CH OPU S SPALTE OPU SEKTIONEN HDEJY. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CH OPU S SPALTE OPU SEKTIONEN HDEJY. Nr. 01 2015"

Transkript

1 Kontaktperson Henrik L. Christensen CH OPU/MJ Mail: Tlf Tørk Egeberg UO/PL Mail: Tlf Tonny Bjerregaard OO-OE/KN Mail: Tlf Brian Jørgensen UBM/SSG Mail: Tlf OPU SEKTIONEN HDEJY Arbejdsområder Overordnet ledelse af OPU. Årsprogram og AKOS ved DST. NK-møder ved DST. Overordnet kontrol og tilsyn ved UAFD. Udarbejder DIR og oplæg. Uddannelseskontrol og opfølgning. RGN og DST ØV FØ UDD på DST-niveauet. Kontakt til HVK ESH og INFHVK EJY. Al oplysning om UDD generelt. HJVØV Efterretningsmæssig virksomhed og MYN STØVGAR. Plankompleks og O-virksomhed. PO virksomhed og indsættelser/reevapol. UDD af OPC/PLANC og POC for ST. Kontakt for POHVK ARH, POHVK RAN og FRIV ST. POC for SIGTJ, SKUD, HUND, SPR, SAN og IDR med respektive FAGLÆ. Skydning og skydebaner. POC ved DST for skydeperioder. Kontakt for HVK DJL, HVK FRS og HVK HST. POUDD sammen FAGLÆ/PO KØUDD og RYDASS. Herunder sneberedskab. OP MAT og vedl. af VH-planer. Kontakt for STHVK EJY, HVK ARS, MUHVK ARH og HVK SAM. Nr NYHEDSBREV FRA OPERATIONS- OG UDDANNELSESSEKTIONEN VED HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØSTJYLLAND Velkommen til OPU HD Østjylland. Her vil du altid kunne se, hvem der bestrider hvilken funktion samt deres respektive sagsområder. Derudover vil CH OPU altid have en fast spalteplads her på forsiden. Nyhedsbrevet fungerer på den måde, at du på næste side kan se en opslagstavle med post-it stickers. Opslagstavlen er en slags indholdsfortegnelse til nyhedsbrevet. Frank Huusmann FBM/OBM/OS Mail: Tlf CH OPU S SPALTE Nyhedsbrevet genopstår! Det kunne være overskriften for dette brev. Brevet blev midlertidig lukket grundet udsendelser og vakancer ved distritket, men nu er vi klar igen. Vi har spurgt ud blandt underafdelingerne, om vi skulle genoptage det, og svaret var overvejende ja. Så det gør vi. Men det bliver i en ny ramme. Vi vil ikke længere udsende på faste terminer, men i stedet udsende ved behov. Dvs. når der er et behov. Enten for at informere om de seneste aktiviteter, eller for at flage nye aktiviteter op. Eller både og. Der vil stadig være mulighed for at få en artikel bragt, hvis man gerne vil dele en oplevelse eller lægge op til et kommende arrangement. Men hovedparten af indholdet vil forventeligt blive skrevet og redigeret i operations- og uddannelsessektionen. Dog vil vi ikke længere bruge nyhedsbrevet som et debatforum. Det skabte for mange forviklinger, og vi ønsker ikke at bidrage til mudderkast i offentlighed. Desuden havde flere vanskeligt ved at adskille indlægsskriverens holdning fra distriktets. God kamp.

2 Nr OPU OPSLAGSTAVLEN! Distriktets nye operationsbefalingsmand. Mød ham her! Våbenopbevaring i politisk oprørte vande. Staben af lægger rapport og giver nye input. Status hvervning og nye tiltag med soldat for en dag. Sommerindsættelser ved Politihjemmeværnskompagni Randers. Tiden efter Krudttønden. Hvad nu? Den nye aktivitetsoversigt er på vej. Læs om Hjemmeværnets landsøvelse Regionsøvelsen Sådan bliver det!

3 Nye hvervetiltag til støtte for aktivtallet ved underafdelingerne. INFOELM arbejder hele tiden med understøttelse af nye tiltag til sikring af det nødvendige antal aktive til løsning af de operative opgaver. Af Leif Møller, LD INFOELM Soldat for en dag. Hvervning i HDEJY går overordnet rigtigt godt. Vi har en jævn tilstrømning af nye medlemmer på ca. 10 % af den aktive styrke fordelt over hele året. Pr. 25 JUN 2015 var tallet 41 nye medlemmer. Men nogle enheder kan godt bruge flere, og gennemsnitsalderen i andre enheder er stadig ret høj. Derfor afholder vi Soldat for en dag i forbindelsen med FELTØV SEP Vi inviterer alle til at komme og prøve at være soldat lørdag den 26 SEP. Formålet er at give de fremmødte en oplevelse og indsigt i, hvad det vil sige at være medlem af Hjemmeværnet. Dagen vil starte med en orientering om Hjemmeværnet, de forskellige enheder og mulighederne, hvordan man ansøger om medlemskab, og hvilke krav der er for at blive medlem. Derefter skal deltagerne prøve kræfter med forskellige opgaver som soldat, signallære, afstandsbedømmelse, kort og kompas, førstehjælp, lidt eksercits og motion. De skal også rundt og se hvorledes de enheder, der er på øvelse løser deres opgaver. Til afslutning vil de blive orienteret om ansøgningsproceduren og, hvis de ikke allerede har taget beslutning om at blive medlem, inviteret til orienteringsaftener rundt i HDEJY efterfølgende. HDEJY får også mange henvendelser fra vi stiller op -portalen, som er en landsdækkende portal, hvor alle interesserede kan søge oplysninger om Hjemmeværnet. Alle henvendelser fordeles efter adresse og postnummer til de distrikter, som de bor i. INFOELM sørger derefter for at vidersende oplysningerne til den enhed, som bedst matcher med deres oplysninger og adresse. Herigennem modtager vi mellem 100 og 120 henvendelser om året. Ikke alle bliver til nye soldater, men det viser den store interesse der er for Hjemmeværnet.

4 Når mange uvarslede indsættelser rammer, gør de det ofte samme sted. Denne gang blev det Politihjemmeværnskompagni Randers. Og det er bestemt en særlig udfordring, når det sker i en i forvejen travl periode. Men det lader sig heldigvis gøre med særlig indsats fra underafdelingerne. Sommeren er for mange enheder en periode, hvor man får luft til at samle lidt op, holde fri med familien og samle kræfter til endnu et nyt halvår. For Politikompagnierne og politienhederne forholder det sig omvendt. Det gode vejr og de mange lange lyse timer åbner for en lang række profilerende arrangementer, hvor byer, kommuner og lokalsamfund samler mange folk til alt lige fra koncerter, sportsarrangementer til udstillinger og meget andet. Oven i disse arrangementer kommer så de uvarslede indsættelser. Disse retter sig som oftest mod vores rydningsassistenter og vores politihjemmeværnsenheder. Et eksempel på dette er de nylige indsættelser i Randers og Havndal nord for Randers. Den ene, branden i Hotel Randers i centrum af byen, med en indsættelseslængde på 6 hele dage. Der er ingen tvivl om, at to sådanne indsættelser, sammen med en større planlagt indsættelse, er noget af en udfordring for de fleste kompagnier. Alligevel formåede politikompagni Randers at gennemføre alle opgaver med støtte fra hjemmeværnskompagni Favrskov. Samlet indsættelsestid på mere end 600 timer. Ovenstående situation er ikke enestående for en sommerperiode. Og netop derfor er det yderst vigtigt, at alle enhedstyper deltager i de samlede løsning af pålagte opgaver. Heldigvis gør vi det rigtigt godt ved Hjemmeværnsdistrikt Østjylland. Alligevel er der er stadig behov for mere samvirke. Det håber vi på, at underafdelingerne vil være med til at finde løsninger på i fremtiden.

5 HJV landsøvelse juni Chefen for Hjemmeværnet har befalet gennemførelse af én stor samlet landsøvelse for alle underafdelinger i Hjemmeværnet. Det hele skal gennemføres omkring Fredericia. Af KN Tonny Bjerregaard, OPU02. Hjemmeværnsledelsen har besluttet at samle Hjemmeværnet til én stor samlet øvelse i og omkring Fredericia i perioden juni med deltagelse fra alle tre værn. Som planen ser ud i øjeblikket skal der holdes underafdelingsevents fredag 3. juni ved den enkelte underafdeling hvor interesserede inviteres til et åbent hus arrangement. Sent fredag nat/tidlig lørdag morgen forskydes der så fra underafdelingslokalerne til et nærmere udpeget sted i eller i nærheden af Fredericia. Her opbygges der så en camp fra hver Hjemmeværnsdistrikt, og hvor den enkelte underafdeling indgår som en del af en større samlet øvelse, eller hvis underafdelingen ønsker det, som en del af et større samlet uddannelses tilbud, alt efter hvad den enkelte underafdeling har behov for/ønsker om. Denne camp kører så frem til søndag morgen hvor der nedbrydes, og alle begiver sig mod Fredericia hvor der afholdes en kæmpe parade, hvori der også deltager repræsentanter for Kongehuset og Folketinget. Det betyder også, at det er den enkelte underafdeling der selv definere sine ønsker og behov fra lørdag morgen til søndag morgen, og disse ønsker og behov vil blive inkorporeret i TRNM/HDEJY samlede plan for øvelsen. Underafdelingens planlægning skal indeholde detaljeret plan for transport og aktiviteter. Det er den videre plan, at jeg umiddelbart efter sommerferien indkalder til et møde hvor jeg forhåbentlig gerne skulle have lidt flere informationer til Jer. Jeg ved, at det er en stor opgave, og at det kræver en ekstraordinær indsat i underafdelingerne, men jeg kan så til gengæld love, at det bliver en fantastisk oplevelse, en oplevelse man måske kun får denne ene gang. Jeg kan kun opfordre til, at så mange som overhovedet muligt deltager i denne fantastiske øvelse.

6 Tiden efter Krudttønden. Af KN Tonny Bjerregaard. Efter de meget tragiske hændelser ved Krudttønden den 14. februar og ved Synagogen i Krystalgade den 15. februar har det sviret med rygter omkring oprettelse af en beredskabsstyrke som Rigspolitichefen angiveligt skulle have bedt Hjemmeværnet om at opstille. Det er IKKE korrekt. Politiet har IKKE bedt Hjemmeværnet om at opstille en sådan beredskabsstyrke. Derimod har Værns Fælles Kommando (VFK) anmodet Hjemmeværnskommandoen (HJK) om at undersøge mulighederne for opstilling af en bevogtningsstyrke på et 8 24 timers beredskab og med en indsættelsesvarighed på op til 72 timer. Det er HJK nu gået i gang med sammen med Rigspolitiet at undersøge muligheden for, så før der foreligger en af Forsvarsministeren godkendt indstilling til oprettelse af en sådan beredskabsstyrke, vil der ikke nogen form for hverken udpegning af enheder eller tildeling af materiel til denne beredskabsstyrke. Våbenopbevaring. På baggrund af de tragiske hændelser i februar måned ved Krudttønden og Synagogen i Krystalgade i København, hvor det viste sig, at det gerningsvåben der var brugt var stjålet fra Hjemmeværnet, besluttede CHV, at lave en midlertidig inddragelse af bundstykkerne til vores våben, således der ikke var et fuldt funktionsduelige våben på privat bopæl. Inddragelsen af bundstykkerne var nødvendig for at bevare Hjemmeværnets handlefrihed på længere sigt, og for at lette det politiske pres fra visse partier om inddragelse af alle Hjemmeværnets våben her og nu. Hjemmeværnskommandoen har efterfølgende lavet en række forsøg med nye våbenskabe og kammerlåse, og disse forsøg er nu godkendt af FE og politiets våbenteknikere, men afventer en ny forsvarsministers godkendelse. Så indtil denne godkendelse foreligger, må vi alle væbne os med lidt tålmodighed. HDEJY vender tilbage så snart der er nyt omkring implementering af ny løsning.

7 Ny mand ved distriktet. (Indledning ved CHOPU) Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland har igen fået nu medarbejder i OPUsektionen. Denne gang er vi blevet tilgodeset med en stor kapacitet indenfor køretøjer og omskolinger samt et fantastisk netværk til Hærens kamp- og ildstøtte center, hvilket vi også hilser velkomment med glæde. Traditionen tro lader vi altid den nye lave sin egen intro i det førstkommende nummer af nyhedsbrevet. Med en varm velkomst overgiver jeg derfor ordet til OS Frank Huusmann-Hansen. Mit navn er Frank Huusmann-Hansen, 43 år og fra Silkeborg. Jeg er gift med Gitte 46 år, som arbejder for Hærens konstabel og korperal forening (HKKF). Vi har tilsammen 4 sammenbragte børn i alderen 11 til 25 år. Jeg er født og opvokset i Holstebro, og det var også ved Jydske Dragonregiment (JDR) i Holstebro at jeg aftjente min værnepligt i 1991, og været tilknyttet lige siden. Personlige interesser er sport, natur og at rejse. Tjenesteforløb: Værnepligt i 1991 som infantarist, som konstabel skiftede jeg derefter til kampvognene, hvor det tog 7 år at udleve en drengedrøm. I 2000 skiftede jeg til Stabseskadronen og blev bjærgningsmand. I en sen alder i 2007 tog på sergentskolen i Sønderborg, og vendte hjem som bjærgningskommandør og derefter som Sektionsfører, udnævnt oversergent i I 2012 startede jeg på Hærens kampskole i Oksbøl som faglærer/sagbehandler indenfor bjærgning og stabeliserede våbensystemer, med fokus på operativ virke og uddannelse. Udsendelser. I 1993 blev jeg udsendt med kampvognene til Bosnien under FN, og siden da blev det til yderligere 4 missioner til Bosnien, en enkelt til Kosovo, 3 til Afghanistan og derudover 8 ture til som afløser eller instruktør til Afghanistan. Jeg ser mig selv som engageret, opsøgende, fleksibel og sætter mig ind i de ansvarsområder jeg bliver tildelt. Derudover er jeg en medspiller, der søger løsninger på dagligdagens problemer. Mine arbejds- og sagsområder ved distriktet er: Rydningsassistenterne, KØUDD, POUDD, sneberedskab, vagt ordning generelt, operativt materiel, idræt, samt tilsyn og kontakt til: STHVK EJY, HVK ARS, MUHVK ARH og HVK SAM.

8 Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands feltøvelse Dette års store øvelse i rammen af én samlet regionsøvelse på tværs af hele ansvarsområdet. Af PL Tørk Egeberg. Regionens feltøvelse 2015 afholdes i tiden fra den SEP. Grundlæggende vil weekenden være bygget op omkring et terror scenarie. Det er hensigten at gøre weekenden så taktisk som muligt, betydende at fra øvelsesstart til afslutning vil vi forsøge at lave ét langt øvelsesforløb. Derfor har vi forsøgt at bygge øvelsesrammen op som en reel hændelse, hvor fredag den 25. september vil være aktivering af personel inkl. uddannelse og befaling til førerne. Lørdag den 26. september vil indeholde en masse nødvendig klargørende uddannelse samt indøvelse af færdigheder, før alle indsættes omkring kl lørdag aften og indtil søndag middag. Weekenden er delt op i en infanterilinje og en bevogtningslinje. Og heraf opstilling af hhv. et INFHVK under ledelse af KN John Sønder, og et BEVHVK under ledelse af KN Mikkel Andersen. Infanteriet vil træne lørdag i Tirstrup med fokus på indsættelse om aftenen, og bevogtningsenhederne i Hevring inden for skydning, bevogtningsmateriel m.m. Begge kompagnier vil blive indsat lørdag aften, hvor BEVHVK vil have til opgave at bevogte Tirstrup, og INFHVK indsættes efter BEF. Motivationen for at deltage er, at alle får en unik mulighed for at være en del af en større helhed. Alle niveauer fra staben til enkeltmand trænes samtidig, og der laves socialt arrangement for alle lørdag aften, hvor man kan skabe og genopfriske bånd og hygge sig. Primo august sendes en folder ud til alle med information omkring øvelsen. Senest i uge 29 vil alle få retningslinjer omkring oprettelse af aktiviteter til weekenden.

9 Stabens 1. halvår af Af Jens Møller Poulsen KN/FO1 Nr Stabens arbejde i 1. halvår af 2015 har været fokuseret på egen enhedsuddannelse frem mod STØVGAR 21. marts (Stabsøvelse Garnison) og STUD (Stabsuddannelse) for underafdelingsstabe. Endvidere har vi sideløbende søgt nye Stabsofficerer gennem udsendelse af en hvervebrochure til en udvalgt gruppe af hjemmeværnssoldater blandt distriktets reserve. Vi har i 1. halvår lært, at kært barn har mange navne. Da jeg tilbage på sergentskolen lærte 5. punkts-befalingen, startede vi med; pkt. 1. Situationen, pkt. a. Fjenden..og det er her, at barnet har fået mange navne, vi har siden lært at bruge benævnelser som; Modstanderen, Truslen og det sidste nye udtryk som vi skal vende os til er; Aktøren. Grunden til, at vi skifter mellem disse benævnelser er, at det vi som hjemmeværn kan blive indsat til, kan være alt fra en bevogtning i en krigssituation, over særlig og almindelig hjælp til Politiet, men vi kan også blive indsat i samfundsmæssige opgaver, herunder storm og sneberedskab. Da en hver befaling til os, og vores underlagte enheder skal bygges op som en 5. punktsbefaling, vil det virke mærkeligt at omtale en Storm som Fjenden, men snare som Truslen. Som Stab skal vi løbende forholde os til, og justere vores tankesæt i forbindelse med stabsproceduren til udarbejdelse af en operationsbefaling. Vores Fjende skifter karakter fra befaling til befaling, men vi oplever også befalinger, som rummer både Modstander, Trussel og Aktør. Særlig vores E-sektion skal evne løbende, at holde sig ajour og skelne mellem de forskellige begreber, samt sikre løbende informations flow til resten af Staben. STØVGAR Årets STØVGAR var et godt eksempel, da temaet var STORM! 2 Storme kunne ramme Østjylland, den ene ville risiker at ramme fra vestlig retning i den nordlige del af distriktet, medens en anden ville risikere at ramme fra østlig retning i den sydlige del af distriktet. Begge storme ville give oversvømmelser og træfald. Opgaver: Almindelig hjælp til Politiet i Århus og Randers i form af trafikregulering i forbindelse med oversvømmelser. Evakuering af borgere i Århus og Randers Afspærring i forbindelse med stormskader i Århus og Randers.

10 Følgende elementer skulle Staben blandet andet overveje. Ville stormen ramme den nordlige del af distriktet, ville alle broer over Randersfjord efter stor sandsynlighed blive indpassable ved vandets tilbageløb efter stormen, og ville stormen ramme den sydlige del af distriktet, ville Århus Å og Brabrandsøen give oversvømmelser der ville gøre E45 ved Harlev indpassabel, samt give store trafikmæssige problemer i Århus by? Hertil kom, at temperaturen var omkring frysepunktet. Windchill-faktoren, hvor lang tid ad gangen kunne soldaterne være ude? Hvordan skulle vi indsætte vores soldater, hvis vi risikerede at de byer, som vi primært skulle planlægge at indsættes til, kunne risikere at blive delt på grund af oversvømmelser, og sidst men ikke mindst, hvilken storm ville ramme? Efter en lang, interessant og ikke mindst lærerig stabsprocedure på omkring 6 timer, lykkes det os at udarbejde en operationsbefaling som Regionen var tilfreds med. En befaling, som ved befalingsudgivelsen, blev givet i en mere billedelig version, end den traditionelle mere stakado mæssige version. STUUD for underafdelingstabe. Staben lancerede ved Chefmødet i januar måned et tilbud om, at gennemfører uddannelse af PLANGRP (plangrupperne) ved underafdelingerne med det formål, at sætte fokus på befalingsudarbejdelsen ikke alene bør ligge på KC, men at KC skal bruge sine nærmeste specialister til at rådføre sig med, og trykprøve sine operative overvejelser inden de bliver formuleret til en egentlig befaling. Ligeledes sættes fokus på brugen og forståelsen af ensartede ord og begreber, samt en ensartet opstilling af en befaling med tilhørende kalker og bilag. Første seance blev gennemført lørdag d. 13. juni, da HVKDJL mødte med 7 motiverede soldater/stabspersoner. Idéen med stabsuddannelse for underafdelinger er, at udstyre KC og hans plangruppe med en række begreber, rutiner og procedurer som sikre en velovervejet og gennembearbejdet operationsbefaling for eget kompagni. Som kursusleder oplevede jeg, at HVKDJL deltagere udvite et åbent og videns begærligt sind, og alle gjorde deres til, at undervisningsforløbet og dagen blev gennemført i en god indlæringsånd hvor alle bidrog med kommentarer, spørgsmål og oplevelser. Efter en lang dag med dels undervisning i grundlæggede begreber omkring operative overvejelser og vejen fra OPTISIMU til en mere stringent stabsprocedure, til direkte indøvning af BB stabs-procedure for underafdeling, lykkes det HVKDJL at udarbejde meget flot og klar befaling som af Mikkel blev udgivet til kompagniets delingsfører (spillet af instruktørerne fra Staben).

11 Næste seance er planlagt til 15. august, med tilmelding via HVK.dk senest 3. august. Udvalgte kompagnier er inviteret jævnfør tidligere informationsskrivelse til KC erne. Da tilsagnene fra til inviterede kompagnier er lidt sløje pt. har kun HVK SAM givet positiv tilsagn på invitationen - åbner det dog mulighed for, at kompagnier som ikke havde mulighed for at deltage i juni, nu kan komme med på afbud. God sommer til alle fra Staben. Udfærdigelse af aktivitetsoversigten for 2016 og status for forløbet. Den maj gennemførtes aktivitetsseminaret for 2016 på Ryes Kaserne. Formålet med seminaret var at få fastsat og forankret de overordnede aktiviteter for 2016 i samarbejde med kompagnierne. Der var rig mulighed for dialog og koordinering på tværs af enhederne, og mellem distriktet og kompagnierne, og dette skabte et godt arbejdsflow med mulighed for at få afklaringer på spørgsmål her og nu. Distriktet mener overordnet, semianret var en succes, da alle udviste stor seriøsitet i arbejdet, og rammerne for AKOS 2016 kom på plads med fælles accept. Fremadrettet vil uddannelsessøjlen foretage en rundrejse og få alle detaljerne på plads i forhold til aktiviteterne for Vi håber, at aktivitetsseminaret for 2017 vil blive et lige så godt og produktivt som dette års, og vi ser frem til den løbende dialog omkring Slutteligt vil distriktet producere og udsende en kalenderoversigt til alle aktive i distriktet. Så hold øje med postkassen fra november af.

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

TRNM AKOS 2015. Version 3 af 10 DEC 2014. TOR 1 Nytårsdag SØN 1 1 FRE 2 Minimums-bemanding LØR 3 TIR 3. MAN 5 TOR 5 RGN rådsmøde 15-1.

TRNM AKOS 2015. Version 3 af 10 DEC 2014. TOR 1 Nytårsdag SØN 1 1 FRE 2 Minimums-bemanding LØR 3 TIR 3. MAN 5 TOR 5 RGN rådsmøde 15-1. TOR 1 Nytårsdag SØN 1 1 FRE 2 Minimums-bemanding MAN 2 LØR 3 TIR 3 INTERN U-E SEK SEMINAR SØN 4 6 ONS 4 2015-1 MAN 5 TOR 5 RGN rådsmøde 15-1 LEHUIN møde TIR 6 FRE 6 2 ONS 7 LØR 7 TOR 8 SØN 8 FRE 9 MAN

Læs mere

UDD DIR HVK Holstebro 2015

UDD DIR HVK Holstebro 2015 UDD DIR HVK Holstebro 2015-1 - Overordnede produktionsmål Formål: Formålet med overordnet produktionsmål er at give den enkelte viden og holdninger, således at alle har mulighed for at arbejde hen mod

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

HJV Landsøvelse 2016

HJV Landsøvelse 2016 HJV Landsøvelse 2016 Indhold HJV Landsøvelse 2016... 1 Den største Hjemmeværnsøvelse i nyere tid... 2 HDSSJ Opgave... 3 Skitser... 4 Overordnet Tidsplan... 7 Hvorfor en Landsøvelse... 8 Fremtoning... 8

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

ØVELSE BLAA NEGL. Tidsrum: FRE 26 FEB SØN 28 FEB 2016. Mødetid: Fredag d. 26 FEB senest kl. 1730

ØVELSE BLAA NEGL. Tidsrum: FRE 26 FEB SØN 28 FEB 2016. Mødetid: Fredag d. 26 FEB senest kl. 1730 Øvelsens navn: BLAA NEGL Tidsrum: FRE 26 FEB SØN 28 FEB 2016 Mødetid: Fredag d. 26 FEB senest kl. 1730 ØVELSE Mødested: Påklædning: Transport: Forplejning: E.N.O. Kampuniform M/84 eller M/11med basis,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Direktiv for Hjemmeværnskompagni Holstebro

Direktiv for Hjemmeværnskompagni Holstebro Direktiv for Hjemmeværnskompagni Holstebro UKLASSIFICERET 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORMÅL... 4 MÅL... 4 OPSTILLING... 4 ENKADRERING... 4 PERSONELLETS PLIGTER... 4 AFLØNNING AF PSN...

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2009 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST

AKTIVITETSOVERSIGT 2009 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST AKTIVITETSOVERSIGT 2009 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST Virksomhedslukket: 19-10-2008 22:38:44 Versionering: 2. udgave DATO I 2009 Årsag 02-04 FEB FHV studieperiode XX-XX XXX FHDE Studieperiode 06-13 APR

Læs mere

oktober 2017 Oberst Jens Sund, skolechef

oktober 2017 Oberst Jens Sund, skolechef oktober 2017 En travl sommer Hjemmeværnsskolen har haft rigeligt at se til hen over sommeren, med både Sommerkursus i Nymindegab (med rekordhøjt antal deltagere og et stort sommerløb), jubilæum for uddannelsesugen

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem 2009: 1. Øvelse støtte til hæren 04-01-09 (Den Norske Telemarkbataljon) havnen Ålborg. 2. Delings Øvelse 060309. 3. PTR-KUR Støtte til JGK 11 til 12-03-09 Klokkeholm og Hals. 4. 60års jubilæum hjv. 5.

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 JAN 2017 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af DELINGSFØRERKURSUS (DFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Følgende agenda var udsendt på forhånd: 1. Præsentationsrunde 2. Spisning 3. Formandens opgaver 4. Sekretærens opgaver 5. Medlemsstatus

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Et travlt år med Hvervning i stor Nye køretøjer HJV

Et travlt år med Hvervning i stor Nye køretøjer HJV Hvervning i Bramming en stor succes Et travlt år med Hvervning i stor Nye køretøjer opgaver stil HJV 1 Kompagnimagasinet 2015-1 Redaktør: John Norqvist Samuelsen (pohvksvj-kc@hjv.dk) Niels-Peter Lorentsen

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

RESERVESTYRKEN VED 4 NSBTN LD-R MJ-R FRANK DAVIDSEN 4. NATIONALE STØTTEBATALJON HAR BRUG FOR EN AKTIV RESERVE!

RESERVESTYRKEN VED 4 NSBTN LD-R MJ-R FRANK DAVIDSEN 4. NATIONALE STØTTEBATALJON HAR BRUG FOR EN AKTIV RESERVE! RESERVESTYRKEN VED 4 NSBTN LD-R MJ-R FRANK DAVIDSEN 4. NATIONALE STØTTEBATALJON HAR BRUG FOR EN AKTIV RESERVE! AGENDA Reservens organisation Gensidige forventninger Uddannelse og aktiviteter Kontraktforhold

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016

Læs mere

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Sommeren 2016 Nyt fra Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn

Sommeren 2016 Nyt fra Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Sommeren 2016 Nyt fra Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn VELKOMMEN TIL NYT FRA HASLE KOMPAGNIET Fejlerevej 1 3782 Klemensker Hjemmeside: www.hjv.dk/oe/hvkhsl e-post: hvkhsl@hjv.dk Formålet

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig hjælp til Politiet

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig hjælp til Politiet Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Almindelig hjælp til Politiet Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 16 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om hjemmeværnet (beretning nr. 7/03) 3. maj 2010 RN A505/10 I. Indledning

Læs mere

FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 Dato FLV HJV/FHV FHD OSA 1 Nytår

FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 Dato FLV HJV/FHV FHD OSA 1 Nytår FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 1 Nytår 2 3 4 5 6 7 8 OSA S HVE 286 VB Eftersyn Søgård 9 HJV ledelse rund rejse 08 TFR midt OSA S HVE 284 VB eftersyn HJV ledelse Herning hallerne

Læs mere

ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016

ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016 ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016 Agenda Præsentation af kompagniledelsen Hold FEB 2016 Indhold i værnepligtsuddannelsen Ændringer ift. i gamle dage Hvad/Hvordan? HRU (konstabelelev) og sergentskole Spørgsmål

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 23-06-2015 Indhold Indledning... 1 Evaluering af KO-CUP... 2 Evaluering af

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup 2. Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup Skynd dig - at tilmelde dig Pink Cup - den meget farverige og festlige golfturnering som

Læs mere

Politikompagni Hardsyssel

Politikompagni Hardsyssel Politikompagni Hardsyssel Kompagni-Nyt JAN 2012 Reference: BM-mødet 10 JAN 2012 i KMPLOK Nyt fra fg. KC. 1. Peter Greve startede med at byde Tonny Bjerregård velkommen. Herefter uddelte han diplomer til

Læs mere

HDSEJ UKLASSIFICERET Udarbejdet: JAN 2015 Virksomhedsplan. Udarbejdet af: KC [VIRKSOMHEDSPLAN - HVKBIL] Side 1. Side 1

HDSEJ UKLASSIFICERET Udarbejdet: JAN 2015 Virksomhedsplan. Udarbejdet af: KC [VIRKSOMHEDSPLAN - HVKBIL] Side 1. Side 1 2015 HDSEJ UKLASSIFICERET Udarbejdet: JAN 2015 [VIRKSOMHEDSPLAN - HVKBIL] Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold KAPITEL 1 - FORORD... 4 KAPITEL 2 - GENERELT... 5 2-1 CHEFDIREKTIV 2015... 5 1. Generelt....

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til informationsofficersfunktionen samt kunne varetage tjenesten

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2007 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST

AKTIVITETSOVERSIGT 2007 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST AKTIVITETSOVERSIGT 2007 FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØST Virksomhedslukket: 23-07-200714:11:30 DATO I 2007 Årsag 26-28 MAR 2007 FHDE Studieperiode 2-4 APR 2007 Påskeferie 18 MAJ 2007 Efter Kristi himmelfartsdag

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE Beretning til foreningsgeneralforsamling 31. marts 2014 1 Præsentation 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 Floorball

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/ Side 1 af 10 Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/006088-7 Et aspekt i dette er, at der skal være plads og rum i byen til alle byens borgere. Dette også til byens hjemløse

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Indledning: Året der gik i hjemmeværnet. Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan 2015. Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

Lindersv ld September 2014. Nyhedsbrev

Lindersv ld September 2014. Nyhedsbrev Lindersv ld September 2014 I løbet af foråret og sommeren har Victor, en af vores elever haft gang i sin egen lille skolehave, som består af et bed, hvor han har sået gulerødder og solsikker. Solsikkerne

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 18. september 2013 kl. 15.00 i bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere