Velkommen til første udgave af Nyhedsbrev for Klinisk Mikrobiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til første udgave af Nyhedsbrev for Klinisk Mikrobiologi"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr April 2015 Redaktion: Marianne Nielsine Skov Michael Kemp: Janne Kudsk Klitgaard: Lone R. Ejrnæs (Redaktør): Velkommen til første udgave af Nyhedsbrev for Klinisk Mikrobiologi Kære læser Dette er en forsmag på Nyhedsbrevet for Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi. Nyhedsbrevet skal fungere som kommunikationsredskab for alle, der deltager i forskning på forskningsenheden. Ud over konkrete oplysninger af generel interesse for forskningen håber vi at nyhedsbrevet kan bidrage til at vi lærer mere om hinandens forskning og derved får mulighed for i højere grad at udnytte mulige synergier. Vi planlægger fire udgivelser årligt, i slutningen af hvert kvartal. I starten af den måned, hvor nyhedsbrevet udkommer, vil der blive indkaldt bidrag med deadline midt samme måned. Indlæg til nyhedsbrevet sendes til redaktøren (Lone). Planlægningsgruppen for nyhedsbrevet har tænkt sig at følgende emner skal dækkes, men det vil naturligvis kunne justeres hen ad vejen efterhånden som behovet for ændringer viser sig. Vi håber, at Nyhedsbrevet kan være til gavn og glæde for alle, der interesserer sig for klinisk mikrobiologisk forskning og ser frem til mange gode indlæg. Lone (redaktør), Marianne, Janne, Michael

2 Personale Kort præsentation af nye medarbejdere og andre, der får tilknytning til forskningsenheden. 2)Præsentation af en af enhedens forskere ( kvartalets forsker ): En kort omtale af en af forskningsenhedens medarbejdere. Velkommen til Stud.med. Marie Olssøn Østby-Delgum og stud. med. Charlotte Anderman. Marie og Charlotte skal skrive kandidatspeciale om klinisk mikrobiologisk anvendelse af genomsekventering af bakterier. Vejledere: Marianne Skov og Michael Kemp. Stud. scient. Guillem Montamat. Guillem er bachelorstuderende fra Barcelona Universitet og tilbringer foråret i enheden (feb.-jun.). Guillem arbejder i sit projekt med tarmpatogene E. coli og belyser bl.a. toxinproduktion under physiologiske vækstbetingelser og vejledes af Rune Pedersen og Thomas Emil Andersen. Stud. med. Eline Skilhagen Thormodsen og stud. med. Håkon Viker Nordland som skriver kandidat speciale om phytokemi til behandling af bakterielle infektioner. Vejleder: Janne Kudsk Klitgaard. Nyt om projekter Spændende nyt, sjove/vigtige observationer, oplæg til diskussioner, spørgsmål, o.l. Stud. scient Kirstine Lindhardt Madsen og Nadia Davidsen deltog i Novo Nordisk Scholarship symposium 10. marts 2015 hvor de præsenterede deres populærvidenskabelige artikler Biofilm-bakterieslim på rejse i kroppen og Menningitis: Infektion af babyhjerner kan skyldes søde bakterieproteiner. Artiklerne er skrevet på baggrund af Kirstine og Nadias specialeprojekter, som delvis er udført på KMA. Kirstines artikel er efterfølgende blevet udvalgt til offentliggørelse på Videnskab.dk hvor man vil kunne læse den i nær fremtid. Kopier af de to spændende artikler bliver lagt ud på enhedens hjemmeside. Formidling Antagne videnskabelige publikationer, herunder mødeabstracts Husk at sende publikationer, herunder abstracts fra kongres- og mødepræsentationer, til Lone, så de kan blive registreret i PURE. Postere: Giardiasis and cryptosporidiosis in children, Southern Denmark. D.M. Skovgaards, G.N Hartmeyer, M.N. Skov, R. Dessau & M. Kemp. Dansk Selskab for Parasitologi og Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed årsmøde, Frederiksberg, Whole Genome DNA Sequencing of bacteria and free online analyzing tools in local infection control M. Kemp, E. Knudsen, B. Gahrn-Hansen, H.J. Kolmos, A. Holm, M. Detlefsen & M. N. Skov. ECCMID 2015, København, Whole genome sequencing and use of free internet software in the investigation of an outbreak with methicillin resistant Staphylococcus aureus in a neonatal ward. M.L. Slott Jensen, M.N. Skov, M. Detlefsen. A. Holm & M.Kemp. ECCMID 2015, København, A unique case of metronidazole resistant Bacteroides fragilis and B. thetaiotaomicron from one patient; first report of nimj metronidazole resistance gene in B. Thetaiotaomicron. T.V. Sydenham, O. Källman, C.G. Giske, M. Kemp & U.S: Justesen. ECCMID 2015, København, Time for a change in strategy of diagnostic parasitology. G.N. Hartmeyer, S.V. Hoegh, M.N. Skov, E. Knudsen & M. Kemp. ECCMID 2015, København,

3 Artikler: Lund LC, Sydenham TV, Høgh SV, Skov M, Kemp M, Justesen US. Draft Genome Sequence of "Terrisporobacter othiniensis" Isolated from a Blood Culture from a Human Patient. Genome Announc Mar 5;3(2). pii: e doi: /genomeA PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC Hammerum AM, Hansen F, Skov MN, Stegger M, Andersen PS, Holm A, Jakobsen L, Justesen US. Investigation of a possible outbreak of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii in Odense, Denmark using PFGE, MLST and whole-genome-based SNPs. J Antimicrob Chemother Mar 19. pii: dkv072. [Epub ahead of print] PubMed PMID: Marbjerg LH, Gaini S, Justesen US. First Report of Sphingomonas koreensis as a Human Pathogen in a Patient with Meningitis. J Clin Microbiol Mar;53(3): doi: /JCM Epub 2014 Dec 24. PubMed PMID: Sydenham TV, Sóki J, Hasman H, Wang M, Justesen US; ESGAI (ESCMID Study Group on Anaerobic Infections). Identification of antimicrobial resistance genes in multidrug-resistant clinical Bacteroides fragilis isolates by whole genome shotgun sequencing. Anaerobe Feb;31: doi: /j.anaerobe Epub 2014 Nov 11. PubMed PMID: Nagy E, Justesen US, Eitel Z, Urbán E; ESCMID Study Group on Anaerobic Infection. Development of EUCAST disk diffusion method for susceptibility testing of the Bacteroides fragilis group isolates. Anaerobe Feb;31: doi: /j.anaerobe Epub 2014 Nov 11. PubMed PMID: Klein K, Palarasah P, Kolmos HJ, Møller-Jensen J, Andersen TE; Quantification of filamentation by uropathogenic Escherichia coli during experimental bladder cell infection by using semi-automated image analysis. J. Microbiol. Methods (109) Anden formidling Kommende møder og konferencer med deadlines for tilmelding tegory&template=desktop Abstract: submission 1. june Økonomi Opnået støtte: Hans Jørn Kolmos og Thomas Emil Andersen har fra OUH s forskningsråd modtaget ,- kr. som dækker en del af egenfinansieringen af det netop opstartede Innovationfondsprojekt New material prevents device thrombosis. Rasmus Grønnemose har modtaget to års Ph.d.-løn (2x kr), ét år fra OUH s ph.d.-pulje og ét års fakultetstipendium, til projektet Thrombosis and infection caused by blood-contacting medical devices: Elucidation of

4 pathogenesis and improvement of devices. Sidste år finansieres af Innovationsfondsprojektet New material prevents device thrombosis. Rasmus starter på Ph.d.-studiet 1. april Gitte N. Hartmeyer har fået kr. fra Beckett Fonden til Ph.d. projektet om parasitoser. Daniel M. Skovgaards (stud.med. der starter projekt hos Gitte til efteråret) har fået kr. af Beckett-Fonden til projektet "Giardiasis og cryptosporidiose hos børn under 16 år". Til lykke til alle beløbsmodtagere. Kommende deadlines for fonde og legater Projektstøtte ansøgninger termin Navn beløb Link uddybning maj 01 Eva og Henry Frænkels Mindefond kræft-,hjerte- og kredsløbssygdomme.støtten kan gives til indkøb af apparatur, udgivelse af videnskabelige skrifter eller til legater til videnskabsmænd og læger til forskning ved videnskabelige institutioner her i landet eller i udlandet, f.eks. gennem udvekslingsophold for danske eller udenlandske videnskabsmænd. maj 01 Beckett Fonden Kun mave-tarm sygdomme indtil maj ansøgning 2015 juli 01 FONDEN AF gældend e takster k/index.php?option=com_conten t&view=article&id=51&itemid= ledige skolar- og 1 junior stipendium september 01 dk/ ca Hempel Fonden yder støtte til kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige, kunstneriske og andre almennyttige formål. oktober 01 Lægevidenskabens fremme soegning/laegefonden.aspx marts 13 Desirée og Niels Ydes Fond april 15 DFF FSS scholarstipendiater april 15 innovationsfonden 5-30 mill april 15 Region syddanmarks forskningspulje - tværgående forskningsmiljøer 1,5 mill k/wm maj 15 Kong Christian d. 10 fond x årligt Spar Nord Fonden ? https://www.sparnordfonden.dk/ ansoeg-spar-nord-fonden.aspx Tømmerhandler Bangs Fond Vilhelm 2 mill årligt samlet Lundbeckfondens Visiting Professorships til sundhedsvidenskab /Visiting-Professorships.63.aspx Danske sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer kan i søge om støtte til at tiltrække udenlandske gæsteforskere på professorniveau til Danmark i op til ½ år. Dansk Selskab for Rejsemedicins Legater ge=legater Kongresrejser Dansk Selskab for Videnskabelige projekter om rådgivning til rejsende

5 Rejsemedicins Legater ge=legater Knud og Edith Eriksens Mindefond op til 1 mill alyst.com/bevillinger-2014.html Knud og Edith Eriksens Mindefond uddeler årligt ca. 1 million kroner i en eller flere portioner til en læge eller videnskabsmand, der arbejder med forskning til bekæmpelse af sygdomme eller til én eller flere sygdomsramte personer. Knud Højgaards Fond khf.dk Knud Højgaards Fond støtter studierejser og konferencedeltagelse i udlandet for ph.d.-studerende og post docs Løbende Bodil Pedersen Fonden Aase og Ejner Danielsens fond Direktør Ob Henriksens fond Lægevidenskabelige selskaber, udenlandske foredragsholdere nsoegninger.html ng.aspx ml til%20udenlandsk%20foredragsholder brd. Hartmanns Fond kontaktformular Apparatur Alfred benzons Workshops Løbende Alfred benzons Symposier Lundbeckfonden Rejsestipendier /Rejsestipendier.34.aspx Kongresdeltagelse udland Socialt Andet Evt/andet 1. Husk forskningsmøde d. 8. juni kl KMA, OUH er blevet bedt om at arrangere den videnskabelige del af DSKMs årsmøde Det bliver spændende.

6

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

1 2006 Årsberetning 2005 side 12

1 2006 Årsberetning 2005 side 12 1 2006 Årsberetning 2005 side 12 Pancrease Microtabs 10... og den kendte Hvordan virker Pancrease MicroTabs 10? Pancrease MicroTabs 10 virker ved at fremme fordøjelsen. det indeholder en række af de enzymer,

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk Nyhedsbrev Nr. 78 September 2012 Afsked med Bodil Davidsen Foto: Jesper Grandjean Efter 21 år i foreningen er Bodil gået på pension. I den anledning gav foreningen en sølv broche formet som et blad af

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer 09/13 Bliv en god sparringspartner: Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling //side 08 Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer //side 12 Når børn med leukæmi skal have hurtigt svar

Læs mere

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Genome changes leading to persistence of Pseudomonas aeruginosa in the airways

Læs mere

Historiografisk afsnit

Historiografisk afsnit Historiografisk afsnit De institutionelle miljøer Bilag: Historiografisk analyse af de institutionelle miljøer 1. De institutionelle miljøer Afhandlingen bærer titlen: Sygeplejevidenskab - myte eller

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XII 29. nov. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Du kan også blive 200,- spir rigere! Gør som Frederikke og send en hjemmelavet tegning til MOK -

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXIX 30 maj 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Nyhedsbrev 3 marts 2014

Nyhedsbrev 3 marts 2014 Nyhedsbrev 3 marts 2014 Tilføjelser til medarbejderstaben Aktuelt ved DCHI Nyt ph.d. projekt Ph.d. studerende Lars Oddershede ved University of York Udgivelser siden sidst Formidling af forskningsresultater

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 OF THE GOLDEN PUMP PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 31-27. maj 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING AFSNIT 7602 + 9301

ÅRSRAPPORT 2012 KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING AFSNIT 7602 + 9301 Klin. Mikrobiologisk afd. RH, årsrapport 2012. Diagnostisk Center 1 ÅRSRAPPORT 2012 KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING AFSNIT 7602 + 9301 Klin. Mikrobiologisk afd. RH, årsrapport 2012. Diagnostisk Center

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2011 Årgang 12 NR. 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og kontaktoplysninger vedr. udvalg........3 Lederen..........................4

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXV 20. april 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift DU KAN OGSÅ TJENE 200 KRONER VED AT LAVE EN FORSIDE TIL MOK. VI TAGER OGSÅ IMOD SJOVE

Læs mere

Læs om kandidaterne i MOK - og stem på dine favoritter!

Læs om kandidaterne i MOK - og stem på dine favoritter! 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Årg. 46 Nr. 6-2. okt. HUSK! DU bestemmer, hvem der skal være FADL's nye ansigter i repræsentantskabet! Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 20-4. Marts 2015

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 20-4. Marts 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 20-4. Marts 2015 I 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere