2 Et nyt arbejdsår på CFD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Et nyt arbejdsår på CFD"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Nyhedsbrevet Nyhedsbrev marts - nr. 1, Et nyt arbejdsår på CFD 3 NYT NAVN = NYT DESIGN 6 KOMMENTARER TIL DET NYE NAVN, LOGO OG TEGNNAVN 8 Kulturdag i KBH 9 LYDLØS DAG VOXPOP 11 Kreativ tolkning er midlet 8 13 Info bidder 14 HVOR GÅR SOMMER- FERIEN HEN? 16 Møder med indhold 18 Vi får ryddet op i myoserne! 20 mød en kollega 11 18

2 Et nyt arbejdsår på CFD Af Bruno Madsen, chef for CFD Så er vi i gang med et helt nyt år. Et nyt år, der har givet os et nyt navn, som vi nu skal vænne os til. Det er min oplevelse, at vi har taget det nye navn og det nye tegnnavn til os. Vi er meget opmærksomme på kollegaer, der falder igennem, og måske prøver vi at rede fortalelsen med en hurtig afledningsmanøvre. Mange har måske også et behov for at forklare det nye navn. CFD, det er vores nye navn. Vi hed tidligere Center for Døve. Ofte oplever jeg at blive mødt med et imødekommende smil over vores nye tegnnavn, som en positiv gestus. Forklaringen kan være kortere eller længere. Det er helt naturligt, at vi gerne vil sørge for, at den, vi møder, nu også er klar over sammenhængen mellem det nye CFD og det gamle navn Center for Døve. Men jeg oplever også, at vi har fået vores budskab om det nye navn bredt rigtig godt ud. Ofte oplever jeg at blive mødt med et imødekommende smil over vores nye tegnnavn, som en positiv gestus. Vi har mange udfordringer i Selv om vores Strategi 2020 kun er fra sidste år, så er jeg sikker på, at den allerede i år vil blive udfordret. Nye udfordringer og forandringerne sker så hastigt, at vi hele tiden må være på tæerne og forholde os til dem. Med Strategi 2020 har vi dog fået et godt grundlag for at kunne spejle udviklingen mod vore forventninger og på den måde at kunne korrigere vore strategier. Vi fik i 2012 en håndfuld nye værdier: høj kvalitet, dynamisk, respekt for individet, troværdighed og non profit. Vi arbejder nu videre med værdierne. Vi er i gang med at drøfte, hvad de præcis betyder for os på de enkelte arbejdspladser. Hvordan oplever vores borgere, vores samarbejdspartnere og vi selv, at vi arbejder på grundlag af vores værdier? Vi har udsendt et værktøj, som, jeg håber, kan hjælpe de enkelte arbejdspladser med implementeringen. Det er vigtigt, at I finder den form, der passer på jeres arbejdsplads. På PSO har de lavet en lille task force, der tager rundt til arbejdspladserne og sætter gang i implementeringen af værdierne. Det lyder som et rigtigt spændende initiativ. Værdiordene i sig selv gør det ikke. Det er måden, hvorpå de vil være med til at gøre vores arbejde bedre, der viser nytten af vores håndfuld nye værdier. I ønskes fortsat rigtig god arbejdslyst med værdiarbejdet. Jeg håber, at I vil finde det spændende og udviklende. 2

3 NYT NAVN = NYT DESIGN Af Ole E. Mortensen, kommunikationsleder Da nytårsklokkerne bimlede for et par måneder siden, kunne vi alle ikke blot ønske hinanden godt nytår, men også godt nyt-navn. Med året 2013 kom nemlig også vores nye navn. CFD er vores syvende navn i rækken siden Sidst, vi skiftede navn, var i 1998, hvor vi gik fra Institutionen for Døve til Center for Døve. Gennem de sidste år har der været talt om, at vi igen havde brug for et nyt navn, som passer til den virkelighed, vi befinder os i nu. Beslutningen om at gå i gang med at finde et nyt navn blev truffet på et ledermøde i juni for Døve. Vi har det også som hjemmesideadresse og i vores adresse. Men det nye er, at bogstaverne CFD ikke står for noget længere (se også Brunos svar på side 6.). Ny designguide Nu er det omkring to måneder siden, vi begyndte at bruge det nye navn, logo, design og tegnnavn. Der er lavet skabeloner til breve, til PowerPoints og til foldere (A5), som er lige til at bruge. Der er trykt nye kuverter, der er lavet nye mailsignaturer, hjemmesiden har fået nyt udseende, og der er gjort klar til, at man kan bestille nye visitkort i vores nye farver. Lokalt har mange haft travlt med at ændre egne dokumenter notater, re- Der blev nedsat en inspirationsgruppe, og vi tog kontakt til en konsulent, som hjalp os med arbejdet. Vi lavede også en inspirationskonkurrence blandt alle medarbejderne. Den 14. august godkendte bestyrelsen CFD som vores nye navn. Så gik arbejdet ellers i gang med den nye visuelle identitet, som skulle følge det nye navn - nyt logo og ny designguide samt udvikling af nyt tegnnavn. Og den 7. december blev det hele afsløret via video. Positiv modtagelse Det nye navn, logo og tegnnavn er generelt blevet modtaget rigtig positivt. Der er kommet mange rosende kommentarer, både fra kolleger på CFD og fra vores eksterne kontakter. Der er også kommet nogle kommentarer i stil med Det hedder vi jo i forvejen og det gør vi jo også på en måde. Mange har brugt CfD som en uformel og dagligdags forkortelse for Center I Aalborg har de virkelig gjort noget ud af farvekoordinering i forhold til det nye logo helt ned til viskestykkerne i køkkenet! 3

4 4 Det nye navn og den nye visuelle identitet blev afsløret på video den 7. december. Her nydes det med lidt godt til ganen.

5 ferater osv. så de passer med de nye retningslinjer. Generelt har vi oplevet stor entusiasme og ansvarlighed mht. at bruge den nye designguide, selvom det naturligvis altid giver lidt ekstra besvær at skulle ændre på det eksisterende. En række af vores fælles dokumenter har også fået nyt udseende. Det gælder f.eks. Strategi 2020 for CFD og for de enkelte områder. Der er også nogle dokumenter, hvor vi har valgt at vente med ændringerne. Det drejer sig om de omkring 10 politikker som arbejdsmiljøpolitik, sundhedspolitik m.m. som ligger på fællesdrevet. De bliver ikke downloadet i stort antal, og de bliver løbende revideret. Vi har derfor valgt, at arbejdsindsatsen på nuværende tidspunkt for at ændre til det nye navn ikke vil stå mål med udbyttet. I stedet vil designet blive ændret, når indholdet bliver revideret. Designambassadører Line fra Kommunikation sendte den nye designguide ud til afdelingsledere og særlige designambassadører lige før jul. Den beskriver, hvordan vi skal bruge det nye logo, hvordan publikationer, breve m.m. skal se ud osv. Samtidig sendte hun information om, hvor man kan finde de nye skabeloner, logo m.m. Der er også lavet vejledninger til, hvordan man tilpasser brevskabelonen og tilføjer egen adresse. Designambassadørerne har påtaget sig ansvaret for at videreformidle designguiden og den øvrige information til deres kolleger lokalt. De har også ansvar for, at deres kolleger har adgang til de seneste skabeloner og at de gamle skabeloner slettes. Hvis du af en eller andre grund ikke kender til den nye designguide eller de nye skabeloner, vil vi opfordre dig til at spørge din afdelingsleder. Designguide, logoer, skabeloner m.m. kan også findes på fællesdrevet. Se boksen nederst på siden. Seneste nyt Arbejdet med at implementere den nye visuelle identitet fortsætter, og der kommer stadig nye ideer og elementer til. For nylig er de fire versioner af logoet lavet i det format, som passer til brug på A4-papir. De ligger i mappen med logoer til brug i Office-pakken. Der er også lavet en mappe med skabeloner til forsider til A4-rapporter, som I frit kan anvende. Rapportforsider kan se ud på flere måder, og hvis nogle af jer laver egne forsider og som naturligvis følger designguiden! vil jeg opfordre til, at I lægger dem i denne mappe til glæde og inspiration for kolleger. Og som altid: Hvis I har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kontakt Bettina eller Ole i Kommunikation. HER FINDER DU MATERIALERNE Designambassadørerne har påtaget sig ansvaret for at videreformidle designguiden og den øvrige information til deres kolleger lokalt. Mappen Visuel identitet ligger under KOMMUNIKA- TION på fællesdrevet. Her finder du: Skabeloner til Word og Powerpoint Skabelon til A5-folder Designguide Logoer både til eget brug og til at sende til layoutere, som I samarbejder med Skabeloner til forskellige publikationer, som kolleger (eller du selv) har lavet og lagt ud til fri afbenyttelse. Logo og designguide ligger også tilgængeligt på hjemmesiden. Gå via dette kortlink: 5

6 KOMMENTARER TIL DET NYE NAVN, LOGO OG TEGNNAVN KOMMENTARER: Af Ole E. Mortensen, kommunikationsleder I forbindelse med, at vi offentliggjorde det nye navn, logo og tegnnavn, oprettede vi mailadressen hvortil man kunne sende kommentarer og spørgsmål. Blandt de kommentarer, der blev sendt, var langt de fleste positive. Her er et udpluk: Vi er faktisk vilde med logo, tegn og navn alle sammen. Godkendt:) Superflot. Jeg synes, det er rigtigt godt fundet på. Både navn, tegnnavn og logo. Det er et fedt og flot nyt navn og tegnnavn. Begejstret for navnet. Superfedt logo!! Er særligt vild med ideen om undernavne. Tegnnavnet skal jeg vænne mig til. Men det kommer jeg da også til, tror jeg. Da navnet blev afsløret, blev vi først meget overraskede, men kan godt se ideen i det. Det blev modtaget med blandede følelser her, men blot få minutter efter sagde flere, at det var dejligt, at vi ikke havde fået et langt nyt navn. Hvad står CFD for? Vi fik også et par spørgsmål/kommentarer, som kræver et svar: Flere har spurgt, om bogstaverne stadig står for Center for Døve eller hvad de ellers skal sige, at bogstaverne står for. Bruno Madsen, chef for CFD, svarer: Nej, det står ikke for Center for Døve. CFD står for en historie der udspringer af en række navne vi har haft gennem årene, og til historien hører, at vi engang hed Center for Døve. Det er den samme historie, som f.eks. TDC har. De hedder TDC verden over, uden nogen tænker over, hvad de hed engang. Det er det samme med CFD. Tegnnavnet kan forveksles med andre tegn En kollega er ikke specielt glad for det nye tegnnavn og siger, at flere deler hendes opfattelse. Hun mener bl.a., at navnet kan forveksles med tegnene for pave og kunst ikke mindst af døvblinde som ikke har nogen mundbevægelser at støtte sig til. Det burde være mere markant, mener hun. Hun mener også, at det er svært for døve at mundaflæse bogstaverne CFD og sige dem ud i et ord, bl.a. fordi lydene i bogstaverne C og F går lige over i hinanden. Vi har haft en gruppe bestående af tre døve kolleger til at finde det nye navn. Det er Lene Erlandsen og Asbjørn Rasmussen, begge tegnsprogskonsulenter fra Kompetencecenteret, og Peter Niemelä fra Støttecenter Hovedstaden. Her er deres svar på kritikken: 6

7 Svar: Gruppen bag tegnnavnet har haft mange overvejelser: Det nye tegnnavn skulle være enkelt og symbolsk i tråd med de overvejelser, som inspirationsgruppen, sammen med en konsulent, havde omkring udviklingen af det nye navn og logo. Og det nye tegnnavn måtte i sin udformning og bevægelse ikke give alt for uheldige associationer til andre lignende tegn, der kunne nedgøre eller gøre nar af CFD. Med navnet for CFD er der sket et brud et kunstnerisk brud så man udtaler bogstaverne CFD og udfører et tegn samtidig (det nye tegn) og ikke bruger håndalfabetet. Det kræver tilvænning også for døvblinde. Og når det er sket, tror vi, at man ikke længere tænker over det, slutter Asbjørn, Lene og Peter. Mailadressen er stadig åben for kommentarer og spørgsmål. Ja det nye tegn for CFD kan minde om tegnet for PAVE eller KUNST. Men der er nu en stor forskel i bevægelse og håndstilling. PAVE udføres med en roterende bevægelse i luften, mens CFD gøres med en bølgende bevægelse nedad. KUNST har samme bevægelse nedad, men udføres oftest med pege- og langfinger samlet. Der er flere tegn i tegnsproget, der ligner hinanden, f.eks. PARK, HAVE, OMRÅDE, AREAL og ZONE. KOMMU- NE, ADVOKAT og RET ligner også hinanden. Og hvis man alene ser på det danske ord Tage er det et navn? Er det noget der sidder oven på huse? Eller er det verbum (at tage noget)? Alligevel kan man se forskel på, om man snakker om det ene eller det andet ved at se på helheden; nemlig emne og sætningsopbygning. I vores tilfælde altså om det f.eks. er CFD eller kunst, man snakker om. Måske kan det være svært at udtale forkortelsen CFD. Men der er mange forkortelser, der aldrig har været problemer med som DSB, TDC og mange flere. Tegnsprogsbrugere har altid pr. automatik brugt bogstaver fra døves håndalfabet samtidig med, at DSB, TDC osv. skulle udtales. 7

8 Kulturdag i KBH for døve lørdag den 29. sept Som et led i fejringen af den internationale døveuge tog en stor gruppe fra CFD i Nyborg turen til København. Her følger, hvad brugere, STU-elever og personale sammen har forfattet om den tur. STU fra Nyborg deltog i døveparade i København. Vi tog af sted med toget fra Nyborg kl lørdag morgen. Vi var ca. 30 personer i alt fra CFD i Nyborg, heraf 15 STU elever. Vi mødtes i centrum af KBH på Vor Frues Plads, ved Vor Frues Kirke kl Vi blev mødt af en gruppe unge frivillige, der hjalp med at styre optoget sikkert igennem KBH s gader. De delte også turkis handsker ud til os, så vores hænder blev tydelige.der mødte vi også DDl s formand, som hedder Jane Boye Niemelä. Hun holdt tale om, at dansk tegnsprog og døvekultur er vigtig. Vi havde selv lavet nogle store papfigurer med de gamle Center for Døve T-shirts på, som vi også havde pyntet og malet på. Vi havde selv gule T-shirts på, hvor der stod Center for Døve og STU i Nyborg. DDL gik forrest i optoget, og så gik vores gruppe nr. 2. Der var mange mennesker, der kiggede på os og var meget interesserede og nysgerrige. Vi havde alle flag, hvor der stod Jeg elsker dansk tegnsprog. Vi ville gøre opmærksom på os døve og tegnsproget. Vi var med til at dele flyers ud. En lastbil fulgte med optoget. Lastbilen var pyntet med flag og balloner og spillede musik. Der blev også vist tegnsprogs sang på lastbilen. Vi sluttede af med at spise sandwich i Brohusgade, hvor Døveforeningen af 1866 holder til. Klokken ca. tre tog vi hjem med toget igen til Nyborg godt slidte og fyldt op efter en festlig dag i København. Vi havde en god tur til København. Det var sjovt og festligt, og vi hilste også på gamle bekendte og venner. Vi håber, at der igen bliver en kulturuge for døve i København, og at der så kommer endnu flere døve fra CFD med. 8

9 LYDLØS DAG VOXPOP Af Ole E. Mortensen, kommunikationsleder Den 26. september var det Europæisk Sprogdag. Samme uge var den internationale døveuge, og her på Center for Døve (som vi hed dengang) benyttede vi os af lejligheden til at slå de to begivenheder sammen og sætte fuldt fokus på tegnsprog denne dag. Derfor prøvede vi denne dag for første gang konceptet Lydløs Dag en dag hvor alle skulle bruge tegnsprog efter bedste evne, når det ellers kunne lade sig gøre i forhold til de arbejdsopgaver, man skulle løse. Og hvordan gik det så rundt om i organisationen? Det kan du få nogle svar på her. Karina Milton, stedfortræder Støttecenter Hovedstaden: Vi havde sat sedler op i Støttecenteret, for at alle skulle huskede den lydløse dag. Og alle var positive. De møder, jeg deltog i, forløb godt. Der var faktisk ikke den store forskel fra andre dage, fordi vi har mange døve medarbejdere. Den gode erfaring er, at alle interne møder godt kan gennemføres uden tale. Vi vidste det sådan set godt, men blev yderligere bekræftet i det. Vi hørende blev opmærksomme på, at vi faktisk ofte har stemme på, når vi taler med de døve medarbejdere, og det kan være svært at koble den fra. Det, der var skidt, var de mange telefonopkald, som man er nødt til at besvare trods Lydløs Dag. Michael Thaulow, virksomhedsleder i Unohuset: Dagen som sådan forløb egentlig fint. Der var ikke mange af personalet, som huskede det. Jeg prøvede at huske alle på, at det jo var Lydløs Dag, og alle skulle have hænderne op af lommen. Vi endte på et kompromis, hvor vi skulle bruge de tegn vi kunne, så vi ikke var så begrænsede i vores kommunikation. Det gode ved dagen var helt sikkert, at alle blev opmærksomme på, hvor lidt tegnsprog de bruger til at kommunikere med hinanden i hverdagen. Det har efterfølgende medført diskussioner om, hvordan vi kan implementere tegnsproget personalet i mellem. Det, som var lidt skidt, var valget af ugedagen. Det var en onsdag, og mange afdelinger har personalemøde den dag. Det blev et personalemøde, hvor ikke særligt mange havde kommentarer til punkterne. Vi var nogle få, som talte på dette møde. Jeg synes godt, at der kunne tænkes i flere dage i løbet af året, som skal være lydløse. Det skærper fokus på tegnsprogsmiljøet. Helle Brøgger, chef for Rådgivning: Vi havde i konsulentområdet et landsdækkende konsulentmøde den dag, hvor der også var et oplæg udefra. Vi var 20 personer samlet, og der var bestilt tegnsprogstolke. Det gjorde det svært at fastholde brugen af tegnsprog, men folk prøvede i pauserne. Hvis vi havde vidst i bedre tid, at denne dag var Lydløs Dag, ville vi nok have undgået at lægge et stort møde den dag. For jeg tror, det ville have været nemmere for folk at anvende mere tegnsprog, hvis de havde været i deres vante rammer. Så konklusionen fra min side er, at det er en rigtig god idé at gentage Lydløs Vi hørende blev opmærksomme på, at vi faktisk ofte har stemme på, når vi taler med de døve medarbejdere, og det kan være svært at koble den fra. 9

10 10 Hos os har alle afdelinger i øvrigt udpeget en tegnsprogsambassadør med særligt ansvar for at holde fokus på tegnsprog og kommunikation året rundt. Dag, men at det er vigtigt at vide det i rigtig god tid, så vi kan planlægge efter det. Camilla Gejl Pedersen, regionsleder i Tolkebooking: Vi holder ikke Lydløs Dag hos os, da vore kunder ikke kan høre tegnsprog gennem telefonen. Og tolkene skal stemmetolke de døve, så det bliver der også nødt til at være lyd på. Jeg synes, det er fint, at der er fælles tiltag. Men jeg vil bede om, at det ikke forventes, at alle afdelinger kan deltage. Bettina Juhl Nielsen, værksteds- og STU-leder, Nyborg: Vi startede med at se videoen om Lydløs Dag til vores morgenmøde for at huske hinanden på, at vi skulle slukke for stemmen. Vi har tidligere kørt med lydløs dag hver torsdag, men vi skal nok til at være bedre til at huske at håndhæve den. Det er især vores brugere, som er opmærksomme på, om medarbejderne husker at slukke for stemmen. Vi har en grøn hat, som man skal have på, hvis man kommer til at snakke om torsdagen. Brugerne gik også meget op i vores fælles Lydløs Dag i september. Jeg synes, det er en god idé med lydløse dage, så vi kan sætte fokus på at blive bedre til tegnsprog. Det er fint med fælles initiativer, men det er måske især godt, hvis ideen vokser op nedefra som et eget lokalt initiativ, som det er sket med vores lydløse torsdage. Hos os har alle afdelinger i øvrigt udpeget en tegnsprogsambassadør med særligt ansvar for at holde fokus på tegnsprog og kommunikation året rundt. Jane Hjorth Friis-Rasmussen, socialrådgiver, Kompetencecenteret: Jeg synes, at det gik rigtigt godt. Der blev brugt tegnsprog også mellem hørende kolleger, og stemningen hos os var rigtig god! Vi havde fabrikeret nogle hoveddimser med påklistrede hænder. Vi ville gerne gøre opmærksom på, at hænderne skulle op - så hvorfor ikke gøre det på en lidt fjollet måde? Den var nogle af medarbejderne fra administrationen også med på! Vi havde også anskaffet nogle forlængerhænder på stav, så vi kunne klappe hinanden anerkendende på skulderen, når der blev brugt tegnsprog. Andre kreative metoder til at svinge teleskophånden blev også taget i brug, når der ikke blev brugt tegnsprog. Jeg synes dog, at der manglede lidt mere fællesskab omkring et arrangement på dagen. Det føltes i hvert fald som om, at budskabet om en lydløs dag ikke blev fulgt alle steder ude omkring på matriklen Anne Raun, virksomhedsleder Døves Vaskeri: Alle havde gejst og godt humør. Og alle var positive og fik øvet sig på tegnsprog, selvom det var svært at slippe, hvad man havde i hænderne, når man arbejdede praktisk og skulle kommunikere samtidig. Vi kan godt gøre det igen man skal ikke ændre på noget, som var en succes.

11 Kreativ tolkning er midlet Af Bettina Ugelvig Møller, kommunikationsmedarbejder Neutral tolkning, neutral tolkning, neutral tolkning!!! Det er ikke altid dét, der skal til. Sprogsvage døve og døve med udviklingshæmning har i højere grad brug for tolkning, hvor der tages udgangspunkt i mere end bare ordet. Tolkebookings kontor i København kører et projekt om denne form for tolkning sammen med pædagoger fra Støttecenter Hovedstaden. Formålet med projektet er blandt andet at afdække, hvilke kompetencer tolkene skal være i besiddelse af for at kunne tolke for gruppen af døve borgere, der ikke kommunikerer med et fuldt tegnsprog. Samtidig søger projektgruppen at få svar på, hvordan tolkene kan tilegne sig disse kompetencer. Den særlige form for tolkning som endnu ikke har fået et navn finder ofte sted i forbindelse med læge- eller hospitalsbesøg, møder med kommunale sagsbehandlere eller møder med familien. Ud over tolken og borgeren følger også en pædagog med i rollen som bisidder. Med tolkens tilstedeværelse kan pædagogen koncentrere sig om sit pædagogiske arbejde og være bisidder, mens tolken tager over og får kommunikationen til at glide. Helen Vad peger på, at samarbejdet med pædagogerne fungerer rigtig godt. Der synes at være en god forståelse for hinandens roller. Pædagog, tolk og borger mødes 15 minutter før hvert møde for lige at få hilst på hinanden og snakket om, hvad der skal ske. Efter hver tolkning tager de sig tid til at evaluere det overståede møde for at finde ud af, hvad der virkede, og hvad der med fordel kan gøres anderledes en anden gang. Tydelighed En ting, som projektet foreløbigt har vist, er, at borgerne ofte har brug for, Projektet retter sig mod en borgergruppe, der både kan have svært ved selv at opsøge tolk som en mulig ressource til ligestilling, og som ofte mangler erfaring med at bruge tolk. Faglig udvikling Helen Vad er en af de tre tolke i projektet, og hun er glad for den faglige udvikling, der ligger i projektet. Som tolke får vi i den grad mulighed for at lege med sproget, når vi tolker for denne gruppe af borgere. Tegnsprog er jo et visuelt sprog, men vores fokus i projektet må ofte strække sig videre ud, fortæller hun. Helen Vad er en af de tre tolke i projektet 11

12 at tolken er meget specifik omkring, hvem der taler. Samtidig er det, som hun skal tolke til lægen, ikke nødvendigvis særligt specifikt. Jeg kan ikke tolke og sige jeg på vegne af eksempelvis en læge det bliver for vanskeligt for borgeren af holde styr på. Så jeg er nødt til at være meget specifik, når jeg tolker lægen og sige Lægen siger. Samtidig kommer pædagogen i spil, når borgeren siger den grønne pille, og pædagogen så kan henvise til, at borgeren taler om Centyl. Pædagogen kender til vedkommendes medicinforbrug, og det kommer mig til gavn i min tolkning. Helen Vad føler egentlig ikke, at hun har et større ansvar i tolkesituationer med sprogsvage borgere. Men hun vurderer, at hun har et større råderum. Hun kan vælge at bringe fysiske genstande ind i tolkningen for at øge forståelsen. Måske kan en plakat med alle kroppens muskler være gavnlig at bringe ind i en tolkesituation hos lægen, fordi hun som tolk så kan pege på en konkret muskelgruppe, som borgeren har problemer med og på den måde understøtte lægens budskab. At skulle tolke muskelgruppens navn, dens placering og andre musklers indvirken på den er langt mere kompliceret at forstå for borgeren. Så kreativiteten bliver sluppet løs til gavn for kommunikationen! Projektet ventes afsluttet til sommer og involverer ud over tolke og pædagoger også tegnsprogskonsulent Asbjørn Rasmussen. Projektet er finansieret af CFD s udviklingspulje. 12

13 Info bidder PCN Kulturfestival i Danmark Eventyr på Fyn er overskriften på PCN Kulturfestival En nordisk festival for døve med andre funktionsnedsættelser. Festivalen holdes i år i Danmark fra den aug. Arrangørgruppen består af medarbejdere fra CFD og Langelinjeskolen, SPK. Program og tilmeldingsblanket er sendt til alle PCN-netværk. Frist for tilmelding er den 1. april. Læs mere om PCN kulturfestival 2013 på Du kan også kontakte Henrik Kjederkvist, Personalearrangement Så er datoen for CFD s store fælles personalearrangement 2013 offentliggjort. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 25. oktober. Programmet begynder om eftermiddagen og slutter med festmiddag, musik og dans om aftenen. Der vil blive arrangeret bustransport for alle afdelinger. Alle vil få en mere detaljeret invitation med bindende tilmelding, når tiden nærmer sig. Evt. spørgsmål kan stilles til Kirsten van der Poel, Administrationen Tolkning i psykiatrien CFD har taget de først skridt i retning mod udviklingen af et efteruddannelsestilbud til tegnsprogstolke, der tolker på det psykiatriske område. Medarbejdere fra Psykiatrisk Center Ballerup samt tegnsprogstolke fra Tolkebooking med erfaring fra psykiatrien bidrager med deres erfaring og viden. Et uddannelsestilbud ventes at ligge klart i juni måned. Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriets puljemidler til projekter for personer med hørehandicap. Ved spørgsmål kontakt projektleder Anne Vikkelsø på Mulig omorganisering af CFD RÅDGIVNING På konsulentområdet er en proces i gang, hvor der ses på, om den struktur, man har haft i gennem mange år med kontorledelse, på sigt er den optimale. Eller om der skal arbejdes hen imod en struktur, hvor der i højere grad satses på faglig ledelse på tværs af kontorerne. Der har været afholdt flere temadage, hvor alle medarbejdere har været involveret. Efter en afsluttende temadag i begyndelsen af april skal der træffes endelig beslutning om den fremtidige ledelse og en mulig ny struktur kan ventes at træde i kraft i begyndelsen af efteråret. Lederuddannelse afsluttet Den 16. januar blev CFD s første samlede uddannelsesforløb for alle ledere afsluttet. I alt 47 ledere fra Bruno Madsen til f.eks. teamledere på PSO har nu gennemført fem dages intensiv efteruddannelse om lederrollen på CFD med særlig fokus på emner som Tillid og relationer, Kommunikation og anerkendelse og Rolleafklaring. Ekstra indsats for arbejdsmiljøet CFD s pulje for særlig arbejdsmiljø indsats fortsætter i Puljen fortsætter som hidtil og giver alle afdelinger og medarbejdere mulighed for at gøre noget ekstra for arbejdsmiljøet. Find ansøgningsskema og yderligere information på fællesdrevet under arbejdsmiljø. Kirsten van der Poel, Administrationen KAT-aften I efteråret havde Karvig-boligerne på CFD i Gladsaxe premiere på KAT-aften. En række temaaftener med fokus på aktuelle emner, der optager beboerne. Aftenerne skal være informative og skabe yderligere dialog mellem borgerne, deres pårørende og CFD s medarbejdere. Initiativet kommer fra beboerne selv, der via Karvigs afdelingsbestyrelse har skabt rækken af arrangementer. Næste KAT-aften holdes den 23. april Aftenens tema er Borgerdemokrati Hvad gør vi? Hvad tænker vi? Kontakt virksomhedsleder Yvonne Johansen på eller på Oktobervej 28 for nærmere information. 13

14 HVOR GÅR SOMMER- FERIEN HEN? Af Ole E. Mortensen, kommunikationsleder Sommerhus ved Vesterhavet? Badeferie under Sydens sol? Kulturfestival i Nyborg? Selvom foråret knap er kommet i gang, har beboerne i Hus 22 i Gladsaxe allerede lagt planer for sommeren. I Hus 22 var de vigtige sommerferiebeslutninger genstand for megen overvejelse. Her havde borgerne fire muligheder at vælge imellem: PCN s kulturfestival 5. til 8. august i Nyborg Ferie i en europæisk storby Ferie i sommerhus i Danmark Ferie sydpå i varmen I gennem nogle uger kunne beboerne gå og kigge på plancher og billeder af hver valgmulighed, og en aften i januar skulle beslutningerne så træffes. Over smoothies og guf talte pædagogerne John Villadsen og Annette Bregnhøj med hver enkelt beboer om de fire valgmuligheder, og hvad sådan en ferieform måske kunne indebære af oplevelser. Stor interesse Men en ting er, hvor man rejser hen en anden lige så vigtig ting er, hvem man rejser med. Her kunne beboerne ud fra billeder vælge to pædagoger, som de havde lyst til at rejse sammen med. Beboerne kunne i nogle uger gå og kigge på plancher og billeder af hver valgmulighed 14

15 Vi vil bestemt arbejde videre med, at beboerne næste år, ud over at vælge ferieform og ledsager, også kan vælge rejsekammerater mellem vennerne i huset. Aftenen foregik med beboernes største interesse. Alle fik god tid til at vælge, og det var tydeligt, at de gav sig god tid til at overveje valget af ferie destination og pædagogisk ledsager. Da aftenen var omme, havde alle beboerne fået deres ønske om rejsemål og mindst et af deres ønsker til ledsager opfyldt. Vellykket proces Det endte med, at to valgte at deltage i PCN s kulturfestival. To ville gerne udforske en europæisk storby. Vi ved endnu ikke helt, hvilken det skal være. Syv valgte at nyde den danske sommer en uges tid i sommerhus. Og i år var der ingen, der valgte badebukser og solhat i Sydens sol. John Villadsen og Annette Bregnhøj udtaler om initiativet: Vi synes, at det gik rigtig fint. Det virkede, som om alle havde en god oplevelse, og at det var en vellykket og spændende proces. Det er sandsynligvis en arbejdsmetode, som vi vil benytte fremover. Vi bemærkede, at nogle af beboerne havde talt sammen indbyrdes om ferien, og vi vil bestemt arbejde videre med, at beboerne næste år, ud over at vælge ferieform og ledsager, også kan vælge rejsekammerater mellem vennerne i huset, slutter John og Annette. 15

16 Møder med indhold 16 Det blev tydeligt for mig, at der skal visuelle virkemidler til. Det vidste jeg måske nok, men så blev jeg i hvert fald bekræftet i det. Af Bettina Ugelvig Møller, kommunikationsmedarbejder Møder følger ofte en vis frekvens og har deltagelse af den samme gruppe af mennesker. Rammerne er altså fastlagte indholdet kan det derimod til tider være vanskeligt at få has på. Dagsordenen skal gerne invitere til deltagelse i mødet, men det lykkes ikke altid at fremkalde et engagement hos mødedeltagerne. Det forsøger vaskeriet og serviceområderne på CFD at gøre noget ved. Vi har tidligere holdt brugerrådsmøder fem gange om året med fem repræsentanter valgt blandt medarbejdere i beskyttet beskæftigelse, fortæller virksomhedsleder Anne Raun. Disse fem repræsentanter skulle op til brugerrådsmøderne opsøge deres kolleger for at få input til emner, der skulle tages op på møderne. Efter afholdelse af møderne skulle de fem informere kollegerne om, hvad der var sket på møderne, og hvad der var blevet besluttet. Det skete bare aldrig rigtigt. Så udbyttet af møderne var i alle henseender meget begrænset. Tema for stormøder Brugerrådsmøderne er derfor konverteret til stormøder, hvor alle medarbejderne i beskyttet beskæftigelse inviteres til at deltage. Der er ikke længere personer på valg alle deltager på lige fod. Anne fortæller, at det stadig er lidt af en kamp at få bidrag til punkter på dagsordenen udover de helt gængse. For at give møderne lidt mere liv tilstræbes det, at der holdes et oplæg om relevante emner ved hvert stormøde. Senest har personalet fra kantinen i Gladsaxe undervist i sund ernæring med udgangspunkt i de otte kostråd. Det var en stor succes. Birthe fra kantinen medbragte plakater med de forskellige kostråd, og de lavede en konkurrence, der gik ud på at snitte så mange grønsager, at det svarede til en mængde på 600 gram. Den, der ramte tættest på de 600 gram, vandt madkuponer til kantinen, fortæller Anne og understreger, at der var et glødende engagement blandt medarbejderne til arrangementet. Efterfølgende har flere af medarbejderne i beskyttet beskæftigelse været henne og fortælle, hvor vigtigt det er med sund kost, og hvordan de prøver at følge kostrådene. Med forskellige temaer er håbet, at møderne bliver mere dynamiske, og at mødedeltagerne bliver mere og mere engagerede. De opfordres til at deltage, og alle bliver inddraget. Eksempler skal der til Der er gode muligheder for, at vi internt på CFD deler vores erfaringer og viden eksempelvis ved sådanne møder, hvor kantinen kom og underviste os. Vi kan så mange forskellige ting hver især, som kan komme andre til gavn, vurderer Anne. Birthe Ruggaard, der underviste medarbejdere den dag, synes, at det er herligt at komme ud og møde de mennesker, som kantinedisken til dagligt adskiller hende fra. Samtidig er hun glad for at kunne bidrage med sin viden. Og det viste sig også at være lærerigt for Birthe. Det blev tydeligt for mig, at der skal visuelle virkemidler til. Det vidste jeg måske nok, men så blev jeg i hvert fald bekræftet i det. Og så skulle der eksempler til, for at mine budskaber fangede dem.

17 Birthe fortæller, at hun var meget fokuseret på at få formidlet sine budskaber, og at hun blev suppleret af Anne, der hele tiden trådte ind og gjorde budskaberne mere spiselig for medarbejderne. På den måde fik Anne en formidlende rolle. Når jeg sagde, at de skulle spise meget fisk, reagerede de negativt på det men så spurgte Anne dem, om de kunne lide torskerogn, makrel i tomat eller tun og det tiltalte dem straks mere. Så man kan altså ikke bare lire sit budskab af, der skal bestemt arbejdes meget med formidlingen af det. Og det ved jeg nu til næste gang, slutter Birthe. Støttecenter Hovedstaden i Glostrup har allerede fisket efter et besøg fra kantinen, og Birthe og hendes kolleger er skam klar til at rykke ud. Fremtidige temaer Tanker om temaer for kommende møder svirrer allerede: CFD s fem værdier skal præsenteres af chef for PSO, Kurt Faber, og det fører forhåbentligt til spørgsmål og diskussioner. Herudover vurderer Anne, at det vil være oplagt at få en grundig introduktion til portalen PSO-Borger, og hvad man kan bruge den til. Stormøderne skal evalueres efter et år, hvorefter der vil blive taget stilling til, om den nye mødeform har skabt øget deltagelse. Som et lille tvist har en anonym medarbejder efterfølgende pyntet kostpyramiden med et rødt bolsje i den nederste del af pyramiden altså den del som indeholder fødevare, der skal spises rigtig meget af. 17

18 Vi får ryddet op i myoserne! Af Kirsten van der Poel, akademisk medarbejder Aktive og glade medarbejdere uden myoser er tilfredse medarbejdere. CFD giver hvert år alle medarbejdere et tilskud, hvis de ønsker at være med i massageordningen. CFD giver hvert år 600,- kr. i tilskud til de medarbejdere, der ønsker at være med i massageordningen. Tilbuddet gælder alle og giver mulighed for fx massage, fysioterapi og zoneterapi. I denne sæson er 225 tilmeldt ordningen. CFD s tilskud dækker ikke hele finansieringen. Medarbejderne skal selv betale det resterende beløb for behandlingerne, men det kan meget fordelagtigt ske via automatisk træk i lønnen. Det er meget privilegeret, at man kan få sådan en afslapningstid. Jeg vil helt sikkert fortsætte, når jeg kommer tilbage fra barsel. Ying Liao Mose, V18, Gladsaxe kontor i Aalborg. I Gladsaxe er medarbejderne modsat så mange, at der hver uge kommer en massør ud til CFD. Vi styrer det selv, så det passer ind i vores arbejdsrytme. Når vi kommer af sted, får vi rigtigt ryddet op i myoserne! Gitte Bach Nielsen, Rådgivning, Aalborg Aftale indgås en gang om året Den enkelte afdeling beslutter selv, hvordan tilbuddet etableres. Ønsker medarbejderne behandling forskellige steder, skal prisen pr. behandling være ens for de forskellige behandlere. Denne regel er dikteret af SKAT s regler for personalegoder. Alle medarbejdere i ordningen skal hvert år indgå aftale med CFD via deres leder. Den 1. sep. udløber aftalen automatisk og skal indgås på ny. Du kan læse mere om massageordningen i et dokument, som du kan downloade her: Behandling ude eller på CFD Massageordningen er med til at give tilfredse medarbejdere. I praksis ser ordningen dog forskellig ud. På nogle afdelinger ønsker alle medarbejdere den samme type behandling. På andre afdelinger vil nogen til fysioterapeut, mens andre gerne vil have zoneterapi. Mindre afdelinger med få medarbejdere må tage ud i byen og få deres behandlinger der. Det gælder fx CFD s 18

19 Én gang om året har vi en del arbejde, da vi skal ind på hver enkelt medarbejder og sætte aftalen op. Men vi gør det gerne, for der er stor tilfredshed med ordningen! Erik Tofte, CFD s administration Massageordningen er en udløber af den tidligere sundhedspulje, der var med til at igangsætte en række kreative sundhedstiltag. Efter nogle år gik størsteparten af bevillingerne imidlertid fast til massage, og i 2011 blev sundhedspuljen derfor til CFD s massageordning. 19

20 Mød en kollega Katrine Vixø Lynge Madsen, tegnsprogstolk og administrativ medarbejder ved Tolkebooking København Hvor længe har du arbejdet på CFD? Jeg har været ansat ved CFD siden december 2006 Hvad er din stilling og uddannelsesbaggrund? Jeg er ansat i en kombineret stilling som tegnsprogstolk og administrativ medarbejder ved Tolkebooking København. Jeg blev færdiguddannet som tegnsprogstolk i Udover mit arbejde, er jeg for nærværende i gang med en diplomuddannelse i Ledelse. Hvad er dit tegnnavn? Hvorfor fik du dette navn? Mit tegnnavn er kat, hvilket er meget normalt på tegnsprog, idet mit navn starter med bogstaverne K-A-T. Jeg blev døbt af min tegnsprogsunderviser Eva Abildgaard fra KC. KatKatrine Vixø Lynge Madsen Hvordan kom du ind på døveområdet? Da jeg startede på tolkeuddannelsen, havde jeg intet forudgående kendskab til tegnsprog eller døveverdenen. Jeg har altid været fascineret af det smukke ved sprog og kommunikation, og jeg blev draget af tegnsprogstolkens varierede arbejdsdag og rolle som kommunikatorisk bindeled. Derfor faldt uddannelsesvalget på tegnsprogstolk. Hvad består dit arbejde i? Min primære arbejdstid bruger jeg på administration. I den afdeling, hvor jeg er tilknyttet, er en kollega og jeg ansvarlige for planlægningen af tolkekollegaernes tolkeopgaver. Der er på nuværende tidspunkt 69 tolke ansat i hele Tolkebooking København. 20

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere