Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem"

Transkript

1 april 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Lad mig starte med at sige tak for opbakningen til vores årskonference den april på Hotel Nyborg Strand. Jeg vil også gerne takke oplægsholderne, som alle leverede spændende og inspirerende indlæg.en stor tak skal også gives til leverandørerne som med dette års sikringsmesse præsenterede mange interessante produkter og løsninger. Du kan i dette nyhedsbrev læse en reportage fra konferencen Det skæve Danmark. Ved dette års konference fik Tove Bjørklund fra Faxe Kommune tildelt årets sikkerhedspris. Et stort tillykke herfra! Du kan også læse om Tønder Kommunes risikostyringsindsats. Risikokoordinator Lars Møldrup fortæller om, hvordan Tønder Kommune stræber efter at forankre risikostyringsbegrebet som en risikokultur blandt ledere og medarbejdere, så den bliver en naturlig del af dagligdagen. Man har blandt andet vedtaget, at de af kommunens medarbejdere, der bruger cyklen som en del af deres daglige arbejde, har pligt til at bære cykelhjelm. Gjensidige Forsikring afholder deres Skandinaviske Konference i København den maj Her vil de uddele Den Skandinaviske Risikostyringspris Du kan læse programmet for konferencen og se, hvordan du kan deltage i konkurrencen om Risikostyringsprisen 2012 i dette nyhedsbrev. Den Trygge Kommune har publiceret Nabo-Hood, som er en fortælling om tryghedsvandringer i boligområdet Kærene i Rødovre. Publikationen giver et indblik i, hvad der gør borgere trygge og utrygge i deres boligområde. Sidst i nyhedsbrevet kan du læse om en alternativ måde at lave overvågning på. Her kan indtrængen på et overvåget område udløse en talealarm, der gør opmærksom på at man bliver overvåget, og at der er tilkaldt vagtudrykning. God læselyst! Med venlig hilsen arrangementer maj 2012 Studietur til Berlin med Danske Risikorådgivere maj 2012 Gjensidige Forsikrings Skandinaviske Konference 14. juni 2012 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 13. september 2012 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 27. september 2012 Erfa-møde for kreds Midt- og Nordjylland 29. november 2012 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland Læs mere på nyheder på hjemmesiden» Arbejdsmiljø afgør pensionslyst» Det offentlige får sladreordninger» Kommuner overser nødkald» Svært at kontrollere overvågning Flere nyheder på Steen Nedergaard Jensen Formand for Danske Risikorådgivere Skt. Gertruds Stræde 5, København K, Telefon , 1

2 DET SKÆVE DANMARK - REPORTAGE FRA ÅRSMØDET 2012 Danske Risikorådgivere inviterede den april til årskonference under temaet Det skæve Danmark. Konferencen blev ledet af Hans Engell, som styrede deltagerne igennem førstedagen. Vi hørte om mange af de udfordringer, som kommunerne står overfor, og vi fik et billede af den skæve udviklingsbetydning nu og i fremtiden for kommuner og borgere. På andendagen var der plads til både latter og alvor, og endnu en gang kan dagene på Nyborg Strand betragtes som vellykkede. Af Jørgen Møller, Seniormedlem i Danske Risikorådgivere Formand Steen Nedergaard Jensen bød deltagerne velkommen til årskonferencen på Hotel Nyborg Strand, og han kunne atter glæde sig over et meget stort fremmøde, som i år talte 151 medlemmer. Formanden gjorde kort status for foreningen, som i dag tæller 400 medlemmer og er en god blanding af kommunal- og regionsansatte samt en lang række samarbejdspartnere. Ministeren skulle tale om regeringens overvejelser i forhold til, hvordan vi får skabt vækst og fremgang i yderområderne. Han kunne fortælle, at han efter mere end 6 måneder i ministerstolen havde fået besøgt det meste af det, vi kalder Udkants-Danmark. - Der er store problemer på fx Lolland Falster, Langeland, Ærø og mange andre steder. Det er vi nødt til at gøre noget ved, sagde ministeren. Efter formandens velkomst blev ordet givet videre til politisk kommentator Hans Engell, som lagde op til temaet for konferencen: Det skæve Danmark. Hans Engell satte emnet på spidsen med kommentaren er vi ikke bare en flok brokkehoveder?. Hans Engell gav selv svaret på spørgsmålet ved at pointere, at det såkaldte Udkants-Danmark bliver fattigere, arbejdspladser flytter til byerne og specielt de små kommuner lider hårdt under denne udvikling. Vi er nødt til at gøre op med denne udvikling, ellers ender det galt, sluttede Hans Engell og gav ordet videre til Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter. Mange steder oplevede ministeren, at folk stod med hænderne fremme, og det var ikke for at sige goddag! Udviklingen er ved at gå i stå; fiskeriet er gået drastisk tilbage, landbruget er blevet automatiseret. Derfor forventer man at få hjælp fra regeringen. Kommunalreformen i 2007 har betydet centralisering og fyringer i mange kommuner. På landsplan er der tale om et tab på ca arbejdspladser. Eksempelvis har centraliseringen betydet, at borgere fra den gamle købstad Faaborg i dag er uden kommunale kontorer, politi med videre, fordi alt er flyttet til Ringe. Nyhedsbrev april Danske Risikorådgivere 2

3 til trods for at kommunen sidste år skulle sparer 250 millioner kroner. Vestforsyning og Holstebro Kommune er således gået sammen om projektet BIOENERGY, som måske vil give nye arbejdspladser. Samarbejdet betyder, at der skal leveres halm fra hele omegnen, og 500 lastvognstog vil komme ind til virksomheden. Derfor vil man meget gerne have den nye motorvej rundt om Holstebro. EU har støttet projektet med 1,4 milliard. Borgmesteren sluttede af med at gøre lidt reklame for, hvad der kommer til at ske i Holstebro i de næste måneder såsom besøg af spejdere og gæster til en spejder-jamboree og 2. etape af Giro de Italia 2012, som den 6. maj kører igennem Holstebro. Men, pointerede Christian Hansen, der sker også rigtig mange gode ting i de danske yderområder, og vi må frem for alt ikke bare lade stå til. By og land hører sammen! Vi har dygtige specialister ude i landet, både med hensyn til grøntsager og dyrehold, og dem skal vi bruge. Vi skal skabe et Vækst-Danmark og et Fremgangs-Danmark!, fortsatte ministeren. Der er netop nu gang i de kommunale investeringer, hvor bygninger landet over renoveres for mange millioner kroner. Byfornyelser landet over kommer også landdistrikterne til gode. Ministeren afsluttede med bemærkningen om, at opgaverne ikke kan klares på Christiansborg alene. De skal ordnes lokalt! Næste taler på podiet var Borgmester H.C. Østerby fra Holstebro Kommune. Borgmesteren skulle tale om Danmark set fra Vestjylland hvad kan der gøres for at rette op på Det skæve Danmark? Borgmesteren fortalte, at man i Holstebro har en opfattelse af, at politikerne på Christiansborg ikke interesserer sig for, hvad der foregår vestpå. Holstebro Kommune har mistet arbejdspladser, lukket sygehuset og lukket det store svineslagteri. Men er Holstebro en udkantskommune, spurgte borgmesteren retorisk. - Det er lidt tankevækkende at se de mange unge, som drager mod København for at uddanne sig. De kommer bare ikke tilbage!, fortalte H.C. Østerby. Som kulturel højborg og en af Danmarks største handelsbyer er der masser af muligheder for udvikling i Holstebro, og det - Vi skal turde gå nye veje og ikke tale tingene ned i et hul, afsluttede borgmesteren. Chefstrateg i Nykredit Sune Worm Mortensen var den næste taler. Sune Worm Mortensen fortalte om boligmarkedet, og de problemer der er med huspriserne i de enkelte kommuner. Huspriserne er det sidste år kun steget med 0,4 procent i gennemsnit. Normalt ville dette tal have været 2,5 procent. Officielt findes der ikke forbudte områder, altså steder hvor kreditinstitutterne ikke vil tilbyde lån. Men kreditvilligheden kommer alene an på omsættelighed. - Udviklings-Danmark er generelt sundere end det, det bliver gjort til, sagde Sune Worm Mortensen. Efter en række spændende indlæg åbnede Sikringsmessen Tredive forskellige firmaer og leverandører præsenterede nye og interessante produkter, og messen var igen i år et Nyhedsbrev april Danske Risikorådgivere

4 dynamisk møde mellem kommunernes ønsker og behov og virksomhedernes forslag til løsninger. Efter to timers levende messe blev der ringet ind til den 10. ordinære generalforsamling. Derefter kunne formanden byde velkommen til årsmødets sidste taler, Professor Marina Bergen Jensen fra Skov & Landskab, KU LIFE. Marina talte om nogle af de problemer, vi i disse år har med vandet. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, og referatet herfra kan læses andetsteds på foreningens hjemmeside. På generalforsamlingen blev årets sikkerhedspris tildelt Tove Bjørklund fra Faxe Kommune. Formand Steen Nedergaard Jensen overrakte prisen til Tove Bjørklund med ordene Det er mig en stor glæde, at skulle uddele prisen til en person, der har ydet en meget stor indsats for at fremme risikostyring i sin kommune. Tove modtog med prisen en check på kr Du vil i næste måneds nyhedsbrev kunne læse et interview med Tove Bjørklund. Efterfølgende samledes deltagerne til en hyggelig middag i hotellets glassal med underholdning af Finn Nørbygaard. På årskonferencens anden dag leverede journalist og bakkesangerinde Karen Marie Lillelund et festfyrværkeri i form af hendes meget humoristiske indlæg. Hvis nogen stadig var lidt trætte efter aftens hyggelige middag og trængte til at blive kvikket lidt op, var dette lige hvad der var brug for. Med et fantastisk oplæg, fik vi alle rørt lattermusklerne. - Verdenshavene stiger og der er forøget risiko for grundvandsstigning. Derudover er der risiko for at hverdagsregnen øges, vi får flere skybrud med ekstrem regn og samtidig er der risiko for tørke, som vi så sidste år på det sydlige Amager, sagde Marina Bergen Jensen. Kloakkerne i København er de fleste steder for små til at kunne håndtere de store mængder vand, vi så sidste sommer. For at kunne håndtere disse mængder vand, er vi nødt til at have et godt beredskab. Men vi er også nødt til på sigt, at udskifte kloakrør selvom det er en bekostelig affære. - Vi skal tænke i grønne løsninger, både med husfacader og, som man gør i Holland, med områder til bevidst overvanding. Der er mange udfordringer, og der skal hele tiden tænkes i sandsynlighed og konsekvenser, afsluttede Marina Bergen Jensen. Formand Steen Nedergaard Jensen rundede årsmødet af og alle kunne gå hjem med ny viden og inspiration fra oplægsholdere og virksomheder og fra mødet med gode kollegaer. Tak for en god årskonference 2012 og på gensyn i Nyhedsbrev april Danske Risikorådgivere 4

5 RISIKOKULTUR EN NATURLIG DEL AF DAGLIGDAGEN I nyhedsbrevet fra februar 2012 fortalte vi om Tønder Kommunes uddeling af en ny risiko- og arbejdsmiljøpris. I denne artikel stiller vi skarpt på organiseringen og strategien bag Tønder Kommunes risikostyringsindsats. Vi har talt med Lars Møldrup, der er ansvarlig for arbejdet med risikostyring i den sønderjyske kommune. Af Malene Mouritze Marfelt, EIRM, sekretariatet for Danske Risikorådgivere Det er en mand med en bred erfaring, der står i spidsen for risikostyringsindsatsen i Tønder Kommune. Lars Møldrup er oprindeligt uddannet rørsmed og installatør og har derudover gennemført diverse relevante efteruddannelsesforløb inden for miljø- og arbejdsmiljøområdet. Han er i øjeblikket ved at afslutte en Masteruddannelse i miljø og arbejdsmiljøledelse på DTU. Som risikokoordinator er det Lars Møldrups opgave at sikre, at kommunens forsikrings- og risikostyringspolitik bliver efterlevet. Helt konkret arbejder han på at opnå lavere forsikringspræmier, færre skader og et større ejerskab til risikostyringsområdet i hele organisationen. FORANKRING I STYREGRUPPE Risikostyringsarbejdet i Tønder er organiseret omkring en risikostyringsenhed, der er én ud af fire områder under Lars Møldrups ledelsesansvar (Risikostyring, HR, Kommunikation samt Udbud og Indkøb). Enheden er forankret i en styregruppe og beskæftiger sig med kommunens forsikringer, arbejdsskadeområdet samt risikostyringsprojektet. Der er et kommissorium, som sætter rammen og mål for risikostyringsindsatsen. - Målet med risikostyrings- og skadeforebyggelsesarbejdet er at minimere det samlede antal skader samt at reducere udgifter til forsikringspræmier. Herudover skal omfanget af følgeskader og gener reduceres. Vi stræber efter at forankre risikostyringsbegrebet som en risikokultur blandt ledere og medarbejdere og lade den blive en naturlig del af dagligdagen, fortæller Lars Møldrup. Der skal udvises handlekraft i de indsatser og aktiviteter, der planlægges. Det vil sige, at der skal være tydelighed i formål og fremdrift af de enkelte aktiviteter. Det er desuden vigtigt for Lars Møldrup, at de opnåede resultater skaber stolthed og gode historier for organisationen. PDCA-modellen blev udarbejdet af den amerikanske fysiker Walter Shewart i 1930 erne og er senere blevet videreudviklet af den amerikanske statistiker Dr. W. Edwards Deming. Nyhedsbrev april Danske Risikorådgivere 5

6 CYKELHJELME TIL ALLE Som et eksempel på et konkret risikostyringsinitiativ fortæller Lars Møldrup om et projekt, hvor HovedMEDudvalget (arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg) har vedtaget, at det skal være en pligt at benytte cykelhjelme for kommunens ansatte. - Vi er lige nu ved at få aftaler på plads i forhold til indkøb af cykelhjelme og udarbejdelse af påbudsskilte. Vi har rundt regnet 200 personer der, som en del af deres daglige arbejde, bruger cyklen som transportmiddel. Vi mener, at det er lige så vigtigt at passe på dem, der cykler, som det er at passe på dem, der arbejder, hvor der er hjelm påbudt jf. arbejdsmiljøloven, fortæller Lars Møldrup. RABB-BESØG Et andet eksempel på et konkret initiativ er projektet om RABB-besøg (Risiko, Arbejdsmiljø, Brand og Bygning). Projektet er forankret i risikostyringsgruppen og gennemføres af beredskabet i Tønder Kommune. Hvert år bliver der indsamlet forskellige oplysninger, og der gennemføres forskellige tilsyn af institutioner og bygninger. Risikostyringsgruppen har valgt at prøve at samle en del af disse oplysninger i et såkaldt RABB-besøg. Det er dels for at få et samlet risikomæssigt billede af kommunens arbejdspladser og ejendomme, men også for at lette arbejdet for den enkelte arbejdsplads. RABB-besøget er et koordineret besøg, der har til formål: At orientere om generelle risiko- og forsikringsoplysninger At udbrede kendskabet til kommunens Falck-abonnement At indsamle ejendomsoplysninger til Teknisk Forvaltning At indsamle oplysninger og vurdere grundlæggende arbejdsmiljøforhold At indsamle oplysninger vedr. evt. tyverisikringsanlæg At vurdere brandmæssige forhold - herunder foretage brandsyn såfremt ejendommen er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen Selve besøgets varighed varierer alt afhængig af bygningens og arbejdspladsens størrelse, men normalvis vil besøget tage fra to til fire timer. Besøget indledes med en orientering om forsikring og kommuneabonnement. Herefter følger et interview og dialog med udgangspunkt i et spørgeskema, som er fremsendt før besøget. - På mødet forventes det, at arbejdspladsens leder, arbejdsmiljørepræsentant samt evt. teknisk serviceleder deltager. Efter den indledende dialog gennemgås bygningen sammen med en, der kender bygningen. Efter bygningsgennemgangen afsluttes besøget med opsummering og afrapportering sammen med lederen, forklarer Lars Møldrup. Som opfølgning udarbejdes en rapport, der efterfølgende fremsendes pr. mail til besøgets deltagere. Rapporten sendes også til ansvarlige medarbejdere ved centralforvaltningen og teknisk forvaltning, der efterfølgende kontakter arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt med opfølgning. INTET KORT OVER FREMTIDEN Lars Møldrup er meget bevidst om ikke at dvæle for meget ved fastlåste koncepter for risikostyring. På spørgsmålet om, hvad der er den største udfordring ved risikostyring, svarer han: - Den største udfordring er, at vi konstant skal sikre vores kompetencer, således at vi evner at se rigtigt i krystalkuglen. For os som for andre er kunsten jo at styre efter det, der sker i forruden og ikke efter det, der ses i bakspejlet. Der findes intet kort over fremtiden, fordi ingen nogensinde er kommet tilbage derfra, afslutter Lars Møldrup. om lars møldrup KARRIERE Lars Møldrups erhvervskarriere startede i en smedevirksomhed, og herefter kom han til Forsyningsbranchen hos Teknik og Miljø i Esbjerg Kommune. Senere blev han rådgiver i AM-gruppen. I dag er han afdelingsleder i Tønder Kommune. Lars Møldrup har løbende haft konsulentopgaver og bl.a. undervist inden for samarbejde og arbejdsmiljø. Endelig er han aktiv i Lederne. UDDANNELSE Lars Møldrup er oprindeligt uddannet VVS/rørsmed og senere installatør. Herefter har han gennemført diverse relevante efteruddannelsesforløb - bl.a Lead Auditor inden for miljø- og arbejdsmiljøområdet. Han er pt. ved at afslutte en Masteruddannelse i miljø og arbejdsmiljøledelse på DTU. Nyhedsbrev april Danske Risikorådgivere

7 GJENSIDIGES SKANDINAVISKE KONFERENCE 2012 Gjensidiges Skandinaviske Konfernce 2012 løber af stablen den maj. Temaet for konferencen er Total Cost of Risk (TCOR). Målet med konferencen er at inspirere deltagerne og give dem nye redskaber til at styrke grundlaget for de beslutninger, der træffes i kommunerne Program Onsdag den 30. maj Kl Light lunch Vi mødes i foyeren ved studie 4 og spiser sandwich Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkomst Introduktion af Total Cost Of Risk (TCOR) som begreb Bjørn Rothaus, Managing Director, Taktika Hvad kan vi lære af Securitas? En stor privat virksomhed, der arbejder med TCOR Kenneth Miger, Group Risk & Insurance Manager, Securitas Group, Stockholm Pause Hvordan er holdningen i kommunerne til TCOR? Præsentation af resultatet af en rundspørge i tre kommuner i hhv. Danmark, Norge og Sverige. Kan og vil kommunerne adoptere TCOR? DR Kulturindslag vi får lidt godt til høresansen Pause Kl Velkomstdrinks of kåring af Risikostyringsprisen 2012 Kl Middag i Koncerthusets restaurant Torsdag den 31. maj Kl Godmorgen og tilbageblik på gårsdagen Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Den kommunale virkelighed Vi ser tilbage på Ikast-Brande Kommune med TCOR-øjne Flemming Storgaard, økonomidirektør i Ikast-Brande Kommune & Bjørn Rothaus, Managing Director, Taktika TCOR i et forsikringsperspektiv Lars Kronborg, direktør i Gjensidige Forsikring Kaffepause Kulturindslag - vi skal opleve DR Koncertsalen Farvel egofest - og goddag til formål og fællesskaber Emilia van Hauen, strategisk rådgiver, sociolog, journalist og forfatter Frokost med futuristisk touch - glæd dig! Hjemrejse Tilmelding: Du tilmelder dig på: Tilmeld dig hurtigst muligt og senest den 20. maj! Du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding. Nyhedsbrev april Danske Risikorådgivere 7

8 DEN SKANDINAVISKE RISIKOSTYRINGSPRIS 2012 Vi står midt i en krisetid, hvor manglen på ressourcer kræver, at alle bidrager med idéer og tiltag til at gennemføre nye og økonomiske måder at forebygge og begrænse skader i kommunerne på. Har I, i din kommune, gennemført et nytænkende og besparende tiltag inden for kommunal risikostyring, så har I mulighed for at vinde en rejse til USA for 2 personer. Præmien uddeles af Gjensidige Forsikring og vil blive offentliggjort på Gjensidiges Skandinaviske Konference i København den maj Gjensidige Forsikring har atter fornøjelsen af at udskrive en konkurrence om Den Skandinaviske Risikostyringspris til den kommune i Danmark, Norge eller Sverige, der i , har gennemført det mest nytænkende og besparende tiltag inden for kommunal risikostyring. Vi står midt i en krisetid, hvor manglen på ressourcer kræver, at alle bidrager med idéer og tiltag til at gennemføre nye og økonomiske måder at forebygge og begrænse skader i kommunerne på. Derfor vil Gensidige Forsikring igen i år, opfordre alle kommuner til at fremsende en beskrivelse af deres nyeste tiltag til, hvordan man har valgt at løse et risikoproblem til gavn for kommunen og dens borgere. Formål Formålet med Den Skandinaviske Risikostyringspris er at sætte fokus på det store og gode arbejde som man gør i de skandinaviske kommuner for at forebygge og begrænser skader, hvad enten det er i forhold til borgere, medarbejdere, bygninger eller andre dele af de kommunale værdier. Den Skandinaviske Risikostyringspris vil gerne opmuntre dette store kommunale arbejde med at håndtere risici, og navnlig vil prisen gerne sætte særlig fokus på innovative og økonomiske måder at håndtere de kommunale risici på. Bedømmelseskriterier I bedømmelsen af idéerne lægges der vægt på: At det kan godtgøres, at tiltaget er kommet kommunen og dens borgere til gavn At tiltaget er nyt og innovativt At tiltaget rummer en økonomisk besparelse eller gevinst Vinderen vil blive udpeget af European Institute for Risk Management. Præmie Den vindende kommune af Risikostyringsprisen 2012 modtager en invitation for 2 personer til at deltage i Public Risk Management Associations årlige risk management konference for den offentlige sektor, der afholdes i Tampa, Florida i USA den juni Konkurrencebetingelser Konkurrencen er åben for alle kommunale medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige. Bidragene skal være grundigt beskrevet og præsenteres på maksimalt 5 A4-sider på dansk, norsk eller svensk. Eventuelt bilagsmateriale kan vedlægges. Bidraget skal sendes til European Institute for Risk Management, Skt. Gertruds Stræde 5., 1129 København K. eller mailes til Fristen for modtagelse af bidrag er onsdag den 23. maj Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jeanne Sneftrup Jensen på eller Offentliggørelse af vinder Vinderen af Risikostyringsprisen 2012 offentliggøres på Gjensidiges Skandinaviske Konference i København den maj Nyhedsbrev april Danske Risikorådgivere

9 NABO-HOOD - ET FORSØGSPROJEKT OM TRYG- HEDSVANDRINGER I januar 2012 lavede Den Trygge Kommunes sekretariat en kvalitativ tryghedsundersøgelse og en tryghedsvandring i Kærene i Rødovre. Den kvalitative tryghedsundersøgelse har udmøntet sig i rapporten Nabo-Hood - Et forsøgsprojekt om tryghedsvandringer. Af Sekretariatet for Den Trygge Kommune Nabo-Hood - Et forsøgsprojekt om tryghedsvandringer handler om tryghed og utryghed. Den beskriver, hvordan man kan arbejde med den oplevede tryghed i et område, og hvordan man kan bruge metoden tryghedsvandring i processen. Publikationen tager udgangspunkt i en forsøgsproces i boligområdet Kærene i Rødovre. Projektet er udviklet af EIRM i samarbejde med AKB Rødovre og Rødovre Kommune og er støttet økonomisk af Det Kriminalpræventive Råd og ÆldreForum. I projektet deltog en gruppe borgere og ansatte i et tryghedsvandringsforløb. En tryghedsvandring er et dialogværktøj udviklet i Sverige, som giver mulighed for at arbejde med og forbedre den oplevede tryghed. Intentionen med forløbet var dels at lave en konkret indsats i boligområdet og dels at udvikle tryghedsvandring som metode i en dansk sammenhæng. Man kan således læse om, hvordan den praktiske proces blev tilrettelagt med indsamling af viden, facilitering af diskussioner og planlægning af vandring. Publikationen giver smagsprøver fra vandringen i boligområdet, hvor borgere beskrev for hinanden og de ansatte, hvor de var trygge og utrygge. Og det beskrives, hvordan dialogen efterfølgende blev brugt som en prioriteringsliste for indsatser i området. I den analyiskedel af publikationen zoomes ind på tre aspekter, som kan indvirke på tryghedsfølelsen: indretningen af det fysiske rum, oplevelser af det sociale liv og mentale opfattelser af steder. Alle tre aspekter har betydning for, hvor borgerne følte sig trygge og utrygge, og hvordan de brugte området. Som man kan læse i publikationen, var der dog en tendens til, at også køn og alder havde betydning for hvordan og i hvilken grad, man følte sig henholdsvis tryg og utryg. Metoden giver mulighed for at sætte forskellige borgergrupper i fokus og involvere forskellige institutioner. Forsøgsprojektet har valgt at fokusere på inddragelse af gammeldanske ældre og nydanske unge borgere. Der har også været særligt fokus på at skabe yderligere samarbejde imellem kommune og boligafdeling. Derfor har tre kontorer i to kommunale forvaltninger (Teknisk og Social) været repræsenteret sammen med ansatte og beboervalgte fra en boligafdeling. Naboafdelingen var også repræsenteret. En tryghedsvandring kan bruges på forskellige måder og tilpasses forskellige sammenhænge. Den indeholder et undersøgende og et handlende aspekt, som kan vægtes efter behov og ressourcer. Forsøgsprojektet har prioriteret både det handlende og det undersøgende aspekt af metoden for at indfange flere dimensioner af den oplevede tryghed. Det betyder, at denne publikation både præsenterer den praktiske, handlende proces involveret i en tryghedsvandring og giver et indblik i, hvad der gør borgere trygge og utrygge i deres boligområde. Publikationen Nabo-Hood kan downloades via Den Trygge Kommunes hjemmeside: Nyhedsbrev april Danske Risikorådgivere 9

10 KONTROLCENTRAL DER TÆNKER ANDERLEDES Vær opmærksom på, at I bliver overvåget, og at der er tilkaldt vagtudrykning. Sådan kan det lyde, hvis uvedkommende personer forsøger at begå indbrud eller lave hærværk på et overvåget område. EuroSmartView tilbyder fra 2012 en række nye og smarte løsninger til kommunerne ved hjælp af banebrydende teknologi. Af EuroSmartView Ved hjælp af et intelligent softwaresystem indsamler, analyserer og dokumenterer EuroSmartView informationer fra allerede eksisterende tekniske setups som fx kameraer, alarmer og adgangskontroller. Det betyder ifølge udviklingschef Jimmi Hegn fra EuroSmartView, at kunderne kan handle proaktivt og udvikle deres forretning samtidig. - Vi kan nu rådgive kunderne om, hvordan de kan udvikle deres sikringsområde igennem en række konkrete forslag til proaktive handlinger. Det kan være inden for områder som sikkerhed og parkering, sikring af bygninger og forebyggelse af hærværk, siger han. Han fortæller, at produktet Area View med proaktiv videoovervågning forebygger indbrud og hærværk. Videoovervågningen er koblet sammen med en intelligent software, der gør, at systemet kan spotte mistænkelig adfærd i et område og handle, inden skaden sker. Eksempelvis kan indtrængen på et overvåget område i nattetimerne udløse en talealarm. Service Centeret, der overvåger område 365 dage om året, udsender manuelt eller automatisk en besked over højtalerne. Alarmen gør den ubudne gæst opmærksom på, at området video-overvåges og at der er tilkaldt vagtudrykning. Det skaber større tryghed og sikkerhed for de mennesker, der bor eller arbejder i området. - Har man været udsat for indbrud eller hærværk, finder vi episoden frem via vores intelligente software. Det betyder, at vi i løbet af kort tid returnerer optagelsen. Vores kunder sparer både tid og penge og kan holde fokus på vigtigere arbejdsopgaver, siger Jimmi Hegn og understreger, at den hurtige responstid øger chancerne for at opklare hændelsen. Vi har fået en del henvendelser fra virksomheder, som har mistet overblikket over de systemer, der er installeret. Generelt set ønsker man en proaktiv handling for at kunne spare virksomheden for udgifter til hærværk og tyveri. om EUROSMARTVIEW EuroSmartView er etableret i 2011 som en selvstændig division under EuroPark. EuroPark har en vagtcentral placeret i Billund Lufthavn og på Skejby Sygehus og har i over 14 år administreret parkeringsarealer og leveret professionelle serviceydelser. Virksomheden udfører vagtopgaver, overvågning og mange andre serviceydelser. Virksomhedens ESV Service Center gør brug af den nyeste højteknologiske udvikling til fx sikkerhed og parkering, adgang til, og sikring af, bygninger samt forebyggelse af hærværk. Læs mere om EuroSmartView på Nyhedsbrev april Danske Risikorådgivere 10

11 Danske Risikorådgivere Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller 400 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefra kommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. VI takker for støtten fra følgende VIRKSOMHEDER: hovedsponsorer almindelige sponsorer Sekretariat Danske Risikorådgivere Skt. Gertruds Stræde København K Telefon:

Skandinavisk Konference 30. - 31. maj 2012 TOTAL COST OF RISK (TCOR) - TRÆF EFFEKTIVE BESLUTNINGER - SKAB DET TOTALE RISIKO-OMKOSTNINGSBILLEDE

Skandinavisk Konference 30. - 31. maj 2012 TOTAL COST OF RISK (TCOR) - TRÆF EFFEKTIVE BESLUTNINGER - SKAB DET TOTALE RISIKO-OMKOSTNINGSBILLEDE Skandinavisk Konference 30. - 31. maj 2012 TOTAL COST OF RISK (TCOR) - TRÆF EFFEKTIVE BESLUTNINGER - SKAB DET TOTALE RISIKO-OMKOSTNINGSBILLEDE 1 En arkitektonisk attraktion Koncerthuset, som vises på forsiden,

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Den Skandinaviske Konference 2011

Den Skandinaviske Konference 2011 Samfundets krav til kommuner og regioner 2020 SKANDINAVISK KONFERENCE DEN 25. 26. maj 2011 1 2 Den Skandinaviske Konference 2011 Kommunerne er på mange måder under pres. Et kæmpe samfundsansvar skal løftes

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Risikostyring forberedt til fremtiden?

Risikostyring forberedt til fremtiden? Årskonference den 11. 12. juni 2015 Risikostyring forberedt til fremtiden? På konferencen går vi tæt på emner, der får betydning for risikostyring og forsikring i de kommende år. 2 Risikostyring forberedt

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Risikostyring i bevægelse

Risikostyring i bevægelse Årskonference den 22. - 23. maj 2014 Risikostyring i bevægelse På konferencen vil vi se på overordnede risici og påvirkninger udefra, der giver nye input til risikostyringsarbejdet 2 Risikostyring i bevægelse

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Vinteren er så småt ved at slippe sit tag i os, og vi kan se frem til mildere vejr og lysere tider. Vi bringer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Publikationen tager udgangspunkt i en forsøgsproces i boligområdet Kærene i Rødovre.

Publikationen tager udgangspunkt i en forsøgsproces i boligområdet Kærene i Rødovre. Publikationen tager udgangspunkt i en forsøgsproces i boligområdet Kærene i Rødovre. KOLOFON 1. udgivelse, 2012 Nabo-Hood - et forsøgsprojekt om tryghedsvandringer Forfatter Tine Sønderby Assistenter Minja

Læs mere

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo Risikostyring i fremtidsperspektiv Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo 1 Den Skandinaviske Konference 2010 Kommunerne står over for en række udfordringer i de kommende år. Vi sætter fokus

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem Marts 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Glade chefer er god risikostyring! Under denne titel bringer vi et interview med Iver R. Tarp, stifter af netværket Glade

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Afdeling i boligorganisationen Lejerbo

Afdeling i boligorganisationen Lejerbo DIGITAL VERSION DENNE PUBLIKATION HANDLER OM TRYGHED OG UTRYGHED. DEN BESKRIVER, HVORDAN MAN KAN ARBEJDE MED DEN OPLEVEDE TRYGHED I ET OMRÅDE, OG HVORDAN MAN KAN BRUGE METODEN TRYGHEDSVANDRING I PROCESSEN.

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

MIN BOLIG - MIN TRYGHED!

MIN BOLIG - MIN TRYGHED! MIN BOLIG - MIN TRYGHED! - Tryghed i boligområder gennem borgerinddragelse, byplanlægning, teknologi og design Kommunernes Tryghedsdag 2011 27. januar 2011, Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA), København

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2012. indhold. arrangementer. nyheder på hjemmesiden.

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2012. indhold. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. oktober 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Den 25. oktober inviterede Danske Risikorådgivere medlemmerne i foreningen til temadag på Nationalmuseet. Her fik vi en

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem SEPTEMBER 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem De fleste af os trives på vores arbejdspladser. Men der er desværre også arbejdspladser, hvor ansatte oplever trusler,

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær RISIKO- RÅDGIVEREN MAJ 2014 INDHOLD 1 2 3 Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær Borgmesterstafetten Thomas Adelskov Odsherred Kommune 4 Risikostyringsnyt Risikokulturen er i fokus

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et alment boligområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem maj 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem arrangementer Vi bringer i denne måneds nyhedsbrev en artikel om årets vinder af Sikkerhedsprisen, som gik til risikorådgiver

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. marts 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. marts 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem marts 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Foråret er på vej, og inden længe ses rigtig mange af os til Danske Risikorådgiveres årskonference på Hotel

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR

KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER Kl. 10.00 10.15 Kl. 10.15 10.30 Kl. 10.30 11.15

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO.

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO. Velkommen til Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO Kenneth Hoe KontrolCentralleder Lars Rasmussen Projektledere / PFSO Jens Andersen Sikkerheds konsulent / PFSO Lars Hansson AXIS Thomas

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

For at sikre overholdelse af lovgivningen på området (Lov om TV-overvågning og persondataloven) skal følgende overholdes:

For at sikre overholdelse af lovgivningen på området (Lov om TV-overvågning og persondataloven) skal følgende overholdes: FUSK Oktober 2008 Nødsaget til videoovervågning I de sidste numre af FUSK har jeg desværre hver gang haft et fast indslag, der har drejet sig om hærværk på bilerne på parkeringspladsen ved hallen. Vi er

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

De frivillige og velfærdsstaten

De frivillige og velfærdsstaten De frivillige og velfærdsstaten - Hvordan skal og kan det frivillige arbejde bidrage til trygheden? 13. oktober 2011 Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA), København Konferencen er arrangeret i samarbejde

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

CareNet vidensrejse til Paris 2015

CareNet vidensrejse til Paris 2015 CareNet vidensrejse til Paris 2015 Den 20. 22. maj 2015 inviterer CareNet på vidensejse til kærlighedens by Paris med fokus på sundheds- og velfærdsteknologi. Her kan du både se de nyeste sundheds- og

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet!

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet! RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2013 INDHOLD 1 Leder God risikostyring er hul i hovedet! 2 4 Risikostyringsnyt Tænk logisk! - Interivew med Jesper Theilgaard Markedsnyt - Læksikring giver god nattesøvn - Koling

Læs mere

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Dato: 10. april 2013 Lovsekretariatet Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Det er mig en stor glæde at invitere dig til Landdistriktskonference 2013 den 11. og 12. april 2013 på Hotel Viking,

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Verdens bedste politi

Verdens bedste politi Flemming Balvig, Lars Holmberg Maria Pi Højlund Nielsen Verdens bedste politi Politireformen i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 Hvad skete der siden

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere