UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918"

Transkript

1 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

2 m s få:

3 UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN DYREHAVENS MALERE POSTADRESSE: STENGAARDS ALLÉ 7 HELLERUP TELEFON: HELLERUP 13 50

4 Julius Heckscher *** Assuranceforretning *** Grundlagt 1852 " w ~ Alle Arter Assurance Østergade 31 København K- xxx Telefoner: xxx

5 Udstillernes Adresser findes anført bag i Kataloget. Professor Godfred Christensen R. af Dbg. f (indbudt). Et fritstaaende Bøgetræ i Sommertiden. Jægersborg Dyrehave. Tilkendt Neuhausenske Præmie. Udstillet paa Charlottenborg Billedet tilhører Hr. Fabrikejer Hugo Hasselbalch. H. Brasen R. af Dbg. M. A. (indbudt). Studie til Foraar i Dyrehaven" 1350 Chr. Asmussen: Nr. 1. Januardag. Hovrnarksgaarden Tidlig Foraar Efteraar. Charlottenlund 150 Tare Aubertin-Jespersen: 4. Ungkvæg under en Tjørn. Juli, August Dencker: 5. Foraarsdag. Ermelunden Graavejr. Dyrehaven Formiddag ved Fuglesangsøen Aftenbillede. Skrænt ved Fuglesangsøen Stien forbi Fuglesangsøen I Nærheden af Lieps Hus Kr

6 pllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm Julius Heckscher As surane eforretning Grundlagt 1852 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Indtegningskontor for Statsanstalten for Livsforsikring 88 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^^^ 1 I ØSTERGADE 31 j TELEFONER: ni immun ih

7 Gyde Petersen R. af Dbg.: Kr 11. Ved Fuglesangsøen Vej ved Dyrehavsbakken 300 Thorvald Hansen: 13. Trægruppe. Ved Vintertid Trægruppe. Nedenfor Højene Køer paa Eremitagesletten Skræmte Daadyr. Ved Hjortekær Køer ved et Vandhul. Eremitagesletten Ridende paa Eremitagesletten 50 Ludvig Holm: 19. Fra Eremitagesletten. Foraar Tjørne. Eremitagesletten Eremitagesletten. Eftermiddagssol Vejen ved Kongekilden. Vinter Efteraar Kastaniealléen November Sne. Graavejr Sne. Solskin Fra Kildehusets Gaard Kirsten Pils Kilde Vinter Kildehuset. Sol Efteraar. Fortunvejen Taaget Vejr. Staldene. Eremitagen 175 Poul Jørgensen: 34. Daadyr Græssende Køer i Skoven 250 5

8 Grundlagt 1852 Julius Heckscher Assuranceforretning Østergade 31 Telefoner:",'! Brand- Driftstab- Sø- og Transport Rejse- Indbruds- Røveri- Glas- Automobil- Ansvars- Kautions- Maskin- Vandskade- Syge- og Ulyk:k:e5S= Forsikringer Grundlagt 1862

9 Harald Kjær: 36. Septemberdag paa Sletten April. I Nærheden af Eremitagen Kildesøen. Graavejr i April Maj. Fra Dammen ved Eremitagen Eremitagesletten Aftensol. Eremitagen Fra Eremitagesletten Fra Dammen ved Eremitagen. Uroligt Vejr Kirsten Pils Kilde, som den var 300 Peter Klitz-, 45. Majaften. Fuglesangsengen Oktoberdag Kastanie Allé Sommerdag ved Kildesøen Foraarsdag. Ermelunden do. do Høns ved Magasinet 200 Viggo Langer: 52. Junidag i Dyrehaven med blomstrende Tjørn Bag Skovløberhuset. Fortunen Kildesøen. Majstemning Aprilsol. Holte Ermelunden. Maj Dyrehaven. Blomstrende Slaaen. Maj Tidlig Foraar. Ermelunden Vinterdag. Ved Udgangen fra Kirkeskoven. Søllerød Sen Eftermiddag sidst i April. Holte Majdag ved Jægersborg Majdag i Ermelunden. Formiddagsbelysning Kr.

10 Kr. 63. Mosen ved Vejlesø, Holte. Oktober Aprilstemning i Geelskov, Holte Blomstrende Hyld i Middagssol 200 Søren Lund- 66. Daadyr paa Eremitagesletten Landskab fra Dyrehaven. Ved Løvspring John. Liibschitz: 68. Tjørnene blomstre * Aften ved Hvidøre Skodsborgbrigten. Midsommeraften 650 Arthur Nielsen: 71. Solskin paa Fuglesangsøen Ungskov mod tung Luft Foraasdag i Ermelunden. Graavejr Blomstrende Tjørn paa Eremitagen Foraarsdag i Ermelunden 225 Otto Nielsen: 76. Træer i Solskin Trægruppe paa Sletten Træer paa Sletten Trægruppe Gamle Bøge 150 Rich. Nielsen : 81. Træsnit. Mumieegen Træsnit. Hjortekildeegen

11 JULIUS HECKSCHER ASSURANCEFORRETNl^ ØSTERGADE 31 TELEFONER 1527, 10526, :: GRUNDLAGT 1852 :: LOVPLIGTIG ULYKKES- FORSIKRING

12 Reinholdt Nielsen: Kr 83. Eftermiddag. Fuglesangsøen Engen ved Fuglesangsøen Hjortekilde Engen Motiv fra Eremitagesletten Vej i Dyrehaven 80 Knud H. Olsen: 88. Vej mod Raadvad Naar Tjørnene blomstre. Eremitagen... Privateje 90. Efteraar ved Springforbivej. Eremitagen Egetræer ved Dammen. Eremitagen Foraar. Eremitagen Novembersol. Ved Tøjreslaget Stald og Fodringshus. Eremitagen Dobbelttjørn der blomstre. Eremitagen Blomstrende Tjørn. Springforbi 125 Carl Petersen: 97. Fra Granskoven i Indelukket Vinterdag i Dyrehaven 175 Martin S. Rasmussen: 99. Gamle Heste. Hjortekær. Sen Aften Daahjorte ved Tvillingehøjene. April Vinterdag ved Studenterkilden Septemberstemning ved Tvillingehøjene Trægrubbe paa Sletten Sommerdag ved Fuglesang Aftensol ved Fuglesang Efteraar. Vejen ved Peter Lieps Tidlig Foraarsdag. Vejen ved Tøjreslaget Motiv fra Kildesøen. Aften

13 "Julius Rechscher Hssuranceforretning Østergade 31 København K. (Grundlagt 1852 x x x CeUfoner: 1517, 10526, Krigs- \ forsikring i I

14 Marx Reese: 109. Vinterdag ved Kildehuset 250 Kr Gertrud Stockmarr: 110. Sne i Dyrehaven Efteraarstemning Oktober i Dyrehaven Faldende Løv Vinterdag i Dyrehaven 175 Emil Torgny : 115. Mose i Ermelunden Fra Fortunen Paa Tøjreslaget Augusteftermiddag. Tøjreslaget 300 Chr. Til em ann -Petersen ; 119. Spisesal paa Charlottenlund Slot Biblioteket paa Charlottenlund Slot Riddersal paa Eremitagen 250 R. Westphal ' 122. Fra Duschbadet. August Mumien. Foraar Fra Lieps Hus. Foraar 125 Carl F Wilhordt: 125. GI. Længer i Mose Allé. Juli Tidlig Oktoberaften ved Kildesøen Fra et Stræde i Jægersborg, Aftensol i Juli Vinterdag i Mosen ved Kristiarisholm

15 P. H. Wilhardt: 129. Ved Fuglesangsøen i Marts. Isen smelter Sommerdag ved Lieps Hus Interiør Studenterkilden Interiør Studenterkilden. Martssol Det indre af Taarbæk Kirke Maleren Knud Olsen ved Arbejdet Efteraar ved Peder Lieps Hus 500

16 Adresser. Chr. Asmussen, Rolighedsvej 9, Charlottenl. Telf. Ordrup Tare Aubertin-Jespersen,Skovvej 6. Klampenborg.Telf.OrdrupHll. August Dencker, Villa Edith, Fortunen. Klampenb. Tlf. Lyngby 479. Gyde Petersen, Dronninghus. Telefon Holte 75. Thorvald Hansen, Melchiorsplads 4 3, 0. Ludvig Holm, Emilievej 2, V. Telefon Nora 2034 y. Poul Jørgensen, Blytsvej 18 T. Telf. Gdth. 532 y. Harald Kjær Bernhardsvej 10. Charlottenlund. Telf. Ordrup Peter Klitz, Sdr. Boulevard 54 4, B. Viggo Langer, Villa Iris. Holte. Telefon 69. Søren Lund, Sagasvej 14 4, V. John Liibschitz, Puggaardsgade 10, B. Arthur Nielsen, Strandvej 110. Telefon Hel y. Hellerup. Otto Nielsen, Christiansberg Allé 38. L. Rich. Nielsen, Forvalterboligen. Klampenborg Badeanstalt. Tlf. Bellevue 57. Reinholdt Nielsen, Abri", Lyngbyvej, Bagsværd. Knud H. Olsen, Søndre Boulevard 59, B. Telefon Vester 5876 v. Carl Petersen Aggersborggade 1, 0. Telefon Øbro 1969 x. Martin S. Rasmussen, Taarbæk Strandvej 143. Taarbæk. Marx Reese, Hindegade 8. Gertrud Stockmarr, Norasvej 4. Charlottenlund. Chr. Tilemann-Petersen, Fuglevangsvej 10 1, V. Emil Torgny. Vestervoldgade 13. B. R. Westphal, Køgevej 2. Valby. Carl F. Wilhardt, Enighedsvej 35. Charlottenlund. P. H. Wilhardt, Edelslundsvej 8. Taarbæk. Telf. Bellevue

17 I! ::i I i IIH'! 1 ^.,M I!!!! Illllilllllllllllllilllllllllllllll III II Illllllllllllll Illllllllllllllllll Julius Heckscher Assupåncefoppetning Grundlagt 1852 Indtegningskontor for Statsanstalten for Livsforsikring 88 ØSTERGADE 31 TELEFONER: il!llllllllllll!llllll!llll!llllllll!lllllllll!llll!llllllllllllllll!llllllllllll!lllllllllllll!llllllll1llltlllllllllllllllllllllllll!llllllll!lllllllllllllllllllllllllllll ] llllllltllllllllll!lllllllll)!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllé

18 Julius Heckscher *** Assuranceforretning *** Grundlagt 1852 Alle Arter Assurance Østergade 31 København K- xxx Telefoner: xxx

19 tmååmå:

20 Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Julius Heckscher As surane forretning Grundlagt 1852 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Indtegningskontor for Statsanstalten for Livsforsikring 88 1 lllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllll[llllllltlllllllllll!l!lllllll]ll!lllllllll!llllllllllil!llllll!llll]llllllllllliltllllllllllilllillhiiiii!llllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllll1llllllllllll!llllllllllllllll) 1 ØSTERGADE 31 1 TELEFONER: as is,> ' 1 ' ' \.! ''«: CH. J0HAN8ENS BOGTRYKKERI i

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Ture i Københavns omegn

Ture i Københavns omegn Selv om Københavns omegn er præget af by, veje og industri, udgør naturen en betydelig del. Her er skove, marker, søer, vandløb og kyster og spændende kultur historie. Denne guide beskriver 52 ture i Københavns

Læs mere

www.nordsjaelland.aof.dk AOF Nordsjælland

www.nordsjaelland.aof.dk AOF Nordsjælland www.nordsjaelland.aof.dk www.aof-gladsaxe.dk Forår 2014 Nyhedsmail og portal I dette katalog finder du over 670 kurser, foredrag, ture og oplevelser. Aktiviteter planlagt i tæt samarbejde med vores dygtige

Læs mere

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen 1 Barndomserindringer af Gudrun Steen Knudsen 2 Forord. Da Gudruns syn efter Ferdinands død blev dårligere og dårligere, fik hun lyst til at skrive sine barndomserindringer, mens hun endnu kunne skrive

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

www.nordsjaelland.aof.dk 4580 1900 Allerød Furesø Hørsholm Rudersdal

www.nordsjaelland.aof.dk 4580 1900 Allerød Furesø Hørsholm Rudersdal www.nordsjaelland.aof.dk 4580 1900 Allerød Furesø Hørsholm Rudersdal Gentofte Gladsaxe Lyngby - Taarbæk www.aof-gladsaxe.dk Allerød Furesø Hørsholm Rudersdal www.nordsjaelland.aof.dk Efterårsprogram 2010-2011

Læs mere

Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør

Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, februar 2015 Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 41 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Vangedes kulturliv. Forår 2004. Læs denne gang om. 38. nummer 10. årgang

Vangedes kulturliv. Forår 2004. Læs denne gang om. 38. nummer 10. årgang VANGEDE BYCENTRUM Forår 2004 38. nummer 10. årgang Vangedes medborgerhus Da det var blevet opgivet at drive biograf i Villabyernes Bio for 26 år siden, fandt en gruppe borgere det trist, at det præmierede

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger

Kristian Grøntveds dagbøger Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351 Mail: Arnebjergby@gmail.com Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

DANSK GENNEM 300 AAR

DANSK GENNEM 300 AAR DANSK GENNEM 300 AAR 163 TEKSTER AF 113 FORFATTERE UDGIVET TIL UNDERVISNINGSBRUG AF EJNAR THOMSEN KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1940 INDHOLD I nedenstaaende forfatteralfabetiske Register

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

FODSLAWBLADET nr. 1 2015 Bladet på nettet

FODSLAWBLADET nr. 1 2015 Bladet på nettet FODSLAWBLADET nr. 1 2015 Bladet på nettet Hovedbestyrelsen Formand Leif Sloth Teglgade 38C 8643 Ans By Tlf. 86 65 80 80 e-mail: leifsloth1@c.dk Næstformand Inger-Marie Nielsen Kr. Poulsensvej 23 7430 Ikast

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015

KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015 KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015 KOT NR. 1, 23 ÅRGANG 23 K.O.T. - Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum.

Læs mere

Ved Bommen. Vangede Festival 12. sept. Vangede Festival læs side 3. Efterår 2009. Læs denne gang om

Ved Bommen. Vangede Festival 12. sept. Vangede Festival læs side 3. Efterår 2009. Læs denne gang om Efterår 2009 60. nummer 16. årgang Byfornyelse Jeg har gennem det sidste halvandet års tid været med i en arbejdsgruppe med Ken André Stilling, kulturdirektør Lone Gladbo og en række personer fra Teknisk

Læs mere

DG s Nyhedsbrev. Lions - med Hjertet

DG s Nyhedsbrev. Lions - med Hjertet DG s Nyhedsbrev Klubår 2009 / 2010 nr.1 I dette nummer: Årgang 09, Nummer 1 juli 2009 Side 1 - DG`s leder. Side 2 - Eventkalender Side 3 - Kabinets og Guvernør kalender og Service holdet på arbejde Side

Læs mere