2 Et nyt arbejdsår på CFD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Et nyt arbejdsår på CFD"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Nyhedsbrevet Nyhedsbrev marts - nr. 1, Et nyt arbejdsår på CFD 3 NYT NAVN = NYT DESIGN 6 KOMMENTARER TIL DET NYE NAVN, LOGO OG TEGNNAVN 8 Kulturdag i KBH 9 LYDLØS DAG VOXPOP 11 Kreativ tolkning er midlet 8 13 Info bidder 14 HVOR GÅR SOMMER- FERIEN HEN? 16 Møder med indhold 18 Vi får ryddet op i myoserne! 20 mød en kollega 11 18

2 Et nyt arbejdsår på CFD Af Bruno Madsen, chef for CFD Så er vi i gang med et helt nyt år. Et nyt år, der har givet os et nyt navn, som vi nu skal vænne os til. Det er min oplevelse, at vi har taget det nye navn og det nye tegnnavn til os. Vi er meget opmærksomme på kollegaer, der falder igennem, og måske prøver vi at rede fortalelsen med en hurtig afledningsmanøvre. Mange har måske også et behov for at forklare det nye navn. CFD, det er vores nye navn. Vi hed tidligere Center for Døve. Ofte oplever jeg at blive mødt med et imødekommende smil over vores nye tegnnavn, som en positiv gestus. Forklaringen kan være kortere eller længere. Det er helt naturligt, at vi gerne vil sørge for, at den, vi møder, nu også er klar over sammenhængen mellem det nye CFD og det gamle navn Center for Døve. Men jeg oplever også, at vi har fået vores budskab om det nye navn bredt rigtig godt ud. Ofte oplever jeg at blive mødt med et imødekommende smil over vores nye tegnnavn, som en positiv gestus. Vi har mange udfordringer i Selv om vores Strategi 2020 kun er fra sidste år, så er jeg sikker på, at den allerede i år vil blive udfordret. Nye udfordringer og forandringerne sker så hastigt, at vi hele tiden må være på tæerne og forholde os til dem. Med Strategi 2020 har vi dog fået et godt grundlag for at kunne spejle udviklingen mod vore forventninger og på den måde at kunne korrigere vore strategier. Vi fik i 2012 en håndfuld nye værdier: høj kvalitet, dynamisk, respekt for individet, troværdighed og non profit. Vi arbejder nu videre med værdierne. Vi er i gang med at drøfte, hvad de præcis betyder for os på de enkelte arbejdspladser. Hvordan oplever vores borgere, vores samarbejdspartnere og vi selv, at vi arbejder på grundlag af vores værdier? Vi har udsendt et værktøj, som, jeg håber, kan hjælpe de enkelte arbejdspladser med implementeringen. Det er vigtigt, at I finder den form, der passer på jeres arbejdsplads. På PSO har de lavet en lille task force, der tager rundt til arbejdspladserne og sætter gang i implementeringen af værdierne. Det lyder som et rigtigt spændende initiativ. Værdiordene i sig selv gør det ikke. Det er måden, hvorpå de vil være med til at gøre vores arbejde bedre, der viser nytten af vores håndfuld nye værdier. I ønskes fortsat rigtig god arbejdslyst med værdiarbejdet. Jeg håber, at I vil finde det spændende og udviklende. 2

3 NYT NAVN = NYT DESIGN Af Ole E. Mortensen, kommunikationsleder Da nytårsklokkerne bimlede for et par måneder siden, kunne vi alle ikke blot ønske hinanden godt nytår, men også godt nyt-navn. Med året 2013 kom nemlig også vores nye navn. CFD er vores syvende navn i rækken siden Sidst, vi skiftede navn, var i 1998, hvor vi gik fra Institutionen for Døve til Center for Døve. Gennem de sidste år har der været talt om, at vi igen havde brug for et nyt navn, som passer til den virkelighed, vi befinder os i nu. Beslutningen om at gå i gang med at finde et nyt navn blev truffet på et ledermøde i juni for Døve. Vi har det også som hjemmesideadresse og i vores adresse. Men det nye er, at bogstaverne CFD ikke står for noget længere (se også Brunos svar på side 6.). Ny designguide Nu er det omkring to måneder siden, vi begyndte at bruge det nye navn, logo, design og tegnnavn. Der er lavet skabeloner til breve, til PowerPoints og til foldere (A5), som er lige til at bruge. Der er trykt nye kuverter, der er lavet nye mailsignaturer, hjemmesiden har fået nyt udseende, og der er gjort klar til, at man kan bestille nye visitkort i vores nye farver. Lokalt har mange haft travlt med at ændre egne dokumenter notater, re- Der blev nedsat en inspirationsgruppe, og vi tog kontakt til en konsulent, som hjalp os med arbejdet. Vi lavede også en inspirationskonkurrence blandt alle medarbejderne. Den 14. august godkendte bestyrelsen CFD som vores nye navn. Så gik arbejdet ellers i gang med den nye visuelle identitet, som skulle følge det nye navn - nyt logo og ny designguide samt udvikling af nyt tegnnavn. Og den 7. december blev det hele afsløret via video. Positiv modtagelse Det nye navn, logo og tegnnavn er generelt blevet modtaget rigtig positivt. Der er kommet mange rosende kommentarer, både fra kolleger på CFD og fra vores eksterne kontakter. Der er også kommet nogle kommentarer i stil med Det hedder vi jo i forvejen og det gør vi jo også på en måde. Mange har brugt CfD som en uformel og dagligdags forkortelse for Center I Aalborg har de virkelig gjort noget ud af farvekoordinering i forhold til det nye logo helt ned til viskestykkerne i køkkenet! 3

4 4 Det nye navn og den nye visuelle identitet blev afsløret på video den 7. december. Her nydes det med lidt godt til ganen.

5 ferater osv. så de passer med de nye retningslinjer. Generelt har vi oplevet stor entusiasme og ansvarlighed mht. at bruge den nye designguide, selvom det naturligvis altid giver lidt ekstra besvær at skulle ændre på det eksisterende. En række af vores fælles dokumenter har også fået nyt udseende. Det gælder f.eks. Strategi 2020 for CFD og for de enkelte områder. Der er også nogle dokumenter, hvor vi har valgt at vente med ændringerne. Det drejer sig om de omkring 10 politikker som arbejdsmiljøpolitik, sundhedspolitik m.m. som ligger på fællesdrevet. De bliver ikke downloadet i stort antal, og de bliver løbende revideret. Vi har derfor valgt, at arbejdsindsatsen på nuværende tidspunkt for at ændre til det nye navn ikke vil stå mål med udbyttet. I stedet vil designet blive ændret, når indholdet bliver revideret. Designambassadører Line fra Kommunikation sendte den nye designguide ud til afdelingsledere og særlige designambassadører lige før jul. Den beskriver, hvordan vi skal bruge det nye logo, hvordan publikationer, breve m.m. skal se ud osv. Samtidig sendte hun information om, hvor man kan finde de nye skabeloner, logo m.m. Der er også lavet vejledninger til, hvordan man tilpasser brevskabelonen og tilføjer egen adresse. Designambassadørerne har påtaget sig ansvaret for at videreformidle designguiden og den øvrige information til deres kolleger lokalt. De har også ansvar for, at deres kolleger har adgang til de seneste skabeloner og at de gamle skabeloner slettes. Hvis du af en eller andre grund ikke kender til den nye designguide eller de nye skabeloner, vil vi opfordre dig til at spørge din afdelingsleder. Designguide, logoer, skabeloner m.m. kan også findes på fællesdrevet. Se boksen nederst på siden. Seneste nyt Arbejdet med at implementere den nye visuelle identitet fortsætter, og der kommer stadig nye ideer og elementer til. For nylig er de fire versioner af logoet lavet i det format, som passer til brug på A4-papir. De ligger i mappen med logoer til brug i Office-pakken. Der er også lavet en mappe med skabeloner til forsider til A4-rapporter, som I frit kan anvende. Rapportforsider kan se ud på flere måder, og hvis nogle af jer laver egne forsider og som naturligvis følger designguiden! vil jeg opfordre til, at I lægger dem i denne mappe til glæde og inspiration for kolleger. Og som altid: Hvis I har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kontakt Bettina eller Ole i Kommunikation. HER FINDER DU MATERIALERNE Designambassadørerne har påtaget sig ansvaret for at videreformidle designguiden og den øvrige information til deres kolleger lokalt. Mappen Visuel identitet ligger under KOMMUNIKA- TION på fællesdrevet. Her finder du: Skabeloner til Word og Powerpoint Skabelon til A5-folder Designguide Logoer både til eget brug og til at sende til layoutere, som I samarbejder med Skabeloner til forskellige publikationer, som kolleger (eller du selv) har lavet og lagt ud til fri afbenyttelse. Logo og designguide ligger også tilgængeligt på hjemmesiden. Gå via dette kortlink: 5

6 KOMMENTARER TIL DET NYE NAVN, LOGO OG TEGNNAVN KOMMENTARER: Af Ole E. Mortensen, kommunikationsleder I forbindelse med, at vi offentliggjorde det nye navn, logo og tegnnavn, oprettede vi mailadressen hvortil man kunne sende kommentarer og spørgsmål. Blandt de kommentarer, der blev sendt, var langt de fleste positive. Her er et udpluk: Vi er faktisk vilde med logo, tegn og navn alle sammen. Godkendt:) Superflot. Jeg synes, det er rigtigt godt fundet på. Både navn, tegnnavn og logo. Det er et fedt og flot nyt navn og tegnnavn. Begejstret for navnet. Superfedt logo!! Er særligt vild med ideen om undernavne. Tegnnavnet skal jeg vænne mig til. Men det kommer jeg da også til, tror jeg. Da navnet blev afsløret, blev vi først meget overraskede, men kan godt se ideen i det. Det blev modtaget med blandede følelser her, men blot få minutter efter sagde flere, at det var dejligt, at vi ikke havde fået et langt nyt navn. Hvad står CFD for? Vi fik også et par spørgsmål/kommentarer, som kræver et svar: Flere har spurgt, om bogstaverne stadig står for Center for Døve eller hvad de ellers skal sige, at bogstaverne står for. Bruno Madsen, chef for CFD, svarer: Nej, det står ikke for Center for Døve. CFD står for en historie der udspringer af en række navne vi har haft gennem årene, og til historien hører, at vi engang hed Center for Døve. Det er den samme historie, som f.eks. TDC har. De hedder TDC verden over, uden nogen tænker over, hvad de hed engang. Det er det samme med CFD. Tegnnavnet kan forveksles med andre tegn En kollega er ikke specielt glad for det nye tegnnavn og siger, at flere deler hendes opfattelse. Hun mener bl.a., at navnet kan forveksles med tegnene for pave og kunst ikke mindst af døvblinde som ikke har nogen mundbevægelser at støtte sig til. Det burde være mere markant, mener hun. Hun mener også, at det er svært for døve at mundaflæse bogstaverne CFD og sige dem ud i et ord, bl.a. fordi lydene i bogstaverne C og F går lige over i hinanden. Vi har haft en gruppe bestående af tre døve kolleger til at finde det nye navn. Det er Lene Erlandsen og Asbjørn Rasmussen, begge tegnsprogskonsulenter fra Kompetencecenteret, og Peter Niemelä fra Støttecenter Hovedstaden. Her er deres svar på kritikken: 6

7 Svar: Gruppen bag tegnnavnet har haft mange overvejelser: Det nye tegnnavn skulle være enkelt og symbolsk i tråd med de overvejelser, som inspirationsgruppen, sammen med en konsulent, havde omkring udviklingen af det nye navn og logo. Og det nye tegnnavn måtte i sin udformning og bevægelse ikke give alt for uheldige associationer til andre lignende tegn, der kunne nedgøre eller gøre nar af CFD. Med navnet for CFD er der sket et brud et kunstnerisk brud så man udtaler bogstaverne CFD og udfører et tegn samtidig (det nye tegn) og ikke bruger håndalfabetet. Det kræver tilvænning også for døvblinde. Og når det er sket, tror vi, at man ikke længere tænker over det, slutter Asbjørn, Lene og Peter. Mailadressen er stadig åben for kommentarer og spørgsmål. Ja det nye tegn for CFD kan minde om tegnet for PAVE eller KUNST. Men der er nu en stor forskel i bevægelse og håndstilling. PAVE udføres med en roterende bevægelse i luften, mens CFD gøres med en bølgende bevægelse nedad. KUNST har samme bevægelse nedad, men udføres oftest med pege- og langfinger samlet. Der er flere tegn i tegnsproget, der ligner hinanden, f.eks. PARK, HAVE, OMRÅDE, AREAL og ZONE. KOMMU- NE, ADVOKAT og RET ligner også hinanden. Og hvis man alene ser på det danske ord Tage er det et navn? Er det noget der sidder oven på huse? Eller er det verbum (at tage noget)? Alligevel kan man se forskel på, om man snakker om det ene eller det andet ved at se på helheden; nemlig emne og sætningsopbygning. I vores tilfælde altså om det f.eks. er CFD eller kunst, man snakker om. Måske kan det være svært at udtale forkortelsen CFD. Men der er mange forkortelser, der aldrig har været problemer med som DSB, TDC og mange flere. Tegnsprogsbrugere har altid pr. automatik brugt bogstaver fra døves håndalfabet samtidig med, at DSB, TDC osv. skulle udtales. 7

8 Kulturdag i KBH for døve lørdag den 29. sept Som et led i fejringen af den internationale døveuge tog en stor gruppe fra CFD i Nyborg turen til København. Her følger, hvad brugere, STU-elever og personale sammen har forfattet om den tur. STU fra Nyborg deltog i døveparade i København. Vi tog af sted med toget fra Nyborg kl lørdag morgen. Vi var ca. 30 personer i alt fra CFD i Nyborg, heraf 15 STU elever. Vi mødtes i centrum af KBH på Vor Frues Plads, ved Vor Frues Kirke kl Vi blev mødt af en gruppe unge frivillige, der hjalp med at styre optoget sikkert igennem KBH s gader. De delte også turkis handsker ud til os, så vores hænder blev tydelige.der mødte vi også DDl s formand, som hedder Jane Boye Niemelä. Hun holdt tale om, at dansk tegnsprog og døvekultur er vigtig. Vi havde selv lavet nogle store papfigurer med de gamle Center for Døve T-shirts på, som vi også havde pyntet og malet på. Vi havde selv gule T-shirts på, hvor der stod Center for Døve og STU i Nyborg. DDL gik forrest i optoget, og så gik vores gruppe nr. 2. Der var mange mennesker, der kiggede på os og var meget interesserede og nysgerrige. Vi havde alle flag, hvor der stod Jeg elsker dansk tegnsprog. Vi ville gøre opmærksom på os døve og tegnsproget. Vi var med til at dele flyers ud. En lastbil fulgte med optoget. Lastbilen var pyntet med flag og balloner og spillede musik. Der blev også vist tegnsprogs sang på lastbilen. Vi sluttede af med at spise sandwich i Brohusgade, hvor Døveforeningen af 1866 holder til. Klokken ca. tre tog vi hjem med toget igen til Nyborg godt slidte og fyldt op efter en festlig dag i København. Vi havde en god tur til København. Det var sjovt og festligt, og vi hilste også på gamle bekendte og venner. Vi håber, at der igen bliver en kulturuge for døve i København, og at der så kommer endnu flere døve fra CFD med. 8

9 LYDLØS DAG VOXPOP Af Ole E. Mortensen, kommunikationsleder Den 26. september var det Europæisk Sprogdag. Samme uge var den internationale døveuge, og her på Center for Døve (som vi hed dengang) benyttede vi os af lejligheden til at slå de to begivenheder sammen og sætte fuldt fokus på tegnsprog denne dag. Derfor prøvede vi denne dag for første gang konceptet Lydløs Dag en dag hvor alle skulle bruge tegnsprog efter bedste evne, når det ellers kunne lade sig gøre i forhold til de arbejdsopgaver, man skulle løse. Og hvordan gik det så rundt om i organisationen? Det kan du få nogle svar på her. Karina Milton, stedfortræder Støttecenter Hovedstaden: Vi havde sat sedler op i Støttecenteret, for at alle skulle huskede den lydløse dag. Og alle var positive. De møder, jeg deltog i, forløb godt. Der var faktisk ikke den store forskel fra andre dage, fordi vi har mange døve medarbejdere. Den gode erfaring er, at alle interne møder godt kan gennemføres uden tale. Vi vidste det sådan set godt, men blev yderligere bekræftet i det. Vi hørende blev opmærksomme på, at vi faktisk ofte har stemme på, når vi taler med de døve medarbejdere, og det kan være svært at koble den fra. Det, der var skidt, var de mange telefonopkald, som man er nødt til at besvare trods Lydløs Dag. Michael Thaulow, virksomhedsleder i Unohuset: Dagen som sådan forløb egentlig fint. Der var ikke mange af personalet, som huskede det. Jeg prøvede at huske alle på, at det jo var Lydløs Dag, og alle skulle have hænderne op af lommen. Vi endte på et kompromis, hvor vi skulle bruge de tegn vi kunne, så vi ikke var så begrænsede i vores kommunikation. Det gode ved dagen var helt sikkert, at alle blev opmærksomme på, hvor lidt tegnsprog de bruger til at kommunikere med hinanden i hverdagen. Det har efterfølgende medført diskussioner om, hvordan vi kan implementere tegnsproget personalet i mellem. Det, som var lidt skidt, var valget af ugedagen. Det var en onsdag, og mange afdelinger har personalemøde den dag. Det blev et personalemøde, hvor ikke særligt mange havde kommentarer til punkterne. Vi var nogle få, som talte på dette møde. Jeg synes godt, at der kunne tænkes i flere dage i løbet af året, som skal være lydløse. Det skærper fokus på tegnsprogsmiljøet. Helle Brøgger, chef for Rådgivning: Vi havde i konsulentområdet et landsdækkende konsulentmøde den dag, hvor der også var et oplæg udefra. Vi var 20 personer samlet, og der var bestilt tegnsprogstolke. Det gjorde det svært at fastholde brugen af tegnsprog, men folk prøvede i pauserne. Hvis vi havde vidst i bedre tid, at denne dag var Lydløs Dag, ville vi nok have undgået at lægge et stort møde den dag. For jeg tror, det ville have været nemmere for folk at anvende mere tegnsprog, hvis de havde været i deres vante rammer. Så konklusionen fra min side er, at det er en rigtig god idé at gentage Lydløs Vi hørende blev opmærksomme på, at vi faktisk ofte har stemme på, når vi taler med de døve medarbejdere, og det kan være svært at koble den fra. 9

10 10 Hos os har alle afdelinger i øvrigt udpeget en tegnsprogsambassadør med særligt ansvar for at holde fokus på tegnsprog og kommunikation året rundt. Dag, men at det er vigtigt at vide det i rigtig god tid, så vi kan planlægge efter det. Camilla Gejl Pedersen, regionsleder i Tolkebooking: Vi holder ikke Lydløs Dag hos os, da vore kunder ikke kan høre tegnsprog gennem telefonen. Og tolkene skal stemmetolke de døve, så det bliver der også nødt til at være lyd på. Jeg synes, det er fint, at der er fælles tiltag. Men jeg vil bede om, at det ikke forventes, at alle afdelinger kan deltage. Bettina Juhl Nielsen, værksteds- og STU-leder, Nyborg: Vi startede med at se videoen om Lydløs Dag til vores morgenmøde for at huske hinanden på, at vi skulle slukke for stemmen. Vi har tidligere kørt med lydløs dag hver torsdag, men vi skal nok til at være bedre til at huske at håndhæve den. Det er især vores brugere, som er opmærksomme på, om medarbejderne husker at slukke for stemmen. Vi har en grøn hat, som man skal have på, hvis man kommer til at snakke om torsdagen. Brugerne gik også meget op i vores fælles Lydløs Dag i september. Jeg synes, det er en god idé med lydløse dage, så vi kan sætte fokus på at blive bedre til tegnsprog. Det er fint med fælles initiativer, men det er måske især godt, hvis ideen vokser op nedefra som et eget lokalt initiativ, som det er sket med vores lydløse torsdage. Hos os har alle afdelinger i øvrigt udpeget en tegnsprogsambassadør med særligt ansvar for at holde fokus på tegnsprog og kommunikation året rundt. Jane Hjorth Friis-Rasmussen, socialrådgiver, Kompetencecenteret: Jeg synes, at det gik rigtigt godt. Der blev brugt tegnsprog også mellem hørende kolleger, og stemningen hos os var rigtig god! Vi havde fabrikeret nogle hoveddimser med påklistrede hænder. Vi ville gerne gøre opmærksom på, at hænderne skulle op - så hvorfor ikke gøre det på en lidt fjollet måde? Den var nogle af medarbejderne fra administrationen også med på! Vi havde også anskaffet nogle forlængerhænder på stav, så vi kunne klappe hinanden anerkendende på skulderen, når der blev brugt tegnsprog. Andre kreative metoder til at svinge teleskophånden blev også taget i brug, når der ikke blev brugt tegnsprog. Jeg synes dog, at der manglede lidt mere fællesskab omkring et arrangement på dagen. Det føltes i hvert fald som om, at budskabet om en lydløs dag ikke blev fulgt alle steder ude omkring på matriklen Anne Raun, virksomhedsleder Døves Vaskeri: Alle havde gejst og godt humør. Og alle var positive og fik øvet sig på tegnsprog, selvom det var svært at slippe, hvad man havde i hænderne, når man arbejdede praktisk og skulle kommunikere samtidig. Vi kan godt gøre det igen man skal ikke ændre på noget, som var en succes.

11 Kreativ tolkning er midlet Af Bettina Ugelvig Møller, kommunikationsmedarbejder Neutral tolkning, neutral tolkning, neutral tolkning!!! Det er ikke altid dét, der skal til. Sprogsvage døve og døve med udviklingshæmning har i højere grad brug for tolkning, hvor der tages udgangspunkt i mere end bare ordet. Tolkebookings kontor i København kører et projekt om denne form for tolkning sammen med pædagoger fra Støttecenter Hovedstaden. Formålet med projektet er blandt andet at afdække, hvilke kompetencer tolkene skal være i besiddelse af for at kunne tolke for gruppen af døve borgere, der ikke kommunikerer med et fuldt tegnsprog. Samtidig søger projektgruppen at få svar på, hvordan tolkene kan tilegne sig disse kompetencer. Den særlige form for tolkning som endnu ikke har fået et navn finder ofte sted i forbindelse med læge- eller hospitalsbesøg, møder med kommunale sagsbehandlere eller møder med familien. Ud over tolken og borgeren følger også en pædagog med i rollen som bisidder. Med tolkens tilstedeværelse kan pædagogen koncentrere sig om sit pædagogiske arbejde og være bisidder, mens tolken tager over og får kommunikationen til at glide. Helen Vad peger på, at samarbejdet med pædagogerne fungerer rigtig godt. Der synes at være en god forståelse for hinandens roller. Pædagog, tolk og borger mødes 15 minutter før hvert møde for lige at få hilst på hinanden og snakket om, hvad der skal ske. Efter hver tolkning tager de sig tid til at evaluere det overståede møde for at finde ud af, hvad der virkede, og hvad der med fordel kan gøres anderledes en anden gang. Tydelighed En ting, som projektet foreløbigt har vist, er, at borgerne ofte har brug for, Projektet retter sig mod en borgergruppe, der både kan have svært ved selv at opsøge tolk som en mulig ressource til ligestilling, og som ofte mangler erfaring med at bruge tolk. Faglig udvikling Helen Vad er en af de tre tolke i projektet, og hun er glad for den faglige udvikling, der ligger i projektet. Som tolke får vi i den grad mulighed for at lege med sproget, når vi tolker for denne gruppe af borgere. Tegnsprog er jo et visuelt sprog, men vores fokus i projektet må ofte strække sig videre ud, fortæller hun. Helen Vad er en af de tre tolke i projektet 11

12 at tolken er meget specifik omkring, hvem der taler. Samtidig er det, som hun skal tolke til lægen, ikke nødvendigvis særligt specifikt. Jeg kan ikke tolke og sige jeg på vegne af eksempelvis en læge det bliver for vanskeligt for borgeren af holde styr på. Så jeg er nødt til at være meget specifik, når jeg tolker lægen og sige Lægen siger. Samtidig kommer pædagogen i spil, når borgeren siger den grønne pille, og pædagogen så kan henvise til, at borgeren taler om Centyl. Pædagogen kender til vedkommendes medicinforbrug, og det kommer mig til gavn i min tolkning. Helen Vad føler egentlig ikke, at hun har et større ansvar i tolkesituationer med sprogsvage borgere. Men hun vurderer, at hun har et større råderum. Hun kan vælge at bringe fysiske genstande ind i tolkningen for at øge forståelsen. Måske kan en plakat med alle kroppens muskler være gavnlig at bringe ind i en tolkesituation hos lægen, fordi hun som tolk så kan pege på en konkret muskelgruppe, som borgeren har problemer med og på den måde understøtte lægens budskab. At skulle tolke muskelgruppens navn, dens placering og andre musklers indvirken på den er langt mere kompliceret at forstå for borgeren. Så kreativiteten bliver sluppet løs til gavn for kommunikationen! Projektet ventes afsluttet til sommer og involverer ud over tolke og pædagoger også tegnsprogskonsulent Asbjørn Rasmussen. Projektet er finansieret af CFD s udviklingspulje. 12

13 Info bidder PCN Kulturfestival i Danmark Eventyr på Fyn er overskriften på PCN Kulturfestival En nordisk festival for døve med andre funktionsnedsættelser. Festivalen holdes i år i Danmark fra den aug. Arrangørgruppen består af medarbejdere fra CFD og Langelinjeskolen, SPK. Program og tilmeldingsblanket er sendt til alle PCN-netværk. Frist for tilmelding er den 1. april. Læs mere om PCN kulturfestival 2013 på Du kan også kontakte Henrik Kjederkvist, Personalearrangement Så er datoen for CFD s store fælles personalearrangement 2013 offentliggjort. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 25. oktober. Programmet begynder om eftermiddagen og slutter med festmiddag, musik og dans om aftenen. Der vil blive arrangeret bustransport for alle afdelinger. Alle vil få en mere detaljeret invitation med bindende tilmelding, når tiden nærmer sig. Evt. spørgsmål kan stilles til Kirsten van der Poel, Administrationen Tolkning i psykiatrien CFD har taget de først skridt i retning mod udviklingen af et efteruddannelsestilbud til tegnsprogstolke, der tolker på det psykiatriske område. Medarbejdere fra Psykiatrisk Center Ballerup samt tegnsprogstolke fra Tolkebooking med erfaring fra psykiatrien bidrager med deres erfaring og viden. Et uddannelsestilbud ventes at ligge klart i juni måned. Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriets puljemidler til projekter for personer med hørehandicap. Ved spørgsmål kontakt projektleder Anne Vikkelsø på Mulig omorganisering af CFD RÅDGIVNING På konsulentområdet er en proces i gang, hvor der ses på, om den struktur, man har haft i gennem mange år med kontorledelse, på sigt er den optimale. Eller om der skal arbejdes hen imod en struktur, hvor der i højere grad satses på faglig ledelse på tværs af kontorerne. Der har været afholdt flere temadage, hvor alle medarbejdere har været involveret. Efter en afsluttende temadag i begyndelsen af april skal der træffes endelig beslutning om den fremtidige ledelse og en mulig ny struktur kan ventes at træde i kraft i begyndelsen af efteråret. Lederuddannelse afsluttet Den 16. januar blev CFD s første samlede uddannelsesforløb for alle ledere afsluttet. I alt 47 ledere fra Bruno Madsen til f.eks. teamledere på PSO har nu gennemført fem dages intensiv efteruddannelse om lederrollen på CFD med særlig fokus på emner som Tillid og relationer, Kommunikation og anerkendelse og Rolleafklaring. Ekstra indsats for arbejdsmiljøet CFD s pulje for særlig arbejdsmiljø indsats fortsætter i Puljen fortsætter som hidtil og giver alle afdelinger og medarbejdere mulighed for at gøre noget ekstra for arbejdsmiljøet. Find ansøgningsskema og yderligere information på fællesdrevet under arbejdsmiljø. Kirsten van der Poel, Administrationen KAT-aften I efteråret havde Karvig-boligerne på CFD i Gladsaxe premiere på KAT-aften. En række temaaftener med fokus på aktuelle emner, der optager beboerne. Aftenerne skal være informative og skabe yderligere dialog mellem borgerne, deres pårørende og CFD s medarbejdere. Initiativet kommer fra beboerne selv, der via Karvigs afdelingsbestyrelse har skabt rækken af arrangementer. Næste KAT-aften holdes den 23. april Aftenens tema er Borgerdemokrati Hvad gør vi? Hvad tænker vi? Kontakt virksomhedsleder Yvonne Johansen på eller på Oktobervej 28 for nærmere information. 13

14 HVOR GÅR SOMMER- FERIEN HEN? Af Ole E. Mortensen, kommunikationsleder Sommerhus ved Vesterhavet? Badeferie under Sydens sol? Kulturfestival i Nyborg? Selvom foråret knap er kommet i gang, har beboerne i Hus 22 i Gladsaxe allerede lagt planer for sommeren. I Hus 22 var de vigtige sommerferiebeslutninger genstand for megen overvejelse. Her havde borgerne fire muligheder at vælge imellem: PCN s kulturfestival 5. til 8. august i Nyborg Ferie i en europæisk storby Ferie i sommerhus i Danmark Ferie sydpå i varmen I gennem nogle uger kunne beboerne gå og kigge på plancher og billeder af hver valgmulighed, og en aften i januar skulle beslutningerne så træffes. Over smoothies og guf talte pædagogerne John Villadsen og Annette Bregnhøj med hver enkelt beboer om de fire valgmuligheder, og hvad sådan en ferieform måske kunne indebære af oplevelser. Stor interesse Men en ting er, hvor man rejser hen en anden lige så vigtig ting er, hvem man rejser med. Her kunne beboerne ud fra billeder vælge to pædagoger, som de havde lyst til at rejse sammen med. Beboerne kunne i nogle uger gå og kigge på plancher og billeder af hver valgmulighed 14

15 Vi vil bestemt arbejde videre med, at beboerne næste år, ud over at vælge ferieform og ledsager, også kan vælge rejsekammerater mellem vennerne i huset. Aftenen foregik med beboernes største interesse. Alle fik god tid til at vælge, og det var tydeligt, at de gav sig god tid til at overveje valget af ferie destination og pædagogisk ledsager. Da aftenen var omme, havde alle beboerne fået deres ønske om rejsemål og mindst et af deres ønsker til ledsager opfyldt. Vellykket proces Det endte med, at to valgte at deltage i PCN s kulturfestival. To ville gerne udforske en europæisk storby. Vi ved endnu ikke helt, hvilken det skal være. Syv valgte at nyde den danske sommer en uges tid i sommerhus. Og i år var der ingen, der valgte badebukser og solhat i Sydens sol. John Villadsen og Annette Bregnhøj udtaler om initiativet: Vi synes, at det gik rigtig fint. Det virkede, som om alle havde en god oplevelse, og at det var en vellykket og spændende proces. Det er sandsynligvis en arbejdsmetode, som vi vil benytte fremover. Vi bemærkede, at nogle af beboerne havde talt sammen indbyrdes om ferien, og vi vil bestemt arbejde videre med, at beboerne næste år, ud over at vælge ferieform og ledsager, også kan vælge rejsekammerater mellem vennerne i huset, slutter John og Annette. 15

16 Møder med indhold 16 Det blev tydeligt for mig, at der skal visuelle virkemidler til. Det vidste jeg måske nok, men så blev jeg i hvert fald bekræftet i det. Af Bettina Ugelvig Møller, kommunikationsmedarbejder Møder følger ofte en vis frekvens og har deltagelse af den samme gruppe af mennesker. Rammerne er altså fastlagte indholdet kan det derimod til tider være vanskeligt at få has på. Dagsordenen skal gerne invitere til deltagelse i mødet, men det lykkes ikke altid at fremkalde et engagement hos mødedeltagerne. Det forsøger vaskeriet og serviceområderne på CFD at gøre noget ved. Vi har tidligere holdt brugerrådsmøder fem gange om året med fem repræsentanter valgt blandt medarbejdere i beskyttet beskæftigelse, fortæller virksomhedsleder Anne Raun. Disse fem repræsentanter skulle op til brugerrådsmøderne opsøge deres kolleger for at få input til emner, der skulle tages op på møderne. Efter afholdelse af møderne skulle de fem informere kollegerne om, hvad der var sket på møderne, og hvad der var blevet besluttet. Det skete bare aldrig rigtigt. Så udbyttet af møderne var i alle henseender meget begrænset. Tema for stormøder Brugerrådsmøderne er derfor konverteret til stormøder, hvor alle medarbejderne i beskyttet beskæftigelse inviteres til at deltage. Der er ikke længere personer på valg alle deltager på lige fod. Anne fortæller, at det stadig er lidt af en kamp at få bidrag til punkter på dagsordenen udover de helt gængse. For at give møderne lidt mere liv tilstræbes det, at der holdes et oplæg om relevante emner ved hvert stormøde. Senest har personalet fra kantinen i Gladsaxe undervist i sund ernæring med udgangspunkt i de otte kostråd. Det var en stor succes. Birthe fra kantinen medbragte plakater med de forskellige kostråd, og de lavede en konkurrence, der gik ud på at snitte så mange grønsager, at det svarede til en mængde på 600 gram. Den, der ramte tættest på de 600 gram, vandt madkuponer til kantinen, fortæller Anne og understreger, at der var et glødende engagement blandt medarbejderne til arrangementet. Efterfølgende har flere af medarbejderne i beskyttet beskæftigelse været henne og fortælle, hvor vigtigt det er med sund kost, og hvordan de prøver at følge kostrådene. Med forskellige temaer er håbet, at møderne bliver mere dynamiske, og at mødedeltagerne bliver mere og mere engagerede. De opfordres til at deltage, og alle bliver inddraget. Eksempler skal der til Der er gode muligheder for, at vi internt på CFD deler vores erfaringer og viden eksempelvis ved sådanne møder, hvor kantinen kom og underviste os. Vi kan så mange forskellige ting hver især, som kan komme andre til gavn, vurderer Anne. Birthe Ruggaard, der underviste medarbejdere den dag, synes, at det er herligt at komme ud og møde de mennesker, som kantinedisken til dagligt adskiller hende fra. Samtidig er hun glad for at kunne bidrage med sin viden. Og det viste sig også at være lærerigt for Birthe. Det blev tydeligt for mig, at der skal visuelle virkemidler til. Det vidste jeg måske nok, men så blev jeg i hvert fald bekræftet i det. Og så skulle der eksempler til, for at mine budskaber fangede dem.

17 Birthe fortæller, at hun var meget fokuseret på at få formidlet sine budskaber, og at hun blev suppleret af Anne, der hele tiden trådte ind og gjorde budskaberne mere spiselig for medarbejderne. På den måde fik Anne en formidlende rolle. Når jeg sagde, at de skulle spise meget fisk, reagerede de negativt på det men så spurgte Anne dem, om de kunne lide torskerogn, makrel i tomat eller tun og det tiltalte dem straks mere. Så man kan altså ikke bare lire sit budskab af, der skal bestemt arbejdes meget med formidlingen af det. Og det ved jeg nu til næste gang, slutter Birthe. Støttecenter Hovedstaden i Glostrup har allerede fisket efter et besøg fra kantinen, og Birthe og hendes kolleger er skam klar til at rykke ud. Fremtidige temaer Tanker om temaer for kommende møder svirrer allerede: CFD s fem værdier skal præsenteres af chef for PSO, Kurt Faber, og det fører forhåbentligt til spørgsmål og diskussioner. Herudover vurderer Anne, at det vil være oplagt at få en grundig introduktion til portalen PSO-Borger, og hvad man kan bruge den til. Stormøderne skal evalueres efter et år, hvorefter der vil blive taget stilling til, om den nye mødeform har skabt øget deltagelse. Som et lille tvist har en anonym medarbejder efterfølgende pyntet kostpyramiden med et rødt bolsje i den nederste del af pyramiden altså den del som indeholder fødevare, der skal spises rigtig meget af. 17

18 Vi får ryddet op i myoserne! Af Kirsten van der Poel, akademisk medarbejder Aktive og glade medarbejdere uden myoser er tilfredse medarbejdere. CFD giver hvert år alle medarbejdere et tilskud, hvis de ønsker at være med i massageordningen. CFD giver hvert år 600,- kr. i tilskud til de medarbejdere, der ønsker at være med i massageordningen. Tilbuddet gælder alle og giver mulighed for fx massage, fysioterapi og zoneterapi. I denne sæson er 225 tilmeldt ordningen. CFD s tilskud dækker ikke hele finansieringen. Medarbejderne skal selv betale det resterende beløb for behandlingerne, men det kan meget fordelagtigt ske via automatisk træk i lønnen. Det er meget privilegeret, at man kan få sådan en afslapningstid. Jeg vil helt sikkert fortsætte, når jeg kommer tilbage fra barsel. Ying Liao Mose, V18, Gladsaxe kontor i Aalborg. I Gladsaxe er medarbejderne modsat så mange, at der hver uge kommer en massør ud til CFD. Vi styrer det selv, så det passer ind i vores arbejdsrytme. Når vi kommer af sted, får vi rigtigt ryddet op i myoserne! Gitte Bach Nielsen, Rådgivning, Aalborg Aftale indgås en gang om året Den enkelte afdeling beslutter selv, hvordan tilbuddet etableres. Ønsker medarbejderne behandling forskellige steder, skal prisen pr. behandling være ens for de forskellige behandlere. Denne regel er dikteret af SKAT s regler for personalegoder. Alle medarbejdere i ordningen skal hvert år indgå aftale med CFD via deres leder. Den 1. sep. udløber aftalen automatisk og skal indgås på ny. Du kan læse mere om massageordningen i et dokument, som du kan downloade her: Behandling ude eller på CFD Massageordningen er med til at give tilfredse medarbejdere. I praksis ser ordningen dog forskellig ud. På nogle afdelinger ønsker alle medarbejdere den samme type behandling. På andre afdelinger vil nogen til fysioterapeut, mens andre gerne vil have zoneterapi. Mindre afdelinger med få medarbejdere må tage ud i byen og få deres behandlinger der. Det gælder fx CFD s 18

19 Én gang om året har vi en del arbejde, da vi skal ind på hver enkelt medarbejder og sætte aftalen op. Men vi gør det gerne, for der er stor tilfredshed med ordningen! Erik Tofte, CFD s administration Massageordningen er en udløber af den tidligere sundhedspulje, der var med til at igangsætte en række kreative sundhedstiltag. Efter nogle år gik størsteparten af bevillingerne imidlertid fast til massage, og i 2011 blev sundhedspuljen derfor til CFD s massageordning. 19

20 Mød en kollega Katrine Vixø Lynge Madsen, tegnsprogstolk og administrativ medarbejder ved Tolkebooking København Hvor længe har du arbejdet på CFD? Jeg har været ansat ved CFD siden december 2006 Hvad er din stilling og uddannelsesbaggrund? Jeg er ansat i en kombineret stilling som tegnsprogstolk og administrativ medarbejder ved Tolkebooking København. Jeg blev færdiguddannet som tegnsprogstolk i Udover mit arbejde, er jeg for nærværende i gang med en diplomuddannelse i Ledelse. Hvad er dit tegnnavn? Hvorfor fik du dette navn? Mit tegnnavn er kat, hvilket er meget normalt på tegnsprog, idet mit navn starter med bogstaverne K-A-T. Jeg blev døbt af min tegnsprogsunderviser Eva Abildgaard fra KC. KatKatrine Vixø Lynge Madsen Hvordan kom du ind på døveområdet? Da jeg startede på tolkeuddannelsen, havde jeg intet forudgående kendskab til tegnsprog eller døveverdenen. Jeg har altid været fascineret af det smukke ved sprog og kommunikation, og jeg blev draget af tegnsprogstolkens varierede arbejdsdag og rolle som kommunikatorisk bindeled. Derfor faldt uddannelsesvalget på tegnsprogstolk. Hvad består dit arbejde i? Min primære arbejdstid bruger jeg på administration. I den afdeling, hvor jeg er tilknyttet, er en kollega og jeg ansvarlige for planlægningen af tolkekollegaernes tolkeopgaver. Der er på nuværende tidspunkt 69 tolke ansat i hele Tolkebooking København. 20

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015 Vinterferie. Så er uge 7 veloverstået og godt brugt. Her lidt foto fra nogle af de ting vi lavede i SFO i vinterferien: Bygge alle mulige tårne og pyramider f.eks.. Noget af det bedste ved ferierne er,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere