CH OPU S SPALTE OPU SEKTIONEN HDEJY. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CH OPU S SPALTE OPU SEKTIONEN HDEJY. Nr. 01 2015"

Transkript

1 Kontaktperson Henrik L. Christensen CH OPU/MJ Mail: Tlf Tørk Egeberg UO/PL Mail: Tlf Tonny Bjerregaard OO-OE/KN Mail: Tlf Brian Jørgensen UBM/SSG Mail: Tlf OPU SEKTIONEN HDEJY Arbejdsområder Overordnet ledelse af OPU. Årsprogram og AKOS ved DST. NK-møder ved DST. Overordnet kontrol og tilsyn ved UAFD. Udarbejder DIR og oplæg. Uddannelseskontrol og opfølgning. RGN og DST ØV FØ UDD på DST-niveauet. Kontakt til HVK ESH og INFHVK EJY. Al oplysning om UDD generelt. HJVØV Efterretningsmæssig virksomhed og MYN STØVGAR. Plankompleks og O-virksomhed. PO virksomhed og indsættelser/reevapol. UDD af OPC/PLANC og POC for ST. Kontakt for POHVK ARH, POHVK RAN og FRIV ST. POC for SIGTJ, SKUD, HUND, SPR, SAN og IDR med respektive FAGLÆ. Skydning og skydebaner. POC ved DST for skydeperioder. Kontakt for HVK DJL, HVK FRS og HVK HST. POUDD sammen FAGLÆ/PO KØUDD og RYDASS. Herunder sneberedskab. OP MAT og vedl. af VH-planer. Kontakt for STHVK EJY, HVK ARS, MUHVK ARH og HVK SAM. Nr NYHEDSBREV FRA OPERATIONS- OG UDDANNELSESSEKTIONEN VED HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØSTJYLLAND Velkommen til OPU HD Østjylland. Her vil du altid kunne se, hvem der bestrider hvilken funktion samt deres respektive sagsområder. Derudover vil CH OPU altid have en fast spalteplads her på forsiden. Nyhedsbrevet fungerer på den måde, at du på næste side kan se en opslagstavle med post-it stickers. Opslagstavlen er en slags indholdsfortegnelse til nyhedsbrevet. Frank Huusmann FBM/OBM/OS Mail: Tlf CH OPU S SPALTE Nyhedsbrevet genopstår! Det kunne være overskriften for dette brev. Brevet blev midlertidig lukket grundet udsendelser og vakancer ved distritket, men nu er vi klar igen. Vi har spurgt ud blandt underafdelingerne, om vi skulle genoptage det, og svaret var overvejende ja. Så det gør vi. Men det bliver i en ny ramme. Vi vil ikke længere udsende på faste terminer, men i stedet udsende ved behov. Dvs. når der er et behov. Enten for at informere om de seneste aktiviteter, eller for at flage nye aktiviteter op. Eller både og. Der vil stadig være mulighed for at få en artikel bragt, hvis man gerne vil dele en oplevelse eller lægge op til et kommende arrangement. Men hovedparten af indholdet vil forventeligt blive skrevet og redigeret i operations- og uddannelsessektionen. Dog vil vi ikke længere bruge nyhedsbrevet som et debatforum. Det skabte for mange forviklinger, og vi ønsker ikke at bidrage til mudderkast i offentlighed. Desuden havde flere vanskeligt ved at adskille indlægsskriverens holdning fra distriktets. God kamp.

2 Nr OPU OPSLAGSTAVLEN! Distriktets nye operationsbefalingsmand. Mød ham her! Våbenopbevaring i politisk oprørte vande. Staben af lægger rapport og giver nye input. Status hvervning og nye tiltag med soldat for en dag. Sommerindsættelser ved Politihjemmeværnskompagni Randers. Tiden efter Krudttønden. Hvad nu? Den nye aktivitetsoversigt er på vej. Læs om Hjemmeværnets landsøvelse Regionsøvelsen Sådan bliver det!

3 Nye hvervetiltag til støtte for aktivtallet ved underafdelingerne. INFOELM arbejder hele tiden med understøttelse af nye tiltag til sikring af det nødvendige antal aktive til løsning af de operative opgaver. Af Leif Møller, LD INFOELM Soldat for en dag. Hvervning i HDEJY går overordnet rigtigt godt. Vi har en jævn tilstrømning af nye medlemmer på ca. 10 % af den aktive styrke fordelt over hele året. Pr. 25 JUN 2015 var tallet 41 nye medlemmer. Men nogle enheder kan godt bruge flere, og gennemsnitsalderen i andre enheder er stadig ret høj. Derfor afholder vi Soldat for en dag i forbindelsen med FELTØV SEP Vi inviterer alle til at komme og prøve at være soldat lørdag den 26 SEP. Formålet er at give de fremmødte en oplevelse og indsigt i, hvad det vil sige at være medlem af Hjemmeværnet. Dagen vil starte med en orientering om Hjemmeværnet, de forskellige enheder og mulighederne, hvordan man ansøger om medlemskab, og hvilke krav der er for at blive medlem. Derefter skal deltagerne prøve kræfter med forskellige opgaver som soldat, signallære, afstandsbedømmelse, kort og kompas, førstehjælp, lidt eksercits og motion. De skal også rundt og se hvorledes de enheder, der er på øvelse løser deres opgaver. Til afslutning vil de blive orienteret om ansøgningsproceduren og, hvis de ikke allerede har taget beslutning om at blive medlem, inviteret til orienteringsaftener rundt i HDEJY efterfølgende. HDEJY får også mange henvendelser fra vi stiller op -portalen, som er en landsdækkende portal, hvor alle interesserede kan søge oplysninger om Hjemmeværnet. Alle henvendelser fordeles efter adresse og postnummer til de distrikter, som de bor i. INFOELM sørger derefter for at vidersende oplysningerne til den enhed, som bedst matcher med deres oplysninger og adresse. Herigennem modtager vi mellem 100 og 120 henvendelser om året. Ikke alle bliver til nye soldater, men det viser den store interesse der er for Hjemmeværnet.

4 Når mange uvarslede indsættelser rammer, gør de det ofte samme sted. Denne gang blev det Politihjemmeværnskompagni Randers. Og det er bestemt en særlig udfordring, når det sker i en i forvejen travl periode. Men det lader sig heldigvis gøre med særlig indsats fra underafdelingerne. Sommeren er for mange enheder en periode, hvor man får luft til at samle lidt op, holde fri med familien og samle kræfter til endnu et nyt halvår. For Politikompagnierne og politienhederne forholder det sig omvendt. Det gode vejr og de mange lange lyse timer åbner for en lang række profilerende arrangementer, hvor byer, kommuner og lokalsamfund samler mange folk til alt lige fra koncerter, sportsarrangementer til udstillinger og meget andet. Oven i disse arrangementer kommer så de uvarslede indsættelser. Disse retter sig som oftest mod vores rydningsassistenter og vores politihjemmeværnsenheder. Et eksempel på dette er de nylige indsættelser i Randers og Havndal nord for Randers. Den ene, branden i Hotel Randers i centrum af byen, med en indsættelseslængde på 6 hele dage. Der er ingen tvivl om, at to sådanne indsættelser, sammen med en større planlagt indsættelse, er noget af en udfordring for de fleste kompagnier. Alligevel formåede politikompagni Randers at gennemføre alle opgaver med støtte fra hjemmeværnskompagni Favrskov. Samlet indsættelsestid på mere end 600 timer. Ovenstående situation er ikke enestående for en sommerperiode. Og netop derfor er det yderst vigtigt, at alle enhedstyper deltager i de samlede løsning af pålagte opgaver. Heldigvis gør vi det rigtigt godt ved Hjemmeværnsdistrikt Østjylland. Alligevel er der er stadig behov for mere samvirke. Det håber vi på, at underafdelingerne vil være med til at finde løsninger på i fremtiden.

5 HJV landsøvelse juni Chefen for Hjemmeværnet har befalet gennemførelse af én stor samlet landsøvelse for alle underafdelinger i Hjemmeværnet. Det hele skal gennemføres omkring Fredericia. Af KN Tonny Bjerregaard, OPU02. Hjemmeværnsledelsen har besluttet at samle Hjemmeværnet til én stor samlet øvelse i og omkring Fredericia i perioden juni med deltagelse fra alle tre værn. Som planen ser ud i øjeblikket skal der holdes underafdelingsevents fredag 3. juni ved den enkelte underafdeling hvor interesserede inviteres til et åbent hus arrangement. Sent fredag nat/tidlig lørdag morgen forskydes der så fra underafdelingslokalerne til et nærmere udpeget sted i eller i nærheden af Fredericia. Her opbygges der så en camp fra hver Hjemmeværnsdistrikt, og hvor den enkelte underafdeling indgår som en del af en større samlet øvelse, eller hvis underafdelingen ønsker det, som en del af et større samlet uddannelses tilbud, alt efter hvad den enkelte underafdeling har behov for/ønsker om. Denne camp kører så frem til søndag morgen hvor der nedbrydes, og alle begiver sig mod Fredericia hvor der afholdes en kæmpe parade, hvori der også deltager repræsentanter for Kongehuset og Folketinget. Det betyder også, at det er den enkelte underafdeling der selv definere sine ønsker og behov fra lørdag morgen til søndag morgen, og disse ønsker og behov vil blive inkorporeret i TRNM/HDEJY samlede plan for øvelsen. Underafdelingens planlægning skal indeholde detaljeret plan for transport og aktiviteter. Det er den videre plan, at jeg umiddelbart efter sommerferien indkalder til et møde hvor jeg forhåbentlig gerne skulle have lidt flere informationer til Jer. Jeg ved, at det er en stor opgave, og at det kræver en ekstraordinær indsat i underafdelingerne, men jeg kan så til gengæld love, at det bliver en fantastisk oplevelse, en oplevelse man måske kun får denne ene gang. Jeg kan kun opfordre til, at så mange som overhovedet muligt deltager i denne fantastiske øvelse.

6 Tiden efter Krudttønden. Af KN Tonny Bjerregaard. Efter de meget tragiske hændelser ved Krudttønden den 14. februar og ved Synagogen i Krystalgade den 15. februar har det sviret med rygter omkring oprettelse af en beredskabsstyrke som Rigspolitichefen angiveligt skulle have bedt Hjemmeværnet om at opstille. Det er IKKE korrekt. Politiet har IKKE bedt Hjemmeværnet om at opstille en sådan beredskabsstyrke. Derimod har Værns Fælles Kommando (VFK) anmodet Hjemmeværnskommandoen (HJK) om at undersøge mulighederne for opstilling af en bevogtningsstyrke på et 8 24 timers beredskab og med en indsættelsesvarighed på op til 72 timer. Det er HJK nu gået i gang med sammen med Rigspolitiet at undersøge muligheden for, så før der foreligger en af Forsvarsministeren godkendt indstilling til oprettelse af en sådan beredskabsstyrke, vil der ikke nogen form for hverken udpegning af enheder eller tildeling af materiel til denne beredskabsstyrke. Våbenopbevaring. På baggrund af de tragiske hændelser i februar måned ved Krudttønden og Synagogen i Krystalgade i København, hvor det viste sig, at det gerningsvåben der var brugt var stjålet fra Hjemmeværnet, besluttede CHV, at lave en midlertidig inddragelse af bundstykkerne til vores våben, således der ikke var et fuldt funktionsduelige våben på privat bopæl. Inddragelsen af bundstykkerne var nødvendig for at bevare Hjemmeværnets handlefrihed på længere sigt, og for at lette det politiske pres fra visse partier om inddragelse af alle Hjemmeværnets våben her og nu. Hjemmeværnskommandoen har efterfølgende lavet en række forsøg med nye våbenskabe og kammerlåse, og disse forsøg er nu godkendt af FE og politiets våbenteknikere, men afventer en ny forsvarsministers godkendelse. Så indtil denne godkendelse foreligger, må vi alle væbne os med lidt tålmodighed. HDEJY vender tilbage så snart der er nyt omkring implementering af ny løsning.

7 Ny mand ved distriktet. (Indledning ved CHOPU) Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland har igen fået nu medarbejder i OPUsektionen. Denne gang er vi blevet tilgodeset med en stor kapacitet indenfor køretøjer og omskolinger samt et fantastisk netværk til Hærens kamp- og ildstøtte center, hvilket vi også hilser velkomment med glæde. Traditionen tro lader vi altid den nye lave sin egen intro i det førstkommende nummer af nyhedsbrevet. Med en varm velkomst overgiver jeg derfor ordet til OS Frank Huusmann-Hansen. Mit navn er Frank Huusmann-Hansen, 43 år og fra Silkeborg. Jeg er gift med Gitte 46 år, som arbejder for Hærens konstabel og korperal forening (HKKF). Vi har tilsammen 4 sammenbragte børn i alderen 11 til 25 år. Jeg er født og opvokset i Holstebro, og det var også ved Jydske Dragonregiment (JDR) i Holstebro at jeg aftjente min værnepligt i 1991, og været tilknyttet lige siden. Personlige interesser er sport, natur og at rejse. Tjenesteforløb: Værnepligt i 1991 som infantarist, som konstabel skiftede jeg derefter til kampvognene, hvor det tog 7 år at udleve en drengedrøm. I 2000 skiftede jeg til Stabseskadronen og blev bjærgningsmand. I en sen alder i 2007 tog på sergentskolen i Sønderborg, og vendte hjem som bjærgningskommandør og derefter som Sektionsfører, udnævnt oversergent i I 2012 startede jeg på Hærens kampskole i Oksbøl som faglærer/sagbehandler indenfor bjærgning og stabeliserede våbensystemer, med fokus på operativ virke og uddannelse. Udsendelser. I 1993 blev jeg udsendt med kampvognene til Bosnien under FN, og siden da blev det til yderligere 4 missioner til Bosnien, en enkelt til Kosovo, 3 til Afghanistan og derudover 8 ture til som afløser eller instruktør til Afghanistan. Jeg ser mig selv som engageret, opsøgende, fleksibel og sætter mig ind i de ansvarsområder jeg bliver tildelt. Derudover er jeg en medspiller, der søger løsninger på dagligdagens problemer. Mine arbejds- og sagsområder ved distriktet er: Rydningsassistenterne, KØUDD, POUDD, sneberedskab, vagt ordning generelt, operativt materiel, idræt, samt tilsyn og kontakt til: STHVK EJY, HVK ARS, MUHVK ARH og HVK SAM.

8 Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands feltøvelse Dette års store øvelse i rammen af én samlet regionsøvelse på tværs af hele ansvarsområdet. Af PL Tørk Egeberg. Regionens feltøvelse 2015 afholdes i tiden fra den SEP. Grundlæggende vil weekenden være bygget op omkring et terror scenarie. Det er hensigten at gøre weekenden så taktisk som muligt, betydende at fra øvelsesstart til afslutning vil vi forsøge at lave ét langt øvelsesforløb. Derfor har vi forsøgt at bygge øvelsesrammen op som en reel hændelse, hvor fredag den 25. september vil være aktivering af personel inkl. uddannelse og befaling til førerne. Lørdag den 26. september vil indeholde en masse nødvendig klargørende uddannelse samt indøvelse af færdigheder, før alle indsættes omkring kl lørdag aften og indtil søndag middag. Weekenden er delt op i en infanterilinje og en bevogtningslinje. Og heraf opstilling af hhv. et INFHVK under ledelse af KN John Sønder, og et BEVHVK under ledelse af KN Mikkel Andersen. Infanteriet vil træne lørdag i Tirstrup med fokus på indsættelse om aftenen, og bevogtningsenhederne i Hevring inden for skydning, bevogtningsmateriel m.m. Begge kompagnier vil blive indsat lørdag aften, hvor BEVHVK vil have til opgave at bevogte Tirstrup, og INFHVK indsættes efter BEF. Motivationen for at deltage er, at alle får en unik mulighed for at være en del af en større helhed. Alle niveauer fra staben til enkeltmand trænes samtidig, og der laves socialt arrangement for alle lørdag aften, hvor man kan skabe og genopfriske bånd og hygge sig. Primo august sendes en folder ud til alle med information omkring øvelsen. Senest i uge 29 vil alle få retningslinjer omkring oprettelse af aktiviteter til weekenden.

9 Stabens 1. halvår af Af Jens Møller Poulsen KN/FO1 Nr Stabens arbejde i 1. halvår af 2015 har været fokuseret på egen enhedsuddannelse frem mod STØVGAR 21. marts (Stabsøvelse Garnison) og STUD (Stabsuddannelse) for underafdelingsstabe. Endvidere har vi sideløbende søgt nye Stabsofficerer gennem udsendelse af en hvervebrochure til en udvalgt gruppe af hjemmeværnssoldater blandt distriktets reserve. Vi har i 1. halvår lært, at kært barn har mange navne. Da jeg tilbage på sergentskolen lærte 5. punkts-befalingen, startede vi med; pkt. 1. Situationen, pkt. a. Fjenden..og det er her, at barnet har fået mange navne, vi har siden lært at bruge benævnelser som; Modstanderen, Truslen og det sidste nye udtryk som vi skal vende os til er; Aktøren. Grunden til, at vi skifter mellem disse benævnelser er, at det vi som hjemmeværn kan blive indsat til, kan være alt fra en bevogtning i en krigssituation, over særlig og almindelig hjælp til Politiet, men vi kan også blive indsat i samfundsmæssige opgaver, herunder storm og sneberedskab. Da en hver befaling til os, og vores underlagte enheder skal bygges op som en 5. punktsbefaling, vil det virke mærkeligt at omtale en Storm som Fjenden, men snare som Truslen. Som Stab skal vi løbende forholde os til, og justere vores tankesæt i forbindelse med stabsproceduren til udarbejdelse af en operationsbefaling. Vores Fjende skifter karakter fra befaling til befaling, men vi oplever også befalinger, som rummer både Modstander, Trussel og Aktør. Særlig vores E-sektion skal evne løbende, at holde sig ajour og skelne mellem de forskellige begreber, samt sikre løbende informations flow til resten af Staben. STØVGAR Årets STØVGAR var et godt eksempel, da temaet var STORM! 2 Storme kunne ramme Østjylland, den ene ville risiker at ramme fra vestlig retning i den nordlige del af distriktet, medens en anden ville risikere at ramme fra østlig retning i den sydlige del af distriktet. Begge storme ville give oversvømmelser og træfald. Opgaver: Almindelig hjælp til Politiet i Århus og Randers i form af trafikregulering i forbindelse med oversvømmelser. Evakuering af borgere i Århus og Randers Afspærring i forbindelse med stormskader i Århus og Randers.

10 Følgende elementer skulle Staben blandet andet overveje. Ville stormen ramme den nordlige del af distriktet, ville alle broer over Randersfjord efter stor sandsynlighed blive indpassable ved vandets tilbageløb efter stormen, og ville stormen ramme den sydlige del af distriktet, ville Århus Å og Brabrandsøen give oversvømmelser der ville gøre E45 ved Harlev indpassabel, samt give store trafikmæssige problemer i Århus by? Hertil kom, at temperaturen var omkring frysepunktet. Windchill-faktoren, hvor lang tid ad gangen kunne soldaterne være ude? Hvordan skulle vi indsætte vores soldater, hvis vi risikerede at de byer, som vi primært skulle planlægge at indsættes til, kunne risikere at blive delt på grund af oversvømmelser, og sidst men ikke mindst, hvilken storm ville ramme? Efter en lang, interessant og ikke mindst lærerig stabsprocedure på omkring 6 timer, lykkes det os at udarbejde en operationsbefaling som Regionen var tilfreds med. En befaling, som ved befalingsudgivelsen, blev givet i en mere billedelig version, end den traditionelle mere stakado mæssige version. STUUD for underafdelingstabe. Staben lancerede ved Chefmødet i januar måned et tilbud om, at gennemfører uddannelse af PLANGRP (plangrupperne) ved underafdelingerne med det formål, at sætte fokus på befalingsudarbejdelsen ikke alene bør ligge på KC, men at KC skal bruge sine nærmeste specialister til at rådføre sig med, og trykprøve sine operative overvejelser inden de bliver formuleret til en egentlig befaling. Ligeledes sættes fokus på brugen og forståelsen af ensartede ord og begreber, samt en ensartet opstilling af en befaling med tilhørende kalker og bilag. Første seance blev gennemført lørdag d. 13. juni, da HVKDJL mødte med 7 motiverede soldater/stabspersoner. Idéen med stabsuddannelse for underafdelinger er, at udstyre KC og hans plangruppe med en række begreber, rutiner og procedurer som sikre en velovervejet og gennembearbejdet operationsbefaling for eget kompagni. Som kursusleder oplevede jeg, at HVKDJL deltagere udvite et åbent og videns begærligt sind, og alle gjorde deres til, at undervisningsforløbet og dagen blev gennemført i en god indlæringsånd hvor alle bidrog med kommentarer, spørgsmål og oplevelser. Efter en lang dag med dels undervisning i grundlæggede begreber omkring operative overvejelser og vejen fra OPTISIMU til en mere stringent stabsprocedure, til direkte indøvning af BB stabs-procedure for underafdeling, lykkes det HVKDJL at udarbejde meget flot og klar befaling som af Mikkel blev udgivet til kompagniets delingsfører (spillet af instruktørerne fra Staben).

11 Næste seance er planlagt til 15. august, med tilmelding via HVK.dk senest 3. august. Udvalgte kompagnier er inviteret jævnfør tidligere informationsskrivelse til KC erne. Da tilsagnene fra til inviterede kompagnier er lidt sløje pt. har kun HVK SAM givet positiv tilsagn på invitationen - åbner det dog mulighed for, at kompagnier som ikke havde mulighed for at deltage i juni, nu kan komme med på afbud. God sommer til alle fra Staben. Udfærdigelse af aktivitetsoversigten for 2016 og status for forløbet. Den maj gennemførtes aktivitetsseminaret for 2016 på Ryes Kaserne. Formålet med seminaret var at få fastsat og forankret de overordnede aktiviteter for 2016 i samarbejde med kompagnierne. Der var rig mulighed for dialog og koordinering på tværs af enhederne, og mellem distriktet og kompagnierne, og dette skabte et godt arbejdsflow med mulighed for at få afklaringer på spørgsmål her og nu. Distriktet mener overordnet, semianret var en succes, da alle udviste stor seriøsitet i arbejdet, og rammerne for AKOS 2016 kom på plads med fælles accept. Fremadrettet vil uddannelsessøjlen foretage en rundrejse og få alle detaljerne på plads i forhold til aktiviteterne for Vi håber, at aktivitetsseminaret for 2017 vil blive et lige så godt og produktivt som dette års, og vi ser frem til den løbende dialog omkring Slutteligt vil distriktet producere og udsende en kalenderoversigt til alle aktive i distriktet. Så hold øje med postkassen fra november af.

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet magasinet nr. 2 /Juni 2008 05 Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet Tema: Samarbejde med forsvaret Færre timer ved 33 skrivebordet Læserrejser www.hjv.dk

Læs mere

magasinet Tema: Det nære hjemmeværn Kronprinsessen i hjemmeværnet Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne Flyverne får fat i de unge

magasinet Tema: Det nære hjemmeværn Kronprinsessen i hjemmeværnet Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne Flyverne får fat i de unge magasinet nr. 1 /Februar 2008 26 Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne 36 Flyverne får fat i de unge Tema: Det nære hjemmeværn 40 Politikere om dansk forsvar Kronprinsessen i hjemmeværnet

Læs mere

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig magasinet NR. 3 /SEPTEMBER 2008 Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig 40 46 Terror bekæmpes af de stille helte Jubilæum og plakatkunst På vej til Afghanistan Veldrevet

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan [ nr. 3 september 2013 ] magasinet Tættere samarbejde giver nye muligheder Energi og åbne arme i lufthavnen Side 16-21 Gratis armbånd på bagsiden Læs mere på side 15 Civile kompetencer i spil: Hjemmeværnet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

magasinet Hjemmeværnets største indsættelse Aldrig har så mange været i sving så længe Hjemmeværnet får ny chef til maj

magasinet Hjemmeværnets største indsættelse Aldrig har så mange været i sving så længe Hjemmeværnet får ny chef til maj magasinet nr. 1 / marts 2010 Hjemmeværnets største indsættelse Side 6-13 5 Aldrig har så mange været i sving så længe 19 Hjemmeværnet får ny chef til maj 36 Savnet så snart de var ude af lejren 40 Kampagne:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

magasinet Han lukkede og 30 slukkede i Irak Kursisterne er i centrum Tåregas og skarpe skud Æressabler til marinere nr.

magasinet Han lukkede og 30 slukkede i Irak Kursisterne er i centrum Tåregas og skarpe skud Æressabler til marinere nr. magasinet nr. 3 /september 2007 Han lukkede og 30 slukkede i Irak 11 Kursisterne er i centrum 26 Tåregas og skarpe skud 33 Æressabler til marinere VÆLG EN UDDANNELSE der er et springbræt eller et ståsted

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER 2001.. tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus,

Læs mere

MARTHA. Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV hjælper havbiologerne til søs

MARTHA. Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV hjælper havbiologerne til søs MARTHA Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet 21.935 Så mange timer sejlede MHV s fartøjer for Søværnet i 2010 Ny organisation MHV har fået sin egen chef, flere ansatte og mere tid til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere