RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA Sanktionspåstande mv. i færdselssager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager"

Transkript

1 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme i færdselssager 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager 2.1. Bødetakster 2.2. Nedsættelsesgrunde Indledning Unge under 18 år Personer med særlig lav indtægt Særlige tilfælde 2.3. Bødefastsættelse ved flere overtrædelser (kumulation) Indledning Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bødestraf Overtrædelse af færdselsloven og af anden lovgivning, der medfører bødestraf Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bøde og frihedsstraf Overtrædelse af færdselsloven, der medfører bødestraf, og overtrædelse af anden lovgivning, der medfører frihedsstraf 2.4. Gentagelsesvirkning Forhøjet straf inden for normalstrafferammen Forhøjet straf fastsat i en sidestrafferamme 2.5. Bødetilkendegivelser på stedet i færdselssager 3. Regler for al færdsel ( 3-9) 3.1. Særligt vedrørende Bødetakster for overtrædelse af Trafikanters forpligtelser ved færdselsuheld og forsætlig flugt fra et færdselsuheld med alvorligt tilskadekomne (færdselslovens 9 og straffelovens 253) Indledning Færdselslovens Overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1 (hjælpepligten) Tilsidesættelse af de øvrige pligter i 9 (undladt straks at standse, deltagelse i foranstaltninger til sikring af færdslen, nægtet at opgive navn og bopæl, undladt underretning af skadelidte eller politiet) Straffelovens Frakendelse af førerretten efter flugt fra et færdselsuheld 4. Færdselsregler for gående ( 10-13) 5. Færdselsregler for kørende ( 14-40) 6. Hastighed ( a)

2 Indholdsfortegnelse. Side Indledning 6.2. Overtrædelse af de almindelige regler om hastighed ( 41) 6.3. Overtrædelse af de generelle, lokale og køretøjsbestemte hastighedsbegrænsninger ( a) Tunge køretøjer Alle andre køretøjer (undtagen knallert) Højhastighedstillæg ( 118, stk. 3) Knallert 7. Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej ( 44-48) 8. Færdselsregler for cyklister (herunder 49-50) 9. Særlige regler for knallerter ( 51) 10. Særlige regler for motorcykler ( 52) 11. Spirituskørsel ( 53) Indledning Anvendelsesområdet for Straffen for spirituskørsel Spirituskørsel i intervallet 0,51-2,00 promille eller 0,26-1,00 mg alkohol pr. liter luft Bødeberegning ved spirituskørsel i intervallet 0,51-2,00 promille eller 0,26-1,00 mg alkohol pr. liter luft Spirituskørsel over 2,00 promille eller over 1,00 mg alkohol pr. liter luft Spirituskørsel med lille knallert efter 117 c, jf Spirituskørsel efter 53, stk Frakendelse for spirituskørsel Spirituskørsel under skærpende omstændigheder Straf for spirituskørsel under skærpende omstændigheder Spirituskørslen og den eller de øvrige kørselsfejl medfører bødestraf Spirituskørslen medfører i sig selv frihedsstraf Frakendelse for spirituskørsel under skærpende omstændigheder Spirituskørsel i frakendelsestiden Straf for spirituskørsel i frakendelsestiden Frakendelse for spirituskørsel i frakendelsestiden Spirituskørsel i brugsstjålet køretøj Flere spirituskørsler til samtidig pådømmelse Straf for flere spirituskørsler til samtidig pådømmelse To eller flere spirituskørsler, der hver for sig medfører bødestraf En spirituskørsel medfører bøde og en anden spirituskørsel medfører frihedsstraf Flere spirituskørsler, der hver for sig medfører frihedsstraf Frakendelse for flere spirituskørsler til samtidig pådømmelse Flere førstegangstilfælde af spirituskørsel til samtidig pådømmelse Flere gentagelsestilfælde af spirituskørsel til samtidig pådømmelse Gentagelsesvirkning Gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning

3 Indholdsfortegnelse. Side Betingede domme med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling for spirituskørsel Anvendelsesområdet for betingede domme Spirituskørsel med alvorlig personskade eller i brugsstjålet køretøj Spirituskørsel i prøvetiden for en betinget dom for spirituskørsel Spirituskørsel efter udløbet af prøvetiden for tidligere betinget dom for spirituskørsel Spirituskørsel efter en betinget dom for kørsel i frakendelsestiden Spirituskørsel begået i prøvetiden ved dom til samfundstjeneste for anden kriminalitet Betinget dom med vilkår om samfundstjeneste Antal samfundstjenestetimer Tillægsbøde Prøvetid Betinget dom med vilkår om alkoholistbehandling Vilkåret om alkoholistbehandling Tillægsbøde Prøvetid Varetægtsfængsling Konfiskation efter 133 a Forelæggelse af sager vedrørende spirituspåvirkethed mv. for Retslægerådet Indberetning til Rigsadvokaten af visse sager om spirituskørsel 12. Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv. ( 54) Indledning Anvendelsesområdet for Nulgrænsen i 54, stk Bevidsthedspåvirkende stoffer omfattet af bestemmelsen og undersøgelse af blodprøver Undtagelse for stoffer indtaget i henhold til og i overensstemmelse med lovlig recept Føreevnekriteriet i 54, stk Straffen for overtrædelse af 54, stk. 1 og Overtrædelse af 54, stk. 1, 1. pkt. (nulgrænsen) Overtrædelse af 54, stk. 1, 2. pkt. (receptoverskridelser) Overtrædelse af 54, stk. 2 (føreevnekriteriet) Overtrædelse af 54 med lille knallert efter 117, jf Bødeberegning Frakendelse Flere overtrædelser af 54 til samtidig pådømmelse Gentagelsesvirkning Betingede domme med vilkår om samfundstjeneste eller behandling mod narkotikamisbrug Varetægtsfængsling Konfiskation efter 133 a

4 Indholdsfortegnelse. Side Overtrædelse af 54, stk Overtrædelse af 53 og 54 ved samme kørsel Indledning Straffen for overtrædelse af 53 og 54 ved samme kørsel Frakendelse i sager om overtrædelse af 53 og 54 ved samme kørsel 14. Brug af håndholdt mobiltelefon ( 55 a) 15. Kørsel uden kørekort, kørsel med lille knallert, øvelseskørsel og oplysningspligt mv. ( 56, stk. 1, 62, stk. 1, og 63-65) Indledning Kørsel med motorkøretøj eller stor knallert uden at have erhvervet/generhvervet førerret ( 56, stk. 1, 1. pkt.) Normalstraffen (uden formildende omstændigheder mv.) Personer med særlig lav indtægt Unge under 18 år Formildende omstændigheder Betinget dom med samfundstjeneste Øvrige overtrædelser af Kørsel med traktor/motorredskab ( 62, stk. 1) Kørsel med lille knallert ( 63) Konfiskation efter 133 a Forældremyndighedsindehavers samtykke ved salg mv. af knallerter til personer under 16 år ( 63 a) Øvelseskørsel ( 64) Oplysningspligt mv. ( 65) 16. Køretøjer mv. ( 67-79) Indledning Køretøjers indretning og udstyr mv Indretning og udstyr mv. - motorkøretøjer Indretning og udstyr mv. - knallerter Visse øvrige bekendtgørelser på området Forhandling af ulovlige tuningsdele til knallerter Radar og laserudstyr mv. i køretøjer Hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser Tilkobling og slæbning samt udlejning Særligt vedrørende registrering af køretøjer Særligt vedrørende godkendelse og syn af køretøjer 17. Sikkerhedsudstyr ( 80-81) 18. Belæsning, dimensioner, akseltryk, vægt og særtransport ( 82-86) Indledning Køretøjets belæsning ( 82) For stor bredde, længde eller højde Overlæs

5 Indholdsfortegnelse. Side Akseltryk Totalvægt Tilladt totalvægt på over kg Tilladt totalvægt på kg eller derunder Særtransport 19. Køre- og hviletid mv. ( 86 a) Køre- og hviletid Udenlandske chauffører Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid (køre- og hviletidsforordningen) Bøden Frakendelse Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om kontrolapparatet (kontrolapparatforordningen) Bøder Retningslinjer for tiltale ved overtrædelse af kontrolapparatforordningen Frakendelse Sanktionerne for overtrædelse af både køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen Bøden Frakendelse 20. Hindringer på vej ( 87-88) 21. Færdselsregulering og afmærkning mv. ( ) 22. Forsikring mv. ( ) 23. Straf, afgifter mv. ( ) Indledning Frihedsstraf Særlig hensynsløs kørsel efter 118, stk Anvendelsesområdet for 118, stk Sanktionen Bødestraf 24. Kørsel i frakendelsestiden Indledning Strafpositioner ved en enkelt kørsel i frakendelsestiden Straffen ved flere kørsler til samtidig pådømmelse i førstegangstilfælde Flere kørsler til samtidig pådømmelse i andengangstilfælde og senere tilfælde Betingede domme med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling for kørsel i frakendelsestiden Kørsel i frakendelsestiden i prøvetiden til en betinget dom for spirituskørsel Gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning Varetægtsfængsling Kørsel i frakendelsestiden på lille knallert ( 117 c) Konfiskation

6 Indholdsfortegnelse. Side Frakendelse, generhvervelse mv. ( ) Indledning Frakendelse af førerretten Betinget frakendelse af førerretten, jf Ubetinget frakendelse af førerretten, jf Klippekortordningen, jf. 125, stk. 2 og Klippekortordningens indhold Overtrædelser omfattet af klippekortordningen Særlige situationer vedrørende klippekortordningen Flere ensartede overtrædelser begået i samme kørselsforløb Overtrædelse af færdselsloven begået efter en betinget frakendelse af førerretten i medfør af 125, stk Samtidig pådømmelse af fire til seks overtrædelser af færdselsloven, som er omfattet af klippekortordningen Samspillet mellem klippekortordningen og reglerne om frakendelse af førerretten Orientering til sigtede/tiltalte om klippekortordningen Kørselsforbud, jf Frakendelsestiden, jf Frakendelsestidens begyndelse - 128, stk Generhvervelse af førerretten Generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb, jf Generhvervelse af førerretten for unge under 18 år inden frakendelsestidens udløb, jf. 132 b Indførelse af alkolåse i sanktionssystemet vedrørende spirituskørsel Udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse, jf. 119 a Frakendelse på grundlag af en udenlandsk afgørelse, jf. straffelovens Anke af dom om frakendelse, jf Lille knallert, frakendelse, generhvervelse mv. ( ) Indledning Frakendelse Betinget frakendelse Ubetinget frakendelse Frakendelsestiden Udskydelse/frakendelse af retten til at erhverve førerret - 129, stk Udskydelse - 129, stk. 4, 1. pkt Frakendelse - 129, stk. 4, 2. pkt Generhvervelse af retten til at føre lille knallert inden frakendelsestidens udløb c Udenretlig vedtagelse af frakendelse af retten til at føre lille knallert mv Anke af dom om frakendelse Overgangsregler 27. Konfiskation ( 133 a) Indledning

7 27.2. Fakultativ konfiskation ( 133 a, stk. 1) Obligatorisk konfiskation ( 133 a, stk. 2-4) RM 4/2000 Indholdsfortegnelse. Side Obligatorisk konfiskation ved tre overtrædelser inden for tre år ( 133 a, stk. 2 og 4) Obligatorisk konfiskation på grund af spirituskørsel eller kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet mv. ( 133 a, stk. 3) Konfiskation af lille knallert ( 133 a, stk. 5-7) Obligatorisk konfiskation ved tre overtrædelser inden for tre år ( 133 a, stk. 5 og 7) Obligatorisk konfiskation på grund af spirituskørsel eller kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet mv. ( 133 a, stk. 6) Hvilke køretøjer kan konfiskeres Konfiskation af ulovlige og konstruktivt ændrede knallerter ( 133 a, stk. 10) Særligt om konfiskation af pocketbikes

8 Kapitel 1 Side 1 1. Indledning I august 2000 blev den første udgave af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande i færdselssager udsendt. Meddelelsen, der efterfølgende er revideret flere gange, erstattede de vejledende takster for bødepåstande i sager om overtrædelse af færdselsloven, som fandtes i Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager (bødekataloget), og øvrige instruktioner for så vidt angår behandlingen af færdselssager. Baggrunden for udsendelse af meddelelsen var vedtagelsen af lov nr. 475 af 31. maj 2000 om ændring af færdselsloven (bødefastsættelse), hvorved der blev fastsat nærmere regler om udmålingen af bøder for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf. Denne version er en gennemgribende revision af meddelelsen, hvor de ændringer, der følger af lov nr. 716 af 25. juni 2010 (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse mv.) og lov nr. 184 af 8. marts 2011 (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer ved kørsel uden førerret, skærpelse af sanktionerne for kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv.) er blevet indarbejdet. Der er ikke i denne udgave foretaget ændringer i kapitel 19 om køre- og hviletider. Dette kapitel vil blive redigeret senere i forbindelse med en forventet ændring af sanktionspraksis for overtrædelse af kontrolapparatforordningen. Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert vil ligeledes blive indarbejdet i meddelelsen senere. Denne meddelelse ophæver alle tidligere udsendte meddelelser om færdselssager, således at samtlige retningslinjer vedrørende sanktionspåstande mv. i færdselssager nu findes i denne meddelelse. Der kan endvidere bortses fra tidligere Rigsadvokaten Informerer om færdselslovssager Revision af meddelelsen Det er fortsat hensigten løbende at foretage revision af denne meddelelse, i det omfang ny lovgivning eller domspraksis giver anledning til udsendelse af nye retningslinjer for anklagemyndighedens sanktionspåstande mv. i færdselsstraffesager Indberetning til Rigsadvokaten af domme i færdselssager Statsadvokaterne og politidirektørerne skal til rigsadvokaturen indsende domme i færdselssager, der skønnes at være af generel eller principiel interesse, herunder domme, hvor bødeudmålingen afviger fra de retningslinjer, der er fastsat i meddelelsen. Byretsdommene skal indsendes via statsadvokaten. Indsendelse til statsadvokaten skal ske så tidligt som muligt af hensyn til eventuel anke eller ansøgning om anketilladelse.

9 Kapitel 2 Side 1 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager 2.1. Bødetakster Bødetaksterne i færdselsloven er senest revideret ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, som trådte i kraft den 1. januar Ved lovændringen blev færdselslovens 118, a, stk. 1, ændret, således at bøder for overtrædelse af færdselsloven og forskrifter udstedt i medfør heraf skal udmåles til kr. eller beløb derover, som er delelige med 500 kr. For gående og førere af cykel eller hestekøretøj udmåles bøderne dog til 700 kr. eller derover og for personer med særlig lav indtægt til 500 kr. eller derover. Ændringen medfører, at bøder for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf begået med motordrevet køretøj (biler, motorcykel, traktor, motorredskab og knallert) som udgangspunkt skal fastsættes til minimum kr. Dette gælder dog ikke overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid, hvor minimumsbøden fortsat vil være 500 kr., jf. færdselslovens 118 a, stk. 5, 2. pkt. Ændringen medfører endvidere, at minimumsbødetaksten for gående, cyklister, ridende og førere af hestekøretøjer fremover er 700 kr. Der henvises i den forbindelse til meddelelsens kapitler om særlige regler for henholdsvis gående og cyklister. Det er forudsat i forarbejderne til lov nr. 184 af 8. marts 2011 (lovforslag nr. L 101 af 15. december 2010), at alle bøder for overtrædelser omfattet af klippekortordningen (bortset fra hastighedsovertrædelser) skal fastsættes til en vejledende bødetakst på kr. Endvidere er det forudsat, at bøder for overtrædelser, der medfører betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller kørselsforbud, skal fastsættes til mindst kr. Lov nr. 184 af 8. marts 2011 medfører endvidere, at en række bødetakster på færdselsområdet generelt forhøjes som følge af den almindelige prisudvikling, ligesom bøderne for visse overtrædelser yderligere er hævet af hensyn til den færdselssikkerhedsmæssige risiko, som overtrædelserne indebærer. Er overtrædelsen begået før ikrafttrædelsen af lov nr. 184 af 8. marts 2011, må straffen ikke blive strengere end efter de retningslinjer, der var gældende på gerningstidspunktet, jf. straffelovens 3, stk. 1. Der kan heller ikke idømmes en strengere frakendelses- eller konfiskationssanktion end den, der kunne være idømt efter de regler, der var gældende på gerningstidspunktet, jf. straffelovens 4, stk. 2.

10 Kapitel 2 Side 2 Anklagemyndighedens sanktionspåstande skal udformes i overensstemmelse med retningslinjerne i denne meddelelse og må således i almindelighed ikke fraviges. Dette hindrer ikke, at tiltale i medfør af retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 1, helt eller delvis frafaldes, eller at politiet eventuelt meddeler en advarsel, såfremt forholdet er af ringe strafværdighed Nedsættelsesgrunde Indledning Ifølge færdselslovens 118 a, stk. 1, 2. pkt., som blev ændret ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, kan bøder til personer med særlig lav indtægt udmåles til 500 kr. eller derover. Det er forholdene på gerningstidspunktet, der er afgørende for en eventuel nedsættelse både med hensyn til sigtede under 18 år og sigtede med særlig lav indtægt, jf. f.eks. U Ø vedrørende lav indtægt Unge under 18 år Personer mellem 15 og 18 år er ofte skolesøgende eller på anden måde under uddannelse og har i vidt omfang ingen egentlig indtjening af betydning. På denne baggrund skal bøden til unge under 18 år generelt nedsættes til det halve beløb, dog minimum 500 kr. Der foretages således ikke en konkret vurdering af indtægtsforholdene for så vidt angår denne gruppe. Nedsættelsen af bøden skal ske ved anklagemyndighedens foranstaltning i forbindelse med udsendelse af bødeforelæg eller ved nedlæggelse af påstand om bøde. Dette gælder dog kun, såfremt andet ikke følger af retningslinjerne nedenfor vedrørende de enkelte overtrædelser Personer med særlig lav indtægt Bøder til personer med særlig lav indtægt kan nedsættes til det halve beløb, dog mindst 500 kr. Ved beregningen af sigtedes indtægt skal der ikke tages hensyn til sigtedes eventuelle formue, herunder likvid formue. I relation til nedsættelse af bøder anses en indtægt, der er væsentlig mindre end dagpengebeløbet for en fuldtidsbeskæftiget, som særlig lav. Dagpengebeløbet for en fuldtidsbeskæftiget er fra 1. januar 2013 ca kr. pr. år, svarende til ca kr. pr. måned. Hvis sigtedes indtægt udgør mindre end ca. ¾ af dette beløb, dvs. ca kr. pr. år/ kr. pr. måned, bør der ske nedsættelse af bøden til det halve beløb, dog mindst 500 kr. Indtægtsgrænsen reguleres årligt, og den angivne indtægtsgrænse finder anvendelse for overtrædelser, der begås efter 1. januar 2013.

11 Kapitel 2 Side 3 Der må således ikke ske nedsættelse af en bøde blot under henvisning til, at den sigtede er pensionist, studerende, kontanthjælpsmodtager eller lignende, uden at der foreligger oplysninger om den pågældendes indtægt. Det påhviler den sigtede at fremlægge den fornødne dokumentation for, at han eller hun har en særlig lav indtægt, eksempelvis ved fremlæggelse af årsopgørelser eller lignende. Foreligger der ikke sådan dokumentation på tidspunktet for udstedelse af bødeforelæg mv., fastsættes bøden til normaltaksten. Såfremt den fornødne dokumentation fremkommer senere, kan bøden nedsættes til det halve beløb, dog mindst 500 kr. Når indtægten skal opgøres, skal der tages udgangspunkt i den sigtedes bruttoindtægt. Hele den sigtedes indtægt skal efter Rigsadvokatens opfattelse medregnes, herunder f.eks. pensionsudbetalinger og udbetalinger fra ATP, og der skal ikke fratrækkes skat, arbejdsmarkedsbidrag og andre fradrag Særlige tilfælde Bøder for spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens 54 og kørsel i frakendelsestiden er indtægtsbestemte og skal derfor ikke nedsættes for unge under 18 år og personer med særlig lav indtægt. Det samme gælder for tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling for spirituskørsel, tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller behandling mod narkotikamisbrug for overtrædelse af færdselslovens 54 og tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste for kørsel i frakendelsestiden, jf. nærmere nedenfor om disse overtrædelser. Bøder for overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, om kørsel uden kørekort nedsættes ikke for personer med særlig lav indtægt, jf. herved U V. For så vidt angår spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens 54 og kørsel i frakendelsestiden på lille knallert fremgår det af forarbejderne til lov nr. 479 af 23. maj 2011 (lovforslag nr. L 137 af 9. februar 2011, de almindelige bemærkninger pkt ), at bøden ikke nedsættes til det halve for personer under 18 år eller personer med særlig lav indtægt. Det samme gælder bøder for overtrædelse af færdselslovens 63, stk. 1, 1. pkt. (kørsel uden kørekort til lille knallert) Bødefastsættelse ved flere overtrædelser (kumulation) Indledning Færdselslovens 118 a, stk. 2-4, indeholder regler om bødefastsættelsen ved flere overtrædelser af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør af færdselsloven samt om andre tilfælde, hvor der skal ske en samlet pådømmelse af færdselslovsovertrædelser og overtrædelser af anden lovgivning.

12 Kapitel 2 Side Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bødestraf Reglerne om bødefastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 2, 1. pkt., der har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Reglen medfører, at bøden ved flere overtrædelser af færdselsloven udmåles ved at sammenlægge den normale takstmæssige bødestraf for hver overtrædelse, uanset om overtrædelserne begås ved én eller flere handlinger (absolut kumulation). For personer under 18 år og personer med særlig lav indtægt er det den nedsatte bøde, der skal indgå i den samlede bødeberegning, jf. ovenfor under afsnit 2.2. Det betyder, at den samlede bøde for f.eks. to overtrædelser begået af en cyklist med normalbøder på henholdsvis 700 kr. og kr. skal være kr. (500 kr., der er mindstebødetaksten for personer med lav indtægt, plus 500 kr., der er halvdelen af bøden på kr. og samtidig mindstebødetaksten for personer med særlig lav indtægt). I tilfælde, hvor sammenlægningen af den normale takstmæssige bøde for hver overtrædelse medfører en meget høj bøde, kan denne dog nedsættes i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4. En nedsættelse vil ifølge forarbejderne til 118 a, stk. 4, (lovforslag nr. L 262 af 30. marts 2000, de almindelige bemærkninger punkt 5.3.) især kunne komme på tale i tilfælde, hvor den sigtedes indtægtsforhold gør det antageligt, at vedkommende næppe nogensinde vil være i stand til at betale bøden, ligesom der kan være behov for at nedsætte en absolut kumuleret bøde, hvis den samlede bøde i sig selv ikke forekommer rimelig. Der er fastsat særlige regler for kumulation af bøder i sager om flere førstegangsspirituskørsler i intervallet 0,51-2,00 til samtidig pådømmelse, jf. herved nærmere i kapitel 11 om spirituskørsel. For så vidt angår straffastsættelsen ved flere kørsler i frakendelsestiden i førstegangstilfælde til samtidig påkendelse henvises til afsnittet om kørsel i frakendelsestiden. Retningslinjerne indebærer, at der ikke fastsættes kumulerede bøder, der overstiger det dobbelte af en måneds nettoløn. I de tilfælde, hvor den kumulerede bøde overstiger det dobbelte af en måneds nettoløn, skal der fastsættes en frihedsstraf. Der er endvidere med hensyn til visse lovovertrædelser fastsat særlige retningslinjer for fastsættelse af bøder i tilfælde af flere overtrædelser Overtrædelse af færdselsloven og af anden lovgivning, der medfører bødestraf

13 Kapitel 2 Side 5 Reglerne om bødefastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 2, 2. pkt., der har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov og én eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love. Reglen medfører, at fastsættelsen af den samlede bøde for eksempelvis en overtrædelse af færdselsloven og en overtrædelse af våbenloven sker ved at sammenlægge den takstmæssige bøde for hver overtrædelse (absolut kumulation). Det er alene bøder for færdselslovsovertrædelser, der er omfattet af princippet om absolut kumulation efter bestemmelsen i 118 a, stk. 2. Bestemmelsen angår ikke fastsættelse af bøder uden for færdselslovens område. Ved flere samtidige overtrædelser af anden lovgivning, der medfører bødestraf, vil den samlede bøde for disse overtrædelser således skulle fastsættes uafhængigt af reglen i færdselslovens 118 a, stk. 2, hvorimod én eller flere samtidige bøder for overtrædelse af færdselsloven skal medtages fuldt ud ved den samlede bødeberegning. Ved fastsættelsen af den samlede bøde for eksempelvis en overtrædelse af færdselsloven og to overtrædelser af våbenloven skal bøden for overtrædelse af færdselsloven indgå fuldt ud ved den samlede bødeberegning, mens det må afgøres konkret efter principperne om kumulation, om overtrædelserne af våbenloven skal indgå med den fulde takst for hver overtrædelse eller med et mindre beløb. For personer under 18 år og personer med særlig lav indtægt er det den nedsatte bøde, der skal indgå i grundlaget for den samlede bødefastsættelse, jf. ovenfor under afsnit 2.2. I tilfælde, hvor absolut kumulation af bøder vil medføre en meget høj bøde, kan denne dog nedsættes i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4, hvorefter bestemmelsen i stk. 2 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor. Det fremgår af forarbejderne (lovforslag nr. L 262 af 30. marts 2000, de almindelige bemærkninger pkt. 5.3.), at en nedsættelse især vil kunne komme på tale i tilfælde, hvor den sigtedes indtægtsforhold gør det antageligt, at vedkommende næppe nogensinde vil være i stand til at betale bøden, ligesom der kan være behov for at nedsætte en kumuleret bøde, hvis den samlede bøde i sig selv ikke forekommer rimelig Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bøde og frihedsstraf Reglerne om straffastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 3, 1. pkt., der har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører én af overtrædelserne idømmelse af frihedsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen.

14 Kapitel 2 Side 6 Reglen medfører, at der eksempelvis som udgangspunkt skal udmåles en tillægsbøde ved samtidig spirituskørsel, der medfører frihedsstraf, og kørsel uden kørekort. Reglen om idømmelse af en bøde ved siden af frihedsstraffen kan i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4, fraviges, når særlige grunde taler herfor. Bestemmelsen vil eksempelvis kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor udgangspunktet om absolut kumulation vil betyde, at der skal idømmes en mindre tillægsbøde til en længere frihedsstraf. Det skal imidlertid fremhæves, at der ifølge forarbejderne (lovforslag nr. 262 af 30. marts 2000, de specielle bemærkninger til bestemmelsen) som altovervejende hovedregel skal anvendes absolut kumulation. Er der således tale om en kortere frihedsstraf for f.eks. spirituskørsel, forudsættes det, at der idømmes en tillægsbøde, hvis der til samtidig pådømmelse foreligger en overtrædelse af færdselsloven, der udløser en bødestraf Overtrædelse af færdselsloven, der medfører bødestraf, og overtrædelse af anden lovgivning, der medfører frihedsstraf Reglerne om straffastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 3, 2. pkt. Stk. 3 har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører én af overtrædelserne idømmelse af frihedsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen. Det samme gælder, såfremt nogen ved én eller flere handlinger har overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov og én eller flere andre love og overtrædelsen af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf medfører bødestraf og overtrædelsen af den eller de andre love medfører frihedsstraf. Reglen medfører, at der eksempelvis som udgangspunkt skal udmåles en tillægsbøde ved samtidig pådømmelse af en overtrædelse af straffeloven, der medfører en kortere frihedsstraf, og en kørsel uden kørekort. Reglen om idømmelse af en bøde ved siden af frihedsstraffen kan i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4, fraviges, når særlige grunde taler herfor. Bestemmelsen vil eksempelvis kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor udgangspunktet om absolut kumulation vil betyde, at der skal idømmes en mindre tillægsbøde til en længere frihedsstraf. Det skal imidlertid fremhæves, at der ifølge forarbejderne (lovforslag nr. L 262 af 30. marts 2000, de specielle bemærkninger til bestemmelsen) som altovervejende hovedregel skal anvendes absolut kumulation. Er der således tale om en kortere frihedsstraf for f.eks. vold eller hærværk, forudsættes det, at der idømmes en tillægsbøde, hvis der til samtidig pådømmelse foreligger en overtrædelse af færdselsloven, der udløser en bødestraf.

15 Kapitel 2 Side Gentagelsesvirkning Forhøjet straf inden for normalstrafferammen I tilfælde, hvor der kan udmåles en forhøjet bøde for overtrædelse af færdselsloven i gentagelsestilfælde, og der er tale om en forhøjet straf inden for normalstrafferammen, er de enkelte strafpositioner tidligere blevet fastsat på baggrund af retspraksis eller forarbejder til færdselsloven, og gentagelsesvirkningsperioden har typisk været 2 eller 5 år. Ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, som trådte i kraft den 1. januar 2012, er der imidlertid indsat en ny bestemmelse i færdselslovens 118 b, stk. 1, hvorefter det i de tilfælde, hvor der ikke er fastsat særlige bestemmelser om forhøjet straf i gentagelsestilfælde, kan indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen, hvis det nye forhold er begået inden 5 år efter, at den tidligere afgørelse blev endelig. I sager om overlæs (akseltryk og totalvægt) er gentagelsesvirkningsperioden dog 2 år, jf. færdselslovens 118 b, stk. 2, hvilket svarer til tidligere fast praksis. Lovændringen medfører, at gentagelsesvirkningsperioden for overtrædelser af færdselsloven, hvor der ikke er fastsat en sidestrafferamme i gentagelsestilfælde, er 5 år i alle tilfælde, bortset fra sager om overlæs, hvor der er 2 års gentagelsesvirkning. Ved kørsel uden kørekort, jf. færdselslovens 56, stk. 1, gælder der således efter færdselslovens 118 b, stk. 1, en 5-årig gentagelsesvirkning. Det bemærkes i den forbindelse, at overtrædelse af færdselslovens 117 a (kørsel i frakendelsestiden) har gentagelsesvirkning i relation til senere overtrædelser af færdselslovens 56, stk. 1, jf. eksempelvis TfK Ø. Hvis der i forbindelse med en overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, opstår spørgsmål om gentagelsesvirkning i forhold til tidligere afgørelser om kørsel i frakendelsestiden, forudsættes det i lovforslag nr. L 101 af 15. december 2010 (de specielle bemærkninger til 118 b), at der vil gælde en gentagelsesvirkningsperiode på 5 år mellem de relevante afgørelser, uanset at der for afgørelser om kørsel i frakendelsestiden i øvrigt gælder en indbyrdes gentagelsesvirkningsperiode på 10 år, jf. nedenfor Forhøjet straf fastsat i en sidestrafferamme Er den forhøjede straf i gentagelsestilfælde fastsat i en sidestrafferamme, er det som udgangspunkt bestemmelsen i straffelovens 84, stk. 3, der finder anvendelse. Det følger af denne bestemmelse, at gentagelsesvirkningen ophører, når der, før den nye strafbare handling begås, er forløbet 10 år, efter den tidligere straf er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er den tidligere straf en bødestraf, regnes fristen fra datoen for endelig dom eller bødens vedtagelse. Ved betingede domme regnes fristen fra endelig dom.

16 Kapitel 2 Side 8 På færdselslovens område er der imidlertid i flere tilfælde indsat bestemmelser, som fraviger straffelovens 84, stk. 3. Dette gælder bl.a. ved spirituskørsel og overtrædelse af færdselslovens 54, stk. 1 og 2, med motorkøretøj, stor knallert, traktor eller motorredskab. I disse tilfælde forhøjes straffen således i medfør af færdselslovens 117, stk. 2, nr. 4 og 5, fra bøde til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren tidligere er frakendt førerretten betinget eller pålagt kørselsforbud som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 3 år efter, at den tidligere afgørelse blev endelig. Det samme gælder i medfør af 117, stk. 2, nr. 6, hvis føreren tidligere er frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 5 år efter udløbet af frakendelsestiden. Ved kørsel i frakendelsestiden kan straffen efter færdselslovens 117 a, stk. 2, nr. 2, stige fra bøde til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren tidligere er straffet for kørsel i frakendelsestiden. Ifølge forarbejderne til lov nr. 363 af 24. maj 2005 (lovforslag nr. L 148 af 15. december 2004, de almindelige bemærkninger afsnit 8.2. og 8.3.), hvor bestemmelsen i sin nuværende udformning blev indsat, ophører gentagelsesvirkningen i disse tilfælde, når der før den nye strafbare handling begås, er forløbet 10 år efter endelig dom (se ovenfor om overtrædelser af færdselslovens 56, stk. 1). Efter færdselslovens 117 c, stk. 2, kan straffen for spirituskørsel og overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2, på lille knallert stige fra bøde til fængsel indtil 1 år, hvis den pågældende tidligere er dømt for spirituskørsel, men der er ikke fastsat særlige bestemmelser i tilknytning til denne bestemmelse, som afviger fra de almindelige regler om gentagelsesvirkning i straffelovens Bødetilkendegivelser på stedet i færdselssager Ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 16. december 1996 blev der udsendt en vejledning med retningslinjer om bødetilkendegivelser på stedet. Ordningen indebærer, at politiet på gerningsstedet udfylder og udleverer en fortrykt bødetilkendegivelse og en bødetaksttabel til den sigtede. Bødetilkendegivelsen fungerer som en underretning til den sigtede om sigtelsen og sagens forventede afgørelse, og tilkendegivelsen efterfølges af et brev til den sigtede med opfordring til at betale bøden på et vedhæftet giroindbetalingskort. Bødetilkendegivelser på stedet må kun anvendes, når overtrædelsen er anført i bødetaksttabellen. Ordningen kan ikke anvendes, hvis der i forbindelse med overtrædelsen er sket færdselsuheld eller er opstået fare, bl.a. fordi der i sådanne sager kan opstå spørgsmål om frakendelse af førerretten. Derimod kan ordningen anvendes ved overtrædelser, der medfører klip. Gentagne overtrædelser af færdselsloven kan medføre, at den pågældende frakendes førerretten, jf. færdselslovens 125, stk. 1, nr. 10, og 125, stk. 2, om klippekortordningen. På denne baggrund er

17 Kapitel 2 Side 9 der i bødetaksttabellen, der udleveres til sigtede, indsat et forbehold om eventuel frakendelse af førerretten. Med henblik på at undersøge om frakendelse af førerretten kan blive aktuel, skal der søges på den pågældende i kriminalregisteret med henblik på at konstatere, om den pågældende tidligere har begået overtrædelser, der kan begrunde frakendelse af førerretten, herunder frakendelse på grund af tidligere klip. Er der grundlag for frakendelse af førerretten, skal den sigtede snarest muligt underrettes herom. Bødetilkendegivelser på stedet kan anvendes, selv om der skal fastsættes en fælles bødestraf for flere samtidigt begåede overtrædelser af færdselsloven. Den samlede bøde, der fastsættes ved at sammenlægge den takstmæssige bøde for hver overtrædelse (absolut kumulation), må højst omfatte tre overtrædelser af færdselsloven. Bødetilkendegivelser kan dog også anvendes ved flere end tre samtidige overtrædelser, hvis en eller flere af overtrædelserne er af underordnet betydning, og det findes forsvarligt at reagere over for den eller de underordnede overtrædelser med en mundtlig henstilling, således at der alene rejses sigtelse for de tre mest alvorlige forhold. Bødetilkendegivelser på stedet kan anvendes, selv om den sigtede nægter sig skyldig. Overtrædelsen skal dog være klart konstateret, således at der ikke foreligger nogen bevismæssig tvivl. Ordningen kan også anvendes over for personer under 18 år. Bøden nedsættes som anført ovenfor i afsnit til det halve beløb, dog minimum 500 kr., medmindre andet følger af retningslinjerne i meddelelsens afsnit om de enkelte overtrædelser. Ved fastsættelsen af en fælles bødestraf for flere samtidige overtrædelser er det den nedsatte bøde, der skal indgå i den samlede bødeberegning. Værgens navn og adresse skal anføres på bødetilkendegivelsen. Nedsættelse af bøder til personer med særlig lav indtægt beror på en vurdering på baggrund af oplysninger om sigtedes indtægtsforhold. Der skal derfor ikke tages stilling til dette spørgsmål i forbindelse med bødetilkendegivelsen, som skal påføres den normale takstmæssige bøde. Bødetaksttabellen og opfølgningsbrevet indeholder vejledning om muligheden for bødenedsættelse for personer med særlig lav indtægt. Sigtede kan ikke betale bøden på stedet, men må afvente fremsendelse af et opfølgningsbrev vedlagt et giroindbetalingskort, jf. dog nedenfor om personer hjemmehørende i udlandet. Betales bøden ikke, sendes sagen til indenretlig behandling efter de almindelige regler. Efter færdselslovens 120 kan et køretøj tilbageholdes af politiet, når både føreren og køretøjet er hjemmehørende i udlandet, dog ikke hvis føreren er hjemmehørende i et andet nordisk land. Hvis en udlænding ønsker at betale bøden på stedet, kan kontant betaling modtages. Polititjenestemanden kvitterer for beløbets betaling på bagsiden af den blanket, som udleveres til den pågældende, og underretter straks vedkommende politistation om den modtagne betaling. Den modtagne betaling afleveres senest den følgende dag til embedets kasse.

18 Kapitel 2 Side 10 Der er til brug for færdselssager udarbejdet en bødetilkendegivelsesblanket i A5 format (formular P 665) og en bødetaksttabel "Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det?" (formular P 669), der omfatter en række af de mest almindelige færdselslovsovertrædelser (blanket og tabel kan rekvireres hos Rigspolitiet). Rigspolitiet har endvidere udarbejdet en kort vejledning for brugen af tilkendegivelsesblanketterne (formular P 668). Der er tillige udarbejdet koncepter for standardiseret opkrævningsbrev til den sigtede samt fremsendelsesbrev til retten til brug i de tilfælde, hvor sagen ikke kan afgøres administrativt. Samtlige standardkoncepter er tilgængelige i Rigspolitiets bøde- og sagsomkostningssystem. Hvis bødetilkendegivelse på stedet ikke benyttes, optages rapport på sædvanlig måde.

19 Kapitel 3 Side 1 3. Regler for al færdsel ( 3-9) Reglerne i dette kapitel gælder for al færdsel, der finder sted på områder, hvor færdselsloven gælder, og for alle trafikanter Særligt vedrørende 3 Det følger af færdselslovens 3, stk. 1, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen. Efter færdselslovens 3, stk. 2, skal der vises særligt hensyn over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen. Bestemmelsen i færdselslovens 3, stk. 1, er en grundregel for al færdsel, idet den beskriver den adfærd, som er ønskelig eller ideel fra alle trafikanters side med henblik på at undgå, at der opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre. Det er nødvendigt, at adfærden har betydning for andre. Har adfærden alene medført fare eller skade for den pågældende trafikant selv, er forholdet ikke omfattet af 3, stk. 1, jf. Færdselsloven med kommentarer af Henrik Waaben m.fl., 1992, s Færdselslovens 3, stk. 1, anvendes normalt kun i tilfælde, hvor der ikke foreligger overtrædelse af specielle regler. I praksis stilles der ikke krav om stor afvigelse fra den ønskede adfærd, før færdselslovens 3, stk. 1, anses for overtrådt. Som eksempler fra retspraksis, hvor der alene er dømt for overtrædelse af 3, stk. 1, kan nævnes: U Ø: T blev fundet skyldig i overtrædelse af færdselslovens 3, stk. 1, i forbindelse med påkørsel af en fodgænger, der var gået ud i fodgængerfeltet for rødt lys (i den konkrete sag fandt 27, stk. 6, ikke anvendelse). Det fandtes godtgjort, at T for sent blev opmærksom på fodgængeren, og T fandtes derved ikke at have udvist fornøden agtpågivenhed. T blev idømt en bøde. U V: T var tiltalt for bl.a. uagtsomt manddrab ved under bakning med en bus at have påkørt en fodgænger. Det blev lagt til grund, at T umiddelbart før bakningen havde konstateret, at der ikke var nogen personer bag bussen, og at T bakkede i skridtgang med udsyn gennem korrekt indstillede spejle. Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at T havde udvist en sådan uagtsomhed ved at bakke med bussen, at han havde overtrådt straffelovens 241 og færdselslovens 18, stk. 1, eller tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, jf. færdselslovens 126, stk. 1,

20 Kapitel 3 Side 2 nr. 1 [nu 125, stk. 1, nr. 1]. T blev fundet skyldig i overtrædelse af færdselslovens 3, stk. 1, og idømt en bøde på 500 kr. U V: T førte i Århus by motorcykel på en sådan måde, at forhjulet over en strækning på 120 meter ikke havde kontakt til kørebanen. T idømtes en bøde på kr. for overtrædelse af færdselslovens 3, stk. 1, og da forholdet var begået i prøvetiden for en betinget førerretsfrakendelse, frakendtes han førerretten ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i færdselslovens 3, stk. 2, er et udtryk for, at der skal udvises særligt hensyn over for de svage trafikanter. Bestemmelsen anvendes som hovedregel sammen med andre specielle regler i færdselsloven Bødetakster for overtrædelse af 3-8 Ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, som trådte i kraft den 1. januar 2012, blev bødetaksterne på færdselsområdet revideret. Loven indebærer bl.a., at bødetaksterne på færdselsområdet generelt forhøjes som følge af den almindelige prisudvikling, og at minimumsbøden for overtrædelser af færdselsloven og forskrifter udstedt i medfør heraf forhøjes til kr. for motordrevne køretøjer, jf. færdselslovens 118 a, stk. 1. Samtidig er bøderne for visse overtrædelser yderligere hævet af hensyn til den færdselssikkerhedsmæssige risiko, som overtrædelserne indebærer. F.eks. straffes klipovertrædelser bortset fra hastighedsovertrædelser med en bøde på kr., jf. meddelelsens kapitel 2. Overtrædelser af 3-8 straffes som udgangspunkt således: Paragraf Forseelsens art Bødetakst kr. 3, stk. 1 Ikke optrådt hensynsfuldt og udvist agtpågivenhed Motorkøretøj, stor og lille knallert , stk. 2 Ikke udvist særligt hensyn over for svage trafikanter Motorkøretøj, stor og lille knallert , stk. 1 * Færdselstavle og pile ikke respekteret, herunder kørsel mod kørselsretningen Motorkøretøj og stor knallert (såfremt klipovertrædelse) * Der henvises til kapitlet om klippekortordningen.

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

ALKOHOL I UDÅNDINGSLUFT OG EN NULGRÆNSE FOR EUFORISERENDE STOFFER MV.

ALKOHOL I UDÅNDINGSLUFT OG EN NULGRÆNSE FOR EUFORISERENDE STOFFER MV. BETÆNKNING OM ALKOHOL I UDÅNDINGSLUFT OG EN NULGRÆNSE FOR EUFORISERENDE STOFFER MV. BETÆNKNING NR. 1486 KØBENHAVN 2007 JUSTITSMINISTERIET KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER BETÆNKNINGER 2005 1457 Betænkning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 9. oktober 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1314376 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMFORMULERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMFORMULERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMFORMULERING... 2 1. KONFISKATIONSINSTITUTTET... 2 1.1. KONFISKATION SOM STRAFFERETLIG RETSFØLGE... 2 1.2. AFGRÆNSNING MELLEM KONFISKATION OG STRAF... 3 1.3. KONFISKATIONENS SÆRPRÆG...

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

overtrædelse af straffelovens 241 ved i forbindelse med det i forhold 1 passerede at have forvoldt B's død, idet B var passager på bagsædet

overtrædelse af straffelovens 241 ved i forbindelse med det i forhold 1 passerede at have forvoldt B's død, idet B var passager på bagsædet Bilist, der under promillekørsel påkørte en anden bil med dødsfald under brand til følge, pålagt at betale godtgørelse i medfør af erstatningsansvarsloven til efterladte, der overværede dødsfaldet. Erstatning

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

4. november 2007 EM 2007/10 FM 2007/24 EM 2006/47

4. november 2007 EM 2007/10 FM 2007/24 EM 2006/47 4. november 2007 FM 2007/24 EM 2006/47 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Lovudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere