøren. Foruden det rum, gulv, hvor kværnen tog lidt plads, var der to gulve, hvor vores indhøstede korn blev anbragt. Ud for gulv 2 stod tærskemaskinen og deroverfor var der ud i gården en lille udbygning til petroleumsmotoren. Kraftoverførelsen skete med aksler og remme, men til hakkelsemaskinen med snoretræk. I øst enden af laden var et hønsehus og et maskinhus, hvor selvbinderen stod undtagen i høsttiden. I hønsehuset har jeg som barn tilbragt mange hyggelige timer med at se på høns og duer. Når en høne blev skruk og ikke skulle have lov at ruge, blev den puttet i en sæk og hængt op på væggen i laden et par dage uden mad og drikke. Så var hormonbalancen forandret og snart efter lagde den æg igen. Nu forekommer det mig som dyrplageri, men sådan gjorde man bare, og far var bestemt ellers god ved dyrene. På en stolpe i sydsiden af laden hang et sæt hårdtøj, som blev brugt, når leen skulle gøres særlig skarp. Det arbejde gjorde vores nabo Kresten, idet han lå på en sæk fyldt med hø og førte lebladet hen over den lille anbolt, som var slået fast i jorden, og med den specielle hammer bankede leens æg ud. Ellers blev leen skærpet på slibestenen, som stod ved siden af motorhuset. I sommeren 1953 byggede min bror og jeg et maskin- og hønsehus vest for ejendommen.

4 Mit hjem, som det så ud I pladserne havde jeg værelser af skiftende standard. Det dårligste var nok hos Niels Madsen med halm under underdynen og det bedste hos Hans Jensen, hvor jeg delte værelse med en søn på loftet af stuehuset. Gulvet i karlekamrene både derhjemme og hos Niels Madsen var snavset, fordi man jo kom ind med sit arbejdstøj og skiftede, så for at undgå at de pæne bukser blev beskidte af at røre ved gulvet, stod jeg op i sengen og tog dem på. Gunnar Kongsgaard og Kaj på højskoleværelse På højskolen delte jeg værelse med en anden elev, og som soldat lærte man at sove stykker i samme rum. Der var det en trosprøve at bøje knæ ved sengen og bede sin aftenbøn. Men jeg mødte aldrig andet end respekt for min holdning og tro. Da jeg kom til Rønde Kursus, boede jeg på en elevgang med mange værelser det første år, andet år over forstanderens lejlighed, og de 2 sidste år i et værelse i en villa i Rønde med kakkelovn eller petroleumsovn, som vi selv anskaffede, fordi den var billigere at fyre i end kakkelovnen. I Aarhus lejede jeg et værelse i en lejlighed hos en familie, som boede tæt ved seminariet på Louis Hammerichsvej, men der boede jeg kun nogle måneder, til jeg flyttede hen til Bente og Peder Gram på Aalesundsvej.

5 Huset på Aalesundsvej Hos dem blev vi også boende en tid som nygifte, men det var ikke helt uden gnidninger, og vi fik tilbudt en lille lejlighed ovenpå i en ældre villa på Stavangergade ikke langt derfra. Huset i Stavangergade Der boede vi i ca. 2 år, indtil vi 1959 var færdige på seminariet og fik stilling i Klokkerholm, hvor et nyopført parcelhus på ca. 100 kvadratmeter stod til vores rådighed på Rosenvænget. Det var meget behageligt med oliefyr, korkbelægning på gulvene og store lyse rum. Omkring huset fik vi anlagt en dejlig have.

6 Huset i Klokkerholm Sne til taget i Klokkerholm 1959 Det hus vi i 1966 fik stillet i udsigt som lejebolig i Billund var af ca. samme standard og lidt større, men ikke ledig før nogle måneder senere, så vi flyttede de første 4 måneder ind i lejligheden i den gamle hvide skolebygning, hvorfra den mangeårige førstelærer lige var flyttet. Der var ingen luksus, med rotter under gulvene og en irriterende støj fra biltrafikken på Vejlevej, især om morgenen i regnvejr. I den gamle skolebygning fra 1890 var der et klasselokale i en del af bygningen og en lejlighed, og da det kun var midlertidigt, at vi skulle bo der, blev legligheden ikke renoveret. Vi skulle bo i et hus på Bogfinkevej 10, hvor kæmneren boede, mens han selv var ved at få bygget hus. Den nye skole, som var bygget først i 1960 erne lå lige ved den gamle.

7 Billund skole Bjarke og Kurt i skolegården 1966 Det var dejligt til jul at flytte til huset på Bogfinkevej nr. 10, hvor der også var en god have og plads til mine dræghøns og senere også duer. Det hus var vi så godt tilfredse med, at vi prøvede på at købe det i 1968, men så måtte kommunen ikke sælge flere af sine ejendomme på det tidspunkt.

8 Bogfinkevej I 1970 købte vi en grund i Søndermarken, hvor et stort område lige var udstykket. Nogle af vore bedste venner, Bodil og Jørgen Bruhn havde købt grund der, og de opfordrede os til at købe ved siden af, hvilket vi heldigvis så gjorde, selv om vi ikke var parate til at bygge, men jeg gik i gang med at anlægge haven på en stubmark, hvor jeg fandt ud af placeringen af et kommende hus, tog mulden af på det sted og fordelte den over det øvrige, som blev gravet og delvis tilplantet og afskærmet, så den tunge trafik med byggematerialer ikke gik hen over grunden. En mulighed for at få råd til at bygge bød sig, da Ingrid 1971 søgte og fik en ledig stilling på Skjoldbjerg Skole. Vi tegnede så selv et grundrids, og fik en genbo, arkitekt Peder Fisker, til at lave en arbejdstegning, som byggefirmaet Kaaberbøl og Pedersen, nabo, gav tilbud ud fra. Det resulterede i et ønskehus til kr. Før håndværkerne begyndte i efteråret 1971, havde jeg selv udgravet og opmuret en lille kælder, som blev en af de gode funktioner ved det hus, vi flyttede ind i februar Vi bestemte lige før murerne skulle have bygget skorsten, at der skulle opvarmes med elektricitet, hvilket vi aldrig har fortrudt. Vi fik en behagelig, økonomisk og renlig opvarmning uden vedligeholdelsesomkostninger. Søndermarksvej I 1981 forbedrede vi huset med en mekanisk udluftning ved varmeveksler op varmegenvinding til varmt vand, hvilket gjorde indeklimaet meget bedre, idet al fugtighed kunne skaffes ud uden unødig varmetab. Dette anlæg kostede ca kr., men skulle spare lige så meget i varme, som forrentningen udgør. I 1982 blev anlægget forbedret med en varmeflade i indsugningskanalen. Denne varmeveksler kørte fint til 2012, hvor motorerne gik i stå, og vi valgt at købe et ny anlæg til de gamle rørinstallationer.

9 I 1981 købte vi også en hundehvalp efter Torbens ønske. En Labrador krydsning som vi blev meget glade for. Torben med hvalpen Charly Torben, Charly og Kaj fik vi mulighed for at overbygge vores terrasse i hele længden langs sydsiden af huset for kr., og det gav os en behagelig udvidelse af opholdsarealet i nogle måneder både forår og efterår. Og der kan hentes meget varme ind i det øvrige hus fra det rum. Også når vi har gæster i sommerperioden, er havestuen meget anvendelig, og hver dag hele året rundt glæder jeg mig over mange planter derude. En tid (indtil 1987) var det også hundens opholdsplads med fri udgang til hundegården.

10 Uden for havestuen 2001 Ole Lund, Torben, Anne, Kaj, Louise og Birthe Både det gamle træværk og den nye dør var 2002 så medtaget, at vi besluttede at forny den facade med nyt og dertil med støbt fundament. Den nye havestue blev indviet 2003 med bl.a. kusine Gerda og moster Stinne på besøg.

11 Grundplan over huset Søndermarksvej 411 Haven var anlagt året før og blev ikke ødelagt af byggeriet.

12

13 Redskabsrummet bag garagen var indrettet til høns og duer og et gammelt staldvindue indmuret, så der kunne åbnes til dyrenes ud- og indgang. Kaj med høns og duer 1990 Det oprindelige sorte asbesttag malede jeg rødt ca og ca blev det suppleret med et rødt ståltag ovenpå asbesttaget. Haven var anlagt 1970 og blev ikke ødelagt af byggeriet.

14 Her er også sat hundehegn hele vejen rundt om haven, så huden og om vinteren også hønsene kunne gå i hele haven Frø til kornvalmuer og cikorier er hjembragt fra en lejrskoletur i Fuglsø på Mols. Høns i haven

15 Drivhuset har vi megen glæde af. I 2008 fik vi omlagt vores fliser både i indkørsel og på de 3 sider af huset, så vi genbrugte de gamle fortovsfliser og fik nye små fliser ind imellem.

16

17

18 I 2011 fik vi solceller på taget.

19 Og vi fik fældet et par store træer

20

21 2012 energi besparende renovering af døre og vinduer

22 Mine forældres hjem Min farfar Laurids Feddersen Schmidt boede flere steder i Jerne og nogle år ( ) på en gård i Andrup, Skads sogn, hvor Anton, Marie, Søren og Kristian er født.

23 Gården i Andrup 1989 med kusine Doris foran (Maries datter) Ejendommen Tourupvej 1, Jerne sogn set fra sydvest 1912

24 Min far Morten sidder i grøften sammen med sin søster Marie foran deres hjem på Tourupvej 1, Jerne sogn. Fars lille halvsøster Tea står bag Marie, og halvbror Mads ude på vejen. Bror Søren holder hestene og farfar Laurids med sin anden kone Kirstine står foran huset. Laurids Feddersen Schmidt havde overtaget ejendommen efter sin første svigermor, Ane Marie Jensen i Købesum 4000 kr. De havde den ejendom til 1930, da de flyttede til en villa i Jerne, hvor Thea og hendes mand boede sammen med Kirstine efter at Laurids var død Tourupvej 1, Jerne 1989 med Doris og Kaj. Uden for cykelstien er et autoværn og derefter den gamle hovedvej Esbjerg-Kolding.

25 Doris var gift med Earl, som under fotograferingen af Doris og Kaj sagde: Om hundrede 100 kommer vores efterkommer her og siger: Her var Doris kort før hun døde. - Doris døde 1/ Tourupvej 1, 2006, Kaj sammen med Alison, et barnebarn af Doris.

26 Min mors forældre boede på en går i Rindum lige nord for amtsgården ved Holstebrovej. Mathildes hjem i Rindum 1910 Knud, Mathilde, Maja, Lise, Kristian og Peder Samme sted 1912 Lise, Maja, Mathilde, Knud og Peder

27 Vore biler. Det efterår vi kom til Klokkerholm fik vi brug for en bil, og da vi tjente mange penge uden at være hårdt spændt for økonomisk, og fordi vore forældre havde hjulpet os under uddannelsen, kunne vi også få råd til at købe bil. En annonce ang. en lille brugt varevogn satte os i forbindelse med en forhandler i Flauenskjold, som solgte nye Prinz, og det blev så denne lille bil, som vi købte for knap kr. og havde til vores fulde tilfredshed i 2 år. Månedslønnen var på ca kr. dengang, så den var ikke billig i forhold til priserne her sidst i 80erne. Barnevognen med Bjarke i den lille Prinz og med Lis i Asaa Den første bil fik vi ødelagt ved et sammensted efter 2 år. Det skete lige nord for Aalborg, hvor en forankørende pludselig bremsede op, og vi nåede at stanse en meter bag ham, men den bil bag os

28 nåede det ikke og skubbede os frem imod bilen foran, så vores lille Prinz kom i klemme mellem dem og så ikke godt ud. Bjarke var med i barnevognen, som var sat ind ved siden af førerpladsen, idet højre stol let kunne tages ud. Heldigvis tog vi ingen skade, og vi kunne ringe til svigerfar, som kom og hentede os. Vi fik igen en lille, lyseblå Prinz II, som vi havde i 2 år, hvorefter vi udskiftede til en lidt større, lysegrøn Prinz III, der 2 år senere, 1966 blev ødelagt, da Ingrid med Bjarke og Allan var på vej fra Kraghede til Klokkerholm i glat føre skred ud foran en modkørende Mercedes. Ved dette uheld fik Ingrid en flænge i panden og blev slemt klemt af sikkerhedsselen, men samme sele redede hende fra alvorlig skade, så siden har vi været absolutte tilhængere af sikkerhedsseler. Drengene tog ingen skade. Når sikkerhedsseler nedsætter risikoen og dermed omkostningerne ved bilkørsel, synes jeg også det er helt rimeligt, at brugen af selerne er lovbefalet. Ingrid med Bjarke og Prinz 3 Prins 3 og Bjarke i Klokkerholm Endnu en gang skiftede vi til samme mærke, denne gang en gul Prinz III, som kostede ca kr. og den havde vi, da vi senere samme år flyttede til Billund. Da vi ventede det tredje barn, syntes vi, at vi skulle have en større bil, en combi, og da Toyota havde et fint tilbud i en ny Crown til kr., blev det denne store van i lyseblå udgave, vi købte 1968 og havde i 10 år til gennemgående tilfredshed. Da var en månedslønnen steget til ca kr. Vi fik kun kr. for den 2 år gamle Prinz, så jeg følte, som hver gang jeg handlede bil, at jeg blev lidt snydt. Far lånte os imidlertid de penge, som udgjorde prisforskellen, så det var ikke vanskeligt at klare økonomien i det. Han var på det tidspunkt blevet alene og havde ikke stort

29 pengebehov, havde for resten aldrig haft det, men glædede sig over at kunne hjælpe os, så det blev en slags arveforskud. Min bror havde også overtaget fødegården på meget fordelagtige vilkår. På camping tur med Toyota 1971 I 1972, da vi havde bygget hus, købte vi desuden en lille, brugt Autobianca til kr., så jeg kunne køre børnene i børnehave, når Ingrid kørte på arbejde i den anden. Autobianca og Toyota Da den ikke kunne mere, købte vi en brugt, grøn Fiat 127, som vi havde sammen med Toyotaen til l978, da vi skiftede dem begge ud til en rød Simca Den kostede kr. og havde kørt km. Det var en dejlig bil, men noget dyr i vedligeholdelse.

30 del år, efter at motoren ikke kunne mere. Den lille Bianca malede jeg rød. Den var legebil en Simca 1300 ved Bodils og Jørgens sommerhus og i carporten med Torben Rusten blev 1985 så slem, at vi opgav den op købte en brugt, grøn Mazda 323, som også kostede kr., men havde kørt godt km. Den gik så godt, at da vi ødelagde den ved at køre i grøften i glat føre forår l986 uden at komme til skade, besluttede vi at købe en helt ny, rød Mazda 323 til kr. men en fuld månedsløn var nu også ca kr., så forholdsvis er bilerne blevet både billigere op bedre.

31 Bjarke har fotograferet Masda 323, da han sammen med Gitte, Lia og Torben var ved Vesterhavet. Den røde Mazda havde vi til 1994, da vi købte en 3 dørs rød Ford Escort 1.3, som vi kørte km. i på 4 år og var så glad for, at da Escort skulle gå ud af produktion, bestilte vi en ny med 1.6 l motor og 5 døre. På rundtur med Anker og Bjarke i Vendsyssel i den røde Escort. Den grå Escort i carporten Det er en fordel med den lidt større motorkraft og bagdørene, når vi ofte har passagerer med. Vi kunne på det tidspunkt kun få en grå, men da den også som den første af vore biler har metallak, er

32 den også den letteste at holde ren. Vi har 2003 snart kørt km. i den og kan beholde den i mange år, skønt jeg somme tider har lyst til at få en større bil. Den større bil købte vi i En lidt brugt Ford Focus stationcar, som havde kørt km og kostede kr. Den har vi endnu i 2014 og er stadig godt tilfreds med, så det bliver den bil vi kommer til at have i længst tid. Vi kører nu kun nogle få tusinder km om året. Ford Focus stationcar står i baggrunden under ophold i Sæby søbad, hvor Ingrids søskende i en årrække samles en weekend midt på sommeren. Fra venstre Anny, Kjeld, Lis, Bent og Kim

33 Ingrid på vej ind i lejligheden, hvor vi boede sammen med Anny og Kjerld

34 Min bror Gunnar købte ca en gammel tysk bil, Adler Derefter havde han nogle år en folkevogn, før han købte en Ford Taunus 17, som var en meget flot bil, og som de brugte til den var helt opslidt og stod som vrag på ejendommen. Den næste bil var en mindre russisk, som han også havde i mange år. Hans første traktor står jeg op på her Gunnars traktor ca. 1955

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 SoftSuitCase ApS Baggrund I forbindelse med et udvidet samarbejde mellem SoftSuitCase ApS på den ene side og Brandstrup Travel

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010 TINE GÅR FOR HVIDT TINE KJELDSEN BLIVER MERE POSITIV, NÅR HUN FÅR LYS. DER- FOR HAR HUN VALGT AT INDRETTE FAMILIENS BOLIG HVIDT I HVIDT TILSAT NORDISK ENKELHED OG ETNISKE STREJF. OG SÅ HAR HUN I ØVRIGT

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune Til: Gitte Hyldal Gade Bent Søgaard Lena Birch Lykke Louise Agerbo Birthe Gielsgaard Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 8.00 1. Godkendelse af referat fra 29. juni 2012 Godkendt.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Præsentation og opsamling af erfaring og læring. Case: Solceller, nye vinduer og døre, efterisolering, luft til vand-varmepumpe og ventilationsanlæg

Præsentation og opsamling af erfaring og læring. Case: Solceller, nye vinduer og døre, efterisolering, luft til vand-varmepumpe og ventilationsanlæg Green Lab Brugerinnovation Præsentation og opsamling af erfaring og læring Case: Solceller, nye vinduer og døre, efterisolering, luft til vand-varmepumpe og ventilationsanlæg Forbedringer Den overordnede

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref.

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref. Resten skal i den grå Vi har lavet en pizza, den smagte rigtigg godt Men puh hvor dett roder, nu skal køkkenet gøres flot Der er skræller og papir, emballage og plast Når vi hjælpes ad går det med lynets

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere