CH OPU S SPALTE OPU SEKTIONEN HDEJY. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CH OPU S SPALTE OPU SEKTIONEN HDEJY. Nr. 01 2015"

Transkript

1 Kontaktperson Henrik L. Christensen CH OPU/MJ Mail: Tlf Tørk Egeberg UO/PL Mail: Tlf Tonny Bjerregaard OO-OE/KN Mail: Tlf Brian Jørgensen UBM/SSG Mail: Tlf OPU SEKTIONEN HDEJY Arbejdsområder Overordnet ledelse af OPU. Årsprogram og AKOS ved DST. NK-møder ved DST. Overordnet kontrol og tilsyn ved UAFD. Udarbejder DIR og oplæg. Uddannelseskontrol og opfølgning. RGN og DST ØV FØ UDD på DST-niveauet. Kontakt til HVK ESH og INFHVK EJY. Al oplysning om UDD generelt. HJVØV Efterretningsmæssig virksomhed og MYN STØVGAR. Plankompleks og O-virksomhed. PO virksomhed og indsættelser/reevapol. UDD af OPC/PLANC og POC for ST. Kontakt for POHVK ARH, POHVK RAN og FRIV ST. POC for SIGTJ, SKUD, HUND, SPR, SAN og IDR med respektive FAGLÆ. Skydning og skydebaner. POC ved DST for skydeperioder. Kontakt for HVK DJL, HVK FRS og HVK HST. POUDD sammen FAGLÆ/PO KØUDD og RYDASS. Herunder sneberedskab. OP MAT og vedl. af VH-planer. Kontakt for STHVK EJY, HVK ARS, MUHVK ARH og HVK SAM. Nr NYHEDSBREV FRA OPERATIONS- OG UDDANNELSESSEKTIONEN VED HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØSTJYLLAND Velkommen til OPU HD Østjylland. Her vil du altid kunne se, hvem der bestrider hvilken funktion samt deres respektive sagsområder. Derudover vil CH OPU altid have en fast spalteplads her på forsiden. Nyhedsbrevet fungerer på den måde, at du på næste side kan se en opslagstavle med post-it stickers. Opslagstavlen er en slags indholdsfortegnelse til nyhedsbrevet. Frank Huusmann FBM/OBM/OS Mail: Tlf CH OPU S SPALTE Nyhedsbrevet genopstår! Det kunne være overskriften for dette brev. Brevet blev midlertidig lukket grundet udsendelser og vakancer ved distritket, men nu er vi klar igen. Vi har spurgt ud blandt underafdelingerne, om vi skulle genoptage det, og svaret var overvejende ja. Så det gør vi. Men det bliver i en ny ramme. Vi vil ikke længere udsende på faste terminer, men i stedet udsende ved behov. Dvs. når der er et behov. Enten for at informere om de seneste aktiviteter, eller for at flage nye aktiviteter op. Eller både og. Der vil stadig være mulighed for at få en artikel bragt, hvis man gerne vil dele en oplevelse eller lægge op til et kommende arrangement. Men hovedparten af indholdet vil forventeligt blive skrevet og redigeret i operations- og uddannelsessektionen. Dog vil vi ikke længere bruge nyhedsbrevet som et debatforum. Det skabte for mange forviklinger, og vi ønsker ikke at bidrage til mudderkast i offentlighed. Desuden havde flere vanskeligt ved at adskille indlægsskriverens holdning fra distriktets. God kamp.

2 Nr OPU OPSLAGSTAVLEN! Distriktets nye operationsbefalingsmand. Mød ham her! Våbenopbevaring i politisk oprørte vande. Staben af lægger rapport og giver nye input. Status hvervning og nye tiltag med soldat for en dag. Sommerindsættelser ved Politihjemmeværnskompagni Randers. Tiden efter Krudttønden. Hvad nu? Den nye aktivitetsoversigt er på vej. Læs om Hjemmeværnets landsøvelse Regionsøvelsen Sådan bliver det!

3 Nye hvervetiltag til støtte for aktivtallet ved underafdelingerne. INFOELM arbejder hele tiden med understøttelse af nye tiltag til sikring af det nødvendige antal aktive til løsning af de operative opgaver. Af Leif Møller, LD INFOELM Soldat for en dag. Hvervning i HDEJY går overordnet rigtigt godt. Vi har en jævn tilstrømning af nye medlemmer på ca. 10 % af den aktive styrke fordelt over hele året. Pr. 25 JUN 2015 var tallet 41 nye medlemmer. Men nogle enheder kan godt bruge flere, og gennemsnitsalderen i andre enheder er stadig ret høj. Derfor afholder vi Soldat for en dag i forbindelsen med FELTØV SEP Vi inviterer alle til at komme og prøve at være soldat lørdag den 26 SEP. Formålet er at give de fremmødte en oplevelse og indsigt i, hvad det vil sige at være medlem af Hjemmeværnet. Dagen vil starte med en orientering om Hjemmeværnet, de forskellige enheder og mulighederne, hvordan man ansøger om medlemskab, og hvilke krav der er for at blive medlem. Derefter skal deltagerne prøve kræfter med forskellige opgaver som soldat, signallære, afstandsbedømmelse, kort og kompas, førstehjælp, lidt eksercits og motion. De skal også rundt og se hvorledes de enheder, der er på øvelse løser deres opgaver. Til afslutning vil de blive orienteret om ansøgningsproceduren og, hvis de ikke allerede har taget beslutning om at blive medlem, inviteret til orienteringsaftener rundt i HDEJY efterfølgende. HDEJY får også mange henvendelser fra vi stiller op -portalen, som er en landsdækkende portal, hvor alle interesserede kan søge oplysninger om Hjemmeværnet. Alle henvendelser fordeles efter adresse og postnummer til de distrikter, som de bor i. INFOELM sørger derefter for at vidersende oplysningerne til den enhed, som bedst matcher med deres oplysninger og adresse. Herigennem modtager vi mellem 100 og 120 henvendelser om året. Ikke alle bliver til nye soldater, men det viser den store interesse der er for Hjemmeværnet.

4 Når mange uvarslede indsættelser rammer, gør de det ofte samme sted. Denne gang blev det Politihjemmeværnskompagni Randers. Og det er bestemt en særlig udfordring, når det sker i en i forvejen travl periode. Men det lader sig heldigvis gøre med særlig indsats fra underafdelingerne. Sommeren er for mange enheder en periode, hvor man får luft til at samle lidt op, holde fri med familien og samle kræfter til endnu et nyt halvår. For Politikompagnierne og politienhederne forholder det sig omvendt. Det gode vejr og de mange lange lyse timer åbner for en lang række profilerende arrangementer, hvor byer, kommuner og lokalsamfund samler mange folk til alt lige fra koncerter, sportsarrangementer til udstillinger og meget andet. Oven i disse arrangementer kommer så de uvarslede indsættelser. Disse retter sig som oftest mod vores rydningsassistenter og vores politihjemmeværnsenheder. Et eksempel på dette er de nylige indsættelser i Randers og Havndal nord for Randers. Den ene, branden i Hotel Randers i centrum af byen, med en indsættelseslængde på 6 hele dage. Der er ingen tvivl om, at to sådanne indsættelser, sammen med en større planlagt indsættelse, er noget af en udfordring for de fleste kompagnier. Alligevel formåede politikompagni Randers at gennemføre alle opgaver med støtte fra hjemmeværnskompagni Favrskov. Samlet indsættelsestid på mere end 600 timer. Ovenstående situation er ikke enestående for en sommerperiode. Og netop derfor er det yderst vigtigt, at alle enhedstyper deltager i de samlede løsning af pålagte opgaver. Heldigvis gør vi det rigtigt godt ved Hjemmeværnsdistrikt Østjylland. Alligevel er der er stadig behov for mere samvirke. Det håber vi på, at underafdelingerne vil være med til at finde løsninger på i fremtiden.

5 HJV landsøvelse juni Chefen for Hjemmeværnet har befalet gennemførelse af én stor samlet landsøvelse for alle underafdelinger i Hjemmeværnet. Det hele skal gennemføres omkring Fredericia. Af KN Tonny Bjerregaard, OPU02. Hjemmeværnsledelsen har besluttet at samle Hjemmeværnet til én stor samlet øvelse i og omkring Fredericia i perioden juni med deltagelse fra alle tre værn. Som planen ser ud i øjeblikket skal der holdes underafdelingsevents fredag 3. juni ved den enkelte underafdeling hvor interesserede inviteres til et åbent hus arrangement. Sent fredag nat/tidlig lørdag morgen forskydes der så fra underafdelingslokalerne til et nærmere udpeget sted i eller i nærheden af Fredericia. Her opbygges der så en camp fra hver Hjemmeværnsdistrikt, og hvor den enkelte underafdeling indgår som en del af en større samlet øvelse, eller hvis underafdelingen ønsker det, som en del af et større samlet uddannelses tilbud, alt efter hvad den enkelte underafdeling har behov for/ønsker om. Denne camp kører så frem til søndag morgen hvor der nedbrydes, og alle begiver sig mod Fredericia hvor der afholdes en kæmpe parade, hvori der også deltager repræsentanter for Kongehuset og Folketinget. Det betyder også, at det er den enkelte underafdeling der selv definere sine ønsker og behov fra lørdag morgen til søndag morgen, og disse ønsker og behov vil blive inkorporeret i TRNM/HDEJY samlede plan for øvelsen. Underafdelingens planlægning skal indeholde detaljeret plan for transport og aktiviteter. Det er den videre plan, at jeg umiddelbart efter sommerferien indkalder til et møde hvor jeg forhåbentlig gerne skulle have lidt flere informationer til Jer. Jeg ved, at det er en stor opgave, og at det kræver en ekstraordinær indsat i underafdelingerne, men jeg kan så til gengæld love, at det bliver en fantastisk oplevelse, en oplevelse man måske kun får denne ene gang. Jeg kan kun opfordre til, at så mange som overhovedet muligt deltager i denne fantastiske øvelse.

6 Tiden efter Krudttønden. Af KN Tonny Bjerregaard. Efter de meget tragiske hændelser ved Krudttønden den 14. februar og ved Synagogen i Krystalgade den 15. februar har det sviret med rygter omkring oprettelse af en beredskabsstyrke som Rigspolitichefen angiveligt skulle have bedt Hjemmeværnet om at opstille. Det er IKKE korrekt. Politiet har IKKE bedt Hjemmeværnet om at opstille en sådan beredskabsstyrke. Derimod har Værns Fælles Kommando (VFK) anmodet Hjemmeværnskommandoen (HJK) om at undersøge mulighederne for opstilling af en bevogtningsstyrke på et 8 24 timers beredskab og med en indsættelsesvarighed på op til 72 timer. Det er HJK nu gået i gang med sammen med Rigspolitiet at undersøge muligheden for, så før der foreligger en af Forsvarsministeren godkendt indstilling til oprettelse af en sådan beredskabsstyrke, vil der ikke nogen form for hverken udpegning af enheder eller tildeling af materiel til denne beredskabsstyrke. Våbenopbevaring. På baggrund af de tragiske hændelser i februar måned ved Krudttønden og Synagogen i Krystalgade i København, hvor det viste sig, at det gerningsvåben der var brugt var stjålet fra Hjemmeværnet, besluttede CHV, at lave en midlertidig inddragelse af bundstykkerne til vores våben, således der ikke var et fuldt funktionsduelige våben på privat bopæl. Inddragelsen af bundstykkerne var nødvendig for at bevare Hjemmeværnets handlefrihed på længere sigt, og for at lette det politiske pres fra visse partier om inddragelse af alle Hjemmeværnets våben her og nu. Hjemmeværnskommandoen har efterfølgende lavet en række forsøg med nye våbenskabe og kammerlåse, og disse forsøg er nu godkendt af FE og politiets våbenteknikere, men afventer en ny forsvarsministers godkendelse. Så indtil denne godkendelse foreligger, må vi alle væbne os med lidt tålmodighed. HDEJY vender tilbage så snart der er nyt omkring implementering af ny løsning.

7 Ny mand ved distriktet. (Indledning ved CHOPU) Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland har igen fået nu medarbejder i OPUsektionen. Denne gang er vi blevet tilgodeset med en stor kapacitet indenfor køretøjer og omskolinger samt et fantastisk netværk til Hærens kamp- og ildstøtte center, hvilket vi også hilser velkomment med glæde. Traditionen tro lader vi altid den nye lave sin egen intro i det førstkommende nummer af nyhedsbrevet. Med en varm velkomst overgiver jeg derfor ordet til OS Frank Huusmann-Hansen. Mit navn er Frank Huusmann-Hansen, 43 år og fra Silkeborg. Jeg er gift med Gitte 46 år, som arbejder for Hærens konstabel og korperal forening (HKKF). Vi har tilsammen 4 sammenbragte børn i alderen 11 til 25 år. Jeg er født og opvokset i Holstebro, og det var også ved Jydske Dragonregiment (JDR) i Holstebro at jeg aftjente min værnepligt i 1991, og været tilknyttet lige siden. Personlige interesser er sport, natur og at rejse. Tjenesteforløb: Værnepligt i 1991 som infantarist, som konstabel skiftede jeg derefter til kampvognene, hvor det tog 7 år at udleve en drengedrøm. I 2000 skiftede jeg til Stabseskadronen og blev bjærgningsmand. I en sen alder i 2007 tog på sergentskolen i Sønderborg, og vendte hjem som bjærgningskommandør og derefter som Sektionsfører, udnævnt oversergent i I 2012 startede jeg på Hærens kampskole i Oksbøl som faglærer/sagbehandler indenfor bjærgning og stabeliserede våbensystemer, med fokus på operativ virke og uddannelse. Udsendelser. I 1993 blev jeg udsendt med kampvognene til Bosnien under FN, og siden da blev det til yderligere 4 missioner til Bosnien, en enkelt til Kosovo, 3 til Afghanistan og derudover 8 ture til som afløser eller instruktør til Afghanistan. Jeg ser mig selv som engageret, opsøgende, fleksibel og sætter mig ind i de ansvarsområder jeg bliver tildelt. Derudover er jeg en medspiller, der søger løsninger på dagligdagens problemer. Mine arbejds- og sagsområder ved distriktet er: Rydningsassistenterne, KØUDD, POUDD, sneberedskab, vagt ordning generelt, operativt materiel, idræt, samt tilsyn og kontakt til: STHVK EJY, HVK ARS, MUHVK ARH og HVK SAM.

8 Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands feltøvelse Dette års store øvelse i rammen af én samlet regionsøvelse på tværs af hele ansvarsområdet. Af PL Tørk Egeberg. Regionens feltøvelse 2015 afholdes i tiden fra den SEP. Grundlæggende vil weekenden være bygget op omkring et terror scenarie. Det er hensigten at gøre weekenden så taktisk som muligt, betydende at fra øvelsesstart til afslutning vil vi forsøge at lave ét langt øvelsesforløb. Derfor har vi forsøgt at bygge øvelsesrammen op som en reel hændelse, hvor fredag den 25. september vil være aktivering af personel inkl. uddannelse og befaling til førerne. Lørdag den 26. september vil indeholde en masse nødvendig klargørende uddannelse samt indøvelse af færdigheder, før alle indsættes omkring kl lørdag aften og indtil søndag middag. Weekenden er delt op i en infanterilinje og en bevogtningslinje. Og heraf opstilling af hhv. et INFHVK under ledelse af KN John Sønder, og et BEVHVK under ledelse af KN Mikkel Andersen. Infanteriet vil træne lørdag i Tirstrup med fokus på indsættelse om aftenen, og bevogtningsenhederne i Hevring inden for skydning, bevogtningsmateriel m.m. Begge kompagnier vil blive indsat lørdag aften, hvor BEVHVK vil have til opgave at bevogte Tirstrup, og INFHVK indsættes efter BEF. Motivationen for at deltage er, at alle får en unik mulighed for at være en del af en større helhed. Alle niveauer fra staben til enkeltmand trænes samtidig, og der laves socialt arrangement for alle lørdag aften, hvor man kan skabe og genopfriske bånd og hygge sig. Primo august sendes en folder ud til alle med information omkring øvelsen. Senest i uge 29 vil alle få retningslinjer omkring oprettelse af aktiviteter til weekenden.

9 Stabens 1. halvår af Af Jens Møller Poulsen KN/FO1 Nr Stabens arbejde i 1. halvår af 2015 har været fokuseret på egen enhedsuddannelse frem mod STØVGAR 21. marts (Stabsøvelse Garnison) og STUD (Stabsuddannelse) for underafdelingsstabe. Endvidere har vi sideløbende søgt nye Stabsofficerer gennem udsendelse af en hvervebrochure til en udvalgt gruppe af hjemmeværnssoldater blandt distriktets reserve. Vi har i 1. halvår lært, at kært barn har mange navne. Da jeg tilbage på sergentskolen lærte 5. punkts-befalingen, startede vi med; pkt. 1. Situationen, pkt. a. Fjenden..og det er her, at barnet har fået mange navne, vi har siden lært at bruge benævnelser som; Modstanderen, Truslen og det sidste nye udtryk som vi skal vende os til er; Aktøren. Grunden til, at vi skifter mellem disse benævnelser er, at det vi som hjemmeværn kan blive indsat til, kan være alt fra en bevogtning i en krigssituation, over særlig og almindelig hjælp til Politiet, men vi kan også blive indsat i samfundsmæssige opgaver, herunder storm og sneberedskab. Da en hver befaling til os, og vores underlagte enheder skal bygges op som en 5. punktsbefaling, vil det virke mærkeligt at omtale en Storm som Fjenden, men snare som Truslen. Som Stab skal vi løbende forholde os til, og justere vores tankesæt i forbindelse med stabsproceduren til udarbejdelse af en operationsbefaling. Vores Fjende skifter karakter fra befaling til befaling, men vi oplever også befalinger, som rummer både Modstander, Trussel og Aktør. Særlig vores E-sektion skal evne løbende, at holde sig ajour og skelne mellem de forskellige begreber, samt sikre løbende informations flow til resten af Staben. STØVGAR Årets STØVGAR var et godt eksempel, da temaet var STORM! 2 Storme kunne ramme Østjylland, den ene ville risiker at ramme fra vestlig retning i den nordlige del af distriktet, medens en anden ville risikere at ramme fra østlig retning i den sydlige del af distriktet. Begge storme ville give oversvømmelser og træfald. Opgaver: Almindelig hjælp til Politiet i Århus og Randers i form af trafikregulering i forbindelse med oversvømmelser. Evakuering af borgere i Århus og Randers Afspærring i forbindelse med stormskader i Århus og Randers.

10 Følgende elementer skulle Staben blandet andet overveje. Ville stormen ramme den nordlige del af distriktet, ville alle broer over Randersfjord efter stor sandsynlighed blive indpassable ved vandets tilbageløb efter stormen, og ville stormen ramme den sydlige del af distriktet, ville Århus Å og Brabrandsøen give oversvømmelser der ville gøre E45 ved Harlev indpassabel, samt give store trafikmæssige problemer i Århus by? Hertil kom, at temperaturen var omkring frysepunktet. Windchill-faktoren, hvor lang tid ad gangen kunne soldaterne være ude? Hvordan skulle vi indsætte vores soldater, hvis vi risikerede at de byer, som vi primært skulle planlægge at indsættes til, kunne risikere at blive delt på grund af oversvømmelser, og sidst men ikke mindst, hvilken storm ville ramme? Efter en lang, interessant og ikke mindst lærerig stabsprocedure på omkring 6 timer, lykkes det os at udarbejde en operationsbefaling som Regionen var tilfreds med. En befaling, som ved befalingsudgivelsen, blev givet i en mere billedelig version, end den traditionelle mere stakado mæssige version. STUUD for underafdelingstabe. Staben lancerede ved Chefmødet i januar måned et tilbud om, at gennemfører uddannelse af PLANGRP (plangrupperne) ved underafdelingerne med det formål, at sætte fokus på befalingsudarbejdelsen ikke alene bør ligge på KC, men at KC skal bruge sine nærmeste specialister til at rådføre sig med, og trykprøve sine operative overvejelser inden de bliver formuleret til en egentlig befaling. Ligeledes sættes fokus på brugen og forståelsen af ensartede ord og begreber, samt en ensartet opstilling af en befaling med tilhørende kalker og bilag. Første seance blev gennemført lørdag d. 13. juni, da HVKDJL mødte med 7 motiverede soldater/stabspersoner. Idéen med stabsuddannelse for underafdelinger er, at udstyre KC og hans plangruppe med en række begreber, rutiner og procedurer som sikre en velovervejet og gennembearbejdet operationsbefaling for eget kompagni. Som kursusleder oplevede jeg, at HVKDJL deltagere udvite et åbent og videns begærligt sind, og alle gjorde deres til, at undervisningsforløbet og dagen blev gennemført i en god indlæringsånd hvor alle bidrog med kommentarer, spørgsmål og oplevelser. Efter en lang dag med dels undervisning i grundlæggede begreber omkring operative overvejelser og vejen fra OPTISIMU til en mere stringent stabsprocedure, til direkte indøvning af BB stabs-procedure for underafdeling, lykkes det HVKDJL at udarbejde meget flot og klar befaling som af Mikkel blev udgivet til kompagniets delingsfører (spillet af instruktørerne fra Staben).

11 Næste seance er planlagt til 15. august, med tilmelding via HVK.dk senest 3. august. Udvalgte kompagnier er inviteret jævnfør tidligere informationsskrivelse til KC erne. Da tilsagnene fra til inviterede kompagnier er lidt sløje pt. har kun HVK SAM givet positiv tilsagn på invitationen - åbner det dog mulighed for, at kompagnier som ikke havde mulighed for at deltage i juni, nu kan komme med på afbud. God sommer til alle fra Staben. Udfærdigelse af aktivitetsoversigten for 2016 og status for forløbet. Den maj gennemførtes aktivitetsseminaret for 2016 på Ryes Kaserne. Formålet med seminaret var at få fastsat og forankret de overordnede aktiviteter for 2016 i samarbejde med kompagnierne. Der var rig mulighed for dialog og koordinering på tværs af enhederne, og mellem distriktet og kompagnierne, og dette skabte et godt arbejdsflow med mulighed for at få afklaringer på spørgsmål her og nu. Distriktet mener overordnet, semianret var en succes, da alle udviste stor seriøsitet i arbejdet, og rammerne for AKOS 2016 kom på plads med fælles accept. Fremadrettet vil uddannelsessøjlen foretage en rundrejse og få alle detaljerne på plads i forhold til aktiviteterne for Vi håber, at aktivitetsseminaret for 2017 vil blive et lige så godt og produktivt som dette års, og vi ser frem til den løbende dialog omkring Slutteligt vil distriktet producere og udsende en kalenderoversigt til alle aktive i distriktet. Så hold øje med postkassen fra november af.

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Et travlt år med Hvervning i stor Nye køretøjer HJV

Et travlt år med Hvervning i stor Nye køretøjer HJV Hvervning i Bramming en stor succes Et travlt år med Hvervning i stor Nye køretøjer opgaver stil HJV 1 Kompagnimagasinet 2015-1 Redaktør: John Norqvist Samuelsen (pohvksvj-kc@hjv.dk) Niels-Peter Lorentsen

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan 2015. Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

B R E V D U E N. Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn. Juli kvartal 2015 20. årgang nummer 3

B R E V D U E N. Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn. Juli kvartal 2015 20. årgang nummer 3 B R E V D U E N Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn Juli kvartal 2015 20. årgang nummer 3 Så står sommerferien snart for døren, og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad de skal lave, så kan man

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 Tilstedeværende: - Allan Ø. Gøttrup - Margith Nielsen - Helena Kjærup - Jesper Windelborg - Christian Hedegaard - Lars Olesen - Nina Otte 1. FORMANDSKABETS INDLEDNING

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014)

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014) HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret /06/0) Hvad er uddannelsesdatabasen Hjemmeværnets uddannelsesdatabasen er udarbejdet som er stykke

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Hærhjemmeværnsdistrikt Djursland

Hærhjemmeværnsdistrikt Djursland Nr.4 Oktober 2008 Hærhjemmeværnsdistrikt Djursland Indhold Nyt fra distriktet 02 Brand / Redning / Miljø 03 Kompagniøvelse Hjemmeværnskompagni Djursland 05 Aktivitetskalender oktober-december 2008 07 Kompagniøvelse

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Forbedring af distriktsforeningsstrukturen

Forbedring af distriktsforeningsstrukturen Forbedring af distriktsforeningsstrukturen Midtvejsmøde 5. november 2011 1 Disposition Udredning om beføjelser til ændring Forventninger til distriktsforeningerne Procedurer for delegerede og kandidater

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2.

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. Kære pårørende til soldater ved DANCON KFOR 18. Jeg vil starte med at understrege, at I alle kan være stolte af jeres soldater.

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET : HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2014 MAJA FROMSEIER PETERSEN MIE KATRINE LASSESEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI SURVEY leverer data til forsknings- og analyseformål: Vi

Læs mere

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Lanmanager-2 (LANMAN-2). M100 (hæren). Ingen

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

CV ~ Thomas Oxbøll. Fra januar 2007 overført som IT projektleder ved et hjemmeværnselement, under Forsvarskommandoens IT Tjeneste.

CV ~ Thomas Oxbøll. Fra januar 2007 overført som IT projektleder ved et hjemmeværnselement, under Forsvarskommandoens IT Tjeneste. 9. marts 2007 Personlige oplysninger ADRESSE Lammefjordsvej 11 4300 Holbæk Tlf. 59 43 92 48 Mob. 24 48 82 67 Mail: thomas@oxboell.dk CV ~ Thomas Oxbøll STATUS Arbejde: ~ Ansat i forsvaret fra 1989 i Flyvevåbnet

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces..

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. 20000 m², Åbent 56 h/uge, 520 000 besøgende / år. Brand, Vand & Storm, Værdiredning,

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer HVS 3413-001-01 OKT 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 HVS-INFO... 6 Hvad finder man på HVS-INFO...6 Uddannelseskrav... 8 Den lovpligtige uddannelse (LPU)...9

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Bevogtning B. Kort navn C. Formål Uddannelsen skal

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere