RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA Sanktionspåstande mv. i færdselssager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager"

Transkript

1 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme i færdselssager 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager 2.1. Bødetakster 2.2. Nedsættelsesgrunde Indledning Unge under 18 år Personer med særlig lav indtægt Særlige tilfælde 2.3. Bødefastsættelse ved flere overtrædelser (kumulation) Indledning Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bødestraf Overtrædelse af færdselsloven og af anden lovgivning, der medfører bødestraf Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bøde og frihedsstraf Overtrædelse af færdselsloven, der medfører bødestraf, og overtrædelse af anden lovgivning, der medfører frihedsstraf 2.4. Gentagelsesvirkning Forhøjet straf inden for normalstrafferammen Forhøjet straf fastsat i en sidestrafferamme 2.5. Bødetilkendegivelser på stedet i færdselssager 3. Regler for al færdsel ( 3-9) 3.1. Særligt vedrørende Bødetakster for overtrædelse af Trafikanters forpligtelser ved færdselsuheld og forsætlig flugt fra et færdselsuheld med alvorligt tilskadekomne (færdselslovens 9 og straffelovens 253) Indledning Færdselslovens Overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1 (hjælpepligten) Tilsidesættelse af de øvrige pligter i 9 (undladt straks at standse, deltagelse i foranstaltninger til sikring af færdslen, nægtet at opgive navn og bopæl, undladt underretning af skadelidte eller politiet) Straffelovens Frakendelse af førerretten efter flugt fra et færdselsuheld 4. Færdselsregler for gående ( 10-13) 5. Færdselsregler for kørende ( 14-40) 6. Hastighed ( a)

2 Indholdsfortegnelse. Side Indledning 6.2. Overtrædelse af de almindelige regler om hastighed ( 41) 6.3. Overtrædelse af de generelle, lokale og køretøjsbestemte hastighedsbegrænsninger ( a) Tunge køretøjer Alle andre køretøjer (undtagen knallert) Højhastighedstillæg ( 118, stk. 3) Knallert 7. Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej ( 44-48) 8. Færdselsregler for cyklister (herunder 49-50) 9. Særlige regler for knallerter ( 51) 10. Særlige regler for motorcykler ( 52) 11. Spirituskørsel ( 53) Indledning Anvendelsesområdet for Straffen for spirituskørsel Spirituskørsel i intervallet 0,51-2,00 promille eller 0,26-1,00 mg alkohol pr. liter luft Bødeberegning ved spirituskørsel i intervallet 0,51-2,00 promille eller 0,26-1,00 mg alkohol pr. liter luft Spirituskørsel over 2,00 promille eller over 1,00 mg alkohol pr. liter luft Spirituskørsel med lille knallert efter 117 c, jf Spirituskørsel efter 53, stk Frakendelse for spirituskørsel Spirituskørsel under skærpende omstændigheder Straf for spirituskørsel under skærpende omstændigheder Spirituskørslen og den eller de øvrige kørselsfejl medfører bødestraf Spirituskørslen medfører i sig selv frihedsstraf Frakendelse for spirituskørsel under skærpende omstændigheder Spirituskørsel i frakendelsestiden Straf for spirituskørsel i frakendelsestiden Frakendelse for spirituskørsel i frakendelsestiden Spirituskørsel i brugsstjålet køretøj Flere spirituskørsler til samtidig pådømmelse Straf for flere spirituskørsler til samtidig pådømmelse To eller flere spirituskørsler, der hver for sig medfører bødestraf En spirituskørsel medfører bøde og en anden spirituskørsel medfører frihedsstraf Flere spirituskørsler, der hver for sig medfører frihedsstraf Frakendelse for flere spirituskørsler til samtidig pådømmelse Flere førstegangstilfælde af spirituskørsel til samtidig pådømmelse Flere gentagelsestilfælde af spirituskørsel til samtidig pådømmelse Gentagelsesvirkning Gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning

3 Indholdsfortegnelse. Side Betingede domme med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling for spirituskørsel Anvendelsesområdet for betingede domme Spirituskørsel med alvorlig personskade eller i brugsstjålet køretøj Spirituskørsel i prøvetiden for en betinget dom for spirituskørsel Spirituskørsel efter udløbet af prøvetiden for tidligere betinget dom for spirituskørsel Spirituskørsel efter en betinget dom for kørsel i frakendelsestiden Spirituskørsel begået i prøvetiden ved dom til samfundstjeneste for anden kriminalitet Betinget dom med vilkår om samfundstjeneste Antal samfundstjenestetimer Tillægsbøde Prøvetid Betinget dom med vilkår om alkoholistbehandling Vilkåret om alkoholistbehandling Tillægsbøde Prøvetid Varetægtsfængsling Konfiskation efter 133 a Forelæggelse af sager vedrørende spirituspåvirkethed mv. for Retslægerådet Indberetning til Rigsadvokaten af visse sager om spirituskørsel 12. Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv. ( 54) Indledning Anvendelsesområdet for Nulgrænsen i 54, stk Bevidsthedspåvirkende stoffer omfattet af bestemmelsen og undersøgelse af blodprøver Undtagelse for stoffer indtaget i henhold til og i overensstemmelse med lovlig recept Føreevnekriteriet i 54, stk Straffen for overtrædelse af 54, stk. 1 og Overtrædelse af 54, stk. 1, 1. pkt. (nulgrænsen) Overtrædelse af 54, stk. 1, 2. pkt. (receptoverskridelser) Overtrædelse af 54, stk. 2 (føreevnekriteriet) Overtrædelse af 54 med lille knallert efter 117, jf Bødeberegning Frakendelse Flere overtrædelser af 54 til samtidig pådømmelse Gentagelsesvirkning Betingede domme med vilkår om samfundstjeneste eller behandling mod narkotikamisbrug Varetægtsfængsling Konfiskation efter 133 a

4 Indholdsfortegnelse. Side Overtrædelse af 54, stk Overtrædelse af 53 og 54 ved samme kørsel Indledning Straffen for overtrædelse af 53 og 54 ved samme kørsel Frakendelse i sager om overtrædelse af 53 og 54 ved samme kørsel 14. Brug af håndholdt mobiltelefon ( 55 a) 15. Kørsel uden kørekort, kørsel med lille knallert, øvelseskørsel og oplysningspligt mv. ( 56, stk. 1, 62, stk. 1, og 63-65) Indledning Kørsel med motorkøretøj eller stor knallert uden at have erhvervet/generhvervet førerret ( 56, stk. 1, 1. pkt.) Normalstraffen (uden formildende omstændigheder mv.) Personer med særlig lav indtægt Unge under 18 år Formildende omstændigheder Betinget dom med samfundstjeneste Øvrige overtrædelser af Kørsel med traktor/motorredskab ( 62, stk. 1) Kørsel med lille knallert ( 63) Konfiskation efter 133 a Forældremyndighedsindehavers samtykke ved salg mv. af knallerter til personer under 16 år ( 63 a) Øvelseskørsel ( 64) Oplysningspligt mv. ( 65) 16. Køretøjer mv. ( 67-79) Indledning Køretøjers indretning og udstyr mv Indretning og udstyr mv. - motorkøretøjer Indretning og udstyr mv. - knallerter Visse øvrige bekendtgørelser på området Forhandling af ulovlige tuningsdele til knallerter Radar og laserudstyr mv. i køretøjer Hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser Tilkobling og slæbning samt udlejning Særligt vedrørende registrering af køretøjer Særligt vedrørende godkendelse og syn af køretøjer 17. Sikkerhedsudstyr ( 80-81) 18. Belæsning, dimensioner, akseltryk, vægt og særtransport ( 82-86) Indledning Køretøjets belæsning ( 82) For stor bredde, længde eller højde Overlæs

5 Indholdsfortegnelse. Side Akseltryk Totalvægt Tilladt totalvægt på over kg Tilladt totalvægt på kg eller derunder Særtransport 19. Køre- og hviletid mv. ( 86 a) Køre- og hviletid Udenlandske chauffører Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid (køre- og hviletidsforordningen) Bøden Frakendelse Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om kontrolapparatet (kontrolapparatforordningen) Bøder Retningslinjer for tiltale ved overtrædelse af kontrolapparatforordningen Frakendelse Sanktionerne for overtrædelse af både køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen Bøden Frakendelse 20. Hindringer på vej ( 87-88) 21. Færdselsregulering og afmærkning mv. ( ) 22. Forsikring mv. ( ) 23. Straf, afgifter mv. ( ) Indledning Frihedsstraf Særlig hensynsløs kørsel efter 118, stk Anvendelsesområdet for 118, stk Sanktionen Bødestraf 24. Kørsel i frakendelsestiden Indledning Strafpositioner ved en enkelt kørsel i frakendelsestiden Straffen ved flere kørsler til samtidig pådømmelse i førstegangstilfælde Flere kørsler til samtidig pådømmelse i andengangstilfælde og senere tilfælde Betingede domme med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling for kørsel i frakendelsestiden Kørsel i frakendelsestiden i prøvetiden til en betinget dom for spirituskørsel Gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning Varetægtsfængsling Kørsel i frakendelsestiden på lille knallert ( 117 c) Konfiskation

6 Indholdsfortegnelse. Side Frakendelse, generhvervelse mv. ( ) Indledning Frakendelse af førerretten Betinget frakendelse af førerretten, jf Ubetinget frakendelse af førerretten, jf Klippekortordningen, jf. 125, stk. 2 og Klippekortordningens indhold Overtrædelser omfattet af klippekortordningen Særlige situationer vedrørende klippekortordningen Flere ensartede overtrædelser begået i samme kørselsforløb Overtrædelse af færdselsloven begået efter en betinget frakendelse af førerretten i medfør af 125, stk Samtidig pådømmelse af fire til seks overtrædelser af færdselsloven, som er omfattet af klippekortordningen Samspillet mellem klippekortordningen og reglerne om frakendelse af førerretten Orientering til sigtede/tiltalte om klippekortordningen Kørselsforbud, jf Frakendelsestiden, jf Frakendelsestidens begyndelse - 128, stk Generhvervelse af førerretten Generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb, jf Generhvervelse af førerretten for unge under 18 år inden frakendelsestidens udløb, jf. 132 b Indførelse af alkolåse i sanktionssystemet vedrørende spirituskørsel Udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse, jf. 119 a Frakendelse på grundlag af en udenlandsk afgørelse, jf. straffelovens Anke af dom om frakendelse, jf Lille knallert, frakendelse, generhvervelse mv. ( ) Indledning Frakendelse Betinget frakendelse Ubetinget frakendelse Frakendelsestiden Udskydelse/frakendelse af retten til at erhverve førerret - 129, stk Udskydelse - 129, stk. 4, 1. pkt Frakendelse - 129, stk. 4, 2. pkt Generhvervelse af retten til at føre lille knallert inden frakendelsestidens udløb c Udenretlig vedtagelse af frakendelse af retten til at føre lille knallert mv Anke af dom om frakendelse Overgangsregler 27. Konfiskation ( 133 a) Indledning

7 27.2. Fakultativ konfiskation ( 133 a, stk. 1) Obligatorisk konfiskation ( 133 a, stk. 2-4) RM 4/2000 Indholdsfortegnelse. Side Obligatorisk konfiskation ved tre overtrædelser inden for tre år ( 133 a, stk. 2 og 4) Obligatorisk konfiskation på grund af spirituskørsel eller kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet mv. ( 133 a, stk. 3) Konfiskation af lille knallert ( 133 a, stk. 5-7) Obligatorisk konfiskation ved tre overtrædelser inden for tre år ( 133 a, stk. 5 og 7) Obligatorisk konfiskation på grund af spirituskørsel eller kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet mv. ( 133 a, stk. 6) Hvilke køretøjer kan konfiskeres Konfiskation af ulovlige og konstruktivt ændrede knallerter ( 133 a, stk. 10) Særligt om konfiskation af pocketbikes

8 Kapitel 1 Side 1 1. Indledning I august 2000 blev den første udgave af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande i færdselssager udsendt. Meddelelsen, der efterfølgende er revideret flere gange, erstattede de vejledende takster for bødepåstande i sager om overtrædelse af færdselsloven, som fandtes i Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager (bødekataloget), og øvrige instruktioner for så vidt angår behandlingen af færdselssager. Baggrunden for udsendelse af meddelelsen var vedtagelsen af lov nr. 475 af 31. maj 2000 om ændring af færdselsloven (bødefastsættelse), hvorved der blev fastsat nærmere regler om udmålingen af bøder for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf. Denne version er en gennemgribende revision af meddelelsen, hvor de ændringer, der følger af lov nr. 716 af 25. juni 2010 (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse mv.) og lov nr. 184 af 8. marts 2011 (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer ved kørsel uden førerret, skærpelse af sanktionerne for kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv.) er blevet indarbejdet. Der er ikke i denne udgave foretaget ændringer i kapitel 19 om køre- og hviletider. Dette kapitel vil blive redigeret senere i forbindelse med en forventet ændring af sanktionspraksis for overtrædelse af kontrolapparatforordningen. Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert vil ligeledes blive indarbejdet i meddelelsen senere. Denne meddelelse ophæver alle tidligere udsendte meddelelser om færdselssager, således at samtlige retningslinjer vedrørende sanktionspåstande mv. i færdselssager nu findes i denne meddelelse. Der kan endvidere bortses fra tidligere Rigsadvokaten Informerer om færdselslovssager Revision af meddelelsen Det er fortsat hensigten løbende at foretage revision af denne meddelelse, i det omfang ny lovgivning eller domspraksis giver anledning til udsendelse af nye retningslinjer for anklagemyndighedens sanktionspåstande mv. i færdselsstraffesager Indberetning til Rigsadvokaten af domme i færdselssager Statsadvokaterne og politidirektørerne skal til rigsadvokaturen indsende domme i færdselssager, der skønnes at være af generel eller principiel interesse, herunder domme, hvor bødeudmålingen afviger fra de retningslinjer, der er fastsat i meddelelsen. Byretsdommene skal indsendes via statsadvokaten. Indsendelse til statsadvokaten skal ske så tidligt som muligt af hensyn til eventuel anke eller ansøgning om anketilladelse.

9 Kapitel 2 Side 1 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager 2.1. Bødetakster Bødetaksterne i færdselsloven er senest revideret ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, som trådte i kraft den 1. januar Ved lovændringen blev færdselslovens 118, a, stk. 1, ændret, således at bøder for overtrædelse af færdselsloven og forskrifter udstedt i medfør heraf skal udmåles til kr. eller beløb derover, som er delelige med 500 kr. For gående og førere af cykel eller hestekøretøj udmåles bøderne dog til 700 kr. eller derover og for personer med særlig lav indtægt til 500 kr. eller derover. Ændringen medfører, at bøder for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf begået med motordrevet køretøj (biler, motorcykel, traktor, motorredskab og knallert) som udgangspunkt skal fastsættes til minimum kr. Dette gælder dog ikke overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid, hvor minimumsbøden fortsat vil være 500 kr., jf. færdselslovens 118 a, stk. 5, 2. pkt. Ændringen medfører endvidere, at minimumsbødetaksten for gående, cyklister, ridende og førere af hestekøretøjer fremover er 700 kr. Der henvises i den forbindelse til meddelelsens kapitler om særlige regler for henholdsvis gående og cyklister. Det er forudsat i forarbejderne til lov nr. 184 af 8. marts 2011 (lovforslag nr. L 101 af 15. december 2010), at alle bøder for overtrædelser omfattet af klippekortordningen (bortset fra hastighedsovertrædelser) skal fastsættes til en vejledende bødetakst på kr. Endvidere er det forudsat, at bøder for overtrædelser, der medfører betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller kørselsforbud, skal fastsættes til mindst kr. Lov nr. 184 af 8. marts 2011 medfører endvidere, at en række bødetakster på færdselsområdet generelt forhøjes som følge af den almindelige prisudvikling, ligesom bøderne for visse overtrædelser yderligere er hævet af hensyn til den færdselssikkerhedsmæssige risiko, som overtrædelserne indebærer. Er overtrædelsen begået før ikrafttrædelsen af lov nr. 184 af 8. marts 2011, må straffen ikke blive strengere end efter de retningslinjer, der var gældende på gerningstidspunktet, jf. straffelovens 3, stk. 1. Der kan heller ikke idømmes en strengere frakendelses- eller konfiskationssanktion end den, der kunne være idømt efter de regler, der var gældende på gerningstidspunktet, jf. straffelovens 4, stk. 2.

10 Kapitel 2 Side 2 Anklagemyndighedens sanktionspåstande skal udformes i overensstemmelse med retningslinjerne i denne meddelelse og må således i almindelighed ikke fraviges. Dette hindrer ikke, at tiltale i medfør af retsplejelovens 722, stk. 1, nr. 1, helt eller delvis frafaldes, eller at politiet eventuelt meddeler en advarsel, såfremt forholdet er af ringe strafværdighed Nedsættelsesgrunde Indledning Ifølge færdselslovens 118 a, stk. 1, 2. pkt., som blev ændret ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, kan bøder til personer med særlig lav indtægt udmåles til 500 kr. eller derover. Det er forholdene på gerningstidspunktet, der er afgørende for en eventuel nedsættelse både med hensyn til sigtede under 18 år og sigtede med særlig lav indtægt, jf. f.eks. U Ø vedrørende lav indtægt Unge under 18 år Personer mellem 15 og 18 år er ofte skolesøgende eller på anden måde under uddannelse og har i vidt omfang ingen egentlig indtjening af betydning. På denne baggrund skal bøden til unge under 18 år generelt nedsættes til det halve beløb, dog minimum 500 kr. Der foretages således ikke en konkret vurdering af indtægtsforholdene for så vidt angår denne gruppe. Nedsættelsen af bøden skal ske ved anklagemyndighedens foranstaltning i forbindelse med udsendelse af bødeforelæg eller ved nedlæggelse af påstand om bøde. Dette gælder dog kun, såfremt andet ikke følger af retningslinjerne nedenfor vedrørende de enkelte overtrædelser Personer med særlig lav indtægt Bøder til personer med særlig lav indtægt kan nedsættes til det halve beløb, dog mindst 500 kr. Ved beregningen af sigtedes indtægt skal der ikke tages hensyn til sigtedes eventuelle formue, herunder likvid formue. I relation til nedsættelse af bøder anses en indtægt, der er væsentlig mindre end dagpengebeløbet for en fuldtidsbeskæftiget, som særlig lav. Dagpengebeløbet for en fuldtidsbeskæftiget er fra 1. januar 2013 ca kr. pr. år, svarende til ca kr. pr. måned. Hvis sigtedes indtægt udgør mindre end ca. ¾ af dette beløb, dvs. ca kr. pr. år/ kr. pr. måned, bør der ske nedsættelse af bøden til det halve beløb, dog mindst 500 kr. Indtægtsgrænsen reguleres årligt, og den angivne indtægtsgrænse finder anvendelse for overtrædelser, der begås efter 1. januar 2013.

11 Kapitel 2 Side 3 Der må således ikke ske nedsættelse af en bøde blot under henvisning til, at den sigtede er pensionist, studerende, kontanthjælpsmodtager eller lignende, uden at der foreligger oplysninger om den pågældendes indtægt. Det påhviler den sigtede at fremlægge den fornødne dokumentation for, at han eller hun har en særlig lav indtægt, eksempelvis ved fremlæggelse af årsopgørelser eller lignende. Foreligger der ikke sådan dokumentation på tidspunktet for udstedelse af bødeforelæg mv., fastsættes bøden til normaltaksten. Såfremt den fornødne dokumentation fremkommer senere, kan bøden nedsættes til det halve beløb, dog mindst 500 kr. Når indtægten skal opgøres, skal der tages udgangspunkt i den sigtedes bruttoindtægt. Hele den sigtedes indtægt skal efter Rigsadvokatens opfattelse medregnes, herunder f.eks. pensionsudbetalinger og udbetalinger fra ATP, og der skal ikke fratrækkes skat, arbejdsmarkedsbidrag og andre fradrag Særlige tilfælde Bøder for spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens 54 og kørsel i frakendelsestiden er indtægtsbestemte og skal derfor ikke nedsættes for unge under 18 år og personer med særlig lav indtægt. Det samme gælder for tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling for spirituskørsel, tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller behandling mod narkotikamisbrug for overtrædelse af færdselslovens 54 og tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste for kørsel i frakendelsestiden, jf. nærmere nedenfor om disse overtrædelser. Bøder for overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, om kørsel uden kørekort nedsættes ikke for personer med særlig lav indtægt, jf. herved U V. For så vidt angår spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens 54 og kørsel i frakendelsestiden på lille knallert fremgår det af forarbejderne til lov nr. 479 af 23. maj 2011 (lovforslag nr. L 137 af 9. februar 2011, de almindelige bemærkninger pkt ), at bøden ikke nedsættes til det halve for personer under 18 år eller personer med særlig lav indtægt. Det samme gælder bøder for overtrædelse af færdselslovens 63, stk. 1, 1. pkt. (kørsel uden kørekort til lille knallert) Bødefastsættelse ved flere overtrædelser (kumulation) Indledning Færdselslovens 118 a, stk. 2-4, indeholder regler om bødefastsættelsen ved flere overtrædelser af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør af færdselsloven samt om andre tilfælde, hvor der skal ske en samlet pådømmelse af færdselslovsovertrædelser og overtrædelser af anden lovgivning.

12 Kapitel 2 Side Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bødestraf Reglerne om bødefastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 2, 1. pkt., der har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Reglen medfører, at bøden ved flere overtrædelser af færdselsloven udmåles ved at sammenlægge den normale takstmæssige bødestraf for hver overtrædelse, uanset om overtrædelserne begås ved én eller flere handlinger (absolut kumulation). For personer under 18 år og personer med særlig lav indtægt er det den nedsatte bøde, der skal indgå i den samlede bødeberegning, jf. ovenfor under afsnit 2.2. Det betyder, at den samlede bøde for f.eks. to overtrædelser begået af en cyklist med normalbøder på henholdsvis 700 kr. og kr. skal være kr. (500 kr., der er mindstebødetaksten for personer med lav indtægt, plus 500 kr., der er halvdelen af bøden på kr. og samtidig mindstebødetaksten for personer med særlig lav indtægt). I tilfælde, hvor sammenlægningen af den normale takstmæssige bøde for hver overtrædelse medfører en meget høj bøde, kan denne dog nedsættes i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4. En nedsættelse vil ifølge forarbejderne til 118 a, stk. 4, (lovforslag nr. L 262 af 30. marts 2000, de almindelige bemærkninger punkt 5.3.) især kunne komme på tale i tilfælde, hvor den sigtedes indtægtsforhold gør det antageligt, at vedkommende næppe nogensinde vil være i stand til at betale bøden, ligesom der kan være behov for at nedsætte en absolut kumuleret bøde, hvis den samlede bøde i sig selv ikke forekommer rimelig. Der er fastsat særlige regler for kumulation af bøder i sager om flere førstegangsspirituskørsler i intervallet 0,51-2,00 til samtidig pådømmelse, jf. herved nærmere i kapitel 11 om spirituskørsel. For så vidt angår straffastsættelsen ved flere kørsler i frakendelsestiden i førstegangstilfælde til samtidig påkendelse henvises til afsnittet om kørsel i frakendelsestiden. Retningslinjerne indebærer, at der ikke fastsættes kumulerede bøder, der overstiger det dobbelte af en måneds nettoløn. I de tilfælde, hvor den kumulerede bøde overstiger det dobbelte af en måneds nettoløn, skal der fastsættes en frihedsstraf. Der er endvidere med hensyn til visse lovovertrædelser fastsat særlige retningslinjer for fastsættelse af bøder i tilfælde af flere overtrædelser Overtrædelse af færdselsloven og af anden lovgivning, der medfører bødestraf

13 Kapitel 2 Side 5 Reglerne om bødefastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 2, 2. pkt., der har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov og én eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love. Reglen medfører, at fastsættelsen af den samlede bøde for eksempelvis en overtrædelse af færdselsloven og en overtrædelse af våbenloven sker ved at sammenlægge den takstmæssige bøde for hver overtrædelse (absolut kumulation). Det er alene bøder for færdselslovsovertrædelser, der er omfattet af princippet om absolut kumulation efter bestemmelsen i 118 a, stk. 2. Bestemmelsen angår ikke fastsættelse af bøder uden for færdselslovens område. Ved flere samtidige overtrædelser af anden lovgivning, der medfører bødestraf, vil den samlede bøde for disse overtrædelser således skulle fastsættes uafhængigt af reglen i færdselslovens 118 a, stk. 2, hvorimod én eller flere samtidige bøder for overtrædelse af færdselsloven skal medtages fuldt ud ved den samlede bødeberegning. Ved fastsættelsen af den samlede bøde for eksempelvis en overtrædelse af færdselsloven og to overtrædelser af våbenloven skal bøden for overtrædelse af færdselsloven indgå fuldt ud ved den samlede bødeberegning, mens det må afgøres konkret efter principperne om kumulation, om overtrædelserne af våbenloven skal indgå med den fulde takst for hver overtrædelse eller med et mindre beløb. For personer under 18 år og personer med særlig lav indtægt er det den nedsatte bøde, der skal indgå i grundlaget for den samlede bødefastsættelse, jf. ovenfor under afsnit 2.2. I tilfælde, hvor absolut kumulation af bøder vil medføre en meget høj bøde, kan denne dog nedsættes i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4, hvorefter bestemmelsen i stk. 2 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor. Det fremgår af forarbejderne (lovforslag nr. L 262 af 30. marts 2000, de almindelige bemærkninger pkt. 5.3.), at en nedsættelse især vil kunne komme på tale i tilfælde, hvor den sigtedes indtægtsforhold gør det antageligt, at vedkommende næppe nogensinde vil være i stand til at betale bøden, ligesom der kan være behov for at nedsætte en kumuleret bøde, hvis den samlede bøde i sig selv ikke forekommer rimelig Flere overtrædelser af færdselsloven, der medfører bøde og frihedsstraf Reglerne om straffastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 3, 1. pkt., der har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører én af overtrædelserne idømmelse af frihedsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen.

14 Kapitel 2 Side 6 Reglen medfører, at der eksempelvis som udgangspunkt skal udmåles en tillægsbøde ved samtidig spirituskørsel, der medfører frihedsstraf, og kørsel uden kørekort. Reglen om idømmelse af en bøde ved siden af frihedsstraffen kan i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4, fraviges, når særlige grunde taler herfor. Bestemmelsen vil eksempelvis kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor udgangspunktet om absolut kumulation vil betyde, at der skal idømmes en mindre tillægsbøde til en længere frihedsstraf. Det skal imidlertid fremhæves, at der ifølge forarbejderne (lovforslag nr. 262 af 30. marts 2000, de specielle bemærkninger til bestemmelsen) som altovervejende hovedregel skal anvendes absolut kumulation. Er der således tale om en kortere frihedsstraf for f.eks. spirituskørsel, forudsættes det, at der idømmes en tillægsbøde, hvis der til samtidig pådømmelse foreligger en overtrædelse af færdselsloven, der udløser en bødestraf Overtrædelse af færdselsloven, der medfører bødestraf, og overtrædelse af anden lovgivning, der medfører frihedsstraf Reglerne om straffastsættelsen i disse tilfælde fremgår af færdselslovens 118 a, stk. 3, 2. pkt. Stk. 3 har følgende ordlyd: Har nogen ved én eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører én af overtrædelserne idømmelse af frihedsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen. Det samme gælder, såfremt nogen ved én eller flere handlinger har overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov og én eller flere andre love og overtrædelsen af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf medfører bødestraf og overtrædelsen af den eller de andre love medfører frihedsstraf. Reglen medfører, at der eksempelvis som udgangspunkt skal udmåles en tillægsbøde ved samtidig pådømmelse af en overtrædelse af straffeloven, der medfører en kortere frihedsstraf, og en kørsel uden kørekort. Reglen om idømmelse af en bøde ved siden af frihedsstraffen kan i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 4, fraviges, når særlige grunde taler herfor. Bestemmelsen vil eksempelvis kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor udgangspunktet om absolut kumulation vil betyde, at der skal idømmes en mindre tillægsbøde til en længere frihedsstraf. Det skal imidlertid fremhæves, at der ifølge forarbejderne (lovforslag nr. L 262 af 30. marts 2000, de specielle bemærkninger til bestemmelsen) som altovervejende hovedregel skal anvendes absolut kumulation. Er der således tale om en kortere frihedsstraf for f.eks. vold eller hærværk, forudsættes det, at der idømmes en tillægsbøde, hvis der til samtidig pådømmelse foreligger en overtrædelse af færdselsloven, der udløser en bødestraf.

15 Kapitel 2 Side Gentagelsesvirkning Forhøjet straf inden for normalstrafferammen I tilfælde, hvor der kan udmåles en forhøjet bøde for overtrædelse af færdselsloven i gentagelsestilfælde, og der er tale om en forhøjet straf inden for normalstrafferammen, er de enkelte strafpositioner tidligere blevet fastsat på baggrund af retspraksis eller forarbejder til færdselsloven, og gentagelsesvirkningsperioden har typisk været 2 eller 5 år. Ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, som trådte i kraft den 1. januar 2012, er der imidlertid indsat en ny bestemmelse i færdselslovens 118 b, stk. 1, hvorefter det i de tilfælde, hvor der ikke er fastsat særlige bestemmelser om forhøjet straf i gentagelsestilfælde, kan indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen, hvis det nye forhold er begået inden 5 år efter, at den tidligere afgørelse blev endelig. I sager om overlæs (akseltryk og totalvægt) er gentagelsesvirkningsperioden dog 2 år, jf. færdselslovens 118 b, stk. 2, hvilket svarer til tidligere fast praksis. Lovændringen medfører, at gentagelsesvirkningsperioden for overtrædelser af færdselsloven, hvor der ikke er fastsat en sidestrafferamme i gentagelsestilfælde, er 5 år i alle tilfælde, bortset fra sager om overlæs, hvor der er 2 års gentagelsesvirkning. Ved kørsel uden kørekort, jf. færdselslovens 56, stk. 1, gælder der således efter færdselslovens 118 b, stk. 1, en 5-årig gentagelsesvirkning. Det bemærkes i den forbindelse, at overtrædelse af færdselslovens 117 a (kørsel i frakendelsestiden) har gentagelsesvirkning i relation til senere overtrædelser af færdselslovens 56, stk. 1, jf. eksempelvis TfK Ø. Hvis der i forbindelse med en overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, opstår spørgsmål om gentagelsesvirkning i forhold til tidligere afgørelser om kørsel i frakendelsestiden, forudsættes det i lovforslag nr. L 101 af 15. december 2010 (de specielle bemærkninger til 118 b), at der vil gælde en gentagelsesvirkningsperiode på 5 år mellem de relevante afgørelser, uanset at der for afgørelser om kørsel i frakendelsestiden i øvrigt gælder en indbyrdes gentagelsesvirkningsperiode på 10 år, jf. nedenfor Forhøjet straf fastsat i en sidestrafferamme Er den forhøjede straf i gentagelsestilfælde fastsat i en sidestrafferamme, er det som udgangspunkt bestemmelsen i straffelovens 84, stk. 3, der finder anvendelse. Det følger af denne bestemmelse, at gentagelsesvirkningen ophører, når der, før den nye strafbare handling begås, er forløbet 10 år, efter den tidligere straf er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er den tidligere straf en bødestraf, regnes fristen fra datoen for endelig dom eller bødens vedtagelse. Ved betingede domme regnes fristen fra endelig dom.

16 Kapitel 2 Side 8 På færdselslovens område er der imidlertid i flere tilfælde indsat bestemmelser, som fraviger straffelovens 84, stk. 3. Dette gælder bl.a. ved spirituskørsel og overtrædelse af færdselslovens 54, stk. 1 og 2, med motorkøretøj, stor knallert, traktor eller motorredskab. I disse tilfælde forhøjes straffen således i medfør af færdselslovens 117, stk. 2, nr. 4 og 5, fra bøde til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren tidligere er frakendt førerretten betinget eller pålagt kørselsforbud som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 3 år efter, at den tidligere afgørelse blev endelig. Det samme gælder i medfør af 117, stk. 2, nr. 6, hvis føreren tidligere er frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 5 år efter udløbet af frakendelsestiden. Ved kørsel i frakendelsestiden kan straffen efter færdselslovens 117 a, stk. 2, nr. 2, stige fra bøde til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren tidligere er straffet for kørsel i frakendelsestiden. Ifølge forarbejderne til lov nr. 363 af 24. maj 2005 (lovforslag nr. L 148 af 15. december 2004, de almindelige bemærkninger afsnit 8.2. og 8.3.), hvor bestemmelsen i sin nuværende udformning blev indsat, ophører gentagelsesvirkningen i disse tilfælde, når der før den nye strafbare handling begås, er forløbet 10 år efter endelig dom (se ovenfor om overtrædelser af færdselslovens 56, stk. 1). Efter færdselslovens 117 c, stk. 2, kan straffen for spirituskørsel og overtrædelse af 54, stk. 1 eller 2, på lille knallert stige fra bøde til fængsel indtil 1 år, hvis den pågældende tidligere er dømt for spirituskørsel, men der er ikke fastsat særlige bestemmelser i tilknytning til denne bestemmelse, som afviger fra de almindelige regler om gentagelsesvirkning i straffelovens Bødetilkendegivelser på stedet i færdselssager Ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 16. december 1996 blev der udsendt en vejledning med retningslinjer om bødetilkendegivelser på stedet. Ordningen indebærer, at politiet på gerningsstedet udfylder og udleverer en fortrykt bødetilkendegivelse og en bødetaksttabel til den sigtede. Bødetilkendegivelsen fungerer som en underretning til den sigtede om sigtelsen og sagens forventede afgørelse, og tilkendegivelsen efterfølges af et brev til den sigtede med opfordring til at betale bøden på et vedhæftet giroindbetalingskort. Bødetilkendegivelser på stedet må kun anvendes, når overtrædelsen er anført i bødetaksttabellen. Ordningen kan ikke anvendes, hvis der i forbindelse med overtrædelsen er sket færdselsuheld eller er opstået fare, bl.a. fordi der i sådanne sager kan opstå spørgsmål om frakendelse af førerretten. Derimod kan ordningen anvendes ved overtrædelser, der medfører klip. Gentagne overtrædelser af færdselsloven kan medføre, at den pågældende frakendes førerretten, jf. færdselslovens 125, stk. 1, nr. 10, og 125, stk. 2, om klippekortordningen. På denne baggrund er

17 Kapitel 2 Side 9 der i bødetaksttabellen, der udleveres til sigtede, indsat et forbehold om eventuel frakendelse af førerretten. Med henblik på at undersøge om frakendelse af førerretten kan blive aktuel, skal der søges på den pågældende i kriminalregisteret med henblik på at konstatere, om den pågældende tidligere har begået overtrædelser, der kan begrunde frakendelse af førerretten, herunder frakendelse på grund af tidligere klip. Er der grundlag for frakendelse af førerretten, skal den sigtede snarest muligt underrettes herom. Bødetilkendegivelser på stedet kan anvendes, selv om der skal fastsættes en fælles bødestraf for flere samtidigt begåede overtrædelser af færdselsloven. Den samlede bøde, der fastsættes ved at sammenlægge den takstmæssige bøde for hver overtrædelse (absolut kumulation), må højst omfatte tre overtrædelser af færdselsloven. Bødetilkendegivelser kan dog også anvendes ved flere end tre samtidige overtrædelser, hvis en eller flere af overtrædelserne er af underordnet betydning, og det findes forsvarligt at reagere over for den eller de underordnede overtrædelser med en mundtlig henstilling, således at der alene rejses sigtelse for de tre mest alvorlige forhold. Bødetilkendegivelser på stedet kan anvendes, selv om den sigtede nægter sig skyldig. Overtrædelsen skal dog være klart konstateret, således at der ikke foreligger nogen bevismæssig tvivl. Ordningen kan også anvendes over for personer under 18 år. Bøden nedsættes som anført ovenfor i afsnit til det halve beløb, dog minimum 500 kr., medmindre andet følger af retningslinjerne i meddelelsens afsnit om de enkelte overtrædelser. Ved fastsættelsen af en fælles bødestraf for flere samtidige overtrædelser er det den nedsatte bøde, der skal indgå i den samlede bødeberegning. Værgens navn og adresse skal anføres på bødetilkendegivelsen. Nedsættelse af bøder til personer med særlig lav indtægt beror på en vurdering på baggrund af oplysninger om sigtedes indtægtsforhold. Der skal derfor ikke tages stilling til dette spørgsmål i forbindelse med bødetilkendegivelsen, som skal påføres den normale takstmæssige bøde. Bødetaksttabellen og opfølgningsbrevet indeholder vejledning om muligheden for bødenedsættelse for personer med særlig lav indtægt. Sigtede kan ikke betale bøden på stedet, men må afvente fremsendelse af et opfølgningsbrev vedlagt et giroindbetalingskort, jf. dog nedenfor om personer hjemmehørende i udlandet. Betales bøden ikke, sendes sagen til indenretlig behandling efter de almindelige regler. Efter færdselslovens 120 kan et køretøj tilbageholdes af politiet, når både føreren og køretøjet er hjemmehørende i udlandet, dog ikke hvis føreren er hjemmehørende i et andet nordisk land. Hvis en udlænding ønsker at betale bøden på stedet, kan kontant betaling modtages. Polititjenestemanden kvitterer for beløbets betaling på bagsiden af den blanket, som udleveres til den pågældende, og underretter straks vedkommende politistation om den modtagne betaling. Den modtagne betaling afleveres senest den følgende dag til embedets kasse.

18 Kapitel 2 Side 10 Der er til brug for færdselssager udarbejdet en bødetilkendegivelsesblanket i A5 format (formular P 665) og en bødetaksttabel "Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det?" (formular P 669), der omfatter en række af de mest almindelige færdselslovsovertrædelser (blanket og tabel kan rekvireres hos Rigspolitiet). Rigspolitiet har endvidere udarbejdet en kort vejledning for brugen af tilkendegivelsesblanketterne (formular P 668). Der er tillige udarbejdet koncepter for standardiseret opkrævningsbrev til den sigtede samt fremsendelsesbrev til retten til brug i de tilfælde, hvor sagen ikke kan afgøres administrativt. Samtlige standardkoncepter er tilgængelige i Rigspolitiets bøde- og sagsomkostningssystem. Hvis bødetilkendegivelse på stedet ikke benyttes, optages rapport på sædvanlig måde.

19 Kapitel 3 Side 1 3. Regler for al færdsel ( 3-9) Reglerne i dette kapitel gælder for al færdsel, der finder sted på områder, hvor færdselsloven gælder, og for alle trafikanter Særligt vedrørende 3 Det følger af færdselslovens 3, stk. 1, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen. Efter færdselslovens 3, stk. 2, skal der vises særligt hensyn over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen. Bestemmelsen i færdselslovens 3, stk. 1, er en grundregel for al færdsel, idet den beskriver den adfærd, som er ønskelig eller ideel fra alle trafikanters side med henblik på at undgå, at der opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre. Det er nødvendigt, at adfærden har betydning for andre. Har adfærden alene medført fare eller skade for den pågældende trafikant selv, er forholdet ikke omfattet af 3, stk. 1, jf. Færdselsloven med kommentarer af Henrik Waaben m.fl., 1992, s Færdselslovens 3, stk. 1, anvendes normalt kun i tilfælde, hvor der ikke foreligger overtrædelse af specielle regler. I praksis stilles der ikke krav om stor afvigelse fra den ønskede adfærd, før færdselslovens 3, stk. 1, anses for overtrådt. Som eksempler fra retspraksis, hvor der alene er dømt for overtrædelse af 3, stk. 1, kan nævnes: U Ø: T blev fundet skyldig i overtrædelse af færdselslovens 3, stk. 1, i forbindelse med påkørsel af en fodgænger, der var gået ud i fodgængerfeltet for rødt lys (i den konkrete sag fandt 27, stk. 6, ikke anvendelse). Det fandtes godtgjort, at T for sent blev opmærksom på fodgængeren, og T fandtes derved ikke at have udvist fornøden agtpågivenhed. T blev idømt en bøde. U V: T var tiltalt for bl.a. uagtsomt manddrab ved under bakning med en bus at have påkørt en fodgænger. Det blev lagt til grund, at T umiddelbart før bakningen havde konstateret, at der ikke var nogen personer bag bussen, og at T bakkede i skridtgang med udsyn gennem korrekt indstillede spejle. Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at T havde udvist en sådan uagtsomhed ved at bakke med bussen, at han havde overtrådt straffelovens 241 og færdselslovens 18, stk. 1, eller tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, jf. færdselslovens 126, stk. 1,

20 Kapitel 3 Side 2 nr. 1 [nu 125, stk. 1, nr. 1]. T blev fundet skyldig i overtrædelse af færdselslovens 3, stk. 1, og idømt en bøde på 500 kr. U V: T førte i Århus by motorcykel på en sådan måde, at forhjulet over en strækning på 120 meter ikke havde kontakt til kørebanen. T idømtes en bøde på kr. for overtrædelse af færdselslovens 3, stk. 1, og da forholdet var begået i prøvetiden for en betinget førerretsfrakendelse, frakendtes han førerretten ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i færdselslovens 3, stk. 2, er et udtryk for, at der skal udvises særligt hensyn over for de svage trafikanter. Bestemmelsen anvendes som hovedregel sammen med andre specielle regler i færdselsloven Bødetakster for overtrædelse af 3-8 Ved lov nr. 184 af 8. marts 2011, som trådte i kraft den 1. januar 2012, blev bødetaksterne på færdselsområdet revideret. Loven indebærer bl.a., at bødetaksterne på færdselsområdet generelt forhøjes som følge af den almindelige prisudvikling, og at minimumsbøden for overtrædelser af færdselsloven og forskrifter udstedt i medfør heraf forhøjes til kr. for motordrevne køretøjer, jf. færdselslovens 118 a, stk. 1. Samtidig er bøderne for visse overtrædelser yderligere hævet af hensyn til den færdselssikkerhedsmæssige risiko, som overtrædelserne indebærer. F.eks. straffes klipovertrædelser bortset fra hastighedsovertrædelser med en bøde på kr., jf. meddelelsens kapitel 2. Overtrædelser af 3-8 straffes som udgangspunkt således: Paragraf Forseelsens art Bødetakst kr. 3, stk. 1 Ikke optrådt hensynsfuldt og udvist agtpågivenhed Motorkøretøj, stor og lille knallert , stk. 2 Ikke udvist særligt hensyn over for svage trafikanter Motorkøretøj, stor og lille knallert , stk. 1 * Færdselstavle og pile ikke respekteret, herunder kørsel mod kørselsretningen Motorkøretøj og stor knallert (såfremt klipovertrædelse) * Der henvises til kapitlet om klippekortordningen.

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 Sanktionspåstande mv. i færdselssager Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Lov

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt RIGSADVOKATEN November 2009 J.nr. RA-2009-709-0021 Gennemgang af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager og forslag

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 Offentliggørelsesdato: 01-04-2008 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 51 Sagsforløb 2007/2 LF 164 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9

RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA-2007-709-0046 Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 1. Indledning Ved skrivelse af 16. marts 2007 har Justitsministeriet

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdsels- og våbenkontoret Andreas Emil Christensen Sagsnr.: 2010-801-0031 Dok.: AEC41093 Udkast

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;strafudmåling Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.9.2010 Status: Historisk Udskrevet: 17.1.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse)

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) Dato J. nr. 2016-3967 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af

Læs mere

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af Justitsministeren Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 101, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 1. marts 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Indhold Bind I. Indledning Kapitel 1. Lovens område m.v Lovens område Definitioner m.v

Indhold Bind I. Indledning Kapitel 1. Lovens område m.v Lovens område Definitioner m.v Indhold Bind I Forord... 17 Forkortelser... 19 Færdselsloven... 21 Indledning... 83 Kapitel 1. Lovens område m.v.... 102 1. Lovens område... 102 2. Definitioner m.v.... 119 Kapitel 2. Regler for al færdsel...

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 178/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jørgen Thomsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 8 Offentligt Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Folketingets transportudvalg 27. april 2017 Niels Waage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort og sanktioner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden

Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden Side KAPITEL 1. Indledning 13 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium 13 1.2. Udvalgets sammensætning.. 14 KAPITEL 2. Indledende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Tilblivelsen af færdselslovens 54

Tilblivelsen af færdselslovens 54 Tilblivelsen af færdselslovens 54 Retslægerådet 6. oktober 2015 Niels Waage Færdselsloven 1976 54, stk. 1 Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2008/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0026 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Beredskabslovens 71 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brandstiftelse sprængning mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 31.10.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 1999/1 LSF 41 Offentliggørelsesdato: 13-10-1999 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 19 Sagsforløb 1999/1 LF 41 Lovforslag som fremsat Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2005-609-0003. Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2005-609-0003. Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2005-609-0003 Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Nedsættelse af bøder 2.1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 642 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere