Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl I Elverhøjssalen, Stationsvej 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1"

Transkript

1 Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 Kl I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Din lokale bredbåndsleverandør Internet IP telefoni Alsidigt TV digitalt og analogt programudbud Radioprogrammer - også DAB radio På generalforsamlingen: Total revision af vedtægter Overtagelse af antenneanlæg i Rødvig, Hellested og St. Linde Internet mm. via Hårlev Antenneforening Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastlæggelse af medlemsbidrag og gebyr for (omkostninger ved)manglende rettidig indbetaling af medlemsbidrag etc. for det kommende år. 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 1

2 Beretning 2010 Det har været dejligt med et år med stor stabilitet i signalforsyningen til forskel for de to foregående år med brand og omlægning til digitalt TV. Vi kan glæde os over at det er lykkedes ikke blot at få digitaliseret de forventede 25 programmer men faktisk har vi fået digitaliseret ca. 80 programmer. Dette takket være helt ny teknologi som vi er blandt de første til at prøve i Danmark. Nu kan det være en udfordring at være i den teknologiske front og vi har da også måttet igennem 3 generationer af udstyret, som leverandøren er ved at udskifte i begyndelsen af Og da den tredje generation er med MPEG 4 er vi også sikret til næste udfordring i 2012, hvor vi formentlig vil modtage alle signaler i MPEG 4. De fleste tekniske udfordringer med udstyret har vi håndteret i Hovedstationen, men i har måske bemærket fejl med tekst-tv på analogt TV, kortvarige pixeleringer (firkanter i en stribe) og mangel af den tekstlinje på enkelte digitale programmer softwarefejl som leverandører er ved at få styr på. Selvfølgelig irriterende at skulle igennem men må så glæde os over alle de flotte digitale billeder. TV udstyr i den nye hovedstation Vi har haft en meget flot oppetid i 2010 på anlægget og kun haft meget få kortvarige afbrydelser af tekniske årsager. Samtidigt har vi kun nødtvunget lavet en enkelt kanalomlægning af TV2 Charlie som vi en længere periode lod ligge dobbelt så i havde en mulighed for at få stillet TV et om. DIGITALT TV flotte billeder ja absolut og en masse nye muligheder til glæde for mange og en stor udfordring for mange for hvordan får man indstillet de digitale kanaler??? Ja det er også en udfordring for vores tekniker og os i bestyrelsen hvert fabrikat har sine metoder og mærkværdigheder ofte er der også forskelle mellem forskellige modeller fra samme fabrikant en fælles norm ville være ønskelig, men desværre nok ikke realistisk. Vores tekniker og medlemmer af bestyrelsen har hjulpet mange med indstillingerne og vi ved at mange stadig døjer med den digitale teknik. men husk det er IKKE Hårlev Antenneforening, der er problembarnet det er den teknologiske udvikling generelt og fabrikanterne af TV i særdeleshed. Digitalt TV stiller større krav til signaltæthed på kabler, stik, forstærkere mm. end vi har været vant til med det analoge TV. Vi har derfor fortsat udbygningen med lysleder for at komme af med de lange kobberkabler og deres forstærkere. Det giver langt mindre dæmpning af signalerne og større stabilitet i signalerne en udbygning vi vil fortsætte de kommende år. Ingen kæde er stærkere end det svageste led derfor er det også nødvendigt at i som medlemmer er opmærksomme på at husinstallationerne er up to date dvs. støjtætte kabler, stikdåser, stik ikke de gamle med plastic dæksel korrekte forstærkere. 2

3 Et tema som vi er nød til at sætte meget mere fokus på fremover. Vi vil være behjælpelige med råd, og vejledning, ligesom vi vil formidle salg af stumperne til husinstallationer fra vores lille butik i antennehuset. Foreningen har deltaget i HF forårsmessen i april måned i Hårlev Hallen, hvor i havde mulighed for at øve jer på indstilling af bl.a. digitalt TV. De sidste fakturaer er nu afhandlet med Codan forsikring efter branden i Den samlede skade beløb sig til 6.2 mio. kr. tak til Codan forsikring for godt samarbejde. Økonomisk styring har lidt noget under alle de tekniske udfordringer. Det har givet problemer med at få sendt opkrævninger ud for kvartal. Disse er dog udsendt i december måned efter at der blev sat en hel del kræfter ind på at få sat vores regnskabssystem i gang. Der er opkræves på helt normal vis via PBS fra den første faktura for Bestyrelsen beklager de ulemper det har givet. Regnskab og budget Bemærkninger til regnskabet Regnskabet er blevet væsentligt bedre end forventet. Det skyldes dels at der har været holdt igen med anlægsinvesteringer, da der har været rigeligt med at få konsolideret de investeringer vi allerede er i gang med i hovedstationen og i lysledernettet. Endvidere har der været budgetteret meget pessimistisk efter omlægningen af kanaler ultimo Ud af overskuddet på godt kr. vedrører de ca hensættelser til afviklingen af leasingaftalen på det digitaliserede udstyr, jf. generalforsamlingen i 2009 idet ca. halvdelen af medlemmerne har betalt det fulde beløb pr. 1. januar Administrationsomkostningerne er øget grundet at der er tilkøbt assistance for kr. for at få idriftsat debitordelen af regnskabssystemet i fuldt omfang og sendt opkrævninger ud i Øgede udgifter til vedligeholdelse af anlæg skyldes, at der er brugt en del kræfter på det digitale udstyr i hovedstationen. Andre indtægter og udgifter omhandler primært betaling for det digitale udstyr og de afregningerne med Codan forsikring mm. efter branden i

4 Budgettet for 2011 er primært en fremskrivning af regnskabet for 2010, men vil naturligvis blive væsentligt anderledes såfremt bestyrelsens forslag om overtagelse af antenneanlæg og opstart af internet mm. Revideres budget inkl. disse aktiviteter vil blive fremlagt på generalforsamlingen Forslag til medlemsbidrag i 2012 Bestyrelsen foreslår, at medlemsbidraget for 2012 fastsættes til 765,00 kr. inkl. moms pr. villa/lejlighed + og erlægges senest den 1. januar Bestyrelsen bemyndiges til at kunne opkræve medlemsbidraget i rater. Bidraget ved rate fastsættes til 72,00 kr. inkl. moms pr. måned. Forslag til ekstragebyr Bestyrelsen foreslår, at ekstragebyret for (omkostninger ved) for sent indbetalt medlemsbidrag fastsættes til kr Forslag fra bestyrelsen Vedtægter De nuværende vedtægter har efterhånden en del år på bagen og selvom der har været lappet ja så er de blevet utidssvarende. I samarbejde med vores fællesorganisation FDA, bestyrelsen og et medlem af foreningen er der fremsat forslag til nye vedtægter. Oplægget er opdelt i tre kolonner med gældende vedtægter, forslag til nye vedtægter og kommentarer. Overtagelse af antenneanlæg i Rødvig, Hellested og St. Linde Antenneanlæggene i Rødvig Stevns (Rødvig Antenneforening af 1996 og Rødvig Antenne kabelnet) samt i Hellested og St. Linde med tilhørende hovedstation i Rødvig, kabler, trækrør, skabe, antenneteknik, lys-sende udstyr er sat til salg og tilbudt Hårlev Antenneforening. Tilbuddet inkluderer tilgang til eksisterende kunder og retten til at tilslutte nye potentielle kunder i de nævnte områder. Tilslutningsprocenten er ca. 50 % og der findes mulighed for yderligere udbygninger i umiddelbar tilknytning til de tilbudte områder. Anlæggene i Rødvig Stevns er illustreret overfor. Det etablerede område er illustreret indenfor den stiplede linje. Anlæggene i Rødvig Stevns forsynes med signaler via en lejet lyslederforbindelse fra Hårlev Hovedstation til hovedstationen i Rødvig. 4

5 Anlægget i Hellested og St. Linde består af lysleder fra hovedstationen i Hårlev til St. Linde st. hvor den deles til hhv. Hellested vest og via Kulagervej til Gedevænget. Slutinstallationerne er coax-anlæg. Ingen af de tilbudte kunder har nogen ejendomsret til anlæggene i de berørte områder ligesom de heller ikke vil have nogen ejendomsret til eksisterende anlæg i Hårlev men vil naturligvis kunne oparbejde en ejerandel i det omfang de bidrager ved fremtidige investeringer. Købssummen på de samlede anlæg udgør kr kr. der finansieres således: Finansiering Kr. 1 Banklån i Nordea (rammebeløb) afdrages over 72 måneder *) Afdrag med kr. over 100 måneder - rentefrit Træk på kassebeholdning Total *) Nordea har betinget sig at kontingentet ikke nedsættes i lånets afviklingsperiode Afviklingen af anlægsinvesteringen er illustreret i skemaet overfor. Med prisniveau 2011 og uændret antal medlemmer i områderne vil anlægsinvesteringen hvile i sig selv set over en godt femårig periode, hvorefter der vil være et positivt dækningsbidrag. Argumentet for at købe anlæggene er, at større volumen giver bedre mulighed for rentabilitet i fremtidige udstyrsinvesteringer og etablering af nye services som f.eks. EPG, Internet mm. Og flere medlemmer vil over tid også kunne give mulighed for bedre priser hos programleverandørerne. 5

6 Internet og telefoni Internet og telefoni havde vi aftale med A+ og leverance med, men det firma er nu solgt til YouSee s datterselskab Dansk Kabel TV. Bestyrelsen må konstatere at antal tilsluttede brugere er faldet med 15 % de senere år og samtidigt så er udstyr for håndtering af internet kommet ned i et fornuftigt prisleje set i forhold Hårlev Antenneforenings størrelse. Endvidere er der opstået mindre firmaer som har specialiseret sig i levering af IP telefoni, mobiltelefoni og mobilt internet til fornuftige priser. Bestyrelsen foreslår derfor, at eksisterende aftale med Dansk Kabel TV opsiges, og at der investeres i eget udstyr for internetafvikling samt indgås samarbejdsaftale med eksternt firma om levering af IPtelefoni, mobiltelefoni og mobilt internet. Der investeres i ny Case 2200 CMTS DOCSIS 3.0. med tilhørende opsætning og driftsovervågningssoftware og en lyssender (EDFA) til at flytte signaler mellem Hårlev og Rødvig. Der indgås aftale med eksterne firmaer om levering af IPadresser og hul ud til omverdenen. Endvidere laves aftale med firma om administration af postkasser adresser og serverkapacitet. Medlemmer der ejer eget DOCSIS 2.0 modem vil kunne forsætte med dette modem inden for de hastighedsgrænser, der vil være gældende. Ønskes højere hastigheder vil foreningen tilbyde et DOCSIS 3.0 modem til rimelige priser. Investeringen udgør ca kr. der finansieres ved et banklån hos Nordea i nødvendigt omfang (max ) til afvikling over 72 måneder. Grafen viser en kalkulation hvor de nuværende internetkunder inkl. de nye områder abonnerer således: 80 % - 4/1 Mbit 129 kr. pr. mdr. DOCSIS % - 20/2 Mbit 189 kr. pr. mdr. DOCSIS 3.0. Priserne er til illustration af investeringsoplægget. 6

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere