RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA Sanktionspåstande mv. i færdselssager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager"

Transkript

1 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme i færdselssager 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager 2.1. Bødetakster 2.2. Nedsættelsesgrunde Indledning Unge under 18 år Personer med særlig lav indtægt Særlige tilfælde 2.3. Bødefastsættelse ved flere overtrædelser (kumulation) Indledning Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bødestraf Overtrædelse af færdselsloven og af anden lovgivning, der medfører bødestraf Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bøde og frihedsstraf Overtrædelse af færdselsloven, der medfører bødestraf, og overtrædelse af anden lovgivning, der medfører frihedsstraf 2.4. Gentagelsesvirkning Forhøjet straf inden for normalstrafferammen Forhøjet straf fastsat i en sidestrafferamme 2.5. Bødetilkendegivelser på stedet i færdselssager 3. Regler for al færdsel ( 3-9) 3.1. Særligt vedrørende Bødetakster for overtrædelse af Trafikanters forpligtelser ved færdselsuheld og forsætlig flugt fra et færdselsuheld med alvorligt tilskadekomne (færdselslovens 9 og straffelovens 253) Indledning Færdselslovens Overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1 (hjælpepligten) Tilsidesættelse af de øvrige pligter i 9 (undladt straks at standse, deltagelse i foranstaltninger til sikring af færdslen, nægtet at opgive navn og bopæl, undladt underretning af skadelidte eller politiet) Straffelovens Frakendelse af førerretten efter flugt fra et færdselsuheld 4. Færdselsregler for gående ( 10-13) 5. Færdselsregler for kørende ( 14-40) 6. Hastighed ( a)

2 Indholdsfortegnelse. Side Indledning 6.2. Overtrædelse af de almindelige regler om hastighed ( 41) 6.3. Overtrædelse af de generelle, lokale og køretøjsbestemte hastighedsbegrænsninger ( a) Tunge køretøjer Alle andre køretøjer (undtagen knallert) Højhastighedstillæg ( 118, stk. 3) Knallert 7. Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej ( 44-48) 8. Færdselsregler for cyklister (herunder 49-50) 9. Særlige regler for knallerter ( 51) 10. Særlige regler for motorcykler ( 52) 11. Spirituskørsel ( 53) Indledning Anvendelsesområdet for Straffen for spirituskørsel Spirituskørsel i intervallet 0,51-2,00 promille eller 0,26-1,00 mg alkohol pr. liter luft Bødeberegning ved spirituskørsel i intervallet 0,51-2,00 promille eller 0,26-1,00 mg alkohol pr. liter luft Spirituskørsel over 2,00 promille eller over 1,00 mg alkohol pr. liter luft Spirituskørsel med lille knallert efter 117 c, jf Spirituskørsel efter 53, stk Frakendelse for spirituskørsel Spirituskørsel under skærpende omstændigheder Straf for spirituskørsel under skærpende omstændigheder Spirituskørslen og den eller de øvrige kørselsfejl medfører bødestraf Spirituskørslen medfører i sig selv frihedsstraf Frakendelse for spirituskørsel under skærpende omstændigheder Spirituskørsel i frakendelsestiden Straf for spirituskørsel i frakendelsestiden Frakendelse for spirituskørsel i frakendelsestiden Spirituskørsel i brugsstjålet køretøj Flere spirituskørsler til samtidig pådømmelse Straf for flere spirituskørsler til samtidig pådømmelse To eller flere spirituskørsler, der hver for sig medfører bødestraf En spirituskørsel medfører bøde og en anden spirituskørsel medfører frihedsstraf Flere spirituskørsler, der hver for sig medfører frihedsstraf Frakendelse for flere spirituskørsler til samtidig pådømmelse Flere førstegangstilfælde af spirituskørsel til samtidig pådømmelse Flere gentagelsestilfælde af spirituskørsel til samtidig pådømmelse Gentagelsesvirkning Gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning

3 Indholdsfortegnelse. Side Betingede domme med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling for spirituskørsel Anvendelsesområdet for betingede domme Spirituskørsel med alvorlig personskade eller i brugsstjålet køretøj Spirituskørsel i prøvetiden for en betinget dom for spirituskørsel Spirituskørsel efter udløbet af prøvetiden for tidligere betinget dom for spirituskørsel Spirituskørsel efter en betinget dom for kørsel i frakendelsestiden Spirituskørsel begået i prøvetiden ved dom til samfundstjeneste for anden kriminalitet Betinget dom med vilkår om samfundstjeneste Antal samfundstjenestetimer Tillægsbøde Prøvetid Betinget dom med vilkår om alkoholistbehandling Vilkåret om alkoholistbehandling Tillægsbøde Prøvetid Varetægtsfængsling Konfiskation efter 133 a Forelæggelse af sager vedrørende spirituspåvirkethed mv. for Retslægerådet Indberetning til Rigsadvokaten af visse sager om spirituskørsel 12. Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv. ( 54) Indledning Anvendelsesområdet for Nulgrænsen i 54, stk Bevidsthedspåvirkende stoffer omfattet af bestemmelsen og undersøgelse af blodprøver Undtagelse for stoffer indtaget i henhold til og i overensstemmelse med lovlig recept Føreevnekriteriet i 54, stk Straffen for overtrædelse af 54, stk. 1 og Overtrædelse af 54, stk. 1, 1. pkt. (nulgrænsen) Overtrædelse af 54, stk. 1, 2. pkt. (receptoverskridelser) Overtrædelse af 54, stk. 2 (føreevnekriteriet) Overtrædelse af 54 med lille knallert efter 117, jf Bødeberegning Frakendelse Flere overtrædelser af 54 til samtidig pådømmelse Gentagelsesvirkning Betingede domme med vilkår om samfundstjeneste eller behandling mod narkotikamisbrug Varetægtsfængsling Konfiskation efter 133 a

4 Indholdsfortegnelse. Side Overtrædelse af 54, stk Overtrædelse af 53 og 54 ved samme kørsel Indledning Straffen for overtrædelse af 53 og 54 ved samme kørsel Frakendelse i sager om overtrædelse af 53 og 54 ved samme kørsel 14. Brug af håndholdt mobiltelefon ( 55 a) 15. Kørsel uden kørekort, kørsel med lille knallert, øvelseskørsel og oplysningspligt mv. ( 56, stk. 1, 62, stk. 1, og 63-65) Indledning Kørsel med motorkøretøj eller stor knallert uden at have erhvervet/generhvervet førerret ( 56, stk. 1, 1. pkt.) Normalstraffen (uden formildende omstændigheder mv.) Personer med særlig lav indtægt Unge under 18 år Formildende omstændigheder Betinget dom med samfundstjeneste Øvrige overtrædelser af Kørsel med traktor/motorredskab ( 62, stk. 1) Kørsel med lille knallert ( 63) Konfiskation efter 133 a Forældremyndighedsindehavers samtykke ved salg mv. af knallerter til personer under 16 år ( 63 a) Øvelseskørsel ( 64) Oplysningspligt mv. ( 65) 16. Køretøjer mv. ( 67-79) Indledning Køretøjers indretning og udstyr mv Indretning og udstyr mv. - motorkøretøjer Indretning og udstyr mv. - knallerter Visse øvrige bekendtgørelser på området Forhandling af ulovlige tuningsdele til knallerter Radar og laserudstyr mv. i køretøjer Hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser Tilkobling og slæbning samt udlejning Særligt vedrørende registrering af køretøjer Særligt vedrørende godkendelse og syn af køretøjer 17. Sikkerhedsudstyr ( 80-81) 18. Belæsning, dimensioner, akseltryk, vægt og særtransport ( 82-86) Indledning Køretøjets belæsning ( 82) For stor bredde, længde eller højde Overlæs

5 Indholdsfortegnelse. Side Akseltryk Totalvægt Tilladt totalvægt på over kg Tilladt totalvægt på kg eller derunder Særtransport 19. Køre- og hviletid mv. ( 86 a) Køre- og hviletid Udenlandske chauffører Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid (køre- og hviletidsforordningen) Bøden Frakendelse Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om kontrolapparatet (kontrolapparatforordningen) Bøder Retningslinjer for tiltale ved overtrædelse af kontrolapparatforordningen Frakendelse Sanktionerne for overtrædelse af både køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen Bøden Frakendelse 20. Hindringer på vej ( 87-88) 21. Færdselsregulering og afmærkning mv. ( ) 22. Forsikring mv. ( ) 23. Straf, afgifter mv. ( ) Indledning Frihedsstraf Særlig hensynsløs kørsel efter 118, stk Anvendelsesområdet for 118, stk Sanktionen Bødestraf 24. Kørsel i frakendelsestiden Indledning Strafpositioner ved en enkelt kørsel i frakendelsestiden Straffen ved flere kørsler til samtidig pådømmelse i førstegangstilfælde Flere kørsler til samtidig pådømmelse i andengangstilfælde og senere tilfælde Betingede domme med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling for kørsel i frakendelsestiden Kørsel i frakendelsestiden i prøvetiden til en betinget dom for spirituskørsel Gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning Varetægtsfængsling Kørsel i frakendelsestiden på lille knallert ( 117 c) Konfiskation

6 Indholdsfortegnelse. Side Frakendelse, generhvervelse mv. ( ) Indledning Frakendelse af førerretten Betinget frakendelse af førerretten, jf Ubetinget frakendelse af førerretten, jf Klippekortordningen, jf. 125, stk. 2 og Klippekortordningens indhold Overtrædelser omfattet af klippekortordningen Særlige situationer vedrørende klippekortordningen Flere ensartede overtrædelser begået i samme kørselsforløb Overtrædelse af færdselsloven begået efter en betinget frakendelse af førerretten i medfør af 125, stk Samtidig pådømmelse af fire til seks overtrædelser af færdselsloven, som er omfattet af klippekortordningen Samspillet mellem klippekortordningen og reglerne om frakendelse af førerretten Orientering til sigtede/tiltalte om klippekortordningen Kørselsforbud, jf Frakendelsestiden, jf Frakendelsestidens begyndelse - 128, stk Generhvervelse af førerretten Generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb, jf Generhvervelse af førerretten for unge under 18 år inden frakendelsestidens udløb, jf. 132 b Indførelse af alkolåse i sanktionssystemet vedrørende spirituskørsel Udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse, jf. 119 a Frakendelse på grundlag af en udenlandsk afgørelse, jf. straffelovens Anke af dom om frakendelse, jf Lille knallert, frakendelse, generhvervelse mv. ( ) Indledning Frakendelse Betinget frakendelse Ubetinget frakendelse Frakendelsestiden Udskydelse/frakendelse af retten til at erhverve førerret - 129, stk Udskydelse - 129, stk. 4, 1. pkt Frakendelse - 129, stk. 4, 2. pkt Generhvervelse af retten til at føre lille knallert inden frakendelsestidens udløb c Udenretlig vedtagelse af frakendelse af retten til at føre lille knallert mv Anke af dom om frakendelse Overgangsregler 27. Konfiskation ( 133 a) Indledning

7 27.2. Fakultativ konfiskation ( 133 a, stk. 1) Obligatorisk konfiskation ( 133 a, stk. 2-4) RM 4/2000 Indholdsfortegnelse. Side Obligatorisk konfiskation ved tre overtrædelser inden for tre år ( 133 a, stk. 2 og 4) Obligatorisk konfiskation på grund af spirituskørsel eller kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet mv. ( 133 a, stk. 3) Konfiskation af lille knallert ( 133 a, stk. 5-7) Obligatorisk konfiskation ved tre overtrædelser inden for tre år ( 133 a, stk. 5 og 7) Obligatorisk konfiskation på grund af spirituskørsel eller kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet mv. ( 133 a, stk. 6) Hvilke køretøjer kan konfiskeres Konfiskation af ulovlige og konstruktivt ændrede knallerter ( 133 a, stk. 10) Særligt om konfiskation af pocketbikes

8 Kapitel 1 Side 1 1. Indledning I august 2000 blev den første udgave af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande i færdselssager udsendt. Meddelelsen, der efterfølgende er revideret flere gange, erstattede de vejledende takster for bødepåstande i sager om overtrædelse af færdselsloven, som fandtes i Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager (bødekataloget), og øvrige instruktioner for så vidt angår behandlingen af færdselssager. Baggrunden for udsendelse af meddelelsen var vedtagelsen af lov nr. 475 af 31. maj 2000 om ændring af færdselsloven (bødefastsættelse), hvorved der blev fastsat nærmere regler om udmålingen af bøder for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf. Denne version er en gennemgribende revision af meddelelsen, hvor de ændringer, der følger af lov nr. 716 af 25. juni 2010 (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse mv.) og lov nr. 184 af 8. marts 2011 (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer ved kørsel uden førerret, skærpelse af sanktionerne for kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv.) er blevet indarbejdet. Der er ikke i denne udgave foretaget ændringer i kapitel 19 om køre- og hviletider. Dette kapitel vil blive redigeret senere i forbindelse med en forventet ændring af sanktionspraksis for overtrædelse af kontrolapparatforordningen. Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert vil ligeledes blive indarbejdet i meddelelsen senere. Denne meddelelse ophæver alle tidligere udsendte meddelelser om færdselssager, således at samtlige retningslinjer vedrørende sanktionspåstande mv. i færdselssager nu findes i denne meddelelse. Der kan endvidere bortses fra tidligere Rigsadvokaten Informerer om færdselslovssager Revision af meddelelsen Det er fortsat hensigten løbende at foretage revision af denne meddelelse, i det omfang ny lovgivning eller domspraksis giver anledning til udsendelse af nye retningslinjer for anklagemyndighedens sanktionspåstande mv. i færdselsstraffesager Indberetning til Rigsadvokaten af domme i færdselssager Statsadvokaterne og politidirektørerne skal til rigsadvokaturen indsende domme i færdselssager, der skønnes at være af generel eller principiel interesse, herunder domme, hvor bødeudmålingen afviger fra de retningslinjer, der er fastsat i meddelelsen. Byretsdommene skal indsendes via statsadvokaten. Indsendelse til statsadvokaten skal ske så tidligt som muligt af hensyn til eventuel anke eller ansøgning om anketilladelse.

9 Kapitel 2 Side 1 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager 2.1. Bødetakster Bødetaksterne i færdselsloven er senest revideret ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, som trådte i kraft den 1. januar Ved lovændringen blev færdselslovens 118, a, stk. 1, ændret, således at bøder for overtrædelse af færdselsloven og forskrifter udstedt i medfør heraf skal udmåles til kr. eller beløb derover, som er delelige med 500 kr. For gående og førere af cykel eller hestekøretøj udmåles bøderne dog til 700 kr. eller derover og for personer med særlig lav indtægt til 500 kr. eller derover. Ændringen medfører, at bøder for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf begået med motordrevet køretøj (biler, motorcykel, traktor, motorredskab og knallert) som udgangspunkt skal fastsættes til minimum kr. Dette gælder dog ikke overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid, hvor minimumsbøden fortsat vil være 500 kr., jf. færdselslovens 118 a, stk. 5, 2. pkt. Ændringen medfører endvidere, at minimumsbødetaksten for gående, cyklister, ridende og førere af hestekøretøjer fremover er 700 kr. Der henvises i den forbindelse til meddelelsens kapitler om særlige regler for henholdsvis gående og cyklister. Det er forudsat i forarbejderne til lov nr. 184 af 8. marts 2011 (lovforslag nr. L 101 af 15. december 2010), at alle bøder for overtrædelser omfattet af klippekortordningen (bortset fra hastighedsovertrædelser) skal fastsættes til en vejledende bødetakst på kr. Endvidere er det forudsat, at bøder for overtrædelser, der medfører betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller kørselsforbud, skal fastsættes til mindst kr. Lov nr. 184 af 8. marts 2011 medfører endvidere, at en række bødetakster på færdselsområdet generelt forhøjes som følge af den almindelige prisudvikling, ligesom bøderne for visse overtrædelser yderligere er hævet af hensyn til den færdselssikkerhedsmæssige risiko, som overtrædelserne indebærer. Er overtrædelsen begået før ikrafttrædelsen af lov nr. 184 af 8. marts 2011, må straffen ikke blive strengere end efter de retningslinjer, der var gældende på gerningstidspunktet, jf. straffelovens 3, stk. 1. Der kan heller ikke idømmes en strengere frakendelses- eller konfiskationssanktion end den, der kunne være idømt efter de regler, der var gældende på gerningstidspunktet, jf. straffelovens 4, stk. 2.

10 Kapitel 2 Side 2 Anklagemyndighedens sanktionspåstande skal udformes i overensstemmelse med retningslinjerne i denne meddelelse og må således i almindelighed ikke fraviges. Dette hindrer ikke, at tiltale i medfør af retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 1, helt eller delvis frafaldes, eller at politiet eventuelt meddeler en advarsel, såfremt forholdet er af ringe strafværdighed Nedsættelsesgrunde Indledning Ifølge færdselslovens 118 a, stk. 1, 2. pkt., som blev ændret ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, kan bøder til personer med særlig lav indtægt udmåles til 500 kr. eller derover. Det er forholdene på gerningstidspunktet, der er afgørende for en eventuel nedsættelse både med hensyn til sigtede under 18 år og sigtede med særlig lav indtægt, jf. f.eks. U Ø vedrørende lav indtægt Unge under 18 år Personer mellem 15 og 18 år er ofte skolesøgende eller på anden måde under uddannelse og har i vidt omfang ingen egentlig indtjening af betydning. På denne baggrund skal bøden til unge under 18 år generelt nedsættes til det halve beløb, dog minimum 500 kr. Der foretages således ikke en konkret vurdering af indtægtsforholdene for så vidt angår denne gruppe. Nedsættelsen af bøden skal ske ved anklagemyndighedens foranstaltning i forbindelse med udsendelse af bødeforelæg eller ved nedlæggelse af påstand om bøde. Dette gælder dog kun, såfremt andet ikke følger af retningslinjerne nedenfor vedrørende de enkelte overtrædelser Personer med særlig lav indtægt Bøder til personer med særlig lav indtægt kan nedsættes til det halve beløb, dog mindst 500 kr. Ved beregningen af sigtedes indtægt skal der ikke tages hensyn til sigtedes eventuelle formue, herunder likvid formue. I relation til nedsættelse af bøder anses en indtægt, der er væsentlig mindre end dagpengebeløbet for en fuldtidsbeskæftiget, som særlig lav. Dagpengebeløbet for en fuldtidsbeskæftiget er fra 1. januar 2013 ca kr. pr. år, svarende til ca kr. pr. måned. Hvis sigtedes indtægt udgør mindre end ca. ¾ af dette beløb, dvs. ca kr. pr. år/ kr. pr. måned, bør der ske nedsættelse af bøden til det halve beløb, dog mindst 500 kr. Indtægtsgrænsen reguleres årligt, og den angivne indtægtsgrænse finder anvendelse for overtrædelser, der begås efter 1. januar 2013.

11 Kapitel 2 Side 3 Der må således ikke ske nedsættelse af en bøde blot under henvisning til, at den sigtede er pensionist, studerende, kontanthjælpsmodtager eller lignende, uden at der foreligger oplysninger om den pågældendes indtægt. Det påhviler den sigtede at fremlægge den fornødne dokumentation for, at han eller hun har en særlig lav indtægt, eksempelvis ved fremlæggelse af årsopgørelser eller lignende. Foreligger der ikke sådan dokumentation på tidspunktet for udstedelse af bødeforelæg mv., fastsættes bøden til normaltaksten. Såfremt den fornødne dokumentation fremkommer senere, kan bøden nedsættes til det halve beløb, dog mindst 500 kr. Når indtægten skal opgøres, skal der tages udgangspunkt i den sigtedes bruttoindtægt. Hele den sigtedes indtægt skal efter Rigsadvokatens opfattelse medregnes, herunder f.eks. pensionsudbetalinger og udbetalinger fra ATP, og der skal ikke fratrækkes skat, arbejdsmarkedsbidrag og andre fradrag Særlige tilfælde Bøder for spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens 54 og kørsel i frakendelsestiden er indtægtsbestemte og skal derfor ikke nedsættes for unge under 18 år og personer med særlig lav indtægt. Det samme gælder for tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling for spirituskørsel, tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller behandling mod narkotikamisbrug for overtrædelse af færdselslovens 54 og tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste for kørsel i frakendelsestiden, jf. nærmere nedenfor om disse overtrædelser. Bøder for overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, om kørsel uden kørekort nedsættes ikke for personer med særlig lav indtægt, jf. herved U V. For så vidt angår spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens 54 og kørsel i frakendelsestiden på lille knallert fremgår det af forarbejderne til lov nr. 479 af 23. maj 2011 (lovforslag nr. L 137 af 9. februar 2011, de almindelige bemærkninger pkt ), at bøden ikke nedsættes til det halve for personer under 18 år eller personer med særlig lav indtægt. Det samme gælder bøder for overtrædelse af færdselslovens 63, stk. 1, 1. pkt. (kørsel uden kørekort til lille knallert) Bødefastsættelse ved flere overtrædelser (kumulation) Indledning Færdselslovens 118 a, stk. 2-4, indeholder regler om bødefastsættelsen ved flere overtrædelser af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør af færdselsloven samt om andre tilfælde, hvor der skal ske en samlet pådømmelse af færdselslovsovertrædelser og overtrædelser af anden lovgivning.

12 Kapitel 2 Side Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bødestraf Reglerne om bødefastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 2, 1. pkt., der har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Reglen medfører, at bøden ved flere overtrædelser af færdselsloven udmåles ved at sammenlægge den normale takstmæssige bødestraf for hver overtrædelse, uanset om overtrædelserne begås ved én eller flere handlinger (absolut kumulation). For personer under 18 år og personer med særlig lav indtægt er det den nedsatte bøde, der skal indgå i den samlede bødeberegning, jf. ovenfor under afsnit 2.2. Det betyder, at den samlede bøde for f.eks. to overtrædelser begået af en cyklist med normalbøder på henholdsvis 700 kr. og kr. skal være kr. (500 kr., der er mindstebødetaksten for personer med lav indtægt, plus 500 kr., der er halvdelen af bøden på kr. og samtidig mindstebødetaksten for personer med særlig lav indtægt). I tilfælde, hvor sammenlægningen af den normale takstmæssige bøde for hver overtrædelse medfører en meget høj bøde, kan denne dog nedsættes i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4. En nedsættelse vil ifølge forarbejderne til 118 a, stk. 4, (lovforslag nr. L 262 af 30. marts 2000, de almindelige bemærkninger punkt 5.3.) især kunne komme på tale i tilfælde, hvor den sigtedes indtægtsforhold gør det antageligt, at vedkommende næppe nogensinde vil være i stand til at betale bøden, ligesom der kan være behov for at nedsætte en absolut kumuleret bøde, hvis den samlede bøde i sig selv ikke forekommer rimelig. Der er fastsat særlige regler for kumulation af bøder i sager om flere førstegangsspirituskørsler i intervallet 0,51-2,00 til samtidig pådømmelse, jf. herved nærmere i kapitel 11 om spirituskørsel. For så vidt angår straffastsættelsen ved flere kørsler i frakendelsestiden i førstegangstilfælde til samtidig påkendelse henvises til afsnittet om kørsel i frakendelsestiden. Retningslinjerne indebærer, at der ikke fastsættes kumulerede bøder, der overstiger det dobbelte af en måneds nettoløn. I de tilfælde, hvor den kumulerede bøde overstiger det dobbelte af en måneds nettoløn, skal der fastsættes en frihedsstraf. Der er endvidere med hensyn til visse lovovertrædelser fastsat særlige retningslinjer for fastsættelse af bøder i tilfælde af flere overtrædelser Overtrædelse af færdselsloven og af anden lovgivning, der medfører bødestraf

13 Kapitel 2 Side 5 Reglerne om bødefastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 2, 2. pkt., der har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov og én eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love. Reglen medfører, at fastsættelsen af den samlede bøde for eksempelvis en overtrædelse af færdselsloven og en overtrædelse af våbenloven sker ved at sammenlægge den takstmæssige bøde for hver overtrædelse (absolut kumulation). Det er alene bøder for færdselslovsovertrædelser, der er omfattet af princippet om absolut kumulation efter bestemmelsen i 118 a, stk. 2. Bestemmelsen angår ikke fastsættelse af bøder uden for færdselslovens område. Ved flere samtidige overtrædelser af anden lovgivning, der medfører bødestraf, vil den samlede bøde for disse overtrædelser således skulle fastsættes uafhængigt af reglen i færdselslovens 118 a, stk. 2, hvorimod én eller flere samtidige bøder for overtrædelse af færdselsloven skal medtages fuldt ud ved den samlede bødeberegning. Ved fastsættelsen af den samlede bøde for eksempelvis en overtrædelse af færdselsloven og to overtrædelser af våbenloven skal bøden for overtrædelse af færdselsloven indgå fuldt ud ved den samlede bødeberegning, mens det må afgøres konkret efter principperne om kumulation, om overtrædelserne af våbenloven skal indgå med den fulde takst for hver overtrædelse eller med et mindre beløb. For personer under 18 år og personer med særlig lav indtægt er det den nedsatte bøde, der skal indgå i grundlaget for den samlede bødefastsættelse, jf. ovenfor under afsnit 2.2. I tilfælde, hvor absolut kumulation af bøder vil medføre en meget høj bøde, kan denne dog nedsættes i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4, hvorefter bestemmelsen i stk. 2 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor. Det fremgår af forarbejderne (lovforslag nr. L 262 af 30. marts 2000, de almindelige bemærkninger pkt. 5.3.), at en nedsættelse især vil kunne komme på tale i tilfælde, hvor den sigtedes indtægtsforhold gør det antageligt, at vedkommende næppe nogensinde vil være i stand til at betale bøden, ligesom der kan være behov for at nedsætte en kumuleret bøde, hvis den samlede bøde i sig selv ikke forekommer rimelig Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bøde og frihedsstraf Reglerne om straffastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 3, 1. pkt., der har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører én af overtrædelserne idømmelse af frihedsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen.

14 Kapitel 2 Side 6 Reglen medfører, at der eksempelvis som udgangspunkt skal udmåles en tillægsbøde ved samtidig spirituskørsel, der medfører frihedsstraf, og kørsel uden kørekort. Reglen om idømmelse af en bøde ved siden af frihedsstraffen kan i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4, fraviges, når særlige grunde taler herfor. Bestemmelsen vil eksempelvis kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor udgangspunktet om absolut kumulation vil betyde, at der skal idømmes en mindre tillægsbøde til en længere frihedsstraf. Det skal imidlertid fremhæves, at der ifølge forarbejderne (lovforslag nr. 262 af 30. marts 2000, de specielle bemærkninger til bestemmelsen) som altovervejende hovedregel skal anvendes absolut kumulation. Er der således tale om en kortere frihedsstraf for f.eks. spirituskørsel, forudsættes det, at der idømmes en tillægsbøde, hvis der til samtidig pådømmelse foreligger en overtrædelse af færdselsloven, der udløser en bødestraf Overtrædelse af færdselsloven, der medfører bødestraf, og overtrædelse af anden lovgivning, der medfører frihedsstraf Reglerne om straffastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 3, 2. pkt. Stk. 3 har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører én af overtrædelserne idømmelse af frihedsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen. Det samme gælder, såfremt nogen ved én eller flere handlinger har overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov og én eller flere andre love og overtrædelsen af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf medfører bødestraf og overtrædelsen af den eller de andre love medfører frihedsstraf. Reglen medfører, at der eksempelvis som udgangspunkt skal udmåles en tillægsbøde ved samtidig pådømmelse af en overtrædelse af straffeloven, der medfører en kortere frihedsstraf, og en kørsel uden kørekort. Reglen om idømmelse af en bøde ved siden af frihedsstraffen kan i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4, fraviges, når særlige grunde taler herfor. Bestemmelsen vil eksempelvis kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor udgangspunktet om absolut kumulation vil betyde, at der skal idømmes en mindre tillægsbøde til en længere frihedsstraf. Det skal imidlertid fremhæves, at der ifølge forarbejderne (lovforslag nr. L 262 af 30. marts 2000, de specielle bemærkninger til bestemmelsen) som altovervejende hovedregel skal anvendes absolut kumulation. Er der således tale om en kortere frihedsstraf for f.eks. vold eller hærværk, forudsættes det, at der idømmes en tillægsbøde, hvis der til samtidig pådømmelse foreligger en overtrædelse af færdselsloven, der udløser en bødestraf.

15 Kapitel 2 Side Gentagelsesvirkning Forhøjet straf inden for normalstrafferammen I tilfælde, hvor der kan udmåles en forhøjet bøde for overtrædelse af færdselsloven i gentagelsestilfælde, og der er tale om en forhøjet straf inden for normalstrafferammen, er de enkelte strafpositioner tidligere blevet fastsat på baggrund af retspraksis eller forarbejder til færdselsloven, og gentagelsesvirkningsperioden har typisk været 2 eller 5 år. Ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, som trådte i kraft den 1. januar 2012, er der imidlertid indsat en ny bestemmelse i færdselslovens 118 b, stk. 1, hvorefter det i de tilfælde, hvor der ikke er fastsat særlige bestemmelser om forhøjet straf i gentagelsestilfælde, kan indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen, hvis det nye forhold er begået inden 5 år efter, at den tidligere afgørelse blev endelig. I sager om overlæs (akseltryk og totalvægt) er gentagelsesvirkningsperioden dog 2 år, jf. færdselslovens 118 b, stk. 2, hvilket svarer til tidligere fast praksis. Lovændringen medfører, at gentagelsesvirkningsperioden for overtrædelser af færdselsloven, hvor der ikke er fastsat en sidestrafferamme i gentagelsestilfælde, er 5 år i alle tilfælde, bortset fra sager om overlæs, hvor der er 2 års gentagelsesvirkning. Ved kørsel uden kørekort, jf. færdselslovens 56, stk. 1, gælder der således efter færdselslovens 118 b, stk. 1, en 5-årig gentagelsesvirkning. Det bemærkes i den forbindelse, at overtrædelse af færdselslovens 117 a (kørsel i frakendelsestiden) har gentagelsesvirkning i relation til senere overtrædelser af færdselslovens 56, stk. 1, jf. eksempelvis TfK Ø. Hvis der i forbindelse med en overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, opstår spørgsmål om gentagelsesvirkning i forhold til tidligere afgørelser om kørsel i frakendelsestiden, forudsættes det i lovforslag nr. L 101 af 15. december 2010 (de specielle bemærkninger til 118 b), at der vil gælde en gentagelsesvirkningsperiode på 5 år mellem de relevante afgørelser, uanset at der for afgørelser om kørsel i frakendelsestiden i øvrigt gælder en indbyrdes gentagelsesvirkningsperiode på 10 år, jf. nedenfor Forhøjet straf fastsat i en sidestrafferamme Er den forhøjede straf i gentagelsestilfælde fastsat i en sidestrafferamme, er det som udgangspunkt bestemmelsen i straffelovens 84, stk. 3, der finder anvendelse. Det følger af denne bestemmelse, at gentagelsesvirkningen ophører, når der, før den nye strafbare handling begås, er forløbet 10 år, efter den tidligere straf er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er den tidligere straf en bødestraf, regnes fristen fra datoen for endelig dom eller bødens vedtagelse. Ved betingede domme regnes fristen fra endelig dom.

16 Kapitel 2 Side 8 På færdselslovens område er der imidlertid i flere tilfælde indsat bestemmelser, som fraviger straffelovens 84, stk. 3. Dette gælder bl.a. ved spirituskørsel og overtrædelse af færdselslovens 54, stk. 1 og 2, med motorkøretøj, stor knallert, traktor eller motorredskab. I disse tilfælde forhøjes straffen således i medfør af færdselslovens 117, stk. 2, nr. 4 og 5, fra bøde til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren tidligere er frakendt førerretten betinget eller pålagt kørselsforbud som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 3 år efter, at den tidligere afgørelse blev endelig. Det samme gælder i medfør af 117, stk. 2, nr. 6, hvis føreren tidligere er frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 5 år efter udløbet af frakendelsestiden. Ved kørsel i frakendelsestiden kan straffen efter færdselslovens 117 a, stk. 2, nr. 2, stige fra bøde til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren tidligere er straffet for kørsel i frakendelsestiden. Ifølge forarbejderne til lov nr. 363 af 24. maj 2005 (lovforslag nr. L 148 af 15. december 2004, de almindelige bemærkninger afsnit 8.2. og 8.3.), hvor bestemmelsen i sin nuværende udformning blev indsat, ophører gentagelsesvirkningen i disse tilfælde, når der før den nye strafbare handling begås, er forløbet 10 år efter endelig dom (se ovenfor om overtrædelser af færdselslovens 56, stk. 1). Efter færdselslovens 117 c, stk. 2, kan straffen for spirituskørsel og overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2, på lille knallert stige fra bøde til fængsel indtil 1 år, hvis den pågældende tidligere er dømt for spirituskørsel, men der er ikke fastsat særlige bestemmelser i tilknytning til denne bestemmelse, som afviger fra de almindelige regler om gentagelsesvirkning i straffelovens Bødetilkendegivelser på stedet i færdselssager Ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 16. december 1996 blev der udsendt en vejledning med retningslinjer om bødetilkendegivelser på stedet. Ordningen indebærer, at politiet på gerningsstedet udfylder og udleverer en fortrykt bødetilkendegivelse og en bødetaksttabel til den sigtede. Bødetilkendegivelsen fungerer som en underretning til den sigtede om sigtelsen og sagens forventede afgørelse, og tilkendegivelsen efterfølges af et brev til den sigtede med opfordring til at betale bøden på et vedhæftet giroindbetalingskort. Bødetilkendegivelser på stedet må kun anvendes, når overtrædelsen er anført i bødetaksttabellen. Ordningen kan ikke anvendes, hvis der i forbindelse med overtrædelsen er sket færdselsuheld eller er opstået fare, bl.a. fordi der i sådanne sager kan opstå spørgsmål om frakendelse af førerretten. Derimod kan ordningen anvendes ved overtrædelser, der medfører klip. Gentagne overtrædelser af færdselsloven kan medføre, at den pågældende frakendes førerretten, jf. færdselslovens 125, stk. 1, nr. 10, og 125, stk. 2, om klippekortordningen. På denne baggrund er

17 Kapitel 2 Side 9 der i bødetaksttabellen, der udleveres til sigtede, indsat et forbehold om eventuel frakendelse af førerretten. Med henblik på at undersøge om frakendelse af førerretten kan blive aktuel, skal der søges på den pågældende i kriminalregisteret med henblik på at konstatere, om den pågældende tidligere har begået overtrædelser, der kan begrunde frakendelse af førerretten, herunder frakendelse på grund af tidligere klip. Er der grundlag for frakendelse af førerretten, skal den sigtede snarest muligt underrettes herom. Bødetilkendegivelser på stedet kan anvendes, selv om der skal fastsættes en fælles bødestraf for flere samtidigt begåede overtrædelser af færdselsloven. Den samlede bøde, der fastsættes ved at sammenlægge den takstmæssige bøde for hver overtrædelse (absolut kumulation), må højst omfatte tre overtrædelser af færdselsloven. Bødetilkendegivelser kan dog også anvendes ved flere end tre samtidige overtrædelser, hvis en eller flere af overtrædelserne er af underordnet betydning, og det findes forsvarligt at reagere over for den eller de underordnede overtrædelser med en mundtlig henstilling, således at der alene rejses sigtelse for de tre mest alvorlige forhold. Bødetilkendegivelser på stedet kan anvendes, selv om den sigtede nægter sig skyldig. Overtrædelsen skal dog være klart konstateret, således at der ikke foreligger nogen bevismæssig tvivl. Ordningen kan også anvendes over for personer under 18 år. Bøden nedsættes som anført ovenfor i afsnit til det halve beløb, dog minimum 500 kr., medmindre andet følger af retningslinjerne i meddelelsens afsnit om de enkelte overtrædelser. Ved fastsættelsen af en fælles bødestraf for flere samtidige overtrædelser er det den nedsatte bøde, der skal indgå i den samlede bødeberegning. Værgens navn og adresse skal anføres på bødetilkendegivelsen. Nedsættelse af bøder til personer med særlig lav indtægt beror på en vurdering på baggrund af oplysninger om sigtedes indtægtsforhold. Der skal derfor ikke tages stilling til dette spørgsmål i forbindelse med bødetilkendegivelsen, som skal påføres den normale takstmæssige bøde. Bødetaksttabellen og opfølgningsbrevet indeholder vejledning om muligheden for bødenedsættelse for personer med særlig lav indtægt. Sigtede kan ikke betale bøden på stedet, men må afvente fremsendelse af et opfølgningsbrev vedlagt et giroindbetalingskort, jf. dog nedenfor om personer hjemmehørende i udlandet. Betales bøden ikke, sendes sagen til indenretlig behandling efter de almindelige regler. Efter færdselslovens 120 kan et køretøj tilbageholdes af politiet, når både føreren og køretøjet er hjemmehørende i udlandet, dog ikke hvis føreren er hjemmehørende i et andet nordisk land. Hvis en udlænding ønsker at betale bøden på stedet, kan kontant betaling modtages. Polititjenestemanden kvitterer for beløbets betaling på bagsiden af den blanket, som udleveres til den pågældende, og underretter straks vedkommende politistation om den modtagne betaling. Den modtagne betaling afleveres senest den følgende dag til embedets kasse.

18 Kapitel 2 Side 10 Der er til brug for færdselssager udarbejdet en bødetilkendegivelsesblanket i A5 format (formular P 665) og en bødetaksttabel "Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det?" (formular P 669), der omfatter en række af de mest almindelige færdselslovsovertrædelser (blanket og tabel kan rekvireres hos Rigspolitiet). Rigspolitiet har endvidere udarbejdet en kort vejledning for brugen af tilkendegivelsesblanketterne (formular P 668). Der er tillige udarbejdet koncepter for standardiseret opkrævningsbrev til den sigtede samt fremsendelsesbrev til retten til brug i de tilfælde, hvor sagen ikke kan afgøres administrativt. Samtlige standardkoncepter er tilgængelige i Rigspolitiets bøde- og sagsomkostningssystem. Hvis bødetilkendegivelse på stedet ikke benyttes, optages rapport på sædvanlig måde.

19 Kapitel 3 Side 1 3. Regler for al færdsel ( 3-9) Reglerne i dette kapitel gælder for al færdsel, der finder sted på områder, hvor færdselsloven gælder, og for alle trafikanter Særligt vedrørende 3 Det følger af færdselslovens 3, stk. 1, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen. Efter færdselslovens 3, stk. 2, skal der vises særligt hensyn over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen. Bestemmelsen i færdselslovens 3, stk. 1, er en grundregel for al færdsel, idet den beskriver den adfærd, som er ønskelig eller ideel fra alle trafikanters side med henblik på at undgå, at der opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre. Det er nødvendigt, at adfærden har betydning for andre. Har adfærden alene medført fare eller skade for den pågældende trafikant selv, er forholdet ikke omfattet af 3, stk. 1, jf. Færdselsloven med kommentarer af Henrik Waaben m.fl., 1992, s Færdselslovens 3, stk. 1, anvendes normalt kun i tilfælde, hvor der ikke foreligger overtrædelse af specielle regler. I praksis stilles der ikke krav om stor afvigelse fra den ønskede adfærd, før færdselslovens 3, stk. 1, anses for overtrådt. Som eksempler fra retspraksis, hvor der alene er dømt for overtrædelse af 3, stk. 1, kan nævnes: U Ø: T blev fundet skyldig i overtrædelse af færdselslovens 3, stk. 1, i forbindelse med påkørsel af en fodgænger, der var gået ud i fodgængerfeltet for rødt lys (i den konkrete sag fandt 27, stk. 6, ikke anvendelse). Det fandtes godtgjort, at T for sent blev opmærksom på fodgængeren, og T fandtes derved ikke at have udvist fornøden agtpågivenhed. T blev idømt en bøde. U V: T var tiltalt for bl.a. uagtsomt manddrab ved under bakning med en bus at have påkørt en fodgænger. Det blev lagt til grund, at T umiddelbart før bakningen havde konstateret, at der ikke var nogen personer bag bussen, og at T bakkede i skridtgang med udsyn gennem korrekt indstillede spejle. Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at T havde udvist en sådan uagtsomhed ved at bakke med bussen, at han havde overtrådt straffelovens 241 og færdselslovens 18, stk. 1, eller tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, jf. færdselslovens 126, stk. 1,

20 Kapitel 3 Side 2 nr. 1 [nu 125, stk. 1, nr. 1]. T blev fundet skyldig i overtrædelse af færdselslovens 3, stk. 1, og idømt en bøde på 500 kr. U V: T førte i Århus by motorcykel på en sådan måde, at forhjulet over en strækning på 120 meter ikke havde kontakt til kørebanen. T idømtes en bøde på kr. for overtrædelse af færdselslovens 3, stk. 1, og da forholdet var begået i prøvetiden for en betinget førerretsfrakendelse, frakendtes han førerretten ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i færdselslovens 3, stk. 2, er et udtryk for, at der skal udvises særligt hensyn over for de svage trafikanter. Bestemmelsen anvendes som hovedregel sammen med andre specielle regler i færdselsloven Bødetakster for overtrædelse af 3-8 Ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, som trådte i kraft den 1. januar 2012, blev bødetaksterne på færdselsområdet revideret. Loven indebærer bl.a., at bødetaksterne på færdselsområdet generelt forhøjes som følge af den almindelige prisudvikling, og at minimumsbøden for overtrædelser af færdselsloven og forskrifter udstedt i medfør heraf forhøjes til kr. for motordrevne køretøjer, jf. færdselslovens 118 a, stk. 1. Samtidig er bøderne for visse overtrædelser yderligere hævet af hensyn til den færdselssikkerhedsmæssige risiko, som overtrædelserne indebærer. F.eks. straffes klipovertrædelser bortset fra hastighedsovertrædelser med en bøde på kr., jf. meddelelsens kapitel 2. Overtrædelser af 3-8 straffes som udgangspunkt således: Paragraf Forseelsens art Bødetakst kr. 3, stk. 1 Ikke optrådt hensynsfuldt og udvist agtpågivenhed Motorkøretøj, stor og lille knallert , stk. 2 Ikke udvist særligt hensyn over for svage trafikanter Motorkøretøj, stor og lille knallert , stk. 1 * Færdselstavle og pile ikke respekteret, herunder kørsel mod kørselsretningen Motorkøretøj og stor knallert (såfremt klipovertrædelse) * Der henvises til kapitlet om klippekortordningen.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL BETÆNKNING VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET J.H.SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1951 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING NR. 179 1957 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERE KØBENHAVN

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere