Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman"

Transkript

1 Dawabæreren En dawabærere der arbejder for en fundamental ændring af ummahs og verdens realitet, har en mægtig opgave. At skulle være den som stræber mod en fuldstændig befrielse af denne mægtige ummah fra enhver uislamisk og fremmed dominans eller at være den som skal rense ud og bekæmpe de uislamiske koncepter, målestokke og opfattelser, som fordærver mange muslimer og ødelægger deres smag og tilbøjeligheder eller at være vogteren over muslimernes interesser og arbejde for at genvinde den føre position, som denne beærede ummah bør befinde sig i, at være den som skal lede denne ummah mod succes i livet og i det hinsides, eller at skulle arbejde for elevering af muslimerne og at bære det islamiske budskab og dermed overtage den opgave som profeter og sendebude var udvalgt til. Alt dette er mægtige opgaver som vi stræber for at kunne fuldføre, udelukkende fordi at Allah (swt) har pålagt os disse opgaver og det ansvar at skulle bevidne over hele menneskeheden. Disse opgaver er enorme og har omkostninger og konsekvenser og derfor kræver det af os at besidde mange kvaliteter, for at kunne fuldføre dem eller leve op til dem. Værdier som bl.a. mod, viljen til at ofre og en enorm beslutsomhed. Den mod som Hamzah eller Abdullah ben Rwaha besad. Den beslutsomhed som al-yaser og Bilal fremviste og den ofring som Abu Bakr og Umar (ra) var kendt for. Det er disse egenskaber og værdier som sikrede at sahabah kunne leve op til disse opgaver vi taler om. Disse egenskaber sikrede en konstant, ihærdig og seriøs indsats for at fuldføre disse opgaver og det var det der gjorde at Allah (swt) skænkede dem en sejr i livet og lovede dem beærelsen i det hinsides. ligeledes er det for os, vi kan kun opnå succes i livet og i det hinsides, hvis vi besidder disse værdier, som kan sikre engagement og indsats, der er konstante, uden forsømmelser og sløseri. Hvis vi kan bevæbne os med egenskaber og værdier som disse, så vil vi ikke lade os standse af noget som helst, ingen hindringer vil kunne knække os eller få os til at afvige fra disse opgaver. Uden mod er det ikke muligt at modsætte sig stormagter og nationer, med alle deres midler og udstyr, uden mod vil vi ikke turde risikere at miste legemer og endda liv eller tortur og fængsling for denne mægtige deen eller risikere folks kritik, hån og aggressioner. Uden mod er det heller ikke muligt at lede denne ummah, for ingen vil lade sig lede af kujoner. Uden viljen til at ofre sig selv og sin egendom for denne sag, så vil vi ikke overkomme de hindringer der i vejen for succesen og uden beslutsomhed så er der ingen garanti for at vi kan fortsætte dag efter dag, uge efter uge, år efter år, indtil sejren eller døden. Foruden disse egenskaber og værdier er vi dømt til fiasko i livet og i det hinsides, foruden disse egenskaber og værdier er vi dømt til nederlag og foruden disse egenskaber og værdier vil vi aldrig gennemføre opgaverne og gøre os fortjent til belønning på Dommedagen. Spørgsmålet er: Er det utopisk at forestille sig nogen med disse kvaliteter og værdier? Er disse værdier medfødt og dermed ikke noget man kan tilegne sig eller udvikle? var disse kvaliteter medfødt i Shahabah? (Umar s fra egoisme til ofringsvilje) (Bilal fra en ydmyg slave til en modig leder) (Sahaba fra barbar til eleverede budskabs-bærere til menneskeheden). Alle disse forandringer skyldtes den islamiske Aqeedah. Den Aqeedah som gennem tiderne har forvandlet individer og samfund. Den ændrede deres livsstil og smag, og formåede at elevere dem og ophæve dem fra degradering og elendighed. 1

2 Denne Aqeedah som har forvandlet slaver til ledere og herre. Denne Aqeedah som har forvandlet uciviliserede og barbariske stammer i den arabiske halvø til ideologer, der nedlagde romernes og persernes imperium. Denne Aqeedah som bragte Europas styrker på knæ foran de islamiske styrker, det er den Aqeedah som var årsagen til at korsridderne, tatarerne og mongolerne ikke formåede at knække muslimerne. Og det er denne Aqeedah som mobiliserer muslimerne i dag imod alverdens supermagter og deres allierede. Gennem historien har denne Aqeedah været en grundlæggende faktor bag formning af mænd og kvinder, hvis historie nærmest er myter. Mænd og kvinder med egenskaber og værdier uset og uhørt gennem historien i andre kulturer end den islamiske. Mænd og kvinder af den rette støbning. Mænd og kvinder hvis historier forekommer for mange som eventyre. Mænd og kvinder hvis ofringer for denne mægtige Deen er ubegribelig og hvis engagement, hengivenhed, beslutsomhed og mod overgår mange menneskers forestillinger. Mænd og kvinder som kun bliver stærkere når de møder modstand, når de stod ansigt til ansigt overfor kæmpe styrker og fjender så blev de kun modigere, når de blev forfulgt, udsultede og torturerede så blev deres Iman kun stærkere. Problemer i livet, som for mange er årsagen til sorg, fortabelse og selvmord, var for dem en ernæring som gjorde dem endnu mere robust og ihærdig. Mænd som sahabien Saad Bin Waqqas som beretter at de ofte drog i kamp sammen med profeten uden noget spiseligt end blade fra træer og nogle få dadler. Sult var ingen hindring, intet var en hindring for at opnå deres mål. Og A isha beretter at der kunne nemt gå op til to måneder ad gangen uden at de var istand til at lave mad i profetens hjem, og at dadler og vand var det eneste de måtte leve af. Abu Hurairah beretter at han engang gik ind til profeten (saw) og så ham i gang med at lave salah (bøn) siddende, så spurgte han om hvorfor og hvad han fejlede, så svarede profeten at det var pga. sult, så han kunne ikke holde sig oprejst. Så begyndte Abu Hurairah at græde, så siger profeten (saw) græd ikke ya Abu Hurairah for rædselerne på dommedagen vil ikke ramme dem som sulter og bevarer deres taqwa i livet. Således var sahabas og profetens kamp for at rodfæste og udsprede denne deen uberørt og ustandselig. Intet kunne forhindre dem i at fortsætte deres konstante stræben, de gik i døden med glæde for denne sag. De gennemgik diverse former for tyranni, smerter, fattigdom og sult, men de fortsatte med at bære kaldet videre, hverken folks gavmildhed eller trusler kunne formå at få dem på afveje fra dette. Ligesom sahabien Habib Bin Udai Hans svar på de dødstrusler han fik fra kuffar, beskriver muslimens beslutsomhed. Hans reaktion på truslen var kynisk. Han sagde: Jeg vil ikke bekymre mig, hvis I dræber mig som muslim, hvis bare jeg ved at min død er for Allah s sag. Sahabas trofasthed og deres evne til at holde fast var urokkeligt. Ligesom Zubair der blev torturerede af sin onkel da han blev muslim, men han blev kun stærkere af det. Hans onkel gik så langt at han rullede ham ind i et tæppe og satte ild til det, mens han beordrede ham til at frafalde islam. Aldrig råbte Zubair jeg vil aldrig gøre det. Dette er en beslutsomhed som skal efterleves ikke blot beundrers. Og hvad med muslimerne i Mekka de blev udsat for tre års sanktioner, de blev udsat for tortur og forfølgelse, de måtte lide rædsler i alle former og farver, men på trods af alt dette formåede de at 2

3 etablere en stat og erobre den arabiske halvø. For frygten af skaberen i deres hjerter, efterlod ikke plads til andre at frygte. De forstod verset hvori Allah (swt) siger: Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman De forstod sandelig at ingen skabninger er værd at frygte når man har Allah på sin side. For hvad er en begrænset og afhængige skabning i forhold til den Almægtige Allah (swt). hvad kan et begrænset menneske udsætte os for i forhold til Allah og hvad kan et begrænset menneske gøre for os i forhold til hvad Allah (swt) kan. Dette var klart for dem og det burde det være for os. Allah (swt) beskriver lovprisende deres mod når Han (swt) siger: De til hvem mennesker sagde: Se menneskene har samlet sig mod jer, frygt dem derfor. Men det øgede bare deres Iman og de sagde Allah er tilstrækkelig for os og en herlig beskytter Overfor problemer i livet er der dem der knækker, der er dem som reagerer med frustrationer, de græder, råber, skriger og tuder eller begår selvmord, og der er dem som vælger at flygte fra problemerne de forlader dem uløst eller giver afkald på deres standpunkter for at undgå konsekvenser, de konfliktsky de vælger at forblive passive for at undgå problemer. Også er der dem der er af den rette støbning, dem som bliver styrket af problemerne, de vokser med opgaverne, de vælger at kæmpe med panden oprejst, de vælger at løse problemerne og tage de nødvendige konsekvenser, de foretrækker en ærefuld død, fremfor for et liv med ydmygelse. det er denne type muslimer som denne mægtige Aqeedah har formået at forme og stadig formår at forme den dag i dag. Se blot på vores muslimske brødre, der udfordrer nutidens tyranner med verdens enorme militærstyrker, se hvad muslimerne i Palæstina formår at gøre overfor tanks og fly med midler som sten og simple håndvåben. Det er en Heltagtige indstilling der overgår fantasien, og viser hvilke egenskaber og kvaliteter som denne mægtige Aqeedah kan bevæbne mennesket med. Kvaliteter som mod, beslutsomhed, ofrings vilje, engagement og en styrke der overgår alle andre styrker. Hemmeligheden bag disse egenskaber ligger i forståelsen af denne Aqeedah. Det er den overbevisning om at det udelukkende er den Almægtige Allah (swt) som står bag skabelsen af mennesket, livet og universet. At Han (swt) ligeledes er Organisatoren af det, at Hans evige viden omfatter alt, selv det der gemmer sig i vores indre. Overbevisning om at vi alle vil vende tilbage til ham, for at blive udspurgt om vores handlinger, for derefter at blive belønnet eller straffet. Overbevisningen om helvede og paradis, at succesen udelukkende tilhører de gudfrygtige som Allah siger: 3

4 det kommende livs hjem giver vi til dem som ikke ønsker at være hævet på jorden og som ikke stifter ufred, og på den gode afslutning tilkommer udelukkende de retskaffene Det er overbevisningen om at vi er blevet skabt for at blive afprøvet som Allah (swt) siger: Det er ham som skabt livet for at afprøve jer, hvem er bedst i sine handlinger [Al-mulk 2] Det er overbevisningen om at rizq er fastlagt udelukkende af Allah (swt), at døden finder sted udelukkende pga. ajal, som er fastlagt af Allah (swt). Det er overbevisningen om at domme dagens rædsler og straf overgår alle livets fortrædeligheder: Synderen ville ønske, han kunne løskøbe sig fra denne dags straf med sine børn og sin hustru og sin bror og sin slægt som gav ham husly og alle dem der er på jorden, hvis bare han kunne redde sig. Men visselig nej det er en flamme af som drager huden fuldstændigt af [Al-ma aridj 11-16] Denne overbevisning gør at mennesket ser ned på enhver smerte og ethvert problem i livet som kan stå i vejen for succesen. Og når denne overbevisning er absolut, gør den muslimen til som en bjerg urokkelig i sin beslutsomhed. Hans mod vil ikke kunne sammenlignes, problemer vil forvandles til ernæring og prøvelserne vil anses som værende vejen til succes. Denne overbevisning forklare Al Yassers stillingtagen overfor den tortur de blev udsat for, og Sumajas vilje til at tage imod spydet gennem hjertet for Allahs sag. De ville ikke være dem som verset håner når den siger: Og blandt menneskene er der dem som påstår at have iman på Allah, men når de lider for Allahs sag, sætter de menneskers forfølgelse lig med Allahs straf [Al-a nkabut 11] Det er denne overbevisning som forklare Abu Qudammas historie om en modig og beslutsom mand som vælger at ofre alt for Allah (swt), og denne unge mands mor som var villig til at ofre endnu mere. Men inden jeg fortæller denne historie, så vil jeg ønske, at vi hver især sammenligner vores vilje til ofring, vores mod og vores beslutsomhed med de mennesker som er indblandet i denne historie, for kun disse egenskaber kan sikre, at vi opnår vores mål, hvilket er at lede ummah mod succes. Denne historie om den unge mand som ville i jihad med Abu Qudamah rummer værdier som vi muslimer og især dawa bærer, har stor behov for at bevæbne os med, for at kunne opnå succes i livet ligesåvel som dommedagen. Værdier som er vitale for muslimer som befinder sig i uislamiske samfund, hvor uislamiske tanker og målstokke trives, tanker som påvirker mange muslimer, og fordærver deres mentalitet og psyke. Selv dem iblandt os der prøver at beskytte sig selv og andre fra de uislamiske 4

5 tanker og målstokke, risikerer at blive påvirket uden at bemærke det. Hvad vi iagttager af sløseri eller forsømmelser i arbejdet mod den maksimale belønning på dommedagen, eller den ligegyldighed og manglende omsorg, mangel på visionære indstillinger og svingende indsats og engagement og andre problemer som psyken rammes af generelt, alt det her er resultaterne af de vestlige og uislamiske tanker og målstokke, der udspringer fra en falsk livsanskuelse og som derfor skal bekæmpes og rensnings processen mod disse skal derfor foregå i en konstant tempo. Og det gør man bl.a. ved at tage ved lære af historierne som denne. Historien begynder i en by ved navn Raqah, hvor Abu Qudamah befandt sig for at købe en kamel som skulle bære våbnene inden han skulle videre for at bekæmpe romerne. Abu Qudamah al-shami var en mand kendt for sin stor kærlighed for jihad. Den dag blev han opsøgt af en kvinde som havde hørt ham opfordre folk til jihad, hun var kommet for at støtte ham i hans sag og bidrage til jihad med hendes ejendom, men hun var en enlig mor, hvis mand blev dræbt i jihad og efterlod hende med en søn og en datter, så det eneste hun kunne bidrage med var hendes afklippede hår, som mam brugt den gang til produktion af våben. Efter at have givet ham hendes afklippede hår fortæller hun ham om hendes 15 årige søn, som havde lært Koran læsning, lige såvel som kampkunst, ridning og bueskydning. Hun fortæller om hans hengivenhed til Allah(swt), at han faster om dagen og laver natte-bønnen om natten. Og hun fortæller om hans iver efter at deltage i jihad, så hun beder Abu Qudamah om at tage hendes søn med, når han vender tilbage fra sin rejse. Hun beder Abu Qudamah om ikke at frarøve hende den belønning om at gøre hende den tjeneste at tage ham med i jihad, og hun fortæller ham at hendes søn skal være hendes gave til Allah (hendes eneste søn på 15 år), disse mennesker har forstået hadithen vores elskede sendebud siger: Ingen af jer har iman førend jeg bliver mere kære for ham end sin ejendom og familie og verset hvor i Allah(swt) siger: sig hvis jeres fædre og jeres brødre og jeres hustruer og jeres slægtninge og jeres ejendom som i har erhvervet jer og den handel hvis stagnation i frygter og de boliger som i elsker er mere kær for jer end Allah og Hans sendebud og kampen for hans sag så vent indtil Allah nedfælder sin straffen, og Allah retleder ikke de oprørske folk sura Al tuba:24 Da Abu Qudamah skulle afsted til kampen mod romerne nogle timer efter, hører han en mand kalde på ham fra afstand, så standser han for at se hvem det er, manden nærmer sig, i en fart står han af sin hest, løber mod Abu Qudamah, giver ham et knus og siger takket være Allah som har gjort det muligt for mig at følge med dig til jihad. Abu Qudamah fortæller at denne mand så for ung ud, så han spurgte ham om hans far. Han svarede at hans far var shahid og at han søger den samme status som sin far. Så spurgte Abu Qudamah om hans mor har accepteret det, for ellers så skulle han blive sammen med hende og tage sig af hende, så fortæller den unge mand Abu Qudamah at han er søn til den kvinde som havde givet sit hår, og han beder Abu Qudamah ikke fratage ham muligheden for at blive shahid som sin far. Han siger til Abu Qudamah lad ikke min unge alder snyde dig, jeg har lært kampkunst som ingen andre og at han fortæller at han er hafid i quranen og har dyb kendskab i sunnah. Han fortsætter med at sige: Min mor har sendt mig afsted og hun beordrede mig, ikke at flygte, når jeg møder mushrikeen i kampen, samt at jeg skal opsøge en status som min fars og andre shuhada. Han fortæller endvidere at hans mor vendte blikket mod himlen og sagde O min Herre, det her er min elskede søn og min øjesten som jeg overlader til dig, O Allah giv ham en martyrstatus ligesom hans far. Da Abu Qudamah hørte dette blev han rørt over denne kvindes styrke. Da den unge mand så hvor rørt Abu Qudamah var så skyndte han sig at sige hvis det er min unge alder du er rørt over, så skal du vide at Allah straffer dem der er yngre end mig, hvis de gør oprør mod Ham. Abu Qudamah svarede nej, jeg blev rørt af tanken om din mors styrke og tanken om hvad hun skulle gøre uden dig. Men da den unge man insisterede på at tage med, så valgt Abu Qudamah at tage ham med. 5

6 Abu Qudamah beretter at den unge mand aldrig stoppede med at ihukomme Allah hele vejen igennem. Om dagen fastede han og om aftenen holdte, natte-bønnerne ham vågen (den yderste indsats for at sikre sig den højeste status hos Allah, en oprigtighed og beslutsomhed værd at blive inspireret af). Han lod sig ikke distraherer af livets nydelser, intet skulle stå i vejen for hans mål, om at opnå Allahs tilfredshed). Dagen før de skulle møde fjenden valgte den unge mand at tage en lang natte søvn for at være frisk under kampen. Abu Qudamah fortæller at han observerede at den unge mand smilte mens han sov. Da han stod op, spurgte Abu Qudamah ham om det. Så svarede den unge mand at han fik en god drøm som han var glad for. Abu Qudamah spurgte hvad så du i din drøm. Så fortalte den unge mand at han så sig selv vandre gennem de mest yndige grønne marker, da han fik øje på et slot af sølv, hvis indkørsel var belagt med diamanter og perler og dørene af guld, igennem vinduet så han nogle jarijah, hvis ansigter var smukkere end månen, da de fik øje på ham så hilste de, så rakte han hånden mod dem, så sagde den ene forhast dig ikke, så hørte han de andre hviske at han er deres mand, de inviterede mig ind og øverst op i slottet var et værelse af rød guld i den var der en seng af grøn silke og hvid sølv, på den lå der en jarijah, smukkere end solen, jeg var ved at miste mit syn og min forstand af den skønhed mine øjne havde bevidnet, da denne skønne kvinde så mig, så ønskede hun mig velkommen og sagde O Allahs elskede og min elskede, jeg tilhører dig, ligesom du tilhører mig. Han ville nærme sig hende, da hun sagde forhast dig ikke vores aftale er først i morgen eftermiddag så glæd dig. Abu Qudamah og de andre undrede sig over denne skønne drøm efter at have hørt om den. Dagen efter ankom de til kampen og de hørte en blandt muslimerne råbe O Allahs tjener, sadel op mod paradiset lad os ride til, en jihad for Allahs sag, lad os komme i gang. Fjendens hær var over det hele, så langt øjet kunne række var der en kæmpe hære med mægtig udrustning. Abu Qudamah beretter at den første som drog afsted mod fjenden iblandt dem var den unge mand. Han red til midten af fjendens lejre, splittede deres rækker og dræbte en masse af deres mænd. Abu Qudamah red efter ham, da han nåede hen til ham, så bad han ham trække sig tilbage idet at han var ny og ikke kendt til krige endnu. Den unge mand svarede: Allah (swt) siger i Quranen at vi aldrig må flygte i krigen mod kuffar og jeg vil under ingen omstændigheder modsætte mig Allahs ordre og kaste mig selv i helvede. Mens Abu Qudamah og den unge mand stod og snakkede så stormede fjendens hære og splittede dem ad og de fik hver især travlt med at kæmpe. I kampens hede var der mange der blev dræbt, og da tropperne blev adskilt og kampen var overstået så red Abu Qudamah rundt for at finde den unge mand, ligene var over det hele og man kunne ikke genkende nogen idet blodet og sandet havde dækket deres ansigter, pludselig hørte Abu Qudamah den unge mand kalde på ham, han løb hen mod stemmen, den unge mand lå ned og blodet strømmede ud af ham og man kunne ikke genkende ham, hans ansigt var også overdækket med sand og blod. Abu Qudamah nærmede sig ham. Den unge mand kiggede op på Abu Qudamah og sagde Det er mig sønnen af den kvinde der gav dig sit hår og min drøm er snart en virkelighed. Abu Qudamah kyssede ham på panden og begyndte at tørre hans ansigt med sit tøj mens han sagde glem ikke mig på dommedagen, du kan som shahid bede om shafa ah til mig hos Allah. Den unge svarede ham dig glemmer man ikke, så bad han Abu Qudamah om ikke at fjerne sandet og blodet fra sit ansigt fordi han ønskede at møde Allah (swt) i denne tilstand. Han ville møde Allah i en tilstand de bekræfter sin hengivenhed og beslutsomhed for at gøre Allahs deen suveræn. En tilstand der viser hvad han var villig til at gå i møde for at opnå Allah tilfredshed og beløning. Den unge mand bad Abu Qudamah om tjeneste. Han sagde hvis du vender tilbage til byen raqah, vil gerne have at du tager mit tøj der er gennemblødt med blod til min mor, og du skal fortælle hende at hendes søn holdt hvad hun ønskede. Fortæl hende at hendes søn ikke tøvede overfor fjenden og sige til hende at Allah har accepteret hendes gave og tog imod den. Han bad Abu Qudamah om også hilse hans lille søster som holder meget af ham og fortælle hende at han vil efterlade hende i Allahs varetægt. 6

7 Derefter fortæller han Abu Qudamah at den unge man fortalte ham at han kunne høre den kvinde som han havde set i sin drømmen kalder på ham og at hun venter ivrigt på hans sjæl forlader hans krop og at hun beder ham skynde sig for hun længes efter ham. Abu Qudamah beretter at derefter så smilte den unge mand og sagde jeg bevidner at der er ingen anden Ilah foruden Allah og ingen kan tilsidesættes med Ham, Han opfyldte sit løfte, og jeg bevidner at Muhammad er Hans sendebud, dette er hvad Allah og sendebudet har lover os, og Allah og Hans sendebud taler sandt, og lige efter så forlod hans sjæl ham. Abu Qudamah vendte tilbage til byen raqah for at opsøge moderen. Han fandt deres hjem og i døren stod en lille pige som lignede den unge mand, hun var lige så smuk og charmerende. Hun stod og spurgte alle de forbipasserende om de var kommet fra kampen og om de havde set hendes bror. Da Abu Qudamah nærmede sig hende så spurgte hun ham om det samme, men han bad hende kalde på sin mor, moderen hørte ham indefra så hun skyndte sig ud til dem. Abu Qudamah hilste på hende, hun hilste tilbage, også spurgte hun om han var kommet med gode nyheder eller om han var kommet for at kondolere, han svarede han var kommet med begge, så sagde hun hvis min søn er kommet tilbage så er det værd at kondolere hvorimod hvis han kæmpede bravt og blev dræbt for Allahs sag så er det gode nyheder. Han svarede så glæd dig for Allah har taget imod din gave, hun spurgte grædende tog Han imod den, Abu Qudamah gentog ja din gave er accepteret så sagde hun jeg takker Allah for at have gjort ham til en opsparing på dommedagen. Da søsteren hørte dette, så farede hun over til Abu Qudama, han fortalte hende at hendes bror hilser hende og siger at han har efterladt hende i Allahs varetægt indtil dommedagen, derpå skreg pigen og faldt om, de prøvede at vække hende, men hun var død. Abu Qudama aflevere den unge mands tøj som han var i besiddelse af til moren og tog sin afsked med hende for derefter at drage afsted med sorg for den unge mand og hans søster og med beundring af morens udholdenhed(sabr). Dette er sandelig en historie som vi skal tage ved lære af, vi skal vide at vores ofring, indsats, selvdisciplin og engagement, vil blive gavmildt belønnet med evig lyksalighed den dag hvor vi skal stå over for den almægtig Allah(swt), og vi skal ikke lade noget som helst komme i vejen for denne dags belønning. Ingen og intet skal være grunden til en ydmygende straf. Og ligesom de der i denne historie kunne ofre sig og engagere sig i søgen efter en mægtig belønning så skal vi også lige så ivrigt opsøge det samme. 7

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

De 12 ord den fra hvis man ved sagde hver der lige

De 12 ord den fra hvis man ved sagde hver der lige Den gamle mand Baldur fortalte børnene fortællinger fra tidernes morgen. Hvert 10énde år vender dragerne tilbage fortalte Baldur. Børnene gispede. Hvert drageæg rummer magiske kræfter fortsatte Baldur.

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Åndelige manifestationer i Bibelen

Åndelige manifestationer i Bibelen Åndelige manifestationer i Bibelen De sidste år så har der været en del fokus rundt det med åndelige manifestationer. Nogle har vært meget imod det, andre har omfavnet det mere ekstreme og mange ved ikke

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

Helligtrekongers søndag 3. januar 2016

Helligtrekongers søndag 3. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (med kirkekaffe) Tema: Verdens lys Salmer: 749, 362, 25; 136, 138 Evangelium: Joh. 8,12-20 "Jeg er verdens lys", siger Jesus. Hvad betyder det? Hvad lys betyder for vores liv, véd

Læs mere

I----------------------------- I

I----------------------------- I KONFIRMATION 2016 HA OG VÆ Det er en uendelig smuk og minderig dag, I bliver konfirmeret på Vejret er helt fantastisk.og så er det den 5. maj, Danmarks befrielses dag Efter fem års besættelse, med mørkelægnings-gardiner

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30.

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. 2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 234-219/ 244-240 Hinge kl.10.30: 234-219- 238/ 244-232- 240 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja!

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. oktober 2015 Kirkedag: 20.s.e.Trin/A Tekst: Matt 22,1-14 Salmer: SK: 291 * 416 * 175 * 475,1 * 589 LL: 291 * 612 * 416 * 175 * 475,1 * 589 Har I nogen

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Opfordringen i denne søndags

Læs mere

Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser)

Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser) Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser) Start: Vi synger: Må din vej gå dig i møde Historien om tvillingerne: Der var en gang to tvillinger. De lå i

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Guds kærlighed og vrede Salmer: 748, 335; 426, 334 752, 7, 335; 174, 334 Evangelium: Luk. 19,41-48 Det er med gråd i stemmen at Jesus fælder dom over

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 Da jeg for efterhånden nogen år siden var konfirmand og gik til konfirmationsforberedelse, havde vi en aften i vores konfirmandklub besøg

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor )

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) Nytårsdag. den første dag i det nye år Ren og fin står den her, foran os og funkler. Det nye år, hvad mon det nye år vil bringe..?? Skal vi mon gå

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem.

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Kapitel 23 Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Goddag og velkommen Hr. Branzoo sagde hun henvendt til Johnny. Hun vendte sig om mod Jenny med et spørgende blik.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til septuagesima søndag 2015. Tekst. Matt. 20,1-16. Retfærdighed eller godhed? Vi mennesker tænker meget på hvad løn vi får for vores arbejde og indsats. Kan det svare

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter Hellig3konger 2011

Prædiken til 3. søndag efter Hellig3konger 2011 Prædiken til 3. søndag efter Hellig3konger 2011 I teksten fra det gamle testamente hører vi i dag, at Gud ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men skaffer den faderløse og enken ret, og om at Gud

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til fastelavns søndag 2015.docx 15-02-2015. side 1. Prædiken til fastelavns søndag 2013. Tekst. Matt. 3, 13-17.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til fastelavns søndag 2015.docx 15-02-2015. side 1. Prædiken til fastelavns søndag 2013. Tekst. Matt. 3, 13-17. 15-02-2015. side 1 Prædiken til fastelavns søndag 2013. Tekst. Matt. 3, 13-17. Er vi en menneskehed overladt til os selv? Det spørgsmål kan sommetider ramme en med ensomhedsfølelse og afmagt. Ikke mindst

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser Shamanisme Ildledning Shamaner er åndetilbedere som typisk kommer fra Treagonn-Sletten. De trækker på ånderne og deres kræfter og har lange hellige og spirituelle traditioner som gør dem i stand til at

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Prædiken til midfaste kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til midfaste kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til midfaste kl. 10.00 i Engesvang 736 - Den mørke nat forgangen er 298 Helligånden trindt på jord 457 Du som gik foran os 69 - Du fødtes på jord 439 O, du Guds lam 539 v 4: Af mit lys i mørke

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Jægersborg kirke 2015

Prædiken til 1. søndag i advent, Jægersborg kirke 2015 Det værste er at alting kan ske. Det bedste er at alting kan ske. Prædiken til 1. søndag i advent, Jægersborg kirke 2015 EVANGELIELÆSNING Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten

Læs mere

Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen. Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22.

Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen. Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22. Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22. Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Salmer: 180 Hører til, I høje Himle 456 Vor Herre Jesus 179 Herren god (mel. Bøj, o Helligånd) 457 Du som gik foran os (Asger Pedersen) 438 Hellig 192.7 Du,

Læs mere

Til en vis smertegrænse i vores pengepung, kan vi godt se det fornuftige og rigtige i dette. Vi glemmer dog, at der er ingen af

Til en vis smertegrænse i vores pengepung, kan vi godt se det fornuftige og rigtige i dette. Vi glemmer dog, at der er ingen af Gudstjeneste i Lille Lyngby & Gørløse Kirke den 13. juli 2014 Kirkedag: 4.s.e.Trin/B Tekst: Matt 5,43-48 Salmer: Gørløse: 753 * 689 * 366 * 688 * 598,3 * 579,5+7 LL: 753 * 689 * 688 * 598,3 * 579,5+7 Du

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Smagsprøve. Helle Krogh Madsen John Rydahl. Den røde tråd i Bibelen

Smagsprøve. Helle Krogh Madsen John Rydahl. Den røde tråd i Bibelen Smagsprøve Helle Krogh Madsen John Rydahl Den røde tråd i Bibelen Det Gamle Testamente 8 Den røde tråd i Bibelen Det Gamle Testamente Skabelsen I begyndelsen var der ingenting ud over Gud. Verden var der

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Kvinden Med Barnet 1

Kvinden Med Barnet 1 Kvinden Med Barnet 1 Du blev født. Du voksede op. Du blev voksen, flyttede hjemmefra og så dig aldrig tilbage. Du fik dig en god uddannelse. Du blev forelsket, og I blev kærester. I var sammen i flere

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Personlige utopier. Af Annemarie Telling

Personlige utopier. Af Annemarie Telling Personlige utopier Hvorfor beskæftige sig med utopi? Hvorfor i alverden bruge tid på noget som alle fra starten ved er urealistisk? Hvorfor sætte sig og tage skyklapper på? Og lukke den konkrete tilværelse

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

Min morfar Min supermand

Min morfar Min supermand Dedikeret til min farmor og min far. Skrevet af Lilian Rask Andersen 2012. Manuskript doneret til Kræftens Bekæmpelse, i et håb om at bogen kan hjælpe familier og pårørende til at tale og græde sammen

Læs mere