GYMNASIET SORØ AKADEMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GYMNASIET SORØ AKADEMI"

Transkript

1 GYMNASIET SORØ AKADEMI

2 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne på Sorø Akademi 7 NATURVIDENSKA 9 SAMFUNDSFAG 10 SPROG Kære kommende elev Det materiale, som du har i hånden her, fortæller dig, hvordan en studentereksamen er sammensat på Sorø Akademis Skole. Du får både noget overordnet at vide om uddannelsen og en specifik vejledning vedrørende dine valgmuligheder inden for de forskellige studieretninger, som vi udbyder. Vores skole har en klar profil med vægt på naturvidenskab, samfundsfag og på moderne sprog. Det kan du læse om på de følgende sider; men derudover er der en lang række ting, der gør Sorø Akademis Skole til et specielt sted at være. Det vigtigste er, at du virkelig har lyst til at gå i gymnasiet og tage en studentereksamen. Det er det første, som du skal afgøre med dig selv. Gymnasiet har både et studieforberedende og et almendannende sigte. Det betyder blandt andet, at der både bliver lagt vægt på din individuelle præstation og på dét, du kan præstere sammen med andre. Netop fællesskabet har meget at tilbyde dig på Sorø Akademis Skole; men det kan du ikke læse dig til i dette materiale! Sorø Akademis Skole skal opleves. Vibeke Margrethe Hansen Rektor Gymnasiet - almendannende og studieforberedende De tre år i gymnasiet giver dig en indføring i en bred vifte af problemstillinger, almene og aktuelle, og du tilegner dig en indsigt og nogle kvalifikationer, der vil komme dig til gavn som aktiv borger i et demokratisk samfund. Men du får også en faglig viden og studiekompetencer, så du med en studentereksamen som solid ballast efterfølgende kan gå i gang med en videregående uddannelse. Arbejdet i gymnasiet foregår ofte som klasseundervisning og med individuelle arbejdsformer, men gruppearbejde og tværfagligt projektarbejde er også en del af dagligdagen. Netop samarbejdet mellem fagene er sat i centrum i gymnasiet, sådan som det f.eks. kommer til udtryk i bindingen af fag i studieretningerne. En STX-studentereksamen kvalificerer direkte til langt de fleste uddannelser. Nogle videregående uddannelser har dog specifikke krav til fag på et bestemt niveau. Mere information herom på Uddannelsesguiden ug.dk. På skolens hjemmeside kan du læse mere om studieretningerne og deres indhold. 2 3

3 Den overordnede struktur Grundforløb og studieretningsforløb De tre år i gymnasiet er delt op i et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet er en introduktion til gymnasiet, så du kan træffe det bedste valg af studieretning. I grundforløbet har alle klasser de samme fag og pensum. Studieretningsforløbet består af studieretningens obligatoriske fag og valgfag. Der er 7 forskellige studieretninger på Sorø Akademis Skole. 2. fremmedsprog Du kan vælge at fortsætte med dit fremmedsprog fra folkeskolen - Tysk / Fransk (på mindst -niveau) eller du kan vælge et begyndersprog - Spansk / Fransk / Kinesisk / Latin (skal normalt være på A-niveau). Under den enkelte studieretning kan du se, hvilket sprogvalg du har. Dine valg - hvad og hvornår? Valg før starten Sammen med din ansøgning skal vi have dit svar på tre vigtige ting: - Vælg et Kunstnerisk fag på - niveau: illedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik - Vælg 2. fremmedsprog (se tekstboks) - Giv et foreløbigt bud på, hvilken studieretning du vil vælge (se s. 6-11) Valg i gymnasietiden I løbet af efteråret, i 1.g, skal du foretage endeligt valg af studieretning, og du skal vælge dine valgfag. A - - og -niveau Fagene findes på 3 niveauer: A-, - og -niveau, hvor A er det højeste. Ikke alle fag findes på alle niveauer studieretningsprojekt Du skal have mindst 4 fag på A-niveau, normalt 3 på -niveau og 7 på -niveau. I særlige tilfælde kan fordelingen være lidt anderledes. Du skal til 8 afsluttende prøver, og du skal aflevere et studieretningsprojekt, som tager udgangspunkt i et studieretningsfag, som du har på A-niveau. 3 fremmedsprog Studieretning 7 er din mulighed for at vælge en supersproglig retning. Du fortsætter med Tysk fra folkeskolen og har desuden begyndersprog, Spansk A, som studieretningsfag. Grundforløbet Formålet med grundforløbet er at give dig en god start i gymnasiet. Du kommer i gang med en række kendte fag, men der er også sat tid af til NV / Naturvidenskabeligt grundforløb - med prøve AP / Almen sprogforståelse - med prøve AT / Almen studieforberedelse. Valgfag Efter valg af studieretning skal du foretage yderligere valg for at få et komplet forløb. I beskrivelsen af studieretningerne (s. 6-11) finder du også oplysning om de yderligere valg. A-niveau iologi Engelsk Fransk F Fysik Kemi Matematik Musik Samfundsfag Tysk F -niveau illedkunst iologi Dramatik Fysik Idræt Informationsteknologi Kemi Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag I NV får du en generel indføring i naturvidenskabelig metode og tankegang. I AP får du kendskab til nogle redskaber og teknikker, som er fælles for alle sprogfagene. AT er et 3-årigt forløb, hvor der arbejdes tværfagligt med henblik på at forberede dig til dine fremtidige studier. Ønsker du et fag på et bestemt niveau, som du ikke kan få på en studieretning - måske fordi den ikke bliver oprettet - vil du ofte kunne klare problemet ved at supplere via valgfag. -niveau Astronomi illedkunst iologi Dramatik Erhvervsøkonomi Græsk Informationsteknologi Kemi Kinesisk Områdestudium Latin Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Retorik 4 5

4 Studieretningerne på Sorø Akademi Valget af studieretning er vigtigt: Du kommer til at arbejde meget med studieretningsfagene, som også vil lægge op til tværfaglige projekter. Og det er med udgangspunkt i et af disse A-fag, du skal lave dit studieretningsprojekt. Tre hovedgrupper eskrivelserne er delt i 3 hovedgrupper: - naturvidenskab s. 7 - samfundsfag s. 9 - sprog s. 10 Opdelingen giver overblik - men læg mærke til, at flere studieretninger omfatter fag fra forskellige hovedgrupper. Grænserne er ikke skarpe. Yderligere valg Læg også mærke til, at der i de enkelte studieretninger er plads til de såkaldte valgfag. Antallet af disse valg varierer fra studieretning til studieretning, men de giver dig mulighed for at tilgodese dine personlige interesser. liver studieretningerne til noget? På Sorø Akademi udbyder vi i alt 7 studieretninger. Skulle din studieretning ikke få tilslutning nok, er vi klar til at rådgive dig om, hvordan du så kan få dine ønsker opfyldt på en af de studieretninger, der oprettes. Yderligere valg eskrivelserne af studieretningerne viser hvilke yderligere valg, du har: A Mat /Nat Løft et fag fra -niveau til A-niveau Løft et -niveau til -niveau Løft et af fagene Matematik, Naturgeografi, Informationsteknologi, Kemi, iologi eller Fysik fra -niveau til -niveau Vælg et nyt fag på -niveau NATURVIDENSKA 1. Mat A Fys Kem Sprog: Fortsættersprog eller egyndersprog. Naturvidenskab: Fysik, Kemi, iologi Det naturvidenskabelige udgangspunkt kan styrkes ved valg af højere niveauer i fysik eller Matematik A Fysik Kemi kemi, men der er også mulighed for at kombinere med sprogfag på A-niveau. Du har en fri valgblok til at løfte et fag til A-niveau. Hvis du har egyndersprog, skal denne valgblok bruges til at løfte sproget til A-niveau, medmindre du vælger at løfte Fysik eller Kemi til A-niveau. Derudover har du en fri valgblok til et fag på -niveau. A A Da His Mat A A A A Da His Mat Fys Kem Eng Spr /F Da His Mat Fys Kem Eng Spr /F io Sam Kunst Idr Rel Old 6 7

5 2. iotek A Mat A Fys Sprog: Fortsættersprog eller egyndersprog. egyndersprog afsluttes på -niveau. Naturvidenskab: ioteknologi A (indeholder Kemi og iologi ), Fysik. ioteknologi A Matematik A Fysik ioteknologi kombinerer fagområderne iologi og Kemi med emner inden for genteknologi, sundhed, energi og teknik. Du har en fri valgblok til et fag på -niveau. 3. io A Mat Kem Sprog: Fortsættersprog eller egyndersprog. Naturvidenskab: iologi A, Fysik, Kemi. På denne studieretning udbydes iologi, Matematik og Kemi med særligt henblik på behandling af problemstillinger inden for sundhed og miljø. iologi A Matematik Kemi Via valgfagene er det desuden muligt at kombinere retningen med andre fagområder, som du er interesseret i. Du har en fri valgblok til at løfte et fag til A-niveau, dog skal denne blok bruges til at hæve dit sprog til A-niveau, hvis du har egyndersprog. Derudover har du en fri valgblok til et fag på -niveau og fri valgblok til et fag på -niveau. A Da His iotek Mat A Da His iotek Mat Fys Eng Spr /F Da His iotek Mat Fys Eng Spr /F Sam Kunst Idr Rel Old A Da His io A A Spr /A Da His io Mat Eng Spr /F Da His io Mat Kem Eng Spr /F Fys Sam Kunst Idr Rel Old SAMFUNDSFAG 4. Sam A Eng A Mat Sprog: Fortsættersprog. Naturvidenskab: Fysik, iologi, Naturgeografi. Samfundsfag A Matematik Denne samfundsorienterede studieretning knytter an til den engelsksprogede verden samt matematik. Via valgfag kan du vælge at tone i f.eks. kunstnerisk retning eller andre fagområder, du er interesseret i. Du har en fri valgblok til et fag på -niveau og en fri valgblok til et fag på -niveau. A Da His Sam Eng Da His Sam Eng Mat Spr F Da His Sam Eng Mat Spr F Fys io Ngo Kunst Idr Rel Old 8 9

6 SPROG 5. Eng A Sam Psy Sprog: Fortsættersprog eller egyndersprog. Naturvidenskab: Fysik, iologi, Naturgeografi. På denne studieretning udbydes Engelsk og Samfundsfag i kombination med Psykologi. Studieretningen lægger vægt på samfund og individ, især i den engelsksprogede verden. Samfundsfag Psykologi Via valgfag kan du vælge at tone i f.eks. kunstnerisk retning eller andre fagområder, du er interesseret i. Du skal løfte et af fagene Matematik, Fysik, Naturgeografi eller iologi til -niveau. Desuden har du en fri valgblok til et fag på -niveau. Endelig skal du vælge løfte et fag til A-niveau, dog skal denne blok bruges til at hæve dit sprog til A-niveau, hvis du har egyndersprog. Hvis du vælger at løfte Samfundsfag til A-niveau, skal du også hæve Matematik til -niveau. 7. Spa eg A Eng A med TyF Sprog: Forudsætter valg af Spansk samt Tysk fortsætter. Naturvidenskab: Fysik, iologi, Naturgeografi. Hvis du ønsker at arbejde med 3 sprog, er der mulighed for at kombinere Spansk og Engelsk med Tysk. Eller Spansk eg. A Mat / Nat Via valgfag er der også mulighed for at stifte bekendtskab med klassiske sprog. Du har en fri valgblok til et fag på -niveau, og du skal desuden løfte et af fagene Matematik, Fysik, iologi eller Naturgeografi til -niveau. Alternativt kan du få Latin kombineret med en fri valgblok til -niveau og en fri valgblok til -niveau. Du vil også kunne anvende en -valgblok til at løfte Tysk til A-niveau dette medfører, at du får 5 A-fag. A Mat / Nat Lat A Da His Eng A Spr /A A Mus A Da His Eng Sam Spr /F Nat Nat Nat Mat Da His Eng Sam Psy Spr /F Fys Ngo io Mat Kunst Idr Rel Old A Da His Spa Eng A Da His Spa Eng TyF Nat Nat Nat Mat Da His Spa Eng TyF Fys io Ngo Mat Sam Kunst Idr Rel Old Lat 6. Spa eg A Eng A Sam Sprog: Forudsætter valg af Spansk. Naturvidenskab: Fysik, iologi, Naturgeografi. Ønsker du at arbejde med de to moderne sprog, Engelsk og Spansk, i kombination med Spansk eg. A Samfundsfag Mat / Nat Samfundsfag, skal du vælge denne studieretning. Via valgfag kan du vælge at tone i f.eks. kunstnerisk retning eller andre fagområder, du er interesseret i. Du har en fri valgblok til et fag på -niveau. Derudover har du en fri valgblok til et fag på -niveau, og du skal desuden løfte et af fagene Matematik, Fysik, iologi eller Naturgeografi til -niveau. A Da His Spa Eng Da His Spa Eng Sam Nat Nat Nat Mat Da His Spa Eng Sam Fys io Ngo Mat Kunst Idr Rel Old 10 11

7 SORØ AKADEMIS SKOLE Akademigrunden Sorø Akademis Skole tlf fax

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere