Naturturisme I/S Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturturisme I/S Nyhedsbrev"

Transkript

1 Naturturisme I/S Nyhedsbrev Nr. 1/2004 Nyhedsbrev nr. 1 fra Velkommen til det første nyhedsbrev i 2004 fra Naturturisme I/S, Naturturisme I/S som vil holde dig løbende orienteret om aktiviteterne i Mål 2 projektet Naturturisme i Det Sydfynske Øhav. På side 6 i nyhedsbrevet kan du læse mere om selve projektet. Nyhedsbrevet vil udkomme ca. 3 4 gange årligt og bliver udsendt til kommuner, turistforeninger, turisterhvervet, biblioteker, pressen, forskellige relevante organisationer m.fl.. Derudover vil Nyhedsbrevet være tilgængeligt elektronisk på vores hjemmeside Kontakt venligst projektkoordinator Søren Lisby, hvis du har kommentarer og spørgsmål. Vandrestien Øhavet Rundt sættes i gang Kommunernes indledende planlægning nærmer sig sin afslutning. På kortet er tegnet stregerne, der skal være udgangspunktet for den kommende forhandling med den enkelte lodsejer under den såkaldte åstedsforretning. Åstedsforretningerne gennemføres af de enkelte kommuner i samarbejde med Landinspektørerne Hvenegaard & Meklenborg A/S, og indledes i juni i Tranekær Kommune. Umiddelbart efter sommerferien indledes åstedsforretningerne i Faaborg Kommune og herefter følger de øvrige kommuner. Dialogen med lodsejerne Alle 9 kommuner har afholdt informationsmøder for berørte lodsejere og der har således været stor vægt på dialog og åbenhed i planlægningen. Naturturisme I/S Sekretariat: Sydfyns Turistbureau,Centrumpladsen 4, DK-5700 Svendborg Tel , ET MÅL 2 PROJEKT STØTTET AF EU

2 Naturisme I/S har i samarbejde med De Fynske Landbrugsorganisationer og Skovforeningen udarbejdet en deklarationsaftale, der giver lodsejerne en større tryghed og klarhed ved indgåelse af frivillige aftaler. Indvielse af den første delstrækning I foråret 2005 forventes de første delstrækninger at blive indviet og hele stien vil være færdiganlagt i Beskrivelse af stien Vandrestien Øhavet Rundt bliver med sine ca. 225 km. et af Danmarks længste sammenhængende stisystemer. Stien, der omfatter Sydfyn, Langeland og Ærø, skal afspejle det sydfynske natur- og kulturlandskab Vandrestien skal være et fyrtårn i markedsføringen af Det Sydfynske Øhav. Alene i kraft af sin tilstedeværelse har stien stor attraktionsværdi, tilsvarende Hærvejen, Gendarmstien og Vestkyststien. Stien, som er forbeholdt vandrere, vil som udgangspunkt blive anlagt som en trampesti, men hovedparten af forløbet vil følge eksisterende stier, skov- og markveje. Restaurering af Kleven Havn Naturturisme I/S ønsker i forbindelse med vandrestien Øhavet Rundt og havkajaktemaet at udbygge nye såvel som gamle besøgssteder. Formålet er at løfte områdernes natur- og kulturhistorie, og dermed styrke oplevelsesmulighederne. Et af disse besøgssteder er Kleven Havn, hvor projektet har bevilget kr til Kleven Bådelaug. Bevillingen skal bruges til restaurering af svedekiste og jagtpæle, samt etablering af en overnatningsplads. Kleven Havn er en naturhavn og et gammelt fiskerleje, der rummer store kulturhistoriske værdier fra en tid, hvor søfarten prægede området. Restaureringen, som forventes færdigt til sommeren 2005, skal gøre havnen til et yndet udflugtsmål for havkajakroere og vandrere, som kan overnatte på den nyindrettede teltplads. Øpaketten sejler igen Naturturisme I/S har ligeledes i forbindelse med nye besøgssteder bevilget kr til Langelands Museum, der skal indgå i museets opstart af en paketsejlads i Det Sydfynske Øhav til sommeren Langelands Museum har gennem længere tid arbejdet på at genetablere en paketrute med udgangspunkt i museumsskibet Mjølner, som oprindeligt blev bygget til paketsejlads mellem Langeland og Svendborg. Paketrundfarten falder godt i tråd med Naturturismeprojektets øvrige tiltag. Det vil således være et godt transporttilbud til vandrere og havkajakroere, der ønsker at udforske øhavet.

3 Sejladsen skal, udover at være en praktisk transportmulighed, også være en kulturhistorisk oplevelse for passagererne, hvor de får en fornemmelse af hvordan man engang kom rundt i øhavet. Besætningen vil optræde med datidens tøj og høflighed, og fortælle historier om skibet, paketsejladsen og Øhavet. Øpaketten vil have 1 daglig afgang 6 gange om ugen i juli måned og sejler fra Rudkøbing til Strynø Drejø Ærøskøbing og retur. Udstilling i Rudkøbings gl. fiskerihavn Endvidere har Naturturisme I/S bevilget kr til en udstilling på Rudkøbings fiskerihavn, hvor man til formål restaurere et af de gamle garnhuse. Rudkøbing fiskerihavn rummer kulturhistoriske værdier, som Rudkøbing Kommune ønsker at bevare gennem et større renoveringsarbejde. En del af denne renovering består i etablering af en udstilling i et af de gamle garnhuse, der i første omgang vil informere om Rudkøbing Træskibsværfts restaurering af Danmarks ældste skib Jensine. Senere vil udstillingen også beskrive havnens renovering og historie. Ferietilbud med Havkajakker Som et pilotprojekt er der udviklet en række forskellige feriepakketilbud for havkajakker til sæsonen Projektet skal afklare inden for hvilke rammer fremtidige ferietilbud for havkajakker skal udbydes. Nedenstående feriepakketilbud udbydes i forbindelse med det nye incomingbureau Hans Christian Andersen Tours, som har til formål at sælge færdigpakkede ferieoplevelser til danskere og udlændinge, der ønsker et ophold på Fyn og øerne. Incomingbureauet er udviklet af Fyntour og er placeret på Sydfyns Turistbureau. Ferietilbudene varierer i indhold og overnatningsform: Explorer på Sydfyn er 5 dage på Hotel Faaborg Fjord, hvor Havkajakcenter Svendborg er guide på havkajakture til Bjørnø og i Helnæs Bugt, samt en guidet cykeltur i Svanninge Bakker. 5 dage i Det Sydfynske Øhav foregår på Strynø, hvor Øhavets Smakkecenter og Strynø Gl. Mejeri danner rammen om en havkajakferie, hvor gæsterne lærer de grundlæggende færdigheder og tager på togter ud i øhavet. Rundt om Thurø og Tåsinge er for de mere erfarne havkajakroere, hvor man med base i en hytte på Vindebyøre Camping, tager på togter rundt om Thurø og Tåsinge. Weekendkursus for begyndere hvor man enten ud fra et hytteophold på Helnæs Camping eller på Falsled Vandrerhjem får et introduktionskursus i havkajak. Med baggrund i erfaringerne for sæsonen 2004 vil ferietilbudene til sæsonen 2005 blive udviklet og tilpasset. Du kan læse mere om de enkelte ferietilbud på

4 Vilde heste på Sydlangeland Den 2. juni 2003 blev der for første gang i Danmark åbnet et offentligt areal med vilde heste ved Klise Nor på Sydlangeland. Området med de 14 vilde heste er blevet besøgt af knap gæster i Attraktionen er opstået i samarbejde mellem Naturturisme I/S og Fyns Statsskovdistrikt. Fyns Statsskovdistrikt har bl.a. har stillet arealet til rådighed og stået for gennemførelsen af projektet, mens Naturturisme I/S yder et økonomisk bidrag på kr Naturturisme I/S har i samarbejde med Fyns Statsskovdistrikt netop udgivet en ny folder om de vilde heste på dansk, tysk og engelsk. Brochuren findes på de lokale turistbureauer og ved Klise Nor. Du kan også hente folderen som et PDF dokument på hjemmesiden - Beskrivelse af projektet Udsætningen af vilde heste i den danske natur har to formål: 1. at skabe en naturattraktion, til glæde for både lokalbefolkningen og turister 2. at afprøve en ny type pleje af naturarealer, nemlig helårsgræsning En vigtig del af Danmarks natur består af enge, strandenge, overdrev og moser. Det er naturtyper, der alle kræver afgræsning, så sollyset kan nå ned til jordoverfladen. Det betyder at masser af forskellige planter kan vokse her. Er der mange forskellige plantearter, er der også føde til mange forskellige dyr. Attraktionen ved Klise Nor er et pilotprojekt og en forløber for en større attraktion med udsætning af ca. 30 vilde heste i arealet ved Søgaard og ned til Dovns Klint, der bliver etableret i 2005/2006. Vil du læse mere om de vilde heste, så gå ind på Skov- & Naturstyrelsens hjemmeside: Beskyttelse af ynglefugle Omfanget af de rekreative aktiviteter i Det Sydfynske Øhav er stigende og især kajakaktiviteterne er øget mærkbart. Undersøgelser fra Fyns Amt viser en tilbagegang for en række af øhavets sjældne ynglefugle og netop forstyrrelser fra rekreativ færdsel kan være en væsentlig årsag til tilbagegangen. Det Sydfynske Øhav er samtidigt et internationalt naturbeskyttelsesområde, der blandt andet skal sikre det unikke fugleliv i øhavet. Det er derfor samlet set vigtigt, at der sker en yderligere sikring af de sårbare områder. Derfor har Naturturisme I/S på baggrund af projektets kommende udvikling af havkajaktemaet, prioriteret at bidrage til beskyttelsen af ynglefuglene. Dette skal sikre balancen mellem øget benyttelse og beskyttelse, og som realiseres ved oprettelse af flere: ynglefuglereservater her vil al adgang for andre end brugere og ejere forbydes adgang i perioden 1. marts juli henstillingsområder henstilling om at undgå færdsel i ovenstående yngletid.

5 Lokaliteterne skal synliggøres ved skiltning og informationstavler. Arbejdet udføres i samarbejde med Fyns Amt og Fyns Statsskovdistrikt, og gennemføres løbende frem til sæsonen Seminar om Det Sydfynske Øhav I samarbejde med Svendborg Natur- & Miljøskole gennemføres i løbet af 2004 et seminar om Det Sydfynske Øhav. Seminaret består af 3 forløb og temaer: 1. Øhavet som naturbeskyttelsesområde 15. marts 2. Over og under øhavet 5. juni 3. Øhavets geologi og kulturhistorie 26. september Formålet er at give deltagerne et overordnet indblik i og en forståelse for de unikke værdier området indeholder og dermed en lyst til at bevare dem gennem en hensynsfuld adfærd, når de og deres kunder færdes i øhavet. Seminaret skal også give øhavets gæster en bedre oplevelse, når de drager nytte af deltagernes nyerhvervede viden. Deltagerne er de nuværende brugere af øhavet først og fremmest aktører inden for turismen, men også skoler, foreninger og klubber. Yderligere information om seminaret findes på Signatur for Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav har fået en signatur, der giver projektet en identitet. Signaturen skal være et genkendeligt element for turister og lokalbefolkningen i formidlingen af områdets oplevelser. Signaturens illustration tager udgangspunkt i landskabets bløde kurver og øhavet, med naturens friske og varme farver - blå og grøn. Navnet Det Sydfynske Øhav er valgt fordi det giver positive associationer til andre kendte Øhav, det har et godt image i Danmark og ikke mindst fordi navnet geografisk angiver hvor afsenderen findes. Herudover er der til illustrationen og navnet udviklet et pay-off (slogan) Dage i blåt og grønt, der beskriver essensen i oplevelserne. Udover signaturen skal indgå i Naturturisme I/S daglige kommunikation, i markedsføringen af området, samt i skiltningen og afmærkningen til de forskellige naturoplevelser, er det også målet at få integreret signaturen i den øvrige markedsføring af Det Sydfynske Øhav. Det vil sige turistvirksomheder, turistorganisationer og foreninger, samt andre der udbyder og markedsfører natur- og kulturrelaterede oplevelsestilbud. For at sikre en ensartet brug af signaturen, er der udarbejdet en designmanual, der beskriver signaturens elementer og hvordan de kan benyttes i forskellige sammenhænge. Designmanualen er tilgængelig på

6 Verdens længste kajakløb rundt om Fyn Den 1. august i år lyder startskuddet til verdens længste kajakløb under navnet Sea Challenge Fyn med start og mål i Svendborg. Løbet afvikles over 7 dage med 7 etaper på i alt ca. 280 km. og vil omfatte kystbyerne Faaborg, Assens, Middelfart, Bogense, Kerteminde, Nyborg og Svendborg. Løbet arrangeres af Sportevent Fyn i samarbejde med Dansk Kano & Kajak Forbund og med støtte fra Fyns Amt. Kajakløbet i 2004 er et testevent, inden man til løbet i 2005 vil markedsføre den første rigtige udgave af Sea Challenge Fyn internationalt. Med over en million aktive kajakroere i Danmark, Tyskland og Frankrig, vurderer Sportevent Fyn, at der er gode muligheder for en solid succes. Øvrige I løbet af forsommeren 2004 er det målsætningen at synliggøre aktiviteter Det Sydfynske Øhav ved udvikling af et Øhavskort, et informationsmateriale til havkajakker og en hjemmeside. Øhavskort Øhavskortet er et foldekort med et kortoversigt på den ene side med angivelse af forskellige oplevelsestilbud og på den anden side vil være en kort beskrivelse af området, oplevelsestilbudene, mv. Kortet vil være et gratis materiale, der er tilgængeligt på turistbureauerne, overnatningsstederne og andre relevante udleveringssteder. Information til havkajakker I forbindelse med den øgede interesse for havkajakferie og hensynet til de sårbare områder med ynglefugle i Det Sydfynske Øhav, er det vigtigt at synliggøre hvor man må færdes og hvor der skal vises hensyn gennem et informationsmateriale. Materialet skal indeholde anbefalede ruter af forskellig længde og sværhedsgrad, samt en overordnet information om Det Sydfynske Øhav. Hjemmeside Hjemmesiden skal udbygges i forhold til i dag og være portalen for naturoplevelser i Det Sydfynske Øhav. Hjemmesiden skal være platform for markedsføringen af området og samtidig indeholde en dybere formidling af området. Beskrivelse af projektet Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Det Sydfynske Øhav er et af Danmarks smukkeste områder med et unikt og varieret natur- og kulturlandskab. Områdets image er tæt forbundet med naturen og det maritime miljø, hvorfor det har været oplagt at satse på en turismeudvikling gennem en produktudvikling og markedsføring af disse værdier. Perspektiverne er mange og med mål 2 projektet Naturturisme i Det Sydfynske Øhav har turistbranchen og områdets offentlige aktører fået gode betingelser for en videreudvikling af turismen, samt en sikring og udbygning af de unikke natur- og kulturmiljøer på et bæredygtigt grundlag. Naturturismen er således med til at forbedre og beskytte naturen i området.

7 Formålet er at styrke områdets attraktivitet, først og fremmest som et turistmål, men også som et bosætningssted og for områdets lokalbefolkning. Den røde tråd i projektet er: at samle området Det Sydfynske Øhav, både gennem de fysiske anlægsprojekter og ved formidlingsaktiviteterne at finde elementer, der kan sikre sig turisterhvervets opbakning og medspil at styrke samarbejdet mellem turisterhverv, -organisationer, kommunerne og Fyns Amt Faciliteter og aktiviteter På næste side er en oversigt over de samlede aktiviteter og faciliteter, der forventes gennemført inden udgangen af Anlægsfaciliteter: Vandresti Øhavet rundt Besøgsområder Overnatnings- & opholdspladser Naturlegepladser og leg Vildheste på Sydlangeland Faciliteter havkajak Beskyttelse fugleyngel Ubemandede infocentre Anlægsfaciliteter i alt Formidlingsaktiviteter: Signatur Nyhedsbrev Imagebrochure Internet PR og profilering Temafoldere Havkajakvenlighedskoncept Vandrehåndbog m/ kort Havkajakhåndbog m/ kort Pakkerejser Lejrskolemateriale Events Øhavskort Specialbrochurer Infocentre Markedsanalyse Formidlingsaktiviteter i alt Sekretariat mv.: Sekretariatsdrift Momsrefusion - anlægsfaciliteter Sekretariatsudgifter i alt Samlet budget

8 Budget Projektets samlede budget udgør i alt kr. 15,9 mio., der finansieres af de ni kommuner i Det Sydfynske Øhav, Fyns Amt, de 4 lokale turistforeninger, samt EU s mål 2 midler. Beløb EU - Mål 2 midler Fyns Amt De ni kommuner Turistforeningerne I alt: Organisation Mål 2 projektet er organiseret i et kommunalt interessentskab Naturturisme I/S, hvor alle 9 kommuner og Fyns Amt er repræsenteret. Derudover er der tilknyttet 4 medlemmer uden stemmeret, der repræsenterer henholdsvis landbruget, skovbruget, turisterhvervet og turistforeningerne. Bestyrelsen i Naturturisme I/S består af flg. medlemmer: Jørgen Otto Jørgensen (formand) Borgmester Johan Norden (næstformand) Borgmester Poul Weber Amtsrådsmedlem Helle Kromann Jensen Kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen Borgmester Henning Rasmussen Formand Teknik & Miljø Britta Duelund Borgmester Mie Bendrup Kommunalbestyrelsesmedlem Knud Albertsen Formand Teknik & Miljø Svend Rosager Formand Kulturudvalget Ærøskøbing Kommune Rudkøbing Kommune Fyns Amt Sydlangelands Kommune Tranekær Kommune Marstal Kommune Faaborg Kommune Egebjerg Kommune Svendborg Kommune Gudme Kommune Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer uden stemmeret: Peter Jensen Formand Faaborg Turistforening Turistforeningerne i Det Sydfynske Øhav Per Blåbjerg Bøjden Strand Camping Hans Jacob Clausen De Fynske Landbrugforeninger Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Hvidkilde Gods Turisterhvervet Landbruget Skovbruget

9 Som et rådgivende og udførende organ for bestyrelsen, er der nedsat en arbejdsgruppe, der består af: Niels Baarvig (formand) Turistchef Christian Tønnesen Kontorchef Preben Terp Teknisk Chef Kim Folmann Jørgensen Direktør Søren Strandgaard Skovrider Sydfyns Turistforening Fyns Amt Faaborg Kommune Fonden Fyntour Fyns Statsskovdistrikt Derudover er der fastansat en projektkoordinator Søren Lisby, som skal forestå sekretariatet og den overordnede projektstyring, mens Rico Boye Jensen, biolog hos Fyns Amt, er tilknyttet som praktisk koordinator i forbindelse med vandrestien, besøgsområder og ynglefuglebeskyttelse. Du finder en mere fyldestgørende information om Naturturisme i Det Sydfynske Øhav på Næste Nyhedsbrev Næste nyhedsbrev udkommer ultimo august måned. Ønsker du fremover at modtage nyhedsbrevet elektronisk, så send en mail til med oplysning om firma / navn samt adresse.

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering...

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Klik på nummer eller navn for at springe ned til høringssvaret 1 Assens På vegne af Bor i området 1.1 Finn

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan SLUTRAPPORT for projekt Mandemarke Grøn Plan Naturgenopretning og etablering af rekreativt fællesområde på arealer omkring landsbyen Mandemarke, Østmøn Mandemarke Bylaug Juni 2011 1. Introduktion Denne

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 Side 1 af 44 Indhold A. Navn og adresse... 4 B.

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere