FU-appendiks Bestyrelsesmøde 15. november DGS Guru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FU-appendiks Bestyrelsesmøde 15. november 2012. 11-12-2012 DGS Guru"

Transkript

1 FU-appendiks Bestyrelsesmøde 15. november DGS Guru 9 10

2 Indhold Bilag til FU-møde 28 oktober FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN... 2 Torsdags BM... 4 Referat af FU møde d. 28. oktober Bilag til FU-møde d. 3. november... 9 December BM... 9 FU s rolle på AK... 9 Samarbejde med LH og EEO Referat af FU-mødet d. 3/ Side 1 af 23

3 Bilag til FU-møde 28 oktober 2012 Dagsorden 18:00 formalia 18:05 Forretningsorden 18:30 Torsdags BM 18:45 Evt. 18:50 Mødeevaluering Bilag FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN Her under vil i se et forslag til forretningsordnen. Vi tager en kort debat og under vil i kunne stille ændringsforslag. Mødeledelse og procedure 1. DGS formand åbner mødet og leder afstemningen om bestyrelsens indstilling til dirigentskab. Såfremt indstillingen falder leder formanden valget af op til 3 dirigenter. 2. Dirigenterne har ansvaret for at taletiden overholdes og at deltagerne holder sig til det emne der er til debat. 3. Taletiden for hvert enkelt indlæg er som udgangspunkt tre minutter for førstegangsindlæg og to minutter for videre indlæg. Dirigenterne kan vælge at ændre i denne taletid. Taletiden er dog, i alle debatter og opstillinger, minimum et minut pr. indlæg. 4. Dirigenterne kan lave redaktionelle ændringer til de stillede forslag og indstille ukontroversielle forslag til indarbejdelse uden afstemning. Ukontroversielle forslag bringes dog til afstemning såfremt mindst én mødedeltager ytrer ønske herom. 5. Deltagere der ønsker ordet til procedure henvender sig til dirigentbordet, hvorefter de straks tildeles ordet. Side 2 af 23

4 Stemme- og taleret 6. Mødedeltagerne har stemmeret i henhold til vedtægternes 6.3, 6.4 og Deltagere har taleret jf. vedtægternes 6.8, og tildeles ordet i den rækkefølge, som de indtegner sig hos dirigenterne. 8. Gæster kan tildeles taleret ved emner, der af dirigenterne vurderes at være relevante for dem. 9. Forslagsstillere har førsteret til at tale v. En pro/contra om deres eget forslag. Afstemninger 10. Dirigenterne indstiller en afstemningsprocedure inden hver afstemning. 11. Dirigenterne kan lade enhver afstemning gå om i tilfælde af uregelmæssigheder. 12. Forslag vedtages hvis der er flere stemmer for end imod forslaget, medmindre andet er angivet i vedtægterne (jf. 5.1 og 5.2). 13. Mødedeltagerne må ikke forlade eller indtræde i salen under afstemningen. 14. Der nedsættes et stemmeudvalg bestående af 6 personer under ledelse af dirigenterne. 15. Stemmeudvalget har ansvar for at optælle stemmesedler ved skriftlige afstemninger samt at optælle stemmerne ved afstemninger, hvor dirigenterne ikke kan afgøre udfaldet. 16. Medlemmer af stemmeudvalget går af, hvis der skal tælles stemmer ved personvalg, hvor de selv er opstillet. 17. Stemmeudvalget har tavshedspligt. 18. Ved skriftlige afstemninger har mødedeltagerne pligt til at aflevere udleverede stemmesedler. 19. Ved skriftlige afstemninger herunder personvalg fintælles altid mindst to gange. 20. Spørgsmål om stemmesedlers gyldighed afgøres af stemmeudvalget. 21. Stemmematerialet opbevares én time efter resultatets offentliggørelse ved dirigentbordet. Derefter destrueres det. 22. Stemmetallene bliver ikke offentliggjort i forbindelse med personvalg, jf. vedtægternes 5.3. Side 3 af 23

5 Ved stemmelighed i personsager afholdes en ny afstemning mellem de kandidater, der er stemmelighed imellem. Er der stadig stemmelighed efter omafstemning trækkes der lod. Lodtrækning foregår offentligt. jf. vedtægternes 5.8. Øvrige bestemmelser 24. Alle opstillinger og forslag skal indleveres til stormødesekretariatet inden den i dagsordenen skitserede deadline. 25. Ved mistillid suspenderes mødet i 15 minutter, hvor stiller og modtager finder 2. og 3. taler. Derefter taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge). Såfremt over halvdelen af de stemmebærende deltagere ønsker at høre yderligere, taler 2. talere for og imod. Såfremt over 2/3 af de stemmebærende deltagere derefter ønsker yderligere motivation, taler 3. talere for og imod. Mistillidsvotum afgives ved almindeligt flertal. 26. Mistillid til dirigenterne gives samlet. I tilfælde af mistillid til dirigenterne overtager formanden ledelsen af mødet og gennemfører den i punkt 24 nævnte procedure. Vedtages mistilliden, indstiller formanden 3 nye dirigenter og leder godkendelse af disse. Genvalg kan finde sted. 27. Rygning, alkohol og forstyrrende mobiltelefoner er forbudt i mødesalen. 28. Meningstilkendegivelser fra salen er ikke tilladt, medmindre dirigenterne giver tilladelse hertil Torsdags BM Forslag til dagsorden 19:00 mad +formalia 19:05 Ny fra Regioner Sekretariatet Formandskabet ESB Fagbevægelsen Side 4 af 23

6 101 Udvalg :35 Økonomi 19:50 Bestyrelsens rolle under AK 19:45 mundtlig beretning 20:30 Kursus til gruppeledere 21:30 Evt. 21:45 Mødeevaluering 108 Side 5 af 23

7 Referat af FU møde d. 28. oktober 2012 Tilstede: Mathilde Vinther, Samuel Watsham, Philip Dimsits, Cecilie Rosholm, Anna Lindqvist, Ida Begtrup, Malene Nyborg Ikke tilstede: Troels Christensen, Rasmus Holme 1. Formalia: 1. Valg af dirigent: Ida stiller op Ida er valgt 2. Valg af referent Malene stiller op Malene er valgt Forretningsorden På sidste bestyrelsesmøde skulle bestyrelsen have vedtaget en forretningsorden for AK. Fra triumviratets side glemte vi at sætte dette punkt på dagsordenen og vi tager derfor debatten i FU. Efterfølgende vil FU s forslag blive sendt ud til bestyrelsen, så de kan godkende det eller komme med ændringsforslag. ÆF1: I linje 61: I tilfælde af mistillid til dirigenterne overtager forman den ledelsen af mødet og gennemfører den i punkt 24 nævnte procedure. Ændres til: I tilfælde af mistillid til dirigenterne overtager forman den ledelsen af mødet og gennemfører den i punkt 23 nævnte procedure. ÆF 1 er vedtaget ved aktiv opbakning Der stemmes nu om den samlede forretningsorden. Antal stemmeberettigede: 7 For: 7 Imod: 0 Blank: 0 Side 6 af 23

8 Den samlede forretningsorden er vedtaget. 3. Torsdags BM Ida gennemgår dagsordenen for mødet. Alle i bestyrelsen er gruppeledere, SEK er gruppeledere og nogle kerneaktive er gruppeledere til AK. Der vil være kursus til alle gruppeledere, så man er godt forberedt til AK. ÆF1: Man rykker dagsordenen, så punktet Nyt fra får 10 min ekstra og skubber derefter resten af mødet 10 minutter frem. Vedtaget ved aktiv opbakning. Der stemmes nu om den samlede dagsorden. Antal stemmeberettigede: 7 For: 7 Imod: 0 Blanke: 0 Dagsordenen for Torsdags BM er vedtaget. 4. AK Der er indkommet et ændringsforslag til dagorden for AK. ÆF1: Man tilføjer 15 min. til gruppearbejde i små grupper lørdag, 15 min. pause mellem gruppearbejde i de små og store grupper og 15 min. til gruppearbejdet i de store grupper. Antal stemmeberettigede: 7 For: 7 Imod: 0 Blanke: 0 Side 7 af 23

9 Evt. Fedt at SEK har fundet en skole på Fyn til AK. Skolen er ret dyr. FU-mødet lørdag d. 3. november bliver afholdt i Århus, samme sted som HF-dagen. 6. Mødeevaluering Fint. Philip har været væk 3 uger og har stadig jetlag. Udmærket møde. Ærgerligt alle ikke er her. Bilag skal ud i bedre tid. Bilagene har været klar siden mandag, så det er bare lidt fjollet. De kommer ud i bedre tid næste gang. 165 Side 8 af 23

10 Bilag til FU-møde d. 3. november Dagsorden 11:00 formalia 11:05 Nyt fra Triumviratet 11:30 December BM 12:00 Økonomi 12:15 FU s rolle på AK 13:30 Samarbejde med EEO og LH 13:30 evt. 13:45 Mødeevaluering Bilag December BM December BM ligger midt på året, midt i SRP og midt i julen derfor har vi fra formandskabets side snakket om at gøre det bestyrelsesmøde lidt anderledes. Man kunne bruge mødet til at evaluere dette første halve år, og tale videre om at få skabt en historie Det kunne være en mulighed for at have et bestyrelsesmøde med mange eksterne oplægsholdere og flere muligheder for noget socialt. Vi vil gerne hører om FU synes det var noget vi skal arbejde videre med og om i har nogle gode idéer til oplæg eller emner vi kunne snakke om. FU s rolle på AK Vi har fra SEK s side besluttet at FU skal være Emne gruppe ledere. Det betyder i vil have en særlig ledende rolle på AK. Nu skal vi diskutere hvilke forventninger der er til jer: Side 9 af 23

11 Hvilke form for socialt ansvar har i? Hvilken betydning har jeres rolle som emne gruppe ledere når i går på talerstolen? Hvordan kan i bedst muligt sørger for at alle grupperne arbejder og er produktive? Samarbejde med LH og EEO I den sidste tid har der været en del snak om at forbedre forholdet mellem EEO og LH, o i den forbindelse vil de gerne lave række arrangementer sammen med os her i foråret. Det var jo meningen vi skulle holde med skolebestyrelses kursus sammen med dem men det blev uheldigvis aflyst. De vil holde en slags samarbejdscamp hvor 4 aktive, ikke nødvendigvis bestyrelsesmedlemmer. De har blandet andet snakket om et grundigt kommunikations kursus og evt et ledelses kursus for elevrådsformænd. Hav en kort diskussion omkring hvordan vi kan få mest af samarbejdet og kurserne Side 10 af 23

12 Referat af FU-mødet d. 3/11-12 Tilstede: Anna, Philip, Cecilie, Samuel, Ida, Mathilde, Malene, Troels, Rasmus 1. Formalia Valg af dirigent Ida er valgt Valg af referent Malene er valgt Godkendelse af dagordenen. Der tilføjes 3 nye punkter til dagsordenen: 1. EVA, 2. SU-reform og 3. CEFU-konference. Det er vedtaget. 2. Nyt fra ESB møde torsdag -tag det op med bonus Send Undersøgelse ud om klasseloft December-BM Hvordan skal vi lave december bm? Hvad skal formålet være? der kommer ikke til at ske så meget politisk i december, så man kan bruge mere tid til oplæg, debatter, evaluering af året, hvad vil vi fremadrettet? Er det noget SEK skal arbejde videre med? God ide. Søndag skal ikke med. God tid til sociale aktiviteter. Der er ikke mange der føler de har de skills der skal til for at gennemskue DGS økonomi (folk forstår ikke bilagene). Vi skal inddrage folk mere og gøre det mere politisk og mindre kryptisk. På ØU mødet snakkede man om at vi ikke bruge nok midler på aktivitet. Man lægger alle faste udgifter til side og tager en debat af, hvad vi skal bruge pengene på. fælles fortælling skal fortsættes, eksterne oplægsholdere ud og fortælle om hvorfor det er vigtigt med en fælles-forståelse. Nogen skal komme udefra og tæske folk igennem Side 11 af 23

13 hvordan man forstår økonomi. Man mangler de større diskussioner. Hvis man skal tage tid ud af sin SRP-periode, skal det være for at lave politik, man skal fokusere på politik og økonomi. Hvordan gør man økonomi mere gennemsigtigt? Rasmus vil gerne hjælpe Troels med det. der er mange 3.gere i bestyrelsen, men det er slet ikke alle. Man kan godt lave et mere socialt fokus, uden at det tager tid fra det politiske. Der skal være plads til begge dele. Bestyrelsen skal have gode redskaber til at diskutere politik, så man kan deltage i debatter og ikke er mest aktive i debatter om beliggenhed og alkohol på møder. Kunne være godt med en debat i bestyrelsen af hvordan vi skal arbejde i bestyrelsen. Man kan nedsætte arbejdsgrupper i højere grad. De store beslutninger skal tages i bestyrelsen, men dagsordener kan godt tages i en arbejdsgruppe. Man skal tæske folk igennem hvad debitorer og kreditorer er, for ellers er det svært at tage en kvalificeret beslutning. Det skal ikke være pga. SRP at man gør bestyrelsesmødet anderledes. Vi var ikke særlig mange til arbejdsgruppemøde om AK. Så skal SEK lave udspil, gruppen behandler det, bestyrelsen godkender. Sidste bestyrelsesmøde var ikke godt nok, derfor vil vi gerne gøre det. Hvad er arbejdsfordelingen. Hvad er de forskelliges opgaver, hvad forventer vi? Hvad har fungeret godt det sidste halve år? hvilke forandringer er der sket. Kunne være godt at få vores kritiske revisor ud og fortælle om økonomi, så vi får end andet perspektiv på det. hver gang der er et stort arrangement, kan man nedsætte et udvalg med tillidsvalg, som så har mere frihed til at tage beslutninger. Lad os lave en megakort dagsorden med store punkter som man kan have god tid til. Man skal klæde folk på til at tage beslutninger. Man skal også inddrage de regionsaktive, så de op til bestyrelsesmøder kan tage stilling til økonomi. Man skal stadig have mulighed for at ytre simple holdninger, fx Ø i forhold til segetider. Hvordan skal den demokratiske process omkring arbejdsgrupper skal være? det skal være demokratisk og ikke kun bestå af folk fra bestyrelsen. Grundlæggende debat på BM af arbejdsgange i betyrelsen Økonomi ØU møde var ikke så action-præget, men der var pizza. Vi har fået brev fra DUF: vi får 4000 mere end vi regnede med. men vi har skiftet bank undervejs, så pengene er sendt til den gamle konto. De bliver overført til vores nye konto. Der er ikke et Side 12 af 23

14 minus foran AK. Underskuddet skyldes udgifter fra AK10 der først er skrevet ind nu. Skolestart kommer til at passe fint. Bestyrelsen er lidt dyr, fordi folk ikke har betalt efter SK. Internationalt arbejde er lidt høj, men det er kun godt. Vi afsætter masser af penge til kampagner. Og hvad sker der så? Man laver noget hvor man ikke bruger nogen penge. Man har brug penge i Ø, Fyn og København, men ikke i de andre regioner. Hvis man ikke bruger de penge vi afsætter til kampagner, vil DUF nok snart begynde at skære i vores tilskud. Vi har vedtaget at lave en DGS film, men det tager tid at lave så måske kommer det ikke til at ske i dette år. Man har ikke vedtaget det endnu. Malte har lavet vores hjemmeside og vil gerne lave filmen. Men det er alle på SEK ikke helt enige om er den bedste ide. Vi forsøger at indhente andre tilbud fra andre udbydere Vi har problemer med vores løn-firma, der er lavet til d. 7. november. Mia kan derfor regne med at få løn d. 7. november. Vi betaler ekstra gebyr for at få overført løn for de sidste 2 måneder. Vi har rigtig mange penge i banken. Der er ikke opdateret de sidste kroner for 4. kvartal af 2012 i Elevservice. Der har dog ikke været klager fra Robert over vores sene betaling. Man bugetterede på december-bm hvordan pengene skulle fordeles. Det omstødte man på SK, da man ændrede fordelingsnøglen, efter hvor mange penge regionerne havde i forvejen. Man kunne rykke de sidste penge til aktivitetsfonden, så regionerne kan søge flere penge. Penge til SEK kommer til at passe. Vi har fået til telefonregning fra TDC, hvor der igen er regninger fra DFU-telefoner. Vi skal bestille nye internet-stik, da der er mistet et par stykker på SEK. SEK køber kontorartikler til SEK, som vi mangler Der er produceret materialer til undervisningsmiljø, men det er ikke budgetteret under undervisningsmiljø. De er budgetteret under efterårskampagne. Pimp det sekretariat op, brug nogle penge. Vi har der er masser af penge til både at renovere SEK og lave aktiviteter. Skriv en mail til regionerne at der ligger penge til kampagner, lav nogle aktiviteter, kom ud på skolerne. Køb en Iphone til Ida. Administrationsnote om SEK i Århus. DSE flytter deres SEK til Randers og folk der siger at de vil leje Mejlgade ud, fordi de ikke kan sælge det endnu i forhold til vores aftale med DSE. Vores lejemål bliver ikke opsagt selvom DSE flytter til Randers. Vi Side 13 af 23

15 undersøger det frem mod december. Philip snakker med Robert på DSE s landskonference næste weekend. Vi skal undersøge muligheden for at bruge Mejlgade. Har I holdt et møde, så betaler vi. Holder I aktioner, så send regningen til os. Brug nogle penge! Send dem ind til os, lad være med at bogføre dem under regionsbudgetterne. Nationalt betaler også det hele, hvad skal regionerne så bruge penge på. København sender regning fra aktivitet til 3000 kroner ind til SEK. Find faste lokaler. Man kunne have faste lokaler i Århus. Det er svært at bruge så mange penge, når vi ikke har så meget tid. Hvis vi skal bruge flere penge, kan vi godt. Fyn betaler altid rejseref til alle i Fyns bestyrelse. Maden kan godt være bedre på regionsmøder. Køb god kaffe. Det savner man i organisationen. Brug regionspenge på møder i regionen, kæle for sine regionsmedlemmer. Så kan man sende aktivitetsregninger til nationalt. I forhold til lokaler i Ø, kunne det være fedt at finde nogle i en ordentlig størrelse, centralt i Århus, så man altid kan holde møder det samme sted. Man kan oprette kontakter til firmaer, der kan lave kæmpe bannere. I stedet for at man laver flyer-layout i regionen og printer på skolen, men det bliver bare ikke særlig godt. man tænker man selv skal male bannere og gøre alt det praktiske, men det kunne være fedt at gøre kampagnerne mere professionelle. Man skal bare vide hvordan man bruger pengene, hvem man skal kontakte og hvordan man finder redskaber til at lave nice aktivitet. Man kunne på december BM tage en diskussion på hvilke langsigtede investeringer vi kan lave både organisatorisk og politik. Vi skal ændre hele vores mindsæt. Man tænker at en aktivitet skal sættes i forbindelse med en kampagne, kan også være at købe 20 liter kakao og snakker med folk om DGS. Oplyse folk, så man ikke kun går på gaden under aktioner. Vi skal lave mere, det behøver ikke koste mere. Vi kan godt både lave en dokumentar til om DGS og samtidig lave flere aktiviteter. Det kunne være fedt med en dokumentar om DGS Vi budgetterer med overskud, fordi vi ikke ved hvilke poster vi skla ligge pengene ind under. Man kan fremlægge nogle pakker til hvad vi kan bruge de ekstra penge til (de man fåri rektorforeningen). Der er ikke noget der skal rettes op på i forhold til økonomi, fordi vores tidligere kasserer gjorde det så godt. Må triumviratet sammen med ØU arbejde videre med at lave modeller, som kan fremlægges på december BM. Vi sender en mail rundt til regioner, FU og bestyrelsen om at hvis Side 14 af 23

16 man har gode forslag eller vilde idéer, kan man sende det til triumviratet, så undersøger vi prisen for det Har man regnet på hvor meget det ville koste, at give SEK ere en bolig? Det kan man godt undersøge. I samarbejde med GL under faglighed og pædagogik, kunne man kåre Danmarks bedste lærer. Det er en positiv måde at fremme DGS på og lave en positiv kampagne FU s rolle på AK Vi snakker om emnegruppeledere, som FU skal være på AK. Emil tjekker op på de forskellige emner, forskning, undersøgelser mv., så det kan blive sendt ud til gruppelederne. Det går ikke, at I kommer lørdag. Vi har stort besvær med at finde gruppeledere. Hvis I sidder i FU, må I være klar til at komme. Det er uretfærdigt, at man skal sige nej til galla, fordi der har været mange afbud fredag. Vi har mange nye folk som gruppeledere, der aldrig har været på stormøde før. Jeres rolle som emneledere er at facilitere at grupperne får lavet noget fornuftigt. Emnegruppelederne har deres egen gruppe, og samtidig er gruppeledere. Man må gøre de små grupper større. Hvis vi gerne vil have at de skal fungere, så skal emnelederne ikke også være gruppeledere. Det kan godt lade sig gøre at sløjfe et par af de små grupper. Sek er allerede gruppeledere. Vi sender en guide ud til emnelederne om fakta om emnerne (emil er på sagen). Det er vigtigt at vi er objektive i grupperne, vi har en tendens til at forsøge at dreje debatterne. Man skal facilitere debatterne, men man skal være objektiv. Ma skal sørge for at suge til sig så meget man kan. Være en god process-facilitator. Det har indflyde at man i FU er emneledere og samtidig går på talerstolen. Det skal man ikke udnytte, men det er okay at man som gruppeleder går på talerstolen. Grupperne skal være produktive og stille provokerende spørgsmål, der sætter skub i debatten. Hvis vi afskaffer at fu har en emnegruppe, kan fu bruge fredag aften til at gå rundt og snakke med folk og hjælpe grupperne. Man kan ikke være objektiv, men man kan facilitere gruppernes arbejde. Gro har sendt pink papir ud med rollerne, der vil være kursus om hvordan man er gruppledere p torsdagsbm. Hvis der skal være hekt nye aktive, der er Side 15 af 23

17 gruppledere, skal FU have mobilitet til at bevæge sig rundt mellem grupperne, så man kan sikre at der ikke er noget der kikser. Der bliver ikke rykket rundt i gruppelederne, medmindre der er flere der melder afbud. I forhol d til at skabe produktivitet og et godt arbejdsmiljø, så kan folk godt gøre det. Mit indlæg: bestyrelsens beslutning ud i livet, fedt eller kaos, I er de dygtigste. Emnelederne skal finde 8 pinde til papiret, så stormøde sekretariatet kan sætte det sammen lørdag eftermiddag. Her skal grupplederne være til rådighed og bistå stormødesekretariatet. Det skal blive fedt, nyt og demokratisk. Men det er svært at lave nye ting, der fungerer optimalt første gang. Vi prøver noget nyt af, og så er det en succes hvis grupperne synes at gruppearbejdet var godt og har fået indflydelse på papiret. Så har gruppelederne gjort det godt. Emnelederne skal spørge emnelederne, hvis de har spørgsmål til alt fra principprogram til hvordan man stiller spørgsmål. Fint med indledning, afslutning og fx 8 pinde. Det er spild af tid at man skal diskutere kommaer i et papir, der lægges op i stormødesalen. Det er lettere at forholde sig til pinde. Fedt med pinde, fordi så kan vi bruge papiret efterfølgende. Politikerne vil gerne have så konkrete visioner som muligt. Mit indlæg: pls, Vi skal gøre det optimalt. Vi skal have en målsætning om at gøre det optimalt. Det kan vi godt. der skal gøres klart at papiret bliver brug bagefter til at sende ud til skolerne, til at sende til politikere og samarbejdspartnere i en fin brochure. Det er jeres ansvar at sikre at der ikke bliver diskuteret ordlyd og kommaer i grupperne, for det skal man nok gøre i stormødesalen. FU skal snakke med stormødesek om politisk indhold og ikke formuleringer eller ordlyd. Det er det politiske indhold der er vigtigt. Som emneleder kan man udsende vedtægter, principprogram og det Emil laver om emener inden torsdag BM. Man skal også ringe rundt til sine gruppeledere og tale med dem om hvordan de forholder sig til det at de er gruppeledere. Møde mellem gruppeldere og emneledere inden AK, enten på torsdags BM eller om fredagen. Alle skal enten komme til torsdags BM eller fredag. Send en liste over hvem der ikke kommer fredag. Der er nogle nye der sidder med en gruppe alene fredag aften, men alle er 2 resten af weekenden. 6. Samarbejde med EEO og LH Side 16 af 23

18 Man vil gerne lave bedre samarbejde, både mellem SEK erne og med aktive. Man vil gerne lave skolebestyrelseskursus sammen. Men LH og EEO er ikke helt på samme plan som os, så det skal man have i mente. Man kan bruge flere penge på dygtige oplægsholdere til fælles-kurser. De andre har ansatte der kan sikre at tingene sker og bliver planlagt. De er også bedre til at få udefrakommende oplægsholdere. Vi skal samarbejde mere med dem. De er nogle dejlige mennesker. Vi kan lave alle mulige kurser sammen, fx kursus for elevråd som fokus. Kommunikationsdag fra EEO for elevrådsaktive om retorik, medier og alt muligt. Der bliver lavet en fælles-dag eller weekend, hvor man kan være sammen om at arrangere kurser. Vi kan lave kurser for elevrådene i DGS, men vi er ikke så gode til at skole bestyrelsen og de kerneaktive. Vi kan selv skole elevrådene, men de andre lidt andre steder i organisationerne kan møde nogen, der laver det samme som dem og erfaringsudveksle g-kursus Man kan lave et kursus for de 3.g ere der overvejer at sidde på SEK, opkvalificering om mobilisering og kampagnearbejde. Både skoling og mulighed for at snakke om hvad man vil som SEK, diskussioner af hvad man vil. Man kan mødes på forhånd og tale om hvordan det er at sidde på SEK, hvad man vil nå. Det kunne være fedt, fordi der snart er AK, hvor man plejer at holde 3.g-møde. Januar er det tidligste der er hensigtsmæssigt at holde kurset. men der er nogen der senere beslutter at sidde på SEK, og det kan blive ekskluderende for dem der kommer senere til. Det er ikke alle der har besluttet sig så tidligt. Grunden til at ligge det i januar er også at man skal finde bolig. Det kommer an på hvordan man italesætter kurset om det bliver et 3.gkursus eller et kommende SEK-kursus. Åben opkvalificering for alle, så alle har lige muligheder for at stille op til poster eller arbejdsområder. Man nedsætter normalt arbejdsgruppe omkring arbejdsplanen på januar BM. Man skal inddrage SEK, når man skriver arbejdsplan, så SEK har en samlet forståelse for hvad man gerne vil lave og hvad der er vigtigt. Det skal ikke være fordi man skal sidde i bestyrelsen for at sidde i arebjdsskrivegruppen, men det er godt at have nogen med fra bestyrelsen. Man kan opreklamere det på AK, så man laver en ny tendens, hvor alle har fået den samme skoling inden. Man opfordrer folk til at overveje hvad de skal, når de bliver studenter. Mange af de kompetencer man skal have for at sidde på SEK, er mere Side 17 af 23

19 arebjdsmæssige og det er det man skal skoles i frem for hvilke kampagner der er. God idé. Alle kan få information og der er åbenhed i stedet for at ting bliver taget under bordet, som man har set tidligere. Vi er åbne nok for nye mennesker, til at man godt kan hoppe ind på SEK sent. Det er vigtigt at man har en samlet politisk forståelse, så man ikke vil 2 forskellige veje. Man skal vide, hvad man går ind til politisk. Fint det ligger i januar. Der skal nok være SEK ere til arbejdsskrivegruppen. De tanker man har tænkt til 3.g-kurser, skal tages med til SEK-hyttetur. Man skal ikke sidde i den situation på SEK-hyttetur at man skal diskutere hvordan en kampagne skal udføres, når man aldrig har lavet en kampagne. Det skal man lære. Man skal også have mulighed for at danne et netværk og kende de andre i ESB, så man ved hvem man kan snakke med. folk har lyst til at sidde på sek, hvis de ved hvad de går ind til. 8. EVA De er nogle freaks. Vi skal vælge en mandlig kandidat. Vi har allerede opstillet Anna, men vi skal finde en mere. Det er fjollet. Vi kan godt tillade os at gøre dem opmærksom på, at det er tosset at have den holdning til kønskvoter. Man skal ikke sige, at de er tossede. Det skal vi ikke have en holdning til. Ramus Polusens mandatperiode udløber til jul. Man vælger en der skal sidde der for en mandatperiode for 2 år. man vælger en på torsdags MB. EVA har givet os meget modstridende svar på, hvem og hvor mange der skal vælges. Så det er træls, men vi er nødt til at indstille en mere, og så vælger EVA hvem der skal sidde der. 9. CEFU konference Der er konference om unge og stress d. 12. december fra Det er altid spændende at komme til konference. Mathilde vil gerne med. Alle aktive er velkomne til at deltage og DGS betaler rejseref. 10. SU-reform Min intro! Vi indkalder til FU-møde så snart vi ved noget. Vi kan ikke gøre noget nu, men vi skal tage en debat af hvornår vi går på gaden, hvad vi reagerer på. Skal vi mobilisere helt vildt meget, hvis de ikke skærer på vores område. Ida gennemgår ESB papiret om Side 18 af 23

20 hvad man definerer som forringelser i SU en i 2010 og som i år også bliver drøftet i ESB. Papiret kan tilsendes, såfremt nogen ønsker det. Alt hvad vi hører videreformidles til regionerne. Hvis der kommer en reform på bordet, vil Ø gerne have det med på arbejdsmøde og rykke på det i Ø. Man vil lave et samarbejde i ESB Østjylland om at lave aktioner. Vi undersøger om SU følger den generelle prisudvikling. Vi bliver nødt til at gå på gaden, selv hvis det ikke rammer os nu. For det er vores elever der skal videre den vej. Vi er nødt til at gå på gaden. Venstre snakker ikke om 2 mia. i hurtigere igennem, men 1 mia. i kroner og øre. Den hjemmeboende er ikke fredet. Vi skal være klar til at gå på gaden. Vi skal beskytte os selv som elever og studerende. Vi er enige om at vi er der, hvis der er forringelser. Ja, vi går med i alle initiativer. Hvor meget går vi med? Det er svært at sige til elevrådsaktive at de skal bruge 14 dage på at være med i en kampagne, hvor man skærer på de videregående uddannelser. det er svært at forklare folk, at de skal være aktive i en kampgane der ikke vedkommer dem. Når man ved noget, skal FU mødes hurtigst muligt og så kan vi se på det der. Vi skal forventningsafstemme en lille smule, men vi skal også have noget at forholde os til. Man kan også gå på gaden på mange måder. Vores andel i kampagnen skal være afhængig af hvem der bliver skåret på. God ide med regionale samarbejder, fx i København. Hvis der skal ske noget stort i København, så er det SRKU og DGS Storkøbenhavn der gør det. Vær med i resten af landet. Hvis vi siger kæmpe stor demo, så sender vi busser fra hele landet. Vi skal være sindssygt gode til at formidle til folk, hvad der sker. Hjemmeboende SU forstår folk, men de andre ting, er sværere at forstå. Vi kan godt vente til mandag med at mødes i FU, men vi kan ikke blive ved med at vente. Jo før vi er klar, jo før vi er enige og kan sige ja eller nej, des bedre forberedte er vi. Det ligger på forhandlingsbordet lige nu. Hvis der skal være en stor demo, er det de aktive, jer, der skal kæmpe. De sidste 10 år har der været en regering, der kunne være ligeglade med hvad vi som elever og studerende mener. Men den nuværende regering har vælgere blandt os, og det kommer til at gøre ondt på regeringen hvis vi samler studerende på Slotspladsen. De studerende kommer nok ikke til at gå på gaden, hvis de vil fjerne den hjemmeboende SU. Selvfølgelig skal vi gå med. Det er godt for DGS at lave store demonstrationer. Vi bliver hørt og set af rigtig mange mennesker. Vi bliver set af politikerne og viser at vi kan noget. Har en forventning om, at alle er med. vil gerne være med til at gå på gaden, mobilisere, men indsatsen skal principielt ikke være så stor, hvis vi ikke bliver ramt. Vi kæmper for et fælles Side 19 af 23

21 mål, bedre uddannelse. Men vi skal tænke på hvad de andre ville sige. Det handler om hvad man tillader der sker politisk. Hvis de får lov at gå i den retning, så vender vi aldrig udviklingen. Vi kæmper for at vende den SU-retorik der er, både i den nuværende og tidligere regering. Det er nemmere at bespare igen, hvis man først har gjort det en gang. Det ville være så ærgerligt ikke at udnytte uligheden for at vende den udvikling der er. det er det største politiske der kommer til at ske i vores DGS-år. vi skal kaste så mange kræfter i det, vi kan. Men med så kort varsel kan det ikke lade sig gøre, at kaste så mange kræfter i det. Hvis vi ikke skal gøre det nu, hvornår skal vi så gøre det? Det er nu vi kan ændre noget. Man gør sit bedste. Vi forventer ikke at man bruger flere kræfter end man har. De kan umuligt tage 2 mia. uden at røre ved vores uddannelse. Vi er ikke penge nok i os selv, men det er de studerende heller ikke. De 500 mio. der er i hjemmeboende SU er lette at tage. Vi er nødt til at kunne rykke på aktuelle politiske emner. Vi har ikke lavet noget i år, der er stort. Vi har aldrig lavet så lidt under en efterårskampagne som i år. Vi er ikke lidt med. Enten er vi med eller også er vi ikke. Det er nu vi kan ændre på det. Man kan prioritere sine kræfter, selvom man ikke har gjort det før. Hvis vi ved at der bliver skåret, hvorfor har vi så debatten? Hvis det handler om at der bliver skåret på 6. års SU, så er det ikke vores bord. Vi skal bakke op om deres kamp, men vi skal ikke repræsentere dem der vælger at læse videre på en lang videregående uddannelse. Hvis man ringer til Sofie fra Esbjerg, og siger der bliver sparet på universiteterne, så er det ikke noget der vedrører Sofie. Diskursen med at man skal bakke op og være solidarisk, er ikke relevant. Dagpenge og sukkerafgifter vedrører også de studerende. Men vi repræsenterer kun vores elever, mens de er i gymnasiet. Der er forskel på om en hel region holder fri en hel uge eller om man laver et banner. Vi skal gå fuldhjertet ind i det. Det er mega relevant for gymnasieeleverne, for de møder de problemer senere. Vi går jo heller ikke ud og laver en kampagne selv, hvis der er besparelser på de andre områder. Der er behov for at vi er solidariske. Vi er nødt til at komme tættere på en enighed på det her møde, for det kan vi ikke tage på et telefonmøde. Det skal vi som FU tage stilling til nu. Vi kan noget som de andre ikke kan. Vi kan gå på gaden og vise at vi er imod forringelser. For lobbyarbejde er ikke det der gør at vi forhindrer forringelser. Det at eleverne går på gaden, viser den brede del af befolkningen at vi har eleverne i ryggen. Vores legitimitet ligger i, at vi har eleverne i ryggen. FU indstiller til at man i regionerne går helhjertet ind i kampagnen. Man beslutter individuelt i regionerne hvor meget man vil gå med. Vi Side 20 af 23

22 bliver nødt til at vide, hvad vi gør i ESB-regi. I ESB er man enige om at lave en demonstration. Man kan lave en national flashmob og køre case-historier, når vi ikke ved hvad der sker. Der er sikkert så tilpas mange besparelser, at vi skal lave en demo. Storkøbenhavn sidder med i ESB fra nu af. Ø får alt at vide inden arbejdsmødet tirsdag. Vores styrke er at kunne rykke hurtigt, lægge en linje ud fra den politik vi har. Det står i vores principprogram. Vi holder FU-møde mandag, hvis vi ved hvad der sker der. FU tager stilling mandag aften. Der bliver lavet en kampagneplan i ESB, men vi inviterer DGS ere til at være med i gruppen, så vi kan være med til at planlægge kampagnen. Alt hvad der bsluttes i ESB, cleares i DGS regioner først. Vi indstiller til at Malene bliver talsperson. Hvis der sker noget på de videregående vil vi gerne indstille til at det bliver en MVU er der bliver talsperson Mit indlæg: su er menneskesyn, hårdt men hurtigt, Mit andet: vi bliver måske ramt næste gang 11. Evt. Den 11. november er der ESB Østjylland stormøde om vejledning kl Der kommer politikere og der vil være paneldebat. Dette stormøde, er også det nationale stormøde. Så vi opfordrer alle aktive til at komme. Der er selvfølgelig rejseref til alle. Diskussion af forretningsgange i forhold til at søge aktivitetsfonden på december BM. December BM: hvis vi skal have store økonomiske diskussioner, skal man være opmærksom på at regionerne skal være godt klædt på. Troels kan evt. besøge regionerne inden. Hvis man kender noget studenterråd i København, som ikke er der hvor Alexander Momtaz går. Der er et privatgymnasium i København, som er nyt det private gymnasium. Vi er med i et samarbejde om ungdomsarbejdsløshed, som vi ikke har logo med på eller officielt går ind i. Men vi kommer til deres møder og kommer med forslag til hvilken kunstner de skal invitere til deres koncert i noevmber. 12. Mødeevaluering Side 21 af 23

23 Rigtig fint møde. Vi er gået en time over tid. Håber folk bliver her og hygger, det kunne være fedt. Det har været pisse hyggeligt. Samuel har set Gjellerupparken. Tak for et godt møde. Rigtig godt vi er i Århus. Mathilde har ikke været med på SK, så kender ikke de diskussioner der blev taget der. Det skal man være opmærksom på. Glad for at alle er her til mødet. vi har set i dag at FU ikke bare skal være et vi ved ikke hvorfor vi er her-udvalg, men faktisk laver noget. Anna undskylder for at være træt, hun kom hjem fra studietur i nat. Ida har tænkt sig at sige sin holdning, selvom hun er næstformand. Så det håber hun folk synes er okay. Ellers må man sige til. Rigtig godt møde. Meget spændende debatter, lidt komplekse debatter. Cecilie arbejder på et kompromis så hun kan være med lidt af fredagen på AK. Troels var oppe kl Men nu er han her. Troels har indset at han aldrig bliver enig med de andre i organisationen. Man skal huske at argumentere for hvorfor noget er demokratisk eller ikke-demokratisk. Derfor er det vigtig at man underbygger sin holdning med argumenter. Godt at vi kan være uenige. Dejligt møde. Dejligt at komme hjem til Århus. Tak for et dejligt møde, der er demokratisk. Vi skal forsøge at få 3f s lokaler til et BM. Godt Ida siger sine holdninger, ellers får hun bare vredesudbrud en gang imellem Side 22 af 23

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet]

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] Indhold Dagsorden for FU-møde... 2 Dagsorden Januar BM 11. - 13 Januar... 3 Økonomi... 3 ES... 6 Referat af FU-møde d. 22. december 2012...

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune.

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune. DGS Vedtægter Senest revideret på DGS' Landsmøde den 24-26.april 2015 Kapitel 1: Navn, formål og medlemskab 1.1: Foreningens navn er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, forkortet DGS. 1.2: Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere

Dagsorden Landsrådsmøde 12 13. marts 2016

Dagsorden Landsrådsmøde 12 13. marts 2016 Dagsorden Landsrådsmøde 12 13. marts 2016 Location: Katrine, Margrethehåbsvej 75, 4000 Roskilde Lørdag d. 12. marts: 11:00 12:00 Ankomst Tilstede: Marie, Philip, Anemone og katrine. Lørdag: 12:00 12:15:

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15

Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15 Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15 1. Formalia (Behandlingstid: 15 min.) - Tilstede: Hanne Jensen, Ida Simonsen, Shelia Hansen, Cecilie Wehnert, Simone Wehnert, Helle H.H.,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bestyrelsesmøde 10. august 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 7. august 2010 Indhold Dagsorden 2 Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bilag 2: Efterårets SU-kampagne 4 Bilag 3: UB-honorar

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3 Forberedelse af afdelingsmødet. 4 Dirigentens rolle og kompetence. 5 Generelt om afstemninger og valg

Indholdsfortegnelse. 3 Forberedelse af afdelingsmødet. 4 Dirigentens rolle og kompetence. 5 Generelt om afstemninger og valg Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Indhold specifi ceret 3 Forberedelse af afdelingsmødet 4 Dirigentens rolle og kompetence 5 Generelt om afstemninger og valg 6 Dirigenten overtager ledelsen af mødet 7

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Ændringsforslag til vedtægterne

Ændringsforslag til vedtægterne Ændringsforslag til vedtægterne Europæisk Ungdom Danmark Landsmøde 22. februar 2014 Ændringsforslag 1-58 Indsendt af: Anne Sofie Tranberg & Tom Weinreich Note: Alle paragrafhenvisninger sker med de numre,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Nadia, Rasmus, Parbæk, Thorup, Steffen, Kåre Afbud: Bo Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse af

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede:

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede: Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest Til stede: Bygge og Anlæg: Mikkel Film og Foto: Victor og Sara Pædagogik og Kreativitet: Ayse og Annika

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Dagsorden. 5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden: se punktet eventuelt

Dagsorden. 5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden: se punktet eventuelt Mødeindkaldelse 11. marts 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Pernille Slipsager, Sophia Stroud, Ditte Lolk, Mathilde Hejlesen, Emil Hjertmann, Rasmus Bendixen og Anne Mette Juul Dagsorden 1) Valg af dirigent:

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS

LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS 1. NAVN Foreningens navn er ODONTOLOGISK FORENING ÅRHUS (OF). Dens hjemsted er Århus Tandlægeskole og den dertil knyttede SKOLE FOR KLINIKASSISTENTER og TANDPLEJERE

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Vedtægter Epstein Bar

Vedtægter Epstein Bar Vedtægter Epstein Bar 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Epstein Bar. 2 Formål Foreningens hjemsted er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, Odense Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

1 Foreningens navn. Foreningens formål

1 Foreningens navn. Foreningens formål 1 Foreningens navn Foreningens navn er Frederikshavn Ungdoms Fællesråd i det følgende benævnt FUF. Foreningens formål er 2 Foreningens formål at være fællesrepræsentant for ungdomsforeninger i Frederikshavn

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor/frokoststuen) Tilstedeværende: Kenneth Primdal-Bengtson(formand), Taitsiannguaq Tróndheim, Jonas Elgaard (næstformand),

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt.

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt. Dagsorden Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Torsdag d. 14.11.13 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe, Henrik Toft, Birgitte Dyreborg, Mikael

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat Tidspunkt 12. august Kl. 16.30 19.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR:32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR:32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR:32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 Fremmødte: 10 + 1 fuldmagt Afmeldinger: 2 Ad 1) Valgt til dirigent formand Helene Olsen (HO), valgt til referent

Læs mere

Vedtægter for den Private Institution Brumbassen

Vedtægter for den Private Institution Brumbassen Vedtægter for den Private Institution Brumbassen 1 Forankring Stk. 1. Institutionens navn er Den Private Institution Brumbassen, hjemhørende i Hillerød Kommune. 2 Formål Stk. 1. Institutionen drives som

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Boligselskabet brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 08.04.07. Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.04.07 kl. 18.30 22.

Boligselskabet brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 08.04.07. Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.04.07 kl. 18.30 22. DIRIGENT: SVEND ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., David, Karin, Pia K., Svend Erik, Sussie, Aase. Afbud fra Mads. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Ingen bemærkninger,

Læs mere

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse.

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse. 1 Forslag til Vedtægter for Zonta International Distrikt 13 1 Medlemsskab Distrikt-13 består af Zonta klubberne i Danmark, Island, Litauen og Norge. Distriktet er inddelt i 4 areas. Area 1 klubberne i

Læs mere

Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive

Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive Viborg d. 22-11 2007 Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive Fremmødte: Christian Andersen, Claus Hansen, Henrik Franck, Hugo Kudsk, Jens Gudike, Jens Iversen, John Christensen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Referat fra rollespilsforeningen Dragonfactorys ordinære generalforsamling

Referat fra rollespilsforeningen Dragonfactorys ordinære generalforsamling Referat fra rollespilsforeningen Dragonfactorys ordinære generalforsamling Den 13. januar 2016 kl. 19:00, Dragegården (Lystoftegaard), Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 19 stemmeberettigede,

Læs mere

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 3: En hilsen fra Miljøministeriet side 5-6: Fastelavnsbilleder side 7: Turen går til Idre Fjäll side 8: Kalenderen side 9: Indkaldelse til Forældrekredsmøde

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

2. Formål 2.1. Klubbens primære formål er at fremme elite- og breddeidrætten blandt døve og hørehæmmede.

2. Formål 2.1. Klubbens primære formål er at fremme elite- og breddeidrætten blandt døve og hørehæmmede. 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Klubbens navn er: Døves Idrætsklub DAN. 1.2. Klubben er stiftet den 10. oktober 1926. 1.3. Klubbens hjemsted er Odense kommune. 1.4. Klubben er medlem af: Dansk Døve-Idrætsforbund

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Anvendes kun hvis der ikke i forvejen findes en klub på virksomheden Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden

Læs mere

Blomstergården. Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00

Blomstergården. Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00 Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00 Deltagere: Centerleder Hanne Duffy, formand Leif, Daglig leder Dorte Jul Larsen, Ernæringsfaglig leder Jane Meng Kaae. Pårørende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Tilstede: Mads, Signe, Sigrid, Louise, Rie, Miriam (referent), Esben (under punkt 11-16), Peter (under punkt 14-16) og Ida (via skype under punkt 14). Afbud:

Læs mere

Referat fra forældrerådsmøde den 30. marts 2016

Referat fra forældrerådsmøde den 30. marts 2016 Referat fra forældrerådsmøde den 30. marts 2016 Mødedato: Onsdag den 30. marts 2016 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette P og Betina Forældre: Ri, Kaisa, Louise, Mona,

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Deltagere: Toke, Daniel, Dennis O., Simona, Rasmus, Rikke, Dennis G., Amanda, Louise, Nikolaj, Kim, Bjørn, Tobias, Morten F., Morten E., Pernille, Lars og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere