Medlemsnyt. Nyhedsbrev fra Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene November 2012 nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsnyt. Nyhedsbrev fra Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene November 2012 nr. 1"

Transkript

1 1 Medlemsnyt Nyhedsbrev fra Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene November 2012 nr. 1 Kære læsere Som det vil være jer bekendt, besluttede vi på forårets generalforsamling at gå ind i den digitale verden. Med andre ord: Medlemsbladet Medlemsnyt vil ikke længere udkomme som et lille blad, men i stedet som et elektronisk nyhedsbrev. For nogle vil det sikkert blive betragtet som et tab for foreningen, idet bladet på sine sider afspejlede de oplevelser, foreningen har givet sine medlemmer, ligesom der har været plads til at give udtryk for tanker om det, der rører sig i folkedanserkredse i almindelighed og i Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene i særdeleshed. Således har medlemsbladet været et vigtigt bånd omkring fællesskabet. Og det skal nyhedsbrevet så forsøge at leve optil. Vi vil i redaktionen forsøge at fortsætte bladets linje; men hvis det skal lykkes, håber vi, at I fortsat har lyst til at skrive, komme med kommentarer og give os billeder fra de mange arrangementer, I deltager i. Den elektroniske form giver også mulighed for en dialog, hvor svar på indlæg og synspunkter ikke skal vente mange måneder. Men nu må vi lade nyhedsbrevet udvikle sig. Kom med kritik, ideer og indlæg. Udgivelsesrytmen bliver hver anden måned og/eller efter behov. Medlemmer, der ikke har adgang til den elektroniske udgave kan få nyhedsbrevet på papir; giv blot besked til Spil Dansk Dagen blev i 2012 afholdt for 12. gang. Næsten hvert år har der været et rekordstort antal tilmeldte arrangementer foruden alle de, som ikke har været anmeldt. Næsten alle danskere har haft mulighed for at deltage i et arrangement lige rundt om hjørnet. To af Fladstrand Spillemændene (Birger og Moren) var med til sammen med kollegaer at markere dagen på Frederikshavn Rådhus kl På torvet ved Borgerservice spillede vi følgende program: - Instrumental musik for klarinet og 2 - tværfløjter. - I arrangement for kor og orkester uropførte vi Efterår i Danmark (musik og tekst Jette -JH Klarup, Sæby, 2012). - Fællessang: Nu falmer skoven trindt om land (musik Johan H. Nebelong 1889 og tekst N. F. S. Grundtvig 1844). - Instrumental, dansk, folkemusik for violin, klarinet og harmonika). - Vi spillede Flejsborgvalsen (i nogle kredse også kendt som Oles Vals ) og Fædrelandspolka. - Sang og guitarakkompagnement af Kaptajnen & Skovmanden fra Strandby Birger og Morten fuldførte jo som bekendt Spil Dansk Dagen i Maskinhallen samme aften Morten Mendrup Tove Larsen Per Naldal

2 2 Forhistorie: For nogle få år siden var vi en gruppe fra Fladstrand Spillemændene, der fik en musikalsk oplevelse på Læsø. Igennem tilfældige møder med folk fra Læsø havde vi hørt, at initiativrige folk på Læsø havde tanker om at få gennemført et kursus i de gamle danse og spillemandsmelodier, som spillemændene Kenneth Krak og Esben Wolf m.fl. havde beskrevet i en bog. Via telefonsamtaler med formanden for Læsø Folkedanserne fik vi koblet os på projektet og mødte stor velvilje og gæstfrihed fra Læsøboernes side med hensyn til forplejning og indkvartering. Det var vores første egentlige møde med Læsø-spillemandsmusikken. Det var også vores første møde med en undervisningsform, hvor vi som tidligere tiders spillemænd, fik melodier præsenteret som aflytning, hvorefter vi selv skulle spille med. Instruktørerne var meget opmærksomme på, at vi lærte melodierne gennem øret, og ikke alene ved læsning af noder. Det var en spændende måde at arbejde på, og resultatet blev ganske godt, idét vi alle klarede at spille med ved aftenens folkedanserbal i Byrum Forsamlingshus. På næste dags hjemtur.med færgen fik vi evalueret weekendens oplevelser. Vi var enige om, at her var noget materiale til videre fordybelse. Vi fik ikke igangsat noget i de første par år derefter, men tanken var født og i 2011 blev idéen om et Læsøkursus i vores regi drøftet på et bestyrelsesmøde. Undertegnede og Morten Mendrup havde lavet nogle forundersøgelser, og på grundlag af disse besluttede vores ærede bestyrelse at bakke op om projektet. Kursus for spillemænd og dansere: Lørdag den 22. september 2012 om formiddagen mødtes tilmeldte spillemænd og instruktørerne, Kenneth Krak og Esben Wolf i Kulturcentret i Sæby. Kursisterne fik en grundig indføring i de spillemandsmelodier, som instruktørerne selv havde været med til at indsamle og nedskrive. Undervisningen forløb med en blanding af aflytning af instruktørernes forspil og efterfølgende sammenspil af alle spillemænd i et stort orkester. Desuden krydrede instruktørerne undervisningen med oplevelser fra indsamlingsarbejdet og genfortælling af de anekdoter, som de havde fået kendskab til omkring de mest kendte af Læsø spillemændene. Alle meddelerne, til det

3 3 indsamlede materiale, er for længst afgået ved døden, og Kenneth Krak og Esben Wolf er derfor blandt de meget få nulevende personer, der med egne øjne og øren har iagttaget læsøspillemændenes spilleteknik og melodifraseringer. Et pudsigt særkende for den på noder og lydoptagelser bevarede Læsømusik er, at man ikke har spillet i 6/8 takt, men konsekvent har omarbejdet disse til 2/4 takt. Med hensyn til dansene har man benyttet nogle fatninger ved omdansninger og i møller, som ikke er beskrevet i de hæfter, som Foreningen til Folkedansens Fremme har udgivet. Spillemændene nåede en stor del af de melodier, som instruktørerne havde planlagt. Ved den korte evaluering, som vi nåede inden aftensmaden, udtalte instruktørerne stor anerkendelse af den dygtighed og gejst, som kursisterne havde udvist. Efter aftensmaden blev der spillet op til Læsøbal, og nu var det dansernes tur til at få lært nyt. Der var stor danselyst. Der var aldrig unødig ventetid, for danserne stillede hurtigt op, når der blev spillet op. Det var en flok trætte spillemænd og dansere, der brød op ved tiden, men trætheden var på en særdeles positiv baggrund. Videreførsel af kulturarven: Det er undertegnedes faste målsætning, at kendskabet til- og praktisk brug af den kulturarv, som bogen om Læsø dans og musik har givet os, skal bevares hos Frederikshavn Folkedansere. Vi kan i høj grad være med til at støtte de kræfter på Læsø, der arbejder på det samme. Jeg håber, at vi inden alt for lang tid kan være med til, at give en håndsrækning i den forbindelse. Dette kan rent praktisk gøres ved, at vi arrangerer en weekend udflugt til Læsø med deltagelse af så mange spillemænd og dansere som muligt. Vore venner på Læsø kan vejlede os med indkvartering og andre praktiske ting, alt sammen med det for øje, at vi kan holde et Læsø-Folkedansebal i Byrum Forsamlingshus. Først skal vi naturligvis selv have danset og spillet materialet godt igennem, men det vil ske løbende i vinterhalvårets øvesamlinger. I samme ånd må indgå tanker om et Læsøbal i Maskinhallen, med indbydelse til de Læsøfolk, der er bosiddende hos os på fastlandet, og naturligvis også til andre interesserede. Afslutningsvis en stor tak fra min side til al hjælp fra bestyrelsen hos Frederikshavn Folkedansere og hos Fladstrand Spillemændene, ikke mindst fordi de har skaffet midler til kursets afholdelse, både af egen kasse men også fra Kulturalliancen og Sammenslutningen af Folkedansere i Vendsyssel. Morten Mendrup skal også have en stor tak for godt arbejde med det administrative. Villy Olesen, kursusleder i samarbejde med Morten Mendrup.

4 4 Af: Tove og Kjeld Velkomst: Erik Christensen Stævneleder: Elsebeth Steffensen Musik: Ledelse Dorthe Jørgensen Åbningstale: Borgmester Arne Boelt I år var vi kun omkring 30 vogne på pladsen, heraf 4 fra Frederikshavn. Da vi ankom fredag, regnede det, så det var en våd fornøjelse at få vognene placeret. Inger og Kaj stillede fortelt op, og vi kom alle i tørvejr der. Vi spiste aftensmad sammen og var bagefter til sangaften i cafeteriet ved hallen. Der kunne købes kaffe og kage. Aftenen sluttede vi af med lidt godt i teltet. Lørdag stod det med byger, og det var først i sidste øjeblik, at det blev bestemt, at gennemføre opvisningen på torvet, men kun med 3 kvadriller. Der var blevet stillet et telt op, så der kunne danses og spilles i tørvejr. Vejret viste sig imidlertid fra den smukke side med tørvejr og sol. Om eftermiddagen hygge på pladsen. Der dukkede flere af vore medlemmer op om eftermiddagen og aftenen. Vi havde bestilt mad så vi spiste alle i hallen. Efter maden blev der spillet op til dans. Der var en opvisning i baldanse, det var rigtig flot. Det var Elsebeth Steffensen, der havde stået for det. Søndag Den udendørs gudstjeneste blev flyttet til Bindslev kirke p. g. a. vejret. Arrangører: Bindslev sogn, Babtistmenigheden i Bindslev og BHE Bindslev. Sindal Brass Band og Spillemændene medvirkede også. En anderledes gudstjeneste, men spændende. Efter kirkegangen spiste vi frokost, og så var der almindeligt opbrud. Dette var endnu en god oplevelse i folkedansens regi.

5 5 Se flere billeder på 24. maj 2012

6 6 Af: Mogens Holm Ny på holdet Helle Schou på violin. Vi ønsker hende velkommen og håber, hun vil falde godt til i vores kreds. Fra kalenderen Det traditionelle spillemandskursus på Ridemandsmølle. Kurset er nu veloverstået. Vi var der med 8 spillemænd. Meget inspirerende ledet af spillemandskursernes Grand Old Man, vores superhelt, Ove Andersen. Humør i top, energi i top, ambitioner på vores vegne i top. Han har et enestående taw på dansemusik, og han kan formidle det til os andre. Vi får altid noget med, når vi har ham.

7 7...og planlagte arrangementer: En times dans og fis ved personalefest på biblioteket Vi julestuehygger og -spiller i Grethe og Tages julestue i Sindal Træning i Sæby med opvisningsholdet, På Twat. 2 timer søndag formiddag Gæstespil i Hjørring hos De spillemænd på Kultur Caféen. Julelegestue, Ture - styrer løjerne Legestue hos Hjørring folkedansere. De har jubilæum Medvirker i Spillemandsmessen i Abildgård Kirke Spiller til jubilæumslegestue i Mygdal Medvirker i Spillemandsmessen i Houlkær Kirke, Viborg. Fra seneste bestyrelsesmøde: Referat: Mogens Sæsonen er startet med ca. 10 nye medlemmer, mens omkring 5 er faldet fra. Sidste danseaften i måneden: Det skulle gerne blive til lidt anderledes danseaftener, mere bal og uden ret meget instruktion. Dørene åbnes for andre interesserede end medlemmerne. Musikken styrer begivenhederne. Musik skaffes udefra hvis muligt, for at skabe variation. Der er forhandling igang med Hirtshals Spillemandslaug. En legestueaften sammen med læsødansere og -spillemænd, januar eller februar. Interessen hos læsøfolkene undersøges. Spillemandsmessen skal op i Abildgård Kirke Der ønskes en lille danseopvisning efter Messen. Det klarer vi nok. Regionsudflugten 2013 går til Frederikshavn august. Vi håber på god deltagelse herfra. Sidste danseaften før jul: Plejer at være med gløgg og æbleskiver. Men i Maskinhallen er der ikke faciliteter til den slags, så festudvalget arbejder på sagen!

8 Opdateret Alm. danseaften Alm. danseaften Alm. danseaften November 17. Spillemænd: Dans m. personalet på bibliteket Alm. danseaften December 25. Spillemænd: Julestuehygge hos Grete og Tage, Sindal - Alle er velkomne Legestue - Åbent hus - Husk kaffen Alm. danseaften Spillemænd: Gæstespil hos De Spillemænd på Kultur Cafeen, Hjørring - Julelegestue Juledans og kaffe m.v Alm. danseaften Alm. danseaften Januar Alm. danseaften 20. Spillemænd: Jubilæumslegestue hos Hjørring Folkedansere Spillemænd og opvisningshold: Spillemandsmesse i Abildgård Kirke Alm. danseaften Musik til stort orkester, dans, sang og hygge til en god kop kaffe 2. Spillemænd: Jubilæumslegestue i Mygdal Alm. danseaften Alm. danseaften Februar Spillemænd: Spillemandsmesse i Houlkær Kirke, Viborg Musik til stort orkester, dans, sang og hygge til en god kop kaffe

9 9 " Hva så Ole, har du fundet ud af endnu en opskrift til din kogebog? Hvad sagde Alice..?. Indsendt af Inger G. Skriv en billedtekst!

10 10 Hvem er hvem i foreningen?? Bestyrelsen Formand Edly Naldal, Skovalleen 6, 9900 Frederikshavn Næstformand Inger Nielsen, Sejrøvej 16, 9900 Frederikshavn Sekretær Mogens Holm, Hestetoften 6, Ravnshøj, 9900 Frederikshavn Kasserer Alice Nielsen, Skolebakken 3, Lendum, 9870 Sindal PR Finn Christensen, Koktvedvej 77 3.th, 9900 Frederikshavn Suppleant Tage Nielsen, Dalgårdsvej 65, 9870 Sindal Spillemandskredsen Formand Mogens Holm, Hestetoften 6, Ravnshøj, 9900 Frederikshavn Danseleder Villy Olesen, Ingemannsvej 56, Elling, 9900 Frederikshavn Nyhedsbrev/ Hjemmeside Redaktører Tove Larsen, Norgesvej 10, 9900 Frederikshavn Per Naldal, Skovalleen 6, 9900 Frederikshavn Hjemmeside Per Naldal: Stof til nyhedsbrev og hjemmeside:

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene April 2014 nr. 8

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene April 2014 nr. 8 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene April 2014 nr. 8 Dette nummer: Referat fra generalforsamlingen 10. april 2014 Den 29. marts afholdt regionen igen konkurrence

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Indhold Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011 82. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

God sommer til alle - Vi ses til september

God sommer til alle - Vi ses til september Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 40. årgang nr. 5 Juni 2014 Åbning i forbindelse med Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2014, Frederiksberg God sommer til alle - Vi ses til september 2 Hjemstavns

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: Anne-Kristine Jansen Tlf. 97 36 46 10 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Bente Kaasgaard Tlf. 97 36 41 37 kaasgaard@skjern-net.dk KASSERER: Anna-mette Jacobsen Tlf. 97

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

FÆLLESSIDEN.DK. Foreningsblad for Eltang og Sdr. Vilstrup sogne. December - Februar 2014/15

FÆLLESSIDEN.DK. Foreningsblad for Eltang og Sdr. Vilstrup sogne. December - Februar 2014/15 Foreningsblad for Eltang og Sdr. Vilstrup sogne FÆLLESSIDEN.DK December - Februar 2014/15 Der laves arkæologiske forundersøgelser før udstykningen i Eltang Sognet.......................................

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling:

Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling: Elever og Efterårsmøde: Elevforeningens medlemsblad er ved at tage form igen, selv om der stadig er meget at arbejde på. Gennem en del år har det været journalist linjen der har bidraget med det væsentligste

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

ClubFace. Indhold. Hovedsponsor:

ClubFace. Indhold. Hovedsponsor: Nr. 3 december 2010 18. årgang Indhold Formandens hjørne Golf uden for øen Greenkeeper golftur Flexmedlemsskab i Morsø Golfklub Seniorklubben Clubface - går online Hovedrengøring Nye redaktører søges Årets

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen Nordisk træf Hvorfor højskole. Nr. 4 - Oktober 2012 Årets Gang - Årgang 27

Nyt fra bestyrelsen Nordisk træf Hvorfor højskole. Nr. 4 - Oktober 2012 Årets Gang - Årgang 27 Nyt fra bestyrelsen Nordisk træf Hvorfor højskole Nr. 4 - Oktober 2012 Årets Gang - Årgang 27 Formand Bo Røyen Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk Tlf. 97 19 20 08 E-mail: boroyen@hotmail.com Næstformand Lisbeth

Læs mere