Da Gunnar blev gift i flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Gunnar blev gift i 1963. flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby."

Transkript

1 Boliger. Gunnar byggede nyt stuehus kort efter overtagelsen af vort fødehjem 1955 Da Gunnar blev gift i flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby. Huset, som Mathilde og Morten boede i til mor døde 1968 og far året efter kom på plejehjem i Rindum efter et fald på trappen til Gunnars hus, hvorved ham brækkede hoften. Far var glad for at være på plejehjemmet, hvor han fik nye venner. Han nåede at blive 80 år i 1972, men havde da en lungebetændelse og blev så svag, at han døde et halvt år senere. Vores boliger Som fortalt i starten af mine barndomserindringer boede vi hjemme i et gammelt stuehus, der kun havde opvarmning i stuerne med kakkelovn, og i køkkenet var det komfuret, som varmede. Der skulle tændes op hver dag. Måske holdtes ilden ved lige i kakkelovnen om natten en del af vinteren. Det stuehus var måske 100 år gammelt og uden støbt sokkel. Der var en indgang til forgang på sydsiden af huset, men den brugte vi næsten ikke og døren var så dårlig, at den næsten ikke tålte at blive åbnet. Til højre for den, i østenden af huset var soveværelset i hele husets brede. Til venstre for gangen i sydsiden den pæne stue, som vi ikke brugte i det daglige. Der stod en divan under vinduerne, et spisebord med 4 stole og i hjørnet mellem køkken og gang et dækketøjsskab med 2 døre og små ruder foroven deri. Fra denne stue var en dør til det lille køkken i nordsiden, hvor der også var et lille spisekammer øst for køkkenet. Der var bænk langs en del af nordvæggen og et bord,

2 hvor vi lige kunne sidde 4-5 personer. Fra køkkenet var der adgang til baggangen med gruekedel og indgang i hjørnet mellem stuehus og stald. Når man stod på gruekedlen, kunne man åbne loftslemmen og hæve sig i armene op på loftet, hvor det var spændende at undersøge nogle gamle gemte sager. Fra denne baggang kunne man også komme til dagligstuen i sydsiden. Her stod et ovalt bord og under vinduet en puf, en stofbetrukket kasse, på hvis låg man kunne sidde, ved vest væggen en lille sofa og dertil et par stole. Det sidste rum mod vest var et karlekammer, som senere blev vores (min brors og mit) værelse, hvor der var 2 senge og et lille bord. Fra baggangen var der udgang mod vest og også direkte adgang til stalden, hvor der først var 5 svinestier og nogle murede kummer til svinefoder og et vandbassin, som vandet blev pumpet ind i fra håndpumpen i gården lige uden for bagindgangen, som i det daglige var den mest brugte indgang. Efter svinestierne var der en dør ud til møddingen og derefter i vestsiden nogle kalve- og et par kviebåse, mens der i østsiden var båse til køer. Foran køerne var en rendeformet glaseret krybbe, som vandet kunne ledes hen i, og den havde en hældning mod nord, hvor et hul gennem muren gjorde det muligt at tømme overskydende vand ud, så krybben også kunne bruges til kraftfoder og roer, som i begyndelsen blev hakket i stykker med en spade, senere fik vi en roerenser og - rasper roehuset. Lering 1926 med Morten, Mathilde, hendes far Knud og stedmor Elise. På kostaldsloftet af træ, som nogle steder var så råddent, at der var risiko for at træde igennem, blev opbevaret hø, som blev forket ind gennem en luge midt på vest siden, hvor taget var hævet som til en kvist. Når høet skulle bruges, blev det smidt ned i stalden gennem en lem midt i stalden, og man kunne krybe op gennem lemmen, når man stod på svinestiens murede væg, der var ca. 1 ½ m høj, og hvorpå der var ophængt en roerasper, så kalve og grise kunne få findelte roer. Man kunne også komme op på loftet ad en stige i laden. Stigen blev også brugt, når vi i den anden side af laden skulle op på loftet over hestestalden, hvor de havreneg, som skulle blive til hakkelse, blev opbevaret. Ved porten i vest enden af laden mellem stalddøren og døren til hestestalden var der 1-2 meter bred plads, hvor vi om vinteren havde det tærskede løse halm stablet op, så der ikke var langt at bære med det, når kreaturerne skulle fodres.

3 Lering Morten står foran huset Nord for stalden lå en stor lade, som far havde fået bygget sidst i 1920-erne. I vest enden af den var der hestestald, tørvehus og et wc, som vi næsten ikke brugte, men vi besørgede i grebningen bag køerne eller hestene. Ved siden af hestestalden var et roehus, hvor roerne kunne smides ind gennem et vindue på nordsiden af laden. Disse rum havde hvælvvingeloft. Efter roehuset var der en kartoffelkælder, som kun gik halv ind i ladens bredde fra køreloen og havde træloft i rækhøjde, så der kunne ligge nogle redskaber derpå. Ved siden deraf stod kværnen. Ovenpå hestestalden stod hakkelsemaskinen, hvorfra hakkelsen kunne hældes ned i en kasse lige ved stalddøren. Foruden det rum, gulv, hvor kværnen tog lidt plads, var der to gulve, hvor vores indhøstede korn blev anbragt. Ud for gulv 2 stod tærskemaskinen og deroverfor var der ud i gården en lille udbygning til petroleumsmotoren. Kraftoverførelsen skete med aksler og remme, men til hakkelsemaskinen med snoretræk. I øst enden af laden var et hønsehus og et maskinhus, hvor selvbinderen stod undtagen i høsttiden. I hønsehuset har jeg som barn tilbragt mange hyggelige timer med at se på høns og duer. Når en høne blev skruk og ikke skulle have lov at ruge, blev den puttet i en sæk og hængt op på væggen i laden et par dage uden mad og drikke. Så var hormonbalancen forandret og snart efter lagde den æg igen. Nu forekommer det mig som dyrplageri, men sådan gjorde man bare, og far var bestemt ellers god ved dyrene. På en stolpe i sydsiden af laden hang et sæt hårdtøj, som blev brugt, når leen skulle gøres særlig skarp. Det arbejde gjorde vores nabo Kresten, idet han lå på en sæk fyldt med hø og førte lebladet hen over den lille anbolt, som var slået fast i jorden, og med den specielle hammer bankede leens æg ud. Ellers blev leen skærpet på slibestenen, som stod ved siden af motorhuset. I sommeren 1953 byggede min bror og jeg et maskin- og hønsehus vest for ejendommen.

4 Mit hjem, som det så ud I pladserne havde jeg værelser af skiftende standard. Det dårligste var nok hos Niels Madsen med halm under underdynen og det bedste hos Hans Jensen, hvor jeg delte værelse med en søn på loftet af stuehuset. Gulvet i karlekamrene både derhjemme og hos Niels Madsen var snavset, fordi man jo kom ind med sit arbejdstøj og skiftede, så for at undgå at de pæne bukser blev beskidte af at røre ved gulvet, stod jeg op i sengen og tog dem på. Gunnar Kongsgaard og Kaj på højskoleværelse På højskolen delte jeg værelse med en anden elev, og som soldat lærte man at sove stykker i samme rum. Der var det en trosprøve at bøje knæ ved sengen og bede sin aftenbøn. Men jeg mødte aldrig andet end respekt for min holdning og tro. Da jeg kom til Rønde Kursus, boede jeg på en elevgang med mange værelser det første år, andet år over forstanderens lejlighed, og de 2 sidste år i et værelse i en villa i Rønde med kakkelovn eller petroleumsovn, som vi selv anskaffede, fordi den var billigere at fyre i end kakkelovnen. I Aarhus lejede jeg et værelse i en lejlighed hos en familie, som boede tæt ved seminariet på Louis Hammerichsvej, men der boede jeg kun nogle måneder, til jeg flyttede hen til Bente og Peder Gram på Aalesundsvej.

5 Huset på Aalesundsvej Hos dem blev vi også boende en tid som nygifte, men det var ikke helt uden gnidninger, og vi fik tilbudt en lille lejlighed ovenpå i en ældre villa på Stavangergade ikke langt derfra. Huset i Stavangergade Der boede vi i ca. 2 år, indtil vi 1959 var færdige på seminariet og fik stilling i Klokkerholm, hvor et nyopført parcelhus på ca. 100 kvadratmeter stod til vores rådighed på Rosenvænget. Det var meget behageligt med oliefyr, korkbelægning på gulvene og store lyse rum. Omkring huset fik vi anlagt en dejlig have.

6 Huset i Klokkerholm Sne til taget i Klokkerholm 1959 Det hus vi i 1966 fik stillet i udsigt som lejebolig i Billund var af ca. samme standard og lidt større, men ikke ledig før nogle måneder senere, så vi flyttede de første 4 måneder ind i lejligheden i den gamle hvide skolebygning, hvorfra den mangeårige førstelærer lige var flyttet. Der var ingen luksus, med rotter under gulvene og en irriterende støj fra biltrafikken på Vejlevej, især om morgenen i regnvejr. I den gamle skolebygning fra 1890 var der et klasselokale i en del af bygningen og en lejlighed, og da det kun var midlertidigt, at vi skulle bo der, blev legligheden ikke renoveret. Vi skulle bo i et hus på Bogfinkevej 10, hvor kæmneren boede, mens han selv var ved at få bygget hus. Den nye skole, som var bygget først i 1960 erne lå lige ved den gamle.

7 Billund skole Bjarke og Kurt i skolegården 1966 Det var dejligt til jul at flytte til huset på Bogfinkevej nr. 10, hvor der også var en god have og plads til mine dræghøns og senere også duer. Det hus var vi så godt tilfredse med, at vi prøvede på at købe det i 1968, men så måtte kommunen ikke sælge flere af sine ejendomme på det tidspunkt.

8 Bogfinkevej I 1970 købte vi en grund i Søndermarken, hvor et stort område lige var udstykket. Nogle af vore bedste venner, Bodil og Jørgen Bruhn havde købt grund der, og de opfordrede os til at købe ved siden af, hvilket vi heldigvis så gjorde, selv om vi ikke var parate til at bygge, men jeg gik i gang med at anlægge haven på en stubmark, hvor jeg fandt ud af placeringen af et kommende hus, tog mulden af på det sted og fordelte den over det øvrige, som blev gravet og delvis tilplantet og afskærmet, så den tunge trafik med byggematerialer ikke gik hen over grunden. En mulighed for at få råd til at bygge bød sig, da Ingrid 1971 søgte og fik en ledig stilling på Skjoldbjerg Skole. Vi tegnede så selv et grundrids, og fik en genbo, arkitekt Peder Fisker, til at lave en arbejdstegning, som byggefirmaet Kaaberbøl og Pedersen, nabo, gav tilbud ud fra. Det resulterede i et ønskehus til kr. Før håndværkerne begyndte i efteråret 1971, havde jeg selv udgravet og opmuret en lille kælder, som blev en af de gode funktioner ved det hus, vi flyttede ind i februar Vi bestemte lige før murerne skulle have bygget skorsten, at der skulle opvarmes med elektricitet, hvilket vi aldrig har fortrudt. Vi fik en behagelig, økonomisk og renlig opvarmning uden vedligeholdelsesomkostninger. Søndermarksvej I 1981 forbedrede vi huset med en mekanisk udluftning ved varmeveksler op varmegenvinding til varmt vand, hvilket gjorde indeklimaet meget bedre, idet al fugtighed kunne skaffes ud uden unødig varmetab. Dette anlæg kostede ca kr., men skulle spare lige så meget i varme, som forrentningen udgør. I 1982 blev anlægget forbedret med en varmeflade i indsugningskanalen. Denne varmeveksler kørte fint til 2012, hvor motorerne gik i stå, og vi valgt at købe et ny anlæg til de gamle rørinstallationer.

9 I 1981 købte vi også en hundehvalp efter Torbens ønske. En Labrador krydsning som vi blev meget glade for. Torben med hvalpen Charly Torben, Charly og Kaj fik vi mulighed for at overbygge vores terrasse i hele længden langs sydsiden af huset for kr., og det gav os en behagelig udvidelse af opholdsarealet i nogle måneder både forår og efterår. Og der kan hentes meget varme ind i det øvrige hus fra det rum. Også når vi har gæster i sommerperioden, er havestuen meget anvendelig, og hver dag hele året rundt glæder jeg mig over mange planter derude. En tid (indtil 1987) var det også hundens opholdsplads med fri udgang til hundegården.

10 Uden for havestuen 2001 Ole Lund, Torben, Anne, Kaj, Louise og Birthe Både det gamle træværk og den nye dør var 2002 så medtaget, at vi besluttede at forny den facade med nyt og dertil med støbt fundament. Den nye havestue blev indviet 2003 med bl.a. kusine Gerda og moster Stinne på besøg.

11 Grundplan over huset Søndermarksvej 411 Haven var anlagt året før og blev ikke ødelagt af byggeriet.

12

13 Redskabsrummet bag garagen var indrettet til høns og duer og et gammelt staldvindue indmuret, så der kunne åbnes til dyrenes ud- og indgang. Kaj med høns og duer 1990 Det oprindelige sorte asbesttag malede jeg rødt ca og ca blev det suppleret med et rødt ståltag ovenpå asbesttaget. Haven var anlagt 1970 og blev ikke ødelagt af byggeriet.

14 Her er også sat hundehegn hele vejen rundt om haven, så huden og om vinteren også hønsene kunne gå i hele haven Frø til kornvalmuer og cikorier er hjembragt fra en lejrskoletur i Fuglsø på Mols. Høns i haven

15 Drivhuset har vi megen glæde af. I 2008 fik vi omlagt vores fliser både i indkørsel og på de 3 sider af huset, så vi genbrugte de gamle fortovsfliser og fik nye små fliser ind imellem.

16

17

18 I 2011 fik vi solceller på taget.

19 Og vi fik fældet et par store træer

20

21 2012 energi besparende renovering af døre og vinduer

22 Mine forældres hjem Min farfar Laurids Feddersen Schmidt boede flere steder i Jerne og nogle år ( ) på en gård i Andrup, Skads sogn, hvor Anton, Marie, Søren og Kristian er født.

23 Gården i Andrup 1989 med kusine Doris foran (Maries datter) Ejendommen Tourupvej 1, Jerne sogn set fra sydvest 1912

24 Min far Morten sidder i grøften sammen med sin søster Marie foran deres hjem på Tourupvej 1, Jerne sogn. Fars lille halvsøster Tea står bag Marie, og halvbror Mads ude på vejen. Bror Søren holder hestene og farfar Laurids med sin anden kone Kirstine står foran huset. Laurids Feddersen Schmidt havde overtaget ejendommen efter sin første svigermor, Ane Marie Jensen i Købesum 4000 kr. De havde den ejendom til 1930, da de flyttede til en villa i Jerne, hvor Thea og hendes mand boede sammen med Kirstine efter at Laurids var død Tourupvej 1, Jerne 1989 med Doris og Kaj. Uden for cykelstien er et autoværn og derefter den gamle hovedvej Esbjerg-Kolding.

25 Doris var gift med Earl, som under fotograferingen af Doris og Kaj sagde: Om hundrede 100 kommer vores efterkommer her og siger: Her var Doris kort før hun døde. - Doris døde 1/ Tourupvej 1, 2006, Kaj sammen med Alison, et barnebarn af Doris.

26 Min mors forældre boede på en går i Rindum lige nord for amtsgården ved Holstebrovej. Mathildes hjem i Rindum 1910 Knud, Mathilde, Maja, Lise, Kristian og Peder Samme sted 1912 Lise, Maja, Mathilde, Knud og Peder

27 Vore biler. Det efterår vi kom til Klokkerholm fik vi brug for en bil, og da vi tjente mange penge uden at være hårdt spændt for økonomisk, og fordi vore forældre havde hjulpet os under uddannelsen, kunne vi også få råd til at købe bil. En annonce ang. en lille brugt varevogn satte os i forbindelse med en forhandler i Flauenskjold, som solgte nye Prinz, og det blev så denne lille bil, som vi købte for knap kr. og havde til vores fulde tilfredshed i 2 år. Månedslønnen var på ca kr. dengang, så den var ikke billig i forhold til priserne her sidst i 80erne. Barnevognen med Bjarke i den lille Prinz og med Lis i Asaa Den første bil fik vi ødelagt ved et sammensted efter 2 år. Det skete lige nord for Aalborg, hvor en forankørende pludselig bremsede op, og vi nåede at stanse en meter bag ham, men den bil bag os

28 nåede det ikke og skubbede os frem imod bilen foran, så vores lille Prinz kom i klemme mellem dem og så ikke godt ud. Bjarke var med i barnevognen, som var sat ind ved siden af førerpladsen, idet højre stol let kunne tages ud. Heldigvis tog vi ingen skade, og vi kunne ringe til svigerfar, som kom og hentede os. Vi fik igen en lille, lyseblå Prinz II, som vi havde i 2 år, hvorefter vi udskiftede til en lidt større, lysegrøn Prinz III, der 2 år senere, 1966 blev ødelagt, da Ingrid med Bjarke og Allan var på vej fra Kraghede til Klokkerholm i glat føre skred ud foran en modkørende Mercedes. Ved dette uheld fik Ingrid en flænge i panden og blev slemt klemt af sikkerhedsselen, men samme sele redede hende fra alvorlig skade, så siden har vi været absolutte tilhængere af sikkerhedsseler. Drengene tog ingen skade. Når sikkerhedsseler nedsætter risikoen og dermed omkostningerne ved bilkørsel, synes jeg også det er helt rimeligt, at brugen af selerne er lovbefalet. Ingrid med Bjarke og Prinz 3 Prins 3 og Bjarke i Klokkerholm Endnu en gang skiftede vi til samme mærke, denne gang en gul Prinz III, som kostede ca kr. og den havde vi, da vi senere samme år flyttede til Billund. Da vi ventede det tredje barn, syntes vi, at vi skulle have en større bil, en combi, og da Toyota havde et fint tilbud i en ny Crown til kr., blev det denne store van i lyseblå udgave, vi købte 1968 og havde i 10 år til gennemgående tilfredshed. Da var en månedslønnen steget til ca kr. Vi fik kun kr. for den 2 år gamle Prinz, så jeg følte, som hver gang jeg handlede bil, at jeg blev lidt snydt. Far lånte os imidlertid de penge, som udgjorde prisforskellen, så det var ikke vanskeligt at klare økonomien i det. Han var på det tidspunkt blevet alene og havde ikke stort

29 pengebehov, havde for resten aldrig haft det, men glædede sig over at kunne hjælpe os, så det blev en slags arveforskud. Min bror havde også overtaget fødegården på meget fordelagtige vilkår. På camping tur med Toyota 1971 I 1972, da vi havde bygget hus, købte vi desuden en lille, brugt Autobianca til kr., så jeg kunne køre børnene i børnehave, når Ingrid kørte på arbejde i den anden. Autobianca og Toyota Da den ikke kunne mere, købte vi en brugt, grøn Fiat 127, som vi havde sammen med Toyotaen til l978, da vi skiftede dem begge ud til en rød Simca Den kostede kr. og havde kørt km. Det var en dejlig bil, men noget dyr i vedligeholdelse.

30 del år, efter at motoren ikke kunne mere. Den lille Bianca malede jeg rød. Den var legebil en Simca 1300 ved Bodils og Jørgens sommerhus og i carporten med Torben Rusten blev 1985 så slem, at vi opgav den op købte en brugt, grøn Mazda 323, som også kostede kr., men havde kørt godt km. Den gik så godt, at da vi ødelagde den ved at køre i grøften i glat føre forår l986 uden at komme til skade, besluttede vi at købe en helt ny, rød Mazda 323 til kr. men en fuld månedsløn var nu også ca kr., så forholdsvis er bilerne blevet både billigere op bedre.

31 Bjarke har fotograferet Masda 323, da han sammen med Gitte, Lia og Torben var ved Vesterhavet. Den røde Mazda havde vi til 1994, da vi købte en 3 dørs rød Ford Escort 1.3, som vi kørte km. i på 4 år og var så glad for, at da Escort skulle gå ud af produktion, bestilte vi en ny med 1.6 l motor og 5 døre. På rundtur med Anker og Bjarke i Vendsyssel i den røde Escort. Den grå Escort i carporten Det er en fordel med den lidt større motorkraft og bagdørene, når vi ofte har passagerer med. Vi kunne på det tidspunkt kun få en grå, men da den også som den første af vore biler har metallak, er

32 den også den letteste at holde ren. Vi har 2003 snart kørt km. i den og kan beholde den i mange år, skønt jeg somme tider har lyst til at få en større bil. Den større bil købte vi i En lidt brugt Ford Focus stationcar, som havde kørt km og kostede kr. Den har vi endnu i 2014 og er stadig godt tilfreds med, så det bliver den bil vi kommer til at have i længst tid. Vi kører nu kun nogle få tusinder km om året. Ford Focus stationcar står i baggrunden under ophold i Sæby søbad, hvor Ingrids søskende i en årrække samles en weekend midt på sommeren. Fra venstre Anny, Kjeld, Lis, Bent og Kim

33 Ingrid på vej ind i lejligheden, hvor vi boede sammen med Anny og Kjerld

34 Min bror Gunnar købte ca en gammel tysk bil, Adler Derefter havde han nogle år en folkevogn, før han købte en Ford Taunus 17, som var en meget flot bil, og som de brugte til den var helt opslidt og stod som vrag på ejendommen. Den næste bil var en mindre russisk, som han også havde i mange år. Hans første traktor står jeg op på her Gunnars traktor ca. 1955

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden.

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden. Mit barndomshjem Jeg er født den 21-10 1906 på Havnevejen i Gammelsogn, og jeg flyttede som 3½ årig med mine forældre til ejendommen her på Stensmark mark, Hammelev sogn. Der blev i 1909 udstykket jord

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening No. 50 December 2008 Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Agnes Jensen, Gl. Høngård. I 1990 døde fru Agnes Jensen, Floravej 7, Østervrå, i en alder af 95. Hun

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen 1 Barndomserindringer af Gudrun Steen Knudsen 2 Forord. Da Gudruns syn efter Ferdinands død blev dårligere og dårligere, fik hun lyst til at skrive sine barndomserindringer, mens hun endnu kunne skrive

Læs mere

Guide til ombygning af parcelhuset

Guide til ombygning af parcelhuset Foto: Christian Ringbæk Guide til ombygning af parcelhuset Der kan være mange ting at overveje, inden man bygger sit hus om. Hvordan får du mere lys og luft på en god måde. Hvilken arkitekt skal du benytte?

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med.

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med. Forord Jeg har ikke skrevet denne bog som et selvportræt eller som en biografi, men nærmere som en oplysning til de unge, som, jeg håber, vil kunne bruge min historie som en viden om, hvor sårbar man er,

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE- 19. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND E-mail: bornholm@historisk-samfund.dk Internetadresse: www.historisk-samfund-bornholm.dk

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus.

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet mig

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958.

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958. Arnes fortælling Jeg er født den 25. september 1941 på en mindre landejendom, et statshusmandsbrug, i Vester Syv pr. Viby Sj. som en "efternøler" ca. 9 år yngre end den næstyngste af børnene. Min mor Min

Læs mere

signe tind holm af Eigil Holm

signe tind holm af Eigil Holm signe tind holm af Eigil Holm Eigil Holms Forlag 2014 Indhold Signes data 4 Fra Signe mødte Eigil...6 Biler 7 Kaskelot og Biologforbundet 8 Sommerhuset 9 Snestorm og byggeri 10 Flygelet 13 Signes kontor

Læs mere

Tilfredse kunder fortæller

Tilfredse kunder fortæller Tilfredse kunder fortæller Flere af vores kunder har sendt os lidt ord med på vejen, som vi mener kan være med til at give dig et billede af, hvordan vi arbejder med haveplanlægning. Enkelte breve har

Læs mere