Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

2

3 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

4 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER Tjekliste 6 Husk! 7 Sikkerhedsforskrifter 7 1. Tilslutningsalternativer for CTC EcoAir Generelt 8 2. Tekniske data Tilslutning 400 V 3N~ Komponenternes placering Måltegning Kølemediumsystem Drift og vedligeholdelse Afisning Ventilatoren Vedligeholdelse Periodisk vedligeholdelse Nedlukning Beholder til kondensvand Fejlfinding/afhjælpning Luftproblemer Alarmer Cirkulation og afisning Installation Placering af varmepumpen Klargøring og dræning Kondensvand Rørinstallation Rørtilslutning Eksempel på rørtilslutning Cirkulationspumpe Styring/strømforsyning Driftsområde El-installation Kommunikationsforbindelser Tilslutning af 1. varmepumpe Seriekobling af varmepumper El-installation 400V 3N~ Tilslutning af efterfølgende stik CTC Basic Display (tilbehør) Tilslutning Alarmudgang Tilslutning af styresystemet Generelt Inkopplingsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Stykliste Eldiagram 400V 3N~ Første start Støjdata Følerdata Overensstemmelseserklæring 38 Enertech AB forbeholder sig retten til at foretage ændringer og rette eventuelle trykfejl. 4 CTC EcoAir 400

5 Tillykke med købet af dit nye produkt! Den komplette udendørs luft til vand-varmepumpe CTC EcoAir 400 er en udendørs luft til vand-varmepumpe, som trækker varme ud af udendørsluften og anvender den i husets varmesystem. CTC EcoAir 400 fungerer ved en udetemperatur på ned til -22 C. Varmepumpen kan sluttes til CTC EcoZenith eller til den eksisterende kedel via styresystemet CTC EcoLogic PRO. CTC EcoAir 400 er konstrueret til at køre med en høj virkningsgrad og et lavt lydniveau. Varmepumpen har indbygget afisning med hedgas, hvilket holder fordamperslangen fri for is og opretholder en høj virkningsgrad. Gem denne vejledning med installations- og vedligeholdelsesanvisninger. Hvis varmepumpen vedligeholdes korrekt, vil du have glæde af din CTC EcoAir 400 i mange år. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver. CTC EcoAir 400 5

6 Generelle oplysninger Tjekliste Tjeklisten skal udfyldes af installatøren. Hvis der skal udføres service, kan det blive nødvendigt at overlevere dette dokument. Installationen skal altid foretages i henhold til installations- og vedligeholdelsesvejledningen. Installationen skal altid foretages af en akkrediteret installatør. Efter installationen skal enheden gennemgås, og funktionerne skal kontrolleres i henhold til nedenstående: Rørinstallation Varmepumpen er fyldt, placeret og justeret på den rigtige måde i henhold til instruktionerne. Varmepumpen er placeret, så den kan serviceres. Lade-/radiatorpumpens kapacitet (afhængig af det anvendte system) er stor nok til den nødvendige gennemstrømning. Åbn radiatorventiler (afhængig af det anvendte system) og andre relevante ventiler. Tæthedsprøve. Udluft systemet. Kontrollér, at de fornødne sikkerhedsventiler fungerer korrekt. Der er truffet foranstaltninger til håndtering af kondensvand. El-installation Strømafbryder. Korrekt fast ledningsføring. De fornødne følere er monteret. Tilbehør. Oplysninger til kunden (tilpasset til den aktuelle installation) Opstart med kunde/installatør. Menuer/betjeningsknapper på det valgte system. Installations- og vedligeholdelsesvejledning udleveret til kunden. Kontrol og påfyldning af varmesystem. Information om finjusteringer. Alarminformation. Funktionstest af de monterede sikkerhedsventiler. Garanti og forsikring. Oplysninger om procedurer i forbindelse med fejlmelding. Dato/kunde Dato/installatør 6 CTC EcoAir 400

7 Husk! Kontrollér særligt følgende punkter ved levering og installation: Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Anbring produktet på et solidt fundament. CTC EcoAir 400 er fra fabrikken udstyret med en beholder til kondensvand, hvorfra kondensvandet ledes ud i en afløbsrende, en nedløbsbrønd, et nedløbsrør eller anden form for afløb. Tænk derfor over, hvor du placerer produktet. Hvis kondensvandsrøret ikke anvendes, skal fundamentet være konstrueret således, at kondensvand og smeltevand kan trænge ned i jorden. Byg en "afløbsrende" under varmepumpen. Fjern cm jord, og fyld op med grus for at opnå bedst mulig dræning. Den udendørs enhed skal stå i vater tjek efter med et vaterpas. Du kan finde flere oplysninger om placering af produktet i kapitel 6 og 7. Husk, at fripladsen foran produktet skal være mindst 2 meter, så der kan udføres service. Der skal installeres fleksible slanger tættest på varmepumpen. De udendørs rør skal isoleres grundigt med vejrbestandigt isoleringsmateriale. Sørg for, at de rør, der anvendes mellem varmepumpen og varmesystemet, har de fornødne dimensioner. Sørg for, at cirkulationspumpen har den fornødne kapacitet til at pumpe vandet til varmepumpen. CTC EcoAir 400 7

8 Sikkerhedsforskrifter Nedenstående sikkerhedsforskrifter skal følges ved håndtering, installation og drift af varmepumpen: Sluk for sikkerhedsafbryderen, inden der udføres arbejde på produktet. Produktet må ikke spules med vand. Ved håndtering af produktet med løfteøje eller lignende, skal det kontrolleres, at hejseudstyr, øjebolte osv. ikke er beskadigede. Gå aldrig ind under det ophejsede produkt. Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Arbejde på produktets kølesystem må kun udføres af en køletekniker med F-gas-autorisation. Produkterne kræver ingen årlig kontrol når det gælder lækagekontrol af kølemiddel. Dette udstyr er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under overvågning eller har fået instruktioner angående brug af systemet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.! Hvis disse anvisninger ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse af systemet, er Enertechs forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. 8 CTC EcoAir 400

9 1. Tilslutningsalternativer for CTC EcoAir Generelt Nedenstående illustration viser de forskellige tilslutningsalternativer for CTC EcoAir 400. I visse tilfælde kan en CTC Converter eller et CTC Basic Display være påkrævet. Se kapitlet Tilslutning af styresystemet. Alternativ A CTC EcoAir 400 kan tilsluttes til nedenstående produkter.! CTC EcoZenith i250 kan sluttes til produkter med en udgangseffekt på op til 11 kw. CTC Basic Display CTC EcAir CTC EcoLogic Pro 551! Ældre produkter (version 3) skal bruge CTC Converter som tolk til at styre CTC EcoAir 400. CTC EcoLogicPro CTC Basic Display CTC EcoZenith i550pro CTC EcoZenith i250 Alternativ B CTC EcoAir 400 kan anvendes sammen med en eksisterende kedel via tilbehøret CTC Basic Display. Dette kan ske med en fast temperatur (fast kondensering) eller baseret på termostatstyring. Eftersom standardversionen af CTC EcoAir 400 ikke har sin egen styring, er tilbehøret CTC Basic Display påkrævet. CTC EcoPart 400 CTC EcoPart 400 CTC EcoAir 400 9

10 2. Tekniske data 2.1 Tilslutning 400 V 3N~ CTC EcoAir Elektriske data Udgangseffekt 1) Indgangseffekt 1) 400V 3N~ 50 Hz kw 6.2/4.8/ /6.0/4.7 kw 1.3/1.3/ /1.6/1.6 COP 1) 4.78/3.69/ /3.76/3.02 Mærkestrøm 2) A Maksimal startstrøm A Vandvolumen L Kølemediummængde (R407C, fluorholdige kg drivhusgassergwp 1774) CO 2 -ækvivalenter ton Afbrydeværdi pressostat HT bar 31 Maks. driftstryk, vand (PS) bar 2.5 Mål (H x B x D) Kompressortype mm 1080 x 1245 x 545 Scroll / PVE FV50S Luftvolumen m 3 /h Ventilatorhastighed rpm Ventilatoreffekt W Vægt kg ) vandtemperatur 35 C og lufttemperatur +7/+2/-7 2) inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO CTC EcoAir Elektriske data 400V 3N~ 50 Hz Udgangseffekt 1) kw 11.5/8.8/ /12.0/ /13.9/11.5 Indgangseffekt 1) kw 2.4/2.3/ /3.4/ /3.9/3.9 COP 1) 4.86/3.83/ /3.57/ /3.54/3.02 Mærkestrøm 2) A Maksimal startstrøm A Vandvolumen L Kølemediummængde (R407C, fluorholdige kg drivhusgasser GWP 1774) CO 2 -ækvivalenter ton ) ) Afbrydeværdi pressostat HT bar 31 Maks. driftstryk, vand (PS) bar 2.5 Mål (H x B x D) Kompressortype mm 1180 x 1375 x 610 Scroll / PVE FV50S Luftvolumen (lav /høj hastighed) m 3 /h / /6200 Ventilatorhastighed (lav /høj hastighed) rpm / /715 Ventilatoreffekt W Vægt kg ) vandtemperatur 35 C og lufttemperatur +7/+2/-7 2) inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO ) hermetisk lukkede anlæg Produktet er ikke omfattet af krav til årlig kontrol, iflg. EU regler omkring CO2 udledning. Dog er der i Danmark skærpede krav og derfor er produktet omfattet af årlig kontrol, da 10 CTC kølemiddelmængde EcoAir 400 (HFC) er> 1 kg.

11 Maks. driftstryk, vand (PS) Mål (H x B x D) Kompressortype Luftvolumen Ventilatorhastighed Ventilatoreffekt Vægt 1) vandtemperatur 35 C og lufttemperatur +7/+2/-7 bar 2.5 mm 1080 x 1245 x 545 Scroll / PVE Generelle FV50S oplysninger m 3 /h rpm W kg ) inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO CTC EcoAir Elektriske data 400V 3N~ 50 Hz Udgangseffekt 1) kw 11.5/8.8/ /12.0/ /13.9/11.5 Indgangseffekt 1) kw 2.4/2.3/ /3.4/ /3.9/3.9 COP 1) 4.86/3.83/ /3.57/ /3.54/3.02 Mærkestrøm 2) A Maksimal startstrøm A Vandvolumen L Kølemediummængde (R407C, fluorholdige kg drivhusgasser GWP 1774) CO 2 -ækvivalenter ton ) ) Afbrydeværdi pressostat HT bar 31 Maks. driftstryk, vand (PS) bar 2.5 Mål (H x B x D) Kompressortype mm 1180 x 1375 x 610 Scroll / PVE FV50S Luftvolumen (lav /høj hastighed) m 3 /h / /6200 Ventilatorhastighed (lav /høj hastighed) rpm / /715 Ventilatoreffekt W Vægt kg ) vandtemperatur 35 C og lufttemperatur +7/+2/-7 2) inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO ) hermetisk lukkede anlæg Produktet er ikke omfattet af krav til årlig kontrol, iflg. EU regler omkring CO2 udledning. Dog er der i Danmark skærpede krav og derfor er produktet omfattet af årlig kontrol, da kølemiddelmængde (HFC) er> 1 kg.! OBS: I tilfælde af afvigelser gælder værdierne på produktets typeskilt. Ved servicering skal du altid kontrollere den rette mængde kølemedium på produktets typeskilt. CTC EcoAir

12 2.2 Komponenternes placering CTC EcoAir 400

13 Kompressor 2. 4-vejsventil 3. Varmeveksler 4. Ekspansionsventil 5. Højtryksføler 6. Lavtryksføler 7. Højtryksvagt 8. Tilslutningsboks 9. Udluftningsnippel/vand 10. Tørrefilter 11. Sugegasføler 12. Fremløbsføler 13. Returføler 14. Udeføler 15. Hedgasføler 16. Ventilator 17. Afisningsføler i fordamper 18. Føler på ventilator 19. Strømforsyning 20. Kommunikation 21. Strømforsyning 22. Kommunikationsprodukt 23. Kommunikation, seriekobling 24. Strømforsyning, cirkulationspumpe 25. Kommunikation, cirkulationspumpe 26. Typeskilt med serienummer mv. 27. Kompressorvarmer CTC EcoAir

14 2.3 Måltegning 406, A B C D E F G H I Ø28 Ø28 J K L A Kondensafløb G1-¼" 42 B C I D J E F G L H K 2.4 Kølemediumsystem TCE Ventilator 2. Fordamper 3. Luft 4. Kompressor 5. LT 6. HT 7. 4-vejsventil 8. Kondensator 9. T vand ud 10. T vand ind 11. Kontraventil 12. Ekspansionsventil 13. Tørrefilter 14. Schrader CTC EcoAir 400

15 3. Drift og vedligeholdelse Når installatøren har installeret den nye varmepumpe, bør denne sammen med brugeren kontrollere, at systemet er i fuldt funktionsdygtig stand. Installatøren skal vise, hvor strømafbrydere, reguleringsanordninger og sikringer sidder, så brugeren ved, hvordan systemet fungerer og skal vedligeholdes. Udluft radiatorerne (afhængig af det anvendte system) efter ca. tre dages drift, og fyld efter med vand, hvis det er nødvendigt. 3.1 Afisning CTC EcoAir 400 er udstyret med hedgasafisning. Varmepumpen kontrollerer konstant, om der er behov for afisning. Hvis det er tilfældet, sker der følgende: afisning starter, ventilatoren stopper, firevejsventilen skifter retning, og hedgas omledes til fordamperen. Der høres en hvæsende lyd, når vandet drænes fra fordamperen. Når produktet er afiset, starter ventilatoren, hedgas omledes til kondensatoren, og varmepumpen skifter tilbage til normal drift. 3.2 Ventilatoren Ventilatoren starter 15 sekunder før kondensatoren og bliver ved med at køre, indtil kompressoren stopper. Under afisning stopper ventilatoren, og den genstarter, når afisningen er færdig. 3.3 Vedligeholdelse En stor mængde vand passerer igennem fordamperen i CTC EcoAir 400. Blade og andre fremmedlegemer kan sætte sig fast og blokere for luftstrømmen. Mindst én gang om året skal fordamperslangen kontrolleres, og partikler, der blokerer for luftstrømmen, skal fjernes. Fordamperen og den udvendige kappe skal rengøres med en fugtig klud eller en blød børste. Det er ikke nødvendigt med anden periodisk vedligeholdelse eller inspektion. 3.4 Periodisk vedligeholdelse Efter tre ugers drift og derefter hver tredje måned i det første år. Derefter en gang om året: Kontrollér, at der ikke er utætheder i installationen. Kontrollér, at produktet og systemet er fri for luft; foretag udluftning efter behov. Kontrollér, at fordamperen er ren. Produktet er ikke omfattet af krav til årlig kontrol, iflg. EU regler omkring CO2 udledning. Dog er der i Danmark skærpede krav og derfor er produktet omfattet af årlig kontrol, da kølemiddelmængde (HFC) er> 1 kg. 3.5 Nedlukning Varmepumpen stoppes ved hjælp af hovedafbryderen. Hvis der er risiko for, at vandet fryser, skal du sørge for, at der er cirkulation gennem varmepumpen eller tømme CTC EcoAir 400 helt for vand. 3.6 Beholder til kondensvand Beholderen til kondensvand opsamler det kondensvand, der dannes på CTC EcoAirs fordamper under drift og afisning. Beholderen til kondensvand er udstyret med et elektrisk varmelegeme, som holder beholderen fri for is, når det er frostvejr. Beholderen til kondensvand er placeret nederst på bagsiden af CTC EcoAir 400. Du kan inspicere og rengøre beholderen til kondensvand ved at løfte i håndtaget og trække beholderen ud. Du kan købe et varmekabel som tilbehør og slutte det til EcoAir 400. Kablet installeres i det afløbsrør, der går fra beholderen til kondensvand til et frostfrit afløb. CTC EcoAir

16 4. Fejlfinding/afhjælpning CTC EcoAir 400 er konstrueret til at give driftsikkerhed og høj komfort samt til at have en lang levetid. Nedenfor kan du finde forskellige tip, som kan være til hjælp og vejledning i tilfælde af driftsproblemer. Hvis der opstår en fejl, skal du altid tage kontakt med den installatør, som har installeret enheden. Hvis installatøren vurderer, at det drejer sig om en materiale- eller fabrikationsfejl, tager denne kontakt til CTC-UK med henblik på at undersøge og udbedre fejlen. Angiv altid produktets serienummer. 4.1 Luftproblemer Hvis en skurrende lyd høres fra varmepumpen, skal du kontrollere, at den er korrekt udluftet. Fyld ved behov mere vand på, så det rigtige tryk opnås. Hvis lyden gentager sig, skal du ringe efter en tekniker, som kan undersøge årsagen. 4.2 Alarmer Eventuelle alarmer og informationstekster fra CTC EcoAir 400 vises på det produkt, som anvendes til at styre den. Der henvises derfor til vejledningen til det pågældende produkt. 4.3 Cirkulation og afisning Hvis cirkulationen mellem den indendørs og den udendørs enhed reduceres eller stopper, udløses højtryksvagten. Mulige årsager til dette: Cirkulationspumpen er defekt/for lille. Der er luft i rørene. Kondensatoren er blevet nulstillet. Andre mellemliggende blokeringer af vandgennemstrømningen. Under afisning stopper ventilatoren, men kompressoren fortsætter med at køre, og smeltevandet løber ned i beholderen til kondensvand under varmepumpen. Når afisningen stopper, starter ventilatoren igen, og umiddelbart herefter dannes der en dampsky bestående af fugtigt lugt, som kondenserer i den kolde luft udenfor. Dette er helt normalt, og den forsvinder igen efter nogle sekunder. Hvis varmepumpen ikke varmer tilstrækkeligt, skal du kontrollere, at der ikke er usædvanlige isdannelser. Mulige årsager til dette: Den automatiske afisningsfunktion er defekt. Der er ikke tilstrækkeligt med kølemedium (lækage). Ekstreme vejrforhold. Husk, at CTC EcoAir 400 er en luft til vand-varmepumpe, som har en lavere varmeeffekt, når udetemperaturen falder, og husets varmebehov stiger. Hvis temperaturen falder hurtigt, vil du derfor kunne opleve et fald i varmeeffekten. 16 CTC EcoAir 400

17 Generelle oplysninger 5. Installation Dette kapitel henvender sig til enhver, som har ansvaret for en eller flere af de installationer, der kræves for at sikre, at produktet fungerer, som brugeren ønsker det. Tag dig god tid til at gennemgå funktioner og indstillinger med brugeren og til at besvare eventuelle spørgsmål. Både installatør og varmepumpe har fordel af en bruger, som fuldt ud har forstået, hvordan systemet fungerer og skal vedligeholdes. Installationen skal udføres i henhold til gældende MCS-standarder. Se MIS 3005 og tilknyttede bygningsreglementer Del L, F og G. Produktet skal forbindes med en ekspansionsbeholder i et åbent eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning.! Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Varmepumpen arbejder med en fremløbs-/returtemperatur over kondensatoren på op til 65/58 C. CTC EcoAir Transport Transportér enheden til installationsstedet, inden emballagen fjernes. Håndtér produktet på følgende måde: kg Gaffeltruck Løftebånd rundt om pallen. BEMÆRK! Må kun anvendes med emballagen på plads. axbxc Fjernelse af emballagen Fjern emballagen, når varmepumpen er placeret ved siden af det sted, hvor den skal installeres. Kontrollér, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Kontrollér også, at leverancen er komplet i henhold til nedenstående liste. Leverancen omfatter: 1 stk. CTC EcoAir 400 varmepumpe Stik til strømforsyning 15 m kabel (LiYCY (TP)) med Stik til kommunikation CTC EcoAir CTC EcoAir

18 6. Placering af varmepumpen Placer varmepumpen, så støjen fra kompressoren og ventilatoren ikke forstyrrer omgivelserne. Undlad at placere varmepumpen lige ved siden af et soveværelsesvindue, en terrasse eller et hegn til naboen. CTC EcoAir 400 placeres normalt på en ydermur. Der skal være et frirum på mindst 250 mm (EcoAir ) eller 400 mm (EcoAir ) mellem produktet og muren, så den udendørs luft har fri passage ind gennem fordamperen. Hvis varmepumpen placeres i et hjørne, skal der være et frirum på mindst 250 mm mellem varmepumpens side og muren. Der skal være et frirum på mindst 2 meter mellem varmepumpen og eventuelle buske eller lignende. Tag hensyn til afstanden til nærmeste nabo ved at kontrollere støjdataene i kapitlet Støjdata. Den anbefalede afstand mellem enhederne er 400 mm. CTC EcoAirs ben skal stå stabilt på betonklodser eller lignende. Brug et vaterpas til at justere enheden, så den står helt i vater. Designet af stativet og pumpens vægt gør, at det ikke er nødvendigt at fastgøre enheden til jorden eller muren. Det anbefales ikke at installere varmepumpen på et afskærmet sted eller i et udhus eller en carport, fordi luften skal kunne passere så uhindret som muligt gennem varmepumpen, og udblæsningsluften må ikke blive suget ind i indtaget på enhedens bagside. Dette kan medføre unormal isdannelse i fordamperen. Hvis produktet placeres på et udsat sted, hvor der er ekstra barske vejrforhold, anbefales det at anvende egnet afskærmning eller en afskærmet placering.! Disse retningslinjer skal følges for at give CTC EcoAir 400 en optimal ydeevne. 400 mm ( ). 250 mm ( ) Min. 2 m Anbef. 400 mm 18 CTC EcoAir 400

19 7. Klargøring og dræning Varmepumpen skal placeres på en sådan måde, at huset ikke kan blive beskadiget, og kondensvandet nemt kan trænge ned i jorden. Fundamentet skal bestå af betonklodser eller lignende, som hviler på skærver eller grus. Byg en "afløbsrende" under varmepumpen. Husk, at der for de største modeller kan dannes op til 70 liter kondensvand om dagen under visse forhold. Grav et hul med en dybde på cm. Anbring en fugtmembran i hullet på den side, der vender ind mod husets fundament. Fyld hullet halvt op med grus, og læg betonklodser eller lignende ud. Sørg for, at afstanden (1155/1285) mellem midten af betonklodserne svarer til afstanden mellem varmepumpestativets ben. Brug et vaterpas til at kontrollere, at betonklodserne ligger i vater. Læg grus rundt om betonklodserne for at opnå optimal dræning afstand fra midte til midte 1155/ Groft grus i en dybde på ca cm. Betonklodser Betonklodser 1285 Fugtmembran ind mod husets 551 fundament. 451/ Betonklodser CTC EcoAir

20 7.1 Kondensvand Beholderen til kondensvand er indbygget i varmepumpen og bruges til at aflede det meste af kondensvandet. Beholderen kan sluttes til et egnet afløb. Tilslutningsdiameter: 42 mm. Der bør placeres et varmekabel (fås som tilbehør) i røret for at forhindre, at vandet fryser til is igen. Varmekablet sluttes til elskabet i CTC EcoAir 400 (arbejdet skal udføres af en autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med gældende regler). Hvis huset har kælder, anbefales det at lede kondensvandet til et indendørs gulvafløb (arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende regler). Røret skal installeres med hældning ind mod huset og over jorden (så der ikke kan løbe andet vand ind i kælderen). Åbninger i muren skal forsegles og isoleres. Der skal monteres en vandlås på den indvendige side for at forhindre, at der cirkulerer luft gennem røret. Hvis du har bygget en afløbsrende, skal kondensvandsrøret placeres i frostfri dybde. Kondensvandet kan også ledes ned i husets kloak, f.eks. via nedløbsrør. I så fald skal der placeres et varmekabel i rør, som ikke er frostfri. Vandlås 20 CTC EcoAir Frostfri dybde

21 8. Rørinstallation Installationen skal udføres i henhold til gældende MCS-standarder. Se MIS 3005 og tilknyttede bygningsreglementer Del L, F og G. Kedlen skal forbindes med en ekspansionsbeholder i et åbent eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning. 8.1 Rørtilslutning Returrør på mindst 22 mm (i forbindelse med ) og 28 mm (i forbindelse med ) i kobber tilsluttes til varmepumpen. Hvis rørene er lange, skal installatøren beregne de pumpeog rørdimensioner, der kræves for at klare den anbefalede minimumsgennemstrømning for den pågældende CTC EcoAir 400. Rørene mellem varmepumpen og kedlen skal føres således, at der ikke er noget højeste punkt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal det højeste punkt forsynes med en automatisk luftudskiller eller en inline-udlufter. Tilslutning til varmepumpen skal ske via en trådarmeret diffusionstæt slange til varmt vand med en diameter på min. 1". Den anbefalede slangelængde er 1000 mm for at forhindre, at støjen fra varmepumpen spredes ind i huset, og for at opfange eventuelle bevægelser i varmepumpen. Rør, der installeres udendørs, skal isoleres med mindst 13 mm isolering, som ikke er følsom over for vand. Sørg for, at isoleringen er tæt forseglet alle steder, og at samlingerne er tapet eller limet godt sammen. Indvendige rør skal isoleres frem til kedlen med mindst 9 mm isolering. Dette sikrer, at varmepumpen kan levere den højeste mulige temperatur til kedlen eller varmtvandsbeholderen uden tab. Produktet kan udluftes via den udluftningsventil, der sidder inde i kondensatoren. Diagram over trykforskel for CTC EcoAir 400 Trykforskel (kpa) 8! BEMÆRK!! Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning. Udluft kun denne ventil. De øvrige ventiler er til kølesystemet. Hvis de åbnes, kan kølemediet lække! EcoAir 406 EcoAir 408 EcoAir 410 EcoAir EcoAir ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Vandgennemstrømning (l/s) CTC EcoAir

22 8.2 Eksempel på rørtilslutning EcoAir/EcoZenith i250 L CTC EcoZenith i250 L har rør i bagerste højre hjørne, som skal sluttes til varmepumpen. Varmepumpens nederste tilslutning sluttes til den højre tilslutning set forfra, således at vandet pumpes ud til varmepumpen. Varmepumpens øverste tilslutning sluttes dermed til venstre tilslutning. 1. Trådarmeret diffusionstæt slange til varmt vand, min. 1". Slangelængde 1000 mm fra enheden. 2. Udgående (opvarmet) vand, tilslutning med Ø28 mm på kondensatoren. 3. Indgående (koldt) vand, tilslutning med Ø28 mm på kondensatoren. 4. Kobberrør med minimum Ø22 mm isoleret udvendigt med 13 mm isolering. 5. Indvendige rør er isoleret med 9 mm isolering. 6. Udluftningsventil EcoAir/EcoZenith i250 H På CTC EcoZenith i250 H sluttes varmepumpen direkte til ladepumpen, som sidder under beholderen. Varmepumpens nederste tilslutning skal sluttes til ladepumpen, således at vandet pumpes ud til varmepumpen. Varmepumpens øverste tilslutning sluttes til højre skifteventil via ladepumpen.! Du opnår den bedst mulige ydeevne, hvis du isolerer udendørs og indendørs rør som anbefalet i vejledningen. 22 CTC EcoAir 400

23 9. Cirkulationspumpe Valget af cirkulationspumpe afhænger af systemets type. Sørg for, at cirkulationspumpen er stor nok, således at der er et tilstrækkeligt flow gennem varmepumpen. Cirkulationspumpen kan enten tilsluttes internt i CTC EcoAir 400 eller eksternt via styreenheden. Ladepumpen forsyner CTC EcoAir 400 med vand. Hvis udetemperaturen er under +2 C, kører ladepumpen konstant for at sikre, at vandet ikke fryser. Hvis produktet er installeret på et sted, hvor der kan forekomme strømsvigt, anbefales det at supplere med en nødstrømsgenerator til ladepumpen. Alternativt kan der installeres mekanisk frostsikring. Intern tilslutning Med en intern tilslutning styres flowet gennem cirkulationspumpen af styreenheden i CTC EcoAir 400. Styresystemet til CTC EcoAir 400 overvåger og sikrer, at enheden arbejder inden for dens driftsområde. Du opnår den bedst mulige ydeevne, hvis du vælger en af cirkulationspumperne i klasse A, som er angivet nedenfor. CTC EcoAir Yonos Para PWM 7,0 Varenr.: CTC EcoAir 410 Yonos Para PWM 7,5 Varenr.: CTC EcoAir UPM GEO Varenr.: Ekstern tilslutning Med en ekstern tilslutning installeres en cirkulationspumpe, så det rette flow gennem varmepumpen kan garanteres. Indstil den rette temperaturforskel ved at justere cirkulationspumpens hastighed. Dette skal gøres for at sikre, at man opnår den rette temperaturforskel ved den aktuelle udetemperatur som vist i tabellen. Udetemperatur ( C) CTC EcoAir 406 Fremløb 35 C Flow = 0,21 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 C 8 C CTC EcoAir 408 Fremløb 35 C Flow = 0,27 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 C 7,5 C CTC EcoAir 410 Fremløb 35 C Flow = 0,39 l/s 4 C 5 C 6 C 6,5 C 7 ºC 8 C CTC EcoAir 415 Fremløb 35 C Flow = 0,55 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 ºC 7,5 C CTC EcoAir 420 Fremløb 35 C Flow = 0,64 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 ºC 7,5 C I visse systemer med EcoLogic skal hele varmesystemets flow gå via varmepumpen, så derfor skal pumpen dimensioneres til flowet i hele systemet. For at der kan opnås sikker drift, skal følgende flow opretholdes: CTC EcoAir 406: 760 l/h CTC EcoAir 408: 960 l/h CTC EcoAir 410: l/h CTC EcoAir 415: l/h CTC EcoAir 420: l/h Dette giver en temperaturforskel på ca. 7 C ved en udetemperatur på +7 C og en fremløbstemperatur på 35 C. CTC EcoAir

24 9.1 Styring/strømforsyning CTC EcoZenith i550 Pro Cirkulationspumpen styres og strømforsynes fra CTC EcoZenith i550pro. Du kan finde flere oplysninger i den pågældende produktvejledning. CTC EcoZenith i250 Cirkulationspumpen er fra fabrikken installeret i CTC EcoZenith i250. Styring og forsyning sker fra produktet. Du kan finde flere oplysninger i den pågældende produktvejledning. CTC EcoLogic PRO Der kan tilsluttes op til 10 varmepumper til en CTC EcoLogic PRO. Cirkulationspumperne i varmepumpe 1 og 2 tilsluttes derefter til CTC EcoLogic PRO. Cirkulationspumperne til varmepumpe 3-10 tilsluttes til CTC EcoAir 400. CTC EcoLogic v3 Cirkulationspumpen (ikke hastighedsstyret) skal sluttes til CTC EcoAir 400. CTC EcoZenith v3 Cirkulationspumpen (ikke hastighedsstyret) skal sluttes til CTC EcoAir 400. CTC EcoEl v3 Cirkulationspumpen (ikke hastighedsstyret) skal sluttes til CTC EcoAir 400. Uafhængig drift Cirkulationspumpen sluttes til CTC EcoAir 400 og styres ved brug af CTC Basic Display. 24 CTC EcoAir 400

25 9.2 Driftsområde Styresystemet til CTC EcoAir 400 overvåger og sikrer, at enheden arbejder inden for dens driftsområde. Fremløbstemp Udetemp. CTC EcoAir

26 10. El-installation Installation og tilslutning af varmepumpen skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Al ledningsføring skal foretages i henhold til gældende krav Kommunikationsforbindelser Som kommunikationskabel anvendes LiYCY (TP), som er et afskærmet 4-lederkabel, hvor de kommunikationsbærende ledere er parsnoede. Hvis der anvendes en anden kabeltype, kan det betyde, at ledernes farver ikke passer sammen, hvorfor det skal kontrolleres, at farverne på lederne fra enhed 1 er tilsluttet de samme farver i enhed 2. Udstyret kan også være mere følsomt over for fejl, hvis der anvendes et forkert kabel. Tilslut kommunikationskablet her Tilslutning af 1. varmepumpe Ved installation af 1 varmepumpe skal DIP-kontakt 2 være indstillet i positionen CTC EcoAir 400

27 Generelle oplysninger 10.2 Seriekobling af varmepumper I forbindelse med seriekobling, skal DIP switch 2 være indstillet i positionen OFF på alle varmepumper, undtagen det sidste, der bør være i position OFF Ändr. meddel. Datum OFF Nr 1 2 OFF Ändring Ändr. av Kontr. av Ledningsføring kommunikation i serie (gråt stik) Som kommunikations kabel bruges vedlagte LiYCY (TP). 1.Tilslut den næste varmepumpe i det grå stik Brun Hvid Grøn Skærm BEMÆRK Gul ledning bruges ikke. Eksisterende ledning. Rum for tilslutning af næste varmepumpe. 2. Fjern låget fra den elektriske boks i varmepumpen E Ämnes nr 3. PE-kabel i varmepumpen flyttes fra position 4 til 5 på alle pumper undtagen den sidste i koblingskæden. till/antal Ersätter Tol.system het RA art. nr Ersättes av 1:1 art. nr Benämning Om ej annat angives gäller ovanstående Grupp al Produkt Ritad Kontr. Normgr. Godk. prod Reg. nr Utgåva blad 1/1 CTC EcoAir

28 10.3 El-installation 400V 3N~ Strømforsyning, sort stik CTC EcoAir 400 skal være sluttet til 400 V 3N~ 50 Hz og beskyttelsesjording. Den mindste gruppesikringsstørrelse er anført i kapitlet Tekniske data. Anbefalet kabel : ( ) 400V 3N~ Ölflex 110 black 5G 1,5. Anbefalet kabel : ( ) 400V 3N~ Ölflex 110 black 5G 2,5. Sikkerhedsafbryder Installationen skal foregås af en flerpolet sikkerhedsafbryder kategori III, som sikrer afbrydelse fra alle strømkilder Tilslutning af efterfølgende stik Vi anbefaler, at du trækker kablet gennem kabelklemmen, før du tilslutter lederne. Kabelklemmen kan også monteres efterfølgende. (Se figur 1). a. Yderkappe afisoleret de yderste 55 mm. b. Ledere afisoleret de yderste 9 mm. c. Avancerede jordbeskyttelsesledere afisoleret de yderste 7 mm. Åbn klemrækken ved at stikke en skruetrækker (klingebredde 2,5 mm) ind i klemrækken. Tilslut de afisolerede ledere i de angivne positioner. Kontrollér, at kun de afisolerede dele er fastgjort i klemmerne, INGEN ISOLERING! (Se figur 2 og 3). Fastgør kabelklemmen til stikket. Ordet TOP skal være synligt på klemmen og kabelklemmen (se figur 4). Tryk kabelklemmen fast på stikket. Stram derefter skruen tilpas meget. (Se figur 5). Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 28 CTC EcoAir 400

29 10.5 CTC Basic Display (tilbehør) Varmepumpen kan anvendes uden et styresystem (uafhængigt), men den skal i så fald suppleres med tilbehøret CTC Basic Display. Hvis varmepumpen styres via et Basic Display, anbefales det at bruge en PVMpumpe som ladepumpe. Ladepumpen tilsluttes til CTC EcoAir, som styrer pumpen. Ladepumpen kan også tilsluttes til en konstant, fast spænding. I så fald skal der anvendes en pumpe med manuel hastighedsregulering. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til CTC Basic Display Tilslutning CTC Basic Display (tilbehør) Tilslutning CTC Basic display (tilbehør) For at kunne styre varmepumpen 1 2 med CTC Basic display skal du sørge for, at DIP-switch 1 er indstillet til. RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX 10.6 Alarmudgang CTC EcoAir 400 er udstyret med en potentialfri alarmudgang, som aktiveres, hvis en alarm er aktiv i varmepumpen. Denne udgang kan sluttes til en maksimal last på 1 A 250 V AC. Der bør også anvendes en ekstern sikring. Til tilslutning af denne udgang skal der anvendes et kabel, som er godkendt til 230 V AC, uanset hvilken last der tilsluttes. Se el-diagrammet for oplysninger om tilslutning. Detaljeret visning fra ledningsdiagram. CTC EcoAir

30 11. Tilslutning af styresystemet 11.1 Generelt Ved tilslutning af CTC EcoAir 400 til produkter med forskellige styresystemer, kræves der nogle gange tilbehør for at styre produkterne. De forskellige alternativer, som findes, er beskrevet i dette afsnit Inkopplingsalternativ 1 CTC EcoZenith i250 og CTC EcoZenith i550 Pro Ved tilslutning af en CTC EcoAir 400 til en CTC EcoZenith i250 eller CTC EcoZenith i550 Pro sluttes kommunikationskablet (LiYCY (TP)) direkte til hvert produkt Tilslutningsalternativ 2 CTC EcoLogic Pro Ved tilslutning af mere end én varmepumpe til CTC EcoLogic Pro skal tilbehøret CTC Basic Display anvendes til at adressere de forskellige varmepumper A1, A2, A3 osv. Alle enheder af typen CTC EcoAir er fra fabrikken indstillet til at adressere A1. Vedrørende tilslutning henvises til vejledningen til CTC Basic Display. Anbefalet kabel mellem produkterne er LiYCY (TP).! Ved seriekobling skal den sidste varmepumpe indstilles til termineret position. Du kan læse mere i kapitlet El-installation/ Termineret position. CTC EcoLogic Pro CTC Basic Display CTC EcoAir CTC EcoAir 400

31 11.4 Tilslutningsalternativ 3 CTC Basic Display CTC EcoAir 400 kan anvendes sammen med en eksisterende kedel via tilbehøret CTC Basic Display. Dette kan ske med en fast temperatur (fast kondensering) eller baseret på termostatstyring. Eftersom standardversionen af CTC EcoAir 400 ikke har sin egen styring, er tilbehøret CTC Basic Display påkrævet. Vedrørende tilslutning henvises til vejledningen til CTC Basic Display. Anbefalet kabel mellem produkterne er LiYCY (TP). CTC Basic Display CTC EcoAir 400!CTC Basic Display (tilbehør) er kun nødvendigt, når CTC EcoAir 400 ikke har sit eget styresystem som i tilslutningsalternativ 1, eller når der er mere end én varmepumpe i så fald kræves det til korrekt adressering af varmepumperne A1, A2, A3 osv. CTC EcoAir

32 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 11.5 Tilslutningsalternativ 4 CTC EcoEl v3 Eftersom disse produkter har et ældre styresystem af v3-typen, skal tilbehøret CTC Converter anvendes som fortolker til styring af CTC EcoAir 400. Se vejledningen til CTC Converter vedrørende tilslutning af denne.!version 3 (V3) gælder modeller, der er fremstillet fra 2006 og frem. CTC EcoZenith V3 CTC EcoEl V3 CTC EcoLogic V3 CTC Converter CTC Basic Display CTC EcoAir CTC EcoAir 400

33 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 11.6 Tilslutningsalternativ 5 CTC EcoZenith v3 eller CTC EcoLogic v3 Eftersom disse produkter har et ældre styresystem af v3-typen, skal tilbehøret CTC Converter anvendes som fortolker til styring af CTC EcoAir 400. Se vejledningen til CTC Converter vedrørende tilslutning af denne.!version 3 (V3) gælder modeller, der er fremstillet fra 2006 og frem. CTC EcoZenith version 3 fås i to forskellige varianter. En ældre variant med kun én kommunikationsport og en nyere variant med tre kommunikationsporte. Den tidigare har tillverkningsnummer till och med: Prod.-nr. Varenummer Model CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V CTC EcoZenith I 550 BBR CTC EcoZenith I 550 1x230V Den ældre variant krævede en Converter til at styre varmepumpen. CTC EcoZenith V3 CTC EcoLogic V3!Hvis nye (version 4) og gamle (version 3) varmepumper kombineres i én installation, skal de nye adresseres med A1. CTC Converter CTC EcoAir 400 CTC EcoAir V3!Ved seriekobling skal den sidste CTC EcoAir 400 indstilles til termineret position. CTC EcoAir

34 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 11.7 Tilslutningsalternativ 6 CTC EcoZenith I 550 CTC EcoZenith version 3 fås i to forskellige varianter. En ældre variant med kun én kommunikationsport og en nyere variant med tre kommunikationsporte. Den nyere variant har et serienummer, der starter fra: Prod.-nr. Varenummer Model CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V CTC EcoZenith I 550 BBR CTC EcoZenith I 550 1x230V Til den nyere variant kræves en CTC Converter til hver varmepumpe i version 4. Se vejledningen til CTC Converter vedrørende tilslutning. CTC EcoZenith V3 CTC Converter CTC Converter CTC Converter CTC EcoAir 400 CTC EcoAir 400 CTC EcoAir CTC EcoAir 400

35 11.8 Stykliste A2 A4 B1 B7 B15 B16 B20 B21 B22 B100 B101 C1 C2 E10 E11 E12 F1 F20 G11 K1 M1 M10 X1 XM1 XM2 XC1 XC2 Y10 Y11 Relæ/hoved printkort Kredkort med bløstart - motorværn og kontaktorfunktion Fremløbsføler Returføler Udeføler Afisningsføler Luftføler Hedgasføler Sugegasføler Højtrksføler Lavtryksføler Kondensator kompressor (1-faset) Kondensator Kompressor varmelegeme Kondensbakke varmelegeme Varmekabel (option) Sikring (Option) Højtrykspressostat Ladepump (Option) Kontaktor (EA ) Kompressor Ventilator Klemme Stik forsyning Han Stik forsyning Hun Stik kompressor Han Stik kompressor Hun Ekspansionsventil Magnetventil CTC EcoAir

36 11.9 Eldiagram 400V 3N~ Kommunikation (gråt stik) Strømforsyning (sort stik) 36 CTC EcoAir 400

37 Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω CTC EcoAir

38 12. Første start 1. Kontrollér at kedel og varmesystem er vandfyldte og udluftede. 2. Kontrollér at alle tilslutninger er tætte. 3. Kontrollér, at følere og ladepumpe er sluttet til strømkilden. 4. Tilfør strøm til varmepumpen ved at slå sikkerhedsafbryderen til (hovedafbryderen). Når systemet er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle tilslutninger er tætte, at de forskellige systemer er blevet udluftet, at der kommer varme ud i systemet, og at der kommer varmt vand ud af vandhanerne. 13. Støjdata Standard Model EcoAir 406 Støjniveau: 56 db(a Støjtryk 5 m* db(a Støjtryk 10 m* db(a EcoAir db(a db(a db(a EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) Silent mode Model EcoAir 415 Støjniveau: 61 db(a) Støjtryk 5 m* db(a) Støjtryk 10 m* db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) * Det angivne støjtryk skal opfattes som en indikation, da niveauet påvirkes af omgivelserne. Den øvre værdi svarer til underlag og vægge med 100 % refleksion (glat beton). Værdierne er i overensstemmelse med EN Silent mode CTC EcoAir 415 og 420 kan indstilles til "støjsvag tilstand" ved hjælp af deres respektive styresystemer. I denne tilstand kører ventilatoren med en lavere hastighed, hvilket betyder, at produktet støjer mindre. Den angivne effekt vil dermed blive reduceret med nogle få procent, alt afhængigt af driftssituationen. 38 CTC EcoAir 400

39 anslutning av ** 378 Givare 22kΩ, framledning/ retur 2,5m CTC EcoAir , EcoEl, Excellent II CTC EcoHeat, EcoLogic, EcoZenith CTC EcoFlex, EasyFlex, V40 Lambda 13.1 Følerdata :- NTC 22 kω Hedgasføler Sugegasføler gas sensor sistance Ω Temperature C NTC 22 kω Resistance Ω Temperature C Hedgasføler Resistance Ω Temperature C Sugegasføler Resistance Ω CTC EcoAir

40 Enertech AB Box 313 S LJUNGBY 14. Overensstemmelseserklæring Försäkran om överensstämmelse Déclaration de conformité Declaration of conformity Konformitätserklärung försäkrar under eget ansvar att produkten, confi rme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, Typ, Type EA 400 som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv, auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes, to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive, auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie, EC directive on: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC, Modul A Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC Ecodesign Directive 2009/125/EC (regulations (EU) 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 where applicable) Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder, La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen, EN A1, -A2 / -2-3 EN , -4, -5, -6, -11 EN :2006, A1:2009, A2:2009, EN :2008 EN / EN 378 EN Detailed ecodesign information can be downloaded at: Ljungby Joachim Carlsson Technical Manager

41

42

43

44 Enertech AB. P.O Box 309 SE Ljungby Sweden.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe 161 503 35-2 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe Installations-

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 55-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 400. Model 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 400. Model 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 52-1 2015-05 22 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Model 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 510M. Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 510M. Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~ 161 503 59-1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 510M Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~ VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Indendørsmodul i to højder med varmepumpestyring Højeffektivt indendørsmodul i to højder med mange muligheder og indbygget varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er udstyret med samme

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~ 161 503 58-1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~ VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger V ø l u n d v a r m e p u m p e r Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund anlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 400. Model V 3N~ / 230 V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 400. Model V 3N~ / 230 V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 52-5 2016-07-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Model 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere