Retningslinjer for tilbagelevering af biler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for tilbagelevering af biler"

Transkript

1 G A B C D N O G Retningslinjer for tilbagelevering af biler H C E P H I J K L M D E F I J F I J K L Q R S A I J K L M N O P Q R S T K L M N O P Q M N O P Q R S L P H A B E T X N O P V W X Y U V R S T U Y Z F L W X Y Z T U V W V W X Y A B C D E E T M A X Z E A B Y A F N C Z B G A D A C H G E F G H J N O P B C D E F I J K L D E F I J K L M N H I J K L M N O E M E N T Y Z A Q R M N O P P Q B C S T U V W X O P Q R S Q R S T U V R S T U V W D E F G H I

2 Indhold 1. Skadesvurdering Side 4 3. Grundlæggende inddeling af vurderingen Side 8 2. Begrebsdefinition Side 6 Gamle skader Tidligere skader Garantiskader Reparationsmetoder Kalkulationsgrundlag Karosseri Lakering Kofangere og sidepaneler Ruder og lygter Dæk, fælge og hjulkapsler Interiør Skader forudsaget af eftermonteret udstyr Mekaniske og elektriske komponenter Leveringsomfang C D E F I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F I J K L M N O P Q R S T U N O P Q R A L P H A B E T X Y Z A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R S T U X Z C D E F G H I J K L M N O P V W X F L E E T M A N A G E M E N T Y Z A B C D E F 2

3 Skadesvurdering Umiddelbart efter tilbagelevering af bilen udformes og underskrives en tilstandsrapport. Denne detajlerede vurdering af bilen foretages af en neutral og uafhængig instans. I denne forbindelse lægges der navnlig vægt på at sikre den størst mulige gennemskuelighed for alle parter ved at fastlægge kvalitetsstandarder og følge klart definerede forløb. Disse retningslinjer danner grundlaget herfor. Skadeskataloget opregner typiske former for skader og giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan der skelnes mellem acceptable og ikke acceptable former for slitage. Omkostningerne i forbindelse med de påkrævede reparationer fastsættes og dokumenteres i tilstandsrapporten. Betingelser for at sikre en objektiv vurdering. Bilen skal udvendigt være rengjort og tørret og kabinen have gennemgået en basal rengøring og støvsugning. Desuden skal den være frit tilgængelig og kunne vurderes uafhængigt af vejret, enten i normalt dagslys eller i en tilstrækkeligt oplyst hal. C D E F I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F I J K L M N O P Q R S T U N O P Q R A L P H A B E T X Y Z A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R S T U X Z F G H I J K L M N O P V W X F L E E T M A N A G E M E N T Y Z A B C D E F G H I 3

4 Begrebsdefinition Når bilen bruges i daglig trafik, slides den naturligt og udviser tilsvarende tegn herpå. Slitage, der overstiger dette normale niveau, bliver ved leasingkontraktens udløb registreret, vurderet og faktureret. 1. Acceptabel slitage Herved forstås tegn på almindelig brug, som ikke påvirker det samlede optiske indtryk af bilen i negativ retning. 2. Ikke acceptabel slitage Her er der tale om en forringelse af bilens stand, som kan være opstået på grund af beskadigelser, uheld eller ukorrekt behandling af bilen og som fx påvirker det samlede optiske indtryk af bilen negativt og/eller er af betydning i teknisk henseende. Det kan være skader, som er opstået på grund af en pludselig og umiddelbar ydre påvirkning, for eksempel permanente deformationer af karrosseri og karrosseriudstyr, brud på kofangere, skader på for- eller bagaksel osv. C D E F I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F I J K L M N O P Q R S T U N O P Q R A L P H A B E T X Y Z A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R S T U X Z C D E F G H I J K L M N O P V W X F L E E T M A N A G E M E N T Y Z A B C D E F 4

5 Gamle skader Dette er ikke eller udbedrede kun delvist udbedrede uheldsskader. Skadens omfang eksisterer stadig i fuldt eller delvist omfang. Hertil hører også nødreparationer samt ukorrekt eller ufagkyndigt udførte reparationer, der har efterladt tydelige tegn på istandsættelse. Tidligere skader Her drejer det sig om korrekt og fagkyndigt reparerede uheldsskader, som ofte kun er synlige for en fagmand eller efter afmontering af paneler. Garantiskader Dette er defekter, som hverken er opstået ved fejlagtigt brug hhv. betjening eller forårsaget af overbelastning eller påvirkning udefra. Anerkendelsen af eventuelle garantiskader påhviler den pågældende bilproducent på basis af den bestående produktgaranti. Reparationsmetoder Vurderingen såvel som udbedringen af ikke acceptable tegn på slitage og skader sker ud fra et fagligt og økonomisk skøn. Når der træffes afgørelse om, hvordan en skade skal udbedres, står den korrekte og fagkyndige udførelse i forgrunden. 1. Alle nødvendige reparationer udføres så vidt muligt ved hjælp af den såkaldte smart repair - metode, som er et omkostningseffektivt alternativ til almindelige reparationer. 2. Reparationer og/eller lakeringsarbejde udføres på traditionel vis, hvis smart repair : - ikke er økonomisk rentabel - ikke er teknisk mulig, eller - reparationens holdbarhed ikke er sikret på lang sigt. 3. Udskiftning af dele kommer kun i betragtning, hvis de ovenfor nævnte muligheder enten ikke er: - mulige eller - økonomisk rentable Kalkulationsgrundlag 1. De før nævnte reparationsformer danner grundlag for kalkulationen; ved udskiftning af dele eller lakeringsarbejde følges den pågældende bilproducents retningslinjer. 2. Skulle der ikke være aftalt nogen beregningssatser, anvendes de nationale autoriserede værksteders gennemsnitlige satser. Dette skadeskatalog er en vejledende hjælp til en fagkyndig vurdering af tilbageleverede biler. Men i sidste ende er det den sagkyndiges kompetente og neutrale vurdering, der skal føre til et resultat, som både er forståeligt og i overensstemmelse med gældende praksis. Tilstandsrapporten har herved opnået status som et certificeret produkt og bliver således løbende underkastet kvalitetskontrol. C D E F I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F I J K L M N O P Q R S T U N O P Q R A L P H A B E T X Y Z A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R S T U X Z F G H I J K L M N O P V W X F L E E T M A N A G E M E N T Y Z A B C D E F G H I 5

6 Grundlæggende inddeling af vurderingen i kategorierne acceptabel og ikke acceptabel I alle efterfølgende definitioner er det principielt det samlede indtryk af bilen, der er afgørende. Det udslagsgivende kriterium i grænsetilfælde, hhv. i de enkelte tilfælde hvor der ikke kan opnås enighed, er med andre ord, om sådanne uregelmæssigheder påvirker det samlede optiske indtryk af bilen i negativ retning eller ej. Denne vurdering foretages i en afstand af cirka 0,8 til 1 m fra bilen. C D E F I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F I J K L M N O P Q R S T U N O P Q R A L P H A B E T X Y Z A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R S T U X Z C D E F G H I J K L M N O P V W X F L E E T M A N A G E M E N T Y Z A B C D E F 6

7 Karosseri Bløde buler, som ikke kræver nylakering i den øvre del af karrosseriet op til ø 10 mm, i den nedre del op til ø 30 mm (maks. to buler per del) Udførte reparationer, som ikke er synlige fra den angivne vurderingsafstand Bløde buler større end ø 10 mm (i den nedre del af karrosseriet større end ø 30 mm), skarpe buler eller buler, der kræver nylakering Usagkyndigt udførte reparationer Udspartlinger med en tykkelse på mere end 1 mm Gamle skader af enhver art 7

8 Lakering Små lakskader, som ikke kræver nylakering, fx ridser i lakoverfladen, som kan poleres væk Lakreparationer, som opfylder den pågældende bilproducents produktionsstandard og således ikke er synlige fra den angivne vurderingsafstand Let forvitret lak som følge af miljøpåvirkninger Typiske spor i lakken, som de fx opstår i vaskeanlæg Ridser, der går gennem dæklakken (klarlakken) Efterlakeringer eller lakreparationer, som ikke svarer til den pågældende bilproducents standard og/eller farvemæssigt afviger fra eller tydeligvis ikke er i plan med originallakken Nedbrydning af lakken (fx korrosion osv.), som øjeblikkeligt bemærkes fra den angivne vurderingsafstand Små stenslag med stor tæthed (mere end 5 stk. pr. 100 cm² (10 cm x 10 cm)). Store stenslag og/eller stenslag med rustdannelse under lakken Lakskader og farveafvigelser forårsaget af folieskilte og mærkater 8

9 Kofangere og sidepaneler Små ridser eller mindre lakafskrabninger (normalt i hjørneområdet), som ikke trænger gennem til grundmaterialet og hvis længde er under100 mm Små ridser eller mindre lakafskrabninger (normalt i hjørneområdet), som trænger gennem til grundmaterialet og hvis længde er under 20 mm Mindre afskrabninger eller tryk i gummilister, som hverken påvirker soliditeten eller den optiske fremtoning negativt En mindre bule (under ø 30 mm uden lakskade) pr. komponent Brud eller revner Deformationer, som ses fra den angivne vurderingsafstand eller som medfører, at en given del ikke sidder perfekt Deformationer af kofangerkerne eller -beslag Skrammer eller tryk i gummilister, som påvirker soliditeten og/eller den optiske fremtoning negativt 9

10 Ruder og lygter Isolerede stenslag (ikke større end 5 mm) og/eller afsplintninger uden for førerens synsfelt Meget små stenslag eller afsplintninger op til 10 stk. pr. 100 cm² (10 cm x 10 cm), som hverken ses fra den angivne vurderingsafstand eller påvirker udsynet negativt Ridser, som ikke er synlige fra den angivne vurderingsafstand Brud- og/eller revnedannelser Meget små stenslag eller afsplintninger, som overstiger 10 stk. pr. 100 cm² (10 cm x 10 cm) Tydelige stenslag eller afsplintninger i førerens synsfelt Stenslag eller afsplintninger større end 5 mm Utætte for- eller baglygter Beskadigede forlygter, baglygter eller lygtehuse 10

11 Dæk, fælge og hjulkapsler Resterende mønsterdybde på mere end: 3 mm for sommerdæk, 4 mm for vinter- og helårsdæk Mindre slidspor på siden af dækket Små ridser og skrammer på fælgkanten op til 50 mm i længden Begyndende rustdannelse (fx på grund af vejsalt) Skrammer på hjulkapsler med en længde på under 100 mm Bilen er monteret med sommerdæk Bilen er monteret med vinterdæk, sommerdæk følger med Resterende mønsterdybde på mindre end: 3 mm for sommerdæk, 4 mm for vinter- og helårsdæk Uensartet slid af dækmønster (kræver sporing) Flade punkter, savtakker osv., revner eller snit i dækkene Tydeligt materialeslid på dæksider eller fælge Revner, deformationer osv. på fælge Brud eller revner på hjulkapsler Manglende eller uoriginale hjulkapsler Bilen er monteret med vinterdæk uden medfølgende sommerdæk 11

12 Interiør Små ridser eller skrammer som følge af normal foreskreven brug Normalt slid på tæpper og indtræk Brandmærker, som ikke ses fra den angivne vurderingsafstand og således ikke kræver reparation eller udskiftning Ridser, snit, huller, brud osv., eller deformationer af formdele Beskadigelse af sikkerhedsseler eller sikkerhedslåse Snavs og misfarvning, som kræver professionel rengøring Skimmel eller unormal lugt Manglende dele som nakkestøtter, afdækninger, sæderækker osv. (se også leveringsomfang/leasingkontrakt) Revnede eller løse gummilister fx i døre og bagklap 12

13 Skader forudsaget af eftermonteret udstyr Små borehuller, som ikke befinder sig i førerens hhv. passagerernes synsfelt, fx på undersiden af instrumentpanelet Ændringer på bilen, som ikke gør det muligt at genskabe den i original stand, fx ikke lukkede borehuller i karrosseridele. Borehuller i førerens hhv. passagerernes synsfelt, fx i instrumentpanelet, midterkonsollen, dørbeklædninger osv. Store huller, som fx opstår ved montering af højtalere i dørbeklædningen eller hattehylden Skader forårsaget af selvklæbende mærkater eller ved fjernelse heraf 13

14 Mekaniske og elektriske komponenter Normal slitage, som svarer til bilens alder og antal kørte kilometer og som garanterer trafikog driftssikkerheden Ikke udførte serviceeftersyn og reparationer, der er nødvendiggjorte af en sådan forsømmelse Samtlige defekter eller uacceptabel slitage på bilens mekaniske dele (motor- og transmissionsdele, styretøj, bremser osv.) Samtlige skader eller uforholdsvis slitage på elektriske komponenter (klimaanlæg, radio osv.) 14

15 Leveringsomfang Alle komponenter, som er monteret i henhold til leveringsomfang/leasingkontrakten Manglende eller defekte dele i henhold til leveringsomfang/ leasingkontrakten: Nøglekodekort Bilnøgle(r) Radiokodekort Medfølgende værktøj Fjernbetjeninger Bagagerumsindtræk Navigations-CD/DVD Vinterdæk Servicehæfte/instruktionsbog Bilens papirer Originale aluminiumsfælge Osv. 15

16 Har du spørgsmål vedrørende tilbageleveringsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte Alphabet. Alphabet A/S Borgmester Christiansens Gade København SV Telefon: Web: C D E F I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F I J K L M N O P Q R S T U N O P Q R A L P H A B E T X Y Z A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R S T U X Z C D E F G H I J K L M N O P V W X F L E E T M A N A G E M E N T Y Z A B C D E F 16

Når du leverer bilen tilbage

Når du leverer bilen tilbage Når du leverer bilen tilbage Privatleasing Inspektionstjek Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Inspektionsfirmaet gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10 Privatleasing Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. FDM gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ

Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ Valg af bil Kan jeg privatlease en brugt bil? Hvad gør jeg med hensyn til salg af min nuværende bil? Kan min nuværende bil indgå i finansieringen af leasingbilen,

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 SKAT Jr.nr 10-187995 Spedalsø 61 8700 Horsens Tlf. 97 18 17 16 Aftale Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 Objekt : Reg. nummer: Stelnummer: Farve: Anhængertræk

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

DBA Bilers købsguide vejen til et godt køb

DBA Bilers købsguide vejen til et godt køb Klik for at gå til emne Før du køber brugt bil Gule eller hvide plader Tjekliste Nysynet eller ej? Godt dækket ind Forsikring Finansiering Før du køber brugt bil Det vrimler med brugte biler på nettet.

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser Kære kunde, Tillykke med dit køb af Nissan 5 Udvidet Tryghed, som herefter er benævnt Nissan 5 Udvidet Tryghed" eller Udvidet Tryghed. Nærværende dokument

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Januar/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Audi Trinbilist forsikring

Audi Trinbilist forsikring Audi Trinbilist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Audi Trinbilist

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Trinbilist FORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Maj/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret i 2006 og 2014 Titel: Vejledning i kontrol af

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi Udgiver: Huseftersynsordningen, marts 1998 Redaktion: Tilrettelæggelse og layout: Trykning:

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere