Grundejerforeningen Fredensborg Søpark - fra sammenbragte til sammenhængende NYHEDSBREV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fredensborg Søpark - fra sammenbragte til sammenhængende NYHEDSBREV. www.fredensborgsoepark.dk"

Transkript

1 NYHEDSBREV Medlemsinformation nr. 3 November 2011 Kære medlemmer af! Hermed har bestyrelsen fornøjelsen at fremsende årets tredje udgave af det trykte nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er sponseret Som en del af bestyrelsens helt nye sponsortiltag er såvel distributionsomkostningen af nyhedsbrevet som udgiften til printet og specialkuverten denne gang sponseret. Denne udsendelse er sponseret af: Vinduespoleringsfirmaet KH Service ved Klaus Hansen. KH Service udfører allerede i dag en del serviceopgaver her i Fredensborg Søpark og er således godt kendt af flere af foreningens grundejere. Læs mere om KH Service i den med nyhedsbrevet vedlagte reklametryksag og på foreningens nye hjemmeside. Bestyrelsen takker Klaus Hansen for sponsoratet, som betyder meget for Grundejerforeningens økonomi. Kontaktoplysninger: KH Service ved Klaus Hansen, Stubbedamsvej 9 C, 3th., 3000 Helsingør Tlf.: , mail: Velkommen til nye medlemmer 8 nye tilflyttere siden sidst Siden sidst har Fredensborg Søparks Grundejerforeningen modtaget 8 nye huskøbere og dermed foreningsmedlemmer. Emiyou Asmamaw og Ole Kallenbach, Kovangen 428 Kirsten Larsen og Mark Læssøe, Kovangen 334 Vivi og Kurt jensen, Kovangen 632 Christel og Jens Laugesen, Kovangen 615 Stine Mie Jensen og Jannick Læssøe, Maglegårdsvej 511 Jens Jakob Thorhauge Andersen og Pernille Reib Andersen, Kovangen 151 Lori og Jørgen Saabye, Kovangen 233 Tue og Julie Lippert, Kovangen 622 Bestyrelsen ønsker de nye ejere tillykke med huskøbet og indflytningen og et varmt velkommen til vores dejlige Fredensborg Søpark, måske Danmarks smukkeste beliggende grundejerforening. Side 1 af 6

2 Skt. Hans aften i Fredensborg Søpark Tak til alle for et forrygende fremmøde! Torsdag den 23. juni fejrede vi sammen med resten af Danmark en vidunderlig Skt. Hans aften på fællesarealet med udsigt til både Fredensborg Slot og slotspark og stort bål. Små 400 glade, positive og veloplagte voksne og børn besøgte Skt. Hans teltet og bålet og gjorde dermed aftenen til noget helt specielt. En stor tak for jeres interesse, opbakning og bidrag til en god foreningsaften i det herligste sommervejr. Tak til det konservative byrådsmedlem og 1. viceborgmester Ulla Hardy-Hansen for en fin, indholdsrig og velforberedt Skt. Hans båltale. En særlig stor og varm tak til aftenens 4 beredvillige sponsorer, Fredensborg Telt- & Serviceudlejning Kratbjerg, Føtex Food Fredensborg Bycenter, Radio Humleborg ved stationsleder Kurt Kammersgaard og det meget veloplagte og velspillende jazzband HOT SPOT BANANA BAND under ledelse af Gabor Ferenczi. Uden gode og interesserede sponsorer, ingen Skt. Hans aften i denne målestok. - på gensyn til Skt. Hans aften i Søparken 2012 Grundejerforeningen har fået sin første hovedsponsor Med Fredensborg Telt- & Serviceudlejnings Kratbjerg store og flotte sponsorat indtegner virksomheden sig hermed som Fredensborg Søparks første hovedsponsor. Læs mere om Fredensborg Telt- & Serviceudlejning på foreningens nye hjemmeside. - benyt og brug vores sponsorer, de støtter os Præmiere på den nye hjemmeside Her midt i oktober havde Foreningens nye hjemmeside så langt om længe præmiere. En hjemmeside vi alle fremover kan få stor glæde og gavn af. I den kommende tid vil den gradvis blive udbygget og raffineret, og flere nye, nyttige informationer, vejledninger og gode tips vil dermed finde vej til hjemmesidens forskellige let tilgængelige temaer og afsnit. Det elektroniske NYHEDSBREV Med den nye hjemmeside introducerer bestyrelsen også for første gang Grundejerforeningens elektroniske nyhedsbrev. Et nyhedsbrev, som fremover vil udkomme langt hyppigere end tilfældet har været med den mere omkostningstunge trykte udgave. Med tiden vil det elektroniske nyhedsbrev blive bestyrelsens hovedinformationskilde til medlemsskaren og andre interesserede. OBS! Har du husket at blive tilmeldt det elektroniske nyhedsbrev? Hvis ikke, så gør det på hjemmesiden under NYHEDSBREVE. Skulle du have problemer med teknikken er du velkommen til at sende en mail til: Foreningens kasserer og hjemmesideansvarlige: Laust Sønderkær, Maglegårdsvej 103, mobil Side 2 af 6

3 Får i Søparken Liv igen i fårefoldene Så har vi sagt farvel til fårene i denne omgang. Hermed sluttede samarbejdet med vores fåreholder, Børge Pedersen fra Skibby, for denne 2011 sæson. Vi i bestyrelsen har været glade for, at kunne tilbyde Søparkens såvel store som små beboere en god fåreoplevelse det meste af året igennem. Nu skal ordningen evalueres i bestyrelsen og afhængig af resultatet, håber vi igen næste år at kunne byde på får i foldene. - på gensyn til får i 2012? Firmaet Den Grønne Gren På generalforsamlingen blev det blandt andet besluttet, at indgå en 3-årig samarbejdsaftale med indehaveren af firmaet Den Grønne Gren, Peters Rogaard. Første år af denne 3-årige aftale, primært om græsslåning, nærmer sig snart sin afslutning. Aftalens første periode skal evalueres her i oktober måned, men allerede nu ligger det klart, at bestyrelsen har været særdeles tilfreds med samarbejdet. Den meget våde sommer og eftersommer har ind imellem gjort arbejdsbetingelserne særdeles vanskelige for Peter Rogaard og hans folk, men dette på trods fremstår vores fællesområders græs stort set i den stand, som bestyrelsen har ønsket og aftalt med Den Grønne Gren. Praktiske oplysninger: Ved evt. medlemsbehov for kontakt direkte til Peter Rogaard, Den Grønne Gren, kan Peter kontaktes på tlf og/eller mail: Grøn vision og flerårig vedligeholdelsesplan DEN GRØNNE VISION Bestyrelsen og i særdeleshed det til opgaven særligt nedsatte udvalg, Det Grønne Udvalg, har året igennem brugt rigtig mange kræfter og meget tid med den store og til tider krævende opgave, at få udarbejdet præsentationsmateriale med tilhørende beslutningsgrundlag for Den Grønne Vision. Flere af jer har sikkert bemærket skare af mennesker bevæge sig rundt i fællesarealerne og vurdere træer, kratbevoksninger, skråninger, plæner og eng områder med flittig brug af oversigtskort, detailtegninger, notesblokke og farvesprays. Medlemmer af Det Grønne Udvalg har hele 5 gange været på områdegennemgang overalt i fællesarealerne. Den Grønne Vision vil omfatte hele Fredensborg Søpark med sit samlede store areal på i alt ca. 62 tdr. land svarende til m2. Heraf dækker de grønne arealområder som løbende skal vedligeholdes ca m2, hvilket svarer til omkring 75 fodboldbaner. Bestyrelsens oplæg til Den Grønne Vision, med sin genopretningsdel og den fremadrettede flerårige vedligeholdelsesplan, fremlægges som et af bestyrelsens mest omfattende forslag til godkendelse på næste års generalforsamling. - det er godt, at have noget spændende til gode! Side 3 af 6

4 Medlemshenvendelser Kvittering inden for 48 timer Indtil nu har bestyrelsen behandlet mere end 22 skriftlige medlemshenvendelser, primært omhandlende ønsker om fældning/beskæring af træer i fællesarealerne og den løbende vedligeholdelse af skråninger og de 2 eng områder. Det har siden marts i år været bestyrelsens klare mål, at alle medlemshenvendelser bør besvares/kvitteres inden for max. 48 timer fra henvendelsestidspunktet. Denne målsætning har bestyrelsen arbejdet flittigt med og målsætningen synes næsten nået allerede i indeværende år. Ikke alle grundejere har desværre kunne få løst deres problemer og/eller gener lige her og nu. Men stort set alle har fået medhold i deres henvendelser/påtale og vil inden for de næste 6-9 måneder have fået deres henvendelser færdigbehandlet på en for den pågældende grundejer og fællesskabet tilfredsstillende måde. Ventetiden på 6-9 måneder skyldes hovedsageligt 2 forhold, foreningens økonomiske formåen (plads i budgettet til at udføre opgaverne i praksis) og tidspunktet på året hvor de pågældende opgaver ud fra en faglig vurdering bedst lader sig udføre. - vi er godt på vej! Færdsel på foreningens fællesarealer Vores meget omfattende fællesarealer kræver løbende stor opmærksomhed hvad vedligeholdelse angår. Græsslåning af fællesarealerne udgør således i dag alene den største enkeltpost på vedligeholdelsesbudgettet. Derfor er det af stor betydning, at vi i fællesskab værner om og passer godt på vores smukke, grønne fællesarealer, som sammen med udsigten til sø og slot udgør en væsentlig del af Søparkens karakteristiske landskabelige herlighedsværdi. Derfor: - Undgå at benytte de grønne græsområder til kørende trafik. - Når du cykler, benyt de anlagte asfalterede stisystemer. - Brug ikke græsområderne til parkering af motorkøretøjer, anvend stikvejenes parkeringslommer eller egen indkørsel - til fods er du, din firbenede ven og dine gæster velkommen næsten over alt NB! Skulle der opstå en helt speciel situation, hvor en grundejer eller dennes hjælpere eller håndværker-/gartnerbesøg nødvendiggør kørsel på dele af fællesarealet, ønsker bestyrelsen at give kørselstilladelse forud for arbejdets påbegyndelse. Denne enkle regel har til formål at sikre, at en eventuel opstået skade på fællesarealet foranlediget af arbejdskørsel og/eller arbejde udført på selve fællesarealet efterfølgende kan udbedres for skadevolderens regning. Det skåner Grundejerforeningens og dermed fællesskabets vedligeholdelsesbudget. - benyt, brug og nyd dine fællesarealer med omtange Side 4 af 6

5 Nye regler for placering af postkasser Post Danmark informerer på Senest med udgangen af 2011 skal alle danske husstande have egen postkasse placeret ud til vejen. Læs mere om de nye regler på Post Danmarks hjemmeside eller afhent den vejledende tryksag på Fredensborg Postkontor. DONG arbejder i Søparken I den kommende tid arbejder DONG i Fredensborg Søpark. Nogle af de gamle transformerstationer skal udskiftes. For tur står transformerstationerne ved Kovangens stikvej nr. 200 med lige numre, Kovangens stikvej nr. 400 med lige numre og Kovangens stikvej nr. 500 med ulige numre. NB! Alle berørte grundejere vil forud for arbejdet modtage besked fra DONG med blandt andet oplysning om, at strømmen afbrydes for en 8 timers periode den dag selve transformerarbejdet udføres. NB! For transformerstationen ved Kovangens stikvej nr. 200 med lige numre gælder specielt, at dette arbejde også får indflydelse hvad strømafbrydelse angår for Maglegårdsvejsområdets stikvej nr Yderligere information hos DONG, projektleder Gitte Hall-Andersen, tlf eller mail: Næste trykte nyhedsbrev Nyhedsbrev nr. 4 med julehilsen Dette er så årets næst sidste trykte nyhedsbrev. Sidste trykte nyhedsbrev nr. 4 udkommer i december måned med blandt andet bestyrelsens jule- og nytårshilsen. Generalforsamling 2012 Så har bestyrelsen fastlagt datoen for næste års ordinære generalforsamling. Reserver allerede nu onsdag den 21. marts. I lighed med i år afholdes generalforsamlingen i Fredensborghusenes Restaurant og mødelokaler. Bestyrelsen ser frem til en god og festlig generalforsamling og håber på et stort fremmøde. Vi har et flot program vi glæder os til at fremlægge. Egentlig invitation udsendes når vi nærmer os generalforsamlingen. - generalforsamlingen, en festlig og hyggelig anledning til at være sammen Side 5 af 6

6 Nyttige kontaktadresser Formand og projektansvarlig for Den Grønne Vision Anders Helner, Maglegårdsvej 129, mobil Næstformand Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110, mobil Kasserer og hjemmesideansvarlig Laust Sønderkær, Maglegårdsvej 103, mobil Formand for Det Grønne Udvalg (vedligeholdelsesudvalget) Erik Rohrberg, Kovangen 308, tlf Pedel og områdetilsynsførende Lindhardt Christensen, Kovangen 506, tlf Firmaet Den Grønne Gren (græsslåning af fællesarealer) Indehaver Peter Rogaard, mobil Med venlig hilsen, god læsning og et rigtig godt efterår til alle På bestyrelsens vegne Anders Helner Side 6 af 6

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Beboerbladet for Niverød IV. 4 eren

Beboerbladet for Niverød IV. 4 eren Beboerbladet for Niverød IV 4 eren NR. 2 OKTOBER 2014 Indholdsfortegnelse Formandens klumme... 3 Redaktionen har ordet... 4 Hjemmeside med nye muligheder... 5 Besøg Fredensborg Boligselskab... 5 Nyt fra

Læs mere